HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 128 Şişli İSTANBUL Telefon : (0 212) / (0 212) Faks : (0 212) Çağrı Merkezi : Web Adresi : E-posta adresi : 1

2 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No. GİRİŞ 1. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi...6 BÖLÜM 1 SUNUŞ 1. Kurumsal Profil Özet Finansal Bilgiler Kısaca HSBC Bank Ana Sözleşmede Yapılan Değişikşikler HSBC Bank ın Sermaye ve Ortaklık Yapısı Kısaca HSBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Araştırma Geliştirme Uygulamaları HSBC Bank ın Yurtiçi ve Yurtdışında Kazandığı Başarı ve Ödüller HSBC Bank ın Sektördeki Konumunun Değerlendirmesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Projeleri Vizyonumuz ve Temel Değerlerimiz...25 BÖLÜM 2 YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 1. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üst Yönetim İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri Yasal Denetçiler Komiteler ve Toplantılara Katılım İnsan Kaynakları Uygulamaları Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu HSBC Bank ın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yapılan İşlemlere İlişkin Bilgiler Destek Hizmetleri Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler BÖLÜM 3 FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ 1. HSBC Bank İç Sistemleri İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2013 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Değerlendirme Maruz Kalınan Risklere İlişkin Değerlendirme HSBC Bank A.Ş nin 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finans Raporu Risk Yönetim Politikaları HSBC Bank Finansal Güç Notu Beş Yıllık Özet Konsolide Olmayan Finansal Bilgiler BÖLÜM 4 KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER 1. Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler HSBC Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları nın Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Raporu Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler Beş Yıllık Özet Konsolide Finansal Bilgiler

4 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu GİRİŞ 1. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü HSBC Bank Anonim Şirketi Genel Kurulu na; HSBC Bank A.Ş. nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, HSBC Bank A.Ş. nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 40 ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankanın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet Yönetim Kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. İstanbul, 27 Mart 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Murat Alsan Sorumlu Ortak, Başdenetçi 4

5 2. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 yılı yıllık faaliyet raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik te belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. HSBC Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu nun onayına sunarız. Saygılarımızla, Brian Robertson Martin D. Spurling Neslihan Erkazancı Yerliozan Kül Yönetim Kurulu Genel Müdür Finansal Raporlamadan Kıdemli Müdür Başkanı Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gilles Denoyel Denetim Komitesi Başkanı Leyla Etker Denetim Komitesi Üyesi 5

6 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 3. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması HSBC Bank Anonim Şirketinin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu nun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 25 Mart 2014 günü, saat de Büyükdere Cad. No:128, D Blok, Esentepe, Şişli, 34394, İstanbul adresinde bulunan Banka Merkezi nde toplantıya çağrılmasına; Genel Kurul Toplantısı nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nı temsilen komiser bulunması için başvuruda bulunulmasına; Genel Kurulda alınan kararların Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilmesine; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Önerisinin ve Mali Tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden önce 15 gün süreyle Banka Merkezi nde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına; Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması yılı faaliyeti ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası. 7. Yönetim Kurulu nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 8. Banka Ana Sözleşmesi nin tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması. 9. Banka Genel Kurul İç Yönergesinin genel kurulun onayına sunulması. 10. Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesi uyarınca son Genel Kurul toplantısından sonraki dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul un onayına sunulması. 11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi yılı için Denetçi ücretinin belirlenmesi. 13. Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi. 14. Dilekler ve kapanış. 6

7 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 1. Kurumsal Profil HSBC Bank Anonim Şirketi (HSBC Bank) Türkiye genelinde ve KKTC de yaygın şube ağına, etkin alternatif dağıtım kanallarına, geniş mevduat tabanına, hızla büyüyen müşteri portföyüne ve güçlü mali bünyeye sahip bir bankadır. HSBC Bank bireysel bankacılık, kurumsal ve yatırım bankacılığı, işletme bankacılığı, özel bankacılık, ve hazine ve sermaye piyasaları alanlarında hizmet vermektedir. HSBC Bank, HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (HSBC Yatırım) hisselerinin tamamına sahiptir. HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (HSBC Portföy) de HSBC Yatırım ın bağlı ortaklığı konumundadır. Söz konusu şirketlerin mali tabloları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) ilgili yönetmelikleri doğrultusunda konsolide edilmektedir. Faaliyet Raporu nun sonraki bölümlerinde HSBC Bank ve konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları kısaca HSBC Türkiye olarak anılmaktadır. HSBC Bank bireysel bankacılık alanında müşterilerine banka ve kredi kartları, mevduat ürünleri, bireysel krediler, ödeme ve tahsilat hizmetleri, HSBC Premier hizmeti, özel bankacılık hizmetleri, sigorta ve bireysel emeklilik ürünleri, yatırım fonları ve portföy yönetimi hizmeti sunmaktadır. Kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanında müşterilerine kredi, mevduat, dış ticaret finansmanı ve yapılandırılmış finansman ürünleri, sendikasyon kredileri, takas ve saklama hizmetleri, kurumsal finansman hizmetleri, nakit ve risk yönetimi hizmetleri sunmaktadır. İşletme bankacılığı alanında da müşterilerine kredi ve mevduat ürünleri, ticari kredi kartı, sigorta ürünleri ve nakit risk yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca kurumsal ve işletme bankacılığı ürün/hizmet yelpazesinde yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmetleri ile sigorta ürünleri de yer almaktadır. HSBC Bank müşterilerine spot/vadeli döviz, menkul değerler, kıymetli madenler ve türev ürünler alım-satım aracılık hizmetleri ve para piyasaları alanında finansal hizmetleri kapsayan hazine ve sermaye piyasası ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. HSBC Bank hizmetlerini 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türkiye ve KKTC de kurulmuş 315 şubesiyle Express Bankacılık Kanalları, HSBC Bank Telefon Bankacılığı, HSBC Şirket Telefon Bankacılığı, HSBC Bank Bireysel İnternet Bankacılığı, HSBC Bank Şirket İnternet Bankacılığı ve HSBC Bank ATM Bankacılığı 7/24 aracılığıyla sunmaktadır. 7

8 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2. Özet Finansal Bilgiler Konsolide Mali Tablolara İlişkin Bilgiler 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla HSBC Türkiye nin aktif toplamı bin TL seviyelerinde, aktifleri oluşturan ana kalemlerden toplam krediler bin TL ve bilanço içindeki payı da % 52,8 oranında gerçekleşmiştir. Toplam Menkul Değerler Portföyü % 26,3 oranında azalış göstermiş ve bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ana bilanço kalemleri konsolide bazda aşağıda sunulmuştur Değişim Temel Bilanço Bilgileri Bin TL Bin TL % Toplam Krediler ve Faktoring Alacakları ,5 Toplam Menkul Değ (26,0) Toplam Mevduat ,0 Toplam Özkaynaklar (0,7) Toplam Aktifler ,1 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide net kar % 74,8 lik azalışla bin TL olarak gerçekleşmiştir yılına ilişkin net faiz geliri önceki döneme göre % 5,6 azalış göstermiştir. Banka nın toplam faaliyet gelirleri % 10,3 lik artışla bin TL ye yükselmiştir. Kredi ve diğer alacaklar karşılık giderlerinde önceki döneme göre % 82,2 lik artış gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin başlıca kar zarar tablosu bilgileri karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir Değişim Konsolide Kar Zarar Tablosu Bilgileri Bin TL Bin TL % Net Faiz Geliri (5,6) Faiz Dışı Gelirlerin Toplamı ,2 Toplam Faaliyet Gelirleri/Giderleri ,3 Diğer Faaliyet Giderleri (-) ,7 Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (-) ,2 Brüt Kar (64,5) Vergi Karşılığı (-) (35,2) Net Kar (74,8) Finansal Yapıya İlişkin Göstergeler HSBC Türkiye nin Konsolide Sermaye Yeterlilik Oranı 31 Aralık 2013 itibarıyla % 15,06 dır. Bazı konsolide finansal oranlar bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur: Finansal Oranlar % % Krediler / Toplam Aktifler... 52,8 61,2 Mevduat / Toplam Pasifler... 48,5 56,0 Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı ,8 112,8 Toplam Menkul Değ. ve Al-Sat Amaçlı Tür. Fin. Var. / Toplam Aktifler... 7,8 15,0 Takipteki Krediler / Toplam Krediler... 6,0 4,7 Aktif Getirisi... 0,1 0,7 Özkaynak Getirisi... 1,4 6,0 Sermaye Yeterlilik Oranı... 15,06 17,28 8

9 Personel ve Şube Yapısına İlişkin Konsolide Mali Tablolara Göre Göstergeler 31 Aralık 2013 itibarıyla HSBC Türkiye nin toplam personel sayısı dir. HSBC Bank ın 2013 yıl sonu itibarıyla 315 şubesi bulunmaktadır. Personel ve Şube Yapısı % Personel Sayısı ,31 Personel Başına Kar (Bin TL) (26,75) Personel Başına Krediler (Bin TL) ,04 Personel Başına Mevduat (Bin TL) ,86 Şube Sayısı ,42 Şube Başına Kar (Bin TL) (28,27) Şube Başına Krediler (Bin TL) ,76 Şube Başına Mevduat (Bin TL) ,65 Şube Başına Personel (2,07) 9

10 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 3. Kısaca HSBC Bank HSBC Bank 1990 yılında İstanbul da Midland Bank Anonim Şirketi unvanıyla kurulmuş, 1999 yılında unvanını HSBC Bank Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Halen Türkiye de % 100 yabancı (İngiliz) sermayeli olarak faaliyette bulunan bir bankadır. Kurulduğu yıldan itibaren kurumsal bankacılık alanında ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren HSBC Bank, 1997 yılından sonra bireysel bankacılık hizmetleri de sunmaya başlamıştır. Eylül 2001 de Demirbank T.A.Ş. ve seçilmiş iştiraklerinin HSBC Bank plc tarafından satın alınması ve Aralık 2001 de HSBC Bank A.Ş. ile birleştirilmesiyle HSBC Bank yaygın bir şube ağı ile geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine kavuşarak Türkiye deki büyüme stratejisinin ilk büyük adımını atmıştır. HSBC Bank Eylül 2002 de bankacılık sektörü dışındaki en büyük kredi kartı kuruluşu olan Benkar Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş. yi (Benkar) Advantage markası ile birlikte Boyner Holding A.Ş. den satın almış ve Benkar ı Aralık 2002 de HSBC Bank tüzel kişiliği ile birleştirmiştir. Bu ikinci büyük satın alma ile HSBC Bank müşterilerine taksitli kredi kartı ürünü sunar duruma gelirken ayrıca iki milyona yakın Advantage Kard müşterisine de bankacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır. Yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda portföy yönetimi hizmetini sunmak üzere Ağustos 2003 te HSBC Portföy kurulmuş ve Şubat 2004 te faaliyet iznini alarak çalışmaya başlamıştır. Uluslararası piyasalarda başarısını her alanda kanıtlamış bir grubun parçası olarak HSBC Türkiye farklı segmentteki en uygun ürün ve hizmetleri sunma politikasını 2013 yılında da uygulamaya devam etmiştir yılında Midland Bank A.Ş. olarak % 100 yabancı sermaye ile İstanbul da kuruldu. Türkiye pazarına giren ilk İngiliz bankası. Kurumsal Bankacılık ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösterdi yılından itibaren kapsamlı ürün yelpazesi ile Bireysel Bankacılık hizmetleri sunmaya başladı. Banka ismi 1999 yılında HSBC Bank A.Ş. olarak değiştirildi yılında Demirbank satın alması tamamlandı yılında Benkar Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş. (Advantage markası dahil) satın alması tamamlandı. Organik büyümeye devam edildi. KOBİ müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaya başladı yılında Türkiye deki 20 inci yılını kutladı. Aralık 2013 itibarıyla 315 şubesi, yaklaşık çalışanı ve 3 milyonu aşkın müşterisi ile faaliyetlerine devam ediyor. HSBC Grubu yatırımı ile organik büyüme İki büyük satın alma ile ölçek büyütme Orta vadeli strateji ile organik büyüme 10

11 4. Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 2013 yılında Ana Sözleşme de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 11

12 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5. HSBC Bank ın Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2013 yılında HSBC Bank ın sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. HSBC Bank plc nin hissedarlık oranı % 99,99 dur. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları nın HSBC Bank ta sahip oldukları pay önemsiz seviyelerdedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla HSBC Bank ın ödenmiş sermayesi bin TL olup sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Pay Sahibinin Adı Soyadı / Unvanı Hisse Tutarı (TL) Hisse Adedi Hisse Türü Halka arz edilmiş Halka arz edilmemiş , HSBC Bank Plc , A HSBC Bank Plc , B Midcorp Limited... 1, A HSBC International Financial Services (UK) Ltd... 1, A Griffin International Limited... 1, A EMITT Limited... 1, A Toplam ,

13 6. Kısaca HSBC Grubu Merkezi Londra da bulunan HSBC Holdings plc ile iştirakleri ve bağlı ortaklıkları HSBC Grubu olarak anılmaktadır. HSBC Grubu, Avrupa, Hong Kong, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika da faaliyet gösteren dünyanın en büyük bankacılık ve finans kuruluşlarından biri olup, 75 ülkede 6300 uluslararası ofis ağına sahiptir. Hisseleri Londra, Hong Kong, New York, Paris ve Bermuda borsalarında işlem gören HSBC Holdings plc nin 131 ülkede den fazla yatırımcısı bulunmaktadır. HSBC Grubu nun 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vergi öncesi karının ve toplam aktif büyüklüğünün sırasıyla 22,6 milyar USD ve 2,7 trilyon USD gerçekleştiği bilgisi edinilmiştir Yılında HSBC Grubu HSBC 2013 Euromoney Mükemmellik Ödülleri nde dünya çapında 4, bölgesel ve ülkeler bazında 20 ödüle layık görülmüştür. Grup, dünya çapında gelişmekte olan piyasalarda en iyi yatırım bankası, gelişmekte olan piyasalarda en iyi borç finansmanı kurumu, en iyi risk yönetimi danışmanlığı kurumu ve en iyi işlem bankacılığı kurumu ödüllerini almıştır. Euromoney jürisi HSBC nin işlem bankacılığında dünya çapındaki gücünü kabul ederek, ödeme ve nakit yönetimi, menkul kıymet hizmetleri, küresel ticaret ve alacak finansmanı işlerinde daha da güçlendiğini belirtmiştir. HSBC 2013 yılında Euromoney Mükemmelik Ödüllerinde aşağıdaki ödüllere layık görülmüştür : Dünya da Gelişmekte olan piyasalarda en iyi yatırım bankası Gelişmekte olan piyasalarda en iyi borç finansmanı kurumu En iyi risk yönetimi danışmanlığı kurumu En iyi işlem bankacılığı kurumu Batı Avrupa En iyi borç finansmanı kurumu (Batı Avrupa) Orta ve Doğu Avrupa En iyi banka (Ermenistan) Kuzey Amerika En iyi risk yönetimi danışmanlığı kurumu (Kuzey Amerika) Latin Amerika En iyi risk yönetimi danışmanlığı kurumu (Latin Amerika) En iyi proje finansmanı kurumu (Latin Amerika) En iyi borç finansmanı kurumu (Latin Amerika) En iyi borç finansmanı kurumu (Brezilya) Afrika En iyi borç finansmanı kurumu (Afrika) 13

14 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Asya En iyi risk yönetimi danışmanlığı kurumu (Asya) En iyi borç finansmanı kurumu (Asya) En iyi proje finansmanı kurumu (Asya) En iyi nakit yönetimi kurumu (Asya) En iyi banka (Hong Kong) En iyi borç finansman kurumu (Hong Kong) En iyi sermaye kurumu (Hong Kong) En iyi birleşme ve satın alma danışmanlığı kurumu (Hong Kong) Orta Doğu En iyi yatırım bankası (Orta Doğu) En iyi risk yönetimi danışmanlığı kurumu (Orta Doğu) En iyi nakit yönetimi kurumu (Orta Doğu) En iyi yatırım bankası (Suudi Arabistan) 2014 Yılı Hedefleri Gelir yaratmadaki verimliliğimizi yükselterek ve etkin maliyet yönetimimizi sürdürerek ana faaliyetlerimizden elde ettiğimiz karımızı artıracağız. Sistemlerimize ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yasal uygulamalarda dünya genelindeki en üst düzey standartları benimsemek için gerekli çalışmaları yapacak ve kurum olarak değerlerimize bağlı kalacağız. Provizyon yönetimimizi ve genel varlık kalitemizi iyileştireceğiz. 14

15 7. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2013 yılı küresel ekonomi açısından birçok anlamda başarılı bir yıl oldu. 10 çeyrek üst üste GSYİH büyümesi kaydeden ABD deki piyasa eğilimleri, ABD Merkez Bankası nın, yüklü tahvil alımı programını azaltmaya başlamasını sağlayacak derecede ümit vericiydi. Avro Bölgesinde ise, birçok ülke 2011 yılının sonlarından bu yana ilk defa GSYİH büyümesi kaydetmeye başladı. Bununla birlikte, ödemeler dengesi koşulları kötüleşen ve kur oynaklığı yaşayan gelişmekte olan piyasalar için 2013 daha zorlu bir yıl oldu. Türkiye, bu zorlukların her ikisiyle de karşı karşıya kaldı. Türkiye nin cari açığı 2012 yılında GSYİH nın % 6 sı düzeyinden 2013 yılı sonunda GSYİH nın yaklaşık % 8 i düzeyine yükseldi. Buna ek olarak, Lira nın zayıflaması, enflasyonu Merkez Bankası nın yıl sonu hedefinin üzerine çıkardı ve açık döviz pozisyonu olan şirketler üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişmelere rağmen Türkiye uzun vadeli yüksek potansiyelini koruyor. Mevcut belirsizlikler azaldığında, Türkiye büyük ölçekli iç piyasası, stratejik konumu, genç nüfusu, dinamik özel sektörü ve istikrarlı finansal sistemiyle ön planda olmaya devam edecek. HSBC olarak, Türkiye nin büyüme potansiyelinin ve uluslararası bağlantılarının, ülkenin uzun vadeli ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Türkiye nin Öncü Uluslararası Bankası olma hedefimiz doğrultusunda bu gelişimi desteklemeyi sürdüreceğiz yılında bankacılık sektöründeki zorlu ortama rağmen, HSBC Türkiye olarak Hazine ve Sermaye Piyasaları alanında birçok üründe pazar payımızı artırdık, iş kollarımız arasındaki işbirliğiyle güçlü performansımızı koruduk, İşletme Bankacılığı Uluslararası Müşteri Temsilcisi programını hayata geçirdik, Uluslararası Büyüme Fonu ile yerel şirketleri desteklemeyi sürdürdük ve genel sigorta ürünleri, mobil bankacılık, Modern Hesap gibi çeşitli müşteri odaklı ürün ve hizmetleri hayata geçirdik. HSBC Türkiye olarak geçtiğimiz yıl ayrıca banka içi operasyonlarımızın sadeleştirilmesi, sürdürülebilir tasarruf sağlanması ve güçlü risk yönetimi prosedürlerinin uygulanması alanlarında önemli adımlar attık. Önümüzdeki dönemi değerlendirdiğimizde, HSBC ekonomistleri gelişmiş ülkelerin 2014 te toparlanmayı sürdürmesini, bunun da küresel büyümeyi yukarı çekmesini bekliyor. Gelişmekte olan piyasalar kategorisine giren ülkeler arasında önemli farklılıklar olsa da, genel olarak bu pazarların da yıllık büyüme hızının artması öngörülüyor. Türkiye de kamu yatırımları ve tüketici harcamalarının azalması ile birlikte parasal koşulların sıkılaşması nedeniyle 2014 yılında % 2,2 düzeyinde bir büyüme oranı bekleniyor. Bununla birlikte, özellikle politika yapıcıların üretimi artırıcı reformları hayata geçirmesi ve ülkenin yatırımcılara cazip fırsatlar sunmayı sürdüreceği konusunda güven telkin etmesi durumunda, Türkiye nin uzun vadede sunduğu fırsatlara ilişkin iyimser görüşümüzü koruyoruz. Tüm çalışanlarımıza değerli katkıları ve özverili gayretleri, tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza da bize duydukları güven ve verdikleri destek için, öncelikle şahsım, yönetim kurulumuz ve HSBC Grubu adına teşekkürlerimi sunarım. Brian Robertson Yönetim Kurulu Başkan Vekili 15

16 HSBC BANK A.Ş. HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 8. Genel Müdür ün Mesajı 2013 yılında, Türk finans piyasaları yurt içindeki siyasi gelişmeler ve ABD Merkez Bankası nın tahvil alımını azaltması neticesinde artan dalgalanmalarla karşılaştı. Yıl sonuna doğru hisse senedi endeksi düştü, devlet tahvili faizleri yükseldi ve Türk Lirası dolara karşı üst üste rekor seviyelerde değer kaybetti. Aralık ayında, yıllık tüketici enflasyonu, Merkez Bankası nın hedeflediği % 5 seviyesinin üzerinde % 7.4 olarak gerçekleşti ve cari açık GSYİH nın yaklaşık % 8 i düzeyine yükseldi. Net faiz marjlarında ve karlılıklardaki sektör genelindeki düşüşün de yansıttığı üzere, bankalar özellikle zorlu bir ortamda faaliyet gösterdiler. Buna ek olarak, hayata geçirilen yeni düzenlemeler politika bakış açısından doğru adımlar olsa da, Türkiye deki birçok bankanın sıkılaşan piyasa koşullarında rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için stratejilerini hızlıca uyarlamalarını gerektirdi. Buna rağmen, Türkiye nin güçlü sermaye yapısına sahip bankacılık sektörü, çalkantılı dönemlerde dahi ülkenin güçlü yönlerinden biri olmayı sürdürüyor yılının sonunda, sektördeki sorunlu kredi oranı Avrupa ortalamasının oldukça altındaydı, bu da sistemik risklere ve potansiyel ekonomik şoklara karşı bir tampon görevi sağladı yılında hem yerel hem de uluslararası gerekliliklerin üzerinde olan % 15 düzeyinde sağlıklı sermaye yeterlilik rasyomuzu koruduk. HSBC Türkiye olarak, ülkenin uluslararası ticaret ve yatırım portföyünü daha da çeşitlendirmek amacıyla küresel bağlantılarımızdan faydalanarak sağlam Türk ekonomisini güçlü bir biçimde destekliyoruz. Türkiye nin Öncü Uluslararası Bankası olma hedefimize paralel olarak, dünya standartlarında ürün ve hizmetler sunuyoruz yılında Global Finance tarafından Türkiye nin En İyi Kurumsal İnternet Bankası seçildik yılı başında ise Euromoney dergisi tarafından milyon dolar varlık kategorisinde Türkiye de En İyi Özel Bankacılık ödülüne layık görüldük yıl sonu itibarıyla, kredi portföyümüzü bir önceki yıl sonuna göre % 24 artırarak 19 milyar TL ye yükselttik. Bu, Türk hanehalkının ve şirketlerinin hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için yaptığımız artan finansal desteği yansıtıyor. Sorunlu kredi rasyomuz % 6.0 seviyesinde gerçekleşirken mevduatımızı yıllık % 24 oranında artırarak 18 milyar TL ye yükselttik. 3 milyar TL özkaynaklarımızla güçlü bilançomuzu muhafaza ettik yıl sonu itibarıyla faaliyet gelirlerimizi yıllık % 10 büyüterek, 1,9 milyar TL ye yükselttik. Faaliyet giderlerimiz, sektör genelindeki eğilimi yansıtarak, 2013 yılında % 9 artışla 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti yılında 84 milyon TL vergi öncesi kar elde ettik ve maliyet dönüşümü programımız kapsamında yaptığımız yeni atamalar ile gider/gelir oranımız % 69 olarak gerçekleşti ün ilk çeyreğinde, piyasalar yeni düzenlemelere ve daha yüksek faiz oranlarına uyum sağlarken, sektördeki marj baskılarının artmasını ve kredi büyümesinin azalmasını bekliyoruz. Mevcut iş ortamımızda, HSBC Türkiye olarak Bankamızı uzun vadede sürdürülebilir büyüme için konumlandırmak amacıyla operasyonlarımızı sadeleştirmeye öncelik vereceğiz. Başarılarımıza yaptıkları önemli katkılar için öncelikle yönetim ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma, ayrıca her zaman bize güvenen değerli müşterilerimize şahsım ve HSBC Bank adına teşekkürlerimi sunarım. Büyümemizi başarıyla sürdürmemizin ve Türkiye ekonomisini destekleme çabamızın temelinde onlar bulunuyor. Saygılarımla, Martin Spurling Genel Müdür 16

17 9. Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar HSBC Türkiye nin hizmet ve faaliyetleri bireysel bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık, kürseel ve yatırım bankacılığı, hazine ve sermaye piyasaları, menkul değerler aracılık faaliyetleri ve portföy yönetimi iş kolları kırılımında aşağıda sunulmaktadır: Bireysel Bankacılık Kredi kartı ve tüm bireysel bankacılık ürünlerinin yönetiminden sorumlu Müşteri Değer Yönetimi; Bölge Yönetim Müdürlükleri nin de dahil olduğu şube kanalının satış yönetiminden sorumlu Bireysel Bankacılık Şube Ağı Yönetimi; Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, Web ve ATM kanallarından sorumlu Bireysel Direkt Bankacılık; tüm şubelere birikim yönetimi odaklı merkezi koçluk desteği sağlayacak ve şube ağı dahilindeki hisse senedi aracılık hizmetlerinin merkezi yönetimini yürütecek Birikim Yönetimi ve Satış Geliştirme; 4 mobil satış bölgesi kapsamında 6 büyük şehirde bireysel bankacılık ürünlerinin direkt satışından sorumlu olacak Müşteri Kazanım Ekibi; işkolunun başlıca risklerinin kontrol ve yönetiminden sorumlu olacak ve bu risklerin etkin biçimde test ve kontrolü için İç Kontrol Birimi ile koordinasyon içinde çalışacak İş Riski Kontrol Yönetimi ve temel transformasyon projeleri başta olmak üzere stratejinin uygulanması, Bireysel Bankacılık ın gelir ve maliyet hedeflerini tutturması ve doğru karlılık oranlarına ulaşması, Şube ve ATM ağının büyümesinin ve optimizasyonunun yönetilmesi, sistemlerinin yeniden yapılandırılması ve uygulanması, teknoloji yatırımlarının önceliklendirilmesi, kanal kapasite kullanımının yönetilmesi ve iş kolunun Grup Hedef İş Modeli doğrultusunda çalışmasından sorumlu olacak Bireysel Bankacılık İş Performansı bölümlerinden oluşacak şekilde organize olan Bireysel Bankacılık iş kolu, tüketici kredilerini, mevduat ürünlerini, banka ve kredi kartlarını, ödeme ve tahsilat hizmetlerini, HSBC Premier ve Advance hizmetini, sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerini, yatırım fonlarını, varlık yönetimi hizmetlerini, para ve sermaye piyasası ürünlerini ve üye iş yeri hizmetlerini 31 Aralık 2013 itibarıyla Türkiye ve KKTC de faaliyette bulunan 315 şubesi, ATM i, 7/24 Telefon Bankacılığı ve Bireysel İnternet Bankacılığı kanallarıyla müşterilerine sunmaktadır yılında HSBC Bireysel Bankacılık işkolunda, ürün grupları, müşteri segmentleri ve dağıtım kanalları bazında önemli gelişmelere aşağıda yer verilmektedir: HSBC Grubu nun global olarak orta-üst gelir segment müşterilerine sunduğu bireysel bankacılık ürün/hizmet paketi olan HSBC Premier 2013 yılında, mevcut müşteri portföyünde varlık kriterini sağlayan müşteri oranını artırarak, portföyün kalitesi ve verimliliğine odaklanmıştır. Bu kapsamda, 2013 yılında varlık kriterini sağlayamayan yaklaşık 32 bin müşteri, Premier müşteri sınıfından çıkarılarak müşteri sayısı 2012 yıl sonu ile aynı düzeye indirilmiştir. Tam bakiyeli müşteri sayısı 49,5 bin ile Premier müşteri portföyünün % 73 üne ulaşmış ve toplam varlık büyüklüğünün de % 14 lük artışla toplam 11,6 milyar TL seviyesine ulaşmasıyla başarılı bir yıl geçirilmiştir yılının sonunda, HSBC Bank ın tüketici kredileri ve kredi kartı alacakları portföyü yaklaşık 9,5 milyar TL büyüklüğündedir yılı içerisinde yaklaşık müşterimize Konut Kredisi (Mortgage) temin edilirken yaklaşık müşterimize de ihtiyaç kredisi ile finansal destek sağlanmıştır yılı içerisinde düzenlenen ve her türlü mecrada Şeffaflık ve Adillik üzerine kurulu iletişim çalışması yapılan Kredi Net İhtiyaç Kredisi Kampanyaları ile yeni ihtiyaç kredisi kullandırımları bir önceki seneye göre yaklaşık % 14 oranında artmıştır yıl sonu itibarıyla, toplam adet kredi kartına sahip olan HSBC Bank, zengin içerikli kart ürünleri ile hizmet sunmaktadır. Farklı yaşam evrelerine, farklı segment ve harcama alışkanlıklarına hitap eden kart portföyüyle, müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda oluşturulan Campus, Concept, Klasik, Gold, Platinum, Advance, Premier ve Private Bank Kredi Kartı ürünleriyle, tüm bu farklı segmentlere uygun çözümler sunmaktadır. İçtenlikle ve Açıklıkla mottosu ile tüm müşterilerine adil ve şeffaf bir şekilde hizmet sunmayı hedefleyen banka, tüm ürün ve hizmetlerini bu doğrultuda şekillendirmektedir ve müşterilerine açık ve net bir şekilde bilgi verme ve iletişim kurma ilkesini benimsemiştir. İçi dışı bir kart sloganı ile piyasaya sunulan HSBC Concept Kredi Kartı, yıllık kredi kartı ücreti ödemek istemeyen ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi seçtikleri kampanya ya da ek hizmetler için, bu kampanya ve hizmetlerden yararlandıkça ücret ödeme imkanını tercih eden müşteriler için yeni bir alternatif olmuştur. Ayrıca 2013 yılı boyunca, yeni kart kazanımı, aktivasyon, harcama taahhüdü, ilave taksit gibi kampanyaların yanı sıra, özellikle bayram ve yılbaşı gibi yoğun seyahat dönemlerinde, yurtdışı işlemlerde ve belirli sektörlerdeki harcamalara taksit, ilave puan/mil gibi müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun kampanyalar da düzenlenmiştir. HSBC Bank ın 2013 yıl sonu bireysel müşterilerine ait toplam mevduatı 2012 yıl sonuna göre % 18 artarak 10,6 milyar TL ye ulaşmıştır yılı mevduat tarafında önemli bir yenilik olarak HSBC Bank, Ekim 2013 de bireysel müşterilerimizin tüm bankacılık nakit işlemlerini (fatura, düzenli ödemeler, para transferleri vb.) kolaylıkla yapabildiği Modern Hesabı müşterilerimizin kullanımına sunmuştur. Mevduat dışındaki diğer müşteri varlıklarına baktığımızda; müşteriler adına saklanan Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu portföyündeki pazar payı % 6,8, Eurobond pazar payı % 18 olarak gerçekleşmiştir. HSBC Bank, 2013 sonu itibarıyla % 4,79 pazar payı ile yatırım fonları pazarında 6. sırada yer almıştır yılında, Altın aracına yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz için 17

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Eylül Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Eylül Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. 2007 Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 2007 Yılı Faaliyet Raporu Ticaret Unvanı : HSBC Bank A.Ş. Kuruluş Tarihi : 13.09.1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122 / D 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli.

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli. 2012 FAALİYET RAPORU Paran burada değerli. Türkiye ekonomisine artan oranda değer katmayı hedefleyen ING Bank, ürün ve hizmet yelpazesi, yaygın dağıtım ağı, sağlam özkaynağı ve deneyimli çalışanları ile

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür.

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Faaliyet Raporu 2013 Eski Köye Yeni Adet Getirdik. ING Bank, sorumlu bankacılık anlayışı ve uygulamalarıyla Türk bankacılık sektörüne

Detaylı

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler 01 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 02 Kurumsal Profil 03 ING Bank tan Satırbaşları... 04 ING Bank ın Değerleri 05 Dünden Bugüne

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HSBC BANK A.Ş. 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU HSBC BANK A.Ş. 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Genel Müdürlük Adresi : Esentepe Mahallesi Büyükdere

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2009 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Finansbank A.Ş. Yıllık

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010-31.12.2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi No: 63 34398 Maslak-Đstanbul

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı