E-II. Su üzerinde oluşan yüzey gerilim (surface tension) dalgalarının kırınımı (diffraction)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-II. Su üzerinde oluşan yüzey gerilim (surface tension) dalgalarının kırınımı (diffraction)"

Transkript

1 Sayfa 1 / 8 Su üzerinde oluşan yüzey gerilim (surface tension) dalgalarının kırınımı (diffraction) Giriş Dalgaların sıvı yüzey üzerinde oluģması ve yayılması önemli ve çok çalıģılmıģ bir olgudur. Bu tür dalgaların su üzerindeki salınımını yenileyici kuvvet (restroring force) kısmen yer çekimi ve yüzey gerilimidir. Eğer dalgaboyu eģik (kritik) dalgaboyu c nin altında olursa yer çekiminin etkisini ihmal edip sadece yüzey geriliminin etkisini dikkate alabiliriz. EĢik dalga boyu verilir. Burada σ yüzey gerimi, ρ sıvının yoğunluğu (density) ve g yer çekimi ivmesidir. ifadesi ile Bu bölümde eģik dalga boyu m nin altında dalga boyu olan su dalgalarının yüzey gerilimi inceleyeceksiniz. Yüzey gerilim dalgaları sıvı yüzeylerinin gergin zar (stretched membrane) gibi davranması özelliğidir. Sıvı yüzeyleri uyarıldıklarında bu uyarı aynen titreģen bir zar gibi dalga Ģeklinde hareket eder. Su yüzeyinde dalga oluģturmak için elektrikli vibrator kullanılacaktır. Yüzey dalgaları üzerlerine belirli bir açı (glacing angle) ile lazer demeti düģürüldüğü zaman yansıma grating (reflection grating) gibi Kırınım deseni (diffraction pattern) oluģtururlar. Yüzey gerilim dalgaları yayıldıkça söner (damped), yani genlikleri (amplitude) yavaģça küçülür. Dalgaların sönmesi sıvının viskositesi nedeniyle gerçekleģmekte olup komģu katmanlar ile katmanlar arasındaki suyun birbirine karģı göreceli hareketi sonucudur. Objektif Su üzerinde oluģturulan yüzey gerilim dalgalarının Kırınımini kullanarak verin su örneğinin yüzey geriminin ve viscocity sinin hesaplanması. Malzeme listesi [1] IĢık ölçer (Light meter) ıģık sensörüne bağlıdır [2] IĢık sensörü kumpas (caliper) ile ekran tabanına tutturulmuģ [3] Tablet bilgisayar (sinus dalgası üreteci) [4] Dijital multimetre [5] Vibrator kontrol kutusu [6] Tahta platform [7] IĢık sensörünün hareket düzeneği [8] Doğru Akım (DC) güç kaynağı [9] Hex table (alyan), mezura (measuring tape) ve cetvel ġekil 1: Tahta platform

2 Sayfa 2 / 8 [10] Ölçek ve sürücü: vibratör konum iģaretleyicisi ile birlikte [11] Vibratör [12] Su tepsisi [13] Plastik örtü [14] Vibratör uzunluğunu ayarlar [15] Lazer kaynağı 2 (Dalga boyu, L = 635 nm, 1nm = 10-9 m) [16] Deneyde kullanılacak su örneği [17] 500 ml lik silindir su kabı Malzemelerin Kullanımı a) Tablet bilgisayar ile sinus dalgası üretimi Notlar [18]: Güç anahtarı [19]: Ses arttırır [20]: Ses azaltır [21]: ġarj noktası [22]: Vibratör kontrol kutusu [5] ndan gelen kablonun bağlanacağı ses soketi (Audio socket) ġekil 3: Tabletin anahtar ve soketleri Tableti sürekli Ģarj olur durumda tutun. Ekranın açılması için güç anahtarına sadece bir kez basın. Ses düzeyini maksimum seviyede tutun [19]. Kiliti açmak için ikona [23] dokunup kaydırın Sinüs dalgası üretecini baģlatmak için ikon [24] e dokunun ġekil 4: Tabletin baģlangıç ekranları [25]: Dalga-biçimi seçer (sürekli SIN konumunda tutunuz) [26]: Genlik ayarı [27]: Frekans ayarı [28]: Frekans değeri (Hz) [29]: Uygulama durum göstergeci/anahtarı OFF sinus dalga üreteci KAPALI ON sinus dalga üreteci AÇIK ġekil 5: Sinus dalga üreteci uygulaması

3 Sayfa 3 / 8 Frekans değerini değiştirmek için Dokunmatik klavyenin belirmesi için Frekans değerine [28] (ġekil 5) dokunun Frekansı silmek için backspace tuģu [30] nu kullanın Yeni frekans değerini girip Finished tuģu [31] na basın ġekil 6: Frekans değerini girmek için kullanılan dokunmatik ekran Genlik değerini değiştirmek için Tablet ekranındaki genlik ayarı [26] nı veya vibratör kontrol kutusu [33] ndaki değiģtirme düğme [33] sini kullanarak genlik değiģtirilir. b) Vibratör kontrol kutusu, dijital multimetre, DC güç kaybağı ve bunların bağlantıları [32]: Multimetreden çıkan kabloların bağlanacağı soketler [37]: Vibratör Ģerit (strip) ġekil 10: Lazer kaynağı 2 (15) ve bağlantı kablosu (metal bloka tutturulmuģ) [42] [33]: Sinus dalgasının genliğini ayarlar [38]: Vibratörden çıkan kablonun ucu [34]: Vibratörden çıkan kablonun gireceği soket ġekil 8: Vibratör [11] [35]: DC güç kaynağına bağlanacak USB ucu [39]: AC/DC seçim anahtarı [43]: Yoğunluk anahtarı (sürekli High konumunda tutun) [36]: Tablete bağlanacak ses ucu [40]: Range seçim düğmesi [44]: Vibratör kablosundan gelen USB ucunun gireceği USB soketi [41]: GiriĢ soketleri [45]: Lazer kaynağı 2 nin bağlanacağı soket Figure 7: Vibrator control box[5] ġekil 9: Dijital multimetre[4] ġekil 11: DC güç kaynağı [8] [36] [22] [38] [34] [41] [32] [35] [44] and [42] [45] ġekil 12: Tablet, vibratör kontrol kutusu ve DC güç kaynağı arasındaki bağlantılar

4 Sayfa 4 / 8 c) Işık sensörü ve ışık ölçer [46]: IĢık sensörü üzerindeki dairesel apartür [47]: IĢık ölçerin güç anahtarı [48]: A, B, C IĢık ölçerin hassaslık derecesi ġekil 13: IĢık sensörü ve ıģık ölçer Kumpas Vernier caliper in diģlerinden birisini ıģık sensörünün arka tarafındaki kısma uygun olarak ayarlayın Civatayı alyan anahtarı kullanarak sıkıģtırın ġekil 14: IĢık sensörünün birleģtirilmesi Başlangıç Ayarları ġekil 15: Sağ yansıtıcıyı çıkartın ġekil 16: Tabandaki civataların tahta Ģerite teması ġekil 17: Vibratör Ģeriti ve siyah düğmenin yükseklik ayarının doğru konumu 1. Lazer 1 in DC güç kaynağı ile bağlantısını kesip lazer 2 yi DC güç kaynağına takın. Not: Lazer 2 özel bir geliģ açısına (angle of incidence) göre ayarlı haldedir. Lazer kaynağına dokunmayın! 2. Ġlk deneyde (E-I) kullanılan sağ yansıtıcıyı (right reflector) tahta platformun altındaki somonu döndürerek çıkartın (ġekil 15). 3. Ġlk deneyde (E-I) kullanılan ekranı çıkartın ve yerine ıģık sensörünü koyun. IĢık sensor düzeneğini rayların arasına yerleģtirin. 4. Tahta platformun [6] tabanındaki civataları çalıģma masasına iliģtirilmiģ olan tahta Ģerite temas edecek konumda yerleģtirin (ġekil 16). 5. Vibratör/lazer kaynağını örten plastik örtünün yan kısmını kaldırın. Silindir kabı [17] kullanarak su örneğinden 500 ml suyu tepsiye [12] dökün. 6. Lazer i çalıģtırın. IĢık sensörüne yansıyan lazer noktasının lokasyonunu bulun. IĢık sensörü rayların üzerinde ileri geri hareket ettiğinde lazer noktası dikey düzlemde hareket etmeli, dikey düzlem ile açı yapmamalı. Tahta platformun yatay hareketi ve ıģık sensör düzeneğinin dikey hareketi, lazer noktasının apertürün tam merkezine düģmesine imkan verir. Lazer noktası apertürün tam olarak merkezine denk geldiğinde ıģık ölçerin gösterdiği değer maximum olacaktır.

5 Sayfa 5 / 8 7. Vibratör Ģerit dikey düzlemde olması gerektiği gibi düzenlenmiģtir, YÜKSEKLIK AYARLAMAK ĠÇĠN SĠYAH DÜĞMEYĠ ÇEVĠRMEYĠN [14] (ġekil 17). 8. Vibratör düzeneği ileri geri yatay olarak hareket ettirilebilir. Vibratör konum iģeretleyicisi düzeneğin konumunu ölçek üzerinde gösterir [10]. 9. Veri alımı sırasında su yüzeyini hava akımlarından korumak için plastik örtünün yan kısmını alçak tutun. Deney Bölüm C: Lazerin su yüzeyi ile yaptığı açının ölçülmesi ġekil 18: açısının ölçümü Görev ler C1 C2 Tanım IĢık sensör düzeneğini raylar üzerinde uygun adımlarla hareket ettirin. Düzeneğin X-yönündeki yer değiģtirmesini ve bunun sonucu lazer noktasının Y-yönündeki yer değiģtirmesini not edin. Sonuçları C1 Tablosuna kayıt edin. (IĢık ölçerde uygun modu (range) seçin.) Uygun bir grafik (grafik Graph C1 olarak adlandırılacak) çizip, grafiğin eğiminden (slope) açısını derece cinsinden bulun. Puanla r

6 Sayfa 6 / 8 Bölüm D: Verilen su örneği için yüzey geriliminin ( ) bulunması Kırınım kuramı kullanılarak, olduğu gösterilebilir. Burada, yüzey gerilim dalgalarının dalga sayısı (wave number), w yüzey gerilim dalgasının L de lazerin dalga boylarıdır. açısı merkezi maksimum ile birinci-derece maksimum arasındaki açısal mesafedir (ġekil 19). Dalgaların titreģim frekansı ( f ) ile dalga sayısı k arasında Ģu bağıntı vardır (1) (2) Burada,, sıvının yoğunluğu ve q bir tam sayıdır. ġekil 19: Düzeneğin Ģematik diyagramı 1. IĢık sensör düzeneğini ġekil 1 de gösterilen pozisyona (ekran tabanındaki somonu sıkılaģtırarak) ayarlayın. IĢık ölçerde uygun olan modu (range) seçin.

7 Sayfa 7 / 8 Görev Tanım Puanlar D1 IĢık sensör apartürü ve su tepsisinin dıģ kenarı arasındaki uzunluğu l 1 ölçün. Lazerin su yüzeyine vurduğu bir doğru (line) göreceksiniz. Bu doğrunun merkezi lazerin gelme noktasıdır (point of incidence). Bu noktanın kenardan olan uzaklığını l 2 ölçün. L yi elde edin. Bulduğunuz değeri cevap kağıdına kayıt edin Vibratör konum iģaretleyicisini yatay ölçek üzerinde 7.0 cm olarak kurun [10]. 3. Sinus dalgasının frekansını 60 Hz olarak kurun. Genliğini ise birinci-derece ile ikinci-derece maksimumların Kırınım deseni açık olarak görecek Ģekilde ayarlayın (ġekil 19 sol üst). Görevler Tanım Puanlar D2 Merkezi maksimumun üstünde ve altında oluģan ikinci-derece maksimumların arasındaki mesafeyi ölçün. Böylelikle x 1 i hesaplayın. Sonuçlarınızı D1 Tablosuna kayıt edin. Bu iģlemi 2.8 frekansı uygun adımlarla arttırarak tekrarlayın. D3 Q değerini eğiminden bulabileceğiniz uygun bir grafik çizerek (grafik Graph D1 olarak adlandırılacak) ve verilerinizi D2 Tablosuna kaydederek q yu bulun. q yu en yakın tam sayıya 0.9 yuvarlayarak denklem 2 yi yazın. D4 Denklem 2 yi kullanarak, uygun değiģkenleri tespit edin ve uygun bir grafik çizerek (grafik Graph D2 olarak adlandırılacak) yı bulun. DeğiĢkenlerin değerlerini D3 Tablosuna girin. ( =1000 kg.m -3 ). 1.2 Bölüm E: Sönümlenme (Attenuation) sabiti ve sıvının viscositysinin bulunması Sıvının viscositysi nedeni ile yüzey gerilim dalgaları söner (damped). Dalganın genliği, h, vibratörden uzaklaģtıkça, aradaki mesafenin, s, exponansiyeli ile Ģu Ģekilde azalır Burada, h 0 dalganın vibratörden çıkan genliği ve sönümlenme (attenuation) sabitidir. Deneysel olarak, h 0 genliği vibratör düzeneğine uygulanan voltaja (V rms ) Ģu Ģekilde iliģkilidir, (3) ( ) (4) Sönümlenme (attenuation) sabiti sıvının viscositysi ( ) ile Ģu Ģekilde iliģkilidir 1. Vibratör konum iģaretleyicisini 8.0 cm ye kurun. 2. Frekansı 100 Hz olarak ayarlayın. 3. Kırınım deseninde beliren birinci-derece maksimumun apartür üzerine düģmesi için kumpası kullanarak ıģık sensörünü ayarlayın. 4. IĢık ölçerin range A da 100 göstermesi için sinus dalgasının genliğini (V rms ) ayarlayın. IĢık ölçere karģılık gelen V rms değerini not edin. 5. Vibratörü lazerin düģtüğü yerden 0.5 cm lik adımlarla uzaklaģtırın ve her seferinde ıģık ölçerde 100 okuyacak Ģekilde V rms değerini ayarlayın. Bulduğunuz V rms değerini not edin. (5)

8 Sayfa 8 / 8 Görevler Tanım Puanlar E1 Verilerinizi her adımda E1 Tablosuna kayıt edin. 1.9 E2 Uygun bir grafik çizerek (grafik Graph E1 olarak adlandırılacak) eğiminden sönümlenme (attenuation) sabitini bulun?. 1.0 E3 Verilen su örneği için viscosity yi hesaplayın. 0.3

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ Hazırlayanlar:

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA SĠSTEMĠ PRENSĠPLERĠ 522EE0273 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Sayın BERNINA Müşterisi, Yeni BERNINA ile keyifli ve yaratıcı saatler diliyorum.

Sayın BERNINA Müşterisi, Yeni BERNINA ile keyifli ve yaratıcı saatler diliyorum. BERNINA 710 Giriş Sayın BERNINA Müşterisi, Tebrikler! BERNINA üzerinde karar kıldınız ve böylece yıllarca keyifle kullanacağınız bir ürüne sahip oldunuz. 100 yılı aşkın bir süredir, aile şirketimiz müşteri

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ STEP MOTOR VE SÜRÜLMESĠ 523EO0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

www.genplaza.com İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2.

www.genplaza.com İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2. İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2.2 Yazılım yükleme 3. Genel Çalışma 3.1 Örnek büyüklüğü (tavsiye): 3.2 Genel ölçüm protokolü 3.3

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR8778 Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri...

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. True-rms Remote Display Digital Multimeter

Kullanım Kılavuzu. True-rms Remote Display Digital Multimeter 233 True-rms Remote Display Digital Multimeter September 2009 (Turkish) 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ CĠHAZ DIġI ARIZALAR 523EO0199 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli Güvenlik Talimatları..3 Genel Bakış...6 Ambalaj içeriği...6 Uzaktan kumanda pilleri...7 Uzaktan kumanda

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR Aşağıdaki belirtiler LCD monitörler için normal olup herhangi bir sorun ortaya çıktığı anlamına gelmez.

LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR Aşağıdaki belirtiler LCD monitörler için normal olup herhangi bir sorun ortaya çıktığı anlamına gelmez. İÇERİK TABLOSU LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR... 1 Güvenliğiniz ve rahatınız hakkında bilgiler... 2 ÜRÜN PAKETININ AÇILMASI... 5 Standin Takilmasi / Çikarilmasi... 6 EKRAN KONUMU AYARI... 6 ELEKTRİK

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

Drive Recorder. Kayıt

Drive Recorder. Kayıt Drive Recorder Kullanma Kılavuzu Sürüş Kayıt 1 Roadscan ı seçtiğiniz için teşekkürler Roadscan aracınızla yaptığınız kazaları ve sebeplerini video görüntüsü olarak kaydedip, kazaların sebeplerini tespit

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye

Detaylı

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞEMİ E MOTOR OARAK ÇAIŞTIRIMASI DENEY 4-06. AMAÇ: Senkron jeneratörün kaynağa paralel senkronizasyonu

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

GPSMAP 620 Kullanım Kılavuzu

GPSMAP 620 Kullanım Kılavuzu GPSMAP 620 Kullanım Kılavuzu 2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282 Garmin

Detaylı

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü...

Detaylı

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 1 Giriş Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 Giriş İçindekiler BÖLÜM 1: Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler ve Bildirgeler... 1-4 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-4 FCC Koşulları...

Detaylı

TR6951. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR6951. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR6951 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Şubat 2012 İçindekiler Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri... 7 Dizüstü PC

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ULTRASON FONKSİYON TESTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı