ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĠZMĠR

2 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hakkında Bilgiler... 5 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kontenjanları BaĢvuru KoĢulları BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler... 8 Özel Yetenek Ön Kayıt, Kurs ve Sınav Tarihleri... 9 Özel Yetenek Sınavlarının Uygulanması BÖLÜM I Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Örgün Öğretim, Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavları BÖLÜM II Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavları.. 29 BÖLÜM III Özel Yetenek Sınavlarında Genel BaĢarı (YerleĢtirme) Puanının Hesaplanması

4 4

5 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA BĠLGĠLER 1976 yılında Türkiye nin ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Ege Üniversitesi bünyesinde eğitime baģlamıģtır yılında tüm beden eğitimi bölümleri Eğitim Fakültelerine bağlanınca Yüksekokul olarak eğitimine ara vermiģtir yılında Spor Yüksekokullarının açılmasına yeniden izin verilince, ikinci kez Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Ege Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime baģlamıģtır. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun Misyonu: Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araģtırıcı ve üretici Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Spor BranĢ Antrenörleri ve Spor Yöneticileri yetiģtirmek, Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaģam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun geliģmesine çalıģmak, Vizyonu: Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliģmiģ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren kurumları ile eģdeğer bir eğitim ve araģtırma kurumu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun üç Bölümü ve beģ Anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümler ve Anabilim Dalları: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksekokulumuzda 4 yıl süreli lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı (seçmeli) olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden yararlanma olanağı da vardır. 5

6 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ, SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ VE ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMLERĠ ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Öğretim yılı için tek aģamada yapılacak yetenek sınavı sonucunda alacağı Örgün, Ġkinci öğretim ve Yabancı uyruklu öğrencilerin bölümlere göre kontenjanları Tablo 1 de belirtilmiģtir. Tablo 1: Örgün, Ġkinci Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi ÖRGÜN ÖĞRETĠM Milli Sporcu Kontenjanı* Diğer Toplam Milli Sporcu Kontenjanı* ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM Diğer Toplam Örgün YABANCI UYRUKLU Ġkinci Öğretim * Milli Sporcu Kontenjanı : Yükseköğretim BaĢkanlığı nın 5773 sayılı yazısına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleģtirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıģtır. Ġlgi yazıda bu kontenjanın %75 i Olimpik spor branģlarından %25 i ise Olimpik olmayan spor branģlarından oluģması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen milli sporcu kontenjanlarının dağılımı aģağıdaki tabloda yeralmaktadır. ÖRGÜN ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM BÖLÜMLER Olimpik Olimpik Olmayan Toplam Olimpik Olimpik Olmayan Toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi * *Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde sadece 9 olimpik branģa ait antrenörlük eğitimi verildiğinden diğer branģlardan gelen milli sporcular için kontenjan ayrılmamıģtır. 6

7 OLĠMPĠK SPOR BRANġLARI* Olimpik sporlar, Yaz ve KıĢ Olimpiyat Oyunları nda yarıģması bulunan dallardır. Söz konusu sporlar her Olimpiyat Oyunları na göre farklılık gösterebilir. Günümüz Yaz Olimpiyat Oyunları nın Spor Dalları ; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Hokey, Eskrim, Futbol, GüreĢ, Golf, Halter, Hentbol, Judo, Kano, Kürek, Masa tenisi, Modern pentatlon, Okçuluk, Rugby, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken, Yüzme dallarından oluģmaktadır. Günümüz KıĢ Olimpiyat Oyunları nın Spor Dalları ; Kayak, Kızak, Paten, Buz hokeyi, Biatlon, Curling, Bobsleigh dallarından oluģmaktadır. * Kaynak ( ) BAġVURU KOġULLARI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavlarına Ön kayıt yaptırabilmek için adaylar (yabancı uyruklular dahil) öncelikle, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesinde ( ) bulunan link aracılığı ile ön kayıt için gerekli olan baģvuru formunu dolduracaktır. Adayların internet üzerinden yaptıkları baģvuruların ardından, sayfa 8 de belirtilen belgeleri tamamlayarak Yüksekokul kayıt bürosuna Ģahsen baģvuracak ve ön kayıt iģlemini tamamlayacaktır. Posta ile yapılacak baģvurular kabul edilmeyecektir. 1. Özel Yetenek sınavlarına baģvurabilmek için adayların (yabancı uyruklular hariç) 2012 YGS ye girmeleri zorunludur. 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, 2012 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almıģ olmaları gerekmektedir. 3. Liselerin herhangi bir alanından mezun Milli Sporcular, Millilik belgelerini Spor Genel Müdürlüğü ve/veya ilgili Federasyonlardan alarak ibraz etmeleri koģulu ile 2012 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 170 puan almıģ olmaları gerekmektedir. 4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin, Ege Üniversitesi tarafından 2012 yılında yapılan EGEYÖS Sınavına girmiģ olmaları ve Ege Üniversitesi Yurt DıĢından Öğrenci Kabulü Esaslarına ĠliĢkin Yönergeye uygun Ģartları taģımaları gerekir. Bilgi için tıklayınız. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin yerleģtirme koģulları için sayfa 70 deki açıklamalara bakınız. 5. Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek Öğrenimi kazanmıģ adaylar da katılabilir. ĠTĠRAZLAR Adayların Özel Yetenek Sınav puanlarına iliģkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iģ gününde saat ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak. ġubesi No lu hesabına (TR ) yatırıldıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır. Ġtiraz bedeli olarak 150 TL alınacaktır. Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuç kontrol listeleri yüksekokul resmi internet sitesinde (http://besyo.ege.edu.tr) ve Yüksekokul binasındaki panolarda ilan edilecektir. Adayların listelerde kendilerine ait verilere iliģkin olası yanlıģlıklara itirazları, ilanı takip eden ilk iki iģ günü ye kadar yapılacaktır. Kazananlar ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 7

8 ÖZEL YETENEK SINAVLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER yılına ait YGS (Yabancı Uyruklular için EGEYÖS) sonuç belgesi ya da onaylı fotokopisi, X 6 ebadında son üç ayda çekilmiģ, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek Ģekilde, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 2 adet vesikalık fotoğraf, 3- Resmi bir sağlık kuruluģundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun uygulamalı özel yetenek sınavlarına katılmasında sakınca yoktur yazmalıdır. 4- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karģılaģtırılacaktır), Yabancı uyruklu adaylar için pasaportunun aslı ve fotokopisi. 5- Milli sporcular için (Yabancı Uyruklular hariç), Spor Genel Müdürlüğü nden veya ilgili Federasyonlardan alınan "Milli Sporcu Belgesi", 6- Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü özel yetenek sınavlarına girecek adaylar için; Spor Genel Müdürlüğü nden, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerinden veya ilgili Federasyonlardan alınan spor geçmiģine yönelik onaylı belge, 7- Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor alanlarından mezun olan adayların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve onaylı fotokopisi, 8- Liselerden 2012 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmıģ ve öğrenim gördükleri alan/bölüm/kol adı ile kodunu içeren belge, 9- Sınav kurs ücretlerinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontu, a) Banka Bilgileri: Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ġubesi ġube Kodu: 5038 Hesap Numarası : IBAN No: TR b) Kurs ücreti olarak adaylar, bir bölüm için 275 TL, iki bölüm (1+1) için 300 TL, üç bölüm (1+1+1) için 325 TL yatıracaklardır. c) Kurs ücretleri iade edilmeyecektir. 9- BaĢvurular, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıt Bürosuna Ģahsen adayın kendisi tarafından yapılacaktır. 10- Posta ile yapılacak baģvurular kabul edilmeyecektir. 8

9 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM KAYIT, KURS VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ Ön Kayıt : Haziran 2012 Kurs : Haziran 2012 Yetenek Sınavı : Temmuz 2012 Parkur (200 puan) Temmuz 2012 Takım Sporları (300 puan) + 50 puan Milli Sporcular) SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM KAYIT, KURS VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ Ön Kayıt : Haziran 2012 Kurs : Haziran 2012 Yetenek Sınavı : Temmuz 2012 Parkur (200 puan) +Spor geçmiģi (200puan) + YGS Katkısı (100 puan) ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ Ön Kayıt : Haziran 2012 ve 9 Temmuz 2012 Kurs : 09 Temmuz 2012 Yetenek Sınavı : Temmuz 2012 (Spor geçmiģi 300 puan + Uygulama 200 puan) ÖNEMLĠ NOT: 1. Orta Öğretim BaĢarı Puanları, ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav Puanlarına eklenerek yerleģtirme punları hesaplanacak ve bölümlere göre kazananların listesi ilan edilecektir. 2. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, yüksekokulumuz resmi internet sitesinden (http://besyo.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı resmi internet (http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır. 3. Sınavların uygulanması, değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi ile ilgili tüm kararlar ve yetkiler Ege Üniversitesi BESYO Yönetim Kuruluna aittir. 4. Kazanan adayların kesin kayıt iģlemleri Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından gerçekleģtirilecektir. 9

10 BÖLÜM I BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ (ÖRGÜN ÖĞRETĠM) ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Beden Eğitimi ve Spor (BES) Öğretmenliği Bölümü yalnızca Örgün Öğretimde öğrenci kabul etmektedir. Bu bölümde Özel Yetenek Uygulama Sınavları: Genel Sportif Yetenek Parkuru ve bir adet Seçmeli Takım Sporu sınavlarından oluģur. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), Adayların Genel Sportif Yetenek Parkurundan (ġekil 1) aldığı puan (Tablo 2) ile SeçmiĢ olduğu bir Takım Sporundan aldığı puanların toplamından oluģur. Genel Sportif Yetenek Parkuru..200 Puan Seçmeli Takım Sporu. 300 Puan Toplam 500 Puan *Milli sporcular: Spor Genel Müdürlüğü nden veya ilgili federasyonlardan alınmıģ Millilik belgesinin aslı ve fotokopisini (Özerk federasyonlar için federasyon baģkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı) Özel Yetenek Sınavları kayıt tarihleri içerisinde getirecektir. Kayıt tarihleri içerisinde millilik belgesini yüksekokul müdürlüğümüze ibraz etmeyen aday öğrencilerin millik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan spor kıyafetleri ile katılacaktır. 10

11 BAġLANG ÇIKIġ IÇ Genel Sportif Yetenek Parkuru Parkuru A G B F H E VARIġ C ġekil 1: BES Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri Genel Sportif Yetenek Parkuru D 11

12 Genel Sportif Yetenek Parkuruna ĠliĢkin Açıklamalar: Parkurun ÇıkıĢ ve VarıĢ noktaları arasındaki zaman, elektronik olarak fotoseller aracılığı ile (1/10 saniye hassasiyetle) ölçülür. Ölçülen zaman karģılığı alınacak puanlar Tablo 2 de yer almaktadır. Parkurda (ġekil 1) yer alan bölümlere iliģkin açıklamalar aģağıdaki gibidir: A) Büyük Slalomlu KoĢu: Aday kendi çıkıģı ile fotosellerin arasından geçerek zamanı baģlatır, slalom konilerinin etrafından sırası ile koģarak geçer ve parkurun bu bölümünü tamamlar. Eğer aday slalom konilerinin yerini bariz Ģekilde değiģtirir veya devirirse bu konileri tekrar yerine koyarak koģusuna devam edebilir. Aday kapı atlayacak olursa, atladığı kapıya dönerek hareketine devam etmek zorundadır. B) File Üzerinden Top Atıp Tutma: Slalom bölümünü tamamlayan aday yanındaki sepet içinde duran sağlık topunu (Erkekler: 6kg, Kızlar: 4kg) alarak her seferinde 3 metre yükseklikteki file üzerinden geçecek Ģekilde bir taraftan diğer tarafa 4 kez atar ve tutar. Topun her defasında file üzerinden geçirilmesi zorunludur. Eğer top file üzerinden geçtikten sonra yere düģerse, aday topu alıp hareketine devam edebilir. File üzerinden geçirilen top parkurda yer alan herhangi bir istasyondaki yapıyı bozarsa, aday bu yapıyı eski konumuna getirdikten sonra sınava devam edebilir. Topun 4. kez file üzerinden geçirilmesinden sonra, alınan sepetin içinde kalacak Ģekilde bırakılması zorunludur. C) Engeller üzerinden sıçrama: Topu yerine bırakan aday, aralarında 1,5m mesafe bulunan 5 Engelin (Erkekler: 75cm; Kızlar: 65cm) üzerinden sıçrayarak geçer. Eğer aday bu geçiģ sırasında engellerden bazılarını devirecek olursa, devirdiği engelleri uygun konuma getirdikten sonra tekrar üzerinden sıçrayarak geçer ve hareketine devam edebilir. D) Top TaĢıyarak Sprint Mekik: BeĢinci engelin üzerinden sıçrayarak geçen aday, aralarında 5 metre mesafenin olduğu ve içinde ikiģer adet sağlık topunun (erkekler: 5kg, kızlar: 3kg) bulunduğu iki kasa arasında, bir kasadan aldığı topu diğer kasaya bırakıp, bu kasadan alacağı topu diğer kasaya taģıma hareketini 4 kez tekrar eder. Aday her defasında kasaya bıraktığı toptan farklı bir topu taģımak zorundadır. Topların taģınması veya kasaya bırakılıp alınması sırasında top kaçarsa, aday tarafından getirilip kasanın içerisine bırakılması zorunludur. E) Küçük Slalomlu GidiĢ-DönüĢ KoĢu: Top taģımayı tamamlayan aday 1,5m aralıklarla dizili 4 adet slalom çubuğunu, ön taraftan (Atlama Beygiri tarafından) baģlayarak ve hem gidiģte hem dönüģte aralarından geçecek Ģekilde (slalom yaparak) kateder. Eğer aday slalom konilerinin yerini bariz Ģekilde değiģtirir veya devirirse bu konileri tekrar yerine koyarak koģusuna devam edebilir. Adayın kapı atlaması durumunda, atladığı kapıyı geçmek üzere geri dönerek kaldığı yerden devam etmesi zorunludur. F) Atlama Beygiri Üzerinden Geçme: Slalom çubukları arasından koģuyu tamamlayan aday, erkekler: 115cm; kızlar: 95cm yüksekliğindeki atlama beygiri üzerinden geçer. GeçiĢ sırasında bir ya da iki elini dayamak koģuluyla, bir ya da iki ayağını basarak veya basmadan dilediği Ģekilde geçer. Ancak bu geçiģ sırasında aday, beygirin her iki tarafında bulunan dikmeleri devirecek olursa, dikmeleri eski konumuna getirip yeniden geçmek zorundadır. Beygirin üzerinden atletizm baranģının engel geçiģi, yunus takla, salto vb. gibi hareketlerle geçilemez. G) Minderde Öne Takla: Atlama Beygiri üzerinden geçen aday 5cm kalınlığındaki bir cimnastik minderinin üzerinde öne takla yapar. Öne takla formu dıģındaki bir baģka takla formu kullanılamaz. BaĢka bir takla formu kullanan aday istasyon sorumlusu öğretim elemanınca geri çağırılarak öne takla formunu mutlaka yerine getirmesi sağlanacaktır. H) 20 Metre Sürat KoĢusu: Minderde öne taklayı tamamlayan aday, önündeki iki koni dıģından dolaģtıktan sonra 20 metrelik mesafeyi belirlenen kulvar içerisinde olabildiğince süratle koģar ve fotosellerin önünden geçerek parkuru tamamlar. 12

13 Tablo 2: Genel Sportif Yetenek Parkuru Puanları ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN PUAN PUAN Derece Derece Derece Derece 40:0 ve altı :00 ve altı 58:3 58: :03:7 1:03:9 40:1 40: :1 47:3 58:6 58:8 98 1:04:0 1:04:2 40:4 40: :4 47:6 58:9 59:1 96 1:04:3 1:04:5 40:7 41: :7 48:0 59:2 59:4 94 1:04:6 1:04:8 42:0 42: :1 48:4 59:5 59:7 92 1:04:9 1:05:1 42:3 42: :5 48:8 59:8 1:00:0 90 1:05:2 1:05:4 42:6 42: :9 49:2 1:00:1 1:00:2 88 1:05:5 1:05:7 42:9 43: :3 49:6 1:00:3 1:00:4 86 1:05:8 1:06:0 43:2 43: :7 50:0 1:00:5 1:00:6 84 1:06:1 1:06:3 43:5 43: :1 50:4 1:00:7 1:00:8 82 1:06:4 1:06:6 44:0 44: :5 50:8 1:00:9 1:01:0 80 1:06:7 1:06:9 44:3 44: :9 51:2 1:01:1 1:01:2 78 1:07:0 1:07:2 44:6 44: :3 51:6 1:01:3 1:01:4 76 1:07:3 1:07:5 45:1 45: :7 52:0 1:01:5 1:01:6 74 1:07:6 1:07:8 45:4 45: :1 52:4 1:01:7 1:01:8 72 1:07:9 1:08:1 45:7 46: :5 52:8 1:01:9 1:02:0 70 1:08:2 1:08:4 46:1 46: :9 53:2 1:02:1 1:02:2 68 1:08:5 1:08:7 46:4 46: :3 53:6 1:02:3 1:02:4 66 1:08:8 1:09:0 46:7 46: :7 54:0 1:02:5 1:02:6 64 1:09:1 1:09:3 47:0 47: :1 54:4 1:02:7 1:02:8 62 1:09:4 1:09:6 47:3 47: :5 54:8 1:02:9 1:03:0 60 1:09:7 1:09:9 47:7 48: :9 55:2 1:03:1 1:03:2 58 1:10:0 1:10:2 48:1 48: :3 55:5 1:03:3 1:03:4 56 1:10:3 1:10:5 48:5 48: :6 55:8 1:03:5 1:03:6 54 1:10:6 1:10:8 48:9 49: :9 56:1 1:03:7 1:03:8 52 1:10:9 1:11:0 49:3 49: :2 56:4 1:03:9 1:04:0 50 1:11:1 1:11:2 49:7 50: :5 56:7 1:04:1 1:04:2 48 1:11:3 1:11:4 50:1 50: :8 57:0 1:04:3 1:04:4 46 1:11:5 1:11:6 50:5 50: :1 57:3 1:04:5 1:04:6 44 1:11:7 1:11:8 50:9 51: :4 57:6 1:04:7 1:04:8 42 1:11:9 1:12:0 51:3 51: :7 57:9 1:04:9 40 1:12:1 51:7 52: :0 58:2 1:05:0 38 1:12:2 52:1 52: :3 58:5 1:05:1 36 1:12:3 52:5 52: :6 58:8 1:05:2 34 1:12:4 52:9 53: :9 59:1 1:05:3 32 1:12:5 53:3 53: :2 59:4 1:05:4 30 1:12:6 53:7 54: :5 59:7 1:05:5 28 1:12:7 54:1 54: :8 1:00:0 1:05:6 26 1:12:8 54:5 54: :00:1 1:00:3 1:05:7 24 1:12:9 54:9 55: :00:4 1:00:6 1:05:8 22 1:13:0 55:3 55: :00:7 1:00:9 1:05:9 20 1:13:1 55:6 55: :01:0 1:01:2 1:06:0 18 1:13:2 55:9 56: :01:3 1:01:5 1:06:1 16 1:13:3 56:2 56: :01:6 1:01:8 1:06:2 14 1:13:4 56:5 56: :01:9 1:02:1 1:06:3 12 1:13:5 56:8 57: :02:2 1:02:4 1:06:4 10 1:13:6 57:1 57: :02:5 1:02:7 1:06:5 8 1:13:7 57:4 57: :02:8 1:03:0 1:06:6 6 1:13:8 57:7 57: :03:1 1:03:3 1:06:8 4 1:13:9 58:0 SEÇMELĠ 58:2 TAKIM 102 SPORLARI 1:03:4 SINAVLARI 1:03:6 1:07:0 ve üstü 2 1:14:0 ve üstü 13

14 1- BASKETBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan) ġekil 5: Basketbol Uygulama Sınavı Basketbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama 1. Ribaunt puan 2. BaĢ üstü pas puan 3. Slalom Top sürme puan 4. Hareketli Göğüs pası...20 puan 5. Sol turnike puan 6. Top sürme (reverse) Önden, arkadan ve bacak arası el değiģtirme puan 7. Yerden sektirme pas, koģu ve stop puan 8. Sağ ters turnike puan 9. Sol ters turnike puan 10. Top sürme puan 11. Sıçrayarak tek el Ģut puan 12. Durarak Ģut (serbest atıģ) puan Toplam.300 Puan. 14

15 2- FUTBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan) PARKURUN MESAFESĠ metre 10 2 ġekil 3: Futbol Uygulama Sınavı Futbol Uygulama Sınavında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (ġekil 3): 1. 1., 5. ve 9. istasyonlarda top sektirmeler ayaküstü ile yapılacaktır (2-3 top sektirmeden sonra top kontrolleri yapılacaktır) istasyonda; Konilere topun her dokunuģunda 5 puan kaybedilecek, Her bir koninin top sürmeden geçilmesinde 5 puan kaybedilecek, Konilerdeki dönüģler sırasında tekniğe uygun ayak kullanılmadığında her bir hata için 5 puan kaybedilecektir istasyonda top sürme tekniğine 16 puan, vuruģ tekniğine 16 puan ve hedefe isabete 8 puan verilecektir istasyonda vuruģ tekniğine 14 puan ve hedefe isabete (belirlenen hedefe) 16 puan verilecektir. 5. Parkur maksimum 2 15 dk süresinde bitirilecektir. Belirtilen sürede parkuru bitiremeyen sporcular sınavdan bir (2) puan alacaktır. Futbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama 1) Top sektirme ayak içi top kontrolü...30 Puan 2) Konilerin arasından top sürme (slalom)...40 Puan 3) Ayak içi pas (ver-kaç)..20 Puan 4) Basit aldatma (tek zamanlı). 20 Puan 5) Top sektirme- ayak üstü top kontrolü..30 Puan 6) Top sürme ve hareketli topa üst vuruģ.40 Puan 7) Duran topa üst vuruģ (2 vuruģ).30 Puan 8) Çalım (tek makas)...30 Puan 9) Top sektirme- göğüs ile top kontrolü...30 Puan 10) Cruyff Aldatması.30 Puan Toplam.300 Puan 1 15

16 3- HENTBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan) ġekil 4: Hentbol Uygulama Sınavı Hentbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama 1. Slalom top sürme, sola aldatma-sağdan geçiģ ve sıçrayarak atıģ..120 puan 2. DüĢerek atıģlar (2 adet)...60 puan 3. Temel pas, bilek pası, sıçrayarak pas, dayanma adımsız temel atıģ..120 puan Toplam..300 Puan 16

17 4- VOLEYBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 PUAN ) HAREKET UYGULAMA PUAN Duvarda parmak pas Öne Pas (5 adet), son pastan sonra kontrol pas-geriye pas (1 adet) 50 Duvarda manģet pas Öne ManĢet (5 adet), son manģetten sonra kontrol manģetgeriye manģet (1 adet) 50 Duvarda smaç-manģet Duvara smaç, gelen topu kendi üstüne manģetle kontrol, baģ üstüne parmak pas ve tekrar duvara smaç (5 adet) 50 Duvara tenis servis ve Servis için yerde duvardan itibaren 6 m ye çizilen sınır karģılama dıģından 3 servis ve servisin kendi baģ üstüne karģılanması 75 Filede smaç Filede kendi attığı topa 2 adet smaç (serbest alana) 75 TOPLAM 300 AÇIKLAMALAR: Puanlamalarda teknik beceri ve hedefe isabet değerlendirilecektir. Parmak pas, manģet pas ve servisler için; duvarda erkeklerde 2.43m, bayanlarda 2.24 m yükseklikten itibaren çizilmiģ dikdörtgen alan (geniģlik 1.5m x yükseklik 1 m) hedef olacaktır. Parmak pas, manģet pas ve smaç-manģet; yerde duvardan itibaren 2,5m ye çizilen sınır dıģından oynanacaktır. ManĢet pasta; ilk top duvara parmak pasla baģlatılacaktır. 17

18 SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ (ÖRGÜN ve ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Spor Yöneticiliği Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavı tek aģamada yapılacaktır. Adaylar Örgün veya Ġkinci Öğretimden herhangi birini ya da her ikisini birden tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında bildirmeleri gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), adayların Spor GeçmiĢi Puanı (SGP) (Tablo 3), Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) sonucuna göre (aldığı en yüksek puan karģılığı) alacağı katkı puanı (Tablo 4) ve Genel Sportif Yetenek Parkurundan (ġekil 1) aldığı puanın (Tablo 2) toplanmasından oluģur. Genel Sportif Yetenek Parkuru ve puanları BES Öğretmenliği ile aynıdır. Ġki bölüme de kayıt yaptıran adayların Genel Sportif Yetenek Parkuru puanları, iki bölüm için ayrı ayrı yapılacak değerlendirmelerde de kullanılacaktır. Spor GeçmiĢi Puanı..200 Puan YGS Katkı Puanı Puan Genel Sportif Yetenek Parkuru Puanı Puan Toplam Puan NOT: Spor GeçmiĢi Puanı yalnızca Olimpik Spor BranĢları için geçerlidir (Bkz. Sayfa 7) Tablo 3: Spor Yöneticiliği Bölümü Spor GeçmiĢi Puanları Ġçin Öngörülen Kriterler Ġlk 4'e girenler Katılanlar Takım Sporları (Puan) (Puan) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa ġampiyonaları, Milli FISU ve Akdeniz Oyunları Sporcular ISF, Karadeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Milli Olmayan Festivali (EYOF) En üst ligde oynamıģ olanlar En üst ligin bir alt ligi (Futbolda Bank Asya ve 2. Lig) Lig (Bu lige sahip olan branģlar için) Kulüplü Gençler Türkiye ġampiyonaları Finalleri ile Liseler Türkiye ġampiyonaları Finalleri Milli sporcular Milli Olmayan Bireysel Sporlar Ġlk 4'e girenler (Puan) Katılanlar (Puan) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa ġampiyonaları, FISU ve Akdeniz Oyunları ISF, Karadeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) Büyükler kategorisinde kulüpler ve Ferdi Türkiye ġampiyonaları (Atletizm ve Yüzme hariç) Gençler kategorisinde kulüpler ve Ferdi Türkiye ġampiyonaları (Atletizm ve Yüzme hariç) Atletizm için Bayanlarda: Tablo 4-a, b, c ve Erkeklerde: 5-a, b, c de belirtilen derece karģılığı puanlar dikkate alınacaktır. Yüzme için Bayanlarda: Tablo 11 ve Erkeklerde Tablo 12 de belirtilen derece karģılığı puanlar dikkate alınacaktır. 18

19 Tablo 4-a: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 100m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

20 Tablo 4-b: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 3km YürüyüĢ 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ 200 7: : : : : :25 28:02 57:41 1:58: : : : : : :33 28:15 58:07 1:59: : : : : : :41 28:28 58:33 2:00: : : : : : :41 58:59 2:01: : : : : : :54 59:26 2:02: : : : : : :04 29:07 59:53 2:03: : : : : : :12 29:20 1:00:20 2:04: : : : : : :33 1:00:47 2:05: : : : : : :47 1:01:14 2:05: : : : : : :37 30:00 1:01:42 2:06: : : : : : :45 30:14 1:02:09 2:07: : : : : : :53 30:27 1:02:37 2:08: : : : : : :41 1:03:05 2:09: : : : : : :10 30:55 1:03:33 1:03: : : : : : :18 31:09 1:04:02 2:11: : : : : : :27 31:23 1:04:31 2:12: : : : : : :37 1:05:00 2:13: : : : : : :44 31:51 1:05:29 2:14: : : : : : :53 32:06 1:05:58 2:15: : : : : : :02 32:20 1:06:28 2:16:36 1 8: : : : : :35 1:06:58 2:17:37 20

21 Tablo 4-c: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Heptatlon 200 1,60 3,00 5,20 11,80 12,00 38,00 38,00 38, ,59 2,98 5,16 11,76 11,90 37,60 37,60 37, ,58 2,95 5,12 11,72 11,80 37,20 37,20 37, , ,08 11,68 11,70 36,80 36,80 36, ,56 2,90 5,04 11,64 11,60 36,40 36,40 36, ,55 2,88 5,00 11,60 11,50 36,00 36,00 36, ,54 2,85 4,96 11,55 11,40 35,60 35,60 35, ,53 2,83 4,92 11,50 11,20 35,20 35,20 35, ,52 2,80 4,88 11,45 11,00 34,80 34,80 34, ,51 2,78 4,84 11,40 10,80 34,40 34,40 34, ,50 2,75 4,80 11,35 10,60 34,00 34,00 34, ,49 2,73 4,76 11,30 10,40 33,60 33,60 33, ,48 2,70 4,72 11,25 10,20 33,20 33,20 33, ,47 2,68 4,68 11,20 10,00 32,80 32,80 32, ,46 2,65 4,64 11,15 9,80 32,40 32,40 32, ,45 2,63 4,60 11,10 9,60 32,00 32,00 32, ,44 2,60 4,58 11,00 9,40 31,60 31,60 31, ,43 2,58 4,56 10,90 9,20 31,20 31,20 31, ,42 2,55 4,54 10,80 9,00 30,80 30,80 30, ,41 2,53 4,52 10,70 8,80 30,40 30,40 30, ,40 2,50 4,50 10,60 8,60 30,00 30,00 30,

22 Tablo 5-a: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 110m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

23 Tablo 5-b: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ Oktatlon 200 6: : : : : :48 50:45 1:45: : : : : : :58 51:03 1:45: : : : : : :08 51:22 1:46: : : : : : :17 51:41 1:46: : : : : : :27 52:00 1:47: : : : : : :37 52:19 1:48: : : : : : :47 52:38 1:48: : : : : : :57 52:57 1:49: : : : : : :08 53:17 1:50: : : : : : :18 53:36 1:50: : : : : : :28 53:56 1:51: : : : : : :39 54:16 1:52: : : : : : :49 54:36 1:52: : : : : : :00 54:57 1:53: : : : : : :10 55:17 1:54: : : : : : :15 55:25 1:54: : : : : : :20 55:35 1:54: : : : : : :25 55:44 1:55: : : : : : :30 55:54 1:55: : : : : : :35 56:05 1:55: : : : : : :40 56:13 1:56:

24 Tablo 5-c: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Dekatlon 200 1,90 3,90 6,55 13,75 14,50 38,50 43,00 48, ,89 3,88 6,52 13,70 14,40 38,20 42,60 47, ,88 3,85 6,49 13,65 14,30 37,90 42,20 47, ,87 3,83 6,46 13,60 14,20 37,60 41,80 46, ,86 3,80 6,43 13,55 14,10 37,30 41,40 46, ,85 3,78 6,40 13,50 14,00 37,00 41,00 46, ,84 3,75 6,37 13,45 13,90 36,70 40,60 45, ,83 3,73 6,34 13,40 13,80 36,40 40,20 45, ,82 3,70 6,31 13,35 13,70 36,10 39,80 44, ,81 3,68 6,28 13,30 13,60 35,80 39,40 44, ,80 3,65 6,25 13,25 13,50 35,50 39,00 44, ,79 3,63 6,21 13,20 13,40 35,20 38,60 43, ,78 3,60 6,18 13,15 13,30 34,90 38,20 43, ,77 3,58 6,15 13,10 13,20 34,60 37,80 42, ,76 3,55 6,12 13,05 13,10 34,30 37,40 42, ,75 3,53 6,08 13,00 13,00 34,00 37,00 42, ,74 3,50 6,05 12,95 12,90 33,70 36,60 41, ,73 3,48 6,02 12,90 12,80 33,40 36,20 41, ,72 3,45 5,98 12,85 12,70 33,10 35,80 40, ,71 3,43 5,94 12,80 12,60 32,80 35,40 40, ,70 3,40 5,90 12,75 12,50 32,50 35,00 40, NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama kuralı gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 24

25 YÜZME BRANġI SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-11 BAYANLAR Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :36,61 00:46,29 00:42,47 00:38,66 01:20,48 02:54,23 06:04,92 12:24,67 01:40,06 03:34,49 01:29,77 03:10,71 01:25,90 03:08,33 03:15,11 06:49, :35,84 00:45,32 00:41,59 00:37,85 01:18,80 02:50,60 05:57,32 12:09,15 01:37,98 03:30,02 01:27,90 03:06,74 01:24,11 03:04,41 03:11,04 06:41, :35,12 00:44,41 00:40,75 00:37,09 01:17,21 02:47,17 05:50,13 11:54,49 01:36,01 03:25,79 01:26,13 03:02,98 01:22,41 03:00,70 03:07,20 06:33, :34,44 00:43,55 00:39,96 00:36,37 01:15,71 02:43,92 05:43,33 11:40,61 01:34,14 03:21,80 01:24,46 02:59,43 01:20,81 02:57,19 03:03,56 06:25, :33,79 00:42,73 00:39,21 00:35,69 01:14,29 02:40,84 05:36,88 11:27,45 01:32,37 03:18,01 01:22,87 02:56,06 01:19,30 02:53,86 03:00,11 06:18, :33,18 00:41,95 00:38,49 00:35,04 01:12,94 02:37,91 05:30,75 11:14,92 01:30,69 03:14,40 01:21,36 02:52,85 01:17,85 02:50,70 02:56,83 06:11, :32,59 00:41,21 00:37,81 00:34,42 01:11,65 02:35,11 05:24,89 11:02,97 01:29,09 03:10,96 01:19,92 02:49,79 01:16,47 02:47,67 02:53,70 06:04, :32,03 00:40,50 00:37,16 00:33,82 01:10,41 02:32,44 05:19,29 10:51,54 01:27,55 03:07,66 01:18,54 02:46,86 01:15,15 02:44,78 02:50,71 05:58, :31,49 00:39,82 00:36,53 00:33,25 01:09,22 02:29,87 05:13,90 10:40,56 01:26,07 03:04,50 01:17,22 02:44,05 01:13,89 02:42,00 02:47,83 05:52, :30,47 00:38,52 00:35,35 00:32,17 01:06,97 02:25,00 05:03,70 10:19,74 01:23,28 02:58,50 01:14,71 02:38,72 01:11,49 02:36,74 02:42,38 05:40, :29,50 00:37,96 00:34,82 00:31,15 01:04,86 02:20,41 04:54,09 10:00,13 01:21,20 02:54,05 01:12,49 02:34,05 01:09,22 02:31,78 02:37,24 05:30, :28,58 00:36,78 00:33,73 00:30,18 01:02,83 02:16,02 04:44,91 09:41,39 01:18,67 02:48,62 01:10,23 02:29,24 01:07,06 02:27,04 02:32,33 05:19,88 25

26 YÜZME BRANġI SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-12 ERKEKLER Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :32,48 00:41,15 00:37,77 00:35,33 01:11,92 02:37,95 05:33,53 22:04,12 01:30,19 03:15,34 01:20,50 02:54,23 01:17,61 02:51,94 02:57,64 06:16, :31,80 00:40,29 00:36,98 00:34,59 01:10,42 02:34,66 05:26,58 21:36,53 01:28,31 03:11,27 01:18,83 02:50,60 01:15,99 02:48,36 02:53,94 06:08, :31,16 00:39,48 00:36,23 00:33,90 01:09,01 02:31,55 05:20,01 21:10,46 01:26,53 03:07,43 01:17,24 02:47,17 01:14,46 02:44,97 02:50,44 06:01, :30,56 00:38,72 00:35,53 00:33,24 01:07,67 02:28,61 05:13,80 20:45,79 01:24,85 03:03,79 01:15,74 02:43,92 01:13,02 02:41,77 02:47,13 05:54, :29,98 00:37,99 00:34,86 00:32,61 01:06,39 02:25,81 05:07,90 20:22,38 01:23,26 03:00,33 01:14,32 02:40,84 01:11,65 02:38,73 02:43,99 05:47, :29,44 00:37,30 00:34,23 00:32,02 01:05,19 02:23,16 05:02,29 20:00,11 01:21,74 02:57,05 01:12,97 02:37,91 01:10,34 02:35,84 02:41,00 05:41, :28,92 00:36,64 00:33,62 00:31,45 01:04,03 02:20,62 04:56,94 19:38,86 01:20,29 02:53,91 01:11,67 02:35,11 01:09,10 02:33,08 02:38,15 05:35, :28,42 00:36,00 00:33,04 00:30,91 01:02,93 02:18,20 04:51,82 19:18,53 01:18,91 02:50,91 01:10,44 02:32,44 01:07,90 02:30,44 02:35,43 05:29, :27,94 00:35,40 00:32,49 00:30,39 01:01,87 02:15,87 04:46,90 18:59,00 01:17,58 02:48,03 01:09,25 02:29,87 01:06,76 02:27,90 02:32,81 05:23, :27,03 00:34,25 00:31,43 00:29,40 00:59,86 02:11,45 04:37,58 18:21,99 01:15,06 02:42,57 01:07,00 02:25,00 01:04,59 02:23,10 02:27,84 05:13, :26,17 00:33,16 00:30,44 00:28,47 00:57,96 02:07,29 04:28,79 17:47,12 01:12,68 02:37,43 01:04,88 02:20,41 01:02,55 02:18,57 02:23,16 05:03, :25,36 00:32,13 00:29,48 00:27,58 00:56,15 02:03,32 04:20,40 17:13,79 01:10,41 02:32,51 01:02,85 02:16,02 01:00,59 02:14,24 02:18,69 04:53,97 26

27 Tablo 6: Spor Yöneticiliği Bölümü YGS Katkı Puanları Tablosu Alt Sınır Üst Sınır PUAN Alt Sınır Üst Sınır PUAN ve üzeri

28 28

29 BÖLÜM II ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ (ÖRGÜN ve ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel yetenek sınavı tek aģamada yapılacaktır. Adaylar Örgün ve Ġkinci Öğretimden herhangi birini ya da her ikisini tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında belirtmeleri gerekmektedir Antrenörlük Eğitimi Bölümü için adaylar yalnızca bir spor branģı seçebilirler. Adayların özel yetenek sınav puanları (ÖSYP), uygulamalı sınav puanı ile spor geçmiģi puanlarının toplamından oluģacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü uygulama sınavlarında puan barajı uygulanacaktır. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Adayların seçmiģ olduğu branģlara göre Uygulama Sınavı Puanı ve Spor GeçmiĢi Puanları aģağıdaki gibidir: BĠREYSEL SPORLAR: UYGULAMA SINAVI SPOR GEÇMĠġĠ PUANI Atletizm. 200 Puan puan Artistik Cimnastik 200 Puan puan Ritmik Cimnastik Puan puan Yüzme 200 Puan puan Tenis 200 Puan puan TAKIM SPORLARI: UYGULAMA SINAVI SPOR GEÇMĠġĠ PUANI Futbol 200 Puan puan Basketbol Puan puan Voleybol 200 Puan puan Hentbol. 200 Puan puan Spor BranĢlarına iliģkin Spor GeçmiĢi Puanları her spor branģının kendi kriterlerine göre değerlendirilecektir (ilgili branģ açıklamalarına bakınız). SEÇĠLECEK SPOR BRANġLARI 1. ATLETĠZM 2. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK 3. RĠTMĠK CĠMNASTĠK 4. YÜZME 5. TENĠS 6. BASKETBOL 7. FUTBOL 8. HENTBOL 9. VOLEYBOL Not: Yukarıdaki branģlara göre antrenörlük kontenjanlarının belirlenmesinde B.E.S.Y.O Yönetim Kurulu kararı geçerlidir. 29

30 ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Atletizm Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANI (300 PUAN) Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) için öngörülen kriterler: a. Milli Sporcular Spor GeçmiĢinden tam puan (300) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Spor Genel Müdürlüğü nden alınmıģ, Milli oldukları yarıģmaların yer tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi Millilik belgesinin aslı ve fotokopisinin (Özerk Federasyonlar için Federasyon BaĢkanı, özerk olmayan Federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı) kayıt sırasında verilmesi gerekir. b. Milli Sporcu olmayanlar; resmi yarıģmalarda gerçekleģtirdikleri en iyi derecelere göre, Spor GeçmiĢi Puan Tablosunda (Bayanlar: Tablo 7-a, b, c ve Erkekler: Tablo 8-a, b, c) belirtilen puanları alırlar. Kullanılacak olan belgeler Ġlgili kurum (Atletizm Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır. 30

31 Tablo 7-a: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 100m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

32 Tablo 7-b: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 3km YürüyüĢ 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ 300 7: : : : : :47 26:59 55:33 1:54: : : : : : :55 27:12 55:58 1:55: : : : : : :02 27:24 56:24 1:56: : : : : : :10 27:37 56:49 1:56: : : : : : :49 57:15 1:57: : : : : : :25 28:02 57:41 1:58: : : : : : :33 28:15 58:07 1:59: : : : : : :41 28:28 58:33 2:00: : : : : : :41 58:59 2:01: : : : : : :54 59:26 2:02: : : : : : :04 29:07 59:53 2:03: : : : : : :12 29:20 1:00:20 2:04: : : : : : :33 1:00:47 2:05: : : : : : :47 1:01:14 2:05: : : : : : :37 30:00 1:01:42 2:06: : : : : : :45 30:14 1:02:09 2:07: : : : : : :53 30:27 1:02:37 2:08: : : : : : :41 1:03:05 2:09: : : : : : :10 30:55 1:03:33 1:03: : : : : : :18 31:09 1:04:02 2:11: : : : : : :27 31:23 1:04:31 2:12: : : : : : :37 1:05:00 2:13: : : : : : :44 31:51 1:05:29 2:14: : : : : : :53 32:06 1:05:58 2:15: : : : : : :02 32:20 1:06:28 2:16:36 1 8: : : : : :35 1:06:58 2:17:37 32

33 Tablo 7-c: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Heptatlon 300 1,65 3,20 5, ,50 40,00 40,00 40, ,64 3,15 5,36 11,96 12,40 39,60 39,60 39, ,63 3,10 5,32 11,92 12,30 39,20 39,20 39, ,62 3,05 5,28 11,88 12,20 38,80 38,80 38, ,61 3,03 5,24 11,84 12,10 38,40 38,40 38, ,60 3,00 5,20 11,80 12,00 38,00 38,00 38, ,59 2,98 5,16 11,76 11,90 37,60 37,60 37, ,58 2,95 5,12 11,72 11,80 37,20 37,20 37, , ,08 11,68 11,70 36,80 36,80 36, ,56 2,90 5,04 11,64 11,60 36,40 36,40 36, ,55 2,88 5,00 11,60 11,50 36,00 36,00 36, ,54 2,85 4,96 11,55 11,40 35,60 35,60 35, ,53 2,83 4,92 11,50 11,20 35,20 35,20 35, ,52 2,80 4,88 11,45 11,00 34,80 34,80 34, ,51 2,78 4,84 11,40 10,80 34,40 34,40 34, ,50 2,75 4,80 11,35 10,60 34,00 34,00 34, ,49 2,73 4,76 11,30 10,40 33,60 33,60 33, ,48 2,70 4,72 11,25 10,20 33,20 33,20 33, ,47 2,68 4,68 11,20 10,00 32,80 32,80 32, ,46 2,65 4,64 11,15 9,80 32,40 32,40 32, ,45 2,63 4,60 11,10 9,60 32,00 32,00 32, ,44 2,60 4,58 11,00 9,40 31,60 31,60 31, ,43 2,58 4,56 10,90 9,20 31,20 31,20 31, ,42 2,55 4,54 10,80 9,00 30,80 30,80 30, ,41 2,53 4,52 10,70 8,80 30,40 30,40 30, ,40 2,50 4,50 10,60 8,60 30,00 30,00 30,

34 Tablo 8-a: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 110m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

35 Tablo 8-b: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ Oktatlon 300 6:20.76 : : : : :01 49:15 1:41: : : : : : :10 49:32 1:42: : : : : : :19 49:50 1:43: : : : : : :29 50:08 1:43: : : : : : :38 50:26 1:44: : : : : : :48 50:45 1:45: : : : : : :58 51:03 1:45: : : : : : :08 51:22 1:46: : : : : : :17 51:41 1:46: : : : : : :27 52:00 1:47: : : : : : :37 52:19 1:48: : : : : : :47 52:38 1:48: : : : : : :57 52:57 1:49: :44.45 : : : : :08 53:17 1:50: : : : : : :18 53:36 1:50: : : : : : :28 53:56 1:51: : : : : : :39 54:16 1:52: : : : : : :49 54:36 1:52: : : : : : :00 54:57 1:53: : : : : : :10 55:17 1:54: : : : : : :15 55:25 1:54: : : : : : :20 55:35 1:54: : : : : : :25 55:44 1:55: : : : : : :30 55:54 1:55: : : : : : :35 56:05 1:55: : : : : : :40 56:13 1:56:

36 Tablo 8-c: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Dekatlon 300 1,95 4,10 6, ,00 40,00 45,00 50, ,94 4,00 6,67 13,95 14,90 39,70 44,60 49, ,93 3,98 6,64 13,90 14,80 39,40 44,20 49, ,92 3,95 6,61 13,85 14,70 39,10 43,80 48, ,91 3,93 6,58 13,80 14,60 38,80 43,40 48, ,90 3,90 6,55 13,75 14,50 38,50 43,00 48, ,89 3,88 6,52 13,70 14,40 38,20 42,60 47, ,88 3,85 6,49 13,65 14,30 37,90 42,20 47, ,87 3,83 6,46 13,60 14,20 37,60 41,80 46, ,86 3,80 6,43 13,55 14,10 37,30 41,40 46, ,85 3,78 6,40 13,50 14,00 37,00 41,00 46, ,84 3,75 6,37 13,45 13,90 36,70 40,60 45, ,83 3,73 6,34 13,40 13,80 36,40 40,20 45, ,82 3,70 6,31 13,35 13,70 36,10 39,80 44, ,81 3,68 6,28 13,30 13,60 35,80 39,40 44, ,80 3,65 6,25 13,25 13,50 35,50 39,00 44, ,79 3,63 6,21 13,20 13,40 35,20 38,60 43, ,78 3,60 6,18 13,15 13,30 34,90 38,20 43, ,77 3,58 6,15 13,10 13,20 34,60 37,80 42, ,76 3,55 6,12 13,05 13,10 34,30 37,40 42, ,75 3,53 6,08 13,00 13,00 34,00 37,00 42, ,74 3,50 6,05 12,95 12,90 33,70 36,60 41, ,73 3,48 6,02 12,90 12,80 33,40 36,20 41, ,72 3,45 5,98 12,85 12,70 33,10 35,80 40, ,71 3,43 5,94 12,80 12,60 32,80 35,40 40, ,70 3,40 5,90 12,75 12,50 32,50 35,00 40, NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama kuralı gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 36

37 2. ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde (Tablo 9 ve Tablo 10) yer alan branģlardan birini seçeceklerdir. a. Seçtikleri branģtan elde ettikleri derecenin karģılığı puanlar Uygulama Sınavı Puanını oluģturacaktır. b. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. c. Uzun Atlama ve Üçadım Atlama ile Atma branģlarında adaylara 6 deneme hakkı verilir. d. Seçilen branģlara, ilan edilen programda belirtilen saatlerde girmek zorunludur. e. Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır. f. Adayların Özel Yetenek Sınavı puanlarına iliģkin itirazları, sınavın bitimini takip eden iģ gününde saat ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak. ġubesi No lu hesabına (TR ) yatırıldıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır. Ġtiraz bedeli olarak 150 TL alınacaktır. 100 m Engel ve Atma BranĢlarına iliģkin teknik ölçüler aģağıdaki gibi olacaktır. *ERKEKLER 110 m Engel: 91,4cm. Gülle Çekiç Ağırlığı: 6kg Disk Ağırlığı:1,75kg Cirit ağırlığı: 800g *BAYANLAR 100 m Engel: 76,2cm Gülle Çekiç Ağırlığı: 4kg Disk Ağırlığı: 1kg Cirit Ağırlığı: 600g 37

38 Tablo 9: BAYANLAR ATLETĠZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELĠ 100 m 400 m 1500 m 3000 m 100 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , ve altı ve altı ve altı ve altı ve altı ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 32, , , ,47 32, , , ,44 32, , , ,41 32, , , , ,90 31, , , ,75 31, , , ,60 31, , ,29 31,40 32,45 31, , ,26 31,25 32,30 31, , ,23 31,10 32,15 31, , , ,00 31, , ,17 30, , , ,14 30, , , , , , , ,40 30, , , ,25 30,50 38

39 100 m 400 m 1500 m 3000 m 100 m Engel* Uzun Atlama Puan Yüksek Atlama Üçadım Atlama Sırıkla Atlama Gülle** Atma Disk*** Atma Cirit**** Atma Çekiç** Atma , ,02 30,05 31,10 30, , ,99 29, , , ,96 29,80 30,80 30, , ,93 29,70 30,65 30, , ,90 29, , , ,87 29, , , ,84 29, , , ,81 29,30 30,05 29, , ,78 29,20 29,90 29, , ,75 29,10 29,80 29, , ,72 29,00 29,70 29, , ,69 28,90 29,60 29, , ,66 28,80 29,50 29, , ,63 28,70 29,40 29, , ,60 28,60 29,30 29, , ,57 28,50 29,20 28, , ,54 28,40 29,10 28, , ,51 28,30 29,00 28, , ,48 28,20 28,90 28, , ,45 28,10 28,80 28, , ,42 28,00 28,70 28, , ,39 27,90 28,60 28, , ,36 27,80 28,50 28, , ,33 27,70 28,40 28, , ,30 27,60 28,30 28, , ,27 27,50 28,20 27, , ,24 27,40 28,10 27,80 39

40 100 m 400 m 1500 m 3000 m 100 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , ,21 27,30 28,00 27, , ,18 27,20 27,90 27, , ,15 27,10 27,80 27, , ,12 27,00 27,70 27, , ,09 26,90 27,60 27, , ,06 26,80 27,50 27, , ,03 26,70 27,40 27, , ,00 26,60 27,30 27, , ,97 26,50 27,20 26, , ,94 26,40 27,10 26, , ,91 26,30 27,00 26, , ,88 26,20 26,90 26, , ,85 26,10 26,80 26, , ,82 26,00 26,70 26, ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri 4,13 ve altı ve altı 9.66 ve altı 1.75 ve altı 7,79 ve altı 25,90 ve altı 26,60 ve altı ve altı NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 40

41 Tablo 10: ERKEKLER ATLETĠZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELĠ 100 m 400 m 1500 m 5000 m ve altı ve altı ve altı ve altı 110 m Engel* ve altı Uzun Atlama 6,40 ve üz. Puan 200 Yüksek Atlama 1,90 ve üz. Üçadım Atlama ve üzeri Sırıkla Atlama 3,60 ve üz. Gülle** Atma 13,00 ve üz. Disk*** Atma 36,00 ve üzeri Cirit**** Atma 44,00 ve üz. Çekiç** Atma 42,00 ve üzeri , ,97 35,90 43,90 41, , ,94 35,80 43,80 41, , ,91 35,70 43,70 41, , ,88 35,60 43,60 41, , , ,55 12,85 35,50 43,50 41, , ,82 35,40 43,40 41, , ,79 35,30 43,30 41, , ,76 35,20 43,20 41, , ,73 35,10 43,10 41, , , ,50 12,70 35,00 43,00 41, , ,67 34,90 42,90 41, , ,64 34,80 42,80 41, , ,61 34,70 42,70 40, , ,58 34,60 42,60 40, , , ,45 12,55 34,50 42,50 40, , ,52 34,40 42,40 40, , ,49 34,30 42,30 40, , ,46 34,20 42,20 40, , ,43 34,10 42,10 40, , , ,40 12,40 34,00 42,00 40, , ,37 33,90 41,92 40, , ,34 33,80 41,84 40, , ,31 33,70 41,76 40, , ,28 33,60 41,68 40,12 41

42 100 m 400 m 1500 m 5000 m 110 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , , ,35 12,25 33,50 41,60 40, , ,22 33,40 41,52 39, , ,19 33,30 41,44 39, , ,16 33,20 41,36 39, , ,13 33,10 41,28 39, , , ,30 12,10 33,00 41,20 39, , ,07 32,90 41,12 39, , ,04 32,80 41,04 39, , ,01 32,70 40,96 39, , ,98 32,60 40,88 39, , , ,25 11,95 32,50 40,80 39, , ,92 32,40 40,72 39, , ,89 32,30 40,66 39, , ,86 32,20 40,58 39, , ,83 32,10 40,50 38, , , ,20 11,80 32,00 40,42 38, , ,77 31,90 40,36 38, , ,74 31,80 40,28 38, , ,71 31,70 40,20 38, , ,68 31,60 40,12 38, , , ,15 11,65 31,50 40,04 38, , ,62 31,40 39,96 38, , ,59 31,30 39,88 38, : , ,56 31,20 39,80 38, , ,53 31,10 39,72 38, , , ,10 11,50 31,00 39,64 38, , ,46 30,90 39,56 38, , ,42 30,80 39,48 38,12 42

43 100 m 400 m 1500 m 5000 m 110 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , ,38 30,70 39,40 38, , ,34 30,60 39,30 38, , , ,05 11,30 30,50 39,20 37, , ,26 30,40 39,10 37, , ,22 30,30 39,00 37, , ,18 30,20 38,80 37, , , ,14 30,10 38,70 37, , ,00 11,10 30,00 38,60 36, , ,00 29,90 38,40 37, , , ,90 29,80 38,20 37, , ,80 29,70 38,00 37, , ,95 10,70 29,60 37,80 37, ,35 6 1, ,60 29,50 37,60 36, , ,50 29,40 37,40 36, ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri 5,30 ve altı 1 1,60 ve altı ve altı 2,90 ve altı 10,40 ve altı 29,30 ve altı 37,20 ve altı 36,40 ve altı NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 43

44 ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük eğitimi programına alınacak Artistik Cimnastik antrenörü adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 P) Puanlama için öngörülen kriterler: Genel Kriterler; *Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ulusal ġampiyonalar, Kulüplerarası ġampiyonalar). *Adayların Okul YarıĢmalarındaki performansları (Yıldızlar ve Gençler Kategorisi). Puanlama; a) Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde düzenlenen uluslararası yarıģmalar (Dünya, Avrupa ve Balkan Ģampiyonaları-Olimpiyat ve Akdeniz oyunları-isf yarıģması ile Uluslararası Turnuva yarıģmaları) b) Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Cimnastik Federasyonundan alacakları, Milli oldukları yarıģmaların Yer, Tarih ve Organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları takdirde Spor geçmiģinden tam puan (300 P) almıģ kabul edilirler KULÜPLERARASI YARIġMALAR YILDIZ GENÇ BÜYÜK *Ġlk 3 te yer alma 225 Puan 250 Puan 275 Puan *4, 5 ve 6 ıncı olma 175 Puan 200 Puan 225 Puan 1.2.OKULLARARASI TÜRKĠYE ġampġyonalari YILDIZ GENÇ *Ġlk 3 te yer alma 150 Puan 200 Puan *4,5 ve 6 ıncı olma 115 Puan 160 Puan 1.3. FERDĠ TÜRKĠYE ġampġyonasi YILDIZ GENÇ BÜYÜK * Ġlk 3 te yer alma 225 Puan 250 Puan 275 Puan *4,5 ve 6 ıncı olma 175 Puan 200 Puan 225 Puan 44

45 2. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) Antrenörlük bölümü Artistik Cimnastik sınavına girecek adaylar aģağıda belirtilen özel istekler doğrultusunda erkekler (6 alet) ve bayanlar (4 alet) ayrı ayrı serbest seri hazırlayacaklardır. Buna göre sınava girecek adayların Artistik Cimnastik sınav değerlendirmesi Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) kurallarına göre yapılacaktır. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. YER (35 P) Amut Çember Denge duruģu ElliaĢma Kartvil Flik flak Öne salto Geriye salto KULPLU BEYGĠR (35 P) Makas Devir BitiriĢ HALKA (35 P) Alt yatay duruģ L duruģu Düz tokat Geriye salto ERKEKLER ATLAMA MASASI (25 P) ElliaĢma PARALEL (35 P) Çiftkol çıkıģı (önde, geride) Kipe Omuz amudu Amut Bir duruģ elementi BitiriĢ BARFĠKS (35 P) Kipe Öne devir Geriye devir BitiriĢ ATLAMA MASASI (35 P) ElliaĢma BAYANLAR KIZ PARALELĠ (55 P) Kipe Karın dönüģleri Alt bardan üst bara ya da üst bardan alt bara geçiģ hareketi BitiriĢ DENGE (55 P) ÇıkıĢ Çember Geriye köprüden geçiģ DönüĢ (pivot) Sıçrama (uçan) Bir duruģ elementi BitiriĢ YER (55 P) Amut Çember Denge duruģu ElliaĢma Kartvil Köprü (öne, geri) Esneklik elementi Öne salto Geriye salto NOT: Adaylar seri sunumlarını Uluslararası Cimnastik YarıĢma Kurallarına uygun giysilerle (Bayanlar: Mayo, Erkekler: Cimnastik ġortu veya Cimnastik Pantolonu ile Atlet) yapacaklardır. Üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunan giysilerin kullanımına izin verilmeyecektir. Erkeklerde 6 alette, bayanlarda 4 alette seri yapamayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır (diskalifiye). 45

46 RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ (500 Puan) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak Ritmik Cimnastik Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP); Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Yetenek Sınav Puanı (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1.RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 Puan) Genel Kriterler Uluslararası düzeyde performansı (Milli Takım) Ulusal düzeyde performansı Puanlama DeğiĢik yaģ gruplarında (kategorilerde) Dünya, Avrupa, Balkan ġampiyonaları, Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Universiade, ISF yarıģmaları ve Ülkemizin Milli Takım düzeyinde katıldığı diğer Uluslararası turnuvalara Türkiye adına katılmıģ olmak. Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Cimnastik Federasyonundan alacakları, milli oldukları yarıģmaların yer, tarih ve organizasyon ismini belirten resmi Millilik Belgesi ile baģvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300 Puan) almıģ kabul edilirler. Ritmik Cimnastik Antrenör adayları için Spor GeçmiĢi Puanı olarak dikkate alınacak kriterler aģağıda belirtilmiģtir. KULÜPLER/OKULLAR ARASI YARIġMALAR VE TÜRKĠYE ġampġyonalari lük lik luk lik Büyükler Kategorisi 300 puan 250 puan 200 puan 150 puan Gençler Kategorisi 250 puan 200 puan 150 puan 100 puan Yıldızlar Kategorisi 200 puan 150 puan 100 puan 75 puan ÖZEL YARIġMALAR Ġlk 3 te yer almak Ġlk 10 da yer almak Katılmak 150 puan 100 puan 50 puan NOT: Adayların yukarıda belirtilen açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor GeçmiĢi Puanı olarak kabul edilir. Kullanılacak olan belgeler ilgili kurum onaylı (Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) ve aslı olacaktır. 2.RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 Puan) Bu spor dalında aday, aletsiz (Estetik Grup Cimnastik elementlerinden oluģan) seri ve ayrıca beģ aletten tercih ettiği bir aletle müzik eģliğinde (sözsüz) toplam iki seri sunacaktır. Element ve müzik seçimi adayın kendisine bırakılmıģtır. Serinin süresi dk arasında olmalı ve seri sunumları, branģa özel giysi ile yapılmalıdır. OluĢturulan her bir seri 100 puan ve toplam 200 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her seriye iliģkin gereklilikler ve istenilen vücut zorlukları aģağıda belirtilmiģtir. Belirtilen (*) elementlerin her birinden seri içerisinde farklı en az iki element kullanılmalıdır. 46

47 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Aletsiz Seri (Estetik Grup Cimnastik Elementleri) (100 Puan) Teknik Değer (Toplam 54 Puan) Vücut Hareketleri 2 farklı total vücut dalgası (toplam 6 puan) 2 farklı total vücut salınımı (toplam 6 puan) 2 vücut hareketi A-serisi (toplam 6 puan) 2 vücut hareketi B-serisi (toplam 6 puan) Dengeler 2 farklı denge (toplam 6 puan) 1 farklı denge dizisi (toplam 9 puan) Atlama ve Sıçramalar 2 farklı atlama veya sıçrama (toplam 6 puan) 1 sıçrama dizisi (toplam 9 puan) Artistik Değer (toplam 26 Puan) Kompozisyonun cimnastik kalitesi (toplam 8 puan) Kompozisyonun yapısı (toplam 8 puan) Artistik etki (toplam 10 puan) Uygulama (toplam 20 Puan) İp Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Ġpin içinden atlamalar, sıçramalar, sekmeler ve zıplamalar (toplam 4 puan) * Fırlatma ve yakalamalar (toplam 4 puan) * Ġpin bir ucunun bırakılıp yakalanması (toplam 4 puan) * Ġpin rotasyonları (toplam 4 puan) * Ġpin kullanımları (Ör: itiģler, salınımlar, daireler, sekizler, yelkenler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama * Dengeler (toplam 8 puan) * Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı pivot * Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) 47

48 Çember Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Vücut Üzerinde ve yerde yuvarlamalar (toplam 4 Puan) * Rotasyonlar (toplam 4 puan) * Fırlatmalar ve Yakalamalar (toplam 4 puan) * Çember içinden ve üzerinden geçiģler (toplam 4 puan) * Kullanımları (salınımlar, daireler, sekizler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 10 puan) * Dengeler (toplam 10 puan) * Pivotlar (toplam 10 puan) * Esneklik ve Dalgalar (toplam 10 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 10 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (10 puan) Uygulama (20 Puan) Top Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Fırlatmalar ve yakalamalar (toplam 4 puan) * Aktif zıplatmalar (toplam 4 puan) * Pasif zıplatmalar (toplam 4 puan) * Vücut üzerinde ve yerde yuvarlamalar (toplam 4 puan) * Kullanımları (itiģler, salınımlar, daireler, sekizler, döndürmeler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama * Dengeler (toplam 8 puan) * Pivotlar (toplam 8 puan) * Esneklik ve Dalgalar (toplam 12 puan) 3 farklı esneklik/dalga * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) 48

49 Labut Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Küçük daireler (toplam 4 puan) * Değirmenler (toplam 4 puan) * Bir veya iki labut aletinin uçuģu ile, rotasyonlu/ rotasyonsuz fırlatılması ve yakalanması (toplam 4 puan) * VuruĢlar (toplam 4 puan) * Kullanımları (itiģler, salınımlar, daireler, sekizler, asimetrik hareketler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 8 puan) * Dengeler (toplam 12 puan) 3 farklı denge * Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı Pivot * Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) Kurdele Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Zigzaglar (4 veya 5 dalga) (toplam 4 puan) * Spiraller (4 veya 5 kıvrım) (toplam 4 puan) * Fırlatmalar, küçük atıģlar, yakalamalar (toplam 4 puan) * Kurdelenin oluģturduğu Ģeklin içinden veya üzerinden geçiģler (toplam 4 puan) * Kullanımları (itiģler, salınımlar, daireler, sekizler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama * Dengeler (toplam 8 puan) Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı pivot * Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) Not:Uygulama puanı kesintileri Uluslararası Ritmik Cimnastik değerlendirme kurallarına (http://www.turkcimfed.gov.tr) göre yapılacaktır. 49

50 YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük eğitimi programına alınacak Yüzme antrenörü adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 Puan) Genel Kriterler - Adayın uluslararası düzeyde performansı (Milli Takım) - Adayın ulusal düzeyde performansı (Ulusal Yüzme ġampiyonaları). Puanlama 1) Milli Sporcu Statüsündeki adayların değerlendirilmesi; YaĢ Gurupları, Genç ve Büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Balkan ġampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, Universiade ile Ülkemizin Milli Takım düzeyinde katıldığı diğer Uluslar arası turnuvalara ve yarıģmalara Türkiye adına katılmıģ olmaları gerekmektedir. 2) Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Yüzme Federasyonundan alacakları Milli oldukları yarıģmaların yer tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları taktirde spor geçmiģi puanından tam puan (300 Puan) almıģ kabul edilirler. 3) Türkiye Kısa Kulvar Yüzme ġampiyonalarında yaģ grubu finali (B-C Final) yada açık yaģ finali (A final) yüzenler. Türkiye Uzun Kulvar YarıĢlarında yarı final veya final yüzenler, Türkiye Yüzme Federasyonundan yüzdükleri dereceleri belgeledikleri takdirde spor geçmiģi puanından tam puan (300 Puan) almıģ kabul edilirler. 4) Bunun haricindeki adaylar Spor GeçmiĢi Puanları (SGP), Ulusal Yüzme ġampiyonalarında (Türkiye Kısa Kulvar Y.ġ, Türkiye Uzun Kulvar Y.ġ, Türkiye Açık YaĢ Y.ġ ve Okullar arası Türkiye Yüzme ġ.) elde ettikleri dereceleri Türkiye Yüzme Federasyonundan belgeledikleri takdirde ekte bulunan FINA Yüzme Puan Cetveline göre (Tablo 11 ve Tablo 12) puan alacaklardır. 50

51 YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-11 BAYANLAR Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :36,61 00:46,29 00:42,47 00:38,66 01:20,48 02:54,23 06:04,92 12:24,67 01:40,06 03:34,49 01:29,77 03:10,71 01:25,90 03:08,33 03:15,11 06:49, :35,84 00:45,32 00:41,59 00:37,85 01:18,80 02:50,60 05:57,32 12:09,15 01:37,98 03:30,02 01:27,90 03:06,74 01:24,11 03:04,41 03:11,04 06:41, :35,12 00:44,41 00:40,75 00:37,09 01:17,21 02:47,17 05:50,13 11:54,49 01:36,01 03:25,79 01:26,13 03:02,98 01:22,41 03:00,70 03:07,20 06:33, :34,44 00:43,55 00:39,96 00:36,37 01:15,71 02:43,92 05:43,33 11:40,61 01:34,14 03:21,80 01:24,46 02:59,43 01:20,81 02:57,19 03:03,56 06:25, :33,79 00:42,73 00:39,21 00:35,69 01:14,29 02:40,84 05:36,88 11:27,45 01:32,37 03:18,01 01:22,87 02:56,06 01:19,30 02:53,86 03:00,11 06:18, :33,18 00:41,95 00:38,49 00:35,04 01:12,94 02:37,91 05:30,75 11:14,92 01:30,69 03:14,40 01:21,36 02:52,85 01:17,85 02:50,70 02:56,83 06:11, :32,59 00:41,21 00:37,81 00:34,42 01:11,65 02:35,11 05:24,89 11:02,97 01:29,09 03:10,96 01:19,92 02:49,79 01:16,47 02:47,67 02:53,70 06:04, :32,03 00:40,50 00:37,16 00:33,82 01:10,41 02:32,44 05:19,29 10:51,54 01:27,55 03:07,66 01:18,54 02:46,86 01:15,15 02:44,78 02:50,71 05:58, :31,49 00:39,82 00:36,53 00:33,25 01:09,22 02:29,87 05:13,90 10:40,56 01:26,07 03:04,50 01:17,22 02:44,05 01:13,89 02:42,00 02:47,83 05:52, :30,47 00:38,52 00:35,35 00:32,17 01:06,97 02:25,00 05:03,70 10:19,74 01:23,28 02:58,50 01:14,71 02:38,72 01:11,49 02:36,74 02:42,38 05:40, :29,50 00:37,96 00:34,82 00:31,15 01:04,86 02:20,41 04:54,09 10:00,13 01:21,20 02:54,05 01:12,49 02:34,05 01:09,22 02:31,78 02:37,24 05:30, :28,58 00:36,78 00:33,73 00:30,18 01:02,83 02:16,02 04:44,91 09:41,39 01:18,67 02:48,62 01:10,23 02:29,24 01:07,06 02:27,04 02:32,33 05:19,88 51

52 YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-12 ERKEKLER Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :32,48 00:41,15 00:37,77 00:35,33 01:11,92 02:37,95 05:33,53 22:04,12 01:30,19 03:15,34 01:20,50 02:54,23 01:17,61 02:51,94 02:57,64 06:16, :31,80 00:40,29 00:36,98 00:34,59 01:10,42 02:34,66 05:26,58 21:36,53 01:28,31 03:11,27 01:18,83 02:50,60 01:15,99 02:48,36 02:53,94 06:08, :31,16 00:39,48 00:36,23 00:33,90 01:09,01 02:31,55 05:20,01 21:10,46 01:26,53 03:07,43 01:17,24 02:47,17 01:14,46 02:44,97 02:50,44 06:01, :30,56 00:38,72 00:35,53 00:33,24 01:07,67 02:28,61 05:13,80 20:45,79 01:24,85 03:03,79 01:15,74 02:43,92 01:13,02 02:41,77 02:47,13 05:54, :29,98 00:37,99 00:34,86 00:32,61 01:06,39 02:25,81 05:07,90 20:22,38 01:23,26 03:00,33 01:14,32 02:40,84 01:11,65 02:38,73 02:43,99 05:47, :29,44 00:37,30 00:34,23 00:32,02 01:05,19 02:23,16 05:02,29 20:00,11 01:21,74 02:57,05 01:12,97 02:37,91 01:10,34 02:35,84 02:41,00 05:41, :28,92 00:36,64 00:33,62 00:31,45 01:04,03 02:20,62 04:56,94 19:38,86 01:20,29 02:53,91 01:11,67 02:35,11 01:09,10 02:33,08 02:38,15 05:35, :28,42 00:36,00 00:33,04 00:30,91 01:02,93 02:18,20 04:51,82 19:18,53 01:18,91 02:50,91 01:10,44 02:32,44 01:07,90 02:30,44 02:35,43 05:29, :27,94 00:35,40 00:32,49 00:30,39 01:01,87 02:15,87 04:46,90 18:59,00 01:17,58 02:48,03 01:09,25 02:29,87 01:06,76 02:27,90 02:32,81 05:23, :27,03 00:34,25 00:31,43 00:29,40 00:59,86 02:11,45 04:37,58 18:21,99 01:15,06 02:42,57 01:07,00 02:25,00 01:04,59 02:23,10 02:27,84 05:13, :26,17 00:33,16 00:30,44 00:28,47 00:57,96 02:07,29 04:28,79 17:47,12 01:12,68 02:37,43 01:04,88 02:20,41 01:02,55 02:18,57 02:23,16 05:03, :25,36 00:32,13 00:29,48 00:27,58 00:56,15 02:03,32 04:20,40 17:13,79 01:10,41 02:32,51 01:02,85 02:16,02 01:00,59 02:14,24 02:18,69 04:53,97 52

53 2. YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) Adaylar zamana karģı 200 m serbest yüzerek, aģağıdaki tabloda belirtilen derecelere göre 200 puan üzerinden değerlendirilir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 70 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Not:Adaylar sınava yüzücü mayosu ile katılacaklardır. (50m. Havuz için) BAYANLAR PUAN ERKEKLER ve altı ve altı

54 TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Tenis Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ve Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN) Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler: Genel Kriterler: Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeyde performansları (ulusal takımlar, ulusal Ģampiyonalar, kulüp Ģampiyonaları ve özel organizasyonlar), Adayların Lise düzeylerindeki performansları (liselerarası yarıģmalar, ISF tarafından düzenlenen bölgesel, ulusal-uluslararası yarıģmalarda yer almak), Puanlama: a) Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya ġampiyonaları, Kulüpler Avrupa ġampiyonaları, Avrupa Kupası ve ISF yarıģmalarında Türkiye adına yarıģmalara katılmıģ olmaları gerekir. b) Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Tenis Federasyonundan Milli oldukları yarıģmaların yer, tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300 puan) almıģ kabul edilirler. a. Ferdi Türkiye Birinciliklerinde Birinci sırada yer alanlara puan Ġkinci ve üçüncü sırada yer alanlara puan Dört ile Sekiz arasında yer alanlara puan b. Kulüpler Arası YarıĢmalar Birinci lig Ġlk 3 te yer almak puan Playoff katılım puan Katılım...80 puan Ġkinci lig Ġlk 3 te yer almak...90 puan Katılım...70 puan c. Liseler Arası Türkiye ġampiyonalarında Birinci sırada yer alanlara puan Ġkinci ve üçüncü sırada yer alanlara...70 puan Dördüncü, beģinci ve altıncı sırada yer alanlara...30 puan Grup Birinciliği...20 puan Ġl Birinciliği...10 puan d. Diğer YarıĢmalar Ġlk 5 te yer almak...5 puan Katılım...1 puan 54

55 NOT: Adayların yukarıdaki açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor GeçmiĢi Puanı olarak kabul edilir. Kullanılacak olan belgeler Ġlgili kurum (Tenis Federasyonu, Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır. Ligde oynayan sporcuların maça çıktığını belirten resmi onaylı maç listeleri ile baģvurmaları gerekir. 2. TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) 1. FOREHAND BACKHAND VURUġLAR. 20 PUAN 2. MAÇ SERĠSĠ..10 PUAN 3. TARALI ALANLARA SERVĠS...10 PUAN 4. MAÇ PUAN TOPLAM 200 PUAN Not: Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır. 1) FOREHAND BACKHAND VURUġLAR...20 PUAN TOP ATAN ADAY ÖĞRENCĠ 5 ADET PARALEL FOREHAND VURUġ PUAN 5 ADET ÇAPRAZ FOREHAND VURUġ PUAN 5 ADET PARALEL BACKHAND VURUġ PUAN 5 ADET ÇAPRAZ BACKHAND VURUġ PUAN 20 PUAN 55

56 2) MAÇ SERĠSĠ 10 PUAN BACKHAND VURUġ..TEKNĠK 2 YAKLAġMA VURUġU FOREHAND. TEKNĠK 2 VOLE..TEKNĠK 1 SMAÇ. TEKNĠK 1 TÜM SERĠ.TOPLAM ĠSABET 1 PUAN ĠSABET 1 PUAN ĠSABET 1 PUAN ĠSABET 1 PUAN 10 PUAN 3) TARALI ALANLARA SERVĠS 10 PUAN SOLDAN 5 SERVĠS TEKNĠK 0,5 PUAN, ĠSABET 0,5 PUAN 5 PUAN SAĞDAN 5 SERVĠS TEKNĠK 0,5 PUAN, ĠSABET 0,5 PUAN 5 PUAN 4) MAÇ 160 PUAN 56

57 BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Basketbol Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının toplamına (200) göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler: 1. BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN) Genel Kriterler: Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler), Puanlama Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız Genç Ümit ve Büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Olimpiyat, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya ġampiyonaları, Kulüpler Avrupa ġampiyonaları, Avrupa Kupası ve ISF yarıģmalarında Türkiye adına maçlara katılmıģ olmaları gerekir. Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü veya Basketbol Federasyonundan, Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300) almıģ kabul edilirler. Ligde oynayan sporcuların en az 2 (iki) maç oynadığını belirten resmi onaylı maç kâğıtları ile baģvurmaları gerekir. Milli Sporcular Puan BEKO Basketbol Ligi Puan TKBL Puan TB2L Puan TKB2L Puan Türkiye Gençler ve Liseler ġampiyonasında ilk 4 derece Puan Türkiye Gençler ve Liseler ġampiyonasına katılan sporcular 160 Puan 57

58 BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) TEMEL TEKNĠK PUAN 1. Ribaunt+ baģ üstü pas + kat etme+ pas alma puan 2. Yüksek top sürme+ yerden sektirme pas+ çift yönlü aldatma+stop.10 puan 3. Çapraz adım aldatması+ top sürme+ sol ve sağ reverse sonucu sol turnike...10 puan 4. Ribaunt+ pas verme ve alma+ yüksek top sürerek yarı sahaya gitme...10 puan 5. Önden ve arkadan el değiģtirme sonucu sağ turnike puan 6. Sağ ters turnike puan 7. Sol ters turnike puan 8. Slalom top sürme sonucu stop+ sıçrayarak tek el Ģut puan 9. Sağa ve sola aldatma ve pas alma sonucu sıçrayarak tek el Ģut puan 10.Durarak Ģut (serbest atıģ-2 adet) puan TOPLAM 100 PUAN 58

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER Bornova ĠZMĠR 2014 A. ARTĠSTĠK

Detaylı

ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM PROGRAMLARI

ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM PROGRAMLARI T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2011 2012 ÖĞRETĐM YILI BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM PROGRAMLARI GĐRĐŞ YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĐZMĐR 2011 1 2

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ, BAŞVURU KOŞULLARI VE

Detaylı

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BAŞVURULAR

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BAŞVURULAR T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 2018 ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BAŞVURULAR 02.08.2017 TARİH VE 20

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2016 BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2017 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Detaylı

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 2018 ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 30.05.2017 TARİH VE 14/5 SAYILI SPOR BİLİMLERİ

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Bölüm Adı Kontenjan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Erkek 30 Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HATAY- 2015 ÖNSÖZ 1992 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2013 2014 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĠZMĠR 2013 1 2

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI:

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: 200.00 (Normal Lise Mezunları için) 180.00 (Spor alanı, Milli,

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER 2014-2015 Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Beden Eğitimi Öğretmenliği) bölümüne alınacak

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ KLAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ... 3 2. GENEL HÜKÜMLER... 3 3. KONTENJANLAR... 4 4. ÖN KAYIT

Detaylı

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Organizasyon 6-18 Ekim 2018 tarihleri arasında aşağıda yer alan 33 spor dalında Arjantin in Buenos Aires kentinin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar 180.00 (Normal Lise Mezunları için) 160.00 (Spor alanı,

Detaylı

VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI TEMMUZ 2016

VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI TEMMUZ 2016 2016 VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI 20-29 HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI 11-15 TEMMUZ 2016 ASİL ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI 18-19 TEMMUZ 2016 YEDEK ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). Puan türlerinin en az birinden 150 puanı almış olmak

BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). Puan türlerinin en az birinden 150 puanı almış olmak ADAY KABUL KOŞULLARI T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). Puan türlerinin en az birinden 150 puanı almış olmak BAŞVURU İÇİN GEREKLİ

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları BASIN BÜLTENİ Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1. Kontenjanlar Genel kontenjan 25 (yirmi beş) erkek,

Detaylı

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları *Takım Sporlarıyla İlgili Önemli Not Buenos Aires 2018 YOG programında yer alan takım sporlarının Futbol, Hokey, Plaj

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠSĠ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ. GĠRĠġ DEĞERLENDĠRME KILAVUZU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠSĠ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ. GĠRĠġ DEĞERLENDĠRME KILAVUZU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠSĠ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ GĠRĠġ DEĞERLENDĠRME KILAVUZU 2014 ĠZMĠR 1 Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim.

Detaylı

VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 SINAV TARİHİ : 28 Eylül -29 Eylül 2015 SINAV SAATİ : 09 : 00 SINAV YERİ : VAN SPOR LİSESİ SPOR SALONU VAN SPOR LĠSESĠ 2015-2016 YETENEK SINAVI BAġVURU

Detaylı

HATAY SPOR LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU. Sınav başvuru tarih: 15 Haziran-24 Haziran 2015

HATAY SPOR LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU. Sınav başvuru tarih: 15 Haziran-24 Haziran 2015 HATAY SPOR LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Sınav başvuru tarih: 15 Haziran-24 Haziran 2015 Sınav tarihi: 29 Haziran-03 Temmuz 2015 Sınav yeri: Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU GİRİŞ Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 17/18 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ KLAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ... 3 2. GENEL HÜKÜMLER... 3 3. KONTENJANLAR... 4 4. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ Spor Bilimleri Fakültesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ Spor Bilimleri Fakültesi MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR 1. GENEL HÜKÜMLER a. Önkayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI 1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) 1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANLARI Bölümler BESÖ-SYP-AEP-REK (1. ÖĞRETİM) SYP-REK AEP (2.

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2017

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UŞAK-2017 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU. UŞAK-2017 Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim Mustafa Kemal Atatürk BAŞVURU

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2011 Sınav Kitapçığı 1

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2011 Sınav Kitapçığı 1 Sevgili Gençler, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO), özel yetenek sınavı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2012 Sınav Kitapçığı 1

Doç. Dr. Şükrü ASLAN Yüksek Okul Müdürü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2012 Sınav Kitapçığı 1 Sevgili Gençler, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), özel yetenek sınavı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2013 Özel Yetenek Sınavı 26-30 Ağustos 2013 SİVAS Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder.

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI 2017 2018 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI ĠLE ÖĞRENCĠ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI 21-25 TEMMUZ 2014 SİVAS i Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU ESKİŞEHİR-2012

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU (ÖYSGK-2015)

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 2015 İZMİR 1 Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i 1. GENEL BİLGİLER...1 2. SINAV ÜST KURULU...1 3. SINAV KURULU...1 4. ÖN KAYIT ŞARTLARI...1 5. DİĞER HUSUSLAR...2 6. BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER...3 7. ÖN

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI ATLETİZM Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde) yer alan branşlardan birini seçeceklerdir. 1. Seçtikleri bir branştan

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları

BASIN BÜLTENİ. Tablo 1: Sporcu Özgeçmişi Belgesiyle Başvurulabilecek Spor Dalları ve Koşulları BASIN BÜLTENİ Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1. Kontenjanlar Genel kontenjan 25 (yirmi beş) erkek,

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI 2014-2015 Öğretim yılında, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü %66.6 sı erkek, %33.3 ü kadın olmak üzere

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2017 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 2015-2016 Öğretim yılında, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne 40 Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne 40 Spor Yöneticiliği

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 2015 İZMİR 1 Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim.

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU AMASYA SPOR LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 07 11 TEMMUZ 2014 AMASYA AMASYA SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI 1-40 m SLALOM KOŞUSU ( 20 PUAN ) 2- DURARAK UZUN ATLAMA ( 10 PUAN

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2015 1 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 3 GENEL HÜKÜMLER... 3 KONTENJANLAR...

Detaylı

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013 T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Başvuru Tarihleri 01-12 Temmuz 2013 2013-2014 Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük eğitimi bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU ESKİŞEHİR-2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEġMELĠ SPOR UZMANI VE SÖZLEġMELĠ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEġMELĠ SPOR UZMANI VE SÖZLEġMELĠ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEġMELĠ SPOR UZMANI VE SÖZLEġMELĠ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU Gençlik ve Bakanlığı Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taģra teģkilatında istihdam edilmek

Detaylı

ARTİSTİK CİMNASTİK AÇIKLAMALAR

ARTİSTİK CİMNASTİK AÇIKLAMALAR ARTİSTİK CİMNASTİK AÇIKLAMALAR 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ A. AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI DEĞERLİ ADAYLAR; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2017/18 nolu genelgesi ile şekli, takvimi ve usulü belirlenen

Detaylı

2015 ÖZEL YETENEK SINAVI

2015 ÖZEL YETENEK SINAVI 2015 ÖZEL YETENEK SINAVI İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 2.1. MİLLİ SPORCULAR... 3 2.2. YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURAN ADAYLAR... 4 3. BÖLÜM, KONTENJAN, ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ İLE YERLERİ...

Detaylı

ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI

ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI 1 SEVGİLİ ADAYLAR; Van Spor Lisesi olarak amacımız öğrencilerin; Spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. İçindekiler Okul Müdürünün Adaylara Seslenişi Misyonumuz Vizyonumuz Değerlerimiz ve İlkelerimiz...

ĠÇĠNDEKĠLER. İçindekiler Okul Müdürünün Adaylara Seslenişi Misyonumuz Vizyonumuz Değerlerimiz ve İlkelerimiz... ĠÇĠNDEKĠLER İçindekiler.... 2 Okul Müdürünün Adaylara Seslenişi.... 3 Misyonumuz.... 4 Vizyonumuz.... 4 Değerlerimiz ve İlkelerimiz.... 4 Özel Yetenek Sınavı Esasları.... 5 Sınav Başvurusu İçin Gerekli

Detaylı

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi.

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi. Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi, Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-İş ile Devlet Konservatuarı Geleneksel

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPCIĞI SINAV TARİHLERİ: 29 HAZİRAN-3TEMMUZ 2015

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPCIĞI SINAV TARİHLERİ: 29 HAZİRAN-3TEMMUZ 2015 T.C. YUNUSEMRE KAYMAKAMLIĞI YUNUSEMRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPCIĞI SINAV TARİHLERİ: 29 HAZİRAN-3TEMMUZ 2015 SEVGİLİ ADAYLAR;

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2011 2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI GĠRĠġ KILAVUZU Kırıkkale-2011 1 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU SEVGİLİ ÖĞRENCİ ADAYIMIZ Sınav öncesi ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 SINAV TARİHİ : 01-3 TEMMUZ.2015 SINAV SAATİ : 09 : 00 SINAV YERİ : TUNCELİ SPOR LİSESİ SPOR SALONU TUNCELİ SPOR LİSESİ 2015-2016 YETENEK SINAVI BAŞVURU

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TARİHLERİ: 29Haziran 03Temmuz 2015 1. YETENEK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU YERİ: Adayların; Ortaokuldan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI TAKIM SPORLARI VE FERDİ YARIŞMALARA ÜNİVERSİTEMİZİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2014 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKAT SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI DEĞERLİ ADAYLAR; Milli Eğitim Bakanlığımızın onayı ile 2016-2016 Eğitim öğretim yılında İlimize açmış olduğu Tokat Spor Lisemizin

Detaylı

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ KILAVUZU Yozgat Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuzda alanlarında uzman

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ Başvuru Tarihi ve Adresi Özel yetenek sınavına ön

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KURUMLARARASI GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL VE YURTDIŞI KONTENJANI İÇİN MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL YETENEK

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1. GENEL HÜKÜMLER a. Başvurular Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAV KILAVUZU

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAV KILAVUZU T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ GİRİŞ YETENEK SINAV

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ÖZEL SPORCULAR BRANġ AÇIKLAMALARI

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ÖZEL SPORCULAR BRANġ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ A. AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji Haziran- 12 Temmuz 2016

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji Haziran- 12 Temmuz 2016 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI LĠSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GĠRĠġ SINAVI KRĠTERLERĠ Amaç ve Kapsam Madde 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU SAMSUN/2017 1 DEĞERLİ GENÇLER, Üniversitemizin temel ilkesi toplum değerleri

Detaylı

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN

MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG, I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG VE FERDİ SPORCULARIN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USÜL ve ESASLAR 1. KONTENJAN 1-A. Rekreasyon Programı: 2014-2015 öğretim yılında Spor Bilimleri

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI 1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI ATLETİZM

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI ATLETİZM ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ I VE II ÖĞRETİM SPOR BRANŞLARI SINAV ESASLARI ATLETİZM Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde) yer alan branşlardan birini seçeceklerdir. 1. Seçtikleri bir branştan

Detaylı

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler Hazırlayan: Tuğba Can Okçuluk Uzaktaki hedefe yapılan atışlarla, Toplayan en yüksek puanı, Kazanır madalya, Avcılığa dayanan bu spor dalında. Atletizm Yüz metre koşusu, üç bin metre koşusu, Maratonu, dekatlonu,

Detaylı

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU 2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI KILAVUZU Doğal zenginliklere sahip Tarih ve Kültürün

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ATLETĠZM BRANġ AÇIKLAMALARI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ATLETĠZM BRANġ AÇIKLAMALARI 1. lar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖZEL YETENEK GİRİŞ KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖZEL YETENEK GİRİŞ KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 2016 ÖZEL YETENEK GİRİŞ KILAVUZU DİYARBAKIR 2015 1 1. GİRİŞ Bu yönerge Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Beden Eğitimi

Detaylı

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU Okulumuza öğrenci seçiminde; yetenek sınavı ( 1.Fiziksel uygunluk, 2.Ritim, 3.Sporcu geçmişi ) puanının %70 i ile

Detaylı

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji 20 01-15 Temmuz 2015 23-24-25 Temmuz 2015

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji 20 01-15 Temmuz 2015 23-24-25 Temmuz 2015 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARIMÜZĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI LĠSANS KAYIT KABUL ESASLARIVEGĠRĠġ SINAVI KRĠTERLERĠ Amaç ve Kapsam Madde 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU GİRİŞ Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USÜL ve ESASLAR 1. KONTENJAN 1-A. Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Programı: 2015-2016 öğretim

Detaylı

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Haziran 2017 TRABZON Değerli Adaylar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beden

Detaylı

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :(

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :( K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim ve

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 2015 İZMİR 1 Ben Sporcunun; Zeki, Çevik ve Aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM, KONTENJAN, ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ İLE YERLERİ... 2 2. EĞİTİM PROGRAMI TERCİHİ... 2 3. I. AŞAMA SINAVI... 3 4.

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM, KONTENJAN, ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ İLE YERLERİ... 2 2. EĞİTİM PROGRAMI TERCİHİ... 2 3. I. AŞAMA SINAVI... 3 4. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM, KONTENJAN, ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ İLE YERLERİ... 2 2. EĞİTİM PROGRAMI TERCİHİ... 2 3. I. AŞAMA SINAVI... 3 4. ÖZGEÇMİŞ PUANI... 3 5. II. AŞAMA TEST BATARYASI... 3 6. MİLLİ SPORCULAR...

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi. Lisans Programları

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi. Lisans Programları T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Lisans Programları ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU ŞANLIURFA - 2017 Sevgili Aday Arkadaşlarım,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) 2017 KILAVUZU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) 2017 KILAVUZU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) 2017 KILAVUZU Değerli Adaylar; ÖZYES kitapçığı Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ATLETĠZM BRANġ AÇIKLAMALARI

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ATLETĠZM BRANġ AÇIKLAMALARI 1. lar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġKESĠ 2015 YAHġĠHAN

Detaylı