KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu şartname, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan Kurumsal Veri Depolama Sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirilmesi, montajı, kurulumu, konfigürasyonu, mevcut sistemle entegrasyonu ve eğitimi ile ilgili teknik hususları kapsar. Satın alınacak olan Kurumsal Veri Depolama Sistemi;1 (bir) adet SAN Depolama Ünitesi,10 (on)adet UnifiedAğ Anahtarı (Unified Ethernet Switch), 2 (iki) adet SAN Anahtarı (SAN Switch), 43 (kırküç) adet 10 GbCNA (Converged Network Adapter) Kart, 4 (dört) adet Ağ Anahtarı (Ethernet Switch), 75 (yetmişbeş) adet Harddisk, 80 (seksen) adet RAM ve 4 (dört) adet 8 GbHBA dan oluşur. 2. TANIMLAR ve KISALTMALAR İdare: TRT Genel Müdürlüğü. İstekli: İhaleye katılan firma. Yüklenici: Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve kapsamda belirtilen sistemleri, İdare ile sözleşme yaptıktan sonra, satmaya ve satış sonrası hizmet vermeye, yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan, sorumlu kılınmış İstekli. 3. GENEL HUSUSLAR 3.1 Teklif edilecek Kurumsal Veri Depolama Sistemi nin montajının yapılacağı mekân, mevcut sistem, donanım ve konfigürasyonlar gibi teklifin hazırlanması için gerekli tüm bilgiler İstekliler tarafından, İdare personeli gözetiminde tekliflerin sunulmasından önce görülüp incelenebilecektir. İsteklilerin tekliflerini, buna göre inceleyerek verdikleri kabul edilecektir. 3.2 Mevcut sistem şeması Ek-1 de verilmiştir. 3.3 Planlanan sistem şeması Ek-2 de verilmiştir. 3.4 Sistemi oluşturan ürünlerin marka, model ve adetleri teklifte belirtilecektir. 3.5 Kaç adet kabinden oluşacağı teklifte belirtilecektir. 3.6 Herbir kabinin donanımların yerleşiminden sonraki ağırlığı teklifte belirtilecektir. 3.7 İhtiyaç duyacağı güç gereksinimi teklifte belirtilecektir. 3.8 Bütün donanımlar ve yazılımlar 5 (beş) sene garantili olacaktır. 3.9 İstenilen bütün özellikler (eğer varsa) lisansı ile beraber verilecektir. Adet, miktar, kapasite gibi birimi belirtilmemiş özellikler için sınırsız lisans teklif edilecektir. Bütün lisanslar İdare adına temin edilecektir Data bağlantılarında multimode fiber optik, Cat6A bakır, Cat7 bakır, directattach (DAC) kablo türleri kullanılacaktır. 1

2 3.11 Sistemde kullanılacak her kabloya sistem içinde tekil (unique) bir kablo numarası verilecektir Bütün modüller/konektörler ve boş portlar SFP+ standardında olacaktır (SAN depolama ünitesinin backend portları ve ağ anahtarlarının 1 Gbps portları hariç) SAN üzerinden işletim sistemi yüklenip çalıştırabilecektir (SAN boot) Bütün anahtarların bütün portları non-blocking çalışabilecektir IP ver6 desteklenecektir Rack tipi tüm aktif cihazlar; inch genişliğinde olacaktır Rack montaj kitleri verilecektir Yedekli hot-plug güç kaynağı ve fan bulunacaktır. Güç kaynağı ve fan aynı modül içerisinde sağlanabilir (bir) adet yönetim portu bulunacaktır VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde çalışacaktır. 4. SAN DEPOLAMA ÜNİTESİ 4.1 Üretici firma; High-end ve Midrange ürünler için hazırlanmış 17 Kasım 2011 tarihli Gartner raporunda Magic Quadrant ta Leaders (liderler)konumda olacaktır. 4.2 Üretici firmanın bir modelinin bir adet disk sistemi olacaktır. Bir ya da birden fazla modelin birden fazla adet disk sisteminin birleştirilmesinden ya da önüne bir sanallaştırma katmanı konulmak suretiyle tekmiş gibi gösterilmiş halinden oluşmayacaktır. 4.3 İstenilen bütün özellikler SAN depolama ünitesinde sağlanacak, herhangi bir dış katman (appliance) kullanılmayacaktır. 4.4 Üretici firmanın orijinal kabinleri ile beraber verilecektir. 4.5 En az 2 (iki) adet olmak üzere; en az 1500 (binbeşyüz) adet diski destekleyecek adette aktif/aktif çalışan disk kontrol birimlerine sahip olacaktır. 4.6 Disk kontrol birimleri üzerinde herhangi bir işletim sistemi (windows, linux, unix, vs.) ve bu işletim sistemi üzerinde veri depolama sistemini kontrol eden bir program çalışmayacak, üreticiye ait, donanıma özel olarak tasarlanmış microcode (donanım seviyesinde) işlemler yapılacaktır. 4.7 En az 32 (otuziki) adet 2/4/8Gb FC host interface (front end) port bulunacaktır. 4.8 En az 16 (onaltı) adet 4 Gb FC veya 4/8 Gb FC veya 6 Gb SAS disk çekmece (backend) portu bulunacaktır. 4.9 Front end ve back end portlar herbir disk kontrol birimine eşit sayıda dağıtılacaktır Disk kontrol birimlerinin elektriğinin kesilmesi durumunda veri kaybını önlemek için writecache belleğindeki bilgileri en az 8 (sekiz) saat koruyacaktır İşletim sisteminin kullanımı dışında, DIMM slotlarına takılı en az 512 (beşyüzoniki) GB DRAM cache belleği bulunacak ve bu cache bellek tüm 2

3 kapasitesiyle hem yazma belleği (write cache) hem de okuma belleği (read cache) olarak kullanılacaktır Desteklediği RAID seviyeleri teklifte belirtilecektir Hangi tür disklerden kaç adet oluşacağı teklifte belirtilecektir Desteklediği maksimum disk sayısı teklifte belirtilecektir Desteklediği disk tipleri teklifte belirtilecektir Sıkıştırmasız net en az 5 (beş) TB depolama alanı sağlanacaktır. Bu alanda; Kullanılacak bütün diskler aynı olmak üzere her bir disk; - SSD olacaktır - Kapasitesi en az 100 GB olacaktır - Arayüz hızı en az 3Gbps olacaktır En az 2 (iki) adet global hotspare disk veya o kapasiteye denk hotspare alan bulunacaktır Diskler SLC (Single Level Cell) değil ise söz konusu depolama alanının boyutu % 50 artırılarak teklife dahil edilecektir Sıkıştırmasız net en az 200 (ikiyüz) TB depolama alanı sağlanacaktır. Bu alanda; Kullanılacak bütün diskler aynı olmak üzere her bir disk; - SATA olmayacaktır - Kapasitesi en az 600 GB olacaktır - Arayüz hızı en az 4 Gbps olacaktır - Mekanik disk ise dönüş hızı en az 10 Krpm olacaktır En az 10 (on) adet global hotspare disk veya o kapasiteye denk hotspare alan bulunacaktır Sıkıştırmasız net en az 1 (bir) PB depolama alanı sağlanacaktır. Bu alanda; Kullanılacak bütün diskler aynı olmak üzere her bir disk; - Kapasitesi en az 1 TB olacaktır - Arayüz hızı en az 3 Gbps olacaktır - Mekanik disk ise dönüş hızı en az 7,2 Krpm olacaktır En az 20 (yirmi) adet global hotspare disk veya o kapasiteye denk hotspare alan bulunacaktır RAID seviyelerinden sadece RAID6 kullanılacaktır Depolama sisteminin tasarımı gereği kullandığı alanlar (hotspare disk/alan, vault, snapshot, clone vb.) net alan hesaplamasının dışında tutulacaktır Depolama alanlarında net alanlar oluşturulurken kullanılabilecek RAID seviyeleri; - 8 (sekiz) data disk, 2 (iki) parity disk RAID6 (8+2) - 7 (yedi) data disk, 2 (iki) parity disk RAID6 (7+2) - 6 (altı) data disk, 2 (iki) parity disk RAID6 (6+2) - 7 (yedi) data disk, 1 (bir) parity disk RAID5 (7+1) 3

4 - 5 (beş) data disk, 1 (bir) parity disk RAID5 (5+1) 4.21 Her bir depolama alanın tamamında tek tip RAID seviyesi kullanılacaktır En performanslı RAID seviyesi teklifte belirtilecektir En az 1000 (bin) adet mantıksal alan (LUN) oluşturabilecektir Mantıksal alanlar farklı diskler ve RAID grupları arasında taşınabilecektir Depolama alanları üzerindeki veri aktivitelerini alt mantıksal alan (sub-lun, blok, extent, chunk, vs.) seviyesinde izleyerek, yoğun kullanılan alt mantıksal alanları daha hızlı depolama alanına ve az kullanılan alt mantıksal alanları daha yavaş depolama alanına otomatik olarak taşıyacaktır (Auto-tiering).Taşınan alt mantıksal alan boyutu en fazla 1 (bir) GB olacaktır Mantıksal alanlar bir disk tipinde oluşturulmuş virtual pool içerisindeki tüm fiziksel disklere yayılabilecektir (stripe) En az 512 (beşyüzoniki) adet sunucu desteklenecektir Bir sunucuya birden fazla mantıksal alan tahsis edilebilecektir Bir mantıksal alan birden fazla sunucuya tahsis edilebilecektir Mantıksal alanların boyutu genişletilebilecektir Oluşturulabilecek en büyük net mantıksal alan boyutu teklifte belirtilecektir Net en az 600 (altıyüz) TB lık Thin Provisioning lisansı verilecektir Net en az 400 (dörtyüz) TB lık snapshot ve clone lisansı verilecektir. Alınan snapshot ve clone lardan veri kurtarma amaçlı geriye dönüş yapılabilecektir Linux ve Microsoft Windows Server işletim sistemleri ve bu işletim sistemlerinin kümeleme yazılımları ve Vmware, Hyper-V sanallaştırma çözümleri ile sorunsuz çalışacak, eşzamanlı erişimleri sağlanacaktır Oluşan hataları e-posta ile servis merkezine bildirecektir Uzaktan http veya Java tabanlı bir modül üzerinden grafiksel arabirimi ile yönetilebilecektir. Tüm fonksiyonlara grafik arabirimden erişmek mümkün olacaktır Kapasite ve performans analiz yazılımı bulunacaktır. Anlık ve geçmişe yönelik analizler yapılacaktır. Sistemin tüm performans metriklerinin grafiksel olarak izlenmesine olanak verecektir Yapılan her türlü yönetimsel aksiyon kayıt altında alınacak, geriye dönük olarak hangi kullanıcının hangi işlemleri yaptığı raporlanacaktır Disk kontrol birimleri, önbellek, fan ve soğutma sistemleri, güç kaynakları, disk döngüleri, ön yüz (frontend) ve arka yüz (backend) bağlantı birimleri birbirini tamamen yedekleyecek şekilde aktif/aktif çalışacaktır(no singlepoint of failure) Microcode/firmware/yazılım güncelleme, yazılım açıklarının yüklenmesi, mantıksal alanların farklı diskler ve RAID grupları arasında taşınması, mantıksal alanların boyutlarının genişletilmesi, konfigürasyon değişiklikleri, disk değiştirilmesi, disk çekmecesi eklenmesi sistem çalışırken ve erişim kesilmeden yapılabilecektir Lisanslı gelen veya lisans gerektirmeyen diğer özellikleri teklifte belirtilecektir Lisans gerektiren diğer özellikleri teklifte belirtilecektir. 4

5 5. UNIFIED AĞ ANAHTARI(SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7, SW8, SW9 ve SW10) 5.1 SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 ve SW8 aynı marka ve model olacaktır. 5.2 SW9 ve SW10 aynı marka ve model olacaktır. 5.3 En fazla 2U yüksekliğinde olacaktır. 5.4 Anahtarlama kapasitesi en az 480Gbps olacaktır. 5.5 Başka bir cihazın Remote Linecard Module ü olarak çalışacak şekilde harici başka bir cihaza ihtiyaç duymamalıdır /10Gbps SFP+ portların tümünde 10G SFP Transceiver lar ile ayrıca Direct Attached Copper DAC - Twinax kablo bağlantısı desteklenmelidir /10Gbps SFP+ portların tümünde SX veya LX tipi 1G SFP Transceiver lar desteklenmelidir /10Gbps SFP+ portların tümünde TX tipi 1G SFP Transceiver lar desteklenmelidir Qaz ETS (Enhanced Transmission Selection) desteklenecek, farklı veri tipleri (LAN, FCoE, ISCSI, IPC) için istenilen bant genişliği değerleri atanabilecektir Manuel olarak veya dinamik (LACP 802.3ad) şekilde en az 8 adet port gruplanarak bir kanal altında toplanabilecektir IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1D MAC Bridging/STP, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) protokolleri desteklenecektir IEEE 802.1Q VLAN ID si işaretleme desteklenecek ve port bazında VLAN tanımlanabilecektir IEEE 802.3x flow control standardı desteklenecektir IEEE 802.1x kimlik tanımlama protokolü desteklenecektir Portlar arasında local anahtarlama yapabilecektir (Local Switching) ISL Trunking desteklenecektir En az 2000 adet VLAN desteklenecektir En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteklenecektir Multihop FCoE, FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF), End-toend FCoE (initiator to target) ve FCoE Initialization Protocol (FIP) desteği olmalıdır Cihaz, Fabric Shortest Path First - FSPF veya Fabric Path protokollerinden biri sayesinde, iki adetten daha fazla farklı anahtarlayıcı arasında yapılan farklı kombinasyonlardaki bağlantıların tümünün, SpanningTree kullanımına gerek olmadan, aktif/aktif çalışabileceği şekilde TRILL standardını desteklemelidir Herhangi bir sunucudan gelen yedekli bağlantılar, TRILL yapısı içerisindeki herhangi iki veya daha fazla farklı anahtarlayıcıda sonlanacak şekilde port gruplaması yapılabilmelidir. 5

6 Qbb Priority Based Flow Control PFC standardını desteklemelidir Data Center Bridging Exchange (DCBX) ve DCBX Application Type-Length- Value (TLV) özelliklerini desteklemelidir Adres tablosunda en az adet MAC adresi desteği olmalıdır En az 1 adet RJ-45 seri konsol yönetim portu ve en az 1 adet Out-of-band ethernet yönetim portu bulunmalıdır IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol desteği bulunmalıdır Rapid Per VLAN SpanningTree desteği olmalıdır Servis Kalitesi 802.1p (QoS), SP (Strict Priority) ve WRR (Weighted Round- Robin) kuyruklama desteği bulunmalıdır IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol LLDP protokol desteği bulunmalıdır RADIUS ve TACACS protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir STP BPDU ataklarına karşın BPDU Guard ile BPDU Filter veya BPDU Drop özelliği bulunmalıdır IGMPv2 snooping protokol desteği bulunmalıdır STP Root olarak seçilmiş anahtarı, ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı korunmasına yarayan Root Guard özelliği bulunmalıdır Layer 2 seviyesinde erişim kontrol listesi ( Access Control List - ACL ) konfigürasyonunu desteklemelidir Multicast trafiğini sınırlama mekanizması olmalıdır SSHv2 Secure Shell protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır SNMPv1 ve SNMPv2 yönetim protokolleri desteklenmelidir Network trafiğini takip etmek için port aynalama ( Port Mirroring / Switched Port Analyzer ) özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir FTP ve Secure Copy (SCP) protokolü desteği bulunmalıdır Yazılım güncellemeleri FTP protokolü veya USB hafıza diski kullanılarak yapılabilecektir EN55022, CISPR22 ve VCCI elektromanyetik emisyon sertifikalarına sahip olmalıdır. 6. SAN ANAHTAR(SW11 ve SW12) 6.1 2, 4, 8 Gb hızları desteklenecektir. 6.2 Bütün portlar FC routing i destekleyecektir. 6.3 Portlar arasında local anahtarlama yapabilecektir (Local Switching). 6.4 ISL Trunking desteklenecektir. 6.5 ISL trafiğini önceliklendirebilmek için QoS desteklenecektir. 6

7 7. 10 Gb CNA KART 7.1 Dual port olacaktır. 7.2 FCoE protokol standartları olarak FC-SP, FC-LS, FC-GS, FC-FS2, FC-FDMI, FC-CT, FCP, FCP-2, FCP-3, FC-BB-5 destekleyecektir. 7.3 FC protokol standartları olarak, SCSI-FCP, FCP-2, FCP-3, FC-SP destekleyecektir Qaz - Enhanced Transmission Selection (ETS), Data Center Bridging Exchange (DBCX) protocol, 802.1Qbb - Priority-based Flow Control (PFC), iscsitype-length Value (TLV) standartlarını destekleyecektir. 7.5 Üzerindeki fiziksel portlar, istendiğinde, 10Gbps Ethernet veya 10GbpsFCoE protokolü koşabilmelidir. 7.6 Fiziksel portlarına takılı olan modüller/konektörler sistem çalışırken değiştirilebilecektir (hot swappable). 8. AĞ ANAHTARI 8.1 Aşağıda özellikleri belirtilen 4 (dört) adet Ağ Anahtarı İdareye teslim edilecektir: Unified Ağ Anahtarları ile aynı marka olacaktır Anahtarlama kapasitesi en az 176 Gbps olacaktır En az 48 (kırksekiz) adet 1000BaseT port ve en az 4 (dört) adet 10Gbps SFP+ port bulunmalıdır En az 4 (dört) adet 10Gbps SFP+ Transceiver teklif edilmelidir SW9 ve SW10'un uzak modülü (Remote Line Card Module) olarak çalışmıyorsa aşağıdaki özellikleri destekleyecektir: Adres tablosunda en az adet MAC adresi desteği olmalıdır /10G SFP+ portların tümünde 10G SFP Transceiver lar ile ayrıca Direct Attached Copper DAC - Twinax kablo bağlantısı desteklenmelidir /10G SFP+ portların tümünde SX veya LX tipi 1G SFP Transceiver lar desteklenmelidir Manuel veya dinamik olarak port grubu ( Etherchannel, Link Aggregation Group vb.) tanımlanabilmeli ve bir port grubunda en az 8 adet 100/1000Mbps Ethernet veya en az 4 adet 10Gbps Ethernet portu desteklemelidir IEEE 802.1w RapidSpanningTree Protocol (RSTP) ile uyumlu çalışabilmeli ve IEEE 802.1s Multiple SpanningTree Protocol (MSTP) protokolü desteği olmalıdır Rapid Per VLAN Spanning Tree desteği olmalıdır IEEE 802.1Q VLAN ID si işaretleme desteklenecek ve port bazında VLAN tanımlanabilecektir En az 2000 adet VLAN desteklenecektir En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteklenecektir. 7

8 Multicast için IGMPv2 snooping desteği olmalıdır Servis Kalitesi 802.1p (QoS), SP (Strict Priority) ve WRR (Weighted Round- Robin) özellikleri bulunacaktır IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol LLDP protokol desteği bulunmalıdır RADIUS ve TACACS protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir STP BPDU ataklarına karşın BPDU Guard ile BPDU Filter veya BPDU Drop özelliği bulunmalıdır STP Root olarak seçilmiş anahtarı, ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı korunmasına yarayan Root Guard özelliği bulunmalıdır Layer 2 seviyesinde erişim kontrol listesi ( Access Control List - ACL ) konfigürasyonunu desteklemelidir IEEE 802.1x kimlik tanımlama protokolü desteği bulunmalıdır Multicast trafiğini sınırlama mekanizması olmalıdır SSHv2 Secure Shell protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır SNMPv1 ve SNMPv2 yönetim protokolleri desteklenmelidir Ağ trafiğini takip etmek için port aynalama ( Port Mirroring / Switched Port Analyzer ) özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir FTP ve Secure Copy (SCP) protokolü desteği bulunmalıdır Yazılım güncellemeleri FTP protokolü veya USB hafıza diski kullanılarak yapılabilecektir EN55022, CISPR2 ve VCC elektromanyetik emisyon sertifikalarına sahip olmalıdır Cihaz Transparent Interconnection of Lots of Links TRILL veya VPC yapısını desteklemelidir. Herhangi bir sunucu üzerindeki birden fazla Ethernet port, bu yapı içerisindeki dört adede kadar farklı cihazda, aktif/aktif çalışacak şekilde bağlanabilmelidir. 9. DİSK 9.1 Aşağıda adetleri ve özellikleri belirtilen diskler İdareye teslim edilecektir: (kırk) adet 900 GB 10 Krpm SAS 2,5 inch (bu diskler IBM x3650 M3 sunucuya takılmak üzere case leri ile beraber verilecektir) (onbeş) adet 73,4 GB 10 Krpm SAS 2,5 inch (on) adet 146,8 GB 10 Krpm SAS 3,5 inch (on) adet 300 GB 15 Krpm SAS 3,5 inch 8

9 10. RAM 10.1 Aşağıda adetleri ve özellikleri belirtilen RAM ler İdareye teslim edilecektir: (yirmibeş) adet 8 GB 2Rx4 PC R E (yirmibeş) adet 4 GB 2Rx4 PC R E (otuz) adet 4 GB PC CLS 1.8V 2E 11. KURULUM ve KONFİGÜRASYON 11.1 Kurumsal veri depolama sistemi mevcut sisteme entegre edilecektir Kurulum için gerekli ekipmanlar (vida, kablo, modül, vs.) Yüklenici tarafından sağlanacaktır Kabin 4 de 16 (onaltı) adet Fujitsu RX300 S5 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 5 de 12 (oniki) adet Fujitsu RX300 S5 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 27 de 15 (onbeş) adet IBM x3550 M3 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların 7 (yedi) adedinde 1 (adet) Qlogic 42C1800 dual port CNA kart ve ikişer adet 3 m. DAC kablo bulunmaktadır. Geri kalan 8 (sekiz) sunucunun her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 28 de 15 (onbeş) adet IBM x3650 M3 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların 8 (sekiz) adedinde 1 (adet) Qlogic 42C1800 dual port CNA kart ve ikişer adet 3 m. DAC kablo bulunmaktadır. Geri kalan 7 (yedi) sunucunun her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 4, 5, 27 ve 28 in her birisine2 (iki) adet unified ağ anahtarı takılacaktır (SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 ve SW8) Sunucular, üzerinde mevcut bulunan veya takılacak olan CNA kartlarıyla bulunduğu kabindeki 2 (iki) adet unified ağ anahtarının her birine 1 (bir) adet 10 Gb FCoE bağlantısı yapılacaktır. Sözkonusu bağlantı üzerinden VLAN lar ile birden fazla alt ağa (subnet) aynı anda bağlantı sağlanacaktır SAN depolama ünitesinin bulunduğu kabine 2 (iki) adet unified ağ anahtarı (SW9 ve SW10) ve 2 (iki) adet SAN anahtar (SW11 ve SW12) takılacaktır. Sözkonusu anahtarlar teklife dahil edilecek ayrı bir kabin içerisinde de sağlanabilir SW9 unified ağ anahtarı SW11, SAN anahtarına16 (onaltı) adet 8 Gb FC bağlantısı yapılacaktır SW10 unified ağ anahtarı SW12 SAN anahtarına 16 (onaltı) adet 8 Gb FC bağlantısı yapılacaktır SW9ve SW10unifiedağ anahtarları arasında 2 (iki) adet 10 Gb FCoE bağlantı yapılacaktır SAN depolama ünitesinin her bir kontrol biriminin frontend portlarının yarısı SW11 SAN anahtarına, diğer yarısı SW12 SAN anahtarına 8 Gb FC bağlantıları yapılacaktır. 9

10 11.14 SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 ve SW8 unified ağ anahtarları, SW9 ve SW10 unified ağ anahtarların her birisine 1 (bir) adet 10 Gb FCoE bağlantısı yapılacaktır. Bu bağlantılar multimode fiber optik olacaktır Mevcut backbone Ethernet anahtarlar, SW9 ve SW10 unified ağ anahtarların her birisine 2 (iki) adet 10 Gb Ethernet bağlantısı yapılacaktır Hitachi AMS500 SAN depolama ünitesindeki bütün veriler SAN depolama ünitesine kayıpsız olduğu gibi taşınacak, SAN depolama ünitesindeki yeni mantıksal alanlar önceki ait oldukları sunuculara tahsis edilecektir (iki) adet Brocade 200E SAN anahtarın SW11 ve SW12SAN anahtarların her birisine 1 (bir) adet 4 Gb FC bağlantısı yapılacaktır SW9 ve SW10 da 10 ar (onar) adet kullanıma hazır boş FCoE port bırakılacaktır SW11 ve SW12 de 10 ar (onar) adet kullanıma hazır boş FC port bırakılacaktır İki cihaz arasında birden fazla yapılan bağlantılar aktif/aktif çalışacaktır Bir cihazın iki ayrı cihaza yapılan bağlantıları aktif/aktif çalışacaktır ooo

11 11

12 12

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 28 adet SFP modül yuvası bulunmalı. Cihaz üzerinde Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır.

1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri ve Anahtarlar aynı marka olacaktır. 1. Genel istek ve özellikler 1.1. Teklif edilecek sistemler, 7 gün 24 saat parça dahil 3 yıl yerinde üretici destek garantisi ile teklif edilmelidir. 1.2. Teklif edilecek; Sunucular, Veri Depolama Sistemleri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının tamamı Multimode ve Singlemode

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME

T.C. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME 1 T.C. 1- Sunucu ( 8 adet) 1.1. İşlemci ve Cep Bellek 2 adet Intel Xeon E5-2660 ( 2.2 GHZ 8 core 20 MB ) işlemci içerecektir. 1.2. Ana Bellek Sistemde en az 32 GB bellek Sunucu üzerinde en az 24 Adet Bellek

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1. Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla, açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde, Harici Veri Depolama Sistemi

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

Haberleşme sistemlerinde yüksek performansı yakalayın. Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Haberleşme sistemlerinde yüksek performansı yakalayın. Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının her ikisi de Multimode ve Singlemode

Detaylı

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar

Endüstriyel otomasyon protokollerinin her zaman yapılan işlem için gerekli olan bant genişliğini sağlar I SERİSİ Endüstriyel ve ağır çevre koşullarında kullanım amaçlı olarak tasarlanmış özel bir switchtir. Fabrika ve nakil koşullarında çalışmaya uygun olan bu cihazda güvenli politika uygulamalarına önem

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com CLR-SWT-4244 Fiber Optik Omurga 10G Ethernet Switch L2+ Managed CLR Networks CLR-SWT-4244 Switch 4Portu 10Gbps uplink portu olmak üzere toplam 32port

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G802P 8Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Managed Ring Switch CLR-IES-G802P, 8Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP Slot olmak

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter KENAR ANAHTAR (SWİTCH) TEKNİK ŞARTNAME Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 2 adet SFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-BX,

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuzda mevcut yedekleme sunucularının yenilenmesi, veritabanı sunucularıyla

Detaylı

Tip 1 6 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 3 3 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 4 1 24 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP)

Tip 1 6 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 3 3 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 4 1 24 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YAZILIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER: A.1 Teklif veren firmalar teklif edecekleri sistemlerin özelliklerini gösterir dokümanları (Türkçe veya İngilizce),

Detaylı

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM BT ANALİZ Durum Tesbiti 2 Bilişim Teknolojileri Analizi Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Harcamalar 2013 1996 2001 %8 %11 %43 %29 %63 %46

Detaylı

SPSDB7-17-IH SPSDB7-17-IH YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ SUNUCULARININ YENİLENMESİ. Teknik Şartname 1/13

SPSDB7-17-IH SPSDB7-17-IH YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ SUNUCULARININ YENİLENMESİ. Teknik Şartname 1/13 SPSDB7-17-IH-74927 YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ SUNUCULARININ YENİLENMESİ Teknik Şartname 1/13 1. Amaç Bu şartnamenin amacı, Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı nda kullanılmakta olan Kayıt, Yapım ve

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com Fiber Optik Merkez Switch - 28xSFP + 4xRJ45 CLR-SWG-2804F, fiber optik hatlarla switchlerin merkeze taşındığı, geniş ve yoğun ethernet ağlarında,

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G824P 14Port Endüstriyel Ethernet Managed Gigabit Fiber Switch CLR-IES-G824P, 8Portu POE destekli olmak üzere 10Port Gigabit Ethernet

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Uzmanı

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Katalog 10 + 2 Port Yönetilebilir Gigabit Ethernet Switch S2100-10G-2F 8 * 10/100/1000 Gigabit + 2 SFP Slot Gigabit Eth. Managed Switch Telkolink.com Ethernet Ağı Çözümleri Port Bilgisi 8 adet 10/100/1000Base-T

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ve SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ve SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ve SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İHALESİ 2017 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3. VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ 3.1. ALL FLASH VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden alınabilir.

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden alınabilir. 20.10.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/21163 KONU : 4 adet Switch Alım İşi. SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ekim 2015 Salı günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda teknik özellikleri

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G802 8Port Gigabit RJ45 + 2Port SFP Managed Ring Switch CLR-IES-G802P, 8Port 10/100/1000Base-TX ve 2Portu SFP Slot olmak üzere

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWG-1602P+ 16Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP F/O Unmanaged F/O Switch CLR-SWG-1602P+ 16 Adet POE destekli 10/100/1000Base-TX Gigabit

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G402P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Manaaged Endüstriyel Switch CLR-IES-G402P, 4Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWG-42P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP F/O Unmanaged Switch CLR-SWG-42P 4 Adet POE destekli 10/100/1000Base-TX Gigabit RJ45 Bakır

Detaylı

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri saynas NSV1 Serisi Esnek Disk Depolama Sistemleri Esnek Disk Depolama Sistemi Network Attached Storage (NAS) Esnek Disk Depolama Sistemleri şirketlerin ağ yapılandırmasında hızla yaygınlaşmakta, bunun

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com CLR-SWG-1621P # 16 Port POE + 2Port Gigabit RJ45 Uplink + 1*SFP Ethernet Switch CLR Networks POE Ethernet Switch ; POE IP Kamera, POE Dome Kamera,

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWG-22 2Port 10/100/1000 Gigabit RJ45 + 2 Port F/O SFP Slot Switch CLR Networks CLR-SWG-22 Switch 2Port Gigabit ethernet RJ45 ve 2

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com CLR-SWG-244MP 22Port Gigabit POE + 4*SFP Ethernet Switch L2+ 440W CLR Networks POE Switch ; IP Tabanlı POE Destekli CCTV Güvenlik Kameraları, IP

Detaylı

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Uygun maliyetli 10/100Base-T Küçük çalışma grupları ve uzak şube ofisleri için ideal olan eski, tümüyle yönetilen 10/100Base-T ağları için Dell PowerConnect 3500

Detaylı

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri saynvr NSV1 Serisi IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri Analog kameraların dezavantajları: Düşük çözünürlüklü, Kablo maliyeti, Kayıt imkanı kısıtlılığı Uzun mesafelerde tek bir kablo kullanımında sinyal

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

STP. Spanning Tree Protocol

STP. Spanning Tree Protocol STP Spanning Tree Protocol Loop Sorunu Switch ortamında geri dönüş yolu olmamalıdır Veri iletişiminde sonsuz döngü olur, diğer trafiğe yer kalmaz Loop Sorunu STP (Spanning Tree Protocol) geri dönüş yollarını

Detaylı

Katalog S G-2F Fiber Switch

Katalog S G-2F Fiber Switch Katalog S2100-26G-2F Fiber Switch S2100-26G-2F : 24*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2 SFP Slotlu Fiber Optik Switch Telkolink.com Fiber Optik Ethernet Ağları Teknik Özellikler 24 adet 10/100/1000Base-TX RJ45

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com www.switchmerkezi.com Gigabit Ethernet Ağ Anahtarları Sipariş No CLR-SWG-24 2Port 10/100/1000 Gigabit RJ45 + 4 Port F/O SFP Slot Switch

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com 8Port 10/100Base-TX RJ45 POE + 2Port Gigabit SFP Slot Yönetilemez Switch CLR-SW-811P 8Port POE destekl ve 1Port Gigabit RJ45 / SFP Paylaşımlı

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Yeni Nesil Bütünleşik Veri Depolama Çözümleri Göksel Okay Kıdemli Sistem Mühendisi 2 Yeni Nesil VNX 04.09.13 3 Yeni VNX ile Performans Sınırlarını Zorlayın Sanal Ortamlar için Görülmemiş Yüksek Performans

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Windows Storage Server 2008 iscsi SOFTWARE TARGET İÇİN KULLANIM TÜRLERİ iscsi Software Target depolama konusunda - İsviçre çakısı gibi pek çok şekilde ve farklı çözümlerin

Detaylı

S4600-SI Serisi L2+ Gigabit Yönetilebilir Ethernet Anahtar

S4600-SI Serisi L2+ Gigabit Yönetilebilir Ethernet Anahtar S4600-SI Serisi L2+ Gigabit Yönetilebilir Ethernet Anahtar Ürüne Genel Bakış S4600-SI Serisi L2 Gigabit akıllı anahtarlar Metro Ethernet Ağları için üretilmiş olup,gelişmiş QoS, ve VLAN fonksiyonları (VLAN

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWG-28 8Port SFP Slot + 2Port Gigabit RJ45 Omurga Ethernet Ağ Anahtarı CLR Networks CLR-SWG-28 Switch 2Port Gigabit Ethernet RJ45

Detaylı

15 - ETHERNET SWITCHLER

15 - ETHERNET SWITCHLER 154 15 - ETHERNET SWITCHLER ETHERNET SWITCHLER NİSAN 2016 Neden N-Tron Ethernet Switch? N-Tron, kullanıcısına kaliteli ürün sunmakla kalmayıp, N-View / N-Ring yazılım programlarıyla network topolojisini

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda teknik özellikleri verilmek üzere Server ve Storage satın alınacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda teknik özellikleri verilmek üzere Server ve Storage satın alınacaktır. 23.02.2016 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2016/3982 KONU : Server ve Storage Alım İşi. SON BAŞVURU TARİHİ : 29 Şubat 2016 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

4 Kanal POE Switch ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $ 8 Kanal POE Switch ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $ 16 Kanal POE Switch

4 Kanal POE Switch ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $ 8 Kanal POE Switch ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER LİSTE $ 16 Kanal POE Switch P 1.04.2017 PFS3005-4P-58 4 Kanal POE Switch 4 Kanal PoE Switch İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 1K, IEEE802.3 / IEEE802.3u /IEEE802.3X standartlarına uygunluk, 1x10/100

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

& BSC20700 BSC20900 (Rack Monte Tipi) SERİSİ YÖNETİLEBİLİR REDUNDANT SWITCH LER

& BSC20700 BSC20900 (Rack Monte Tipi) SERİSİ YÖNETİLEBİLİR REDUNDANT SWITCH LER & BSC20700 BSC20900 (Rack Monte Tipi) SERİSİ YÖNETİLEBİLİR REDUNDANT SWITCH LER BSC20700-BSC20900 serisi cihazlar yönetilebilir yedekli ağ (managed Redundant Ring) Ethernet switch lerdir. BSC20700-BSC20900

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-MCT-SFP+ 10Gbps Ethernet Fiber Optik Çevirici SFP+ CLR networks CLR-MCT-SFP+ serisi 10Gbase-T RJ45 Etherneti Fiber Optik sinyale çevirerek

Detaylı

S5750E-SI Serisi L3 Gigabit Çift Yığın Akıllı Anahtar

S5750E-SI Serisi L3 Gigabit Çift Yığın Akıllı Anahtar Serisi L3 Gigabit Çift Yığın Akıllı Anahtar S5750E-SI Özellikler Nitelikler S5750E-28P-SI S5750E-52P-SI S5750E-28X-SI-24F-D S5750E-52X-P-SI S5750E-28X-P-SI Port Yönetimi 1 Konsol Portu+Ethernet 1 Konsol

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G42P 4Port 10/100/1000Base-TX + 2Port SFP Unmanaged Industrial POE Switch CLR-IES-G42P, 4Port Gigabit Ethernet RJ45 POE ve 2Port

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com Fiber Optik Ethernet Yönetilemez Switch CLR-SW-182S 1Port gigabit RJ45 bakır, 8Port 100Base-FX ve 2Port 1G SFP slot olmak üzere toplam 11Porta sahip

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-MCG-xx Serisi 1Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici CLR-MCG-xx Serisi Media Converter Elektriksel Bakır RJ45 Etherneti

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G82S 8Port Gigabit RJ45 + 2Port SFP Endüstriyel Ethernet Switch Unm. CLR-IES-G82S, 8Port 10/100/1000Base-TX ve 2Portu SFP Slot

Detaylı

Merkezi Neden Korumalıyız?

Merkezi Neden Korumalıyız? Merkezi Neden Korumalıyız? Terabit kapasitesinde, control ve forwarding plane leri ayrı ayrı olan, kesintisiz iletişim sağlayan, yüksek anahtarlama kapasitesi olan, değişik bant genişliğinde çeşitli karmaşık

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı İçindekiler 1. Yazılım Gereksinimleri 1 2. Network Gereksinimleri 1 3. Müşteri Analizi 2 4. Kurulum Adımları 2 4.1 Clonera Virtual Replication

Detaylı

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri VLAN Kavramı Gündem VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri Paylaşılan LAN sınırlamaları Kullanıcılar fiziksel olarak sınırlı Altağlar Hub lara bağlı Kullanıcılar yerlere guruplu Bir segmette güvenlik

Detaylı

FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER

FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER MARKA ÜRÜN RESMİ MODEL AÇIKLAMA Network Medya Dönüştürücüler LİSTE $ 1.6.2015 MC 101 SS 180 MC 102 SS * 10/100M, 2 adet RJ45, 1 adet SC Arayüzü 220 MC 104 SS * 10/100M, 4 adet RJ45,

Detaylı

Katalog CLR Networks Fiber Optic Switches. CLR-SWF-18 Fiber Optic Switch. Telkolink.com Fiber Optik Ethernet Ağ Anahtarları

Katalog CLR Networks Fiber Optic Switches.  CLR-SWF-18 Fiber Optic Switch. Telkolink.com Fiber Optik Ethernet Ağ Anahtarları Katalog CLR Networks Fiber Optic Switches CLR-SWF-18 Fiber Optic Switch CLR-SWF-18 : 1*10/100RJ45 + 8 * 100Base-FX SFP Soketli Switch CLR-SWF-18 Swith üzerinden 1 adet 10/100Base-T RJ45 Portu ve 8 adet

Detaylı

İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler...

İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler... İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler... 1.BÖLÜM: BASİT BİR AĞ OLUŞTURMAK 1.1.AĞ NEDİR? 1.2.AĞ FONKSİYONLARINI KEŞFETME 1.3.BİR AĞI OLUŞTURAN FİZİKSEL BİLEŞENLER 1.4. BİR AĞIN ÖZELLİKLERİ 1.5. FİZİKSEL VE

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

Yönetilen İstiflenebilir L2 Gigabit Ethernet Anahtarı

Yönetilen İstiflenebilir L2 Gigabit Ethernet Anahtarı Yönetilen İstiflenebilir L2 Gigabit Ethernet Anahtarı Seçimde esneklik 20/48 adet port 10/100/1000 Base-T veya 20 adet SFP- port 4 adet combo port 10/100/1000BASE -T/SFP 1 4 adet 10-Gigabit SFP+ Uplink

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWF-401P 4 Port 10/100 RJ45 POE + 1 Port SC SM F/O Unmanaged Switch CLR-SWF-401P 4 Adet POE destekli 10/100Base-TX RJ45 Bakır Portu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 597124S6-934.99-E.17337 14/09/2015 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Endüstrideki trendler ve zorluklar Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesinde Eksiksiz

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-MCG-21S 2Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici CLR-MCG-21S Serisi Media Converter Elektriksel Bakır RJ45 Etherneti

Detaylı

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 2 ACTIVE DIRECTORY YENİLİKLERİ 11 DCPROMO suz Bir Hayat 11 Offline Domain Join 21 PowerShell

Detaylı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı Teknik Şartname 1. Amaç Bu şartnamenin amacı, Devamlılık Merkezi ve TRT Kurdi kanalının yayın hizmetlerinde kullanılması için alınması planlanan sistem

Detaylı

IS2100D RayMontaj Serisi Endüstriyel Eternet Anahtar

IS2100D RayMontaj Serisi Endüstriyel Eternet Anahtar IS2100D RayMontaj Serisi Endüstriyel Eternet Anahtar IS2100D PoE Serisi IS2100D-2GF8TX 1 / 6 Özellikler IS2100D Teknoloji IEEE 802,3 10Base-T Standartlar IEEE 802.3u - 100BaseT(X) ve 100BaseFX IEEE 802.3ab,1000BaseT

Detaylı

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ... 3 2. GENEL ŞARTLAR... 3 3. SİSTEM STANDARTLARI... 4 4. SUNUCU SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ... 4 5. KURULUM VE MONTAJ....6 6. EĞİTİM....7 1. AMAÇ

Detaylı

Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi

Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Metro Ethernet Teknolojileri, PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Uygulamaları Gökhan Eryol TÜBİTAK ULAKBİM Hüsnü Demir Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ULAK-CSIRT

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı