Politik İstikrar Ekonomiden Geçer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Politik İstikrar Ekonomiden Geçer"

Transkript

1 Politik İstikrar Ekonomiden Geçer Prof.Dr. İzzettin ÖNDER İ.Ü.İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Toprak İşveren: Yeni dünya düzeni hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? 2000'Ii yıllarda küreselleşmenin boyutu ne şekilde gelişecek? Prof.Dr. İzzettin ÖNDER: Kapitalist dünyanın krizleri 19. yy'dan 20. yy'a gidilirken ciddi bir nitelik değiştirdi. 19. yy.'da iniş ve çıkışlar biçimindeki konjonktür dalgaları veya dalgalanmalar şeklinde karşımıza çıkan kriz, zamanla uzun dalgalara dönüştü. Hatla şimdi günümüzde giderek de azalan ve sıkışan kar hadleri bağlamında devamlı gerileme mekanizmasına dönüştü. Şimdi bunun altında yatan birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi, sermayenin içindeki teknoloji boyutunun büyümüş olması. Buna sermayenin organik bileşimi denmekte. Sermaye olgunluk aşamasına doğru geldikçe bazı nitelikler kazanmaya başlıyor, teknoloji boyutu büyüyor ve bu teknoloji ile bütünleşen eleman sayısı azalmaya başlıyor. Bu durum, işsizliği gündeme getiriyor, aynı ürün daha az insanla, ama daha fazla teknoloji kullanılarak yapılır hale geliyor İkincisi, sermayenin devlete olan yükünün şekli değişiyor. Mesela, Keynes döneminde, piyasadaki talep boşluğunu doldurmak biçiminde karşımıza çıkarken -ki, planlı ekonomi buradan çıkmıştır- şimdi ise teknoloji, üretim faktörleri çok pahalı olduğundan arz yanlı ekonomi dediğimiz olay karşımıza çıkıyor. Bunun anlamı, devletin sermayeden az vergi alması, sermayeye çok fazla aktarım yapması, kredi vs.gibi. Bu da kamu açıklarını yoğun olarak karşımıza çıkartıyor. Üçüncüsü, hızlı üretim teknolojisi geliştirilmiş olmasından dolayı bir arz fazlası ortaya çıkıyor. Tabii sıkışan dünya kaynakları karşısında, bir yandan iç piyasalar daralıyor, bir yandan hızlı bir arz, bir yandan hızlı üretim yapılabiliyor, çok fazla mal üretebiliyorsunuz. Öbür taraftan kamu açıkları gündemde olduğu zaman, karşımıza sıkışan piyasalar bileşimi çıkıyor. Bu sıkışan piyasalar sonucunda sermaye hakim boyutuyla, iki önemli kararı uygulamaya koyuyor. Bunların hepsi -aşağı yukarı- sıkışan kar hadlerini, sıkışma boyutunu azaltmaya veya mümkün olduğu kadar yukarı çekmeye çalışan mekanizmalardır. Bir boyutu, devletin küçültülmesi, vergi almama, devletten kredi alma biçiminde karşımıza çıkıyor, ikinci boyutu özelleştirme olarak ortaya çıkıyor. Bütün bunlar da ''bana yeni kar alanları aç" demektir. işte burada globalleşme başlıyor, sermaye yeni üretim merkezlerine, yeni ülkelere kaymaya başlıyor. Ve buralarda özel alanlara, karlı alanlara girmeye çalışıyorlar. Bizde enerji alanında, altyapıda olduğu gibi. Tahkim meselesi de buralarda karşımıza çıkıyor. Örneğin, otomotiv sektörü gibi doymuş ya da doyma aşamasına gelmiş alanlara değil de, daha bakir alanlara kayıyorlar. Şimdi bizde enerji ihtiyacı yıllık bazda %9-10 gibi hızlı artıyor. Batıda ise artış hızlı %1-2 seviyesindedir. Aslında biz bunlara kamu yararı alanları demişiz ve bundan dolayı da bu alanlarla ilgili imtiyaz sözleşmelerini meşhur Danıştay'ın vizesi gibi o meşhur mekanizmalardan geçiriyoruz. işte bunların kaldırılması, bir ihtilaf çıktığında ulusa! mahkemeler yerine, özel hakem kuruluna, tahkime gidilmesine, sermaye çıkarı doğrultusunda kabul ettirmişlerdir. Dolayısı ile merkez sermayenin devinimi bizi bu yollara doğru itiyor ve bütün dünyayı da böyle şekillendiriyor. Bu yeni dünya düzeninin birinci boyutu. İkinci boyutu ise, yeni dünya düzeninin aşırı sermaye birikiminden dolayı çevresel ülkelerin ekonomilerinde de kamu açıklarına bağlı olarak faiz hadlerinin yükselmesi gündeme geldi. Bu da aşağı yukarı Reagan- Teacher yönetiminden beri 1980'Ierden sonra kurulan faiz tabanlı bir kapitalist ekonominin gelişme çizgisini ortaya koydu.

2 Birincisi, üretim alanındaki, daha doğrusu Alman-Japon tipi kapitalizmin karşılaştığı sorundu. ikincisi, Amerikan- Anglosakson tipi yani Reagan- Teacher tipi faiz. Bu da finansal süreçlerin hızlanması ve aslında paranın yine kendi aralarında dolaşmasını gündeme getiriyor. Bu, sermayeyi üretim alanlarından, paradan para kazanma alanı denilen, finansal spekülatif alanlara doğru itiyor. Sonuç itibarı ile hem gelir dağılımını bozuyor, hem bazı kesimleri zengin yaparken, üretim üzerinde de olumsuz etki oluşturuyor. Bu da kapitalizmin ikinci alandaki büyük sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında dünya kaynakları sıkışmamış olsaydı, bu üretimin daralması pazar sorununu biraz çözebilirdi. Fakat dünya kaynakları sıkışınca, üretime ayrılan kaynaklar çok sıkışmaya başladığından, kar hadleri ciddi olarak sıkışmaya başlıyor. Şimdi bu iki ayaktan üretici ayağına baktığımızda da, finansal alana baktığımızda da, kapitalizmi krize doğru sürükleyen bir gidişin görüntüsü çıkıyor karşımıza. Bunların sonucunda da dünya ticaret örgütleri, henüz çıkmamış olmakla birlikte MAI gibi sermayenin çok hakim hukuksal mekanizmaları yaratılmaya, uygulamaya konulmaya çalışılıyor. Buna karşı da Seattle'daki bilinçli ayaklanmalar ortaya çıkıyor. 2000'Ii yıllara doğru baktığımızda, yeni dünya düzeninde, ben orada iki gücün mücadele edeceği kanaatini taşıyorum. Organik olarak, gelişmiş ülkeler boyutunda bu mücadele cereyan edecek. Bizim gibi ülkeleri fazla etkilemeyecek, daha doğrusu, etkileyecek ama biz söz sahibi olmayacağız. Biraz evvel ipuçlarını verdiğim, reel üretici kesimle finansal kesim çarpışacak. Çünkü, finansal kesim kendi içinde büyüdükçe, reel üretici kesimi bir kanser gibi kemirmeye başlıyor. Bu da kapitalizm için, sistem ve insanlık için hayırlı bir şey değil. Fakat kapitalizmi de çökertecek bir mekanizma olarak algılandığından dolayı, bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bunun bir anahtarı verildi aslında. Clinton, bir kongre konuşmasında çok enteresan bir şey söyledi. Bizim gibi ülkelerin, çok fazla faiz borcu olduğunu, bu faiz borcundan dolayı eğitime, sağlığa, gelişmeye yönelik yatırım yapamadıklarını söyledi.dolayısı ile bu faiz borçlarının bir şekilde halledilmesi gerektiğini kendi kongresinde söyledi. Bunu anlamamız lazım. Mesela, Davos toplantısındaki ihtilaflar, Dünya Bankası başkanının istifa etmesinden anlamamız gereken bazı ipuçları var. Kapitalist sistem, derin bir krize doğru sürükleniyor. Üstelik IMF'nin bizim gibi ülkelere verdiği reçeteler, hakikaten bizim anladığımız anlamda yapısal değil. Onların yapısal dediği, giderek her şeyi piyasaya bırakma mekanizması, devletin küçültülmesi, özelleştirme, sosyal güvenlik reformu adı altında deformasyon yapılması, tarımsal desteklerin kaldırılmasıdır. Fakat bunlar bizi çökerttikçe, kapitalist dünyayı da iyice çökerteceklerini düşünemediler. 2000'Ii yıllara doğru bu iki görüşün çatışmasından ortaya ne çıkar, onu bilmemekle beraber,öyle tahmin ediyorum ki, bizim gibi ülkelerin faiz yükünü yavaş yavaş azaltmaya çalışacaklar. Mesela, bizde yeni çıkan vergiler, IMF'nin son çıkan reçetesi, bence bunun ilk basamağını gösteriyor. Dolayısı ile, bu faizleri indirmeye ve üretici alanların biraz daha geliştirilmesine bakacaklar. Başka bir deyişle, yapısal reforma doğru gitmek mecburiyetini hissedecekler. Güçler dengesi açısından bunu ne zaman hayata geçirirler, bunu tahmin etmek zor. 2000'Ii yılların başında Avrupa daha fazla üretime dönük bakarken, birinci gelişme bu yönde olacak. Yalnız bu gerçekleşirken, önemli bazı görüntülere de bakmak mecburiyetindeyiz. Bir tanesi, AB'nin Asya-Pasifik ve NAFTA içinde, artık Japonya ve Almanya'nın Amerika karşısında giderek güçlerini azaltıyor olmalarıdır. Amerika şimdilerde inanılmaz güç kazanıyor. Ve ciddi olarak, BM ve NATO'yu dinlemeden Avrasya üzerinden Ortadoğu'ya ve Avrupa'ya yerleşmeye çalışıyor. Bosna- Hersek, Kosova bunun tipik göstergesidir. Kıbrıs üzerinde de birtakım maniplasyonlar söz konusudur. Rusya ve Çin'i müthiş bir şekilde gözaltında tutmaktadır. A. B. D., Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getirmek istemekte ve bir bütün olarak AB'ne sokmaya çalışmaktadır. Bunda da samimidir. Avrupa ise,

3 ''Türkiye'yi Birliğe alacaksak eğer, parçalanmış şekilde alalım'' diye düşünmektedir. Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'ye bakış açısı farklı. Bu Apo olayında da kendini gösteriyor. Ve hakikaten, Avrupa Türkiye'yi küçültmeye çalışırken, ABD şimdilik yekpare tutmaya çalışıyor. ABD'nin Avrasya'ya açılması bu açıdan çok önemli. Türkiye'yi kullanarak, eski Sovyet ülkelerine yanaşmaya çalışıyor. Mesela, Bakü- Ceyhan boru hattı, biliyorsunuz daha önce, daha kuzeyden geçecekti ve o hattın daha rantabl olduğu söyleniyordu. Ona rağmen Bakü-Ceyhan olarak gerçekleştirildi. Bu Rusya'ya atılmış çok büyük bir tokat. Bizim bu politikalara çok dikkat etmemiz lazım. Rusya bizim Kuzey komşumuz ve Rusya küçük bir devlet değil. Şu an bir kriz içinde olabilir ama, Türkiye komşuları ile iyi geçinecekse, hem sıcak çatışma açısından, hem ekonomik açıdan, hem insani açıdan bu tür ilişkilere çok dikkat etmelidir. En azından dengeli bir tutum içinde olmalıdır. Rusya'nın doğalgaz hattını, Rusya üzerinden, başka bir ilişki kurmadan aktarma yoluna gidilmelidir. Avrasya politikası çok önemli, Amerika'nın buraya ayak atması açısından. Çünkü, hemen altında komşusu, koskoca bir Çin var. Ve burada kapitalizmi yaygın hale getirmeye çalışacaktır. Bu durumda Çin çok rahatlıkla parçalanabilir, dağılabilir. Yine aynı şekilde ABD, petrol bölgelerini daima hakimiyeti altında tutmaya çalışacak. Bu arada ABD Türkiye'ye yanaştıkça, Avrupa'nın Türkiye'ye kızgınlığı daha da artacaktır. Özetlemek gerekirse, dünya 1980'-81 'den sonra başlattığı finansal meselelerine fren vurmak mecburiyetinde hissedecek kendisini. ABD, Rusya'daki değişimleri çok ciddi bir şekilde izliyor, Avrasya politikasını dikkatli kurmaya çalışıyor. Avrupa'yı, yarın Rusya dirilirse, onun karşısında kapitalist bir güç olarak görüyor, fakat aynı zamanda daha fazla büyümeden, çok da fazla kendisine hakim olmayacak bir güç haline getirmeye, kontrol etmeye çalışıyor. Toprak İşveren: 21. yy.'a girerken, Türkiye lider ülkeler arasında gösterilmeye başlandı. Yeni bir yıl, yeni bir yüzyıl. Türkiye'yi neler bekliyor, gelecek neler vaat ediyor? Yeni yüzyılda Türkiye'nin dünyadaki konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Prof. Dr. izzettin ÖNDER: Evet, Türkiye lider ülkeler arasında gösteriliyor. Çünkü Türkiye, stratejik konumu açısından da Avrupa açısından da çok önemli. Türkiye'nin açılımları; kuzeyde Avrasya'ya, güneyde İslam ülkelerine, batıda Balkanlara kadar uzanıyor. Bu nedenle Türkiye'nin kısmen de olsa, bu ülkeler üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceğini düşünüyorlar. Türkiye kendi başına bir güç olmayabilir, ama Türkiye olmadan da o ülkelere girilemez gibi bakıyorlar. Arada tarihsel kökler var, dinsel, dilsel bağlar var. Bu tıpkı, bir yabancı sermayenin, o ülkeye girerken, o ülkenin burjuvasından, sermayesinden yararlanması gibi bir şey. Ve ABD, Türkiye'yi sürekli gözaltında tutuyor ve Türkiye'yi AB'ne itiyor. Bunları yaparken, bizi kapitalistleştirmeye, kapitalist normları yerleştirmeye çalışıyor. Türkiye henüz bu konuda ehlileşmiş değil. Hala kabile, cemiyet, cemaat ilişkileri arasında gidip geliyor. Doğusu cemaat, batısı biraz cemiyet, o şekilde yaşıyor. Ayrıca, ABD Türkiye'yi enerji koridoru haline getirirken, bu koridorun güvenliğini de sağlamaya çalışıyor. Bizim buralarda çok dikkatli politikalar üretmemiz, komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmamız lazım. Türki Cumhuriyetlerinin içişlerine karışmayıp, onların bağımsız ülkeler olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. ikincisi, batı ile de ilişkilerimiz var. Enerji hattını oluştururken, ilerde bu hatlarla ilgili herhangi bir maniplasyon yaşanmaması için bunların çok iyi protokollere bağlanması gerekir petrol şoku ABD firmalarının maniplasyonu idi. Avrupa firmalarını krize uğratmak için ABD firmaları bunu yaptı, elinde o zamanlar öyle bir koz vardı. Bugün aynı şeylerin doğalgaz hattında yaşanmaması için, Türkiye'nin çok iyi bir strateji oluşturması gerekir. Bu meşhur ''yurtta sulh, cihanda sulh'' politikasını ekonomik alanda da sürdürmek zorundadır. Ülkelerin dış siyasetteki başarıları, içteki

4 ekonomik istikrara bağlıdır. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Albright'ın başarısı; onun aklından çok, arkasındaki ekibin başarısına, ABD'nin gücüne bağlıdır. Bugün Türkiye bir ABD değil, bir Almanya değil, ama kendi iç istikrarını yakalayamadığı sürece, bu politikalarla savrulmaya, onun bunun gölgesi altına girmeye mahkum olabilecek duruma gelebilir. Türkiye bu konumda, dünya üzerinde kapitalizmin daha yakın çevresine, daha stratejik konuma gelmişken, göreceli bağımsızlığını koruyabilmek için iç konumuna çok dikkatli bakmak mecburiyetindedir. iç konuma baktığımızda, bu sadece ekonomik istikrar meselesi değildir. Ekonomik istikrar, politikadan geçmez. Politik istikrar ekonomiden geçer. Çok kısa vadede politika, ekonomide etkili olur. Merkez Bankası başkanı istifa ederse, başbakan yanlış beyanda bulunursa, yatırımlar bir hafta bekletiliyor olabilir. Bunlar önemli değil. Uzun vadede politik istikrarı sağlayan ekonomik istikrardır. Bakın, bütün gelişmiş ülkelerin politik istikrarı var, politik istikrarın olmadığı tüm ülkeler, geri ülkelerdir. Dolayısı ile alttaki temel belirleyici ekonomidir. Toprak İşveren: Ülkemiz uzun süredir devam eden bir ekonomik kriz yaşıyor. Önce Uzakdoğu krizi, ardından Rusya'dan gelen kriz ve daha sonra deprem. Ekonomide dengeler bir türlü yerini bulmuyor. Küresel krizlerin dalgalanmasının da uzun süreçli olduğunu biliyoruz. Bu durumda ne yapılabilir, ne gibi yapısal önlemler alabilir, çözümler üretebiliriz? Prof. Dr. İzzettin ÖNDER: Türkiye ekonomisine baktığımızda çok ciddi bir dengesizlik gözüküyor. Gözüküyor diyorum, çünkü gözüken ya da yansıyan dengesizlik kamu açıklarıdır. Fakat bu Türkiye'de gerçek dengesizlik unsuru değildir. Size şöyle söyleyeyim; Türkiye'nin temel sorunu.enflasyondur. Enflasyonun temel nedeni, o kamu açıklarıdır. Kamuda da meşhur beş delik denen açıklar söz konusudur. Genel bütçenin açıkları, katma bütçenin açıkları, yerel idarenin açıkları, sosyal güvenlik kurumunun açıkları ve KİT'lerin açıkları. Hatta bunlara fonları da eklersem, böyle devam eder. Ancak bu ifadeler yanlış olur. Bu açıklar var. Bu açıklar olduğu için zaman zaman Merkez Bankası para basıyor veya aşırı borçlanma olduğundan faizler yükseliyor, tabii ikisi bir arada cereyan ediyor. Ama buna böyle bakmak yanlıştır. Şimdi bu açıkları yorumlamak mecburiyetindeyiz. Perdenin arkasına geçip, mutfağa girip, nerden geldi bu açıklar diye yorumlamamız gerek. Türkiye'nin temel sorunu enflasyon değildir. Ama enflasyon temel bir sorunun göstergesidir. Bunun sebebi de kamu açıkları değildir, kamu açıkları bir sonuçtur. Neyin sonucudur? Türkiye'de verimsiz ekonomik altyapının ve hızla gelişen, dünya konjektüründe, sosyal ortamın yarattığı açıkların, bozuklukların kamu sektörüne yansıtılmış halidir. Yani bu açıklar, bozukluklar kamu sektöründe değil. Bir örnek vereyim; şu anda önemli bir bütçe açığı var. Deprem dolayısı ile bu bütçe açığı arttı. Bu bütçe açığını devlet şöyle kapatabilir. Kendisi gider borç alır, bütçeye %20-30 faiz yükü eklenir. Ya da devlet bize gelir, bizden vergi alır, bizim nakdimiz yoksa, biz gider bankadan borç alırız. Şimdi bakın ne oluyor? Birinci halde, devlet borçlanmış oluyor. ikinci halde, devlet açığını kapatmış, birey borçlanmış oluyor. işte bu mekanizma balon gibidir, bir tarafı bastırırsak öteki taraf şişer politikaları ile, hatta daha da geriye gitmemiz lazım, Türkiye ekonomisi önemli dönemlerden geçmiştir. 1930'Iarı bir tarafa bırakırsak, 1950'de Türkiye dünya ticari emperyalizme açtırılmıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan çıkılmış, hızlı üretimler başlamış, ABD'nin Marshall planı ile bütün Avrupa'ya restorasyon programı uygulanmaya başlamıştır. Bu ürünleri satacak yer arıyorlardı. Türkiye, diğer ülkelerle birlikte bu yörüngeye girmek durumundaydı ve girdi de. iç dengesizlikler de buna denk

5 düştü. Ve meşhur 1950 politikası ile ki, en önemli sloganı ''ticaretin Iibere edilmesi'' idi, ama 8 senede iflas etti Ağustos kararı ile morotoryum ilan edildi. Morotoryum, ''dış borçları ödeyemez hale gelmek'' demektir. Sonra Türkiye, ithal ikameci politikalar ile içe kapandı. 1962'de planlama başladı. 70'de biraz daha yoğunlaşarak, ama planlama biraz daha geriye itilerek, ithal ikameci politikalar sürdürüldü. Sınırlar kapatılarak, Türkiye ikinci sınıf teknoloji ile baş başa kaldı. Çünkü içerde kar müthiş yüksekti. Sermayedarlar teknolojiye büyük paralar yatırma yerine, karlarına kar eklemeye devam ettiler. Bu şekilde Türkiye'ye ikinci sınıf bir sanayi gelmiş oldu. 1980'de dünyaya açıldığımızda, bir şey gördük ki, biz o kalite ve o fiyatla o malları satamıyoruz. Bunun üzerine sermaye iki şey yaptı. Bir, emeği bastırdı, ikincisi, devlete abandı. Yeni vergi avantajı sağladı. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtası ile müthiş ucuz krediler aldı. Bu önlemler verim düşüklüğünün kısa dönemli telafi mekanizmalarıydı. Bu, devleti borçlu hale getirdi, birinci mekanizma budur. Vadeli borçlar giderek kıpırdanmaya başladı. ikincisi ise, biz ilk döviz krizine 1929'da girdik, sonra 1958'de, sonra 1979'da, o zaman da 5 cente muhtaç hale geldik. Türkiye sürekli bir döviz krizi fobisi yaşar, hala daha devam eder. Fobi kalktı ama, reel ekonomide yine devam ediyor. 1980'den önceki slogan ise ''Türkiye döviz kefenini yırttı'' şeklindeydi. O sıralarda ihracat desteklendi, fakat Sırf destekle olmuyor bu iş, çünkü ikinci sınıf bir teknoloji ile açılmıştık. Bunun üzerine 1988 yılında, ünlü bir para programı gündeme geldi. Merkez Bankası para basmayacak, buna karşılık piyasadan borç alınacaktı. Merkez Bankası'nın bu kararı kısıtlı idi. 1989'da tam bir finansal liberalizasyon kararı çıkartıldı, Türkiye'ye döviz gelsin, yastık altındaki dövizler piyasaya çıksın diye. Türk lirası üzerindeki faiz yükseltildi ve devlet borç almaya başlayınca faizler yükselmeye başladı. Dışardan döviz geldi, Türk lirasına çevrildi, devlete borç verildi. Devlet onu ödedi, tekrar dövize çevrildiğinden %40-50'Iere varan reel faiz kazancı oluştu. Bu dışarıdan müthiş bir para girişine yol açtı. Aynı zamanda Türkiye'nin hızla kanamasına da. Siz %40 faiz ödediğinizde ve ekonomi en iyi ihtimalle %5-6, bilemediniz % 7 ile kalkındığında, ancak birilerinin fakirleşmesi ile bu para ödenebilir hale geldi. Dolayısı ile bütün bu açıklar devlete yansıtıldı. Vergi verilmedi, ucuz kredi verildi, bu anlamda devlet istemeyerek de olsa sermaye popülizmi yapmış oldu. Emek popülizmi, halk popülizmi yapamazdı; zaten buna da gücü yoktu. Bu, fakir adamın etrafa sadaka dağıtması gibi bir şey olurdu yılında önemli bir vergi değişikliği yapıldı. Ve inanılmaz şekilde sermaye üzerindeki vergi yükü hafifletildi. O zaman bütçe gerekçesine baktığınızda, 1983 yılında aşağı-yukarı bizim vergi yükümüz %14-15'Ierde seyrederken, 1984 değişikliğinde %10.2, %11'e kadar geriledi. Vergi geliri, milli gelir açısından ciddi bir düşüş gösterdi. Biz 1979 oranını, yani %17 oranını, 1990'Iardan sonra yakalayabildik. İşte bu dönemlerde devlet, sermayeden vergi almaz, ona aktarımlar yaparken, dışardan bulması gereken fonları ona kendisi bulup, faizi de kendisi yüklenirken, ya da düşük faizle verirken oluşan açıklar, ekonominin açığıdır aslında. Devletin açığı olamaz. Devlet alır, harcar, devletin mal varlığı yoktur. KİT'lerde böyle oldu. Bazı KİT'ler zaten niteliği icabı zarar eder, sosyal amaçlardan zarar eder, ama Türkiye'de hepsi öyle değildir. Bunlar da özel sektöre, bankalara borçlandırıldılar. Kredi imkanları özel sektöre yönlendirildi. Görev zararı adı altında ucuz girdi sağlamakla, yasal olarak yükümlü kılındı. Yani bir KİT özel sektöre girdi verirken fiyatını Bakanlar Kurulu belirler ve o belirlediği fiyat maliyetin altında olduğu takdirde ki, bu hep öyle olur, ''bütçeden karşılanır'' der, yasa. Bunun adı görev zararıdır. KİT'ler insan ambarı haline getirilmiştir. Türkiye'de tonla işsiz vardır ve Türkiye bu sorunu muhtelif bir şekilde yenmeye çalışıyor, daha doğrusu gizlemeye çalışıyor. Ekonominin %80'ini üreten tarım sektörüne, biz %46-50'ye yakın insanı

6 tıkmışız, tarım sünger gibi. Bir de bu marjinal, sokak satıcıları var. Bunların bir kesimi de kentlere gelerek, kentsel proleteri oluşturmuşlardır. Bunlar işsizdirler, korkulacak işsiz ordularıdır. Sosyolojik olarak tarımsal kökenlilerden pek korkulmaz. Bütün bunlar ekonominin kendi özünden kaynaklanmaktadır. Ekonominin kendi özü böyle olduğu için ne devleti besleyebiliyor, ne kendini besleyebiliyor. Durmadan kayıt dışına kaçıyor. Ve maalesef mafyalaşıyor, mafya siyaset ile birleşiyor. Tıpkı büyüyen kanser gibi. Şimdi nasıl kurtulabiliriz meselesine geldiğimizde; IMF'nin bakış açısı bütün dünyada olduğu gibi, kısa vadelidir. IMF ekonominin reel dengelerine bakmadan, parasal dengelerine bakıyor, yani reel denge denilen yatırım, istihdam, gelir dağılımı meselesi, teknoloji meselesi sermaye hasıla oranı, bunlara bakmadan kamu açıkları, ona bağlı olarak enflasyon, faiz haddi ve cari açığa bakıyor. Bunlar düzeldi mi, ekonomi düzelmiş oluyor. Bu neye benziyor; hasta adamın içini tedavi etmeden, yüzüne makyaj yapıp, düzeltmeye bakıyor. Üstelik bunu reel dengeleri bastırarak yapabilirsiniz. Hakikaten hiç hizmet görmeyin, memuru bastırın, kamu yatırımlarını daraltın, karayolu, demiryolu yapmayın, kamu açıkları durur, geriler. Onlar gerileyince, bunlara bağlı olarak faizler geriler, enflasyon geriler. Ekonomiyi durdurduğunuzda dış açıklar geriler. Çünkü çok fazla ithalat olmaz. Ve bu bir sene, bilemediniz iki sene sürer. Bu, bastırmak demektir ve şu an yapılan da budur. Ne yapılmalı dediğimizde, soruna tam tersi bakmak gerekiyor. Türkiye'nin sorunları reel sorunlardır. Verimliliği arttırma, büyüyen nüfusa yönelik yatırım yapma, mevcut kaynakları iyi kullanma gibi. Yatırım yapmak derken, sermayeyi ele almak lazım. Sermaye ikiye ayrılır. Maddi sermaye ve beşeri sermaye, yani eğitim çok önemlidir. Bunların hepsi kaynağa bakıyor. Kaynakları toplumsal ihtiyaçlara doğru yönlendirebilmek için toplumsal karar mekanizmalarının oluşturulması lazım. Toplumsal karar mekanizmaları politika ile oluşturulamıyor. Çünkü politika da kaynaklara hakim olamıyor. Kaynaklar kimin elindeyse, onlar komut veriyor. Burada devlete düşen görev; Bir kere, bütün sorunları halka açıkça anlatması lazım. Biz, enflasyonu iki senede tek haneye düşürürüz demek, hikayedir. Böyle bir şey olamaz. Ne zaman olur? Bastırırsanız olur. O zaman, halka anlatılmalı. Bu önlemler ancak önemli kaynakların kamusal alanda bulundurulması, bulunanların özel hakimiyet alanlarına çekilmemesi gibi politikalarla gerçekleştirilebilir. Vergilerin ne amaçla alındığının anlatılması gibi. Aksi halde halk, vergilerin devletin elinde çarçur edildiğini düşünüyor. Şimdi öncelikle devletin çarçuruna gelelim. Devlet kesiminde israf olabilir, vardır da. Kabul ediyorum. Önemlidir, bunu da kabul ediyorum. Ancak devlet kesiminin israfı sadece fazla kaynak tahsis edilmesinden kaynaklanmıyor, aksine düşük kaynak tahsisinden kaynaklanıyor. Bu israfı önlemek için kaynakları kısmak yerine, artırmamız lazım. Bu da şu demektir. Benim Başbakanım, Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, Opel'e, Renault'a binemez. Çünkü o devletin gururudur, onurudur. Devletin otoritesini temsil eder. Biner, ne zaman biner, Türkiye'de herkes Opel, Renault ile gezmek mecburiyetinde kalır, o zaman o da o arabalara biner. Bir üniversite öğrencisi okuluna BMW ile gelirken, benim Başbakanım ondan aşağısına binemez. Hatta, daha da ileri gidiyorum. Biz bir yarımadayız, üç tarafımız denizle çevrili. Meclis'in emrine en az 2-3 tane yat verilmelidir. Bunu çok açık söylüyorum, benim Başbakanım, Cumhurbaşkanım, onun-bunun, holdinglerin yatına binmesin ki, benim dediğim olsun, onların dediği değil. Bu çok önemli. Bu bir israf değil, yat vermeyelim ama bizim yöneticilerimiz de başkalarının yatına binmek durumunda kalmasın. Bunda çok net ve açığım. Anormal ve anlamsız israf varsa, onu kapatalım, bu doğrudur. Bunları halka anlatalım.

7 Sermaye hasıla kat sayısı, devlet planlamanın rakamlarına göre çok yüksektir, Türkiye'de. Bir hasılayı üretmek için çok fazla sermaye kullanmamız lazım. Bu bir verimsizlik göstergesidir, bunu batı standartlarında düşünmemiz lazım. Eğitim çok ciddi bir verimlilik konusudur. işçimizden başlayıp, her renk yakalıları eğitmek durumundayız. Devlet özelleştirmelere son vermek mecburiyetindedir. Bunu şunun için söylüyorum. Özelleştirilmiş bir kuruluşun yaratacağı katma değer, bir aileye bırakılacak demektir. Oysa, bugün devletin içindeyken ona kamusal olarak el koyuyoruz. Dünyada hiçbir örneği yoktur ki, bir kuruluş devletin olduğu için verimsiz çalışsın. Üstelik verimlilikle, karlılık aynı şey değildir. Bakın, bizim otomotiv sektörümüz müthiş kar ediyordu. Ama dış piyasalar açılınca ancak kendisini düzeltmeye başladı. Demek ki, karlılık verimlilik meselesi değil, sömürü meselesi. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu sorunu var. Mesele sadece demokratik haklar meselesi değildir. Demokrasi, sadece insanların fikirlerini ifade etmek hürriyeti olarak algılanırsa, bu göstermelik bir demokrasidir. Bu çerçeveye, ekonomik haklarını elde etme, istediklerini toplumsal koşullar çerçevesinde kullanabilme hakkını da sokmamız lazım. Benim bir hürriyetim olsun, istediğim anda İsviçre'ye gidiyorum diyemezsiniz, ülke koşulları elvermiyorsa gidemezsiniz. Ama eğer aynı ülke koşullarında İsviçre'ye gidebilen varsa, orada demokrasiden söz edemezsiniz. Yüksek öğretimde de bu böyledir. isteyen istediği üniversiteye giremez. Çünkü kıt bir kaynaktır. Ama herkese eşit koşullar sağlandığı takdirde, kimin akıl kapasitesi müsaitse onun girmesi gerekir. Dolayısı ile demokrasi bir anlamda ekonomik hürriyettir. Ülkenin elverdiği imkanlarda, herkesin hakça, ekonomik olarak istediği bir şeyi yapabildiği zaman, ekonomi demokrasinin ortasına oturur. Ekonomi konuşulmadan, demokrasi konuşulamaz. İkinci cumhuriyetçiler bunu ayırıyorlar, çünkü.onlar sistemden yararlanıyorlar. Bizim entellektüel arkadaşlarımız sistemden çok iyi yararlandıkları için sorunu gündeme koymuyorlar, demokrasiyi ifade özgürlüğü olarak algılıyorlar. Avrupa da bunu yapıyor. Tabii Avrupa demokrasileri antik Yunan demokrasilerinin bir uzantısıdır. Eflatun'a baktığımızda, devleti kimler yönetecek dendiğinde, erdemli kişiler yönetecek denirdi. Çünkü, o zamanın göstergesi akıl, kültür ve erdemdi. O doğruydu. Bugünün sermayesi ise para. Doğu'da ve Güneydoğu'da devletin atılım yapması, özel sektörün yapacaklarını devletin yapması lazımdır. Samimi konuşmak gerekirse, Türkiye'nin sorunları uzun vadeli sorunlardır ve bu sorunları çözerken, mutlak ve göstermelik iyileşmelere aldanmadan, ciddi iyileşmelere önem verilmelidir. Bunu da açıklayalım, KOBİ'ler bunun çok tipik örneğidir. KOBİ demek, çok küçük işletme demek değildir. Giderek küçülen işletmeleri ben teknoloji yoğun işletmeler olarak algılıyorum. Oysa, bizim KOBİ'ler teknoloji yoğun, o anlamda küçük işletmeler değildir. Ebat olarak küçük işletmelerdir. Bol emek kullanan, teknoloji açısından zayıf işletmelerdir. KOBİ'ler siyasilerin işine geliyor, çünkü istihdam sağlıyor. istihdam edilen bir iş buluyor, onun da hoşuna gidiyor. iç sermayenin işine geliyor. Burada ucuz girdi sağlıyor. Yani, kendi yarattığı katma değerin payını arttırmış oluyor. Dış sermayenin işine geliyor, o da girdi sağlıyor. Ama, biz giderek teknolojide geri kalıyoruz. Dış alemin yaptığı en büyük oyun, bizi KOBİ'de, teknolojide geri tutmakla oluyor. Bizim ciddi projeler üreterek, kendimizi aşmamız lazım. Nispi olarak baktığımızda, batı bizden hızlı gelişiyor. Aradaki fark açılmaya başlıyor. Bunlar sermayenin organik bileşiminden kaynaklanıyor. Hızla bizden kaynak aktarıyorlar,yatırım yapsalar, para verseler bile bizden aktarıyorlar. O zaman da ortaya MAI, tahkim gibi meseleler çıkıyor. Bunları halka iyi anlatmak gerekiyor.

Uzun vadeli baktığımızda ekonominin iyi gittiğini ileri süremeyiz

Uzun vadeli baktığımızda ekonominin iyi gittiğini ileri süremeyiz Uzun vadeli baktığımızda ekonominin iyi gittiğini ileri süremeyiz Uzun Vadeli Sorunlar Pahasına, Kısa Vadeli Parıltılar Yaratılıyor Prof.Dr. İzzettin ÖNDER İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye

Detaylı

DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ Konu: Derinleşmekte Olan Ekonomik Kriz Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR KONUSU : Prof. Dr.

Detaylı

Bir Ekonomiyi Teşvik Etmek İçin Yapılması Gereken En Önemli Şey İstikrarlı Makro Dengeleri Kurmaktır

Bir Ekonomiyi Teşvik Etmek İçin Yapılması Gereken En Önemli Şey İstikrarlı Makro Dengeleri Kurmaktır Bir Ekonomiyi Teşvik Etmek İçin Yapılması Gereken En Önemli Şey İstikrarlı Makro Dengeleri Kurmaktır Prof. Dr. Merih Paya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi alabilir miyiz? Toprak İşveren: Ülke ekonomisi

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Euro Bölgesi nde mali işlem vergisi kararı delilik olur 25 günde Türkiye ye 3 milyar dolar girdi Şimşek'ten üçüncü köprü açıklaması

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli Küresel Ekonomide Yaşanan Sorunlar Hedefe Odaklanmamızı Engellemesin Kriz, artık gelişmiş ekonomileri değil, gelişen ekonomileri de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermayenin gelişen ülkelerden çıkmaları

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Küresel Ekonomik Söyleşileri Söyleşileri Sunumlar

tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Küresel Ekonomik Söyleşileri Söyleşileri Sunumlar tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Küresel Ekonomik Küresel Ekonomik Kriz Söyleşileri Söyleşileri Sunumlar Prof. Dr. Korkut BORATAV Kapitalizmin Krizi ve Türkiye Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR Kapitalizm

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Müsteşarım, değerli

Detaylı

Güç ve Adalete Orantılı Risk - Karşılıklı Bağımlılık ile Ulaşılabilir

Güç ve Adalete Orantılı Risk - Karşılıklı Bağımlılık ile Ulaşılabilir Güç ve Adalete Orantılı Risk - Karşılıklı Bağımlılık ile Ulaşılabilir (TGRT Televizyonu BAŞBAŞA Programı Röportajı 04.05.2012) İyi akşamlar sevgili seyirciler, bu akşamki konuğumuz TASAM Başkanı Süleyman

Detaylı

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor SONBAHAR 2010 SAYI 22 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR. SAYI 22 SONBAHAR 2010 DÜNYA TÜRK YE Y KESFETT. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK 500 çinde Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab

Detaylı

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ İçindekiler Küresel Kriz ve Türkiye Konulu Panel Konuşmaları Prof. Dr. Nahit TÖRE, Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK, Doç. Dr. Mete DOĞANAY Ekonomik

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ ADLI PANEL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL 16 Aralık 1998 İMKB BAŞKANI OSMAN BİRSEN- Değerli konuklarımız,

Detaylı

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER Uluda MAYIS 2014 SAYI: 3 Ekonomi Zirvesi AL BABACAN MEHMET M EK HANZADE DO AN BOYNER MARC FABER HAMD ULUKAYA GELECEK SENARYOLARI dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? HÜSNÜ

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli

Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli SAYI: 62 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Erdoğmuş: Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli Türkiye Kurumsal Yönetim

Detaylı

Sayın Başkan, değerli

Sayın Başkan, değerli Ekonominin Makro Dengesizlikleri Ancak Makroekonomik Politikalarla Giderilebilir Geçen yıl Ağustos ayında finansal piyasalarda başlayan çalkantı artık küresel çapta finansal bir krize dönüşmüştür. Yaşanan

Detaylı

EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI

EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI YIL : 16 SAYI: 87 AĞUSTOS 2015 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI KIRMIZI ET NEDEN BU KADAR PAHALI 7 Yıl: 16 Sayı: 86 AĞUSTOS 2015 E-dergimiz

Detaylı

Kurumsal Şirket Yönetimi Alanında Genel Durum ve Yaşanılan Sorunlar (Şirketler Açısından)

Kurumsal Şirket Yönetimi Alanında Genel Durum ve Yaşanılan Sorunlar (Şirketler Açısından) Kurumsal Şirket Yönetimi Alanında Genel Durum ve Yaşanılan Sorunlar (Şirketler Açısından) Dr. Melsa ARARAT Sabancı Üniversitesi Programda bir istisna hariç (Sayın Şerif Kaynar) tüm konuşmacıların kamu

Detaylı

2. Komünizm (devlet müdahalesi, ama ayrıca zenginliğin yeniden dağıtılması ve özel mülkiyetin neredeyse ortadan kaldırılması)

2. Komünizm (devlet müdahalesi, ama ayrıca zenginliğin yeniden dağıtılması ve özel mülkiyetin neredeyse ortadan kaldırılması) 5. Hafta: Uluslar Arası Ticaret (notlar) 2. Dünya Savaşı sonrasındaki farklı ekonomik gelişme modelleri (B-W sistemi tarafından desteklenen model dışında, ki bu sisteme kısmi liberalizm denilebilir). 1.

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET)

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET) 1 2 VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET) Teşvikler Yeni teşvik sisteminde bu eylül sonuna kadar (2014) 10.442 tane teşvik belgesi düzenlenmiştir ve söz konusu belgelerde 175 milyarlık yatırım söz

Detaylı