Ağustos 2002, Ankara Gürcan DAĞDAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağustos 2002, Ankara Gürcan DAĞDAŞ"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Önsöz Görüntüyü Kurtarmak Toplumsal Trajedimizin Panoraması Küreselleşme Türkiye de Yaşanan Sosyal Çürüme ve Çözüm Yolu Görevini Kötüye Kullanmak! Masum Değiliz Hiç Birimiz Düşünsel Sıkışma Tartışma Özgürlüğü ve Demokrasinin Bedavacı Taraftarları Türkiye de Eğitim : Cılk Bir Yumurta! Soysuz Patlama Türkiye nin Sancılı Dönemi Amerika ya Yönelik Saldırı ve Gelecek Türkiye ve Avrupa Birliği Sayıştay 2000 Yılı Mali Raporu nun Özeti 1

3 ÖNSÖZ Türkiye son yıllarda inanılması güç gelişmelere tanık oldu. İflas etmiş bir ekonomi, yoksulluk ve açlık sınırında milyonlarca insan, büyük bir bölümünün yurtdışına kaçmak istediği bir gençlik, dünyanın en mutsuz toplumu ve dünyanın en bol sıfırlı ulusal parası bu ülkede bulunuyor. Ülkemizin belirtilen olumsuzlukları yaşadığı bu dönemde, toplumumuzun sosyo-politik, ekonomik ve kültürel yapılarının dünü, bugünü ve geleceği üzerine okuma ve düşünsel yoğunlaşma dönemi yaşadım. Bir grup arkadaşımla birlikte, anılan konuları değişik bakış açılarından tartışma olanağını bulmanın yanı sıra, toplumun değişik kesimlerinin yaptığı tartışmaları da yakından takip ettim. Yapılan tartışmalarda dikkatimi çeken en önemli nokta şudur: Herkes başkasını sorunların sorumlusu olarak görüyor. En fazla suçlanan kesimlerin başında ise siyaset ve siyasetçi geliyor. Oysa en fazla ihtiyaç duyduğumuz husus, toplum olarak kendimizi bir eleştiri süzgecinden geçirmemizin gerekliliğidir. Ahmet Hamdi Tanpınar, 1958 yılında arkadaşına yazdığı bir mektupta şunları söylüyor,...bu kısa ömrümde dört devir gördüm: Hürriyet devri, Mütareke devri, Cumhuriyet devri, Demokrasi devri. Buna az çok bildiğimi sandığım Tanzimat ve Abdülhamit devirlerini de ilave edersek, altı devir olur. Aziz vatanımızda işlerin nasıl başladığını ve nasıl gevşeyerek gittiğini az çok bilirim. Almanca bir darb-ı mesel öğrendim: Türkler gibi başlamak, Almanlar gibi devam etmek ve İngilizler gibi bitirmek. Bizi hakikaten iyi anlamışlar. Hiçbir millet bizim kadar ateşle işe koyulmaz ve yine hiçbiri bizim kadar rahatça vazgeçmez... Türkiye Üçüncü Ahmed den beri daima yeniden başlar... Tanpınar ın bu açıklamaları, toplum olarak uzun zamandır neden bir ileri bir geri harmonik hareket yaptığımızı ortaya koyuyor. Bu kitaptaki yazılar, suçlu avcılığı yapmak yerine toplumun kendisini bir eleştiri süzgecinden geçirmesinin gerekliliği üzerinde odaklanırken, bu konuda düşünsel bir kıvılcımın ortaya çıkmasına mütevazi bir katkı sağlarsa, bundan mutluluk duyacağım. Ağustos 2002, Ankara Gürcan DAĞDAŞ 2

4 GÖRÜNTÜYÜ KURTARMAK Türkiye de sistem dahil olmak üzere birçok şeyin gelip dayandığı nokta görüntü ve imaj toplamıdır. Geçmişte insanlar düşünüyorum, o halde varım derken, günümüzde ise görünüyorum, o halde varım demektedir. Kamuda çalışan bir arkadaşım bana ilginç bir olay anlattı. Arkadaşım ofisinde çalışırken, çalışma arkadaşlarından birisi yanına gelir ve sohbet etmek istediğini söyler. Arkadaşım yapacak çok işi olmasına rağmen nezaketinden dolayı bu isteği kırmaz. Sohbete istekli kişi iki saat boyunca, toplumsal tembelliğimiz, hiç iş yapmadan para kazanmak isteğimiz şeklindeki konular üzerinde konuşur. İki saat sonra bu kişi kalkmak istediğinde, arkadaşım yine nezaket gereği bu kişiden oturmasını ve sohbete devam etmesini ister. Aldığı cevap çok ilginçtir: Benim gidip amirlerime görünmem gerekiyor. Türkiye de çok kişi birilerine görünerek bir şeyler yapıyormuş görüntüsü vermektedir. Ankara daki mebus seçim bölgesine giderek arada bir seçmenine görünür, üniversitedeki hoca çoğu zaman yerine asistanı derse gönderir, ama arada bir dekana görünür, kamu hastanesindeki doktor öğlene kadar hastanede görünür, öğleden sonra ise özel muayenehanesine gider, her akşam lokantalarda erkek erkeğe içki içen beyler, saat gece 11 olunca benim gidip hanıma ve çocuklara görünmem gerek der, borsa-döviz ve faiz hareketlerini ekonomi diye sunan medya arada bir gelir dağılımı adaletsizliğine değinerek halktan yana görünür. Ülkemizde yaşanan bu durum aslında dünyanın genel bir sorunudur. Jean Baudrillard, Simülasyon Kuramı adı altında bu olguyu inceleyerek ilginç sonuçlara varmıştır. Oğuz Adanır, Baudrillard ın Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler adlı kitabında, Baudrillard ın görüşlerini şu şekilde özetlemektedir: En yalın tanımıyla simülasyon, olmayan bir şeyi var gibi göstermektir. Simülasyon gerçeğin tüm göstergelerine sahip olduğu halde, gerçeğin kendisi olmayandır. Günümüzde özellikle teknolojik bir terim gibi algılanmaktadır. Çünkü gerçekten de bir simülasyon teknolojisiyle, simülasyon teknikleri vardır (savaş uçağı pilotları için uçuş ve bombalama simülasyonu tekniği, Japon itfaiyeciler için eğitim amacıyla kullanılan deprem simülatörleri vb). Baudrillard ın sözünü ettiği simülasyon ise bu teknolojik anlamı da kapsamakla birlikte, daha genelde toplumsal, politik, kültürel ve ekonomik olanı kapsamaktadır. Simülasyon evreninde toplumsal yoktur, toplumsal-ötesi yani bir kitle vardır. Kitle, toplumsalın içi boş ve kendinden geçmiş, anlamını yitirmiş biçimidir. Simülasyon evreninde politika yoktur, politika-ötesi vardır, yani politikanın anlamsızlaşmış, içi boş ve kendinden geçmiş biçimi vardır. Simülasyon evreninde kültürel yoktur, kültürel-ötesi vardır, yani kültürel olanın anlamsız, içi boş ve kendinden geçmiş biçimi vardır. Bu evren bir görünümler evrenidir... bu evrende geçerli olan hiçbir politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel olan ideolojik bir ahlak bulunmadığından sistem kendi varlığını koruyabilmek için herkesin ahlaksızlaşmasına, müstehcenleşmesine... çanak tutacaktır. Kitle ileti(şi)m araçları bunun için vardır... Bir simülasyon evreni oluşturmaktan başka bir işe yaramayan kitle iletişim araçları, işte bu yüzden tüm anlam ve içerikleri nötralize etmekten başka bir işe yaramamaktadır. 3

5 Çünkü televizyon ekranındaki görüntüler, hangi içeriği ya da anlamı taşıyor görünürse görünsün, gerçekte hiçbir anlam taşımamaktadır. Bir savaş görüntüsüyle, bir deterjan reklamı duygusal ya da düşsel açıdan birbirlerinden daha etkileyici değildir... Aynı duyarsızlıkla sunulan bu görüntüler özne tarafından da aynı duyarsızlıkla algılanmaktadır. Her ikisi de birer tüketim nesnesinden başka bir şey değildir. Bu evrenin temel özelliklerinden biri tepkisizliktir (atalettir). Sistem bu açıdan tam bir açmaz içindedir. Kitle iletişim araçlarını bireyin düzene katılması ve demokratik bir sistemi desteklemesi amacıyla kullanmaya çalışırken tam tersi sonuçlarla karşılaşmaktadır. Bu durum öznenin içinde bulunduğu çaresizliği göstermektedir. Özne, çaresizliğinin bilincine vardıkça ya boş vermekte ya da sonu gelmeyen anket, sondaj, referandum vb. yöntemlerle nesnenin sistemin bir parçası olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır, ancak nesne bu oyunun da farkında olduğundan, özne yine yanılmaktadır. Burada nesnenin stratejisi son derece basittir: özneye arzu ettiği yanıtları vermek, katılırmış gibi yapmak ve özneyi buna inandırmak. Simülasyon evreninin nesnesi bir tür yaşayan ölü numarası yapmaktadır. Toplumsal hedef ve amaçlardan yoksun, ancak buna karşın, bireysel hedef ve amaçların kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini bildiği bir evrene ait bir insan. Ancak sahip olduğu refah ve konforu hemen terk etmeye de pek niyeti yoktur. Bu yüzden kendi vicdanıyla hesaplaşmak yerine, sisteme teslim olmuş numarası yaparak bu yükümlülükten kurtulmak ister gibidir. Simülasyon evreninde, gerçekliğin evreninde yaşanmış ve bitmiş olan her şeyin anlamı tersine dönmektedir. Oysa görünümlerin egemen olduğunu söylediğimiz bu evrende politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan her şeyin eskisi gibi sürüp gitmekte olduğu gibi yanlış bir genel izlenim vardır. Bir zamanlar varolmuş tüm içeriklerin ve anlamların ölüp gitmediklerini kanıtlayabilmek için sistem olağanüstü bir çaba harcamaktadır. Kendi gerçekliğini yitirmiş olduğunu ve bu yüzden de sonunun gelmiş olduğunu kabul edememektedir... Kendi gerçekliğini kanıtlayabilmek için daha çok televizyon programı, daha çok eğlence ve kültür programı, daha çok film vb. şeylerin üretilmesini sağlamaktadır... Yazının başında belirttiğim, içeriği alabildiğine boşalmış, görüntü ve imaj toplamından ibaret olan Türkiye deki sistem gelip duvara dayanmıştır. Son günlerin gözde şarkısında, Yeni bir hayat gerisi bayat, bana yeni bir neden lazım denilmektedir. Türk toplumuna, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gerçeklerine dayalı yeni bir neden lazım. Siyaset bu yeni nedeni yaratmayı başarabilirse, toplumu geçmişte olduğu gibi yeniden kucaklamayı başarabilecektir. 4

6 TOPLUMSAL TRAJEDİMİZİN PANORAMASI Türkiye, yazılı ve görsel medyanın bir bölümüne çarpıcı bir biçimde konu olan, bir hukuksal trajedinin şokunu yaşadı. Hasan Ersoylu, cinayet suçuyla tam 1446 gün cezaevinde yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşıldı. Ancak bunu devletin yanına bırakmamaya kararlı olan Ersoylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne (AİHM) başvurarak devletten 1 milyon dolar (yaklaşık 670 milyar Türk Lirası) tazminat istedi. Cezaevinde kaldığı her gün için 691 dolar isteyen Ersoylu, Ülkemde, Adalet veya İçişleri Bakanlığı na dava açsaydım, bana verilecek tazminat çok komik olabilirdi. Bu yüzden avukatım aracılığıyla AİHM de dava açtım diyordu. Ersoylu, arkadaşı Dursun Aldemir in Ordu da tabancayla vurularak öldürülmesinden sorumlu tutulmuştu. 21 Aralık 1994 tarihinde cezaevine giren Ersoylu, ifademi işkenceyle imzaladım diyordu; suçsuzluğu anlaşıldı. Hasan Ersoylu, 3 yıl 11 ay 17 gün sonra serbest bırakıldı (Milliyet,4 Ocak 2001). Kaybolan Yıllarını Dolar Olarak İstiyor başlığı altında verilen bu haberde: İşkence altında imzalanan ifade, Adalet veya İçişleri Bakanlığı yerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin tercih edilmesi dikkat çekmekteydi. Bu hukuksal trajediye aynı zamanda ulusal paramızın yaşadığı trajedi de eşlik etmekteydi. Gazete 1 milyon doların yaklaşık 670 milyar Türk Lirası na tekabül ettiğini de belirtiyordu. Geride bıraktığımız yüzyılın başlarında (79 yıl önce) büyük umut ve heyecanlarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 21.yüzyıla hukuksal trajediler, ürkütücü bir mali tutsaklık, gelir dağılımı adaletsizliği, dejenere edilmiş bir ulusal dil ve itibarsız bir ulusal parayla başladı. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu esnasındaki umut ve heyecanı daha iyi anlamak açısından Cumhuriyet öncesi yakın dönem Osmanlı tarihine kısa bir bakış yararlı olacaktır. Yakın Çağ ın başlarında (1789 ve sonrası) 4 milyon kilometrekare toprağa sahip olan Osmanlı Devleti, 1881 yılında mali iflasını ilan ediyordu. Bu mali iflası, siyasi ve askeri iflaslar takip edecekti. Öyle ki, Birinci Dünya Savaşı nın arifesinde 2 milyon kilometrekare toprağa sahip olan Osmanlı Devleti nden, Cumhuriyete kilometrekare toprak miras kalmış, tarihte pek az ulus bu denli kısa bir sürede böylesine ürkütücü bir coğrafi daralma yaşamıştır. Türk toplumu 18. ve 19. yüzyılları Türk-Rus savaşlarıyla (1711 Prut, 1774 Küçük Kaynarca, 1792 Yaş, 1812 Bükreş, 1829 Edirne, 1856 Paris ve 1878 Ayastefanos) geçirdikten sonra, 20. yüzyılın başlarındaki 11 yıla ise dört savaş (1911 Trablusgarp, 1912 Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı) eşlik etmiştir. Belirtilen savaşlar sonucu Anadolu daki nüfus dul ve yetimler ordusu haline gelmiştir. Sadece Çanakkale Cephesi nde 250 bin, Sarıkamış ta ise 90 bin asker (donarak) şehit olmuştur. Yaşanan ürkütücü coğrafi daralma sonucu Anadolu ise Türklerin sığınabileceği son kale olarak, kutsal bir vatana dönüşmüştür. 5

7 Mustafa Kemal, 57 yıllık ömründe dört savaş yaşamış birisi olarak, savaş sayfasını 1922 yılında kapattıktan sonra, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ne çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedef göstermiştir. Mehmet Akif Ersoy, Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı dizelerine İstiklal Marşı mızda yer verirken, On yılda yarattık onbeş milyon genç ifadesi ise Onuncu Yıl Marşı mızda yerini almıştır. Toprak diyerek geçmeyip tanımamız istenen toprakları; günümüzde mafya yağmalarken, milyonlarca genç ise Türkiye nin geleceğinden umudunu keserek ülkeyi terk etmek istemektedir. Yetmişsekiz yıl önce, ulusal dil, ulusal ekonomi ve ulusal eğitim diyerek yola çıkılmış, bugün ise bunlardan eser kalmamıştır. Fırsatını bulan herkes çocuğunu yabancı dilde eğitim yaptıran okullara göndermeyi tercih etmektedir. 300 milyon Türk Lirası maaşa talim eden memur ise her ayın onbeşinde; soluğu döviz bürolarının önünde alarak maaşını dolara çevirmektedir! Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti ni kurduğunda nüfusumuz 13 milyondu. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti nde ise 13 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşamakta ve dakikada 113 milyar borç faizi ödenmektedir. Mustafa Kemal Biz, sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitleyiz diyordu. Bugün, Öteki Türkiye, Beriki Türkiye şeklinde iki ayrı Türkiye den bahsedilmektedir. Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya dan oluşan coğrafyanın en büyük ekonomisi ve aynı zamanda en yüksek nüfusuna sahip ülkesi. Dünya Bankası verileri kullanılarak yapılan araştırmaya göre, kuzey komşumuz Rusya Federasyonu bir yana bırakıldığında, Türkiye (Şubat 2001 krizi öncesi) yarattığı 188 milyar dolarlık gelir ve 65 milyon civarındaki nüfusu ile 37 ülkenin bulunduğu, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya bölgesinde 1 Numara görünüyor. Türkiye, ürettiği 188 milyar dolarlık ulusal geliri ile bölge ülkeleri olan; Polonya dan 35, Suudi Arabistan dan 60, Yunanistan dan 64, İran dan 87, İsrail den 89 ve Mısır dan 96 milyar dolar daha geniş bir pazara sahip. Örneğin, Çek Cumhuriyeti, İstanbul ve İzmir in toplam gelirlerinden ibaret bir ekonomik ölçeğe sahip görünürken; Macaristan, İstanbul ve Bursa toplamı kadar bir pazar büyüklüğünde. Romanya nın 34 milyar dolarlık ulusal geliri, Ankara, İzmir ve İçel illerimizin gelirlerine denk düşerken; Ukrayna, İstanbul un tek başına ürettiği kadar hasıla üretiyor. Ortadoğu da Suriye nin üretimi, Adana, Antalya ve Bursa nın üretimine; Ürdün ün üretimi Kocaeli nin üretimine; Lübnan ın üretimi de İzmir ve Kütahya nın üretimine denk güçte. Kafkasya da Ermenistan, ancak Kahramanmaraş kadar gelir üretirken, Türkmenistan ın üretimi ise Denizli nin üretimi kadardır. Türkiye, söz konusu ülkelerin en büyük ölçekli ekonomisi olmakla beraber, dünyanın en kötü gelir dağılımına sahip beş ülkesinden biridir yılının ilk yarısına ait bölüşüm göstergeleri, toplam gelirden aslan payı nı alan İstanbul un süper zengin gruplarıyla, diğer coğrafi bölgeler ve büyük illeri arasında derin uçurumlar olduğunu ortaya koymaktadır. 39 katrilyon 96 trilyon Türk Lirası nın paylaşımında İstanbul un yüzde 1 lik azınlığının ayda hanesine 27,5 milyar Türk Lirası girerken, yaklaşık 19 bin hanelik bu grubun geliri, Anadolu nun birçok bölgesine ve büyük kentlerine giren tüm geliri geçmektedir İstanbul da en zengin ile en fakir arasındaki fark 1437, Türkiye de 6 milyon kişi, 3 milyar 200 milyon aylık kazanca sahip, 16 milyon ise ayda 160 milyondan daha az kazanmaktadır. Türkiye bu tabloyu daha fazla kaldıramaz. Jeolojik depremden korkulduğu kadar, toplumsal depremden de korkulması gerekmektedir. 6

8 Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilmiş olan İnsani Gelişmişlik Endeksi ne göre, Türkiye nin 174 ülke arasında 1995 yılında 69. sıradaki yerinin, 1999 yılında 86. sıraya düşmüş olması ve orta insani gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler arasında yer aldığı gerçeği, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Sosyal Sektörlerde Gelişmeler, adlı çalışmada belirtilmektedir. Aynı çalışmada, işgücünün yüzde 77,8 i, istihdamın ise yüzde 79,1 i gibi büyük bir kısmının ortaokul ve ilkokuldan mezun olan veya herhangi bir okuldan mezun olmayan ile okuma-yazma bilmeyen kişilerden oluştuğu ortaya konulmuştur. İlköğretimin birinci basamağından sonra öğrenimlerine devam etmeyen çocuk sayısı önemini korumaktadır. Bu çocukların büyük bir kısmı genellikle ailelerinin ekonomik yetersizliklerinden veya işgücü ihtiyacından, erken yaşlarda çalışma yaşamına aktif olarak girmekte, herhangi bir mesleki eğitim görmediklerinden düz işçi olarak düşük ücretle ve sosyal güvencesiz olarak çalıştırılmaktadırlar yaş grubunda çalışan erkek çocukların oranı yüzde 31 e, kız çocukların oranı yüzde 33 e yaklaşırken, bu oranlar yaş grubu erkek çocuklarda yüzde 56,8 e ve kız çocuklarda ise yüzde 45,1 e ulaşmaktadır. Aktif çalışma yaşamına katılan çocuklardan kırsal kesimde, tarımda çalışanların büyük bir kısmı ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken, diğer bir kısmı gündelikçi veya aylıkçı olarak ailesinden uzak ve herhangi bir sosyal güvenceden faydalanmadan çalışmak zorunda kalmaktadır. Dünya ulusları 31 Aralık 2000 akşamı meydanları doldurarak, coşku içinde birbirlerini kutlayarak yeni bir yılı karşılarken, gelir dağılımı adaletsizliğinde dünyada beşinci, rüşvetin yaygınlığı açısından ondokuzuncu sırada bulunan Türkiye nin Taksim Meydanı nda ise, Batı Şeria ve Gazze deki manzaraları çağrıştıran dramatik ve tehlikeli olaylar yaşanıyordu. İstiklal Caddesi nde bomba patlarken, yoksulluk ve umutsuzluk girdabında çırpınan Öteki Türkiye nin mensupları Taksim Meydanı nda The Marmara Oteli nin camlarını taşlamaktaydı. Otel camlarını taşlama eylemini takip eden bir diğer çarpıcı gelişme de, lüks otomobillere yönelik kundaklama eylemleridir. Türk Sineması, mafyatik örgütlenmeyi, hukuksuzluğu gündeme taşırken, milyonlarca insan, İkinci Bahar dizisini izliyor ve televizyon ekranları önünde göz yaşlarına boğuluyordu. Öteki Türkiye kavramının isim babası olduğu söylenen gazeteci-yazar, 15 Ocak 2001 tarihli köşe yazısında özetle şunları yazıyordu: İkinci Bahar adlı televizyon dizisine yönelik abartılı sevgi insanımızın ruh sağlığının özellikle son 10 yıl içinde ne kadar da fazla bozulduğunun bir göstergesidir... Konu hakkında yazan herkes nedense bunu seyrederken ağladığını mutlaka belirtmek ihtiyacını duyuyor... Bunun nedeni ne? Neden bu dizi bir toplumsal fenomen, adeta bir hisler çılgınlığı haline geldi?... İkinci Bahar dizisinin temaları şu şekilde sıralanıyor birçok uzman tarafından: Kardeşlik, yardımlaşma, sevgi, karşılıklı dayanışma, kadirşinaslık, feragat, fedakarlık. Anlayacağınız bugün bizim insanımızın çok büyük çoğunluğunda bulunmayan bütün özellikler bu dizide ana tema olarak kullanılıyor... Yani insanlar bu diziye ağlarken aslında kendilerinin durumuna, kaybettikleri hasletlerine, bir insanı güzel yapan özelliklerin kendilerinde bulunmamasına ağlıyorlar... İnsanımız artık kötü. Diğer insanlara ve büyük çoğunlukta kendi en yakınına bile kinle yaklaşma yaygın. Karşılıklı dayanışma yerini sürekli bir çatışmaya bırakmış. Bu çatışma her an kanlı bir vukuata dönüşme eğilimini de içinde taşıyor üstelik. Herkes birbirinden şüpheli... Gazetelerin üçüncü sayfaları, medeni ülkelerde en fazla iki celselik dava konusu olabilecek basit olaylar nedeniyle tüm ailesini, akrabalarını, çoluk çocuğunu öldüren garip insanların haberleriyle dolu... Sevgisiz, sürekli başkalarını kandırmak için pusu kurmuş, parasal çıkarı için her an en yakınını bile satmaya hazır, başka bir insan için fedakarlık 7

9 yapanları aptal olarak gören insanlar topluluğu, İkinci Bahar ı seyrederken ağlıyorlar. Ne kadar komik ama bir o kadar da trajik bir durum... Dizide kendi kaybetmiş oldukları insanlıklarına ağlıyorlar. Dizide hayatları anlatılan insan tipi 30 yıl önce vardır, artık onların bir daha geriye gelmeyeceğini bildikleri için yaş gözlerden çeşme gibi akıyor... Köşe yazısından uzun alıntı yaptığımız gazeteci-yazarın da belirttiği gibi toplumumuzun ruh sağlığı giderek bozulmaktadır. İnsanlar yaşamayı değil, ölümü tercih ediyorlar. Batman da bir ay içinde 303 kadın ve genç kız intihar girişiminde bulunuyor ve 16 kişi hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalara göre her 100 kişiden 17 sinin ruh sağlığının ciddi bir biçimde bozuk olduğu, şizofreniden muzdarip kişinin aramızda yaşadığı ve bu sayının her yıl giderek artmakta olduğu iddia edilmektedir. Yukarıda açıklanmaya çalışılan toplumsal trajedimizin panoraması karşısında Ankara daki siyasi elitimiz hariç, toplumun önemli bir bölümü derin bir huzursuzluk ve çaresizlik yaşamaktadır. Tanzimat Dönemi nin nüktedan şahsiyeti Fuat Paşa, Avrupalı elçilere şöyle der: Siz fısıldayın yalnız... Fakat sahneyi ve oynanacak rolleri bize bırakınız. Fuat Paşa Batılılaşma çabalarında sefaretlere neden ihtiyaç duyulduğunu ise şöyle açıklar: Bir devlette iki kuvvet olur. Biri yukarıdan biri aşağıdan gelir. Bizim memlekette yukarıdan gelen kuvvet (padişah), cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise (halk) bir kuvvet hasıl etmeye imkan yoktur. Bunun için pabuççu muştusu gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvet de sefaretlerdir. Toplumsal trajedilerimiz karşısında vicdanlarını ve zihinlerini tatile çıkaran siyasetçiler, siyasetin ötenazi yapmasına neden olmuşlardır. Bu ülkede yaşayan insanların Türkiye yi kim yönetiyor? sorusunu sormaları son derece haklı. Prof.Dr.Korkut Boratav,...Türkiye kendi geleceğini planlayamıyor. İş büyük ayrıntı düzeylerine kadar inmiştir... İnsanlarımız Eğer kaderimi IMF belirleyecekse, kendi geleceğimi belirlemek üzere siyasi partilere oy verme sürecine niye katılayım? diye haklı olarak soracaktır. Eleştirel düşüncenin giderek körelmesi nedeniyle, iktisat ve sosyal politika alanlarında alternatifler yok oluyor. Devletten ekonomik ve sosyal alanda hiçbir şey beklemeyen insanların demokrasiye sahip çıkmalarını beklemek ham hayaldir demektedir. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Görüyoruz ki yıllar boyunca akıllara durgunluk veren soygunlarla devletin ve toplumun soyulması, yüz binlerce insanımıza iş yaratacak düzeydeki muazzam kaynakları yok etmiş, toplumun kanı emilmiş diyerek duruma tepki göstermektedir. Türkiye deki toplumsal trajedileri anlamayı ve çözmeyi gündemine taşımayan günümüzün siyaset anlayışı tükenmiştir. Siyasetin boşluğu asla kaldırmayacağı şeklindeki malum gerçeği, siyasete ilgi duyan herkes bilmektedir. Türkiye nin bugünkü fotoğrafı özellikle moral çöküntü açısından 1930 ların Almanya sına benzemektedir. Türkiye de yaşanan toplumsal trajediler karşısında vicdanlarını ve zihinlerini göreve çağırmayacak siyasetçiler, toplumsal barış ve sivil siyasetin üzerine sonbahar sisinin çökmesine katkıda bulunmuş olacaktır. Siyasetin ve toplumsal barışın baharı, toplumsal sorunlarımıza çözüm getirecek gerçekçi sivil projelerin üretilmesinden ve bunların hayata uygulanmasından geçmektedir. 8

10 KÜRESELLEŞME Harvard Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Profesörü ve Denizaşırı Kalkınma Konseyi Danışmanı Dani Rodrik, Türkçe ye, Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte olan Ülkeler adıyla çevrilen kitabında Brezilya, Rusya, Türkiye ya da dünya ekonomisine hızla entegre olan bir dizi gelişmekte olan ülkenin maliye bakanlarının yaşamındaki tipik bir günün şu şekilde olabileceğini anlatmaktadır: Maliye Bakanı güne, bilgisayarını açıp ABD, Avrupa ve Doğu Asya da para ve hisse senedi piyasalarının durumuna bakarak başlar. İnternette basın raporlarını inceler ve masasındaki uluslararası mali yayınlara göz gezdirir. Günün ilk toplantısı, Uluslararası Para Fonu yla (IMF) yakında yapılacak görüşmelerle ilgili bir brifing toplantısıdır. IMF, ülkenin mali açığının hâlâ çok yüksek olduğundan ve sosyal güvenlik sisteminin elden geçirilmesi gerektiğinden yakınmaktadır. Bakan elemanlarına, gelecek yıl için kamu sektöründe ücret artışlarının daha düşük olmasını öngören yeni bir bütçe projeksiyonu hazırlamalarını söyler. Ardından içeri, uluslararası derecelendirme kuruluşundan bir delegasyon alınır. Bakan standart konuşmasını yapar. Ekonomi son birkaç yılda çok gelişmiştir ve artık havalanmaya hazırdır. İhracat yüzde 15 artmıştır, en büyük kamu petrol şirketi özelleştirilmek üzeredir ve kriz nedeniyle borsada yaşanan düşüş şimdilik kontrol altındadır. Hükümet ciddi mali politikalara daha önce hiç olmadığı kadar bağlıdır. Öğlen yemeğinde Bakan, önemli bir uluslararası danışmanlık firmasının hazırladığı Küreselleşmenin Zorunlulukları başlıklı bir konferansın açılış konuşmacısıdır. Konuşmasında, Hiçbir ülke küresel ekonominin dışında kalamaz. Dışa açılmayla, serbestleştirmeyle ve özelleştirmeyle ekonomilerimize uluslararası rekabet gücü kazandırmalıyız. Ekonomilerimizde ancak böyle istihdam ve büyüme fırsatları yaratabiliriz dedikten sonra Artık hepimiz küreselleşme taraftarıyız diyerek konuşmasını sona erdirir. Bakan öğleden sonra, ülkenin en büyük ihracat şirketlerini temsil eden bir iş adamları grubuyla görüşür. İşadamları, döviz kuru düzeyinden yakınmaktadırlar. Delegasyon üyeleri, hükümetin yüksek faiz oranı politikasının ulusal parayı çok yüksek hale getirdiğinden ve ürünlerinin fiyatlarının dünya pazarlarında rekabet edemeyecek hale geldiğinden endişelenmektedirler. Bakan, ihracatçıların yararlanabileceği vergi kredileri aralığını genişletmeye söz verir. Uluslararası finans piyasalarını bir kez daha inceledikten ve CNN den yeni haberleri izledikten sonra bakan artık eve dönmeye hazırdır. Çıkarken, bakanlık binasının dışındaki kargaşayı fark eder. Yardımcısı özür dileyerek, günlerdir tazminatları için gösteri yapmakta olan kamu çalışanlarını engellemenin mümkün olmadığını söyler. Bakan iç çeker. Zamanında eve varıp, en sevdiği TV dizisini izleyebileceğini ummaktadır. Dani Rodrik in anlattığı Maliye Bakanı nın bir gününde, İnternet, Borsa, CNN, sermaye hareketlerinin serbestliği gibi unsurları ülkesinde görmekten mutlu olan bazı kesimler, aynı zamanda belirtilen hususları gelişme ve çağdaşlaşmanın asli unsurları olarak görmektedir. 9

11 Dünyanın büyük bir bölümünün içine girdiği borç krizi, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği gibi gelişmeler ise ülkemizdeki küreselleşmeci kesimler tarafından adeta üzerinde durulmaması gereken detay gibi değerlendirilmektedir. Dünya Bankası son birkaç yıldır 1980 ler boyunca göklere çıkarılan küreselci politikaların sınırlı bir özeleştirisini yaparak adını temize çıkartma eğilimindedir. Para yönetiminin sihirbazı olarak adlandırılan Soros bile, dünya sisteminin geleceğine dair kuşku ve endişelerini dile getirmektedir. Soros a göre; Dünyada politika ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik ve mali konulara da uzanan bir çözülme süreci var. Tartışılacak çok şey olmasına rağmen her ülke kendi çıkarlarının peşinde koşuyor. Bireysel kuruluşlar zaman zaman kendi kurumsal çıkarlarını kolluyor ve ortak çıkarlara pek aldırış etmiyorlar. Para piyasaları bir hükümet politikasıyla dengelenmedikçe yapısal olarak dengesiz ve çözülmeye elverişlidir. Evet! Soros bunları söylüyor. İnsanlık tarihinde ilk defa, her şey, her yerde üretilebiliyor ve satılabiliyor. Böylece, kapitalist ekonomilerde, her bir faaliyet ve her bir parça, dünya üzerinde en ucuza mal olduğu yerlerde yapılırken, üretilen ürünler ile hizmetler, fiyatların ve kararların en yüksek olduğu yerlerde satılıyor. Bu ne demektir? Dünya nüfusunun yüzde 20 sini oluşturan 700 milyonluk gelişmiş kapitalist mutlu azınlık dünyadaki üretimin yüzde 80 nini tüketirken, geri kalan 5 milyar 300 milyon ise dünya üretiminin yüzde 20 sini tüketiyor. Küreselleşme savunucuları, geleceğe dair fantezi üstüne fantezi üretmeye devam ederken, dünyanın merkezinde yazılan Yoksulluğun Küreselleşmesi, Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü, Kapitalizm ve Borç Krizi gibi kitaplar kitapçı raflarının ön sıralarında yerlerini almaktadır. Kapitalizmin temel gerçeklikleri olan büyüme sıfır, işsizlik, mali istikrar, artan reel ücretler yok olmaktadır. Almanya da, aristokrat bir tutucu olan Bismark 1880 lerde yaşlılara emeklilik maaşı verilmesini ve sağlık hizmetlerini keşfetti. Bir İngiliz dükünün oğlu olan Winston Churchil 1911 de ilk büyük ölçekli toplumsal işsizlik sigortası sistemini başlattı. Soylu bir aileden gelen Roosevelt kapitalizmi Amerika daki çöküşünden sonra kurtaran toplumsal refah devletini tasarladı. Şu hale bakın: Aristokrat Bismark, İngiliz Dükünün oğlu Churchil, soylu Roosevelt sistem adına sistemi kurtarmak için geniş yığınlara taviz verirken, bugün ise, mali oyunlara indirgenerek kumarhane kapitalizmi niteliği kazanan sistem, kapitalizmin kendisine düşman hale gelmiştir yılında Türkiye ye 120 milyar dolar sıcak para girerken, 2000 yılında 209 milyar dolar giriyor, çıkışı ise 204 milyar doları aşmaktadır. 20 milyar dolar rezervi olan bir merkez bankası bu giriş ve çıkışlarla nasıl baş edebilir? Yatırımı, üretimi, planlamayı dışlamış bir Türkiye de son borç takasından önce 2001 yılında ödenecek iç borç 67 milyar dolar, dış borç ise 12 milyar dolardır. Türkiye nin iç borcu Mayıs 2001 itibariyle yüzde 42.8 artarak 84.5 katrilyona ulaşmıştır. Kredi kartları kullanımında Türkiye Avrupa da dördüncü olunca, bazı çevreler bunu; Türk tüketicisinin tüketim kalıplarının çağdaşlaşması veya dünya ekonomik sistemine açılma, entegre olma şeklinde değerlendiriyor. Oysa bu kredi kartı gerçeğine eşlik eden bir olguyu ise ya bilmiyor ya da gündeme getirmek istemiyorlar. Türkiye de 1998 yılında kredi kartı kullanımına dayalı olarak dönen para 2 katrilyon iken, 1999 da 5 katrilyon oluyor yılının ilk dokuz ayında ise 7 katrilyona çıkıyor. Esas vahim olanı şudur: Bu paranın beşte biri alışveriş için, beşte dördü ise nakit kredi çekimi amaçlı olarak kullanılmıştır. Birden fazla karta sahip olan vatandaş, birinden nakit kredi çekerek, diğerinin ödenmesi gereken asgari tutarı yatırıyor. Yani, bir yazarın da vurguladığı gibi plastik fantezi, plastik trajediye dönüşmüş durumda. 10

12 Teknolojik tekel, dünya finans pazarlarının finansal denetimi, doğal kaynakların tekelci kullanımı, medya ve iletişim tekelleri gibi gerçekleri göz ardı ederek, küreselci rüzgara kapılan ülkeler büyük bir ekonomik tufan yaşamaktadırlar yazında, Meksika her şeyini doğru yapan bir ülkeydi. Bütçesi açık vermiyordu, binden fazla kamu şirketini özelleştirmişti, devletin müdahaleleri engellenmişti. NAFTA ya katılmıştı. Özel sermaye akın ediyordu. Başkan Salinas, bütün ekonomi dergilerinin kapağında resmi basılan bir kahramandı. Altı ay sonra ise, Meksika tam bir çöküş içindeydi yılının Nisan ayında 500 bin Meksikalı işini kaybetti. Ortalama satın alma gücü yüzde 30 azaldı. Ekim 1998 de Rusya yabancı alacaklılarına karşı yükümlülüklerini yerine getiremez olmuş, Malezya katı sermaye ve kur denetimleri getirmiştir. Küreselci dalgaya karşı gelecek tepkinin ne güçte olacağını ve ne kadar süreceğini kestirmek için daha çok erken. Şimdilik hoşnutsuzluklar tek başına ticaret rejiminde değil, uluslararası mali sistemin işleyişinde yoğunlaşıyor lı yıllarda dünya ekonomisi, enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra yılda yüzde 5 oranında büyüdü lerde büyüme yılda yüzde 3.6 ya düştü lerde daha da yavaşlayarak yılda yüzde 2.8 e geriledi ve 1990 ların ilk yarısında dünyamız yılda yalnızca yüzde 2 lik bir büyüme sağlayabildi. 20 yıl içinde kapitalizm büyüme hızının yüzde 60 ını kaybetti ten 1994 e kadar bütün Avrupa da, bir tek net yeni iş bile yaratılamadı te Japonya nın sanayi üretimi 1992 dekinin yüzde 3 altında kaldı ün ortalarında 1995 için büyüme öngörenler 1995 in ortalarında büyümemiş bir Japon ekonomisiyle karşı karşıya kaldılar. Aile yapıları her yerde çözülüyor. Sadece Japonya boşanma ve evlilik dışı çocuk yapma eylemine meydan okuyor. Bütün dünyada yaş grubu bekar annelerin doğum oranında 1960 dan 1992 ye gelindiğinde hemen hemen iki kat, yaş grubunda ise dört kat artış meydana geldi. Amerika da yaş grubu arasındaki bütün erkeklerin yüzde 32 si 4 kişilik bir aileyi sefalet çizgisi üzerinde tutmaya yetecek kadar kazanamıyor. Türkiye de de fakir aile babaları, çocuklarını beslenme ve bakım için devlet yurtlarına bırakmaya başladı. Tüm gelişmiş ülkelerde, göç karşıtı hareketler mantar gibi bitmektedir Fransız başkanlık seçimlerinde aşırı sağın adayı Le Pen, mavi yakalılardan yüzde 22 oranında oy aldı. Temelinde Fransa dan 3 milyon göçmenin dışarı atılmasını savunan bir propagandayla toplam oyların yüzde 15 ini elde etti. Avrupa da gösterilen filmlerin yüzde 80 i Amerikan yapımı filmlerdir. Buna karşılık ABD de gösterilen filmlerin sadece yüzde 1 i Avrupa filmidir. Fransa da Fransız filmleri piyasası 10 yılda yarı yarıya küçülürken, 1994 yılında Fransa daki en iyi ilk beş film Amerikan filmiydi. Kendi ulusal miraslarını korumak isteyen küçük ülkeler ciddi biçimde endişe etmektedirler. Bu konu Avrupa Ortak Pazarı Başkanı olduğu sırada Delors tarafından da dramatik bir biçimde dile getirilmiştir. Amerikalı dostlarıma bir soru sormak isterim: Bizim var olma hakkımız var mıdır? Geleneklerimizi, mirasımızı, dillerimizi korumaya hakkımız var mıdır? Özgürlük savunması içine, her ülkenin görüntülü ve sesli iletişim araçlarını kendi kimliğini korumak için kullanması dahil midir? diye soruyordu Delors. Meksika daki isyanın öncüsü ve sözcüsü Komutan Yardımcısı Markos, Küreselleşmeyi iki devrim, teknolojik ve informatik devrim mümkün kıldı ve mali iktidar 11

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ Bu kitap, Amerika nın gerilemesinden ziyade diğerlerinin yükselişi ve dünyada gerçekleşen bu büyük değişimin, sıkça tartışılmasına karşın hala yeterince anlaşılmaması üzerinedir.

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı

Perakende Organize Olmalı

Perakende Organize Olmalı Çerçeve Perakende Organize Olmalı Dr. Ömer Bolat MÜSİAD Genel Başkanı Bizim inancımızda Ticaret in, kültür ve geleneğimizde ise çarşı nın büyük önemi vardır. Yüce dinimiz İslâm bize, Rızkın onda dokuzu

Detaylı

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com SÖZ ve EYLEM BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN! Aylık Siyasi Dergi Yıl 4 Sayı 42 Mayıs 2015 Fiyatı 2,5 TL / İletişim: info@sozveeylem.com Komünist Hareket ve 7 Haziran Komünist hareketin gerek seçimlere,

Detaylı

Yıllardır tartışmaları devam

Yıllardır tartışmaları devam Ankara göçüyor İnönü Bulvarı nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metro göçüğü sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde de üç farklı noktada göçük oluştu.12 Kadının bedeni kimin kararı? Başbakan

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yeni hizmete giren yüz yüze iletişim merkezimizde; tüm sorularınıza samimiyetle cevap alabileceğiniz gibi merkezde hizmetinize sunulan bilgisayar

Detaylı

TÜRKİYE MUCİZESİ. Yükselişte olan güçlerden bahsedildiğinde, 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11

TÜRKİYE MUCİZESİ. Yükselişte olan güçlerden bahsedildiğinde, 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11 1 Mart-1 Nisan 2012, Sayı: 11 Arnavutluk Cumhurbaşkanı na Fahri Doktora Yunan evsizlerin yaşam mücadelesi Yunan Erkekleri Eşlerini ve Çocuklarını Terkediyor İFLAS EDEN BATI MEDENİYETİ Mİ? Sorumlu kapitalizm

Detaylı

Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI?

Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? 9 786055 867140 Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? TTB Sağlık ve Politika

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMAYLA NEREYE KADAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMAYLA NEREYE KADAR YIL : 13 SAYI : 48 MART 2012 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMAYLA NEREYE KADAR ÜNLÜ ARMATÖR GÜNDÜZ KAPTANOĞLU YLA SÖYLEŞI PROF. DR. KARABULUT: CARİ AÇIK

Detaylı

Faruk Arslan - Kurtar Bizi Kanada. www.cepsitesi.net. Giriş CAN ADAMIZ KANADA

Faruk Arslan - Kurtar Bizi Kanada. www.cepsitesi.net. Giriş CAN ADAMIZ KANADA Faruk Arslan - Kurtar Bizi Kanada www.cepsitesi.net Giriş CAN ADAMIZ KANADA Bulundukları ülkelerde yıllar içinde yabancılıktan vatandaşlığa terfi etseler de, Türkler açısından topluluk yaşamının gerektirdiği

Detaylı

ÖNSÖZ. http://www.ozetkitap.com 2

ÖNSÖZ. http://www.ozetkitap.com 2 CHINA INC ÖNSÖZ Fakirliğin ve komünist rejimin girdaplarına bu kadar kapılan Çin nasıl küresel kapitalizmin dinamik merkezi haline gelmiştir? Çin, ABD ve Avrupa da üretilen her şeyi yarı fiyatına üretirse

Detaylı

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ İçindekiler Küresel Kriz ve Türkiye Konulu Panel Konuşmaları Prof. Dr. Nahit TÖRE, Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK, Doç. Dr. Mete DOĞANAY Ekonomik

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR

YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR YIL : 13 SAYI : 49 NİSAN 2012 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR BOR MADENLERİMİZİ BEKLEYEN TEHLİKE ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL ÖZDEN'İ SEVGİ

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

İşte bu çerçevede, elinizdeki kitap bu sorunlardan yola çıkarak hazırlanmış bir çalışmadır. Şüphesiz bu bir tarih kitabı değildir.

İşte bu çerçevede, elinizdeki kitap bu sorunlardan yola çıkarak hazırlanmış bir çalışmadır. Şüphesiz bu bir tarih kitabı değildir. ÖN SÖZ Onlarca yıldır aziz milletimiz kendisini toparlamaya ve içinde bulunduğu ataletten çıkmaya çalışıyor. Bunun için değişik programlar ve planlar yapılıyor. Ancak bir türlü tarihi müktesebatına uygun

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları

Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları Faruk Arslan 1 2 Faruk Arslan 3 Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur. 3 yıllık GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'ndan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY İÇİNDEKİLER 3 Münih Güvenlik Konferansı 49 yaşına girdi Batı Cephesinde Yeni bir Şey Yok Dünya, birçok bölgesinde, özellikle de Batı nın kapısı sayılan Ortadoğu da cayır cayır yanarken, geleneksel bir

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması 1 Aralık 2012 ISBN: 978-605-01-0442-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650 ANKARA Tel: (312) 418

Detaylı

İçindekiler. Yrd. Doç. Dr. Nüzhet Akın Okutman Gülşen Çulhaoğlu Yakup Sarıcan Edip İlkay Sunay Yazı İşleri: Ayça Tatoğlu

İçindekiler. Yrd. Doç. Dr. Nüzhet Akın Okutman Gülşen Çulhaoğlu Yakup Sarıcan Edip İlkay Sunay Yazı İşleri: Ayça Tatoğlu www.cankaya.edu.tr Sayı:29 Nisan 2008 ISSN 1304-9836 İŞ HAYATINDA KADIN OLMAK İçindekiler İş Hayatında Kadın Prof. Dr. Emel DOĞRAMACI İş Hayatında Kadın Olmak Nur BATUR, Halim BAHADIR, Doç. Dr. Belgin

Detaylı