Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni"

Transkript

1 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 195 nisan 2010 odtülüler bülteni

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Nisan Dernekten Hocam, Bu Ay Yine Buluşuyoruz / Yaşar Seyman Muhalefet Ne Kadar Etkin? KİM / Bizim Bölüm Buluşuyor Etkinliği 8 Dernek Adýna Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü Himmet ÞAHÝN (EDS'83) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) M. Nilgün EGEMEN (CHE'89) Þule ÞAHÝN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELÝKAN (CE'06) Kamil AKDOÐAN (ES'90) Günay BULUT (ADM'85) Hilmi GÜVEN (EE'83) Yayýn ve Reklam Sorumlusu F. Damla GÜLMEZ (ARCH 09) Grafik, Tasarým ve Baský AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.Þ. Ýstanbul Yolu 7. km. No: 24 Batýkent/Ankara Tel: Baský Tarihi: 10/4/2010 Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýmlanan yazýlar ve fotoðraflar, Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Himmet ÞAHÝN (EDS'83), Baþkan Burçin BÜYÜKPAMUKÇU (BIO'88), Baþkan Yard. Oðuz ÜLKER (EE'86), Baþkan Yard. Nilgün EKERMEN (CHE'87), Yazman Füsun GÖNÜL (ECON'87), Sayman Taner ÖZDEMÝR (EE'88) Dilek ERGEÇEN (CENG 85) Seyahatin Karşı Konulmaz Cazibesi Burs Etkinlikleri / Bursiyerlerimizle ikinci dönem etkinliklerimiz başladı Dernekte Bu Ay ODTÜ de Müziğin Seyri / Tolga Çandar Ankara Gönüllü Takımı Basında ODTÜ / Ulaşım Fiyatlarına Tepki ODTÜ den Yeni Sınav Sistemi / Öğrenci Ve Ailelere Bilgiler Tavsiyeler Mersin deki GEMİMİZ; R/V BİLİM 2 Toprak Mülkiyeti Kentsel Dönüşümde Toprak Mülkiyeti ve Sorunları Viþnelik te Bu Ay Etkinlikler Ayın Dosyası Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi (GÜNAM) Hepsi Bir Arada / Çok Amaçlı İletken Polimer Hidrojen Ekonomisinde Metal Nanokümeleri Göz Hareketlerini Takip Sistemi / Gözler Yalan Söylemez 14 Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi TR Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi TR Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sk Yýl, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Teknoloji ve Biz Kapak Fotoğrafı Zeynep ŞiŞMAN (CP 87) Biyoenformatik Bilgisayar ve Yaşam Bilimlerinin Buluşması Tarihte Teknolojiye Yön Verenler Çizgiyle Kavramlar Emperyalizm Hocam Ýnecek Var Kız Kalesi Tarih Tekerrürden İbarettir Ödüllü Bulmacalar Kültür-Sanat V For Vendetta Kitaplar Arasýnda Yalnız Adamın Hikayesi ODTÜ den Bir Köþe ODTÜ nün Pastanesi 28 Yerel Süreli Yayýn ISSN

3 B Ý Z D E N S Ý Z E Sevgili Üyelerimiz, Uzun zamandır tartışılan Anayasa ve hukuku yeniden şekillendirme çalışmaları bir süre daha gündemde yerini korumaya aday görünmektedir. İnsanlığın topluluk haline gelmeye başladığı dönemden itibaren hukuk da varlığını hissettirmeye başlamıştır. Fransız Devrimi ne kadar tanrı egemenliğinde insanların kul, toplumun ümmet olarak algılandığı; devlet ve yasaların ise kutsal olarak nitelendirildiği dinsel ögeler ve gelenekler ön plana çıkmıştır. Fransız Devrimi aydınlanma çağını getirerek halk egemenliği temeline dayalı ulus-devleti ortaya koyduktan sonra yasal hukuk tanımı kullanılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede bireyler- topluluk-halk-ulus-devlet ve yasalar hukuka uygun bir şekilde belirlenmiştir. En önemlisi demokratik rejim ve hukuk devleti ilkesinin temelinde devlete rağmen tüm hak ve özgürlüklerin yer almasıdır. Laiklik ilkesi ortadan kaldırıldığında veya farklılaştırılmak istendiğinde demokratik hukuk devletinin çökmesi ya da haklarla özgürlüğün önünün kesilmesi durumu ortaya çıkar. Hukuk devletinin işleyebilmesi için bu sisteme içten bağlı olmak gerekir. Avrupa Birliği nden esinlenerek çıkarılan yasalar ile karmaşık hale getirilmiş Türk hukuk sistemi, kimi farklı uygulamalara ve yorumlara neden olmaktadır. Bir ülkenin çağdaş hukuk devleti olabilmesinde, yasalarının ve yargı organlarının olmasının ötesinde yasaların ve kurumlarının nasıl işlediği önem kazanır. Hukuk kuralları içinde seçilmiş yönetimler, bu kuralları ihlal ettiklerinde masumiyetlerini de kaybederler. Askeri ve bürokratlardan oluşan bazı grupların haklarını savunan yasalar çıkarmak sadece belli bir kesime yönelik uygulamaları getirir, sağlık ve eğitim gibi en temel hakların parayla satın alınması sosyal devlet ilkesini çökertir. Demokrasiyi çıkar liberalizminin ötesinde hem özgürlük, hem de eşitlik ilkeleri bütünlüğünde koruyacak ve geliştirecek çağdaş siyasi partiler yasası bulunmadığından, mevcut siyasi partilerin oluşumunda daha çok baskı ve çıkar grupları ortaya çıkabilmektedir. Bu partilerin yapacakları hukuksal değişikliklerin toplumun sosyal yapısında derin yaralar yaratabileceği aşikardır. Demokrasiyi iyileştirme girişimleri sivil baskı unsurlarının yasallık ve meşruluk gibi zeminleri kullanarak demokratik süreçleri demokrasiye zarar vermeden oluşturması ve özgürlük eşitlik gibi unsurları halka sunması ile anlam kazanacaktır. Burs fonuna yapacaðýnýz ayda 10 TL ve üzeri yardýmlar bir araya geldiðinde, kaynak yetersizliði yüzünden burs veremediðimiz birçok ODTÜ lü kardeþimizin yüzünü güldürecek... Dileriz, bu kampanyada bizi yalnýz býrakmazsýnýz! ONLARI UNUTMAYINIZ Burs ve Yardýmlar Fonu Türkiye Ýþ Bankasý ODTÜ Þubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Saygılarımızla ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Garanti Bankasý Maltepe Þubesi TR (TL) N İ S A N

4 dernekten HOCAM, BU AY YİNE BULUŞUYORUZ Yaşar Seyman Mart ayında gerçekleşen U3 (Dr Necdet Bulut Amfisi) toplantımıza konuğumuz sendikacı ve yazar Yaşar Seyman oldu. ODTÜ Mezunları Derneği, Öğretim Elemanları Derneği ve Öğrenci Temsilcileri Konseyi tarafından düzenlenen HO- CAM, BU AY YİNE BULUŞUYORUZ etkinliklerinin ikinci yıl, beşinci toplantısı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan 08 Mart 2010 Pazartesi günü, saat 18:00 de ODTÜ Fizik Bölümü, Dr. Necdet Bulut Amfisi nde gerçekleştirildi. Sendikal Hareket ve Kadın konulu etkinliğin konuğu Sendikacı - Yazar, Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİ- SEN) Ankara ve İç Anadolu Şube Başkanı Yaşar Seyman dı. Toplantının moderatörlüğünü ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Ergeçen (CENG 85) yaptı. Yaşar Seyman sözlerine ODTÜ nün kendi kuşağı için çok önemli bir üniversite olduğunu söyleyerek başladı. Çalışma yaşamında sendikal dünyaya önyargılı bir bakış olduğunu ve birçok çalışanın sendikadan haberdar olmadığını, hâlbuki dünyanın her yerinde sendikanın çalışma barışını sağlayan bir unsur olduğunu belirten Seyman, banka ve sigorta işkolunda çalışanların öğrenim düzeyinin yüksek olmasına rağmen sendikal bilinçlerinin o oranda yüksek olmadığını, ancak bu bilincin sendika tarafından çalışanlara verilmesi gerektiğini belirtti. Çalışma yaşamında kadınlara yönelik istihdam politikaları üretilmediğinin altını çizen konuşmacı, banka sektöründe çalışanların %55 ini kadınların oluşturduğunu ve bu kadınların kurum içinde yapılan yükselme sınavlarında başarı oranlarının % 90 olduğunu söyledi. Sendika sayesinde bugün kadınların banka ve sigorta sektöründe yönetici pozisyona gelebildiğini belirten konuşmacı, evde ve işte çalışan kadının ikili bir sömürüye maruz kaldığına dikkat çekti. Banka iş kolunda grev yasağı olduğunu belirten Seyman, grev yasağının kalkması konusunda uzun yıllardır mücadele ettiklerini belirtti. Sendikalı olmanın çalışana iş hayatında önemli kazanımlar sağladığını söyleyen konuşmacı, örgütlü olmanın gerekliliğine inandığını, bireysel başarılara inanmadığını belirtti. Örgütlü olmanın örgütsüzlükten iyi olduğunu belirten Seyman, bu anlamda Tekel İşçileri nin direnişini çok önemsediğini vurguladı. Yaşar Seyman, örgütlü olmayan işçi topluluklarını kimsenin muhatap almayacağını, örgütlenmenin işçileri bir araya toplayacak bir güç olduğunu, bu gücün örgütü ve hatta Türkiye İşçi Sınıfını da değiştirebileceğini ve ancak örgütlerle birlikte yapılan direnişlerin başarılı olabileceğini belirtti. Sendikaların yeni küresel kriz karşısında kendilerini tüzük ve program açısından yeniden yapılandırmaları gerektiğine inandığını belirten Seyman, yeni yasa çalışmalarını sendikacıların bu anlamda çok iyi takip etmeleri gerektiğini söyledi. Günümüzde yeni örgütlenmeler yerine var olan örgütlülüğü koruma mücadelesi içinde olduklarını, özelleştime ve işten çıkarmalar yoluyla sendikalı işçi sayısının düşüş gösterdiğini söyleyen konuşmacı, sendikaların birinci görevi sınıf bilincinin geliştirilmesi olmalı dedi. İktidara daha yakın veya iktidara aday partilerin Türkiye de sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile kurumsal ilişkileri olmadığını belirten Seyman, kurumsal ilişkiyi sorunları bilmek, ayrıntılı konuşmak, destek olmak ve onların önderliğindeki eylemlere destek vermek olarak tanımladı ve Türkiye deki siyasi partilerin sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile kurumsal ilişki içinde olmalarının gerekliliğini vurguladı. Sohbet toplantısı, dinleyicilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. Günay BULUT (ADM 85) 4 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

5

6 dernekten Muhalefet Ne Kadar Etkin? Abdullatif Şener, 25 Şubat 2010 Perşembe günü Muhalefet ne kadar etkin? başlıklı söyleşinin konuğuydu. ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu nda yapılan ve Hilmi Yüncü nün yönettiği söyleşide, Türkiye deki muhalefetsizlik sorunu ve bu soruna Abdullatif Şener in bakışı konuşuldu. Şener ilk olarak demokrasinin kriterlerinden bahsetti ve ülkenin genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra muhalefetin durumunu ve ne yapması gerektiğini sıraladı. Abdüllatif Şener konuşmasını şöyle sürdürdü: Demokrasilerde siyasi karar organlarını halk seçer, ancak halkın seçmiş olmasını, bir ülkede yüksek standartta bir demokrasinin varlığına delil saymak yanlıştır. Demokrasi ile ilgili temel kitaplara bakıldığında derler ki, bir ülkede demokrasinin olabilmesi için: 1 Seçimlerin olması, 2 - Ülkenin laik bir ülke olması yani devletin tüm din ve inançlara eşit davranması 3 - Hukuk devleti ilkesinin tam bir şekilde yerleşmiş ve uygulanıyor olması, 4 - Gelişmiş bir Sivil Toplum Örgüt yapısı olması lazımdır. Eğer o ülkede STK lar baskı, tehdit ve yıldırma altındaysa zaten o ülkede demokrasinin standardı düşük demektir. Bir başka konu da özgür basındır. Özgür basın yoktur çünkü iktidar aleyhine yayın yapamaz duruma gelmişlerdir. Türkiye deki demokrasinin ne olduğunu ölçmek için bu kriterleri tek tek değerlendirmek gerekir. Bu anlamda son dönemde Türkiye de demokrasinin standardının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Muhalefet dediğiniz şey çok önemlidir. Çünkü demokrasileri var kılan o ülkede muhalefetin varlığıdır. Gücü ve etkinliği de demokrasinin varlığı ile güçlenir ve şekillenir. İktidarı denetlemek Yeni söylemler, düşünceler ve projelerle siyasetteki yerini ve zeminini belirleyerek iktidarı tayin edecek halka bunu göstermek. İktidarı değiştirmek muhalefetin görevleri arasındadır. Türkiye de muhalefetin etkin olmadığı kanaati son dönemdeki görüntüden kaynaklanıyor. Bugün kamu gücü ve medya iktidarın eline geçmiş, herkes sinmiş ve susturulmuştur. İktidarı değiştirmenin tek yolu vardır, o da seçimlerdir. Türkiye de muhalefet çok elit ve yaşlı görünüyor. Her seçimde seçmenlerin arasına yeni 4 5 milyon genç nüfus katılıyor. Nüfusun üçte ikisi 30 yaşın altında. Siyasetçilerin bir önceki kuşaktan oldukları hissettirilince, genç kuşaklara bu pek anlamlı gelmiyor. Burada muhalefetin asıl yanılgısı şudur: İktidar dövüşerek halkın duyarlı olduğu kavramlar üzerinden siyaset yapıyor. Muhalefet aynı üslupla o kavganın içine giriyor. Yani aslında iktidar bu kavgacı yöntemiyle muhalefeti manuple ediyor. Muhalefet de onun usul ve üslubuyla kavganın içine girdiği zaman kendi seçmenini, oy kitlesini sınırlandırmış hale dönüşüyor. Her kriz hükümetleri devirir krizi üç partiyi %10 un altında bıraktı ve 94 krizlerinden daha derin olan bu krize rağmen iktidarın değişmemesinin nedeni işte halkın bu duyarlılıklarıyla oynamaktandır. Muhalefetin oyları artmıyor, iktidarın oyu da sınırlı aşınıyor. Siyaseti sadece siyasi parti olarak algılamak yanlıştır. Aydınların, basının, STK ların muhalefeti de önemlidir. Onların muhalefeti ne kadar etkin? Özetleyecek olursak, Şener ilk olarak Türkiye de demokrasinin standartlarının çok düşük olduğunu görüyor. Kesimler baskı ve tehdit altındadır, dinlenme olaylarıyla hukuk yara almaktadır. Dolayısıyla muhalefetin varlığıyla demokrasi eşanlamlıdır. Kendilerinin yeni bir parti olduğunu ancak meclisdeki diğer muhalefet partilerine büyük görevler düştüğünü söyleyen Abdüllatif Şener, halkın duyarlı olduğu konularda üslup, yeni söylem ve projelerin önemine dikkat çekti. Selçuk GÜZELOĞLU (CE 87) 6 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

7 KİM dernekten Bizim Bölüm Buluşuyor Etkinliği Derneğimiz KİM çatısı altında mezunlar ve öğrenciler arasında iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla öğrenci danışmanlığı programına ek olarak yılları arasında Bizim Bölüm Buluşuyor isimli bir dizi etkinlik düzenlenmişti. Jeoloji Mühendisliği Bölümü için yapılan BBB etkinliği 21 Aralık 2003 Pazar günü bölüm ögrencileri ve değişik yıllardaki mezunları ile o dönemin bölüm başkanı Prof. Dr Asuman Türkmenoğlu ve yardımcısı Doç. Dr.Tamer Topal ın da katıldığı, oldukça verimli ve samimi bir sohbet toplantısında bir araya gelmişlerdi. Ara verilen bu etkinliğe Jeoloji Topluluğu ndan gelen bir istek ile yeniden başlıyoruz. Öğrencilerin mezunlarla buluşmak istemesi ve bunu ODTÜ Mezunları Derneği ne bildirmesi bizi memnun etti. Mezunlarımızın bu etkinliğe katılımının ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarının öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Bizim Bölüm Buluşuyor etkinliklerinin amacı büyük bir topluluk olan ODTÜ ailesini birbiriyle iletişimde olan, paylaşan bir topluluk yapabilmek. Çağımızın en önemli kaynağı olan bilgiyi "Bizim Bölüm Buluşuyor" da, mezun, üniversite, öğrenci birlikteliği ile paylaşıyoruz ve mezunlar olarak buna ortam yaratmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Derneğimiz de yapılan etkinlikler komite ve komisyonlarda çalışan üyelerimizin verdiği gönüllü katkılarla ve Derneğimiz in çalışanlarının çok büyük emeği ile gerçekleşmektedir. Eğer siz de bu çalışmaların olumlu olduğunu düşünüyorsanız ve bu buluşmaların devamının gelmesi için katkıda bulunmak istiyorsanız lütfen bize haber verin. Biliyorsunuz her güzel işin arkasında çok büyük bir emek vardır. Lütfen bu güzelliklere sizler de katkı verin, gelin birlikte çalışalım. Dilek ERGEÇEN* (CENG 85) İletisim için : *ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve KIM Komitesi Sorumlusu N İ S A N

8 dernekten Seyahatin Karşı Konulmaz Cazibesi Ali ERİÇ, 18 Mart Perşembe günü saat 20:00 de, Vişnelik Tesisleri nde, seyahatinin tamamlanan ilk, yani Asya bölümü boyunca çektiği fotoğraflardan derlediği bir seçkiyi, yine seyahatinden kısa anılarla bize sundu. Seyahat etmek, küçüklüğümden beri benim için önüne geçilmez bir tutkuydu; her nereye ve her ne şekilde olursa olsun O zamanın Türk toplumuna nispetle oldukça gezenti bir aile sayılırdık aslında. Yine de bu yetmezdi bana; daha uzaklara, daha farklı diyarlara gitmeyi hayal ederdim hep. Bu tutku, ODTÜ de okuduğum yıllarda, kütüphanenin periyodik yayınlar bölümünde keşfettiğim off road dergilerinde gördüklerimle birleştiğinde ortaya, sınırsız bir seyahat özgürlüğü dünyası çıktı. Bu öyle bir dünyaydı ki, cazibesi, üniversiteyi bitirdiğimde, daha ortaokula yeni başladığım zamanlardan beridir hayalini kurup da sonunda sahip olabildiğim makine mühendisliği mesleğini, başlamadan bırakmama sebep oldu. Nasıl mı? O yıllarda Türkiye de üstlendiği bir projeyi gerçekleştirmekte olan bir Belçika telekomünikasyon firmasında çalışan arkadaşımın iş teklifiyle. İş, tüm Türkiye de yeni kurulmakta olan radyo-link istasyonları ile ilgili saha mühendisliği hizmetiydi. Dolayısıyla sürekli olarak ve off road araçlarla seyahat etmeyi gerektiriyordu. Makine mühendisliği ile ilgisinin olmaması benim için hiç önemli değildi; teklifi hemen kabul ettim tabii. Telekomünikasyon sektörüne böyle balıklama dalışımdan sonra da, bir daha bırakamadım yılına kadar farklı firmalarda hep aynı işi yaptım ve hep seyahat ettim; Türkiye de ve yurtdışında... Türkiye nin Hakkâri ili dışında gezmediğim hiçbir vilayeti kalmadı. Yüzlerce ilçe ve kasabasını dolaştım, onlarca dağına tırmandım yılında ücretli çalışmaktan vazgeçip kendi başıma kurduğum şirkette de çalışma konum telekomünikasyondu yılına kadar çok yoğun, yorucu ve yıpratıcı geçen bir dönemin ardından şirketteki sorumluluklarımı, yavaş yavaş genç ortaklarıma bırakmaya başladım yılında ise çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir işe kalkışmaya karar verdim: Kendi arabamla Afrika ya gitmek! Bu fikir başta biraz ürkütücü gelse de, seyahatimin hazırlık aşamasında bu işi yapan ya da yapmakta olan kişilerden aldığım bilgiler ve okuduklarımla cesaretim arttı. Özel olarak hazırladığım aracımla 2005 yılı Ekim ayında ilk kıtaaşırı seyahatim olan İstanbul-Cape Town (Güney Afrika Cumhuriyeti) gezime başladım. Toplam 6 ay süren bu seyahatimde 13 ülke geçtim. Bu seyahatim sırasında yaşadıklarımı, gördüklerimi, anılarımı ve çektiğim fotoğrafları sitesinde günü gününe yayımladım. Ortadoğu dan (Ürdün ün Akabe Limanı) feribotla geçtiğim Afrika (Mısır ın Nuweyba Limanı) kıtasında ilerledikçe, başta duyduğum kuşkuların hepsi dağıldı yavaş yavaş. Mısır ve Sudan dan sonra girdiğim ve beni en çok yoran Etiyopya da gördüklerim ve yaşadıklarım karşısında duyduğum şaşkınlık, Kenya ve Uganda dan sonra Ruanda da 8 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

9 dernekten hayranlığa dönüşmüştü bile. Tanzanya da Serengeti nin vahşi doğası ve Kilimanjaro macerasının ardından Zanzibar ın egzotik güzelliği unutulmazdı. Malawi ve Mozambik in sıcak kanlı insanları ve Güney Afrika Cumhuriyeti nin alışıldık Afrika tablosundan farklı yapısı 2006 Nisan ayında ulaştığım Cape Agulhas (Agulhas Burnu), hayallerimin gerçekleştiği yerdi; Afrika nın Dibi ne varmıştım! Aradan 3 sene geçti. Seyahat hastalığı mikrobiktir; insanın vücuduna bir kez bulaştı mı, tedavisi yoktur, kurtulamazsınız. Önceleri yine Afrika yla başlayan yeni planlar çeşitlendikçe hangisini seçeceğime karar vermem de zorlaşmaya başladı. Sonunda bu işi kökten çözecek bir plan yaptım. Tüm seçenekleri bir tarafa bırakıp, yeni planım üzerinde yoğunlaşmaya karar verdim. Dünyayı dolaşacaktım. Toplam beş kıta geçecektim; kırkın üzerinde de ülke... Doğuya doğru başlayacak seyahatim 3 ana etaptan oluşacak, her bir etaptan sonra, arabamın bir kıtadan diğerine deniz yolu ile nakledilmesi sırasında Türkiye ye uçakla dönüp, bir sonraki etabın başlamasına kadar evimde dinlenecek, özlem giderecek ve yeni etaba hazırlanacaktım. Bu seyahatim için de farklı bir web sitesi hazırladım: yine tüm anı ve fotoğraflarımı günü gününe yayımlamak için İlk etabım Asya ydı. Hedefim ise, kıtanın karadan ulaşılabilen en kuzey-doğu ucunda, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Magadan şehri Rotayı, alışılmış ve klasikleşmiş İran-Pakistan-Hindistan-Nepal-Katmandu güzergâhının aksine kuzeyden, Sibirya ve Moğolistan ı içine alacak şekilde çizdim. Benim için çok gidilen ve herkesin -neredeyse- ezberlediği güzergâh yerine, hiç kimsenin tercih etmediği gizemli yerler daha cezbediciydi. 6 Mayıs 2009 sabahı İstanbul da evimin önünden yola çıktım. Gürcistan dan sonra Dağıstan üzerinden Rusya ya geçmeyi planlarken, bölgedeki karışıklıklar ve sınırın resmi geçişlere kapalı olması yüzünden yönümü güneye, Azerbaycan a döndürdüm. Hazar Denizi ni feribotla geçip Kazakistan ın Aktau Limanı na indiğimde, Asya nın uçsuz bucaksız çöl steplerine de ilk adımımı atmıştım, kendi arabamla. Kazakistan da uzun bir yol katettikten sonra Rusya da Orta Sibirya ya girdim. Bu kısa Rusya geçişim Kazakistan, Çin ve Moğolistan ın birleştiği bölgeye de adını veren Altay Cumhuriyeti ile son buldu. Yolu olmayan ülke Moğolistan a, onların meşhur Naadam Festivali başlamadan girebilmiştim. Hayatımda, şu ana kadar yaşadığım en zorlu ve maceralı, ancak bir o kadar da zevkli yolculuğunu Moğolistan ın uçsuz bucaksız (ve yolsuz) steplerinde yaptım. Gobi Çölü nü baştan başa geçtim, üç gün boyunca hiçbir canlıya rastlamadan dolaştığım düzlüklerinde kayboldum, onlarca derin su geçişi yaptım, çamurlara saplandım, Orhun Yazıtları na dokundum, nesli tükenmiş ve yeniden yetiştirilmeye başlanan ürkek takhi (Przewalski) atlarını kovaladım Bu etabın son kısmı ise Sibirya nın en doğusu ve artık Rusya nın uzak kuzey-doğusuydu. Dünyanın en büyük tatlı su kaynağı Baykal Gölü nün suyunu içtim. Güney-batı kıyısındaki İrkutsk tan başlayıp, nefes kesen tayga ların (Sibirya ormanları) içerisinden bata çıka ilerleyerek Yakutistan ın başkenti Yakutsk a ulaştım. Sonrasında da, bu etabın en heyecanla beklediğim, belki de tüm seyahatin en zor kısmına, Kolima Yolu na geldi sıra; Khandiga dan nihai hedef olan Magadan a kadar olan 1,653km lik kısım Uzun zamandır kullanılmayan, son yıllarda bölgedeki kıymetli madenlere yeniden işlerlik kazandırılması için çalışmalar başlatılan yolun, artık gözden çıkarılarak yerine yeni bir güzergâh açılan Tomtor geçişini kullandım. Bu şeytan azapta gerek yolun sonlarına doğru saplandığım çamur gölünde bir 24 saat geçirdim. Sonunda, evimin önünden hareket ettikten 149 gün sonra Magadan a vardığımda, Afrika yolculuğumun hedefi olan Cape Agulhas a varışımda yaşadığım keyfin ve gururun aynısını yaşadım. Şu anda arabam Lando, Asya dan bir konteyner içerisinde başladığı deniz yolculuğunu tamamlayarak Yeni Kıta ya vardı. Ben de, eşimle birlikte 22 Nisan da onunla buluşmaya gidiyoruz. Seyahatin bu ikinci etabının ilk bölümünde Alaska ve Kanada yı Buket le beraber gezeceğiz. Daha sonra güneye, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika üzerinden Orta ve Güney Amerika ülkelerine tek başıma devam edeceğim. İkinci etabın son noktası ise, Arjantin in ve aynı zamanda Güney Amerika kıtasının en güney limanı olan Ushuaia. Burada ikinci deniz yolculuğuna başlayacak olan Lando -yeniden, ama bu sefer denizden- Cape Town a ulaşana kadar, ben yine Türkiye ye döneceğim; bu yıl Kasım ayı sonunda. Son etap ise yine Afrika ve arkasından Avrupa yı kapsıyor. Afrika yı bu sefer batıdan bir güzergâhla ve güneyden kuzeye doğru aşacağım. Avrupa ya Cebelitarık Boğazı nı feribotla geçerek ulaştıktan sonra, daha çok Akdeniz ülkeleri üzerinden Türkiye ye döneceğim. Tahmini varışım ise 2011 yılının Nisan ayı sonları. Yani Lando, eğer bir terslik olmazsa, tam 2 yıl sonra evine geri dönecek. Sonrası mı? Ben de bilmiyorum. Dedim ya, seyahat etmek mikrobik bir hastalık; bir kere bulaştı mı, tedavisi yok. Ali ERİÇ (ME 82) Fotoğraflar:Ali ERİÇ (ME 82) N İ S A N

10 dernekten BURS ETKİNLİKLERİ Bursiyerlerimizle ikinci dönem etkinliklerimiz başladı 28 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ikinci dönemin ilk etkinliğinin konuğu hem bir ODTÜ lü, hem de konuşması ve anlatımıyla tam bir Egeli olan sanatçı Tolga Çandar oldu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tolga Çandar üniversite yıllarında bir yandan tiyatro, bir yandan da halk müziği çalışmalarına devam etti. Üniversitenin üçüncü sınıfında iken, üç arkadaşı ile birlikte kurdukları Çağdaş Türkü Topluluğu adı altında ilk albümleri olan "Bekle Beni"yi yaptı. Bu albüm aynı zamanda Tolga Çandar ın profesyonel müzik yaşamına geçmesini sağladı. Dostlar merhaba diyerek başlayan ve birbirinden güzel parçaları seslendiren Sanatçı bursiyerlerimiz için söylüyor olmaktan mutlu olduğunu belirtti. ODTÜ nün değerlendirmesini bilene birkaç diploma sunduğunu ve her zaman OD- TÜ lüleri akraba olarak gördüğünü söyleyen sanatçı türküleri ile bursiyerlerimizi coşturdu. Tolga Çandar Türküleri arasında ege şivesi ile anılarını aktararak ve hayat içinde yaşadıklarından, karşılaştıklarından örnekler vererek hem düşündürdü hem de bizlere keyifli bir Pazar yaşattı. 14 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ikinci etkinliğimizin konuğu uzman psikolog Mehmet Şakiroğlu idi.odtü psikoloji bölümünden mezun olan ve aynı bölümde klinik psikolojisi yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan konuğumuz ODTÜ de öğretim elemanı olarak görev yapmakta ve psikoloji kliniğinde hasta görmektedir. Sınav kaygısı,mutluluk,afet psikolojisi,depresyon konularında birçok makalesi olan konuğumuz iki saat süren etkinliğimiz boyunca hayatın belirli zorluklarından,hayatın bizden beklediklerinden,yönlendirmelerin üzerimizdeki baskısından ve yönlendirmelerden arınmak için ne yapmamız gerektiğinden bahsederek sınav kaygısı ve erteleme becerileri konusunda etkileyici bir sunum yaptı. Bursiyerlerimizinde görüşlerini alarak keyifli ve verimli bir etkinlik gerçekleştirdi. Burs ve Yardımlar Komitesi LOGOLU ÇİKOLATAMIZ BURS FONU YARARINA SATIŞA SUNULDU Özel günlerinizde, ODTÜ Mezunları Derneği Logolu, Patiswiss Çikolataları'ndan sipariş ederek bir fidana daha can suyu verebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: ya da 'Anlat OKulunu' Web Site Tasarım Yarışması Dünyanın en büyük teknik ve mesleki örgütlerinden IEEE (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) ODTÜ öğrenci kolu ilköğretim öğrencileri için Anlat Okulunu Web Site Tasarım Yarışması nı düzenliyor. Okullarımıza sağlanan internet erişim imkânlarının kullanılmasını teşvik etmek, öğrencileri bilişim teknolojileriyle erken yaşlarda tanıştırmak ve her okulun bir internet sitesine sahip olması amacıyla düzenlenen yarışmanın üçüncü senesinde birbirinden değerli hediyelerin yanında web site tasarım eğitimi alma imkânı da sağlanıyor. Ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz. 10 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

11 MART 2010 AYI İTİBARİYLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ BURS BÖLÜM BURS BÖLÜM VERENLER MEZUNÝYET YILI VERENLER MEZUNÝYET YILI AHMET ÖZSINMAZ ALİ ENGİN OĞUZ ALİ ERGİN AÇAN ALİ RIZA ÖZKAN ASLI ÜSTÜNER ATİLA KOÇAK AYDIN YOĞURTÇUOĞLU BURCU ALTINOLUK YILMAZ CEMAL ARTÜZ EBRU GÖKÇE F.EMEL KIVAN KIRIM FİGEN SEZGİN SWAİS FİKRET BOYACIOĞLU GÜLNUR ULUĞ İBRAHİM RAŞİN DÜZCEER İLHAN İLDENİZ KAMİL AKSU LEVENT ALKIŞLAR ME'95 MAN'88 CE'71 ME'88 ME'91 ME'93 ARCH'74 METE'98 CE'84 ECON'97 CP'80 CE'83 MAN'85 ME'90 CE'84 CE'83 MAN'85 EE'86 M.AKİF DEMİRÇELİK MEHMET KARABATUR MERT ÇETİN MİNE VESKE MUSTAFA HORTUM MUSTAFA ÜMİT ATALAY NURKAN FİDAN ZAİM RÜÇHAN GİRAY SERDAR SARMAN SERDAR TÜMER SEVİL ÇELEBİ TEVFİK VAKUR YARDIMCI TUNCAY BAŞKAYA VEDAT SITKI MOĞULKOÇ YAHYA ALP SAVAŞÇI YILMAZ SEÇMELER ZERRİN TANDOĞAN ZEYNEP ELİF ÖZTİN İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 21 ÜYE BULUNMAKTADIR. CE 94 BAĞIŞÇILARI MAYIS BÜLTENİNDE YER ALACAKTIR. ME'86 ME'73 CE'94 ME'89 METE'86 MINE'76 ECON'89 CHE'72 CE'83 EE'84 ADM'74 MAN'90 MATH'74 ARCH'90 CE'93 PE'73 ADM'84 CHE'00 ODTÜ DOSTLARI F.DENİZ KARAOĞLAN FATMA GÜNEY FERAH FEZA SÜMER İLHAN RIZA ÖZKAN İLYAS OĞUZ İSMET TEK NAZAN CELAN YÜKSEL GÜNEY Burs Fonu muza katkı sağlayan tüm üyelerimize ve ODTÜ dostlarına, desteğinize ihtiyacı olan bursiyer öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkürler Çanakkale Zaferleri Sunumu 19 Mart 2010 Cuma günü Vişnelik Salonu nda Çanakkale Zaferleri konulu fotoğraf sergisi ve piyano dinletisi eşliğinde saydam gösterimi gerçekleştirildi. Mezunlarımız saat 19:00 da fotoğraf sergisini gezmeye başladılar. Piyano dinletisi eşliğinde yapılan saydam gösterim ise 19:30 da başladı. Ersan Ener (ID 8) ve Umut Asil (OD- TÜ Orkestrası Şefi) etkinliğin konuklarıydı. Şiir - Türkü Gecesi 27 Mart 2010 Cumartesi günü Vişnelik Salonu nda Şiir ve Türkü Gecesi için bir araya geldik. İnsana dair ne varsa hissedilen ve yaşanan, THBT Fosil Korosu sizlerle paylaşmak istiyor çağrısıyla gerçekleşen geceye mezunlarımızın ilgisi çok yoğundu da başlayan etkinliğin geliri ODTÜ Mezunları Derneği Burs Fonu na aktarıldı. N İ S A N

12 dernekten D E R N E K T E B U AY Kültürler Arası Yolculuk 12 Şubat 2010 Cuma günü Vişnelik Salonu nda ağırladığımız konuğumuz, 25 yıl önce profesyonel olarak başladığı kaşiflik mesleğine, şimdi okutman ve yazar olarak da destek veren Mikael Strandberg oldu. Saat da başlayan Kültürler Arası Yolculuk isimli sunumun yöneticiliğini gazeteci yazar Doç. Dr. Doğan Tılıç (SOC 85) yaptı. Tılıç ın sunuşunun ardından Strandberg in gezi görüntülerinden oluşan bir video çalışmasını izlediğimiz etkinlik, Strandberg in fotoğraflar eşliğinde gerçekleştirdiği sunumuyla devam etti. Grup Gündoğarken 10 Mart 2010 Çarşamba gecesi Türk Pop Müziği nin beğenilen gruplarından Grup Gündoğarken Vişnelik deydi. Grup Gündoğarken, Ellerimde Çiçekler, Hayallerimi Bırak, Sen Benim Şarkılarımsın gibi yılların eskitemediği unutulmaz şarkıları ile hepimize romantik bir gece yaşattı. Suzan Kardeş le Vişnelik te Balkan Rüzgârı ODTÜ 10. TANITIM FUARI ODTÜ 10. Tanıtım Fuarı Mart 2010 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleştirildi. Geleceğin ODTÜ lülerine Derneğimiz ve ODTÜ lü dayanışması ile ilgili çalışmalarımızı anlatmak amacıyla Derneğimiz de bir stant açarak fuara katıldı. 6 Mart 2010 Cumartesi gecesi, Balkan şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Suzan Kardeş i ve 10 kişiden oluşan orkestrasını Vişnelik te ağırladık. Suzan Kardeş ve arkadaşları o gece mezunlarımıza Balkan türküleri ve Türk Musikisi nden oluşan bir müzik ziyafeti sundular. Ayrıca bu unutulmaz gecede 4. Uluslararası 2. El Kısa Film Festivali nedeniyle Ankara da bulunan oyuncular Güven Kıraç, Nilüfer Açıkalın ve Sezin Akbaşoğulları; modacı Barbaros Şansal ile yönetmenler Derviş Zaim ve Serdar Akar ı misafir etmekten onur duyduk. 12 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

13 Fotoğraf Atölyesi dernekten Temellerini; Temel Fotoğraf Seminerleri ile attığımız, gelecekte tam teşekküllü bir Fotoğraf Atölyesi olmayı hayal ettiğimiz, Fotoğraf Atölyemiz, yine AF- SAD desteği ile İleri Fotoğraf Seminerleri ve Çocuklarla Fotoğraf Seminerleri olarak tam hızla devam etmekte. Eğitmenimiz Fazlı ÖZTÜRK le; hayatı, eskiyi, yeniyi paylaştığımız, günlük hayatı plastik sanatla, şiirle, öykülerle bezediğimiz, içimizdekini, birilerinin içindekini görmeyi, elimizden geldiğince göstermeyi başardığımız bu seminer programları, hem yetişkinlere, hem çocuklara hayattan, sıkıntıdan çıkışın küçük kapısıdır 5-9 ve 9-12 yaş grubu olmak üzere her iki Çocuk Atölyemiz de çocuklarımızın sevinç kaynağı olmuştur.zaman zaman çeşitli Fotoğraf Gezileri ile süslediğimiz program, katılımcılarımızın gözünden dünyayı, sosyal yaşantının inceliklerini kurcalamaktadır. Fotoğraf Atölyemiz, dönem sonunda, 30 Mayıs Etkinlikler Şenliği çerçevesinde bütün yılın emeğini sizlerle paylaşmaktan gurur duyacaktır. Güzel Konuşma Seminerleri ODTÜ Mezunları Derneği Etkinlikler Komitesi olarak düzenlenen, 18 Şubat 2010 tarihinde başladığımız, Güzel Konuşma Seminerleri; müthiş bir katılımcı desteğiyle devam ediyor. Yaşantımızın her karesinde, olmazsa olmaz dilimizi tanımak, doğru kullanmak ve iletişim alanlarımıza olumlu yansımasını görmek hepimizin için elbet çok önemlidir. Bu doğrultuda başlattığımız programımız, eğitmenimiz Aylin Özmenek ile inanılmaz keyifli geçmektedir. TRT Spikeri olan eğitmenimizin verdiği programda, temel konuşma prensipleri ve güzel dilimizin içeriği ve kullanımıyla ilgili bilgileri edinip, kendimizi ifadenin ilk adımlarını atmaktayız. Programın içeriğinde, katılımcılarla paylaşılması planlanan, genel kullanım hatalarını düzeltmek ve Türkçe nin özelliklerini öğretmek üzerinedir. Sosyal yaşantıya bir katkı sağlayacağından çok emin olduğumuz program, önümüzdeki dönemlerde tekrarlanması tasarlanan bir programdır. Rus Gecesi Vişnelik te dünya mutfaklarından örnekler sunmaya devam ediyoruz. 23 Şubat 2010 Salı tarihinde Rus aşçıların katkılarıyla Rus mutfağının seçkin yemeklerini fiks menü şeklinde sunduğumuz gecemize ODTÜ mezunları yoğun ilgi gösterdi. Akordiyonu ile konuğumuz olan Ivan Çelak a yan flüt eşliği ile başlayan müzik zevki Valentina ve Grup Ancyra nın Rusça ve Türkçe pop şarkıları ile devam etti. Celal Sezer le Türkü Gecesi 24 Mart 2010 Çarşamba günü Vişnelik te Celal Sezer le Türkü Gecesi nde türkü sever mezunlarımız bir araya geldiler yılında ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu na katılan ve 2009 yılında Felek Bahane isimli albümünü sanatseverlerin beğenisine sunan sanatçımız o gece mezunlarımıza Anadolu nun eşsiz ezgilerinden oluşan tadına doyulmaz bir dinleti sundu. N İ S A N

14 dernekten ODTÜ DE MÜZİĞİN SEYRİ Tolga Çandar Derneğimiz Müzik Kulübü nün ODTÜ lü müzisyenler ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında Bültenimiz in Nisan ayı konuğu Tolga Çandar (CE 88) oldu. ODTÜ de müziğin seyrinden ve kendi döneminizden bahseder misiniz? Tolga Çandar: Toplumsal gelişmeler ile sanatsal gelişmeler arasında ciddi bir koşutluk vardır. ODTÜ Türkiye mizin küçültülmüş bir örneğidir. Şimdi artık ne kadar var bilmiyorum ama bizim okuduğumuz yıllarda, ODTÜ yurtlarında her bölgeden ve sosyal sınıftan insanlar vardı. İşçisi, öğrencisi, öğretim üyesi Çok kültürlü bir toplumduk yani. ODTÜ lülük aslında yurtlarda ve kampüsün içinde yaşanıyordu. Dolayısıyla buradan çıkan müzik aslında Türkiye yi anlatıyordu. Düşlerin üniversitesiydik ama düş görmüyor, ülke gerçeklerini iliklerimize kadar yaşıyorduk. Toplumcu, yurtsever üniversite yapımız her türlü bireysel ve toplumsal ilişkimizde belirleyici oluyordu. Bu dönemde ODTÜ nün entelektüel birikimi son derece gelişmişti. Biz müziğin tarihini, felsefesini, ideolojisini yani siyasal yapı ile müzik sanat ilişkisini merak edip araştırıyorduk. Ve o bilgiler ışığında bir ideoloji oluştu önce, o ideolojinin ifadesi olarak da sanat. Bunu yaparken sanatsal estetiği ikinci plana atmıyorduk. Popülist olmamaya çalışıyorduk. Aynı zamanda da ayrıcalıklı sınıfların tekeline girmemenin önemli olduğunun bilincindeydik. Bu dönemde yaptığımız müzik gerek ülkemizde, gerekse ODTÜ de toplumsal yapının bir göstergesidir. Şimdiki döneme ait izlenimleriniz nedir? T. Ç.: Hocam, dünya çok hızlı değişiyor. Teknolojik olanaklar her geçen gün artıyor. Ancak ne yazık ki, teknolojik alandaki gelişmeleri ülkemiz, halkımız yararına değiştirebilecek bilgi donanımı konusunda zaaf var. Bu yüzden de Düşlerinin peşinden koşan deliler kadrosunda ülkemizde, dolayısıyla ve ne yazık ki üniversitemizde açık var. Şu anda rock müzik yapmaya çalışan guruplara bakıyorum da, çok akıllılar (!). Hâlbuki rock müzik deli (!) işidir. THBT de çok iyi çalışmalar yapıldığını biliyorum. Geçmiş dönemden farklı olarak rock gruplarının temaları değişmiş olsa da sonuçta müzikal olarak çaba sarf eden grupların olduğunu biliyorum. Ancak bir zihinsel çaba sürecinden geçilmezse, sanat içinde yaşadığı toplumun çelişkilerinden doğmazsa, onun dışında kalmaya çalışırsa, hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Aksi halde o gruplar eğlence müziğinin bir parçası olurlar. Unutulmamalıdır ki, ODTÜ lülerin diğerlerinden farkı; düş kurabilme ve büyük düşünebilme kapasitelerinin çok geniş olmasıdır girişlisiniz o yıllarda kimler vardı, ünlü olan parçalar, türküler politik tavır gösteren gruplar hangileriydi? T. Ç.: Böyle bir söyleşi dizisinde yer alması düşünülen sanatçılar diye baktığınız zaman onların tamamı Kanneci sinden Ümmüşen ine bizim dönemdendir. Tahir Aydoğdu biliyorsunuz Türk Sanat Müziği kökenlidir. Alper Usal vardı. Elektrik Bölümü mezunu Kamil Erdem Asya Minör ün kurucusu, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü nde öğretim üyesidir. Yıllarca özel sektörde çalıştıktan sonra tamamen müziğe yöneldiğini biliyorum. Bu grupların çoğu ile albümlerde paslaştık. Ertuğrul a Ağıt o dönemindir. O dönem biliyorsunuz ODTÜ nün sık sık cenaze kaldırdığı bir dönemdi, Ertuğrul Karakaya A1 kapısında öldürüldü, onun üzerine Ertuğrul a Ağıt yazıldı. Birkaç isim anmak anlamında aklınıza gelen neler var? Ertuğrul a Ağıt dediniz örneğin. T. Ç.: O dönem Deniz e Ağıt, Mahir e Ağıt, Ulaş a Ağıt, söylediğimiz genelde o türkülerdi. Sonra Ali Asker 1979 da yurtdışına gidene kadar ODTÜ direnişinde gelir türküler söylerdi. Halk türkülerinde sonradan benim albüme okuduğum Sobalarında Kuru da Meşe Yanıyor Efem. Gerizler Başı da var, notalarını THBT arşivinden almıştım. THBT nin çok iyi bir arşivi vardı. Tariş direnişi, İzmir Gültepe olayları dolayısıyla İzmir e gitmiştim. O gidişte bir vesile ile biz Bergama ya gittik. Bergama da bir köyde bir amca çaldı bu türküyü. Ben bir anda çarpıldım çünkü bizim THBT de söylediğimiz arşivdeki Gerizler Başı ndan farklı. Ben albümde bunu da okudum. Son dörtlüğünü orada Bergama da derlediğim şekliyle okudum, TRT şekliyle değil. Musa Eroğlu da piyasadaki diğer arkadaşlar da bunu daha sonra benim derlediğim şekliyle okudu. Kimya lisansın önünde, bir taraftan jandarma sarmış çevreyi. Gerizler Başı türküsünü söyledim. O zaman bizim bir yüzbaşi vardı, sonrakilere bakıldığında iyi bir adamdı. Mesela bizim Ahmet çıkardı ÖTK başkanlığı adına, arkadaşlar şöyle yapacağız böyle yapacağız diye konuşurdu. O keserdi ben başlardım, Amanın da amanın efeler diye giriyorum, ilk defa söyledim onu, bizim yüzbaşı hemen çıktı geldi. Yahu Tolga dedi, isim isim herkesi tanıyordu Söylediğin türkü ne türküsü? dedi, Bergama dan derledim geldim dedim geçende Tariş için oradaydım. Valla harika bir şey dedi. Bunu söylesene her şeyde dedi, sonra adamcağızı görevden aldılar. Ege türküleri söylerdim ben yurtlarda çoğunlukla. Yurdun önüne kantinin meydana bakan tarafına ses düzeni kurardık, ben orda bir taraftan türküler söylerdim. Ümmüşen, Haluk bizim, Zülfü nün Hele Ulaş a Ulaş asını, türküleri söylüyorduk.. ODTÜ lülerin ODTÜ de ürettiği türkü dersen en çarpıcı olanı Ertuğrul a Ağıt tır. 14 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

15 dernekten O dönem politik hareketin içinde sadece halk türküleri ya da beste türkülerle sınırlanıyor muydunuz? Pop grupları var mıydı, ilginizi çekiyor muydu, buna ilişkin bilgileriniz neler? T. Ç.: Tam aksine Kanneci mesela. Dünya çapında bir klasik gitarcı, biliyorsunuz. Okay Temiz le basgitar çalan elektrikte öğrenci olan Kamil Erdem, Yeni Türkü, Eftal ler falan Yeni Türkü de çalıyordu. Biz THBT de idik, piyasaya yönelik işler yapmıyorduk. Fakat profesyonel arkadaşlarımızın içerisinde dışarıda davul (bateri) çalıp hayatını kazananlar vardı. O dönemin rock müziği de zaten politik içerikli rock idi. Cem Karaca, Moğollar, Anadolu Rock yapılıyordu. ODTÜ ye mahsus öyle rock gruplar var mıydı? T. Ç.: Rock değilse de Yeni Türkü vardı. Daha sonra Eftal Küçük daha farklı bir çizgi için oradan ayrılıp bizlerle Çağdaş Türkü yü oluşturdu. Bu günkü gibi hard rock yapan bir grup benim bildiğim yoktu. İnşaatta bizim Metin Yücel vardı, iyi rockcı idi ama gurubu yoktu bildiğim kadarıyla. Tekrar Çağdas Türkü den bahsedersek, Bekle Beni film müziği olarak kullanılmıştı. Film için mi üretilmisti? T. Ç.: Sen Türkülerini Söyle filmi albümden yola çıkılarak yapılmıştır. Hatta tartışılmıştı o dönem ama Şerif Gören o konuda başarılıydı bence. Dönemin ilk örneğiydi ve Antalya Film Festivali halk jürisinde birinci seçilmişti. Yani, önce albüm, sonra film. O günlere ait müziksel anekdotlarınız var mı? T. Ç.: Var tabi, biz Üçlü Amfi nin önündeyiz. Bu defa bir komutan var ama bahsettiğim yüzbaşı değil, biz de bilmiyoruz kim olduğunu. O yüzbaşı bize hiç askeri saldırtmamıştı, hani vurun kırın emretmedi. O gün Güvercinlik ten bir binbaşı geldi kim olduğunu bilmiyoruz. Ben çalıyorum Üçlü Amfi nin önünde, bir de Alper var, o çalıyor Ümmüşen söylüyor. Bir anda, hiç alışkın değiliz, jandarma saldırdı. Bir tarafta Ahmet konuşuyordu. Normalde bizim alışkın olduğumuz şu, Üçlü Amfi nin bir tarafına Ahmet çıkar diğer tarafına bizim yüzbaşı, Ahmet konuştukça Arkadaşlar yaptığınız yasal değil, lütfen dağılın, dağıtmak zorunda kalacağım der, bir süre susar, Ahmet konuşur, Arkadaşlar olmuyor ama şimdi dağıtacağım uyarısı yapar, iş biter biz dağılırız. Bu defa öyle olmadı, ben çalıyorum saldırdılar, allah paldır küldür nasıl bir girişme, birlik de değişik, Güvercinlik ten başka bir birlik. Ben bir taraftan çalıyorum ama ne yapacağımı şaşırdım. Ben söylüyorum millet orada kavga ediyor. Ön tarafta tam bir savaş var, birisi orada türkü söylüyor. Olacak iş mi? Sonunda bir tanesi kaçsana oğlum dedi. Mikrofon çok pahalı o zaman, mikrofonu söküp kaptım. Ben bir tarafta saz, bir tarafta mikrofon, arkada jandarma kaçıyoruz biz. Saz da benim değil o dönem THBT den mi bir yerden alıyorduk, o dönem sazım mı var? Müzikle yaşamınızı kazanıyorsunuz, bir ara mühendisliğe döndünüz yurtdışı bir iş söz konusu oldu, gazete yazarlığı yapıyorsunuz, milletvekili adaylığınız oldu, başka neler var? T. Ç.: Valla, insan kendini en çok nerede mutlu hissediyorsa, orada yaşamalı. Ben şantiyeleri de çok sevdim ama sahnede kendimi daha mutlu hissediyorum. Dondurmam Gaymak filminde oynadım, TRT de Bizim Evin Halleri dizisinde bölüm civarında oynadım. Milletvekilli adaylığı ise devam ediyor. Bu işi benden daha iyi yapacağına inandığım birileri çıkana kadar Muğla dan aday olmaya devam edeceğim. İnternet sitenize bakınca 13 tane albüm sayılıyor. T. Ç.: Bana sayısını sormayın. Orada Muğla valiliği için yaptığım Muğla Türküleri 1 ve 2 de var, bugün piyasada olmayan ama birçok insanın evinde olan. İki tane de Çağdaş Türkü ile olan onların arasındadır. O listede Kar Yangını yoktur mesela, bestelerden oluşan bir albümdü, toplatmıştım ben onu ama o da gene birçok insanın evinde var. Geçmişten günümüze doğru bakınca siz kendiniz için nasıl bir müzikal seyir değerlendirmesi yapıyorsunuz? Daha çok folklora mı yöneldiniz? T. Ç.: Çağdaş Türkü içinde de besteleri türkülere doğru yönelten kişi idim. Çağdaş Türkü içinde benim yaptığım besteler de zaten daha çok folklorik ögeler taşıyan bestelerdi. Henüz çıkmamış ama önümüzdeki günlerde yayınlayacağım yeni besteler de bizden olacak elbette, hiç kuşkunuz olmasın. Bu çilekeş, bu gariban, saf Anadolu halkının türkülerini söylemek onur veriyor bana. Müzikle ilgili olarak kendinizi birilerinden etkilenmiş görüyor musunuz? T. Ç.: Mutlaka, yeni bir şey yapabilmek için önce geçmişte yapılanları bilmek lazım. Aksi takdirde tekrara düşülebiliniyor. Çocukluğumuzda, Bodrum un, Milas ın açık hava sinemalarında Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur filmleriyle ve müzikleriyle büyüdük biz. Ben ilk bağlamaya başladığım dönemde Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Âşık Veysel, Mahsuni, v.b. halk ozanları dinlerdim. Aynı zamanda Livaneli, Ruhi Su, Rahmi Saltuk, gibi müzisyenler dinlenirdi. Sonra, Beatles lar, Pink Floyd lar İnti İllimani ler Etkilenmemek olur mu? Ege de biz adalarla içli dışlı idik Teodorakis ler, Hacıdakis ler, Dimitri Galani, Maria Faranduri ler. Tabii hepsi çok etkiliyordu. Biz de onlara Ege türküleri, zeybekler dinletirdik. Sonra Ethno Jazz ile tanıştım. Bayılırım dinlemeye hala Bunların tamamı bugünün Tolga Çandar ını oluşturmuştur. Duruşunuz medyadan takip edildiği kadar belli, günümüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? T. Ç.: Bizim sloganlardan, Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileri vardı ya hani otuz yıl önce attığımız... Ne yazık ki değişen hiçbir şey yok. Yine bütün dünyanın iliğini sömüren emperyalist güçler, onun yanı sıra bunların hizmetinde bir takım güçler, milliyetçiliği kimi zaman sizin için kimi zaman size karşı kullanan güçler. Şimdi buna ilaveten din faktörünü de kullanıyorlar. Türkiye tarihte geçirdiği en çalkantılı en tehlikeli dönemlerinden birini geçiriyor. Bir ülkenin bireyleri çok farklı etnik yapılardan çok farklı dinsel inanışlardan, çok farklı siyasal görüşlerden oluşabilir. Çok da doğaldır bu. Bizim doğal olarak sahip olduğumuz bu özelliği bir zenginlik olarak algılamamız gerekir. Ben Türkiye mizin ciddi bir aydın açığı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin aynı zamanda da ciddi bir deli açığı var hocam. Herkes akıllı. Herkes her şeyi biliyor. Biri de çıkıp mesela, sevmiyorum kardeşim ben sizi demiyor. Ben diyorum bağıra bağıra. Yarı aydınlara söylüyorum, bu gün tüm Türkiye deki gazete köşelerinde yazan bazı sözde aydın işbirlikçilere, kitaplar yazan sözde aydınların tamamına söylüyorum (kalemini her şeye rağmen halkının çıkarına kullananları ayırıyorum): Sevmiyorum sizi arkadaş! Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederiz. Söyleşi: Sinan DEMİRCİ (ME 88) N İ S A N

16 dernekten Okur, düşünür sorgularız, Döner dolaşır, yorumlarız Durma, koş, kovala ve Çık yerleşkeden bir kerede Uzat elini millete.. Ankara Gönüllü Takımı Mezun olmanın verdiği coşkuyla koşarak geldiğim Derneğimiz de Sivil Toplum Komitesi ve Burs Komitesi ile kendimi yepyeni bir ODTÜ de buldum. Derneğimizin yapısını tanıdıkça hem öğrencilerle daha sıkı bir bağ kurulabilmesini sağlamak için hem de uzun yıllar sürdürdüğümüz ve başarılarla dolu Gönüllü Eğitim Projesi ndeki amaçları canlandırabilmek için ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu nun onayıyla, Sivil Toplum Komitesi bünyesinde yeni bir çalışma grubu oluşturduk: Ankara Gönüllü Takımı Üniversite-toplum arasında bir bağ olur, mezun-öğrenci dayanışması ile üniversite kültürünü, birikimini ve deneyimlerini topluma aktarır; bunu yaparken de toplumdan sürekli öğrenir. Amaçlarını gerçekleştirmek için düşünür, araştırır projeler üretir ve üniversite ile toplum arasında yeni bağlar kurar. Sorgulayan, düşünen ve araştıran bir toplum için eğitime destek verir. Gidelim el ele Dikmen e, Karşıyaka ya! Ankara Gönüllü Takımı Dikmen de! ve Ankara Gönüllü Takımı Karşıyaka da! diyerek oluşturduğumuz, Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri nden ulaşım, projenin yaygınlaştırılması konularında destek aldığımız projelerimiz ile üniversite öğrencisi gönüllüler haftada bir gün iki saat Dikmen ve Karşıyaka bölgesindeki evlere konuk olacak. Evde öğrenimini sürdüren öğrencilerin ödevlerine yardımcı olacaklar, birlikte kitap okuyacaklar; bilim, sanat, çevre, meslekler, üniversiteler hakkında sohbet edecekler. Gönüllüler: Üniversitelerden tanıdığımız ve bizlere destek olabilecek öğrenci arkadaşlarımıza yaptığımız çağrılar sonucunda Ankara Gönüllü Takımı şu an 80 i aşkın gönüllü ile çalışmalarını sürdürmektedir. Her geçen gün amaçlarımızı destekleyen yeni gönüllülerimiz başvuru yapmakta ve çoğalmaktayız. Gönüllü olarak bizlerin kişisel gelişimleri için eğitim ve etkinlikler düzenlemekteyiz. İlk eğitimimiz 17 Mart 2010 tarihinde Derneğimiz Vişnelik Salonu nda gerçekleşti. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü nden Dr. Çiğdem HASER(EME 99) ve Gelişim Psikolojisi Uzmanı Ahu ÖZTÜRK ile İlköğretim Çağındaki Çocuklarla İletişim ve Çocuk Psikolojisi konusunda gerçekleşen eğitimimiz etkileşimli bir toplantı oldu. 24 Mart ve 26 Mart 2010 tarihlerinde ise Proje Eğitimi düzenlendi. Amaçlarımızı destekleyen, fikirlerini bizlerle paylaşmak isteyen herkesi toplantılarımıza ve eğitimlerimize bekliyoruz. *29 Mart 2010 Pazartesi tarihli Hürriyet Ankara isimli gazeteden alınmıştır. Mehmet KUZU (STAT 09) 16 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

17 dernekten Basında ODTÜ Ulaşım Fiyatlarına Tepki 25 Mart 2010 tarihli Milliyet Gazetesi nden alınmıştır. N İ S A N

18 odtü den YENİ SINAV SİSTEMİ Öğrenci ve Ailelere Bilgiler Tavsiyeler Himmet Şahin (EDS 83), ODTÜ ve ODTÜ K. Kıbrıs Kampusü nden gelen talepler doğrultusunda, Rektörlük ve Öğretim Üyelerine 2010 yılında üniversiteye girişte uygulanacak olan iki aşamalı Yeni Sınav Sistemi nin detayları hakkında bilgi aktarımında bulundu. Himmet Şahin in bir eğitimci olarak sunduğu bilgi ve tavsiyelerden yapılan derlemeyi aşağıda bulabilirsiniz. Giriş Eğitimdeki değişim etkenlerinin temelinde düşünce, reform, yenilik ve uygulamalar yer almaktadır. Kapitalist küreselleşmede ideolojiyi temsil eden uygulamalara bakıldığında muhafazakâr söylemler ile felsefesinin, her ne kadar yenilikçi bir kimlik olarak görünse de, sermaye ve din kanalıyla eğitimi etkilediği görülmektedir. Neoliberal kapitalizim ve din arasındaki uzlaşmalar, birinin diğerinden beslenmesini sağlayarak, milli/din çerçevesi içinde muhafazakar bireyler yetiştirmek isteyen yapılar kurma amacını taşımaktadır. Taşrada yeterli öğrenci bulamayan veya çeşitli cemaatlere yakınlığı ile bilinen kimi özel okullar ve üniversitelerin daha çok öğrenciye ulaşmaları için bazı uygulamalarla, eğitimin parasız sosyal bir hak olmaktan çıkartılması, özelleştirmeye özendirilmesi ve desteklenmesi durumu yaratılmak istenmektedir. Sık sık değişen sınav sistemi ve katsayı kavgalarının temelinde yatan gerçek budur. YENİ SINAV SİSTEMİ YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 11 Nisan 2010 tarihinde uygulanacak birinci aşama YGS de (Yükseköğretimine Geçiş Sınavı) toplam 160 sorunun 180 dakikada çözülmesi istenecektir. Soruların derslere göre dağılımı ; Türkçe yi kullanma gücü :40, Matematik temel kavramları ölçme; 40, Fen Bilimleri temel kavramları ölçme ;40, Sosyal Bilimler: 40 olarak belirlenmiştir. Bu sınav sonucunda her bir öğrenci için 6 adet YGS puanı hesaplanacaktır. Bu alanlar YGS-1, YGS-2 Sayısal ağırlıklı, YGS-3,YGS-4 Sözel, YGS- 5,YGS-6 Türkçe Matematik alanları olarak belirlenmiştir. YGS Puanları ; min. 100, max 500 olacak şekilde formüle edilmiştir. Ağırlıklı Orta Öğrenim Başarı Puanı da (AOÖBP) min. 100, max. 500 olarak dönüştürülecektir. Oluşan Puanlara Ağırlıklı Orta Öğrenim Başarı Puanı (AOÖBP) öğrencinin kendi alanı için 0,15, alan dışı tercih edildiğinde ise 0,12 katsayı ile çarpılarak eklenecektir. Örneğin; YGS-1 Puanı 350, AOÖBP ı 400 olan bir öğrencinin yerleştirme puanı; YYGS- 1 = x0,15=410 dür. Bu öğrenci YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6 ile alan bir üniversiteyi tercih ederse bu puanlarına AOÖBP 0,12 ile çarpılmak suretiyle 48 puan daha eklenecektir. Oluşan bu puanlarla öğrenciler Meslek Yüksek Okullarını ve bazı 4 yıllık fakülteleri tercih edebileceklerdir. Tercih yapılabilmesi için min. 145 puan + AOÖBP almaları gerekmektedir. Bir mesleğe yönelik liseden mezun öğrenci, kendi mesleğinin uzantısı olan bir mesleği tercih ettiğinde ek olarak AOÖBP ı 0,06 ile çarpılarak puanlarının üstüne eklenecektir. Her öğrenciye altı ayrı puan türü ile hesaplanacak olan YGS için Tablo- 1 de testlerin puan türlerine göre etki yüzdeleri verilmiştir. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) Adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve özgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyecek sınavdır. Lisans yerleştirme sınavı tamamlandıktan sonra oluşacak puanlar için her alan kendi içinde çeşitlendirilerek, disiplinlere TESTLER YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Türkçe (Dil ve Anlatım ) Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Tablo-1 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR: 1. Puanın hesaplanması için 4 testin ikisinde min. 4 net yapılmalıdır. 2. İkinci aşama sınavına katılabilmek için min. 180 puan alınmalıdır. 3. YGS deki her testin alanlara göre ağırlığı farklı olsa da, LYS puanının oluşumunda yaklaşık %40 direk etkisi vardır. Örneğin Sayısal LYS Öğrencisi, YGS testindeki Sosyal bilimler testini cevaplamazsa yaklaşık 19 puan kaybı olacaktır. YGS testi bir bütün olarak algılanmalı, alana bakmaksızın tüm testler cevaplandırılmalıdır. 18 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

19 odtü den Öğrenciler ve ailelerin doğru bilgilendirilmeleri, doğru tercihler yapmalarına olanak sağlayacaktır. Yeni sınav sistemi bir eğitimci gözüyle ile incelediğinde, soruların üniversitede öğretim görecek bir öğrencide; Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi, Muhakeme gücü, İlişkilendirme, Seçici dikkat ve süresi ile İşlem yapma becerilerinin gelişmiş olmasını ölçtüğü görülmektedir. Test Süre Ders Soru Adı Dk. Dağılımı Sayısı MATEMATİK-FEN TÜRKÇE- MAT. TÜRKÇE- SOSYAL Y-DİL MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 TM-1 TM-2 TM-3 TS-1 TS-2 Dil-1 Dil-2 Y Türkçe G 160 T. Matematik S Sosyal Fen Bil Matematik LYS Geometri Fizik LYS kimya Biyoloji Türk Dili ve Edeb LYS Coğrafya Tarih LYS Coğrafya Fel. Gr LYS Yabancı Dil an türü, Türkçe Matematik öğrencisi için 9, Türkçe Sosyal öğrencisi için ise 8 puan türü oluşacaktır. Öğrenci kendi alanı dışında bir bölümü seçeceği zaman puanı düşmeyecek, eklenecek olan AOÖBP na tercih edilen puan türü ile ilişkilendirilerek yerleştirme puanına eklenecektir. Örneğin; sayısal öğrencisi Türkçe- Matematik alanı ile sınava girmek istiyorsa, Türkçe- Matematik AOÖBP ı katsayısı ile çarpılarak puanına eklenecektir. Himmet ŞAHİN in (EDS 83) ODTÜ sunumundan derleyen; Damla GÜLMEZ (ARCH 09) Tablo-2 göre testlerin puanlama yüzdeleri farklılaştırılmıştır. Tablo- 2 de soru sayıları, uygulama süreleri ve alanların sorumlu olduğu testler belirtilmiştir. YGS sonuçlarına göre şekillenecek puanlama sistemi Tablo- 3 de verilmiştir. Ortalama, standart sapma ve diğer veriler bir önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alınarak hesaplanmıştır. MATMATİK-FEN ÖĞRENCİSİ: 386, TÜRKÇE MATEMATİK ÖĞRENCİSİ: 320, TÜRKÇE- SOSYAL ÖĞRENCİSİ : 330, YABANCI DİL ÖĞRENCİSİ : 240 SORUDAN SORUMLU OLACAKTIR. AĞIRLIKLI ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI Adayın Orta Öğretim Başarı Puanı ağırlandırılarak 500 lü sisteme dönüştürülecek, çıkan sonuç 0,15 le çarpılarak öğrencinin almış olduğu yerleştirme puanına maksimum 75, minimum 15 puan eklenecektir. Bir önceki yıla göre etkisi % 43 civarında azalmış görünmektedir. Meslek lisesi mezunları ise kendi alanları ile ilişkilendirilmiş bölümleri tercih etmeleri halinde ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0,06 ile çarpılarak yerleştirme puanlarına eklenecektir. Geçmiş yıllarda her öğrenciye Sayısal, Sözel ve Matematik olarak üç tür ağırlıklı orta öğretim başarı puanı hesaplanırken, şimdi Sonuç Belgesinde Sayısal bir öğrenci için 10 pu- YGS SORULARI MAT-1 TÜRK FEN BİL SOS-BİL Tablo-3 M İ N PUAN AOÖBP TOPLAM 0,15 ALANINDA YGS ,3 69,25 144,25 41, YGS ,1 66, , YGS ,64 142,64 49,23 131, YGS ,93 104,88 48,05 173, YGS ,240 50, YGS ,786 99,33 43, MF ,24 35,88 36, ,436 MF ,40 36,28 59,66 20, ,54 MF ,78 36, , ,1 MF ,73 36,17 41,18 24, ,58 TM ,94 41, , ,3 TM ,13 40, , ,6 TM ,35 44,438 20,61 36, ,33 TS ,10 73,184 23,11 74, ,264 TS -2 20,21 85,295 22,14 71, ,395 0,12 ALAN DIŞI Bu puanlara LYS de cevaplandırılacak testlerin değerleri eklenecektir. Tablo 3 deki verilerde tüm soruların net olarak yapılması halinde elde edilecek puanları göstermektedir, standart sapma,ortalama ve diğer gerekli veriler önceki yıllardaki uygulamalar kıstas olarak alınmıştır. N İ S A N

20 odtü den Mersin deki GEMİMİZ; R/V BİLİM 2 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü nün Mersin deki kampüsünde deniz bilimleri üzerine yoğun bir eğitim ve araştırma faaliyeti sürdürülmektedir yılından itibaren laboratuarları, uzaktan algılama cihazları, atmosferik kulesi ve araştırmalar için kullanılan araştırma gemisi ve limanı ile tüm proje ve çalışmalar koordine edilmektedir. Ayrıca 2007'den itibaren başlayan ve dört yıl sürmesi öngörülen Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve (SESAME) projesi ile Güney Avrupa Denizleri Ekosistem Değişimlerinin Değerlendirilmesi ve Modellenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje ile Akdeniz ve Karadeniz'deki mevcut ve iklim değişimi koşullarındaki ekosistem davranışları ve gelecekteki durumları incelenmekte, turizm, ekosistem kararlılığı ve balıkçılık gibi toplumsal değer taşıyan mal ve hizmetlerin nasıl etkileneceğinin ortaya konulması için yoğun bir veri toplama programı ile özel kapsamlı deniz çalışmaları yapılmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz in 50 yıllık geçmişi ve değişimi ile gelecekteki 50 yıllık değişimi ve bu değişimlerin sosyo-ekonomik sonuçları belirlenmektedir. Bu çalışmalara OD- TÜ nün dışında Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinden 48 Oşinografi Enstitüsü de katılmaktadır. SESAME projesi için ODTÜ nün R/V Bilim 2 bilimsel araştırma gemisi de diğer araştırma gemileri ve bilim adamları ile birlikte araştırma faaliyetlerini sürdürmekte ve karşılaştırmalı ölçümler yapmaktadır. R/V Bilim 2 bilimsel araştırma gemisinin İstanbul Tuzla Denizcilik Fakültesi nden mezun olarak uzakyol kaptan yeterliliği alan ve dört yıldır gemide görev yapan 3. kaptanı Serkan Yıldırım dan alınan bilgiye göre, Bilim 2 gemisi Taşkızak tersanesinde 1982 yılında yapılmış olup, boyu m, eni 9.41m, derinliği 4.4, taşıma kapasitesi ise 153,853 tondur. 13 personel ve 17 yolcu kapasiteli gemide bulunan kimya, fizik ve biyoloji laboratuarlarında günümüz şartlarında yapılabilen tüm araştırmalar gerçekleştirmektedir. Araştırma örnekleri genelde Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Boğazlar dan alınmaktadır. Hizmet Gemileri kategorisinde yer alan Bilim2 de 2 kaptan, 2 makine mühendisi(çarkçı), 3 makine sınıfı yağcı, 3 güverte elemanı gemici, 1 aşçı, 1 kamarot ile hizmet verilmektedir. Ayrıca 14 araştırma personeli ile çalışabilen gemi, gece - gündüz hiç durmadan 15 gün seyir yapabilmekte, hiçbir limana uğramadan yetecek ekipman, gıda ve su ile çalışma yapmaktadır. Bilim 2 gemisi zorunlu olan tüm teknik ve personel imkanlarına ve denize çıkıldığında meydana gelebilecek tüm acil durumlara müdahale imkanlarına, can kurtarma ve deniz güvenlik araçlarına sahiptir. Şule ŞAHİN (PSY'85) 20 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı İTÜ IEEE ailesinden merhaba! 1992 yılından beri İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi nde faaliyet gösteren, teknik üniversite öğrencisinin mesleki ve sosyal açıdan gelişimini hedefleyen sayısız çalışma yapan

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE ÜST DÜZEY OLANAKLAR SAĞLIYOR

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE ÜST DÜZEY OLANAKLAR SAĞLIYOR Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nden 2006 da lisans derecesini alarak aynı bölümde 2009 yılında yüksek lisansını tamamlayan H. Emre Akkuş ile Çankaya Üniversitesi ve sektör hakkında

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER: Üniversite Sınav Sistemi Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) Lisansa Yerleştirme Sınavı (LYS)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Değerli Velilerimiz, Günümüzde, üniversiteye yerleşmekle meslek sahibi olmak çoğu kez eş anlamlı kabul edilmektedir. Öğrenciler, üniversiteye yerleşmeyi gelecekleri açısından bir nevi teminat ve hedeflerine

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız?

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? 2015 YGS - LYS Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? - ÖSYM ve yaptığı sınavlar hakkında bilgi sahibi olmak alan bilgimizi daha verimli kullanmamıza - Öğrencide kendisine karşı ekstra

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI 1 OKULA YÜZ VERİN (100 TL ye Okul) ODTÜ öğrencileri ve mezunları olarak başlattığımız ve ODTÜ Mezun Derneklerinin desteğiyle yürütmekte olduğumuz bir ilköğretim okulu yaptırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 19 İklim Değişikliği Konferansı Haftanın Bazı Başlıkları Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı Hayatın İçinde Öğreniyoruz İklim Değişikliği Konferansı Tanıdık ve Tanıttık Uludağ

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 Öğrenci Seçme ve YerleşBrme Sınavı (ÖSYS) YükseköğreBme Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans YerleşBrme Sınavı ( LYS ) OrtaöğreBm mezunu, üniversite eğibmi

Detaylı

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS )

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) Uygulanacak Sınavlar Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) (Üniversite eğitimi almak isteyen ( 4-6 yıllık fakültelerde eğitim tüm adaylara yöneliktir.) almak isteyen tüm

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BÜLTENİ 2010-2011 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dicle Üniversitesi AB Proje Ofisi tarafından

Detaylı

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN (100 TL ye Okul) ODTÜ öğrencileri ve mezunları olarak başlattığımız ve ODTÜ Mezun Derneklerinin desteğiyle yürütmekte olduğumuz bir ilköğretim okulu yaptırma

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Tancan Uysal'ın öğrencilerinden 'gitme kal' klibi

Tancan Uysal'ın öğrencilerinden 'gitme kal' klibi 12.02.2015 Perşembe İzmir Basın Gündemi Tancan Uysal'ın öğrencilerinden 'gitme kal' klibi Öğrencileri, istifa edip vekil adayı olan Prof. Dr. Tancan Uysal'ın, adaylıktan çekilmesi için esprili bir klip

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı

Detaylı

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ KASIM 2016 KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİ TÜRKİYE DE YGS LYS DİPLOMA PUANI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI SEÇİMİ MESLEK YAŞAMI YGS YGS'de

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Yüzyüze Dersler Video Konferans Danışmanlık E - Öğrenme Sanal Sınıf E - Öğrenme İçeriği Doğru Meslek Seçimine Destek Bursu Tüm programlarda, Plato MYO tarafından hazırlanan Mesleki Eğilim Testi ni uygulayan

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 Değerli Velilerimiz, 23 Nisan Pazar günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenimiz saat 10:30-11:30 arasında çok amaçlı salonda 2.ve 3. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

CAMBRİDGE SERTİFİKA TÖRENİ

CAMBRİDGE SERTİFİKA TÖRENİ CAMBRİDGE SERTİFİKA TÖRENİ Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Sınavları 7 yaş grubundaki çocuklardan başlayarak, eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve uluslararası şirketlerde çalışanların,

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz.

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN 2017 Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. Öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. BABALARIMIZA... VELİLERİMİZE

Detaylı

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne?

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? - LYS İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilmek, Yakın programların ihtiyaç duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutmak, Öğrencilerin ortaöğretim başarılarını

Detaylı

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 03/03/2011 Kulübümüzün 1270. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2014 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

Bodrum Deniz Dibi Temizlik

Bodrum Deniz Dibi Temizlik Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, Gümüşlük ten başladı Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un da katılımıyla Gümüşlük

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2016 ÖGRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri : 06-20 Ocak 2016 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Başvuru

Detaylı

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ 2014-2015 ANKARA 2015 ÖSYS BİRİNCİ AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS BAŞVURU TARİHİ : OCAK 2015 SINAV TARİHİ : 15 MART

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Media Markt En Düşük Fiyat Şenliği Ankara yı salladı. ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Ankara Kentpark ta 10 Aralık 2009 da, toplam 4.500 metrekare alanda hizmet vermeye başlayan Media Markt

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ

İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ 1990 MART 2017 BÜLTENİ İZMİR INNER WHEEL DERNEĞİ Gazi Bul. No.90 Çankaya İş Merkezi K.8/801 Çankaya/İZMİR Tel:0.232.441 81 53 Faks:0.232.483 52 42 YÖNETİM KURULU Başkan Feral Aytaç

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 23 Haziran 2018, Cumartesi 10:00

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 23 Haziran 2018, Cumartesi 10:00 TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 23 Haziran 2018, Cumartesi 10:00 40 Türkçe %33,25 20 Sosyal Bilimler %16,75 Coğrafya 5 soru Din Kül. ve Ahl.Bilg. 5 soru Felsefe 5 soru Tarih 5 soru 40 Temel Matematik %33,25

Detaylı

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANACAK TESTLER

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANACAK TESTLER 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANACAK TESTLER Öğrenci tanıma formu Çalışma davranışı değerlendirme anketi Öğrenme stilleri Kişilik testi Problem tarama D2 dikkat testi Holland kariyer testi Mesleki yönelim

Detaylı

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ Uluslararası Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Yenilikçi, Entegre Bir Program ULUSLARARASI PROGRAM UBC lisans programınıza İngilizce dil eğitimi ile akademik

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru Sait Gürsoy la Başarıya Doğru İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor? neden üniversite? üniversitenin görevleri 1-Bilim Üretmek 2-Mesleki Donanım Kazandırmak 3-Üniversite Kültürü Kazandırmak Üniversite

Detaylı

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir?

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? SIKÇA SORULAN SORULAR LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? LYS ye başvurmak için, adayın YGS de hesaplanan 6 puandan herhangi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : 24 Mart 2013 Testler ve Soru Sayıları Türkçe : 40 Soru Sosyal Bilimler: 40 Soru Matematik

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Denize En Çok Mavi Yakışır

Denize En Çok Mavi Yakışır Denize En Çok Mavi Yakışır Belediyesi tarafından bu Bodrum Deniz Dibi Temizlik çalışmalarla bu yıl için İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü de alan yakışır

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 16.01-2017 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Tamamlandı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Gereği, 2016 yılında 20 üniversite ile başlanan kurumsal dış değerlendirme

Detaylı

TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TED KAYSERİ KOLEJİ 1-5 ŞUBAT 8. SINIF TEOG HAZIRLIK PROGRAMI

TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TED KAYSERİ KOLEJİ 1-5 ŞUBAT 8. SINIF TEOG HAZIRLIK PROGRAMI TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. Toplantiya il milli egitim sube muduru Osman Sekerci, TEMA il baskani E.Ü. ogretim gorevlisi Abdulkadir Dagli ve okullarda

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

İNGİLİZCE HİZMETİÇİ EĞİTİM

İNGİLİZCE HİZMETİÇİ EĞİTİM İNGİLİZCE HİZMETİÇİ EĞİTİM 22 Kasım 2014 Cumartesi günü TED Kayseri Koleji nde TED Malatya Koleji ve TED Kayseri Koleji nden İngilizce Öğretmenlerinin katılacağı İngilizce hizmetiçi eğitim yapılacaktır.

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; Mayıs ve Haziran aylarında planlanan konuları işldik ve belirlenen etkinlikleri gerçekleştirdik.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TÜRÜ Başlama Tarihi ETKİNLİĞİN Bitiş Tarihi 2 Mart 2017 13:00 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SAAT YAPILACAK ETKİNLİĞİN TANIMI YER "TAGEM'

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

. Sınıflar EKİM AYI BÜLTENİ

. Sınıflar EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sınıflar EKİM AYI BÜLTENİ Sayın Velilerimiz, 19 Eylül de başladığımız yeni eğitim öğretim yılının ilk ayını dopdolu bir programla geçirdik. Her sınıf düzeyinde

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı