IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 IMF ve Avrupa IMF, politika tavsiyeleri, finansman ve teknik yardım sağlamak suretiyle Avrupa da aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Biz, hem bağımsız olarak hem de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası gibi Avrupa kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinde çalışıyoruz. IMF nin Avrupa daki işi, 2008 deki küresel finans krizinin başlangıcından bu yana yoğunlaşmış ve 2010 un ortasından itibaren Avro bölgesinde baş gösteren ülke borçları kaynaklı krizin sonucunda daha da hız kazanmıştır. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi IMF, daha çok bireysel olarak üye ülkelerle düzenli istişarelerde (genellikle yılda bir kez) olmak üzere, bireysel ekonomiler için süregelen gözetim sürecinin bir parçası olarak politika tavsiyesi ve ekonomik analiz sunmaktadır. Avro bölgesinin 17 bireysel üyesi ile yapılan politika görüşmelerine ek olarak, IMF personeli ayrıca bir bütün olarak avro bölgesinde yıllık konsültasyonlarda bulunmaktadır. Benzer görüşmeler, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği, Doğu Karayip Para Birliği ve Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği de dahil olmak üzere diğer para birlikleri ile de yapılmaktadır. Avro bölgesi konsültasyonlarının bir parçası olarak, IMF personeli, para ve döviz kuru politikaları; ve finansal sektör düzenleme ve gözetimi, ticaret ve rekabet politikaları ve diğer yapısal politikalar gibi alanlardaki ortak politikalardan sorumlu Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve ilgili diğer Avrupa kuruluşlarındaki muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunur. Ekonomik görünümün, Avro nun bütün olarak mali konumunun mali istikrarın değerlendirmeleri de makroekonomik politikaların değerlendirilmesinin parçası olarak nihai personel raporunda sunulmaktadır. Konsültasyon çerçevesinde, IMF personeli, Avro Bölgesinin 18 maliye bakanından oluşan Avro Grubu na IMF nin ekonomik görünüm ve politikalar konusundaki görüşlerini sunar. Bölgesel analiz Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Mali İzleme Raporu nda yılda iki kez yayımlanan IMF nin başlıca yayınları yer alan analiz ve projeksiyonlar IMF nin gerçekleştirdiği, üye ülkelerdeki ekonomik gelişmeler ve politikalar ve finansal istikrar gözetiminin ayrılmaz unsurlarıdır. Bu yayımların çeşitli bölümlerinde gelişmiş ve yükselen Avrupa ülkelerindeki ekonomik gelişmeler ve kilit politika konuları düzenli olarak tartışılmaktadır. Merkezi, Doğu ve Güneydoğu Avrupa (CESEE) için IMF CESEE Bölgesel Ekonomik Konular adlı bölgeyi daha çok ilgilendiren analitik konular hakkında yarı yıllık bir Dış İlişkiler Dairesi Washington, D.C Telefon Faks Bilgi Belgesi URL :

2 - 2 - yayın çıkartmaktadır. Nisan 2013 de yayınlanan ilk sayıda Gelecekteki Büyümeyi Finanse Etmek: Gelişen Banka Sisteminin CESEE deki Yeri incelenmiştir. Ekim 2013 sayısının teması ise Daha Hızlı, Daha Yüksek, Daha Güçlü- CESEE nin Büyüme Potansiyelini Arttırmak tır. Finansal sektörün değerlendirilmesi ve bankaların birleştirilmesine yönelim Avrupa Birliği genelinde gerçekleştirilen ilk Mali Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) Mart 2013 de tamamlandı. Bu program hem Avrupa daki mali krizi ele almada gerçekleştirilen önemli gelişmeyi ana hatlarıyla belirtti, hem de bankaların bilançolarını onarımında geriye kalan zorlukları vurguladı ve Tek Denetleyici Mekanizma ya (SSM) doğru hızlı ve aralıksız ilerlemeyi savundu. Bir IMF makalesi Avrupa Birliği mali gözetim çerçevesini güçlendirmek ve bağımsız bankaların oluşturduğu geri besleme döngüsünü kırmak için Banka Birliği nin kurulması yönündeki tezleri ortaya koymuştur. Mali birlik üzerine başka bir makale ise Avro bölgesinin yapısındaki bazı boşlukların ele alınmasında mali entegrasyonun yararlı olacağını savunmuştur. Yayılma etkisinin analizi IMF ayrıca diğer ülkeler üzerinde ticaret, finansal ve diğer bağlantılar aracılığıyla en büyük etkilere sahip dünyanın beş ekonomisi için yayılma raporları düzenlemiştir. Bu raporlardan ikisi Avrupa (Avro bölgesi ve Birleşik Krallık) odaklıdır. Yayılma raporlarının amacı, küresel finansal sistemin istikrarını önemli derecede etkileyebilecek politikalara veya koşullara sahip ülkelerden dışarı doğru yayılmaları incelemektir yılında, IMF, üye ülkelerin gözleminde bütün alanları etkileyen konuları vurgulayan farklı bir yaklaşım denemiştir. Ortak endişeleri ve güçlü bağları olan ekonomileri inceleyen bu yaklaşım, IMF nin iki ve çok taraflı gözetimini tamamlamaktadır. Pilot proje Nordik Bölgesel Raporu ve Almanya- Merkez Avrupa Tedarik Zinciri Raporu nu içermektedir. Baltık bölgesi üzerine bir rapor üzerinde de çalışılmaktadır. Finansman temini Küresel finansal kriz sırasında, birkaç yükselen Avrupa ülkesi IMF den mali ve dış dengesizliklerinin üstesinden gelmek için finansal destek talebinde bulunmuşlardır de, Avro bölgesinin dört üyesi Yunanistan, Portekiz, İrlanda ve Kıbrıs da IMF kaynaklarına erişim sağlamıştır.

3 - 3 - Para nereden geliyor Avrupa da farklı etkinliklere tahsis edilen IMF kaynaklarının çoğu, genellikle kendi kotalarıyla ilgili yaptıkları ödemeler aracılığıyla, üye ülkeler tarafından sağlanmaktadır un başlarından itibaren, IMF, küresel ekonomik kriz sırasında üye ülkeleri desteklemek amacıyla kapasitesini arttırmak için birtakım yeni ikili kredi ve senet satın alım anlaşmaları imzalamıştır in başlarında, değiştirilen ve geliştirilen Yeni Borç Alma Düzenlemeleri (NAB) yürürlüğe girmiş ve etkin hale getirilmiştir. Bu aşamada, NAB katılımcılarının ikili anlaşmalar NAB ye katılmıştır. Nisan 2013 te bütün ikili anlaşmalar sonlandırılmıştır. Aralık 2011 de, Avro bölgesi ülkeleri IMF ye 150 milyar Avro ya (200 milyar dolar) kadar ek kaynak temin etme taahhüdünde bulunmuşlardır. Üyelerimizin, geçen seneki Uluslararası Para ve Finans Komitesi aracılığıyla ilettiği talepleri ve G-20 liderlerinin Cannes Zirvesi nde verdiği genel desteği müteakip IMF İcra Kurulu, Ocak 2012 de Fon un kaynaklarının yeterliliğini müzakere etmiştir ortasında, birçok üye ülke IMF nin kaynaklarını arttırmak için ek ikili taahhütlerde 461 milyar dolar söz vermiştir. Avrupa daki IMF düzenlemeleri, çoğunlukla stand-by düzenlemeleri (SBA), Esnek Kredi Hattı (FCL), İhtiyati Likidite Hattı (PLL) ve Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) aracılığıyla sağlanmaktadır. İrlanda nın EFF si 15 Aralık 2013 te tamamlanmıştır ve sonrasında Program Sonrası Gözetime (PPM) girmiştir. 8 Nisan 2014 tarihi itibariyle, IMF nin Avrupa da (tabloya bakınız) toplamda yaklaşık olarak 82 milyar Avro veya 113 milyar Dolar tutarında 7 ülke ile düzenlemesi mevcuttur daki IMF-destekli programların ilk dalgasının büyük bir bölümü, Avrupa daki yükselen ekonomiler için kullanıldı. IMF, birçok yükselen Avrupa ülkesine önden yüklemeli, esnek ve yüksek seviyelerde finansman tedarik etmiştir. AB ülkelerinde Macaristan, Letonya ve Romanya dahil bu finansman AB bağlantılı olarak temin edilmiştir. Polonya ise IMF ile Esnek Kredi Hattı düzenlemesi yapmıştır. IMF aynı zamanda İzlanda ya da 2008 in sonlarında banka sistemi çöktüğü zaman finansman sağlamıştır. Avro bölgesi ülkeleri Kıbrıs, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz- IMF den destek talep ettiğinde Orta ve Doğu Avrupa da ortak programlarla geliştirilen tecrübe çok faydalı olmuştur. Bu aşamada, işbirliği bir başka ortağı daha Avrupa Merkez Bankası- dahil

4 - 4 - etmek için biraz daha genişletilmiştir. IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası arasında program ülkelerinde oluşan bu ilerletilmiş işbirliği Troyka olarak bilinmektedir. Troyka Troyka aracılığıyla gerçekleştirilen işbirliği ile, ülkelerin ekonomilerini sürdürülebilir ekonomik büyüme ve iş imkanları yaratacak bir hale getirmek için gerekli olan politikalar konusunda hükümetlerle IMF personeli arasındaki program tartışmaları sırasında azami tutarlılık ve etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır. IMF, Troyka nın diğer üyeleriyle yakından işbirliği yaparken, finansman ve politika tavsiyeleri ile ilgili Fon kararları, nihai olarak IMF nin 24 üyeden oluşan İcra Kurulu tarafından Troyka sürecinden bağımsız olarak alınır. Avrupa Bankası İşbirliği İnisiyatifi Bir başka işbirliği girişimi (daha çok Viyana İnisiyatifi olarak bilinir) olan Avrupa Bankası Eşgüdüm İnisiyatifi, sınır ötesindeki banka gruplarının bölgeden geniş çaplı ve koordinesiz bir şekilde çekilmesini engellemek amacıyla finansal krizin en tepede olduğu sırada başlatıldı, çünkü bu durum sistematik banka krizlerini yalnızca bireysel olarak ülkelerde değil, genel olarak tüm bölgede tetikleme riski taşıyordu. Viyana İnisiyatifi; IMF, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası, ana ülke ve ev sahibi ülkelerin merkez bankaları, düzenleyici ve kamu maliyesi makamları ile yükselen Avrupa da faaliyet gösteren en büyük batılı banka gruplarını bir araya getirmiştir İkinci girişim Viyana 2 adı altında Ocak 2012 de ikinci dalga bilanço küçültmesi ve koruyucu denetime cevap olarak başlatılmıştır. Bu girişimin odak noktası, bilanço küçültmelerinin kredi gelişmelerini takip eden düzenli bir yapıda ilerlemesini sağlamak için izlenmesi ile yatırım yapılan ve yatırım yapan yetkililer arasında işbirliğinin geliştirilmesidir. Üç ayda bir CESEE Bilanço Küçültme ve Kredi Gözetimi yayınlamakta ve denetim işbirliği ve sınır ötesi banka kararlarının geliştirilmesi için ilgili Avrupa kuruluşlarına önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca, Sistemik olarak bir ülke için önemli olan bankalar ve bu bankalardaki önemli muhataplar (örneğin mali yetkili ve düzenleyici, bankanın sahibi olan ana uluslararası banka grubu ve bu grubun düzenleyicileri) arasında iletişim olanağı sağlamaktadır. Geçmiş yıllarda bu forumlar Hırvatistan, Arnavutluk ve Sırbistan da düzenlenmiştir. Avrupa daki IMF destekli programlar 8 Nisan 2014 itibariyle, IMF, Avrupa da yaklaşık olarak toplam 83 milyar Avro ya da 113 milyar Dol değerinde, 7 Avrupa ülkesiyle düzenleme yapmıştır. Anlaşılan Miktar (milyar) Kullanılmayan Miktar

5 - 5 - Üye Yürürlüğe Girme Tarihi Sona Erme Tarihi Avro Dolar Kota Yüzdesi Olarak (milyar) Avro Dolar Stand-by Düzenlemeleri Bosna 26/9/12 30/6/ Romanya³ 27/9/13 26/9/ Kota Yüzd Olara Genişletilmiş Fon Olanağı Arnavutluk 28/2/14 27/2/ Kıbrıs 15/5/13 14/5/ Yunanistan 15/3/12 14/3/ , Portekiz 20/5/11 19/5/ , Esnek Kredi Hattı Polonya 1 18/1/13 17/1/ Total Kaynak: IMF personel hesaplamaları. 1 Otoriteler tarafından ihtiyati olarak değerlendirilmiştir. 2 9 Nisan 2014 te geçerli olan ilgili döviz kuru ile hesaplanmıştır. Teknik uzmanlık sağlanması IMF tarafından sağlanan teknik destek, ülkelerin kurum kapasitelerini iyileştirmeleri ve politika yapma süreçlerini daha etkin bir hale getirmeye yardımcı olmaktadır. Benzer şekilde, Fon un gözetim ve borç verme programlarının da genel etkinliğine katkıda bulunur. IMF; makroekonomik politika, vergi politikası ve gelir yönetimi, harcama yönetimi, para politikası, döviz kuru sistemi, finansal sektör istikrarı, mevzuat çerçeveleri ve makroekonomik ve finansal istatistikler de dahil olmak üzere birçok alanda teknik destek sağlar. Özellikle de, Avrupa da gösterilen çabalar dahil olmak üzere uluslararası finansal sistemi güçlendirmek için son yıllarda IMF tarafından gösterilen çabalar, IMF nin teknik desteğine olan talebin artmasına sebep olmuştur. Örneğin IMF, hükümetin gerçekleştirdiği mali sektör reformlarındaki ilerlemenin gözetimini de içeren bağımsız tavsiyeler sağlayarak, yeni tamamlanan ESM destekli program dahilinde, İspanya mali sektörünün denetlenmesi için yardım sağlamıştır. IMF, teknik desteği çeşitli yollarla sağlar. Destek genellikle genel merkezden gönderilen sınırlı süredeki personel misyonları aracılığıyla veya uzmanların ve/veya yerleşik danışmanların birkaç hafta ile birkaç yıl arasında değişen bir dönem için görevlendirilmesiyle sağlanır. Ayrıca, bu destek, teknik ve tanısal çalışmalar, eğitim kursları, seminerler, çalıştaylar ve online danışma ve destek şeklinde de sunulabilir.

6 - 6 - IMF, teknik destek ve eğitimin verilmesi konusunda gittikçe daha bölgesel bir yaklaşım benimsemiştir. IMF Kuruluşu, yeni AB üyesi ülkelerden ve Avrupa ve Asya daki geçiş ekonomilerinin yetkilileri için Avusturya daki Ortak Viyana Enstitüsü nde kurslar düzenlemektedir. BU BİLGİ AĞUSTOS 2014 İTİBARİYLE GEÇERLİDİR

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

Euro Alanı nda Bankacılık Birliği Hazırlıkları

Euro Alanı nda Bankacılık Birliği Hazırlıkları Euro Alanı nda Bankacılık Birliği Hazırlıkları İktisadi Araştırmalar Bölümü Temmuz 2013 Gamze CAN Uzman Yardımcısı Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Giriş

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi SAYI 35 DOSYA KONUSU Makro İhtiyati Politikalar ve Türkiye Uygulaması TCMB BİRİMLERİ İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi TERMOMETRE *Temel Enflasyon Göstergeleri *Tüketici Güveni 2008

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Alacak Sigortasında Dünya Lideri 4 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Bölüm I Sunuş 5 İçindekiler Bölüm I Sunuş 10 Euler Hermes e Bakış 11 Kilometre Taşları 12 Kurumsal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik Göstergeler * Satınalma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity) 2007 2008 2009 2010 2011a 2012 b 2013 b GSYİH (milyar

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine 3 Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ye Yönelik Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine Özet Avrupa Birliğine üyelik sürecinde aday ülke olan Türkiye ye yönelik olarak son yıllarda nitelik ve

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı