Beden Egitimi Ve Spor Tarihi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beden Egitimi Ve Spor Tarihi"

Transkript

1 .... GUZEL SANATLAR ve SPOR LISELERI -... Beden Egitimi.. Ve Spor Tarihi YAZARLAR M. Nuri KILIÇ Fatih ÖZBAYRAKTAR Engin YÜCEL Cihan KIVANÇ Adem HAN Mahmut KILIÇ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...: 4753 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Program Geliştirme Uzmanı Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Rehberlik Uzmanı Görsel Tasarım Uzmanı : Tuncer KURT : Fatih ŞİMŞEK : Öğr. Gör. Ahmet ŞİRİNKAN : Yrd. Doç. Dr. İlhan ŞEN : Dr. Fahri SEZER : Levent ATEŞDENYILMAZ ISBN: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 197 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısı ile beşinci defa adet basılmıştır.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 ... I. UNITE ICINDEKILER Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi... 4 Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı Beden Eğitimi Spor Beden Eğitimi ve Sporu Karşılaştırma Spor Tarihinin Kökeni ve Gelişimi Beden Eğitimi ve Sporun Önemi Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları Fizyolojik ve Biyolojik Faydaları Sosyolojik Faydaları Psikolojik Faydaları Ekonomik Faydaları Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme II. UNITE..., İlk Çağlarda Spor Paleolitik ve Neolitik Dönem Hayvanları Evcilleştirme Yerleşik Hayata Geçiş Boş Zaman Kavramı Avlanma Orta ve Ön Asya Uygarlığı İranlılarda Spor Türklerde Spor Çinlilerde Spor Hintlilerde Spor... 63

8 Ön Asya Medeniyetleri Sümerler Asur ve Babilliler Etiler Mısırlılar Yahudiler Akdeniz Köprü Uygarlığı Giritliler Atinalılar Ispartalılar Yunanlılar Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme III. UNITE Olimpiyat Oyunlarının Kuruluş Çalışmaları Olimpizm Olimpiyatlar Atina - Yunanistan Olimpiyatlar Paris - Fransa Baron Pierre de Coubertin Modern Olimpiyat Oyunları Olimpiyatlarda Türkler İstanbul un Adaylık Süreci Olimpiyat Ateşi Olimpiyat Bayrağı Olimpiyat Yemini ve Parolası Olimpiyat Ödülleri Yaz Oyunları Kış Oyunları Olimpiyat Oyunlarının Ülke ve Kente Olan Katkıları Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme

9 Performans Görevi Değerlendirme Formu Öz Değerlendirme Formu Proje Ödevi Örneği Proje Değerlendirme Formu Sözlük Kaynakça

10 KİTABIMIZI HAZIRLIK ÇALIŞMASI BİLGİ NOTU Spor, ferdin tabiî çevresini, beșeri çevre hâline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliștiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferden veya grupla boș zaman ya da tüm zamanı alacak șekilde meslekleștirerek 1- İlk çağlarda boş zaman kavramı nasıl ortaya çıkmıştır? 2- İlk çağda insanların boş zamanlarında neler... Konuya merak uyandırmayı, ön bilgileri harekete geçirmeyi ve motive etmeyi amaçlayan çalıșmalar yer almaktadır. Tarihî ve bilimsel nitelik tașıyan, konuyu desteklemeye yönelik bilgilerin yer aldığı bölümdür. OKUMA PARÇASI Erzurum organize sanayi bölgesinde spor aletleri üretimi yapan bir fabrika yönetimi, çalışan personelin verimini artırmak için neler yapılabileceğini araştırırken yöneticilerden emekli beden eğitimi öğretmeni Nihat ÇAL- MAŞIR personele her sabah spor yapma önerisinde bulunur. Ana fikri itibari ile konuyu destekleyen olaylar, anılar ve bilimsel çalıșma metinleri bu bölümde yer alır. CEVAPLAYALIM Öğrencilerin konuyla ilgili fikirlerini bireysel ya da grup hâlinde tartıștıkları bölümdür. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişim süreci hakkında bildiklerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. ETKİNLİK - DÜN ve BUGÜN Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Aşağıda verilen fotoğraflardan hareketle birinci grup sporun kökeni, ikinci grup ise sporun tarihî gelişimini tes- Sınıf içerisinde öğrencilerin derse yönelik etkin katılımlarını kapsar.

11 TANIYALIM ARAŞTIR - PAYLAŞ Sporun toplumlar arası ilişkilerdeki rolünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıp okul gazetesinde yayınlayınız. Sınıf içerisinde yapılacak etkinliklerin okul dıșındaki hazırlık sürecini kapsar. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bilgilerin ve kazanılan becerilerin ölçüldüğü çalıșmalar bütünüdür. Așağıdaki cümlelerin karșısına yargıları doğru ise (D), yanlıș ise (Y) yazınız. 1- Beden eğitimi ve spor hareketlerini sistemli hâle getiren ilk ulus Yunanlılardır. ( ) ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeleri yazınız. 1- Sporun en temel amacı... ve...tır. 2- Beden eğitimi bireyin... ve... sağlığının... Öğrencilerin kazanım ve becerileri ne kadar edindiklerini görmeye yarayan araç olarak kullanılır. YAZALIM 1- Beden eğitiminin kişinin beden ve ruh sağlığına faydalarını yazınız. Konuyu pekiștirmeye yönelik kazanımların ifade edildiği bölümdür. PERFORMANS GÖREVİ Öğrencilerin bilgilerini aktiviteye dönüștürmelerini ve becerilerini geliștirmeye yönelik kapsamlı çalıșmalardır. Sevgili Öğrenciler, Beden eğitimi ve sporun faydalarını așağıdaki bașlıklar altında değerlendirerek metin hâline dönüștürünüz.

12

13

14 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Koşma, atma, atlama ve tırmanma gibi eylemlerin ortaya çıkış sebeplerini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Yerleşik hayata geçişle birlikte insanların fiziksel olarak nasıl bir gelişim kaydettiklerini araştırarak defterinize yazınız ve sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. 3. İnsanların birbirleri ile mücadelelerinde üstün gelme arzusunun fiziksel aktivitelerinde ne gibi gelişmeler sağladığını araştırarak defterinize yazınız. ETKİNLİK - MAĞARADAN MEDENİYETE İnsanlık tarihinin başlangıç aşamasında, insanoğlu kendini tanıyabilmek ve hayatta kalabilmek için belli bir amaca yönelik olmayan çeşitli davranışlarda bulunmuştur. Bunu gerek kendi aralarında itişip kakışma gerekse yeme ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hayvanları avlama şeklinde göstermişlerdir. Bunlara benzer davranışlardan anlaşılacağı üzere insanoğlunun ilk hareketlerinin tamamı hayatta kalma arzusunun bir göstergesidir. Yavaş yavaş kendini tanıyan ve doğaya hâkim olan insan, hareket ve davranışlarını bilinçli bir şekilde sergilemeye başlamıştır. 4

15 İlk insanların Neolitik Dönemde kendilerinden güçlü olan hayvanlarla baş edemeyecekleri durumda onlardan kaçmak; daha zayıf olanları kovalamak, yakalamak amacıyla koşma eylemini gerçekleştirmeleri vücut alıştırmalarıyla ilgili ortaya koydukları ilk davranışları olmuştur. Tarihin ilerleyen dönemlerinde insan, yerleşik hayata geçişle hayvanları evcilleştirmenin yanında, vücudunu güçlü ve becerikli hâle getirmeye yönelik hareketlere daha çok yer vermiştir. İnsanın fiziki özelliklerini sergileme, yarıştırma düşüncesi ve üstünlük sağlayabilme çabaları sonrasında tabiatla, hayvanlarla ve diğer insanlarla mücadeleleri farklı biçim almaya başlamıştır. Toplumlar arası mücadelelerde üstünlük sağlayabilmek için insanların fiziksel olarak daha çok çalışmaları gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu da beden eğitimi ve sporun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 5

16 M.Ö den başlayarak Mısırlı askerler savaş ve güreş çalışmaları yapardı. M.Ö yılına doğru Giritliler dansa, güreşe, koşulara ve boğa ile yapılan savaşlara büyük ilgi gösterdiler. Klasik antik çağlarda Yunanlılar gymnasiumlar, palestralar ve stadyumlarda; koşma, disk atma, atlama ve top oyunları da oynarlardı. Bu gösterişli, parlak dönmini M.Ö. V. yy.da yaşadıktan sonra M.Ö. 393 Roma egemenliği sırasında önemini yitirdi. BİLGİ NOTU XIV. yy.da bașlayan Rönesans ve hümanizm hareketleri beden eğitimi ve sporda, insanın beden ve ruh sağlığını geliștirerek bedenin terbiye edilmesi fikrini ön plana çıkarmıștır. Bu da 1400 lü yılların sonunda beden eğitiminin Avrupa da okulların programına alınmasını, 1900 lü yıllarda ise Amerika da bazı üniversitelerin eğitim ve öğretim programına girmesini sağlamıștır. CEVAPLAYALIM 6 Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi hakkında araştırma yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar yapılan spor branşlarını araştırarak yazınız.. 3. Günümüzdeki hangi spor branşlarıyla eşleştirilebileceğini açıklayınız..

17 ETKİNLİK - YAŞAMAK İÇİN NE YAPARDIM? 1. İnsanoğlunun var oluşu ile birlikte hangi hareket ihtiyacının hangi spor branşlarını ortaya çıkardığını yukarıdaki fotoğrafların altına yazınız. 2. Tek başınıza, yanınızda hiçbir şey olmadan, ıssız bir adada yaşamak zorunda olduğunuzu varsayınız. Bu durumla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. a. Çok acıktığınızda bir tavşan görseniz ne yaparsınız? b. Yırtıcı bir hayvan üzerinize geldiğinde nasıl bir tepki verirsiniz?. c. Adayı keşif için yürürken karşınıza bir nehir çıksa ve nehrin karşısına geçebilmek için herhangi bir köprü olmadığını fark etseniz ne yaparsınız?. 7

18 ETKİNLİK - BAŞLIK YAZALIM İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde, çeşitli tehlikelerden korunma ve avlanma ihtiyacı sporu ortaya çıkarmıştır. Savaşların beden gücüne dayalı oltduğu bir dönemde, insanın kendini koruma ve yaşam mücadelesi ile daha da gelişmiştir. Günümüzde ise gerek bireyler gerekse toplumlar arasındaki olumlu ilişkileri artırmaktadır. Bu nedenle ülkelerin vatandaşlarını küçük yaşlarda beden eğitimi ve spor faaliyetine yönlendirdiğini ve bu faaliyetlere çok önem verdiğini görmekteyiz. Spor barış, kardeşlik,dostluk gibi önemli işlevlerinin yanı sıra ülkelerin birbirlerine karşı üstünlük kurma aracı olarak da görülmektedir. 1. Metne uygun bir başlık yazınız İnsanlar Tarih Öncesi Devirlerde daha üstün olabilmek için hangi hareketleri yapmış olabilirler? Nedenleriyle birlikte yazınız. ARAŞTIR VE PAYLAŞ Beden eğitimi ve sporun gelişimi ile ilgili bir sunum hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Așağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Tarih Öncesi Çağlarda hareket ihtiyacının nedenlerini açıklayınız. 2. Toplumların ilkel hayattan uygar hayata nasıl geçtiğini anlatınız. 8

19 İnsanın, yaklaşık iki milyon yıllık serüveninde, son iki yüz bin yıla gelene kadar türler arasında hayatta kalma mücadelesinde başarılı olup olmayacağı belirsizdi. Birçok zafiyeti bulunan bir canlı olarak dünya üzerinde kendine bir yer edinme mücadelesi verdi. Bu mücadele, hem çevresindeki canlılarla hem de insanlarla kıran kırana bir rekabet demekti. Barınma, beslenme ve üreme temel ihtiyaçlar olarak hayatının her anında vardı. 9

20 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Günümüzde insanlar, sağlıklı bir yaşam sürmek için ne tür aktiviteler yapmaktadırlar? 2. Beden eğitimi ve sporun, insanın sağlıklı bir beden yapısına sahip olmasında ne gibi faydalar sağlayacağını açıklayınız. 3. Beden eğitimi ve sporun vücut eğitimine olan katkısını hakkında düşündüklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. BEDEN EĞİTİMİ Ne hastalıklı bir düşünürden, ne de cahil bir pehlivandan hayır gelmeyeceğini bilmeli ve iyi düşünür, iyi iş görür, becerikli, çalışkan, disipline sadık, sağlam insanlar yetiştirmeye gayret edilmelidir. S.Sırrı Tarcan, l932 Beden eğitiminin geçmişi, uygarlıklar tarihi kadar eskidir. Günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce yaşamış olan Yunanlı filozof Platon un "Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle jimnastiği en doğru oranlarda birleştirebilen kişidir." sözü, Eski Yunan da beden eğitimine verilen önemi gösterir. Beden eğitimi, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere denir. Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime de ihtiyacı olduğu düşüncesine dayanır. BİLGİ NOTU Beden eğitimi kișinin beden, ruh ve zihinsel gelișimini sağlar. İnsanın sosyalleșmesinde ve kișiliğini bulmasında büyük rol oynar. Kısaca beden eğitimi bireyin beden ve ruh sağlığını korumaya, bedensel becerilerini geliștirmeye yönelik, çevresel koșullara ve katılımcıların özelliğine göre değiștirilebilen esnek kurallara dayalı, oyun, jimnastik ve spora dönük araștırma ve çalıșmaların tümünü kapsayan geniș tabanlı bir etkinliktir. 10

21 CEVAPLAYALIM Beden eğitimi ve spor, bireyin yaşamına olumlu katkılarda bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Bedensel faaliyetler insana günlük yaşamda ne gibi kolaylıklar sağlar? Hareketin vücut eğitimine katkısını yazınız.. 3. Beden eğitiminin, insanın sosyalleşmesi ve kişiliğinin gelişmesine etkilerini yazınız. YAZALIM 1- Beden eğitiminin kişinin beden ve ruh sağlığına faydalarını yazınız. BEDEN SAĞLIĞI RUH SAĞLIĞI U d 11

22 SPOR OKUMA PARÇASI REKORA KOŞALIM 1998 yılında yapılan okullar arası kros yarışmasını seyretmeye gitmiştim. Amacım bu yarışmada göz dolduran, gelecek vaat eden sporcuları belirleyip onlarla çalışmaktı. Sporda başarılı olmanın iyi bir antrenman programı uygulamaktan geçtiğine inanıyordum. Kafamda antrenmanla ilgili birçok sistem ve program vardı. Tasarladığım antrenman programını uygulayarak kısa bir zamanda büyük başarılar elde edecektim. Bir an önce bunu uygulayacağım sporcuları bulmak, çalışmalara başlamak ve birlikte sonuca gitmek istiyordum. Yarışma sonucunda kafamdaki sporcu profiline uygun iki öğrenciyi belirledim. Onların doğum tarihlerini aldım ve sporla ilgili düşüncelerini öğrendim. Öğrenciler böyle bir teklifle karşılaşacaklarını ummadıklarından olacak benim ciddi olup olmadığımı sorup duruyorlardı. İleriye dönük ciddi planlarımın olduğunu öğrendiklerinde gözleri çakmak çakmaktı. Hiç zaman kaybetmeden çalışmaya başlamalıydık. Antrenmanlara başladık. Hazırladığımız program doğrultusunda sistemli bir şekilde çalışmalarımız devam etmekteydi. Aradan altı ay gibi bir zaman geçmişti ki millî takım seçmelerine katılmak için İstanbul a gittik. Yarışmaya katılan bütün sporcuların, bizim gibi sistemli bir şekilde çalışıp buraya kazanmak için geldiklerini çok iyi biliyorduk. İşimizin kolay olmadığının farkındaydık. Ama elimize, aylarca süren sistemli, disiplinli bir çalışmanın meyvelerini alabileceğimiz bir fırsat geçmişti. Kusursuz bir organizasyon vardı. Her şey tamamdı, başarı bizi bekliyordu. Yarış sabahı, kendisinden çok şey beklediğim Âdem, Hocam çok rahatım. Yarışmanın sonucu ne olur? dediğinde çok güzel bir derece yapacağını söylemiştim. Ve nihayet yarış başladı. Turlar istediğim derecelerde geçiliyordu ve son tur aynı derece ile geçilirse rekora doğru gidiyorduk. Ve yarışma istediğimiz gibi geçmiş, 1500 metre engelli koşuda ( ) derece ile Türkiye rekorunu kırmış ve birinci olmuştuk. Müsabakalar sonunda bir kere daha çok iyi anlamıştık ki sistemli, programlı bir çalışma güzel bir organizasyonla bütünleşince rekor kırmak işten bile değildir. Tuncer KURT (Bu kitap için düzenlenmiştir.) 12

23 BİLGİ NOTU Spor, ferdin doğal çevresini, insani çevre hâline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliștiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferden veya grupla boș zaman ya da tüm zamanı alacak șekilde meslekleștirerek yaptığı, sosyalleștirici, ruh ve fiziği geliștiren rekabetçi, dayanıșmacı ve kültürel bir kavramdır (İnal,2003). ETKİNLİK - MÜKEMMEL DÖRTLÜ 1. Yukarıdaki şekilden ne anladığınızı yazınız. 2. Yukarıdaki şekilden faydalanarak siz de spor kelimesinin dört harfini farklı kavramlarla anlatınız. 13

24 BİLGİ NOTU Spor, kișinin belli düzenlemeler içinde fiziksel aktivitelerini ve motorik becerilerini, zihinsel, ruhsal ve sosyal davranıșlarını geliștiren, bu özelliklerin belirli kurallar içinde yarıștırılmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyolojik bir olgudur. Spor, evrensel kültürün bir parçası, dili, dini, ırkı farklı insanları birleștiren önemli bir vasıtadır. Dünya barıșına katkı sağlayan çok önemli bir etkinliktir. Bu ișlevlerinin yanı sıra çağımız sporu, insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileyen, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak tanımlanabilir. Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleștirerek çeșitli branșlarda somutlașmıș, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik ve estetik özellikleri gerekli kılan, yarıșmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Amacı yarıșmak ve kazanmaktır (Aracı, 2004). YAZALIM Sporun olmadığı bir hayat nasıl olurdu? Yazınız. 2. Uluslararası ilişkilerde sporun önemini yazınız.

25 ETKİNLİK - KİTLE VE ELİT SPOR Günümüzde spor amatörce ve profesyonelce yapılmaktadır. Amatör sporcu eğlenmek, stresten uzak kalmak, beden ve ruh sağlığını korumak, yeni dostluklar kurmak için spor yaparken profesyonel sporcu ise para kazanmak amacıyla sporu bir meslek olarak yapar. Bilimsel olarak bakıldığında bu kavramlar, kitle sporu ve elit spor yapanlar olarak da ifade edilmektedir. Sporun ruhunda ve temelinde kardeşlik, dostluk, dayanışma ve barış gibi değerler yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda beden eğitimi ile spor arasındaki farklılıklar ve benzerlikler verilmiştir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında, tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. 15

26 ETKİNLİK BİREYSEL SPORLAR VE TAKIM SPORLARI 1. Aşağıdaki tabloda boş kutulara takım sporlarını ve bireysel sporları yazınız. (Hem takım sporu hem de bireysel spor olanları her iki tarafa da yazınız.) Basketbol Judo 16

27 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORU KARŞILAŞTIRMA Beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür. Spor ise bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesinin yanında belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını taşır. (Aracı, 2004) Aslında birbirinden farklı görünse de bir o kadar da birbiriyle bütünleşmiş olan beden eğitimi ve spor, kitle, boş zaman, meslek ve seyir sporu, amatör ve profesyonel spor, sağlık kazanmak için spor ve daha birçok kavramla iç içe geçmiş durumdadır. ETKİNLİK - POSTER HAZIRLAYALIM Yukarıdaki bilgi notu ve aşağıdaki fotograflardan hareketle beden eğitimi ve spor konulu bir poster hazırlayınız. Hazırladığınız posteri sınıf panosunda sergileyiniz. 17

28 ETKİNLİK - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Aşağıdaki tabloda beden eğitimi ve sporun genel özellikleri verilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. SPOR Bir meslektir. Kişiler arası ilişkileri artırır. Bir seyir vasıtasıdır. Zevk verir ve estetiktir. Üretime katkı sağlar. Reklamdır. BEDEN EĞİTİMİ Yarışma değildir. Politika aracı değildir. Eğitim ve eğlence aracıdır. Boş zaman faaliyetidir. Bir bilim ve tekniktir. Profesyonel bir uğraş değildir. YAZALIM 18 Beden eğitimi ve sporun insan sağlığı üzerindeki faydalarını maddeler hâlinde yazınız.

29 ARAŞTIR VE PAYLAŞ Sporun toplumlar arası ilişkilerdeki rolünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıp okul gazetesinde yayınlayınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A- Așağıdaki cümlelerin karșısına yargılar doğru ise D, yanlıș ise Y yazınız. 1. Spor dili, dini, ırkı ve rengi olmayan evrensel bir olgudur. ( ) 2. Spor insanların fiziksel gelișimlerinin yanı sıra ruhsal gelișimlerini de olumlu etkiler. ( ) 3. Spor değișebilen esnek kurallara sahip bir etkinliktir. ( ) 4. Spor bir meslek değildir. ( ) 5. Beden eğitimi, para kazanmak amacıyla da yapılabilir. ( ) B- Așağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 6. Așağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve spor arasındaki farklardan biridir? A) Spor, içinde rekabet unsuru barındırır. B) Beden eğitiminin amacı, kișinin beden ve ruh sağlığını korumaktır. C) Sporun kuralları katıdır. D) Beden eğitimi serbest zaman faaliyetidir. E) Beden eğitimi profesyonel bir uğraștır. 7. Așağıdakilerden hangisi sporun amaçlarından değildir? A) Boș zamanları değerlendirmek. B) El ayak koordinasyonunu geliștirmek. C) Para kazanmak. D) Hastalıklarından kurtulmak (iyileșmek). E) Kișiler arası ilișkileri geliștirmek. C- Așağıdaki soruları cevaplayınız. 8. Beden eğitimi ve sporu tanımlarını așağıya yazınız. Beden eğitimi:... Spor : Beden eğitimi ve spor arasındaki farkları yazınız

30 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. İnsanlar kuvvetli olmak için yaptıkları sporlarda ne tür aletler kullanırlar? 2. Spor branşları içerisinde kuvvet gerektiren branşlar hangileridir? 3. Sporun sistemli hâle gelmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 4. Gelişmiş toplumlarla geri kalmış toplumların sporda bulundukları yeri karşılaştırınız. BİLGİ NOTU Spor kelimesi Latince dağıtmak, birbirinden ayırmak anlamına gelen disportare veya deportare kelimelerinden doğmuștur. Bu kelimeyi İngilizlerin disport, Fransızların ise se déporter ya da se desporter olarak kullandıkları görülmektedir. Zaman içerisinde kelimelerdeki așınma nedeni ile sport daha sonra da spor olarak kullanılmaya bașlanmıș ve literatürdeki yerini almıștır (Alpman, 1972). Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karșımıza çıkarken sonraki dönemlerde toplumlar arası ilișkileri geliștiren, sevgi ve barıșı temsil eden etkinlikler hâline gelmiștir. Önceleri savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken daha sonralarda bireysel sporlar ve takım sporları olarak yarıșma ve müsabakalar hâlinde, insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya bașlanmıștır (Keten, 1993). Beden eğitimi ve spor hareketlerini belli bir program ile uygulamaya bașlayan ve bunu genel eğitim sisteminin bir parçası sayan ilk ulus Eski Yunanlılardır. Yeni çağlarda beden eğitimi ve sporu sistemli bir hâle getiren ülke ise Almanya olmuștur (İnal, 2003). 20

31 ETKİNLİK - YERLEŞİK HAYAT Yerleşik Hayata Geçmeden Önce İnsanlar Beslenme: İnsanlar yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla avlanırken mızrak, ok gibi aletleri bulup zamanla geliştirmişlerdir. Bu da tarihî süreç içerisinde cirit atma, atıcılık ve avcılık gibi spor branşlarını doğurmuştur. Koşma: İnsanlar güç yetiremedikleri yırtıcı hayvanlardan kaçmak için bacaklarını kullanarak koşma(atletizm) sporunun temellerini atmış oldular. Tırmanma: Dağ, tepe veya dik yamaçları aşabilmek için tırmanmaya başlayan insanlar, dağcılık sporunun temelini atmışlardır. Ayrıca küçük engelleri bulunan arazilerden sıçrayarak geçmeleri de engelli koşuların ilkel zamanlardaki bir benzeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki etkinlik incelendiğinde görülecektir ki insanlar, yerleşik hayata geçmeden önce, farkında olmadan günümüzdeki birçok sporun temelini atmış oldular. Siz de insanların, yerleşik hayata geçişlerinden sonra değişen ihtiyaçları doğrultusunda hangi spor branşlarının temellerini attığını yazınız

32 ETKİNLİK - İLİŞKİLENDİRELİM Aşağıdaki tabloda eşleştirilmiş olan kavramlar arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Yazınız. ARAŞTIR VE PAYLAŞ Sosyolojik ve ekonomik yönden gelişmiş toplumların spora bakışlarını araştırınız. Bu konuda bir sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 22

33 ETKİNLİK - DÜN VE BUGÜN Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Aşağıda verilen fotoğraflardan hareketle birinci gruptan sporun kökenini, ikinci gruptan ise sporun tarihî gelişimini tespit ederek sunum yapmaları istenir. 23

34 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Beden eğitimi ve sporun insanların iş gücünü nasıl etkilediğini araştırınız. 2. Uluslararası turnuvalarda elde edilen başarıların ülke tanıtımına katkıları nelerdir? 3. Atatürk ün beden eğitimi ve sporun önemiyle ilgili sözlerini araştırınız. OKUMA PARÇASI 24 Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde spor aletleri üretimi yapan bir fabrika yönetimi, çalışan personelin verimini artırmak için neler yapılabileceğini araştırırken yöneticilerden emekli beden eğitimi öğretmeni Nihat ÇALMAŞIR, personele her sabah spor yapma önerisinde bulunur. Fabrikanın diğer yöneticileri tarafından önce bu öneri kabul edilemez olarak görünse de, Nihat Bey spor yaptırmayı da üzerine alınca teklif kabul edilir. Fabrikanın bütün çalışanlarına, İsteyen işçilerle her sabah mesai başlamadan spor yapılacağı duyurulur. Artık çalışanlar sabah sporuyla işe başlamaktadır. Sabah düzenli olarak spor yapan işçilerde verimin yüzde seksen oranında arttığı görülür. İki ay sonra konu ile ilgili bir açıklama yapan şirketin Halkla İlişkiler ve Satış Müdürü Abdullah Özdemir, işçileri sabah sporu yapmaları için zorlamadıklarını, ilk zamanlar kişi katılırken her geçen gün bu sayının arttığını; şimdi yaklaşık 120 işçinin katıldığını belirtirken Bizim amacımız günün her saatinde yüksek performans sağlamak. Spor sayesinde verimlilik arttı, işçiler grip bile olmuyor. dedi. Nihat Bey, sabah sporlarına artık fabrika yöneticilerinin de katıldığını ve sabah sporundan çok memnun olduklarını ifade etti. Ayrıca spora başlayan ve düzenli spor yapan işçilerde sigarayı bırakma oranın da hızla arttığını memnuniyet dolu ifadelerle anlattı. Tuncer KURT (Bu kitap için düzenlenmiştir.)

35 ETKİNLİK SPOR FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FAALİYETLERİNİN KAZANDIRDIĞI ÖZELLİKLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER RUHSAL ÖZELLİKLER Çeviklik Hareket Yardımlaşma duygusu Yarışma ruhu Mukavemet Koordinasyon Mücadele azmi Cesaret Sürat Mücadele kuvveti Elastikiyet Çalışma disiplini Yukarıdaki terimlerden yararlanarak beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin bireye kazandırdığı fiziksel ve ruhsal özellikleri birer cümle ile açıklayınız

36 BİLGİ NOTU Beden eğitimi ve spor, insanın sağlığını, karakter olușumunu olumlu yönde etkilemenin yanında moral verimliliğini de artırmaktadır. Bedenî gelișimle birlikte, zihnen ve fikren gelișmiș, millî bilinç sahibi bireyler, yașadıkları toplumda daha sağlıklı ilișkiler kurar. YAZALIM Sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik katkıları nelerdir? Yazınız.. 2. Sporun, sağlıklı yaşama etkilerini yazınız.

37 ETKİNLİK - ATATÜRK DİYOR Kİ 1. Atatürk ün beden eğitimi ve sporun önemi ile ilgili sözlerinden anladıklarınızı arkadaşlarınızla tartışınız. 2. Atatürk ün Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar. sözünü açıklayınız. 3. Beden eğitimi ve sporun önemi ile ilgili güzel sözleri araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 27

38 ARAŞTIR - PAYLAŞ Sporun toplumlar arası ilişkilerdeki rolünü araştırarak araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıp okul gazetesinde yayımlayınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A- Așağıdaki cümlelerin karșısına yargılar doğru ise D, yanlıș ise Y yazınız. 1. Beden eğitimi ve spor, insanın sağlığını ve karakter olușumunu olumlu etkiler. ( ) 2. Çeviklik beden eğitimi ve sporun kișiye kazandırdığı ruhsal özelliklerdendir. ( ) 3. Çalıșma disiplini, beden eğitimi ve sporun kișiye kazandırdığı ruhsal özelliklerdendir. ( ) B- Așağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 4. Așağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve spor arasındaki farklardan değildir? A) Eğitim ve eğlence aracıdır. B) Bir bilim ve tekniktir. C) Kișiler arası ilișkileri artırır. D) Bir seyir vasıtasıdır. E) Sağlıklı bir yașam sağlar. 5. Așağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve sporun kișiye kazandırdığı fiziksel özelliklerdendir? A) Yarıșma ruhu B) Elastikiyet C) Çalıșma disiplini D) Cesaret E) Mücadele azmi 6. Spor hakkında așağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıștır? A) Araçlı ya da araçsız olarak yapılır. B) Ferdî ya da grupla yapılır. C) Kurallı yapılır. D) Meslek olarak yapılır. E) Sağlıklı yașam için yapılır. 28

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi 1-16:Mizanpaj 1 31.03.2012 10:20 Page 1.... GUZEL SANATLAR ve SPOR LISELERI -... Beden Egitimi.. Ve Spor Tarihi YAZARLAR M. Nuri KILIÇ Fatih ÖZBAYRAKTAR Engin YÜCEL Cihan KIVANÇ Adem HAN Mahmut KILIÇ DEVLET

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ. HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1

YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ. HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1 YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1 Spor insanoğlunun var oluşundan beri onunla beraber olan, belirli kurallar içeren, rekabet ortamı olan, haz veren

Detaylı

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur.

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur. 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu BASKETBOL Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol özgüvenin ve yaşama sevincinin artması,

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS DIŞI EĞİTİM (EGZERSİZ) ÇALIŞMA PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Burcu YILMAZ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dr. Tuğba ÖZTÜRK Öğretim Görevlisi öğrencileri hayata hazırlamak İlgi, istidat(yetenek)

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket Eğitiminin Amacı Çocuğun spor faaliyetlerinde veya aktiviteler sırasında hareket etme niteliğini artırmak Çocuğun hareket ederken

Detaylı

TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ

TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ 7 EKİM 2010 7 EKİM 2010 7 EKİM 2010 TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ 6 EKİM 2010 6 EKİM 2010 TRABZON KAZANACAK! Zihni Ağırman /TAKA GAZETESİ Trabzon büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Sadece Trabzon değil,

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

3. YARIYIL (GÜZ) KODU DERSİN ADI

3. YARIYIL (GÜZ) KODU DERSİN ADI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programı 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılında Kayıt Yaptıranlar 1. YARIYIL (GÜZ) BSA-101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY...

insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY... ÖZEL OLİMPİYATLAR insanlar sana bakıyorlar... gözlerini dikip sana bakıyorlar.. işaret edip senin farklı olduğunu hissettiriyorlar... BU MUHTEŞEM BİR ŞEY... KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Programı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Programı Öğretim Programı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANLARI, AKTS VE KREDİLERİ I. YARIYIL 8010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2 2 GK BSE101

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

Bir Olimpiyat Madalyası 946 Milyon Lira!

Bir Olimpiyat Madalyası 946 Milyon Lira! Tarih: 30.09.2012 Sayı: 2012/12 Türkiye nin Spor Bütçesi: Madalyanın Maliyeti Yüksek Raporu: Bir Olimpiyat Madalyası 946 Milyon Lira! İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın Türkiye nin Spor

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS UYGARLIK TARİH SNF105 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI TAKIM SPORLARI VE FERDİ YARIŞMALARA ÜNİVERSİTEMİZİ

Detaylı

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan Nasıl daha çok para kazanabiliriz? Nasıl para sorunlarımızı çözeriz. Bunun herkes için yöntemi farklıdır. Gelin George S.Clason Babil in en zengin adamı adlı kitabında para kazanmak için önerdiği yedi

Detaylı

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır.

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. Türkiye Özel Olimpiyatlar 1982 de Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU 4. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU 4. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI - Ekim 0 EKİM -9 Ekim 0 08- Ekim 0 0-0 Ekim 0-8 Eylül 0 EYLÜL 7- Eylül 0 ve ve ve ve ve ve B.. Atatürk ve B.. Düzenli B.. Düzenli B.. Atatürk ve 0-0 VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU. SINIFLAR

Detaylı

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri Spor Fiziksel Zihinsel hareket sosyolojik bir olay Dünya Sağlık Örgütünün ( WHO ) esenlik

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE DRAGON BOAT YARIŞLARI SPOR ALIŞKANLIĞINI ÖZENDİREREK VERİMLİLİK VE ZİNDELİĞİ ARTIRMA İŞ VE SPOR REKABETİNİN ENTEGRASYONU

KÜÇÜKÇEKMECE DRAGON BOAT YARIŞLARI SPOR ALIŞKANLIĞINI ÖZENDİREREK VERİMLİLİK VE ZİNDELİĞİ ARTIRMA İŞ VE SPOR REKABETİNİN ENTEGRASYONU KÜÇÜKÇEKMECE DRAGON BOAT YARIŞLARI İŞ HAYATINDA ZİNDELİK MOTİVASYON VE TAKIM RUHUNA YATIRIM ÇALIŞANLAR ARASINDA DAYANIŞMA YÖNETİM İÇİ KADEMELER ARASINDA ENTEGRASYON LİDERLİK SPOR ALIŞKANLIĞINI ÖZENDİREREK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA --'JA...V~ :..'T,-,O... r~kiclya""'tc!.a","r.!!:aş""tı!.!..rm~al",-ar... ı~e",n"",sti... tü",s,",,ü... D"'e... rg"'is"-i-"s",-ayul... l-,-7...e"!.rz!

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM

SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri de kalp hastalıklarıdır. Bu kavram içinde birçok farklı hastalık bulunsa da, dünyada ve ülkemizde

Detaylı

BEDEN VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN VE SPOR EĞİTİMİ haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Öğrenciye fiziki etkinlikler sayesinde kendisinin yeteneklerini ifade etme olanağı sunulmalıdır ve onların değerlendirilmesi sayesinde

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler Hazırlayan: Tuğba Can Okçuluk Uzaktaki hedefe yapılan atışlarla, Toplayan en yüksek puanı, Kazanır madalya, Avcılığa dayanan bu spor dalında. Atletizm Yüz metre koşusu, üç bin metre koşusu, Maratonu, dekatlonu,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim.

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Özel gereksinimli çocuklar

Özel gereksinimli çocuklar Özel gereksinimli çocuklar Spor becerileri yolu ile toplumsal yaşama uyum ve katılımlarını sağlamak Mutlu ve üretken bireyler olmalarına yardımcı olmak. Programımıza yaklaşık 70 sporcu devam etmektedir.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi (Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı. D e rs No D e rs K odu D e rs in A d ı T U A K T S

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi (Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı. D e rs No D e rs K odu D e rs in A d ı T U A K T S A k d e n iz Ü n i v e r s ite s i 11Mart 2016 Cuma 09:32 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı i. D ö n e m Z o ru n lu D e rs le r 8021 ENF101

Detaylı

BASKETBOLCU KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA. A 1.1 2014/I

BASKETBOLCU KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA. A 1.1 2014/I TANIM Topu karşı potaya el ile atma kuralına dayanan ve beşer kişiden oluşan iki takım arasında oynanan basketbol oyununu; temel bir eğitim alarak, bir ücret karşılığı sözleşme ile bağlı bulunduğu bir

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI Geleceğin deniz subaylarının yetiştirildiği ilk eğitim yuvası olan ve kökleri Barbaros a, Turgut Reis e, Piri Reis e uzanan şerefli bir geçmişe sahip Deniz Lisesi, İstanbul Heybeliada

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Lisans 2013_ECTS_uyumlu_1403 (Ana Müfredat) - Aktif

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Lisans 2013_ECTS_uyumlu_1403 (Ana Müfredat) - Aktif 21 uyumlu_1 (Ana Müfredat) - Aktif Genel Toplam Ders Adedi : 9 T : 1 U : 22 : 1 : 2 T+U : 1 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı T U L 1 111 2 Spor Bilimine Giriş 2 119 2 Türkçe I : Yazılı Anlatım 2 1111 2

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Büyük Spor Salonu : 210 21 98 Baraka Spor Salonu : 210 21 94 Spor Merkezi : 210 78 50 Havuz Müdürlüğü : 210 27 36 Tenis Kortları : 210 21 93 Internet Adresi E-posta

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN 17.04.2011 YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN ŞAMPİYONLARIN FESTİVALİ KOÇ FEST İN 2012 MARATONU BAŞLIYOR KOÇ HOLDİNG DIŞ İLİŞKİLER VE KURUMSAL

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

BURGAZADA YAZ KAMPI. Bu yaz sonunda anlatacağım bir maceram olacak. Anlatmaya nasıl mı başlayacağım? BURGAZADA da müthiş bir kampa katıldım, diyerek.

BURGAZADA YAZ KAMPI. Bu yaz sonunda anlatacağım bir maceram olacak. Anlatmaya nasıl mı başlayacağım? BURGAZADA da müthiş bir kampa katıldım, diyerek. BURGAZADA YAZ KAMPI Bu yaz sonunda anlatacağım bir maceram olacak. Anlatmaya nasıl mı başlayacağım? BURGAZADA da müthiş bir kampa katıldım, diyerek. Ve sorular birbiri ardına gelirken; Bu kamp ne kampı?

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı