KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 KURUMSAL VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu şartname, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan Kurumsal Veri Depolama Sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirilmesi, montajı, kurulumu, konfigürasyonu, mevcut sistemle entegrasyonu ve eğitimi ile ilgili teknik hususları kapsar. Satın alınacak olan Kurumsal Veri Depolama Sistemi;1 (bir) adet SAN Depolama Ünitesi,10 (on)adet UnifiedAğ Anahtarı (Unified Ethernet Switch), 2 (iki) adet SAN Anahtarı (SAN Switch), 43 (kırküç) adet 10 GbCNA (Converged Network Adapter) Kart, 4 (dört) adet Ağ Anahtarı (Ethernet Switch), 75 (yetmişbeş) adet Harddisk, 80 (seksen) adet RAM ve 4 (dört) adet 8 GbHBA dan oluşur. 2. TANIMLAR ve KISALTMALAR İdare: TRT Genel Müdürlüğü. İstekli: İhaleye katılan firma. Yüklenici: Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve kapsamda belirtilen sistemleri, İdare ile sözleşme yaptıktan sonra, satmaya ve satış sonrası hizmet vermeye, yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan, sorumlu kılınmış İstekli. 3. GENEL HUSUSLAR 3.1 Teklif edilecek Kurumsal Veri Depolama Sistemi nin montajının yapılacağı mekân, mevcut sistem, donanım ve konfigürasyonlar gibi teklifin hazırlanması için gerekli tüm bilgiler İstekliler tarafından, İdare personeli gözetiminde tekliflerin sunulmasından önce görülüp incelenebilecektir. İsteklilerin tekliflerini, buna göre inceleyerek verdikleri kabul edilecektir. 3.2 Mevcut sistem şeması Ek-1 de verilmiştir. 3.3 Planlanan sistem şeması Ek-2 de verilmiştir. 3.4 Sistemi oluşturan ürünlerin marka, model ve adetleri teklifte belirtilecektir. 3.5 Kaç adet kabinden oluşacağı teklifte belirtilecektir. 3.6 Herbir kabinin donanımların yerleşiminden sonraki ağırlığı teklifte belirtilecektir. 3.7 İhtiyaç duyacağı güç gereksinimi teklifte belirtilecektir. 3.8 Bütün donanımlar ve yazılımlar 5 (beş) sene garantili olacaktır. 3.9 İstenilen bütün özellikler (eğer varsa) lisansı ile beraber verilecektir. Adet, miktar, kapasite gibi birimi belirtilmemiş özellikler için sınırsız lisans teklif edilecektir. Bütün lisanslar İdare adına temin edilecektir Data bağlantılarında multimode fiber optik, Cat6A bakır, Cat7 bakır, directattach (DAC) kablo türleri kullanılacaktır. 1

2 3.11 Sistemde kullanılacak her kabloya sistem içinde tekil (unique) bir kablo numarası verilecektir Bütün modüller/konektörler ve boş portlar SFP+ standardında olacaktır (SAN depolama ünitesinin backend portları ve ağ anahtarlarının 1 Gbps portları hariç) SAN üzerinden işletim sistemi yüklenip çalıştırabilecektir (SAN boot) Bütün anahtarların bütün portları non-blocking çalışabilecektir IP ver6 desteklenecektir Rack tipi tüm aktif cihazlar; inch genişliğinde olacaktır Rack montaj kitleri verilecektir Yedekli hot-plug güç kaynağı ve fan bulunacaktır. Güç kaynağı ve fan aynı modül içerisinde sağlanabilir (bir) adet yönetim portu bulunacaktır VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde çalışacaktır. 4. SAN DEPOLAMA ÜNİTESİ 4.1 Üretici firma; High-end ve Midrange ürünler için hazırlanmış 17 Kasım 2011 tarihli Gartner raporunda Magic Quadrant ta Leaders (liderler)konumda olacaktır. 4.2 Üretici firmanın bir modelinin bir adet disk sistemi olacaktır. Bir ya da birden fazla modelin birden fazla adet disk sisteminin birleştirilmesinden ya da önüne bir sanallaştırma katmanı konulmak suretiyle tekmiş gibi gösterilmiş halinden oluşmayacaktır. 4.3 İstenilen bütün özellikler SAN depolama ünitesinde sağlanacak, herhangi bir dış katman (appliance) kullanılmayacaktır. 4.4 Üretici firmanın orijinal kabinleri ile beraber verilecektir. 4.5 En az 2 (iki) adet olmak üzere; en az 1500 (binbeşyüz) adet diski destekleyecek adette aktif/aktif çalışan disk kontrol birimlerine sahip olacaktır. 4.6 Disk kontrol birimleri üzerinde herhangi bir işletim sistemi (windows, linux, unix, vs.) ve bu işletim sistemi üzerinde veri depolama sistemini kontrol eden bir program çalışmayacak, üreticiye ait, donanıma özel olarak tasarlanmış microcode (donanım seviyesinde) işlemler yapılacaktır. 4.7 En az 32 (otuziki) adet 2/4/8Gb FC host interface (front end) port bulunacaktır. 4.8 En az 16 (onaltı) adet 4 Gb FC veya 4/8 Gb FC veya 6 Gb SAS disk çekmece (backend) portu bulunacaktır. 4.9 Front end ve back end portlar herbir disk kontrol birimine eşit sayıda dağıtılacaktır Disk kontrol birimlerinin elektriğinin kesilmesi durumunda veri kaybını önlemek için writecache belleğindeki bilgileri en az 8 (sekiz) saat koruyacaktır İşletim sisteminin kullanımı dışında, DIMM slotlarına takılı en az 512 (beşyüzoniki) GB DRAM cache belleği bulunacak ve bu cache bellek tüm 2

3 kapasitesiyle hem yazma belleği (write cache) hem de okuma belleği (read cache) olarak kullanılacaktır Desteklediği RAID seviyeleri teklifte belirtilecektir Hangi tür disklerden kaç adet oluşacağı teklifte belirtilecektir Desteklediği maksimum disk sayısı teklifte belirtilecektir Desteklediği disk tipleri teklifte belirtilecektir Sıkıştırmasız net en az 5 (beş) TB depolama alanı sağlanacaktır. Bu alanda; Kullanılacak bütün diskler aynı olmak üzere her bir disk; - SSD olacaktır - Kapasitesi en az 100 GB olacaktır - Arayüz hızı en az 3Gbps olacaktır En az 2 (iki) adet global hotspare disk veya o kapasiteye denk hotspare alan bulunacaktır Diskler SLC (Single Level Cell) değil ise söz konusu depolama alanının boyutu % 50 artırılarak teklife dahil edilecektir Sıkıştırmasız net en az 200 (ikiyüz) TB depolama alanı sağlanacaktır. Bu alanda; Kullanılacak bütün diskler aynı olmak üzere her bir disk; - SATA olmayacaktır - Kapasitesi en az 600 GB olacaktır - Arayüz hızı en az 4 Gbps olacaktır - Mekanik disk ise dönüş hızı en az 10 Krpm olacaktır En az 10 (on) adet global hotspare disk veya o kapasiteye denk hotspare alan bulunacaktır Sıkıştırmasız net en az 1 (bir) PB depolama alanı sağlanacaktır. Bu alanda; Kullanılacak bütün diskler aynı olmak üzere her bir disk; - Kapasitesi en az 1 TB olacaktır - Arayüz hızı en az 3 Gbps olacaktır - Mekanik disk ise dönüş hızı en az 7,2 Krpm olacaktır En az 20 (yirmi) adet global hotspare disk veya o kapasiteye denk hotspare alan bulunacaktır RAID seviyelerinden sadece RAID6 kullanılacaktır Depolama sisteminin tasarımı gereği kullandığı alanlar (hotspare disk/alan, vault, snapshot, clone vb.) net alan hesaplamasının dışında tutulacaktır Depolama alanlarında net alanlar oluşturulurken kullanılabilecek RAID seviyeleri; - 8 (sekiz) data disk, 2 (iki) parity disk RAID6 (8+2) - 7 (yedi) data disk, 2 (iki) parity disk RAID6 (7+2) - 6 (altı) data disk, 2 (iki) parity disk RAID6 (6+2) - 7 (yedi) data disk, 1 (bir) parity disk RAID5 (7+1) 3

4 - 5 (beş) data disk, 1 (bir) parity disk RAID5 (5+1) 4.21 Her bir depolama alanın tamamında tek tip RAID seviyesi kullanılacaktır En performanslı RAID seviyesi teklifte belirtilecektir En az 1000 (bin) adet mantıksal alan (LUN) oluşturabilecektir Mantıksal alanlar farklı diskler ve RAID grupları arasında taşınabilecektir Depolama alanları üzerindeki veri aktivitelerini alt mantıksal alan (sub-lun, blok, extent, chunk, vs.) seviyesinde izleyerek, yoğun kullanılan alt mantıksal alanları daha hızlı depolama alanına ve az kullanılan alt mantıksal alanları daha yavaş depolama alanına otomatik olarak taşıyacaktır (Auto-tiering).Taşınan alt mantıksal alan boyutu en fazla 1 (bir) GB olacaktır Mantıksal alanlar bir disk tipinde oluşturulmuş virtual pool içerisindeki tüm fiziksel disklere yayılabilecektir (stripe) En az 512 (beşyüzoniki) adet sunucu desteklenecektir Bir sunucuya birden fazla mantıksal alan tahsis edilebilecektir Bir mantıksal alan birden fazla sunucuya tahsis edilebilecektir Mantıksal alanların boyutu genişletilebilecektir Oluşturulabilecek en büyük net mantıksal alan boyutu teklifte belirtilecektir Net en az 600 (altıyüz) TB lık Thin Provisioning lisansı verilecektir Net en az 400 (dörtyüz) TB lık snapshot ve clone lisansı verilecektir. Alınan snapshot ve clone lardan veri kurtarma amaçlı geriye dönüş yapılabilecektir Linux ve Microsoft Windows Server işletim sistemleri ve bu işletim sistemlerinin kümeleme yazılımları ve Vmware, Hyper-V sanallaştırma çözümleri ile sorunsuz çalışacak, eşzamanlı erişimleri sağlanacaktır Oluşan hataları e-posta ile servis merkezine bildirecektir Uzaktan http veya Java tabanlı bir modül üzerinden grafiksel arabirimi ile yönetilebilecektir. Tüm fonksiyonlara grafik arabirimden erişmek mümkün olacaktır Kapasite ve performans analiz yazılımı bulunacaktır. Anlık ve geçmişe yönelik analizler yapılacaktır. Sistemin tüm performans metriklerinin grafiksel olarak izlenmesine olanak verecektir Yapılan her türlü yönetimsel aksiyon kayıt altında alınacak, geriye dönük olarak hangi kullanıcının hangi işlemleri yaptığı raporlanacaktır Disk kontrol birimleri, önbellek, fan ve soğutma sistemleri, güç kaynakları, disk döngüleri, ön yüz (frontend) ve arka yüz (backend) bağlantı birimleri birbirini tamamen yedekleyecek şekilde aktif/aktif çalışacaktır(no singlepoint of failure) Microcode/firmware/yazılım güncelleme, yazılım açıklarının yüklenmesi, mantıksal alanların farklı diskler ve RAID grupları arasında taşınması, mantıksal alanların boyutlarının genişletilmesi, konfigürasyon değişiklikleri, disk değiştirilmesi, disk çekmecesi eklenmesi sistem çalışırken ve erişim kesilmeden yapılabilecektir Lisanslı gelen veya lisans gerektirmeyen diğer özellikleri teklifte belirtilecektir Lisans gerektiren diğer özellikleri teklifte belirtilecektir. 4

5 5. UNIFIED AĞ ANAHTARI(SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7, SW8, SW9 ve SW10) 5.1 SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 ve SW8 aynı marka ve model olacaktır. 5.2 SW9 ve SW10 aynı marka ve model olacaktır. 5.3 En fazla 2U yüksekliğinde olacaktır. 5.4 Anahtarlama kapasitesi en az 480Gbps olacaktır. 5.5 Başka bir cihazın Remote Linecard Module ü olarak çalışacak şekilde harici başka bir cihaza ihtiyaç duymamalıdır /10Gbps SFP+ portların tümünde 10G SFP Transceiver lar ile ayrıca Direct Attached Copper DAC - Twinax kablo bağlantısı desteklenmelidir /10Gbps SFP+ portların tümünde SX veya LX tipi 1G SFP Transceiver lar desteklenmelidir /10Gbps SFP+ portların tümünde TX tipi 1G SFP Transceiver lar desteklenmelidir Qaz ETS (Enhanced Transmission Selection) desteklenecek, farklı veri tipleri (LAN, FCoE, ISCSI, IPC) için istenilen bant genişliği değerleri atanabilecektir Manuel olarak veya dinamik (LACP 802.3ad) şekilde en az 8 adet port gruplanarak bir kanal altında toplanabilecektir IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1D MAC Bridging/STP, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) protokolleri desteklenecektir IEEE 802.1Q VLAN ID si işaretleme desteklenecek ve port bazında VLAN tanımlanabilecektir IEEE 802.3x flow control standardı desteklenecektir IEEE 802.1x kimlik tanımlama protokolü desteklenecektir Portlar arasında local anahtarlama yapabilecektir (Local Switching) ISL Trunking desteklenecektir En az 2000 adet VLAN desteklenecektir En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteklenecektir Multihop FCoE, FC-BB5 compliant Fibre Channel Forwarder (FCF), End-toend FCoE (initiator to target) ve FCoE Initialization Protocol (FIP) desteği olmalıdır Cihaz, Fabric Shortest Path First - FSPF veya Fabric Path protokollerinden biri sayesinde, iki adetten daha fazla farklı anahtarlayıcı arasında yapılan farklı kombinasyonlardaki bağlantıların tümünün, SpanningTree kullanımına gerek olmadan, aktif/aktif çalışabileceği şekilde TRILL standardını desteklemelidir Herhangi bir sunucudan gelen yedekli bağlantılar, TRILL yapısı içerisindeki herhangi iki veya daha fazla farklı anahtarlayıcıda sonlanacak şekilde port gruplaması yapılabilmelidir. 5

6 Qbb Priority Based Flow Control PFC standardını desteklemelidir Data Center Bridging Exchange (DCBX) ve DCBX Application Type-Length- Value (TLV) özelliklerini desteklemelidir Adres tablosunda en az adet MAC adresi desteği olmalıdır En az 1 adet RJ-45 seri konsol yönetim portu ve en az 1 adet Out-of-band ethernet yönetim portu bulunmalıdır IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol desteği bulunmalıdır Rapid Per VLAN SpanningTree desteği olmalıdır Servis Kalitesi 802.1p (QoS), SP (Strict Priority) ve WRR (Weighted Round- Robin) kuyruklama desteği bulunmalıdır IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol LLDP protokol desteği bulunmalıdır RADIUS ve TACACS protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir STP BPDU ataklarına karşın BPDU Guard ile BPDU Filter veya BPDU Drop özelliği bulunmalıdır IGMPv2 snooping protokol desteği bulunmalıdır STP Root olarak seçilmiş anahtarı, ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı korunmasına yarayan Root Guard özelliği bulunmalıdır Layer 2 seviyesinde erişim kontrol listesi ( Access Control List - ACL ) konfigürasyonunu desteklemelidir Multicast trafiğini sınırlama mekanizması olmalıdır SSHv2 Secure Shell protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır SNMPv1 ve SNMPv2 yönetim protokolleri desteklenmelidir Network trafiğini takip etmek için port aynalama ( Port Mirroring / Switched Port Analyzer ) özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir FTP ve Secure Copy (SCP) protokolü desteği bulunmalıdır Yazılım güncellemeleri FTP protokolü veya USB hafıza diski kullanılarak yapılabilecektir EN55022, CISPR22 ve VCCI elektromanyetik emisyon sertifikalarına sahip olmalıdır. 6. SAN ANAHTAR(SW11 ve SW12) 6.1 2, 4, 8 Gb hızları desteklenecektir. 6.2 Bütün portlar FC routing i destekleyecektir. 6.3 Portlar arasında local anahtarlama yapabilecektir (Local Switching). 6.4 ISL Trunking desteklenecektir. 6.5 ISL trafiğini önceliklendirebilmek için QoS desteklenecektir. 6

7 7. 10 Gb CNA KART 7.1 Dual port olacaktır. 7.2 FCoE protokol standartları olarak FC-SP, FC-LS, FC-GS, FC-FS2, FC-FDMI, FC-CT, FCP, FCP-2, FCP-3, FC-BB-5 destekleyecektir. 7.3 FC protokol standartları olarak, SCSI-FCP, FCP-2, FCP-3, FC-SP destekleyecektir Qaz - Enhanced Transmission Selection (ETS), Data Center Bridging Exchange (DBCX) protocol, 802.1Qbb - Priority-based Flow Control (PFC), iscsitype-length Value (TLV) standartlarını destekleyecektir. 7.5 Üzerindeki fiziksel portlar, istendiğinde, 10Gbps Ethernet veya 10GbpsFCoE protokolü koşabilmelidir. 7.6 Fiziksel portlarına takılı olan modüller/konektörler sistem çalışırken değiştirilebilecektir (hot swappable). 8. AĞ ANAHTARI 8.1 Aşağıda özellikleri belirtilen 4 (dört) adet Ağ Anahtarı İdareye teslim edilecektir: Unified Ağ Anahtarları ile aynı marka olacaktır Anahtarlama kapasitesi en az 176 Gbps olacaktır En az 48 (kırksekiz) adet 1000BaseT port ve en az 4 (dört) adet 10Gbps SFP+ port bulunmalıdır En az 4 (dört) adet 10Gbps SFP+ Transceiver teklif edilmelidir SW9 ve SW10'un uzak modülü (Remote Line Card Module) olarak çalışmıyorsa aşağıdaki özellikleri destekleyecektir: Adres tablosunda en az adet MAC adresi desteği olmalıdır /10G SFP+ portların tümünde 10G SFP Transceiver lar ile ayrıca Direct Attached Copper DAC - Twinax kablo bağlantısı desteklenmelidir /10G SFP+ portların tümünde SX veya LX tipi 1G SFP Transceiver lar desteklenmelidir Manuel veya dinamik olarak port grubu ( Etherchannel, Link Aggregation Group vb.) tanımlanabilmeli ve bir port grubunda en az 8 adet 100/1000Mbps Ethernet veya en az 4 adet 10Gbps Ethernet portu desteklemelidir IEEE 802.1w RapidSpanningTree Protocol (RSTP) ile uyumlu çalışabilmeli ve IEEE 802.1s Multiple SpanningTree Protocol (MSTP) protokolü desteği olmalıdır Rapid Per VLAN Spanning Tree desteği olmalıdır IEEE 802.1Q VLAN ID si işaretleme desteklenecek ve port bazında VLAN tanımlanabilecektir En az 2000 adet VLAN desteklenecektir En az 9000 byte büyüklüğünde yüksek boyutlu iletim birimi (Jumbo Frame) desteklenecektir. 7

8 Multicast için IGMPv2 snooping desteği olmalıdır Servis Kalitesi 802.1p (QoS), SP (Strict Priority) ve WRR (Weighted Round- Robin) özellikleri bulunacaktır IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol LLDP protokol desteği bulunmalıdır RADIUS ve TACACS protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir STP BPDU ataklarına karşın BPDU Guard ile BPDU Filter veya BPDU Drop özelliği bulunmalıdır STP Root olarak seçilmiş anahtarı, ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı korunmasına yarayan Root Guard özelliği bulunmalıdır Layer 2 seviyesinde erişim kontrol listesi ( Access Control List - ACL ) konfigürasyonunu desteklemelidir IEEE 802.1x kimlik tanımlama protokolü desteği bulunmalıdır Multicast trafiğini sınırlama mekanizması olmalıdır SSHv2 Secure Shell protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır SNMPv1 ve SNMPv2 yönetim protokolleri desteklenmelidir Ağ trafiğini takip etmek için port aynalama ( Port Mirroring / Switched Port Analyzer ) özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir FTP ve Secure Copy (SCP) protokolü desteği bulunmalıdır Yazılım güncellemeleri FTP protokolü veya USB hafıza diski kullanılarak yapılabilecektir EN55022, CISPR2 ve VCC elektromanyetik emisyon sertifikalarına sahip olmalıdır Cihaz Transparent Interconnection of Lots of Links TRILL veya VPC yapısını desteklemelidir. Herhangi bir sunucu üzerindeki birden fazla Ethernet port, bu yapı içerisindeki dört adede kadar farklı cihazda, aktif/aktif çalışacak şekilde bağlanabilmelidir. 9. DİSK 9.1 Aşağıda adetleri ve özellikleri belirtilen diskler İdareye teslim edilecektir: (kırk) adet 900 GB 10 Krpm SAS 2,5 inch (bu diskler IBM x3650 M3 sunucuya takılmak üzere case leri ile beraber verilecektir) (onbeş) adet 73,4 GB 10 Krpm SAS 2,5 inch (on) adet 146,8 GB 10 Krpm SAS 3,5 inch (on) adet 300 GB 15 Krpm SAS 3,5 inch 8

9 10. RAM 10.1 Aşağıda adetleri ve özellikleri belirtilen RAM ler İdareye teslim edilecektir: (yirmibeş) adet 8 GB 2Rx4 PC R E (yirmibeş) adet 4 GB 2Rx4 PC R E (otuz) adet 4 GB PC CLS 1.8V 2E 11. KURULUM ve KONFİGÜRASYON 11.1 Kurumsal veri depolama sistemi mevcut sisteme entegre edilecektir Kurulum için gerekli ekipmanlar (vida, kablo, modül, vs.) Yüklenici tarafından sağlanacaktır Kabin 4 de 16 (onaltı) adet Fujitsu RX300 S5 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 5 de 12 (oniki) adet Fujitsu RX300 S5 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 27 de 15 (onbeş) adet IBM x3550 M3 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların 7 (yedi) adedinde 1 (adet) Qlogic 42C1800 dual port CNA kart ve ikişer adet 3 m. DAC kablo bulunmaktadır. Geri kalan 8 (sekiz) sunucunun her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 28 de 15 (onbeş) adet IBM x3650 M3 sunucu bulunmaktadır. Bu sunucuların 8 (sekiz) adedinde 1 (adet) Qlogic 42C1800 dual port CNA kart ve ikişer adet 3 m. DAC kablo bulunmaktadır. Geri kalan 7 (yedi) sunucunun her birisine 1 (bir) adet CNA kart takılacaktır Kabin 4, 5, 27 ve 28 in her birisine2 (iki) adet unified ağ anahtarı takılacaktır (SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 ve SW8) Sunucular, üzerinde mevcut bulunan veya takılacak olan CNA kartlarıyla bulunduğu kabindeki 2 (iki) adet unified ağ anahtarının her birine 1 (bir) adet 10 Gb FCoE bağlantısı yapılacaktır. Sözkonusu bağlantı üzerinden VLAN lar ile birden fazla alt ağa (subnet) aynı anda bağlantı sağlanacaktır SAN depolama ünitesinin bulunduğu kabine 2 (iki) adet unified ağ anahtarı (SW9 ve SW10) ve 2 (iki) adet SAN anahtar (SW11 ve SW12) takılacaktır. Sözkonusu anahtarlar teklife dahil edilecek ayrı bir kabin içerisinde de sağlanabilir SW9 unified ağ anahtarı SW11, SAN anahtarına16 (onaltı) adet 8 Gb FC bağlantısı yapılacaktır SW10 unified ağ anahtarı SW12 SAN anahtarına 16 (onaltı) adet 8 Gb FC bağlantısı yapılacaktır SW9ve SW10unifiedağ anahtarları arasında 2 (iki) adet 10 Gb FCoE bağlantı yapılacaktır SAN depolama ünitesinin her bir kontrol biriminin frontend portlarının yarısı SW11 SAN anahtarına, diğer yarısı SW12 SAN anahtarına 8 Gb FC bağlantıları yapılacaktır. 9

10 11.14 SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 ve SW8 unified ağ anahtarları, SW9 ve SW10 unified ağ anahtarların her birisine 1 (bir) adet 10 Gb FCoE bağlantısı yapılacaktır. Bu bağlantılar multimode fiber optik olacaktır Mevcut backbone Ethernet anahtarlar, SW9 ve SW10 unified ağ anahtarların her birisine 2 (iki) adet 10 Gb Ethernet bağlantısı yapılacaktır Hitachi AMS500 SAN depolama ünitesindeki bütün veriler SAN depolama ünitesine kayıpsız olduğu gibi taşınacak, SAN depolama ünitesindeki yeni mantıksal alanlar önceki ait oldukları sunuculara tahsis edilecektir (iki) adet Brocade 200E SAN anahtarın SW11 ve SW12SAN anahtarların her birisine 1 (bir) adet 4 Gb FC bağlantısı yapılacaktır SW9 ve SW10 da 10 ar (onar) adet kullanıma hazır boş FCoE port bırakılacaktır SW11 ve SW12 de 10 ar (onar) adet kullanıma hazır boş FC port bırakılacaktır İki cihaz arasında birden fazla yapılan bağlantılar aktif/aktif çalışacaktır Bir cihazın iki ayrı cihaza yapılan bağlantıları aktif/aktif çalışacaktır ooo

11 11

12 12

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ NETWORK ALTYAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir.

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME A. KAPSAM Bu Teknik Şartname, TRT-Net İletişim Ağı nda ihtiyaç duyulan kablosuz erişim özelliğini sağlamak üzere 1 adet merkezi kablosuz ağ kontrol modülü, 208 adet kablosuz erişim noktası

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde Kartlı Geçiş Sistemi ve IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Güvenlik

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU : Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Uydu Kampus de kurulması planlanan Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Sistemi

Detaylı

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/1164 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ VE LOGLAMA İŞİ 15.01.2014 SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ocak 2014 Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 1 / 5 Malzeme Kodu : JEND1956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43257 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ Düzenleme Tarihi : 03/04/2015 Þartname Metni : U.Ü. SUAM BİLGİ İŞLEM MERKEZİ SUNUCU ALIMI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU SUNUCU, HARİCİ DEPOLAMA, YEDEKLEME YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü bilgi işlem sistemlerinin felaket yönetimi kapsamında Sunucu, Harici Depolama

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı