İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz."

Transkript

1

2 İhaf Sadi, Gülüsan eserinde der: Bir gün bana, sevimli bir insan hoş kokulu bir kil verdi. Kil e dedim ki: Mis misin, yoksa amber misin? Gönlümü alıp giden kokundan ben sarhoş oldum. Kil: Ben, değersiz bir kilim, ama bir süre gülün yanında kaldım. Arkadaşımın olgunluğu bana işledi. Yoksa ben yine aynı oprağım dedi. Bu eseri bize doğruya giden yolu göseren ve bu doğruyu bulmak için cesarelendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Eruna ya ihaf ediyoruz.

3 Önsöz Böyle bir esere önsöz yazmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Eser, döviz kuru rejimlerini, dövize dayalı isikrar edbirlerini ve bu edbirlerin ülke ekonomileri üzerinde yaraığı sonuçları çok iyi inceleyen, seçilmiş bazı alanlarda iiz araşırmalarla bilime kakılarda bulunan bir eser. Ve önemlisi, bu eseri hazırlayanlar benim öğrencilerim. Akademik haya bir bayrak yarışıdır. Bir akademisyen için en büyük mululuk ise, bu yarışa aşıdığı bayrağın yeni ellerde çok daha ilerlere gideceğini görmesidir. Bu eser, yeni nesil akademisyenlerin bayrak yarışında yüzümüzü ak çıkaracaklarının, haa, bizim eksiklerimizi elafi edeceklerinin en güzel delillerinden biri. Bu çalışma akademisyenlerle ülke siyaseine yön verenlerin birbirlerini iyi dinlemelerinin de ne kadar gerekli olduğunu göseriyor. Çalışmada Türkiye ve başka ülkelerde uygulanan isikrar programları içinde kur poliikalarının ekileri çok iyi irdelenmiş. Bazı konularda kesin yargılara varılmasa da görüşleri desekleyici kanılara ulaşılmış. Çalışmadan elde edilecek çok ders var. Üzülerek belirmek gerekir ki, Türkiye nin kendi deneyimlerinden dahi pek iyi ders alamadığını görüyoruz. Türkiye son yarım yüzyıl içinde dör önemli kriz yaşamışır. Bunlar 1960, 1980, 1994 ve 2001 yılı krizleridir. Büün bu krizlerde ülkede uygulanan döviz kuru poliikaları önemli rol oynamışır ve 1980 krizleri içe dönük ekonomi koşullarında, sabi kur poliikalarının uygulandığı dönemde yaşanmış krizlerdir. Bu krizlerin emel nedeni, aran enflasyon oramında sabi kur ve sabi faiz poliikaları uygulanmış olmasıdır. Kurlar sabi uulduğundan TL nin değeri giderek armış; faizler sabi uulduğundan reel faizler giderek düşmüş, haa negaif reel faize dönüşmüşür. Türk parasının aşırı değerlenmesi dış ödemeler dengesini olumsuz ekilemiş, ülke döviz darboğazına akılmış, o zamanların söylemiyle, 1960 lara gelindiğinde, ülke kahve ihal edemez duruma düşmüş ; 1980 lere gelindiğinde ise ülke 70 sene muhaç kalmışır ve 2001 krizleri Türkiye nin liberal ekonomi poliikaları izlemeye çalışığı bir dönemde, uyguladığı isikrar poliikalarının yaraığı krizlerdir. Bu poliikaların emelinde kur çıpası uygulaması yamakadır. Her iki krizde de, enflasyon yeerince hızlı düşürülemediğinden, TL aşırı değer kazanmışır. TL nin aşırı değer kazanması bir arafan dış icare açıklarını arırırken, bir yandan da sıcak paranın ülkede çok yüksek, ekonominin aşıyamayacağı düzeylerde dolar bazında kazanç elde emesiyle sonuçlanmışır. Bu nedenle de krizlerin ülke ekonomisi üzerindeki ahribaları daha ağır olmuşur krizi ile Türkiye döviz kuru çıpası uygulamakan vazgeçmiş, kurların piyasalarda serbesçe sapanması uygulamasına geçmişir. Ancak, bu defa da dış kaynaklara dayalı bir

4 isikrar pakei benimsendiğinden, borçlanma sonucu ülkeye giren döviz, döviz kurlarını baskı alında umuş, Kısa sürede TL nin aşırı değerlenmesiyle sonuçlanmışır. Bugün Türkiye ekonomisi kırılganlığını korumakadır yılında Türkiye ekonomisi kısa vadeli yabancı sermayeye, dolar bazında, yüzde 58 lere varan faizler ödemişir. Bu derece yüksek faizler hiçbir şar alında ödenemeyecek kadar yüksek faizlerdir. Türkiye, yaşadığı krizlerden gerekli dersleri alamamışır. Alövsa Müslümov, Mübariz Hasanov ve Cenkan Özyıldırım ın yapığı bu değerli araşırmada belirildiği gibi Dünya da ek geçerli kur rejimi ercihi söz konusu değildir. İsikrar edbirleri ve enflasyonla mücadele poliikaları için de aynı şey söylenilebilir. İsikrar edbirleri için ve enflasyonla mücadelede ek reçee yokur. Aynı reçee farklı ülke koşullarında farklı sonuçlar, farklı reçeeler ise benzer sonuçlar verebilir. İsikrar programlarında çeşili poliikalar araç olarak kullanılır. Bu araçların birbirlerini ekileme biçimleri çok önemlidir. Programları oluşuran poliikaların bu ekileşimleri de hesaba kaarak, amaca yönelik, haa birbirlerini desekleyecek şekilde asarlanması gerekir. Genel halarıyla bir ekonominin emel amacının, rekabe oramında, ülkenin mukayeseli üsünlükleri çerçevesinde ülkeyi isikrarlı bir kalkınma emposunda umak olduğu söylenebilir. Piyasa ekonomilerinin uygulandığı oramlarda, piyasaları fiyalar (mal ve hizme fiyaları, kurlar, faizler ve ücreler) yönlendireceğinden, uygulamaya konan ekonomi programlarının, fiyaları bu amaca yönlendirmeleri de gerekir. Bu açıdan bakıldığında, uygulamaya konan kur rejimi ve poliikaları, ülke ekonomisinin mukayeseli üsünlükleri çerçevesinde, dış icare, üreim, isihdam, kamu kaynak ve harcamaları ve parasal poliikalarla büünleşirilmelidir. Yani, her şar alında geçerli ek bir poliika yokur. Bugün yaşadığımız gerçeklerin göserdiği gibi, kur çıpası da, serbes kur da TL nin aşırı değerlenmesine yol açarak dış icare açıklarını arırıp ülkenin kısa vadeli yabancı sermayeye soydurulmasıyla sonuçlanabilmekedir. İsikrar programları, hazır reçeelerin kullanılabileceği, basi programlar değildir. Bu programları asarlamadaki başarımız, bu konularda yapılan araşırmalarla deseklenecekir. Sevinerek belirmek gerekir ki, bu eserin kaynakçasından da anlaşılacağı gibi, günümüzde bu konularda pek çok araşırma yapılmaka bu araşırmalardan alınabilecek pek çok ders bulunmakadır. Alövsa Müslümov, Mübariz Hasanov ve Cenkan Özyıldırım ın yapığı bu değerli araşırmanın bilime ve bu konulardaki siyase oluşurma çabalarına çok önemli kakılar yapabileceğine inanıyorum. Prof. Dr. Özer Eruna 15 Mayıs, 2003

5 KISIM 1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ

6 BÖLÜM 1 Giriş Havva elmayı Âdem e vermek yerine bir salkım Cezayir hurması karşılığında sasa, alıcı bu kez onu bir kilo İalyan zeyini ile değişirse, zeyin alıcısı İspanyol inciriyle ödeyene akarsa, incir üccarı ise karaçalı dalları gönderen İrlanda ya yollasa ve böylece dünyayı dolaşıp yine Mezopoamya ya gelen elmayı Âdem bir devekuşu karşılığında alsa, Âdem ile Havva çok daha zengin mi olurlardı? Bernard Shaw (1929) 1 Döviz kuru rejimi seçimi, ekonomi lieraüründe arışmaların sürekli odak konusu olmuşur. Sürdürülemez ara kur rejimlerinin son dönem ekonomik krizlerin (Meksika, Güney-Doğu Asya ülkeleri, Rusya, Brezilya, Türkiye) emel nedeni olarak görülmesi, bu konudaki arışmaları yeniden alevlendirmişir. Uygun kur rejiminin seçilmesi sorunu, sadece ekonomi eorisyenlerinin değil, aynı zamanda poliikacıların, bürokraların ve iş dünyasının sıkça arışığı konuların başında gelmekedir. Bu arışmaların emelinde, kur rejimlerinin ekonomik isikrar ve büyüme üzerindeki ekisi durmakadır. Ekonomi eorisi, kur rejiminin, ora vadede, doğrudan ve dolaylı olarak, isikrar ve büyüme üzerinde ekili olabileceğini gösermekedir. Doğrudan eki, şoklara uyarlanma sürecinden, dolaylı eki ise, kur rejiminin yaırım, asarruf, uluslararası icare, finansal sekör ve reel sekör üzerindeki ekilerinden kaynaklanmakadır. Kur rejiminin ekonomi üzerinde ekili olacağı genel olarak kabul görmüşken, hangi kur rejiminin daha iyi olduğu konusunda ikisaçılar arasında görüş birliği söz 1 Akarma: Eczacıbaşı, Ş. (1999), Bernard Shaw: Gülen Düşünceler, Remzi Kiabevi, 6. Basım, İsanbul, s.284.

7 konusu değildir. İkisaçılar arasında zımnen üzerinde görüş birliğine varılan konulardan birisi, belirli bir kur rejiminin her zaman için ve her ülke için en iyi rejim olarak kabul edilemeyeceğidir. Bu çalışmanın emel amacı, Türkiye de uygulanan kur rejimlerinin büünsel olarak, makroekonomi, finansal sisem ve reel sekör üzerindeki ekisini analiz emek ve hangi kur rejiminin daha faydalı olabileceği konusuna ışık umakadır. Bu çalışmada, öncelikle, döviz kuru rejimleri ve poliikalarıyla ilgili eorik arışmalar ve dünya ülkelerindeki uygulamalar incelenmiş, arkasından Türkiye de uygulanan kur rejimleri ve bu rejimlerin makroekonomi, finansal sisem ve reel sekör üzerinde ekileri eorik ve ampirik olarak analiz edilmişir. Çalışma, beş ana kısım ve on dör bölümden oluşmakadır. İkinci kısımda uygulamada ve eoride döviz kuru poliikaları ve rejimleri incelenmiş, üçüncü kısımda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler açıklanmış ve günümüze kadar uygulanmış olan kur rejimleri analiz edilmiş, dördüncü kısımda Türkiye de son dönemlerde uygulanan kur rejimlerinin makro ve mikro ekonomik ekileri eorik ve ampirik olarak oraya konmuş, beşinci kısımda ise araşırma bulguları özelenmiş ve Türkiye de kur siseminin geleceği konusunda önerilerde bulunulmuşur. İkinci bölümde, uluslararası para siseminin evrimi arihsel perspekif içerisinde değerlendirilmekedir. Bu bölümde, değişik dönemlerde ve ülkelerde uygulanan para sisemleri, bu sisemlerin eorik emelleri, fayda ve sakıncaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar, farklı sisemlerin ekonomik ekileri arışılmaka, son dönemdeki gelişmeler ışığında uluslararası para siseminin yakın gelecekeki perspekifi incelenmekedir. Üçüncü bölümde, dünya ülkelerinde uygulanan kur rejimleri analiz edilmekedir. Bu bağlamda uygulamada karşılaşılan on üç farklı kur rejiminin üsün ve eksik yönleri, bu rejimlerin fayda ve sakıncaları, bu rejimleri uygulayan ülkelerin deneyimleri akarılmakadır. Dördüncü bölümde, döviz piyasasına müdahale olmadığı zaman döviz kurlarını belirleyen piyasa dinamikleri analiz edilmekedir. Kurları belirleyen emel dinamiklerin analizi, piyasa dinamikleri ile çelişen hüküme müdahaleleri olması halinde oluşabilecek dengesizliklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaka ve daha sonraki bölümler için eorik alyapı oluşurmakadır. Beşinci bölümde para poliikası hedefleme sraejileri analiz edilmeke ve bir hedefleme sraejisi olan döviz kuru hedeflemesi diğer hedefleme sraejileri ile karşılaşırılmakadır. Bu bağlamda kur hedeflemesinin diğer hedefleme sraejilerine göre üsün ve eksik yönleri arışılmaka, uygulama açısından hangi poliikanın seçilmesi gerekiği konusuna ışık uulmakadır.

8 Alıncı bölümde değişik dönemlerde değişik ülkelerde uygulanan kura dayalı isikrar programları ve bu programların sonuçları analiz edilmekedir. Kura dayalı isikrar programı uygulayan hemen hemen üm ülkelerde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunları açıklamak için gelişirilen eorik modeller bu bölümde arışılmakadır. Yedinci bölümde, Türkiye de 1990 yılına kadar uygulanan ikisa poliikaları ve ekonomik gelişmeler kısaca analiz edilmekedir. Sekizinci bölümde, 1990 yılından beri Türkiye de uygulanan ikisa poliikaları ve bu poliikaların sonuçları geniş bir şekilde analiz edilmeke, bu dönemde yaşanan iki büyük krizin (1994 ve 2001 krizleri) nedenleri araşırılmakadır. Dokuzuncu bölümde, Osmanlı dan beri Türkiye de uygulanan kur poliikaları ve bu poliikaların emel sonuçları arışılmakadır. Onuncu bölümde, Türkiye de uygulanan kur sisemlerinin reel sekör üzerinde ekileri eorik model çerçevesinde açıklanmaya çalışılmışır. On birinci bölümde, kur poliikalarının üreim ve emel makroekonomik değişkenler üzerindeki ekisi ampirik olarak VAR modeli çerçevesinde es edilmişir. On ikinci bölümde kur sisemlerinin bankacılık sekörü üzerindeki ekisi, asimerik bilgi modeli çerçevesinde değerlendirilmiş ve sürünen çapa kur rejiminin mevdua sigora sisemi ile beraber bankacılık sekörü üzerindeki ekisi deneysel dizayn yönemi kullanılarak, paramerik olmayan eslerle sınanmışır. On üçüncü bölümde ise kur poliikalarının reel sekör üzerinde, mikroekonomik ekileri analiz edilmişir. Bu bağlamda reel sekör işlemelerinin davranışlarının seçilen kur rejimlerinden nasıl ekilendiği ve kur poliikalarının işlemelerin kârlılık, verimlilik ve finansal risk gösergelerini ne yönde ekilediği panel veri çok değişkenli regresyon analizi yönemi ile ampirik olarak es edilmekedir. On dördüncü bölüm ise, bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirmeke ve Türkiye de kur rejiminin geleceğini arışmakadır.

9 KISIM 2 TEORİ VE UYGULAMADA DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ BÖLÜM 2 Uluslararası Para Siseminin Evrimi BÖLÜM 3 Döviz Kuru Rejimleri BÖLÜM 4 Dalgalı Kur Rejiminde Döviz Kuru Belirlenmesine Yönelik Teorik Yaklaşımlar BÖLÜM 5 Döviz Kuru Hedeflemesi Poliikaları BÖLÜM 6 Kur Dayalı İsikrar Poliikaları

10 BÖLÜM 2 Uluslararası Para Siseminin Evrimi Kenin rafik ışıkları gibi, uluslararası para sisemi yanlış çalışıp, insanların günlük yaşamını rahasız emeye başlayıncaya kadar doğal karşılanmakadır. Solomon (1977) A. GİRİŞ Döviz kuru, anım iibari ile, yabancı para birimlerinin yuriçi para birimi cinsinden değeri veya bunun ersine yuriçi para biriminin yabancı para birimleri cinsinden değeri olarak ifade edilir. Ancak, dar anlamdaki bu anım, bazı hususları dikkae almamakadır. Döviz kuru, anlık (spo) işlemler için espi edilebileceği gibi, döviz alım saımının gelecek bir arihe gerçekleşmesi için de belirlenebilir. Ayrıca, döviz kuru parasal bir fiya olarak anımlandığı için, ekonomik analiz açısından, parasal ve reel döviz kuru arasındaki fark önem arz emekedir. Döviz kuru rejimi seçimi uluslararası para siseminin emelidir. Uluslararası para siseminin arihsel evrimi ise beş emel aşamadan oluşmakadır: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Çif Meal Maden Sandardı Alın Sandardı Alın Değişim Sandardı Esnek Kur Sisemleri Opimal Kur Alanları Bu bölümde bu aşamalar deaylı olarak incelenecekir.

11 B. ÇİFT MADEN METAL STANDARDI Çif meal maden sandardında (bimeallism) ülke, para biriminin fiyaını alın ve gümüş olarak anımlamaka ve anımladığı parienin korunması için gerekiği zaman paranın alın veya gümüş ile serbes değişimini sağlayacağını aahhü emekedir. Çif meal maden sandardı 19. Yüzyılın başlarında ABD, Fransa, Çin, Hindisan, Almanya ve Hollanda dahil, birçok ülkede uygulanmakaydı. Çif meal maden sandardının emel avanajlarından birisi yüksek fiya isikrarı sağlayarak uluslararası icarei eşvik emesidir. Çif meal maden sandardının savunucularından Irving Fisher (1911), bu rejimin monomeal sandarlarından daha fazla fiya isikrarı sağladığını öne sürmekedir. Faka çif meal maden sandardının beraberinde geirdiği sorunlar bu kur rejiminin bilimsel eleşirilerin hedefi olmasına neden olmuşur. Bu eleşirilerden birincisi, alın ile gümüşün piyasa fiyaları arasındaki oranının zaman içerisinde değişmesi ile ilgilidir. Oranının sürekli değişmesi çif meal maden sandardını benimseyen ülkenin parie anımlamasında sürekli revizyon gerekirmeke, bu durum ise isikrarsızlığa neden olmakadır. Örneğin, alın ve gümüş fiyaları arasında oranı, 1687 yılında %7 den 1913 yılında %3 e düşmüş, çif meal maden sandardını korumak iseyen ülkeler ise alın ile gümüş arasında oranını sürekli revize emek zorunda kalmışır (Velde ve Weber, 1998). Çif meal maden sandardına yöneilen ikinci önemli eleşiri ise, bu kur rejiminin uzun dönemde varolamayacağı ile ilgilidir. Gresham yasası 1 (Köü para iyi parayı kovar) çif meal maden sandardının isikrarsızlığa neden olabileceğini gösermekedir. Milon Friedman çif meal maden sandardını değerlendirirken, bu kur sisemini alernaif monomeal sandarlar arasında sürekli sandar değişimini içeren isikrarsız ve yeersiz para sandardı olarak anımlamışır (Friedman, 1990: s.87). Çif meal maden sandardının isikrarsızlığının yanı sıra dünyada alın üreim sürecinin hızlanması çif meal maden sandardının erk edilmesine neden olmuşur. Alın üreim sürecinin hızlanmasını ekileyen emel gelişmeler Kaliforniya (1848), Avusralya (1851) ve Güney Afrika da (1885) alının bulunması ile siyanür sürecinin 1887 yılında bulunmasıydı yılında Uluslararası Para Konferansı alın sandardını onayladı. İngilere 1816 yılından iibaren alın sandardını benimsemişi. Fransa, Almanya ve ABD ise 1873 yılından iibaren alın sandardına geçi. Hindisan ın alın sandardına geçmesi 1893 yılında oldu. 20. yüzyılın başlarında gelişmiş ülkeler arasında çif meal maden sandardını koruyan ülke kalmamışı. 1 Gresham yasası eski Yunanlılar arafından iyi bilinmekeydi. Haa, Arisophanes arafından Kurbağalar isimli oyununda gülmece unsuru olarak kullanılmışır.

12 C. ALTIN STANDARDI Alın sandardında ülke, para biriminin fiyaını alın cinsinden anımlamaka ve bu parieyi korumak için alınla para birimi arasında konveribilie sağlamakadır. Alın akışı ile fiyalar arasında ilişki mekanizması on sekizinci yüzyılın oralarında David Hume arafından fiya-alın para akımı eorisi (price-specie-flow mechanism) ile formüle edilmişir. Bir ilişki mekanizmasını bir örnekle açıklamak için Türkiye ve Azerbaycan döviz kuru rejimlerinin alın sandardına dayandığını varsayalım. Türkiye Azerbaycan la dış icareinde fazla veriyorsa, alın sandardı gereği Azerbaycan dan Türkiye ye alın akışı olacakır. Bu alın akışı Türkiye de para arzının genişlemesi, saın alma gücünün arması ve genel fiya düzeyinin yükselmesine yol açacakır. Genel fiya düzeyinin yükselmesi Türkiye pazarını yabancı ülke ürünleri için cazip pazar haline geirecek, Türkiye nin ihalaının arması, ihracaının ise azalması gözlemlenecekir. Bu durumda, alın sandardına dayalı kur rejimine sahip ülkelerin uluslararası icare ve ödemeler dengesi sağlanacakır. Fiya değişimleri dışında isihdam ve gelir ekileri de bu ayarlama sürecine dahil edilebilir. Dış icare fazlası veren ülkede (Türkiye) bu fazla sebebiyle isihdam ve gelir aracak, açık veren ülkede (Azerbaycan) ise azalacakır. Faka alın sandardı rejimi ayarlama mekanizması sayesinde Azerbaycan dış icare açığı zaman içerisinde kapanacak, isihdam ve gelir yükselecek, bunun ersine Türkiye de ise isihdam ve gelir başlangıç durumuna gerileyecekir. Alın sandardı alında döviz kurunun sabi oluşu ülkeler arasında alın akışları sayesinde sağlanmakadır. Örneğin, 1 TL nin 0.02 gr. alın, Azerbaycan para birimi olan Mana ın ise 0.01 gr. alın içerdiğini varsayalım. Bu durum 1 TL = 2 Mana pariesinin oluşmasına neden olur. Azerbaycan ın Türkiye ye olan dış icareinde açık vermesi, ihala ödemelerinin yapılması için TL ye olan alebi arıracakır. Bu alep arışı, varsayalım ki, döviz piyasalarında 1 TL ni 2.2 Mana değerine yükselecekir. Faka ülkeler arasında alın akışı, bu kurun sürdürülebilir kur olmadığını oraya çıkaracakır. 1,000,000 Mana borçlanarak, bu uarı Azerbaycan da 10,000 gr alına dönüşüren arbirajcı bu alını Türkiye ye geirerek 500,000 TL saın alacakır. Türkiye de aldığı 500,000 TL ni ise Azerbaycan a göürerek, yeni döviz kuru olan 1 TL = 2.2 Mana kuru üzerinden 1,100,000 Mana a dönüşürecek, aldığı 1,000,000 Mana borcu iade ederek 100,000 Mana kâr edecekir. Böylelikle, ülkeler arasında arbiraj harekeleri sonucunda kur alın sandardının öngördüğü başlangıç parieye geri dönecekir. Alın sandardının sabi döviz kuru ile uyumlu çalışmasının önemli nedenlerinden birisi, ülkenin para birimi ile belli mikarda alın eşdeğeri arasında çif yönlü konveribilie sağlanmasına yüksek öncelik ve önem verilmesidir. Konveribilienin esas poliika amacı oluşu, spekülaif sermaye harekelerinin isikrarsızlığa değil, isikrara neden olmasını sağlar. Para birimi konveribiliesinin her halükarda

13 sağlanacağı ile ilgili kuvveli genel bekleni, alın sandardına abi para biriminin alın arbirajına yol açacak düzeye gelmesi durumunda spekülaörlerin para biriminin güçlenmesine yardımcı olacak yönde pozisyon almalarını sağlamakadır. Alın sandardının emel faydalarından birisi uluslararası parasal ayarlama mekanizmasının simerik oluşudur (Krugman ve Obsfeld, 2000). Bir ülke rezervlerini kaybeiğinde para arzı azalmaka, buna karşılık yabancı ülkeler rezerv kazanmaka ve para arzı genişlemekedir. Diğer sabi döviz kuru sisemi olan alın değişim sandardında ise bunun ersine asimerik mekanizma söz konusudur. Alın değişim sandardı akip eden ülke (rezerv para ülkesi değilse) para rezervi kazandığında veya kaybeiğinde, rezerv para ülkesinin para arzında hiçbir değişiklik söz konusu olmaz ve sadece o ülkenin ulusal para durumu ekilenir. Alın sandardının bir diğer faydası, parasal genişleme üzerine sınır koymasıdır. Alın sandardı rejiminde ekonomideki para arzı genişlemesinin bir sınırı olduğundan, genişleici para poliikaları ile genel fiya düzeyini ekilemek olanaksızdır. Faka, örneğin, rezerv para sandardında rezerv para ülkesi sınırsız para basarak, genel fiya düzeyini ekileyebilir. Alın sandardının sakıncalarının başında ise isihdam arışı için para poliikası kullanımının sınırlandırılması geliyor. Dünya çapında bir durgunluk söz konusu olduğunda, para poliikası üzerindeki bu sınırlama durgunluğun derinleşmesine neden olur. İkinci önemli sakınca, alın sandardı rejiminde fiya isikrarının alın ile ekonomideki ürün ve hizmelerin göreceli fiyaları arasında ilişkiye bağlı olmasıdır. Bu sebepen dünya ekonomisinde yeni alın rezervlerinin bulunması fiyalar genel düzeyinde geniş dalgalanmalara sebep olabilmekedir. Alın sandardının üçüncü sakıncası, uluslararası rezervlerin ekonomideki büyümelere paralel olarak büyümesinin amamen yeni alın rezervlerinin bulunmasına bağlı olmasıdır. Bu ise dünya çapında geniş işsizliğe yol açabilecek kadar önemli bir sorundur. Dördüncü sakınca, alın sandardının, büyük alın rezervlerine sahip Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelere alın pazarı aracılığıyla uluslararası makroekonomik koşulları ekileme gücü vermesidir. Alın sandardı 19. Yüzyılın sonlarına doğru çeşili ülkelerce benimsenmeye başlanmışır yılında sadece Büyük Brianya, Avusralya, Kanada ve Porekiz de geçerli olan alın sandardı, 1910 yılında arık dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu arafından kabul edilmişir (Meissner, 2002). Alın sandardının ülkelere geirdiği en önemli arılardan birisi de uluslararası icarein genişlemesi olmuşur. Alın sandardının kabul edilmeye başladığı 1870 yılından 1910 yılına kadar uluslararası icare hacmi yaklaşık %30 luk bir büyüme gösermişir (López-Córdova ve Meissner, 2000). Diğer arafan, alın sandardı döviz kuru riskini minimize eiğinden, uluslararası sermaye piyasalarında borçlanma maliyelerinin düşüğü de gözlemlenmişir (Bordo ve Rockoff, 1996).

14 Uluslararası alın sandardı döneminde geçerliliğini korumuşur. Bu dönemde Londra uluslararası para siseminin merkezi haline gelmişir. Bu dönem içerisinde alın sandardının isikrarını nasıl koruyabildiğini araşıran bilimsel çalışmalar uygun makroekonomik oram (göreceli olarak daha az oranda makroekonomik dalgalanmalar) ve piyasaların esnekliğinin (fiya ve mikarların makroekonomik dalgalanmalara göreceli olarak daha hızlı uyum sağlaması) bu isikrarın sağlanmasında büyük öneme sahip olduğunu vurgulamışır (Bayoumi ve Eichengreen, 1995). Birinci. Dünya Savaşının palak vermesi ile ülkelerin büyük çoğunluğu alın sandardından kopu. Büyük Brianya, Fransa, Almanya ve Rusya alın ile kendi para birimleri arasında konveribilieyi askıya aldı ve alın ihracaını sınırlandırdı. Savaşın sona ermesiyle alın sandardında geri dönüş ivmesi hızlandı. ABD (1919), Büyük Brianya (1925), İsviçre (1928), Fransa (1928) ve İskandinav ülkeleri (1928) alın sandardına geri döndü. Alın sandardının 1929 Büyük Dünya Buhranının emel sebeplerinden biri olduğu iddia edilmekedir (Eichengreen ve Temin, 1997; Cecchei, 1998). John Maynard Keynes, 1923 yılında alın sandardını uluslararası para siseminin barbar kalınısı (barbarous relic) olarak adlandırmışır. Büyük Buhran döneminde alın sandardını erk eden ülkelerin ekonomik durgunluğu alın sandardını kullanmaya devam eden ülkelerden daha çabuk alaabildiği de lieraürdeki bulgular arasındadır (Eichengreen ve Sachs, 1985). Alın sandardının büyük durgunluğu daha da derinleşirmesi ülkelerin alın sandardından yeniden kopmasına neden oldu. Büyük Brianya, Kanada, İsveç, Avusurya ve Japonya alın sandardını 1931 yılında, ABD 1933 yılında, Fransa ise 1936 yılında erk ei. D. ALTIN DEĞİŞİM STANDARDI: BRETTON WOODS SİSTEMİ İkinci Dünya Savaşından sonra Temmuz 1944 arihinde New Hampshire (ABD) eyaleine bağlı Breon Woods da bir araya gelen 44 ülkenin emsilcileri Uluslararası Para Fonunun (IMF) esasını koyan Anlaşma Maddelerini hazırlayarak imzaladılar. Breon Woods anlaşmasının geirdiği en önemli sonuçlardan birisi alın değişim siseminin esis edilmesidir. Bu anlaşmaya göre ülkelerin para birimi alın veya alına bağlanmış para birimine bağlanıyordu. Kısa dönemde, döviz kurunun sabi parienin en fazla %1 aralığı içerisinde dalgalanması mümkündü. Uzun dönemde ise bir emel dengesizlik sorunu söz konusu olursa, IMF nin onayı ile ek araflı devalüasyona izin verilmekeydi. Cari ödemeler dengesi işlemleri için serbes konveribilieye izin verilmeke, faka spekülasyonları önlemek için sermaye konrolleri uygulanmakaydı.kısa vadeli ödemeler bilançosu dengesizliği resmi rezervler ve IMF kredileri yardımı ile giderilmeke, döviz piyasalarına müdahalenin ulusal para arzı üzerinde ekisi ise serilize edilmekeydi. Ülkelere makroekonomik özerklik anınmaka, genel fiya düzeyi ve isihdam amaçları ile ilgili ulusal poliikalar akip edilmesine olanak verilmekeydi.

15 Bordo ve Schwars (1999) ise yılları arasında 5 sanayileşmiş ülkenin (ABD, İngilere, Fransa, Almanya ve Japonya) enflasyon ve büyüme oranı gibi iki emel makroekonomik gösergelerini analiz emişir. Bu çalışma, arihsel olarak en düşük enflasyon oranının alın sandardı döneminde olduğu ve Breon Woods döneminde enflasyon oranının, dalgalı kur dönemine göreceli olarak daha düşük olduğu sonucuna varmışır. Kişi başına milli gelir arış oranı ise en yüksek düzeyine Breon Woods döneminin konveribilie al döneminde ulaşmış, en düşük arış oranı ise, iki savaş arası ( ) dönemde gerçekleşmişir. Ayrıca, Breon Woods döneminin konveribilie al döneminde, gelirdeki dalgalanmalar da en az düşük seviyesinde olmuşur. Breon Woods anlaşması ülkelere kendi para birimlerini alına bağlamasına olanak verse de, sisem sabi kura dayalı dolar sisemine dönüşmüşü. Bu sisem alında sadece ABD kendi parasını alın olarak anımlamaka (1 ons Alın = 35 ABD $), diğer ülkeler ise kendi para birimlerini ABD Dolarına sabi kur üzerinden bağlamakaydı. Bu sisem fazlalık sorununu (redundancy problem) çözmekeydi. Fazlalık sorununa göre dünyada N ülke varsa, N -1 sayıda ülkenin kur poliikası N. ülkenin kurunu belirlemek için yeerlidir. Dolayısıyla, N. ülke pasif kalmalı, bağımsız hareke ememelidir. Bu N. ülke, yeni alın değişimi sandardında ABD idi. ABD kendi siseminde alın sandardını korumak için parasal özerkliğini önemli ölçüde erk emişi. Diğer ülkeler ise resmi uluslararası rezervlerini alın veya Dolar varlıkları olarak umakaydı. Yabancı ülkeler Dolar varlıklarını faiz geirisi olan ABD hazine bonosu şeklinde uuğundan faiz geirisi de kazanmakaydı. Alın değişim sandardının geniş olarak kabul görmesinin ana sebeplerinden birisi de, ABD dışında para oorielerinin ABD Hazinesinin Dolar ile alın arasındaki çif yönlü konveribilieyi sağlayabileceğine inanmalarıydı. Alın değişim sandardı aslında Breon Woods anlaşması ile oraya çıkan yeni bir olgu değildi. Alın sandardının geçerli olduğu 19.Yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında bazı sömürge ülkeler ve gelişen pazar ülkeleri (Japonya ve İskandinav ülkeleri gibi) alın rezervlerini serlin ve diğer emel döviz birimlerinin faiz geiren finansal varlıklarına yaırmaka idi. Bu sayede Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman dünyada uluslararası rezervlerin %20 si yabancı para rezervlerinden oluşmakaydı (Linder, 1969) yılında yapılan Genoa Konferansı (İalya) dünyanın alın değişim sandardına dönmesini avsiye emiş, bu yolda yılları arasında dünya çapında alın değişim sandardı esis edilmiş, İngilere ve ABD para birimleri rezerv para olarak seçilmişi (Bordo ve MacDonald, 2001) büyük Dünya Buhranı ve 10 yıl sonrasında İkinci Dünya Savaşının başlaması alın değişim siseminin askıya alınmasına neden olmuşu.

16 Alın değişim sandardından ikinci kez vazgeçilmesinin arkasında ise bu defa Triffin ikilemi (Triffin dilemma) duruyordu. Triffin (1960), Breon Woods siseminin uzun dönemde ayaka kalmasının imkansız olduğunu ve güven sorunu nedeniyle çökeceğini öngörmekeydi. Buna göre, ülkelerin uluslararası icareinin giderek büyümesi uluslararası rezerv ihiyacını arıracak, bu durumda Merkez Bankaları mecburen Dolar varlıklarını arırmak durumunda kalacakır. Bu durum ellerindeki Dolar varlıklarının ABD Hazinesinde mevcu alın rezervlerini aşacağı nokaya kadar devam edecekir. ABD aahhü eiği gibi bu Dolarların ümünü, 1 ons alın = 35 ABD $ pariesinden bozduramayacağı için Merkez Bankalarında bir güven sorunu başlayacak ve ellerindeki Doları hızla alına dönüşürmeye çalışacaklardı. Bu ise alın değişim sandardının sonunu geireceki. Triffin, IMF nin kendi para birimini çıkararak, ülkelerin uluslararası rezervlerini Dolar yerine bu para birimi cinsinden umasını önerdi. Aslında bu öneri IMF i Dünya Merkez Bankasına dönüşüreceki ve Keynes in Breon Woods anlaşması sırasında eklif eiği, faka kabul eiremediği eklif ile örüşüyordu. Ve arih Triffin i haklı çıkardı yılları arasında ABD den özel sermaye akışı yabancı resmi rezervlerin genişlemesine neden oldu yılında ABD den sermaye akışlarının önünü kesmek için özel vergiler konulmaya başladı. Vienam savaşının yüksek faurası mali genişlemeye, mali genişleme ise genel fiya düzeyinin yükselmesine ve ABD ödemeler dengesi fazlasının erimesine neden oldu. Başlangıça daralıcı para poliikası benimsenmesine rağmen, yüksek faiz oranlarının inşaa sekörü üzerinde negaif ekisi ABD Merkez Bankasını (Federal Reserve Bank) yıllarında daha genişlemeci para poliikaları benimsemesine neden oldu. IMF, 1967 yılında Triffin in öngördüğü kendi para birimi olan Özel Çekme Haklarını (Special Drawings Righ - SDR) çıkardı. SDR, Merkez Bankaları arasındaki işlemlerde kullanılacakı. Faka SDR nin çıkarılması bile alın değişim sandardı üzerindeki baskıları fazla hafifleemedi. Triffin in öngördüğü son oldukça yaklaşmışı. Londra Alın Borsasında 1967 sonu ve 1968 senesinin başlarında spekülaörler alın saın almaya başladı. Alına hücum sonucu Merkez Bankaları 17 Mar 1968 arihinde iki bağlı alın pazarının (wo-ier gold marke) oluşuğunu ilan ei. Özel alın üccarları alın fiyaının piyasadaki arz alep dengesine bırakıldığı özel pazarda, Merkez Bankalarının ise eskiden olduğu gibi bir ons alının 35 ABD Dolarına eşi olduğu resmi pazarlarda işlem yapması kararlaşırıldı. Faka alın değişim sandardı arık dünya çapında parasal genişleme karşısında oomaik sınırlama koyacak güce sahip değildi yılına gelindiğinde ABD de yükselen işsizlik ve cari ödemeler dengesi açığı, piyasaların Dolar devalüasyonu beklenisini oldukça kuvvelendirdi. 15 Ağusos 1971 arihinde ABD başkanı Richard Nixon, ABD nin alın sandardını erk eiğini ve alın ile Dolar arasındaki sabi parienin kopuğunu resmen ilan ei. Aralık 1971 de Washingon da (ABD) yapılan Smihsonian Anlaşmasına göre ABD Doları esas yabancı ülke paralarına göre %8 oranında devalüe edildi. Faka çok kısa süre içerisinde Dolar

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ

BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ Erinç Yeldan* yeldane@bilken.edu.r MUTADISMUTANDIS BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ Gİrİş Küresel ekonomi 2007 Ağusos undan bu yana süregelen bir kriz oramında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi öncelikle finans,

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURU İLE MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet KARDAŞLAR YÜKSEK

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-47 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER HAZIRLAYAN Prof. Dr. Turan YAY Doç. Dr. Gülsün GÜRKAN YAY Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ İSTANBUL Bu

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz*

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* MENKUL KIYMETLER ORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE ĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* Đlker Nayır** ÖZET Günümüzde ilimsel ve Teknolojik gelişim, er alanda olduğu gibi yaırım alanında

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ Bülent ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı