ÖNSÖZ. Siz Değerli Arkadaşlarıma bu eğitim programının yararlı geçmesini temenni ederim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Siz Değerli Arkadaşlarıma bu eğitim programının yararlı geçmesini temenni ederim."

Transkript

1 ÖNSÖZ Değerli Mesai Arkadaşlarım; Türkiye nin 27 Orman Bölge Müdürlüğü Plan Proje Şube Müdürlüklerinin Amenajman Ofislerinde görevli ve Genel Müdürlüğümüzün diğer daire başkanlıklarında görevli siz değerli arkadaşlarımızın O.G.M Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünün CBS yazılımlarının daha etkin ve yaygın kullanımı için düzenlemiş olduğu bu meslek içi eğitimi için toplandığımız bu yerde iki günlük bana ayrılan bu eğitim programında, sizlere Veri tabanı nedir? nasıl kullanılır ve bunun CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) içindeki yeri nedir?. konularında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım yılından bugüne kadar CBS yazılımlarını kullanarak hemen hemen tüm Türkiye nin meşcere haritasını sizlerle birlikte çalışarak 1:25000 ölçekli olarak sayısallaştırdık. Günümüze gelene kadar bu konuda bir çok eğitim, toplantı ve çalışmalar içinde bulunduk. Bu yapılan çalışmalar neticesinde elimizde tüm Türkiye nin BOLMECIK katmanı olarak bildiğimiz meşcere haritasının alan bilgileri mevcuttur. Bu bilgilerin toplanmasında ne kadar zorluklar içerisinden geçtiğimizi siz çalışanlar olarak çok iyi bilmektesiniz. O yüzdendir ki bu oluşturulan çalışma gruplarının tüm bölge müdürlüklerinde birlikte hareket etmesi ve aynı dili konuşabilmesi için bu tür eğitim programlarına devam etmemiz eksikliklerimizi tamamlamamız ve daha iyi kaynaşarak birbirimize yardımcı olarak zorluklarımızı hafifletmemiz gerekmektedir. Burada verilecek eğitimler temel seviyede olmasına rağmen çalışma gruplarının en çok sıkıntı duydukları konularda basit yoldan sorunlarını nasıl çözebileceği konularında büyük yardımları olacağı kanaatindeyim. Hazırladığım bu notlarda kısmen de olsa internet makalelerinden alıntılar yapılmış olup genelde tarafımdan hazırlanmış, çalışma gruplarına yardımcı olacak örnekler içermektedir.veri tabanı yazılımı olarak MS Office XP Access in çalışma gruplarının yoğun olarak kullanacağı tarafları anlatılmaya çalışılacaktır. Office 2007 Access araç çubuklarında kullanım düzenlemesi bakımından farklılıklar bulunmaktadır.daha yeni bir ürün olduğu için kullanımda bazı kolaylıklar getirilmiş olmasına rağmen benim gibi eski sürümü kullanan kullanıcılar zaman zaman araçların yerlerini bulma konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedir.eğitim sırasında aralarındaki farklar da gösterilecektir. Bu eğitimi düzenleyerek, Bölge Müdürlüklerinde ki çalışma gruplarının daha iyi kaynaşarak merkezle bir bütün olarak daha iyi işler üretmesine olanak sağlayan, Başta Orman Harita ve Fotogrametri Müdürü Cemil ÜN ve Değerli Çalışanlarına Teşekkür Ederim. Siz Değerli Arkadaşlarıma bu eğitim programının yararlı geçmesini temenni ederim. Gediz Metin KOCAELİ Orman İdaresi ve Planlama D.Bşk Başmühendis

2 VERİ TABANI NEDİR? Bilgilerin depolandığı,güncellendiği,paylaşıldığı bir yazılımdır.bir çok yazılım bilgiyi depolayabilmektedir. Aralarındaki en temel fark bu bilgiye hızlı bir şekilde erişilip istendiğinde değiştirilip kullanıcıya sunulmasını sağlayan bir yönetim mekanizması mevcuttur. Bilgi sistemlerinin en temel aracıdır. Geleneksel veri tabanları en küçük bilgi parçalarına kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılan satır ve sütunlardan oluşmuş tablolar grubudur. Her sütun içinde barındırdığı verinin türünü belirleyen bir başlığa sahipken, satırlarda ise verinin kendisi yer alır. Veri tabanı terminolojisinde, sütunlar alan ve satırlar kayıt diye adlandırılır. Bu yapının tümüne birden tablo denir. CBS içinde katman olarak tanımladığımız bölüm tablodur. Veri alanı Kayıt BOLMECIK Katmanı (Tablo) Yapısı Veriye en hızlı ve güvenilir bir şekilde erişmenin en temel yolu verinin indexlenmiş olmasıdır. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management Systems - RDBMS) büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı yazılımlardır.ms-access, ORACLE,SQLSERVER,MYSQL,INFORMIX,PostgreSQL.. gibi yazılımlar bunlara örnek olarak verilebilir. MİCROSOFT ACCESS NEDİR? Access, İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile çalışan bir veri tabanı oluşturma programıdır. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi sisteminde bir veri tabanı dosyasında birden fazla tablo oluşturulabilir ve bu tablolar arasında birbirleriyle ilişki kurulabilir. Kurulan ilişkiler sayesinde farklı tablolardaki veriler sanki aynı tablodaymış gibi kullanılabilir. Microsoft Access bir İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi uygulamasıdır. Bir veri tabanını oluşturmak ve kullanmak Access ile diğer veri tabanı uygulamalarına göre çok daha kolaydır. Bunun nedeni Access in, Windows ortamının Grafiksel Kullanıcı Arabiriminin sağladığı avantajların tümünden yararlanma imkanı vermesidir. Grafiksel Kullanıcı Arabirimi, karmaşık komut dizilerini öğrenmeyi gerektirmeden, ekran üzerindeki nesneler ve simgeler

3 yardımıyla, fare desteğinden de yararlanarak kullanıcının çalışmasına olanak verir. Örneğin, geleneksel veri tabanı uygulamalarında iki tablo arasında bağlantı kurmak için oldukça karmaşık komut dizileri yazmak gerekirken, Access te bu iş basit bir fare hareketiyle gerçekleştirilebilir. Microsoft Access ile kullanıcının kolaylıkla yapabileceği bazı işlemler şunlardır ; Birbiriyle bağlantılı yada bağlantısız çok sayıda tablo ve/veya veri tabanı yaratılabilir. Veri tabanlarını güncel tutabilmek için gereken işlemler, istenildiğinde kullanıcı tarafından tasarlanabilen formlar vasıtasıyla yapılabilir. Değişik yöntemlerle istenilen verilere ulaşılabilir ve çıktılar ekran yada yazıcıya yönlendirilebilir. Değişik biçim ve boyutlarda rapor ve etiket basımı gerçekleştirilebilir. Veri tabanında bulunan sayısal veriler üzerinde matematiksel hesaplamalar yaptırılabilir ve sonuçlar istenildiğinde raporlanabilir veya veri tabanında saklanabilir. Verilerin grafikler yardımıyla analizi yapılabilir ve raporlanabilir. Kayıtlar üzerinde filtreleme ve sorgulama işlemleri yapılarak istenilen kayıtların görüntülenmesi ve işleme konulması sağlanabilir. Excel, Word, Paradox, Dbase vb tabloları Access te kullanılabilir yada Access tabloları bu uygulamalarda kullanmak üzere kaydedilebilir. Yukarıda sıralanan tüm bu özellikler, Microsoft Access in esnek yapısının sonucudur. Örneğin oluşturulan ve hatta bilgi girilen bir tablonun yapısı üzerinde tekrar değişiklik yapılmak oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Oysa ki geleneksel veri tabanı sistemlerinde böyle bir düzenleme oldukça zahmetli ve karmaşık bir çalışma gerektirir. Günümüzde programcılıkta popüler hale gelen görsel dillerin hepsi kullanıcının gerçekleştirdiği işlemleri Olay olarak tanımlar ve programın akışı gerçekleşen bu olaylar bazında kontrol altına alınabilir. Kullanıcının gerçekleştirdiği her işlem-olay program tarafından kontrol edilir. Bu program tekniğine Olay Merkezli Programlama adı verilir.

4 Access Olay Merkezli Programlamayı Visual Basic temelli Access Basic dili ile de desteklemektedir. İlişkisel Veri tabanı Yönetim Sistemi programları diğer uygulamalardan pek çok yönden ayrılırlar. İlişkisel Veri tabanı Yönetim Sistemi programları, verilerin uygun ortamlarda, uygun formlar kullanılarak girilmesini ve görüntülenmesini, veriler üzerine sorgulamalar yapılarak istenilen raporların alınmasını sağlarlar. Hazırlanış şekillerine göre de kullanıcılı sistemleride desteklerler. Kelime İşlem programları döküman hazırlama, Tablolama programları ise elektronik tablolama işlerini yapmamıza yardımcı olurlar. Access i bu gibi programlardan ayıran önemli bir farkı da kaydetme işlemleri ile ilgilidir. Access de kaydetme işlemi yalnızca tablo, form,rapor vb. veri tabanı nesnelerinin dizaynını saklamaya yönelik bir işlemdir. Tablolara kayıt eklenmesi, güncellenmesi, silinmesi gibi işlemlerde kaydetme olayı Access tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Oysa ki Excel, Word vb. programlarda kullanıcı yeni bir dosya yarattığında ve/veya güncellediğinde kaydetme işlemini kendisi gerçekleştirmelidir. MİCROSOFT ACCESS DE NESNELER TABLOLAR Access te veriler Tablolarda kayıtlar halinde saklanır. Veri tabanının yapısını oluşturacak tablolar düzenlenmeden önce, kullanıcının çok iyi bir tasarım yapmış olması gerekir. Aksi takdirde mantıksal yapıdaki bozukluk ilerideki safhalarda oldukça büyük problemler oluşturabilir. Access Dosyası açılıp Nesneler bölümünden Tablolar seçildiğinde daha önceden oluşturulan tablolar var ise onları sağ taraftaki alanda görebiliriz.yukarıdaki ekran görüntüsünde daha önceden oluşturulan Tablolardan BOLMECIK seçilmiştir.çift tıklanırsa yada Aç butonuna tıklanırsa bu tablo açılır ve kayıtları görüp kayıtlar da yeni kayıt,değiştirme ve silme işlemleri yapabiliriz.

5 Sihirbazı Kullanarak Tablo Oluşturmak : Bu buton tıklandığında aşağıdaki tablo sihirbazı formu yardımıyla tablo oluşturabiliriz.sihirbaz kullanımı ile tablo oluşturmak veri tiplerini tanımayanlar için başlangıçta yardımcı olabilir ama Tabloları tasarım görünümünde hazırlanmasının daha iyi olacaktır. Verileri Girerek Tablo Oluşturmak : Bu buton tıklandığında aşağıdaki Excel benzeri hücrelere veri girişi yaparak Tablo oluşturabiliriz. Oluşturulan tablo daha sonrada düzenleme bölümünde tablo adları veri tipleri değiştirilebilir.

6 Tasarım Görünümde Tablo Oluştur,Sihirbazı Kullanarak Tablo Oluştur,Verileri Girerek Tablo Oluştur şeklinde Accesin hemen tablo oluşturmak için Default Bölümleri vardır. Ayrıca Yeni butonuna tıklayarak Tablo oluşturabiliriz. Yeni butonuna tıkladığımızda yukarıdaki ekran görüntüsü gelir. Tasarım Görünümünde Tablo Oluşturma Açıklama

7 Form üzerindeki bölümler seçildiğinde sağ alt mavi yazıyla ilgili açıklamalar gelmektedir F1 tuşuna basıldığında konu hakkında daha geniş yardım alınabilmektedir. Bu bölümleri kısaca tanımlayalım. Alan Adı : Tablodaki sütunların (veri alanı) adıdır. Adlarında [ ]!. gibi özel karakterler kullanılmaz. Boşluklar başta olmamak şartıyla 64 karektere kadar her şeyi kullanabilirsiniz ama genel kural olarak Türkçe harfler ş,ğ,..,aritmetik semboller +,-.. gibi kullanılmamalıdır. Kısa olması ve boşluk yerine _ (alt çizgi) kullanılmalıdır. ARZ_KUL (Arazi Kullanımı) gibi. Alan adı sadece rakam olmamalı ama rakamla bitebilir. 1,2, yerine T1,T2 daha iyidir.çünkü sorgu anında köşeli [] parentez içinde yazmayı unutursak rakamsal işlemi yapar. Sözgelimi alan adları 2 ve 3 verelim ve bunlardaki değerlerde 10 ve 20 gibi sayısal bir veri olsun biz sorguda 2. ve 3. alanları çarptırmak istediğimizde 2*3 yazarsak sorgunun sonucu 6 döner. [2]*[3] şeklinde yazdığımızda 200 sonucu döner.onun için T2,T3 gibi harfle başlayan alan adları daha iyidir. Küçük yada büyük olabilir ama Büyük harfleri kullanmak bazen daha iyi olabilir. Plan_id deki küçük i İngilizce de I şeklinde kullanılır bu da bazen sorgularda sorun olabilmektedir. O yüzden PLAN_ID şeklinde büyük harf kullanmak daha iyi olacaktır. Tanımlama: Veri alanın açıklama bölümüdür bir yerde veri sözlüğüdür.sözgelimi ARZ_KUL veri alanı adının ne anlama geldiğini tanımlama bölümünde şöyle açıklayabiliriz. Arazi Kullanımını ifade etmektedir.des_nomval Tablosunun INT_VAL değeri 133 olan bölümünden kod açıklamalarına ulaşırız. Gibi.. Veri Türü : Alan adı verildikten sonra o alanda tutulacak veri tipinin belirlenmesi gerekir. Veri tipleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir. Metin : Alfa nümerik bilgi tipleridir. Bu tip alanlara sayısal veri girildiği zaman metin olarak dikkate alınırlar ve matematiksel işlemlere tabi tutulmazlar. Alanın kabul edeceği maksimum karakter sayısı 255 değerini aşmayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenir. Her karakter için sabit disk ortamından 1 byte kullanılır. MESCERE, MES_TIP, PLAN_AD, CAG_SIN gibi.. Not : Uzunluğu önceden belirlenmeyen (hatırlatma notu,adres,açıklama gibi) Veriler için kullanılır. Yine alfa nümerik veri girişini kabul eder. Ancak metin tipi alana göre avantajlı görünse de bu tür alanlar üzerinden tablolar arası ilişki kurulamaz ve bu alanlar indekslenemez. Bu tip alanlara en çok karakterlik veri girilebilir. Her karakter için sabit disk ortamından 1 byte kullanılır. Sayı : Tam ve/veya ondalıklı sayıların girişi için kullanılırlar. Bu tip alanlara veri girişi yapılan sayısal veriler üzerinden matematiksel işlemler yapılabilir. Tarih/Saat : Tarih ve saat olarak girilecek veri tipidir. Disk üzerinde 8 byte kullanılır. Para Birimi : Para birimi ile ilgili sayısal veriler için kullanılır. Bu tip alana girilen sayısal verilere matematiksel işlemler uygulanabilir ancak bu sayısal veriler tam sayı kısmı en fazla 15 basamak, ondalık kısmı da en fazla 4 basamak olabilir. Disk üzerinde 8 byte yer kaplar. Otomatik Sayı : Her kayıt girişi işleminde kendi kendine istenirse birer birer, istenirse rasgele sayılar üretebilen bir veri tipidir. Ancak her zaman Otomatik Sayı alan kayıt sayısını göstermez. Çünkü bir kayıt girişi iptal edildiğinde sayaç artmış olur veya bir kayıt

8 silindiğinde sayaç değerleri otomatik olarak tekrar düzenlemez. Otomatik Sayı alana kullanıcı müdahale edemez, bu alandaki değerleri değiştiremez. Bu nedenle bu tipte alanlar kayıt sayısından büyük değerler içerebilir. Ayrıca tablo içerisinde birden fazla sayıda Otomatik Sayı alanı bulunamaz, Access buna izin vermez. Disk üzerinde 4 byte kullanılır. Evet/Hayır : Sadece ikili cevap durumlarında kullanılabilecek bir veri tipidir. (kadın/erkek, ithal/yerli, kapalı/açık gibi) Disk üzerinde 1 byte kullanılır. OLE Nesnesi : Bu alana OLE teknolojisini destekleyen uygulamalardan herhangi bir nesne (resim, grafik vs.) yerleştirilebilir. Bu nesneler en fazla 2 Gigabyte ölçüsünde olabilir. Nesnenin büyüklüğü disk üzerinde kaplanacak alanı belirler. Bu tip alanlara indeksleme işlemi uygulanamaz. Arama Sihirbazı : Bu alandaki veriler başka tablodan alınabilir veya alana girilmesi gereken bilgiler daha önceden sihirbaz yardımıyla belirlenebilir. c) Açıklama : Alan hakkında bilgi vermek için kullanılır. Bu tablodan oluşturulmuş form üzerinden veri girişi yapılırken, hangi alan üzerinde bulunuyorsa o alan için açıklama notu durum çubuğu üzerinde yazılacaktır. Doldurulması zorunlu değildir. d) Alan Özellikleri : Alan Özellikleri kullanarak verilerin görünüşleri kontrol edilebilir yanlış veri girişleri önlenebilir, varsayılan değerler belirlenebilir, arama ve sıralama işlemlerinin hızlandıracak düzenlemeler yapılabilir. Alan Özellikleri Açıklama Alan Boyutu Text alanın boyutunu belirler ya da Number ve Auto Number tipi veriler için izin verilen değer aralığını belirler. Girilen verilerin görünümünü belirler. Veri girişinde kullanıcıya Biçim kısıtlama getirmez Ondalık Basamaklar Sayısal alanlarda ondalık hane sayısını belirler. Buraya girilen kalıba uygun veri girilip girilmediğini denetler, girilen Giriş Maskesi veriyi bu kalıba uygun şekilde görüntüler. Veri girişinde kullanıcıyı yönlendirmek için kullanılır, Resim Yazısı Varsayılan Değer Geçerlilik Kuralı Geçerlilik Metni Gerekli Sıfır Uzunluk İzni Sıralı Denetimi Görüntüle Tablo - Veritabanı görünümü (Table - Datasheet View), Formlar ve Raporlar da verilerin başlıklarını (Label) belirler. Resim Yazısı verilmemiş alanlarda otomatik olarak Alan Adı nı kullanılır. Tabloya yeni bir kayıt eklediğinizde varsayılan değeri belirtilen alanda görüntüler Burada verilen şarta uygun verilerin girilmesini sağlar. Kullanıcıyı veri girişinde limitler çerçevesinde sınırlar. Kullanıcının Geçerlilik Kuralı sınırlamasına uymadığı durumlarda görüntülenecek hata mesajını belirler. Alana veri girişinin zorunlu olup olmadığını belirler. Evet cevabı verilmiş ise kullanıcı veri girişi yapmadan geçemez. Metin-Not alanın boş geçilip geçilemeyeceğini belirler. Yes cevabı verilen alan üzerinden yapılan arama ve sıralama işlemlerini hızlandırır. Sayı, Metin ve Evet/Hayır veri tiplerinin form ve rapor kontrollerinde nasıl görüntüleneceğini belirler.

9 A. Alan Boyutu : 1. Metin: Veri tipi metin seçilmiş alanları alan büyüklüğü o alan içerisinde en fazla kaç karakter saklanabileceğini belirler. Verilebilecek değerler 1 ile 255 arasında olmalıdır. Örneğin Alan Boyutu 15 olarak belirlendiyse o alana en fazla 15 karakter uzunluğunda girilebilir. 2. Sayı : Veri tipi sayı seçilmiş alanlarda alan büyüklüğü girilecek sayının hangi aralık içerisinde ve bu sayının ondalık hane taşıyıp taşımayacağını belirler. Aşağıdaki tablo Sayı veri tipi için alaln büyüklüklerini göstermektedir. Alan Büyüklüğü Girilecek sayı aralıkları Ondalık Kısım Büyüklük Bayt 0 dan 255 e Yok 1 byte Tamsayı -32,768 den 32,767 ye Yok 2 byte Uzun Tamsayı -2,147,483,648 den 2,147,483,647 ye Yok 4 byte Tek -3, den 3, e 7 hane 4 byte - Çift 1, den 1, e 15 hane 8 byte B. Biçim : Microsoft Access verileri çok farklı şekilde görüntüleyebilir. Örneğin Sayı tipi verileri para simgeleri ile birlikte görüntüleyebilir. Format yalnızca görünümü değiştirir yani formatlı veriler tablolar içerisinde girildikleri şekilde saklanırlar. 1. Sayı Biçimi : Binlik ayraç içeren görünüm isteniyorsa Standard yada Yüzde formatlarından birinin seçilmesi gerekir. Genel Sayı biçimi, girilen sayı için gerekli olduğu kadar ondalık hane görüntüler. Genel Sayı biçimi dışında bir seçimde bulunulursa görüntülenmesi istenilen ondalık hane sayısı Ondalık basamakalar bölümüne girilebilir. Eğer Ondalık Basamaklar, Otomatik olarak verildiyse Sabit seçiminde ondalık hane görüntülenmez, diğer tüm format seçimlerinde denetim masasındaki bölgesel ayarlar dikkate alınır. 2. Tarih/Saat Formatları : Tarih/Saat biçimleri denetim masasındaki bölgesel ayarlar da verilen ayarlar doğrultusunda aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. (Tabloda İngilizce Windows ayarlan dikkate alınmıştır.) Verilen Format Tarih ve Saat Verilerinin Görüntülenmesi Genel Tarih 1/31/95 4:30:00 PM (U.S) 31/01/95 16:30:00 (UK) Uzun Tarih Firiday,january 31,1995 (U.S) 31 January 1995 (U.K) Orta Uzunluktaki Tarih 31-Jan-95 Kısa Tarih 1/31/95 (U.S) 31/01/95 (U.K) Uzun Saat 4:30:00 PM Orta Uzunluktaki Saat 16:30 Kısa Saat 16:30 3. Yes/No Formatları : Yes/No formatlan True/False, On/Off olarak değiştirilebilir.

10 C. Giriş Maskesi : Giriş Maskesi veri girişi için kalıp hazırladığımız bölümdür. Microsoft Access girilen verilerin kalıba uygunluğunu denetler ve veri girişi tamamlandıktan sonra bu veriyi o kalıba uygun hale getirir. Giriş Maskesi kalıbını oluşturabilmek için Alan Özellikleri bölümünden Giriş Maskesi kutusunu tıkladıktan sonra Giriş Maskesi Sihirbazı kullanmak en kolay yoldur. Sık kullanılan kalıplar örneğin Telefon Numarası ya da tarih girişi gibi, Giriş Maskesi Sihirbazı içerisinde hazır bulunmaktadır.vizard içerisinde bulunmayan bir diğer Giriş Maskesi oluşturmak istendiğinde aşağıda belirtilen kodlar kullanılabilir. Mask Karakteri Kullanım Alanı 0 Sayı (Veri girişi zorunlu) 9 Sayı (Veri girişi zorunlu değil) # Sayı,+ ya da - işaretleri veya boşluk karakteri (Veri girişi zorunlu değil L Harf (Veri girişi zorunlu)? Harf (Veri girişi zorunlu değil) A Alfanumerik (Veri girişi zorunlu) a Alfanumerik (Veri girişi zorunlu değil) & Herhangi bir karakter (Veri girişi zorunlu) C Herhangi bir karakter (Veri girişi zorunlu değil) Ondalık ayıraç, binlik ayraç,tarih ve saat ayraçları(kontrol panel ayarına.;:;-/ göre) < Sağında bulunan karakterleri küçük harfe dönüştür > Sağında bulunan karakterleri büyük harfe dönüştür Mask içerisinde herhangi bir yerde kullanıldığında veri girişinin sağdan sola! doğru yapılmasını sağlar \ Yukarıda geçen karakterlerden herhangi biri özel anlamının dışında bir sabit olarak maske içerisinde kullanılacaksa \ karakterinin sağına yazılır. Giriş Maskesi içerisinde yer alan yukarıda belirtilen kodlar dışındaki tüm karakterler olduğu gibi görüntülenir. Aşağıdaki tabloda bazı giriş maskesi örnekleri vardır. Giriş Maskesi Örnek Veriler (000) (212) (999) ! (206) ( ) (000) AAA-AAAA (206) 555-TELE a X # >L???L?000L0 AHMET287K2 KİRAZ987A1 >00 LL? AK 124 >L<???????????? Ahmet Bekir Ceylan ISBN 0-&&&&&&&&&-0 ISBN

11 D. Varsayılan Değer : Eğer tabloda bulunan bir alana sık olarak aynı değerin girilmesi gerekiyorsa bu değerin her yeni kayıt eklendiğinde otomatik olarak oluşması için Varsayılan Değer bölümü kullanılır. Genel olarak Varsayılan Değer seçeneği sabit sayı yada metinler için kullanılır. Bununla birlikte Varsayılan Değer içerisine ifade girilebilir. Örneğin =Date() ifadesi girildiğinde günün tarihini otomatik olarak getirebilir. E. Geçerlilik Kuralı ve Geçerlilik Metni : Veri girişleri belirli şartlar konularak sınırlandırılmak istendiğinde Geçerlilik Kuralı Bölümü kullanılır. Gerçekte Access geçerlilik kuralı sayılabilecek bazı şartları kendisi koyar. Örneğin veri tipi sayı olan bir alana metin girilmesini engeller. Daha özel şartlar konulmak istendiğinde Geçerilik Kuralı ve bu şarlarla uyuşmayan veri girişlerinde görüntülenmesi istenen hata mesajıda Geçerlilik Metni kulanılarak belirtilir. Geçerlilik Kuralı bölümü bir ifade verilerek taımlanır. Örneğin sayısal bir alana sıfır yada daha büyük bir sayı girilmesi şartı verilmek istendiğinde >=0 veya metin tipi bir alana ankara, istanbul, izmir dışında bir veri girilmemesi isteniyorsa ankara or istanbul or izmir ifadeleri kullanılabilir. Aşağıdaki tablo örnek Geçerlilik Kuralı ve Geçerlilik Metni içermektedir. Geçerlilik Kuralı Geçerlilik Testi <>0 Sıfır Değeri Giremezsiniz 0 OR >100 Sıfır yada 100 den büyük değer giriniz Girilen değer K harfi ile başlamalı ve toplam 4 karakteri geçmemeli Like K??? <#1/1/95# 1995 ten önceki bir tarihi girebilirsiniz Between #1/1/94# and #31/12/94# Tarih 1994 yılına ait olmalı F. Sıralı : Belirli bir alan üzerinden sıkça arama ve sıralama işlemleri yapılması düşünülüyorsa, bu alana indeks (Indexeü) vererek işlemler hızlandırılabilir. Sıralama işlemi, veri araması ve sıralaması yaparken hız kazandırmak için kullanılır. İki tür Sıralama yöntemi mevcuttur. 1. Tek Alanlı Sıralama:Tabloda bulunan bir alana indeks vermek için bu alanın Field Properties bölümünden Indexed kısmında aşağıdakilerden biri seçilebilir Sıralı Anlamı Hayır Bu alan içerisinde sıralama oluşturma Evet (Yineleme var) Sıralama oluşturur (Aynı değeri taşıyan kayıtlar girilebilir) Evet (Yineleme yok) Sıralama oluşturur (Aynı değeri taşıyan kayıtlar girilemez) 2. Çok Alanlı İndeksleme:Eğer sıralama işleminin birden fazla alan üzerinde uygulanılması istenirse. Çok alanlı indeksler (Multıple Field Inde.ves) yöntemi kullanılır. Böyle bir özelliği uygulayabilmek için Tablo Tasarımı penceresindeyken Görünüm menüsünden Dzinler seçeneğinin seçilmesi gerekir. Çok alanlı İndeksleme yapmak için, çok alanlı sıralamaya katılmak istenilen alan adları Alan Adı bölümünde bulunan Combo Box ( Açılır-kapanır liste kutusu ) yardımıyla seçilebilir. Bu alanların hepsinin bir grup altında toplanabilmesi için Dizin Adı bölümünde sadece ilk alan hizasına bir indeks adı verilmesi gerekir. Bu grupta olan ve hemen altında sıralanan diğer alanların Index Name bölümleri boş bırakılır. Böylece çok alanlı indeks oluşturulmuş olur. Dizin penceresi tek alanlı indeks uygulayabilmek için de bir alternatiftir. Burada her alan için dizin özellikleri bölümü bulunur Bu bölüm içerisinde bulunan Birinci satırı ilgili alanırr Birincil Endeks (aşağıda anlatılacaktır) olup olmayacağını belirler. Bu bölüm bir.veya birden fazla alana Birincil İndeks

12 tanımlaması yapmak için de bir alternatiftir. Benzersiz komutu ise bu alan üzerinde veri girişi yapılırken tekrarlanan veri olup olmayacağını belirler. Boşları yoksay ise veri girişi yapılmadan bu alandan geçilip geçilmeyeceğini belirler. Sıralama Düzeni bölümünde ise ilgili alan için sıralamanın Artan (Ascending) veya Azalan (Descending) olacağı belirlenir Primary Key (Birincil İndeks) Tanımlaması : İlişkisel Veritabanlarında her tabloya bir birincil indeks tanımlaması yapmakta fayda vardır. Bir alan üzerine birincil indeks tanımlaması uygulamak isteniyorsa fare yardımıyla o alanı işaretledikten sonra araç çubuğu üzerinde Set Primary Key düğmesini (üzerinde anahtar resmi olan) veya Edit menüsünden Set Primary Key seçeneğini tıklamak yeterlidir. Eğer birden fazla alana bu tanımlama yapılmak isteniyorsa önce bu alanları klavyeden Ctrl tuşuna basılı iken seçip aynı işlemler tekrarlanır. Eğer bir alana birincil indeks (Primary Key) tanımlaması yapılmış ise bu alan otomatik olarak indekslenmiş ve No Duplicate durumuna getirilmiş olur. Eğer bir tablodaki her hangi bir alan için birincil indeks tanımlaması yapılmamış ise, bu tabloyu kaydetmek istediğimizde böyle bir tanımlamanın henüz yapılmamış olduğunu ve yapmak isteyip istemediğimizi soran bir diyalog penceresi ile karşılaşılır. No cevabı seçilirse, birincil indeks tanımlama işlemi yapılmadan devam eder. Eğer Yes cevabı verilirse, bu durumda öncelikle bu tablo içerisinde bir Auto Number alan aranır. Eğer bu tablo içerisinde Auto Number alan bulunuyorsa bu alan birincil indeks olarak tanımlanır. Tablo içerisinde hiç Auto Number alan bulunmuyor ise bu durumda Access kendisi ID isimli bir Auto Number alan oluşturarak, bu alana birincil indeks tanımlaması yapar. Oluşturulmuş bir tablonun alan adı,veri türü,tanımlama yada genel özelliklerinde değişiklikler yapmayı istersek Tasarla butonunu kullanmalıyız. Dışarıdan Veri Almak Access ile veri tabanına (Access, Excel, dbase, Paradox, XML, Text,ODBC ) dışarıdan veri alabiliriz.bunun için Yeni Butonuna tıklayıp Tablo Al yada aşağıdaki şekilde olduğu gibi boşluk da Mouse sağ tıklayarak Al diyerek sihirbazı takip etmeliyiz.

13 Yine aynı metot ile Tabloları Bağla seçimi de dış veri almak için kullanılır.aralarındaki fark ise Al ile veri tabanınıza veriyi taşırsınız diğerinde ise bağlantı yaparsınız yani verinin aslı dışarıdadır. Dışarıya Veri Vermek Dışarıya gönderilecek Nesne seçildikten sonra Mouse sağ tıklatıldığında yandaki şekilde görünen eylemleri yaptırabiliriz.( Aç, Yazdır,Kopya, Kes Kaydet.) Ver seçilirse dışarıya Veri aktarması (Access, Excel, dbase, Text.) yapılır.

14 Tablolarda Kayıt yada Veri Eklemek, Silmek, Düzeltmek Alan adı, Veri türü Düzeltmelerinin yapıldığı bölüm Nesne Silme Kayıt Süzme Yeni Kayıt Kayıt Silme Tüm Kayıt seçimi Kayıt Seçicisi Yeni Kayıt Mevcut Tablolardan biri seçilip çift tıklandığında yada üst menü deki Aç tıklandığında Tablo açılır. Kayıt seçimi yapıldığında satır rengi değişir.soldaki kayıt seçicisindeyken sağ tıklandığında Kopya, Silme, Kayıt gibi eylemler yapılabilmektedir. Verinin bu şekilde girilmesi, düzeltilmesi eğer kayıt sayısı fazla ise biraz zahmetlidir. Veriler gruplar haline getirilebiliyorsa o şekilde toplu değişimleri yapabilmek mümkündür bunun içinde süzgeç bölümü kullanılır. Süz Bölümünde Kullanılan Karekterler ve Fonksiyonlar > > den Büyük < = <= ve 20 den küçük < <18 18 den Küçük >= >=35 35 ve 35 den büyük = = OT OT eşit <> <>7 7 hariç diğerleri Is Null Boş Is Not Null Boş Olmayanlar And >2 And < arası Or 5 or 7 5 veya 7 olanlar * Karekteri jokerdir. *a sonu a ile bitenler, *t* içinde t bulunanlar Ç* Ç ile başlayanlar? sadece bir karekter için kullanılır. M?tin

15 Like Ç* Ç başlayan tüm kayıtlar gelir. Between 10 and ve 20 arasındaki tüm veriler MES_TIP Sütununda Çz0a seçilip sağ tıklanıp Seçime göre süz tıklanırsa sadece Çz0a lar seçilir.seçimi Dışta Tutarak Süz tıklanırsa Çz0a ların dışındakiler seçilir.süz: yazan boşluğa Çz0a-1 yazılıp tıklanırsa sadece Çz0a-1 ler gelir.bu şekilde herhangibirini seçip gruplandırma yapılabilir Hatta MES_TIP Çz0A yı seçip PLAN_ID de ise seçerek filtrelemeyi daha da daraltabiliriz. BOLMECIK Tablosu (Katman) Veri Yapısı MLKYT : 1- Devlet Ormanı, 2-İzin İrtifak, 3-Tüzel Kişilik, 4- Özel Orman, 5- Milli Parklar, 6- Özel Ağaçlandırma gibi Mülkiyetlerin kodlandığı veri alanı. ARZ_KUL: Arazi Kullanımının kodlandığı veri alanı. Des_NomVal tablosunda INT_VAL_ID veri alanında herhangi bir kayıtta iken sağ tıklatıp süz alanına 133 yazarak kod listesine ulaşılır.

16 Arazi_Kullanimi Int_Val_ID Des_NomVal_ClaNum Des_NomVal_Name_L2 Des_NomVal_Description_L K Koru Ormanı Bt Baltalık OT Açık Alan E Erozyon F Fidanlık T Taşlık,Kayalık Ku/ÇO Kum/Çakıl ocğ Bk Bataklık,Sazlık Su Su Me Otlak İs İskan Dp Depo Yol Yol TO Taş Md.Ocğ Z Ziraat Ag0 Ag Otb Otoban B 2B OD Orman Dışı OT-T OT-T OT-Z OT-Z OT-E OT-E Z-OT Z-OT Ts Tesis KAPALILIK : 0-bozuk, Verimli, Null- Ormansız alanlar CAG_SIN : Ağaçların 1.30 m yükseklikteki (Göğüs Boyu) ölçülen çaplarının,çap gruplarına göre yapılan alfa numerik (metin) veri alanıdır. A (a, ab), B (b, bc), C (c, cd), D (d), E (e), K (Çkd1/a3-Çkcd1/Mab3 gibi) a d1.3 çapı >=0 cm - d1.3 çapı <7.9 cm b d1.3 çapı >=8 cm - d1.3 çapı <19.9 cm c d1.3 çapı >=20 cm - d1.3 çapı <35.9 cm d d1.3 çapı >=36 cm - d1.3 çapı <51.9 cm e d1.3 çapı >=52 cm KAR_KOD : Karışım Kodu veri alanıdır. Meşcerenin saf veya karışık oluşuna göre kod kullanılır. Saf meşcerelerde ağaç kodu karışık meşcerelerde karışıma göre kod kullanılır. Örneğin Çkbc3 saf Çk olduğu için 2, MÇkab2 İbreli+Yapraklı karışım Kodu 91 kullanılır. Des_NomVal Tablosunda Int_Val_ID=198 olanlardır.

17 KAR_KOD Int_Val_ID Des_NomVal_ClaNum Des_NomVal_Name_L2 Des_NomVal_Description_L Çz Kızılçam Çk Karaçam Çs Sarıçam G Göknar L Ladin S Sedir Ar Ardıç Çf Fıstıkçamı Sr Servi P Porsuk Çh Halep Çamı Çm Sahil Çamı Çr Radiata çamı D Duglaz An Andız Di Diğer İbreli Kn Kayın M Meşe Gn Gürgen Kz Kızılağaç Kv Kavak Ks Kestane Dş Dişbudak Ih Ihlamur Ak Akçaağaç Ka Karaağaç Ky Kayacık Çn Çınar Ok Okaliptüs Sğ Sığla Fn Fındık Sö Söğüt H Huş Df Defne Ş Şimşir O Ormangülü Cv Ceviz Zy Yabani Zeytin Mp Palamutmeşesi Ms Saplımeşe Mz Sapsızmeşe Mc Macarmeşesi Mt Tüylümeşe

18 KAR_KOD Int_Val_ID Des_NomVal_ClaNum Des_NomVal_Name_L2 Des_NomVal_Description_L Mm Mazımeşesi Ml Saçlımeşe Mr Pırnalmeşesi Bm Badem Ko Kocayemiş Ma Maki Ka Kıbrıs Akasyası Ya Yalancı Akasya Ah Ahlat Ki Kiraz Uv Üvez Dy Diğer yapraklı Mk Kasnakmeşesi Mkr Kermesmeşesi Hr Harnup İİ İbreli_İbreli Kar İY İbreli_Yap_Kar YY Yaprak Yap Kar FONK1,FONK2,FONK3 : FONK1 Ana Fonksiyon, FONK2 ve 3 Yardımcı Fonksiyonların Nümerik kodlarıdır.des_nomval Tablosunda Int_Val_ID =200 dür FONKSIYON_ANA_BASLIK KOD KA UA FKA FUA Int_Val_ID KltOdÜrt Kaliteli ve Özellikli Odun Üretimi Ü Orman Ürünleri Üretim EndOdÜrt En Yüksek Mik.End.Odun Üretimi Ü Orman Ürünleri Üretim YakOdÜrt Yakacak Odun Üretimi Ü Orman Ürünleri Üretim DiğerÖzAğç Diğer(Özel Ağaçlandırma vb.) Ü Orman Ürünleri Üretim OdDışÜrün Odun Dışı Orman Üretimi Ü Orman Ürünleri Üretim Bal&BasralıAlan Bal Üretim Ormanları ve Basralı Alanlar Ü Orman Ürünleri Üretim BitkiÜrün Bitkisel Ürünler Ü Orman Ürünleri Üretim HayvnÜrün Hayvansal Ürünler Ü Orman Ürünleri Üretim SuMinÜrün Su ve Mineral Ürünler Ü Orman Ürünleri Üretim DoğayıKor Doğayı Koruma Dk Doğayı Koruma GenKorOrm Gen Koruma Ormanı Dk Doğayı Koruma Milli Park Milli Parklar Dk Doğayı Koruma MuhfzOrm Muhafaza Ormanı Dk Doğayı Koruma

19 FONKSIYON_ANA_BASLIK KOD KA UA FKA FUA Int_Val_ID TbtParkı Tabiat Parkı Dk Doğayı Koruma TbtKorOr Tabiatı Koruma Ormanı Dk Doğayı Koruma YbnHytKor Yaban Hayatı Kor. Ve Gel Sahaları Dk Doğayı Koruma AlpinZonu Alpin Zonu Dk Doğayı Koruma DoğYaşOr Doğal Yaşlı Ormanlar Dk Doğayı Koruma EkljEtkBöl Ekolojik Etkilenme (Geçiş) Bölgesi Dk Doğayı Koruma HasasEkos Hassas Ekosistemler Dk Doğayı Koruma KıyıOrm Kıyı Ormanı Dk Doğayı Koruma OrmEkosisİylştrm Orman Ekosistemi İyileştirme Dk Doğayı Koruma YtşYerKötü Yetişme Yeri Çok Kötü Alanlar Dk Doğayı Koruma YükKorDeğ Yüksek Koruma Değeri Taşıyan Alan Dk Doğayı Koruma YükDağEks Yüksek Dağ Orman Ekosistemi Dk Doğayı Koruma TohumMeş Tohum Meşceresi Dk Doğayı Koruma TohumBah Tohum Bahçeleri Dk Doğayı Koruma SosBasKor Sosyal Baskıdan Koruma Dk Doğayı Koruma Arboretum Arboretum Dk Doğayı Koruma ArkeoSit Arkeolojik Sit Dk Doğayı Koruma BioRzvAl Biosfer Rezerv Alanı Dk Doğayı Koruma BioGenRzvAl Biogenetik Rezerv Alanı Dk Doğayı Koruma DoğSitAl Doğal Sit Alanı Dk Doğayı Koruma BotBah Botanik Bahçesi Dk Doğayı Koruma DnyMrsAl Dünya Miras Alanı Dk Doğayı Koruma KntArSit Kentsel Arkeolojik Sit Dk Doğayı Koruma KntSit Kentsel Sit Dk Doğayı Koruma KolkyBhc Koleksiyon Bahçeleri Dk Doğayı Koruma ÖzÇvKor Özel Çevre Koruma Bölgeleri Dk Doğayı Koruma RamsarAl Ramsar Alanları Dk Doğayı Koruma TarSit Tarihi Sit Dk Doğayı Koruma KumEkSKr Kumul Ekosistemini Koruma Dk Doğayı Koruma Lagün Lagün Dk Doğayı Koruma ÖzAmçKrAl Özel Amaçlı Koruma Alanı Dk Doğayı Koruma ÖnmBitAl Önemli Bitki Alanları Dk Doğayı Koruma ÖnmKuşAl Önemli Kuş Alanları Dk Doğayı Koruma SıcakNok Sıcak Noktalar Dk Doğayı Koruma SulakAlKor Sulak Alan Koruma Dk Doğayı Koruma SuKnrKrAl Su Kenarı Koruma Alanı Dk Doğayı Koruma Turba Turba Dk Doğayı Koruma Gekya Gekya Dk Doğayı Koruma TbtAnıt Tabiat Anıtları Dk Doğayı Koruma YngÖnOrm Yangın Önleme Ormanı Dk Doğayı Koruma OGMYabHyKorYön OGM Yaban Hayatı Kor. ve Yön. Sahaları Dk Doğayı Koruma BioÇeşKor&Gel Biyolojik Çeşitlilik Kor. ve Gel. Sahaları Dk Doğayı Koruma ÇığÖnleme Çığ Önlemi Tk Erozyonu Önleme HeyelanÖnl Heyelan Önleme Tk Erozyonu Önleme 200

20 FONKSIYON_ANA_BASLIK KOD KA UA FKA FUA Int_Val_ID TaşKayaYuv Taş ve Kaya Yuvarlanmayı Önleme Tk Erozyonu Önleme Toprak Koru Toprak Koruma Tk Erozyonu Önleme Sel-TaşkınÖn Sel_Taşkın Önleme Tk Erozyonu Önleme İklimKoruma İklim Koruma İk İklim Koruma İçmeSuKoru İçme Suyu Koruma Sk Hidrolojik KullSuKoru Kullanma Suyu Koruma Sk Hidrolojik SuKayKoru Su Kaynaklarını Koruma Sk Hidrolojik GürültüÖnlm Gürültü Önleme Ts Toplum Sağlığı HavaKirÖnlm Hava Kirliliğini Önleme Ts Toplum Sağlığı KentOrmanı Kent Ormanları Ts Toplum Sağlığı SağTesKoru Sağlık Tesislerini Koruma Ts Toplum Sağlığı EstAmçYolK Estetik Amaçlı Yol Koruma Pk Estetik Estetik Estetik Görünüm Pk Estetik DoğaYürAlanı Doğa Yürüyüş Alanı R Rekreasyon KayaTırAlanı Kaya Tırmanış Alanları R Rekreasyon KuşGözlemY Kuş Gözlem Yerleri R Rekreasyon Rekreasyon Rekreasyon (Piknik,Mesire,OİDY,Festival) R Rekreasyon SporAlanı Spor Alanları R Rekreasyon AvlakAlanı Avlak Alanı R Rekreasyon TurizmAmaç Turizm Amaçlı Ormanlar R Rekreasyon AskeriTesis Askeri Tesis ve Tatbikat Alanları Us Ulusal Savunma UlsSnrStrtAl Ulusal Sınır ve Stratejik Alanlar Us Ulusal Savunma ArştOrmanı Araştırma Amaçlı Ba Bilimsel ArbArştOrm Arboretum Araştırma Ormanı Ba Bilimsel EğitimAmaç Eğitim Amaçlı Ba Bilimsel FakAraştırma Fakülte Araştırma Ba Bilimsel OrmcılıkArşO Ormancılık Araştırma Ormanı Ba Bilimsel OT Ağaçsız Orman Toprağı OT OT E-Yzy Yüzey Erozyonu E-Yzy E-Yzy E-Olk Oluk Erozyonu E-Olk E-Olk F Fidanlık F Fidanlık T Kayalık,Taşlık T Kayalık,Taşlık Ku-H Hareketli Kumul Ku-H Ku-H Ku-S Sabit Kumul Ku-S Ku-S Bk Bataklık,Sazlık Bk Bk Su-Göl Göl, Bent, Baraj, Nehir Su-Göl Su-Göl Su-Bent Göl, Bent, Baraj, Nehir Su-Bent Su-Bent Su-Baraj Göl, Bent, Baraj, Nehir Su-Baraj Su-Baraj Su-Nehir Göl, Bent, Baraj, Nehir Su- Nehir Su-Nehir Me Mera Me Me Otlak Otlak Otlak Otlak Yayla Yayla Yayla Yayla Çayır Çayır Çayır Çayır Bozkır Bozkır Bozkır Bozkır 200

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu VERİ TABANI I Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veri Tabanı Bileşenleri Tablolar : Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur. Diğer veritabanı

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablo Hazırlama Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablolar Tablolar veri tabanlarında bilgilerin tutulduğu veri gruplarıdır. Tablo içerisinde yer alan her bilgi kayıt, sütunlar ise alan olarak adlandırılır. Kayıtlar

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1.VERİTABANI NEDİR?... 2 2.MICROSOFT ACCESS... 2 3. TABLOLAR... 3 3.2 Tablolara Kayıt Girmek... 5 4. FORMLAR... 7 4.1 Form Sihirbazı ile form oluşturma...

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

Harita okuma: önemli kurallar

Harita okuma: önemli kurallar Harita okuma: önemli kurallar a1 ve a2 yok a (kapalılık yok) ve a3 var (3kapalı), 0a yer yer gençlik var ancak başarısız a0 tamamlama gerektiren başarılı gençlik :0, 0a, a0, a, a3 a0,0a,0,0y,d,d/a,c,c/a

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında 5.2. Veritabanı İşlemleri MS Access MS Access ilişkisel veritabanıdır. Yani verileri, birbirleriyle ilişkili tablolar t içerisinde saklar. Birçok veritabanı yönetim sistemi uygulama programlarının aksine,

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır.

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır. EXCEL Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden oluşmaktadır. Satırlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edilirler. EXCEL de her bir çalışma

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak.

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Amaçlarımız 2 Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Microsoft Excel 2010 da bilgi girişi yapabilmek. Excel de

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 7 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu ve bundan sonraki bölümlerde bir veritabanı üzerinde form ve rapor oluşturma konuları anlatılacaktır. Veritabanı üzerinde yapılabilecek işlemler;

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA BÖLÜM 8 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA 8.1 ACCESS İLE RAPOR OLUŞTURMA Raporlar; tablolardaki ve hazırlanan sorgulardaki bilgilerin istenilen düzenlemelere göre ekran veya yazıcıdan liste

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Access 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Veritabanı Sistemleri Veritabanı Sistemleri Bilgi çağında veriyi düzenli-planlı saklamak, veriye hızlı ulaşmak, değişik veriler

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE DOĞRULAMA VE DENETLEME DOĞRULAMA Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı,

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI 1 MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı programları, veritabanı

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Hücreleri Biçimlendirme ELEKTRONİK ÇİZELGE Formülleri Kullanma Verileri Sıralama Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Elektronik Çizelge de sayıları; bin ayracı, yüzde oranı, tarih/saat ve para

Detaylı

YHEY2008 DOĞADA YÖN BULMA. Yrd. Doç. Dr. Uzay KARAHALİL

YHEY2008 DOĞADA YÖN BULMA. Yrd. Doç. Dr. Uzay KARAHALİL YHEY2008 DOĞADA YÖN BULMA Yrd. Doç. Dr. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Topografik Haritalarda Sapma Açısı Orman Amenajman Planı ve Meşcere Tipi Rumuzları P noktası Sapma miktarı Sapma göstergesi Örnek: Grid

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

UFRS ANALİZ DOKÜMANI

UFRS ANALİZ DOKÜMANI UFRS ANALİZ DOKÜMANI Versiyon 7.0.7 MatriksMatriksMatriksMatriksMa 25.10.2013 triksmat Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. riksmatriksmatriksmatriksmatriksiksmatr iksmatriksmatriksmatriksmatriksmatriks İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız.

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız. EKLEME SORGUSU 1) Web sayfasından ornekveritabani.mdb isimli dosyayı Masaüstü ne indiriniz çift tıklayarak açınız ve DOSYA > Veritabanını Farklı Kaydet komutunu uygulayarak Masaüstü ne ornekveritabani.accdb

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

SPSS-Tarihsel Gelişimi

SPSS-Tarihsel Gelişimi SPSS -Giriş SPSS-Tarihsel Gelişimi ilk sürümü Norman H. Nie, C. Hadlai Hull ve Dale H. Bent tarafından geliştirilmiş ve 1968 yılında piyasaya çıkmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

"Her zaman düzeltme öner" seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin "Öneriler" bölümünde düzeltme önerir.

Her zaman düzeltme öner seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin Öneriler bölümünde düzeltme önerir. ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi (F7): Yazılan belgede bulunan yazım hatalarını bulmak için kullanılır. Microsoft'un hazırladığı Office programı ile birlikte bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanılanarak

Detaylı

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3,

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3, 1 2 3 Formül Oluşturma: Excel de formüller = ile başlar. Örnek formüller; =ortalama(b1;c1) b1 ile c1 hücrelerinin ortalamasını alır =toplam(a1;b1) a1 ile b1 hücrelerinin toplama formülünü verir. =çarpım(a1;b1;c1;..)

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 1 TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 2 Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

Bağlantılar dışarıdan alınan verilerin (bu farklı Excel dosyası da olabilir) özelliklerini düzenlemek ve verilerin son halini almak için kullanılır.

Bağlantılar dışarıdan alınan verilerin (bu farklı Excel dosyası da olabilir) özelliklerini düzenlemek ve verilerin son halini almak için kullanılır. MICROSOFT EXCEL 2010 Tekno-K@mp Eğitim ID 1 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 23 Ana Kategori Menüler / Sekmeler Alt Kategori Veri Sekmesi Konu Veri Araçları ve Anahat Grupları Ek

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Access Örnek Test Soruları

Access Örnek Test Soruları Access Örnek Test Soruları 1.Access te aş.den hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir c) slayt gösterisi yapılabilir d) veri kaydı tutulabilir 2.Access için

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net 10-Veri Tabanları 1 VERİ TABANI VERİTABANI (DATABASE) Birbiri ile ilişkili bir veya daha fazla tablodan oluşan bilgi topluluğudur. Veri tabanındaki tablolara ulaşılarak sorgulama yapılır ve istenilen bilgiler

Detaylı

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır.

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra

Detaylı

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI TABLOLARIN OLUŞTURULMASI Programda beş temel dosya üzerinde çalışılmiştır. Bunlar aşağıdaki resimde görülen Malzeme, Personel,

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 2014 2015 Güz Yarıyılı Uygulama 2 ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

BÖLÜM 19 5. RAPORLAR. Şekil 5.1. Rapor sihirbazı ile rapor oluşturma 1. pencere.

BÖLÜM 19 5. RAPORLAR. Şekil 5.1. Rapor sihirbazı ile rapor oluşturma 1. pencere. BÖLÜM 19 5. RAPORLAR Raporlar; tablolardaki ve hazırlanan sorgulardaki bilgilerin istenilen düzenlemelere göre ekran veya yazıcıdan liste halinde alınabilmesi sağlayan bir ortamdır. Raporları hazırlayabilmek

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları

Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları Fonksiyonlar sıfır veya daha fazla bağımsız değişken alan ve sonuçta sadece bir değer döndüren programlardır. Oracle ile birlikte birkaç hazır fonksiyon gelmektedir.

Detaylı

POWERPOINT 2010 KULLANIMI

POWERPOINT 2010 KULLANIMI Modül 7 MODÜL 7 POWERPOINT 2010 KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı