1 STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 stajbaslatmasinavi@gmail.com STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI"

Transkript

1 1 Türkiy msb sdrlrı gör; krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi yd bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r d vrilir? A) Mliy dğri B) N grçklşirilbilir dğr C) Alış dğri D) Dr dğri E) Grçğ yg dğr 2 Sış ıd rık dğr d dâil lmk üzr izm srsi by bir vrlığı sğldığı yrrlrı plmı gi dğrl id dilir? A) Gri kzılbilir dğr B) N dr dğri C) Amrism bi dğr D) Mliy dğri E) Grçğ yg dğr 6 Aşğıdkilrd gisi isl bllrı iliksl özlliklrid biri dğildir? A) İiy yglk B) Sürklilik C) Alşılbilirlik D) Güvilirlik E) Krşılşırılbilirlik 7 İşlm bir kiii blglr gör bşk bir işlmy smış v ysl sipliğii dvrmişir Ak b kii kmik girilrid ydlmy dvm mk içi d diğr rl lşmış lmsı drmd, b işlmi sış lrk rprlmsı şğıdki ilklrd gisi il dğrd çlişir? A) Alşılbilirlik B) Ömlilik C) Özü öliği D) İiy yglk E) Krşılşırılbilirlik 3 Gçmiş döm lrıı düzlilrk, düzlilmiş rlrı isl bllrd iç lmmış gibi yr lmsı, ölçülmsi v çıklmsı şğıdkilrd gisii id mkdir? A) Griy döük yid düzlmyi B) İlriy döük düzlmyi C) Griy döük yglmyı D) Msb pliiksıdki dğişikliği E) Msb miidki dğişikliği 4 Bilgi ömli lr içrmiyrs, öyrgılı dğils v blli bir ky mkl bir şkild çıklmış ldğ kbl dildiği y d çıklmış ldğ bkldiği içi kllıılr rıd b bilgiy dyılks, bilgii şğıdki özlliklrd gisi sip ldğ kbl dilir? A) Krşılşırılbilirlik B) Ömlilik C) İiy yglk D) Alşılbilirlik E) Güvilirlik 8 Aşğıdkilrd gisi kvrmsl çrçvd ıml isl bllrı iliksl özlliklri rsıd yr lmz? A) Alşılbilirlik B) İiy yglk C) Krşılşırılbilirlik D) Sürklilik E) Güvirlilik 9 Aşğıdkilrd gisi "Kvrmsl Çrçv"d blirlmiş l v sl bilgii d ydlı lmsı içi ıml iliksl özlliklr rsıd yr lmz? A) Açıklık B) Alşılbilirlik C) İlgililik D) Güvilirlik E) Krşılşırılbilirlik 5 Fisl bilgi kllıılrıı kmik krrlrıı gçmişki, bgükü v glkki lylrı dğrldirmlri yrdımı lmk y d gçmişki lylrı lgılmlrıı yi mk vy düzlmk sriyl kilmsi şğıdkilrd gisi il dğrd ilişkilidir? A) İiy yglk B) Alşılbilirlik C) Özü öliği D) Güvilirlik E) Krşılşırılbilirlik 10 IASB rıd Ulslrrsı Fisl Rprlm Sdrlrıı lşrlmsıd glksl yglm krllrıı bir ry girilmsi şklid dğil d ml kvrmlr dylı bir yl izlmkdir B bilgilr gör UFRS zırlmsıd şğıdki ml yklşımlrd gisi ss lımkdır? A) Büülşik mlli yklşım B) İşlm mlli yklşım C) Bilgi mlli yklşım D) İlk mlli yklşım E) Krl mlli yklşım 1

2 11 Ulslrrsı Msb v Fisl Rprlm sdrlrıı zırlmsıd ss lı yklşım şğıdkilrd gisidir? A) Fyd mlli yklşım B) İlk mlli yklşım C) Glksl lmy yklşım D) Mliy mlli yklşım E) Krl mlli yklşım 15 İşlmlri v diğr lylrı kisii ki vy ki bzrlri lıdığıd vy öddiğid dğil, b işlm v lylrı ldğ zm kkk irilmsi v ilgili ldklrı dömi msb kyılrı kyddilrk dömi isl bllrıd rprlmsı şğıdki msb vrsyımlrıd gisii sdr? A) Tm çıklm B) Tkkk ssı C) Ömlilik D) Özü öliği E) Nki ssı 12 Vrgi rilri rıd kl krllr gör bir sp dömi içi spi dil v üzrid vrgi öd kr d vrilir? A) Vrgiy bi kâr B) Tiri kâr C) Döm kârı D) Fliy kârı E) Olğ kâr 13 Vrgi rilri rıd kl krllr gör bir sp dömi içi spi dil v üzrid vrgi öd kâr d vrilir? A) Olğ kâr B) Tiri kâr C) Vrgiy bi kâr D) Fliy kârı E) Döm kârı 14 Kvrmsl Çrçvy gör işlmlri v diğr lylrı kisii ki vy ki bzrlri lıdığıd vy öddiğid dğil, b işlm v lylr ldğ zm kkk irilmsi v ilgili ldklrı dömi msb kyılrı kyddilrk dömi isl bllrıd rprlmsı şğıdkilrd gisi il id dilir? A) Alşılbilirlik ssı B) Sürklilik ssı C) Tkkk ssı D) Nki ssı E) Eşlşirm ssı 16 Aşğıdkilrd gisi blli bir sözlşmyl dğrd ilişkildirilmy mliylrddir? A) İş kllıl mlzm mliylri B) Tsis, mki v iz kirlm mliylri C) Sözlşmd gri ödği blirilmmiş l gl yöim mliylri D) Gözim dâil iş lı işçilik mliylri E) Sözlşmyl dğrd ilişkili srım v kik izm mliylri 17 Aşğıdkilrd gisi gçmiş dm lrıd biri dğildir? A) Msb pliiklrıı yglmsıdki ylışlıklr B) Msb milri C) Ylszlklr D) Bilgilri ylış yrmlmsıd vy yöilmsid kykl kilr E) Mmiksl lr 18 Aşğıdkilrd gisi isl bllrı düzlmsi v slmsı içi işlm rıd kbl dilmiş ilklr, sslr, glklr, krllr il yglmlrd lşr? A) Msb ilklri B) Msb kvrmlrı C) Msb pliiklrı D) Vrgi yslrı E) İç krl sismi 2

3 19 Aşğıdkilrd gisi vrgi gidri ösi döm kârıı (zrrıı) id mkdir? A) Fliy kârı (zrrı) B) Brü sış kârı (zrrı) C) Döm kârı (zrrı) D) Msb kârı (zrrı) E) Olğ kâr (zrr) 23 İşlm, glişirm liylrii sd lşrl kik bilgiyi (kw w) bir sır lrk mk v bd lşk yrrlrı krl dbilmkdir B bilgilr gör, b kik bilgi (kw-w) şğıdkilrd gisii kpsmıd yr lmkdır? A) Gidr B) Döm Gidri C) Öz kyk D) Srmy E) Vrlık 20 İşlm birlşmlri sdrdı gör, di işlmi, diil işlm üzrid krlü l gçirdiği ri d vrilir? A) Rprlm rii B) Birlşm rii C) Bşlm rii D) Tmmlm rii E) Kmy çıklm rii 21 Md kyklrıı rşırılmsı v dğrlmsi sdrdıd, rşırm v glişirm vrlıklrı msblşirmd şğıdki dğrlm ölçülrid gisiyl dğrlir? A) Mliy bdliyl B) Piys dğriyl C) Emsl bdliyl D) Pzr dğriyl E) Brs ryiiyl 24 Sışlrı, glirlri, sışlrı mliyii, gidrlri kr v zrrlr i splrı v blli dömlr i işlm liylri sçlrıı grçğ yg lrk gösrilmsi şğıdkilrd gisii mıdır? A) Sışlrı mliyii B) Bilç C) Kr dğıım bls D) Sıl mml mliyii E) Glir bls ilklrii 25 Dm krı vy zrrı, ml lr v msb pliiklrıd dğişiklik sdrdı gör drdrl liy içi şğıdki çıklmlrd gisi ypılmz? A) Döms bilçs v glir bls zırlm B) Drdrl liyi iliği C) Drdrm biimi D) Msb mçlrı bkımıd drdrmı bşlgıç rii E) Drdrmd ld dil kr vy zrr il kr v zrrı ölçmk içi kllıl msb 22 Srmyi rim güüü krmsı kvrmı dğrlsd krı blirlmsi içi şğıdki mliy sslrıd gisii dikk lımsı grkir? A) Trii mliy ssıı B) Cri mliy ssıı C) Srmy krm düzlmsii D) Nmil dğr ssıı E) Blirli bir lm ssıı kllılmsı grkmz 26 Aşğıdkilrd gisi AR-GE liylri kpsmıd yr lmz? A) Yi klji il ilgili l, dv v klıplrı srımıı rşırılmsı B) Yi bilgi dim mı yölik liylr C) Arşırm blglrıı yglmsı yölik liylr D) Kli krl mliylri E) Vrl r v rim yömlrii glişirm liylri 3

4 27 Aşğıdkilrd gisi "yırımlrı msblşirilmsi sdrdı" kpsmıddır? A) İşirklr v iş rklıklrıdki yırımlr B) Emklilik kkı pllrıı v y sigr şirklrii yırımlrı C) Bğlı rklıklrdki yırımlr D) Şriy, p, iri mrk v bzri vrlıklr E) Srmy piyssı rçlrı 31 Türkiy'd lsl msb v isl rprlm sdrlrıı lşrmk v yyımlmk üzr idri v mli özrkliğ sip krlş şğıdkilrd gisidir? A) TÜRMOB B) Türkiy Msb Sdrlrı Krl C) Mliy Bklığı D) Srmy Piyssı Krl E) BDDK 28 Vrlıklrd dğr düşüklüğü sdrdı gör; şğıdkilrd gisi, ki piysı lşmsı içi grk kşllrd biri dğildir? A) Piysd iri ypıl mllrı mj lmsı B) Fiylrı kmy rıd öğrilbilmsi C) Mllrı r zm içi bir sıısıı lmsı D) Mllr ygl iy pliiksıı lsy rmıd dğişirilmsi E) Mllrı r zm içi bir lıısıı lmsı 32 Bir işlmi isl drm şğıdkilri gisid dğrd kilmz? A) Rkip işlmlri isl ypısıd B) Krl iği kmik kyklrd C) Fisl ypısıd D) Liki vrlıklrd E) Fisl drm güçlülüğüd 29 Grilr dâil lmk üzr grçğ yg dğri il msblşirilmy isl rçlr şğıdki sdrlrd gisi yglır? A) Sklr sdrdı B) Krşılıklr, kşll brçlr v kşll kilr sdrdı C) Kirlm işlmlrii msblşirilmsi sdrdı D) Sışlr v diğr lğ glirlr sdrdı E) Yıllr yygı iş v rım sözlşmlri sdrdı 33 İşi rml kışı içid (lğ işlm liylri kpsmıd) sılmk içi ld l; sılmk üzr ürilmk l y d ürim sürid y d izm smd kllılk ilk mdd v mlzmlr şklid bl vrlıklr d vrilir? A) Sklr B) Mddi dr vrlıklr C) Mddi lmy dr vrlıklr D) Sılbilir mkl kıymlr E) Bilr 30 Tpllğ dâil bğlı rklıklrı döm kr vy zrrlrıd pllk dışı pylr isb d kısım gi bld v gi sp grbd gösrilir? A) Bilçd, Öz Kyklr Grbd B) Kr Dğıım Tblsd, N Pzisy Krı/Zrrı Hsbıd C) Glir Tblsd, Azılık Pylrı Krlrı Hsbıd D) N Kslid Glir Tblsd, Azılık Pylrı Kr/ Zrr Hsbıd E) Bilçd, Mddi Olmy Dr Vrlıklr Hsbıd 34 Glir vrgilri sdrdı gör; bir vrlığı vy br bilçdki dr dğri il blrı vrgi çısıd şıdıklrı dğrlr rsıdki rklr d vrilir? A) Gçii rklr B) Ksilşmiş rklr C) Vrgi rı D) Vrgi lğı E) Vrgi br 4

5 35 Eld l pr il sbi vy blirlbilir bir rd pr lrk lık vy ödk vrlık v brçlr şğıdkilrd gisidir? A) Prsl lmy klmlr B) Prsl lmy vrlıklr C) Prsl klmlr D) Prsl vrlıklr E) Prsl yükümlülüklr STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI 5

6 36 Krşılıklı pzrlık rmıd bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi drmd ry çıkmsı grk r d vrilir? A) Emsl dğr B) Mliy dğri C) N dğr D) N grçklşbilir dğr E) Grçğ yg dğr 37 Aşğıdkilrd gisi, Türkiy Msb Sdrlrı TMS) gör isl bllr m si içid yr lmz? A) Bilç B) Nki kış bls C) Öz kyk dğişim bls D) Diplr v çıklyıı lr E) Kâr dğıım bls 38 Türkiy Msb Sdrlrı gör, yırım ypıl işlmi y kkıı z % kçı sip lmsı drmd, ksi çıkç ry klmdığı sür, yırımıı ömli kisi ldğ kbl dilir? A) 10 B) 20 C) 40 D) 50 E) Bir vrlığı mliyid vy mliy yri g diğr rlrd klıı dğri düşülmsiyl bl r d vrilir? A) Alış mliyi B) Kyılı dğr C) Dr dğri D) Amrism bi r E) Amrism gidri 40 Bir vrlığı mliyid vy mliy yri g diğr rlrd klıı dğri düşülmsiyl bl r d vrilir? A) Dr dğri B) Amrism gidri C) Alış mliyi D) Amrism bi r E) Kyılı dğr 41 Sış ıd rık dğr d dâil lmk üzr izm srsi by bir vrlığı sğldığı yrrlrı plmı gi dğrl id dilir? A) Gri kzılbilir dğr B) N dr dğri C) Amrism bi dğr D) Mliy dğri E) Grçğ yg dğr STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI 42 Türkiy msb sdrlrı gör; krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi yd bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r şğıdkilrd gisidir? A) Mliy dğri B) Alış dğri C) Grçğ yg dğr D) Dr dğri E) N grçklşirilbilir dğr 43 Türkiy msb sdrlrı gör; krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi yd bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r d vrilir? A) N grçklşirilbilir dğr B) Mliy dğri C) Dr dğri D) Grçğ yg dğr E) Alış dğri 44 Türkiy msb sdrlrı gör; krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi yd bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r d vrilir? A) Mliy dğri B) N grçklşirilbilir dğr C) Alış dğri D) Dr dğri E) Grçğ yg dğr 45 Krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi yd bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r d vrilir? A) Alış dğri B) İşlmy özgü dğr C) Dr dğri D) Grçğ yg dğr E) Kyılı dğr 46 Türkiy msb sdrlrı gör; krşılıklı pzrlık rmıd, bilgili v iskli grplr rsıd bir vrlığı l dğişirmsi y d bir br ödmsi drmd ry çıkmsı grk r şğıdkilrd gisidir? A) N grçklşirilbilir dğr B) Alış dğri C) Dr dğri D) Grçğ yg dğr E) Mliy dğri 6

7 47 İşlm birlşmlri sdrdı gör, di işlmi, diil işlm üzrid krlü l gçirdiği ri d vrilir? A) Rprlm rii B) Birlşm rii C) Bşlm rii D) Tmmlm rii E) Kmy çıklm rii 52 Kr dğişim kilri sdrdı gör, kpış kr dir? A) Eki kr B) Vd sdki kr C) Elsyis kr D) Bilç riid gçrli kr E) İşlm riidki kr 48 Md kyklrıı rşırılmsı v dğrlmsi sdrdıd, rşırm v glişirm vrlıklrı msblşirmd şğıdki dğrlm ölçülrid gisiyl dğrlir? A) Mliy bdliyl B) Piys dğriyl C) Emsl bdliyl D) Pzr dğriyl E) Brs ryiiyl 49 Srmyi rim güüü krmsı kvrmı dğrlsd krı blirlmsi içi şğıdki mliy sslrıd gisii dikk lımsı grkir? A) Trii mliy ssıı B) Cri mliy ssıı C) Srmy krm düzlmsii D) Nmil dğr ssıı E) Blirli bir lm ssıı kllılmsı grkmz 50 Fisl bilgi kllıılrıı kmik krrlrıı gçmişki, bgükü v glkki lylrı dğrldirmlri yrdımı lmk y d gçmişki lylrı lgılmlrıı yi mk vy düzlmk sriyl kilmsi şğıdkilrd gisi il dğrd ilişkilidir? A) İiy yglk B) Alşılbilirlik C) Özü öliği D) Güvilirlik E) Krşılşırılbilirlik 51 İşlm, glişirm liylrii sd lşrl kik bilgiyi (kw w) bir sır lrk mk v bd lşk yrrlrı krl dbilmkdir B bilgilr gör, b kik bilgi (kw-w) şğıdkilrd gisii kpsmıd yr lmkdır? A) Gidr B) Döm Gidri C) Öz kyk D) Srmy E) Vrlık 53 Kr dğişim kilri sdrdı gör, iki pr birimii dğişim rı şğıdkilrd gisidir? A) Çvrim B) Alış kr C) Sış kr D) Döviz kr E) Gçrli kr 54 TMS 21 Kr dğişimii kilri sdrdı gör, ybı prlı prsl klmlri bilç riidki vrim işlmlrid, şğıdki krlrd gisi kllılır? A) Trii kr B) Gçrli pr birimi C) Kpış kr D) İşlm riidki döviz kr E) Grçğ yg dğri blirldiği riki döviz kr 55 Sışlrı, glirlri, sışlrı mliyii, gidrlri kr v zrrlr i splrı v blli dömlr i işlm liylri sçlrıı grçğ yg lrk gösrilmsi şğıdkilrd gisii mıdır? A) Sışlrı mliyii B) Bilç C) Kr dğıım bls D) Sıl mml mliyii E) Glir bls ilklrii 56 Dm krı vy zrrı, ml lr v msb pliiklrıd dğişiklik sdrdı gör drdrl liy içi şğıdki çıklmlrd gisi ypılmz? A) Döms bilçs v glir bls zırlm B) Drdrl liyi iliği C) Drdrm biimi D) Msb mçlrı bkımıd drdrmı bşlgıç rii E) Drdrmd ld dil kr vy zrr il kr v zrrı ölçmk içi kllıl msb 7

8 57 Aşğıdkilrd gisi AR-GE liylri kpsmıd yr lmz? A) Yi klji il ilgili l, dv v klıplrı srımıı rşırılmsı B) Yi bilgi dim mı yölik liylr C) Arşırm blglrıı yglmsı yölik liylr D) Kli krl mliylri E) Vrl r v rim yömlrii glişirm liylri 62 Çlışlr sğl ydlr sdrdı gör; ilgili ydlrı ödmsi bir döm yklşılmsı diyl, ımlmış yd yükümlülüğüü bgükü dğrid bir dm by myd gl rış d vrilir? A) Fyd B) Cri mliy C) Fiz mliyi D) Kkı mliyi E) Fyd mliyi 58 Aşğıdkilrd gisi "yırımlrı msblşirilmsi sdrdı" kpsmıddır? A) İşirklr v iş rklıklrıdki yırımlr B) Emklilik kkı pllrıı v y sigr şirklrii yırımlrı C) Bğlı rklıklrdki yırımlr D) Şriy, p, iri mrk v bzri vrlıklr E) Srmy piyssı rçlrı 59 TMS 36 Vrlıklrd Dğr Düşüklüğü sdrdıd yr l Bir vrlığı vy ki yr birimi, sış mliylri düşülmüş grçğ yg dğri il kllım dğrid yüksk lı idsi şğıdkilrd gisii ımlmkdır? A) Klıı Dğr B) Mliy Dğri C) Kllım Dğri D) İ Edilmiş Mliy Dğri E) Gri Kzılbilir Dğr 60 Vrlıklrd dğr düşüklüğü sdrdı gör; şğıdkilrd gisi, ki piysı lşmsı içi grk kşllrd biri dğildir? A) Piysd iri ypıl mllrı mj lmsı B) Fiylrı kmy rıd öğrilbilmsi C) Mllrı r zm içi bir sıısıı lmsı D) Mllr ygl iy pliiksıı lsy rmıd dğişirilmsi E) Mllrı r zm içi bir lıısıı lmsı 61 Aşğıdkilrd gisi gçmiş dm lrıd biri dğildir? A) Msb pliiklrıı yglmsıdki ylışlıklr B) Msb milri C) Ylszlklr D) Bilgilri ylış yrmlmsıd vy yöilmsid kykl kilr E) Mmiksl lr 63 Çlışlr sğl ydlr sdrdı gör; rml mklilik riid ö işvri krrı il çlışı işi s vrilmsi v çlışı göüllü lrk, söz ks ydlr krşılığıd iş yrılmy krr vrmsi sd ödbilir drm gl ydlr şğıdkilrd gisidir? A) Primlr B) Tımlmış yd pllrı C) Tımlmış kkı pllrı D) Fyd pllrı E) İş çıkrm zmilrı 64 Çlışlr rıd sl izmlr krşılığıd işlm rıd sğl r ürlü bdl şğıdkilrd gisidir? A) Prim B) İzi C) Çlışlr sğl ydlr D) Ür E) İkrmiy 65 Grilr dâil lmk üzr grçğ yg dğri il msblşirilmy isl rçlr şğıdki sdrlrd gisi yglır? A) Sklr sdrdı B) Krşılıklr, kşll brçlr v kşll kilr sdrdı C) Kirlm işlmlrii msblşirilmsi sdrdı D) Sışlr v diğr lğ glirlr sdrdı E) Yıllr yygı iş v rım sözlşmlri sdrdı 8

9 66 Aşğıdki krşılıklrd gisi TMS 37 Krşılıklr, Kşll Brçlr v Kşll Vrlıklr sdrdı kpsmıd rprl krşılık örklrid biri dğildir? A) Kıdm zmiı krşılıklrı B) Dv krşılıklrı C) Şüpli lk krşılıklrı D) Gri krşılıklrı E) Yid ypıldırm krşılıklrı Tpllğ dâil bğlı rklıklrı döm kr vy zrrlrıd pllk dışı pylr isb d kısım gi bld v gi sp grbd gösrilir? A) Bilçd, Öz Kyklr Grbd B) Kr Dğıım Tblsd, N Pzisy Krı/Zrrı Hsbıd C) Glir Tblsd, Azılık Pylrı Krlrı Hsbıd D) N Kslid Glir Tblsd, Azılık Pylrı Kr/ Zrr Hsbıd E) Bilçd, Mddi Olmy Dr Vrlıklr Hsbıd 70 Msb pliiklrı, msb milrid dğişikliklr v lr sdrdı gör; yi bir msb pliiksıı işlmlr, lylr v kşllr, söz ks pliik p kllımdymış gibi yglmsı d vrilir? A) Msb vrsyımı B) Griy döük yid düzlm C) Griy döük yglm D) Msb miidki dğişiklik E) Msb pliiksıdki dğişiklik 71 Vrgi rilri rıd kl krllr gör bir sp dömi içi spi dil v üzrid vrgi öd kr d vrilir? A) Vrgiy bi kâr B) Tiri kâr C) Döm kârı D) Fliy kârı E) Olğ kâr 68 Aşğıdkilrd gisi blli bir sözlşmyl dğrd ilişkildirilmy mliylrddir? A) İş kllıl mlzm mliylri B) Tsis, mki v iz kirlm mliylri C) Sözlşmd gri ödği blirilmmiş l gl yöim mliylri D) Gözim dâil iş lı işçilik mliylri E) Sözlşmyl dğrd ilişkili srım v kik izm mliylri 72 Vrgi rilri rıd kl krllr gör bir sp dömi içi spi dil v üzrid vrgi öd kâr d vrilir? A) Olğ kâr B) Tiri kâr C) Vrgiy bi kâr D) Fliy kârı E) Döm kârı 9

10 73 IASB rıd Ulslrrsı Fisl Rprlm Sdrlrıı lşrlmsıd glksl yglm krllrıı bir ry girilmsi şklid dğil d ml kvrmlr dylı bir yl izlmkdir B bilgilr gör UFRS zırlmsıd şğıdki ml yklşımlrd gisi ss lımkdır? A) Büülşik mlli yklşım B) İşlm mlli yklşım C) Bilgi mlli yklşım D) İlk mlli yklşım E) Krl mlli yklşım 74 Türkiy'd lsl msb v isl rprlm sdrlrıı lşrmk v yyımlmk üzr idri v mli özrkliğ sip krlş şğıdkilrd gisidir? A) TÜRMOB B) Türkiy Msb Sdrlrı Krl C) Mliy Bklığı D) Srmy Piyssı Krl E) BDDK 75 İşlm kkıd çıl bir zmi dvsı 18 Ok 2010 riid ksilşmiş v işlm TL zmi ödmkl zldırılmışır İşlm, riid üz sçlmmış l b dv içi 2009 dömid TL şr bğlı zrr kkk irrk kyd lmışır 18 Ok 2010 riid işlmi isl bllrı üz yyılmk üzr ylmmışır B drmd işlmi 18 Ok 2010 riid grçklş zrr rı mi dild zl ldğ içi d ö kyd lı zrrı TL y idirilmsi grkir B drm şğıdki sdrlrd gisi kpsmıd ypılkır? A) TMS 37: Krşılıklr, Kşll Brçlr v Kşll Vrlıklr B) TMS 10: Bilç Triid Srki Olylr C) TMS 16: Mddi Dr Vrlıklr D) TMS 1: Fisl Tbllrı Slş Sdrdı E) TMS 8: Msb Pliiklrı, Msb Tmilrid Dğişikliklr v Hlr STAJ BAŞLATMA MUHASEBE STANDARTLARI 77 Aşğıdkilrd gisi "Kvrmsl Çrçv"d blirlmiş l v sl bilgii d ydlı lmsı içi ıml iliksl özlliklr rsıd yr lmz? A) Açıklık B) Alşılbilirlik C) İlgililik D) Güvilirlik E) Krşılşırılbilirlik 78 Aşğıdkilrd gisid yr l srlr s sr işl ürü lrk kbl dilir v b ürülri işlmsi TMS 41 Trımsl Fliylr Sdrdı gör düzlmz? A) Pmk-iplik B) Ky-yü C) Orm-küü k D) Mdır yvı-sü E) Asm-üzüm 79 Bir işlmi isl drm şğıdkilri gisid dğrd kilmz? A) Rkip işlmlri isl ypısıd B) Krl iği kmik kyklrd C) Fisl ypısıd D) Liki vrlıklrd E) Fisl drm güçlülüğüd 80 İşlm rım lvrişli bir rzi sı lmış v b rzii z vdd dğr kzğıı v kzçlı bir şkild sğıı düşümkdir Ayrı b rd drm gör b rziyi rıml ğrş işlmlr kiry vrm lsılığı d söz ksdr B drmd b rzi şğıdki sdrlrd gisii kpsmı girmkdir? A) TMS 16 Mddi Dr Vrlıklr B) TMS 2 Sklr C) TMS 40 Yırım Amçlı Gyrimkllr D) TMS 17 Kirlm İşlmlri E) TMS 41 Trımsl Fliylr 76 İşlm sip ldğ bir rssıı kıs vdd smk mıyl dğil d z vdli srmy kzı ld mk mıyl ld mkdır B drmd, b rs şğıdki sdrlrd gisi kpsmı girmkdir? A) TMS 2: Sklr B) TMS 11: İş Sözlşmlri C) TMS 17: Kirlm İşlmlri D) TMS 16: Mddi Dr Vrlıklr E) TMS 40: Yırım Amçlı Gyrimkllr 81 Dvl şviklri sdrdı gör, vrlıklr ilişki şviklr dışıd kl dvl şviklri şğıdkilrd gisidir? A) Kkılr B) Srmyy ilişki yrdımlr C) Glir ilişki şviklr D) Kyklr ilişki şviklr E) Vrlıklr ilişki şviklr 10

11 82 ilgi ömli lr içrmiyrs, öyrgılı dğils v blli bir ky mkl bir şkild çıklmış ldğ kbl dildiği y d çıklmış ldğ bkldiği içi kllıılr rıd b bilgiy dyılks, bilgii şğıdki özlliklrd gisi sip ldğ kbl dilir? A) Krşılşırılbilirlik B) Ömlilik C) İiy yglk D) Alşılbilirlik E) Güvilirlik 87 Aşğıdkilrd gisi TMS 2 Sklr sdrdı kpsmıd kllılbilk sk mliylrii splm yömlrid biri dğildir? A) S gir ilk çıkr yömi B) Grçk pri mliyi yömi C) Döm s ğırlıklı rlm mliy yömi D) İlk gir ilk çıkr yömi E) Hrkli ğırlıklı rlm mliy yömi 83 İşi rml kışı içid (lğ işlm liylri kpsmıd) sılmk içi ld l; sılmk üzr ürilmk l y d ürim sürid y d izm smd kllılk ilk mdd v mlzmlr şklid bl vrlıklr d vrilir? A) Sklr B) Mddi dr vrlıklr C) Mddi lmy dr vrlıklr D) Sılbilir mkl kıymlr E) Bilr 84 TMS 2 Sklr sdrdı gör, sklr şğıdkilrd gisi il dğrlir? A) Bgükü dğrl B) Mliy v grçklşbilir dğri düşük lı il C) Cri mliyl D) İibri dğrl E) Trii mliyl 88 Aşğıdkilrd gisi (TMS 2) Sklr Sdrdı yglır? A) Fisl rçlr B) Hs zmıdki rımsl ürülr C) Ürim srid yâd izm smd kllılk ilk mdd v mlzmlr D) Trımsl liylrl ilgili lı vrlıklr E) İş sözlşmlri v b sözlşmlrl dğrd ilişkildirilbil izm sözlşmlri 89 TMS 2 Sklr sdrdı gör, rml şrlrd birbirlri il ikm dilmy sk klmlri il özl prjlr içi üril vy sı lı ml vy izmi mliyi şğıdkilrd gisi il blirlir? A) Mliy vy grçklşbilir dğri düşük lıyl B) Grçk pri mliy yömiyl C) Dr dğriyl D) N grçklşbilir dğrl E) Grçğ yg dğrl 85 TMS 2 Sklr sdrdı gör, şğıdkilrd gisi iri ml sklrıı mliyi dil dilmz? A) İlk dim sırsıd klıl kliy bdli B) İlk dim sırsıd klıl gümrük vrgisi C) Dplm lı içi öd kir bdli D) İlk dim sırsıd klıl kliy sigrsı E) Tiri mlı lış bdli 86 Sklr sdrdı gör; işi rml kışı içid, mii sış iyıd, mii mmlm mliyi v sışı grçklşirmk içi grkli mii sış gidrlri plmıı çıkrılmsıyl ld dil r şğıdkilrd gisidir? A) Mliy dğri B) N grçklşbilir dğr C) Alış dğri D) Kyılı dğr E) Dr dğri 90 TMS 2 Sklr sdrdı gör, şğıdkilrd gisi sklrı mliyi lımy v lşklrı dömi gidri lrk kbl dil gidrlr lrk rprlır? A) Mml, mlzm v izmlri ld dilmsiyl dğrd bğlısı krlbil diğr mliylr B) Sı lm iyı C) Nkliy, yüklm bşlm mliylri D) Sış gidrlri E) Firm rıd vrgi idrsid id lıbilklr riç lmk üzr il vrgilri v diğr vrgilr 11

12 91 TMS 2 Sklr sdrdıd yr l "işi rml kışı içid, mii sış iyıd, mii mmlm mliyi v sışı grçklşirmk içi grkli mii sış gidrlri plmıı düşürülmsiyl ld dil r" d vrilir? A) N grçklşbilir dğr B) Grçğ yg dğr C) Mliy dğri D) Mkl dğr E) Piys dğri 96 Gçmiş döm lrıı düzlilrk, düzlilmiş rlrı isl bllrd iç lmmış gibi yr lmsı, ölçülmsi v çıklmsı şğıdkilrd gisii id mkdir? A) Griy döük yid düzlmyi B) İlriy döük düzlmyi C) Griy döük yglmyı D) Msb pliiksıdki dğişikliği E) Msb miidki dğişikliği 92 Aşğıdkilrd gisi kvrmsl çrçvd ıml isl bllrı iliksl özlliklri rsıd yr lmz? A) Alşılbilirlik B) İiy yglk C) Krşılşırılbilirlik D) Sürklilik E) Güvirlilik 93 Aşğıdkilrd gisi isl bllrı iliksl özlliklrid biri dğildir? A) İiy yglk B) Sürklilik C) Alşılbilirlik D) Güvilirlik E) Krşılşırılbilirlik 94 Kvrmsl Çrçvy gör işlmlri v diğr lylrı kisii ki vy ki bzrlri lıdığıd vy öddiğid dğil, b işlm v lylr ldğ zm kkk irilmsi v ilgili ldklrı dömi msb kyılrı kyddilrk dömi isl bllrıd rprlmsı şğıdkilrd gisi il id dilir? A) Alşılbilirlik ssı B) Sürklilik ssı C) Tkkk ssı D) Nki ssı E) Eşlşirm ssı 95 Aşğıdkilrd gisi isl bllrı düzlmsi v slmsı içi işlm rıd kbl dilmiş ilklr, sslr, glklr, krllr il yglmlrd lşr? A) Msb ilklri B) Msb kvrmlrı C) Msb pliiklrı D) Vrgi yslrı E) İç krl sismi 97 İşlmi gl mçlı isl bllrıı öki dömi isl bllrıyl v diğr işlmlri isl bllrıyl krşılşırılmsı lk vrk biçimd slmsı içi grkli l ml srlrı çıklmk üzr zırl sdr şğıdkilrd gisidir? A) TMS 1 Fisl Tbllrı Slş B) Kvrmsl Çrçv C) TMS 34 Ar Döm Fisl Rprlm D) TMS 27 Kslid v Birysl Fisl Tbllr E) TFRS 1 Türkiy Fisl Rprlm Sdrlrıı İlk Uyglmsı 98 Aşğıdkilrd gisi TMS 27 Kslid v Birysl Fisl Tbllr sdrdı gör "bir grb isl bllrıı k bir işlm gibi sldğ isl bllrı " id mkdir? A) Birysl isl bllr B) Ek isl bllr C) Grp isl bllrı D) Kslid isl bllr E) Gl mçlı isl bllr 99 İşlmlri v diğr lylrı kisii ki vy ki bzrlri lıdığıd vy öddiğid dğil, b işlm v lylrı ldğ zm kkk irilmsi v ilgili ldklrı dömi msb kyılrı kyddilrk dömi isl bllrıd rprlmsı şğıdki msb vrsyımlrıd gisii sdr? A) Tm çıklm B) Tkkk ssı C) Ömlilik D) Özü öliği E) Nki ssı 12

13 100 TMS 7 Nki kış bllrı sdrdı gör, şğıdkilrd gisi ism liylri il ilgili ki çıkışlrı rsıd rprlır? A) Alı brçlrı gri ödmlri ilişki ki çıkışlrı B) Fisl krmlrı dışıdki kişi vy krmlr vril ki vslrı v brçlr ilişki ki çıkışlrı C) Ml v izmlr içi sıılr ypıl ödmlrd kykl ki çıkışlrı D) Çlışlr vy çlışlr yrrı ypıl ödmlrd kykl ki çıkışlrı E) Alım-sım vy iri mçl ld bldrl lşmlrl ilgili ki çıkışlrı 104 ABC İşlmsi, 2013 yılıd çlışlrl ilgili lrk TL kıdm zmiı krşılığı yırmışır Ayı dömd iş yrıl prsl 9000 TL kıdm zmiı ödmişir Vrgi rı %20 lp, kıdm zmiı rı yrıldığı dömd dğil, öddiği dömd vrgi mrıd düşülbilmkdirtms 12 Glir Vrgilri sdrdı gör b ly ilişki lrk 2013 yılıd şğıdkilrd gisi myd glmişir? A) 1200 TL lik rl vrgi vrlığı B) 1800 TL lik rl vrgi yükümlülüğü C) 3000 TL lik idirilbilir gçii rk D) 4200 TL lik vrgildirilbilir gçii rk E) 6000 TL lik sürkli rk 101 Nki kış bllrı sdrdı gör; ki bzri vrlıklr dir? A) İşlmdki ki il vdsiz mvd B) Tvillr C) Dr vrlıklr D) Hiss slri E) Trı blirli bir kd kly çvrilbil kıs vdli v yüksk likidiy sip v dğridki dğişim riski ömsiz l yırımlr 105 Glir vrgilri sdrdı gör; bir vrlığı vy br bilçdki dr dğri il blrı vrgi ısıd şıdıklrı dğrlr rsıdki rklr d vrilir? A) Gçii rklr B) Ksilşmiş rklr C) Vrgi rı D) Vrgi lğı E) Vrgi br 102 Nki kış bllrı sdrdı gör; işlmi z vdli vrlıklrıı v ki bzrlri içrisid yr lmy diğr yırımlrıı ld dilmsi v ld çıkrılmsı ilişki liylri şğıdkilrd gisidir? A) Yöim liylri B) İşlm liylri C) Yırım liylri D) Diğr liylr E) Fism liylri 106 Glir vrgilri sdrdı gör; bir vrlık vy br vrgisl ıd şıdığı dğr d vrilir? A) Vrgi lğı B) Vrgiy ss dğr C) Gçii rklr D) Vrgi gidri E) Vrgi rı 103 Nki kış bllrı sdrdı gör, öz kyklr il ybı kyklrı (brçlmlrı) ypısıd v rıd dğişiklik myd gir liylr şğıdkilrd gisidir? A) Yöim liylri B) Fism liylri C) Mliy liylri D) Yırım liylri E) İşlm liylri 107 TMS 38 Mddi Olmy Dr Vrlıklr Sdrdı gör, şğıdkilrd gisi mddi lmy dr vrlık lrk rprlbilir? A) İşlm içi yrıl iri bşlıklr B) İşlm içid yrıl şriy C) İşlmi müşri lislri D) Sözlşmd yr l klrd y d diğr ysl klrd kykl klr E) İşlmd yrıl mrklr 13

14 108 Mddi Dr Vrlıklr Sdrdı (TMS 16) gör bir vrlığı mliyid vy mliy yri g diğr rlrd klıı dğri düşülmsi il bl dğr d vrilir? A) Amrism bi r B) Dr dğri C) İşlmy özgü dğr D) Grçğ yg dğr E) N grçklşbilir dğr 109 Dımı yrılmz bir prçsıı msil my v blirlbilirlik, krl v glkki kmik ydlr krirlrii sğly yzılımlr şğıdki sdrlrd gisii kpsmıd msblşirilir? A) TMS 11 İş Sözlşmlri B) TMS 18 Hâsıl Mddi lmy klm kpsmıd döm gidri lrk msblşirilir C) TMS 38 Mddi Olmy Dr Vrlıklr D) TMS 16 Mddi Dr Vrlıklr E) TMS 2 Sklr Aşğıdkilrd gisi TMS 18 Hsıl sdrdı kpsmıd yr lır? A) Trımsl liylr ilişki lı vrlıklrı ilk d msblşirilmsi vy grçğ yg dğridki dğişmlr B) Özkyk yömi il ölçül yırımlrd sğl mülr C) Fisl kirlm sözlşmlri D) Mdilik liylrid ld dil sıl E) Üzrid lşmy vrılmış sözlşmy dylı izm smlrıd ld dil sıl 112 TMS 18 sıl sdrdı, gi işlm vy lylrd kykl sılı msblşirilmsid yglmz? A) İsim klrı B) Fisl kirlmlr C) Tmülr D) Ml sışlrı E) Fizlr 113 Hâsıl sdrdı gör, rklrı srmyy kkılrı dışıd, özkyk rışl sçl v işlmi döm içidki lğ liylrid ld dil brü kmik yd rı d vrilir? A) Vrlık B) Fliy dışı glirlr C) Mddi dr vrlık D) Ekmik dğr E) Hâsıl 114 TMS 18 Hsıl sdrdı gör, vdli sışlrd ry çık vd rkı içi şğıdkilrd gisi dğrdr? A) Vd rkıd dlyı ry çık iz gliri, sış sılıı bir prçsıdır B) Sış bdli kl vd rkı sış gliri dğil, iz gliri lrk msblşirilir C) Vdli bir sış işlmid grçğ yg dğr, vd rkı kldik sr ry çık dğrdir D) Vdli sışlrd lşmy vrılrk sış bdli kl vy kldiği vrsyıl vd rkı, sış gliridir E) Sış bdli içid yr l vd rkı sış sılı lrk msblşirilir 14

15 115 İş sözlşmlri sdrdı gör, yükliiy kbl dilbilir y d bşk bir şkild ımlmış mliylr üzri, b mliylri bir yüzdsi vy sbi bir r klrk ödm ypıl iş sözlşmsi d vrilir? A) İş sözlşmsi B) Dğişk iylı sözlşm C) Urim sözlşmsi D) Sbi iylı sözlşm E) Mliy rı kr sözlşmsi 119 Özllikl rklı düsri kllrıd v rklı ğri bölglrd liy bl işlmlri, isl bilgilrii bölümlr gör rprlmsıd kllıl sdr şğıdkilrd gisidir? A) Sklr sdrdı B) Fisl bilgilri bölümlr gör rprlmsı sdrdı C) Yırımlrı msblşirilmsi sdrdı D) Fisl bllrı slş sdrdı E) Kr dğişim kilrii msblşirilmsi sdrdı 116 İş sözlşmlri sdrdı gör; yükliii sbi bir sözlşm iyıı vy rim birimi bşı sbi bir rı kbl iği k blli kşllrd mliy güllşirmsi (sklsy) k l iş sözlşmsi şğıdkilrd gisidir? A) Hizm sözlşmsi B) Sbi iylı sözlşm C) Urim sözlşmsi D) Dğişk iylı sözlşm E) İş sözlşmsi 120 Bölümlr gör rprlm sdrdı gör, işlmi k bir ürü vy izm y d birbiriyl ilişkili bir ürü vy izm grb sm liyid bl v risk v giri çısıd diğr liy llrıd rklı özlliklr şıy, yır dilbilir bölümü d vrilir? A) Pzrlm bölümü B) Cğri bölüm C) Sış bölümü D) Rprlbilir bölüm E) Fliy lı 117 Bölümlr gör rprlm sdrdı gör, liy s sıl ımlır? A) İşlm glirlri il gidrlri rsıdki rk B) Blm âsılı il blm gidrlri rsıdki rk C) Olğ kr (zrr) D) N sışlr il sışlrı mliyi rsıdki rk E) Dm krı (zrrı) 121 Aşğıdkilrd gisi kirlm işlmlri sdrdı gör liy kirlmsıdır? A) Hr ürlü risk v yrrı dvrdildiği kirlmlr B) Sd riski dvrdildiği kirlmlr C) Fisl kirlm dışıdki kirlmlr D) Sd yrrı dvrdildiği kirlmlr E) Yrrı dvrdilmdiği kirlmlr 118 Aşğıdki şirklrd gisi "isl bilgilri bölümlr gör rprlmsı sdrdı" gör isl bilgilri çıklmk zrd dğildir? A) Ekmik ıd ömli l diğr işlmlr B) İşlm içi ömli ldğ kbl dil düsri kllrı C) Bğlı rklıklr D) Srmysi pylr blmş kmdi şirklr E) Hlk ık şirklr 122 Kirlm işlmlrii msblşirilmsi sdrdı gör, " kirlm yırımı" şğıdkilrd gisii id dr? A) Brü kirlm yırımıd gri dilmiş rd dğri çıkrıldık sr kl rıı B) Vrlığı msl bdlii C) Hrd dğri gri dilmmiş kısmıı D) Vrlığı bgükü dğrii E) Hrd dğri ödmsi gri dilmiş kısmıı 15

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1 v 2 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 20082006 riid ypıl ks syımıd ksd 585 ABD Dlrı ($) ldğ blirlmişir Ayı ri iibriyl Dlr Kssı l sbıı brç plmı 26845 $, lk plmı 26320 $ lrk izlmkdir B rkı

Detaylı

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1 İlk Mdd Mlzm DB Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ Döm içi Dirk İlk Mdd Mlzm lımı (+) Kllılbilir Dirk ilk Mdd Mlzm DS Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ(-) Kllıl Dirk İlk Mdd Mlzm Kllıl Dirk İşçilik Gidri Kllıl Gl Ürim Gidri Tplm

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 İiylılık : Olsı Gidrlr içi iiylı dvrılıp krşılık yrılır Olsı glirlr içi krşılık yrılmz 120 ALICILAR HS 128 HS 121 ALACAK SNT HS 129 ALACAK KARŞ HS (-) Alğı şüpli drm glmsi 128 ŞÜP TİC HS XXX 120 ALICILAR

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 STAJ BAŞLATMA FİNANSAL /DÖNEM AYIRICI HESAPLAR Dömsllik kvrmı; işlmi sürkliliği kvrmı yrı sıırsız kbl dil ömrüü, blli dömlr bölümsi v r dömi liy sçlrıı diğr dömlrd bğımsız lrk spmsıdır Glir v gidrlri kkk

Detaylı

a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi

a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi Asl Mliy Yömi b Dğişk Mliy Yömi Nrml Mliy Yömi d Tm Mliy yömi Üril mmllri mliyi üç srd lşmkdır: 1 Dirk İlk Mdd v Mlzm Gidrlri 2 Dirk İşçilik Gidrlri 3 Gl Ürim Gidrlri Blrd ilk ikisi ürim mi bğlı dğişk

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe. f u a t h o c a. n e t

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe. f u a t h o c a. n e t SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb VI MENKUL KIYMETLER VE YATIRIMLAR A Mkl Kıymlr 110Hiss Slri 111Özl Ksim Tvil, S v Blrı 112Km Ksimi Tvil, S v Blrı 118Diğr Mkl Kıymlr 119Mkl Kıymlr Dğr Düş Krşılığı (-) İşlmlri

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe SMMM Sj Giriş Sıvı Fisl Msb IV MALİ TABLOLAR v ÖZELLİKLERİ Mli bllr, işlmlri bir liy dömi içrisid grçklşirmiş ldğ işlmlri bir özidir A Gl Özlliklr B Türlri Alşılbilir lmsı Güvilir lmsı Krşılşırılbilir

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 1 İşlm, 2011 yılı sd ypığı sözlşmyl 2012 yılıd ypılk 300000 TL rıdki sışı v b sış diyl lşk 50000 TL rıdki kârıı 2011 yılı glir bls ysımışır İşlm, b işlm sd şğıdki msb ml kvrmlrıd gisi ykırı dvrmışır? 2

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 İLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİNİN SAPTANMASI Dirk ilk mdd v mlzm gidrlri - Mmlü ss ypısıı lşr v gi mml içi kdr kllıldığı kly spbil ilk mdd v mlzmi mliyidir - Dirk ilk mdd v mlzm gidrlri dğrd dğry mmlü

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 1 Tk Düz Msb sismi gi ri yglmy gçmişir? A) 01011994 B) 24021994 C) 01011995 D) 15011995 E) 15021993 6 Ksi mizı kl vr sçlrıd gi mli bl lşrlr? A) Glir Tbls B) Bilç C) F Akım Tbls D) Nki Akım Tbls E) Sışlrı

Detaylı

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1 - GÜZ P,Q,R fokiolrı poliom olmk üzr d d P Q R d d v P d d Q d P d R P p q dklmi içi P şrıı ğl = okı di ok dir, çözümlri di okıı civrıd şklid rrız. =+-+- +... = = okı; p=q/ P, q= R/ P fokiolrı okıd liik

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN İşlm liylrid kllmk üzr diil v mii yrlm sürsi bir yıld zl l iziki vrlık klmlri v blr ilişki birikmiş mrismlrı yr ldığı grpr 250 Arzi v Arslr 251 Yrlı v Yrüsü Düzlri 252

Detaylı

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları - Eğiim-Öğrim Güz rıılı Difril Dklmlr Dri Çlışm Sorlrı 6 // Aşğıd vril kvv rilrii kıklık rıçplrıı lirliiz. = = di ok civrıd kvv rii rdımıl vril difril dklmlri çözüüz. - -= - + -= - + += dklmii kil oklrıı

Detaylı

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER İNTEGRL KONU NLTIMI ÖRNEKLER Ġtgrl lmk, türi ril ir oksio lmk tır d,, d oksio olrk rildiğii =F i istdiğii rslım d içi i cid idsi: d = + dir, hrhgi ir sit df d koģl sğl = F oksio i gör itgrli dir d F içimid

Detaylı

Mali Analiz Ders Notları

Mali Analiz Ders Notları Mli Aliz Drs Nlrı I MALİ ANALİZ İşlmi liylri s lşk mli bilgilri işlm yöiilri, rklrı, çlışlrı, sdiklr, lıılr, sıılr dvl, lk (km) ld mk isykir B ilgii di rlrı kmik çıkr bklilridir Ulmmlıdır ki; üm mli bllr

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ Tüm T3 Sitm prçlrıı Edütriyl Trım v Fydlı Mdl tcilllri, İgiltr, ABD, Kd, Avrup Birliği Ülklri, Hidit, Çi, Ruy d ilgili yl kurumlr trfıd, Türkiy d i Türk Ptt Etitüü

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

ELM207 Analog Elektronik

ELM207 Analog Elektronik ELM7 Alog Elkroik Giriş Bir Fourir srisi priyodik bir ) oksiyouu, kosiüs v siüslri sosuz oplmı biçimid bir çılımdır. ) cos b si ) Bşk dyişl, hrhgi bir priyodik oksiyo sbi bir dğr, kosiüs v siüs oksiyolrıı

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ BÖLÜM LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ GİRİŞ Dnklm sismlrin linr cbir drsindn şin olmlısınız Anck bu ür dnklmlrd hrhngi bir difrnsiyl büyüklük vy ürv bulunmz Bşk bir dyişl cbirsl dnklm sismi, y (

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI :

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t)

katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t) Dfrl Dkl ol Trfr Foko ol v Dr zı ollr:. kl oll: r fzkl k vrışıı l kl kllr kl ol r. orol lk k kl oll lz v l rıı öl r ıı olşrr. orol l r vrlğ ölkl k özllklr lrl r ğşk kııı ılk rkr. Örğ korol k ğz r lkrk

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Bolüm 01 Meslek Mensubu Olmanın Şartları

Bolüm 01 Meslek Mensubu Olmanın Şartları Blüm 01 Mslk Msb Olmı Şrlrı 3568 SAYILI SMMM v YMM KANUNU B K mı, işlmlrd liylri v işlmlri sğlıklı v güvilir bir şkild işlyişii sğlmk, liy sçlrıı ilgili mvz çrçvsid dlmy, dğrldir-my bi rk grçk drm ilgililri

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

İMALAT ZAMANLARI HESABI

İMALAT ZAMANLARI HESABI İMAAT ZAMANARI HESABI Bilimi gereği olrk lş kldırm işlemi, ekik ve ekoomik koşllr bğlı olrk gerçekleşirilmekedir. Tekik koşllr, prçy, resim üerideki ögörüle işleme kliesi çerçeveside şekil vermek içi ygl

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim Hk gç! ö l k k z A. z l z? p B kl l b b l p g cvmşlz c l k z v? l l k fı Sl ı kç l?? l l hgl kp z k gc fkı l z? S b zlk ç Sl k kll lgl k l g ğl z ç vb. z? p v 4001 l Sçl 1 ııız? O IS, 1 O 900 kç ç l k

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu 12-13 Eylül 2015, Konya

GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu 12-13 Eylül 2015, Konya GKD Glişimşl Kalça Diplazii PEV P Ekinovar Kr 12-13 Eylül 2015, Konya k GKD Glişimşl Kalça Diplazii PEV P Ekinovar Kr Snş Drli Mlkaşlarımız, Glişiml Kalça Diplazii v Pkinovar krnn 21. ini b n Slçk Ünivrii

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL BÖLÜM SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL. Blgsyrl türe.. Bölümüş rk tblolrıyl türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç er oktlrıd türe.. Yüksek mertebede türeler. Syısl tegrl.. Trpez krlı.. Romberg

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi Sitm Diamiği v Modllmi aplac Traformayou v Trafr Fokiyou aplac Traformu : Bir itmi diamik davraışı, o itmi matmatikl modlii ifad d difraiyl dklmlri çözümüd kullaıla bir matmatikl yötmdir. f(t foiyouu aplac

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

İNTEGRAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ

İNTEGRAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ İEGRAL DEKLEM SİSEMLERİİ YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ İil ULGA Yükk Li zi MAEMAİK AABİLİM DALI ISPARA 6 ii.c. SÜLEYMA DEMİREL ÜİVERSİESİ FE BİLİMLERİ ESİÜSÜ İEGRAL DEKLEM SİSEMLERİİ YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ İSMAİL ULGA

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5 FIRT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EMÜ419 OTOMTİK KONTROL LORTURI DENEY 5 PID KONTROLÖR KRKTERİSTİKLERİNİN İNELENMESİ VE NLOG OLRK POZİSYON KONTROL SİSTEMLERİNDE

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir.

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir. BRNOULLİ DAĞILIMI Broulli dağılımı bir rassal dy yaıldığıda yalızca iyi öü olumlu-olumsuz başarılı-başarısız gibi sadc ii souç ld dildiğid ullaılır. Taım : Bir rassal dy yaıldığıda bir dyi soucu sadc ii

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler Difrsil Dklmlr Doç. Dr. Slhi MADEN Ord Üivrsisi F dbi Fkülsi Mmik Bölümü DĐFERANSĐYEL DENKLEMLER Birii Mrbd Birii Drd Difrsil Dklmlr Birii Mrbd Yüksk Drd Difrsil Dklmlr Yüksk Mrbd Bzı Özl Difrsil Dklmlr

Detaylı

Erdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Mali Sonuçları. 18 Mayıs 2009

Erdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Mali Sonuçları. 18 Mayıs 2009 rdemir Grubu 2009 Yılı 1.Çeyrek onsolide ali Sonuçları 18 ayıs 2009 SRULULU BYI reğli Demir ve Çelik Fabrikaları... (rdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik

Detaylı

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem DENEY 5 İkici Drcd Sitm DENEYİN AMACI. İkici drcd itmi karaktritiklrii alamak.. Söüm oraı ζ i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. 3. Doğal frka i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. GENEL BİLGİLER

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakülti Drgii 9, 1-17 (007) DÜZGÜN ANYETİK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELİ ELEKTRON İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYA YARI ÖÜRLERİNİN HESAPLANASI Calculatio of Spotaou Emiio Dcay Rat of a Elctro

Detaylı

[BC] // [AD] [AC] ve [BD] AD =6 br BC =10 br. olduğuna göre, EF MN k a ç birimdir? Ayr ı c a. [AC] ve [BD] EF =6 br BC =8 br.

[BC] // [AD] [AC] ve [BD] AD =6 br BC =10 br. olduğuna göre, EF MN k a ç birimdir? Ayr ı c a. [AC] ve [BD] EF =6 br BC =8 br. YU ( YU TII ORT T YU LI İİZR YU İ YU ) YU TII ORT T Y l n ı z ik i k e n r ı b i r b i r i n e p r l e l l n d ö r t g e n e Y U d e n i r. [ ] / / [ ] i s e y m u k t u r. y m u ğ u n d, ve L kenr rt

Detaylı

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan. Mgntic Mtrils 4. Drs: Prmnytizm-2 Numn Akdoğn kdogn@gyt.du.tr Gbz Institut of Tchnology Dprtmnt of Physics Nnomgntism nd Spintronic Rsrch Cntr (NASAM) Kuntum mkniği klsik torinin özlliklrini dğiştirmdn,

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

Erdemir Grubu 2009 Yılı İlk Altı Ay Konsolide Mali Sonuçları. 20 Ağustos 2009

Erdemir Grubu 2009 Yılı İlk Altı Ay Konsolide Mali Sonuçları. 20 Ağustos 2009 rdemir Grubu 2009 Yılı İlk ltı y onsolide ali Sonuçları 20 ğustos 2009 SRULULU BYI reğli Demir ve Çelik Fabrikaları... (rdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik

Detaylı

YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE. www.momentum-lift.com FİRMA PROJE TANIMI

YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE. www.momentum-lift.com FİRMA PROJE TANIMI YÜZYIL MH. MTILR SİTSİ YOL O: 00 ĞILR / İSTL / TÜRKİY www.momentumlift.com FİRM KM SİSTMİ PROJ TIMI ÜİT ĞLTI KPI ÇIK SVİYLM RK KPI ÇM VLF GRİLİMİ GRİ LM KM H/W S/W TRİH ŞM MRSI OSY İSMİ SYF SYISI KOTROL

Detaylı

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris DES Mrislerde İşleler, Ters Mris Mrisler Mrislerle ilgili eel ılrııı ıslı e sır ve e süu oluşurk içide diiliş e sıı oluşurduğu lo ir ris deir ir ris geellikle şğıdki gii göserilir ve [ ij ], i ; j risii

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ-GLİR BİRİMİ DAİR İÇİ MÜDÜRLÜKLR ARASI BORCU YOKTUR İŞ AKIŞ ŞMASI İŞYRİ RUSATI ALMAK İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUSAT BÖLÜMÜN BAŞVURAN VATANDAŞLARIN BORCU YOKTUR KAŞ V İMZASI İÇİN MALİ

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI Tri Rv.Trii Rv.No Sy 1 / 5 1 1.1 1.2 6331 Kn.M. 4 Bn 6331 Kn.M. 4 Bn 1.3 SGK Çlşn Listsi ( Döküm ) 4857 Kn.M. 75 1.4 6331 Kn.M. 4 Bn 1.5 Altişvrn Listsi v Bililri Risk Dğ.Yn.M.15 1.6 İzin Kytlr 4857 Kn.

Detaylı

Çubukta açılan delikler

Çubukta açılan delikler YTÜ İş Müh. Böl. Çlik Ypıl I D Nolı Y. Doç. D. Dvim ÖZHENDEKCİ ÇEKME ÇUBUKLRI Ki zou olk ylız l oğulu çmy muz kl ll çm çuuklı i; kf ili çm çuuklı, il, kıl, v. u ü şıyıı ll ö öilili. Çm çuuklı y çok çlı

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü.

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü. Prof.Dr.Hüsy ÇAKALLI Br Komplks Sayıı c Kökü. hrhag br sab doğal sayı olmak ür, br komplks sayıı c kökü, c kuvv bu sayıya ş ola komplks sayıdır. ( r(cos s olsu v (cos s dylm. Bu akdrd ( [ (cos s] dr v

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı