Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların"

Transkript

1 Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, genel kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2014-ÖSYS'de yeni açılan programlar için (7) En küçük puan ve (8) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında ( ) yer almaktadır. Kontenjanları 2013-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise En küçük puan ve Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmaz ÖSYS'de puan türü değişen programların Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum, programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri sütununda ( ) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: KODU OKUL TÜRÜ 4 Anadolu Teknik Lisesi 3 Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2 Meslek Lisesi 1 Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 9 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. (9) numaralı sütunda programların varsa 2013-ÖSYS deki en küçük puanı yer almaktadır. (8) numaralı sütunda ise en küçük puana karşı gelen başarı sırası yer almaktadır. Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2013 yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır. DİKKAT: Tablolarda yer alan 2013-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2013-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2013-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2014-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, yeni programlar açılmasının, bazı programların kapanmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Programların 2013-ÖSYS yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlarına, ÖSYM nin internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2 Tablo 4 Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Açıklamalar 1. Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz. 2. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. Örneğin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algılama bozukluğu olan görme engellilerin Sınıf Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılmamaktadır. b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konulmaz. 4. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. 5. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. 6. Tablo 4 ün En Küçük Puan ve Başarı Sırası sütunlarında kullanılan kısaltmalar (semboller) aşağıda açıklanmıştır: En Küçük Puan sütununda; d) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014-ÖSYS de yeni açılan yükseköğretim programlarının En Küçük Puan sütununda ( ) işareti bulunmaktadır. e) 2014-ÖSYS'de puan türü değişen yükseköğretim programlarında (* * * *) işareti bulunmaktadır. f) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan yükseköğretim programlarında ise En Küçük Puan sütununda hiçbir işaret bulunmaz. Başarı Sırası sütunlarında, a) 2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede veya 2014-ÖSYS de yeni açılan ya da 2014-ÖSYS'de puan türü değişen programların başarı sırası sütunlarında (...); ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---) işareti bulunmaktadır. b) 2013-ÖSYS'de kontenjanı merkezî yerleştirme ile dolmayan programların başarı sırası sütunlarında hiçbir işaret bulunmaz. Ek puan söz konusu değil ise ek puanlı başarı sırası sütununda (---) işareti bulunmaktadır. DİKKAT: Tabloda yer alan 2013-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2013-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2013-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2014-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, yeni programlar açılmasının, bazı programların kapanmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. 150

3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF ,93377 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , 74, , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 74, 75, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , 74, , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 74, 75, , Biyoloji (İngilizce) 4 MF , 17, 28, Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Fizik (İngilizce) 4 MF , 17, 28, Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Kimya (İngilizce) 4 MF , 17, 28, , Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Matematik (İngilizce) 4 MF , 17, 28, , Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 17, 28, 74, Psikoloji 4 TM , 17, 74, , Sosyoloji 4 TM , 17, 74, , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , 15, 17, , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , 17, 74, , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , 15, 17, ,52281 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 17, 74, 121, , İlahiyat (İÖ) 4 YGS , 2, 17, 121, ,93112 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , , Gıda Mühendisliği 4 MF , , Makine Mühendisliği 4 MF , , Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , 74, Mimarlık 4 MF , , Tıp Fakültesi 6 MF , Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 MF Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri 4 MF Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 YGS , 38, ,40324 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 YGS , 74, ,37719 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) 4 YGS-2 1 1, 74, Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 DİL , Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 4 YGS , , Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 YGS , , Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) 4 YGS-6 1 1, 74, ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (İngilizce) 4 TM , 21, 28, ,94953 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 MF , 21, 28, ,61037 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, ,

4 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, 28, ,06240 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 4 MF-3 3 3, , Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) 4 MF , Psikoloji (Ücretli) 4 TM , Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM-3 5 3, , Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 MF-3 5 3, Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 MF , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 MF , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF-3 5 3, , Hemşirelik (Tam Burslu) 4 MF-3 6 3, 38, 87, , Hemşirelik (%50 Burslu) 4 MF , 38, 87, Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, , Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 4 TM , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF , 21, 28, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF , 17, 21, 28, ,18391 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 4 TM , 21, Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (UOLP- Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 4 TM , 21, ,46902 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) 4 MF , 21, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, 251, Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 TM , 21, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği 4 DİL , Arapça Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Sosyal Hizmet 4 TM , Çevre Mühendisliği 4 MF Gıda Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , Malzeme Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF ,05292 Sağlık Yüksekokulu 2

5 Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , ,54595 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 YGS , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 YGS ,49899 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi Ekonomi ve Finans 4 TM Ekonomi ve Finans (İÖ) 4 TM Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Arkeoloji 4 TM , Arkeoloji (İÖ) 4 TM , Biyoloji 4 MF Felsefe 4 TM , Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL , 127, , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Kimya 4 MF Matematik 4 MF , Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS ,56708 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 17, , Tıp Fakültesi 6 MF , Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 MF Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği 4 TM , , Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Seyahat İşletmeciliği 4 TM , , Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Turizm Rehberliği 4 DİL , 80, , Turizm Rehberliği (İÖ) 4 DİL , 15, 80, , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 TM , , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , 15, Veteriner Fakültesi 5 MF , Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bitki Koruma 4 MF , Biyosistem Mühendisliği 4 MF , Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Süt Teknolojisi 4 MF Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) 4 MF Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF , Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF Zootekni (KKTC Uyruklu) 4 MF Nazilli Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM ,

6 Sosyal Hizmet 4 TM , Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) 4 TM Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 TM , 17, , Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) 4 TM Aydın Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , , Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , 38, ,80029 Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 TM , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri 4 TM ,07267 Söke Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 4 YGS Hemşirelik 4 YGS , 38, ,98809 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 TS-1 1 1, Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Coğrafya 4 TS , Coğrafya (İÖ) 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 4 TS , İstatistik 4 MF Kimya 4 MF Kimya (KKTC Uyruklu) 4 MF Matematik 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS ,76518 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) 4 TM Sinema ve Televizyon 4 TS , Hukuk Fakültesi 4 TM İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM İşletme (İngilizce) 4 TM , 17, , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 TM , Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) 4 TM , İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 4 YGS , İslami İlimler (İÖ) 4 YGS , 2, Biyomedikal Mühendisliği 4 MF , Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF-4 1 4, Elektrik Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Harita Mühendisliği 4 MF , Harita Mühendisliği (İÖ) 4 MF , ,

7 İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Kimya Mühendisliği 4 MF , Maden Mühendisliği 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Mekatronik Mühendisliği 4 MF , Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, Otomotiv Mühendisliği 4 MF , Otomotiv Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 40, , Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 4, 40, , Tıp Fakültesi 6 MF ,50769 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 4 TS , Turizm İşletmeciliği 4 TM Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , Veteriner Fakültesi 5 MF ,65967 Afyon Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) 4 YGS-2 1 1, Hemşirelik 4 YGS , , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 YGS , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 4 YGS , , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (KKTC Uyruklu) 4 YGS-6 1 1, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik 4 YGS Lojistik (İÖ) 4 YGS , Muhasebe 4 YGS , Muhasebe (İÖ) 4 YGS , ,77653 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 5 MF ,10295 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 4 YGS , İslami İlimler (İÖ) 4 YGS , Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim 4 YGS , 846 Sağlık Yüksekokulu 5

8 Hemşirelik 4 YGS , 38, AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Antropoloji 4 TM , Arkeoloji 4 TM , Biyoloji 4 MF Coğrafya 4 TS , Matematik 4 MF Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , ,14672 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF , Tarla Bitkileri 4 MF , Zootekni 4 MF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , ,36431 Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 4 YGS , Ebelik 4 YGS , 38, , Hemşirelik 4 YGS , , Hemşirelik (İÖ) 4 YGS , 2, ,32897 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , 124, , Arkeoloji 4 TM , Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Felsefe (İÖ) 4 TM , Gerontoloji 4 MF , Gerontoloji (KKTC Uyruklu) 4 MF , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , , Psikoloji 4 TM Sanat Tarihi 4 TS , Sanat Tarihi (İÖ) 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS ,96657 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, 75, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , ,37635 Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF ,

9 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 MF Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) 4 TM Mimarlık 4 MF , Sinema ve Televizyon 4 TS ,96237 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4 MF , Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , , Ekonometri 4 TM , Ekonometri (İÖ) 4 TM , , Ekonometri (KKTC Uyruklu) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , , Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) 4 TM , Maliye 4 TM , Maliye (İÖ) 4 TM , , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , ,17174 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , ,44878 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , Gazetecilik (İÖ) 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 TS , Çevre Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Gıda Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , ,59758 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF , ,10706 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) 4 TS Turizm İşletmeciliği 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 TM , 21, Turizm Rehberliği 4 DİL Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF Bitki Koruma 4 MF , Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarım Makineleri 4 MF Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF ,69534 Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama 4 YGS , , Pazarlama (İÖ) 4 YGS , 2, Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 YGS , , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) 4 YGS , 2, ,83737 Alanya Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , ,46495 Alanya İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans 4 TM , Ekonomi ve Finans (İÖ) 4 TM , , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , , Turizm İşletmeciliği 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM , , Uluslararası Ticaret 4 TM ,

10 Uluslararası Ticaret (İÖ) 4 TM , ,42489 Alanya Endüstri Mühendisliği 4 MF , İşletme Mühendisliği 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF Alanya Tıp Fakültesi 6 MF , AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 15, , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 MF , Felsefe 4 TM , Fizik 4 MF İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Matematik 4 MF Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM Maliye (İÖ) 4 TM Yönetim Bilişim Sistemleri 4 TM Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 TM İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 4 YGS , İslami İlimler (İÖ) 4 YGS , 2, Çevre Mühendisliği 4 MF , Endüstri Mühendisliği 4 MF Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Harita Mühendisliği 4 MF , Harita Mühendisliği (İÖ) 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Maden Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF ,17471 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 4 TM Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM Veteriner Fakültesi 5 MF Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 YGS , 38, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 YGS ,76969 Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 4 YGS , Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 YGS , ,94808 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 21, 28, Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM , 17, 21, 28,

11 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , 46, , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, 75, Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , 46, , Matematik 4 MF İstatistik 4 MF Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4 MF ,68371 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 46, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 40, 46, , Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF , 46, , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 MF , 40, 46, Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 YGS , 38, 46, , Hemşirelik 4 YGS , 38, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eczacılık Fakültesi 5 MF , 14, ,38571 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 TM , , Felsefe 4 TM , , Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Sanat Tarihi 4 TS , , Sosyoloji 4 TM , , Tarih 4 TS , , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , ,45503 Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL , 125, , Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 DİL-1 1 1, 90, 125, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , 46, , Fransızca Öğretmenliği 4 DİL , 127, , Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 DİL-1 1 1, 90, 127, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 21, 75, , İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 DİL , 21, 28, 68, İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 YGS-4 1 1, Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF , Fizik 4 MF , İstatistik 4 MF , 21, , Kimya 4 MF , 21, , Matematik 4 MF , ,15481 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 MF , 46, 94, , Pilotaj 4 MF , 41, 46, 94, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 TM , 46, , Uçak Gövde-Motor Bakım 4 MF , 46, 94, , Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , , İktisat 4 TM , , İktisat (İngilizce) 4 TM , 21, , İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 68, İşletme 4 TM , , İşletme (İngilizce) 4 TM , 21, ,

12 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, , İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, 251, , Maliye 4 TM , ,18202 İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın 4 TS , 21, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 TS , 21, , İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 TS , , Sinema ve Televizyon 4 TS , 21, ,68729 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım 4 MF , , İç Mimarlık 4 MF , , Moda Tasarımı 4 TM , , Mimarlık 4 MF , , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 MF , 21, 28, Çevre Mühendisliği 4 MF , 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Endüstri Mühendisliği 4 MF , 21, 86, İnşaat Mühendisliği 4 MF , 21, 86, Kimya Mühendisliği 4 MF , 21, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, ,97510 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 4 MF , 81, 94, , Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) 4 MF , 81, 90, 94, Sosyal Hizmet 4 TM , 81, , Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) 4 TM , 81, 90, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 4 TM , 87, Spor Yöneticiliği 4 TM , 87, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS , , Turizm İşletmeciliği 4 TM , , Turizm Rehberliği 4 DİL , 77, ,43883 Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) , Sosyoloji (Açıköğretim) , Tarih (Açıköğretim) , Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) , İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) , İktisat (Açıköğretim) , Kamu Yönetimi (Açıköğretim) , Maliye (Açıköğretim) , Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) , İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) , Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) , ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) 4 DİL , 83, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL , , Antropoloji 4 TM , Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM , Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Coğrafya 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Dilbilim 4 DİL , Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL , 127, , Halkbilim 4 TS , Hindoloji 4 DİL , Hititoloji 4 TS , Hungaroloji 4 DİL , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 DİL , İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Japon Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Klasik Arkeoloji 4 TM , , Kore Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Latin Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Leh Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM , 81, , Psikoloji 4 TM ,

13 Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Sanat Tarihi 4 TS , Sinoloji 4 DİL , Sosyoloji 4 TM , Sümeroloji 4 TS , Tarih 4 TS , Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 TM , , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Urdu Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eczacılık Fakültesi 5 MF , 14, ,41804 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , , Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , 46, ,19263 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF Biyoloji 4 MF , Fizik 4 MF İstatistik 4 MF , Kimya 4 MF , Matematik 4 MF , Hukuk Fakültesi 4 TM ,64550 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 17, 121, , İlahiyat (İngilizce) 4 YGS , 17, 21, ,68894 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , 17, , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , 17, , Bilgisayar Mühendisliği 4 MF , 21, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , 21, 86, Fizik Mühendisliği 4 MF , 21, , Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , 21, 86, Gıda Mühendisliği 4 MF , 21, , Jeofizik Mühendisliği 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF , 21, , Kimya Mühendisliği 4 MF , 21, ,96727 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF , Çocuk Gelişimi 4 TM , Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) 4 TM , Ebelik 4 MF , 46, , Ebelik (KKTC Uyruklu) 4 MF , 46, 87, Hemşirelik 4 MF , 46, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 TM , Sosyal Hizmet 4 TM ,92701 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , 21, , İktisat 4 TM , 21, , İşletme 4 TM , 21, , Maliye 4 TM , 21, , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM , 21, , Uluslararası İlişkiler 4 TM , 21, , Tıp Fakültesi 6 MF , Veteriner Fakültesi 5 MF , Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF , Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF , Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF , Bitki Koruma 4 MF , Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF , 21, Süt Teknolojisi 4 MF Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarım Makineleri 4 MF Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) 4 MF , Tarla Bitkileri 4 MF , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF , Zootekni 4 MF ,

14 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Gürcü Dili ve Edebiyatı 4 DİL Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , Eşit Ağırlıklı Programlar 4 TM , , Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ) 4 TM , 46, Çevre Mühendisliği 4 MF Gıda Mühendisliği 4 MF ,32732 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , Çevre Mühendisliği 4 MF Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 4 MF Peyzaj Mimarlığı 4 MF Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS , Hemşirelik 4 YGS , ,59451 Hopa İktisat 4 TM , İşletme 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM ,11099 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eczacılık Fakültesi 5 MF , Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF , Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , , Arkeoloji 4 TM , Arkeoloji (İÖ) 4 TM , Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM , Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 4 TM , Coğrafya 4 TS , Coğrafya (İÖ) 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 4 TS , Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Felsefe 4 TM , Felsefe (İÖ) 4 TM , İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL , , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL , 15, , Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL , Sanat Tarihi 4 TS , Sanat Tarihi (İÖ) 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Sosyoloji (İÖ) 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS ,28723 Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF , Hukuk Fakültesi 4 TM , Hukuk Fakültesi (İÖ) 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM , Ekonometri 4 TM ,

15 Ekonometri (İÖ) 4 TM , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM , Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM , Uluslararası İlişkiler 4 TM , Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 TM , Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) 4 TM İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , 17, 121, , İlahiyat (İÖ) 4 YGS , 2, 17, 121, ,70218 İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 TS , Gazetecilik (İÖ) 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS , Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 TS ,37581 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL , 83, , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Biyoloji Öğretmenliği 4 MF Coğrafya Öğretmenliği 4 TS Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 TM Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , Fizik Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 15, 75, , Kimya Öğretmenliği 4 YGS Matematik Öğretmenliği 4 MF Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM , Sınıf Öğretmenliği 4 TM , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS , Tarih Öğretmenliği 4 TS Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 TS Türkçe Öğretmenliği 4 TS , , Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 MF Peyzaj Mimarlığı 4 MF , Şehir ve Bölge Planlama 4 MF , Bilgisayar Mühendisliği 4 MF , Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Çevre Mühendisliği 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , 17, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , 15, 17, , Endüstri Mühendisliği 4 MF , Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 MF , İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Kimya Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği 4 MF , 17, , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , 15, 17, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 MF Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF , Ebelik 4 MF , 78, , Hemşirelik 4 MF , ,10827 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF Tıp Fakültesi 6 MF , Tıp Fakültesi (İngilizce) 6 MF , 17, , Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 MF Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 TS , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 4 TS , Turizm İşletmeciliği 4 TM , Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 TM Veteriner Fakültesi 5 MF ,37667 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF ,

16 Bitki Koruma 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF , Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Tarım Ekonomisi 4 TM , Tarım Makineleri 4 MF Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF , Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF , Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) 4 MF Zootekni 4 MF Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) , 712 *** , İşletme (Açıköğretim) , Sosyal Hizmet (Açıköğretim) , 712 *** , Sosyoloji (Açıköğretim) , Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 MF ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 DİL , 21, 28, 77, , Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-1 5 3, 17, 21, 28, , Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) 4 DİL-1 5 3, 21, 28, 77, , Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 DİL , 21, 28, 77, , Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, , Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 5 3, 17, 21, 28, ,98660 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) 4 MF , , Mimarlık (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 21, , Mimarlık (%50 Burslu) 4 MF-4 8 3, 21, , Mimarlık (%25 Burslu) 4 MF-4 9 3, 21, , Hukuk Fakültesi (Ücretli) 4 TM , , Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM , 21, ,67299 İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 4 TS , 21, 28, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 3 3, 17, 21, 28, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TS , 17, 21, 28, , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 21, 28, , İktisat (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, , İktisat (%75 Burslu) 4 TM , İktisat (%50 Burslu) 4 TM , , İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 17, 21, 28, , İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 21, 28, İşletme (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , İşletme (%50 Burslu) 4 TM , , İşletme (%25 Burslu) 4 TM , İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, 17, 21, 28, , İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) 4 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-2 4 3, , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 TM , , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) 4 TM , , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 2 3, 17, 21, 28, , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 21, 28, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 4 3, 17, 21, 28, , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM-2 7 3, 17, 21, 28, , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 21, 28, Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 17, 21, 28, , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 21, 28, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, ,

17 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP- Incarnate Word) (Ücretli) 4 MF , 28, 251, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 21, 28, , Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , İmalat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 2 3, 17, 21, 28, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 7 3, 17, 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, , Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 21, 28, Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 21, 28, , Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 6 3, 17, 21, 28, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 21, 28, , Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu) 4 MF , 17, 21, 28, , Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 5 3, 17, 21, 28, Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-6 4 1, 17, 21, 28, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-6 6 1, 3, 17, 21, 28, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-1 8 1, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-1 8 1, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 21, 28, , Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%25 Burslu) 4 YGS-1 4 1, 3, 17, 21, 28, ,64558 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 DİL-1 3 3, 21, , İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 DİL , 21, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 4 MF-3 3 3, , Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) 4 MF ,

18 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) 4 DİL , Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) 4 DİL-3 3 3, 115, , Psikoloji (Ücretli) 4 TM , Psikoloji (Tam Burslu) 4 TM-3 7 3, , Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 TS-2 6 3, , Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 TS , , Bankacılık ve Finans (Ücretli) 4 TM Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 4 TM , , İktisat (Ücretli) 4 TM İktisat (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , İktisat (%50 Burslu) 4 TM , , İşletme (Ücretli) 4 TM İşletme (Tam Burslu) 4 TM-1 5 3, , İşletme (%50 Burslu) 4 TM , , Kamu Yönetimi (Ücretli) 4 TM Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-2 6 3, , Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 TM , , Maliye (Ücretli) 4 TM Maliye (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, , Maliye (%50 Burslu) 4 TM , , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 4 TM Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 4 TM-2 6 3, , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 TM , , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) 4 TM Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) 4 TM-1 6 3, , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) 4 TM , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, , Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, , Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, , Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Harita Mühendisliği (Ücretli) 4 MF Harita Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 6 3, , İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 4 MF İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, , Makine Mühendisliği (Ücretli) 4 MF Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 5 3, , Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF , , Mimarlık (Ücretli) 4 MF Mimarlık (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, ,90177 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) 4 TM Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 TM-3 6 3, , Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 4 TM , Hemşirelik (Ücretli) 4 MF , Hemşirelik (Tam Burslu) 4 MF-3 6 3, 38, Hemşirelik (%50 Burslu) 4 MF , 38, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-1 2 1, 3, 17, 18, 21, , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 18, 21, İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL-1 2 1, 18, 21, İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 DİL-1 4 1, 3, 18, 21, , İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 DİL , 3, 18, 21, Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 YGS-5 2 1, 17, 18, 21, Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 YGS-5 6 1, 3, 17, 18, 21, , Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 YGS , 3, 17, 18, 21, , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 6 3, 17, 18, 21, , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-3 3 3, 17, 18, 21, , Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, , Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, , Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 9 3, 17, 18, 21, ,

19 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-3 3 3, 17, 18, 21, , Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 7 3, 17, 18, 21, , Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 4 3, 17, 18, 21, , Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, İşletme (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 5 3, 17, 18, 21, , İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 17, 18, 21, , Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 5 3, 17, 18, 21, , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 18, 21, , Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, , Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM , 17, 18, 21, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 6 3, 17, 18, 21, , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 9 3, 17, 18, 21, ,48893 İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video (Ücretli) 4 TS , 18, 21, Fotoğraf ve Video (Tam Burslu) 4 TS-1 5 3, 17, 18, 21, Fotoğraf ve Video (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 6 3, 17, 18, 21, , Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 TS , 18, 21, İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 6 3, 17, 18, 21, , İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 7 3, 17, 18, 21, , Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) 4 TS , 18, 21, , Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 6 3, 17, 18, 21, , Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TS-1 4 3, 17, 18, 21, , Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, , Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TS , 17, 18, 21, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 18, 21, , Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 TM , 18, 21, , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 8 3, 17, 18, 21, , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 4 TM-1 9 3, 17, 18, 21, Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, , Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 18, 21, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 18, 21, , Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 7 3, 17, 18, 21, , Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 18, 21, , Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 MF , 17, 18, 21, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 9 3, 17, 18, 21, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, , Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, , Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 7 3, 17, 18, 21, , İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21,

20 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 6 3, 17, 18, 21, İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 4 3, 17, 18, 21, , Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, , Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 3 3, 17, 18, 21, , Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 MF , 18, 21, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 8 3, 17, 18, 21, ,33332 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 MF , , Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 MF-3 8 3, 18, , Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 MF-3 8 3, 18, Çocuk Gelişimi (Ücretli) 4 TM , Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 TM-3 3 3, 18, Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 4 TM , 18, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 MF , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF-3 8 3, 18, , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 4 MF , 18, Hemşirelik (Tam Burslu) 4 MF-3 4 3, 18, 38, , Hemşirelik (%50 Burslu) 4 MF , 18, 38, Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 18, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) 4 TM , 18, , Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) 4 TM , 18, Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF , 18, 21, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-3 6 3, 17, 18, 21, , Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 6 MF-3 2 3, 17, 18, 21, ,28774 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 4 MF , Coğrafya 4 TS , Coğrafya (İÖ) 4 TS , Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF , Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF , Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) 4 MF Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Tarih (İÖ) 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS , İktisat 4 TM , İktisat (İÖ) 4 TM , İktisat (KKTC Uyruklu) 4 TM İşletme 4 TM , İşletme (İÖ) 4 TM , Maliye 4 TM Maliye (İÖ) 4 TM Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 TM Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) 4 TM İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 YGS , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 MF , Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Endüstri Mühendisliği 4 MF , Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 MF , Gıda Mühendisliği 4 MF İnşaat Mühendisliği 4 MF , İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 MF , Jeoloji Mühendisliği 4 MF Makine Mühendisliği 4 MF , Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF , , Mimarlık 4 MF ,31613 Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS , Biyoloji Öğretmenliği 4 MF Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF , Fizik Öğretmenliği 4 MF İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF , , İngilizce Öğretmenliği 4 DİL , 75, , Kimya Öğretmenliği 4 YGS Matematik Öğretmenliği 4 MF Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS , Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS , ,

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Program Kodu Üniversite Türü Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Eğitim Dili Uyruk Durum Puan Türü 2015 Kont. 2015 Yerlş. 2015 Boş Kalan Kont. 2015 Doluluk Oranı En Küçük Puan En Büyük

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*)

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) ÖN LİSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI İLAN NUMARASI BAZLI Veri En Büyük ÖYP PUAN En Küçük ÖYP OUANI 5180 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

Detaylı

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır.

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. YGS ve SONRASI YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. Eski sistemde sınavın birinci bölümüne denk

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 19.03.2015 1 ATATÜRK MESLEKİ VE ANADOLU 19.03.2015 2 19.03.2015 3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS Başvuru Tarihleri : 02.01.2014-15.01.2014 Sınav Tarihi

Detaylı

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ 1/ 15 Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel talebinde

Detaylı