GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR"

Transkript

1 GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan birisi, Türkiye de ikamet etmektir. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel salk sigortas uygulamasna geçilmitir. Buna göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erba ve yedek subay okulu örencileri, yabanc bir ülkede sosyal sigortaya tabi olmas nedeniyle sözlemeli ülke adna salk yardmlar karlananlar, Kuruma devir alnacaklar tarihe kadar 5510 sayl Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamndaki banka ve sigorta irketlerinin sandklar kapsamnda bulunanlar ile bunlarn bakmakla yükümlüleri, yabanc ülke vatandalarndan Türkiye de kesintisiz olarak bir yldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Bakan ve üyeleriyle bunlarn emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye de ikamet edenler, zorunlu genel salk sigortas kapsamna alnmtr. Ç, ESNAF VE MEMUR OLANLAR 2- Sosyal güvencesi bulunan içi(4/a), esnaf(4/b), memur(4/c) olanlar ile bu sigortallklarndan dolay aylk alanlarn durumlarnda deiiklik olacak m? Sigortall bulunan bu kiiler ile bunlarn bakmakla yükümlü olduklar kiilerin salk yardmlarnn, daha önce olduu gibi kanun kapsamnda karlanmasna aynen devam edilecektir. Yani; içi, memur veya esnaf olarak çalan zorunlu sigortallar ve emekliler ile bunlarn bakmakla yükümlü olduklar kiiler için herhangi bir deiiklik bulunmamaktadr. 3- Kanun kapsamnda zorunlu sigortal olan ve kendi nam ve hesabna çalanlardan (4/b lilerin) 60 günden fazla prim borcu olanlar ne yapacaktr? Bu durumda olanlarn borçlarnn tamamnn ödenmesi veya 6183 sayl Kanuna göre 36 aya kadar taksitlendirmesi suretiyle ilk taksitin (peinatn) ödenmesi halinde, kendileri ve bakmakla yükümlü olduu kiilerin salk hizmetlerinden yararlanmalar mümkün bulunmaktadr. Borcun taksitlendirme ilemi, Kurum ünitelerince taksitlendirme müracaat ve çok zor durum halini gösteren (Kurum web sayfasnda yer alan) belgelerin verilmesi ve peinat tutarnn ödenmesi ile yaplabilmektedir. 4- Kendi nam ve hesabna çalanlardan (4/b liler) 60 günden fazla prim borcu olan ancak ödeme veya taksitlendirmede bulunmayan sigortallarn bakmakla yükümlü olduklar e ve çocuklar salk hizmetlerinden nasl yararlanacaktr? Bu durumda olanlarn bakmakla yükümlü olduu e ve 18 ya üstü çocuklar Kurumumuza genel salk sigortals olmak için Kurumumuza talepte bulunabilirler. Talepte bulunduktan sonra gelir testi için ikametlerinin bulunduu sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna (SYDV) bavurmalar halinde gelir tespiti sonuçlarna göre prim ödemek suretiyle veya primleri devlet tarafndan karlanmak suretiyle salk hizmetlerinde yararlanabileceklerdir.

2 5- Kendi nam ve hesabna çalanlardan (4/b liler) (4/a) kapsamnda hizmet akdine tabi olarak çalanlarsa salk hizmetlerinden nasl yararlanacaktr? Kendi nam ve hesabna çalanlar(4/b liler), bir ve birden fazla iverene bal olarak hizmet akdine tabi çaltnda, Kanunun 53 üncü maddesi gerei (4/b) kapsamnda sigortallklar sona ereceinden, (4/a) kapsamnda en az 30 gün prim ödenmek artyla salk yardmlarndan kendileri ve bakmakla yükümlü olduu kiiler faydalandrlacaktr. Ancak prim borcunun ödeme yükümlülüü devam edecektir. 18 YA ÜSTÜ ÇOCUKLAR 6-18 yan üzerindeki çocuklarn durumu ne olacaktr? 18 yan üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi örenim görmesi halinde 20 yan, yüksek örenim görmesi durumunda ise 25 yan doldurmam ve evli olmayanlar, ana veya babasnn salk güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu kiilerin her yl örenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktr. 1/10/2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk yardmlarndan faydalanan kz çocuklar ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de salk yardmlarndan, daha önce olduu gibi sigortal veya evli olmad sürece ya art aranmakszn faydalandrlacaktr yan üzerinde çalmayan/okumayan veya 25 yan üzerinde okuyan/okumayan/ çalmayan erkek çocuklarn durumu ne olacaktr? Bu kiiler, 1/1/2012 tarihi itibaryla 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine göre re sen tescil edilecektir. Bu kapsamdakiler, gelir testi yaptrmalar için ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmalar gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktr. 8- Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocuklarn gelir testinde ana ve babasnn gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alnacaktr? Gelir tespitinde aile olarak ayn hane içinde yaayan ve nüfus kaytlarnda yer alan e, yalarna baklmakszn evli olmayan çocuk ve genel salk sigortals olarak tescil edilecek kiinin ana ve babas esas alnmaktadr. Buna göre; ana ve/veya babasyla ayn adreste ikamet eden ve ya koullar nedeniyle ana/babann bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanlarn gelir testi yaplrken ana, baba ve çocuun gelirleri hesaplamada dikkate alnmaktadr. Ancak nüfus kaytlarnda göre ana ve babasndan ayr ikamet eden bakmakla yükümlülük durumu sona ermi olanlarn gelir testi, ayr olarak yaplacaktr. 9- Örenim görmesi nedeniyle ailesi ile ayn hanede yaamayan 25 yandan küçük çocuklar, gelir testi yaplrken dikkate alnacak mdr? Ayn hanede yaamayan ve örenimi nedeniyle baka bir hanede yaayan evli olmayan çocuklardan örenim görmesi nedeniyle 25 yan doldurmam olanlar, gelir testinde ayn aile içinde deerlendirilecektir.

3 18 YA ALTI ÇOCUKLAR 10- Ana ve babasnn sosyal güvencesi olmayan çocuklar ne yapacaktr? Ülkemizde yaayan herkes zorunlu olarak genel salk sigortals kapsamnda tescil edileceinden, bu kiilerin 18 yan altndaki çocuklar da bakmakla yükümlü olduklar çocuk olarak Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescili olan ana/babas üzerinden salk yardmlarndan faydalandrlacaktr. 18 yan altndaki tüm çocuklara 30 gün prim ödemi olma ve prim borcu bulunmamas artlar aranmakszn salk hizmeti verilmeye devam edilecektir yan tamamlamadan evlenenler ile bunlarn çocuklar genel salk sigortas kapsamna nasl alnacaktr? Türk Medeni Kanununa göre evlenmeyle kii ergin olunacandan, 18 yandan küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kiiler de Kanunun (60/g) bendine göre genel salk sigortals olmak için Kuruma müracaat edenler, müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve bunlar da ikametlerinin bulunduu vakfa bavurmak suretiyle gelir testi sonucuna göre ilem yaplacaktr. YEL KARTLILAR LE SOSYAL GÜVENCES OLMAYANLAR VE BUNLARIN GELR TEST LEMLER 12-1/1/2012 tarihinden önce 3816 sayl Kanuna göre yeil kart olanlar, salk yardmlarndan nasl yararlanacaktr? 1/1/2012 tarihinden önce yeil kart sahibi olan ve bu tarihten sonra da vizesi (hak sahiplii) devam edenler, genel salk sigortas kapsamnda salk yardmlarndan yararlanmaya vize süresi dolana kadar devam edeceklerdir. Vize süresinin dolduu tarihten itibaren de en geç bir ay içinde gelir testi yaplmas için ikametlerinin bulunduu sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna (SYDV) bavurmalar gerekmektedir. Yaplan gelir testi sonucuna göre aile içinde kii bana düen aylk ortalama gelirleri asgari ücretin üçte birinin altnda olanlar, yeil kartl (Kanunun 60/c-1 alt bendi kapsamnda) gibi primi devlet tarafndan karlanarak salk hizmetlerinden faydalandrlacaklardr. 13-1/1/2012 tarihinden sonra yeil kart vizeleri dolanlarn salk yardmlarndan yararlanmas için ne yapmas gerekmektedir? Söz konusu kiilerin, vize süresinin dolduu tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yaplmas için ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna (SYDV) bavurmalar gerekmektedir. 14- Gelir testi yaptrmak için sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna nasl ulalabilir? Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarnn adres ve dier iletiim bilgilerine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nn veya web adreslerinden eriilebilmektedir. Ayrca gelir testine müracaat edeceklerin ikametlerinin bulunduu il veya ilçelerdeki valilik/kaymakamlklardan da bilgi alnarak örenilebilir.

4 15- Gelir testi yaptrmak isteyenler müracaat formunu nereden temin edilebilir? Gelir testi müracaat formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nn web adresinden veya vakflara bizzat müracaat edilerek temin edilebilir. 16- Her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 31/1/2012 tarihine kadar gelir testi için müracaat etmezlerse ne olacaktr? 1/1/2012 tarihi itibariyle her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar Kurum tarafndan Kanunun (60/g) bendi kapsamnda re sen tescil edilmilerdir. Bu kapsamdakilere Kurum tarafndan gelir testi yaptrmalar için gelir testine müracaat bildirim belgesi adreslerine gönderilmitir. Gelir testine müracaat bildirim belgesi tebli edilenler, tebli tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikametlerinin bulunduu vakflara bavuracaklardr. Ancak bu yaznn alnmasn beklemeksizin de dorudan gelir testi için ikametlerinin bulunduu vakflara bavurabilirler. Dolays ile 31/1/2012 tarihi, son müracaat tarihi olarak deerlendirilmeyecektir. 17- Gelir testi yaptranlarn daha sonra hangi ilemleri yapmas gerekmektedir? Gelir testi yaptranlarn gelir testi sonuçlar, sosyal yardmlama ve dayanma vakflar tarafndan SGK ya elektronik ortamda gönderileceinden, bu kiilerin tescil ilemi için Kuruma ayrca bavuruda bulunmalar gerekmemektedir. Gelir testi sonucunda aile içindeki kii bana düen aylk ortalama gelire göre bu kiilere, SGK tarafndan genel salk sigortas statüsünü ve ödemesi gereken prim miktarn gösteren yazl bildirim yaplacaktr. 18- Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar gelir testi yaptrmalar için sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna hangi sürede bavurmalar gerekmektedir? Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel salk sigortasndan yararlanma süresi sona erenler, Kurumun tebligatn beklemeksizin dorudan sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurabilirler. Ancak bu kiiler Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylmakta ve bu kiilerin gelir testi yaptrmalar için adreslerine gönderilen gelir testine müracaat bildirimi tebli tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurmalar gerekmektedir. 19- Genel salk sigortasndan yararlanma hakk olmayanlar/sona erenler gelir testi yaptrmak istememeleri durumunda ne yapmaldr? Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel salk sigortasndan yararlanma hakk sona erenler, gelir testi yaplmamas yönündeki yazl beyan ile Kuruma bavurmas halinde, asgari ücretin iki kat üzerinden % 12 orannda hesaplanacak tutarda genel salk sigortas primi ödeyeceklerdir. (2012 yl ilk alt ay için aylk 213-TL dir.) 20- Gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olanlarn bakmakla yükümlü olduu kiileri de prim ödeyecek mi? Gelir testi sonucu aile içinde kii bana düen aylk ortalama geliri asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olanlarn genel salk sigortals olarak prim ödeme yükümlüsü (60/g bendi kapsamnda) kendisidir. Bu kiilerin bakmakla yükümlü olduu e, çocuklar, varsa ana ve

5 babas prim ödeme yükümlüsü deildir. Bunlarn bakmakla yükümlü olduu e, çocuklar, ana ve babas, tescil edilen sigortal üzerinden salk yardmlarndan yararlanacaklardr. 21- Gelir testine bavurulmas kiilere hangi hakk salamaktadr? Genel salk sigortas kapsamnda tescil edilenlerin gelir testi yaptrmalar sonucunda ödeyecekleri prim miktar, kiinin gelir durumuna göre belirlenmektedir. Gelir testi sonucu, aile içinde kii bana düen gelir tutarnn asgari ücretin üçte birinden az olmas durumunda bu kiiler, primleri devlet tarafndan karlanmak suretiyle genel salk sigortasndan yararlanacaklardr. Gelir testi sonucu, aile içinde kii bana düen gelir tutarnn asgari ücretin üçte birinden fazla olmas durumunda, tespit edilen gelir düzeyine göre prim ödeme yükümlüsü olacaktr. Gelir testinin yaptrlmamas halinde ise tescil edilen kiinin geliri, asgari ücretin iki katndan fazla olduu kabul edilerek asgari ücretin iki kat üzerinden prim ödemesi gerekecektir. 22- Gelir testi ilemi yaplrken neler dikkate alnmaktadr? Gelir testi yaplrken, genel salk sigortals ile ayn ikametgâhta yaayan e, evli olmayan çocuklar ile ana ve babann gelirleri, harcamalar, tanr ve tanmazlar ile bunlardan doan haklar da dikkate alnarak belirlenen ailenin aylk geliri, hanede yaayan aile bireyi saysna bölünerek aile içinde kii bana düen gelirin aylk tutar tespit edilmektedir. 23- Gelir testi sonucu, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altnda olanlar prim ödeyecek midir? Gelir testi sonucuna göre; aile içinde kii bana düen gelirin aylk ortalama tutarnn, brüt asgari ücretin üçte birinden az olmas halinde salk primi devlet tarafndan karlanmakta olup, kendileri ayrca prim ödemeyecektir. Gelirleri bu ekilde tespit edilenler, 1/1/2012 öncesindeki yeil kartllarda olduu gibi prim ödemeyecekler ve Kanunun (60/c-1) bendi kapsamnda sigortal saylacaklardr. 24- Gelir testi sonucu aile içinde kii bana düen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ne kadar prim ödeyecektir? 1/1/ /6/2012 tarihleri arasndaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alndnda; - Kii bana düen aylk gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasnda (295,50-886,50-TL) ise aylk 35,46 -TL, - Kii bana düen aylk gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki kat arasnda (886, TL) ise aylk 106,38 -TL, - Kii bana düen aylk gelir, asgari ücretin iki katndan daha fazla (1.773-TL den) ise aylk 212,76 -TL, 1/7/ /12/2012 tarihleri arasndaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate alndnda; - Kii bana düen aylk gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasnda (313,50-940,50-TL) ise aylk 37,62 -TL, - Kii bana düen aylk gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki kat arasnda (940, TL) ise aylk 112,86 -TL,

6 - Kii bana düen aylk gelir, asgari ücretin iki katndan daha fazla (1.881-TL den) ise aylk 225,72 -TL, Genel salk sigortas primi ödenecektir. Ödenen bu prim karl sigortal ve bakmakla yükümlü olduu kiiler salk hizmetlerinden yararlanacaktr. GELR TEST YAPTIRMAK STEMEYENLER 25- Gelir testi yaptrmak istemeyenler ne yapmaldr? Gelir testi yaptrmak istemeyenler, Kuruma verecekleri gelir testi yaptrmak istemediklerine ilikin yazl beyan üzerine asgari ücretin iki kat üzerinden prim ödeyerek genel salk yardmlarndan kendileri ve bakmakla yükümlü olduu kiiler yararlanabilirler. 26- Gelir testi müracaat bildirim yazsnn tebli tarihinden itibaren bir ay içinde vakfa müracaat etmeyenlere ne ilem yaplacaktr? Gelir testi müracaat bildirim yazsnn tebli tarihinden itibaren bir ay içinde vakfa müracaat etmeyenlere gelirleri asgari ücretin iki üzerinden prim tahakkuku yaplarak Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescilli olacaktr. 27- Çalmayanlar ve ayrca gelir testi yaptrmak istemeyenler uzun vadeli sigorta kollarna tabi prim ödemek suretiyle genel salk sigortasndan nasl yararlanabilirler? Hem uzun vadeli sigorta (malullük, yallk ve ölüm) hem de genel salk sigortasndan yararlanmak isteyenler, istee bal sigortallk kapsamndaki müracaatlarna bal olarak, müracaat tarihini takip eden günden itibaren tescil edilirler. stee bal sigortal olunmas halinde, en az brüt asgari ücretin % 32 si orannda (886,50 x 32/100 = 283,68) prim ödeyerek hem emeklilik hem de 30 günlük prim ödeme artn yerine getirerek kendileri ve bakmakla yükümlü olduu kiilerin, prim borcunun olmamas kaydyla salk hizmetlerinden yararlanlmas imkân bulunmaktadr. ÖZEL SALIK SGORTASI OLANLAR 28- Özel salk sigortas bulunanlarn genel salk sigortas kapsamna alnmas zorunlu mudur? 1/1/2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas Kanun gerei zorunlu olarak uygulanmaktadr. Dolaysyla, Türkiye de ikamet eden herkes 5510 sayl Kanunun belirledii artlar içerisinde genel salk sigortals olmak durumundadr. 65 YA VEYA ÖZÜRLÜ AYLII ALANLAR sayl Kanuna göre 1/1/2012 tarihinden önce 65 ya veya özürlü ayl alanlar, salk yardmlarndan nasl yararlanacaktr? 1/1/2012 tarihinden önce 2022 sayl Kanuna göre; 65 ya veya özürlü ayl alanlar herhangi bir vize ve gelir testi ilemine tabi olmakszn aylk aldklar sürece kendileri ile bakmakla yükümlü olduu kiiler, genel salk sigortasndan Kanunun (60/c-3) bendi kapsamnda yararlanacaklardr.

7 1/1/2012 tarihinden önce de olduu gibi, 18 ya alt özürlü ayl alan çocuklarn ana ve babas bu özürlü çocuu üzerinden bakmakla yükümlü sfatyla salk yardmlarndan yararlanmayacaktr. Özürlü çocuklar ise aylk aldklar sürece salk yardmlarndan sadece kendileri yararlanacaktr. GEÇC KÖY KORUCULARI sayl Kanuna göre geçici köy koruyucusu olan veya bu Kanuna göre aylk alanlar, 1/1/2012 tarihinden sonra salk yardmlarndan nasl yararlanacaktr? Bu kiiler, Kanunun (60/c-9) bendi kapsamnda sigortal saylacaklar, gelir testine ve vize ilemine tabi olmakszn geçici köy koruyucusu olarak görevleri devam ettii sürece, aylk alanlar ise aylklar devam ettii sürece genel salk sigortals saylacaklardr. Her ayn primi, takip eden ayn sonuna kadar Kurumun anlamal olduu (T.C. Ziraat Bankas, Halk Bankas, Vakfbank) bankalara ödenecektir. AVUKATLIK STAJI YAPANLAR 31- Avukatlk staj yapanlarn durumu ne olacaktr? Genel salk sigortals veya bakmakla yükümlü olunan kii durumunda olmayan stajyer avukatlar, genel salk sigortas primleri staj süresince Türkiye Barolar Birlii tarafndan karlanarak salk yardmlarndan faydalanmaktadr. BANKA SANDIKLARINA TAB OLANLAR 32- Banka sandklarna tabi sigortal veya emekli olanlarn salk yardmlarndan yararlanmak için herhangi bir ilem yapmalar gerekmekte midir? Söz konusu kiilerin herhangi bir ilem yapmas gerekmemektedir. Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamndaki bankalar, sigorta ve reasürans irketleri, ticaret odalar, sanayi odalar, borsalar veya bunlarn tekil ettikleri birliklerin personeli için kurulmu bulunan sandklarn itirakçileri, bu sandklardan aylk veya gelir balanm olanlar ile bunlarn bakmakla yükümlülerinin salk hizmetleri, Kurumca devralnncaya kadar ilgili kurulularca karlanacandan bu kiiler, devir ilemlerinden sonra genel salk sigortas kapsamna alnacaktr. PRM GÜNÜNÜ TAMAMLAMI ANCAK YA ARTINI BEKLEYENLER 33- Yallk ayl balanmas için gerekli olan prim ödeme gün saysn tamamlayp, ya artnn dolmasn bekleyenlerden herhangi bir sigortall bulunmayanlar genel salk sigortasndan nasl yararlanacaktr? Söz konusu kiiler de Kanunun (60/g) bendine göre genel salk sigortas kapsamna alnm olup, gelir testine bavurmalar halinde gelir testi sonucuna göre primleri ya devlet tarafndan ödenecek ya da kendileri aile içinde kii bana düen gelir tutarna göre genel salk sigortas primi ödemekle yükümlü olacaklardr.

8 PART TME ÇALIANLAR 34- Part-time çalan kiilerin genel salk sigortasndan yararlanmalar için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi? 4857 sayl Kanununa göre ksmi süreli veya çar üzerine çalanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalanlarn eksik günlerine ait genel salk sigortas primlerini 30 güne tamamlamalar, 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunludur. Bu ekilde çalanlar, gelir testi yaptrmak suretiyle gelir testi sonucuna göre primlerinin devlet veya kendileri tarafndan ödenmesi kouluyla salk yardmlarndan yararlanacaktr. Ancak bu sürelerini istee bal olarak (4/a) kapsamnda prim ödeyerek tamamlamalar halinde, eksik günleri için ayrca genel salk sigortas primleri ödemeyeceklerdir. 35- Part-time çalanlardan kimlerin ay içindeki eksik bildirilen günlerini genel salk sigortas yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüü bulunmamaktadr? Eksik gün nedeni puantaj olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamndaki haklarnda baz sigorta kollar uygulanan sigortallar, ay içinde birden fazla iyerinde çalp toplam çalma süresini 30 güne tamamlayanlar ile kamu idarelerinde 657 sayl Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalanlar, 4857 sayl Kanuna tabi çalmakla birlikte 506 sayl Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandklarda çalanlar için sandklar Kuruma devredilinceye kadar 30 güne tamamlama yükümlülüü aranmaz. YURTDIINDA YAAYAN TÜRK VATANDALARI 36- Adresi yurtd olan Türk vatandalarnn gelir testi için bavurmas gerekmekte midir? Adresi yurtd olmakla birlikte Adres Kayt Sisteminde adresi güncel olmayan Türk vatandalar, bizzat kendileri ya da ayn konutu paylaan ailenin ergin fertlerinden birisi ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla d temsilciliklere müracaat ederek yurt içi olan yerleim yeri adreslerini yurtd olarak güncelleyebilirler. D temsilciliin bulunmad ülkelerde ise bu kiiler adres deiikliine ilikin bildirimlerini posta ile nüfus kaydnn bulunduu nüfus müdürlüüne veya saysal imza (mobil veya dijital) ile Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüüne yapabilirler. Bu ekilde Adres Kayt Sisteminde yerleim yeri yurtd olarak güncellenen kiiler genel salk sigortas kapsamnda genel salk sigortals saylmayacaktr. Ancak, bu kiilerin Türkiye de yaayan bakmakla yükümlü bulunduu kiiler (e, çocuk, ana, baba), Kanunun 60/g bendi kapsamnda tescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardmlama ve dayanma vakfna müracaat etmeleri sonucu yaplacak gelir testi sonucuna göre ilem yaplacaktr. 37- Türkiye de çalrken iyerinden ücretsiz izin alarak yurtdna gidenlerin durumu ne olacak? Kanuna göre (4/a) kapsamnda olan kiiler yurt dnda ise ücretsiz izinli olduu sürelerde iverenin bildirimi üzerine yurt dnda bulunduu süre içinde bir takvim yl içinde en fazla bir aylk sürede salk yardmndan faydalandrlacaktr. Kanuna göre memur (4/c) olanlar ise; bir yllk ücretsiz izinli olduu sürelerde genel salk sigortals sayldndan salk yardmlarndan faydalandrlacaktr.

9 38- Burs kazanan eiyle birlikte ABD ye veya sosyal güvenlik sözlemesi imzalanmam ülkeye giden, ancak kendisi ev hanm olarak bu ülkede yaayan Türk vatandalar da genel salk sigortas kapsamnda prim ödemek zorundalar m? 4721 sayl Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayl Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerleim yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup kiinin kendi beyanyla belirlenir. Bu durumda olan Türk vatandalar, bizzat kendileri ya da ayn konutu paylaan ailenin ergin fertlerinden birisinin ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla d temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerleim yeri adreslerini yurtd olarak güncelleyebilirler. D temsilciliin bulunmad ülkelerde ise bu kiiler adres deiikliine ilikin bildirimlerini posta ile nüfus kaydnn bulunduu nüfus müdürlüüne veya saysal imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüüne yapabilirler. Bu ekilde Adres Kayt Sisteminde yerleim yeri adresi yurtd olarak güncellenen kiiler genel salk sigortas kapsamnda prim ödemeyecektir. 39- Çifte vatanda olup, Türkiye de sigortas bulunmayan ancak vatanda olduu yabanc ülkede çalan veya sigortas/emekli olan Türkler ne yapacaktr? Çifte vatandal bulunanlarn, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözlemesi bulunmas ve vatanda olduklar yabanc ülkede çalmalar durumunda; Türkiye ye gelirken iki tarafl sosyal güvenlik sözlemesine göre salk yardmlarndan faydalandna ait formüler denilen belgeyi, yaknlar adna ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen formüleri getirmeleri gerekmektedir. Ancak, çifte vatandal bulunanlarn, sözlemesiz ülkede çalmas ve ikametgâhlarnn da yurt dnda bulunmas halinde söz konusu kiiler genel salk sigortas kapsamna alnmayacaklardr. YURTDIINA ETME GDENLER 40- T.C. vatanda olup yurt dna lisans, master, doktora eitimi için gidenlerden çalmayan ve sigortas olmayanlar ne yapacak? Onlar adna aile yakn gelir testine bavurabilecek mi? 4721 sayl Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayl Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerleim yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup kiinin kendi beyanyla belirlenir. Bu durumdaki Türk vatandalar, bizzat kendileri ya da ayn konutu paylaan ailenin ergin fertlerinden birisinin ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla d temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerleim yeri adreslerini yurtd olarak güncelleyebilirler. D temsilciliin bulunmad ülkelerde ise bu kiiler adres deiikliine ilikin bildirimlerini posta ile nüfus kaydnn bulunduu nüfus müdürlüüne veya saysal imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüüne yapabilirler. Bu ekilde Adres Kayt Sisteminde yerleim yeri adresi yurtd olarak güncellenen kiiler genel salk sigortals saylmayacaktr. Ancak Türkiyede bulunduklar sürede bakmakla yükümlülük durumlar yok ise gelir testine bavurarak gelir testi sonucuna göre genel salk sigortas hükümlerinden yararlanacaklardr. 41- Eitim için yurtdna giden ve salk sigortalar oradaki devlet veya okullar tarafndan karlanan vatandalar ne yapacaktr? 4721 sayl Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayl Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerleim yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup kiinin kendi beyanyla belirlenir. Söz konusu Türk vatandalar, bizzat kendileri ya da ayn konutu paylaan ailenin ergin

10 fertlerinden birisinin ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla d temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerleim yeri adreslerini yurtd olarak güncelleyebilirler. D temsilciliin bulunmad ülkelerde ise bu kiiler adres deiikliine ilikin bildirimlerini posta ile nüfus kaydnn bulunduu nüfus müdürlüüne veya saysal imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüüne yapabilirler. Bu ekilde Adres Kayt Sisteminde yerleim yeri adresi yurtd olarak güncellenen kiiler genel salk sigortals saylmayacaktr. 42- Devlet tarafndan resmi burslu olarak eitime gönderilmi, 25 ya üstü olup, Türkiye de sigortas bulunmayanlar ne yapacak? 4721 sayl Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayl Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerleim yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup kiinin kendi beyanyla belirlenir. Bu durumdaki Türk vatandalar, bizzat kendileri ya da ayn konutu paylaan ailenin ergin fertlerinden birisinin ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla d temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerleim yeri adreslerini yurtd olarak güncelleyebilirler. D temsilciliin bulunmad ülkelerde ise bu kiiler adres deiikliine ilikin bildirimlerini posta ile nüfus kaydnn bulunduu nüfus müdürlüüne veya saysal imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüüne yapabilirler. Bu ekilde Adres Kayt Sisteminde yerleim yeri adresi yurtd olarak güncellenen kiiler genel salk sigortals saylmayacaktr. 43- Yabanc bayrakl gemilerde ve uluslararas sularda çalan gemi adamlarnn durumu ne olacaktr? Türkiye'ye döndüü zaman m sigorta kapsamna girecek? Yabanc bayrakl gemilerde çalan Türk vatandalar, sosyal güvenlikleri yönüyle ikili sosyal güvenlik sözlemelerine göre ilem yaplacaktr. kili sosyal güvenlik sözlemesi yoksa 5510 sayl Kanun hükümlerine tabi olamayacaklardr. Genel salk uygulamas yönüyle Türkiye ye döndüklerinde genel salk sigortas kapsamna gireceklerdir. Ancak Türk bayrakl gemilerde çalan ve uluslararas sularda bulunan gemi adamlar ise 5510 sayl Kanuna göre (4/a) kapsamnda zorunlu sigortal olmaktadr. Bu kapsamda çalp sefer esnasnda ie alnanlarn sigortallk ilemleri, sigortallarn ie girdii tarihten itibaren bir ay içinde yaplmas gerekmektedir. TÜRKYE DE YAAYAN YABANCILAR 44- Türkiye de bir yldan uzun süredir yaayan ancak kendi ülkelerinde salk yardmlarndan yararlanma hakk bulunmayan yabanclar ne yapacaktr? Türkiye de kesintisiz bir yllk ikamet süresini dolduran yabanclar, ilgili ülke kapsamnda genel salk sigortas uygulamas yönünden sigortal deilse bu sürenin dolduu tarihten itibaren Kanunun (60/d) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylmlardr. Dolaysyla bu kiilerin genel salk sigortas kapsamnda tescil ileminin yaplmas için kesintisiz bir yllk ikamet süresinin dolduu tarihten itibaren bir ay içinde kendilerine en yakn sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezine bavurmalar gerekmektedir. Gelirleri brüt asgari ücretin iki kat kabul edilerek bu tutar üzerinden hesaplanacak genel salk sigortas primi tahakkuk ettirilecektir.

11 45- Ülkemizde bir yldan fazla süre ile ikamet eden ve kendi ülkesinden sigortal veya emekli olan ngiltere vatandalar, Türkiye de salk hizmetlerinden nasl yararlanacaktr? ngiltere vatandalarnn Türkiye de bir yldan fazla ikamet etmeleri halinde, kendi ülkelerinden sigortal/emekli olmalarna karn Türkiye de bulunduklar sürede kendi mevzuatlar kapsamnda salk hizmetlerinden yararlanamamalar nedeniyle, 5510 sayl Kanunun (60/d) bendi kapsamnda müracaatlarna bal olarak genel salk sigortals saylabileceklerdir. 46- Bir Türk ile evlenmi ancak 3 yln doldurmad için T.C. vatanda olamam bir kadn, Türk einin sosyal güvencesinden yararlanabilir mi? Kanuna göre bu kiiler, ikamet izni almalar durumunda genel salk sigortasndan faydalanabilecektir. 47- Türkiye de oturma izni alm, sigortas olmayp özel salk sigortas bulunan yabanclarn durumu ne olacak? Kesintisiz bir yllk ikamet süresini dolduran yabanclar, ilgili ülke kapsamnda salk hizmetlerinden yararlanmas açsndan sigorta kapsamnda deilse bu sürenin dolduu tarihten itibaren bir ay içinde sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezine genel salk sigortas giri bildirgesi ile bavurabilirler. Bu süre içerisinde bavuruda bulunmayanlara, brüt asgari ücret tutarnda idari para cezas uygulanacaktr. Bu kiilerin özel salk sigortas kapsamnda bulunmas genel salk sigortas kapsamnda sigortal olmalarna engel tekil etmemektedir. 48- Türkiye de bir yldan uzun süredir yaayan ancak kendi ülkelerinde sigortas bulunmayan yabanclar gelir testi için sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavuracaklar m? Gelir testine müracaat hakk, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylan Türk vatandalarna tanndndan, yabanc uyruklu olup ülkemizde ikamet edenlerin gelir testine müracaat haklar bulunmamaktadr. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN K 49- Bakmakla yükümlü kii olarak salk yardm alan kii, sigortal olduunda salk yardmlarndan yararlanmak için 30 gün beklemek zorunda mdr? Bakmakla yükümlü kii olarak anas/babas/ei üzerinden salk yardm alan kii, genel salk sigortal olmas durumunda salk yardmlarndan faydalanmak için 30 gün bekleme süresine tabi olmayacak ve ie balad gün itibariyle salk yardmlarndan yararlanabilecektir. 50- Hem bakmakla yükümlü statüsünde hem de sigortal olan birisi salk hizmetlerini hangi kapsamda alacaktr? Kanuna göre zorunlu veya istee bal sigortal olanlar ayn zamanda bakmakla yükümlülük statüsü bulunmas halinde, kendi sigortall esas alnarak salk yardmlarndan yararlanacaklardr.

01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir.

01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir. 01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir. Kimler gelir testi yaptıracak, kim ne kadar prim ödeyecek, emekli yaşını bekleyenler

Detaylı

50 SORUDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI

50 SORUDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI 50 SORUDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası'yla ilgili merak edilenlere 50 soruda yanıt verdi. 1 Ocak 2012'de yürürlüğe giren GSS ile ilgili hem vatandaştan hem de kamu

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

GENEL SAĞLIK SĠGORTASI UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SĠGORTASI UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SĠGORTASI UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değiģiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

İşsizler, Sigortasızlar, Öğrenciler Dikkat!

İşsizler, Sigortasızlar, Öğrenciler Dikkat! On5yirmi5.com İşsizler, Sigortasızlar, Öğrenciler Dikkat! 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile işsizler, sigortasızlar, öğrenciler için değişiklikler öngörüyor.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER?

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER? Bu içerik?dari ve Mali??ler Daire Ba?kanl??? sitesinde yay?nland? (http://muhasebe.maltepe.edu.tr) Ana sayfa > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF 2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M

Detaylı

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç Ğ ü İ İ ş Ö Ö ü ç ş ü ü ç ç ü ü ü ç ç ş ç ş ü ü ç ş ü ü ç ç ü ü Ö ç Ğ ç ü ş ş ş ş ü ü ş ü ü ü ç Ö Ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü 01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.03.01-3804304 10.03.2010 Konu : Aile Hekimliği Başlatılan İllerde Genel Sağlık Sigortalılığı Tescil İşlemleri... SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. 28/09/2008 tarihli

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/04 KAYSERİ Konu : Genel Sağlık Sigortalılığı (1) 16/ 02 / 2012 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Aşağıda 5510 sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulama kapsamına 01.01.2012

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ:

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ: I- GİRİŞ: Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi paralelinde çıkartılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 12.10.2010 / 114-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/5 KAYSERİ Konu : Genel Sağlık Sigortalılığında 05/03/ 2012 Tescil ve Gelir Tespiti Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki 16.02.2012 tarih ve 2012/04 sayılı sirkülerimizde 5510 sayılı

Detaylı

BİR İŞTE ÇALIŞMAYANLARDAN ZORUNLU OLARAK GSS PRİMİN ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR. Salı, 05 Ağustos :45

BİR İŞTE ÇALIŞMAYANLARDAN ZORUNLU OLARAK GSS PRİMİN ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR. Salı, 05 Ağustos :45 I- GİRİŞ : Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmak istediğine dair bir talebi bulunmayan bir kişinin, ZORUNLU olarak Genel Sağlık Sigortalısı sayılması ve iradesi dışında sigorta primi alınması,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R.G.) A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

! "##$%&' (( (' ' )* (

! ##$%&' (( (' ' )* ( !"! "##$%&' (( (' ' )* ( # $ +(*, -./ 01 ( ( 2+ & 1 T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Prim Tahsilat Daire Bakanlıı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

Macaristan Vize i?lemleri

Macaristan Vize i?lemleri Macaristan Vize i?lemleri Vize??lemleri Vize Ba?vurusu ve Vize Almak için gerekli belgeler Macaristana seyahatlerinizde, Ya da Ticari Schengen vize faaliyetlerinizde Acentam?z arac?l???yla h?zl? bir?ekilde

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel

Detaylı

İŞ BAŞI EĞİTİM KURSLARI VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

İŞ BAŞI EĞİTİM KURSLARI VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI İŞ BAŞI EĞİTİM KURSLARI VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com İşbaşı Eğitim Programı Nedir? Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki Sirküler No: 2016-41 Sirküler Tarihi: 04.05.2016 Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 11. Maddesi ile; İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm Sayfa 1 / 9 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI. Ersin KARABULUT Uzman Yrd.

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI. Ersin KARABULUT Uzman Yrd. GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI Ersin KARABULUT Uzman Yrd. SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Her türlü sağlık hizmetlerini planlamak, sağlık hizmet sunucularını sınıflandırmak Sağlık

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı DUYURU:

Personel Dairesi Başkanlığı  DUYURU: Değerli öğrenciler, Staj yapacak olan öğrencilerin staj yaptıkları tarihlerde sigortalı olmaları kanuni zorunluluktur. Sigorta ile ilgili işlemler üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecektir.

Detaylı

SAĞ OLANA DA ÖLENE DE GSS YAPILANDIRMASINDA ÖDEME VAR

SAĞ OLANA DA ÖLENE DE GSS YAPILANDIRMASINDA ÖDEME VAR SAĞ OLANA DA ÖLENE DE GSS YAPILANDIRMASINDA ÖDEME VAR 6552 sayılı Kanunla GSS borçlularına tanına Gelir testi ve ödeme kolaylığı ile birlikte genelgeye yapılan ilave düzenlemelerle SGK bu alacağından vazgeçmediğini

Detaylı

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % &

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!!  # $ % & 2014 GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % & T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Sayı Konu : 19662804-866 : Geçersiz

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-62)

SİRKÜLER RAPOR (2008-62) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94

SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94 SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94 Konu: 6111 SAYILI KANUN ĐLE 5510 SAYILI KANUNDA ZORUNLU SĐGORTALILIK, ĐSTEĞE BAĞLI SĐGORTALILIK VE BORÇLANMAYA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERDE YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİȘKİN GENEL BİLGİLER EKİM 2017 Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi GENEL SAĞLIK SİGORTASI genel sağlık sigortasi

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: a) Hizmet

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 18 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27436 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5837 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5/12/2011 No : 2011/2512 Dayandığı Kanunun

Detaylı

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ Türkiye de Taşınmaz Malı Bulunanlar (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b)

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ Türkiye de Taşınmaz Malı Bulunanlar (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b) KISA DÖNEM İKAMET İZNİ Türkiye de Taşınmaz Malı Bulunanlar (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b) İlk Başvuru 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

İŞVERENİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ KURUMUMUZA GÖNDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ KURUMUMUZA GÖNDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ KURUMUMUZA GÖNDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 86 İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Hollanda Vizesi ve Hollanda Vize i?lemleri

Hollanda Vizesi ve Hollanda Vize i?lemleri Hollanda Vizesi ve Hollanda Vize i?lemleri Hollanda, Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?ndan vize isteyen bir avrupa ülkesidir. Ayr?ca Hollanda, schengen sistemine dahil ülkeler aras?nda yer ald???ndan ye?il

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek?

Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek? On5yirmi5.com Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek? Kimler genel sağlık sigortası primi ödeyecek? Eş ve çocukların durumu ne olacak? Gelir tespitinde neye bakılacak? Part time çalışanlar prim ödemek

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas! *NE AT SÖZLE*ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2010/45966

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 7 16 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27966 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı