E D PLANLAMA ÖRGÜTLEME DENETİM İLETİŞİM YÖNELTME EŞGÜDÜM.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E D PLANLAMA ÖRGÜTLEME DENETİM İLETİŞİM YÖNELTME EŞGÜDÜM."

Transkript

1 P Ö Y E D PLANLAMA ÖRGÜTLEME DENETİM İLETİŞİM EŞGÜDÜM YÖNELTME

2 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE Kayıt Açılış Konuşması: Prof. Dr. Ahmet KIZILAY İnönü Üniversitesi Rektörü, Kongre Onursal Başkanı Panel Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 / 10:30 Panel Salonu : Büyük Salon Panel Moderatörü : Prof. Dr. Eyüp Günay İSBİR Aydın BARUŞ Malatya Valisi Selahattin GÜRKAN Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yakup Bulut Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Bekir PARLAK Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Eyüp Günay İSBİR İstanbul Aydın Üniversitesi Öğlen Yemeği - (Kongre Kültür Merkezi) 1

3 1. GÜN 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 1. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 /14:00 Oturum Salonu : Fuaye Salonu Oturum Başkanı : Özgür KILINÇ ( Dr. Öğr. Üyesi) The Importance and Dynamic Benefits of Foreign Trade in Economicial Development of Azarbaijan Hagani Memmedov (Öğr. Gör.) Information Support Making Decisions to Eliminate the Consequences on Emergency Situations Gunay Abdiyeva Alıyeva Roots and Causes of War And Peace in Afghanistan Mehrabuddin Sherzad, The Case of Turkish Media in 2008 Global Crisis Yusuf Yurdigül (Doç. Dr.) Türker Erkan The Reflection of Ulupamir Kyrgyz Turks Migration to Turkish Press Yusuf Yurdigül (Doç. Dr.) Atilla Güven, The Role Of Strategic Intelligence and Knowledge Management in Academic Entrepreneurship Dr.Peyman Yarmohammadzadeh Fereshteh Najafi Kazakitan da Görsel İşitsel Medya Özgürlüğünün Hukuksal Dayanağına Genel Bakış Galymzhan Tazhıbayev Kuanıshbekuly 2

4 1. GÜN 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 1. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 /14:00-15:30 Oturum Salonu : Pembe Salon Oturum Başlığı : Yerel Yönetim Oturum Başkanı : Osman GÜDER Demokratikleşme Yolunda Vesayet Denetimi: Devlet Denetleme Kurulu- Kamu Denetçiliği Kurumu Karşılaştırması Yusuf Karakılçık (Prof. Dr.), Bülent Bayrak Yerel Seçimlerde Siyasal Partilerin Vaatleri: 2019 Yerel Seçimleri Üzerine Tematik Bir İnceleme, Adem Doğan (Doç. Dr.) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde İç Denetim: Yerel Yönetimler Üzerine Bir Araştırma Abdunnur Yıldız (Dr. Öğr. Üyesi) Belediyelerin Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Projelerinin Değerlendirilmesi Azize Serap Tunçer (Doç. Dr.) Yerel Yönetimlerde Bilişim Teknolojilerinin ve Yapay Zekanın Kullanımı: Akıllı Park Ankara Harikalar Diyarı Örneği Yakup Bulut (Prof. Dr.), Muhammed Miraç Aslan Türkiye de Yerel Yönetişim ve Denetim İlişkisi Selma Karatepe (Prof. Dr.), Nur Omak Coşkun E-Belediyecilikte Web Hizmet İçeriklerinin Katılım ve Yerel Demokrasiye Etkisi: Osmaniye Belediyesi Örneği Mehmet Burhanettin COŞKUN (Doç. Dr.), İhsan EKEN (Dr.) 3

5 1. GÜN 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 1. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 /14:00-15:30 Oturum Salonu : Mavi Salon Oturum Başlığı : Vatandaşlık ve Sivil Toplum Oturum Başkanı : Mehmet ÇINAR Sosyal Girişimcilikle Sivil Toplum Arasındaki Yaşamsal İlişki Orhan Polat Lütfiye Özdemir (Prof. Dr.) İnsan Hakları Savunuculuğunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi Üzerine Bir Değerlendirme Zeynep Aytıs, Aziz Akın Akıllı Kent Yönetişimi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Özkan Leblebici (Dr.) Yerel Yönetimlerin İnsan Kaynakları İstihdam Biçimleri ve Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: İstanbul Kadıköy ve Maltepe İlçe Belediyeleri Örneği Hamza Ateş (Prof. Dr.), A. Muhammet Banazılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medyanın Siyasal İletişim Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Görüşleri Ebru Sefalı, Murat Aygen (Dr.Öğr.) 21. Yüzyılda Vatandaşlığın Yeniden Tanımlanması Ahmet Karadağ (Prof. Dr.), Mehmet Kapusızoğlu (Öğr. Gör.) Örgütlerde Davranışsal İçgörü Şebnem ÖZDEMİR (Dr. Öğr. Üyesi) Mehmet Sadık ÖNCÜL (Prof. Dr) 4

6 1. GÜN 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 1. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 /14:00-15:30 Oturum Salonu : Turuncu Salon Oturum Başlığı : Kamu Politikaları Oturum Başkanı : Abdul Kadir DURAN Ak Parti nin Suriyeli Politikası: 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamesi Üzerinden Bir Değerlendirme İsmail Dursunoğlu (Dr. Öğr. Üyesi), Tuğçe Hisoğlu (Arş. Gör.) Demokrasi ve Toplumsal Bilinç: Fransa ve Libya Karşılatırmasında Demokrasinin İşlevselliği Mehmet Recai Uygur, Bedir Sarıcı Necmettin Erbakan ın Siyasal Hayatında İletişimin Rolü Yüksel Arıkan, Firdevs Koç (Dr. Öğr. Üyesi) Söylemden İdeolojiye Erbakan ve Milli Görüş Işıl Arpacı (Dr. Öğr. Üyesi) Gelişmekte Olan Toplumların Kamu Yönetiminde Reform Arayışları: Küreselleşme Olgusu Kapsamında Bir Değerlendirme Hamza Ateş (Prof. Dr.), A. Muhammet Banazılı Kamu Yönetiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Evrimi S. Mustafa Önen (Prof. Dr.), Mehmet Seyda Ozan Siyasal İletişim Bağlamında Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoglu TV Programının Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Gözünden Değerlendirilmesi İsmail Dursunoğlu (Dr. Öğr. Üyesi) 5

7 1. GÜN 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 2. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 /16:00-17:30 Oturum Salonu : Pembe Salon Oturum Başlığı : İletişim Bilimleri Oturum Başkanı : Doç. Dr. Mevlüt AKYOL Rıza Mühendisliği nden Mühendisliğin Rızasına: İletişim Kavramının Yüzyıllık Serüveni Mehmet Emin Babacan (Doç. Dr.) Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Davranışsal Aktarım Hasan Aydemir (Doç. Dr.), Erol Koçoğlu (Doç. Dr.) Medya Okuryazarlığı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Farkındalık Süreci Sefa Sezer Küreselleşme Ekseninde Maladaptasyonun Kültürel İletişim Üzerine Etkisi Seda İşoğlu Halkla İlişkilerde Yaratıcı Öz-Yeterlik ve İş Tatmini: Uygulayıcılara Yönelik Bir Değerlendirme Sevil Bayçu (Doç. Dr.), Özgür Kılınç (Dr. Öğr. Üyesi) Eğitim Kurumlarının Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımları Ayça Çekiç Akyol (Doç. Dr.), Simge Kırteke Bütüncül, Derin ve Etkili İletişim Felsefesi Mehmet Önal (Prof. Dr.) Rasyonalite ve İletişimsel Eylemin Doğası Üzerine Emin Çelebi (Prof. Dr.) 6

8 1. GÜN 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 2. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 /16:00-17:30 Oturum Salonu : Mavi Salon Oturum Başlığı : Sosyal Medya Oturum Başkanı : Doç. Dr. Hasan TOPBAŞ 31 Mart 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinde İktidar Ve Ana Muhalefet Partisi Başkan Adaylarının, Siyasal İletişim Çalışmalarında Twitter Kullanımlarına Yönelik İçerik Analizi Mevlüt Akyol (Doç. Dr.), Zehra Babacan Kır-Kent Etkileşiminde Sosyal Medyanın Rolü Emin Ertan Gökhan (Dr. Öğr. Üyesi), Mehmet Saltuk Arıkan (Dr. Öğr. Üyesi) Yankı Odaları nı Aşmanın Bir İmkânı Olarak Eğlence Trollüğü Enis Öztürk (Dr. Öğr. Üyesi) Yumurta, Bal ve Süt Filmlerinde Minimalist Yaklaşım ve Modernizmin Stilleri, Yunus Namaz (Dr. Öğr. Üyesi) Sanal Bir Öğrenme Aracı Olarak Sosyal Medya Erol Koçoğlu (Doç.Dr.) Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması Süleyman Karaçor (Prof. Dr.), Yasemin Keskin Yılmaz (Öğr. Gör.) Sosyal Medyanın Turizm Kültürü İnşası: Doğu Ekspresi Esra Pekdemir, M. Barış Yılmaz (Dr. Öğr. Üyesi) 7

9 1. GÜN 26 EYLÜL 2019 ERŞEMBE 2. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 /16:00-17:30 Oturum Salonu : Turuncu Salon Oturum Başlığı : İletişim Bilimleri Oturum Başkanı : Turgay GÜLENÇ Medyanın Gündem Oluşturması Yaklaşımı Ömer Faruk Yücel (Arş. Gör.) Yeni İktidar Dili veya Yeni Dilin İktidarı: Bazı Sorular ve Bazı Sorunlar, Mustafa Altınok (Doç. Dr.) Sosyal Medya Çağında Siyasal Öznellik: 21. Yüzyıl Toplumsal Hareketlerinin #Hashtag Aktivizmi Ve Dayanışma Ağları Pınar Kahya (Arş. Grv.) Platon un Diyaloglarından İletişim Felsefesine Bir Yol Çıkar Mı? Şahin Efil (Doç. Dr.) Gazetelerde Yönetici ve Yazar Olarak Kadın, Hatice Altınok (Doç. Dr.) Görsel Okuryazarlık Bağlamında Televizyon Dizilerinde Geleneksel Mekânlar Üzerine Bir Çalışma Nursel Bolat (Doç. Dr.) Kent Markalaşmasına Gastronominin Etkisi: Malatya Üzerine Bir Değerlendirme Ayda Gök (Dr. Öğr. Üyesi) Valilik Gala Yemeği (Üniversite Konuk Evi) 8

10 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 1. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 09:00-10:30 Oturum Salonu : Pembe Salon Oturum Başlığı : Stratejik Yönetim Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ Akıllı İşletmeler: Yeni Nesil Çalışanlar Meral Çalış Duman (Öğr. Gör.), Bünyamin Akdemir (Prof. Dr.) Antik Dönemden Günümüz Küresel Sisteme Çözülemeyen İnsan Hakları Sorunu Hasan Çimen (Dr.) Bist Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Bakış Açısıyla İncelenmesi Safa Acar (Öğr. Gör.) Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Hemşirelerin Devam Bağlılığı Üzerine Etkileri: Diyarbakır İlindeki Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma Gülfer Büyüktaş Gayır (Dr.) Etkinlik Teorisi: İşletmeler İçin Yönetim Etkinlik Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Öneri Orhan Polat, Lütfiye Özdemir (Prof. Dr.) Acil Servis Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Örneği Erkan Turan Demirel (Doç. Dr.), Eray Ekin Sezgin (Dr. Öğr. Üyesi) Enes Kaya 9

11 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 1. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2019 / 09:00-10:30 Oturum Salonu : Mavi Salon Oturum Başlığı : Kamu Yönetimi Oturum Başkanı : Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK Belediyelerin Politika Transfer İmkanı Gökhan Tuncel (Doç. Dr.) Kamu Yönetiminde Örgüt İklimi ve Etik İlişkisi Üzerine Bir Deneme Esra Ebru Mavi Sağlık Kurumlarında Vizyoner Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi Neslihan Derin (Prof. Dr.), Özgür Demirtaş (Doç. Dr.) Alexis De Touqueville in Demokratik Despotizm ve Milliyetçilik Yaklaşımı Ali Fuat Gökçe (Doç. Dr.) Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Göre Değerlendirilmesi Hasan Yılmaz (Dr. Öğr. Üyesi) Yasama ve Yürütmenin Sınır Sorunu: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Haluk Yaman (Arş. Gör.), Ünal Küçük (Arş. Gör.) Engellilerin İstihdamı Konusunda Kamu İmkanları ile Sunulan Fırsatlar İlhan Biçer (İçişleri Bakanlığı) 10

12 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 1. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 09:00-10:30 Oturum Salonu : Turuncu Salon Oturum Başlığı : Yerel Yönetim Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mustafa ÖNEN Büyükşehir Belediyelerinde Katı Atık Yönetimi: Van Büyükşehir Belediyesi Örneği Vedat Yılmaz (Dr. Öğr. Üyesi), Muzaffer Bimay (Dr. Öğr. Gör.) Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması Meryem Kartal Birey Devlet İlişkilerinde Beyaz Masa Uygulamaları: Hatay Örneği Yakup Bulut (Prof. Dr.), Julide Oğuz (Öğr. Gör.) Büyükşehir Belediyelerinde Kriz Yönetiminin Önemi: Van Büyükşehir Belediyesi Örneği Vedat Yılmaz (Dr. Öğr. Üyesi), Gülcan Akdeniz Tarihsel Süreç İçerisinde Adem-i Merkeziyetçilik ve Türkiye Kübra İlhan, Aslı Arslan (Dr. Öğr. Üyesi) Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Topluma Yansıma Olasılığı Onur Yerlikaya Şaşmaz (Dr. Öğr. Üyesi), Uğur Celayir 11

13 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 2. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 10:45-12:00 Oturum Salonu : Pembe Salon Oturum Başlığı : Reklamcılık Oturum Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Ayda GÖK Veblen in Aylaklar Sınıfı Teorisi Bağlamında Reklamlarda Sembolik Tüketim Retoriği Hanife Güz (Prof. Dr.), Gülcan Uzun Metin Erksan ın Televizyon Filmlerinin Avrupa Sanat Sineması Temelinde Biçimsel ve Anlatısal Olarak İncelenmesi, Rıfat Becerikli Kültürlerarası İletişim Bağlamında Aygaz Firmasının Dünya Mutfakları Adlı Reklam Filmindeki Önyargı Ve Stereotiplerin İncelenmesi Eylem Şentürk Kara (Doç. Dr.), Fatma Nisan (Doç. Dr.) Reklam Sloganları ve Narsisizm Mehmet Tan (Arş. Gör. Dr.) Tüketicilerin Satın Alma Faaliyetlerinde Instagram ın Rolü Üzerine Bir Araştırma Ayça Çekiç Akyol (Doç. Dr.), Emre Göktaş Televizyona Pragmatik Yaklaşım Esennur Sirer (Dr.) Post-Truth Çağda Görsel İletişim Aracı Olarak Fotoğraf Fatih Özdemir (Doç. Dr) Masallarda Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Sunumu Üzerine Bir Analiz: On İki Prenses ve Rapunzel Masalı Hanife Güz (Prof. Dr.), Başak Değirmenci 12

14 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 2. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 10:45-12:00 Oturum Salonu : Mavi Salon Oturum Başlığı : Radyo TV Sinema Oturum Başkanı : Prof. Dr. Hanife GÜZ Alışılageldik Tüketim Nesneleri Kurma Özelliği Karşısında, Sosyal Medyanın Etkin Bir Üretim Aracı Olarak Kullanımı: Maker Hareketi İrfan Hıdıroğlu (Dr. Öğr. Üyesi), Yavuz Kotan (Arş.Gör.) Komedi Programlarında Bir Güldürü Ögesi Olarak Cinselliğin Sunumu: Güldür Güldür Show Örneği İrfan Hıdıroğlu (Dr. Öğr. Üyesi), Semra Kotan (Arş.Gör.) Vladimir Propp un Masal Biçimbilimi Çerçevesinde Eşkiya Filmi Üzerine Bir Değerlendirme Nurullah Özdemir, Beyler Yetkiner (Dr. Öğr. Üyesi) Sanata Ömrünü Adamış Bir Yönetmen: Duygu Sağıroğlu ve Sineması Dilar Diken Yücel (Arş. Gör.) Letonya daki Rus Azınlığın Rus Televizyon Yayınlarını Takip Etme Eğilimleri Vafalı Ansarov (Dr. Öğr. Üyesi) Arkadaş Filminin Burjuva ve Emekçi Sınıflar Bağlamında Temsiline Yönelik Söylem Çözümlemesi İsmail Uğur Aksoy, Fatma Nisan (Doç. Dr.) Sinemada Öteki Temsilleri: Capharnaüm Filmi Örneğinde Bir Göstergebilimsel Analiz Halil İbrahim Koç (Öğr.Gör.), Göksel Göker (Doç. Dr.) Rüya Filminden Hareketle Derviş Zaim in Yaratıcı İmgelem Dünyası, Ersin Aycan (Öğr.Gör.) 13

15 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 2. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 10:45-12:00 Oturum Salonu : Turuncu Salon Oturum Başlığı : Gazetecilik Oturum Başkanı : Doç. Dr. Eylem ŞENTURK KARA Gazeteciliğin Dönüşümü ve Yeni Kavramlar Nida Çetin (Öğr. Gör.) İktidar-Basın İlişkilerinde Önemli Bir Uğrak: Malatya Ahmet Emin Yalman Suikastının Ulus Gazetesindeki Temsili Ozan Kocabaş (Arş. Gör.) Bir Etik Sorun Olarak İliştirilmiş Gazetecilik İpek Kaya Tek Parti Döneminde Türkiye nin Sovyet Karşıtı Bağımsızlıkçı Yayınlara Yaklaşımı, Ali Haydar Soysüren (Dr. Öğr. Üyesi) Özgür Medya, Toplum ve Demokrasi Söylemi Haluk Yaman (Arş. Gör.) Yerel Basında İnönü Üniversitesi Yasalaşma Süreci Abdulkadir Baharçiçek (Prof. Dr.), Nezir Kızılkaya (Araştırmacı Yazar) 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinin Türk Ulusal Basınında Temsili, İhsan Kurtbaş (Doç. Dr.), Onur Akçakaya (Dr. Öğr. Üyesi) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Medya Kullanım Düzeyleri Bahadır Köksalan (Dr. Öğr. Üyesi) Seda Sarıoğlan Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Medya Bağımlılığı Seda Sarıoğlan Bahadır Köksalan (Dr. Öğr.) Öğlen Yemeği (Battalgazi Belediyesi- İspendere Tesisleri) 14

16 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 3. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 15:00-16:30 Oturum Salonu : Pembe Salon Oturum Başlığı : Stratejik Yönetim Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mehmet ÖNAL Karanlık Fabrikalarda İşsizlik Sorunsalı: Kadın Çalışanların Durumu Meral Çalış Duman (Öğr. Gör.), Bünyamin Akdemir (Prof. Dr.) Sağlık Kurumlarında Çalışan İşgörenlerin Demografik Özellikleri İle Mahremiyete Saygı İlkesi (Aydınlatılmış Onam İlkesi) Arasındaki İlişki: Diyarbakır İli Merkez Kamu Hastaneleri Örneği Aydın Usta (Prof. Dr.), Gülfer Büyüktaş Gayır (Dr.) Bulut Bilişimin Muhasebeye Olan Katkıları Sezin Açık Taşar (Öğr. Gör.), Özcan Demir (Dr. Öğr. Üyesi) İşyeri Kâbusu: Psikolojik Taciz ( Mobbing) İlhan Biçer (İçişleri Bakanlığı) Zor Zamanlarda Reform Yönetimi: Yunanistan Örneği Halil Deligöz İş-Yaşam Dengesi: Sivas Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma Mehmet Sadık ÖNCÜL (Prof. Dr.), Ahmet Murat ÖZKAN (Arş. Gör) Bilmenin Sınırları ve İletişimin İmkanı Üzerine Bir Değerlendirme Emin Çelebi (Prof. Dr.) Mehmet Servet in Fikir ve Yayın Faaliyetleri: Genç Yolcular Dergisi Üzerine Bir İnceleme Yakup Yıldız (Dr. Öğr. Üyesi), Kübra Atakay 15

17 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 3. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 15:00-16:30 Oturum Salonu : Mavi Salon Oturum Başlığı : Stratejik Yönetim Oturum Başkanı : Prof. Dr. Selma KARATEPE Stratejik Planlamanın Başarısında İnsan Kaynaklarının Rolü Ayşegül Saylam Yıldız (Dr. Öğr. Üyesi) Yöneticilerin İletişim Becerilerinin Çalışanların Motivasyonları Üzerindeki Etkisi: Fırat Üniversitesi Hastanesi Örneği Özcan Demir (Dr. Öğr. Üyesi), Eray Ekin Sezgin (Dr. Öğr. Üyesi), Enes Kaya İşletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yalın Yaklaşım Neslihan Derin (Prof. Dr.) Afetlerde İletişim Doç. Dr. Hayriye Şengün İnsan Hakları Kapsamında Çevre Hakkının Dünü ve Bugünü İlke Bezen Tozkoparan (Dr. Öğr. Üyesi) Siyasi Partilerin Teknolojik Türü Olarak E-Parti: Türkiye İçin Bir Model Önerisi Umut Turgut Yıldırım (Arş. Gör.) Yerli Dizilerde Kadın Temsili: Söz ve Savaşçı Dizilerinde Kadın Kahramanlar Dilara Nergishan KOÇER (Dr. Öğr. Üyesi) Türkiye de Yetenek Yönetimi Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme Safa Acar (Öğr. Gör.) 16

18 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 3. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 15:00-16:30 Oturum Salonu : Turuncu Salon Oturum Başlığı : Kamu Yönetimi Oturum Başkanı : Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ Kurumsal İletişim Yönetimi: İtibar Kazanım Süreci Kapsamında Bir Yaklaşım, S. Mustafa Önen (Prof. Dr), Mehmet Seyda Ozan (Öğr. Gör) Kamuda Dijital Dönüşüm: Kamu Diplomasisinden Dijital Diplomasiye Nilgün Kahraman (Arş. Gör.) Kamu Kurumlarında Stres Kaynakları Osman Ağır, (Dr.Öğr. Üyesi) Milli Görüş Partilerinin Parti Metinlerinde Demokrasi Olgusu Umut Turgut Yıldırım (Arş. Gör.) Uluslararası Göçün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Şeyma Altunkaya (Arş.Gör.) Post-Demokrasi: Demokrasi Çıkmazı Mı? Demokrasinin Sonu Mu? Tuba Yolcu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Sosyal Medyanın Kullanımı ve Türkiye nin Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Ayşegül Akküç 17

19 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 4. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 16:45-18:00 Oturum Salonu : Pembe Salon Oturum Başlığı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Oturum Başkanı : Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol Bourdieu Sosyolojisinde Sembolik Şiddet Kavramı ve Reklamlarda Sembolik Şiddete İlişkin Bir Analiz Hanife Güz (Prof. Dr.), Gülcan Uzun Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Viladimir Putin in Halkla İlişkiler ve İletişim Uygulamaları Osman Ağır (Dr. Öğr. Üyesi) Coca Cola nın 2019 Yılında Ramazan Ayında Yayınlanan Reklamının Kültürel Göstergeler Açısından Analizi Şeyma Kozluklu, Eylem Şentürk Kara (Doç. Dr.) Dijital İletişim Platformları Üzerinden Gerçekleştilen Halkla İlişkilerin Değişen Yönleri : Dijital Halkla İlişkiler Zübeyde Süllü (Dr.), Berrin Balay Tuncer (Dr.) Halkla İlişkiler Faaliyetlerinden Tanıtım Filmleri Ve Web Sitelerinin Hedef Kitleye Etkisinin Ölçülmesinin Bir Aracı Olarak Göz Hareketlerini İzleme Tekniği Berrin Balay Tuncer (Dr.) Türkiye de Yazılı Basının Sonu Mu Geliyor? Gazete Tirajları Üzerinden Genel Bir Değerlendirme,, Mehmet Sena Kösedağ (Dr. Öğr. Üyesi) Özel Olan In Politik Maskesi: Konut Reklamlarında Ev Ve Ev Çevresinde Özgürleşen Kadın Miti Osman Araslı (Öğr. Gör.) 18

20 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 4. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 16:45-18:00 Oturum Salonu : Mavi Salon Oturum Başlığı : İletişim Çalışmaları Oturum Başkanı : Doç. Dr. Fatma NISAN Popüler Yarışma Programlarında Kadının Görünürlüğünün Eleştirisi İrfan Hıdıroğlu (Dr. Öğr. Üyesi), Elif Yıldırım (Öğr. Gör.) Medya Bağımlılığı Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Reklamlara İlişkin Algıları: Instagram Örneği Nurcan Yılmaz (Arş. Gör.), Ayşe Nur Görgen (Arş. Gör.) Reklamda Nostalji Kullanımı: Televizyon Reklamları Üzerine Bir İnceleme Betül Çepni Şener (Arş. Gör.) Engin Coşkun (Arş. Gör Günlük Yaşantımızdaki Sosyal Medya Yansımaları Abdulsemet Yaman (Dr. Öğr. Üyesi), Muhammed Karabulut Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Bir Alan Araştırması Yılmaz Daşlı (Dr. Öğr. Üyesi), Ali Ozan Baloğlu Sosyal Medya ve Teknoloji Kabul Modeli (Sosyal Medya Kabul Modeli): Sosyal Medyanın Lise Öğrencilerinin Üzerindeki Etkisi Ahmet Kulaksız, Mevlüt Akyol (Doç. Dr.) Popüler Kültür, Sinema ve Bağımlılık Üçgeninde Requirem For A Dream Filminin Çerçeveleme Çözümlemesi Zuhal Akmeşe (Araş. Gör. Dr.) Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Fikir Dergiciliği: Yayın Siyasetleri ve Modernleşme Arayışı Yakup Yıldız (Dr. Öğr. Üyesi) 19

21 2. GÜN 27 EYLÜL 2019 CUMA 4. OTURUM Oturum Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2019 / 16:45-18:00 Oturum Salonu : Turuncu Salon Oturum Başlığı : İletişim Çalışmaları Oturum Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Beyler YETKİNER Pygmalion Etkisi ve Sinemaya Yansımaları, Zuhal Akmeşe (Araş. Gör. Dr.) Çevrebilim Eğitiminde Sinemadan Yararlanmak Azize Serap Tunçer (Doç. Dr.) Kurumsal Sosyal Medya İçeriklerinin Kullanım Biçimleri: Katkı ve Tüketim Boyutları Açısından Bir Araştırma Özgür Kılınç ( Dr. Öğr. Üyesi) Parasosyal Etkileşiminde Nefret Söylemi Vasıtasıyla Yansıtılan Hayranlık Ayşe Aslı Sezgin (Doç. Dr.) Küresel Toplumsal Olaylarda Sosyal Medyanın Rolü Selahaddin Bakan (Prof. Dr.) Hasan Çimen (Dr.) Teknoloji Bağımlılığı Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Akkaş (Dr. Öğr. Üyesi) Bireyselden Toplumsala Travma Yansımaları ve Baskıyı İçselleştirme: Abluka Mikail Boz (Dr. Öğr. Üyesi) Akşam Yemeği (Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Nikâh Sarayı) 20

22 NOTLAR... 21

23 NOTLAR... 22

24 3. GÜN 28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ GEZİ PROGRAMI Saat Battalgazi Arslantepe Höyüğü, Kervansaray ve Nemrut Gezisi

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2018-2019 YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI SİYASET BİLİMİ PROF. DR. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ / 104-101- MEDYA VE DİJİTAL KÜLTÜR DR.ÖĞR. ÜYESİ EMRE VADİ BALCI BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2018-2019 YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI GÜN SAAT DERSİN ADI SİYASET BİLİMİ PROF. DR. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ / 104-102- 101- MEDYA VE DİJİTAL KÜLTÜR DR.ÖĞR. ÜYESİ EMRE

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2018-2019 YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 09.00-10.00 SİYASET BİLİMİ PROF. DR. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ / 104- Meral Ö. Emre B. 102-101- MEDYA VE DİJİTAL KÜLTÜR DR.ÖĞR.

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2016-2017 YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI 1.SINIF 09.00-10.00 SİYASAL İLETİŞİM Doç. Dr. Murat SEZGİN Murat S. 10.00-11.00 STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ Doç.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-2018 YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 09.00-10.00 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YRD.DOÇ.DR. POLAT CAN 101 104 102 Özlem D. 10.00-11.00 SUNUM VE ANLATIM

Detaylı

Teori ve Pratikte. Siyasal İletişim Sempozyumu. Batı Dışı Yaklaşımlar Ekim Programı

Teori ve Pratikte. Siyasal İletişim Sempozyumu. Batı Dışı Yaklaşımlar Ekim Programı Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu Batı Dışı Yaklaşımlar 12-13 Ekim Programı 12 Ekim Cuma Açılış 09:30 10:30 Miletos Salonu Prof.Dr. Cavit Bircan Hasan Topaloğlu Bekir Kuvvet Erim Metin Yavuz

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 1. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 1. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2016-2017 YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI GÜN SAAT DERSİN ADI SALI 22.11.2016 SİYASAL İLETİŞİM 09.00-10.00 Doç.Dr. Murat SEZGİN SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA 10.00-11.00

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 1. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 1. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-2018 YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI SİYASAL İLETİŞİM Prof.Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ KAMUOYU VE ARAŞTIRMALARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Dr. Öğr. Üyesi

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İlgili İlgili nın Adı ve Soyadı No %60 (A) Yabancı Dil nın %40 1 Aleks Matosoğlu 82,16 49,296 97,5 39 2 Onur Aydın 83,812 50,2872 92,5 37 3 Kübra

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 1. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 1. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-2018 YILI BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 09.00-10.00 SİYASET BİLİMİ Prof.Dr. MURAT MUSTAFA ÖNTUĞ 09.00-10.00 MEDYA OKURYAZARLIĞI Doç.Dr. SİBEL YOLERİ / 101-Sibel

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle katılamayan Fakültemiz öğrencilerinin mazeret sınavı dilekçeleri, Uşak Üniversitesi Öğrencilerin Mazeretli Sayılma ve Mazeret

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları ilgili derslerin gün ve saatinde dersin İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; 18-22 Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin işlendiği sınıfta "yapılacaktır. Aşağıda belirtilen derslerin

Detaylı

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER İÇİN GENEL SINAV TARİHLERİ 1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi:01.06.2015 Sınav Saati:10:30 Öğr. Say A1-GÜNDÜZ 105 Yrd.Doç.Dr. Emrah YILMAZ B4-GÜNDÜZ 88 B4-GECE 91 Fen

Detaylı

PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) 28 ARALIK 2017 Perşembe (Saat: 18:00)

PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) 28 ARALIK 2017 Perşembe (Saat: 18:00) EĞİTİM PROGRAM GELİŞTİRME REHBERLİK 2017-2018 PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) Prof. Dr. Mustafa KUTLU 28.12.2017 18:00 AZ1 a, AZ2 b, AZ3 c, AZ4 d Doç. Dr. Taşkın

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

04 MAYIS 2018 Cuma KEREB-İ GAZİ SALONU

04 MAYIS 2018 Cuma KEREB-İ GAZİ SALONU 04 MAYIS 2018 Cuma 09:00 Kayıtlar KEREB-İ GAZİ SALONU 09:30 Açılış Konuşmaları 10:30 Açılış Oturumu Doç. Dr. Metin UÇAR Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Öğr. Gör. Dr. Demet ÇAKIROĞLU Kamu Kesimi Büro Çalışanlarının

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Gazetecilik Bölüm Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Gazetecilik Bölüm Başkanlığı T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Gazetecilik Bölüm Başkanlığı GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM SN ÖĞRENCİ NUMARASI 1 120801023 Kübra GÜLER 2 130801096

Detaylı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı PROGRAM 2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Başkanı Selami ALTINOK Emniyet Genel Müdürü Fatma Betül SAYAN KAYA (Teşrifleri halinde) Aile

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 1.SINIF BASIN VE YAYINCILIK (İÖ) 1 G1621.26043 NAZAN KILIÇ 3,32 32 2 G1621.26007

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Cuma-Sabah 2.Grup Yrd.Doç.Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik İlkokulu

Detaylı

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Gazetecilik 1.Sınıf English for Media Studies I (Z) Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR Sociology (Z) Prof. Dr. Ali Murat YEL Ekonomi (Z) Yrd. Doç. Dr. Şevket SAYILGAN (GZT-HİT) Hukukun Temel Kavramları (Z) Prof.

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI 04.11.2017 09:00 IKT101 Mikro İktisada Girişi Doç. Dr. Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU 04.11.2017 09:00 IKT101 Mikro İktisada Girişi Doç. Dr. İsmail Hakkı İŞCAN 04.11.2017 10:00 IKT101 Mikro İktisada Girişi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ BİYOLOJİ ( YÜKSEK LİSANS - ALAN İÇİ) Mülakat Tarihi: 1 Kadir ULUSOY 73,052 36,526 58,750 14,688 65,000 16,250 67,463 2 Ekrem DAĞLAR 67,597 33,798 25,000 6,250 77,700 19,425 59,473 BİYOLOJİ ( YÜKSEK LİSANS

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları ilgili derslerin gün ve saatinde dersin İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; 18-22 Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin işlendiği sınıfta "yapılacaktır. Vize mazeret sınavına

Detaylı

WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY. MAIN COURSE LDİ (IQ Online)

WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY. MAIN COURSE LDİ (IQ Online) A21 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 08:00 09:00 BDİ (Oxford Online) 09:00 10:00 MAIN COURSE Reading & Writing MAIN COURSE BDİ (Oxford Online) 10:00 11:00 MAIN COURSE Reading & Writing MAIN COURSE LDİ (IQ Online)

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Mazeret Sınav Programı

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Mazeret Sınav Programı 2013-2014 Eğitim Yılı 1. SINIF 1. ÖĞRETİM 09:30 Hukukun Temel Kavramları (Z) Prof. Dr. Haluk ALKAN GZT-HİT-RTS 10:30 Sociology (Z)/ Sosyoloji (Z) Prof. Dr. Ali Murat YEL GZT-HİT-RTS 11:30 Ekonomi (Z) Yrd.

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI ŞURA PROGRAMI. Açılış Oturumu (10:45 / 12:15)

TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI ŞURA PROGRAMI. Açılış Oturumu (10:45 / 12:15) TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI ŞURA PROGRAMI 6 Eylül 2018 PERŞEMBE 19:00 Akşam Yemeği ve Tanışma (Bolu Belediyesi Sosyal Tesis) 7 Eylül 2018 CUMA 07:30 / 08:30 Kahvaltı (KYK Seyit

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17 EKİM 2016 TARİHİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17 EKİM 2016 TARİHİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 1 Esen İNAL Elazığ Org.San.Böl.Maden MYO İnşaat Teknolojisi Programı 77,97122 73,63000 76,66885 SINAVA GİRECEK 2 Serhat ÇELİKTEN Elazığ Org.San.Böl.Maden MYO İnşaat Teknolojisi Programı 82,56890 58,46000

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ 09.00-10.00 10.00-11.00 10.00-11.000 11.00-12.00 11.00-12.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN PROF. DR. AHSEN ARMAĞAN KAMERA,ÇEKİM VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ UZMAN ALİ MUTLU BASIN ETİĞİ MEDYA VE

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ 22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ A205 REKLAMCILIK REKLAMCILIK 2 HİR/GZT 1 SİNEMA KURAMLARI ÖĞR. GÖR. ELİF KAHRAMAN İNTERNET DEMOKRASİ ÖĞR. GÖR. ELİF KAHRAMAN DAVRANIŞ BİLİMLERİ HİR 2 YRD. DOÇ.DR. ARZU KIZBAZ

Detaylı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV MAZERETLERİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER DERSİN ÖĞRENCİNİN KODU ADI ÖĞRETİM ÜYESİ NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ

Detaylı

4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3

4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3 4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3 SIRAADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 439814 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN TEKNİKERİ(CERRAHİ) 408494 TÜRK

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm 2013-2014 Eğitim Yılı 1. SINIF 1. ÖĞRETİM 06.01.2014 11:30 Sociology (Z) Prof. Dr. Ali Murat YEL GZT-HİT-RTS 11:30 Introduction to Communication (Z) Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR GZT 11:30 Introduction to

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 597 KADRİYE GÜLER AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 476 HAYRUNİSA MOLLAOĞULLARI 2 596 ZEHRA KAYA 3 598

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) - 1-1 120751008 Ahmet ASLAN 2,63 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) 1 140752022 Batuhan Erçin BALCI 3,88 2 150752097 Kemal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

9. DERECE ZABITA MEMURU KADROSU (Herhangi bir Lisans mezunları) ASIL LİSTE YEDEK LİSTE

9. DERECE ZABITA MEMURU KADROSU (Herhangi bir Lisans mezunları) ASIL LİSTE YEDEK LİSTE 9. DERECE ZABITA MEMURU KADROSU (Herhangi bir Lisans mezunları) 1 EDİP UZUN 356*****022 ASIL 79,68637 2 SEFER ÇELİK 356*****022 ASIL 78,36349 3 FARUK AKÇA 356*****022 ASIL 77,67099 1 ŞÜKRÜ VAROL 143*****170

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI 30.12.2016 TARİHLİ İLANIMIZIN LARI : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Arkeoloji : Araştırma Görevlisi DİL T MEZUNİY E NOTU Günay Karahan 72,43454 70 82,96 93 21,73036 7 24,888 27,9 81,5184 ASİL KAZANDI Hikmet

Detaylı

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6.

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu DERSLİK 107 A1/20 ÜMMET AYDAN ÜMMET AYDAN TUBA AYDAN TUBA AYDAN 114 FIRAT LULACI / TUĞBA AKBAŞ ÜLKÜ ÖZDEMİR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

I. KAŞGARLI MAHMUD YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU 3-5 MAYIS 2018 KAYSERİ

I. KAŞGARLI MAHMUD YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU 3-5 MAYIS 2018 KAYSERİ I. KAŞGARLI MAHMUD YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU 3-5 MAYIS 2018 KAYSERİ SEMPOZYUM PROGRAMI 3 MAYIS 2018 PERŞEMBE Açılış Konuşmaları 09.00-.09.30 Prof. Dr. Muhammed GÜVEN (Erciyes Üniversitesi

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm 1. SINIF 1. ÖĞRETİM 2014-2015 Eğitim Yılı Tarih Saat Ders (S-Z) Üyesi Bölüm 15:00 English for Media Studies I (Z) Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR GZT-HİT-RTS 15:00 Yrd. Doç. Dr. Ayşe BİLGE GÜRSOY GZT-RTS Introduction

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞINCA ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI İÇİN 15.03

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞINCA ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI İÇİN 15.03 HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞINCA ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI İÇİN 15.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN A2 DÜZEYİ YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI Adı Soyadı Öğrenci No Notu

Detaylı

KOMİSYONLAR. 4 Dr.Öğr.Üyesi Ümit Özgür DEMİRCİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

KOMİSYONLAR. 4 Dr.Öğr.Üyesi Ümit Özgür DEMİRCİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi KOMİSYONLAR KALİTE KOMİSYONU 1 Prof.Dr. Sefa DURMUŞ (Başkan) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 2 Doç.Dr. Hamdi ÖZDİŞ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 3 Dr.Öğr.Üyesi Nurperi AYENGİN Arkeoloji Bölümü 4 Dr.Öğr.Üyesi Ümit

Detaylı

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Yaz Dönemi 2016 1. Vize Sonuçları Sıra Öğrenci No*, + Soyadı Adı Bölüm Kodu 1 21015567 * GÖKTAŞ HAZAL 495 2 21115599 ÇALAR MÜSLÜM 495 3 21115619 * ÇAYIRTEPE İSMAİL 495 4 21115877

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ İNCELEME PROGRAMI KASIM

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ İNCELEME PROGRAMI KASIM FENEDEBİYAT FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ İNCELEME PROGRAMI KASIM 2018 Tez inceleme işlemleri her hafta Cuma günü saat 13.0015.00 arasında enstitü toplantı salonunda yapılacaktır. Nihal ERMİŞ (Kimya Anabilim

Detaylı

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 06 EKİM 2011 PERŞEMBE 09:00 11:00 KAYIT 11:00 12:00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 12:00 13:30 ŞEHİR GEZİSİ: ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ 13:30 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 1. OTURUM 14:30 15:30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ,

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

B202 B Pazartesi. T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Görevli Programı

B202 B Pazartesi. T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Görevli Programı Pazartesi 21.01.2019 ler 10:00 1. Sınıf English for Media Studies I Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan GZT 10:00 1. Sınıf English for Media Studies I Öğr. Gör. Dr. Müge Yazgan HİT 10:00 1. Sınıf English for Media

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

29 Mayıs 2015, Cuma Küçükçekmece Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi

29 Mayıs 2015, Cuma Küçükçekmece Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi 29 Mayıs 2015, Cuma Küçükçekmece Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi 10:00-10:10 AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU Protokol Konuşmaları 10:10-10:20 Mehmet BULUT, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü 10:20-10:30

Detaylı

REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM COŞKUN

REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM COŞKUN OKUL DENEYİMİ GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. İbrahim COŞKUN Fevzipaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 2.Grup Yrd.Doç.Dr. Ebru S. DEMİRSÖZ İsmail Güner İlkokulu Perşembe-Sabah

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

Toplantı Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet ULUSOY un Başkanlığında Enstitü toplantı salonunda saat 11.00'da başladı.

Toplantı Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet ULUSOY un Başkanlığında Enstitü toplantı salonunda saat 11.00'da başladı. TARİH:23.12.2015 SAYI: 1122 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör GÜNDEM: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Sno Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Mezun olduğu Anabilimdalı Sonuç Kabul/Red 1. TÜLİN PARMAKSIZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 12330304 Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. 2. 12330303 Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. 3. 12330178 Kardelen

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2.

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2. SIRA ADI SOYADI YERLEŞME YILI TABAN PUANI YERLEŞME PUANI 1 Kubilay ÇATAL 2016 242,403 252,833 Ekonemetri 2 Mehmet Beyiş DİRLİK 2016 227,990 242,166 Ekonemetri 3 Meryem EKER 2016 227,990 228,219 Ekonemetri

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ Bölüm Sınıf Dersin Adı Öğretim Elemanı Tarih Saat

GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ Bölüm Sınıf Dersin Adı Öğretim Elemanı Tarih Saat 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ Bölüm Sınıf Dersin Adı Öğretim Elemanı Tarih Saat BNF 1 Matematik I Arş. Gör. Dr. Sait BARDAKÇI 17.11.2018 13:00 BNF 1 İktisada Giriş I Dr.Öğr.Üyesi Sezgin ZABUN

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: SINAV TARİHİ VE SAATİ 08.01.2014-1130 L02 Yrd. Doç. Dr. İMRAN DEMİR Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI (Mimarlık Bölümü Lisans

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı abdullah ADALI Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Abdullah Şahin Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek

Detaylı

PREP A SINIF LİSTESİ

PREP A SINIF LİSTESİ PREP A DERSLİK: C1 10 1 170103006 BURAK ÇINAR Mütercim Tercümanlık 2 170103008 AHMET MÜCAHİT BÜYÜKTUZCU Mütercim Tercümanlık 3 170103011 MEHMET UYANIK Mütercim Tercümanlık 4 170103012 ALEYNA BAŞAK YÖNEV

Detaylı

K.T.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM TASARIM PROJESİ DANIŞMANLARI ve JÜRİ ÜYELERİ

K.T.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM TASARIM PROJESİ DANIŞMANLARI ve JÜRİ ÜYELERİ K.T.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM TASARIM PROJESİ DANIŞMANLARI ve JÜRİ ÜYELERİ Grup No Ad Soyad Danışman Jüri Üyeleri 01 A. GÖZÜTOK Prof. Dr.

Detaylı

SÜLEYMAN TEZELCİ Çıkış NEZAHAT ALA RUKYETE AKYOL ZEYNEP YAŞAR RUMET KAN CEYLAN KORKUTAN

SÜLEYMAN TEZELCİ Çıkış NEZAHAT ALA RUKYETE AKYOL ZEYNEP YAŞAR RUMET KAN CEYLAN KORKUTAN İlgili Ders ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Sabah ( ) Öğle ( ) Tam ( ) Sorumlu Öğretim Elemanı: Doç. Dr. AZİZ HARMAN Uygulama Okulu : DİCLEKENT ANAOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı........ 9. 0... 000 SÜLEYMAN

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 1. SINIF 1. ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 1. SINIF 1. ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 1. SINIF 1. ÖĞRETİM 02.06.2018 Cumartesi Em. Tuğ. İsmail Çevikbaş A.İ.İ.T II 16.00 B 206 03.06.2018 Pazar Okt. Önder Saatçi Türk Dili

Detaylı

Yerel Yönetim - Harcama. Yerel Yönetim - Varlık Muhasebesi. Abdullah YAZICI. Yerel Yönetim - Harcama. Adem ÇORUH. Yerel Yönetim - Harcama

Yerel Yönetim - Harcama. Yerel Yönetim - Varlık Muhasebesi. Abdullah YAZICI. Yerel Yönetim - Harcama. Adem ÇORUH. Yerel Yönetim - Harcama Kullanıcı Birim-Sayfa Grubu Yetkileri Kullanıcı Adı Soyadı Birim Yetkileri Sayfa Grup Yetkileri Abdulkadir UZUNOĞLU Abdullah YAZICI Adem ÇORUH Adem TÜYLÜOĞLU Rize Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER VE DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

BAHAR DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER VE DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER VE DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Danışman Öğr. Adı Soyadı Öğrenci NO Öğr. Türü Kabul Tarihi Öğr. Gör. Zekeriya Özdemir ENES AKSOY

Detaylı

Eğitim Yılı Mezunları

Eğitim Yılı Mezunları Mezunlarımız 2005 2006 Eğitim Yılı Mezunları Meltem Yalçın : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hüseyin Bayraktar : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Erol Kemir : Anadolu Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Doç.Dr. Mustafa KIRKIZ Gülistan KOÇ NÜRVET RAMAZAN FEVZİ AHMET YELİZ FIRAT FATİH ERCAN ZEYNEP BUCUKA ARSLAN TOPKAYA KARABİLİCİ GENÇ GENÇ VİRDİLOĞLU BODUR BULUT

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

03/03/2016 TARİHLİ ERASMUS+ SÖZLÜ SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SINIF A2 B01

03/03/2016 TARİHLİ ERASMUS+ SÖZLÜ SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SINIF A2 B01 SINIF A2 B01 1 13310271063 HAVVA NUR YILMAZ İNGİLİZCE 2 13310271008 ZEHRA SAADT KURŞUN İNGİLİZCE 3 12310271040 AHMET ÜSTÜN İNGİLİZCE 4 58114011002 MÜRSEL DOĞRUL İNGİLİZCE 5 15310271017 CAN GÜLSAN İNGİLİZCE

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı