HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ve EKONOMİ BAKANLIĞI MERKEZ YERLEŞKESİ TRAFİK, ARAÇ GİRİŞ İZİN BELGELERİ ve OTOPARK KULLANIM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ve EKONOMİ BAKANLIĞI MERKEZ YERLEŞKESİ TRAFİK, ARAÇ GİRİŞ İZİN BELGELERİ ve OTOPARK KULLANIM YÖNERGESİ"

Transkript

1

2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ve EKONOMİ BAKANLIĞI MERKEZ YERLEŞKESİ TRAFİK, ARAÇ GİRİŞ İZİN BELGELERİ ve OTOPARK KULLANIM YÖNERGESİ 1. AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Hazine Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı personeli ile kendilerine yerleşkeye araçla giriş hakkı tanınan ziyaretçiler tarafından, bu kurumlarca kullanılmakta olan merkez yerleşke çevresindeki tahsisli park yerlerinin ve kapalı otoparkların düzenli, verimli ve kurallara uygun bir şekilde kullanılması ile, merkez yerleşke iç yollarının trafik akışının herhangi bir şekilde aksamamasının sağlanması ve yerleşke içi güvenliğin artırılmasıdır. 2. KAPSAM Bu Yönerge, Hazine Müsteşarlığı ile Ekonomi Bakanlığınca ortak kullanılmakta olan İnönü Bulvarı, No: 36, Emek, ANKARA adresinde bulunan merkez yerleşkedeki iç yolların ve açık ve kapalı araç park yerlerinin, Emek 90. Sokak ta (Çıkmaz Sokak) bulunan ve Ankara Valiliği İl Trafik Komisyonu kararı ile araç giriş ve çıkışları Hazine Müsteşarlığı kontrolüne bırakılan yolun ve bu yoldaki araç park yerlerinin, Bosna Hersek Caddesi, No:29, Emek, ANKARA adresinde bulunan Hazine Müsteşarlığı Ek Hizmet Binası çevresindeki iç yolların ve araç park yerlerinin düzenlenmesini kapsar. 3. KISALTMALAR Bu Yönergede geçen; PAS: Personel Araç Tanıtım Etiketini (Personel Araç Stickerını), ATK: Araç Tanıtım Kartını, ZATK: Ziyaretçi Araç Tanıtım Kartını, EB: Ekonomi Bakanlığını, HM: Hazine Müsteşarlığını, HM/İMİ: HM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını ifade eder. 4. YERLEŞKE İÇİ TRAFİK DÜZENİ 4.1. Yerleşke içindeki trafik düzeni yaya öncelikli dir Yerleşke içinde trafik kurallarına uyulur ve 30 km/h nin üzerinde hız yapılmaz Kaza ve arıza gibi mücbir sebep halleri haricinde yerleşke içi trafik akışını aksatan kişilere ait araçlar yerleşkeye girişten 1 yıl süreyle men edilir ve sürücüleri hakkında idari işlem başlatılır Yerleşke içi yollardaki trafiğin kesintisiz ve düzenli olarak işlemesini sağlamaya ve bununla ilgili önlemleri almaya HM/İMİ yetkilidir. 1/5

3 5. OTOPARK DÜZENİ 5.1. Kapalı Otoparklar Kapalı otoparklara HM ve EB resmi araçları ve iki kurumun birim yöneticilerine ait araçlar haricinde hiçbir araç alınmayacaktır. Kendisine kapalı otoparkta yer tahsis edilmiş bulunan HM ve EB resmi araçları açık park yerlerini kullanmayacaktır. Kapalı otopark kullanım esasları, HM/İMİ tarafından EB görüşleri alınmak suretiyle güncellenebilecektir Açık Park Yerleri a. Engelli Park Yerleri: Engelli araç sahipleri için ayrılan park yerlerine mesai saatleri içinde yalnız Engelli ATK bulunan araçlar park edebilecektir. b. Makam/Protokol Park Yerleri: Ana bina Z0 Makam Girişi karşısında bulunan havuzlu alan çevresindeki park yerlerine, bu alanda araç kapasitesine göre kendilerine ayrılan/ayrılacak bölümlerle sınırlı olmak üzere, yalnız; - Protokol ATK bulunan araçlar, - Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Birim Yöneticilerine gelen misafirlere ait araçlar, - Yabancı konuk heyet araçları ve - Evrak/posta taşıma amaçlı olarak gelen izinli araçlar park edebilecektir. HM ve EB ye ait resmi araçlar yolcu indirme işleminin ardından bu alanı terk ederek kapalı otoparka gideceklerdir. c. Diğer Açık Park Yerleri: Engelli Park Yerleri ve Makam/Protokol Park Yerleri haricindeki açık park yerlerinden oluşur. Bu alanlara yalnız PAS, ATK veya ZATK bulunan personel araçları ile ATK veya ZATK bulunan tedarikçi araçları park edebilecektir. Engelli Park Yerleri ile Makam/Protokol Park Yerlerinin dolu olması halinde, bu alanlara park etmeye izinli araçlar diğer açık park yerlerini de kullanabilir. Açık park yerlerine mesai gün ve saatleri dışında araç bırakılmaz. Buna aykırı davrandığı tespit edilen kişilerle ilgili durum HM/İMİ tarafından bu kişinin çalıştığı veya ilişkili olduğu birime, işbu Yönergedeki talimatlara aykırılık tespiti kapsamında yazı ile bildirilir. 1 yıl içinde hakkında bu kapsamda 3 kez yazılı bildirimde bulunulan kişinin PAS ı/atk si, ilgili birimce kendisi hakkında disiplin işlemi yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak iptal edilir. Ancak, yurtiçi ve yurtdışına kısa süreli geçici görevlendirme nedeniyle çıkılacak yolculuklarda havaalanına transfer aracının personeli yerleşkeden alacak olması durumunda, görevlendirme onayının HM/İMİ Koruma ve Güvenlik Şubesine görev öncesinde sunulması koşuluyla, ilgili kişi hakkında HM/İMİ tarafından işlem yapılmaz. Park yerlerine kural dışı ve/veya diğer araçların giriş veya çıkışına engel olacak şekilde park edilen araçlar HM/İMİ tarafından çekici ile çektirilebilir veya bu araçların tekerlerine, ilgili kişinin hakkında işlem yapılmak üzere tespit edilebilmesi amacıyla kilit takılabilir. 2/5

4 6. ARAÇ GİRİŞ İZİN BELGESİ TÜRLERİ ve GENEL KULLANIM ESASLARI 6.1. Araç Giriş İzin Belgeleri, Personel Araç Stickerı (PAS / Sticker), Araç Tanıtım Kartı (ATK) ve Ziyaretçi Araç Tanıtım Kartı (ZATK) olmak üzere 3 çeşittir PAS veya ATK alınabilmesi için, HM/İMİ tarafından hazırlanan ve bu Yönerge esaslarına aykırı olmamak koşuluyla güncellenebilen Araç Giriş İzin Belgesi Talep Formunun ve Taahhütnamenin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen eklerle birlikte HM/İMİ Koruma ve Güvenlik Şubesine bağlı Güvenlik Sistemleri Şefliğine teslim edilmesi gerekmektedir. ZATK ise, belirlenen kriterlere uygun bulunması halinde, ruhsat karşılığı Nizamiye güvenlik kapılarından verilir EB protokol araçları ve tedarikçileri ile ilgili ATK talepleri HM/İMİ ye EB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla iletilir PAS ve ATK, HM ve EB merkez teşkilatında çalışan personelin kendisine, eşine, anne-babasına, kardeşine, çocuğuna veya bunların sahibi veya çoğunluk hissesine sahip ortağı olduğu şirketlere ait araçlardan en çok 2 si için verilir. Bir personelin toplamda en fazla 2 (iki) adet PAS veya ATK alma hakkı bulunmaktadır Kendisine PAS veya ATK verilmiş bulunan kişilerin çalıştıkları/ilişkili oldukları birim ve telefon bilgisi değişikliklerini, değişikliğin gerçekleştiği gün içinde HM/İMİ Güvenlik Sistemleri Şefliğine bildirmesi zorunludur PAS/ATK, kişi ve araç üzerine kayıtlı olacaktır. Araç veya plaka değişimi, aracın satılması vb. durumlar nedeniyle PAS a/atk ye ihtiyaç kalmaması veya ön cam değişimi, kaza, yıpranma, yırtılma vb. durumlar nedeniyle PAS ın/atk nin kullanılamaz duruma gelmesi hallerinde mevcut PAS ın/atk nin o anki haliyle derhal iade edilmesi ve gerekiyorsa yenilenmesi gerekmektedir. Aldığı PAS ı/atk yi başka bir araçta kullandığı veya kullanımına göz yumduğu tespit edilen kişiler hakkında HM/İMİ tarafından ilgili birime gereği için yazıyla bildirimde bulunulur ve bu kişilerin PAS ı/atk si geri alınarak personel ise 1 yıl süreyle, personel değilse daimi olarak yerleşkeye araçla giriş hakkı kaldırılır Satılan araçta unutulan veya kaybolan PAS ın/atk nin iptal edilebilmesi ve gerekiyorsa yenisinin verilebilmesi için HM/İMİ Koruma ve Güvenlik Şubesi tarafından ilgili kişiden bu durumu beyan eden yazılı dilekçe alınır. Kaybolduğunu beyan ettiği PAS/ATK ile yerleşkeye giriş yaptığı veya giriş yapılmasını sağladığı tespit edilen kişiler hakkında HM/İMİ tarafından işlem başlatılır Sahte veya kopya PAS/ATK ile yerleşkeye giriş yaptığı veya yapmaya çalıştığı tespit edilen kişiler hakkında hem idari, hem yasal işlem başlatılır İşbu Yönergede ve PAS/ATK alırken imzalanan taahhütnamede belirtilen diğer kurallara uymadığı tespit edilen kişilerin PAS ı/atk si HM/İMİ tarafından iptal edilebilir. 7. PERSONEL ARAÇ STİCKERLARI (PAS) İLE İLGİLİ DİĞER KULLANIM ESASLARI HM ve EB merkez teşkilat personelinin merkez yerleşkeye araçla girebilmesi ve/veya park edebilmesi için kendisine verilen PAS ı aracının ön camının sol kısmına (tercihen sol üst köşesine) bütün olarak görülebilecek şekilde yapıştırmış olması zorunludur. PAS ı belirtilen yere yapışık olmayan araçlar yerleşkeye alınmayacaktır. 3/5

5 8. ARAÇ TANITIM KARTI (ATK) TÜRLERİ ve DİĞER KULLANIM ESASLARI 8.1. HM ve EB merkez yerleşkesine türüne göre PAS tan daha geniş veya daha kısıtlı park etme yetkisi veren ATK ler aracın ön konsoluna, sıra no su dışarıdan açıkça görülecek şekilde yerleştirilmelidir ATK ler, yetkilerine göre 4 tip olarak düzenlenmiştir: a. Engelli ATK (Lacivert Renkte): Engelli park yerlerine ve makam/protokol park yerleri haricindeki tüm açık park yerlerine park etme yetkisi veren karttır. Kurumda sürekli veya uzun süreli çalışma durumu olan ve ortopedik engelini raporla kanıtlayan HM ve EB personeline verilir. Kalıcı ortopedik engeli bulunan kişilerden yenileme başvurusu istenmez. Geçici ortopedik engeli nedeniyle Engelli ATK alan kişilerin ise rapor bitimlerinde iade veya yenileme işlemi yapmaları zorunludur. Engelli ATK yalnız engelli park yerlerine park etme üstünlüğü sağlayan bir kart olup, ilgili personelin ayrıca PAS da alması ve PAS ını aracının ön camının sol üst köşesine yapıştırması zorunludur. b. Protokol ATK (Altın Sarısı Renkte): Makam/Protokol park yerlerine ve engelli park yerleri haricindeki diğer tüm açık park yerlerine park etme yetkisi veren karttır. Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Birim Yöneticisi, Özel Kalem Müdürü ve Sayıştay Denetim Grubu Başkanlarınca kullanılan araçlar için verilir ve görev bitiminde geri alınır. c. Personel ATK (Sarı Renkte): Engelli ve protokol park yerleri haricindeki tüm açık park yerlerine park etme yetkisi veren karttır. Somut gerekçesi belgelendirilmek kaydıyla, güvenlik nedeniyle ön camında PAS bulundurmak istemeyen personele en fazla 6 ay; aracının kaza, bakım vb. nedenlerle serviste olması nedeniyle başka bir araçla merkez yerleşkeye gelmek zorunda olan personele ise bu durumu belgelendirmesi halinde en fazla 30 gün süreyle kullanılmak üzere verilir. Ayrıca, HM veya EB merkez yerleşkesinde geçici olarak görevlendirilen diğer kamu kurumu personeline de görevlendirme süreleri boyunca Personel ATK verilir. Personel ATK sini süresi dolduğunda iade etmeyen veya yenileme başvurusunda bulunmayan kişilere HM/İMİ tarafından telefon veya e-posta yoluyla uyarı yapılır. Uyarıya rağmen 1 hafta içinde iade veya yenileme işlemi yapmayan kişiler ile Personel ATK kullanımını suiistimal eden kişilere 1 yıl boyunca PAS ve ATK verilmez. d. Tedarikçi ATK (Mavi Renkte): Yalnız Emek Nizamiye kapısı dışındaki çıkmaz sokaktaki park yerlerine park etme yetkisi veren karttır. Verilebileceği kişiler aşağıda sıralanmıştır: - Merkez yerleşke ve ek binada kurum personeline hizmet vermek üzere çalışan banka, PTT, terzihane, ayakkabı atölyesi, mescit vb. hizmet birimi personeli (sayılan firma/hizmet birimi başına en fazla 2 adetle sınırlı olmak kaydıyla), - Yemekhane, kafeterya, çay ocağı, güvenlik, temizlik, bilişim hizmetleri gibi ihale veya sözleşme ile süreli olarak çalışmakta olan firmaların yerleşkede bilfiil görevli olarak çalışan şirket müdürü veya yetkilileri (firma başına en fazla 2 adetle sınırlı olmak kaydıyla). İlgili personelin merkez yerleşkedeki görevinin sona ermesi halinde Tedarikçi ATK nin derhal iade edilmesi, ATK süresinin dolması halinde ise derhal yenilenmesi gerekmektedir. İade veya yenileme işleminin vaktinde ve eksiksiz yapılmasından ilgili firma/hizmet birimi yetkilisi sorumludur. Sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde ilgili firma veya hizmet birimi personeline yeni ATK verilmez. 4/5

6 9. ZİYARETÇİ ARAÇ TANITIM KARTI (ZATK) TÜRLERİ ve DİĞER KULLANIM ESASLARI 9.1. HM ve EB merkez yerleşkesine günlük giriş ve park etme hakkı sağlayan ZATK ler, aracın ön konsoluna, sıra no su dışarıdan açıkça görülecek şekilde yerleştirilmelidir ZATK ler yetkilerine göre 2 tip olarak düzenlenmiştir: a. Protokol Misafir ZATK (Turuncu Renkte): Makam/Protokol park yerlerine verildiği günle sınırlı olmak kaydıyla park etme yetkisi veren karttır. Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Birim Yöneticisi ve Özel Kalem Müdürü düzeyindeki kişilerin ziyaretçileri ile yabancı heyetleri taşıyan araçlara Nizamiye kapılarında ruhsat karşılığı geçici olarak verilir ve araç yerleşkeden çıkarken geri alınır. b. Günlük Tedarikçi/Personel ZATK (Yeşil Renkte): Engelli park yerleri ve makam/protokol park yerleri haricindeki açık park yerlerine verildiği günle sınırlı olmak kaydıyla park etme yetkisi veren karttır. Kurumlara yüksek öneme ve aciliyete sahip malzeme veya evrak getirmesi gereken ve Tedarikçi ATK si bulunmayan araçlar ile araç değişimi veya yeni araç satın alma gibi durumlar nedeniyle henüz yeni PAS veya Personel ATK si alamamış olan personele ait araçlar için Nizamiye kapılarında ruhsat karşılığı geçici olarak verilir ve araç yerleşkeden çıkarken geri alınır. Ancak, PAS veya Personel ATK başvurusu yapmayarak Günlük Personel ZATK kullanımını suiistimal eden personele, art arda 3 gün veya yıl içinde sürekli olarak Günlük Personel ZATK kullandığının tespit edilmesinin ardından yeni ZATK verilmez. 10. YÜRÜTME Bu Yönerge hükümlerini yürütmeye ve Yönerge kapsamında diğer iç düzenlemeleri yapmaya HM/İMİ yetkilidir. 11. YÜRÜRLÜK Bu Yönerge, Hazine Müsteşarınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. (İşbu Yönerge, 24/07/2015 tarihli ve 2015/11 sayılı Genelge eki olarak yürürlüğe girmiştir.) 5/5

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye sınırları dahilinde, aksi belirtilmedikçe en az üç adet hava

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE No : 2012/3 Yayım Tarihi : 07/06/2012 Yürürlük Tarihi : 08/06/2012 Amaç ve Kapsam

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, (Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2010) Resmi Gazete No: 21520 Resmi Gazete Tarihi: 10.3.1993 Devlet Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin, personelinin ve ziyaretçilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 1/15 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (M) ve (TM) SERİ PLAKALI VE HATLI TİCARİ MİNİBÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı