İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER VE İŞTİRAKLERİN İLK UYGULANMA AMACI 5 A. İştiraklerin Kamu Sektörü Açısından Düzenlenme Amacı ve Niteliği 5 B. 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de İştiraklerle ilgili Düzenlemeler 6 C. iştiraklerin Özel Sektör Açısından Düzenlenme Amacı ve Niteliği 6 II. İŞTİRAKLERİN ÇEŞİTLİ YASA VE DİSİPLİNLER AÇISINDAN NİTELİĞİ 9 A. Türk Ticaret Kanun Açısından İştirakler 10 B. Muhasebe Açısından Menkul Kıymet Yatırımlarının Niteliği ve Muhasebeleştirilme Esasları Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler Bağlı Ortaklıklar 12 C. Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İştirakler TMS-28'e Göre İştirakler ve Önemli Etki Kavramı 14 a. İştirak Kavramı 14 b. Önemli Etki Kavramı TMS-27'ye Göre Bağlı Ortaklık, Kontrol Gücü ve Kontrol Gücünü Kaybetme 16 a. Kontrol Gücünün Varlığı 17 b. Kontrol Gücünün Kaybedilmesi 17 D. Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Finansal Duran Varlıklar İştirakler Bağlı Ortaklıklar Aracı Kuruluşlara İlişkin İştirakler ve iştiraklerin Sınırı 19 E. Bankalar Mevzuatı Açısından iştirakler 20 F. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Açısından İştirakler Kontrol Etme Gücü 21

2 2. İştirakler Önemli Etkinlik Nitelikli Pay Bağlı Ortaklık Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık Finansal Holding Şirketi ve Kapsamı 22 G. Uluslararası Düzenlemeler Açısından iştirakler Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından iştirakler Avrupa Birliği Muhasebe Yönergeleri Açısından İştirakler 24 H. Çeşitli Yasa ve Disiplinlerdeki İştirak Hükümlerinin Kıyaslanması 26 İKİNCİ BÖLÜM İŞTİRAKLERİN VERGİ YASALARI AÇISINDAN NİTELİĞİ VE VERGİLENDİRİLMESİ I. VERGİ YASALARINDA İŞTİRAKLER VE VERGİLENDİRİLMESİ 31 A. Gelir Vergisi Kanunu Açısından İştirakler 32 B. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından iştirakler Kurumlar Vergisi Uygulama Şekilleri, Özel Sorunlar ve İştirak Kazançlarının Vergiden İstisnası Kurumlar Vergisi Kanunu'nda iştirak Kavramı Kazanç İstisnasının Amacı ve Niteliği İştirak Kazançları İstisnasının Amacı ve Niteliği 39 C. Vergi Usul Kanunu Açısından iştirakler 40 II. YURT İÇİ İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASININ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI 41 A. Yurt içi iştirak Kazançları istisnasının Niteliği 41 B. Yurt içi İştirak Kazançları İstisnası ve Şartları İştirak Eden Kurumun Mükellefiyet Şekli İştirak Edilen Kurumun Tam Mükellefiyet Esasında Vergilendirilmesi Fonların Katılma Belgeleri ile Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kâr Payları Tam Mükellefiyete Tâbi Başka Bir Kurumun Kârına Katılma imkânı Veren Kurucu Senetleri ile Diğer intifa Senetlerinden Elde Edilen Kâr Payları Döviz Yatırım Fonları ve Ortaklıkları iştirak Hissesi Karşılığında, iş Ortaklıklarından Kâr Payı Elde Edilmesi Halinde iştirak Kazançları İstisnası Uygulaması İştirak Hisseleri Alımıyla ilgili Finansman Giderlerinin Kurumlar Vergisi Matrahından indirimi İştirak Kazançlarıyla İlgili Diğer Giderlerin Vergi Matrahından İndirilebilirliği Yurt İçi İştirak Kazançları İstisnasında Gerekli İştirak Oranı İştirak Kazançları İstisnası İçin Gerekli İştirak Süresi 59

3 11. İştirak Kazançları İstisnası Uygulanmasının Zorunluluğu Yurt içi iştirak Kazançları İstisnası Uygulamasına ilişkin Örnekler iştirak Edilen Kurumun Vergiden Muaf Olması Halinde istisna Uygulaması Vergiden İstisna Kazanç Elde Eden Bir Kuruma iştirak Edilmesinden Elde Edilecek İştirak Kazançlarında İstisna Uygulaması İştirak Kazançları istisnasında Elde Edilen Kâr Payının Niteliği İştirak Edilen Kurumun Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Tespiti Halinde iştirak Kazançları istisnası Uygulaması Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faizlerin iştirak Kazancı istisnası Kapsamında Değerlendirilmesi 73 a. Örtülü Sermayede Ortaklarla İlişkili Kişinin Belirlenmesinde iştirak İlişkisi 74 b. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faizlerin Vergilendirilmesi ve iştirak Kazançları İstisnası iştirak Edilen Kurumun Tasfiyesi Sonucunda Dağıtılan Kazançlar İştirak Edilen Kurumun Tasfiyesi Sonucunda Oluşan Zarar Kooperatiflerin Dağıttıkları Faiz Ödemeleri iştirak Hisseleri Karşılığında İştirak Edilen Kurumdan Bedelsiz Hisse Senedi Alınması İştirak Edilen Kurumun İntifa Hisse Senetleri ve Yönetim Kurulunda Görev Alınması Karşılığı Elde Edilen Kazançlar 87 C. Yurt içi iştirak Kazançları istisnasının Sonuçları 88 III. YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI 89 A Öncesinde Geçerli Olan Düzenlemeler (5422 Sayılı KVK Hükümleri) Yurt Dışı iştirak Kazançları İstisnasından Yararlanma Şartları 91 a. İştirak Eden Kurumun Mükellefiyet Şekli 91 b. İştirak Edilen Yabancı Kurumun Kanuni ve iş Merkezinin Türkiye'de Bulunmaması 92 c. iştirak Edilen Yabancı Kurumun Anonim veya Limited Şirket Niteliğinde Olması 92 d. İştirak Edilen Kurumun Esas Faaliyet Konusu 92 e. Yurt Dışındaki Kurumun Sermayesine iştirak Süresi ve iştirak Oranı 93 f. İştirak Edilen Kurum Tarafından Dağıtılan iştirak Kazancının Vergi Yükü 93 g. iştirak Edilen Kurumun Esas Faaliyet Konusu Finansman Temini veya Sigortacılık Olması Durumda Vergi Yükü 93 h. İştirak Edilen Kurumun Elde Ettiği Kazancın En Az %75'inin Ticari, Zirai veya Serbest Meslek Kazancı Niteliğinde Olması 93 i. Yurt Dışındaki Kurumdan Elde Edilen İştirak Kazançlarının Türkiye'ye Transferi ve Süresi 94

4 j. Sermayesine İştirak Edilen Kurumun Sınırlandırılmış Ülkelerde Bulunmaması 94 k. Vergi Yükü Farklılığında Kısmi İstisna Uygulaması 94 I. Vergi Yükünü Hesaplama Yöntemi 95 m. Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığı'na Verilen Yetki ve Diğer Hususlar 96 B Sonrasında Geçerli Olan Düzenlemeler (5520 Sayılı KVK Hükümleri) Yurt Dışı iştirak Kazançları istisnası ve Şartları Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnasından Yararlanma Şartları 99 a. iştirak Edilen Kurumun Kanuni ve iş Merkezinin Türkiye'de Bulunmaması 99 b. Sermayesine iştirak Edilen Yurt Dışı Kurumun Anonim veya Limited Şirket Niteliğinde Olması 100 c. Yurt Dışındaki Kuruma İştirak Oranı 100 d. Yurt Dışındaki Kuruma İştirak Süresi 101 e. İştirak Edilen Kurum Tarafından Dağıtılan İştirak Kazancının Vergi Yükü Oranı 103 f. İştirak Edilen Şirketin Esas Faaliyet Konusunun Finansal Kiralama Dahil Finansman Temini veya Sigorta Hizmetlerinin Sunulması ya da Menkul Kıymet Yatırımı Olması Durumunda Vergi Yükü Oranı 103 g. Yurt Dışı İştirak Kazançları istisnasında Vergi Yükü Hesaplaması 104 h. Uygulama Örnekleri 105 /. Yurt Dışındaki Kurumun Vergiden İstisna Kazancı Bulunması Durumu 105 /;'. Yurt Dışındaki Kurumun Vergiden istisna Kazancı Bulunması Ancak istisna Kazançlar Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılmış Olması Durumu 106 //';. Yurt Dışındaki Kurumun Vergiden istisna Kazancı Olmaması Durumu 106 İv. Yurt Dışındaki Kurumun Kâr Payı Dağıtımında Kâr Payı Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılmış Olması Durumu 107 i. Yurt Dışındaki Kurumdan Elde Edilen İştirak Kazancının Türkiye'ye Transferi 110 j. Geçici Vergi Dönemleri Açısından Yurt Dışı İştirak Kazancının Transferi 111 k. Beyannamenin Verilme Zamanına Kadar Türkiye'ye Transfer Edilen Yurt Dışı İştirak Kazancının Beyan Zamanı 112 I. Yurt Dışı İştirak Kazancının Yurda Getirilmeyip Yurt Dışındaki Şirketin Sermayesine Eklenmesi Durumunda istisna Uygulaması 113 m. Yurt Dışı İştirak Kazancının Elde Edildiği Ülkede Geçerli Kambiyo ve Yabancı Sermaye Mevzuatı Gereğince Yurt Dışı Kazancın Transferinde Kısıtlamalar Bulunması Durumu 115

5 3. Yurt Dışındaki inşaat İşlerinin Yapılabilmesi İçin ilgili Ülke Mevzuatına Göre Ayrı Bir Şirket Kurulmasının Zorunlu Olduğu Durumlarda istisna Uygulaması Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşlerinde Yurt Dışı Şantiyenin İştirak Kabul Edilmesi Yurt İçi ve Yurt Dışı iştiraklerden Elde Edilen Kazançlar Üzerinden Yedek Akçe Ayrılması Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnasına İlişkin Eski ve Yeni Düzenlemelerin Karşılaştırılması 120 C. Serbest Bölgelerde İştirak Kazançları ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası 122 a. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesine İlişkin Uygulama 124 b. Geçiş Döneminde Kurumlar Vergisi istisnasının Kapsamı 125 c. Serbest Bölgelerden Elde Edilen İştirak Kazançlarında istisna Uygulaması 125 D. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına Göre İstisnadan Yararlanma 129 E. Yurt Dışı iştiraklerden Elde Edilen Kâr Paylarının Vergilendirilmesinde Vergi Anlaşmalarının Etkisi 130 IV. İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI 134 A Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na Göre İstisna Uygulaması ( Tarihinden Önce Gerçekleşen, iştirak Hisseleri Satış Kazançlarına istisna Uygulaması) 136 B Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Yayımı Tarihinden Sonra Gerçekleşen iştirak Hisseleri Satış Kazançlarına İstisna Uygulaması istisnadan Yararlanabilecek Mükellefler istisnanın Uygulamasına Konu Olacak İktisadi Kıymetler 139 a. iştirak Hisseleri 139 b. Rüçhan Hakları 140 c. Kurucu Senetleri 141 d. İntifa Senetleri 141 C. iştirak Hisseleri Satış Kazancı istisnası Uygulamasına ilişkin Şartlar İştirak Hisselerinin En Az iki Tam Yıl Süreyle Aktifte Yer Alması İstisnanın Uygulanacağı Dönem 143 a. Anonim Şirketlerde Ortaklık Payı ve iştirak Hisselerinin Temsili 143 b. Hisse Senetlerinin Devri 144 ;. Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri 145 II, Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri 145 c. Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Hisse Senetlerinin Halka Satışı ve Devri 147 d. Merkezi Kayıt Kuruluşunca Kaydileştirilecek Hisse Senetlerinin Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumu 149

6 e. Limited Şirketlerde Ortaklık Payı ve İştirak Hisselerinin Temsili 149 f. Limited Şirketlerde Ortaklık Payı ve İştirak Hisselerinin Devri İştirak Hisseleri Satışından Elde Edilecek Kazancın, istisnadan Yararlanan Kısmının Beş Yıl Süreyle Pasifte Özel Bir Fon Hesabında Tutulması Menkul Kıymet Ticareti ile Uğraşılmaması Bedelsiz Olarak veya Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Elde Edilen Hisse Senetlerinde iktisap Tarihi Kurumların Devir ve Bölünme Hallerinde iştirak Hisselerinin iktisap Tarihi Aynı Kuruma Ait iştirak Hisselerinin iktisabında İki Yıllık Sürenin Tespiti iştirak Hissesi Satış Kazancını Özel Fon Hesabına Aktaran Kurumların Beş Yıllık Süre Dolmadan Tasfiyeye Girmesi veya Kazancın İşletmeden Çekilmesi Halinde istisna Uygulaması İştirak Hisselerinin Para Karşılığı Olmaksızın Devir ve Temliki, Trampası ve Kamulaştırılması Bedelsiz Olarak Elde Edilen Hisse Senetlerinin Satışından Sağlanan Kazançların Durumu Grup Şirketleri Arasındaki İşlemlerin Durumu Kazancın Hesaplanması, Kur Farkı ve Vade Farklarının Durumu 169 D. Yurt Dışı iştirak Hisselerinin Satış Kazancı İstisnası Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlara ilişkin istisna Yurt Dışında Bulunan iştirak Hisseleri 175 E Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'a Göre Yurt Dışı iştirak Kazançları ile Yurt Dışı iştirak Hisseleri Satış Kazançlarına Tanınan Kurumlar Vergisi istisnası 177 a Sayılı Kanun Sonrasında Elde Edilen İştirak Kazançları ile iştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması 177 b Sayılı Kanun Öncesinde Elde Edildiği Halde Kayıtlara İntikal Ettirilmeyen ve Beyan Dışı Bırakılan Yurt Dışı iştirak Kazançları ile iştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlara ilişkin İstisna Uygulaması 179 c Sayılı Kanun Sonrasında Elde Edilen Yurt İçi İştirak Kazançları ile İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen Kazançlara ilişkin İstisna Uygulaması 181 F. İştirak Hisseleri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnası 182 G. İştirak Hisseleri Satışında Düzenlenen Kâğıtların Damga Vergisi istisnası 184 H. İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakkı Satışından Doğan Zararın Kurumlar Vergisi Matrahından indirilebilirliği 185 i. İştirak Hisseleri Satışında Fatura Düzenlenmesi 191

7 V. BANKALARA BORÇLARI NEDENİYLE KANUNİ TAKİBE ALINMIŞ VEYA TMSF'YE BORÇLU DURUMDA OLAN KURUMLAR İLE BUNLARIN KEFİLLERİNE VE İPOTEK VERENLERE TANINAN İSTİSNA 192 A. Bankaların İştirak Hissesi Satış Kazançları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması 193 VI. KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI VE İŞTİRAKLER 196 A. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Düzenlemesinin Genel Amacı 197 B. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Niteliği 202 C. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 203 D. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Vergilendirilme Şartları iştirak Edilen Kurumun Niteliğine Yönelik Şartlar 205 a. İştirak Edilenin Yabancı (Yurt Dışında) Kurum Olması 206 b. İştirak Edilen Yabancı Kurumun Türkiye'deki Tam Mükellef Kurum Tarafından Kontrol Ediliyor Olması iştirak Edilen Yabancı Kurumun Kazancına Yönelik Şartlar 210 a. Yurt Dışı iştirakin Hasılatının %25'i veya Daha Fazlasının Pasif Nitelikli Gelirlerden Oluşması 210 b. Yurt Dışındaki iştirakin Ticarî Bilanço Kârı Üzerinden %10'dan Az Oranda Gelir ve Kurumlar Vergisi Benzeri Toplam Vergi Yükü Taşıması 211 c. iştirak Edilen Yabancı Kurumun Gayrisafi Hasılat Toplamının TL Karşılığı Yabancı Parayı Geçmesi Kontrol Oranı Olarak, İlgili Hesap Dönemi içinde Herhangi Bir Tarihte Sahip Olunan En Yüksek Oranın Dikkate Alınması Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Sayılan Hallerin Sınırı Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Yurt Dışında Ödediği Vergilerin Mahsubu İştirak Edilen, Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Kâr Paylarını Dağıtması Durumunda Vergileme Türkiye'de Tam Mükellefiyet Esasına Göre Vergilendirilen Kurumların Kurumlar Vergisi Matrahına Dahil Edilecek Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Kontrol Edilen Yabancı Kurum Müessesesinin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Karşısındaki Durumu 219 VII. İŞTİRAKLER NEDENİYLE YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 220 A Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre ( Tarihinden Önceki Düzenlemeler) Genel Olarak Yurt Dışında Ödenen Vergilerin ve Yurt Dışı İştirakler Nedeniyle Ödenen Vergilerin Mahsubu Türkiye'de Hesaplanan Kurumlar Vergisinin Yurt Dışında Ödenen Vergiden Düşük Çıkması, Ödenecek Vergi Çıkmaması veya Zarar Edilmesi Halinde Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu 222

8 B Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre ( Tarihinden Sonraki Düzenlemeler) Genel Olarak Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu Mahsup Süresi ve Mahsup Edilebilecek Yurt Dışı Vergilerin Sınırı Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Açısından 5422 Sayılı KVK ile 5520 Sayılı KVK Düzenlemelerinin Karşılaştırılması 232 a. Mahsuba Konu Kazançlar Açısından 232 b. Mahsup Süresi Açısından Yurt Dışı İştirak Kazançları istisnası ile Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunun Karşılaştırılması Yurt Dışında Ödenen Vergilerin, Yurt içinde Ödenen Vergilerin ve Geçici Verginin Mahsup Sırası 235 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HOLDİNG (İŞTİRAK) ŞİRKETLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İŞTİRAK YÖNETİMİ VE KONTROLÜ ŞİRKETLERİ (HOLDİNG ŞİRKETLER) VE VER GİLENDİRİLMESİ 239 I. HOLDİNG VE HOLDİNG ŞİRKETLERİN TANIMI 240 II. REKABET ŞARTLARINI ETKİLEME AMAÇLI VE EKONOMİK ÇIKAR TEMELİNE DAYALI OLUŞTURULAN İŞTİRAK ŞİRKETLERİ 243 III. HOLDİNG ŞİRKETLERLER (İŞTİRAK ŞİRKETLERİ) 244 A. Holdinglerin Tarihi Gelişimi ve Niteliği Holding Şirketlerin Doğuşu ve Gelişimi Holding Şirketlerin Türkiye'de Gelişimi Holding Şirketlerin Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Ticari Faaliyetleri 247 B. Holdinglerin Kurulma Nedenleri 248 C. Holding Çeşitleri Sermayelerini Kullanım Şekline Göre Holding Şirketler Amaç ve Faaliyet Konularına Göre Holding Şirketler Diğer Holding Çeşitleri 251 D. Holdinglerin Yarar ve Sakıncaları Holdinglerin Yararları 252 a. Holding Grubu Açısından Yararları ve Avantajları 252 b. Holdinglerin Ülke Ekonomisi Açısından Yararları Holdinglerin Sakıncaları 255 a. Holding Grubu Açısından Sakıncaları 255 b. Holdinglerin Ülke Açısından Sakıncaları 255 E. Holding Şirketlerin Kuruluşu 257 l

9 1. Uygulamada Holdinglerin Kuruluşu Hukuki Açıdan Holdinglerin Kuruluşu Holdingin Kuruluş Amacı ve Faaliyet Konusu 258 IV. İŞTİRAK EDEN ŞİRKET (HOLDİNG ŞİRKET) İLE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET İLİŞKİLERİ 259 A. Holding Şirketlerin iştirakte Bulunma Şekilleri 259 B. İştirak Eden Holding Şirketlerin İştirak Edilen Şirketlerin Yönetimindeki Hukuki Durumu 261 C. iştirak Eden Holding Şirket ile iştirak Edilen Şirket Arasında Yapılacak Sözleşmeler 261 D. Holding Şirketin İştirak Edilen Şirketlerde Pay Sahibi Olmasından Doğan Sınırlamalar 261 E. İştirak Edilen Şirketin Holding Şirketin Hisse Senetlerini Alması 262 F. İştirak Taahhütnamesinin Düzenlenmesi ve iştirakin Hükümleri 262 V. HOLDİNG ŞİRKETLERİN İŞTİRAKLERİNE GENEL GİDERLERİN DAĞITIMI 264 A. Holding Şirketlerin Genel Yönetim Giderlerini İştiraki Bulunduğu Şirketlere Dağıtıp Dağıtamayacağı 264 B. Holdinglerde Özel Hesap Dönemi Uygulaması ve Yararları 268 VI. HOLDİNG ŞİRKETLERİN İŞTİRAK ETTİKLERİ ŞİRKETLERE HİZMET SUNUMU KARŞILIĞINDA DÜZENLEDİĞİ FATURALARIN TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 268 VII. HOLDİNG ŞİRKETLERİN GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN İŞTİRAK ETTİKLERİ ŞİRKETLERE DAĞITIMINDA VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 269 A. Finansman Giderleri Dağıtımı 270 B. Katma Değer Vergisi Kanunu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından Konunun Değerlendirilmesi 272 C. Holding Şirketlerde iştirak Hisselerinin Satış Kazancı İstisnası Uygulaması 273 D. Holding Şirketlerin, İştiraki Olan Şirketlerden Tahsil Edilemeyen Alacakları İçin Karşılık Ayrılması 274 VIII. ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN VE HOLDİNGLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 275 A. Kâr Paylarının Vergilendirilmesi Klasik Sistem Sedüler Sistem 278 a. Tekli Sedüler Vergi Oranı 278 b. Çoklu Sedüler Vergi Oranları 279 c. Yarı Gelir Vergisi Yöntemi Vergi Alacağı Sistemi istisna Yöntemi 280 B. Kâr Paylarının Vergilendirilme Aşamaları ve Ekonomik Çifte Vergileme Kâr Paylarının Vergilendirme Aşamaları Ekonomik Çifte Vergileme 280

10 C. Farklı Sistemlerin Etkisi 280 D. OECD Üyesi Ülkelerde Uygulanan Sistemler 283 E. OECD Modelinde Yer Alan Temettülere İlişkin Hususlar Yurt Dışı iştiraklerden Elde Edilen Kâr Paylarının (Temettüler) Vergilendirilmesine ilişkin Düzenlemeler Temettüler Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi Oranları 287 F. Bazı Ülkelerde Çok Uluslu Şirketlerin İştiraklerinin Vergilendirilmesi 291 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 294 EK - MUHASEBE KAYITLARI 306 HİSSE SENETLERİ, BAĞLI MENKUL KIYMETLER, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 306 A. GEÇİCİ SÜRELİ YATIRIM AMACIYLA EDİNİLEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI Hisse Senedi Satın Alınması Hisse Senetlerinin Banka Aracılığı ile Satın Alınması Hisse Senedine Kâr Payı Tahakkuku 307 a. Kâr Payı Tahakkukunun Muhasebe Kaydı 307 b. Kâr Payı Tahsilatının Muhasebe Kaydı Kâr Payı Kuponlarının Kesilmesinin Muhasebe Kaydı 308 a. Kâr Payı Kuponlarının Muhasebe Kaydı 308 b. Kâr Payı Kuponlarının Tahsilatının Yapılmasına ilişkin Muhasebe Kaydı Hisse Senedi Satışından Kâr Edilmesine İlişkin Muhasebe Kaydı Hisse Senedi Satışından Zarar Edilmesine İlişkin Muhasebe Kaydı Hisse Senetlerinin Banka Aracılığı ile Satılması ve Kâr Edilmesine İlişkin Muhasebe Kaydı Hisse Senetlerinin Değer Düşüklüğü 309 a. Hisse Senetlerinin Değer Düşüklüğüne Karşılık Ayrılmasının Muhasebe Kaydı 310 b. Karşılık Giderlerinin KKEG. Nazım Hesabında izlenmesinin Muhasebe Kaydı 310 c. Hisse Senetlerinin Bağlı Menkul Kıymetlere Dönüştürülmesinin Muhasebe Kaydı 310 B. UZUN SÜRELİ YATIRIM AMACIYLA EDİNİLEN HİSSE SENETLERİ VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI Bağlı Menkul Kıymet Alınmasının Muhasebe Kaydı Ortaklık Payının iştirak Düzeyine Yükselmesi Nedeniyle Bağlı Menkul Kıymetlerin İştirakler Hesabına İntikali Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü 313 a. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğüne Karşılık Ayrılmasının Muhasebe Kaydı 313

11 b. Bağlı Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılması Kararlaştırıldığında izleyen Yılda Yapılacak Muhasebe Kaydı 313 c. Karşılık Ayrılmış Menkul Kıymetlerin (Hisse Senetleri) Satışı ve Oluşan Zararın Bir Kısmının Karşılıklarla Kapatılmasının Muhasebe Kaydı Bağlı Menkul Kıymetlerin Envanter Kaydı 314 a. Envanterde Bağlı Menkul Kıymet Noksanlığı Tespitinin Muhasebe Kaydı 314 b. Envanterde Bağlı Menkul Kıymet Fazlalığı Tespitinin Muhasebe Kaydı 315 C. İŞTİRAKLER İştirak Amaçlı Hisse Senedi Alınmasının Muhasebe Kaydı İştiraklerden Sermaye Taahhüdü iştirakler Sermaye Taahhüdünün Ödenmesinin Muhasebe Kaydı iştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü 317 a. İştirakler Sermaye Paylan Değer Düşüklüğünün Muhasebe Kaydı 317 b. Karşılık Ayrılan iştirakler Sermaye Payları Değerindeki Artışın Muhasebe Kaydı iştiraklerin Satışından Zarar Edilmesine ilişkin Muhasebe Kaydı iştiraklerin Satışından Kâr Edilmesine İlişkin Muhasebe Kaydı İştiraklerden Bedelsiz Hisse Senedi Alınmasının Muhasebe Kaydı iştiraklerin Envanter ve Değerlemesi - Muhasebe Kaydı 319 a. Maliyet Değeri ile Değerleme 319 b. Maliyet veya Piyasa Değerinden Düşük Olanla Değerleme 320 c. Borsa Değeri ile Değerleme 320 d. Özkaynak Yöntemi 321 a. 1. Yılda Kâr Payı (Temettü) Belli Olduğunda Yapılacak Muhasebe Kaydı 322 b. 1. Yılın Kâr Payı (Temettü) Alındığında Yapılacak Muhasebe Kaydı 322 c. 2. Yılda Zarar Belli Olduğunda Yapılacak Muhasebe Kaydı 322 d. 3. Yılda Kâr Payı (Temettü) Belli Olduğunda Yapılacak Muhasebe Kaydı 323 e. 3. Yılın Kâr Payı (Temettü) Alındığında Yapılacak Muhasebe Kaydı İştirak Edilen Şirketin Tastiye Edilmesinde iştiraklerin Muhasebe Kaydı 324 a. Zarar Payından Oluşan Değer Düşüklüğü için Karşılık Ayrılmasının Muhasebe Kaydı 324 b. Tasfiye Sonucu Hesaplanan İştirak Payının Tahsilinin Muhasebe Kaydı 324 c. Kalan Karşılıkların iptalinin Muhasebe Kaydı iştirak Oranının Kaybedilmesi Halinde Muhasebe Kaydı 325

12 11. iştirak Payının Devredilmesi Halinde Muhasebe Kaydı 326 D. BAĞLI ORTAKLIKLAR Bağlı Ortaklığa Sermaye Taahhüdü ve Ödenmesinin Muhasebe Kaydı 326 a. Sermaye Taahhüdünün Muhasebe Kaydı 327 b. Sermaye Payının (1/4) Ödenmesinin Muhasebe Kaydı 327 c. Kalan Sermaye Payının (3/4) Ödenmesinin Muhasebe Kaydı Bağlı Ortaklık Hissesinin Satın Alınmasının Muhasebe Kaydı Bağlı Ortaklık Hisseleri Satışının Muhasebe Kaydı Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü 328 a. Bağlı Ortaklık Sermaye Payları Değer Düşüklüğünün Muhasebe Kaydı 328 b. Karşılık Ayrılan Bağlı Ortaklık Sermaye Payları Değerindeki Artışın Muhasebe Kaydı 329 c. Karşılık Ayrılan Bağlı Ortaklık Sermaye Paylarının Satışının Muhasebe Kaydı 329 Ek 2: İştirak Taahhütnamesi Örneği 331 Ek 3: Sermayeye İştirak Tablosu 332 KAYNAKÇA 333

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı II 1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2003

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2003 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2003 BAKANLAR KURULU KARARLARI 27.02.2003 Tarih ve 2003/5305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08.01.2001 tarih ve 2001/1914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı I 1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Sermaye piyasası

Detaylı

TAŞINMAZLAR, İŞTİRAK HİSSELERİ VE RÜÇHAN HAKLARININ SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR(

TAŞINMAZLAR, İŞTİRAK HİSSELERİ VE RÜÇHAN HAKLARININ SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR( 1 TAŞINMAZLAR, İŞTİRAK HİSSELERİ VE RÜÇHAN HAKLARININ SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR(1) A-GİRİŞ Kurumların en az iki tam yıl aktiflerine

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil ve vergi numaraları ile adresleri gösterilen anonim şirketler arasında aşağıdaki şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER inşaat muhasebesi

İÇİNDEKİLER inşaat muhasebesi İÇİNDEKİLER inşaat muhasebesi birinci bölüm İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1. İNŞAAT, İMALAT KAVRAMLARI VE ÇEŞİTLERİ 3 1.1.1 İnşaat 3 1.1.2. İnşaat Çeşitleri 4 1.1.3. Üretim 5 1.1.4. Üretim

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 Konu: BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI NA SUNULMUŞTUR Bazı vergi kanunlarında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ^Unuş... Önsöz.... VII Kısaltmalar... Yv giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 BİRİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMET BORSALARINDA BORSA

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ VERGİLENDİRMESİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ VERGİLENDİRMESİ Rehber Adı Sınav Alt Konu Başlığı Bölüm Adı Konu Başlığı Sayfa Numarası Kurumlarda ve Yapılan İşlem (Ekleme, düzeltme, çıkartma) Temel Esaslar 7 2016 tarihi, tarih olarak Temel Esaslar 8 2016 tarihi, tarih

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Bağımsız İncelemeden

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı