Düzce Girişimcilik Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzce Girişimcilik Raporu"

Transkript

1 d 2013 Düzce Girişimcilik Raporu Sektörel Raporlar Serisi VII Düzce Girişimcilik Ekosistemi Panoraması marka-101 HP

2 GİRİŞİMCİLİK: Girişimcilik ve Tanımları: Girişimcilik; yeni bir malın yada servisin üretimi, yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi, yeni bir pazarın bulunması, pazarlama koşullarının iyileştirilmesi, yeni bir hammadde kaynağının bulunması gibi faktörleri kapsamaktadır. Girişimcilik, kişilerin bazı riskler alarak, bir iş fikrini hayata geçirme, var olan işe yönelik yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsar. Girişimcinin iş fikri talebe dayalı bir mal veya hizmet ihtiyacını doyurmaya yöneliktir. Girişimcilerin belli başlı çeşitli özellikleri sıralanırsa; Organizasyon becerisine sahip olma Atıl kaynakları değerlendirme Risk alma Fırsatları görebilme ve değerlendirebilme İhtiyatlı araştırmalar yapmaktan ziyade dinamik olma Yenilikçi-Yaratıcı değer yaratma Oyunun kurallarını baştan yazma 1 Kararlı olma Gözlem kabiliyeti yüksek Çok yönlü bağımsız düşünebilen ve etkili karar veren, Kendine güvenen,özgüveni yüksek olan gibi çeşitli özellikler sıralanabilir. Bu nitelikler mutlak olmayıp, gözlenmiş girişimcilerin bazı temel nitelikleri olarak ön plana çıkmıştır. Girişimcilik büyük kısmı doğuştan gelen bir özellik olup, kısmen de kişinin yaşam sürecinde kazanılan ve zenginleştirilen bir olgudur. Özellikleri yukarıda sayılan girişimciler, bu özelliklerin tümünü aynı anda taşıyabilecekleri gibi, belli-başlı birkaçını belirgin bir şekilde yansıtabilirler. 1 Yrd. Doç. Dr. Esra Yüksel ACI, 2

3 Girişimcilik kültürünün oluşmasında çevresel faktörlerin oldukça büyük önemi bulunmaktadır. Ülkemizde Ekonomik faaliyetlerin yüksek olduğu Marmara, Ege gibi bölgelerde tarım ve sanayide oldukça büyük fırsatlar olması, ailelerden gelen bir üretim ve ticaret kültürünün bulunması 3.nesil kişileri de üretim-hizmet sektörlerine yatırım yapmaya teşvik etmektedir. Girişimcilik serbest piyasaya dayalı olan bir ekonomide kendi başına öneminin yanında, rekabetçiliği de arttırarak ya da yeni bir rekabet alanı ve sektör yaratarak ekonomiye ciddi katkılar sağlar. Kendi işinin sahibi olmasının getirdiği avantajla işini severek yapan,verimli çalışan, tüketicinin istekleri ve beklentilerini karşılamak bilinciyle harekete geçen girişimci, içinde bulunduğu rekabet ortamında, elindeki kaynakları etkin ve verimli kullanmak zorunda kalacaktır. Oluşturulan yeni rekabet ortamında, diğer firmalar da girişimin kalitesine-niteliğine uyum sağlama zorunluluğunu hissedecek, uluslararası alanda rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapıya kavuşulacaktır. Girişimci ekonomi sahasına girip üretim yaparak ekonomideki çıktı miktarını arttırmak yolu ile endüstriyi büyütecek, sermaye birikimi ile de yeni yatırımlar yapacak, yeni istihdam oluşturacak, bununla beraber sermayenin tabanı genişletecek ve toplumsal refahın oluşmasına katkıda bulunacaktır. Türkiye de Girişimciliğin Mevcut Durumu: Ülkemiz, önceki yıllara nazaran 2000 li yıllarla birlikte kırılgan olan ekonomisini sağlamlaştırmış, 2008 de başlayıp 2009 da dünyayı çok kötü etkileyen küresel krizde ABD, Avrupa ülkelerine nazaran daha az etkilenmiş, bu durum, girişimcileri cesaretlendiren bir ortam oluşturmuştur. Girişimcilik hususu, bilindiği üzere Türkiye de bölgeden bölgeye bile farklılık göstermektedir. İklim, bitki örtüsü, coğrafi şekilleri, yetişen ürünler, bölgede bulunan sanayi kuruluşları, ulaştırma-nakliyenin kavşak noktalarında olup olmama özelliklerine göre ülke genelinde girişimcilik hem kişisel yetenek, hem kültür hem de iş yapma kapasitesi ve kalitesi anlamında farklılaşmaktadır. 3

4 Girişimcilikle ilgili yapılan birçok çalışmada, girişimciliğin Kültür kavramı ile beraber kullanıldığı görülmektedir. Kültür ile çok yönlü ilişkide bulunan böylesi bir olgunun, tabiatıyla içinde yeşerdiği ortamlarda kültürel özelliklerden etkilenmesi ve ekonomik kültürle iç içe olması sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak günümüzde ekonomik kültürle bağlantısı kadar, girişimin içinde filizlendiği ekonomik ortama meydan okuyan nitelikte olması da girişimciliğin bir o kadar önemsenmesi gereken bir boyutudur. Nitekim Dünya daki ve yerel düzeyde ülkemizdeki başarılı girişim örneklerine bakıldığında; çoğu girişimin bu meydan okumayla başarılı olduğu kendilerine çokça referans yapıldığı görülecektir. Girişimciliğin gelişmesindeki bazı faktörler Türkiye nin içinde bulunduğu şartların olgun olup olmadığı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, Girişimcilik Kültürünün Yayılması ve Devlet tarafından hem sahiplenilmesi hem de desteklenmesi ülke kalkınmasının daha dengeli ve sürdürülebilir olması anlamında önem taşımaktadır. Girişimciliğin ülke genelinden daha dar anlamıyla coğrafi bölgelerdeki dayanak sektörlerine bakıldığında, Doğu-Güneydoğu illerimizde hayvancılık şeklinde bireysel örgütlenen kırsal nüfusta az sayıda hayvan besleme ile başlayan girişimcilik örnekleri yoğun şekilde bulunmaktadır. İran, Irak ve Suriye sınırına yakın illerimizdeki bazı kişiler de sınır ticareti yaparak sınırda olmanın verdiği avantajları değerlendirmektedir. Marmara bölgesinin sanayi üssü olması, bu bölgedeki girişimlerin de bununla doğrudan bağlantılı veya destekleyici sektörlerde girişim yapılmasına neden olmaktadır. Bu iki örnek girişimcilik ve kültür bağlantısının küçük bir özeti olarak gösterilebilir. Girişimcilik, bireysel ve yerel inisiyatifin güçlü olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yerelde, girişimci potansiyelinin tespiti ve bunun etkin bir şekilde harekete geçirilerek etkin örneklerin-modellerin oluşturulmasında yerel örgütlenme ve koordinasyona çok önem verilmesi gerekmektedir. Ancak bundan daha önemlisi ülkenin merkezi düzeydeki karar alıcılarının ve kamu politikasının bu alanla ilgili izleyeceği politikalardır. Ülkemiz özeline bakıldığında günümüz şartlarında etkin sayılabilecek modellerin geliştirildiği/geliştirilmelerine devam edildiği görülmektedir. Ancak bunların etkin bir şekilde tanıtılamaması ve bugüne kadar erişimlerinin önündeki bürokratik işleyiş mekanizmaları, zaten girişimcilerin büyük çoğunluğunun erişmekte güçlük çektiği kaynağa erişememeleri 4

5 sonucu, girişimcilerin başarılı örnek oluşturması noktasındaki en büyük engel olarak değerlendirilebilir. Girişimcilere Destek Sağlayan Kurumlar: Türkiye de girişimcilerin doğrudan faydalanabildiği destek veren birkaç kurum bulunmaktadır. Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gibi kurumlar halihazırda KOBİ ler ve Girişimcilere oldukça önemli destek sağlamaktadırlar. Bu kurumlar ve sağladıkları desteklerin modellerine özetle incelediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkacaktır; Bu kurumların en önemlisi KOSGEB dir. Gerek teşkilatlanması gerek destek modellemesi, gerekse de tecrübesi ve uzman personeli ile KOSGEB bu alanda mevcut durumda en bilinen kurumdur. KOSGEB in geçmiş dönemlerde başarılı bir şekilde uyguladığı ve çok iyi başarı örnekleriyle sonuçlanan Girişimcilik Desteği modelinin, yeni KOSGEB destekleri içerisinde güçlendirilerek devamının sağlanması, halihazırda en etkin girişimci destek programı olduğu söylenebilir. Destek, özellikle tekno-yoğun sektörlerin ön plana alındığı ayrıca üretim yapacak ve istihdam sağlayacak girişimlerin desteklenmede öncelikli olması üzerine tasarlanmıştır. Başarılı iş fikirlerinin, bürokratik olarak çok fazla işleme gerek duyulmadan uygulamaya geçirilmesi imkanı sağlanan bu destek modelinde; işini kuran girişimciye başlangıç sermayesi olarak TL, alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için (onbin) TL, gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak (onikibin) TL olmak üzere toplamda geri ödemesiz TL ye kadar destek sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen TL üst limitli faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı da sağlanmaktadır. Kredili bu tutarla birlikte toplamda TL lik üst limitten girişim fikri olanların destek sağlama imkanı bulunmaktadır. KOSGEB in aynı anda 3 desteğinden faydalanma imkanı sunduğu göz önüne alınırsa bu işletme kurulması sonrasında projelendirilen iş fikirleri ile lirayı aşan bir destek sağlanabilmesi mümkündür. 5

6 KOSGEB in ilgili kuruluşu olduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından son yıllarda uygulamaya geçirilen Teknogirişim Sermayesi, Ar-Ge, Bilişim ve Teknoloji alanında iş fikri olan başarılı gençlerin başvuru yapabileceği büyük meblağlı denebilecek bir diğer destektir Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. Programa yılda bir kez ve ilgili idare tarafından duyurulacak tarihlerde başvuru yapılabilir. Destekleme süresi 12 ay olup, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilecektir. Bunun yanı sıra yine aynı bakanlığın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yatırımcıya sağlanan sestek ve suafiyetler başlığında girişimcilere ve nitelikli girişimci olarak adlandırılabilecek öğretim üyelerine TEKNOPARK alanlarında muafiyet yoluyla çeşitli destekler sağlanmaktadır. AR-GE, teknoloji üzerine iş fikri olan girişimcilerin bu imkandan faydalanabilmektedir. Bunlar; Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar vergiden müstesnadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 6

7 Öğretim Üyelerine sağlanan avantajlar ise şunlardır: Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Bir diğer destek sağlayıcı kurum olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı ve altında yer alan ihracatçı birliklerinin de genel olarak işletmelere ancak özellikle KOBİ ler/girişimcilere çok önemli olanaklar sunmaktadır. Ar-Ge Yardımları, Pazar Araştırma, Yurtiçi-Yurtdışı fuar katılımları, Eğitim ve Danışmanlık Yardımı, Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, İstihdam Yardımı, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi, Markalaşma gibi çeşitli başlıklarla Dış Ticaret Müsteşarlığı nın da oldukça büyük oranlarda ve meblağlarda nitelikli destekleri bulunmaktadır. Tarım gerçeği tüm ülkelerin olduğu gibi ülkemiz açısından da son derece stratejik öneme sahip bir alandır. Bu gerçeğin bir yansıması olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tarım sektörüne yönelik ciddi katkılar yapılmaya çalışılmaktadır. Bu denli stratejik olan bir alana sunulan bu katkılar incelendiğinde ise; Alan Bazlı Destekler başlığında; Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteği Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği Alternatif Ürün Desteği Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme, Fark Ödemesi Desteği, Hayvancılık Destekleri, Kırsal Kalkınma Destekleri, Tarım Sigortası Destekleri, Faiz İndirimli Tarımsal Krediler, AR-GE Destekleri ve Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler gibi birçok başlıkta kurgulanmış destekler de özellikle tarım ve hayvancılık üzerine yatırım düşüncesi olan Girişimcilerin faydalanabileceği iyi destek modelleridir. 7

8 Ayrıca, yine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı olarak adlandırılan ve çeşitli dönemlerde çağrı usulü yöntemi ile açılan çeşitli destekler de bulunmaktadır. Hibe şeklindeki bu desteklerin dışında, yeniden bir yapılanma sürecine giren ve sermayesi arttırılarak etkinliğinin arttırılması hedeflenen Kredi Garanti Fonu (KGF) ise girişimcilerin bu hibe desteklerin yanında uygun şartlarla yararlanabilecekleri bir diğer yapıdır. Yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır.öte yandan KOBİ'lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır.bunun dışında KOBİ'lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. KGF, KOBİ lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır. Desteklerin Planlanması-Kalkınma Ajansları ve Bir Gelecek Perspektifi: Kurumların destek modellemeleri yaparken şüphesiz kendi geçmişleri ve toplumun beklentilerinin yanında Dünya daki modeller de göz önüne alınmış, kurumların kendi geçmiş tecrübeleri ile bu unsurlar harmanlanarak yukarıda sayılan modeller ortaya çıkmıştır. Yukarıda değinilen destek modelleri günümüze kadar birçok girişimcinin ve işletmenin yararlandığı ve başarılı sonuçlar aldığı destekler olmuşlardır. Merkezi düzeyde kurgulanmış bu desteklerin girişimciler açısından etkin olduğu ifade edilebilir. Ancak yerelin özellikleri dikkate çok da alınmadan merkezi düzeyde bu desteklerin kurgulanmasının, eksik bir yönünün olması da kaçınılmazdır. Girişimciliğin kültür/çevre ile bu denli ilişkili olduğu ve bunlardan etkilendiği bir durumda, şüphesiz ki çevrenin/kültürün özellikleri dikkate alınarak başkaca destek 8

9 modellerinin yapılandırılması bugüne kadar var olan yukarıdaki desteklerin de eksik yönünü kapatabilecek bir noktadır. Tam da bu noktada Kalkınma Ajanslarının önemi oldukça büyüktür. Kalkınma Ajanları yerelin bir ekonomik özeti niteliğindeki yapısıyla, yerelin gereksinimlerini en iyi tespit edebilecek kurumlardır. Mevcut durumunun analizi sonucu hangi tür sektörlerin bölgelerinde var olduğunu, bunların tamamlayıcı ya da ara kademelerinde boşlukların olup olmadığı, varsa bunların ne şekilde giderilebileceği, giderilme yönteminin kendi öz kaynaklarına dayanarak mı olacağı ya da bölge dışı unsurlarla mı giderilmesi gerektiği analizlerinin yapılması sonucu, en iyi girişim desteğinin kurgulayabilecek yapıdır. Bu yapı, hem bütçesinin imkanları oranında desteklenmesi gereken girişimlerin özelliklerine göre destek sağlayarak girişimciliği yerel düzeyde teşvik edici, hem de hazırlayacağı detaylı geribildirimlerin merkezi düzeyde dikkate alınarak, merkezi kurumların bu analizlere dayalı modellemeleri gidilmesini tetikleyici olarak bir ekonomik dönüşümü sağlayabilecek özelliktedir. Bu yapıların bugünkü mevcut haliyle belirtilen dönüşümleri sağlaması biraz zaman alacaksa da, önümüzdeki dönemlerde güçlendirilmiş kurumsal yapıları,yetkileri ve bütçeleri ile bunu kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir. Kurumların yerel yapılarıyla eşgüdüm içerisinde olması ve koordinasyon görevlerini etkin şekilde yapmalarına olanak sağlanması durumunda bu süre daha da kısalabilecektir. Doğu Marmara Bölgesi ve Girişimcilik Ekosistemi: Doğu Marmara Türkiye nin ekonomik yapısının belkemiği sektörleri ve mevcut durumu ile oldukça önemli bir bölgedir. Gerek sağlam bir temelde yükselen, gerekse de zaman içinde bu temeli daha da sağlamlaştıran bölge bugün, dış ticarette ülkenin İstanbul dan sonraki en etkin bölgesidir. Kocaeli ilinin sanayi olarak anılması ve bu ilde doyma noktasına varmış sanayi sektörünün bölgesinin giderek doğusuna kaydırılması yıllardır süregelen bir gelişmedir. Bölge sanayisi, geleneksel metotlara ve emek yoğun iş yapılması kültürüne değil özellikle büyük çaplı işletmelerde yüksek teknolojiye dayalı bir üretim söz konusudur. Yüksek teknolojiye dayalı üretim, büyük işletmelerin tedarikçisi ve yan sanayi durumunda olan KOBİ lerin de ileri teknolojiye dayalı üretim yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Teknolojiye dayalı üretim yapabilmek için nitelikli işgücüne ve bunu üretim araçları ile harekete geçirecek girişimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Doğu Marmara bölgesi bu alanda 9

10 ülkenin önde gelen bölgelerindendir. Sanayisinin bu denli önemli hale gelmesinde şüphesiz ki ana sanayiyi besleyen doğru anlamdaki girişimlerin büyük payı bulunmaktadır. Kalkınma kavramının süreklilik arz eden boyutu dikkate alındığında, bugüne kadar süregelen bu durumun daha da iyileştirilmesi/geliştirilmesi için var olan potansiyelin azami ölçüde etkinleştirilmesi gerekir. Bu hem bölgedeki refahın hem de genel ülke refahının dolaylı sağlanması için gereklidir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında belirlenen makro hedeflere ulaşmada Doğu Marmara nın katkısı çok önemli olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılında belirlenen hedeflere ulaşmak ve bölgede girişimciliğin geliştirilmesi için, bölgenin ve illerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.. Bilindiği üzere; girişimcilik sürdürülebilir karlılığın amaçlandığı bir ekonomik faaliyet karakteridir. Dolayısıyla, girişimcilik, rasyonel yatırımların sistemli bir şekilde aşama aşama hayata geçirilmesi ve bu durumun devam ettirilebilmesi sürecini kapsamaktadır. Kocaeli ve Sakarya da sanayi yoğun girişimcilik kültürü daha baskınken, Yalova da çiçekçilik, gayrimenkul işlemlerine yönelik girişimcilik karakteri daha yaygın görülmektedir. Bolu, kümes hayvancılığının Türkiye deki merkezi olduğu ve büyük ve küçük baş hayvancılığa da uygun olduğu için hayvancılık ve tarım uygulamalarında fırsatlar daha da fazla olabilmektedir. TEM Ankara yolu üzerinde olması Bolulu müteşebbislerin iç pazarlara ulaşım yaşamamasını sağlamaktadır. sorunu Düzce deki Mevcut Durum: Düzce Doğu Marmara Bölgesi nin sosyo-ekonomik durum açısından en alt sıradaki ili konumundadır. Ekonomisinin temeli tarıma dayalı iken özellikle 1999 depremi sonrasında sanayinin ağırlığı giderek artmıştır. Bugün hala tarımın önemi çok büyüktür. Özellikle ilçelerde ve kırsal kesimlerde Tarım neredeyse temel ekonomik faaliyet olup birçok hanenin temel geçim kaynağı durumundadır. Sanayi sektörü, 2 OSB si olan Düzce il merkezinde ise en önemli sektör olarak ön plandadır. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi, 1996 yılında 173 Hektar alana kurulmuş ve üzerinde 63 adet sanayi parseli planlanmıştır.düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi 'nin 2004 yılında yer seçim çalışmaları tamamlanmış, 2005 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10

11 tarafından tescil işlemleri tamamlanarak 81 Hektar alana kurulmuş ve 10 adet sanayi parseli yatırımcılara tahsis edilmiştir. Deprem sonrasında tahrip olan Düzce, il yapılarak yaralarını daha erken sarması amaçlanmıştır. Ancak, ekonomik aktivitenin depremden sonra yavaşlaması, hatta bölge dışına verilen göçle azalması sonrasında devlet, teşvik politikası sayesinde Düzce yi cazip, avantajlı bir il durumuna getirmek istemiştir. 2 OSB %100 doluluk seviyesini yakalamıştır. Bu noktada, OSB dışındaki yerlerde faaliyet göstermek isteyen çok sayıda firma bulunmaktadır. Coğrafi özellikleri ve iklim yapısından dolayı tarıma oldukça elverişli toprakları bulunan Düzce de, geniş kapsamlı tarım ve hayvancılık uygulamalarında, Melen Havzasının İSKİ nin İstanbul a su sağlayan ana havzalarından olmasından dolayı korumaya alınması nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Düzceli olup tarım-hayvancılığa yönelmek isteyen bazı girişimciler, mevzuatın kendisine geniş yetkiler verdiği İSKİ nin koruma kalkanından dolayı, amaçladıkları çeşitli yatırımları yapamamakta, düşündükleri işlerini kuramamaktadır. Geçmişte bazı alanlarda yapılması düşünülen çeşitli yatırımlar yine İSKİ nin mevzuatına ya da ÇED raporlarına takılmış, bu nedenle yapılamamış, yapım aşamasına geçen çeşitli projeler ise durdurulmuştur. Sanayi yatırımı için uygun arazi arayan yatırımcıların karşısına da aynı İSKİ Çevre Mevzuat engeli çıkmaktadır. Doğaldır ki çevreyi ilgilendiren ve 15 milyon kişiye su sağlayacak bir nehrin havzasının koruma altına alınabilir, ancak bu yapılırken havzayı içinde barındıran ilin ekonomisini düşünmek de önemli bir husustur. Bu durum Düzce de yapılması muhtemel olan önemli yatırımları engellediği gibi bu yatırımların besleyeceği girişimcilik ortamını da bir yönüyle sekteye uğratmaktadır. Düzce, geniş bir ovaya düzensiz şekilde parça parça kurulmuş köylerden, mahallelerden oluşmaktadır. Düzce nin insanlarının bir araya geldiği, alışverişini yaptığı Düzce Merkez çok küçük bir alanda bulunmaktadır. Ekonomik dinamizmine göre daha geniş alana yayılma imkanı olan bir şehir, şehir ve şehir merkezi planlamalarında yaşanan sıkıntılardan ötürü küçük bir alana hapsolmuş izlenimi vermektedir. Bu durumun bir yansıması olarak, şehir merkezi büyüyememekte, merkezin etrafında çok fazla sayıda yeni iş yerleri açılamamaktadır. Kiraların yüksek olması esnaf mahiyetindeki veya küçük imalatçı şeklinde faaliyet gösteren kişilerin şehir merkezinde girişimcilik adına faaliyette bulunmasını ciddi şekilde engellemektedir. 11

12 Düzce de Girişimcilik Faaliyetlerinin Genç Girişimciler, Kadın Girişimciler ve farklı iş kollarına geçmek isteyen İş Erbabı Girişimciler olarak 3 bölüme ayrılabileceği mülahaza edilmektedir. Her yıl düzenli bir fındık geliri elde eden, mısır yetiştiren, sığır besiciliği yapan kişilere yönelik tarım ve hayvancılık odaklı bir genişlemeye gidilebilir. Bu kapsamda, kendilerine meyve ağaçlandırması konusunda ciddi bilgilendirmeler yapıldığı takdirde fındık ekili düz arazilere, en azından katma değeri daha yüksek, birçok sanayide de hammadde olarak kullanılabilen meyveler, bitkiler ekilebilecektir. Düzce de yaşayan insanlar, Düzce nin yerlisi ve il dışından görevleri nedeniyle Düzce ye gelen kişiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Memuriyet, Üniversite, iş amaçlı İl dışından Düzce ye gelen insanlar gayrimenkul almalarını gerektiren bir durum olmadığı sürece çoğunlukla Kalıcı Konutlar, Memursen Konutları, Beyköy Metek Toki Konutları gibi Toplu konut bölgelerinde kalmakta ve bu insanlar ücretli çalışan olmalarından dolayı girişimcilik konularına ilgi göstermemektedirler. Girişimcilik ortamı anlamında, bu nedenlerden ötürü Düzce de çok verimli bir ortam olduğu söylenememekle birlikte, hizmet sektöründe, özellikle Düzce deki sosyal etkileşim mekanlarını arttırıcı girişim faaliyetlerinin artma potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bunun için toplu taşımada da ciddi iyileştirmeler yapılmalı ki, şehir merkezinde belirli bir saatten sonra da insanlar evlerine rahat ulaşabileceklerini bilebilsinler. Düzce yaz mevsiminde 3 ay gece 23:00 lere kadar belirli bir yoğunluk yaşarken, diğer mevsimlerde 19:00 sularında şehir merkezinin boşaldığı görülmektedir. Şehir merkezinde işi bulunan çalışanlar, toplu konutlara veya yakın köylerine gitmek için erkenden işlerini bitirip, evlerine dönmektedir. Bu durum doğal olarak iş kapasitesini, hizmet sektörünün ekonomik canlılığını ve karlılığını düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzceli kadınlar özellikle ev hanımları aile bütçesine katkı yapmak istemektedir. Asgari ücretle çalışan insan sayısının fazla olduğu Düzce de kadınlar genellikle el becerilerinin değerlendirileceği mekanlar oluşturmak istemektedir. Bu çerçevede, butik tarzı küçük işletmelerin kendi el emeklerinin tüketicilere sunulması anlamında önemli işlev göreceği düşünülmektedir. Binbir Emek pazarı olarak adlandırılan ve TRT yapımı İpsiz Recep Filminin çekildiği mekan Düzceli kadınların bu anlamda el işlerini pazarlayabildikleri bir mekan 12

13 durumundadır. Ancak, nüfus yoğunluklu şehir merkezine mesafesinden dolayı 4-5 aylık mevsimsel yoğunluk haricinde çok fazla ekonomik etkinliğinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Ancak, çeşitli tanıtıcı, yönlendirici faaliyetlerle, bu mekan hem Düzceliler için, hem de il dışından gelen ziyaretçiler için daha da geliştirilebilecek bir ekonomik faaliyet merkezi olabilecektir. Kadınların Düzce deki sosyal statülerini gerçek anlamda arttıracak projelerin bireysel olarak gelmesi beklenmeden, çeşitli kanallar kullanılarak kadınların belirli bir sistem içerisinde girişimcilik alt yapısı edinmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi, bir iş kurma fikri ile yola çıkan birçok insan, iş ilerledikçe hesap dahi edemediği maliyetlerin işletmenin üstüne bindiğini görmekte ve pişmanlık belirtileri göstermektedir. Bu çerçevede, özellikle el becerisini ticarete aktaracak olan kadınların ticari sistemin nasıl işlediğine dair bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır. Finansman için bankacılık faaliyetleri, çeşitli meslek kuruluşlarına üyelik maliyeti, iş geliştirme için destek veren kuruluşlardan uygun destek modelinin seçilme süreci, pazarlama stratejileri, muhasebenin doğru tutulması, vergi cezaları ve benzeri masraf kalemlerine girilmemesine yönelik önleyici davranışların geliştirilmesi, işçilerle ilişkiler, ürün kalitesini attırmak, sunulan ürünün içeriğini geliştirmek vb. olarak sıralanabilir. Çünkü önemli olan bir işletmenin iş hayatına adım atması değil, işletmenin iş hayatında kalıcı olabilmesidir. Bunun için kişiler iş düşüncelerini hayata geçirirken ekonomik olarak analizlerini iyi yapmalıdır. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak girişimcilik kavramı etraflıca ele alınması ve analiz edilmesi gereken bir olgudur. Girişimcilik, insanın doğuştan gelen bir yetisidir. Bu özellik doğru yönlendirmelerle etkinleştirilebilecek ve doğru yatırımların yapmasına olanak sağlayacak biçimde desteklendiğinde ülke kalkınmasında çok önemli işlev görecektir. Özü insan olan her şey, çevresinden etkilenir. Girişimci denilen kavramın temelinde insan yattığına göre bu olgunun çevreden bağımsız olması mümkün değildir. Bu kadar önemli olan ve çevreden doğrudan bağlantısı olan bir olgunun nasıl geliştireceği ve yönlendirileceği? sorusuna verilecek cevap ve bu cevap sonucunda yapılacak ya da yapılmayacak olan politikalar girişimciliğin başarısında doğrudan sorumlu olacaktır. Geliştirilmesi hem makro alanda hem de yereldeki idari inisiyatiflerde buna atfedilecek önemle ilgilidir. Doğu Marmara 13

14 Bölgesi ülkenin girişimci potansiyeli en üst düzeyde olan bölgelerindendir. Bunu yaşama geçirecek politikalar ve destekler, girişimciliğin geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu konuda sağlanacak destekler ve var olan desteklerin koordineli olarak belirlenmiş bir politikaya dayalı tahsisi girişimcilik olgusunun bir yönüyle hayat kaynağı olacaktır. Düzce ili içinde yer aldığı ekonomik bölgenin olumlu sonuçlarını kısa sürede hissetmiş ve hissetmeye de devam edecektir. Bölge geneli ve il özelinde yapılacak analizler sonucu belirlenecek politikalar ve tahsis edilecek kaynakların doğru şekilde yapılması sonucunda sahip olunan potansiyelin çok olumlu sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Genel bir değerlendirme sonucunda bölgemizde ve ilimizde oluşturulabilecek bir politika referansı olarak düşünülen çeşitli başlıklar ve öneriler geliştirilmiştir. Bunlar maddeler halinde aşağıda sunulmuştur. Bunların da dikkate alınarak etraflıca değerlendirilmesi sonucunda geliştirilecek politikaların, yeni girişimciler yaratmasına ve yapılacak girişimler sonucu özelde ilimiz ve bölgemiz, genelde ise ülkemiz adına verimli sonuçlar doğuracağı temennisindeyiz. Öneriler: Büyük firmaların girişimcilerle buluşturacak platformların oluşturulması, Girişimcilerde kalite bilincinin yükseltilmesi, Sürekli Eğitim Merkezleri kurularak iş kurulması sonrasında da izlenmesi, yönlendirilmesi, Girişimci meclisleri kurulması, var olanlar arasındaki ilişkilerin/işbirliğinin geliştirilmesi, KOSGEB, Ajans vb. kamu kurum ve kuruluşlarında girişimci masaları kurulması ve bu çerçevede Girişim Yapılacak sektördeki mevcut durumun, avantaj ve risklerin girişimciyle açıkça paylaşılması, kendisini nasıl bir iş ortamının beklediğinin tasvir edilmesi, Kamu ve meslek odaları gibi birimlerin alım işlemlerinde mümkün mertebede girişimcilerden alım yapılması, 14

15 Girişimci kafeler kurularak girişimcilerin bu ortamlarda bir araya gelmesi, okul niteliği kazandırılması, başarılı girişimcilerin bu alanlara davet edilerek girişimcilerle buluşturulması Kurum/kuruluşlarda girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği kaynakların derlenip sunulması, Ajans desteklerinin girişimciliği destekleyici olması bu amaçla; İŞKUR,KOSGEB, Odalar ve işadamları dernekleri ile işbirliği içinde, İl mesleki Eğitim Kurulunun da araştırmalar/analizler yaptırılması, ihtiyaca yönelik destekler kurgulanması, Girişimcilerin yurtdışı ilişkilerin geliştirilmesi, Sektörel girişimciliği destekleyecek destek planlamalarının yapılması, ara kademelerde var olan ihtiyacı bölge öz kaynaklarını harekete geçirecek şekilde tespit edilerek bu kademelerdeki ihtiyacın yine yerel girişimciler kanalıyla doldurulmaya çalışılması. Örneğin Bilişim vadisin de ilgili girişimcilerin desteklenmesi. Bunun tespit edilerek bölgedeki ihtiyaç duyulan veri bankalarının oluşturulması, Üniversitelerde girişimci kulüpleri kurulması, var olanlar arasında işbirliği geliştirilerek yereldeki bütün girişimcilerle ihtiyaç duyulacak işbirliğinin sağlanması. Bu kulüplere, girişimcilere destek sağlayan kurum/kuruluşlar vb nitelikteki ulusal/uluslararası birimlerin tanıtımının yapılması, Yatırım düşüncesinde olan sektörlerle ilgili destekleyici ya da risk unsuru içeren durumlarda tedbir alıcı önlemler alınması amacıyla veri bankalarının kurulması, bu amaçla bütün ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Girişimci danışmanlığının kurulması. Mevzuat ve ihtiyaç duyulabilecek diğer konularda danışmanlık/yönlendirme yapılması, Girişimcilerde staj imkanlarının sağlanması, verilecek eğitimlerin uygulamalı olması, Girişimci ödüllerinin verilmesi, Birbiriyle ilgili işkolunda tamamlayıcı veya benzer nitelikteki girişimcilerin ortaklık yapmaya yönlendirilmesi, ve bu ortaklığı destekleyecek desteklerin kurgulanması, Girişimci çalıştayları düzenlenmesi. Kurum ve kuruluşların davet edilerek, akademisyenler ve uzmanlar önderliğinde girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesi için faaliyetler düzenlenmesi, 15

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009 Mermer Sektöründe Proje PojeAnl Anlayışındaki nd Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Ali SARIIŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar da öne çıkan sanayi sektörleri; Termal Sektörü, Gıda Sektörü, Doğaltaş

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayfa 1 / 5 KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GİRİŞ Bu çalışmamızda ticari işletmelerin kamu kurumlarından sağlamış oldukları hibe desteklerin gelir

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1)

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1) ERCİYES TEKNOPARK ERCİYES TEKNOPARK Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yaklaşık 277.000

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 nın Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Burada olmak isteyeceksiniz

Burada olmak isteyeceksiniz Burada olmak isteyeceksiniz DAVETLİSİNİZ Ar-Ge ve inovasyon fikri olan, Şirketleşmek isteyen, Pazara yenilikçi ürünler, yazılım ve hizmetler sunmak isteyen, Bunlar için bilgi, birikim ve desteğe ihtiyaç

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİ Gülsüm Gözde AYANOĞLU Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ocak, 2017 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Kooperatifler II- Kooperatifler ve Yenilenebilir

Detaylı

Burada olmak size kazandıracak

Burada olmak size kazandıracak Burada olmak size kazandıracak DAVETLİSİNİZ Sürekli olarak Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştiren, Ortaya çıkardığı yenilikçi ürünler ile yüksek katma değer üreten, DAVETLİSİNİZ Geliştirilen yazılım,

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 06/01/2016 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik

Detaylı

TÜRKİYEDE GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

TÜRKİYEDE GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR TÜRKİYEDE GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB TÜBİTAK TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU TEKNOPARK/TEKNOKENT DESTEKLERİ MELEK YATIRIMCILAR BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı