pozisyon 4-Nokta-Programı Avrupa da rota değişikliği için ve buna dair en çok sorulan sorular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pozisyon 4-Nokta-Programı Avrupa da rota değişikliği için ve buna dair en çok sorulan sorular"

Transkript

1 pozisyon Avrupa da rota değişikliği için 4-Nokta-Programı ve buna dair en çok sorulan sorular Alman Sendikalar Birliği İktisadi, Mali ve Vergi Politikaları Birimi Mart

2 Künye Yayımlayan: Alman Sendikalar Birliği İktisadi, Mali ve Vergi Politikaları Birimi Henriette-Herz-Platz 2 D Berlin Sorumlu: Claus Matecki Yazar: Dr. Mehrdad Payandeh Çeviren: Aslı Odman Layout: Fotoğraflar Çizimler Grafikler: Alman Sendikalar Birliği Mart 2012 İletişim: Carina Ortmann +49 (0) Not: Alman Sendikalar Birliği broşür ve malzemelerini edinmek için lütfen online sipariş hizmetlerini kullanınız: Internete erişimi olmayan sipariş sahipleri, lütfen aşağıdaki adresi kullanınız: PrintNetwork pn GmbH. Stralauer Platz Berlin 2 DGBpozisyon

3 İçindekiler Bir istikrar ve kurtarma çıpası olarak Avrupa Merkez Bankası...04 Konjonktüre ve gelir dağılımına uygun bir mali politika anlaşması Geleceğin Avrupası için kapsamlı bir New Deal Programı...06 Mali piyasaların etkin olarak düzenlenmesi Alman Sendikalar Birliği nin Dört-Noktalı-Programına dair en çok sorulan sorular

4 Avro Bölgesi ndeki durumun endişe verici boyutlara ulaşması ile Avrupa Birliği entegrasyon süreci, tarihinin en büyük krizinden geçmekte. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa nın, tüm dünya ticaretinin çökmesine neden olacak derinlikte bir krize girmesi olasılığını reddetmediğini açıklıyor. Siyasetçiler, kriz alametlerinin bu denli derinleşmesinin baş sorumlularıdırlar. Şimdiye kadar piyasaları sakinleştirme ve kurtarma tedbirlerinin gerekliliğine dair tüm ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Demokratik olmayan, cesaretsiz, tutuk ve yanlış yönlendirilmiş kriz yönetimi Avro Bölgesi nin dağılması tehdidini artırmaktadır. Ulusal ekonomiler, krizin kökeninde yatan nedenleri gidermek yerine, ücret seviyeleri ve sosyal güvence sistemlerine ağır darbe vuran son derece sıkı tasarruf tedbirlerine maruz kalıyorlar. Kamu mülkiyeti özelleştiriliyor ve sosyal güvenlik sistemleri sorgulanıyor. Yüksek gelir ve servet dilimindekilerin, kamu borcunun azaltılmasına katkıda bulunmaları beklenmiyor. Zengin ile fakir arasındaki uçurum artıyor. Emek piyasaları deregüle ediliyor, istihdamı koruma tedbirleri gevşetiliyor, düşük ücretler yaygınlaştırılıyor, toplu sözleşme özerkliği zayıflatılıyor ve emeklilik yaşı artırılıyor. Bu tasarruf tedbirleri dünya ekonomisini, zaten zayıflamış olan ciddi bir alım gücünden mahrum kılıyor herkesin tasarruf ettiği ve harcamaları kıstığı bir ortamda ciro rakamları ve piyasa beklentileri geriliyor. Yatırımlar ve inovasyonlar gerçekleşmeyecek ve ü- retim seviyesinde bir düşme olması da neredeyse kaçınılmaz olacak. Bunun sonucu olarak istihdam krizi de kaçınılmaz hale geliyor. Büyüme ve istihdam artışının olmamasından dolayı kamu bütçeleri iktisadi dayanaklarını yitiriyor ve kamu borcu azalacağına artıyor. İşte tüm bu sebeplerden ötürü sendikalar, gidişatta acil bir dönüşümün gerekli olduğunu savunuyorlar. Şimdiye kadar alınan tedbirler toplumu bir açmaza sürüklüyorlar; yoksulluk, eşitsizlik, ekonomik bunalım, aşırı yüksek kamu borcu ve siyasi istikrarsızlığı teşvik ediyorlar. Birleşmekte olan Avrupa da şimdiye kadar kaydedilmiş gelişme tehlike altında. Avrupa nın birleşme süreci tartışmaya açık değildir. Bu yüzden bizler, özellikle Alman Federal Hükümeti ne Avrupa Merkez Bankası nın nihai kredi mercii olarak kilit rolünü kabul etmesi ve Avrobonds ların yürürlülüğe konulmasını bloke etmeye son vermesi için çağrı yapıyoruz. Avrobonds lara alternatif olarak önerilen, sadece AAA reytingine sahip altı ülkeye ait Elit bonolar, sermayenin kriz içindeki ülkelerden, AAA reyting grubundaki ülkelere kaçma eğilimini ve Avro Bölgesi ndeki çözülmeyi hızlandırmaktan başka hiç bir işe yaramayacaktır. Bu ise Avro Bölgesi nin fiilen bölünmesi anlamına gelecektir. Avrupa nın ihtiyacı olan, tekil üye ülkelerin çıkarlarını koruyan değil, gerçekten tüm Avrupa nın perspektifini gözeten bir politikadır. Talebimiz, tüm AB üye ülkelerini kapsayan ortak bir gelecektir. Talebimiz, adil ve müreffeh bir Avrupa dır; gelecek kaygılarından ve yoksulluktan arındırılmış, tüm yurttaşların istihdam, refah ve bolluktan payını aldığı bir Avrupa dır. Bu saikler temelinde Avrupa için şu programı öneriyoruz: 1. Bir istikrar ve kurtarma çıpası olarak Avrupa Merkez Bankası Avro Bölgesi nin eksikliğini çektiği unsur, piyasaları sakinleştirecek ve tüm yatırımcıları yönlendirebilecek bir istikrar ve kurtama çıpasıdır. Şu anda seyri belirleyecek, devlet tahvillerinin faiz oranlarını makroekonomik olarak kabul edilebilir bir seviyeye indirecek güvenilir bir kurum mevcut değildir. Şu andaki şekliyle AB Kurtarma Fonu adı da verilen Avrupa Mali İstikrar Birimi nin (EFSF) ne yatırımcıları kriz içindeki devletlerin tahvillerini almaya ikna etme gücüne, ne de kendisi nihai kredi mercii olarak bu tahvilleri kabul edilebilir koşullarla satın almaya yetecek öz mali kaynaklara sahiptir. Bu rolü güvenilir bir şekilde üstlenebilecek ve piyasaları yönlendirebilecek tek kurum ise Avrupa Merkez Bankası dır. Avrupa Merkez 4 DGBpozisyon

5 Bankası, mevcut krize hassas bir çözümün merkezindedir ve merkezinde kalacaktır. Her gelişmiş ekonomide, merkez bankası tek güvenilir nihai kredi merciidir ve nihai kredi mercii olarak kalacaktır. Sınırsız bir şekilde devlet tahvilleri alıp satabilen tek kurumdur. Piyasalara yön verebilecek, devlet tahvilleri alımında temerrüt riskini dışarda tutabilecek güvenilir tek kurumdur. İşte bu yüzden Avrupa Merkez Bankası nihai kredi mercii rolünü, sadece bankalara karşı değil, devletlere karşı da aktif olarak üstlenmeli, aynı zamanda da gerekli olan likiditeyi de sağlamalıdır. Mevcut durumda Avrupa Merkez Bankası nın tüzükleri, kurumu doğrudan devlet tahvili satın almaktan, yani nihai kredi mercii rolünü oynamaktan alıkoymaktadır. Bu yüzden Avrupa Mali İstikrar Birimi ne bankacılık lisansı verilerek, herhangi bir ticari banka gibi kendisini Avrupa Merkez Bankası nezdinde yeniden finanse edebilmesi sağlanmalıdır. Bu, Avrupa Mali İstikrar Birimi ne sınırsız bir şekilde kredi kapasitesini genişletme ve bunun karşılığında uygun şartlarla sınırsız miktarda devlet tahvili satın alma imkânını sağlayacaktır. Avrupa Mali İstikrar Birimi, ciddi şekilde kararsız yatırımcıları devlet tahvilleri satın almaya teşvik etmek için, bir kredi temerrüt riski sigortası şeklinde hareket edebilmelidir. Avrupa Mali İstikrar Birimi bu şekilde, yatırımcılara kendisi tarafından belirlenen faizlerle devlet tahvili aldığı takdirde, kendilerine ücretsiz temerrüt riski teminatı sağlayacağını açıklayacaktır. Kurtarma Fonu yatırımcılara, politik olarak belirlenmiş düşük bir faiz oranının kabulü karşılığında, ücretsiz yüzde yüzlük bir teminat verecektir. Avrupa Mali İstikrar Birimi faizi, tüm Avro Bölgesi hükümetleri tahvillerinin ve mütekabil kredi temerrüt riski sigortasının faizinin azami seviyesinde konumlanacaktır. Eğer Avrupa Mali İstikrar Birimi bu ikili rolü üstlenirse hem banka hem de kredi temerrüt riski teminat kurumu olarak krizdeki bir ülkenin iflas etme ve borcunu ödeyememe riski neredeyse sıfıra indirilmiş olacaktır. Bankacılık sisteminin çökme tehdidi bu şekilde önlenecektir. Avro Bölgesi nin parasal istikrarının sağlanması hem siyasetçilerin hareket kapasitesine olan güveni yeniden sağlayacak, hem de genel olarak geleceğe olumlu bir bakışa yol açacaktır. Bu ise karşılığında büyüme ve istihdamı teşvik edecek ve özellikle krizdeki ülkelerde sağlam bir bütçe politikası için iktisadi temelleri atacaktır. 2. Konjonktüre ve gelir dağılımına uygun bir mali politika anlaşması Devlet borçlarının yeniden finanse edilebilmesi için bir başka gereklilik de, ulusal vergi politikalarının daha yoğun ve bağlayıcı bir şekilde koordine edilmesidir. Bu amaçla üye ülkeler, kriz döngüsü içerisinde de konjonktüre ve gelir dağılımına uygun bir bütçe konsolidasyonu hakkında taahhütte bulunacaklardır. Burada özel bir vurgu, vergi gelirlerinin artırılmasıdır. Yüksek gelir ve servet dilimleri üzerindeki vergi yükünün artırılması bu açıdan en önemli rolü oynayacaktır. Sağlam ve istikrarlı iktisadi faaliyet dönemlerinde, devlet finansmanının kaynağının devlet borçlanması değil, vergi gelirleri olması çok daha doğrudur. Ülkelerin, diğerlerinin karşısındaki rekabet edebilirliklerini artırmak için vergi dampingi metodunu kullanmaları yasaklanmalıdır. Daha güçlü olan omuzlar, toplumsal refaha daha fazla katkı yapmalıdır ilkesi ışığında vergi sistemi adil bir gelir ve servet dağılımı amaçlamalıdır. Birinin borcu, diğerinin servetidir özdeyişinin de ifade ettiği gibi şahsi servetlerdeki keskin artış, devlet borçlarının artmasının arkasındaki tetikleyicilerden biridir. Uzun vadede ihtiyacımız olan, gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasıdır. İşte bu yüzden ulusal kamu borçlarının toplumsal olarak kabul edilebilir şekilde azaltılabilmesi için, Avrupa çapındaki en üst di- 5

6 limdeki şahsi servetlerin esaslı bir şekilde vergilendirilmesinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 3. Geleceğin Avrupası için kapsamlı bir New Deal Programı Avro Bölgesi ndeki kriz, sadece kamu finansmanının krizi değildir. Bu kriz içine aldığı ülkeleri buhrana veya en hafifinden durgunluğa iten bir bütünsel iktisadi krizdir. Nitekim hâlâ istikrarlı bütçelere sahip olan ülkeler de iktisadi bunalıma adım adım yaklaşmaktadırlar. Avrupa nın ve özellikle de krizdeki ülkelerin, kendilerini krizden çekip çıkaracak yalnızca bir mali bir birliğe değil, aynı zamanda Avrupa için kapsamlı bir gelecek programına, bir New Deal Programına ihtiyaçları vardır. Bu New Deal Programı uzun vadeli olmalı, hem sürdürülebilir sanayiye ve hizmetlere yatırımları mümkün kılmalı, hem eğitimi ve ekolojik modernizasyonu desteklemeli, hem de her şeyden önce Avrupa nın çevresel bölgelerin kalkınmadaki geri kalmışlığını gidermelerini sağlamalıdır. Özellikle sonuncusu artan işsizlik, özellikle de genç işsizlik ile mücadele amaçlıdır. Bu program, üye ülkeler arasındaki ekonomik dengesizliklerin giderilmesi ve dış ticaret cari açıklarının da azaltılması için kilit bir araç olacaktır. Aynı zamanda cari dengeler fazlası veren ülkelerin, özellikle de Almanya nın, kitle alım gücünü artırarak, kamu yatırımları ile istihdamını artırarak, iç talebe bir ivme vermeleri gerekmektedir. Avrupa için bu gelecek programı, bir canlandırma paketine has tüm unsurları, modernizasyon inisiyatifini ve krizin etkisi altındaki ülkeler için bir Marshall Planı yla beraber, istihdamı, eğitimi, esnaf ve zanaatkârı destekleyecek aktif bir siyaseti içermektedir. Avrupa nın geleceği, tüm üye ülkelerin, ortak Avrupa faydası ufuğunda birleştirilmiş bir çaba sarfetmeleri yoluyla şekillenmelidir. Binaların enerji verimliliğini artıracak yatırımlara, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerjiden tasarruf eden ekipman ve makinelere, tüm Avrupa yı kapsayan altyapı projelerine ve çevre dostu ulaşım modellerine öncelik verilmelidir. Daha iyi bir gelecek için elzem girişimlerin listesine, yaygın sosyal hizmetler, okul öncesi eğitimi, okul, üniversite ve araştırma enstitülerine olduğu kadar, entegrasyon projelerine de genişletilmiş yatırımlar eklenmelidir. Eğitim kalitesi Avrupa çapında iyileştirilmelidir: Şu anda çok fazla genç okulu bırakıyor, bunların çoğu az vasıflı ve oldukça azı üniversite eğitimi alıyor. Yaşam boyu eğitim, krizleri engelleyecek ve onların üstesinden gelecek bir yol olarak görülmelidir. Bu şekilde milyonlarca yeni, toplumsal olarak faydalı ve inovatif iş yaratılabilir. Bunun için yüzümüzü yeni mali kaynaklara çevirmeliyiz. Avrupa aynı anda hem zengin, hem de fakirdir da toplam 28 Trilyon Avro luk para varlığı 1 yönetim kapsamındaydı. Bu devasa servet miktarı, kronik olarak borçluluk içinde yüzen haneler ve devlet bütçeleri ışığında analiz edilmelidir. Vergi indirimlerinin kamu bütçelerini talan ettiği dönemde, şahsi servetler artmaktadır. Bir yandan düşük-ücret sektörüne verilen açık siyasi destek, çalışmalarına rağmen yoksulluk sınırını geçemeyen çok ciddi sayıdaki çalışan-yoksulun geçimini tehlikeye atarken, diğer yandan da ücretlerin dibe doğru yarıştığı yapıların üzerine kurulu işletmecilik modelleri geliştikçe gelişmektedir. Bu durum değişmelidir. Düşük ücret politikalarıyla siyasi alanda da mücadele edilmeli, servet dağılımındaki devasa eşitsizlikler daha fazla vergilendirme yoluyla uzun vadede makro ekonomik olarak kabul edilebilecek bir 1 Allianz Global Wealth Report 2011: https://www.allianz.com/staticresources/_assets/homepage/de/gwr2011/v_ /globalwealthreport2011de.pdf 6 DGBpozisyon

7 düzeye indirilmelidir. Bu, Avro Bölgesi ülkelerinin mali sorunlarının genel olarak hafiflemesine, mali ve iktisadi kriz nedeniyle oluşan yüksek borçluluk oranlarının düşmesine yol açacaktır. Bunun dışında bu zenginlikleri toplumun, çevrenin ve reel sektörün geleceği adına harekete geçirmek istiyoruz. Biz, yeniden bir New Deal Programı oluşturmak istiyoruz. Ve bu iddialı programı hayata geçirmek için de Avrupa ölçeğinde New Deal tahvilleri tedavüle çıkarmak istiyoruz. Bunların, Avrupa sermaye piyasasında halihazırda mevcut olan Avrupa Yatırım Bankası vasıtasıyla piyasaya sürülmesini teklif ediyoruz. Böylelikle sağlanan sermaye bundan sonra, yalnızca bu amaçlar için oluşturulmuş olan yeni bir Avrupa nın Geleceği Fonu na yatırılacaktır. Bu New Deal tahvillerinin teminatı olarak, bu borç veren Fon un özsermayeye ihtiyacı olacaktır. Alman Sendikalar Birliği Avrupa nın Geleceği Fonu nun özsermayesinin finansmanı için iki model önermektedir: 1. Fon un özsermayesi vergi gelirlerinden değil, zenginlerden tek seferlik alınan ve faizsiz bir kredi ile sağlanacaktır. Varlığı Avro yu aşan her zengin yurttaş veya varlığı 1 Milyon Avro yu aşan evli çift, toplam servetinin yüzde 3 üne denk gelecek şekilde Fon a faizsiz on yıllık bir kredi verecektir. Bu şekilde Avrupa nın zenginleri Fon a üç haneli milyar Avro luk bir miktarı, Avrupa nın ortak faydası için ve çok az masrafla devretmiş olacaklardır. Böylece servet sahipleri, krizi aşmak ve Avrupa nın büyümesinin sağlanması için, uzun zamandan beri geciktirdikleri katkıları yapacaklardır. On yıllk bir vadenin sonunda faizsiz olarak alınmış kredi, alacaklılara geri ödenecektir. Buna alternatif olarak, alacaklılar kredi geri ödemelerinden vazgeçebilir ve Avrupa nın geleceğine yaptıkları bu bağışları vergilendirilmiş gelirlerinden düşebileceklerdir. Bu on yıllık süre içinde Fon, cari gelirlerden ve Avrupa Merkez Bankası nın faiz ödemelerinden istikrarlı bir stok oluşturmuş olacak ve bu on senenin sonunda bile güvenirliliği yüksek bir kredi kurumu olarak piyasada işlem görmeye devam edebilecektir. 2. Fon un özsermayesi vergi gelirlerinden değil, bir seferlik bir servet vergisinden karşılanacaktır. Bu vergi oranı Avro yu geçen tüm şahsi servetler ve 1 Milyon Avro yu geçen tüm hane halkları servetlerinin yüzde 3 ü olarak belirlenecektir. Böylece servet sahipleri, yaklaşık üç haneli milyar Avro luk bir meblağı ortak Avrupa nın faydası için ve düşük masraf ile mobilize edeceklerdir. Böylece servet sahipleri, krizi aşmak ve Avrupa nın büyümesinin sağlanması için, uzun zamandan beri geciktirdikleri katkıları yapacaklardır. Fon un özsermayesi Avrupa Yatırım Bankası tarafından yönetilecek ve yalnızca New Deal tahvillerinin karşılığı olarak kullanılacaktır. Bu ise, Avrupa nın Geleceği Fonu nun borçlarını ödeme gücüne ve yeni New Deal tahvillerinin en iyi reytinglere ve en düşük faiz oranlarına sahip olmasını sağlayacaktır. Özsermaye ise güvenli bir biçimde Avrupa Merkez Bankası na yatırılacaktır. New Deal tahvilleri için faiz ödemeleri, üye ülkelerde artan büyümeye bağlı artan vergi gelirlerinden finanse edilecek, mali işlemlerden alınan yeni bir vergi kaynağı ile de tamamlanacaktır. Yalnızca bu yeni vergi kaynağı bile 50 Milyar Avro ya eşdeğerdir. Yukarıda tasvir edildiği şekliyle New Deal, toplum, siyaset ve iş dünyası içindeki tüm aktörlerin düşünce tarzlarını tamamen değiştirmelerini gerektirmektedir. Üye ülkeler vergiler, ücretler, sosyal güvenlik veya 7

8 çevre standartları gibi alanlarda hiçbir şekilde dampinge başvurmayacak, diğer üye ülkeler karşısında rekabet edebilirliklerini bu şekilde artırmaya çalışmayacaklardır. Her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gereken şey dibe doğru yarıştır, zira bu üye ülkelerin hem yurttaşlarına hem de işletmelerine zarar verecektir. İşte bu yüzden vergi rejimlerinin adil bir zeminde tedricen birbiriyle uyumlaştırılmasına, düşük-ücret sektörlerinin geri çekilmesine, sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesine ve Avrupa ekonomilerinin daha geniş bir çevresel sürdürülebilirliğe doğru yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. 4. Mali piyasaların etkin olarak düzenlenmesi Avrupa mali piyasaları etkin olarak düzenlenmeli ve makroekonomik olarak zararlı işlemler ve ürünler azaltılmalıdır. Her ne kadar devlet bütçelerinin uzun vadeli konsolidasyonu bir bankacılık krizini azaltsa da, yine de, muhtemel zararları gelecekte kendi imkânlarıyla karşılayabilmeleri için, Avrupa bankalarının kronik sermaye yetersizliğini orta vadede daha katı özsermaye yönetmelikleri aracılığıyla çözmek gerekmektedir. Bunu sağlamak için, sermaye piyasalarında faal olan tüm kurumlar (bankalar, yatırım fonları ve sigorta şirketleri) standartlaştırılmış düzenleme koşullarına ve sermaye oranlarına bağlanmalı, bu şekilde sistemdeki boşluklar kapatılmalı ve gölge bankacılık sistemlerinin oluşması engellenmelidir. Ortak faydayı korumak için, sigortacılık gibi sektörler daha geniş ve sıkı bir şekilde düzenlenmelidirler. Bu sistemde ağırlıklı bir öneme sahip bankalar ve mali kurumlar tedricen tasfiye edilmeli ve böylece tek bir mali kurumun iflasının tüm ekonomileri beraberinde aşağıya çekmesi engellenmelidir. Yatırım bankacılığı için daha fazla özsermaye talep edilmeli ve yatırım bankacılığı ticari bankacılıktan bir an önce ayrıştırılmalıdır. Bankalar asıl rolleri olan reel ekonomiye kredi verme görevine geri dönmeli, yurttaşların tasarrufları ile şirketlerin yatırımları arasındaki köprü olarak işlemelidirler. Bu şekilde risk içeren mali işlemler esaslı bir şekilde azaltılmalı, bankaların kendi mali ürünleriyle kendi başlarına ticaret yapmaları yasaklanmalıdır. Devlet, toplumu karmaşık ve makroekonomik olarak zararlı mali ürünlerden korumalıdır. Bu amaca ulaşmak için Avrupa Mali Denetçiler Sistemi ne (ESFS) bağlı olan bir ajans kurulmalıdır. Ürünleri tedavüle sokan kurumlar tarafından finanse edilecek olan bu ajans, yeni mali ürünleri iktisadi getirileri göz önünde bulundurularak inceleyecek, onay verecek veya yasaklayacaktır. Ürünleri piyasaya süren kurumlar tarafından bile anlaşılamayan, fazla karmaşık ve şeffaf olmayan ürünlerin genel olarak yasaklanması gerekmektedir. 8 DGBpozisyon

9 Alman Sendikalar Birliği nin Dört-Nokta-Programına dair en çok sorulan sorular: Giriş: Avrobonoların tedavüle çıkarılmasını ve Avrupa Merkez Bankası nın nihai kredi mercii olarak tanınmasını savunuyorsunuz? Bu önerilerinizi sendika üyelerinizin desteklediğini düşünüyor musunuz? Üyelerimizin asli çıkarı, krizin artık kontrol altına alınması ve uygun önlemlerle sonlandırılmasıdır. Hem üyelerimizin hem de yurttaşların çoğu, Merkel ve Sarkozy nin kriz yönetimine olan her türlü inançlarını kaybettiler. Önce Avrupa Kurtarma Fonu genişletiliyor, sonra kaldırılıyor. Akabinde istikrar ve elit bonoları fikri ortalığa dökülüyor. Bu esnada mevcut siyaset, kendini ve çoğu zaman başarısız önlemlerini, koyulan hedeflere daha ulaşamadan daha üst hedefler koyarak boşa çıkarıyor. Hal öyle bir kontrolden çıktı ki, artık herkes ideolojik at gözlüklerini ve tekil ulusal çıkarları bir kenara bırakıp, tüm Avrupa yı kapsayan bir çözüm bulmaya çalışmalı. Bu çözümün ise, iktisadi durgunluk ve işsizlik kısır döngüsünü harekete geçirerek, nihayetinde şu anda Yunanistan da yaşadığımız buhrana yol açan, tepeden fanatik tasarruf paketleri indirerek bulunmayacağı kesindir. En başta ihtiyacımız olan şey piyasaya güven hissi ve piyasada istikrardır. Yatırımcıların, yalnızca Avrupa Merkez Bankası gibi güvenilir bir kurumun onlara verebileceği bir yönlendirmeye ihtiyaçları vardır. Piyasalar durulursa ve Avro Bölgesi ndeki ülkeler aşırı faiz yüklerinden kurtulabilirlerse, tekrar ulusal ekonomilerine konsantre olabilirler. Yunanistan hariç tüm Avro Bölgesi ülkelerinin ulusal ekonomileri son on yıldır bir istikrar izleği takip etmekteydi. Ancak mali ve iktisadi kriz bastırınca, krizle baş edebilmek için dengeyi bozan ciddi kamu borçları alındı. Avrobono larına gelince: Ortak para birimi halka açık ortak bir tahvile ihtiyaç duyar. Böylece tüm üye ülkeler aynı yeniden finansman şartları altında ekonomilerini düzenleyebilirler. Zira özellikle zayıf iktisadi performansa ve düşük mali güce sahip ülkelerin Almanya gibi ülkelerden daha fazla faiz ödüyor olmaları tamamen adaletsizdir. Eğer faiz yükleri bu eşitsiz biçimde dağıtılmaya devam ederse, Avrupa nın merkez ve çevre ülkeleri arasındaki farkın bir uçuruma dönüşmesi kaçınılmazdır. Bu ise, Avrupa bütünleşmesi projesi çıkarının tamamen zıddınadır. Alman Sendikalar Birliği ve sendikalar şimdiye kadar borç frenini her zaman eleştirdiler. Mevcut borç krizi bu konuda Alman Sendikalar Birliği nde bir tutum değişimine mi yol açtı? Hayır. Borç freni, krizin etkilerini artırıcı rol oynuyor. Bizim her zaman önerdiğimiz krizin etkilerini azaltıcı bir mali politikadır. Bu ise, yükselen iktisadi konjonktür içinde bazı kesimlere vergiden muafiyet hediyeleri vermek yerine, bütçeyi konsolide etmek anlamına gelir. Borç freni yerine, artık vergi eşitliğine ve gelir tarafının güçlendirilmesine ihtiyacımız var. İşte Almanya da da Avrupa da da yapılmayan şey budur. Sosyal harcamalar kısılarak hane halkı borçlarının ödenmesi sağlanmaya çalışılmakta ve bu sosyal bir soğuk duş etkisi yaratmaktadır. Bu ise efektif talebin gırtlağına bastırıyor ve böylece büyümeyi azaltıyor. Vergi toplayabilecek iktisadi temel sarsılıyor, böylece tasarruf tedbirlerine rağmen borç dağı büyüyor. İşte bu yüzden hem iktisadi konjonktüre, hem de gelir dağılımına uygun bir bütçe konsolidasyonunu savunuyoruz. Önerdiğimiz politika sürdürülebilirdir, refah yaratır ve böylece mevcut kemer sıkma polikalarından daha kolay kabul görür. 9

10 Önerileriniz AB ye üye tüm 27 ülke için mi, yoksa yalnıza Avro Bölgesi için mi geçerli? AB içindeki bazı ülkelerin polikaların uygulanmasına öncü rolü oynaması anlamlı mıdır? Öncelikle tüm Avro Bölgesi ni herkes için refah anlayışı ile istikrara kavuşturmak zorundayız. Bundan tabii ki diğer Bölge mensubu olmayan ülkeler de faydalanacaklardır. Tabii ki AB sözleşmelerindeki zayıf noktalar, tüm ülkeler için eşit şekilde geçerli olmak üzere ortadan kaldırılmalıdır. Öncelikli hedef bu akut krizi aşmaktır. Fakat son dönemlerde AB yi AAA-reyting notu alan ülkeleri kapsayacak şekilde küçültmek etrafında sürekli yapılan tartışmalar, esasında tüm Avro Bölgesi ülkeleri için ortak çözüm geliştirebilme siyasetinin başarısızlığının teslimi anlamına gelmektedir. Bu tutum ise, sermaye hareketlerini kriz içindeki ülkelerden çekirdek ülkelere kaydırarak krizi alevlendirecek ve derinleştirecektir. Avrupa yı bir kader birliği olarak görmeli ve 21. Yüzyılın önümüze çıkardığı zorluklara beraber göğüs germek zorunda olduğumuzu anlamalı ve kavramalıyız. Helmut Schmidt bunu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi buluşmasında parlak bir şekilde ifade etmişti. Söylediklerine katılmamak mümkün değildir. 1. Noktaya dair: Bir istikrar ve kurtarma çıpası olarak Avrupa Merkez Bankası Eğer Avrupa Merkez Bankası nihai kredi merciine dönüşürse, bu fiilen ülkelerin para basma yetkisinin ortadan kalktığı anlamına gelmez mi? Hayır. Bu, Avro Bölgesi ülkelerinin acil durumlarda tek başlarına kalmayacakları, hiçbir ülkenin moratoryuma maruz kalmayacağı ve her zaman en kötü durumda devlet tahvillerini nominal değer üzerinden satın alabilecek bir merci olacağı anlamına gelir. Moratoryum tehlikesinin mevcut olmadığı bir ortamda da yatırımcılar için, ne faizler ne de tahvil değerlerinin iniş çıkışları açısından risk yok demektir. Avrupa Merkez Bankası nın sırf bu teminatı bile, yatırımcıları kriz içindeki devletlerin tahvillerini tekrar almak için teşvik edecektir. Sürekli ulusal ekonomilerin para basma yetkisinden bahsedenler, Avrupa Merkez Bankası nın uzunca bir zamandan beri fiilen Avrupa bankaları için para bastığını ve Ekim 2008 den beri bankaların toksik hisse senetlerine karşı piyasaya neredeyse sınırsız bir şekilde para sürdüğü gerçeğinden neden gözlerini kaçırıyorlar? Burada Avrupa Merkez Bankası, nihai kredi mercii rolünü hakkıyla yerine getirerek, Avrupa bankacılık sisteminin çöküş tehlikesi ile başa çıkmaya çalışmaktadır. İşte tam da bu bir merkez bankasının görevidir. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası son dönemlerde bankalara yaygın bir şekilde para tahsis etme görevini genişletmiştir. Böylece bankalar neredeyse herhangi bir teminat göstererek, üç yıl süre için sınırsız paraya kavuşabilmektedirler. Yalnızca son üç ayda Avrupa bankaları milyar Avro taze para aldılar. Bu söz konusu olduğunda hiç kimse şikayet etmemektedir. Bu yaygın para politikasını, sadece para sisteminin normal bir duruma ulaşmadığı süre için savunulabilir buluyoruz. Biz bu istikrar kazandırıcı işlevin, piyasalar duruluncaya kadar tüm Avro Bölgesi ülkelerine genişletilmesini savunuyoruz. Bu gerçekleştikten sonra piyasadaki fazla para geri çekilebilir. Bunu ABD, Japonya ve Büyük Britanya Merkez Bankaları da yapmaktadır. Bunun uygulandığı ülkelerde ne hiperenflasyon hâkimdir, ne de merkez bankalarının özerkliği bir zarar görmüştür. 10 DGBpozisyon

11 Avrupa Merkez Bankası nın nihai kredi mercii olarak kabul edilmesinin hiperenflasyona yol açacağını düşünmüyor musunuz? Hayır. ABD, Japonya ve Büyük Britanya gibi ülkeler orantısız yükseklikte bir enflasyon oluşmadan onyıllardır para basıyorlar. Japonya nın sorunu ise enflasyondan çok, deflasyon. Zaten Avrupa Merkez Bankası nın son on yıldaki para arz oranı hedefi ve fiilen arz edilen miktara baktığımızda, hedefin her zaman aşıldığını görüyoruz. Yani her sene hedeften daha fazla para piyasaya arz edilmiş. Enflasyon tehlikesi mi? Yanlış alarm! Yüksek enflasyon ancak şu aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir: tam istihdam şartlarında, tüm üretim araçları yüzde yüz kullanılmaktaysa, tüm meta piyasaları dengedeyse, arz potansiyelinin genişletilmesi çok zor ise ve yurtdışından artı bir arz mevcut değil ise. Eğer tüm bu koşullar yerine gelirse, piyasanın çok ısınması ve enflasyon tehlikesine karşı, hali hazırda Çin Merkez Bankası nın aldığına benzer, koruyucu para politikası tedbirleri yerinde olurdu. Ancak böyle bir ortamda yaygın para politikası, yani iktisadi döngüye sokulan ve talep üzerinde etkili olan para fazlası arz tarafını zorlayacak ve enflasyona yol açacaktır. Bunun tam tersi ise, ne tam istihdamın mevcut olduğu ve üretim faktörlerinin tam olarak kullanıldığı, ne de meta piyasalarının dengede ve yurtdışındaki arzın ülke içinde satış imkânı bulamadığı durumda olur. Bu durumda arz fazlası karşısında eksik talep bulunur, bu ise fiyatları aşağı çeker ve sonuçta deflasyon oluşur. İşte Avro Bölgesi tam da böylesi bir hal içindedir. Kriz ülkelerinde KDV oranının yükseltilmesi gibi devlet eliyle gerçekleştirilen fiyat artışları veya hammadde fiyatlarındaki değişiklikleri dışarıda bırakırsak, enflasyon değil, deflasyon tehdidi vardır. Bunun dışında ülkelere verilen Avrupa Merkez Bankası kredileri eski borçların ödenmesinde kullanılmakta, tüketimi finanse etmek amaçlı kullanılmamaktadır. Bu ise kredilerin, talep artışına yol açmasını engellemektedir. Aşırı borç içindeki Avro Bölgesi ülkelerinin batması, pahalı kurtarma girişimlerinden daha yerinde olabilir mi? Eğer Avro Bölgesi ülkelerinin birbiri ardına moratoryum ilan etmesine göz yumulursa, bu tüm Avro Bölgesi nin çökmesi ve küçük devletçiklerin oluşması anlamına gelecektir. Zira Avrupa Kurtarma Fonu nun kriz içindeki büyük ülkeleri kurtarmak için yeterli kaynağı yoktur. Hiçbir yatırımcı da yarım bir kasko sigortası nı kabul etmesi için ikna edilemez. Şimdi 180 Milyar Avro meblağında bir Uluslararası Para Fonu kaynağının akıtılacağından bahsediliyor. Bunun ise yeterli olmadığı çok açık. Yalnızca İtalya nın ihtiyacı olan rakam 300 Milyar Avro. Peki İspanya ve belki Fransa da kendilerini serbest piyasada yeniden finanse edebilmek için gittikçe artan sorunlarla karşılaşır ve ciddi bir basınca maruz kalırlarsa ne olacak? Avrupa Kurtarma Fonu ve Uluslararası Para Fonu ellerindeki kısıtlı imkânlarla, spekülatörlerin stres testine dayanamayacaklardır. Bunun dışında devlet tahvilleri piyasasında bir alıcı çatışması söz konusudur. Hiçbir yatırımcı geri ödememe riskini tamamen dışlayamadığı için, tahvilleri elden çıkarma eğilimi çok yüksektir. Bunun tersine işlem yapabilecek tek güç Avrupa Merkez Bankası dır. Eğer yatırımcılar yüzde yüzlük bir teminata kavuşurlarsa, hem ellerindeki devlet tahvillerini koruyacak, hem de belki yenilerini edineceklerdir. Bu yüzden Avrupa Mali İstikrar Birimi ne (EFSF) banka lisansı tevdi edilmesi talebimizi, ücretsiz bir kredi temerrüt riski (CDS: Credit Default Swap) sigortasına bağlıyoruz. Yatırımcılara sağlanacak bu ücret- 11

12 siz kredi temerrüt riski sigortasının şartı ise, devlet tahvilleri için düşük faizleri kabul etmeleri olacak. Yani iki tarafın da çıkarına bir anlaşma: Düşük faizler karşılığında yüzde yüz oranında bir koruma. Kredi temerrüt riski sigortaları 2008 mali krizinden beri, krizi körüklediklerinden dolayı eleştiriliyorlar. Siz ise eleştirilen bu araç ile krize karşı mücadele etmekten söz ediyorsunuz. Devletlerin, özel sektörde kullanımını eleştirdikleri araçları adapte etmelerini manalı buluyor musunuz? Özel kredi temerrüt riski (CDS) sigortaları göstermelik ve ücretli bir teminat sunuyorlar. Zira yatırımcılar bu kredi temerrüt riskini faiz beklentilerine yansıtıyorlar. Masrafları ne kadar yüksekse, devletler için faiz yükü de o kadar yükseliyor. Ciddi bir durumda özel kredi temerrüt riski sigortası sunan hiçbir piyasa aktörü, bu derece kapsamlı bir riski tazmin edecek bir sermayeye sahip değil. İşte tam bu nedenden dolayı Bay A- ckermann 2, herhangi bir sigorta ödemesinin söz konusu olmaması için Yunanistan ın alacaklılarının, alacaklarından vazgeçmesini gönüllülük ilkesine bağlama şartını zorla kabul ettirdi. Böylece kendi işvereni, yani Deutsche Bank, dünyadaki beş kredi temerrüt riski sigortası sunucusundan biri olarak kurtarılmış o- luyordu. Yatırımcıların zararları, ellerindeki teminatlara rağmen tazmin edilmedi. Biz bunun tamamen tersini öneriyoruz. Biz bu dengeyi tersine çevirme vakti geldi, diyoruz. Biz yatırımcılara neredeyse bir tam kasko sigortası sunuyor ve bunun karşılığında tefeci faizlerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Avrupa Kurtarma Fonu nun teminat olarak güvenilirliği vardır, zira Avrupa Merkez Bankası nın desteği ile sınırsız olarak ve her an devlet tahvilleri satın alabilecektir. Bu ise ciddi bir durumda tüm yatırımcıların tazmin edilebileceği anlamına gelmektedir. Bunu özel bir kredi temerrüt riski sigortası, aldığı yüksek harçlara rağmen, sağlayamaz. Bu sistemle kriz içindeki devletler için faiz yükü ciddi bir şekilde makro ekonomik olarak kabul edilebilir bir boyuta düşecektir. Bu kabul edilebilir boyutu ise Avrupa Kurtarma Fonu, konjonktürel durumu, beklenen fiyat gelişmelerini ve devlet tahvilleri vadelerini dikkate alarak Avrupa Merkez Bankası ile birlikte belirleyecektir. Bundan sonra tedirgin piyasalar değil, siyaset faiz seviyesini belirleyecektir. Bahisçiler ve reyting şirketleri bundan sonra piyasada olan biteni belirlemek bir yana, gereksiz hale geleceklerdir. Devletler bu şekilde parasal olarak önceden hesaplanabilir bir çerçevede, mesul oldukları konjonktür ve gelir dağılımına uygun bir bütçe konsolidasyonuna gidebileceklerdir. Bundan sonra, şimdiye kadarki yardım kredilerinde söz konusu olduğu gibi, manasız, konjonktüre zarar veren, sosyal adaletçi olmayan ve işveren taraflısı bir kemer sıkma ve tasarruf politikası uygulamaları konusunda kendilerini baskı altına sokmayacaklardır. Avrupa Kurtarma Fonu nun başka hangi işlevleri olacak? Devlet bütçelerinin mali piyasalardaki yatırımcıların rant hesaplarına olan bağımlılığı bitecektir, zira gerekli olduğu durumda, özellikle de yatırımcılar Avrupa Kurtarma Fonu ndan daha yüksek faizler talep ettiği za- 2 Josef Ackermann, halihazırda Deutsche Bank AG nin Genel Müdürü dür. Bu göreve 2002 yılında başlamıştır ve 2013 e kadar devam ettirmesi beklenmektedir (ç.n.). 12 DGBpozisyon

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK AYLIK BÜLTEN KARARI POLİTİKACILAR VERECEK EYLÜL 2011 Yıl:5 Sayı:58 M. Baki ATILAL Araştırma, Müdür m.baki@turkishyatirim.com + 90 212 315 1071 Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza www.turkborsa.net

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

KAPİTALİZM, FİNANSAL SERBESTLİK VE PARASAL EKONOMİ: BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ

KAPİTALİZM, FİNANSAL SERBESTLİK VE PARASAL EKONOMİ: BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 9 Güncel KAPİTALİZM, FİNANSAL SERBESTLİK VE PARASAL EKONOMİ: BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ Emre ALKİN* Bu çalışmayı kaleme aldığım tarihten, bitirdiğim tarihe kadar neredeyse bir yıla

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

KRİZ BİRLİĞİNDEN DAYANIŞMA BİRLİĞİNE

KRİZ BİRLİĞİNDEN DAYANIŞMA BİRLİĞİNE DÜNYADAN Şubat 2013 KRİZ BİRLİĞİNDEN DAYANIŞMA BİRLİĞİNE Daha Çok Cesaret Daha Çok Politika Daha Çok Avrupa... UDO BULLMANN, MICHAEL ROTH, THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL Kasım 2012 Finans piyasalarının kısa süreli

Detaylı

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI 1. Servet ve Sermaye BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI Servetin eşit olmayan bir şekilde dağılımı konusundaki tartışmamıza başlamadan önce, söz konusu servetin nereden geldiğini hatırlayarak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Aralık 2011-10 TL KDV Dahil 67 71 10 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile söyleşi VERGİ USUL KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNU NU YENİDEN YAZACAĞIZ 16 Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Editör. Danışma Kurulu. Kerem Eray ERBAY. Merhaba, Değişim meyvelerini vermeye başladı... Ve ilk sayımızla karşınızdayız.

Editör. Danışma Kurulu. Kerem Eray ERBAY. Merhaba, Değişim meyvelerini vermeye başladı... Ve ilk sayımızla karşınızdayız. Merhaba, Editör MALIYE UZMANLARI DERNEGI Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Maliye Uzmanları Derneği Adına Mücahit CİVRİZ Editör Kerem Eray ERBAY Editör Yardımcıları Hasan BEYNAM Abdullah KOCAER Yayın

Detaylı

Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu I

Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu I Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu I KESK-AR Yayınları - Şubat 2013 Enflasyon İşsizlik Cari Açık Gelir Dağılımı KESK Adına Sahibi Lami ÖZGEN KESK Adına Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Baki ÇINAR KESK-AR Yayın

Detaylı

KONUŞMA MAKALE ÇEVİRİ. HAZiRAN 2013. Türkiye Bankalar Birliği 56. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları

KONUŞMA MAKALE ÇEVİRİ. HAZiRAN 2013. Türkiye Bankalar Birliği 56. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları SAYI 85 HAZiRAN 2013 KONUŞMA Türkiye Bankalar Birliği 56. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşmaları MAKALE Doç. Dr. Serkan Yılmaz Kandır Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamalarının Hisse Senedi

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL EMEKLİLİK REFORMLARI: DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Emin Alper Bu rapor, Prof. Ayşe Buğra ve Prof.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı