Risk Çözümleri Market Risk Asset & Liability Management Credit Risk Scoring Ranking Ülkeye ve kurumun yapısına özgü risk modelleri kurulumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk Çözümleri Market Risk Asset & Liability Management Credit Risk Scoring Ranking Ülkeye ve kurumun yapısına özgü risk modelleri kurulumu"

Transkript

1 JCR EURASIA RATING

2 Risk Çözümleri Market Risk Asset & Liability Management Credit Risk Scoring Ranking Ülkeye ve kurumun yapısına özgü risk modelleri kurulumu BANKALARA YÖNELİK ÜRÜN VE HİZMETLER Rating Corporate Rating Issue Rating Project Rating Structured Finance (Yapılandırılmış Finansman) Ratingi Basel II Kapsamında Bankaların Risk Ölçüm Sistemlerinin Validasyonu Corporate Governance Rating Basel II Standart Yöntem Kapsamında, CAR Hesaplamalarında Dikkate Alınacak Bankanın Kredi Müşterilerinin Derecelendirilmesi ve PD Oranlarının Tespiti Corporate Rating Yoluyla E Rating Yoluyla

3 Genel Yaklaşım Bankalar Rating Metodolojik Altyapı Özeti CR ER in derecelendirme metodolojisi; Ölçülen ve/veya ölçülemeyen parametrelerden, katsayılardan oluşan çok geniş kapsamlı faktörler topluluğuna dayanmaktadır. Derecelendirme sonuç ve prosedürlerini zaafiyete uğratacak ya da yetersiz kılacak bir seviyede olmamak kaydıyla son derece esnektir. Bankaların faaliyet alanlarını, bu alanlarla bağlantılı risklerini, banka yönetim ve ortaklarının beklenti ve amaçlarını, genel sosyoekonomik ortamda oluşması muhtemel değişiklik ve bilumum gelişmeleri kavramaya çalışmaktadır. Makro düzeyde; sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahiptir. Analize yaramayan veya uygulanabilir olma ihtimali bulunmayan detaylı veri isteklerine cevap aramaz.

4 Para arz ve talebinde, para değerinin belirlenmesinde bankaların üstlendiği görev ve roller diğer işletmeler açısından önemli farklılıklar yaratmaktadır. Sistemik risk açısından ulusal bankacılık düzenleyicilerinin ve nihai kredi vericilerinin (lender of last resort) varlığı incelemelerin önemli Bankalar Rating Metodolojik Altyapı Özeti I Genel Yaklaşım (Devam) Her bir faktöre verilen ağırlık; ğ bankaların faaliyet gösterdiği ğ ülkelerin ekonomilerine, yasalarına, geleneklerine, muhasebe uygulamalarına, rekabet durumuna, düzenleyici kurumlarının yaklaşımlarına ve ekonomik ortama göre değişiklik gösterir. Derecelendirme kategorilerinin asgari koşullarını belirleyen standart oranlar grubu yaratmak, bu oranlara uygulanacak ağırlık katsayılarını standardize etmek ve bunları değişmez kabul etmek mantığında değildir. Zamana, ülkeye ve bankaya göre her zaman değişkenlik esas alınmaktadır. Derecelendirme sürecinin temelini, uluslararası standartlarda konsolide edilmiş kayıt, tablo ve raporlar teşkil eder. Endüstri dinamikleri, ikl i faaliyet performansı ve gelirlerin l i yapısı, yönetim kalitesi, risk yönetimi, aktif kalitesi, likidite ve içsel kaynak yaratma kapasitesi, sermaye yeterliliği, sermaye kontrolü ve sermaye yapısının değiştirilebilir olması gibi faktörler doğal olarak incelenecek faktörler arasındadır.

5 Bankalar Rating Metodolojik Altyapı Özeti II Notasyon

6 Bankalar Rating Metodolojik Altyapı Özeti II Notasyon Devam

7 Bankalar Rating Metodolojik Altyapı Özeti II Notasyon (Notasyon Ekleri) (Devam) Geri çekilmiş : Sunulan bilgilerin yetersiz, sağlıksız olduğu kanaati taşıyorsa veya borç ve yükümlülüğün vadesinin dolması, geri çağırılması, yeniden finanse edilmesi hallerinde durumu geri i çekilmiş i ifadesiyle i belirtilir. bli ili Not İzleme: Yatırımcıları bilgilendirmek ve onlara duyurmak gayesiyle, verilmiş kredi notları Not İzleme kapsamına alındıklarında, bu büyük bir olasılıkla verilmiş notun değiştirileceği ve değişikliğin hangi yönde olabileceğini belirtmek anlamında algılanmalıdır. Bunlar, potansiyel bir artırımı ya da düşüşü tanımlayan Olumlu, Olumsuz, veya artırılabilir, azaltılabilir yada sürdürülebilirse Gelişen şeklinde olabilirler. Not İzleme sürecinin kısa sürede çözümlenmesine ve sürüncemeye bırakılmamasına azami dikkat gösterilir. Not Görünümü: Bir iki yıl içerisinde notun olası değişim yönünü belirtir. Görünümler, pozitif, durağan veya negatif şeklinde tariflenir. (pa): Derecelendirmenin not alacak kurum tarafından sağlanmış bilgilere dayalı olsa da çoğunlukla halka açık olan bilgiler ışığında gerçekleştirildiğini belirtir. (np): Sözleşmede belirtilen bedelin derecelendirilen kuruluş tarafından ödenmediğini belirtir. (kd) (Pending) Kesin değil: Derecelendirmenin kesin olmadığını gösterir. Borç ödemesi ve kredi kalitesi hakkında bilgi verir, ancak, projenin bitirilememesi halinde ödeyememe riski ve ödeyememe olasılığı hakkında bir yorum getirilmediğini anlatır. Yatırımcılar böyle bir riskin var olabileceğini göz ardı etmemelidirler.

8 Bankalar için Stand Bankalar için Stand Alone & Sponsor & Sponsor Support Support Notes Stand Alone Not Tanı Not Tanıımları Çok güçlü bir bankayı belirtir. Özellikleri arasında, olağanüstü karlılık ve bilanço bütünlüğü, imtiyazları, yönetimi, faaliyet ortamı ve beklentileri yer alır. : A ve B notlarının arasında kaldığını gösterir. A B tl d k ld ğ öt i : Güçlü bir bankayı belirtir. Bankayla ilgili herhangi büyük bir endişe yoktur. Özellikleri güçlü karlılık ve bilanço bütünlüğü, imtiyazları, yönetimi, faaliyet ortamı ve beklentilerdir ortamı ve beklentilerdir. : B ve C notlarının arasında kaldığını gösterir : Yeterli bir bankayı ancak birkaç sorunlu alanının olduğunu belirtir. Karlılık ve bilanço bütünlüğü, imtiyazları yönetimi faaliyet ortamı ve beklentileri imtiyazları, yönetimi, faaliyet ortamı ve beklentileri hakkında bazı endişeler olabilir : C ve D notlarının arasında kaldığını gösterir. : İçten veya dıştan kaynaklanan bazı zayıflıkları olan bir b k b li ti K l l k bil bankayı belirtir. Karlılık ve bilanço bütünlüğü, bütü lüğü imtiyazları, yönetimi, faaliyet ortamı ve beklentileri hakkında endişeler vardır. Yükselen piyasalardaki bankalar dış etmenlerden kaynaklanan zayıflıklarla Sponsor Support Not Tanımları Sponsor Support Not Tanımları 1: Dış destek ihtimali çok yüksektir. Desteğin sahibi çok yüksek bir kredi notuna sahiptir ve destekleme eğilimi yüksektir. Bu destek ihtimali en az uzun vade A notuna denk gelmektedir. t d k l kt di 2: Dış destek ihtimali yüksektir.desteğin sahibinin kredi notu ve destekleme eğilimi yüksektir. Bu destek ihtimali en az uzun vade BBB notuna denk gelmektedir. 3: Dış destek ihtimali makul seviyededir. Desteğin sahibinin destekleme eğilimi ve kabiliyetinde kuşku vardır.bu destek ihtimali en az uzun vade BB notuna denk gelmektedir. 4: Dış destek ihtimali kısıtlı seviyededir.desteğin sahibinin Dış destek ihtimali kısıtlı seviyededir Desteğin sahibinin destekleme eğilimi ve kabiliyeti konusunda belirsizlikler vardır. Bu destek ihtimali en az uzun vade B notuna denk gelmektedir. 5: Dış destek ihtimali var ama kesin değildir. Desteğin 5 D d t k ihti li k i d ğildi D t ği sahibinin destekleme eğilimi olmadığını veya destekleme kabiliyetinin zayıf olduğunu belirtir. Bu destek ihtimali en

9 Bankalar Rating Metodolojik Altyapı Özeti III Derecelendirme Faktörleri Nicel ve objektif finansal faktörler Karlılık Gelir Gider Durumu Muhasebe ve Mali Raporlar Kredi Riski ve Yönetimi Piyasa Riski ve Yönetimi Faaliyet, Operasyonel Riskler ve Kayıplar Yasal Riskler Fonlama ve Likidite Menkulleştirme ve Kredi Türevleri Sermaye Yeterliliği, Borçluluk ve Ortaklık Yapısı Etkinlik Varlık Kalitesi

10 Bankalar Rating Metodolojik Altyapı Özeti II Derecelendirme Faktörleri (Devam) Nitel ve subjektif finansal olmayan faktörler; Firma Değeri (Pazar Payı, Coğrafi Çeşitlilik, Kazanç İstikrarı, Kazanç Çeşitliliği, Piyasa Risk Dayanıklılığı) Risk Pozisyonu ( Kurumsal Yönetişim, Organizasyon Yapısı, Ortaklık Yapısı, Kontrol, Raporlama, Kredi Risk Alacak Yoğunlaşması, Likidite Yönetimi, Piyasa Riski Eğilimi, Kaynak Temini, i Muhasebe Uygulamaları, l Güvenlik Sistemleri) i) Yasal Düzenlemeler ( Lisans, Sermaye Düzenlemeleri, Diğer Önleyici Düzenlemeler, Denetim, Karar Süreçleri) Operasyonel Ortam ( Ekonomik İstikrar, Sektörel Durum, Etik değerler, yolsuzluk, Faaliyet Ortamı, Yasal Altyapı) Geçmiş Borç Bilgileri ( Memzuç bilgileri, Şahıs Varlığı)

11 Derecelendirme Süreci

12 Basel II Standart Yöntem PD Hesaplamaları I CAR (sermaye yeterlilik rasyosu) hesaplamaları için Bankanın Kredi Müşterilerinin Derecelendirilmesi ve Temerrüde Düşme Olasılıklarının tespiti JCR ER bankların aşağıdaki kategorilerde yer alan müşterilerine yönelik Basell II kapsamında derecelendirme hizmeti sağlamaktadır. Bankalar oluşturulan bu notları, fiyatlama, teminatlandırma ve CAR hesaplamalarında girdi olarak Kullanmakta ve ayrıca kredilendirme öncesinde onay/red kararlarını etkilemektedir. Bu anlamda JCR ER Türkiye de ECAI lisansı almak için müracaat eden ilk kuruluş olup, gerekli yeterlilik incelemeleri tamamlanmış ve BDDK dan lisans onayı verilerek kbu alanda yetkilendirilmiştir. kl l KREDİLER İhtisas dışı Krediler Şirketlerin Ortakların ve işletmelerin Yükümlülüğü Kobi (Ciro/Kredi Tutarı kıstaslarına göre) Kredileri İhtisas Kredileri Şirketlerin Ortakların ve işletmelerin Yükümlülüğü Proje Finansmanı Duran Varlık lk Finansmanı Emtia Finansmanı Gelir getiren Gayrimenkul Finansmanı HAZİNE VE MERKEZ BANKASI KREDİLERİ BANKA KREDİLERİ PERAKENDE KREDİLER Rotatif Krediler İkamet Amaçlı gayrimenkul ipotek kredileri Nitelikli rotatif Perakende Krediler Devralınan Perakende Alacaklar

13 JCR ER İN BASEL II KAPSAMINDAKİ ECAI LİYAKAT KRİTERLERİ Objektiflik Bağımsızlık Uluslararası Şeffaflık ve Bağımsızlık Kamuya Açıklama Altyapı ve İnsan Kaynağı Kredibilite JCRER in derecelendirme metodolojisiavra BASEL II JCR ER in derecelendirme metodolojisi AVRA, BASEL II düzenlemelerinde ECAI ler için öngörülen Liyakat

14 Kriter I : Objektiflik JCR ER İN BASEL IIKAPSAMINDAKİ ECAI LİYAKAT KRİTERLERİ Kredi derecelerinin tahsisinde izlenen yöntem basiretli ve sistemlidir. 30 yıllık tarihsel ldeneyimlere dayanan ve uluslar l arası düzeyde d kbl kabul gören bir doğrulama sürecine tâbi tutulmuştur. Kredi derecelendirmeleri, finansal durumdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde ve sürekli olarak gözden geçirilmekte ve literatür takip edilmektedir. Ayrıca Ana şirketimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden de yararlanılmaktadır. Geriye dönük testi de içeren ve her piyasa segmenti için hazırlanmış, şirketimizin kuruluşundan ve sistemlerinin kullanılmaya başlamasından

15 JCR ER İN BASEL IIKAPSAMINDAKİ ECAI LİYAKAT KRİTERLERİ Kriter II: Bağımsızlık JCRER derecelendirme di sürecini ietkileyebilecek k politik veya ekonomik baskılara maruz kalmayacak şekilde bağımsız bir yapıda kurulmuştur. di d l di i kl k i k l Kredi derecelendirme süreci, ortaklık yapısının veya yönetim kurulunun oluşumunun menfaat çatışmasına mahal vermesinden kaynaklanacak tahditlerden tamamen bağımsızdır.

16 JCR ER İN BASEL IIKAPSAMINDAKİ ECAI LİYAKAT KRİTERLERİ Kriter III: Uluslar arası Erişim/Şeffaflık Münferit kredi dereceleri, eşit koşullarla, yasal menfaat sahibi, yerli ve yabancı tüm kuruluşların erişimine açık tutulmaktadır. Kullanılmakta olan genel yöntem de kamuya açıklanmış durumdadır.

17 JCR ER İN BASEL IIKAPSAMINDAKİ ECAI LİYAKAT KRİTERLERİ Kriter IV: Kamuya Açıklama JCR ER in temerrüt tanımı, hesaplama süresi ve her derecenin tanımı da dahil olmak üzere, kullandığı kredi derecelendirme yöntemleri; her derecelendirme kategorisine ilişkin fiili temerrüt oranları; ve derecelendirmeler arasındaki geçiş ve derecelendirmelerde meydana gelen değişiklikler kamuya açıklanmış durumdadır.

18 JCR ER İN BASEL IIKAPSAMINDAKİ ECAI LİYAKAT KRİTERLERİ Kriter V: Altyapı ypve İnsan Kaynağı ğ JCR ER yeterli insan kaynağına ve altyapıya sahip durumdadır.

19 JCR ER İN BASEL IIKAPSAMINDAKİ ECAI LİYAKAT KRİTERLERİ Kriter VI: Kredibilite Yukarıda sayılan kriterlerle uyum nedeniyle şirket güvenilirliği ve yatırımcıların ilgisi üst düzeydedir.

20 JCR ER BASEL II Standart Yöntemde NOTASYON EŞLEMESİ

21 (*) JCR ER'in BDDK ya Bildirdiği Üç yıllık KTO nun Kümülatif Temerrüt Olasılığı'nın 10 Yıllık Ortalaması

22 JCR ER TEMERRÜT TANIMI JCR Eurasia Rating in metodolojik yaklaşımında; Temerrüt; kuruluşların finansal ve ticari borçları ile ihraç ettikleri menkul kıymetlerine ilişkin faiz, temettü ve anaparalarının öngörülmüş tarihte (kısa ve uzun) ve muacceliyet kesbetmek kaydıyla alacaklının talebi halinde fiilen ödenmemesi durumudur. Temerrüt Olasılığı ise yükümlü veya borçlunun anapara, faiz ve diğer eklenti yükümlülüklerini ödünç sözleşmesine uygun bir şekilde zamanında ve tam olarak ödeme isteği ve kabiliyetinin var olup olmadığını ve seviyesini belirlenmiş kriterler ve öngörülen varsayımlar dâhilinde önceden sıfır ile yüz arasında tahmin edilen yüzdesel bir öngörü rakamıdır. Gerek yatırım yapılabilir gerekse spekülatif seviyelerdeki notların içerisinde bulunan

23 Kredi değerliliğinin zayıflama emarelerinin görülmemesi, Temerrüt Olasılığı Kategorileri Not grupları arasındaki Temerrüt olasılığı seviyesinin tespitinde kullanılan kıstas ve varsayımlar (AAA AA A) JCR Eurasia Rating in metodolojik sistematiğine göre derecelendirilen kuruluşların bu grupta yer alabilmesi için; Para veya sermaye piyasalarından veyahut da diğer yollardan finansman ve proje yapısına uygun miktar ve maliyetlerle kredilendirilmiş/kredilendirilecek olması veya bu yapıya uygun olarak fon temin edilmiş/edilecek olması, Anapara, faiz ve diğer yükümlülük ödemelerinin, ödeme gücüne ve nakit akımına göre yapılandırılmış/yapılandırılacak olması, Geri ödemelerinin süresinde yapılmış olması ve gelecekte de geri ödeme sorunları beklenmemesi,

24 Temerrüt Olasılığı Kategorileri Devam Not grupları arasındaki Temerrüt olasılığı seviyesinin tespitinde kullanılan kıstas ve varsayımlar (BBB BB B) JCR Eurasia Rating in metodolojik sistematiğine göre derecelendirilen kuruluşların bu grupta yer alabilmesi için; Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip olunması, Cari dönem için anapara, faiz ve diğer yükümlülük ödemelerinde sorun bulunmaması, Gelecek dönemler için anapara, faiz ve diğer yükümlülük ödemelerinde olumsuz gelişmelerin olabileceğine yönelik emarelerin belirlenmesi, Gelecek için beliren olumsuz emarelerin giderilmesinin zor olacağının tahmin edilmesi, Önemli ölçüde finansal risk taşıması, Nakit akışlarında düzensizlik ve kontrolsüzlük halinin tespit edilmesi, Üç ayı geçmemek kaydıyla ödemelerinde gecikmelerin bulunması,

25 Temerrüt Olasılığı Kategorileri Devam Not grupları arasındaki Temerrüt olasılığı seviyesinin tespitinde kullanılan kıstas ve varsayımlar (CCC CC C) JCR Eurasia Rating in metodolojik sistematiğine göre derecelendirilen kuruluşların bu grupta yer alabilmesi için; Borçlarının vadesinde ödenmesi açısından öz kaynaklarının yetersiz kalması veya bu ihtimalin ortaya çıkması, Borçlarının tamamının vadesinde ödenmesi açısından serbest varlıklarının yetersiz kalması, Kredi değerliliğinin zayıfladığının kesin olarak tespit edilmiş olması, Borcun anapara veya faizinin ödenmesi gereken tarihten itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla üç aydan fazla geç ödenmesi veya ödemelerin bu sürelere sarkacağı yönünde kanaat getirilmesi, İşletme sermayesinde ve bunun finansmanında likidite sıkıntısı içerisine girilmesi,

26 Temerrüt Olasılığı Kategorileri Devam Not grupları arasındaki Temerrüt olasılığı seviyesinin tespitinde kullanılan kıstas ve varsayımlar (DDD DD D) JCR Eurasia Rating in metodolojik sistematiğine göre derecelendirilen kuruluşların bu grupta yer alabilmesi için; Borçlarının vadesinde ödenmesinin mümkün görülmemiş olması, DDD kategorisi için bir yılı geçmemek üzere ödemelerinde altı aydan fazla gecikmelerin bulunması, DD kategorisi için ise, ödemelerinde bir yıldan fazla gecikmelerin olması, Sadece DDD kategorisi için geçerli olmak kaydıyla, birleşme, yeni ve özel ilave finansman bulma, satma vb yollarla sağlanacak kaynaklarla borç ödeme için yeterli fon yaratma kapasitesine sahip olunması, Kredi değerliliğinin çok önemli ölçüde yok olması,

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRMESİ Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı)

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Basel Bankacılık Denetim Komitesi Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Gözden Geçirilmiş Düzenleme (Türkçe Çeviri) Haziran 2004

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Kasım 2013 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli (TR) A Görünüm: Stabil Derecelendirme Notu (Ulusal):

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 1 Kasım 2014 Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli (TR) A Görünüm: Stabil Derecelendirme Notu (Ulusal):

Detaylı

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Orijinal Yapıt ( İngilizce ) : Basel Committee on Banking Supervision International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework Comprehensive Version June 2006 BANK FOR

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun.

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun. Murat Alsan - Cihan Doğrayan Hakan Güzeloğlu Tuğrul Uzun Sinem Cantürk Finansal Hizmetler Gündemi 49 KPMG Gündem Temmuz - Eylül 2013 Bankalarda Krediler için Ayrılan Karşılıklar: UFRS ve BDDK Düzenlemelerinin

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

1. Kredi Riski Sorunu

1. Kredi Riski Sorunu 1. Kredi Riski Sorunu Finansal kurumların ne kadar yetenekli oldukları borç verdikleri kişilerin veya kurumların bilgilerini değerlendirip kontrol edebilmeleriyle ölçülür. Finansal kurumlar, kişilere,

Detaylı

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi A.Nejat YÜZBAŞIOĞLU Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi Başkanı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Konferansı Risk Yöneticileri Derneği

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır.

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 Bu rapor kamuoyunu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

RAPOR. seta ALTERNATIF ARAYIŞLAR ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ İSTİKLAL MIHÇIOKUR

RAPOR. seta ALTERNATIF ARAYIŞLAR ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ İSTİKLAL MIHÇIOKUR KREDI DERECELENDIRME KURULUŞLARI: seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Eylül 2012 KREDI DERECELENDIRME KURULUŞLARI: 1 ERDAL TANAS KARAGÖL, ÜLKÜ İSTİKLAL MIHÇIOKUR

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı