DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE"

Transkript

1 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının belirli stratejiler çerçevesinde belirli alanlara/sektörlere yönlendirilmesi anlamına gelen devlet teşvikleri, piyasa ekonomisine yönelik en etkili kamu müdahalesi araçlarındandır. Teşvik politikaları, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu sektör ve bölgelere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu çerçevede, amaçlarına göre kullanılan teşvik araçları OECD tarafından şu şekilde özetlenmiştir 325 : Yatırım maliyetini düşürmek (vergi, resim, harç istisnaları; gümrük vergi ve resim muafiyeti sayesinde yatırım maliyetlerinin düşürülmesi) Finansman ihtiyacını hafifletmek (düşük faizli yatırım kredileri, yatırım destekleme primi vs.) Kârlılığı artırmak (devlet tarafından altyapı yapılması, ucuz arsa/arazi temini vs.) Yararlanılan teşvik araçları, farklı ülke örnekleri incelendiğinde ekonomik kalkınma düzeyine göre farklılık arz edebilmektedir. Örneğin kalkınmanın ilk aşamalarında hükümetler iktisadi ve mali teşviklere ağırlık verirken, ileri aşamalarda idari ve teknolojik teşviklerin tercih edildiği gözlemlenmektedir. 326 Bu gözlemden yola çıkarak teşvik araçlarını özelliklerine göre aşağıdaki şekilde gruplamak mümkündür. 325 OECD. (2001). Competition Policy in Subsidiaries and State Aid. DAFFLE/CLP. Paris. 326 Topal, M. H. (2006). Uluslararası Kuruluşların Teşviklere Bakışı ve Türk Teşvik Sisteminin Bu Çerçevede Analizi. Trabzon; Karadeniz Teknik Üniversitesi.

2 293 Yatırım indirimi Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti veya indirimi Üretim ve KDV muafiyeti İhracatta vergi iadeleri İhracatta kredi sigortası İndirimli navlun tarifeleri Özel amortisman uygulamaları Şekil 37: Özelliklerine Göre Teşvik Araçları AR-GE harcamaları sübvansiyonu Lisans ve know-how alma kolaylığı İşgücü eğitim programları Yabancı teknik personel çalıştırmalarında kolaylık sağlanması Verimlilik arttırma çalışmalarını destekleme Orta ve uzun vadeli krediler Düşük faizli yatırım kredileri Faiz ve vergi iadeleri Bina ve teçhizat sübvansiyonu Özel reeskont kredi faizi oranları Gümrük vergisi taksitlendirmesi Gümrük ve fon istisnaları Bina vergisi istisnası Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, uluslararası rekabeti artırmış; bu durum, ülkelerin teşvik sistemini de etkilemiştir. Bu süreçte hem teşviklerin sayısı hem de çeşidi artmıştır. Bu itibarla, yazılım sektörün gelişimi için dünya uygulamalarında gözlemlenen teşvikler aşağıda listelenmiştir 328 : İşletme harcamaları Sermaye harcamaları Teknoloji transferi Endüstriyel tasarım veya süreç mühendisliği Kalite sertifikaları uygulamaları Elektronik ticaret / bilgi ve iletişim teknolojileri Patent uygulamaları Araştırmacılarla yapılan sözleşmeler Firmalar, araştırma merkezleri ve üniversiteler arasında işbirliği Eğitim Yenilikçi firmaların kurulması Yenilikçi firmalarda ortaklık Yazılım Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan Yazılım: Ekonominin Yeni Kalkınma Gücü adlı raporda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün katma 327 Topal, M. H. (2006). Uluslararası Kuruluşların Teşviklere Bakışı ve Türk Teşvik Sisteminin Bu Çerçevede Analizi. Trabzon; Karadeniz Teknik Üniversitesi. 328 Yazılım Sanayicileri Derneği. (2009). Yazılım: Ekonominin Yeni Kalkınma Gücü. İstanbul.

3 294 değeri en yüksek alt sektörü olan yazılım sektörüne devlet tarafından sağlanan katkılar; Devlet Doğrudan Destekleri: Geri ödemesiz (hibe) veya geri ödemeli (faizsiz, düşük faizli, belirli bir dönem geri ödemesiz, uzun vadeli krediler Devlet Teşvikleri: Kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerde istisnalar/ertelemeler/azaltmalar, sosyal güvenlik yükümlülüklerinde istisnalar vb. Devlet Dolaylı Destekleri: Yazılım ürün ve hizmetlerinde kamu alımları ve bunun için yerli üreticilere pozitif ayrımcılık ve yazılım üretiminin kümelenme stratejisi ile daha etkin ve verimli bir şekilde gelişmesine imkân sağlayacak ortamın oluşturulması gibi tedbirler, olarak üç kategoride incelenmiştir DÜNYADA BİLGİ ve İLETİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER Yazılım Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan Yazılım: Ekonominin Yeni Kalkınma Gücü adlı raporda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün katma değeri en yüksek alt sektörü olan yazılım sektörüne ilişkin iyi uygulama örneği olarak değerlendirilen ülkelerdeki politikalar özetlenmiştir: Devlet Doğrudan Destekleri İrlanda Örneği Dünyanın ikinci büyük yazılım ihracatçısı olan ülke, Avrupa da satılmakta olan paket yazılımların %40 ını üretmektedir. Yazılım sektörünün hızlı gelişimi ile dünya çapında bir başarı hikâyesi olan İrlanda da, bu alanda ulusal bir vizyonun ve bu vizyon doğrultusunda devlet desteklerinin kullanıldığı görülmektedir.

4 295 Bu alanda KOBİ lere sermaye sağlamak için çeşitli programlar geliştirilmiştir. Bu programlar İrlanda yazılım sektöründe başlangıç ve risk sermayesi yatırımlarının geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu anlamda yerel sektörün gelişmesi ve teşviki için kurulmuş olan ve Avrupa Birliği nden de finansal destek gören Enterprise Ireland (EI) ve İrlanda Endüstriyel Gelişim Kurumu kritik rol oynamıştır. IE, hem yerel şirketlerin ihracat oranlarını ve verimliliklerini artırarak rekabetçi bir yapıda iş yapmalarına, büyümelerine ve Ar-Ge yatırımı yapmalarına destek olmakta, hem de yabancı şirketlerin İrlanda da yapılanmaları veya yerel şirketlerle işbirliğine gitmeleri için bu şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. EI fonları; başlangıç aşamasındaki şirketlere yönelik fonlar, gelişme aşamasındaki şirketlere ilişkin fonlar, ihracata yönelik fonlar, Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin fonlar gibi çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar da kendi içlerinde şirketlerin ihtiyaçlarına göre gruplanmıştır. Bu şekilde şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun fon belirlenerek destek verilmektedir. (Bahse konu fonların detayları ve yol haritası için bkz. Enterprise Ireland Best Conntected Software from Ireland Report 329 ) İsrail Örneği Toplam teknoloji ihracatının %25 ini (3,6 milyar dolar), tüm ihracatının ise %10 unu yazılım sektörü üzerinden gerçekleştiren İsrail in devlet desteklerinin en önemli özelliği, İrlanda örneğinde de olduğu gibi, sağlanan destek programının çok çeşitli ve her bir şirketin kendi ihtiyaçlarına uygun olmasıdır. 70 li yılların sonlarına doğru hükümetler nezdinde sektörün öneminin anlaşılmasına istinaden oluşturulan politikalar 90 lı yıllarda meyvelerini vermeye başlamıştır. Yazılım şirketlerine işletme ve risk sermayesi sağlama noktasında önemli katkı sağlayan İsrail, yüksek miktarda vergisel teşviklerin yanı sıra sübvansiyonlar, hibe ve krediler yoluyla devlet desteği verirken, bürokrasiyi azaltmış ve teknolojiye 329 Erişim Tarihi: 13 Haziran Published-Strategies/Enterprise-Ireland-Software-Strategy pdf

5 296 yatırım yapan kuluçka evresindeki şirketlere altyapı ve danışmanlık hizmetleri sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir Devlet Teşvikleri Yapılan araştırma ile devlet teşviklerinin yazılım sektörü üzerinde olumlu etkisinin dünya uygulamalarında net olarak görüldüğü vurgulanmaktadır Hindistan Örneği Yazılım sektörünün ülke ekonomisine katkısı, hükümet politikaları ve kamuözel işbirlikleri ile gerekli altyapının oluşturulması, nitelikli işgücü için eğitim faaliyetleri gibi proaktif yaklaşımlar ile bir başarı hikâyesine dönüşmüştür. Hindistan da yazılım sektörünün gelişmesi için uygulanan teşvikler arasında; Yazılım sektöründen elde edilen kazançların vergiden muaf tutulması, Yazılım teknoloji parklarında gümrük vergisi muafiyeti, Teknoloji parklarında kurulmuş araştırma merkezleri için gerekli yazılımların ithalinde gümrük vergisi muafiyeti, Teknoloji parklarında yer alan girişimcilerin ürünlerini ihraç etmeleri halinde ihraç edilen mallara gümrük vergisi muafiyeti sayılabilir İrlanda Örneği İrlanda vergi teşvik sistemi; Hem çok uluslu şirketlerin gelir kaynağı sağlamaları Hem de yerel şirketlerin yabancı pazara girebilmelerini sağlaması ile yerel endüstrinin desteklenmesine büyük katkı sağlamıştır.

6 297 İrlanda da, %20 oranında vergi indirimi, harcamalar için ödenecek vergilerde ise 3 yıla kadar erteleme gibi teşvikler sağlanmaktadır Çin Örneği Çin, Hindistan ın başarı hikâyesini referans almış ve yazılıma yönelik somut stratejik plan oluşturmuştur. Bunun sonucunda yazılıma özel vergisel teşviklerin yanı sıra, finans kaynaklarına erişimde maliyetin düşürülmesi, ilgili düzenlemelerin yumuşatılması gibi önlemler almıştır. Çin de bazı teknoparklarda personel giderlerinin her türlü vergiden muaf tutulması gibi uygulamalar da mevcuttur Devlet Dolaylı Destekleri Avrupa yazılım pazarı incelendiğinde yazılım satın almalarının en çok kamu sektörü tarafından yapıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, yazılım sektörünün gelişimi ve bahse konu sektörde yenilikçi uygulamaların gelişimi için kamu alımları kritik öneme sahiptir Tayvan Örneği Tayvan da Nankank Yazılım Parkı olarak adlandırılan, yalnızca yazılım şirketlerinin kümelendiği, birlikte sinerji geliştirmek için üretim yapabildikleri, ucuz ofis, ortak toplantı salonları ve fuayeler, ucuz bilgi işlem alt yapısı gibi imkanlara sahip bir gökdelenin yapılması başarılı bir kümelenme ve dolaylı destek modelidir Malezya Örneği Malezya, Güneydoğu Asya nın Multimedya Süper Koridoru iddiasıyla ortaya koyduğu dev projenin bir parçası olarak Cyberjaya silikon vadisini kurmuş, burada yazılım şirketleri için önemli imkânlar, teşvik ve destekler sunmuştur. Bu kapsamda, devlet tarafından birçok bina inşa edilip altyapısı hazırlanarak yazılım şirketlerinin kullanımına sunulmaktadır.

7 Hindistan Örneği Hindistan hükümeti de yazılım girişimcilerini desteklemek için Yazılım Teknoloji Parkları kurmakta ve buralarda yazılım şirketlerine ofis alanı, bilgisayar ekipmanları ve geniş bant internet altyapı hizmetlerini bedelsiz olarak sunmaktadır Brezilya Örneği Brezilya hükümeti de yerel yazılım sektörünü geliştirme için teşviklerin yanı sıra, kamu tedarik mekanizmasını da kullanmaktadır TÜRKİYE DE BİLGİ ve İLETİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER Türkiye de yatırım teşviklerinin araç olarak kullanılmasını belirleyen ulusal strateji/politikalar ve sınırlar; ilgili vergi kanunları, kalkınma planları, yıllık programlar, kurumsal ve sektörel strateji belgeleri ile çeşitli dönemlerde yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar olarak sıralanabilir. Genel olarak, teşvik düzenlemeleri kanunlar ve anlaşmalarla belirlenen sınırlar dâhilinde Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılmaktadır. Bakanlar Kurulu kararlarının yanı sıra bazı özel kanunlar ve vergi düzenlemeleri de teşvik unsurları barındırabilmektedir. Bu çerçevede, bilgi ve iletişim sektörüne ilişkin teşvikler, teşviki sunan idarelere göre tasnif edilerek aşağıda sunulmuştur: Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvikleri 330 Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırmageliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik 330 Ekonomi Bakanlığının tarih ve B.19.0.TUG sayılı yazısı.

8 299 yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Bakanlar Kurulu kararı olarak yürürlüğe konulmaktadır. Söz konusu kararlar, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, anılan program ve strateji belgelerinde belirlenen eylemlerden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, yatırımlara sağlanacak devlet desteklerine yönelik görüş ve önerilerini de bu sorumlulukları çerçevesinde hazırlamaktadırlar. Ülkemizde gerçekleştirilen yatırımlara, Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde devlet yardımı sağlanmaktadır. Bilgi ve iletişim sektörünün sosyo-ekonomik kalkınmaya olan katkısı, diğer sektörlerin gelişmesindeki kaldıraç etkisi ve ileri teknolojilerin kullanımına sağladığı altyapı niteliği dikkate alınarak, sektör, gerek yürürlükte bulunan tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da, gerekse de anılan Karar dan önce yürürlükte bulunan Kararlarda desteklenecek yatırım konuları arasında sayılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gerçekleştirilen yatırımlar için Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar çerçevesinde son 10 yılda sağlanan devlet destekleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 61. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüne Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Sağlanan Destekler Mevzuat Destekler 10/06/2002 tarih ve 2002/4367 sayılı Karar 28/08/2006 tarih ve 2006/10921 sayılı Karar Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası Katma Değer Vergisi İstisnası %100 Yatırım İndirimi* Vergi, Resim ve Harç İstisnası** Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma Değer Vergisi İstisnası

9 300 14/07/2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Karar 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Karar Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma Değer Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma Değer Vergisi İstisnası *Yatırım indirimi destek unsuru tarihinden itibaren teşvik belgesi olmaksızın uygulanmaya başlanmıştır. ** Vergi, resim ve harç istisnası tarihinden itibaren teşvik belgesi olmaksızın uygulanmaya başlanmıştır. Son 20 yılda teşvik belgesine bağlanan yatırımlar içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda düzenlenmiş teşvik belgelerinde kayıtlı sabit yatırım tutarının payını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo 62. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüne Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Payı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Teşvik Belgesine Bağlanan Yüzde Konusunda Teşvik Belgesine Yıl Toplam Sabit Yatırım (%) Bağlanan Toplam Sabit Tutarı (TL) [A] Yatırım Tutarı (TL) [B] [B/A] , , , , , , , , , , , , , , , , ,18

10 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: Genel Teşvik Uygulamaları Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Genel teşvik uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL dir Bölgesel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bölgesel teşvik uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

11 302 Tablo 63. Büyük Ölçekli Yatırımlar Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9 İlaç Üretimi Yatırımları 10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50 Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir: OSB lerde yapılacak yatırımlar Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

12 Stratejik Yatırımların Teşviki İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlaması gerekmektedir: Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması, Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır), Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) Bu uygulama kapsamında sağlanan destekler özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL dir. Yukarıda dört ana başlıkta toplanan uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

13 Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki 304 Tablo 64. Yeni Teşvik Sisteminde Uygulamalar Kapsamında Sağlanacak Destek Unsurları Uygulama Çeşitleri Destek Unsurları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği* Sigorta Primi Desteği* Faiz Desteği ** Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi*** * Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır ** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. *** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. Teşvik uygulamaları açısından iller gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. İllerin gelişmişlik düzeyine göre yer aldığı bölge aşağıdaki Türkiye haritasında gösterilmiştir.

14 305 Şekil 37. Yeni Teşvik Sisteminde İllerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Dağılımı Yeni teşvik sisteminde yer alan destek unsurları ise aşağıda listelenmiştir: a. Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. b. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. c. Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. d. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

15 306 e. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. f. Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. g. Faiz Desteği: Faiz desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. h. Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. i. Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV nin iade edilmesidir Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşvikleri 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu nun İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinde, her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine müsaade edilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların düzenlenmesinin devletin yetki ve sorumluluğu altında olduğu belirtilmiş ve ilgili merciler tarafından elektronik

16 307 haberleşme hizmetinin sunulmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde göz önüne alınması gereken ilkeler sayılmıştır. Bu ilkeler arasında, teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik edilmesi de yer almaktadır. Dolayısıyla, elektronik haberleşme sektörüne yönelik yapılacak tüm düzenlemelerde araştırma geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik edilmesi ilkesinin gözetilmesi kanuni bir zorunluluktur sayılı Kanun un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun görevleri arasında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nca yapılacak düzenlemeler çerçevesinde, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak, mevcut gelirlerini göz önünde bulundurarak gelirlerinin % 20 sini aşmamak kaydıyla ayıracağı kaynağı anılan Bakanlığa aktarmak da sayılmış ve bu aktarım katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden de istisna tutulmuştur. Bu çerçevede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun gelirlerinin en fazla %20 sinin, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ayrılması ve bu amaçlarla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı na aktarılması kanuni güvence altına alınmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2011 yılında milyon TL tutarında gerçekleşen gelirinin 228 milyon TL sini bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı na aktarmıştır 331. Öte yandan, ülkemizce üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin (3N) yetkilendirilmesi sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nca hazırlanan IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planı Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2007/11617 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Anılan Yetkilendirme Planında, Ar-Ge projeleri; amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu hakların ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, 331 Erişim: 12 Eylül raporlari/fr2011.pdf

17 308 ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi veya yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin aşamalarını içerecek biçimde hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Yetkilendirme Planının 16 ncı maddesinde, İşletmeci, her yıl yer kiralama, kule, direk, boru, konteynır, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar hariç olmak üzere, şebekeye ilişkin yatırımlarının (donanım, yazılım vs.); a) En az %40'ını, imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren birinci yıl içinde en az 200, ikinci yıl içinde en az 300 ve üçüncü yıl içinde en az 500 mühendisin çalıştığı bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere Türkiye'de kurulmuş Ar-Ge merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden veya imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren; birinci yıl içinde en az 150, ikinci yıl içinde en az 250 ve üçüncü yıl içinde en az 350 mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezi ile birlikte ayrıca birinci yıl içinde en az 50, ikinci yıl içinde en az 100 ve üçüncü yıl içinde en az 150 mühendisin çalıştığı teknik destek merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden sağlamakla yükümlüdür. Bir tedarikçi şirket, Ar-Ge ve teknik destek merkezlerini diğer tedarikçi şirketler hariç olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve diğer tedarikçi şirketlerle birlikte kurduğu Ar-Ge ve teknik destek merkezleri bulunmayan, Türkiye'de yerleşik bir şirket, kurum veya kuruluşla beraber kurabilir. Tedarikçi şirketlerin söz konusu merkezlerde en az %50 ortaklığı bulunmalıdır. b) En az %10'unu da Türkiye'de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ niteliğindeki tedarikçilerden sağlamakla yükümlüdür. (2) Tedarikçi şirket tarafından çalıştırılacak mühendisler içerisinde mevzuat çerçevesinde kısmi zamanlı çalışacak üniversite öğretim elemanları da yer alabilir. Öğretim elemanları sayısı, yukarıda belirtilen toplam çalışan mühendis sayısının %5'inden fazla olamaz. hükmüne yer verilmiştir. Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yla üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler arasında imzalanan imtiyaz

18 309 sözleşmelerinde de paralel hükümlere yer verilmiştir. Dolayısıyla, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında araştırma-geliştirme projeleri geliştirmek üzere en az beş yüz mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezlerinin kurulması ve işletmecilerin şebekeye ilişkin donanım, yazılım gibi yatırımların önemli bir kısmını bu merkezlerden sağlaması imtiyaz sözleşmeleriyle güvenceye alınmış, işletmecilerin bu önemli yükümlülüğünün takibi görevi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu na verilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun 24/04/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2009/9 sayılı kararıyla da IMT2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilmiştir. Yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hem aktardığı büyük mali kaynaklarıyla, hem de düzenlemeleriyle elektronik haberleşme sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlamakta ve bu faaliyetleri teşvik etmektedir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşvikleri 5809 sayılı Kanun un İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinde yer verilen teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik edilmesi ilkesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nca elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak yapılacak düzenlemelerde de gözetilmesi kanunen güvence altına alınmış genel bir ilkedir sayılı Kanun un 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın görevleri arasında; elektronik haberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini, bu amaçla sektöre ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini teknik ve maddi destek de dâhil olmak üzere teşvik etmek ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun gelirlerinin % 20 sini aşmamak kaydıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin olarak ayıracağı kaynağı belirlemek ve bu kaynağın kullanımına ilişkin gereken düzenlemeleri yaparak bu kaynağı kullandırmak da sayılmıştır. Bu hükme paralel olarak, önce 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a (Mülga) Ek 5 inci

19 310 madde eklenmiş 332 daha sonra 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi başlıklı 40 ncı maddesinde (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın %20 sini, 5018 sayılı Kanun gereğince genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın onbeşine kadar, 5809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca araştırma ve geliştirme gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına aktarır ve Bakanlığa bildirir. Aktarılan tutarlar karşılığında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ilgili tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Bakan yetkilidir. Ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe öncelikli olarak desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin görüşünü, her yıl 1 Eylül tarihine kadar bir rapor halinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler. (2) Birinci fıkrada belirtilen araştırma ve geliştirme destekleri için ayrılan ödenekten havacılık ve uzay teknolojilerine ilişkin araştırma ve geliştirme destekleri de verilebilir. 332 Ek Madde 5 - (Ek madde: sayılı Kanun un 198. maddesi) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasınd an sonra kalan miktarın yüzde yirmisini, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın on beşine kadar, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca Araştırma ve Geliştirme Gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarır ve Bakanlığa bildirir. Aktarılan tutarlar karşılığında ilgili tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Bakan yetkilidir. Ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe öncelikli olarak desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin görüşünü, her yıl 1 Eylül tarihine kadar bir rapor halinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler. Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın yüzde ellisini geçmemek kaydıyla, kayde dilen ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.

20 311 (3) Destek verilecek araştırma ve geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ile bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir. (4) Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın %50 sini geçmemek kaydıyla, kaydedilen ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir. hükümlerine yer verilmiştir. Bu düzenlemeyle, 5809 sayılı Kanun da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun gelirlerinden ayrılması öngörülen payın oranı %20 olarak tespit edilmiş ve pay araştırma geliştirme gelirleri olarak sınıflandırılmış, aktarma ve kullanma usulleri de genel olarak belirlenmiştir. Ayrıca, destek verilecek araştırma ve geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ile bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik tarihinde yayımlanmıştır. Diğer taraftan, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 19 uncu maddesiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı nın görevleri arasında yerli, yabancı ve uluslararası araştırma ve geliştirme kuruluşlarına araştırma ve geliştirme faaliyeti yaptırmak ve bu amaçla program hazırlamak ve uygulamak, yerli, yabancı ve uluslararası üniversitelere araştırma ve geliştirme faaliyeti yaptırmak ve bu amaçla program hazırlamak ve uygulamak, yerli, yabancı ve uluslararası araştırma ve geliştirme kuruluşlarıyla uzman değişimini de içeren teknik ve bilimsel işbirliği protokolleri yapmak ve uygulamak hususlarına da yer verilmiştir. Yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, araştırma geliştirme faaliyetleri için ayrılan önemli bir mali kaynağı kullanmak suretiyle araştırma geliştirme faaliyet ve projelerini desteklemek ve bu konularda çalışmalar yapmak konusunda önemli icrai nitelikteki görevler üstlenmiş bulunmaktadır.

21 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri 333 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye de yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve stratejik hedeflere ulaşılması için çeşitli kanun ve yönetmelikler kapsamında yürüttüğü teşvik programları bulunmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri sektörü de söz konusu kanunda belirtilen teşvik programları ve muafiyetlerden yararlanmakta olup, bu konudaki projeler de Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün yürüttüğü programlar kapsamında desteklenmektedir. Genel olarak özetleyecek olursak; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına, rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik olarak 635 sayılı KHK ile 5746 ve 4691 sayılı kanunlar çerçevesinde araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili faaliyetler desteklenmektedir Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknolojinin üretilmesi ve ticarileştirilmesi için üniversiteler ile sanayi arasında, kurumsallaşmış bir işbirliğinin sağlanması şarttır. Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması, aynı veya değişik sektörde faaliyet gösteren yenilikçi işletmelerin bir araya gelmesinin yarattığı sinerji ile ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması hedefiyle hazırlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nda Değişiklik yapan 6170 sayılı Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun amacı; üniversite ve sanayi işbirliği sağlanarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin yeni 333 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tarih ve B.14.0.BHİ / 122 sayılı yazısı.

22 313 ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, nitelikli istihdam sayısını artırmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı oluşturmaktır sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile sağlanan destek ve muafiyetler üç temel başlık altında özetlenebilir: I) Öğretim Üyelerine Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir. Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır. II) Girişimcilere Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50 si beş yıl süreyle Maliye Bakanlığınca karşılanır (5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir).

23 314 Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak, yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır. Teknolojik ürünün üretilmesi için yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırım yapılmaktadır. Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağlanan vergi muafiyeti desteği, Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personeline de sağlanmaktadır. III) Yönetici Şirkete Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz. Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazançlar tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır. Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilmekte veya kullanma izni verilmektedir.

24 315 İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden hasılat payı alınmamaktadır SAN-TEZ Programı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı, sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ lerimizin Ar-Ge ve Teknoloji kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üniversitelerimizle işbirliği içinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağı gibi, üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin de bu çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek mekanizmasıdır yılında başlatılan, 635 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları arasında bulunan Sanayi Tezleri Programı, (SAN-TEZ Programı) kapsamında BİT projeleri de desteklenmektedir. Projelere Sağlanan Destek Oranı Desteklenmesine karar verilen San-Tez projesinin toplam bütçesinin %75 i Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teminatsız ve hibe olarak karşılanmakta olup, toplam proje bedelinin %25 inin proje ortağı kuruluş tarafından dönemler halinde nakdi olarak karşılanması beklenmektedir. Başvuru San-Tez Proje başvuruları yılda iki defa kabul edilmektedir. Son başvuru tarihleri her yılın Mart ve Ağustos aylarının 15 i olup bu tarihin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden mesai günü sonuna kadar proje kabulü yapılmaktadır.

25 Ar-Ge Merkezleri Ar-Ge Merkezleri; dar mükellef kurumların Türkiye deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir. Ar-Ge Merkezi kurmak için başvuruda bulunacak firmaların aşağıdaki asgari şartları taşımaları gerekmektedir: Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi, Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması, Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması, Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması, Bunun dışında; işletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar- Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmamaktadır. Ar-Ge Merkezi başvurusu yıl içerisinde her tarihte yapılabilmekte olup başvurular, en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

26 Sayılı Kanun ile Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Muafiyetler: 5746 Sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için; 1. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile, 50 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. 2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 3. Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 4. Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmamaktadır Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Günümüzde artık hiçbir şirket yaşamını tek başına sürdürememektedir. Bilgi işleme teknolojisindeki hızlı değişim, Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan yüksek bütçeler, sabit varlıklara yapılan yatırımların maliyeti, işletmelerin artık öz yeteneğinin güçlü

27 318 olduğu işlerde ve sektörlerde faaliyetlerini yapma isteği ve rekabet olgusu, işletmeleri kendi sektöründe veya farklı sektörde ve rekabet halinde veya rekabet halinde olmadığı işletmelerle işbirliği yapmaya zorlamaktadır. Bu nedenle, Rekabet Öncesi İşbirliği Projesinin daha iyi anlaşılabilmesi için Stratejik İşbirliği nin tanımlanması gerekmektedir. Stratejik İşbirliği İki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları sonucunda ortaya çıkan ve bir plan dâhilinde yürütülen çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle yürüttükleri projelerdir. Bu destek programı kapsamında bugüne kadar herhangi bir destek sağlanmamıştır Teknogirişim Sermayesi Desteği 2009 yılından itibaren, ülkemizin geleceğinde büyük rol oynayacak genç girişimcilerimizin desteklenmesi amacıyla 5746 sayılı Kanun kapsamında, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı başlatılmıştır. Programın amacı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini diğer mekanizmalardan da yararlanarak katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmektir. Anılan programa; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir. Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, firmasını kurmasını müteakip en fazla TL hibe destek ile bir yıl süre boyunca

28 319 desteklenmekte olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sağlanan destek; belirtilen şartları taşıyan işletmelere, bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. Programla ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmiştir. Sonuç olarak yürütülen programlar çerçevesinde; Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapının sağlanması, amaçlanmaktadır TÜBİTAK Destek Programları 334 Özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetlerini proje esaslı olarak desteklemek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK'ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek 334 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun tarih ve B.14.2.TBT sayılı yazısı. ile tarih ve B.14.2.TBT /10868 sayılı yazısı..

29 320 amacıyla TÜBİTAK Teknoloji Yenilik ve Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak farklı destek programları yürütülmektedir. Bu destek programları ile sektör ayrımı gözetmeksizin Türkiye de yerleşik katma değer üreten kuruluşların Araştırma-Geliştirme nitelikli yenilikçi projelerine uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar da bu destek programlarından faydalanabilmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında TÜBİTAK bünyesinde, güdümlü çağrıya çıkılacak alt teknoloji konularının belirlenmesine girdi sağlamak ve Ar-Ge ve yenilik kapasitemizdeki ihtiyaçları belirlemek amacıyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu oluşturulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu, sektördeki şemsiye kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sektöre yönelik somut çalışmaları olan akademisyenler ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ana araştırma alanları arasındaki denge gözetilerek belirlenen sanayi üst düzey yöneticilerinden oluşturulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu na ayrıca ilgili Bakanlıklardan ve kamu kurumlarından üst düzeyde geniş bir katılım sağlanmıştır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu nun gerçekleştirdiği çalışma neticesinde belirlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki öncelikli konular aşağıdaki şekilde verilmektedir.

30 321 Şekil 38. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu Tarafından Belirlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı Öncelikli Teknoloji Konuları Listesi döneminde BİT sektörüne TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklere ilişkin sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır yılları arasında; BİT sektörü proje başvuru sayısı ve destek kararı verilen proje sayısı 6 kat artmıştır yılları arasında; bilişim sektörü gerçekleşen Ar-Ge hacmi 2,4 kat; yılları arasında; bilişim sektörü hibe destek tutarı ise 2,7 kat artmıştır. (Bkz. aşağıdaki tablo ve şekiller)

31 322 Tablo 65. Bilgi ve İletişim Sektörüne** Ait Projelere İlişkin Veriler ( ) (Birikimli) * 2011 yılı sabit fiyatlarıyla ve Milyon TL ** Otomotiv, Savunma, Elektrik-Elektronik ve Makine İmalat Sektörlerinden gelen Bilişim Projeleri de dâhildir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5746 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa - 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ticaret ve Sanayi Odası Kasım 2013 OSMANİYE Son yüzyılda Teknoloji, emek, sermaye,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Sunum Planı 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEŞVİK İÇERİĞİ Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI 1. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Daire Başkanı

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri

Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri TAMİM 1 Tamim Tarihi : 12.04.2016 Tamim No : 6 Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri Dağıtım : Bütün Şirketler 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Kırıkkale Üniversitesi Teknokent'e kimler başvurabilir? a- Türkiye nin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi AR-GE KANUNLARI 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi / Haziran.2016 Tasarım, Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Süreçleri İçin Önemli Kavramlar

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI Sunumun Adı AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI 13 Nisan 2016 İstanbul 2023 Ar-Ge Hedefleri Ar-Ge Reform Paketinin Amacı Ar-Ge Reform Paketinin Amacı 1. Tasarım faaliyetlerini desteklemek 2. Ar-Ge yatırımlarını

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI 5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2012 1 Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde rekabetin vazgeçilmez

Detaylı

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2016/98-1 AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 2016/9092 sayılı BKK ya göre aşağıda belirtilen göstergelerden

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2-

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI MAKALE Tahir ÖZIRMAK I. Giriş: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) destek ve muafiyet uygulamaları Nurettin Aktepe Hacettepe Teknokent A.Ş. Yasal Dayanaklar: a) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu:

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değişiklik Öncesi Madde Metni Tanımlar Madde 3 Bu Kanunun uygulamasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, o) Teknisyen:

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kanun No. 4691 Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014 TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014 Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Türkiye veya yurtdışındaki

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU Ömer AYDEMİR* 28 ÖZ Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Türkiye veya yurtdışındaki

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayfa 1 / 5 KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GİRİŞ Bu çalışmamızda ticari işletmelerin kamu kurumlarından sağlamış oldukları hibe desteklerin gelir

Detaylı

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri AR-GE DESTEKLERİ 1.TÜBİTAK - TEYDEB Destekleri 2.TTGV Destekleri 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 4. İSTKA Destekleri TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ 1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2008/33 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 13 Mart 2008 KONU : 5746 Sayılı Araştırma

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR Veysel AKYILDIZ 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı