Beden Egitimi Ve Spor Tarihi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beden Egitimi Ve Spor Tarihi"

Transkript

1 .... GUZEL SANATLAR ve SPOR LISELERI -... Beden Egitimi.. Ve Spor Tarihi YAZARLAR M. Nuri KILIÇ Fatih ÖZBAYRAKTAR Engin YÜCEL Cihan KIVANÇ Adem HAN Mahmut KILIÇ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...: 4753 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Program Geliştirme Uzmanı Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Rehberlik Uzmanı Görsel Tasarım Uzmanı : Tuncer KURT : Fatih ŞİMŞEK : Öğr. Gör. Ahmet ŞİRİNKAN : Yrd. Doç. Dr. İlhan ŞEN : Dr. Fahri SEZER : Levent ATEŞDENYILMAZ ISBN: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 197 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısı ile beşinci defa adet basılmıştır.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 ... I. UNITE ICINDEKILER Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi... 4 Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı Beden Eğitimi Spor Beden Eğitimi ve Sporu Karşılaştırma Spor Tarihinin Kökeni ve Gelişimi Beden Eğitimi ve Sporun Önemi Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları Fizyolojik ve Biyolojik Faydaları Sosyolojik Faydaları Psikolojik Faydaları Ekonomik Faydaları Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme II. UNITE..., İlk Çağlarda Spor Paleolitik ve Neolitik Dönem Hayvanları Evcilleştirme Yerleşik Hayata Geçiş Boş Zaman Kavramı Avlanma Orta ve Ön Asya Uygarlığı İranlılarda Spor Türklerde Spor Çinlilerde Spor Hintlilerde Spor... 63

8 Ön Asya Medeniyetleri Sümerler Asur ve Babilliler Etiler Mısırlılar Yahudiler Akdeniz Köprü Uygarlığı Giritliler Atinalılar Ispartalılar Yunanlılar Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme III. UNITE Olimpiyat Oyunlarının Kuruluş Çalışmaları Olimpizm Olimpiyatlar Atina - Yunanistan Olimpiyatlar Paris - Fransa Baron Pierre de Coubertin Modern Olimpiyat Oyunları Olimpiyatlarda Türkler İstanbul un Adaylık Süreci Olimpiyat Ateşi Olimpiyat Bayrağı Olimpiyat Yemini ve Parolası Olimpiyat Ödülleri Yaz Oyunları Kış Oyunları Olimpiyat Oyunlarının Ülke ve Kente Olan Katkıları Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme

9 Performans Görevi Değerlendirme Formu Öz Değerlendirme Formu Proje Ödevi Örneği Proje Değerlendirme Formu Sözlük Kaynakça

10 KİTABIMIZI HAZIRLIK ÇALIŞMASI BİLGİ NOTU Spor, ferdin tabiî çevresini, beșeri çevre hâline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliștiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferden veya grupla boș zaman ya da tüm zamanı alacak șekilde meslekleștirerek 1- İlk çağlarda boş zaman kavramı nasıl ortaya çıkmıştır? 2- İlk çağda insanların boş zamanlarında neler... Konuya merak uyandırmayı, ön bilgileri harekete geçirmeyi ve motive etmeyi amaçlayan çalıșmalar yer almaktadır. Tarihî ve bilimsel nitelik tașıyan, konuyu desteklemeye yönelik bilgilerin yer aldığı bölümdür. OKUMA PARÇASI Erzurum organize sanayi bölgesinde spor aletleri üretimi yapan bir fabrika yönetimi, çalışan personelin verimini artırmak için neler yapılabileceğini araştırırken yöneticilerden emekli beden eğitimi öğretmeni Nihat ÇAL- MAŞIR personele her sabah spor yapma önerisinde bulunur. Ana fikri itibari ile konuyu destekleyen olaylar, anılar ve bilimsel çalıșma metinleri bu bölümde yer alır. CEVAPLAYALIM Öğrencilerin konuyla ilgili fikirlerini bireysel ya da grup hâlinde tartıștıkları bölümdür. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişim süreci hakkında bildiklerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. ETKİNLİK - DÜN ve BUGÜN Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Aşağıda verilen fotoğraflardan hareketle birinci grup sporun kökeni, ikinci grup ise sporun tarihî gelişimini tes- Sınıf içerisinde öğrencilerin derse yönelik etkin katılımlarını kapsar.

11 TANIYALIM ARAŞTIR - PAYLAŞ Sporun toplumlar arası ilişkilerdeki rolünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıp okul gazetesinde yayınlayınız. Sınıf içerisinde yapılacak etkinliklerin okul dıșındaki hazırlık sürecini kapsar. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bilgilerin ve kazanılan becerilerin ölçüldüğü çalıșmalar bütünüdür. Așağıdaki cümlelerin karșısına yargıları doğru ise (D), yanlıș ise (Y) yazınız. 1- Beden eğitimi ve spor hareketlerini sistemli hâle getiren ilk ulus Yunanlılardır. ( ) ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeleri yazınız. 1- Sporun en temel amacı... ve...tır. 2- Beden eğitimi bireyin... ve... sağlığının... Öğrencilerin kazanım ve becerileri ne kadar edindiklerini görmeye yarayan araç olarak kullanılır. YAZALIM 1- Beden eğitiminin kişinin beden ve ruh sağlığına faydalarını yazınız. Konuyu pekiștirmeye yönelik kazanımların ifade edildiği bölümdür. PERFORMANS GÖREVİ Öğrencilerin bilgilerini aktiviteye dönüștürmelerini ve becerilerini geliștirmeye yönelik kapsamlı çalıșmalardır. Sevgili Öğrenciler, Beden eğitimi ve sporun faydalarını așağıdaki bașlıklar altında değerlendirerek metin hâline dönüștürünüz.

12

13

14 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Koşma, atma, atlama ve tırmanma gibi eylemlerin ortaya çıkış sebeplerini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Yerleşik hayata geçişle birlikte insanların fiziksel olarak nasıl bir gelişim kaydettiklerini araştırarak defterinize yazınız ve sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. 3. İnsanların birbirleri ile mücadelelerinde üstün gelme arzusunun fiziksel aktivitelerinde ne gibi gelişmeler sağladığını araştırarak defterinize yazınız. ETKİNLİK - MAĞARADAN MEDENİYETE İnsanlık tarihinin başlangıç aşamasında, insanoğlu kendini tanıyabilmek ve hayatta kalabilmek için belli bir amaca yönelik olmayan çeşitli davranışlarda bulunmuştur. Bunu gerek kendi aralarında itişip kakışma gerekse yeme ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hayvanları avlama şeklinde göstermişlerdir. Bunlara benzer davranışlardan anlaşılacağı üzere insanoğlunun ilk hareketlerinin tamamı hayatta kalma arzusunun bir göstergesidir. Yavaş yavaş kendini tanıyan ve doğaya hâkim olan insan, hareket ve davranışlarını bilinçli bir şekilde sergilemeye başlamıştır. 4

15 İlk insanların Neolitik Dönemde kendilerinden güçlü olan hayvanlarla baş edemeyecekleri durumda onlardan kaçmak; daha zayıf olanları kovalamak, yakalamak amacıyla koşma eylemini gerçekleştirmeleri vücut alıştırmalarıyla ilgili ortaya koydukları ilk davranışları olmuştur. Tarihin ilerleyen dönemlerinde insan, yerleşik hayata geçişle hayvanları evcilleştirmenin yanında, vücudunu güçlü ve becerikli hâle getirmeye yönelik hareketlere daha çok yer vermiştir. İnsanın fiziki özelliklerini sergileme, yarıştırma düşüncesi ve üstünlük sağlayabilme çabaları sonrasında tabiatla, hayvanlarla ve diğer insanlarla mücadeleleri farklı biçim almaya başlamıştır. Toplumlar arası mücadelelerde üstünlük sağlayabilmek için insanların fiziksel olarak daha çok çalışmaları gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu da beden eğitimi ve sporun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 5

16 M.Ö den başlayarak Mısırlı askerler savaş ve güreş çalışmaları yapardı. M.Ö yılına doğru Giritliler dansa, güreşe, koşulara ve boğa ile yapılan savaşlara büyük ilgi gösterdiler. Klasik antik çağlarda Yunanlılar gymnasiumlar, palestralar ve stadyumlarda; koşma, disk atma, atlama ve top oyunları da oynarlardı. Bu gösterişli, parlak dönmini M.Ö. V. yy.da yaşadıktan sonra M.Ö. 393 Roma egemenliği sırasında önemini yitirdi. BİLGİ NOTU XIV. yy.da bașlayan Rönesans ve hümanizm hareketleri beden eğitimi ve sporda, insanın beden ve ruh sağlığını geliștirerek bedenin terbiye edilmesi fikrini ön plana çıkarmıștır. Bu da 1400 lü yılların sonunda beden eğitiminin Avrupa da okulların programına alınmasını, 1900 lü yıllarda ise Amerika da bazı üniversitelerin eğitim ve öğretim programına girmesini sağlamıștır. CEVAPLAYALIM 6 Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi hakkında araştırma yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar yapılan spor branşlarını araştırarak yazınız.. 3. Günümüzdeki hangi spor branşlarıyla eşleştirilebileceğini açıklayınız..

17 ETKİNLİK - YAŞAMAK İÇİN NE YAPARDIM? 1. İnsanoğlunun var oluşu ile birlikte hangi hareket ihtiyacının hangi spor branşlarını ortaya çıkardığını yukarıdaki fotoğrafların altına yazınız. 2. Tek başınıza, yanınızda hiçbir şey olmadan, ıssız bir adada yaşamak zorunda olduğunuzu varsayınız. Bu durumla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. a. Çok acıktığınızda bir tavşan görseniz ne yaparsınız? b. Yırtıcı bir hayvan üzerinize geldiğinde nasıl bir tepki verirsiniz?. c. Adayı keşif için yürürken karşınıza bir nehir çıksa ve nehrin karşısına geçebilmek için herhangi bir köprü olmadığını fark etseniz ne yaparsınız?. 7

18 ETKİNLİK - BAŞLIK YAZALIM İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde, çeşitli tehlikelerden korunma ve avlanma ihtiyacı sporu ortaya çıkarmıştır. Savaşların beden gücüne dayalı oltduğu bir dönemde, insanın kendini koruma ve yaşam mücadelesi ile daha da gelişmiştir. Günümüzde ise gerek bireyler gerekse toplumlar arasındaki olumlu ilişkileri artırmaktadır. Bu nedenle ülkelerin vatandaşlarını küçük yaşlarda beden eğitimi ve spor faaliyetine yönlendirdiğini ve bu faaliyetlere çok önem verdiğini görmekteyiz. Spor barış, kardeşlik,dostluk gibi önemli işlevlerinin yanı sıra ülkelerin birbirlerine karşı üstünlük kurma aracı olarak da görülmektedir. 1. Metne uygun bir başlık yazınız İnsanlar Tarih Öncesi Devirlerde daha üstün olabilmek için hangi hareketleri yapmış olabilirler? Nedenleriyle birlikte yazınız. ARAŞTIR VE PAYLAŞ Beden eğitimi ve sporun gelişimi ile ilgili bir sunum hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Așağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Tarih Öncesi Çağlarda hareket ihtiyacının nedenlerini açıklayınız. 2. Toplumların ilkel hayattan uygar hayata nasıl geçtiğini anlatınız. 8

19 İnsanın, yaklaşık iki milyon yıllık serüveninde, son iki yüz bin yıla gelene kadar türler arasında hayatta kalma mücadelesinde başarılı olup olmayacağı belirsizdi. Birçok zafiyeti bulunan bir canlı olarak dünya üzerinde kendine bir yer edinme mücadelesi verdi. Bu mücadele, hem çevresindeki canlılarla hem de insanlarla kıran kırana bir rekabet demekti. Barınma, beslenme ve üreme temel ihtiyaçlar olarak hayatının her anında vardı. 9

20 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Günümüzde insanlar, sağlıklı bir yaşam sürmek için ne tür aktiviteler yapmaktadırlar? 2. Beden eğitimi ve sporun, insanın sağlıklı bir beden yapısına sahip olmasında ne gibi faydalar sağlayacağını açıklayınız. 3. Beden eğitimi ve sporun vücut eğitimine olan katkısını hakkında düşündüklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. BEDEN EĞİTİMİ Ne hastalıklı bir düşünürden, ne de cahil bir pehlivandan hayır gelmeyeceğini bilmeli ve iyi düşünür, iyi iş görür, becerikli, çalışkan, disipline sadık, sağlam insanlar yetiştirmeye gayret edilmelidir. S.Sırrı Tarcan, l932 Beden eğitiminin geçmişi, uygarlıklar tarihi kadar eskidir. Günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce yaşamış olan Yunanlı filozof Platon un "Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle jimnastiği en doğru oranlarda birleştirebilen kişidir." sözü, Eski Yunan da beden eğitimine verilen önemi gösterir. Beden eğitimi, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere denir. Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime de ihtiyacı olduğu düşüncesine dayanır. BİLGİ NOTU Beden eğitimi kișinin beden, ruh ve zihinsel gelișimini sağlar. İnsanın sosyalleșmesinde ve kișiliğini bulmasında büyük rol oynar. Kısaca beden eğitimi bireyin beden ve ruh sağlığını korumaya, bedensel becerilerini geliștirmeye yönelik, çevresel koșullara ve katılımcıların özelliğine göre değiștirilebilen esnek kurallara dayalı, oyun, jimnastik ve spora dönük araștırma ve çalıșmaların tümünü kapsayan geniș tabanlı bir etkinliktir. 10

21 CEVAPLAYALIM Beden eğitimi ve spor, bireyin yaşamına olumlu katkılarda bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Bedensel faaliyetler insana günlük yaşamda ne gibi kolaylıklar sağlar? Hareketin vücut eğitimine katkısını yazınız.. 3. Beden eğitiminin, insanın sosyalleşmesi ve kişiliğinin gelişmesine etkilerini yazınız. YAZALIM 1- Beden eğitiminin kişinin beden ve ruh sağlığına faydalarını yazınız. BEDEN SAĞLIĞI RUH SAĞLIĞI U d 11

22 SPOR OKUMA PARÇASI REKORA KOŞALIM 1998 yılında yapılan okullar arası kros yarışmasını seyretmeye gitmiştim. Amacım bu yarışmada göz dolduran, gelecek vaat eden sporcuları belirleyip onlarla çalışmaktı. Sporda başarılı olmanın iyi bir antrenman programı uygulamaktan geçtiğine inanıyordum. Kafamda antrenmanla ilgili birçok sistem ve program vardı. Tasarladığım antrenman programını uygulayarak kısa bir zamanda büyük başarılar elde edecektim. Bir an önce bunu uygulayacağım sporcuları bulmak, çalışmalara başlamak ve birlikte sonuca gitmek istiyordum. Yarışma sonucunda kafamdaki sporcu profiline uygun iki öğrenciyi belirledim. Onların doğum tarihlerini aldım ve sporla ilgili düşüncelerini öğrendim. Öğrenciler böyle bir teklifle karşılaşacaklarını ummadıklarından olacak benim ciddi olup olmadığımı sorup duruyorlardı. İleriye dönük ciddi planlarımın olduğunu öğrendiklerinde gözleri çakmak çakmaktı. Hiç zaman kaybetmeden çalışmaya başlamalıydık. Antrenmanlara başladık. Hazırladığımız program doğrultusunda sistemli bir şekilde çalışmalarımız devam etmekteydi. Aradan altı ay gibi bir zaman geçmişti ki millî takım seçmelerine katılmak için İstanbul a gittik. Yarışmaya katılan bütün sporcuların, bizim gibi sistemli bir şekilde çalışıp buraya kazanmak için geldiklerini çok iyi biliyorduk. İşimizin kolay olmadığının farkındaydık. Ama elimize, aylarca süren sistemli, disiplinli bir çalışmanın meyvelerini alabileceğimiz bir fırsat geçmişti. Kusursuz bir organizasyon vardı. Her şey tamamdı, başarı bizi bekliyordu. Yarış sabahı, kendisinden çok şey beklediğim Âdem, Hocam çok rahatım. Yarışmanın sonucu ne olur? dediğinde çok güzel bir derece yapacağını söylemiştim. Ve nihayet yarış başladı. Turlar istediğim derecelerde geçiliyordu ve son tur aynı derece ile geçilirse rekora doğru gidiyorduk. Ve yarışma istediğimiz gibi geçmiş, 1500 metre engelli koşuda ( ) derece ile Türkiye rekorunu kırmış ve birinci olmuştuk. Müsabakalar sonunda bir kere daha çok iyi anlamıştık ki sistemli, programlı bir çalışma güzel bir organizasyonla bütünleşince rekor kırmak işten bile değildir. Tuncer KURT (Bu kitap için düzenlenmiştir.) 12

23 BİLGİ NOTU Spor, ferdin doğal çevresini, insani çevre hâline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliștiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferden veya grupla boș zaman ya da tüm zamanı alacak șekilde meslekleștirerek yaptığı, sosyalleștirici, ruh ve fiziği geliștiren rekabetçi, dayanıșmacı ve kültürel bir kavramdır (İnal,2003). ETKİNLİK - MÜKEMMEL DÖRTLÜ 1. Yukarıdaki şekilden ne anladığınızı yazınız. 2. Yukarıdaki şekilden faydalanarak siz de spor kelimesinin dört harfini farklı kavramlarla anlatınız. 13

24 BİLGİ NOTU Spor, kișinin belli düzenlemeler içinde fiziksel aktivitelerini ve motorik becerilerini, zihinsel, ruhsal ve sosyal davranıșlarını geliștiren, bu özelliklerin belirli kurallar içinde yarıștırılmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyolojik bir olgudur. Spor, evrensel kültürün bir parçası, dili, dini, ırkı farklı insanları birleștiren önemli bir vasıtadır. Dünya barıșına katkı sağlayan çok önemli bir etkinliktir. Bu ișlevlerinin yanı sıra çağımız sporu, insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileyen, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak tanımlanabilir. Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleștirerek çeșitli branșlarda somutlașmıș, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik ve estetik özellikleri gerekli kılan, yarıșmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Amacı yarıșmak ve kazanmaktır (Aracı, 2004). YAZALIM Sporun olmadığı bir hayat nasıl olurdu? Yazınız. 2. Uluslararası ilişkilerde sporun önemini yazınız.

25 ETKİNLİK - KİTLE VE ELİT SPOR Günümüzde spor amatörce ve profesyonelce yapılmaktadır. Amatör sporcu eğlenmek, stresten uzak kalmak, beden ve ruh sağlığını korumak, yeni dostluklar kurmak için spor yaparken profesyonel sporcu ise para kazanmak amacıyla sporu bir meslek olarak yapar. Bilimsel olarak bakıldığında bu kavramlar, kitle sporu ve elit spor yapanlar olarak da ifade edilmektedir. Sporun ruhunda ve temelinde kardeşlik, dostluk, dayanışma ve barış gibi değerler yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda beden eğitimi ile spor arasındaki farklılıklar ve benzerlikler verilmiştir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında, tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. 15

26 ETKİNLİK BİREYSEL SPORLAR VE TAKIM SPORLARI 1. Aşağıdaki tabloda boş kutulara takım sporlarını ve bireysel sporları yazınız. (Hem takım sporu hem de bireysel spor olanları her iki tarafa da yazınız.) Basketbol Judo 16

27 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORU KARŞILAŞTIRMA Beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür. Spor ise bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesinin yanında belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını taşır. (Aracı, 2004) Aslında birbirinden farklı görünse de bir o kadar da birbiriyle bütünleşmiş olan beden eğitimi ve spor, kitle, boş zaman, meslek ve seyir sporu, amatör ve profesyonel spor, sağlık kazanmak için spor ve daha birçok kavramla iç içe geçmiş durumdadır. ETKİNLİK - POSTER HAZIRLAYALIM Yukarıdaki bilgi notu ve aşağıdaki fotograflardan hareketle beden eğitimi ve spor konulu bir poster hazırlayınız. Hazırladığınız posteri sınıf panosunda sergileyiniz. 17

28 ETKİNLİK - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Aşağıdaki tabloda beden eğitimi ve sporun genel özellikleri verilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. SPOR Bir meslektir. Kişiler arası ilişkileri artırır. Bir seyir vasıtasıdır. Zevk verir ve estetiktir. Üretime katkı sağlar. Reklamdır. BEDEN EĞİTİMİ Yarışma değildir. Politika aracı değildir. Eğitim ve eğlence aracıdır. Boş zaman faaliyetidir. Bir bilim ve tekniktir. Profesyonel bir uğraş değildir. YAZALIM 18 Beden eğitimi ve sporun insan sağlığı üzerindeki faydalarını maddeler hâlinde yazınız.

29 ARAŞTIR VE PAYLAŞ Sporun toplumlar arası ilişkilerdeki rolünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıp okul gazetesinde yayınlayınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A- Așağıdaki cümlelerin karșısına yargılar doğru ise D, yanlıș ise Y yazınız. 1. Spor dili, dini, ırkı ve rengi olmayan evrensel bir olgudur. ( ) 2. Spor insanların fiziksel gelișimlerinin yanı sıra ruhsal gelișimlerini de olumlu etkiler. ( ) 3. Spor değișebilen esnek kurallara sahip bir etkinliktir. ( ) 4. Spor bir meslek değildir. ( ) 5. Beden eğitimi, para kazanmak amacıyla da yapılabilir. ( ) B- Așağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 6. Așağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve spor arasındaki farklardan biridir? A) Spor, içinde rekabet unsuru barındırır. B) Beden eğitiminin amacı, kișinin beden ve ruh sağlığını korumaktır. C) Sporun kuralları katıdır. D) Beden eğitimi serbest zaman faaliyetidir. E) Beden eğitimi profesyonel bir uğraștır. 7. Așağıdakilerden hangisi sporun amaçlarından değildir? A) Boș zamanları değerlendirmek. B) El ayak koordinasyonunu geliștirmek. C) Para kazanmak. D) Hastalıklarından kurtulmak (iyileșmek). E) Kișiler arası ilișkileri geliștirmek. C- Așağıdaki soruları cevaplayınız. 8. Beden eğitimi ve sporu tanımlarını așağıya yazınız. Beden eğitimi:... Spor : Beden eğitimi ve spor arasındaki farkları yazınız

30 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. İnsanlar kuvvetli olmak için yaptıkları sporlarda ne tür aletler kullanırlar? 2. Spor branşları içerisinde kuvvet gerektiren branşlar hangileridir? 3. Sporun sistemli hâle gelmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 4. Gelişmiş toplumlarla geri kalmış toplumların sporda bulundukları yeri karşılaştırınız. BİLGİ NOTU Spor kelimesi Latince dağıtmak, birbirinden ayırmak anlamına gelen disportare veya deportare kelimelerinden doğmuștur. Bu kelimeyi İngilizlerin disport, Fransızların ise se déporter ya da se desporter olarak kullandıkları görülmektedir. Zaman içerisinde kelimelerdeki așınma nedeni ile sport daha sonra da spor olarak kullanılmaya bașlanmıș ve literatürdeki yerini almıștır (Alpman, 1972). Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karșımıza çıkarken sonraki dönemlerde toplumlar arası ilișkileri geliștiren, sevgi ve barıșı temsil eden etkinlikler hâline gelmiștir. Önceleri savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken daha sonralarda bireysel sporlar ve takım sporları olarak yarıșma ve müsabakalar hâlinde, insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya bașlanmıștır (Keten, 1993). Beden eğitimi ve spor hareketlerini belli bir program ile uygulamaya bașlayan ve bunu genel eğitim sisteminin bir parçası sayan ilk ulus Eski Yunanlılardır. Yeni çağlarda beden eğitimi ve sporu sistemli bir hâle getiren ülke ise Almanya olmuștur (İnal, 2003). 20

31 ETKİNLİK - YERLEŞİK HAYAT Yerleşik Hayata Geçmeden Önce İnsanlar Beslenme: İnsanlar yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla avlanırken mızrak, ok gibi aletleri bulup zamanla geliştirmişlerdir. Bu da tarihî süreç içerisinde cirit atma, atıcılık ve avcılık gibi spor branşlarını doğurmuştur. Koşma: İnsanlar güç yetiremedikleri yırtıcı hayvanlardan kaçmak için bacaklarını kullanarak koşma(atletizm) sporunun temellerini atmış oldular. Tırmanma: Dağ, tepe veya dik yamaçları aşabilmek için tırmanmaya başlayan insanlar, dağcılık sporunun temelini atmışlardır. Ayrıca küçük engelleri bulunan arazilerden sıçrayarak geçmeleri de engelli koşuların ilkel zamanlardaki bir benzeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki etkinlik incelendiğinde görülecektir ki insanlar, yerleşik hayata geçmeden önce, farkında olmadan günümüzdeki birçok sporun temelini atmış oldular. Siz de insanların, yerleşik hayata geçişlerinden sonra değişen ihtiyaçları doğrultusunda hangi spor branşlarının temellerini attığını yazınız

32 ETKİNLİK - İLİŞKİLENDİRELİM Aşağıdaki tabloda eşleştirilmiş olan kavramlar arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Yazınız. ARAŞTIR VE PAYLAŞ Sosyolojik ve ekonomik yönden gelişmiş toplumların spora bakışlarını araştırınız. Bu konuda bir sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 22

33 ETKİNLİK - DÜN VE BUGÜN Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Aşağıda verilen fotoğraflardan hareketle birinci gruptan sporun kökenini, ikinci gruptan ise sporun tarihî gelişimini tespit ederek sunum yapmaları istenir. 23

34 HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Beden eğitimi ve sporun insanların iş gücünü nasıl etkilediğini araştırınız. 2. Uluslararası turnuvalarda elde edilen başarıların ülke tanıtımına katkıları nelerdir? 3. Atatürk ün beden eğitimi ve sporun önemiyle ilgili sözlerini araştırınız. OKUMA PARÇASI 24 Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde spor aletleri üretimi yapan bir fabrika yönetimi, çalışan personelin verimini artırmak için neler yapılabileceğini araştırırken yöneticilerden emekli beden eğitimi öğretmeni Nihat ÇALMAŞIR, personele her sabah spor yapma önerisinde bulunur. Fabrikanın diğer yöneticileri tarafından önce bu öneri kabul edilemez olarak görünse de, Nihat Bey spor yaptırmayı da üzerine alınca teklif kabul edilir. Fabrikanın bütün çalışanlarına, İsteyen işçilerle her sabah mesai başlamadan spor yapılacağı duyurulur. Artık çalışanlar sabah sporuyla işe başlamaktadır. Sabah düzenli olarak spor yapan işçilerde verimin yüzde seksen oranında arttığı görülür. İki ay sonra konu ile ilgili bir açıklama yapan şirketin Halkla İlişkiler ve Satış Müdürü Abdullah Özdemir, işçileri sabah sporu yapmaları için zorlamadıklarını, ilk zamanlar kişi katılırken her geçen gün bu sayının arttığını; şimdi yaklaşık 120 işçinin katıldığını belirtirken Bizim amacımız günün her saatinde yüksek performans sağlamak. Spor sayesinde verimlilik arttı, işçiler grip bile olmuyor. dedi. Nihat Bey, sabah sporlarına artık fabrika yöneticilerinin de katıldığını ve sabah sporundan çok memnun olduklarını ifade etti. Ayrıca spora başlayan ve düzenli spor yapan işçilerde sigarayı bırakma oranın da hızla arttığını memnuniyet dolu ifadelerle anlattı. Tuncer KURT (Bu kitap için düzenlenmiştir.)

35 ETKİNLİK SPOR FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FAALİYETLERİNİN KAZANDIRDIĞI ÖZELLİKLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER RUHSAL ÖZELLİKLER Çeviklik Hareket Yardımlaşma duygusu Yarışma ruhu Mukavemet Koordinasyon Mücadele azmi Cesaret Sürat Mücadele kuvveti Elastikiyet Çalışma disiplini Yukarıdaki terimlerden yararlanarak beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin bireye kazandırdığı fiziksel ve ruhsal özellikleri birer cümle ile açıklayınız

36 BİLGİ NOTU Beden eğitimi ve spor, insanın sağlığını, karakter olușumunu olumlu yönde etkilemenin yanında moral verimliliğini de artırmaktadır. Bedenî gelișimle birlikte, zihnen ve fikren gelișmiș, millî bilinç sahibi bireyler, yașadıkları toplumda daha sağlıklı ilișkiler kurar. YAZALIM Sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik katkıları nelerdir? Yazınız.. 2. Sporun, sağlıklı yaşama etkilerini yazınız.

37 ETKİNLİK - ATATÜRK DİYOR Kİ 1. Atatürk ün beden eğitimi ve sporun önemi ile ilgili sözlerinden anladıklarınızı arkadaşlarınızla tartışınız. 2. Atatürk ün Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar. sözünü açıklayınız. 3. Beden eğitimi ve sporun önemi ile ilgili güzel sözleri araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 27

38 ARAŞTIR - PAYLAŞ Sporun toplumlar arası ilişkilerdeki rolünü araştırarak araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıp okul gazetesinde yayımlayınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A- Așağıdaki cümlelerin karșısına yargılar doğru ise D, yanlıș ise Y yazınız. 1. Beden eğitimi ve spor, insanın sağlığını ve karakter olușumunu olumlu etkiler. ( ) 2. Çeviklik beden eğitimi ve sporun kișiye kazandırdığı ruhsal özelliklerdendir. ( ) 3. Çalıșma disiplini, beden eğitimi ve sporun kișiye kazandırdığı ruhsal özelliklerdendir. ( ) B- Așağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 4. Așağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve spor arasındaki farklardan değildir? A) Eğitim ve eğlence aracıdır. B) Bir bilim ve tekniktir. C) Kișiler arası ilișkileri artırır. D) Bir seyir vasıtasıdır. E) Sağlıklı bir yașam sağlar. 5. Așağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve sporun kișiye kazandırdığı fiziksel özelliklerdendir? A) Yarıșma ruhu B) Elastikiyet C) Çalıșma disiplini D) Cesaret E) Mücadele azmi 6. Spor hakkında așağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıștır? A) Araçlı ya da araçsız olarak yapılır. B) Ferdî ya da grupla yapılır. C) Kurallı yapılır. D) Meslek olarak yapılır. E) Sağlıklı yașam için yapılır. 28

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 29 Kasım 2013 ta rih ve 150 sa yı lı ka ra rıy la 2014-2015 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum 4. sınıf ve üzeri için Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1 Ankara,... 2011... Baskı Bu kitap Türk Kızılayı nın ve... öğrencilerimize armağanıdır. Yazarlar: Grafik

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

MALTEPE ANADOLU LİSESİ

MALTEPE ANADOLU LİSESİ MALTEPE ANADOLU LİSESİ GİRİŞİMCİ SOLUCANLAR PROJESİ TANITIM KİTAPÇIĞI 2012-2013 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver!

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 STRATEJİK PLANI 1 2011 2014 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

TOPHANE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

TOPHANE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TOPHANE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI. SINIF TEMEL SAC METAL VE HACİM KALIPLARI İMALATI MESLEK TABLOLARI ADI SOYADI GRUP SINIF NO GRUP ÖĞRETMENİ "Türkiye

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı, 10 Eylül 2012 Pazartesi günü, Okul Öncesi ve 1. Sınıf öğrencileri için büyük bir coşkuyla başladı. Öğrencilerimiz, yöneticileri

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özdemir YAVAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı