DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR."

Transkript

1 AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DEVLET DESTEKLERİ BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. Kaynaklar: TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet siteleri

2 AKADEMİK DESTEKLER Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından birçok alanda hibe desteği verilmektedir. TÜBİTAK destekleri akademik, sanayi, girişimcilik, bilimsel etkinlik ve bilim ve toplum olmak üzere şu an itibariyle beş ana başlık altında özetlenebilir Bİ Lİ MSEL VE TEKNOLOJİ K ARAŞTİRMA PROJELERİ Nİ DESTEKLEME PROGRAMİ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklenir. PROJE SU RESİ En fazla 36 ay 2013 yılı için, araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez HİZLİ DESTEK PROGRAMİ Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. PROJE SU RESİ En fazla 12 ay 2013 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık TL dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 900 TL den fazla olamaz. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Sayfa 1

3 1003 O NCELİ KLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. PROJE SU RESİ Küçük ölçekli firmaların yapacağı projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve büyük ölçekli firmaların yapacağı projelerin süresi en fazla 36 ay 2013 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Küçük Ölçekli projeler Orta Ölçekli projeler Büyük Ölçekli projeler : TL ye kadar : TL : TL Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir. Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2013 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir: Proje yürütücüsü için Proje yöneticisi için Araştırmacı için Danışman için : TL/ay : TL/ay : TL/ay : TL/yıl 1005 ULUSAL YENİ Fİ Kİ RLER VE U RU NLER ARAŞTİRMA DESTEK PROGRAMİ Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. Sayfa 2

4 PROJE SU RESİ Proje süresi en fazla 18 aydır. Toplam proje bütçesi TL Burs miktari TL yi geçemez PATENT BAŞVURUSU TEŞVİ K VE DESTEKLEME PROGRAMİ Türkiye nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının artırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. Başvurular TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır. ULUSAL PATENT BAŞVURUSU TEŞVİ Kİ (TBF-1) TBF-1 desteği, Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan ulusal patent başvurusunun ardından alınabilmektedir. İnceleme işlemleri en fazla iki ay sürmektedir. TÜBİTAK destek talebini kabul ederse başvuru sahibi adına TL tutarında desteği TPE hesabına yatırır. BAŞVURUSUNUN İ LK AŞAMASİNİN DESTEKLENMESİ (TBF-2) TBF-2 desteği uluslararası yapılan başvurular için verilmektedir. Bu desteğin alınabilmesi için, teşvik başvurusu öncesinde başvuru sahibinin Dünya Patent Ofisi (WIPO) veya Avrupa Patent Ofisine uluslararası patent başvurusunda bulunması gerekmektedir. İnceleme yapıldıktan sonra desteklemeye onay verilirse başvuru sahibinin önceden bildirdiği hesaba destek tutarı olan TL yatırılır. Eğer başvuru vekil yardımı ile yapılmış ise başvuru sahibi hesabına faturalandırmak şartı ile ayrıca en fazla 450.-TL daha yatırılır. U ÇLU (TRİADİC) PATENT BAŞVURULARİNİN ARAŞTİRMA RAPORUNDAN SONRAKİ İ ŞLEM U CRETLERİ Nİ N DESTEKLENMESİ (TBF-3) Üçlü-triadic (ABD, Japonya ve Avrupa) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan destek, geri ödemeli olarak verilir. Uluslararası patent başvurusu kaynaklı başvurularda, uluslararası araştırma raporundan sonraki ücretler ile uluslararası patent başvurusu kaynaklı olmayan (bölgesel (EPC), ABD ve Japonya) patent başvurularında, EPO dan, ABD den ve Japonya dan alınan araştırma raporundan sonraki ücretler destek kapsamındadır. Destek üst limiti her yıl Ocak ayında TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Destek miktarı resmi patent ofisi ücretleri, giriş yapılan ülkelerdeki vekil ücretleri ve Türkiye deki vekil ücretleri için kullanılmaktadır. Sayfa 3

5 1011-ULUSLARARASİ Bİ Lİ MSEL ARAŞTİRMA PROJELERİ NE KATİLMA PROGRAMİ (UBAP) Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir. PROJE SU RESİ En fazla 36 ay 2013 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez BAŞLANGİÇ ARGE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Programın amacı, ar-ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları ar-ge projelerini desteklemektir. PROJE SU RESİ En fazla 24 ay 2014 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam TL dir. Aylık TL ye kadar burs desteği sağlanmaktadır. Sayfa 4

6 ULUSAL GENÇ ARAŞTİRMACİ KARİ YER GELİ ŞTİ RME PROGRAMİ Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. PROJE SU RESİ En fazla 36 ay Yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL dir. (2 yıllık projeler için TL., 3 yıllık projeler için TL.) İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. Sayfa 5

7 SANAYİ DESTEKLERİ Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri Programları kapsamında TÜBİTAK, ülkemiz sanayi kuruluşlarının ArGe ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi aralarında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek programları yürütmektedir SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Ülkemiz sanayine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. PROJE SU RESİ En fazla 36 ay Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yüksek bütçeli (10 milyon TL den büyük) proje başvurularında, bütçenin en az %7 si KOBİ ve en az % 3 ü Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile işbirliklerine ayrılmalıdır. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40) tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Projesi başarıyla tamamlanan proje sahibi kuruluş KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya TL teşvik ödülü verilir PROJE PAZARLARİ DESTEKLEME PROGRAMİ Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası Proje Pazarı etkinliklerini desteklemektedir. Sayfa 6

8 En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan herhangi biri TÜBİTAK a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir. Proje başvuruları başvuru formatına ve istenilen içeriğe uygun olarak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı na basılı olarak yılın herhangi bir iş günü yapılabilmektedir. DESTEK O ZELLİ KLERİ Etkinliğin ulusal olması durumunda hibe destek tutarı TL dir. Etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda hibe destek tutarı TL dir U Nİ VERSİ TE SANAYİ İ ŞBİ RLİ G İ DESTEK PROGRAMİ Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. PROJE SU RESİ En fazla 24 ay Bütçe üst sınırı TL dir. Ayrıca, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5 i Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ödenir. Müşteri kuruluşun KOBİ olması durumunda, proje bütçesinin %75 i hibe olarak TÜBİTAK tarafından, geriye kalan %25 i ise KOBİ tarafından karşılanır. Müşteri kuruluşun büyük ölçekli firma olması durumunda, proje bütçesinin % 60 ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından, geriye kalan %40 ı ise büyük ölçekli firma tarafından karşılanır. Yürütücü kuruluşta proje yürütücüsü olan kişiye şartları sağlaması durumunda en fazla üç ay süreli ve en fazla TL lik fizibilite desteği TÜBİTAK tarafından ödenir. Sayfa 7

9 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGİÇ DESTEK PROGRAMİ KOBİ lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ lerin ilke 5 projesine destek sağlamaktır. PROJE SU RESİ En fazla 18 ay Proje bütçesi üst sınırı TL dir. Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75 hibe desteği şeklindedir. Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya TL teşvik ödülü verilmektedir O NCELİ KLİ ALANLAR ARAŞTİRMA TEKNOLOJİ GELİ ŞTİ RME VE YENİ Lİ K PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektedir. PROJE SU RESİ Türkiye deki öncelikli alanlara yönelik açılan çağrıda proje süresi belirtilmektedir. Aynı şekilde bütçe sınırı da çağrı esnasında belirlenmektedir. Ar-Ge nitelikli proje harcamaları kapsamında, büyük kuruluşlar için %60 hibe destek verilirken, KOBİ ler için %75 hibe destek verilmektedir. Programdan faydalanan KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşlar ayrıca; %20 nin üzerinde yurtdışı hizmet alım desteğinden, %10 genel gider desteğinden ve birden fazla ön ödeme olanaklarından yararlanabileceklerdir. Sayfa 8

10 1512 Gİ Rİ Şİ MCİ Lİ K AŞAMALİ DESTEK PROGRAMİ Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. PROGRAMİN O ZELLİ KLERİ AŞAMA 1: İş fikri TÜBİTAK tarafından uygun bulunduğunda, verilen girişimcilik eğitimi ve iş rehberliği desteğiyle iş planı hazırlanır. AŞAMA 2: İş planı başvurusunun değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunanlar için girişimcinin kuracağı sermaye şirketine sermaye desteği sağlanır. AŞAMA 3: İlk Ar-Ge projesi 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı kapsamında desteklenir. AŞAMA 4: Ticarileştirme aşaması DESTEK SU RESİ Aşama 1 de uygun bulunan iş fikirleri için girişimcilik eğitimi ve iş planı hazırlama süresi TÜBİTAK internet adresinde duyurulur. Aşama 2 nin süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla on iki (12) aydır. Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir. Aşama 4 desteğine uygun bulunan kuruluşlar için destek süresi TÜBİTAK internet adresinden duyurulur. DESTEK Mİ KTARİ Aşama 2 de teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği, genel giderler dahil en fazla yüz bin ( ) TL dir. Aşama 3 te verilecek hibe destek tutarı ve oranı için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir. DESTEKLENEN Gİ DER KALEMLERİ Personel ve seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri desteklenir. Sayfa 9

11 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİ SLERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ni desteklemektedir. DESTEKLENECEK FAALİ YETLER Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde; Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri, Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, Girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, Bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma Konularında Türkiye de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir. PROJE SU RESİ Destekleme süresi, proje bazında 5 yıldır. Bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir. Yıllık destek miktarı her bir TTO için TL dir. Destek ön ödeme ve hibe şeklindedir. Destek oranı ilk 5 yıl için %80 iken, ikinci beş yıl için %60 oranındadır Gİ Rİ Şİ M SERMAYESİ DESTEK PROGRAMİ Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme ve üretim potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasıdır. Program yıl içerisinde yapılacak çağrılarla birlikte aktif hale gelecektir. Sayfa 10

12 1602 TU Bİ TAK PATENT DESTEK PROGRAMİ DESTEK KAPSAMİ Türk Patent Enstitüsü ne(tpe) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında; Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Desteği, Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği, Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilecektir. WIPO, EPO, USPTO, ve JPO ya yapılan patent başvurularında; Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Desteği, EPO, USPTO veya JPO dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir. Sayfa 11

13 GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ 2238 Gİ Rİ Şİ MCİ Lİ K VE YENİ Lİ KÇİ Lİ K YARİŞMALARİ PROGRAMİ Lise ve üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş fikri ve iş planı yarışmaları düzenlemektir. Lise öğrencilerinin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak yenilikçiliği, girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamak. Bu programın amaçları arasındadır Gİ Rİ Şİ MCİ Lİ K VE YENİ Lİ KÇİ Lİ K EG İ Tİ M VE ARAŞTİRMA FAALİ YETLERİ Nİ DESTEKLEME PROGRAMİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananlar arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş adaylara girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt dışında düzenlenen eğitim programlarına katılım desteği sağlamaktır. Program kapsamında desteklenenlere seyahat, gündelik / aylık yaşam giderleri ile kayıt ücretleri için destek sağlanabilir YENİ Lİ K VE Gİ Rİ Şİ MCİ Lİ K ALANİNDA KAPASİ TE ARTTİRİLMASİNA YO NELİ K DESTEKLEME PROGRAMİ Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması başlıklı çağrıya konu olan projeler 2 aşamadan oluşacaktır. 3 ay sürecek ilk aşamada mentörlük mekanizmasının oluşturulması, en fazla 9 ay sürecek ikinci aşamada ise oluşturulan bu mekanizmanın en az 15 en fazla 25 KOBİ de uygulanması sağlanacaktır. Projeler en fazla TL lik bütçe ile desteklenecektir. Sayfa 12

14 BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEKLERİ 2217 Lİ SANSU STU YAZ OKULU VE BENZERİ Dİ G ER ETKİ NLİ KLERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Lisansüstü öğrencilere, araştırma kurumlarında görev yapan genç araştırmacılara ve uzmanlara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarılması veya yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi amacıyla Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve kış okullarına ve seminerlere destek sağlamaktır. DESTEK KAPSAMİ Başvurular, aşağıda özellikleri sayılan bilimsel etkinliklere ilişkin olarak yapılabilir: Lisansüstü öğrencilere bilim dallarındaki son gelişmeleri aktaracak ve yenilikleri tanıtacak nitelikte özgün konuları içeren yaz/kış/bahar okulları, Özellikle, gelişmekte olan üniversitelerden çok sayıda öğrencinin yararlanacağı ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin görev üstleneceği, uzun süreli, ilgili lisansüstü enstitülerin kredili ders olarak kabul edeceği kurslar, Son gelişmeleri konu alan kısa süreli, geniş katılımlı kurslar, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yaygın kullanılması beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilmesini amaçlayan, değişik üniversitelerden öğretim üyelerinin görev aldığı kurslar, Güncel bilimsel gelişmelerin lisansüstü öğrencilere, üniversite ve diğer araştırma kurumlarındaki araştırmacılara ve uzmanlara aktarılmasını sağlayacak seminerler, Bilimsel iş birliğini artırmaya yönelik, bilim insanları arasında yoğun tartışma ve bilgi alışverişinin yapıldığı kısa süreli çalıştaylar yılı için etkinlik desteği üst sınırı; Ulusal nitelikli etkinlikler için ,00 TL Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için ,00 TL Uluslararası nitelikli etkinlikler için ,00 TL olarak belirlenmiştir. Sayfa 13

15 DESTEK KALEMLERİ U ST Lİ Mİ TLERİ Öğretim Üyesi Yol Gideri: 200 TL (kişi/gidiş-dönüş) Genç Araştırmacı Yol Gideri: 100 TL (kişi/gidiş-dönüş) Konaklama ve İaşe Gideri: 100 TL (kişi/gün) Ders ücreti: 65 TL (kişi/saat) brüt 2223 YURTİ Çİ Bİ Lİ MSEL ETKİ NLİ KLERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum türü etkinliklere kısmi destek verilmektedir. Etkinlik desteği üst sınırı; Ulusal nitelikteki etkinlikler için TL Uluslararası katılımlı nitelikteki etkinlikler için TL Uluslararası nitelikteki etkinlikler için TL olarak belirlenmiştir. KATİLİMCİ DESTEG İ U ST SİNİRİ Konaklama ve iaşe:100 TL(Kişi/Gün) Yol: 125 TL(Gidiş/Dönüş) 2229 Lİ SANS VE Lİ SANS O NCESİ O G RETMEN VE O G RENCİ LERİ NE YO NELİ K Bİ Lİ MSEL ETKİ NLİ KLERİ DESTEKLEME PROGRAMİ Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimine yönelik etkinlikler, İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar ile ilk, orta ve yükseköğretim çağı öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin bilimsel ve akademik performanslarının arttırılması ve geleceğin bilim insanı ve araştırmacılarının yetişmesine katkı sağlamak için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okullarına destek sağlanacaktır. Sayfa 14

16 2229 PROJE EG İ Tİ Mİ ETKİ NLİ KLERİ Nİ DESTEKLEME PROGRAMİ Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanacaktır. Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı TL dir. Diğer destek kalemlerinin üst limitleri şu şekildedir: Konaklama ve iaşe:100 TL(Kişi/Gün) Yol: 150 TL(Gidiş/Dönüş) Ders ücreti: 80 TL (Kişi/Saat) Danışman ücreti: 400 TL (Kişi/Gün) Koordinatör Ücreti: TL Eğitim için bir şirketten danışmanlık alınacak ise 150 TL/kişi/gün olarak hesaplanmak üzere toplam fatura tutarı TL yi geçemez. Sayfa 15

17 BİLİM VE TOPLUM DESTEKLERİ TÜBİTAK farklı zamanlarda farklı çağrılar yayınlayarak toplumdaki bilim ve bilimsel çalışma algısını geliştirebilmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda aşağıdaki destekler bulunmaktadır: 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları TÜBİTAK ın desteklediği ulusal destek programları arasında yer almaktadır. Sayfa 16

18 BAKANLİK DESTEKLERİ BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ SAN-TEZ PROJELERİ Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönetimi geliştirilmesi, mevcut üründe veya üretim yönetiminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. PROJENİ N SU RESİ En fazla 36 ay PROJENİ N BU TÇESİ Desteklenmesine karar verilen San-Tez projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin en az %25 nin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. Sayfa 1

19 BAKANLİK DESTEKLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ SEKTO RU AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMİ (ENAR) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak destek programları kapsamında tüzel ve gerçek kişilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürme aşamalarında yapacağı teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme ve örnek uygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılmasıdır. Bu kapsamda ülkemizde yerli ve yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde, Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Demonstrasyon ve Teknoloji Transferi Projeleri ile uluslararası alanda ve/veya üniversite, kamu, sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetler Bakanlar Kurulu Kararı ile desteklenir. DESTEKLENECEK FAALİ YETLER Yerli Enerji Kaynakları Potansiyelinin ve Kullanımının Geliştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Yeni Enerji Teknolojileri, Temiz Enerji Teknolojileri, Enerji Elektro Mekanik Teçhizatı İmalat Teknolojileri, Enerji Verimliliği Teknolojileri, Zararlı Emisyonları Azaltma Teknolojileri, Çevrim Teknolojileri, Enerji İletim ve Dağıtım Teknolojileri. PROGRAMİN SU RESİ En fazla 36 ay PROGRAMİN BU TÇESİ Proje bütçesi için belirlenmiş bir üst sınır bulunmamaktadır. Enerji konulu Ar-Ge projeleri Üniversitefirma ortaklığında yürütülecektir. Proje bütçesinin %20'si proje ortağı firmaca karşılanacak olup %80'i Bakanlığımızca hibe olarak ödenecektir. Sayfa 2

20 KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması sebebiyle bu program geliştirilmiştir. Program kapsamında KOBİ lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. PROJENİ N SU RESİ Proje süreleri 6-24 ay arasında değişebilmektedir, istenildiği takdirde 12 ay ek süre kullanılabilir. PROJENİ N BU TÇESİ Destek üst limiti TL dir. 1. ve 2. Bölgelerde projenin %50 si KOSGEB tarafından karşılanırken, bu oran 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60 a çıkmaktadır. DESTEKLENECEK PROJE KONULARİ İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Sayfa 16

21 KOSGEB DESTEKLERİ TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI KOBİ lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve KOBİ lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması bu programın temel amaçları arasında yer almaktadır. PROJENİ N SU RESİ Projenin süresi 24 aydır, istenildiği takdirde 12 ay ek süre kullanılabilir. PROJENİ N BU TÇESİ Destek üst limiti TL dir. 1. ve 2. Bölgelerde projenin %50 si KOSGEB tarafından karşılanırken, bu oran 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60 a çıkmaktadır. DESTEKLENECEK PROJE Gİ DERLERİ Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler. Sayfa 17

22 KOSGEB DESTEKLERİ İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI KOBİ lerin işbirliği-güç birliği anlayışında bir araya gelerek Ortak Sorunlara Ortak Çözümler üretebilmesi ve bu bağlamda da KOBİ lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok sorunun üstesinden gelerek daha rekabetçi olmaları amaçlanmaktadır. PROGRAMİN SU RESİ Projenin süresi 24 aydır, istenildiği takdirde 12 ay ek süre kullanılabilir TL si geri ödemesiz ve TL si geri ödemeli olmak üzere toplam üst limit TL dir. 1. ve 2. Bölgelerde projenin %50 si KOSGEB tarafından karşılanırken, bu oran ve 6. Bölgelerde %60 a çıkmaktadır. DESTEKLENECEK PROJE KONULARİ Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. Sayfa 18

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ I. BİLİM İNSANI

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

SUNUM PLANI. I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ. II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ

SUNUM PLANI. I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ. II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ III. BĠLĠM ĠNSANI DESTEKLEME DAĠRE

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı