Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Düğümler Arasında Veri HaberleĢmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Düğümler Arasında Veri HaberleĢmesi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Düğümler Arasında Veri HaberleĢmesi M. Dener 1 and O.F. Bay 2 1 University of Gazi, Ankara/Turkey, 2 University of Gazi, Ankara/Turkey, Abstract Wireless Sensor Networks (WSNs) have become an active research area for the researchers. Although sensor nodes have low processor, low memory and limited energy, they have capabilities with random located, self organizing, collective work, local computation. WSNs consist of this nodes. WSNs is feasibility in military, healty, environmental, home automotion and commercial applications. In this study, Data communication is provided using Telosb motes and data is saved into database. Also, we give information about TinyOS, Nesc programming language and message format. Keywords Wireless Sensor Networks, Data Communication, TinyOS, Nesc, Telosb. D I. GĠRĠġ üģük maliyetli algılayıcı mimarilerindeki geliģmeler Kablosuz Algılayıcı Ağlarını (KAA) yeni ve popüler araģtırma alanı yapmıģtır [1]. Bu ağlar çok sayıda sınırlı kapasiteli, kısa mesafeli vericiye sahip, düģük güçlü ve düģük maliyetli algılayıcının kolayca eriģilemeyen ve çoğu zaman güvenilir olmayan bir ortama rasgele bırakılmasıyla oluģur [2]. Her bir düğüm hesaplama, algılama ve iletiģim yeteneklerine sahiptir [3]. Gözlem yapılacak ortama rasgele dağıtılabilen bu düğümler, birbirlerini tanıyabilmekte ve ortak gayret sarf ederek geniģ bir alanda ölçüm vazifesini gerçekleģtirebilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı sağlık alanlarından askeri alanlara, bir binanın güvenliğinin sağlanmasından orman yangınlarının önceden tespitine kadar çok çeģitli alanlarda kullanılabilmektedirler [4]. Algılayıcı ağlarda fiziksel dünyadan, çeģitli algılayıcılar yardımıyla algılanan veriler kablosuz bir biçimde iģbirliği yöntemiyle bilgi iģlem ağına aktarılmaktadır. Bilgi iģlem ağına olan geçit baz istasyonu olarak adlandırılmaktadır. Bu istasyon hem algılayıcı düğümleri hem de haberleģme ağı ile iletiģim kurabilen özel bir düğümdür. Baz istasyonu olarak adlandırılan düğüm, enerji problemi olmayan, hesaplama kabiliyeti yüksek bir düğüm olarak kabul edilir. Algılayıcı düğümleri ise kablosuz ve genellikle radyo teknolojisi ile iletiģim kuran, enerji ve hesaplama kabiliyetleri kısıtlı birimlerdir. Bu birimler algılama alanındaki bazı durumları ve olayları algılamak, takip etmek amacıyla otomatik olarak yerleģtirilmekte ve kurulmaktadırlar. Sayıları ise uygulamaya göre yüzlerce hatta binlerce olabilmektedir. Küçük boyutlara sahip olmaları ise kullanabilirlik açısından fiziksel bir gereksinimdir. ġekil 1 de örnek bir algılayıcı düğüm gösterilmiģtir. ġekil 1. Telosb düğümü KAA yı oluģturan algılayıcı düğümler Crossbow firmasından temin edilebilmektedir. ġu andaki mevcut algılayıcı düğümler olarak Mica2, MicaZ ve Telosb sayılabilir. Mica2 ve MicaZ düğümlerini programlamak için bir programlama kartı gerekmektedir. Doğrudan bilgisayarın usb portuna takılmamaktadır. Telosb düğümü ise doğrudan usb portuna takılıp kullanılabilmektedir. Ayrıca; bu düğümlerin sahip oldukları bellek miktarı, radyo birimi ve mikrodenetleyicileri birbirinden farklıdır. Ġhtiyaca göre uygun düğüm seçilmesi gerekir. Düğümler üzerinde TinyOS iģletim sistemi çalıģmaktadır. TinyOS iģletim sistemi ise Nesc dili ile kodlanmıģtır. Her bir uygulamada gereksinimleri karģılayacak Ģekilde düğümler programlanabilmektedir. Ancak; düğümlerin bellek kısıtlarından dolayı yazılan kodun boyutuna dikkat etmek gerekir. Bu çalıģma dört kısımdan meydana gelmektedir. Bölüm- II de TinyOS iģletim sistemi ve Nesc programlama dili ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bölüm-III de gerçekleģtirilen uygulamaya ait konfigürasyon dosyaları, BileĢen-Arayüz bağlantılarını gösteren diyagramların yanında mesaj paketi formatı hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bölüm-IV ise çalıģmaya ait sonuçları içermektedir. II. TINYOS TinyOS iģletim sistemi, KAA nın gereksinimlerini karģılayacak Ģekilde tasarlanmıģtır. TinyOS, KAA da kullanılmak üzere sitesinde açık kaynak kodlu olarak dağıtılan bir gömülü iģletim sistemidir. California ve Berkeley Üniversitelerinin ve Intel in iģ birliği ile geliģtirilmesine baģlanmıģtır. Daha sonraları geliģerek TinyOS Alliances adında uluslararası bir birlik kurulmuģtur. TinyOS 13

2 M. Dener and O.F. Bay iģletim sistemi, C programlama dilinin bir varyasyonu olan Nesc programlama dili ile yazılmıģtır. BileĢen tabanlı bir mimariye sahiptir. Klasik iģletim sistemlerinden farklı olarak, iģletim sisteminde çekirdek ve kullanıcı uygulamaları diye bir ayrım bulunmamaktadır. Bu yapı, programının tamamının analizinin ve eniyilemenin daha etkin bir Ģekilde yapılabilmesine olanak sağlar. ĠĢletim sisteminin çekirdeği sınırlı boyutta kod ve veri içerir. Statik bellek yönetimini kullanır. Böylece malloc/free dinamik bellek yönetimlerinden oluģabilecek bellek sızıntısı da engellenmiģ olur. TinyOS iģletim sistemi, güç tüketimini azaltmak ve çalıģma ömrünü arttırmak için acele et ve uyu diye bilinen bir strateji izler. Bu strateji, olabildiğince az güç harcamak için mikrodenetleyicinin mümkün olduğunca uyuması prensibine dayanır. Görev, olabilecek en kısa sürede bitirilip, iģlemci en az güç harcayacağı uyku modunda bekletilir. Ek olarak, uygulamaları sonsuz döngülerde bekletmek yerine kesmeler veya zamanlayıcı/sayıcı fonksiyonları kullanılır, fonksiyon çağrıları yerine makro ve inline gibi C programlama deyimleri kullanılarak kod eniyilemesini arttırır ve iģlem süresini kısaltarak güç tüketimini azaltmayı hedefler. Bunların gerçekleģtirilebilmesi içinse, TinyOS iģletim sisteminde nesneye yönelik programlama yöntemi kullanılır. ġekil 2 de TinyOS iģletim sisteminin temel bileģenlerini ve birbirleri ile olan bağlantılarını gösterilmektedir. Tipik olarak, bileģenler üç kategoriye ayrılır. Bunlar; Donanım bileģenleri, donanım arayüzleri ve yüksek seviyeli bileģenlerdir. Donanım bileģenleri, TinyOS bileģen mimarisinde donanımın yerini tutar. Donanım arayüz bileģenleri, daha karmaģık donanım davranıģlarının yapılmasını sağlamaktadır. Yüksek seviyeli bileģenler ise kontrol, yönlendirme ve veri transferleri gibi uygulamaları barındırmaktadırlar. ĠĢletim sistemi, tekrar kullanılabilen ve baģka bileģenler tarafından çağırılabilen bileģenlerden ve bunların birbiriyle haberleģmesini sağlayan komut ve olaylardan oluģur. ĠĢ düzenleyici de komut ve olaylar tarafından gönderilen görevlerin hangi sırada yapılacağını kontrol eder. FIFO (ilk giren ilk çıkar) yapısında çalıģır, öncelik tanımlı değildir. ġekil 2. TinyOS iģletim sisteminin bileģenleri ve birbirleriyle olan bağlantıları [5] TinyOS iģletim sisteminin nesneye yönelik olan yapısına ek olarak, TinyOS iģletim sistemine özgü bir bileģen mimarisi vardır. BileĢen mimarisi, modüler ve kolayca birleģtirilebilir bir Ģekilde geliģtirilmiģtir. BileĢen mimarisi, uygulama geliģtirici için, birbirinden bağımsız bileģenleri kendi uygulamasına özgü bir Ģekilde bağlayarak, kolayca yeni bir uygulama geliģtirmesine olanak sağlayacak Ģekildedir. BaĢka bir deyiģle, TinyOS iģletim sisteminde geliģtirilen bir uygulama aslında o uygulamada kullanılan bileģenlerin listesi ve bunların birbirine bağlantılarını gösteren konfigürasyon dosyalarından oluģur. ġekil 3 de sembolik bir uygulama gösterilmiģtir. ġekil 3. Bir uygulamanın yapısı [5] TinyOS iģletim sisteminde her bir bileģen kendisine ait komutları ve olayları içerir. BileĢenin oluģturabildiği olaylar ve yürütmek için baģka bileģenlere gönderdiği komutlar da genel olarak o bileģenin arayüzü olarak tanımlanır. Her bir bileģen Görevler, Komutlar, Olaylar, Yerel değiģkenler ve yerel fonksiyonlar olmak üzere dört bölümden oluģur. Nesc programlama dilinde Modüller ve Konfigürasyonlar olmak üzere iki tip dosya bulunur. Modüller, modüllerin dıģarıya verecekleri servisleri ve dıģardan alacakları servisleri içeren arayüz tanımlarını içermektedir. Konfigürasyonlar ise, bileģenlerin birbirleri ile olan iliģkilerini içermektedir. Arayüzler ise bir bileģenin baģka bileģenler ile olan iliģkilerini düzenlemektedir. Bu iliģkiler hizmet verme veya hizmet alma Ģeklinde olabilmektedir. III. DÜĞÜMLER ARASI VERI HABERLEġMESI GerçekleĢtirilen uygulamada ortamdaki düğümler ıģığı algıladıktan sonra baz istasyonuna göndermektedir. Baz istasyonu ise ortamdaki düğümlerden gelen verileri alıp seri porta aktarmaktadır. Hem Ortamdaki düğümler hem de Baz Ġstasyonu bu iģlemleri gerçekleģtrimesi için Nesc dili ile kodlanmıģtır. Ardından seri porta gelen veri Java programlama dili aracılığıyla Postgresql veritabanına kaydedilmiģtir. Buraya kaydedilen veriler kullanılarak bir dinamik programlama dili (asp, php, vb..) yardımıyla veriler internet üzerinden de görülebilmektedir. Örnek uygulamaya ait gösterim ġekil 4 te görüldüğü gibidir. 14

3 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Düğümler Arasında Veri Haberleşmesi ġekil 4. Örnek uygulamanın gösterimi [6] Ortamdaki düğümlere ait konfigürasyon dosyası ve BileĢen- Arayüz bağlantılarını gösteren diyagram aģağıda verilmiģtir. configuration Oscilloscope { } implementation { components Main, OscilloscopeM, TimerC, LedsC, DemoSensorC as Sensor, GenericComm as Comm; Main.StdControl -> OscilloscopeM; Main.StdControl -> TimerC; OscilloscopeM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; OscilloscopeM.Leds -> LedsC; OscilloscopeM.SensorControl -> Sensor; OscilloscopeM.ADC -> Sensor; OscilloscopeM.CommControl -> Comm; OscilloscopeM.ResetCounterMsg -> Comm.ReceiveMsg[AM_OSCOPERESETMSG]; OscilloscopeM.DataMsg -> Comm.SendMsg[AM_OSCOPEMSG]; } Konfigürasyon dosyaları, configuration fonksiyonu ile baģlarlar. implementation fonksiyonu ile de devam ederler. components deyiminden sonra kullanılacak bileģenler belirtilir. Ardından hangi bileģenlerin, hangi arayüzler aracılığıyla birbirlerine bağlanacağı belirtilir. Burada herhangi bir C kodu yazılmamaktadır.. Bağlama amacıyla kullanılan >, <, = ifadeleri bulunmaktadır. Main, TinyOS uygulamalarında kullanılması gereken ana bileģendir. OscilloscopeM bileģeninde uygulamanın çalıģması için gereken kodlar mevcuttur. TimerC, zaman belirtilirse kullanılması gereken bileģendir. LedsC, Ledler ile ilgili yanma, sönme gibi durumları ayarlamak için kullanılan bileģendir. DemoSensorC, ıģığı algılamak için gereken bileģendir. GenericComm mesaj gönderilmesi için kullanılması gereken bileģendir. Baz istasyonuna ait konfigürasyon dosyası ve BileĢen- Arayüz bağlantılarını gösteren diyagram aģağıda verilmiģtir. ġekil 5. Ortamdaki düğümlere ait BileĢen-Arayüz bağlantıları configuration TOSBase {} implementation { components Main, TOSBaseM, RadioCRCPacket as Comm, FramerM, UART, LedsC; Main.StdControl -> TOSBaseM; TOSBaseM.UARTControl -> FramerM; TOSBaseM.UARTSend -> FramerM; TOSBaseM.UARTReceive -> FramerM; TOSBaseM.UARTTokenReceive -> FramerM; TOSBaseM.RadioControl -> Comm; TOSBaseM.RadioSend -> Comm; TOSBaseM.RadioReceive -> Comm; TOSBaseM.Leds -> LedsC; FramerM.ByteControl -> UART; FramerM.ByteComm -> UART; } ġekil 6. Baz istasyonuna ait BileĢen-Arayüz bağlantıları 15

4 M. Dener and O.F. Bay Burada da TinyOS uygulamalarında kullanılması gereken ana bileģen Main olması gerekmektedir. TOSBaseM bileģeninde uygulamanın çalıģması için gereken kodlar mevcuttur. FramerM, mesaj paketinin hazırlanması için kullanılırken; RadioCRCPacket, gelen mesaj paketinde hata olup olmadığını denetlemektedir. LedsC, Ledler ile ilgili yanma, sönme gibi durumları ayarlamak için kullanılan bileģendir. UART, hazırlanan mesajın seri porta gönderilmesi için kullanılan bileģendir. Seri porta gelen verinin pc ye aktarıldıktan sonra PostgreSQL veritabanına yüklenmiģtir. ġekil 7 de örnek veriler görülebilmektedir. ġekil 7. Veritabanına kaydedilen veriler Tablo 1. Mesaj formatı Buradan değerler alınarak php,asp yada jsp dili kullanılarak internet üzerinden görsel grafikler elde edilebilir. Okunan değer Tablo 1 de verilmiģtir. Örneğin okunduğunu varsayılırsa, yüksek öncelikli byte 0x03 ve düģük öncelikli bit 0x96 dır. Bu değer 0x0396= 918 decimal dır. Burada Length, mesajın uzunluğunu ifade etmektedir. Frame Control Flow, veri formatının kontrolünün sağlamaktadır. Type, algılanan verinin türüdür. Group ID ise ağdaki komģu düğümlerin birbirlerini tanıması ve diğer ağlarla arasında bir karıģıklık olmaması için kullanılmaktadır. IV- SONUÇLAR KAA da algılayıcı düğümlerin kaynak kısıtları gözetilerek verimli bir Ģekilde programlanması gerekmektedir. Bu nedenle; donanım özelliklerinin iyi planlanmıģ olması kadar, yazılımın da donanımı destekleyebilecek kadar iyi olması gereklidir. Bu nedenle yazılım Hafızayı, MikroiĢlemciyi, Gücü etkin olarak kullanmalıdır. Bununla birlikte, uygulamaya yönelik özelleģtirilebilmeli, nesneye yönelik programlama mantığı ile çalıģmalı, veri toplama ve iģleme süreçleri birbirinden bağımsız olabilmelidir. TinyOS iģletim sistemi de bu gereksinimlerini destekleyecek Ģekilde tasarlanmıģtır. TinyOS kütüphanesinde yüzlerce bileģen ve arayüz mevcuttur. Uygulamanın ihtiyaçlarına göre bu bileģen ya da arayüzler kullanılabilmekte veya uygulamaya özel olarak yeniden yazılabilmektedir. Verileri bilgisayara aktarabilmek için ise daha yüksek seviyeli dil olan Java, Matlab veya C programlama dili kullanılabilmektedir. Bu çalıģmada, Mesaj paketinin içeriği, TinyOS iģletim sisteminin yapısı ve Nesc programlama dili hakkında bilgiler verilmiģtir. Ayrıca; Telosb düğümleri kullanılarak düğümler arasında haberleģme 16

5 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Düğümler Arasında Veri Haberleşmesi gerçekleģtirilmiģtir. Bununla birlikte; okunan değerler veritabanına kaydedilmiģtir. ÇalıĢmanın, TinyOS kullanıcılarına, uygulama yapma esnasında, yararlı olacağı değerlendirilmektedir. REFERENCES [1] Akyildiz, I.F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., Cayirci, E., A survey on sensor networks, IEEE Communications Magazine, 40(8), , [2] Ozdemir, S., Secure Data Aggregation In Wireless Sensor Networks Via Homomorphic Encryption, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., vol.23, no. 2, , [3] Chong, C-Y., Kumar, S.P., Sensor Networks : Evolution, opportunities, and challenges, Proc IEEE, Vol 91, No 8, , [4] Cakiroglu, M., Ozcerit, A.T., Denial Of Service Attack Resistant Mac Protocol Design For Wireless Sensor Networks, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., vol.22, no. 4, , [5] Erboral, S., Wireless Sensor Networks Based Sensor Fusion, Istanbul Technical University, M.Sc. Thesis, [6] Philip Levis, David Gay, TinyOS Programming, ISBN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet

Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet Gül Fatma Türker 1, Akif Kutlu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama A. KeçebaĢ 1, Ġ. Yabanova 1, Y. Oğuz 1, S.V. NeĢe

Detaylı

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2009 ANKARA i Fen Bilimleri Enstitü

Detaylı

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ Yüksek Lisans Tezi Murat Uğur ÖZÖREN Istanbul, 2011 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi

Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), - May, Elazığ, Turkey Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi M. A. Usta, Ö. Akyazı and A. S.

Detaylı

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MART 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

4.35. ASP, PHP ve CGI YAZILIMLARIN PERFORMANS ANALİZİ

4.35. ASP, PHP ve CGI YAZILIMLARIN PERFORMANS ANALİZİ 4.35. ASP, PHP ve CGI YAZILIMLARIN PERFORMANS ANALİZİ AraĢ. Gör. Ferhat BAĞÇACI, Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ferhatb@firat.edu.tr, asaf_varol@yahoo.com Özet Bu çalıģmada,

Detaylı

AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI. Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI. Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ARAMA MOTORLARINDA KULLANILAN ARAMA ROBOTU MĠMARĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ VE YENĠ BĠR YAKLAġIM SUNULMASI EYÜP CAN DÜNDAR YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

Kontrol Alan Ağı(CAN) ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları

Kontrol Alan Ağı(CAN) ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları Kontrol Alan Ağı(CAN) ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları Gül Fatma Türker 1, Akif Kutlu 2 1,2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta gulturker@sdu.edu.tr, akutlu@sdu.edu.tr,

Detaylı

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

RESTFUL WEB SERVĠSLERĠ ĠLE ONTOLOJĠ SORGULAMA ABDULHAMĠT MABOÇOĞLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

RESTFUL WEB SERVĠSLERĠ ĠLE ONTOLOJĠ SORGULAMA ABDULHAMĠT MABOÇOĞLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ RESTFUL WEB SERVĠSLERĠ ĠLE ONTOLOJĠ SORGULAMA ABDULHAMĠT MABOÇOĞLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EYLÜL 2010 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ 228424 Muammer ġule TÜFEKÇĠ 228502 Yunus Emre ORAL 228556 Sezgin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma ÖZET Bu çalıģmanın amacı evrim ve genetiğin doğal sürecine dayalı stokastik bir araģtırma ve kural çıkarma tekniği olan genetik algoritmalar ile Uzman Sistem oluģturmaktır. Klasik programlama teknikleri

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 2 0 13 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN: DOÇ.

Detaylı

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Devrim ĠġLĠ

Detaylı

M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U

M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U DıĢ kapak T.C. BahçeĢehir Üniversitesi M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U Yüksek Lisans Tezi Ġdris NAKIP Ġstanbul, 2010 Ġç kapak T.C. BahçeĢehir Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ. PERSONEL TAKİP SİSTEMİ(PersonelTS) Abdurrahman DEMİR

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ. PERSONEL TAKİP SİSTEMİ(PersonelTS) Abdurrahman DEMİR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ PERSONEL TAKİP SİSTEMİ(PersonelTS) Abdurrahman DEMİR 229091 DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr Hüseyin PEHLİVAN BİLGiSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM

Detaylı