24 YAfiINDA KURDU U fi RKET N 30 YAfiINDA HALKA AÇTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 YAfiINDA KURDU U fi RKET N 30 YAfiINDA HALKA AÇTI"

Transkript

1 24 YAfiINDA KURDU U fi RKET N 30 YAfiINDA HALKA AÇTI Kamuran ABACIO LU ÖZEL RÖPORTAJ CESUR G R fi MC KarKim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Ümit Yaflar Karakaya, Türkiye nin en baflar l genç giriflimcileri aras nda 24 yafl nda kurdu u KarKim flirketini 6 y l içinde halka açt. Dr. Karakaya, KarKim in hiç borcu olmadan halka aç lan ender flirketlerden biri oldu unu söylüyor. KarKim Sondaj Akışkanları, Türkiye'de kurulu ilk özel sondaj akışkanları şirketi olarak farklı bir yerde bulunuyor. Firma, her türlü sondaj faaliyetleri için isteğe göre tasarlanmış sondaj akışkanları sağlıyor ve kuyu hizmetleri veriyor. KarKim Sondaj Akışkanları, sondaj operasyonlarında kullanılmak üzere sondaj sıvısı kimyasalları tedarikçisi olarak 2005'te kuruluyor. Kar- Kim, iki yıl sonra Türkiye ve komşu ülkelerde petrol, doğalgaz ve jeotermal sondaj sektörüne akışkanlar, kimyasallar ve mühendislik hizmetleri sağlayan bir sondaj akışkanları hizmet şirketi olarak yeniden yapılandırılıyor. KarKim Sondaj Akışkanları, kara ve deniz sondaj çalışmaları için sondaj ve tamamlama sıvıları ile katı madde kontrolü, filtrasyon ve laboratuvar analizleri alanlarında çok çeşitli ürünler ve hizmetler sunuyor. KarKim, 2007 yılından bu yana Türkiye çapında sondaj akışkan sistemleri ile birlikte mühendislik hizmetleri veriyor ve 2010 yılında yurt dışında da hizmet vermeye başlıyor. Firma, şu anda Türkiye'de sondaj akışkanları sistemleri, ürünleri ve mühendislik hizmetleri alanında lider kuruluş konumunda. Karkim Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Yaşar Karakaya Ekovitrin Dergisi nden Kamuran Abacıoğlu na çok özel açıklamalarda bulundu. KEND ALANIMIZDA TEK F RMAYIZ Kimsenin ilgi göstermediği farklı bir alana, genç iş adamı ola- 64

2 rak ileriyi görerek yatırım yaptınız ve başarıya ulaştınız. Şirketinizi halka arz ettiniz. Uluslararası alanda faaliyet gösteriyorsunuz? Bunları birkaç yıl içinde nasıl gerçekleştirdiniz? Biz, 2005 yılı içinde özellikle petrol, doğal gaz ve jeotermal sektöründeki sondaj sırasında meydana gelen, operasyonlarda meydana gelen kimyasal malzemelerin temini için kurulmuş, o zaman küçük çaplı bir şirkettik. Sektör geliştikçe birtakım isteklerin olduğunu gördük ve 2007 yılı içinde şirketimizi yeniden yapılandırma yoluna giderek dünyada bu işi profesyonelce yapan firmaların formatına büründük. Türkiye de bu konudaki tek firma özelliğine sahip olduk. Bugün kamu kuruluşlarını saymazsak özel sektör içinde sondaj akışkanları tedariği, mühendisliği, danışmanlığı ve sahadaki uygulamaları açısından Türkiye de bu konuda yerli olarak tek firmayız. TALEPLER ÜZER NE BU fie G RD K Siz aslında doktorsunuz. Tıp eğitimi aldınız. Böyle bir yatırımı yapmak nereden aklınıza geldi? Ben tıp fakültesinde okurken kendi aile şirketlerimizde sondaj esnasında kullanılan bentonit dediğimiz bir malzemenin üretimini yapıyorduk. Bentonit, sodyum bazlı ve katkısız diye adlandırdığımız malzemedir. Türkiye de ve dünyada sayılı üreticilerden biriydik. Bunun petrol sektörüne satışını yaparken diğer kimyasal malzemelerin de bu sektörde kullanıldığına dair talepler bize gelmeye başladı. Sonrasında kimyasal malzemeleri ithal ederken bunların nasıl kullanılacağı, kullanırken bunlara nasıl destekler sağlanması, mühendislik, saha uygulamaları yapılacağıyla ilgili talepler gelmeye başladı. Gelen talepler üzerine biz şirketimizi bu yönde yönlendirme ihtiyacı hissettik. Yani bir nevi sektör bizi o tarafa yönlendirdi ve biz de bir karar aldık. AZERBAYCAN VE IRAK PAZARINI NCEL YORUZ KarKim in gelişmesini bize anlatır mısınız? KarKim, ilk olarak 2005 yılında kurulduktan sonra 2007 yılında bugünkü haliyle organize edildi. Bu organizasyondan sonra hızlı bir büyüme kaydettik yılında ilk atılımımız deniz sondajlarına hizmet vermeye başlamakla oldu. Bu hizmet, sektördeki en önemli firmaların yapabileceği bir iştir. Derin deniz sondajlarında yapılan hizmetleri de vermeye başladık. Gerek teknolojik olarak gerekse çalışma arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeye başlaması, özgüven kazanması, şirketin ivme kazanması için bir adım olmuş oldu. Sonrasında yabancı şirketlerden de şirketimize talep gelmeye başladı ve bu noktaya ilerledik. Şu anda Türkiye ye bu hizmeti biz kurmadan önce yabancı şirketler veriyordu ülke olarak ithalatçı konumundaydık. Şuanda biz bunu ihraç eder hale getirdik. Çeşitli ülkelerde, çeşitli bağlantılarımız var. Gerek malzeme satışlarımız, gerek danışmanlık yaptığımız firmalar mevcut. Bazı kişilere göre alınması zor bir karardı çünkü Türkiye de sektörün büyüklüğü konusunda ciddi tereddütler vardı. Ancak aldığımız kararın ne kadar olumlu olduğunu, aslında bir hizmeti kaliteli verdiğinizde, nitelikli personel kullandığınızda bu sektöre talebin nasıl olabileceğini önümüzdeki süre içinde görmüş olduk. Ve bugün bu noktaya gelmiş durumdayız. Azerbaycan ve Irak pazarını şu an inceliyoruz. Büyük ihtimal kısa bir süre içinde buralarla ilgili de gelişmeler olacak. KarKim yoluna hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye bu konuda dışarıdan ithalat yapıyordu, siz bu açığı görüp şirket kurdunuz ve bir anlamda ithalatı bitirdiniz. Doğru mu? Biz en azından verilen mühendislik, laboratuvar, araştırma geliştirme hizmetlerinin ithalatını durdurmuş olduk. Ancak bazı kimyasal malzemeler var ki Türkiye de üretilmesi mümkün değil. Türkiye de üretilmesi mümkün olmayan birtakım polimerlerin ve bazı kimyasal malzemeleri biz de Türkiye ye kullanacağımız şekilde getirmek durumundayız. Ama bu durum eskiyle kıyaslandığında küçücük bir rakam olarak kalıyor. Eskiden tüm hizmetleri dışarıdan alıyordunuz, şimdi sadece hizmeti yapabilmek için gerekli bazı yardımcı öğeleri dışarıdan almak durumundasınız. Bunun böyle bir katkısı olmuş oldu. 24 YAfiINDA fi RKET KURDU Türkiye de gençlere örnek olabilecek bir konumda görüyorum sizi. İlk şirketinizi kaç yaşında kurdunuz? 24 yaşındaydım şirketi kurduğumda. O zaman kimyasal maddeler üzerine yapılmış bir işti. Bugün 31 yaşındayım ve buralara kadar geldik. Bu şekilde devam ediyorum. 65

3 RÖPORTAJ / ÜM T YAfiAR KARAKAYA BORÇ PAYLAfiARAK HALKA ARZ YOLUNA G TMED K borç paylaşarak halka arz yoluna gitmedik. Şirketin kurumsallaşması, iş hacminin artarak devamı ve diğer nesillere daha rahat aktarılabilmesi için halka arzın çok önemli bir yol olduğunu gördük. Çünkü sizin yönetim kadrolarınızdan denetim kadrolarınıza kadar artık her şeye dışarıdan bakan bir göz var ve siz o gözü sürekli hissediyorsunuz. O gözün kontrolünde birtakım şeyler yapmak durumundasınız. Bu göz kim? Bu göz bizim hisselerimizi alan hissedarlarımız. Kanun koyucu otoriteler. Bundan dolayı siz her şeyi daha doğru yapmaya başlıyorsunuz. Ve bu; sizin gerek kurumsallaşmanız, gerek yurtdışında bilinirliğinizin artması, gerek karşıdaki firmaların size güveninin artması açısından çok önemli. Biz bunu fark ettik ve son derece memnunuz. Halka açılmanın dezavantajını bugüne kadar hiç görmedik. Gerek Sermaye Piyasaları Kurulu olsun, gerek İMKB olsun bize çok destek oldular. Şirketlerimizin bu konuyla ilgili cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Bizim için çok önemli bir adım oldu. Biz halka arz edildi imizde herhangi bir finansal borçla halka arz edilmedik. Yat r mc lar m zla bir borç paylaflarak halka arz yoluna gitmedik. fiirketlerin halka arz konusunda cesur olmalar n tavsiye ediyorum. Şirketinizi 2011 yılında başarılı bir operasyonla halka açtınız. Borsaya kote şu anda. Belki de en genç iş adamısınız şirketi şu anda borsaya kote olan. Konuyu değerlendirir misiniz? Biz şirketimizi halka açmadan önce bu konuyla ilgili ciddi derecede araştırma yaptık. Halka açılmanın bize nasıl faydası olur diye etüt ettik. Biz halka arz edildiğimizde herhangi bir finansal borçla halka arz edilmedik. Yatırımcılarımızla bir HALKA ARZI YARIM GÜNDE B T RD K Biraz da operasyonun nasıl neticelendiğinden bahseder misiniz? Operasyon çok başarılı oldu. Piyasanın çok çalkantılı bir dönemde olmasına rağmen, bizim şeklimizle yapılan halka arzlar içinde bir rekorla sonuçlandı. Üç gün sürecek bir halka arzı yarım günde bitirerek çok ciddi bir talep topladık. Çok fazla ortak sayısına ulaştık. Yerli fonlar, yabancı yatırımcılar ve bunun dışında bireysel yatırımcıların talep gösterdiği bir hisse senedi olduk. Kısa süre içinde ilk etapta hisse senetlerimiz prim de yapmış oldu. Daha sonrasında da gelişen piyasa dengelerine göre devam etti. Halka arzda belli bir kaynak elde ettiniz. Bu sizin için olumlu bir durum. Faizsiz, kredisiz bir kaynak. Bunu bu yıl ve ya önümüzdeki yıllarda nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Ne gibi yatırımlar planlıyorsunuz? Gerek döviz kurlarındaki oynak- 66

4 Elde etti imiz kaynaklar Ar-Ge faaliyetlerimizde kullanmay, gerek yurt içi gerek yurt d fl nda farkl servislere girmeyi düflünüyoruz. Konumuzla ilgili üretim yapma kapasitesine sahip veya bu konuda hizmet veren çeflitli firmalar sat n alma veya stratejik ortakl klarla büyümeyi hedefleyen bir firmay z. lık, gerekse Avrupa daki ekonomik krize bağlı olarak kısa vadede herhangi bir hızlı yatırım kararı almamız çok olası değil. Elde ettiğimiz bu kaynağı Ar-Ge faaliyetlerimizde kullanmayı, gerek yurtiçi gerek yurtdışında farklı servislere girmeyi düşünüyoruz. Konumuzla ilgili üretim yapma kapasitesine sahip veya bu konuda hizmet veren çeşitli firmaları satın alma veya stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedefleyen bir firmayız. Bu konuyla ilgili hala çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında yurtdışı pazarlarına açılmak için bu finansmanın bize önemli getirileri olacak. Çünkü yurtdışına çıktığınız zaman birtakım ekipman yatırımları ve sabit yatırımlar yapmak durumundasınız. Başlı başına bir organizasyon kuruyorsunuz. Sondaj işinin bir nevi acil servisi konumunda olduğumuz için siz eğer bir noktada hizmet vermek istiyorsanız o noktaya yerleşik olmak durumundasınız. O noktaya yerleşmek de belli sabit maliyetleri beraberinde getiriyor. Bunun için finansman ihtiyacının önemli olduğunu düşünüyoruz. Halka arzdan gelen kaynağımızı borç ödemek gibi bir şekilde değerlendirmedik. O yüzden kısa ve orta vadede bunu en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz. EN Y YÖNET C LER TÜRKLERDEN ÇIKIYOR 2011 yılı Türk ekonomisinin zirvede olduğu bir yıl oldu. Türkiye büyümede dünyada ilk sıralarda yer aldı. Avrupa da da birinci oldu. Türk şirketleri de iyi performans göstererek büyüdüler. Siz de 2011 yılını en iyi değerlendiren şirketlerden birisiniz KarKim olarak. Halka açıldınız. KarKim açısından 2011 yılı nasıl geçti, değerlendirir misiniz? 2011 yılı Avrupa ve dünya bakımından biraz zor geçti ama ülkemiz sağlam ekonomik temeller üzerine kurulduğu için zorlanmadı. Ülkemiz, daha önceden alınan önlemlerle başarılı bir ekonomi yönetiminde bu sınavdan alnının akıyla çıkmış oldu. Türk şirketleri dünyada söz sahibi olmaya başladı. Bu durumun gerçekleşmesinde Türk yöneticilerinin de çok büyük payı var. Özellikle 67

5 RÖPORTAJ / ÜM T YAfiAR KARAKAYA K MD R K MD R Dr. Ümit Yaşar Karakaya, 12 Kasım 1979 yılında Ankara da dünyaya geldi. İlk öğretiminin birinci basamağını Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu nda, ikinci basamağını ve liseyi ise çeşitli başarı ödüller alarak ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi nde tamamladı. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nde tamamlayarak tıp doktoru oldu. Daha sonrasında Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü nde; İşletme Yüksek Lisansı nı tamamladı yılında sondaj akışkanları konusunda Kar- Kim şirketini kurarak iş hayatına atıldı yılında sağlık sektöründe faaliyet gösteren Park-Med i satın alarak asıl mesleği olan sağlık sektöründe de çalışmalarını sürdürmeye başladı. Dr. Ümit Yaşar Karakaya aynı zamanda; Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyesi. kriz yönetimlerinde dünyadaki en iyi yöneticilerin Türklerden çıktığı söylenir. Bunun çok faydasını gördük. Bizim şirketimiz de büyüdü. Epey yol aldık. Bunun meyvesi olarak 2011 yılında halka arzımızı gerçekleştirdik. Kurulalı çok kısa süre olmasına rağmen bu kadar kısa bir sürede halka arzı yapmış olmamız ve bunda çok başarılı olmamız bizim için bir gurur kaynağı oldu. Hem şahsi olarak hem şirketim adına başarılı bir iş yaptığımıza inanıyorum. Bunun dışında halka arz aşamasında yatırımcılarımızdan gelen birtakım sorular vardı. İnsanlar şirketlere belli bir para kazanmak, belli bir kar etmek veya o şirketin edeceği karlara ortak olmak amacıyla gelip paralarını değerlendirme yoluna gidiyorlar. Biz de verdiğimiz sözü en iyi şekilde tutmak için 2011 yılında şirketimizin kazancının yasal yükümlülükler çıktıktan sonra tamamını yatırımcılarımıza dağıtma kararı aldık. Bu bakımdan da çok mutluyuz. Bundan sonraki senelerde de kazandıklarımızı yatırımcılarımızla paylaşma politikası gütmek için elimizden geleni en iyi şekilde yapmak en büyük arzumuz. Umarım başarılı oluruz. KarKim şu an borsada işlem gören bir şirket. Piyasa değeri nedir? 50 milyon civarında seyrediyor. Hisse senetleri yurtdışındaki ve ya global piyasalardaki duruma göre alçalıp yükselebiliyor. R SK ALMA OLGUSU VE G R fi MC L K Türk gençleri son yıllarda girişimcilik konusunda çok mesafe aldılar. Üniversitede okuyan öğrencilerin pek çoğu girişimcilik konusunda aktif. Üniversiteyi bitirip gidip bir şirkette çalışayım, devlette memur olayım değil, kendi işimi kurayım düşüncesi gençlerde yaygın. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Ben kendim de üniversitede okurken kafamda bir şeyleri şekillendirmeye başlamıştım. Öncelikle kendinizin ne yapıp yapmak istemediğiniz çok önemli. Bu unsurları göz önüne alarak tartmanız gerek. Eğer sizin içinizde kendi başınıza veya kuracağınız organizasyonda başarılı olma hevesi varsa kesinlikle gençken bu riski almanız gerekir. Çünkü yaş ilerledikçe, birtakım faktörler işin içine girdikçe risk alma olgunuz düşüyor. Risk alma olgusunun düşmesi de girişimciliği öldüren bir yapıdır. O yüzden gençken içinde olan herkesin bunu denemesi taraftarıyım. Bunlarla ilgili çeşitli organizasyonlar, girişim kulüpleri, girişim sermayeleri mevcut. Bunlara yönelmeleri, buralara gidip staj yapmaları, çalışmaları, öğrenmeleri gerek. Çünkü gerçekten Türk insanın aklı çok farklı çalışıyor. Nereye gitseniz bunu görüyorsunuz. Biz, çok pratiğiz ve formüller bulabiliyoruz. Sorunlar için çok çabuk çözüm bulup bulunduğumuz ortamı rahatlatabiliyoruz. Bu yüzden bu kapasiteyi Türk gençlerinin kullanması gerekiyor. Ben dünyanın çeşitli yerlerinde de bulundum ve emin olun Türk gençlerinin başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Biz her zaman, bize gelen bazı konularda yatırım yapmak isteyen kişileri destekleme yolunda ilerliyoruz ve bu yapımızı da sürdüreceğiz. KarKim halka açık bir şirket. Bunun dışında başka yatırımlarınız var mı? Ailemin birtakım şirketleri var. Uzun vadeden gelen şirketler bunlar. Madencilik üzerine kurulu şirketlerimiz var. Bunun dışında yine grubumuz içinde sağlık sektöründe yatırımlarımız var Ankara da. Bu alanlarda büyüme hedefindeyiz. Ayrıca özel eğitim kurumlarımız da var, çok ticari bir amaç gütmese de sonuçta bir işletmedir. Sağlık, eğitim, madencilik ve sondaj akışkanları hizmeti bir nevi enerjinin bir kolu diyelim. Yatırımlarımız bu yönlerde devam ediyor. 68

RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN

RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN Ahmet DO AN ÖZEL RÖPORTAJ YATIRIMCILAR PROFESYONEL DESTEKLE YATIRIM YAPMALI Ekinciler Yat r m Menkul De erler Afi. Genel Müdürü Alp Tekince, yat r mc lar n bireysel bazda yat r m yapmaktan ziyade profesyonel

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Gedik Yatırım Kurum Profili 2015

Gedik Yatırım Kurum Profili 2015 PB / 1 Gedik Yatırım Hisse senetleri, fonlar, kaldıraçlı işlemler, sabit ve değişken getiriler, endeksler, opsiyonlar ve daha nicesi... Hakkımızda 04 Kısaca Gedik Yatırım 05 Rakamlarla Gedik 06 Hizmet

Detaylı

ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ

ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 19 EKİM 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE

Detaylı

Leadership Insights. Aile şirketleri,kararlarında daha subjektif

Leadership Insights. Aile şirketleri,kararlarında daha subjektif CEO S 2008 SAYI:55 Leadership Insights Aile şirketleri,kararlarında daha subjektif Dr.Yeşim Toduk AKİŞ Bir Bakışta 1 Aile şirketleri,kararlarında daha subjektif. Şirket birleşmeleri ve satınalmaları, Türkiye

Detaylı

EN ENERJİK VADELİ KONTRAT. Hasan Köktaş. Canlı Hayvan Kontratı MURAT GÜLKAN

EN ENERJİK VADELİ KONTRAT. Hasan Köktaş. Canlı Hayvan Kontratı MURAT GÜLKAN YIL: 5 SAYI: 20 TEMMUZ 2011 Canlı Hayvan Kontratı Kurban Bayramı öncesi yükselen canlı hayvan fiyatları artık sorun olmayacak... Arma Portföy Genel Müdürü MURAT GÜLKAN Pozisyon aldıktan sonra geceleri

Detaylı

Leadership Insights. Zarların doğru gelmesi çok önemliydi. İçimizdeki Lider

Leadership Insights. Zarların doğru gelmesi çok önemliydi. İçimizdeki Lider CEO S 2009 SAYI:64 Leadership Insights Dr.Yeşim Toduk AKİŞ İçimizdeki Lider Zarların doğru gelmesi çok önemliydi Erol bilecik, Türkiye nin sayılı girişimcilerinden. 20 yıl içinde sıfırdan milyar dolarlık

Detaylı

Hayaller başarmanın başlangıç noktasıdır

Hayaller başarmanın başlangıç noktasıdır Hayaller başarmanın başlangıç noktasıdır Röportaj: Mustafa MUTLU Bu hafta genç işadamlarıyla yaptığımız röportaj penceresini biraz daha genişleterek bir işkadınını ağırlıyoruz. Ritaş Holding in 3. Kuşak

Detaylı

KONUK YAZARLAR: YAVUZ SEMERCİ - GAZİ ERÇEL

KONUK YAZARLAR: YAVUZ SEMERCİ - GAZİ ERÇEL YIL: 5 SAYI: 19 NİSAN 2011 OPSİYONLAR İÇİN GERİSAYIM Piyasanın dört gözle beklediği opsiyonlar için son aşamaya gelindi VADELİ PİYASA ANTİBİYOTİK GİBİDİR İş Portföy Genel Müdürü Gürman Tevfik ten yatırımcılara

Detaylı

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor SONBAHAR 2010 SAYI 22 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR. SAYI 22 SONBAHAR 2010 DÜNYA TÜRK YE Y KESFETT. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK 500 çinde Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab

Detaylı

Züccaciye sektörü gücünü kaliteden ve rekabetçilikten alıyor

Züccaciye sektörü gücünü kaliteden ve rekabetçilikten alıyor İSTOÇ TİCARET MERKEZİ NİN ÜCRETSİZ YAYIN ORGANIDIR. TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 SAYI: 40 BUGÜN TÜRK SİNEMASI AMERİKA DEĞİL AMA AVRUPA AYARINDA ZEKİ ALASYA HİTİTLERE BAŞKENTLİK YAPAN KENT HATTUŞAŞ KOBİLER,

Detaylı

20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu. Özet Kitabı

20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu. Özet Kitabı 20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu Özet Kitabı Özet Kitabı İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMASI 3 Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3 ALTERNATİF FİNANSMAN

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİME BAŞLADI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİME BAŞLADI Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Yalçın, Dergimize Yeni Bölümü Anlattı ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİME BAŞLADI Kemal B. ULUSALER-EMO Yönetim Kurulu Başkanı Teknolojik

Detaylı

Finansal PARA I KAPAK

Finansal PARA I KAPAK PARA I KAPAK Finansal Kârlı bir işiniz var ve bir türlü büyütemiyorsunuz. Yönetimde sorun yok ama işletme sermayeniz yetersiz. Kredi riski almak da istemiyorsunuz? O zaman size "paralı" bir ortak lazım.

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI MAYIS-HAZİRAN 2014 SAYI: 74 Kazan-Kazan prensibiyle hareket ediyoruz Önder GÖKER Hyundai Assan Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası ndan sorumlu Genel Müdürü

Detaylı

08 Başlıyor. BU AY BiZLERi NELER BEKLiYOR?

08 Başlıyor. BU AY BiZLERi NELER BEKLiYOR? 18 Kasım 08 Başlıyor 2007 yılı Aralık ayında ilk kez gerçekleştirilen ve kapsamlı içeriğiyle Bilkent Üniversitesi öğrencilerine çok özel bir hafta yaşatan OR KAMPüs 07, üniversite çapında olumlu yankılar

Detaylı

Kimya mühendisi bir babanın oğlu olarak

Kimya mühendisi bir babanın oğlu olarak SÖYLEŞİ Timur Erk KİMYA SANAYİ GELİŞMEDEN TÜRKİYE GELİŞEMEZ Kimya sanayinin 30 u aşkın sektöre ham madde ve ara girdi sağladığını söyleyen Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Timur Erk, Eğer bir

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L Oturum Başkanı: Masum TÜRKER, Devlet Eski Bakanı Panelistler (Soyadı

Detaylı

Kiralama sektörü oyuncularını iyi bir iş ortağı olarak görüyoruz Merih TÜZÜN Peugeot Satış Direktörü

Kiralama sektörü oyuncularını iyi bir iş ortağı olarak görüyoruz Merih TÜZÜN Peugeot Satış Direktörü TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI KASIM-ARALIK 2014 SAYI: 77 Kiralama sektörü oyuncularını iyi bir iş ortağı olarak görüyoruz Merih TÜZÜN Peugeot Satış Direktörü Bireylere yönelik her ürünümüzde,

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR ISSN 1306-8431 Sayı : 36 Yıl : 10 Şubat 2010 1 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl : 10 Sayı : 36 Şubat 2010 Sahibi T.C. D i leri Bakanl ad

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş nin. 28.08.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş nin. 28.08.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş nin 28.08.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay Sahiplerimizden Gelen Sorulara Kurumsal Yönetim Tebliği nin 1.3.5 Maddesi

Detaylı

DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır

DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır Nisan 2008 DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır İş Makineleri Sayı 6 KOMATSU 25. GURUR YILINDA DA SEKTÖRDEKİ LİDERLİĞİNİ* SÜRDÜRÜYOR... * 2007-2008 İMDER sonuçlarında Ekskavatör, Yükleyici, Dozer ve Greyder

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık...

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde

Detaylı

FİNANS PİYASALARINDA AKILCI YAKLAŞIM

FİNANS PİYASALARINDA AKILCI YAKLAŞIM FİNANS PİYASALARINDA AKILCI YAKLAŞIM Konuşmacı: Ural Işık, Özge Şahin Tarih: 21/04/2009 Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu Sunucu: Merhaba Atılım ın değerli öğrencileri kendini

Detaylı