T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

2 2010 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde faaliyete geçen İstanbul Teknokent 8000 m 2 alana kurulmuş olup bünyesinde halihazırda 93 firmanın faaliyet gösterdiği bir araştırma ortamı niteliğindedir. Bünyesinde yer alan firma yelpazesini mümkün olduğunca geniş tutmayı hedefleyen teknokentimizde ağırlıklı olarak öne çıkan sektörleri sıralayacak olur isek ; yazılım-bilişim ( %54), biyoteknoloji (% 18), elektrik-elektronik (% 9), kimya (%6), ileri malzeme teknolojileri (%5) ve diğer teknolojik konularda çalışan yenilikçi firmalar yer almaktadır.

3 Kuluçka Merkezi 2013 yılında faaliyete geçmiş olup halihazırda bünyesinde 20 adet firma bulunmaktadır. Girişimci firmaların Kuluçka Merkezinde yer alabilmesi için; Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında desteklenmesi gerekmektedir.

4 Bu iki program kapsamında desteklenmeye hak kazanan firmalar Kuluçka Merkezinde yer aldıkları sürece işletme gideri bedelinden muaf olacaklardır. Aynı zamanda kullandıkları doğalgaz, elektrik, su ve internet masrafları kendilerine fatura edilmeyecektir. Firmalar kira bedeli olarak yıllık sadece 70,80 TL ödeyeceklerdir. Bakanlık ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan girişimcilere şirket kurma aşamasında İstanbul Teknokent A.Ş. Genel Müdürlük Ofisi tarafından gerekli yardım sağlanacaktır.

5 Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği hakkında detaylı bilgi, TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Teknogirişimciler için şirket kuruluş rehberi

6 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

7 5746 Sayılı Kanunun desteklerinden birisi olan Teknogirişim Sermayesi Desteği ; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.

8 Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, işletmesini kurmasını müteakip en fazla TL ve bir yıl süre ile desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılmaktadır. Destek başvurusunun zamanı: Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir. Destek kapsamında bulunan gider kalemleri: Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri, Sarf malzemesi giderleri Personel giderleri, Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (toplam bütçenin %20 sini geçemez.) Genel işletme giderleri.

9 Desteğin Amacı ve Hedefi; 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu Kanun ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir.

10 Destek Başvuru Koşulları; Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla, "Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tespit edilecektir.

11 Değerlendirme Kriterleri; İş fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü İş Planının Değerlendirilmesi İş Fikri Çıktısının Rekabet Gücüne Etkisi ve İşletmenin Gelişimine Katkısı İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi

12 İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü; İş Fikri, günümüz teknoloji düzeyini ileri götürebilecek niteliktedir. İş fikri öncelikli teknoloji alanında yer almaktadır. İş fikri, ulusal ve uluslararası bazda yenilik içermektedir. İş fikri, bilinen bir yönetim, tekniğin veya teknolojinin yeni bir alana/sektöre/ürüne/sürece uygulanmasını içermektedir. İş fikri, teknolojik yapı olarak dışa bağımlılığı azaltabilecek niteliktedir. İş fikri, ulusal teknolojik ve yenilikçilik bilgi birikimine katkı sağlayabilecek niteliktedir. İş fikri işletmeye yenilikçi projeleri yapabilme sürekliliği kazandıracak nitelikte olup, yeni projeleri başlatma potansiyeli bulunmaktadır.

13 İş Planının Değerlendirilmesi; İş planı, genel olarak iş fikri konusu ürüne ilişkin çalışmaları kapsayacak biçimde hazırlanmış olup uygulanabilirliği vardır. Gider kalemleri, yapılacak iş fikri çalışmaları ile uyumludur. Girişimcinin eğitim durumu, araştırma deneyimi ve varsa akademik çalışmaları ürünün teknolojik düzeyi için yeterlidir. İş paketleri tanımlanmış ve zamanlaması iyi planlanmıştır. İş fikri çıktısının gerçekleştirilmesine yönelik uygulanacak yöntem ve aşamalar uygundur. Finansal plan yapılırken tüm öngörüler dikkate alınmıştır.

14 İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi; İş fikri çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaya katkı sağlayacaktır. İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı hedef kitlesi ile ilgili analizler yapılmıştır. İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı muhtemel rakipleri ile ilgili analizler yapılmıştır. Ürün ve sektöre uygun tanıtım ve pazarlama stratejileri belirlenmiştir. Ürün ihracatının yapılacağı hedef pazarlar belirlenmiş ve buna yönelik analizler yapılmıştır. Kurulacak işletme, iş fikri konusu ürün ile pazardaki diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde edilebilecektir.

15 TGSD KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

16 TGSD PROJELERİNİN YILLARA GÖRE BAŞVURU VE DESTEK SAYILARI

17

18 İŞLETMELERİN KURULDUKLARI YERE GÖRE ANALİZİ

19 KURULAN İŞLETMELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİNE GÖRE ANALİZ

20 KADIN-ERKEK GİRİŞİMCİ BİLGİSİ

21 OECD TEKNOLOJİ SINIFLAMASINA GÖRE TGSD PROJELERİNİN DAĞILIMI

22

23 TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

24 Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

25 Kimler başvurabilir? 1512 Programına üniversitelerin Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir.

26

27 1. Aşama: İş fikrinden projeye İş fikri başvuruları çağrı ile alınır ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. İş fikri uygun bulunan girişimcilere; İş Planı hazırlama ve girişimcilik eğitimi İş rehberliği desteği verilerek iş fikri iş planına dönüştürülür. Girişimci hazırladığı İş Planıyla 2. aşamaya başvurur.

28 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama 1. aşamada hazırlanan İş Planları panel ve ilgili komiteler tarafından 3 boyutta değerlendirilir. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği İş planının ticarileşme potansiyeli Uygun bulunan girişimcilerden sermaye şirketi kurmaları istenir.

29 Firmaya TL ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanarak, iş fikrini ispatlayacak bir çıktı (ön prototip, demo, yazılım algoritması,vb) elde etmesi beklenir. Desteklenen gider kalemleri Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%20)

30 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği Firmalar 2. aşama çıktıları üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyuyorlarsa, 3. aşamaya başvurabilirler. Bu aşamaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ndan daha önce teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da başvurabilir. Projeler komite tarafından 2 boyutta değerlendirilir. Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu Proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu Uygun bulunan projeler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir. Firmaların TL ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine %75 hibe destek sağlanır.

31 4. Aşama: Ticarileştirme Sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirecek proje pazarları düzenlenir. Girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara ve yatırımcılara erişimleri sağlanır. 2. aşama çıktısı ticarileşebilecek durumda ise 4. aşamaya doğrudan geçiş yapılabilir.

32 Teknogiriimcilerçin irketkurulurehberi

33 KAZANDINIZ Ekimayndanbuyana,yüzlerceifikriarasndanöneçkpbirbirindenzorlu üç aamay baaryla tamamlayarak, TL tutarndaki Teknogiriim Sermayesidesteinialmayahakkazandnz. veteknolojigenelmüdürlüütarafndangönderilenbuepostayaldktan sonra destek almak için bu kitapçkta belirtilen admlar takip etmeniz gerekmektedir.örneiek1 deverilenbuepostaresmibiryazolupsizden baz belgeler istenmektedir. Bu belgeleri elde etmenin yolu, temsil ve ilzama tek yetkili olduunuz iletmeyi hzl bir ekildekurmaktr.aada listelenenbubelgelerintamam,kuracanziletmeyeilikinbelgelerdir. TicaretSicilGazetesi VergiLevhas SGKyeriBildirgesi(SGKsicilnumaras) BankaHesapCüzdan Bu dört belgeyi srasyla bal olacanz Ticaret Odas, Vergi Dairesi, SGK Müdürlüüvehesapaçacanzbankaubesindenalmanzgerekmektedir. BakanlklaTeknogiriimSermayesiDesteiProgramSözlemesiimzalamak için epostada belirtilen süre içerisinde bu belgeleri hazrlayp Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüü ne gitmeniz gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kurumlara yaplacak olan bavuru ve evraklarn en ksa sürede elde edilmesibüyükönemtamaktadr. Görüldüü gibi Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüü i fikri desteklenen Teknogiriimcilerden özet olarak bir iletme kurmalarn istemektedir. Bu noktadakurulucakiletmeileilgilibazkararlaröncedenvermek,heyecan dolubusürecirahatgeçmenizisalar. Teknogiriimcininkararvermesigerekenkonularuekildesralayabiliriz:

34 letmeminyerineresiolacak? letmeminunvanneolacak? letmemintürüneolacak? letmeminortaklarkimolacak? letmeminhesabhangibankadaolacak? Bakanlk iletmemizi Teknopark veya TEKMER gibi özel bölgelerde kurmamz tercih ediyor. Buna karn hem Teknopark hem TEKMER özel kendi mevzuatlarna göre giriimci kabul ettiinden, ksa süre içinde buralarda yer alamayabilirsiniz. Dier taraftan iletmenizi kurduunuz dönemde, bu bölgelerde bo yer bulmanz da mümkün olmayabilir. Bu durumda baka bir yerden ofis bulmanz gerekecektir. Teknogiriim Program yürürlüe girdiinden bu yana birçok kurum Teknogiriimcilere özel ofisler tahsis etmeye balamtr. TÜ Rektörlüü nün balatt Teknogiriim Atölyesi ile yeni Teknogiriimcilere bir yllna ofis tahsis edilmektedir.ayrcapendikkadngelitirmemerkezikgemofistahsisi konusundateknogiriimcilereönceliktanmaktadr.letmenizikuracanz yeriayarlamakvebirofiskiralamakiçinimdidenaratrmalaryapmalve iletmenizineredekuracanznetletirmelisiniz. Kuracamz iletme geleceimizi önemli ölçüde etkilemektedir. Teknogiriimci bir ahs iletmesi kurabilecei gibi bir sermaye irketi de kurabilir. Bakanlk iletme türü açsndan bir tercih yapmam seçimi size brakmtr. Eer iletme türü olarak sermaye irketini tercih ederseniz ortaklarnznkimolacandaimdidenbelirlemelisiniz. Teknogiriim Sermayesi, Teknogiriimci tarafndan kurulan iletmeye verildiinden, iletmenizi kurar kurmaz ilk yapacanz ilerden biri de irketinizadnabankahesabaçmaktr. Bu kitapçk ile bu kararlar vermek ve gerekli belgeleri temin etmek sizin içinoldukçakolayolacak.çünküburehbersayesindesadece1(br)günde irketinizikurupsözlemeyehazrhalegelebileceksiniz.

35 1. RKETTÜRLER irkettürünekararverirkenönünüzdebirçokalternatifvardr.ancakirket türlerinin çou, aratrma gelitirme faaliyetleri için uygun artlara sahip deildir.dorukararvermekiçinbubölümüdikkatleincelemelisiniz. Ticariiletmeler,insanistekveihtiyaçlarnsürekliolarakkarlamaküzere, piyasas olan ve fiyat piyasada oluan iktisadi mal veya hizmetlerisata sunmakvebuyollakarsalamakamacgüdenkurululardr.letmeler,tek birgiriimcitarafndanoluturulabildiigibiikiveyadahafazlagiriimcinin ortaklyladaoluabilmektedir. kiveyadahafazlagiriimcininortakiktisadibirgayeyeerimekiçinemek, paravemallarnbirsözlemeilebirletirerekmeydanagetirdiiortakla irket denir. irketler, ortaklarn sorumluluklar bakmndan sermaye irketleriveahsirketleriolarakikiyeayrlr SERMAYERKETLER Sermaye irketlerinde, ortaklar snrl sorumlu olup bu tür irketlerde sermaye ön plandadr. Sermaye irketleri anonim, limited ve sermayesi paylarbölünmükomanditirketolmaküzereüçeayrlmaktadr ANONMRKET Ticari bir iletmeyi bir ticaret unvan altnda iletmek amacyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmü olan ve borçlarndan dolay yalnz malvarlilesorumlututulanirkettürüdür. Asgari50.000TLsermayeilekurulur.(YeniTTK da tl) Asgari5ortaklakurulur.(YeniTTK datekortak) Ortaklargerçekve/veyatüzelkiilerolabilir. Hertürlüiktisadiveticarietkinliiyapabilecekgenibirfaaliyetalanna sahiptir.ancakbufaaliyetlerinirketsözlemesindeyeralmasgerekir.

36 irket1.derecedemalvarlkadarsorumludur.irketortaklarise2. derecede sorumludur ve taahhüt ettikleri sermaye paylar ile sorumluluklarsnrldr. irket, yönetim kurulu tarafndan yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri sözlemeveyagenelkurulkararilegerçekortaklararasndanseçilir. Yönetim Kurulu Bakan, temsil ve ilzama tek yetkili kii olarak Teknogiriimciolmakzorundadr. Teknogiriimciiçintercihedilebilecekbirsermayeirketitürüdür LMTEDRKET ki veya daha fazla gerçek veya tüzel kii tarafndan bir ticaret unvan altnda kurulan ve ortaklarnn sorumluluu koyduklar sermaye ile snrl olanveesassermayesibelirlenmiolanirketleredenir. Asgari5.000TLsermayeilekurulur.(YeniTTK da10.000tl) Asgari2veazami50ortaklakurulur.(YeniTTK datekortak) Ortaklargerçekve/veyatüzelkiilerolabilir. Ticaretunvanndailetmekonusuveirketintürübelirtilmelidir. irketin sorumluluu irketin mal varl tutar kadardr. Ortaklarn sorumluluu ise koymay taahhüt ettikleri sermaye tutar ile snrl olup, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdikleri oranda bu sorumluluklarndankurtulurlar. irket,müdürtarafndanyönetilir. irket müdürü, temsil ve ilzama tek yetkili kii olarak Teknogiriimci olmakzorundadr. Teknogiriimciiçinenuygunsermayeirketitürüdür SERMAYESPAYLARIBÖLÜNMÜ(PAYLI)KOMANDTRKET yaamnda çok sk rastlanmayan bir irket türü olup asgari 5 ortakla kurulurvebuortaklarnenazbirtanesikomanditeolmakzorundadr.bu açdanteknogiriimciiçintercihedilmemesigerekenbirirkettürüdür.

37 1.2. AHISRKETLER ahsirketlerinde,ortaklarsnrszsorumluolupbutürirketlerinkurulu vedevamiçinortaklarnbirbiriniiyitanmalarvegüvenmelerigereklidir HAKKAHISLETMELER Tekgiriimcitarafndankuralaniletmelerehakikiahsiletmesiadverilir veksacaahiletmesieklindeifadeedilir.hakikiahsiletmeleri;esnaf, sanatkar,serbestmeslekerbab,tacirveyasanayiciolabilir. Esnafvesanatkarlar,EsnafveSanatkarKanunukapsamndaksaadTESK olantürkiyeesnafvesanatkarlarkonfederasyonu nabaldr.sicilkaytlar esnafvesanatkarsicilgazetesindeyaynlanr. Serbest meslek erbab, Gelir Vergisi Kanunu kapsamnda sermayeden ziyadeahsimesaiye,ilmiveyameslekibilgiyeveihtisasadayananveticari mahiyetteolmayanileri,iverenetabiolmaksznahsisorumlulukaltnda kendinamvehesabnayapanlaradenir.sicilkaytlarzorunludeildir. Tacir(tüccar),birticarethaneveyafabrikayahutticariekildeiletilendier birmüesseseyiksmendahiolsakendiadnailetenkiilerdir.tacirler,türk TicaretKanunukapsamndaksaadTOBBolanTürkiyeOdalarveBorsalar Birlii nebaldr.sicilkaytlarticaretsicilgazetesindeyaynlanr. Sanayici, Ticaret ve Sanayi Odalar Kanunu kapsamnda 10 kiiden fazla çalanla imalat yapan kiilerdir. Sanayiciler, TTK kapsamnda TOBB a baldr.sicilkaytlarticaretsicilgazetesindeyaynlanr. Bakanlktangelenepostadaistenenbelgelerinbandaticaretsicilgazetesi olduuna göre hakiki ahs iletmesi kurmak isteyen Teknogiriimci, kanunentacirsaylacandanmutlakaticaretodaskaydyaptrmaldr. Öteyandanahsiletmeleritercihlerinegörebirincisnfveyaikincisnf tüccar olarak çalma yaamlarna balayabilirler. Birinci snf tüccarlar bilançousulünetabidirler.bununsonucuolarakyevmiye,kebirveenvanter

38 defterlerinitutmakzorundadrlar.kincisnftüccarlariseiletmehesabna tabidirlervebunabalolarakiletmedefteritutmakzorundadrlar. Birinci snf tüccarlar; her türlü ticaret irketleri, kurumlar vergisine tabi olandiertüzelkiiler,ihtiyariolarakbilançoesasnagöredeftertutmay tercihedenlerileikincisnftercihederekçalmayaamnabalayanahs iletmelerinden Vergi Usul Kanunu (VUK) ile belirlenen i hacmini aanlardanolumaktadr. kinci snf tüccarlar; birinci snf tüccarlarn dnda kalanlar ile kurumlar vergisimükelleflerindeniletmehesabesasnagöredeftertutmalarvuk kapsamndamaliyebakanltarafndanizinverilenlerdenolumaktadr. Bakanlk tarafndan verilen hibe tutar ile yukarda belirtilen i hacmi dikkatle incelendiinde Teknogiriimci, birinci snf tüccar kapsamnda deerlerdirilmekteolupmutlakabilançoesasnagöredeftertutmaldr. Bu açklamalar nda Teknogiriimci, ticaret odasna kayt olmak ve bilançoesasnagöredeftertutmakkaydylahakikiahiletmesikurabilir ADRKET ki ya da daha fazla kiinin ortak bir amac gerçekletirmek için mal ve emeklerinikoyduklarirkettürüdür.adiirketkuruluubelirlibirekletabi olmaypticaretsicilinetescilveilanzorunludeildir.adiirketkuracakkii tüccar ise, bulunduu bölgenin ticaret odasna fert olarak kayt olmaldr. Adi irket daha çok geçici ortaklklarda düünülmeli, arge gibi sürekli ilerde tercih edilmemelidir. irketin yönetimi ortaklarn tümüne aittir. Temsil ve ilzama tek yetkili kii art düünüldüünde Teknogiriimci için tercihedilmemesigerekenbirirkettürüdür KOLLEKTFRKET Bir ticari iletmeyibirticaretunvanaltndailetmekamacyla,gerçek kiiler arasnda kurulan ve ortaklarndan hiçbirinin sorumluluu, irket alacaklarnakarsnrlandrlmambulunanirketeklidir.ortaklardanher

39 birinin ayr ayr ortakl yönetme hak ve sorumluluklar vardr. Temsil ve ilzama tek yetkili kii art düünüldüünde Teknogiriimci için tercih edilmemesigerekenbirirkettürüdür ADKOMANDTRKET Ticari bir iletmeyi bir ticaret unvan altnda iletmek amacyla, gerçek ahslar veyagerçekvetüzelkiilerarasndakurulanirkettürüdür. Yönetim yetkisi komandite ortaklara aittir ve her birinin ayr ayr irketi yönetmehakvesorumluluuvardr.temsilveilzamatekyetkilikiiart düünüldüünde Teknogiriimci içintercihedilmemesigerekenbirirket türüdür. Tablo1irketTürleriveÖzellikleri irket Türleri Yasal Dayanak Tüzel Kiilik Kurulu Ortakların Sorumluluu Asgari Sermaye Ortak Sayısı Vergi Tutulacak Detfer Sermaye irketleri ahıs irketleri Anonim irket Limited irket Paylı Komandit irket ahı letmesi Adi irket Kollektif irket Adi Komandit irket TTK TTK TTK TTK / ESK Borçlar Kanunu TTK TTK Var Var Var Yok Yok Var Var Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lan Gerekmez Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Sınırlı TL Asgari 5 Sınırlı TL Asgari 2 Azami 50 Sınırlı - Asgari 5 Sınırsız - Tek Kii Sınırsız - Asgari 2 Sınırsız - Asgari 2 Sınırsız - Asgari 2 Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Gelir Vergisi Gelir Vergisi Gelir Vergisi Yevmiye Kebir Envanter Yevmiye Kebir Envanter Yevmiye Kebir Envanter letme veya Dierleri letme veya Dierleri Yevmiye Kebir Envanter Yevmiye Kebir Envanter

40 2. RKETTÜRÜSEÇM ahs iletmesi, ahs irketi ya da sermaye irketi kurma tercihi anayasal bir hak olup, bunu engelleyen herhangi bir yasal düzenleme mevcut deildir.ancakönemliolantercihyaplrkenortaveuzunvadedenekadar dorukararverildiidir. Ülkemizde ticaretle itigal eden kiilerin ticari hayatlarna çounlukla sermayeirketiilebaladklarbilinmektedir.sermayeirketinitercihetme sebepleri, ahs iletmesi ve sermaye irketi arasndaki farklar, bunlarn avantajlvedezavantajlyönleridikkatleincelenmelidir. Teknogiriimci,hangitürdenbirirketkuracanakararverirkenaadaki hususlargözönündebulundurmaldr. Ksaveuzunvadedeortaklkvesermayeyaps letmedenbeklentiler Kurumsallamayailikindüünceler letmeyönetimveorganizasyonu KurulacakirketinTürkTicaretKanunuaçsndansorumluluklar Kurulacakirketinvergimevzuataçsndandurumuvevergiyükü leridebavurulacakolandierdevlettevikleri Teknogiriimci,irketkurmaaamasndabirçokkriteridüünerekhareket etmek ve hzl bir ekilde irketini kurup Bakanlkla sözleme imzalamaya hazr hale gelmek durumundadr. Teknogiriimcinin iini biraz daha kolaylatrmak adna irket türü seçimi ile ilgili deerlendirmeler ah iletmesi ve limited irketi açsndan yaplacaktr. Bu noktada irket türü eçimindetablo1vetablo2kararsürecimizihzlandracaktr. KURUMSALLAMAAÇISINDANDEERLENDRME Bilgiçadenilenyüzylmzdaticarifaaliyetgöstereniletmeleriçinayakta kalabilmenin yolu deiimin ve baarnn sürekliliini kavramaktan, yerel olmaktan çkp evrensel olmaktan ve kurumsal bir kimlik oluturmaktan

41 geçiyor. Kendini sürekli yenilemeyen bilgiyi, kaliteyi, günceli yakalayamayan kurumlarn baarl olma ve ayakta kalma ansnn yok olduubiryeredoruhzlayolalmaktayz. Bu balamda kurumsallamann zorunlu halegeldiiortadadr.limited irketolarakfaaliyetegeçmekkurumlamadaönemlibiradmdr.fakather eyden önce kurumsallama bir ticari kültür tercihidir. Öncelikle kurumsallamanngerekliliineinanmakgerekir. VERGYÜKÜMLÜLÜKLERAÇISINDANDEERLENDRME ahs iletmelerinde ahsn kendisi gelir vergisi mükellefidir ve aada belirtilenoranlardavergiuygulanmaktadr TL'yekadar% TL'nin10.000TL'siiçin1.500TLfazlasiçin% TL'nin25.000TL'siiçin4.500TLfazlasiçin% TL'denfazlasnn58.000TL'siiçin13.410TLfazlasiçin%35 Oranlara dikkat edildiinde önemli büyüklükte i yapanlarn %35 vergiye tabii olduklar görülmektedir. Baka bir deile ahs iletmesinde elde edinilenkarn%35 ivergiolaraködenmektedir.ahsiletmelerisahipleri vergilerini doru hesaplayarak ödemek kaydyla geriye kalan karlarndan dilediklerigibiharcamadavetasarruftabulunabilirler. Limited irketler, %20 sabit oranlkurumlarvergisinetabidirler.bu irketlerin ortaklar irketin parasn diledii gibi kullanamazlar. Bunlar irkette görevli iseler görevleri icab ücret alabilirler. Bu ücretlerin makul olmas yani emsallerine göre az yada fazla olmamas gerekir. Ayrca ylsonunda ilgili organlarn karar vermesi halinde (ortaklar kurulu) kardan pay alrlar. Alnan kar paynn %50 si vergiden muaf kalan ise yukardaki artanoranlgelirvergisidilimlerinetabidir. Teknogiriimci,ahsiletmesikurarsaartanoranlvergiyetabiolur,azami %35 gelir vergisi yüküyle ie devam edilir. Bir ortak gösterir de limited irketkurarsaneolur?aadainceleyelim.

42 Elde edecei kardan %20 kurumlar vergisi öder. irketten alnan maa, Gelir Vergisi Kanunu kapsamnda artan oranl gelir vergisi tahakkuk eder, ancakalnanbumaagideryazlarakkardandüülecektir.ylsonundakar datmyaparsa,datlacakkar%15stopajatabidir. Datlan kardan ortaa düen payn yars vergiden istisna kalan artan oranl gelir vergisine tabidir. Bu yolla hesaplanan vergiden daha önce kurum stopajdan ortaa düen stopaj pay ve yl içinde ödemi olduu bakur primleri gibi giderleri mahsup edilir. Eer yaplm olan kurum stopaj ortaa düen kar paynn yars üzerinden hesaplanan gelir vergisindendahabüyükise(kiöyleolacak)aradakifarkvergidairesinden gerialnrveyabakaborçlaramahsupedilebilir. LETMEDENÜCRETALINMASIAÇISINDANDEERLENDRME irket ortaklarnn yl sonunda alacaklar kar paynn yannda irketten makul ölçülerde ücret (maa ya da huzur hakk) da alabilmeleri mümkündür.bunoktateknogiriimciiçinçokönemlidir.çünkühibeolarak alnan sermaye destei kapsamnda projeyi yürüten kii olarak Teknogiriimciye belli bir tutarda maa tayin edilmektedir. (genel olarak TL civar) Örnein TL maa tayin edilmi olan bir Teknogiriimci destek süresi olan 12 ay boyunca bu ücreti alacak ve toplamda ise TL olan sermaye desteinin TL sini maa olarakkendisidorudaneldeetmiolacak.budurumda30.000tl likmaa geliriüzerindenyukardakigelirvergisidilimleriüzerinden(yaklak5.850 TL) gelir vergisi ödemek zorunluluu bulunmaktadr. Hatta iki ortak olunduu düünülürse TL den TLgelirvergisitahakkuk edecektir.bunoktadateknogiriimcininsahipolduuönemliteviklerden biri olan %80 lik (doktorallar için %90) gelir vergisi muafiyeti devreye girmektedir.busayede11.700tl nin%80 iolan9.360tl yiteknogiriimci ödemeyecekvebuparacebindekalacaktr.ayrca60.000tl likmaagideri yapmolacakvebunukurumlarvergisimatrahndandüerekirketinkara geçmesihalinde60.000tl nin%20 situtarnda(12.000tl)kurumlarvergisi ödemeyecektir.

43 Tüm bunlarn yannda bu muafiyetlerden kanunen ahs iletmesi sahibi Teknogiriimcinin faydalanabilmesi söz konusu deildir. Çünkü ahs iletmesinin tüzel kiilii bulunmamaktadr ve ayn kii hem içi hem iveren olamaz. Bu konuyla ilgili özelge Ek 2 de verilmitir. irket sahibi Teknogiriimciiçiniseherhangibirsorunyoktur.Bununsebebiiseirketin tüzel kiilie sahip olmas ve tüzel kiilik çats altnda irket orta olan Teknogiriimcinin irketinden ücret almas, ücretin gelir vergisi muafiyetinden yararlanmas ve hatta ald ücretin gider olarak kayd mümkünolmaktadr. DEVLETTEVKLERAÇISINDANDEERLENDRME Bilindiigibiargeçalmalaroldukçamasraflvegeridönüüuzunsüren projelerdir. Bu nedenle ileride alnacak olan tevikler Teknogiriimci için hayati önem tamaktadr. Unutulmamaldr ki KOSGEB haricinde hiçbir kurumahsiletmelerinedestekvermemektedir. Büyümepotansiyelifazlaveileridedahabirçokargeteviinebavurmak isteyecekolanteknogiriimiletmelerinintübtakgibiargeteviiveren kurumlarabavurabilmelerisermayeirketiolmalarnabaldr. Tablo2TeknogiriimciçinirketTürleriKyaslamas Karar Kriterleri Limited irket ah letmesi Tüzel Kiilik Var Yok Ortak Sayısı Asgari 2 Tek Kii Ortakların Sorumluluu Sınırlı Sınırsız Vergi Türü Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Vergi Yükü 20% 15% ila 35% TEKNOGRMC çin Maa Var Yok TÜBTAK TEYDEB Tevikleri Var Yok HRACAT Tevikleri Var Yok KOSGEB Tevikleri Var Var

44 3. RKETKURULUU Buaamayakadarirkettürünekararvermibulunuyorsunuz.Bubölümde ise,bakanlntalepettiibelgelerineldeedilebilmesiiçiniletmekuruluu içinatacanzadmlar,müracaatedilecekkurumlarbazndaaçklayacaz. Daha önce söylediimiz gibi, açklamalarmzda limited irket ve ahs iletmesikuruluunuesasalacaz. irket kuruluu aamalarn incelemeden önce, bilmeniz gereken birkaç önemli husus bulunmaktadr. Bu hususlar; irketin yeri, unvan ve mali müaviriileilgilidir. irket yeri; teknopark, TEKMER ya da sizin için uygun herhangi bir yer olabilir.ancakirketkuruluuyapabilmekiçinmutlakabirkirasözlemesi artolduundan,irketinizadresiniimdidenbelirlemelisiniz. irketunvan;hangiirkettürünüseçersenizseçinticaretodaskaydiçin mutlaka bir unvan belirlemesiniz. Ancak ülkemizde 4 milyon civarnda iletme olduu düünülürse sizin seçeceiniz unvann bakas tarafndan kullanlp kullanlmadn imdiden aratrmalsnz. Dier bir ifadeyle unvan daha önce tescil edilmemi olmas gerekir. Bu tescil aamasnda ortaya çkarsa sizin için hem maliyet hem de gecikme gibi istenmeyen durumlar oluur. irket unvan ksaltma yaplmakszn yazlmal, Türkçe olmayan kelimeler içermemelidir. Ana sözlemenin amaç ve konu maddesinde yer alan konular unvanda geçmelidir. irket unvannz, Bakanlkveyaticaretsicilgazetesiinternetadresindensorgulayabilirsiniz. irketmalimüaviri,siziniçinbuilemleri yapacakkiidir.teknogiriimci, hereyden önce irketi için bir mali müavir seçmelidir. Ülkemizde, 5746 saylargekanunuveilgilimevzuatuygulamaaçsndanyeniolduundan, birçokmuhasebecibukonularyeterincebilmemektedir.bunedenlemali müaviriniziseçerkenmutlakauhususlaradikkatetmelisiniz: irketkuruluunuyürütecek,irketanasözlemesininhazrlanmasnda yolgöstericiolacak,kurululailgiligereklitümevraklardüzenleyecek

45 ve sonrasnda ise Teknogiriimciye salanm olan teviklere uygun olarakirketmuhasebesinitutacakolanbirmalimüavirolmaldr. Limitedirketkuruluukonusundabilgilivetecrübeliolmaldr.Süresi içersinde Bakanlk ile sözleme imzalama zorunluluu olduundan mümkünolanenksasüredeirketinkurulmasnsalayabilmelidir. Teknogiriim Sermayesi Destei ve ilgili mevzuat konusunda bilgili ve tecrübeli olmaldr. irketin kurulu aamasnda dahi geçerli olan teviklerdenfaydalanlabilmesiveenazmasraflairketinkurulabilmesi noktasndakonuyahakimolmaldr. Gerekli artlar salayan mali müavir ile muhasebe sözlemesi ve elektronikbeyannamearaclkvesorumluluksözlemesi imzaedilir. Kimiseçersenizseçin,bukitapçmutlakamalimüavirinizeulatrn. Budurumdairketkuruluuaamasndailkyaplmasgerekeniniyibirmali müavirileanlamakolduuortayaçkmtr.malimüavirinizilesözleme imzaladysanz, irket kuruluu aamasna geçmeye neredeyse hazr olduunuzusöyleyebiliriz.halenhazrdeilsiniz,çünküirketinizinfaaliyet konusu, sermayesi, ortaklar, süresi ve müdürü konularn belirlemi deilsiniz.bunlarnbelirlenmesikonusundamalimüavirinizsizeyardmc olacaktr.bununlaberaberaadakitavsiyelerimizidikkatealmalsnz. lk olarak, ahs iletmesinde tek kii olarak kurulu yapabilirsiniz. Ancak limited irketinde en az 1 ortak bulmak ve bu kiiyi imdiden belirlemek durumundasnz. Bu ortanz, ailenizden biri olabilecei gibi herhangi bir arkadanz da olabilir. Temmuz ayndayürürlüegirecek yeni TTK iletek kiilik sermaye irketleri mümkün olacaktr. Bu da demek oluyor ki; bu tarihtenöncekuruluyapmakzorundaolanteknogiriimciyannaenazbir ortakalarakkurduuirketinin, tarihindenitibarenhissedevri yaparaktekhissedarolabilir. kinciolarak,ahsiletmesindetekkiiolarakimzayetkilisisizolursunuz. Ancaklimitedirkette,irketitemsiledecekolanimzalarortaklarkurulunca tespitedilerek,tescilveilanolunur.müdürebuyetkilerinuzunbirsüreiçin verilmesi, tescil ve ilan ilemlerini ortadan kaldracaktr. Sizin irketinizde imza yetkilisi mutlaka tek banza siz olmalsnz. Bunun sebebini bir kez

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 06/01/2016 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik

Detaylı

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı

Detaylı

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN PROJE DESTEK PROGRAMLARI Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN SUNUM İÇERİĞİ 1. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMININ TANITIMI 2. TÜBİTAK 1512 - GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 nın Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 1512 Programının Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı: Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

Her şey bir fikirler başlar. Her fikir bir proje midir? FİKİR PROJELENDİRME UYGULAMA

Her şey bir fikirler başlar. Her fikir bir proje midir? FİKİR PROJELENDİRME UYGULAMA Net olarak tanımlanan amaçların, belirli bir yerde, belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. Her şey bir fikirler başlar FİKİR

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI - BİDEB 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Programın Amacı: Girişimcilik Farkındalığını Artırmak Üniversite düzeyinde öğrenciler arasındaki girişimcilik farkındalığını

Detaylı

5746 SAYILI KANUN. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ PROGRAMI. Ġġ PLANI DEĞERLENDĠRME FORMU

5746 SAYILI KANUN. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ PROGRAMI. Ġġ PLANI DEĞERLENDĠRME FORMU 5746 SAYILI KANUN TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ PROGRAMI Ġġ PLANI DEĞERLENDĠRME FORMU GiriĢimci Adı ve Soyadı ĠĢ Fikri Adı BaĢvuru Kod Numarası Değerlendirme Komisyonu Üyesinin Adı Soyadı Unvanı Değerlendirme

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

22.10.2015. Yrd. Doç. Dr. Adnan AKTEPE Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ

22.10.2015. Yrd. Doç. Dr. Adnan AKTEPE Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ 22.10.2015 Yrd. Doç. Dr. Adnan AKTEPE Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ 1) Lisans Öğrencileri Proje Destekleri TÜBİTAK Programları 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Desteği) (30 EKİM 2015)

Detaylı

This paper was presented at Advanced Tecnologies Workshop organized by Bahcesehir University's METGEM on 9 December 2011 in Istanbul.

This paper was presented at Advanced Tecnologies Workshop organized by Bahcesehir University's METGEM on 9 December 2011 in Istanbul. Bu metin 9 Aralık 2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) bünyesinde gerçekleştirilen İleri Teknolojiler Çalıştayı'nda sunulan tebliğdir. This paper was

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU İş Fikri Adı : Girişimci Adı : Başvuru Kod Numarası : Değerlendiren Komisyon Üyesinin

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla.

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar -Ge Projelerinin Desteklenmesi (Link) Hibe Kimler Başvurabilir Üniversite *UDHB nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge projesi yürüten üniversiteler

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin başka bir KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek reddedilmediğini,

Detaylı

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İş Planı Tahmini Maliyet Formları Teknogirişim Sermaye Desteği Sermaye Desteği + Proje Desteği

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri AR-GE DESTEKLERİ 1.TÜBİTAK - TEYDEB Destekleri 2.TTGV Destekleri 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 4. İSTKA Destekleri TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ 1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5746 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa - 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

Ulusal Akademik Proje Destekleri

Ulusal Akademik Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Proje Destekleri Prof. Dr. Vahide Savcı 2/56 İçerik TÜBİTAK vizyon Temel İşlev ve Destekler ARDEB olanakları 3/56 Vizyon Toplumumuzun yaşam

Detaylı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 1 Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 2 Ülke İhtiyaçları Analizi 3 Öncelikli

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI Ülkemiz ArGe yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla; proje esaslı ArGe faaliyetlerini desteklenmesine,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ Bilgi Notu 2017 Programın Amacı: a. Tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması b. Tasarım şirket/ofislerinin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013 SAN-TEZ PROJELERİ Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü YTÜ, 12 Şubat 2013 Sunum Planı San-Tez Programı Programın amacı Başvuru Tarihleri

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27179 Resmi Gazete Tarihi 24/03/2008 Kapsam Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız.

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız. 1-Şirketinizi Ticaret Sicili'ne tescil edip aynı gün Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan için verdiğinizde, yine aynı gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir. 2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 TÜBİTAK TEYDEB 1507 Program Başvuru Şartları TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı (TEYDEB) kapsamında yer alan 1507 - KOBİ Ar-Ge

Detaylı

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU EK-1: YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU Unvanı, Adı ve Soyadı Bölüm/Anabilim Dalı :.. BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazar Sayısı Yazarlar (yayında yer aldığı

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR 8 EKIM 2013 TÜBİTAK-TEYDEB FIKIRDEN GERÇEĞE: AR-GE, YENILIK VE TÜBİTAK DESTEKLERI SEMINERI 08.10.2013 Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU SUNUM İÇERİK AR-GE HARCAMALARINA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 1 Amaç Elektronik haberleşme ve havacılık ve uzay sektöründe; Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, Yerli tasarım ve üretimin

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı