10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi"

Transkript

1 10. SINIF Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1. I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalması II. Hücre metabolizma hızının artması III. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesi IV. Zar üzerinden gerçekleşen madde alış-verişinin ihtiyacı karşılayamaması Yukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur? A) I ve II ) I ve IV C) II ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV 4. I. eslenme II. üyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi TEST 1 İnterfazdaki bir karaciğer hücresi yukarıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? A) I ) II C) III D) IV E) V Mitoz bölünme ökaryotik canlılarda büyüme, yenilenme ve onarım olaylarında etkilidir. una göre aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmemiştir? A) Elde oluşan yaranın kısa sürede iyileşmesi ) Dişi bireye ait ovaryumda yumurta hücresinin oluşumu C) Kemik iliğinde kan hücresi yapımı D) Ergenlik dönemindeki bir gencin boyunun uzaması E) Toprağa ekilen patates yumrusunun fide haline gelmesi 3. İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır: I. Deri epitel hücresi II. III. IV. Sinir hücresi Çizgili kas hücresi Kemik iliği hücresi una göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? 6. Yukarıda verilen grafiğe göre t 1 -t 2 aralığındaki değişim hücre döngüsünün hangi aşamasında gerçekleşmiştir? A) S evresi ) G 1 evresi C) G 2 evresi D) G 1 kontrol noktası E) G 2 kontrol noktası V IV G2 Karyokinez III I S Sitokinez Zaman G1 Yukarıda hücre döngüsünün evreleri şematize edilmiştir. una göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? II A) I ve II ) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV A) I-II-III ) I-II-V C) II-III-IV D) II-IV-V E) III-IV-V Î

2 TEST 1 Mitoz ve Eşeysiz Üreme 7. 2n=18 kromozomlu bir hücre art arda üç mitoz bölünme geçirirse oluşan yavru hücrelerin sayısı ve her birinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Oluşan yavru hücre sayısı Kromozom sayısı A) 4 12 ) 4 18 C) 8 6 D) 8 18 E) Hücre döngüsü G 1,G 2 ve M kontrol noktalarında dur ya da devam et sinyalleri ile denetlenir. una göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi dur sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa ) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa 11. Aşağıdaki canlılardan hangisinde iki yavru hücre meydana getirmek için geçirilen bölünme aynı zamanda organizmanın çoğalmasını sağlamaz? 8. I. Gen çeşidi II. III. IV. Çekirdekteki DNA miktarı Ribozom sayısı Sitoplazma miktarı Mitoz bölünme sonucu oluşan yeni hücreler karşılaştırıldığında yukarıda verilenlerden hangileri farklılık gösterebilir? A) I ve II ) I ve III C) III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A) ) C) D) E) 9. azı hücre tiplerinde G 1 evresi tamamlanmadan S evresine geçilir ve böylece hücre, hacim/yüzey oranı bozulmadan bölünme aşamasına geçmiş olur. u durum aşağıda verilen sonuçlardan hangisine neden olur? A) DNA miktarı yarılanmış hücreler oluşur. ) Çift çekirdekli hücreler oluşur. C) Normal boyutundan küçük olan hücreler oluşur. D) Kalıtsal yapısı bozulmuş hücreler oluşur. E) Sitoplazması olmayan hücreler oluşur. 12. Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu evrelerde gerçekleşen olaylar incelendiğinde hangisin doğru olduğu söylenir? ölünmeye hazırlık Çekirdek bölünmesi Sitoplazma bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G 2 ) G 1 G 2 Sitokinez C) İnterfaz Karyokinez Sitokinez D) G 1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz G 1 Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

3 10. SINIF Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1. Aşağıda verilen organizma - eşeysiz üreme çeşidi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? TEST 2 4. Hayvan hücresindeki çekirdek bölünmesi sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda gösterilmektedir. 2. A) Eğrelti otu - Sporla üreme ) ira mayası - Rejenerasyonla üreme C) Paramesyum - Enine bölünerek üreme D) Öglena - oyuna bölünerek üreme E) Hidra - Tomurcuklanmayla üreme I. Orta lamel oluşumu II. III. IV. oğumlanma İğ ipliği oluşumu DNA eşlenmesi V. Sentrozom eşlenmesi Yukarıdakilerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen hücre döngüsündeki farklılıklardandır? A) I, II ve III ) I, II ve V C) II, III ve IV D) II, III ve V E) III, IV ve V 3. Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir birey oluşturması ira mayasının üzerinde tomurcuk yapısının oluşması Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğalması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin ortak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması ) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi I. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. II. III. IV. Kromozomların etrafında yeniden çekirdek zarı oluşur. Çekirdekçik kaybolur. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. V. Kromozomlar hücrenin ekvator bölgesinde yan yana dizilir. u olayların gerçekleştiği mitotik evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Profaz Metafaz Anafaz Telofaz A) III. ve IV. V. I. II. ) II. ve III. I. IV. V. C) V. I. ve II. III. IV. D) II. III. I. ve V. IV. E) IV. ve V. III. II. I. 5. ir bitkiden elde edilen meristematik hücrede, mitozun evrelerindeki değişiklikler incelenmiştir. una göre bölünme evrelerinde gözlenen yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (-; bölünme evresi sırasında istenilen yapının gözlenmediğini, +; gözlendiğini belirtir.) Çekirdek zarı Çekirdekçik Sentrozom A) Profaz ) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz E) Sitokinez Î

4 TEST 2 Mitoz ve Eşeysiz Üreme 6. ir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesiti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan preparatı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. una göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağıdaki evrelerden hangisinde birbirinin tersi olan olayları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozomları boyar.) A) Profaz - Metafaz ) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz 9. Şekilde ökaryot bir hücrenin bölünme evresi gösterilmektedir. I. Hayvansal hücredir. II. III. IV. 2n= 4 kromozomludur. Mitoz bölünmenin metafazdır. Sitoplazması orta lamel oluşumu ile bölünür. V. Çekirdek zarı kaybolmuştur. 7. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremeye örnek olarak verilemez? A) Menekşe yaprağından yeni menekşe bitkisi yetiştirmek ) Çelikleme yöntemi ile üzüm yetiştirmek C) Lale soğanından yeni bitki elde etmek D) Patetes yumrusundan patates yetiştirmek E) Portakal tohumundan portakal fidesi elde etmek 8. Uygun koşullarda bir bakteri 20 dk da bir bölünür. u durum sadece 6 saat boyunca gerçekleşseydi yaklaşık bakterinin oluştuğu görülürdü.ama bu hızlı artışı engelleyici bazı durumlar söz konusudur. una göre; 10. una göre yukarıda verilenlerden hangileri doğru olabilir? A) I ve II ) I ve IV C) II ve III D) I, III ve V E) II, IV ve V I. azı canlıların eş bulmaya gerek olmadan çoğalmasına olanak sağlaması II. III. Yavru bireylerin çok kısa sürede meydana gelebilmesi Gen çeşitliliğinin ortaya çıkmasını sağlaması Yukarıda verilenlerden hangileri eşeysiz üremenin avantajları için doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III I. Su ve besin yetersizliği II. III. Ortamda biriken kimyasal maddeler Ortamın ph değeri verilenlerden hangileri bakterilerin hızlı artışını engelleyen durumlardandır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. al arılarında erkek arıdan sperm oluşumu aşağıdaki olaylardan hangisi ile gerçekleşir? A) Partenogenez ile ) Mitoz bölünme ile C) Rejenerasyon ile D) Tomurcuklanma ile E) Mayoz bölünme ile Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

5 10. SINIF Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1. Şekilde vejatatif üreme ile yeni bir süs bitkisinin oluşturulması gösterilmektedir. TEST 3 4. Aşağıdakilerden hangisi bir eşeysiz üreme çeşidi değildir? I. Ana bitkinin özelleşmiş bir parçasından yeni bitki elde edilmiştir II. III. Uygulanan yöntem tohumla üremeye göre daha kısa sürede gerçekleşir u yöntemle tek bir bitkiden genetik yapısı farklı olan bir çok bitki oluşturulabilir una göre yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. Parçalara ayrılmış bir Planarya da, her bir parça eksik kısımlarını mitoz ile tamamlar ve yeni bireyler oluşur. su Süs bitkisi yaprak su içinde bir süre bekletiliyor una benzer bir duruma bitkiler aleminden örnek verilmek istenirse aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi kullanılmalıdır? A) ölünerek üreme ) Tomurcuklanma ile üreme C) Vejetatif üreme D) Tohumla üreme E) Sporla üreme ekiliyor Yeni bir süs bitkisi meydana geliyor A) Aynı genetik yapıya sahip hücrelerin geometrik artış göstererek çoğalması ) Ana bireyin üzerinde birçok tomurcuk oluşması C) Ana bireyden kopan parçanın eksik kısımlarını tamamlayarak yeni bir birey meydana getirmesi D) Geçici olarak bir araya gelen hücrelerin DNA alışverişi yapması E) Sürünücü gövdenin toprak üstünde büyüyerek geniş alana yayılması 5. azı bitkilerin besin depolayan yumruları üzerindeki gözlerden sürgünler gelişir ve yavru bitki bu sürgünlerden oluşur. una göre; I. Yer elması III. Pirinç II. Mısır IV. Patates verilen bitkilerin hangilerinde bu durum gözlenmez? A) I ve IV ) II ve III C) I, II ve III D) II, III, IV E) I, II, III ve IV 3. ir bilim insanı havuç köklerindeki meristem hücreleri ile hazırladığı kültürden havuç bitkisi üretmeyi başarmıştır. una göre oluşan yeni bitki ile önceki bitki arasında aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez? A) Hücrelerindeki mitokondri sayısı ) itkinin yaşam süresi C) Kromozom sayısı D) Hücrelerindeki sitoplazma miktarı E) itkinin boy uzunluğu 6. Sarı Meyan ülkemizde sadece Konya-Akşehir yöresinde yetişen ve nesli tükenmekte olan bir bitki türüdür. u türün korunması ve çoğaltılması için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir? A) Doku kültürü ) Partenogenez C) Rejenerasyon D) İkiye bölünme E) Tomurcuklanma Î

6 TEST 3 Mitoz ve Eşeysiz Üreme 7. Vejetatif üreme şekillerine; I. Söğüt bitkisinden çelikleme yöntemi ile yeni bitki elde edilmesi II. III. Orkide bitkisinin daha iyi gelişmesi için kuruyan ve zarar gören yapraklarının kesilmesi Aşılama yöntemi ile bir ağaçta hem beyaz hem siyah dut yetişmesi verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 10. Mitoz hücre bölünmesi ile insanda; I. Yaşlı hücrelerin yerini yeni hücrelerin alması II. Süt dişleri yerine kalıcı dişlerin çıkması III. oyun uzaması IV. Gamet oluşumu verilenlerin hangilerinde etkin olarak görevlidir? A) Yalnız I ) Yalnız III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 11. Çilek bitkisi 8. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin tarımsal üretimde sağladığı avantajlardan biri değildir? A) eyaz gülün renkli çözeltilere bırakılmasıyla farklı renkte çiçeklerin elde edilmesi ) Muz gibi tohum oluşturma özelliğini yitirmiş meyvelerin daha kısa sürede elde edilmesi C) Endemik bir bitkinin genetik sürekliliğinin sağlanması D) Elma ağacının daha iyi ürün veren ve daha dayanıklı ağaçlara aşılanarak soyunun devam etmesinin sağlanması E) Ekonomik değeri olan bitkilerin doku kültüründe üretilerek kaliteli ve kontrollü ürün elde edilmesi Kök Göz taşıyan parça Gözlü parça toprağa ekiliyor Yukarıda verilen deney sonucunda üzerinde göz taşıyan parçaların büyüyüp yeni bitki meydana getirdiği, göz taşımayan parçaların kuruyup öldüğü gözlemlendiğine göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? A) Çilekten kesilen tüm parçalar üretkendir. ) Çilek çiçeksiz bir bitkidir. C) Çilek sadece eşeysiz üreyen bir bitkidir. D) Gözlerden ana bitkinin kopyası yeni bitkiler oluşur. E) Daha çok çilek üretebilmek için aşılama yapılmalıdır. 9. I. Sadece çok hücreli organizmalarda görülür II. Oluşan yeni bireyler ata bireylerle aynı kalıtsal özelliğe sahiptir. III. itkiden elde edilen bir parçanın özel yöntemlerle geliştirilmesi esasına dayanır. Yukarıda verilenlerden hangileri vejetatif çoğalma için doğrudur? A)Yalnız I )Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 12. Aşağıdaki olaylardan hangisi rejenerasyonla çoğalmaya örnek verilir? A) Süngerlerde kesilen bir parçanın yeni bir birey oluşturması ) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşması C) Kırılan kemiğin tekrar iyileşmesi D) Safra kesesi alınan bir insanda karaciğerin büyümesi E) Yüzdeki sivilce izlerinin kaybolması Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

7 10. SINIF Mayoz ve Eşeyli Üreme I 1. I. Profaz evresindeki kromozomlaşma II. Metafaz evresindeki ekvatoral düzlemde sıralanma III. Anafaz evresinde homolog kromozomların ayrılması Yukarıda verilen olaylardan hangileri Mayoz I de kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur? A) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz hücre bölünmesinin sonuçlarından biri değildir? A) Doku ve organların onarımı sağlanır. ) ölünme sonucu dört hücre oluşur. C) Döllenmeye katılacak gametler oluşur. D) Genetik çeşitlilik sağlanır. E) Kromozom sayısı yarıya iner. 3. Mayoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İnterfazda DNA eşlenmesi olur. ) Genetik çeşitliliğin artmasına neden olan cross-over gerçekleşir. C) Diploit hücreden haploit hücreler meydana gelir. D) ölünme sürecinde üç sitokinez görülür. E) Oluşan hücrenin gen sayısı ana hücreyle aynıdır. 4. İnsanda 23 çift kromozom vardır. Homolog kromozomların şansa bağlı olarak zıt kutuplara taşınmasında 2 23 = 8,4 milyon kombinasyon görülür. u durum mayoz bölünmede gerçekleşen genetik çeşitliliğin göstergelerinden biridir. Yukarıda ifade edilen çeşitliliğin oluşmasına neden olan mayoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Metafaz I ) Anafaz I C) Telofaz I D) Metafaz II E) Telofaz II TEST 4 5. Açık tohumlu bir bitkide gerçekleşen X ve Y olayları şöyledir; x y una göre; I. Sitokinezde orta lamelin oluşması II. Tetrat yapısının oluşması III. ölünme bittiğinde iki hücre oluşması IV. Kromatitlerin iğ iplikleriyle taşınması V. Homolog kromozomların sinapsis yapması verilenlerden hangileri X ve Y için ortaktır? A) Yalnız II ) I ve IV C) II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 6. Mayoz II de gerçekleşen olaylar; Mitozda gerçekleşen olaylar; Yukarıda verilenler incelendiğinde A ve kümeleri içinde gösterilen semboller için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kromozomların metafazda ekvatoral düzleme dizilmesidir. ) Profazda çekirdek zarının kaybolmasıdır. C) Metefazda iğ ipliklerinin kromozomlara tutunmuş olmasıdır. D) Eriyen çekirdek zarının yeniden oluşmasıdır. E) Parça değişimi geçirmiş kromozomların zıt kutuplara taşınmasıdır. 7. ir makrospor ana hücresinin mayozu sırasında tetratların oluşturulduğu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Telofaz II ) Anafaz I C) Profaz I D) Metafaz II E) Anafaz II Polen ana hücresi (2n) Meristem hücresi (2n) Mayoz bölünme Mitoz bölünme Polen (n) Meristem hücresi (2n) Î

8 TEST 4 Mayoz ve Eşeyli Üreme I 8. I. DNA replikasyonu II. Cross-over III. Sitoplazma bölünmesi IV. Sentrozom eşlenmesi Mayoz bölünmede gerçekleşen yukarıdaki olaylar düşünüldüğünde hangisinin iki kez tekrarlanması beklenmez? 11. 2n n mayoz I mayoz II n n+1 n-1 n A) I ve II ) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV n 9. Şekildeki hücrelerden E nin mitoz T nin mayoz yaptığı bilinmektedir. una göre bu hücrelerin bölünme şekli ve evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? E A) Profaz Profaz I ) Anafaz Anafaz I C) Metafaz Metafaz I D) İnterfaz Metefaz II E) Telofaz Telofaz II T Şekildeki 2n kromozomlu hücre mayoz bölünme esnasında mutasyona uğramıştır. I. Anafaz I II. Anafaz II III. Profaz I IV. Telofaz II una göre belirtilen mutasyonun verilen evrelerin hangilerinde etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 12. Gümüş balığının büyümesi ve üremesi esnasında gerçekleşen olaylar şekilde gösterilmiştir. 2n=48 2n=48 2n=48 2n=48 n=24 n=24 n=24 n=24 n=24 n= Mayoz bölünmenin evreleri düşünüldüğünde aşağıdakilerin hangisinde homolog kromozomlar aynı hücre içinde değildir? A) Profaz I ) Metafaz II C) Telofaz I D) Anafaz I E) Metafaz I una göre K ve L olaylarını gerçekleştiren hücreler için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) K; sperm hücresi ) K; yumurta hücresi C) L; sperm ana hücresi D) L; solungaç hücresi E) L; karaciğer hücresi L Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO :... Puan :...

9 10. SINIF Mayoz ve Eşeyli Üreme II 1. I. Mayoz bölünme II. Gamet oluşumu III. Döllenme Yukarıda verilenlerden hangileri eşeyli üreme sırasında gözlenen olaylardandır? A)Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III TEST 5 4. Yüksek yapılı bitkilerde mayoz hücre bölünmesi ile üreme hücrelerinin üretildiği organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Kök ) Yaprak C) Gövde D) Çiçek E) Tohum 2. Arıların üremesi ile ilgili olarak; I. İç döllenme-dış gelişme görülür. II. Diploid bireyler dişidir. III. Erkek arıların genetik yapısı farklıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz. u duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşıması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. ir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) I ve II ) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 5. al arılarının üreme şekli düşünüldüğünde mayoz bölünmenin gerçekleştiği olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Kraliçe arıdan yumurta oluşumu ) Erkek arıda sperm oluşumu C) Döllenmiş yumurtadan kraliçe arı oluşumu D) Döllenmemiş yumurtadan erkek arı oluşumu E) Döllenmiş yumurtadan işçi arı oluşumu 6. azı tek hücreli organizmalarda görülen konjugasyon olayı ile ilgili ; X- İki canlı arasında çekirdek alışverişi olur. Y- İki canlı arasında sitoplazmik köprü kurulur. Z- Halkasal DNA aktarımı olur. P- Genetik çeşitlilik sağlanır. R- Mayoz ve döllenme görülür. verilenleri bakteri ve paramesyum konjugasyonları için doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? akterilerdeki konjugasyon Paramesyumdaki konjugasyon A) X, Y Z, P, R ) X, Z, P Y, P C) Y, Z, P X, Y, P, R D) Y, P Z, P, R E) X, R Y, Z, P Î

10 TEST 5 Mayoz ve Eşeyli Üreme II 7. akteriler için; I. Enine bölünme II. Konjugasyon III. Mutasyon verilenleri birey sayısını artıran ve genetik çeşitliliği sağlayan olaylar şeklinde sınıflandıran seçenek aşağıdakilerden hangisidir? irey sayısını artıran Genetik çeşitliliği sağlayan A) I II ve III ) I ve II III C) II ve III I D) III I ve II E) - I, II ve III 8. I. Ootit ve spermatitlerin farklılaşarak üreme hücrelerine dönüşmesi II. Zigot oluşumu III. Mayoz bölünme ile ootit ve spermatitlerin oluşumu IV. Farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin döllenmesi Eşeyli üreme sırasında gözlenen yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) I-II-III-IV ) II-III-I-IV C) III-IV-I-II D) III-I-IV-II E) II-III-IV-I 9. I. Tam çiçek yapısı, dişi ve erkek organın aynı çiçekte olması durumudur. II. Erkek organda polen, dişi organda yumurta oluşumu sırasında mayoz bölünme görülür. III. Polenlerin rüzgar, su gibi çeşitli yollarla dişi organın tepeciğine ulaşmasına tozlaşma denir. Yüksek yapılı bitkilerin üreme sistemleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 10. I. Üreme organında gerçekleşmesi II. Mayoz bölünme görülmesi III. Oluşan hücrelerin hepsinin üreme hücresine dönüşmesi Yukarıda verilenlerden hangileri oogenez ve spermatogenezde meydana gelen ortak olaylardandır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II, III 11. I. Kromozom sayısı II. Mitokondri sayısı III. Hareket yeteneği IV. Sitoplazma miktarı Yukarıda verilenlerden hangileri sağlıklı bir insanda yumurta ve spermde farklılık gösterebilir? A) I ve II ) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 12. X : Erkek bireylerin testislerinde sperm oluşumu Y : Dişi bireylerin yumurtalıklarında yumurta oluşumu Z : Eşeyli çoğalan canlılarda gamet oluşumu X, Y, Z ile ifade edilen tanımlar aşağıdakilerden hangisidir? X Y Z A) Gametogenez Partenogenez Spermatogenez ) Spermatogenez Oogenez Gametogenez C) Oogenez Spermatogenez Partenogenez D) Spermatogenez Gametogenez Oogenez E) Partenogenez Oogenez Spermatogenez Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

11 10. SINIF Mayoz ve Eşeyli Üreme III 1. Normal bir şekilde gerçekleşen paramesyum konjugasyonunda büyük çekirdeğin üreme olayına katılmamasına rağmen genetik yapısının değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) üyük çekirdeğin döllenme sonrası oluşan diploit çekirdekten geliştiği ) Konjugasyon sürecinden önce büyük çekirdeğin kalıtsal yapısını değiştirdiği C) üyük ve küçük çekirdeğin kalıtsal yapılarının farklı olduğu D) üyük çekirdeğin hücre içi fonksiyonunun farklı olduğu E) üyük çekirdeğin konjugasyon sürecinde mutasyona uğradığı TEST 6 4. ir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen; I. Tetrat oluşması II. Sinapsis görülmesi III. Cross-over ın meydana gelmesi IV. Homolog kromozomların ayrılması olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I-II-III-IV ) II-III-I-IV C)III-IV-I-II D) IV-I-II-III E) IV-III-II-I 2. I. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda görülmesi II. Oluşan bireylerin ebeveynlerinden farklı genetik yapıya sahip olması III. Değişen ortam koşullarına karşı daha dayanıklı bireylerin oluşması Yukarıda verilen özelliklerden hangileri eşeyli üremenin eşeysiz üremeye üstünlük sağlayan özelliklerindendir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 3. I. Eşlenmiş sentrozomlar II. Homolog olmayan kromozomların kardeş kromatitleri III. Homolog kromozomların kardeş kromatitleri IV. Homolog olmayan kromozomların kardeş olmayan kromatitleri V. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri Cross-over olayı yukarıda verilenlerin hangisinde gerçekleşir? A) I ) II C) III D) IV E) V 5. Eşeyli üreme ile ilgili olay-sonuç ilişkisi aşağıda verilmiştir. Olay Sonuç X Cross-over ın olmaması Genetik çeşitlilik olmazdı Y Homolog kromozomların ayrılmaması Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalırdı Z Mayoz ve döllenmenin olmaması ireylerdeki genetik çeşitlilik artardı una göre verilen olaylar beklenen sonuçlar ile birlikte değerlendirildiğinde yukarıdakilerden hangisinin yanlış olduğu gözlenir? A) Yalnız X ) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) X, Y ve Z 6. Eşeyli üremenin temeli aşağıda verilenlerden hangisine dayanır? A) Yalnız mitoz ) Yalnız mayoz C) Mitoz ve mayoz D) Mayoz ve döllenme E) Mitoz ve döllenme Î

12 TEST 6 Mayoz ve Eşeyli Üreme III 7. Aşağıda verilen şekilde bir çiçeğin kısımları gösterilmiştir. 10. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan hermafrodit bir canlıdır. una göre bu canlıyla ilgili olarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır. II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III una göre numaralarla gösterilen yapılardan hangileri bu çiçeğin erselik olduğunu kanıtlar? A) I ve II ) I ve IV C) II ve V D) III ve V E) IV ve V 8. I. Çiçeğin erkek organında polen oluşurken II. Dişinin ovaryumlarında yumurta oluşurken III. Erkek balığın testislerinde sperm oluşurken Yukarıda verilenlerin hangilerinde mayoz bölünme sonucu oluşan dört hücreden üçü kaybolup sadece biri döllenme özelliği kazanır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. una göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklara sebep olan bir olay değildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı ) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi 9. akteri konjugasyonu için; I. irey sayısında artış olmaz. II. Karşılıklı gen aktarımı vardır. III. Genetik çeşitlilik gözlenir. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 12. Eğrelti otunun hayat devri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) Sporofit bitki 2n kromozomludur. ) Sporlar mayoz bölünme ile oluşur. C) Sporlar olumsuz ortam koşullarına karşı dayanıklıdır. D) Haploit evre diploit evre üzerine baskındır. E) Gametofit bitkiden erkek ve dişi üreme hücreleri oluşur. Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

13 10. SINIF İnsanda Üreme Sistemi I 1. Aşağıda verilenlerden hangisi dişi üreme sistemine ait olan döl yatağının görevlerinden biri değildir? A) Embriyonun tutunup yerleştiği yerdir. ) Normalde portakal büyüklüğünde olup, gebelikte yüzlerce kat büyür. C) Yapısındaki bol miktarda kılcal kan damarı embriyoyu besler. D) Yumurta ve spermin döllendiği yerdir. E) Hamilelik boyunca bebeği dış etkilere karşı korur. TEST 7 4. FSH hormonunun zamana bağlı değişimi grafikte gösterilmektedir. 2. İnsanda dişi üreme sisteminde hipofiz hormonları ve eşey hormonları birbirini pozitif ve negatif geri bildirimle etkilemektedir. u karşılıklı etkileşime feed-back mekanizması denir. una göre dişi bir bireyin üreme sisteminin kontrolünde aşağıda verilen hormon çiftlerinin hangisi arasında feed-back mekanizması görülür? A) FSH - Östrojen ) Östrojen - Testosteron C) LTH - Testosteron D) FSH - LH E) LH - LTH 3. Menstural döngü sırasında yumurtanın oluşmasından serbest kalmasına kadar geçen evreler şu şekildedir; I. Korpus luteum evresi II. Menstruasyon evresi III. Ovulasyon evresi IV. Folikül evresi una göre bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) IV-III-II-I ) IV-III-I-II C) III-IV-I-II D) III-I-II-IV E) I-II-III-IV I. Profaz I de bekleyen yumurta uyarılmıştır. II. Olgunlaşan folikül yırtılmıştır. III. Süt bezler gelişmiştir. una göre t 1 anında yukarıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiş olabilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 5. Menstrual döngünün evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6. A) Ovulasyon evresi ( 1-2 gün) Hormonların etkisiyle folikül yırtılır. ) Mensturasyon evresi (3-5 gün) Rahim iç duvarı parçalanır C) Korpus luteum evresi (10-14 gün) Yumurta vücut dışına atılır. D) Folikül evresi (10-14 gün) Hormonların etkisiyle foliküllerden bir tanesi büyür, içerisindeki yumurta gelişir. E) Ovulasyon evresi (1-2 gün) Yumurta siller yardımıyla döllenme kanalına geçer. III I IV V II Şekilde insanda dişi üreme sistemi gösterilmektedir. una göre yapısındaki siller yardımıyla ovaryumdan salınan yumurtanın rahime doğru hareketini kolaylaştıran yapı numaralarla gösterilen bölümlerden hangisidir? A) I ) II C) III D) IV E) V Î

14 TEST 7 İnsanda Üreme Sistemi I 7. Hipofiz Hipofiz Korpus luteum x hormonu y hormonu z hormonu Yukarıda verilen bilgiler incelendiğinde X,Y ve Z hormonları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 10. Yumurtalıktan salınıp rahime gelen bir yumurta eğer döllenmemişse aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Korpus luteum bozulur. ) Yumurta dışarı atılır. C) Rahim duvarı parçalanır. D) Yumurta rahime tutunur. E) Progesteron salgısı azalır. A) Östrojen - Progesteron - FSH ) Progesteron-LTH - FSH C) FSH - LH-Progesteron D) LH - Östrojen - LTH E) FSH - Progesteron - LTH 8. I. Vajinada bir zar bulunması II. Vajinanın ph ının asidik olması III. Üreme sisteminin düzenli muayene ve kontrolden geçmesi Yukarıda verilenlerden hangileri dişi üreme sistemini farklı hastalıklardan korumayı sağlayan durumlardandır? 9. A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III x 11. Dişi üreme sisteminin bir bölümü olan döl yatağı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Sinir sistemi ve hormonal sistemin etkisi altındadır. ) Yumurtalıklar, döllenme borusu, rahim ve vajinadan oluşur. C) Yumurta oluşumu ergenlikte başlar, hayat boyu devam eder. D) Döllenme borusunun bazı enfeksiyonlar nedeniyle tıkanması kısırlığa neden olur. E) Hamilelik süresince bebeğin yerleştiği alan döl yatağıdır. Ergenlik öncesi dönem Menopoz Verilen grafik incelendiğinde dişi bir insanda 0-50 yaş arasında gözlenen X için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Östrojen miktarı ) Mitoz C) Rahim kalınlığı D) Yumurta sayısı E) Prolaktin hormonu seviyesi 12. ir dişide ergenlikten itibaren birincil oositler mayoz bölünmelerini tamamlayarak her ay bir ya da iki yumurta menstruasyon ile dışarı atılır. una göre aynı anda oluşan iki yumurta için, I. Sitoplazma miktarı II. Kromozom sayısı III. Ribozom sayısı verilenlerden hangilerinin aynı olması beklenir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

15 10. SINIF İnsanda Üreme Sistemi II 1. İnsanda erkek üreme sisteminde gerçekleşen olaylardan bazıları şu şekildedir; I. Spermlerin oluştuğu yerdir. II. Spermlerin taşındığı kanaldır. III. Spermlerin depo edildiği yerdir. una göre bu olayların gerçekleştiği erkek üreme sistemine ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Vas deferens - Leydig hücreleri -Seminifer tüp ) Seminifer tüp - Epididimis - Vas deferens C) Leydig hücreleri - Skrotum - Penis D) Prostat bezi - Epididimis - Penis E) Skrotum - Prostat bezi - Vas deferens TEST 8 4. İnsanda erkek üreme sistemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Testisler skrotum adı verilen bir çift kese içindedir. ) Spermlerin canlılığını koruması için testisler vücut dışında daha düşük bir sıcaklıkta tutulur. C) Sperm ve idrarın atıldığı kanal üretradır. D) Erkek üreme sisteminin ana hormonu progesterondur. E) Penis, idrar kanalı etrafında kan damarları ile kuşatılmış süngerimsi dokudan oluşur. 5. Aşağıda verilen şekilde erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü gösterilmektedir. 2. Erkek x hormonu x hormonu testisler Verilen olaylar incelendiğinde X hormonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) LH tır. ) LTH tır. C) FSH tır. D) Progesterondur. E) Testosterondur. una göre X ve Y hormonları aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? X Hipofiz x y Sertoli hücreleri Leydig hücreleri Spermatogenez Hipotalamus Y A) FSH LH ) LH FSH C) LTH LH D) LH LTH E) FSH LTH Testosteron 3. Aşağıda verilen erkek üreme sistemine ait yapılardan hangisi spermlerin beslenmesini ve hareket etmesini sağlayan sıvıyı üretir? A) Vas deferens ) Leydig hücreleri C) Epididimis kanalı D) Sertoli hücreleri E) Prostat bezi 6. I. Erkek üreme sisteminin ana hormonudur. II. Ses kalınlaşması ve kas hacminin artmasını sağlar. III. Spermatogenezi uyarır. Testosteron ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Î

16 TEST 8 İnsanda Üreme Sistemi II 7. Aşağıda verilen şekilde insana ait bir spermin yapısı gösterilmektedir. Mitokondri Çekirdek oyun Akrozom Spermin orta kısmında çok sayıda mitokondri olmasına rağmen yumurtayı döllemesi sonucu oluşan zigotta sadece yumurtaya ait mitokondrilerin bulunması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 10. Döllenme doğal yollarla gerçekleşemiyorsa bebek sahibi olmak için kullanılan yöntemlerden biri tüp bebek yöntemi dir. I. Oogenezin gerçekleşmesi II. Spermatogenez ile sperm oluşması III. Akrozom enzimlerinin zona pellicudayı parçalaması IV. Embriyonun oluşması una göre yukarıda verilenlerden hangileri tüp bebek uygulamasının laboratuvar çalışmaları içerisinde değerlendirilir? A) I ve II ) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV A) aş kısmındaki akrozom enziminin mitokondrileri parçalamıştır. ) Yumurtanın lizozomlarının spermden gelen mitokondrileri yok etmiştir. C) Spermin sadece baş kısmı yumurta içine girmiştir. D) Spermin sadece kuyruk kısmı yumurta içine girmiştir. E) Spermin boyun ve kuyruk kısmı yumurta içine girmiştir. 8. İnsanda üreme sistemi; I. Üreme hücresi oluşturmak II. Eşey hormonu üretmek III. Döllenmeyi sağlamak yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 9. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemindeki yardımcı bezlerin görevlerinden değildir? A) Spermin beslenmesini sağlayan sıvı salgılamak ) Asidik ortamı nötralleştiren sıvı salgılamak C) Spermle birlikte semen adı verilen sıvıyı salgılamak D) Seminifer tüplerde sperm oluşumunu sağlamak E) Spermlerin hareket edebileceği sıvıyı salgılamak 11. I. Testisler II. Epididimis kanalı III. Leydig hücreleri IV. Yardımcı bezler V. Penis Yukarıda verilen erkek üreme sistemine ait yapılardan hangileri skrotum içinde yer alır? A) I, II, III ) II,III, IV C) III, IV, V D) II, IV, V E) I, III, V 12. I. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanması II. n kromozomlu spermle n kromozomlu yumurtanın döllenmesi III. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişinin engellenmesi için sertleşmesi İnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

17 10. SINIF üyüme ve Gelişme 1. Aşağıda verilen şekilde döllenmeden sonra meydana gelen segmentasyon olayları gösterilmektedir. 4. yumurta hücresi TEST 9 zigot embriyo fetüs birey sperm hücresi una göre bu olaylar sırasında hücre sayısı, kromozom sayısı ve sitoplazma miktarı aşağıda verilenlerden hangisindeki gibi değişir? Hücre sayısı Kromozom Sayısı Her bir hücredeki Sitoplazma miktarı A) Artar Azalır Azalır ) Artar Değişmez Azalır C) Artar Azalır Değişmez D) Azalır Azalır Artar E) Artar Değişmez Artar 2. Aşağıda verilenlerden hangisi embriyonun döl yatağına tutunmasından sonra plasentanın yapısına katılır? A) İlk ağız ) Vitellus C) Çekirdek D) Kılcal damarlar E) lastosöl Yukarıda şematize edilen gametlerden ergin birey oluşumuna kadar geçen dönemde, I. Mayoz bölünme II. Döllenme III. Hücre sayısının artması IV. Farklılaşma olayları aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir? A) I-II-III ) I-III-IV C) II-III-IV D) I-III-IV-II E) II-III-IV-I 5. Aşağıda insan embriyosu ve embriyoya ait bazı kısımlar verilmiştir. (I) embriyo (III) koryon (II) yumurta kesesi 3. İnsan embriyosunun gelişimi sırasında bazı embriyonik zarlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu embriyonik zarların görevlerinden biri değildir? A) eslenmeyi sağlamak ) Atıkları uzaklaştırmak C) Döllenmeyi sağlamak D) Gaz alış-verişini düzenlemek E) Embriyoyu korumak una göre verilen yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin görevi yanlıştır? A) IV, embriyoyu darbe ve sarsıntılardan korur. ) II, embriyonun beslenmesini sağlar. C) III, embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zardır. D) II. yapı ilerleyen dönemde kaybolur. E) I, canlı taslağı olup, büyüyüp gelişerek bireyi oluşturur. Î

18 TEST 9 üyüme ve Gelişme 6. Yumurtanın sperm ile döllenmesiyle oluşan zigotun birbirini izleyen bölünmeler sonucu hücre sayısı artar ve bir hücre topluluğuna dönüşür. una göre bu gelişim süresi içinde meydana gelen bölünmeler ve oluşan yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ölünme Şekli ölünmüş her bir hücreye verilen ad Hücre topluluğunun adı A) Mitoz Morula lastomer ) Mitoz lastomer Morula C) Mitoz lastosöl lastomer D) Mayoz lastula lastomer E) Mayoz Gastrula Morula 7. İnsanın embriyonik gelişimi sırasında oluşan plasentada bulunan anneye ait kılcal damarlarla, embriyoya ait kılcal damarlarda kanın akış yönü terstir. u durum aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz? A) Anneden embriyoya besin iletimi ) Embriyodan anneye metabolik artıkların iletilmesi C) Anneden embriyoya oksijen iletimi D) Embriyodan anneye karbondioksit iletimi E) Anneden embriyoya kan hücrelerinin iletimi 8. Embriyonik tabakalarda doku ve organların gelişimine Organogenez denir. I. Gebeliğin ilk üç ayında gerçekleşir. II. Organlar embriyonik tabakalardan oluşur. III. Gen faaliyetleri, hücre hareketleri ve hücre etkileşimi ile gerçekleşir. una göre organogenezle ilgili hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 9. X : Zigot ile başlayıp yeni bir birey ile sonlanan olayların tamamıdır. Y : Gelişmenin başlangıcında hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmelerdir. Z : Embriyonik tabakalardan doku ve organların oluşmasıdır. una göre yukarıda verilen X,Y ve Z olayları ile ilgili seçenektekilerden hangisi doğrudur? X Y Z A) Fetal Evre Organogenez Segmentasyon evresi ) Gelişme Segmentasyon Organogenez C) Organogenez Segmentasyon Gelişme D) Embriyo oluşumu Segmentasyon Gelişme E) Organogenez Tabakalaşma Segmentasyon 10. Gelişmenin özellikle ilk üç aylık döneminde bazı anormalliklerin görülme olasılığı çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi buna neden olan dış faktörlerden biri değildir? A) Gıda katkı maddeleri ) Virütik hastalıklar C) Genetik faktörler D) Yüksek enerjili ışınlar E) Ruhsal etkenler 11. İnsan embriyosunun gelişmesi sırasında embriyoyu korumak, gaz alış-verişini düzenlemek, beslenmeyi sağlamak ve atıkları uzaklaştırmak için embriyonik zarlar gelişmiştir. I. Allantoyis II. Vitellüs III. Koryon IV. Amniyon una göre yukarıda verilen yapılardan hangi ikisi zaman içerisinde küçülüp kaybolan zarlardandır? A) Allantoyis - Amniyon ) Vitellüs - Allantoyis C) Koryon - Amniyon D) Vitellüs - Koryon E) Allantoyis - Koryon Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

19 10. SINIF Kalıtım I 1. ireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilen özelliklere karakter adı verilir. ir karakterin her bir farklı tipine de özellik denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz ) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli uruşuk tohum D) ağlı gen Kas distrofisi E) Çiçek rengi Mor renk TEST Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genotip örneklerinden hangisi yanlış gösterilmiştir? Fenotip Genotip A) a aa ) A Aa C) A AA D) a Aa E) X a Y X a Y 5. Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşidi hangisinden oluşur? (Crossover in gerçekleştiği düşünülecektir.) 2. ir karakterin genlerle ifade edilmesidir. Heterozigot durumda etkisini gösteremeyen gendir. Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gösteren gendir. Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yoktur? A) Genotip ) Gen C) Çekinik gen D) askın gen E) Alel gen 3. ir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir. una göre; I. askın alel büyük harfle gösterilir. II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III A) ) A C D a b E F c G d H C) D) A b c a b c E f g E) e f g h E f g 6. Aşağıda bazı karakterlere ait alel genler verilmiştir. I. AA b Cc dd II. Aa b Cc Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa b CC DD una göre mayoz bölünme sonucu oluşturabilecekleri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden hangisidir? A C D A) I ) II C) III D) IV E) V A C D E F E f Î

20 TEST 10 Kalıtım I 7. AADDRR genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise, aşağıdakilerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir? A) TTMM ) MMTT C) MMTt D) MmTt E) mmtt 10. Kalıtılan bir özellikten sorumlu iki alelin gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gametlere gitmesine ayrılma kuralı denir. una göre PpRrSsVv genotipli bireyin oluşturacağı gametler düşünülürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun olmaz? A) prsv ) PRsv C) PRSV D) prsv E) PrSsV 8. ir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir. una göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma ) eslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma 9. Yanda şematize edilen hücre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. ) Fenotip AbE dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır 11. Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla Ac genotipli gamet oluşmuştur. I. AAbcc II. Aacc III. aacc una göre ana hücrenin genotipi yukarıda verilenlerden hangileri olabilir? 12. A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III A E a e ir homolog kromozomu şekildeki gibi olan kraliçe arının yumurtasından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? A) AE ) ae C) ae D) Abe E) Ae Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

21 10. SINIF Kalıtım II 1. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özelliktir. una göre altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? Anne aba A) AA aa ) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa TEST İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 ) 1/8 C) 1/16 D) 3/16 E) 3/8 5. İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler bakımından fenotip oranı nedir? 2. ezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çaprazlandığında 3:1 fenotip oranında F 1 dölleri oluşmaktadır. una göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonucunda oluşabilecek genotip oranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigot askın Heterozigot askın Homozigot Çekinik A) ) C) D) E) İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinmeyen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dünyaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi una göre annenin fenotipi ve genotipi verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III A) 3:1 ) 1:2:1 C) 1 : 3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 6. ezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Homozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk tohumlu iki bitki çaprazlandığında, I. Sarı-yuvarlak II. Sarı-buruşuk III. Yeşil-yuvarlak IV. Yeşil-buruşuk verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II ) III ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV 7. Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylüğe (t) baskındır. \ AT At at at AT I At II at III IV at V una göre verilen Punnett karesinde numaralı bireylerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I Kırmızı - tüylü ) II Kırmızı-tüysüz C) III Kırmızı-tüysüz D) IV Sarı - tüysüz E) V Sarı - tüylü Î

22 TEST 11 Kalıtım II 8. \ RA Ra ra ra RA Ra ra ra Yukarıda verilen punnett karesinde dişi ve erkeğe ait gametlerden oluşacak yavruların hangilerinin genotipi birbiriyle aynıdır? A) 1-10 ) 6-16 C) 8-14 D) 5-11 E) Tavuk ve horozlarda Gül ibiklilik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. Gülibik-kısa bacaklı tavuk II. Gülibik-uzun bacaklı horoz III. alta ibik-kısabacaklı horoz IV. alta ibik-uzun bacaklı tavuk una göre verilen fenotiplerden hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez? A) I ve II ) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 9. MM nn PP RR ss genotipli birey aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle heterozigot genotipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss ) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss 10. ezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil tohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohuma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F 1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. una göre çaprazlanan bireylerin ve F 1 in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 12. Kedilerde kısa kıllılık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi sonucu oluşan F 1 kısa kıllı bir kedidir. una göre F 2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çizilecek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? A) ) T t C) D) T T T T t Tt T T t t t T t T TT t E) F 1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY ) mmssyy Mmssyy MmSsYy C) MMssyy mmssyy MmSsyy T t t t D) MMSSYY mmssyy MmSsYy E) mmssyy mmssyy mmssyy Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO :... Puan :...

23 10. SINIF Kalıtım III 1. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipteki iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahiptir. Y: ir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini fenotipte göstermesidir. Z: ir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayıda alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? TEST Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy rengine () eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmaktadır. I. SS X II. SS X S III. S X IV. S X S una göre verilen çaprazlamaların hangilerinden siyah renkli civcivler oluşmaz? A) I ve II ) I ve III C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A) Eksik baskınlık X Y Z Eş baskınlık ) Eksik baskınlık Eş baskınlık C) Eksik Çok alellilik baskınlık D) Eş baskınlık Kontrol çaprazlama E) Kontrol çaprazlama Eksik baskınlık Kontrol çaprazlama Çok alellilik Kontrol çaprazlama Çok alellilik Tam baskınlık 2. P :? X aabbccdd F 1 AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F 1 dölünün genotipi verilmiştir. I. AAbCCDd II. aaccdd III. AabbCcDd una göre dişi bireyin genotipi verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 4. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıtılan bir karakterdir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F b (beyaz) > F g (Gri) > F a (Albino) una göre bu farelerde gözlenebilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y A) 4 10 ) 6 10 C) 9 27 D) 3 18 E) İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş baskınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN una göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenotipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III ) II, III ve IV C) III, IV ve V D) II, III, IV ve V E) I, II, III, IV ve V Î

24 TEST 12 Kalıtım III 6. Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. Siyah-kısa tüy II. Siyah - uzun tüy III. eyaz - kısa tüy IV. eyaz - uzun tüy una göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin genotipini öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin yapılması gerekir? A) Yalnız I ) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve IV E) I, II, III ve IV 9. azı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleiotropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. una göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Demirkırı - eyaz ) eyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - eyaz E) eyaz - Siyah - Demirkırı 8. Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile ( K ), beyaz çiçek geni ( ) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler oluşur. ( K ) u özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandığında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigot olma olasılığı kaçtır? A) 1/64 )1/32 C) 1/16 D) 1/18 E) 1/2 10. ezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvarlak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezelyeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvarlak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F 1 ler oluşuyor. una göre I. ve II. çaprazlamalardaki genotipi bilinmeyen atalar aşağıda verilenlerden hangileri olabilir? I II A) yy YY ) YY yy C) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy 11. İnsanda M ve N kan grubunda M aleli N ye; A, ve O kan gruplarında ise A aleli ye eş baskındır. AMN genotipli bir dişiyle MM genotipli erkeğin evliliğinden A ve N kan grubu fenotipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) 0 )1/2 C) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK

Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM Mitoz Bölünme Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve organların onarılması için 3 Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması için.

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 ADIM ADIM YGS LYS 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 EMBRİYONUN DIŞINDA YER ALAN ZARLAR Zigotun gelişmesi ardından oluşan embriyo; sürüngen, kuş ve memelilerde

Detaylı

Kromozom nedir? kromozom mikronla

Kromozom nedir? kromozom mikronla KROMOZOM 2 Kromozom nedir? Çekirdeğin içinde ipliksi halde bulunan parçalara kromozom adı verilir. Çift olarak bulunup 2n ile gösterilirler. Kromozomlar, elektron mikroskobunda İ, V, J harfleri gibi biçimlerde

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ. 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme.

HÜCRE BÖLÜNMESİ. 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme. HÜCRE BÖLÜNMESİ 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme. Amitoz Bölünme Önce nukleolus, sonra nukleus, daha sonra sitoplazmanın uzayıp ortadan boğulması ile ikiye

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu:

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları...

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları... İÇİNDEKİLER kardefl kromatitler ÜNİTE 1 ÜREME kinetokor iğ iplikleri Sayfa No Mitoz ve Eşeysiz Üreme....7 sentromer Mayoz ve Eşeyli Üreme....41 İnsanda Üreme Sistemi - Büyüme ve Gelişme....79 ÜNİTE 2 KALITIMIN

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar

Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar BİYOLOJİ Mitoz Bölünme 10. SINIF GENEL 01 1. Mitoz bölünmedeki interfaz evresi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnterfaz evresi mitotik evreye göre daha kısa sürer. 5. Bütün ökaryot canlılardaki

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir.

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir. MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME I. Kromozomlar Kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşması sonucu meydana gelen yapılardır. DNA ve DNA yı kaplayan protein moleküllerinden oluşmuştur.

Detaylı

Mayoz, Eşeyli Üreme. Metafaz I: Homolog kromozomlar tetratlar halinde ekvator düzlemine sıralanırlar.

Mayoz, Eşeyli Üreme. Metafaz I: Homolog kromozomlar tetratlar halinde ekvator düzlemine sıralanırlar. Mayoz, Eşeyli Üreme Ökaryot canlıların mitoz yoluyla eşeysiz olarak çoğaldığını ve bu çoğalmada canlının kendisiyle aynı genetik bilgiye sahip yavrular meydana getirdiğini öğrendik. Eşeyli üreme sonucunda

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI 1. Fatma, melez sarı bezelyeleri birbiri ile çaprazladığında oluşabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gösteriyor. Fatma nın çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 1.Ünite : Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 2. KONU: KALITIM Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini inceleyen bilim

Detaylı

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I )

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları yeşil gözlü

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Döl almaşı Angiospermlerde; Baskın döl sporofit, Gametofit indirgenmiş, Sporofit üreme yapısı olan çiçeği oluşturur. Ovaryum

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64 Mor çiçekli bir bitki kendini polenleri ile tozlaştırıldığında, sadece mor çiçekli yeni nesil üretilmiştir. Bu çaprazlama.. örnektir 1. hibridleşmeye. 2. eksik baskınlığa 3. Trihibrid kalıtıma. 4. ayrılma

Detaylı

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 KALITIMIN GENEL İLKELERI Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 Eşey Tayini Kromozoma dayalı eşey saptanması çok hücreli canlılarda gerçekleştirilebilir. Otozomal kromozomlar üzerinde her iki eşeye ait özellikleri

Detaylı

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C)

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C) 8. Sınıf Fen 8. Sınıf Bilimleri Fen Bilimleri İNSANDA İNSANDA ÜREME, ÜREME, BÜYÜME BÜYÜME VE VE GELİŞME GELİSME Ahmet KARAYEL KARAYEL Süleyman Süleyman ALTINTAS ALTINTAŞ HÜCRE DNA DNA NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR:

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM A MİTOZ (4 SAAT) 1 Kromozom ve Özellikleri 2 Hücre Bölünmesi 3 Mitoz Bölünme (Aynı Hücreler Oluşturan Bölünme) 4 Üreme (Çoğalma) 5

Detaylı

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIM Anne ve babanın karakterlerinin oğul döllere nasıl aktarıldığı, döller arasında benzerlik ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim dalına kalıtım veya

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 18)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 18) . DÖNEM. YAZILI SINAVI (SAYFA 8). İnterfaz, 2, 3, 9 Profaz 4 Metafaz 7 Anafaz 6 Telofaz 8, 0 Sitokinez 5 2.. DNA nın kendini eşlemesi olayına replikasyon denir. 2. Kromozom anomalileri karyotip hazırlanarak

Detaylı

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169 2 KLITIMIN BÖLÜM KTILIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.... 07 GENEL İLKELERİ BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULMLRI.... 69 Genetik Nedir?... 07 Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları... 08 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları...

Detaylı

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM CİNSİYETE BAĞLI KALITIM *Cinsiyetin belirlenmesi: Eşeyli üreyen hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Bazı hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi, çevre koşulları tarafından

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek.

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. 19.11.2014/Çarşamba Lab 6 KONU: Hücre Bölünmesi ve Kromozom Morfolojisi AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. KAZANIMLAR: Ökaryotik hücrelerin nasıl çoğaldıkları

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ Bunlar: Bunlar: Sitoplazma ve hücre zarındaki bu dengesiz büyümeden dolayı hücrelerde şu sorunlar oluşur.

HÜCRE BÖLÜNMESİ Bunlar: Bunlar: Sitoplazma ve hücre zarındaki bu dengesiz büyümeden dolayı hücrelerde şu sorunlar oluşur. HÜCRE BÖLÜNMESİ Bir hücre inter faz veya bölünme evresinde görülür. 1-İnter faz evresi bazı hücrelerde çok kıssa sürer. Örnek bakteri hücrelerinde 20 dakikadır. Bazı hücrelerde ise çok uzun sürer. Örnek

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir.

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir. Embriyoloji, genel anlamıyla canlıların oluşmasını ve gelişmesini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan ve memeli hayvanların doğumdan önceki, kanatlı hayvanların ise kuluçka dönemindeki hayatını inceler.

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

MAYOZ BÖLÜNME ve EŞEYLİ ÜREME

MAYOZ BÖLÜNME ve EŞEYLİ ÜREME MAYOZ BÖLÜNME ve EŞEYLİ ÜREME MBG 111 BİYOLOJİ I Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER Türe ait genetik özelliklerin soylar arası aktarılmasına kalıtım adı verilir. Bu işleyişte türlerin genetik bilgisinin

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji HÜCRE BÖLÜNMESİ

Ayxmaz/biyoloji HÜCRE BÖLÜNMESİ HÜCRE BÖLÜNMESİ hücrelerdeki özgü yaşamsal olaylar: 1-Madde alış- verişi 2-Anabolik ve katabolik reaksiyonlar 3-Organel oluşumu 4-Çok hücrelilerde dokusal işlevler 5-Büyüme ve farklılaşma 6-DNA ve RNA

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Mitoz 10 Kalıtım 17 Mayoz 2 DNA ve Genetik Kod 31 Adaptasyon ve Evrim 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1. 3 HÜCRE BÖLÜNMESİ

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

8.Sınıf. FEN ve TEKNOLOJİ. Mitoz Bölünme Konu Testi. Test-01. 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

8.Sınıf. FEN ve TEKNOLOJİ. Mitoz Bölünme Konu Testi. Test-01. 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Mitoz Bölünme Konu Testi FEN ve TEKNOLOJİ 8.Sınıf Test-01 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Mitoz bölünme çok hücreli canlılar için büyüme ve gelişmeyi sağlar. B) Mitoz bölünme

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

Mitoz, Amitoz ve Mayoz

Mitoz, Amitoz ve Mayoz Mitoz, Amitoz ve Mayoz Dersin AMACI Hücre Bölünmelerini Kavramak Doç. Dr. Metin Aytekin www.metinaytekin.com Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 8 Aralık 2015 Kromozom orjini

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca ENDOKRİN SİSTEM Selin Hoca HORMON NEDİR? Endokrin sistemi oluşturan iç salgı bezlerinin (endokrin bez) salgıladığı özel sinyal taşıyan salgılardır. Organik maddelerdir. Hormonların etki ettikleri doku

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır.

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır. 1-3- Fen Bilimleri öğretmeni Yusuf tan tahtada verilen kavramları basitlik karmaşıklık özelliklerine göre eşleştirmesini istemiştir. Yusuf aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur? A)1-a B)1-b

Detaylı

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur.

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur. ALELLER ARASINDAKİ DOMİNANTLIĞIN DERECESİ 1. EKSİK BASKINLIK Bazı özelliklerin ortaya çıkmasında genlerden biri diğerine tam baskınlık kuramaz. Bu nedenle heterozigot bireylerde her iki genin özelliği

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık Fen ve Teknoloji Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum için büyük bir güven,

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

Mitoz Hücre Bölünmesi

Mitoz Hücre Bölünmesi Mitoz Hücre Bölünmesi [Anahtar kavramlar: kromozom, hücre bölünmesi, mitoz bölünme, eşeysiz üreme] Kromozom ve özellikleri : Mayoz ya da mitoz bölünme ile hücrelerin bölünmesi esnasında hücre çekirdeği

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Kromozomların içerisinde DNA lar yer alır. DNA nın bölümleri ise, genleri oluşturur. DNA Nedir? Deoksribo nükleik asittir. Hücrenin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir.

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. 1. TEOG Deneme 1 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. Bir araştırmacı belirli özelliklere sahip canlıların, bu özelliklere sahip olmayan

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ 0 DENEME AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ÖDEVLERİ 5 6 7 8 9 0 TEST 0 AKILLI FEN BİLİMLERİ TESTLERİ DENEME 00 SORU AKILLI FEN BİLİMLERİ TEST KUTULARI

Detaylı

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ T T ÜNİTE KLITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ Bölüm Kalıtım BÖLÜM KLITIM....................05 Kalıtımla İlgili Kavramlar................05 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları..........05 Modern Genetik.......................08

Detaylı

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK Eksik baskınlık (ekivalentlik): Bazı karakterlerde allel genler, birbirine tam baskınlık göstermezler. Bireyler, bu karakterler yönünden heterozigot

Detaylı

HAYVANLARDA ÜREME Tüm canlılar nesillerini devam ettirebilmek için eşeyli veya eşeysiz şekilde üreme yaparlar. Hayvanlar aleminde üreme olaylarında

HAYVANLARDA ÜREME Tüm canlılar nesillerini devam ettirebilmek için eşeyli veya eşeysiz şekilde üreme yaparlar. Hayvanlar aleminde üreme olaylarında ÜREME SİSTEMİ HAYVANLARDA ÜREME Tüm canlılar nesillerini devam ettirebilmek için eşeyli veya eşeysiz şekilde üreme yaparlar. Hayvanlar aleminde üreme olaylarında türe özgü eşleşme davranışları görülür.

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM Anahtar Kavramlar: Gen Genetik Fenotip Genotip Kalıtım Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU:8. Sınıf 1. Ünite SBS Deneme Sınavı 1- Mitoz bölünme için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Önce sitoplazma bölünmesi sonra çekirdek

Detaylı

Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1843 Olomouc Felsefe Enstitüsü nden mezun oldu. 1843 de Gregor adını alarak Çek Cumhuriyetinin

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Gelişimin Biyolojik Temelleri Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Konular kod kalıtım örüntüleri Down sendromu Fragile x sendromu Turner sendromu Klinefelter sendromu Prader willi sendromu danışma

Detaylı

HAFTA II Mendel Kanunları

HAFTA II Mendel Kanunları Biyoteknoloji ve Genetik I HAFTA II Mendel Kanunları Prof. Dr. Hilal Özdağ hilalozdag@gmail.com 2225826/125 1822 de doğdu. Lise den sonra felsefe okudu. 1843 te manastıra kabul edildi. 1849 ta papazlık

Detaylı