ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI"

Transkript

1

2 ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI 1- YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI a. Konu Ankara çevre yoluna bitişik, orta yoğunluklu yerleşim alanının içerisinde, Payamlıtepe Mesire Alanı olarak bilinen ve Ankara Çevre Yolu ile kuzeye doğru manzaraya sahip, mevcut seyrek bitkisel dokusu ve vadi oluşumu ile yaklaşık 24ha bir alanı kapsamakta ve bir bütün halinde yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu yarışma, güzel sanatları özendirmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiş ve tasarım öğrenimi gören tüm öğrencilere açıktır. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından, Altındağ Belediyesi nin katkı ve katılımlarıyla düzenlenmiştir. b. Konum Yarışma alanı, Altındağ tarihi kent merkezinin kuzey doğusunda ve yaklaşık 15km mesafede bulunmakta, Ankara Çevre Yolu'nun güney bitişiğinde, düşük-orta gelirli yerleşim alanı olan Beşikkaya ve Karapürçek mahallelerinin arasında yer almaktadır. Mevcut topografik ve morfolojik yapı içerisinde yer alan yamaçlar ve yüzeyler, yarışma alanında vadi peyzajı na ve alan perspektifine artı değerler katmakta, yerleşim alanı içerisinde ve yakın çevrede önemli bir "yeşil alan" potansiyeli taşımaktadır. c. Amaç Öğrenci Proje Yarışması nın amacı, bölgeye ve çevre halkına yönelik yeni açılımlar sergileyecek ve doğal peyzaj karakterini vurgulayacak bir Doğa Parkı kimliğinde, ziyaretçilerin rekreasyon, ulaşım, dolaşım, açık ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak, Ankara'nın ve Altındağ ın kültürünü ve tarihini özümseyecek, bunun yanısıra çağdaş ve geleceğe yönelik öneri kentsel tasarım ve peyzaj tasarım projelerinin elde edilmesidir. Rekreasyonel alan kullanımları ile ilgili kullanıcılara, tasarımcılara ve yerel yönetimlere fikir vermesi, ufuk açması ve yol göstermesi amaçlanmaktadır. Çeşitli sosyal etkinlikler ile kültür, dinlence, eğlence ve sportif kullanımların yer alacağı bir rekreasyon alanı yaratılması, bunun yanısıra teknik, estetik ve bilimsel amaçları kapsayan, çağdaş düzenleme ilkeleri ve uygulamaları hedefleyen ve yorumlayan özgün doğal mekanlar yaratılması da amaçlanmaktedır. Altındağ Belediyesi, yarışma sonucunda ödül alan projelerden yararlanarak uygulamaya geçmeyi hedeflemektedir.

3 d. Gereksinimler Yarışma alanına ve yakın çevresine ait ulaşım kararları geliştirerek gerekiyorsa mevcut durumun yeniden yorumlanması, Bölgenin taşıt ve yaya yolu karakterleriyle yeniden ele alınması; gerektiğinde yeni trafik düzeni önerilerinin geliştirilmesi, ulaşım (yaya-taşıt) ve otopark alanları ile ilgili önerilerde bulunulması, Önerilen tasarımların Altındağ ın kültürel ve tarihi kimliği, arazinin morfolojisine ve proje alanının doğal dokusuyla uyumlu olması önemlidir.. Proje alanı, vadi yapısıyla ve içerdiği mevcut bitki örtüsüyle, yerleşim alanının ortasında ve çevre yolunun bitişiğinde kalan nitelikli bir doğal değerdir. Bu nedenle projelendirmede doğal yapıyi koruyucu önlemler alınmalı (halihazır haritada korunacak ağaçlık alan sınırları işaretlidir) ve "doğa park" kimliğine uygun özgün öneriler getirilmelidir. Aktif yeşil ve rekreasyon alanı olarak geliştirilebilecek alanların oranı %10 ile sınırlı kalmalı, aktivitelerin gerektirdiği "geçici yapılar" ile düşük oranda yapılanma, dolaşım sistemleri ve peyzaj düzenlemelerine gidilmelidir. Pasif yeşil alan olarak korunacak bölgelerde yangın, piknik vb. faaliyetlere karşı güvenlik sistemleri geliştirilmeli, gezinti amaçlı yollar, dinlenme, küçük çaplı mesire kullanımları ve bazı sportif faaliyetler dışında kullanımlara izin verilmemelidir. Alandaki jeomorfolojik özelliklerin, kuru dere yatağının, yer yer tahrip edilmiş olan yeşil dokunun iyileştirilmesi ile bitkilendirme konularında stratejiler ve önerilerin geliştirilmesi uygun olacaktır. Kullanım ve faaliyet türlerinin belirlenmesinde, Parktan yararlanacak grupların belirlenmesi gerekmektedir. Park, yalnızca kentin bir bölgesine servis veren rekreasyonel işlevli bir alan olarak algılanmamalı, Altındağ özelinde ve Ankara geneline yönelik dinlence ve sportif amaçlı işlevlerin yer alacağı bir park olarak düşünülmeli, bu kapsamda alanda daha çok yüksek standartlı, rekreasyonel sportif faaliyetler de hedeflenmeli, kullanım çeşitliliğini artırmak, toplumun çeşitli kesimlerinin yararlanmasına açmak amacı ile az miktarda organize piknik alanları gibi faaliyetlere de yer verilmelidir. İşlevlendirme ve yapılaşmada tuvalet, büfe, gölgelikler, sportif faaliyetlere ve genel rekreatif kullanımlara yönelik ihtiyaç birimleri vb. sökülebilir yapılar dışında kalıcı yapı düşünülmemelidir. Mekansal düzenlemelerde, birbiriyle uyumlu aktivitelerin birarada yer aldığı işlevler yer almalı, bunların yer seçiminde alanın fiziki özellikleri, konumu ve çevre kullanımları, alan içi ve dışı bağlantılar da gözönüne alınmalıdır.

4 Ulaşılabilirliğin geliştirilmesi amacı ile öneriler geliştirilmeli, alan içi ulaşım ve dolaşım sistemi oluşturulması, özellikle kullanım alanları arasındaki bağlantıların nasıl sağlanacağı konusunda öneriler geliştirilmelidir. Yarışma alan sınırı içerisinde, park ana girişinin, tali girişlerin ve fonksiyonlarının insani ölçekte ele alınması, günübirlik kullanımlara hizmet verecek rekreatif ticari üniteler (büfe, wc vb), sportif alan kullanımları ile rekreasyona yönelik diğer aktif-pasif işlev tanımları ve önerileri ile gece/gündüz yaşayan ve yıl boyu kullanıma olanak sağlayan, yayaya öncelik verecek mekanlar oluşturulurken, bölgeye özgü karakteristik bitki türlerinin seçimi, kullanım farklılıkları gözetilerek tasarlanması ve alanla bütünleştirilmesi önemlidir. Yarışma alanı bütününde doğal çevreyle uyumlu, esnek çözümlü kentsel mobilya önerilerinin geliştirilmesidir. Dikkat edilmesi gereken önemli husus da, yarışma alanının mevcut imar planlarında Orman Alanı olarak ayrıldığı ve gösterildiğidir. Planda, orman alanı olarak gösterilen yarışma alanının kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Altındağ Belediyesine bir protokolle devredilmiştir. Dolayısıyla bu alanda yapılacak her türlü alan kullanımı, alt ve üst yapı uygulamalarının orman statüsündeki bu arazide amacına uygun olarak tasarlanması önemlidir. Bu yarışmada temel amaçlardan birisini yarışma alanındaki kullanımların koruma ile birlikte sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde kullanımının kurgulanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında; bireyler bu alana salt eğlenmek ve dinlenmek için değil, yaratılan bu dünyayı deneyimlemek, onun sunduğu soyutlamaları anlamaya çalışmak için gelmelidirler. İlkbaharın yeşilliğini, doğanın uyanışını, yazın sıcaklığını, sonbaharın romantik hüznü ve renklerini, kışın durgun ve kasvetini betimleyen doğal ya da yapay peyzaj ögelerini günün her saatinde izlemelidirler. Doğal peyzaj tasarımları ile bunların içerisindeki sanatsal yapılar (heykel, obje vb.) veya nesneler (ahşap, çelik, taş, beton) bu doğayı yüceltmeli ve onu tek başına bir varlık yapmalıdır. 2- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI Yarışmacıların; -Yarışmaya başvurdukları tarihte tasarımla ilgili bir lisans programında öğrenci olmaları, -Ekip halinde katılımda, ekip başının Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olması, -Şartname satın alarak adres, telefon ve bırakmış olmaları gerekmektedir. 3- YARIŞMANIN BİÇİMİ Yarışma ulusal ve tek derecelidir.

5 4- JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER a. Danışman Jüri Üyeleri Veysel TİRYAKİ Altındağ Belediyesi Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Yüksel ÖZTAN Prof. Dr. Ankara Üniv. Emekli Öğretim Üyesi Gökalp YILMAZ Altındağ Belediyesi Bşk. Yardımcısı Ziya KALAYCIOĞLU Altındağ Belediyesi İmar Müdürü Redife KOLÇAK Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Funda BECEK Altındağ Bel. Çevre Koruma Şube Md. b. Asli Jüri Üyeleri Selami DEMİRALP (Jüri Bş.) Peyzaj Mimarı - Peyzaj Mimarları Odası Turgay ATEŞ Dr. Şehir Plancısı Gaye ÇULCUOĞLU Dr. Bilkent Üniv. KentselTasarım-Peyzaj Mimarlığı Bölüm Bşk. Ömer GÜLKAL Dr. Peyzaj Mimarı, Çevre ve Orman Bkn. Özel Çevre Kor. Kur. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ Prof. Dr., Ege Üniv. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kemal ÖZGÜR Peyzaj Mimarı - Peyzaj Mimarları Odası M. Selçuk SAYAN Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniv. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Oğuz YILMAZ Prof. Dr., Ankara Üniv. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Bşk. c. Yedek Jüri Üyeleri Kıvanç AK Ankara Üniv. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mustafa ARTAR Dr., Bartın Üniv. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Murat BEKTAŞ Peyzaj Mimarı d. Raportörler Murat BOZBEYOĞLU Peyzaj Mimarları Odası Canan YAPICI Peyzaj Mimarları Odası Gözde YÜCESAN Peyzaj Mimarı 5- ÖDÜLLER a. Ödül ve Mansiyonlar, 1. ÖDÜL TL 2. ÖDÜL TL 3. ÖDÜL TL 1. Mansiyon TL 2. Mansiyon TL 3. Mansiyon TL 4. Mansiyon TL

6 5. Mansiyon TL Ayrıca Jüri emrine, uygun gördüğü takdirde Satınalma Ödülü ve/veya Jüri Özel Ödülü için TL ayrılmıştır. Tüm yarışmacı ekiplere katılım belgesi verilecektir. b. Ödüllerin Verilmesi Ödül ve mansiyon kazanan yarışmanların ödülleri, kollogyumda ve ödül töreni sırasında net olarak ödenecektir. 6- YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER Yarışma alanı ve çevresi genel bilgilerini de içeren Yarışma Şartnamesi. Yarışma alanı ve çevresini gösterir 1/1000 ölçekli İmar Planı, (sayısal formatta). Yarışma alanı ve çevresini gösterir 1/1000 ölçekli Halihazır Harita, (sayısal formatta). Yarışma alanı ve çevresini gösterir Revizyon İmar Planı (sayısal resim formatında) Yarışma alanını gösteren fotoğraflar, (sayısal formatta). 7- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER Yarışma alan sınırı, sayısal paftada verilmiştir. Buna göre; a. Kavramsal Proje ve Ulaşım Önerileri: Yarışma alanı ve çevresini kapsayan, özellikle alana ulaşımın yöntemlerini ve çözümlerini anlatan çalışma yapılacaktır. Bu çalışma, şema(lar) niteliğinde de olabilir. Kavramsal proje 1/1000 ölçekli, yarışma alan sınırını kapsayan tasarımları ile yakın çevre ilişkilerini, mevcut konut dokusuyla olan ilişkileri, alan içi ve yakın çevresi ulaşım ilişkileri ve önerilerini, bitkisel tasarım yaklaşımlarını, üst ölçek planlama kararlarını ve tasarımlarını, bu ölçeğin gerektirdiği şekilde gösterilecektir. Yarışma alanıyla ilgili şema, konsept ve uygun gördükleri senaryolar ile yazılı açıklamaları bu paftada vereceklerdir. Ayrıca rapor istenmemektedir. Bu çalışmalar 1 adet paftada yer alacaktır. b. 1/500 Ölçekli Peyzaj Tasarım Projesi: Yarışmacılar, projelerinde önemli gördükleri bir bölümün ayrıntılı peyzaj tasarım kararlarını, yaya ve taşıt yaklaşımlarını, alan içi yaya ve taşıt dolaşım sistemlerini, yeterli sayıda otoparkları, kotları, bitkisel tasarımı, kentsel donatı elemanlarının tip ve yerlerini, basamaklar, duvarlar, önerilen mimari ve sanatsal objeleri ve donatı elemanlarını, çevre ilişkileriyle birlikte göstereceklerdir. Bu çalışmalar, 1 adet paftada yer alacaktır.

7 c. 1/200 Ölçekli Proje: Yarışmacılar, projelerinde önemli gördükleri bir bölümü 1/200 ölçekli çalışacaklardır. Bu projede ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda, yapısal-bitkisel proje tasarımlarını, mimari ve sanatsal objeleri, kotları, kent mobilyaları vb. önerilerini sunacaklardır. 1 adet paftada yer alacaktır. Ayrıca yarışma alanından en-boy kesit görünüşler verilecektir (ölçek serbesttir). Yarışmacılar isterlerse paftalar üzerinde perspektif, maket fotoğrafı, fotokolaj vb. diğer gösterim teknikleri ve açıklayıcı sunumlar da yapabilirler. Ek sunumlar için ayrıca pafta verilmeyecektir. Yarışmacıların, pafta üretiminde aynı projeyi farklı ölçeklerde tekrar etmemeleri, ölçeğin gerektirdiği kriterlere göre sunmaları jüri tavsiyesidir. 8- ÇİZİM TEKNİĞİ VE SUNUŞ Çizimlerde, el yazısı hariç her türlü sunum tekniği serbesttir. Beş rakamlı ve sıralı olmayan rumuzlar, projenin sağ üst köşesine 1x5 cm boyutlarındaki kutu içerisine yazılacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından paftalar dikine (portrait) kullanılacak, ayrıca bütün paftalarda pafta asılım şeması sağ alt köşede gösterilecektir. Kuzey işareti ve ölçek, aynı yerde tüm paftalarda gösterilecektir. En çok 3 adet pafta teslim edilecektir, bunun üzerinde teslim edilen paftalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm paftalar 900 x 1200 mm boyutunda olacaktır. 9- YARIŞMACILARDAN İSTENEN DİĞER BELGELER Kimlik Zarfı: Yarışmaya katılanlar, üzerinde KİMLİK ZARFI yazısı ve sadece Rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten kapatılan bir zarfın içerisine; -Yarışma koşullarını kabul ettiklerini, Adını ve Soyadını, okullarını ve adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan belge koyacaklardır (örneği CD de verilmiştir). Ekip olarak katılım halinde ekip başı belirtilecektir. -Bütün katılımcıların, bağlı bulundukları bölümlerden alacakları öğrenci olduklarına dair resmi yazı, Zarf kapatılarak proje ambalajı içerisine konulacaktır. 10- YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA Aşağıda belirtilen şartlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilerek, yarışma dışı bırakılacaktır. a) Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılma koşullarında belirtilen şartlara uymayan,

8 b) Kimlik zarfını ve kimlik zarfı içinde olması gereken belgeleri, proje ile birlikte teslim etmeyen, c) Eserin herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan projeler. (El yazısı ile yazılmış açıklama notları da bu işaretlerden sayılır) 11- PROJELERİN GERİ VERİLMESİ Ödül ve Mansiyon kazanan projelerin her türlü değerlendirme hakkı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası na ait olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kollogyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi nden elden alınabilecektir. Alınmayan projelerden Peyzaj Mimarları Odası sorumlu olmayacaktır. 12- YARIŞMA TAKVİMİ Yarışmanın ilanı :07 Aralık 2009 Sorular için son gün :04 Ocak 2010 Cevapların gönderilmesi :08 Ocak 2010 Projelerin teslim tarihi :02 Mart 2010 saat 18:00 Jüri değerlendirme :06 Mart 2010 Sonuçların ilanı :08 Mart 2010 Kollogyum ve ödül töreni :20 Mart TESLİM VE DİĞER KONULAR a. Başvuru: Yarışmaya katılmak isteyenler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ya da Şubelerine başvurup; ad, soyad, telefon ve açık posta adresleri ile adreslerini yazdırıp, Yarışma Şartnamesini 15 TL karşılığında alabileceklerdir. Bu dokümanlar, aşağıdaki banka hesabına şartname bedeli yatırılıp, dekont ile yukarıda istenen bilgilerin Oda'ya faxlanması durumunda, ödemeli olarak kargoyla da istenebilir. Adres :TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA Telefon :(0312) Faks :(0312) Web :www.peyzajmimoda.org.tr E-posta

9 Banka Hesabı :Peyzaj Mimarları Odası, T. İş Bankası, Ankara Meşrutiyet Şubesi, Şube kodu: 4213, Hesap No: b. Soru ve Cevaplar : Yarışmacılar, 04 Ocak 2010 tarihine kadar yarışma ile ilgili konularda yanıtlanmasını istedikleri konuları, yukarıda verilen TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi adresine (konu kısmına yarışmanın adı yazılarak) yoluyla sorabileceklerdir. Bu soruların yanıtları, 08 Ocak 2010 tarihinde yarışmanların adreslerine ile gönderilecektir.. c. Yer Görme : Jüri tarafından yer görme tavsiye edilmektedir. Yarışmanlar kendi imkanlarıyla yer görebilecekleri gibi, talep ettikleri taktirde Ocak ayı başında topluca yer görme için Ankara da vasıta temin edilebilecektir. Bu taleplerin, şartname almış yarışmacılar tarafından en geç 31 Aralık 2009 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. d. Proje Teslimi : Yarışmanın süresi 02 Mart 2010 saat 18:00 de sona erecektir. Projeler bu süre sonunda tek ambalaj halinde ve katlanmadan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi nin Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim edilecek ya da posta veya kargo ile gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderimlerde, proje kabulünde gönderme tarihi ve saati dikkate alınacak, projelerin teslim gününde ve en geç saat 18:00 de postaya / kargoya verilmiş olmaları ve en geç 04 Mart 2010 saat 18:00 de teslim adresine ulaşması esastır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ambalajların üzerine Rumuz ile Altındağ Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı, Öğrenci Proje Yarışması başlığı yazılacak, bunun dışında başka bir yazı ya da işaret konmayacaktır. e. Jürinin Değerlendirme Çalışması : Juri, 06 Mart 2010 günü saat da Ankara da toplanacak ve değerlendirme çalışmalarına başlayacaktır. Juri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası na verecektir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 08 Mart 2010 tarihinde yarışma sonucunu tüm yarışmanlara, fakültelerin ilgili bölümlerine ve odalara duyuracaktır. f. Projelerin Sergilenmesi: Sonucun duyurulmasından sonra yarışma projeleri, Ankara da 13 Mart Mart 2010 tarihleri arasında sergilenecektir. g. Kollogyum ve Ödül Töreni: Projelerin sergilenmesi sırasında 20 Mart 2010 tarihinde aynı yerde, kollogyum düzenlenecek ve ödül töreni yapılacaktır.

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İnançların bütün gelenek ve ritüelleriyle sorunsuz bir biçimde yaşanmasını savunmak, yanı sıra bazı

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 KENTSEL CANLANDIRMA & TOPLUM GELİŞİMİ Uluslararası, iki aşamalı yarışma, 2012 İçerik: Katılımcılar: Organizasyon: Resmi web sitesi: İngiltere-Nottingham

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Uluslararası, iki aşamalı yarışma Teşekkür Şartnamenin oluşturulmasında verdikleri

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 Yarışmanın Adı; Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İİB OAİB AKİB EİB 2.ULUSAL M BiLYA TASARIM YARISMASI. E V O F i S M U T F A K - B A N Y O X-09 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI X - 09 Son

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR

05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR SORU-CEVAPLAR KATILIM ŞARTLARI 05.08.2013 1. Yarışma ekibinde en az 1 mimar, 1 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı olmak zorunda mıdır? Bunlar tek başlarına da katılabilirler mi? Şartnamenin 6.a maddesinde

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE

6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE 6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE 6.10 AÇIK ALANLAR VE REKREASYON ALANLARI 199 6.10 AÇIK ALANLAR, ORTAK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE Günümüz yaşam alanlarında mekanikleşme, asfalt ve betondan oluşan

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

Çamlık Sosyal Habitatı

Çamlık Sosyal Habitatı Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması Erbaa Belediyesi Kasım 2014 JÜRİ GENEL YAKLAŞIMI Erbaa Belediyesi nin kente yönelik ortaya koymuş olduğu stratejiler bağlamında, kısa orta

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İçerik: 1. (421 Nolu İlke Kararı) Tarih Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları 2. (658 Nolu İlke Kararı) Arkeolojik Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları 3. Tarihi Kentlerin Ve Kentsel Alanların Korunması

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı