T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

2 2010 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde faaliyete geçen İstanbul Teknokent 8000 m 2 alana kurulmuş olup bünyesinde halihazırda 93 firmanın faaliyet gösterdiği bir araştırma ortamı niteliğindedir. Bünyesinde yer alan firma yelpazesini mümkün olduğunca geniş tutmayı hedefleyen teknokentimizde ağırlıklı olarak öne çıkan sektörleri sıralayacak olur isek ; yazılım-bilişim ( %54), biyoteknoloji (% 18), elektrik-elektronik (% 9), kimya (%6), ileri malzeme teknolojileri (%5) ve diğer teknolojik konularda çalışan yenilikçi firmalar yer almaktadır.

3 Kuluçka Merkezi 2013 yılında faaliyete geçmiş olup halihazırda bünyesinde 20 adet firma bulunmaktadır. Girişimci firmaların Kuluçka Merkezinde yer alabilmesi için; Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında desteklenmesi gerekmektedir.

4 Bu iki program kapsamında desteklenmeye hak kazanan firmalar Kuluçka Merkezinde yer aldıkları sürece işletme gideri bedelinden muaf olacaklardır. Aynı zamanda kullandıkları doğalgaz, elektrik, su ve internet masrafları kendilerine fatura edilmeyecektir. Firmalar kira bedeli olarak yıllık sadece 70,80 TL ödeyeceklerdir. Bakanlık ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan girişimcilere şirket kurma aşamasında İstanbul Teknokent A.Ş. Genel Müdürlük Ofisi tarafından gerekli yardım sağlanacaktır.

5 Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği hakkında detaylı bilgi, TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Teknogirişimciler için şirket kuruluş rehberi

6 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

7 5746 Sayılı Kanunun desteklerinden birisi olan Teknogirişim Sermayesi Desteği ; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.

8 Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, işletmesini kurmasını müteakip en fazla TL ve bir yıl süre ile desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılmaktadır. Destek başvurusunun zamanı: Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir. Destek kapsamında bulunan gider kalemleri: Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri, Sarf malzemesi giderleri Personel giderleri, Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (toplam bütçenin %20 sini geçemez.) Genel işletme giderleri.

9 Desteğin Amacı ve Hedefi; 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu Kanun ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir.

10 Destek Başvuru Koşulları; Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla, "Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tespit edilecektir.

11 Değerlendirme Kriterleri; İş fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü İş Planının Değerlendirilmesi İş Fikri Çıktısının Rekabet Gücüne Etkisi ve İşletmenin Gelişimine Katkısı İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi

12 İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü; İş Fikri, günümüz teknoloji düzeyini ileri götürebilecek niteliktedir. İş fikri öncelikli teknoloji alanında yer almaktadır. İş fikri, ulusal ve uluslararası bazda yenilik içermektedir. İş fikri, bilinen bir yönetim, tekniğin veya teknolojinin yeni bir alana/sektöre/ürüne/sürece uygulanmasını içermektedir. İş fikri, teknolojik yapı olarak dışa bağımlılığı azaltabilecek niteliktedir. İş fikri, ulusal teknolojik ve yenilikçilik bilgi birikimine katkı sağlayabilecek niteliktedir. İş fikri işletmeye yenilikçi projeleri yapabilme sürekliliği kazandıracak nitelikte olup, yeni projeleri başlatma potansiyeli bulunmaktadır.

13 İş Planının Değerlendirilmesi; İş planı, genel olarak iş fikri konusu ürüne ilişkin çalışmaları kapsayacak biçimde hazırlanmış olup uygulanabilirliği vardır. Gider kalemleri, yapılacak iş fikri çalışmaları ile uyumludur. Girişimcinin eğitim durumu, araştırma deneyimi ve varsa akademik çalışmaları ürünün teknolojik düzeyi için yeterlidir. İş paketleri tanımlanmış ve zamanlaması iyi planlanmıştır. İş fikri çıktısının gerçekleştirilmesine yönelik uygulanacak yöntem ve aşamalar uygundur. Finansal plan yapılırken tüm öngörüler dikkate alınmıştır.

14 İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi; İş fikri çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaya katkı sağlayacaktır. İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı hedef kitlesi ile ilgili analizler yapılmıştır. İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı muhtemel rakipleri ile ilgili analizler yapılmıştır. Ürün ve sektöre uygun tanıtım ve pazarlama stratejileri belirlenmiştir. Ürün ihracatının yapılacağı hedef pazarlar belirlenmiş ve buna yönelik analizler yapılmıştır. Kurulacak işletme, iş fikri konusu ürün ile pazardaki diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde edilebilecektir.

15 TGSD KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

16 TGSD PROJELERİNİN YILLARA GÖRE BAŞVURU VE DESTEK SAYILARI

17

18 İŞLETMELERİN KURULDUKLARI YERE GÖRE ANALİZİ

19 KURULAN İŞLETMELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİNE GÖRE ANALİZ

20 KADIN-ERKEK GİRİŞİMCİ BİLGİSİ

21 OECD TEKNOLOJİ SINIFLAMASINA GÖRE TGSD PROJELERİNİN DAĞILIMI

22

23 TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

24 Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

25 Kimler başvurabilir? 1512 Programına üniversitelerin Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir.

26

27 1. Aşama: İş fikrinden projeye İş fikri başvuruları çağrı ile alınır ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. İş fikri uygun bulunan girişimcilere; İş Planı hazırlama ve girişimcilik eğitimi İş rehberliği desteği verilerek iş fikri iş planına dönüştürülür. Girişimci hazırladığı İş Planıyla 2. aşamaya başvurur.

28 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama 1. aşamada hazırlanan İş Planları panel ve ilgili komiteler tarafından 3 boyutta değerlendirilir. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği İş planının ticarileşme potansiyeli Uygun bulunan girişimcilerden sermaye şirketi kurmaları istenir.

29 Firmaya TL ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanarak, iş fikrini ispatlayacak bir çıktı (ön prototip, demo, yazılım algoritması,vb) elde etmesi beklenir. Desteklenen gider kalemleri Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%20)

30 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği Firmalar 2. aşama çıktıları üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyuyorlarsa, 3. aşamaya başvurabilirler. Bu aşamaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ndan daha önce teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da başvurabilir. Projeler komite tarafından 2 boyutta değerlendirilir. Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu Proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu Uygun bulunan projeler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir. Firmaların TL ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine %75 hibe destek sağlanır.

31 4. Aşama: Ticarileştirme Sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirecek proje pazarları düzenlenir. Girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara ve yatırımcılara erişimleri sağlanır. 2. aşama çıktısı ticarileşebilecek durumda ise 4. aşamaya doğrudan geçiş yapılabilir.

32 Teknogiriimcilerçin irketkurulurehberi

33 KAZANDINIZ Ekimayndanbuyana,yüzlerceifikriarasndanöneçkpbirbirindenzorlu üç aamay baaryla tamamlayarak, TL tutarndaki Teknogiriim Sermayesidesteinialmayahakkazandnz. veteknolojigenelmüdürlüütarafndangönderilenbuepostayaldktan sonra destek almak için bu kitapçkta belirtilen admlar takip etmeniz gerekmektedir.örneiek1 deverilenbuepostaresmibiryazolupsizden baz belgeler istenmektedir. Bu belgeleri elde etmenin yolu, temsil ve ilzama tek yetkili olduunuz iletmeyi hzl bir ekildekurmaktr.aada listelenenbubelgelerintamam,kuracanziletmeyeilikinbelgelerdir. TicaretSicilGazetesi VergiLevhas SGKyeriBildirgesi(SGKsicilnumaras) BankaHesapCüzdan Bu dört belgeyi srasyla bal olacanz Ticaret Odas, Vergi Dairesi, SGK Müdürlüüvehesapaçacanzbankaubesindenalmanzgerekmektedir. BakanlklaTeknogiriimSermayesiDesteiProgramSözlemesiimzalamak için epostada belirtilen süre içerisinde bu belgeleri hazrlayp Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüü ne gitmeniz gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kurumlara yaplacak olan bavuru ve evraklarn en ksa sürede elde edilmesibüyükönemtamaktadr. Görüldüü gibi Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüü i fikri desteklenen Teknogiriimcilerden özet olarak bir iletme kurmalarn istemektedir. Bu noktadakurulucakiletmeileilgilibazkararlaröncedenvermek,heyecan dolubusürecirahatgeçmenizisalar. Teknogiriimcininkararvermesigerekenkonularuekildesralayabiliriz:

34 letmeminyerineresiolacak? letmeminunvanneolacak? letmemintürüneolacak? letmeminortaklarkimolacak? letmeminhesabhangibankadaolacak? Bakanlk iletmemizi Teknopark veya TEKMER gibi özel bölgelerde kurmamz tercih ediyor. Buna karn hem Teknopark hem TEKMER özel kendi mevzuatlarna göre giriimci kabul ettiinden, ksa süre içinde buralarda yer alamayabilirsiniz. Dier taraftan iletmenizi kurduunuz dönemde, bu bölgelerde bo yer bulmanz da mümkün olmayabilir. Bu durumda baka bir yerden ofis bulmanz gerekecektir. Teknogiriim Program yürürlüe girdiinden bu yana birçok kurum Teknogiriimcilere özel ofisler tahsis etmeye balamtr. TÜ Rektörlüü nün balatt Teknogiriim Atölyesi ile yeni Teknogiriimcilere bir yllna ofis tahsis edilmektedir.ayrcapendikkadngelitirmemerkezikgemofistahsisi konusundateknogiriimcilereönceliktanmaktadr.letmenizikuracanz yeriayarlamakvebirofiskiralamakiçinimdidenaratrmalaryapmalve iletmenizineredekuracanznetletirmelisiniz. Kuracamz iletme geleceimizi önemli ölçüde etkilemektedir. Teknogiriimci bir ahs iletmesi kurabilecei gibi bir sermaye irketi de kurabilir. Bakanlk iletme türü açsndan bir tercih yapmam seçimi size brakmtr. Eer iletme türü olarak sermaye irketini tercih ederseniz ortaklarnznkimolacandaimdidenbelirlemelisiniz. Teknogiriim Sermayesi, Teknogiriimci tarafndan kurulan iletmeye verildiinden, iletmenizi kurar kurmaz ilk yapacanz ilerden biri de irketinizadnabankahesabaçmaktr. Bu kitapçk ile bu kararlar vermek ve gerekli belgeleri temin etmek sizin içinoldukçakolayolacak.çünküburehbersayesindesadece1(br)günde irketinizikurupsözlemeyehazrhalegelebileceksiniz.

35 1. RKETTÜRLER irkettürünekararverirkenönünüzdebirçokalternatifvardr.ancakirket türlerinin çou, aratrma gelitirme faaliyetleri için uygun artlara sahip deildir.dorukararvermekiçinbubölümüdikkatleincelemelisiniz. Ticariiletmeler,insanistekveihtiyaçlarnsürekliolarakkarlamaküzere, piyasas olan ve fiyat piyasada oluan iktisadi mal veya hizmetlerisata sunmakvebuyollakarsalamakamacgüdenkurululardr.letmeler,tek birgiriimcitarafndanoluturulabildiigibiikiveyadahafazlagiriimcinin ortaklyladaoluabilmektedir. kiveyadahafazlagiriimcininortakiktisadibirgayeyeerimekiçinemek, paravemallarnbirsözlemeilebirletirerekmeydanagetirdiiortakla irket denir. irketler, ortaklarn sorumluluklar bakmndan sermaye irketleriveahsirketleriolarakikiyeayrlr SERMAYERKETLER Sermaye irketlerinde, ortaklar snrl sorumlu olup bu tür irketlerde sermaye ön plandadr. Sermaye irketleri anonim, limited ve sermayesi paylarbölünmükomanditirketolmaküzereüçeayrlmaktadr ANONMRKET Ticari bir iletmeyi bir ticaret unvan altnda iletmek amacyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmü olan ve borçlarndan dolay yalnz malvarlilesorumlututulanirkettürüdür. Asgari50.000TLsermayeilekurulur.(YeniTTK da tl) Asgari5ortaklakurulur.(YeniTTK datekortak) Ortaklargerçekve/veyatüzelkiilerolabilir. Hertürlüiktisadiveticarietkinliiyapabilecekgenibirfaaliyetalanna sahiptir.ancakbufaaliyetlerinirketsözlemesindeyeralmasgerekir.

36 irket1.derecedemalvarlkadarsorumludur.irketortaklarise2. derecede sorumludur ve taahhüt ettikleri sermaye paylar ile sorumluluklarsnrldr. irket, yönetim kurulu tarafndan yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri sözlemeveyagenelkurulkararilegerçekortaklararasndanseçilir. Yönetim Kurulu Bakan, temsil ve ilzama tek yetkili kii olarak Teknogiriimciolmakzorundadr. Teknogiriimciiçintercihedilebilecekbirsermayeirketitürüdür LMTEDRKET ki veya daha fazla gerçek veya tüzel kii tarafndan bir ticaret unvan altnda kurulan ve ortaklarnn sorumluluu koyduklar sermaye ile snrl olanveesassermayesibelirlenmiolanirketleredenir. Asgari5.000TLsermayeilekurulur.(YeniTTK da10.000tl) Asgari2veazami50ortaklakurulur.(YeniTTK datekortak) Ortaklargerçekve/veyatüzelkiilerolabilir. Ticaretunvanndailetmekonusuveirketintürübelirtilmelidir. irketin sorumluluu irketin mal varl tutar kadardr. Ortaklarn sorumluluu ise koymay taahhüt ettikleri sermaye tutar ile snrl olup, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdikleri oranda bu sorumluluklarndankurtulurlar. irket,müdürtarafndanyönetilir. irket müdürü, temsil ve ilzama tek yetkili kii olarak Teknogiriimci olmakzorundadr. Teknogiriimciiçinenuygunsermayeirketitürüdür SERMAYESPAYLARIBÖLÜNMÜ(PAYLI)KOMANDTRKET yaamnda çok sk rastlanmayan bir irket türü olup asgari 5 ortakla kurulurvebuortaklarnenazbirtanesikomanditeolmakzorundadr.bu açdanteknogiriimciiçintercihedilmemesigerekenbirirkettürüdür.

37 1.2. AHISRKETLER ahsirketlerinde,ortaklarsnrszsorumluolupbutürirketlerinkurulu vedevamiçinortaklarnbirbiriniiyitanmalarvegüvenmelerigereklidir HAKKAHISLETMELER Tekgiriimcitarafndankuralaniletmelerehakikiahsiletmesiadverilir veksacaahiletmesieklindeifadeedilir.hakikiahsiletmeleri;esnaf, sanatkar,serbestmeslekerbab,tacirveyasanayiciolabilir. Esnafvesanatkarlar,EsnafveSanatkarKanunukapsamndaksaadTESK olantürkiyeesnafvesanatkarlarkonfederasyonu nabaldr.sicilkaytlar esnafvesanatkarsicilgazetesindeyaynlanr. Serbest meslek erbab, Gelir Vergisi Kanunu kapsamnda sermayeden ziyadeahsimesaiye,ilmiveyameslekibilgiyeveihtisasadayananveticari mahiyetteolmayanileri,iverenetabiolmaksznahsisorumlulukaltnda kendinamvehesabnayapanlaradenir.sicilkaytlarzorunludeildir. Tacir(tüccar),birticarethaneveyafabrikayahutticariekildeiletilendier birmüesseseyiksmendahiolsakendiadnailetenkiilerdir.tacirler,türk TicaretKanunukapsamndaksaadTOBBolanTürkiyeOdalarveBorsalar Birlii nebaldr.sicilkaytlarticaretsicilgazetesindeyaynlanr. Sanayici, Ticaret ve Sanayi Odalar Kanunu kapsamnda 10 kiiden fazla çalanla imalat yapan kiilerdir. Sanayiciler, TTK kapsamnda TOBB a baldr.sicilkaytlarticaretsicilgazetesindeyaynlanr. Bakanlktangelenepostadaistenenbelgelerinbandaticaretsicilgazetesi olduuna göre hakiki ahs iletmesi kurmak isteyen Teknogiriimci, kanunentacirsaylacandanmutlakaticaretodaskaydyaptrmaldr. Öteyandanahsiletmeleritercihlerinegörebirincisnfveyaikincisnf tüccar olarak çalma yaamlarna balayabilirler. Birinci snf tüccarlar bilançousulünetabidirler.bununsonucuolarakyevmiye,kebirveenvanter

38 defterlerinitutmakzorundadrlar.kincisnftüccarlariseiletmehesabna tabidirlervebunabalolarakiletmedefteritutmakzorundadrlar. Birinci snf tüccarlar; her türlü ticaret irketleri, kurumlar vergisine tabi olandiertüzelkiiler,ihtiyariolarakbilançoesasnagöredeftertutmay tercihedenlerileikincisnftercihederekçalmayaamnabalayanahs iletmelerinden Vergi Usul Kanunu (VUK) ile belirlenen i hacmini aanlardanolumaktadr. kinci snf tüccarlar; birinci snf tüccarlarn dnda kalanlar ile kurumlar vergisimükelleflerindeniletmehesabesasnagöredeftertutmalarvuk kapsamndamaliyebakanltarafndanizinverilenlerdenolumaktadr. Bakanlk tarafndan verilen hibe tutar ile yukarda belirtilen i hacmi dikkatle incelendiinde Teknogiriimci, birinci snf tüccar kapsamnda deerlerdirilmekteolupmutlakabilançoesasnagöredeftertutmaldr. Bu açklamalar nda Teknogiriimci, ticaret odasna kayt olmak ve bilançoesasnagöredeftertutmakkaydylahakikiahiletmesikurabilir ADRKET ki ya da daha fazla kiinin ortak bir amac gerçekletirmek için mal ve emeklerinikoyduklarirkettürüdür.adiirketkuruluubelirlibirekletabi olmaypticaretsicilinetescilveilanzorunludeildir.adiirketkuracakkii tüccar ise, bulunduu bölgenin ticaret odasna fert olarak kayt olmaldr. Adi irket daha çok geçici ortaklklarda düünülmeli, arge gibi sürekli ilerde tercih edilmemelidir. irketin yönetimi ortaklarn tümüne aittir. Temsil ve ilzama tek yetkili kii art düünüldüünde Teknogiriimci için tercihedilmemesigerekenbirirkettürüdür KOLLEKTFRKET Bir ticari iletmeyibirticaretunvanaltndailetmekamacyla,gerçek kiiler arasnda kurulan ve ortaklarndan hiçbirinin sorumluluu, irket alacaklarnakarsnrlandrlmambulunanirketeklidir.ortaklardanher

39 birinin ayr ayr ortakl yönetme hak ve sorumluluklar vardr. Temsil ve ilzama tek yetkili kii art düünüldüünde Teknogiriimci için tercih edilmemesigerekenbirirkettürüdür ADKOMANDTRKET Ticari bir iletmeyi bir ticaret unvan altnda iletmek amacyla, gerçek ahslar veyagerçekvetüzelkiilerarasndakurulanirkettürüdür. Yönetim yetkisi komandite ortaklara aittir ve her birinin ayr ayr irketi yönetmehakvesorumluluuvardr.temsilveilzamatekyetkilikiiart düünüldüünde Teknogiriimci içintercihedilmemesigerekenbirirket türüdür. Tablo1irketTürleriveÖzellikleri irket Türleri Yasal Dayanak Tüzel Kiilik Kurulu Ortakların Sorumluluu Asgari Sermaye Ortak Sayısı Vergi Tutulacak Detfer Sermaye irketleri ahıs irketleri Anonim irket Limited irket Paylı Komandit irket ahı letmesi Adi irket Kollektif irket Adi Komandit irket TTK TTK TTK TTK / ESK Borçlar Kanunu TTK TTK Var Var Var Yok Yok Var Var Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lan Gerekmez Tescil ve lanla Kurulur Tescil ve lanla Kurulur Sınırlı TL Asgari 5 Sınırlı TL Asgari 2 Azami 50 Sınırlı - Asgari 5 Sınırsız - Tek Kii Sınırsız - Asgari 2 Sınırsız - Asgari 2 Sınırsız - Asgari 2 Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Gelir Vergisi Gelir Vergisi Gelir Vergisi Yevmiye Kebir Envanter Yevmiye Kebir Envanter Yevmiye Kebir Envanter letme veya Dierleri letme veya Dierleri Yevmiye Kebir Envanter Yevmiye Kebir Envanter

40 2. RKETTÜRÜSEÇM ahs iletmesi, ahs irketi ya da sermaye irketi kurma tercihi anayasal bir hak olup, bunu engelleyen herhangi bir yasal düzenleme mevcut deildir.ancakönemliolantercihyaplrkenortaveuzunvadedenekadar dorukararverildiidir. Ülkemizde ticaretle itigal eden kiilerin ticari hayatlarna çounlukla sermayeirketiilebaladklarbilinmektedir.sermayeirketinitercihetme sebepleri, ahs iletmesi ve sermaye irketi arasndaki farklar, bunlarn avantajlvedezavantajlyönleridikkatleincelenmelidir. Teknogiriimci,hangitürdenbirirketkuracanakararverirkenaadaki hususlargözönündebulundurmaldr. Ksaveuzunvadedeortaklkvesermayeyaps letmedenbeklentiler Kurumsallamayailikindüünceler letmeyönetimveorganizasyonu KurulacakirketinTürkTicaretKanunuaçsndansorumluluklar Kurulacakirketinvergimevzuataçsndandurumuvevergiyükü leridebavurulacakolandierdevlettevikleri Teknogiriimci,irketkurmaaamasndabirçokkriteridüünerekhareket etmek ve hzl bir ekilde irketini kurup Bakanlkla sözleme imzalamaya hazr hale gelmek durumundadr. Teknogiriimcinin iini biraz daha kolaylatrmak adna irket türü seçimi ile ilgili deerlendirmeler ah iletmesi ve limited irketi açsndan yaplacaktr. Bu noktada irket türü eçimindetablo1vetablo2kararsürecimizihzlandracaktr. KURUMSALLAMAAÇISINDANDEERLENDRME Bilgiçadenilenyüzylmzdaticarifaaliyetgöstereniletmeleriçinayakta kalabilmenin yolu deiimin ve baarnn sürekliliini kavramaktan, yerel olmaktan çkp evrensel olmaktan ve kurumsal bir kimlik oluturmaktan

41 geçiyor. Kendini sürekli yenilemeyen bilgiyi, kaliteyi, günceli yakalayamayan kurumlarn baarl olma ve ayakta kalma ansnn yok olduubiryeredoruhzlayolalmaktayz. Bu balamda kurumsallamann zorunlu halegeldiiortadadr.limited irketolarakfaaliyetegeçmekkurumlamadaönemlibiradmdr.fakather eyden önce kurumsallama bir ticari kültür tercihidir. Öncelikle kurumsallamanngerekliliineinanmakgerekir. VERGYÜKÜMLÜLÜKLERAÇISINDANDEERLENDRME ahs iletmelerinde ahsn kendisi gelir vergisi mükellefidir ve aada belirtilenoranlardavergiuygulanmaktadr TL'yekadar% TL'nin10.000TL'siiçin1.500TLfazlasiçin% TL'nin25.000TL'siiçin4.500TLfazlasiçin% TL'denfazlasnn58.000TL'siiçin13.410TLfazlasiçin%35 Oranlara dikkat edildiinde önemli büyüklükte i yapanlarn %35 vergiye tabii olduklar görülmektedir. Baka bir deile ahs iletmesinde elde edinilenkarn%35 ivergiolaraködenmektedir.ahsiletmelerisahipleri vergilerini doru hesaplayarak ödemek kaydyla geriye kalan karlarndan dilediklerigibiharcamadavetasarruftabulunabilirler. Limited irketler, %20 sabit oranlkurumlarvergisinetabidirler.bu irketlerin ortaklar irketin parasn diledii gibi kullanamazlar. Bunlar irkette görevli iseler görevleri icab ücret alabilirler. Bu ücretlerin makul olmas yani emsallerine göre az yada fazla olmamas gerekir. Ayrca ylsonunda ilgili organlarn karar vermesi halinde (ortaklar kurulu) kardan pay alrlar. Alnan kar paynn %50 si vergiden muaf kalan ise yukardaki artanoranlgelirvergisidilimlerinetabidir. Teknogiriimci,ahsiletmesikurarsaartanoranlvergiyetabiolur,azami %35 gelir vergisi yüküyle ie devam edilir. Bir ortak gösterir de limited irketkurarsaneolur?aadainceleyelim.

42 Elde edecei kardan %20 kurumlar vergisi öder. irketten alnan maa, Gelir Vergisi Kanunu kapsamnda artan oranl gelir vergisi tahakkuk eder, ancakalnanbumaagideryazlarakkardandüülecektir.ylsonundakar datmyaparsa,datlacakkar%15stopajatabidir. Datlan kardan ortaa düen payn yars vergiden istisna kalan artan oranl gelir vergisine tabidir. Bu yolla hesaplanan vergiden daha önce kurum stopajdan ortaa düen stopaj pay ve yl içinde ödemi olduu bakur primleri gibi giderleri mahsup edilir. Eer yaplm olan kurum stopaj ortaa düen kar paynn yars üzerinden hesaplanan gelir vergisindendahabüyükise(kiöyleolacak)aradakifarkvergidairesinden gerialnrveyabakaborçlaramahsupedilebilir. LETMEDENÜCRETALINMASIAÇISINDANDEERLENDRME irket ortaklarnn yl sonunda alacaklar kar paynn yannda irketten makul ölçülerde ücret (maa ya da huzur hakk) da alabilmeleri mümkündür.bunoktateknogiriimciiçinçokönemlidir.çünkühibeolarak alnan sermaye destei kapsamnda projeyi yürüten kii olarak Teknogiriimciye belli bir tutarda maa tayin edilmektedir. (genel olarak TL civar) Örnein TL maa tayin edilmi olan bir Teknogiriimci destek süresi olan 12 ay boyunca bu ücreti alacak ve toplamda ise TL olan sermaye desteinin TL sini maa olarakkendisidorudaneldeetmiolacak.budurumda30.000tl likmaa geliriüzerindenyukardakigelirvergisidilimleriüzerinden(yaklak5.850 TL) gelir vergisi ödemek zorunluluu bulunmaktadr. Hatta iki ortak olunduu düünülürse TL den TLgelirvergisitahakkuk edecektir.bunoktadateknogiriimcininsahipolduuönemliteviklerden biri olan %80 lik (doktorallar için %90) gelir vergisi muafiyeti devreye girmektedir.busayede11.700tl nin%80 iolan9.360tl yiteknogiriimci ödemeyecekvebuparacebindekalacaktr.ayrca60.000tl likmaagideri yapmolacakvebunukurumlarvergisimatrahndandüerekirketinkara geçmesihalinde60.000tl nin%20 situtarnda(12.000tl)kurumlarvergisi ödemeyecektir.

43 Tüm bunlarn yannda bu muafiyetlerden kanunen ahs iletmesi sahibi Teknogiriimcinin faydalanabilmesi söz konusu deildir. Çünkü ahs iletmesinin tüzel kiilii bulunmamaktadr ve ayn kii hem içi hem iveren olamaz. Bu konuyla ilgili özelge Ek 2 de verilmitir. irket sahibi Teknogiriimciiçiniseherhangibirsorunyoktur.Bununsebebiiseirketin tüzel kiilie sahip olmas ve tüzel kiilik çats altnda irket orta olan Teknogiriimcinin irketinden ücret almas, ücretin gelir vergisi muafiyetinden yararlanmas ve hatta ald ücretin gider olarak kayd mümkünolmaktadr. DEVLETTEVKLERAÇISINDANDEERLENDRME Bilindiigibiargeçalmalaroldukçamasraflvegeridönüüuzunsüren projelerdir. Bu nedenle ileride alnacak olan tevikler Teknogiriimci için hayati önem tamaktadr. Unutulmamaldr ki KOSGEB haricinde hiçbir kurumahsiletmelerinedestekvermemektedir. Büyümepotansiyelifazlaveileridedahabirçokargeteviinebavurmak isteyecekolanteknogiriimiletmelerinintübtakgibiargeteviiveren kurumlarabavurabilmelerisermayeirketiolmalarnabaldr. Tablo2TeknogiriimciçinirketTürleriKyaslamas Karar Kriterleri Limited irket ah letmesi Tüzel Kiilik Var Yok Ortak Sayısı Asgari 2 Tek Kii Ortakların Sorumluluu Sınırlı Sınırsız Vergi Türü Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Vergi Yükü 20% 15% ila 35% TEKNOGRMC çin Maa Var Yok TÜBTAK TEYDEB Tevikleri Var Yok HRACAT Tevikleri Var Yok KOSGEB Tevikleri Var Var

44 3. RKETKURULUU Buaamayakadarirkettürünekararvermibulunuyorsunuz.Bubölümde ise,bakanlntalepettiibelgelerineldeedilebilmesiiçiniletmekuruluu içinatacanzadmlar,müracaatedilecekkurumlarbazndaaçklayacaz. Daha önce söylediimiz gibi, açklamalarmzda limited irket ve ahs iletmesikuruluunuesasalacaz. irket kuruluu aamalarn incelemeden önce, bilmeniz gereken birkaç önemli husus bulunmaktadr. Bu hususlar; irketin yeri, unvan ve mali müaviriileilgilidir. irket yeri; teknopark, TEKMER ya da sizin için uygun herhangi bir yer olabilir.ancakirketkuruluuyapabilmekiçinmutlakabirkirasözlemesi artolduundan,irketinizadresiniimdidenbelirlemelisiniz. irketunvan;hangiirkettürünüseçersenizseçinticaretodaskaydiçin mutlaka bir unvan belirlemesiniz. Ancak ülkemizde 4 milyon civarnda iletme olduu düünülürse sizin seçeceiniz unvann bakas tarafndan kullanlp kullanlmadn imdiden aratrmalsnz. Dier bir ifadeyle unvan daha önce tescil edilmemi olmas gerekir. Bu tescil aamasnda ortaya çkarsa sizin için hem maliyet hem de gecikme gibi istenmeyen durumlar oluur. irket unvan ksaltma yaplmakszn yazlmal, Türkçe olmayan kelimeler içermemelidir. Ana sözlemenin amaç ve konu maddesinde yer alan konular unvanda geçmelidir. irket unvannz, Bakanlkveyaticaretsicilgazetesiinternetadresindensorgulayabilirsiniz. irketmalimüaviri,siziniçinbuilemleri yapacakkiidir.teknogiriimci, hereyden önce irketi için bir mali müavir seçmelidir. Ülkemizde, 5746 saylargekanunuveilgilimevzuatuygulamaaçsndanyeniolduundan, birçokmuhasebecibukonularyeterincebilmemektedir.bunedenlemali müaviriniziseçerkenmutlakauhususlaradikkatetmelisiniz: irketkuruluunuyürütecek,irketanasözlemesininhazrlanmasnda yolgöstericiolacak,kurululailgiligereklitümevraklardüzenleyecek

45 ve sonrasnda ise Teknogiriimciye salanm olan teviklere uygun olarakirketmuhasebesinitutacakolanbirmalimüavirolmaldr. Limitedirketkuruluukonusundabilgilivetecrübeliolmaldr.Süresi içersinde Bakanlk ile sözleme imzalama zorunluluu olduundan mümkünolanenksasüredeirketinkurulmasnsalayabilmelidir. Teknogiriim Sermayesi Destei ve ilgili mevzuat konusunda bilgili ve tecrübeli olmaldr. irketin kurulu aamasnda dahi geçerli olan teviklerdenfaydalanlabilmesiveenazmasraflairketinkurulabilmesi noktasndakonuyahakimolmaldr. Gerekli artlar salayan mali müavir ile muhasebe sözlemesi ve elektronikbeyannamearaclkvesorumluluksözlemesi imzaedilir. Kimiseçersenizseçin,bukitapçmutlakamalimüavirinizeulatrn. Budurumdairketkuruluuaamasndailkyaplmasgerekeniniyibirmali müavirileanlamakolduuortayaçkmtr.malimüavirinizilesözleme imzaladysanz, irket kuruluu aamasna geçmeye neredeyse hazr olduunuzusöyleyebiliriz.halenhazrdeilsiniz,çünküirketinizinfaaliyet konusu, sermayesi, ortaklar, süresi ve müdürü konularn belirlemi deilsiniz.bunlarnbelirlenmesikonusundamalimüavirinizsizeyardmc olacaktr.bununlaberaberaadakitavsiyelerimizidikkatealmalsnz. lk olarak, ahs iletmesinde tek kii olarak kurulu yapabilirsiniz. Ancak limited irketinde en az 1 ortak bulmak ve bu kiiyi imdiden belirlemek durumundasnz. Bu ortanz, ailenizden biri olabilecei gibi herhangi bir arkadanz da olabilir. Temmuz ayndayürürlüegirecek yeni TTK iletek kiilik sermaye irketleri mümkün olacaktr. Bu da demek oluyor ki; bu tarihtenöncekuruluyapmakzorundaolanteknogiriimciyannaenazbir ortakalarakkurduuirketinin, tarihindenitibarenhissedevri yaparaktekhissedarolabilir. kinciolarak,ahsiletmesindetekkiiolarakimzayetkilisisizolursunuz. Ancaklimitedirkette,irketitemsiledecekolanimzalarortaklarkurulunca tespitedilerek,tescilveilanolunur.müdürebuyetkilerinuzunbirsüreiçin verilmesi, tescil ve ilan ilemlerini ortadan kaldracaktr. Sizin irketinizde imza yetkilisi mutlaka tek banza siz olmalsnz. Bunun sebebini bir kez

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ NĐSAN 2012 1 ĐÇĐNDEKĐLER GİRİŞ... 3 1. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ MEVCUT TEŞVİKLER VE ÖNERİLER... 5 1. 1 Bilim,

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı