T.C. MALİYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı"

Transkript

1

2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA REHBERİ Ankara, 2007.

3 GİRİŞ Maliye Bakanlığının tüm birimlerinde mal ve hizmet sunumunda kaliteyi hedef alan, gerek birimler içerisinde görev yapanların gerekse kendilerine hizmet sunulanlarının beklentisini ön planda tutan, aynı zamanda ileriye yönelik ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen, ekip çalışmasını öngören, birimlerin bütün üyelerinin katılımını sağlayan, tüm süreçlerin kısa aralıklarla gözden geçirilmesini ve devamlı iyileştirilmesini sağlayarak Bakanlığımızın tüm üyelerine ve topluma maksimum yarar sağlayan bir yönetim anlayışı benimsenerek, Maliye Bakanlığınca Toplam Kalite Uygulama ve Ödül Yönergesi uygulamaya konulmuştur. Elinizdeki Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Rehberi, Bakanlık Makamının tarihli Onayları ile tarihinden itibaren yürürlüğe giren Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesinin 12/ç maddesi uyarınca; Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev yapmakta olan personelimizin Toplam Kalite Yönetimine ilişkin olarak yapacakları iş ve işlemlerde yardımcı olunması amacıyla hazırlanmıştır. Toplam Kalite Yönetimine (TKY) geçiş aşamasında, kalite geliştirme çalışmalarına yönelik olarak; Kalite Geliştirme Ekiplerinin, Kalite Uygulama Birimlerinin, Kalite Kurullarının ve Kalite Konseyinin oluşum, toplanma, çalışma, raporlama ve bu çalışmalar esnasında uyacağı kurallara ilişkin düzenlemeler bu rehberde ayrıntılı olarak yer almaktadır. 2

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM...5 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN SİSTEMATİK YAPISI TOPLAM KALİTE UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ TOPLAM KALİTE PROJESİ TKY Proje İçeriği Toplam Kalite Yönetimi Teşkilat Yapısı BAKANLIK BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Eğitim Süreci Kalite Kurullarının Oluşturulması Kalite Uygulama Birimlerinin Oluşturulması Kalite Geliştirme Ekiplerinin Oluşturulması Toplam Kalite Yönetimi Faaliyet Sonuçlarının Bildirilmesi Kalite Ödülüne Aday Personel ve Birimin Ödüllendirilmesi...7 İKİNCİ BÖLÜM...8 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI KALİTE KONSEYİ Kalite Konseyinin Kalite Uygulama Çalışmaları MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİTE KURULLARI VE GÖREVLERİ Kalite Kurullarının Çalışma Konuları Uygulama ve Raporlama KALİTE UYGULAMA BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ Toplanma ve Çalışma Kalite Uygulama Birimlerinin Amacı, Faaliyet Alanı ve Görevleri Uygulama ve Raporlama KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİ VE GÖREVLERİ Tanımı ve Kuruluşu Kalite Geliştirme Ekiplerinin Görevleri Kalite Geliştirme Ekiplerinin Temel Özellikleri Kalite Geliştirme Ekiplerinin Amaçları Kalite Geliştirme Ekiplerinin Birime Sağladığı Faydalar Kalite Geliştirme Ekiplerinin Çalışanlara Sağladığı Faydalar Kalite Geliştirme Ekiplerinin Çalışma İlkeleri Kalite Geliştirme Ekiplerinin Çalışma Konuları Kalite Geliştirme Ekiplerinin Faaliyette Bulunamayacağı Konular Uygulama ve Raporlama Kalite Geliştirme Ekibinin Sonlandırılması Kalite Geliştirme Ekibinin Başlama, Çalışma Ve Sona Erme Aşamaları...17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...18 KALİTE ÇALIŞMALARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ESASLAR Problem Çözmede Gerekli Koşullar Toplanma ve Çalışma Ekip Liderinin Özellikleri Ekip Liderinin Görevleri Ekip Üyelerinin Görevleri Takım Çalışmasında Meydana Gelebilecek Olumsuzluklar Kalite Geliştirme Ekibinin Çalışma Programı ve Problem Çözme Aşamaları Kalite Geliştirme Ekibi Çalışma Programı Kalite Geliştirme Ekibi Çalışma Planı Kalite Geliştirme Ekibi Toplantı Tutanağı Problem Çözme Aşamaları Problemin Tanımlanması Temel Neden/lerin Bulunması

5 Çözüm Üretimi Çözümün Planlanması Ve Uygulanması Uygulamanın Ölçülmesi Başarılı Uygulamaların Standartlaştırılması Problem Çözme Teknikleri Veri Toplama Teknikleri Örnekleme ve Kuralları Beyin Fırtınası Beyin Fırtınası Yönteminin Kullanılabileceği Yerler Beyin Fırtınası Kuralları Neden - Sonuç Analizi (Balık Kılçığı Yöntemi) Çözüm Karnesi Yönetime Sunuş KALİTE UYGULAMA BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI Toplam Kalite Yönetiminin Kurulması İçin Gerekli Temel Çalışmalar Vatandaşlara Yönelik Kalite Uygulamaları için Gerekli Çalışmalar Birim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Birim Personeline ve Kalite Geliştirme Ekiplerine Yönelik Çalışmalar Kalite Geliştirme Ekipleri/Kalite Uygulama Birimleri Değerlendirme Formu Kalite Geliştirme Ekibi Çalışmalarına Örnekler...29 Ekler: Kalite Geliştirme Ekibi Çalışma Planı 41 Çözüm Karnesi 42 Kalite Geliştirme Ekibi Toplantı Tutanağı 43 Kalite Geliştirme Ekipleri/ Kalite Uygulama Birimleri Değerlendirme Formu 44 TKY Faaliyet Raporu 45 Toplam Kalite Yönetimi Faaliyet Çizelgesi 47 4

6 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN SİSTEMATİK YAPISI 1.1 TOPLAM KALİTE UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ Maliye Bakanlığı merkez, taşra, döner sermaye ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında; hizmetlerin, gerek çalışanların ve gerekse hizmet sunulan kişi ve kuruluşların beklenti ve önerilerini dikkate alarak, hızlı, güvenilir, doğru, etkili ve güler yüzle sunulmasına; tüm organizasyon süreçlerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesine, hizmetlerin kaliteli, etkin ve ekonomik olarak yapılmasına yönelik çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürü oluşturmak üzere Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışının Bakanlıkta yerleşmesi için gerekli esas ve usulleri düzenleyen Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesi, revize edilerek Bakanlık Makamının tarihli Olur larıyla tarihinden geçerli olmak üzere yürürlülüğe girmiştir. (Söz konusu bilgilere Bakanlığımız kalite/index.asp ya da internet adreslerinden ulaşılabilir.) 1.2 TOPLAM KALİTE PROJESİ Toplam Kalite Uygulama Projesi, görev ve hizmetler yerine getirilirken işlemlerde etkinliği ve verimliliği artırmak; sıfır hatalı işlem yapmak; iş mükemmelliğine ulaşarak kaliteli hizmet sunmak; hizmet sunanlarla (iç müşteri) hizmet sunulan kişi, kurum ve kuruluşların (dış müşteri) mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak mevzuat ve uygulamaları düzenlemek; tüm çalışanların katılımını ve bağlılığını sağlayıp ekip çalışmasını yerleştirmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak üzere Maliye Bakanlığı nda TKY anlayışına uygun bir yönetim sisteminin oluşturulmasındaki temel işlevleri kapsamaktadır TKY Proje İçeriği Bu proje, TKY ilkeleri, fayda ve riskleri, uygulama planı, proje yönetimi, maliyet ve finansmanı, ölçme, değerlendirme ve raporlanması ile ilgili adımlarla, Maliye Bakanlığı merkez, taşra, döner sermaye ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş ve birimlerin görev ve sorumluluklarını içermektedir. Bu görev ve sorumluluklar; Birimlerde vizyon geliştirme çalışmaları, Eğiticilerin eğitimi çalışmaları, Bakanlık personelinin eğitilmesi, Birimlerde sürekli gelişim sisteminin oluşturulması, Kurum kültürünü geliştirme ve dil birliğinin sağlanması, Süreç yönetim sisteminin oluşturulması, Stratejik yönetim ve performans değerlendirme sisteminin kurulması, Özdeğerlendirme sisteminin oluşturulmasıdır Toplam Kalite Yönetimi Teşkilat Yapısı TKY ne ilişkin iş ve işlemleri yapacak ekip, birim ve kurulların oluşturulmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Çalışanların yönetim süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak ve tüm süreçlerde iyileştirmeye açık alanları tespit edip çözüm önerileri geliştirmek üzere Maliye Bakanlığının tüm birimlerinde Kalite Geliştirme Ekipleri kurulması gerekmektedir. TKY ne ilişkin birimdeki koordinasyonu sağlamak, birimin temel süreçlerini belirlemek, birimin iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmek, kalite anlayışına ilişkin 5

7 kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek, toplam kaliteye ilişkin faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek üzere Maliye Bakanlığının tüm birimlerinde Kalite Uygulama Birimleri kurulması gerekmektedir. TKY uygulamalarına ilişkin birimler arasında koordinasyonu sağlamak, birimlere destek vermek, kaynakları temin etmek, çalışma ortamları hazırlamak, TKY ilişkin faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek üzere, Maliye Bakanlığının tüm birimlerinde Kalite Kurullarının oluşturulması gerekmektedir. Bakanlık birimlerinin TKY konusundaki koordinasyonu Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca yürütülecektir. Bakanlığın TKY çalışmalarına ilişkin genel politika, hedef ve stratejilerini belirlemek üzere Kalite Konseyi oluşturulmuştur. KALİTE KONSEYİ MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİTE KURULLARI KALİTE UYGULAMA BİRİMLERİ KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİ TKY Teşkilat yapısında yer alan söz konusu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler izleyen bölümlerde açıklanmıştır. 1.3 BAKANLIK BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Eğitim Süreci Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından, TKY Uygulama Projesi kapsamında düzenlenen TKY Eğiticilerin Eğitimi Programı na katılan Bakanlığımız personeli Bakanlık Personelinin Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi programında eğitici olarak görevlendirilmiştir. Bu programa katılan eğiticiler, TKY Uygulama Projesinin uygulanması ve TKY anlayışının Maliye Bakanlığında yerleşmesi sürecinde kendi birimlerinde eğitici ve rehber olarak görev yapacaklardır. Söz konusu eğiticiler, Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Bağlı, İlgili ve İlişkili kuruluşlarında görev yapan personelin tamamına TKY Eğitici Ders Kitabı ve eğitim programı doğrultusunda; Etkili İletişim, Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi, Kalite Çemberleri ve Problem Çözme Tekniklerine ilişkin bilgileri aktaracak ve uygulamalı takım çalışmaları yaptıracaklardır. 6

8 1.3.2 Kalite Kurullarının Oluşturulması TKY Uygulama ve Ödül Yönergesi ile TKY Uygulama Projesi gereğince, Bakanlık merkez teşkilatına dâhil birimler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda birer Merkez Kalite Kurulu, illerde Defterdarlık Kalite Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Vergi Dairesi Başkanlıklarında Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurulu oluşturulması gerekmektedir. Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmamış olan illerimiz Defterdarlık Kalite Kurulları aracılığıyla iş ve işlemlerini gerçekleştireceklerdir Kalite Uygulama Birimlerinin Oluşturulması Bakanlık merkez, taşra birimleri, vergi dairesi başkanlıkları ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda yer alan birimlerin her birinde birer Kalite Uygulama Birimi kurulması ve bu rehberde belirtilen çalışmaları yapması gerekmektedir Kalite Geliştirme Ekiplerinin Oluşturulması Çalışanların yönetim sürecine katılımını sağlamak, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve iyileştirmeye ilişkin çözüm önerileri geliştirmek üzere Bakanlığımız merkez, taşra birimleri, vergi dairesi başkanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların ihtiyaç duyulan bütün birimlerinde Kalite Geliştirme Ekibi kurulması ve bu rehberde belirtilen çalışmaların yapılması gerekmektedir Toplam Kalite Yönetimi Faaliyet Sonuçlarının Bildirilmesi Kalite Geliştirme Ekipleri, yapmış oldukları iyileştirme faaliyetleri ve çözüm önerilerini, her 6 aylık dönemde ( Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) raporlaştırarak Kalite Uygulama Birimine sunacaklardır. Kalite Uygulama Birimleri kendi faaliyetlerini ve Kalite Geliştirme Ekiplerinin faaliyetlerini, tespit edilen sorunları ve bunlara ilişkin olarak getirilen çözüm önerilerini içeren ilk altı aylık (Ocak-Haziran) ve yıllık (Ocak-Aralık) faaliyet raporlarını ilgili dönemi izleyen ay içinde bağlı olduğu Kalite Kuruluna göndereceklerdir. Kalite Kurulları, tüm birimlerden kendilerine gelen raporları birleştirerek, tespit edilen sorunlar ve bunlara ilişkin olarak getirilen çözüm önerileriyle süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin TKY Yıllık (Ocak-Aralık) Faaliyet Raporlarını ilgili dönemi izleyen Şubat ayı içinde Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına göndereceklerdir. Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından düzenlenen faaliyet raporları da aynı şekilde doğrudan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına gönderilecektir. Söz konusu raporlar, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek ilgili yılı izleyen Mart ayı sonuna kadar Kalite Konseyine sunulacaktır Kalite Ödülüne Aday Personel ve Birimin Ödüllendirilmesi Birimlerin iyileştirme çalışmalarını desteklemek, çalışanlar arasında ortak amaçların paylaşılmasını sağlamak, takım ruhunu ve çalışmasını geliştirmek amacıyla birim ve ekip bazında aşağıdaki ödüller verilecektir. Başarılı Kalite Geliştirme Ekibi Ödülü, Başarılı Kalite Uygulama Birimi Ödülü, Maliye Bakanlığı Kalite Ödülü. Kalite Geliştirme Ekiplerinin kurulması ve TKY ne ilişkin faaliyetlere başlanılmasından itibaren ödüllendirme işlemi de başlayacaktır. Kalite kurulları, hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulmasını sağlayan, hizmetlerde verimliliği, kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini artıran, iyileştirme önerileri getiren ve yönerge ekinde yer alan değerlendirme formuna göre belirlenen Kalite Geliştirme Ekiplerinden birini Başarılı Kalite Geliştirme Ekibi Ödülü ve Kalite Uygulama Birimlerinden birini de Başarılı Kalite 7

9 Uygulama Birimi Ödülü ile her yıl Ocak ayı içinde ödüllendirir. Söz konusu ödüller 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi uyarınca takdirname olarak verilir. Ödüllendirilen ekip ve birimlere Maliye Bakanlığı Kalite Ödülüne aday gösterilmek üzere öneri ve görüşlerle birlikte yıllık faaliyet raporunda yer verilebilir. Merkez, İl ve Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurullarınca ödüllendirilen ve ilgili kurullar tarafından Maliye Bakanlığı Kalite Ödülüne aday gösterilen ekipler ve birimler, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. 3 ayrı kategoride belirlenen 6 şar adet ekip ve birim Kalite Konseyine ödül adayı olarak sunulur. Kalite Konseyi, hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulmasını sağlayan, sunulan hizmetlerde verimliliği, kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini artıran ve iyileştirme önerileri getiren ekip ve birimi Maliye Bakanlığı Kalite Geliştirme Ekibi Ödülü ve Maliye Bakanlığı Kalite Uygulama Birimi Ödülü, Kalite kurullarından uygun gördüğü birini de Maliye Bakanlığı Kalite Ödülü ile her yıl Nisan ayında ödüllendirir. Maliye Bakanlığı Kalite Ödülleri; Merkez Kalite Kurulları, Defterdarlık Kalite Kurulları, Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurulları olarak üç ayrı kategoride dikkate alınır. Kalite Konseyince verilecek olan ödüller, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun maddelerine göre takdirname ve/veya ikramiye olarak belirlenebilir. Yapılan çalışmalar, kalite kurullarınca veya Kalite Konseyince ödüle layık görülmezse, o yıl ödül verilmeyebilir. Önceki yıllarda ödül alan ekip ve/veya birimler, izleyen yıllarda yeni çalışmalarıyla tekrar ödüle aday gösterilebilir. İKİNCİ BÖLÜM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI 2.1 KALİTE KONSEYİ Kalite Konseyi, Müsteşar başkanlığında, Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık merkez teşkilatında görevli Kurul Başkanları, Genel Müdürler, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı, Müstakil Daire Başkanları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Başkan veya Genel Müdürleriyle Müsteşar tarafından seçilecek üç Defterdar ve Gelir İdaresi Başkanı tarafından seçilecek üç Vergi Dairesi Başkanından oluşur. Üyelerin mazereti halinde Kalite Konseyi toplantılarına vekilleri katılır. Müsteşarın katılamadığı toplantılara vekili ya da görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. Kalite Konseyi, yılda bir kez Nisan ayında olağan toplanır. Bakan veya Müsteşarın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir Kalite Konseyinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. TKY çalışmalarına ilişkin Bakanlığın genel politika, hedef ve stratejilerini belirler. TKY uygulamalarında üst yönetimin liderliğini, katılımını ve projenin uygulanması için gereken kaynakları sağlar. Bakanlığın yıllık TKY Faaliyet Raporunu inceler, uygulama sonuçlarını değerlendirir ve teşkilata duyurur. Başkanlıkça ödüle aday gösterilen Kalite Geliştirme Ekipleri ve Kalite Uygulama Birimleri arasından her kategoride ilk sıraya girenleri belirler ve Maliye Bakanlığı Kalite ödülü ile ödüllendirir Kalite Konseyinin Kalite Uygulama Çalışmaları Kalite Konseyi her yıl TKY Uygulama ve Ödül Yönergesi nde belirtilen zamanlarda yapacağı olağan veya gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı olağanüstü toplantılarda aşağıda belirtilen konularda görüşmeler yapar veya kararlar alır. 8

10 TKY ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması ve bu sürece çalışanların katılımının sağlanması, Çalışanların çalışma koşulları ve performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması. Çalışanların memnuniyetini tespit etmek amacıyla ölçme ve değerlendirme sistemleri kurulması, Kariyer geliştirme sürecinin tasarlanması, TKY ilişkin dağıtılacak ödülün niteliğinin ve ödül sahiplerinin belirlenmesi, Ödül ve görev dağılımında çalışanın yeterlilik ve performansının esas alınması, Ücret ve ücret dışı olanaklardan yararlanmalarının sağlanması (kreş, sağlık hizmetleri, servis vb.), Sosyal ve kültürel faaliyetlerin özendirilmesi, Liderliğin etkinliğini ölçecek araçların geliştirilmesi, Lider olarak eğitim alma ve dış kuruluşlara eğitim vermeye başlaması. 2.2 MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TKY Uygulama Projesinin uygulanmasına ilişkin koordinasyon sağlama ve TKY Uygulama Projesini yürütme görevi Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına verilmiştir. TKY Uygulama Projesinde yer alan eğitimlerin yapılması/yaptırılması, eğitim için gerekli doküman, kitap ve diğer materyallerin hazırlanması, uygulamaya yön vermek amacıyla gerekli mevzuatın oluşturulması, merkezde, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda, defterdarlıklarda ve vergi dairesi başkanlıklarında yapılan kalite çalışmalarının izlenmesi ve yönlendirilmesi, toplam kalite yönetimi konusunda birimlere rehberlik edilmesi Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının başlıca görevleridir. Yukarıda sayılanlar dışındaki görevleri ise aşağıda yer almıştır. Bakanlık kalite uygulamalarına ilişkin projeleri hazırlar ve kabul edilen projeleri yürütür. Bakanlık birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının TKY çalışmalarını koordine eder. TKY konusunda başta eğiticilerin eğitimi olmak üzere, tüm personele verilecek eğitim hizmetleri konusunda planlama, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirir. TKY konusunda genelge, uygulama projesi, eğitim dokümanı ve TKY Uygulama Rehberini hazırlar ve benzeri çalışmaları yapar. Hazırlanacak olan rehberde Kalite Geliştirme Ekipleri, Kalite Uygulama Birimleri, Kalite Kurulları ve Kalite Konseyinin iş ve işlemlerini ayrıntıları ile açıklar; Kalite Geliştirme Ekipleri ve Kalite Uygulama Birimleri tarafından yapılacak olan çalışmaların ana hatlarını, raporlaştırma ve ödüllendirmeye ilişkin değerlendirme ölçülerini belirler. TKY konusunda kurum içi ve kurum dışı tanıtım faaliyetlerini ilgili birimler ile işbirliği yaparak planlar ve duyurulmasını sağlar. TKY çalışmaları konusunda konferans, panel, sempozyum, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenler; bu etkinlikler için yerli ve yabancı üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden ve uluslararası kuruluşlardan destek alır. Bakanlık birimlerinin TKY çalışmalarını desteklemek, tanıtmak ve saydamlığı artırmak amacıyla yazılı, görsel ve işitsel bir dokümantasyon merkezi ile Bakanlığın internet/intranet sitesinde Maliye Kalite Yönetimi adı altında bir bölüm oluşturur. Bakanlığın yapmış olduğu kalite çalışmalarına ilişkin düzenleme, çalışma ve duyuruları ilan eder. 9

11 TKY ile ilgili öz değerlendirme kriterlerini oluşturur veya uzman kuruluşlardan sağlar. Bakanlığın TKY uygulamaları konusunda araştırmalar yapar ve/veya uzman kuruluşlara yaptırır. Bakanlıkta yapılan TKY çalışmalarını değerlendirerek geleceğe ilişkin hedef ve stratejiler belirler ve Kalite Konseyine sunar. Kalite kurullarının gönderdiği yıllık TKY Faaliyet Raporlarını (Ocak-Aralık) değerlendirerek Bakanlığın tamamı için hazırlayacağı yıllık Maliye Bakanlığı TKY Faaliyet Raporunu takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Kalite Konseyine sunar. Kalite Kurullarınca Maliye Bakanlığı Kalite Geliştirme Ekibi Ödülü ve Maliye Bakanlığı Kalite Uygulama Birimi Ödülüne aday gösterilen Kalite Geliştirme Ekipleri ve Kalite Uygulama Birimlerini ön değerlendirmeye tabi tutarak her bir kategoride 6 adet Kalite Geliştirme Ekibi ve Kalite Uygulama Birimini bu ödüllere aday olarak belirler ve Kalite Konseyine sunar. Kalite Konseyi nin gündemini hazırlar, kayıtlarını tutar, arşiv ve diğer destek hizmetlerini yürütür. 2.3 KALİTE KURULLARI VE GÖREVLERİ Bakanlığımızın merkez, taşra birimleri, vergi dairesi başkanlıkları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında TKY çalışmalarını yürütmek üzere Kalite Kurulları oluşturulur. Bakanlığımız merkezindeki her birimde; bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her birinde bir adet Merkez Kalite Kurulu kurulur. İl defterdarlıklarında İl Kalite Kurulu ve vergi dairesi başkanlıklarında Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurulu kurulur. Söz konusu kurul üyeleri güncel bir şekilde Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına bildirilir. Merkez Kalite Kurulları Bakanlığımızın, Kurul Başkanlıkları, Genel Müdürlükler, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Müstakil Daire Başkanlıkları, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlarında kurul başkanı, genel müdür, müstakil daire başkanı veya görevlendireceği personel başkanlığında şube müdürü veya uzman düzeyinde en az 3 kişiden oluşur Defterdarlık İl Kalite Kurulları, her ilde Defterdar veya görevlendireceği Defterdar Yardımcısı başkanlığında müdür düzeyinde en az 3 kişiden oluşur. Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurulları, Vergi Dairesi Başkanı veya görevlendireceği grup müdürü başkanlığında, müdür düzeyinde en az 3 kişiden oluşur. Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmamış olan illerimiz İl Kalite Kurulları aracılığıyla iş ve işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Kalite Kurullarının görevleri aşağıdaki gibidir. Projeyle ilgili olarak alt birimler arasında koordinasyonu sağlar. Projenin tamamlanmasından sonraki yıllarda Bakanlığın kalite politikasına uygun olarak birimlerin kalite uygulama programlarını hazırlar ve uygular. Kalite Uygulama Birimlerinin yapacağı çalışmalara destek verir, kaynakları temin eder ve çalışma ortamını hazırlar. Kalite iyileştirme, uygulama ve düzenleme çalışmalarının biriminde yaygınlaşmasını sağlar. Kalite Uygulama Birimlerince gönderilen TKY Faaliyet Raporlarını değerlendirir. Bu raporlardaki önerilerden birimlerinde uygulanması mümkün olanları uygular. Ayrıca Yönerge ekinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre (Ek:2) Kalite Uygulama Birimlerinin önerdiği Kalite Geliştirme Ekiplerinden birini Başarılı Kalite Geliştirme Ekibi Ödülü ile Kalite Uygulama Birimlerinden birini de Başarılı Kalite Uygulama Birimi Ödülü ile ödüllendirir. 10

12 Kendilerine bağlı Kalite Geliştirme Ekipleri ile Kalite Uygulama Birimlerince tespit edilen sorunlar ve getirilen çözüm önerileriyle süreçlerin iyileştirmesine ilişkin yıllık (Ocak-Aralık) Kalite Kurulları TKY Faaliyet Raporunu (Ek:1) hazırlayarak takip eden Şubat ayının son gününe kadar Başkanlığa gönderirler. Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurulları da yıllık TKY Faaliyet Raporunu, doğrudan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına gönderir. Bu raporlarda, Bakanlıkça verilecek kalite ödüllerine aday gösterilmek üzere ödül verilen Kalite Geliştirme Ekipleri ve Kalite Uygulama Birimlerine de yer verilir. Merkez teşkilatında genel müdürlükler dışındaki birimlerde teşkilat yapısı, personel ve görev alanı nedeniyle Merkez Kalite Kurulları ile Kalite Uygulama Birimlerinin aynı amir ve personelden oluşması durumunda, Merkez Kalite Kurulu her iki kalite biriminin görevlerini mükerrerliğe neden olmayacak şekilde yerine getirir. Defterdarlık Kalite Kurullarının sekreterya hizmetleri bu Kurulun doğal üyesi olan Eğitim Merkezi Müdürlüğü veya Personel Müdürlüğünce ve Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurullarının sekreterya hizmetleri de bu kurulun doğal üyesi olan İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yerine getirilir Kalite Kurullarının Çalışma Konuları Kalite kurulları, aşağıdaki konularda kalite çalışmalarını yapar ve yürütür; Ödül, terfi ve birim içi görev dağılımında çalışanın yeterlilik ve performansının esas alınmasına ilişkin çalışmaların yapılması, İnsan kaynaklarının yönetimine ilişkin gelişmelerin izlenmesi ve uygulanabilir olanların kendi kurumlarında gerçekleştirilmesi, Kurula bağlı birimlerde performans değerlendirme sisteminin kurulması, Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişimin nasıl sağlanacağının belirlenmesi, Çalışanların yönetimin karar sürecine katılımı ve katkısını sağlayacak düzenlemeler yapılması, Öneri ve şikâyetlerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir sürecin tasarlanması, Takım çalışmalarının desteklenmesi, Çalışanların bireysel gelişimini sağlayacak çalışma ortamları oluşturulması ve eğitimlerin düzenlenmesi, Çalışanlara yetki devrine ilişkin bir planlamanın yapılması, Çalışanların ücret ve ücret dışı (kreş, sağlık hizmetleri, servis vb.) olanaklardan yararlanmalarının sağlanması, Çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel faaliyetler organize edilmesi, Çalışanların vatandaşa hızlı, güvenilir, doğru, etkili ve güler yüzlü hizmet sunulmasının sağlanması Uygulama ve Raporlama Merkez Kalite Kurulları kendilerine bağlı merkezdeki birimlerin, İl Kalite Kurulları Defterdarlıklara bağlı birimlerin, Vergi Dairesi Başkanlığı Kalite Kurulları ise kendisine bağlı birimlerin, TKY ne ilişkin çalışmalarını yönetir, izler, yönlendirir ve Kalite Uygulama Birimlerinin çalışmalarını koordine eder. TKY prensiplerinin uygulanması konusunda gerekli olan her türlü tedbiri alır, yapılan çalışmaları ve sonuçlarını ilgili üst birime sunar. Kalite Kurulları, tüm birimlerden kendilerine gelen raporları birleştirerek, tespit edilen sorunlar ve bunlara ilişkin olarak getirilen çözüm önerilerini de içeren faaliyetlerini, rehber ekinde yer alan TKY Faaliyet Raporuna (TKYR 1) göre hazırlayarak ilgili dönemi (Ocak-Aralık) izleyen Şubat ayında Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına gönderir. 11

13 Kalite Kurulu, TKY uygulanmasına ilişkin olarak başarılı gördüğü Kalite Uygulama Birimlerini ve Kalite Geliştirme Ekiplerini ödüllendirebilir. Her yıl Şubat ayında, hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulmasını sağlayan, sunulan hizmetlerde verimliliği, kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini artıran iyileştirme önerilerini getiren Kalite Geliştirme Ekiplerinden birini Başarılı Kalite Geliştirme Ekibi Ödülü ile ve kaliteli hizmet sunan birimlerden birini de Başarılı Kalite Uygulama Birimi Ödülü ile ödüllendirir. Yıl içinde ödüllendirilen ekipler ve birimler, yıllık faaliyet raporunda gerekçeleriyle birlikte gösterilir. Maliye Kalite Ödülüne aday gösteriliyorsa, gerekçesi belirtilir. 2.4 KALİTE UYGULAMA BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ Kalite Uygulama Birimleri, TKY ne ilişkin koordinasyonu sağlamak üzere, birimin temel süreçlerini belirleyen, birimin iyileştirmeye açık alanlarını tespit eden, kalite anlayışına ilişkin kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyen, Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışmalarını gözden geçirerek destek sağlayan, birim amirinin ya da birim amirinin görevlendireceği kişinin başkanlığında en az 3 üyeden oluşan uygulama gruplarıdır. Kalite Uygulama Birimleri, her birimde personel durumuna göre en az bir adet kurulur. Kalite Uygulama Birimi kurulamadığı takdirde Kalite Uygulama Biriminin görevleri eğitim veya personel/insan kaynakları birimleri tarafından, bu birimlerin olmaması halinde en az üç personelden oluşan bir ekip tarafından yerine getirilir. Kalite Uygulama Birimleri öncelikle toplam kaliteye ilişkin çalışmaları toplantılar yoluyla birim çalışanlarına aktarmalıdır. Kendi biriminde görev yapan personelin; düzenlenecek olan TKY eğitimlerine katılmalarını sağlamalıdır. TKY eğitimlerini alan personel tarafından birim amirince oluşturulacak Kalite Geliştirme Ekiplerinin kurularak çalışmalara başlaması sağlanmalıdır. Kalite Uygulama Birimlerince Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışmaları sürekli olarak desteklenmelidir. Kalite Geliştirme Ekip üyelerinin hangi problemleri seçtiği, bunları seçerken birimin mevcut durumunu dikkate alıp almadığı, tartışma konularına nasıl yaklaştığı, hangi ya da kaç problemi çözdüğü, toplanma sıklığı ve katılım oranı, yapılan çalışmaların doğru ve gerçekçi biçimde raporlara aktarılıp aktarılmadığı gibi konuların Kalite Uygulama Birimince izlenmesi gerekmektedir Toplanma ve Çalışma Kalite Uygulama Birimleri, Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesinde gösterilen görevler ile TKY ile ilgili yapılması gereken diğer işlemleri yerine getirirler. Başkan ve üyeler işlemleri yerine getirirken birlikte hareket eder, kararları birlikte alır ve uygulamayı birlikte sonuçlandırırlar Kalite Uygulama Birimlerinin Amacı, Faaliyet Alanı ve Görevleri Kalite Uygulama Birimleri; Proje ile ilgili olarak birimdeki koordinasyonu sağlar, Projede belirtilen konulara ilave olarak birimin iyileştirmeye açık alanlarını tespit eder, Kalite Geliştirme Ekiplerinden gelen yeni ekip oluşturulması yönündeki önerileri değerlendirir ve bu konuda Kalite Geliştirme Ekipleri oluşturulmasını ve çalıştırılmasını sağlar, Birimindeki Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışma esaslarını belirler, yapacağı çalışmalara destek verir ve uygun çalışma ortamını hazırlar, Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalıştığı alanlarda ortak konular bulunması halinde, ayrı bir Kalite Geliştirme Ekibi kurulmasını temin eder, TKY uygulamaları için gerekli olacak ilke ve değerler oluşturarak yazılı hale getirir ve yönetimin onayını aldıktan sonra kendi biriminde uygulanmasını sağlar, Birimin temel süreçlerini belirler ve süreç yönetimi anlayışının uygulanmasını sağlar, 12

14 Birimin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler, Kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde kendi biriminin vizyon ve misyonunu oluşturur, Bunlara faaliyet raporlarında yer verir, Belirlenen misyon ve vizyonu, çalışanlarla ve müşterilerle paylaşır, benimsemelerini sağlar, Kalite Geliştirme Ekiplerinin ihtiyaç duyduğu kaynakları ve çalışma ortamını temin eder, Ekip çalışmasına önem verir, çalışanlar arasında etkili iletişimi sağlar, çalışanların yaratıcı, yenilikçi ve iyileştirici çabalarını destekler, teşvik eder, özendirir ve çalışanlara önderlik eder, Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışmalarına katılır ve yönlendirir, Birim içerisinde oluşan ekiplerin çalışmalarını, katkılarını, bağlılıklarını zamanında ve uygun bir biçimde takdir eder, Birimdeki çalışanlar arasında ve müşterilerle (diğer memurlar ve vatandaşlarla) olumlu ilişkiler kurulmasını, iletişimin güçlenmesini sağlar, Birimde toplam kalite yönetimine ilişkin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirir ve destekler, Çalışanların ve Kalite Geliştirme Ekiplerinin kolay ulaşacağı özellikte olur, çalışanları aktif bir biçimde dinler ve cevaplar, Çalışanlara görevleri ile ilgili amaç ve hedefleri belirlemeleri, plan yapmaları, iş bölümü oluşturmaları konusunda yardım eder ve destek verir, Çalışanları iyileştirme çalışmalarında yer almaları için özendirir ve bu konuda onlara yardımcı olur, Kalite Geliştirme Ekiplerinin seçmiş oldukları ekip liderini onaylar ve teşvik eder, Birim veya kuruluşun Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışma esaslarını belirler, Kalite Geliştirme Ekiplerinden gelen TKY Faaliyet Raporlarını değerlendirir, Bu raporlardaki önerilerden birim bünyesinde uygulanması mümkün olanları uygular, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı nca belirlenen değerlendirme kriterlerine göre(ek:4), Kalite Geliştirme Ekiplerini değerlendirir ve sonuçlarını yıllık faaliyet raporlarında (Ocak- Aralık) belirtir, Uygulama ve Raporlama Kalite Uygulama Birimleri, Kalite Geliştirme Ekiplerinin faaliyetlerini, tespit etmiş oldukları sorunlar ve bunlara getirilen çözüm önerileri ile yapmış oldukları uygulamaları içeren çalışmaları faaliyet raporlarında gösterirler. Faaliyet raporlarını aşağıdaki esaslara göre hazırlarlar. Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışma sonuçlarını ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönem için düzenleyeceği TKY Faaliyet Raporuyla bağlı olduğu kalite kuruluna gönderir. Gerekli görülmesi halinde bu raporlarda kendi faaliyetleri ile ilgili bilgilere de yer verilebilir. Kendi faaliyetleri ile birlikte Kalite Geliştirme Ekiplerinin faaliyetlerini de içeren yıllık (Ocak-Aralık) Kalite Uygulama Birimleri TKY Faaliyet Raporunu hazırlayarak ilgili dönemi izleyen Ocak ayı içinde bağlı olduğu kalite kuruluna sunar. Her yıl Ocak ayında Kalite Geliştirme Ekiplerini TKY Uygulama ve Ödül Yönergesi ekinde yer alan değerlendirme kriterlerine değerlendirir ve ödüle layık gördüğü ekiplerden birini Başarılı Kalite Geliştirme Ekibi Ödülü için aday gösterir. 13

15 2.5. KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİ VE GÖREVLERİ Tanımı ve Kuruluşu Kalite Geliştirme Ekipleri, tüm süreçlerde iyileştirmeye açık alanları tespit edip çözüm önerileri geliştirmek üzere, aşağıdan yukarıya doğru insan unsurunun yönetime katılımlarının sağlanması suretiyle, yapılan iş veya hizmetin olumlu ya da olumsuz yön ve sonuçlarının neler olduğu, olumsuzlukların nasıl bertaraf edileceği, daha kaliteli iş ve hizmet için ne tür çözümler üretileceği ve üretilen çözümlerin en iyi o işi veya hizmeti yapanlarca uygulanacağı anlayışına uygun olarak kurulan ve birim çalışanları arasından oluşturulan takımlardır. Kalite Geliştirme Ekipleri, TKY uygulamalarının hem katılımcı yönünü ifade eder, hem de motor gücüdür. Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışmalarında, teşvik, gönüllülük, geliştirme, katılım, olgunlaştırma ve ödüllendirme, göz önünde bulundurulacak temel esaslardır. Bu takımlar, TKY uygulamalarının temel çekirdeğini oluşturur. Bu nedenle Bakanlığımız merkez, taşra, vergi dairesi başkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında bulunan birimlerin her birinde en az bir adet Kalite Geliştirme Ekibi kurulması gerekmektedir. Kalite Geliştirme Ekipleri gönüllülük esasına göre düzenli olarak toplanan, sorunlara problem çözme tekniklerini kullanarak sistemli bir şekilde yaklaşan, görevle ilgili konularda, çalışma koşullarında, müşteri (çalışan ve vatandaş) memnuniyetinin arttırılmasında, iletişim engellerinin kaldırılmasında ve geliştirilmesinde ve benzeri konularda iyileştirme çalışmaları yapmak amacıyla bir araya gelen, birim amirince aynı birimde aynı veya benzer işi yapan en az 3 kişiden oluşturulur. Birim amirlerinin de Kalite Geliştirme Ekiplerinde görev almaları mümkündür. Üyelerden biri ekip tarafından ekip lideri olarak seçilir. Kalite Geliştirme Ekiplerinde yer alacak personelin, birimdeki çalışanları harekete geçirecek, katılımcı anlayışa sahip, iyi iletişim kurabilen nitelikte olmasına özen gösterilir Kalite Geliştirme Ekiplerinin Görevleri Kalite Geliştirme Ekipleri, projede belirtilen iyileştirme konularının yanı sıra birimin mevcut iş ve işlemlerinin kalitesini artırmaya yönelik sorunlu ve iyileştirmeye açık alanlarına ilişkin proje çalışmaları yapar. Bunlara ilişkin çözüm önerilerini araştırır, sorunun ve geliştirilecek sürecin niteliğine göre, hizmet sunulan kişi ve kuruluşlardan temsilcilerin de katılımını sağlar ve konu hakkında ilgililerin görüşlerine başvurur. İyileştirici çözüm önerileri; Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, Bakanlık makamının onayıyla yapılacak iyileştirmeler, Yasa değişikliği ile yapılacak iyileştirmeler, olmak üzere üç grupta sınıflandırır. Kalite Geliştirme Ekipleri, yapmış oldukları iyileştirme faaliyetleri ve çözüm önerilerini TKY Faaliyet Raporuyla bağlı bulunduğu Kalite Uygulama Birimine sunar Kalite Geliştirme Ekiplerinin Temel Özellikleri Kalite Geliştirme Ekibi üyeleri; Aynı veya benzer işi yapanlardan oluşur, Gönüllü olarak bir araya gelir ve ekip ruhuyla hareket ederler, Düzenli olarak toplanırlar, Problem çözme tekniklerini kullanarak sorunlara sistemli bir şekilde yaklaşırlar, Kendi görev alanındaki sorunlarla ilgilenirler, Takım çalışması yaparak sinerji yaratırlar. Kalite Geliştirme Ekiplerinde, her üyenin çalışmalara aktif olarak katılması, kişisel gelişim ve işteki başarı düzeyinin yükselmesi beklenir. 14

16 2.5.4 Kalite Geliştirme Ekiplerinin Amaçları Görevle ilgili konularda, çalışma koşullarında, müşteri (diğer memur ve vatandaş) memnuniyetinin arttırılmasında, iletişimin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında ve benzeri konularda iyileştirme çalışmaları yapmak, Hizmetlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan hataları azaltmak, problemler oluşmadan önce gereken önlemleri almak, iç ve dış müşterilerle uyumlu bir iş ortamı yaratmak, Ekip üyeleriyle takım ruhu içinde çalışmak, birlikte düşünerek ve birlikte çözümler üreterek sinerji yaratmak, ilgili kurum ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, TKY ni birimlerinde etkin biçimde uygulayarak; eğitim, yaratıcılık, problem çözme, hizmetlerdeki kaliteyi yükseltme, verimliliği arttırma gibi aktiviteleri birimlerine yerleştirerek kurum kültürü oluşturmak, Kalite Geliştirme Ekiplerinin amaçları arasındadır Kalite Geliştirme Ekiplerinin Birime Sağladığı Faydalar Kurumlarının sorunlarına karşı, çalışanların duyarlılığı artar, Daha önce fark edilmemiş sorunların görülmesi ve çözümü sağlanır, Ekip, bir problemi çözdükten sonra diğer bir problemi çözmeye yönelir, Çalışanları her gün iyileştirecek bir şeyler bulmaya teşvik eder, Hizmet kalitesinde gelişme sağlanır Kalite Geliştirme Ekiplerinin Çalışanlara Sağladığı Faydalar Takım çalışması insanların işten daha fazla hoşlanmalarının aracı olabilir, Takım çalışması etkinlik artışı sağlayabilir, Takım halinde çalışmak yaratıcılık ve sinerjiyi artırabilir, İletişim karşılıklıdır ve insanlar birbirlerinin önerileri üzerine bir şeyler eklerler, Çalışanlar sürekli işbirliği ve iletişim içinde işleri planlayıp yürüttüklerinden, işin organize edilme biçimini, bilgi, fikir ve çıktıların akışını, birbirleri üzerindeki etkilerini geliştirmek için farklı yollar bulurlar, Tartışmayı ilerletecek yeni bakış açıları getirirler ve kendi söyledikleri üzerine başkalarının yaptıkları yorumlara ilgi duyarlar, Çalışanların düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratılır, Çalışanların kuruma ait olma duygusu gelişir, Çalışanların liderlik yetenekleri gelişir, Çalışanların çalışma alanları ile ilgili faaliyetlerde etkin rol almaları sağlanır. İş tatmini sağlanır Kalite Geliştirme Ekiplerinin Çalışma İlkeleri Kalite Geliştirme Ekiplerinin oluşumu ve çalışmalarında aşağıda belirtilen ilkelere uyulur. Ekibin oluşturulmasında gönüllülük esas alınır, Ekibin adı, misyonu ve hedefleri belirlenir, Ekibin lideri ekip içerisinden seçilir, Ekibin sekretaryası ekip üyeleri tarafından yapılır, Ekip üyeleri arasında adil bir görev dağılımı yapılır, Ekip üyelerinin düşüncelerini açıkça ifade edebilecekleri ortam yaratılır, Ekip üyelerinin TKY, problem çözme teknikleri vb. konularda kendilerini sürekli olarak gelişmeleri, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı olmaları beklenir, 15

17 Uyum ve kollektif çalışmanın ön plana çıkarılması ile grup etkinliği sağlanır, İyileştirilmek istenen konunun, birime fayda sağlayan bir alan olmasına özen gösterilir, İyileştirme sadece hizmetle ilgili değil, personelin nasıl çalıştığı, sistem ve prosedürlerin nasıl yürütüldüğü ile de ilgili olmalıdır, Problem çözme teknikleri kullanılır, (Bkz. Bölüm 3.1) İyileştirme faaliyetinin belirlenen süre içerisinde tamamlanmasına özen gösterilir, Yapılan çalışmalar raporlaştırılır, İyileştirme faaliyeti sonunda, yönetime ve çalışanlara sunuş yapılır, Çözüm ve iyileştirmelerle her defasında daha ileri bir düzeye ulaşılması hedeflenir, Ulaşılan yeni düzeyi pekiştirmek için iyileştirmeler standart hale getirilir Kalite Geliştirme Ekiplerinin Çalışma Konuları Kalite Geliştirme Ekipleri TKY Uygulama ve Ödül Yönergesinde verilen görevlerin yanı sıra aşağıdaki konular için de faaliyette bulunabilirler. Kalite ile ilgili problemler, Verimlilikle ilgili problemler, Süreçlerle ilgili iyileştirmeler, Çalışma ortamı ile ilgili iyileştirmeler, Müşteri ile ilgili problemler, Mevzuat uygulamaları ile ilgili problemler, İletişimle ilgili problemler Kalite Geliştirme Ekiplerinin Faaliyette Bulunamayacağı Konular Kalite Geliştirme Ekipleri aşağıda belirtilen konularda faaliyette bulunamazlar. Görev alanı dışındaki konular, Sendikal konular, Yönetim politikaları, Personel ve ücret politikası, Ceza, terfi gibi konular, Kişisel problemler, Yasaların aksini içeren konular Uygulama ve Raporlama Yapılan çalışma sonuçlandırıldıktan sonra, Kalite Uygulama Birimince değerlendirilen çalışma uygulamaya konulur. Başlanılan noktadan amaca ulaşılan noktaya kadar geçen süreçte yapılan işlemler ve uygulamalar periyodik aralıklarla rapor haline getirilir. Kalite Geliştirme Ekipleri, her 6 aylık (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) faaliyetleri için TKY Uygulama ve Ödül Yönergesi ekinde bulunan rapor örneğine uygun olarak rapor düzenleyip, ilgili dönemi takip eden ay içinde bağlı olduğu Kalite Uygulama Birimine sunarlar. Raporların hazırlanmasından ekip lideriyle birlikte ekip üyeleri de sorumludur Kalite Geliştirme Ekibinin Sonlandırılması Kalite Geliştirme Ekipleri, birimde sürekli ekipler olmayıp iyeleştirmeye açık alanlar çerçevesinde iyileştirme faaliyeti tamamlanıncaya kadar devam eden ekiplerdir. İyileştirme faaliyeti tamamlandıktan ve sonuçlar alındıktan sonra ekip dağılabilir. Birim amirlerinin kararıyla bu ekipler sonlandırılır. 16

18 Kalite Geliştirme Ekibinin Başlama, Çalışma Ve Sona Erme Aşamaları 1) EKİP ÜYELERİ BİR ARAYA GELİRLER. 7) PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GELİŞTİRİR VE KALİTE UYGULAMA BİRİMİNE SUNAR. 2) EKİBİN ADI, MİSYONU VE HEDEFLERİ BELİRLENİR. 3) EKİP LİDERİ, EKİP ÜYELERİ ARASINDAN SEÇİLİR. 4) EKİBİN SEKRETERYASI, EKİP ÜYELERİ TARAFINDAN YAPILIR. 8) KALİTE UYGULAMA BİRİMİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ İNCELER, BİRİMDE UYGULANMASI VEYA DAHA ÜST AMİRLERE SUNULMASI GEREKTİĞİ KONULARINA KARAR VERİR VE UYGULAMASINA KARAR VERİLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNDE EKİP ÇALIŞMAYA DEVAM EDER. 5) ÜYELER, İYİLEŞTİRİLMEK İSTENEN PROBLEMLİ ALANLARI PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİNİ KULLANARAK BELİRLERLER. 6) EKİP ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞI SORUN VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMA PLANINI KALİTE UYGULAMA BİRİMİNE SUNAR. 9) ÇÖZÜM KARNESİ HAZIRLAR. 10) ÇALIŞMA, REHBER EKİNDE BULUNAN RAPORLAR KULLANILARAK ÜST YÖNETİME SUNULUR. 11) SUNUŞ GÜNDEMİ HAZIRLANIR. 12) ÜST YÖNETİME SUNUŞ YAPILIR. 17

19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KALİTE ÇALIŞMALARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR 3.1 KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ESASLAR Bakanlığımız birimlerine ve çalışanlarına Toplam Kalite anlayışının yerleştirilmesi, yapılan hizmetlere nitelik kazandırılarak kalitenin artırılması, toplam kalite uygulamalarının Bakanlığımızın tüm teşkilatında aynı istek, aynı hız ve aynı gayrette yapılmasıyla mümkün olacaktır. Çalışmaların tüm birimlerde aynı zaman dilimlerinde başlatılması, gelişimin tüm teşkilatta aynı hızda ilerlemesi, uygulamaların aynı kalite ve çabada yürütülmesi toplam kalite yönetimi projesinin en önemli ilkesidir. Bu nedenle Bakanlığımız birimlerinde toplam kalite çalışmalarının aynı anda yürütülmesi ve bunun tüm birimlerde geliştirilmesi ve sonuçlarının tüm teşkilatta yaygınlaştırılması ile Bakanlığımız hizmetlerinin aynı kalite ve standartta sunulması gerekmektedir. Bunun için her birimde aynı disiplin ve çabanın gösterilmesi gerekecektir. Toplam Kalite Yönetimine ilişkin yapılacak faaliyetlerde Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışmalarına yön vermek amacıyla konuya ilişkin bilgi ve tekniklere aşağıda yer verilmiştir Problem Çözmede Gerekli Koşullar Kalite Geliştirme Ekiplerinin çalışabileceği uygun ortamlar hazırlanmadığı sürece, ekip çalışmalarından beklenen fayda ve verimlilik gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle ilgili birimler ve birim amirleri tarafından, Kalite Geliştirme Ekiplerinin ekip çalışması yapabilmesi için gerekli şartların sağlanması gereklidir. Ekip üyelerinin, toplantı yapmaları ya da yaptıkları çalışmaları gözden geçirmeleri için mekâna, bu çalışmaları yapmak için zamana ve ayrıca ekip çalışması için gerekli diğer materyallere ihtiyaçları olacaktır. Kalite Geliştirme Ekiplerinin oluşumundan sona ermesine kadar geçecek sürede, özellikle ekip çalışması için gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunu için; Ekip üyelerinin çalışmalarda katılımcı olması, herkesin düşünce ve fikirlerini paylaşacağı ortamın oluşturulması önemlidir. Çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişimin açık ve olumlu olması gereklidir. Kurulan/kurulacak olan Kalite Geliştirme Ekiplerinin kesin belirlenmiş bir amacının olması gereklidir. Kalite Geliştirme Ekip üyelerinin her birinin ekip içerisinde bir görev alması ve bu görevin sorumluluğunu yerine getirmesi gereklidir. Kalite Geliştirme Ekip üyeleri arasında iletişim, saygı ve güvene dayanmalıdır. Kalite Geliştirme Ekiplerine katılım öncelikle gönüllülük esasına göre olmalıdır Toplanma ve Çalışma Kalite Geliştirme Ekip üyeleri, ekip liderini seçer ve çalışma takvimini oluşturur. Çalışmalar normal çalışma veya fazla çalışma saatleri içinde, ekip halinde ya da iş bölümü yapılarak üyeler tarafından yapılır. Çalışmaları ekip lideri koordine eder, toplantıları gerçekleştirir, iş bölümü yapar, çalışmaları takip eder. Kalite Geliştirme Ekibi, üzerinde çalışacağı konuda, bir çalışma planı hazırlanmalıdır. Bu plan daha sonra yapılacak çalışmaların adımlarını da oluşturur. Sorunun belirlenmesi, veri toplama yönteminin belirlenmesi, inceleme, araştırma, anket yapılıp yapılmayacağı, problem çözme tekniklerinden hangilerinin kullanılacağı, varılan sonuçları deneme ve test etme imkânı varsa bunun yapılıp yapılmayacağı gibi konular bu planda gösterilir Ekip Liderinin Özellikleri Ekibin hedeflerine ulaşması için gerekli çalışma ve yapıyı oluşturmaktan sorumludur. 18

20 Ulaşılan sonuçların niteliğinden sorumludur. Ekip liderinin planlama yeteneğine sahip olanlardan seçilmesi ve iyi bir planlama yapması beklenir. Ekip çalışmalarının ve üyelerin gelişiminden sorumludur. Ekibiyle birimi arasındaki ilişkiyi geliştirmeden sorumludur. Ekip üyeleri ile yüksek düzeyde bir etkileşim içindedir. Tüm üyelerin çalışmalara katılımını sağlar. Ekip üyelerinin beceri ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlar. Ekip lideri toplantıları yönetir, işleri havale eder, takımdaki geri bildirimi sağlar. Ekip liderinin geniş görüş açısına ve tarafsızlık özelliğine sahip olması beklenir. Ekip lideri kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır ve bunları uygun biçimde değiştirme özelliğine sahip olmalıdır Ekip Liderinin Görevleri Bakanlığın amaç ve hedeflerine uygun çalışmaların yapılmasını sağlar. Ekip üyelerinin görevlerinin belirlenmesinde açıklığı ve anlaşmayı sağlar. Ekip üyelerini eğitir. Ekibin, sorun çözme adımlarının disiplin sürecine bağlı olarak yapılmasını temin eder. Ekip üyeleriyle birlikte çalışma esas ve kurallarını belirler. Ekip üyelerine düşüncelerini açıkça ifade etme olanağı tanır. Ekip üyelerinin kişisel istek ve yeterliliklerine göre görev dağılımı yapar. Problem çözümünde ekip üyeleri ile birlikte uygun teknikleri seçer. Ekip içerisinde çıkabilecek sorunlara karşı önlem alır. Toplantı tarihlerini ve gündemini ekip üyeleriyle birlikte belirler. Ekip toplantılarını, önceden belirlenen gündeme göre başlatır ve yönetir. Toplantılarda fikir birliğini hedefler. Toplantılara başkanlık eder toplantıların etkin ve verimli geçmesini sağlar Toplantı süresini aşmamaya özen gösterir. Gerekli kayıtların tutulmasını ve rapor hazırlanmasını sağlar. Toplantılarda alınan kararların uygulanmasını sağlar. Diğer ekip liderleri ve üyeleriyle toplanarak bilgi alışverişinde bulunur. Kalite Uygulama Birimiyle sorumlu olduğu Kalite Geliştirme Ekibi arasındaki iletişimi gerçekleştirir ve yapılan çalışmalara ilişkin olarak bilgi aktarır. Çalışmaları ekip üyeleri ile birlikte değerlendirir, rapor düzenler ve Kalite Uygulama Birimine sunar. Yapılan çalışmaları, elde edilen sonuç ya da iyileştirmeleri üst yönetime sunar Ekip Üyelerinin Görevleri Ekip üyeleri liderlik özelliklerine sahip üyelerden birini ekip lideri olarak seçer. Toplantılara düzenli olarak katılırlar ve kendilerine verilen görevleri ve çalışmaları özverili şekilde yerine getirirler. Problemlerin çözümünde yaratıcılık yönlerini kullanırlar. Çalışmalar için gerekli verileri toplar, araştırma yapar ve çözüm önerilerine katkıda bulunurlar. 19

21 Ekip üyeleri ile saygı ve güvene dayalı işbirliği oluştururlar. Ekip liderinin vereceği görevleri zamanında yerine getirirler. Problem çözme tekniklerini etkin biçimde kullanırlar Takım Çalışmasında Meydana Gelebilecek Olumsuzluklar Takım çalışması çoğu kez toplantı anlamına gelir ve toplantılarda aşağıdaki olumsuzluklar yaşanabilir. Bazı üyeler, toplantılara geç gelebilir, kendilerine verilen çalışmaları zamanında yapmayabilirler. Toplantılar gerekli ya da gereksiz konu ve tartışmalar yüzünden belirlenen zamandan daha çok uzayıp gidebilir. İnsanlar görüşme ve tartışmaya katkıda bulunmaktan kaçınabilirler. Toplantı ve çalışmalarda üyeler hayal kırıklığı, öfke, yorgunluk ya da çöküntü hissedebilirler. Toplantı ve çalışmalarda orada olması gereken kişiler ya da çalışmanın sahibi kişiler orada olmayabilirler. Toplantıya bir ya da iki kişi hâkim olup, diğer üyelerin yaratıcılık yönleri ortaya çıkmayabilir. Toplantılar, kişisel hesaplaşmalar için birer zemin olarak kullanılabilir. Kararlar alınamaz, tartışmalar sonuçsuz kalabilir ve bu durumda kararlar zorunlu olarak takım lideri tarafından verilebilir. Üyeler görev dağılımı esnasında görev veya iş üstlenmekten kaçınabilir. Sorunlar çıkmaya başlayınca takım liderinin veya daha gayretli üyelerin diğerlerini suçlamaları ortaya çıkabilir. Takım içinde değişik çatışmalar oluşabilir. Belirtilen ya da oluşabilecek başka olumsuzlukların takım halinde çalışmanın doğal bir parçası olacağı ve bunların yine takım halinde çalışma yoluyla önlenebileceği düşüncesiyle ekip liderinin ve üyelerinin paniğe kapılmaması ve amaçtan uzaklaşmamaları gereklidir. Ekip çalışmasında belirli bir mesafe alındıktan sonra çalışmaların teşvik edilmesi ve başarıların takdir edilmesinden ve motivasyonun yükselmesinden itibaren ekip çalışmaları ileriki dönemlerde daha etkin ve verimli geçecektir. Ekip liderinin yukarıdaki türden olumsuzlukları önleyici tedbirleri yerinde ve zamanında alması uygun olur Kalite Geliştirme Ekibinin Çalışma Programı ve Problem Çözme Aşamaları Kalite Geliştirme Ekibi Çalışma Programı Ekibin, öncelikle gönüllü personel dikkate alınarak birim amirince oluşturulması, Ekibin ilk toplantısının yapılması, ekip liderinin seçilmesi, ekibe isim bulunması, Ekibin üzerinde çalışacağı sorunun somut olarak belirlenmesi ve ulaşılması planlanan hedeflerin belirlenmesi, (Misyon (görev) ve vizyonun (hedef) tanımlanması) Çalışma adımlarının yer alacağı çalışma planının oluşturulması, Problem çözme aşamalarının belirlenmesi, Ekip üyelerine iş bölümü yapılması, Problem çözmede hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağının belirlenmesi, Birim dışında görüşülecek kişi ve kurumlar varsa bunların belirlenmesi ve neler görüşüleceğinin saptanması, Araştırma, veri toplama, görüşme ve anket yapılma ihtiyacı varsa yapılış adımlarının belirlenmesi, 20

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Karşıyaka Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ OMÜ-ADEK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ OMÜ-ADEK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ OMÜ-ADEK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU Eylül 2008 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi çalışanları tarafından üstlenilen;

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme Ocak-Mart 2010 Proje Danışmanı: Celal Seçkin (2. Aşama Eğitim) Genel Bilgi ve Kurallar Acil ve yangın çıkışları

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIÖI DOĞRUDAN TEMIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKİİNDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

ETİK VE DÜRÜSTLÜK DEĞERLERİNİN SAYIŞTAYLARIN DENETİM UYGULAMALARINA DAHİL EDİLMESİ: ASOSAI SEMİNERİNDEN YANSIYANLAR

ETİK VE DÜRÜSTLÜK DEĞERLERİNİN SAYIŞTAYLARIN DENETİM UYGULAMALARINA DAHİL EDİLMESİ: ASOSAI SEMİNERİNDEN YANSIYANLAR ETİK VE DÜRÜSTLÜK DEĞERLERİNİN SAYIŞTAYLARIN DENETİM UYGULAMALARINA DAHİL EDİLMESİ: ASOSAI SEMİNERİNDEN YANSIYANLAR Yaşar UZUN ASOSAI tarafından Güney Kore nin başkenti Seul de 11-14 Ekim 2011 tarihlerinde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı