BAZI MISIR ÇEŞİTLERİNİN DANE VERİMLERİ İLE SİLAJ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ EMİR HAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI MISIR ÇEŞİTLERİNİN DANE VERİMLERİ İLE SİLAJ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ EMİR HAN"

Transkript

1 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI MISIR ÇEŞİTLERİNİN DANE VERİMLERİ İLE SİLAJ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ EMİR HAN YÜKSEK LİSANS ORDU 2016

2

3

4 ÖZET BAZI MISIR ÇEŞİTLERİNİN DANE VERİMLERİ İLE SİLAJ VE KALİTE ÖZELLİLKLERİNİN BELİRLENMESİ Emir HAN Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016 Yüksek Lisans Tezi, 65s. DanıĢman: Prof. Dr. Nuri YILMAZ Bu çalıģma, Giresun Ġli Bulancak Ġlçesi ekolojik koģullarında bazı mısır çeģitlerinin dane verimleri ile silaj ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2015 yılında yürütülmüģtür. ÇalıĢmada bitki materyali olarak TK 6063, Calcio, Hido, Everest, Carella, Cadiz, Sagunto ve Tavascan olmak üzere toplam sekiz çeģit mısır kullanılmıģtır. ÇalıĢma tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuģtur. ÇalıĢmada bitki boyu cm, yaprak sayısı adet, yaprak ağırlığı gr, yaprak/sap oranı % , sap çapı mm, sap ağırlığı gr, yeģil ot verimi kg/da, ilk koçan yüksekliği cm, koçan püskülü çıkarma süresi gün, tepe püskülü çıkarma süresi gün, ham protein oranı % , ADF (Asit Deterjan Lif) % , NDF (Nötral Deterjan Lif) % , ADP % , koçan sayısı 1 adet, koçan/ bitki oranı % , koçan boyu cm, koçan çapı mm, koçanda sıra sayısı adet, sırada dane sayısı adet, bindane ağırlığı gr, dane verimi kg/da arasında değiģmiģtir. ÇeĢitler arasında dane verimi bakımından istatistiksel açıdan fark önemli, yeģil ot verimi bakımından önemsiz bulunmuģtur. En fazla dekara dane verimi Tavascan (975 kg), Carella (900kg), TK 6063 (881 kg), Sagunto (839 kg), Cadiz (826 kg) ve Everest (801 kg) çeģitlerinden alınmıģtır. ÇalıĢmada incelenen fenolojik, silaj verim ve kalite özelliklerinden, yaprak ağırlığı, sap ağırlığı, yeģil ot verimi, koçan sayısı, koçan çapı, sırada dane sayısı bakımından istatistiki olarak fark önemsiz, diğer özellikler bakımından önemli bulunmuģtur. Anahtar Kelimeler: Mısır, verim, silaj, kalite özellikleri II

5 ABSTRACT THE DETERMINATION OF GRAİN YİELD WİTH SİLAGE AND QUALİTY CHARACTERİSTİCS OF SOME MAİZE VARİETİES Emir HAN University of Ordu Institute for Graduate Studies in Science and Technology Department of Agronomy, 2016 Master Thesis,65p Supervisor: Prof. Dr. Nuri YILMAZ This study was carried out to determination of grain yield with silage and quality characteristics of some maize varieties with Giresun province Bulancak district the ecological condition in the year of The study, TK6063, Calcio, Hido, Everest, Carella, Cadiz, Sagunto and Tavascan were used a total eight varieties maize of as plant meterials. The study was established with "Randomized Complete Block Designed "as with three replications. The study plant height from to cm, number of leaves from 13.6 to 14.4 piece, leaf weight from to gr, leaf/stem ratio from 36.8 to 47.4 %, stem diameter from 22.3 to 26.4 mm, stem weight from to gr, green yield from 7270 to 8441 kg/decares, the first ear height from 110 to cm, the time to remove the ear tassel from 66.6 to 70.3 days, the time to remove the tassel from 63.6 to 68.3 days, crude protein ratio from 6.5 to 8.19 %, ADF (Acid detergent fiber) from to %, NDF (Nötral detergent fiber) from to %, ADP from 0.02 to 0.20 %, number of ear 1 piece, ear/plant ratio from 27.4 to 35 %, ear height from to 23 cm, ear diameter from to mm, number of kernels pere ear from 14.8 to piece, ranked grain number from to 37.4 piece, thousand grain weight from to gr, grain yield from 655 to 975 kg/decares ranged. Key Words: Maize, yield, silage, quality characteristics III

6 TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim boyunca her zaman yanımda olan bilgi ve tecrübeleriyle beni yönlendiren değerli danıģman hocam Prof. Dr. Nuri YILMAZ a en içten teģekkürlerimi sunarım. Hem bu zorlu ve uzun süreçte hem de hayatım boyunca yanımda olan ve ideallerimi gerçekleģtirmemi sağlayan eģim Cemile HAN a, çocuklarım Taylan Özgür ve Güven e yürekten teģekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, tezin her aģamasında bilgi öneri ve yardımlarını esirgemeyen sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖNER e teģekkür ederim. AraĢtırmanın yerinin temininde ve denemenin yürütüldüğü dönem boyunca bana yardımcı olan Ziraat Yüksek Mühendisi M. Özgür GÜRAL a ve diğer mesai arkadaģlarıma, araģtırma alanını tahsis eden Bulancak Ġlçesi üreticilerinden Celal GÜRSOY ve yanında çalıģanlara teģekkür ederim. IV

7 İÇİNDEKİLER Sayfa TEZ BİLDİRİMİ.... ÖZET.. ABSTRACT... TEŞEKKÜR... İÇİNDEKİLER... ŞEKİLLER LİSTESİ... ÇİZELGELER LİSTESİ..... SİMGELER ve KISALTMALAR I II III IV V VII VIII X 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Deneme Alanı AraĢtırma Alanının Ġklim Özellikleri AraĢtırma Alanının Toprak Özellikleri Yöntem Deneme Faktörlerinin Uygulanması AraĢtırma Süresince Yapılan ĠĢlemler Ekim Öncesi Yapılan ĠĢlemler Ekim Bakım Hasat AraĢtırmada Ġncelenen Özellikler Silaj Verim ve Kalite Özelliklerinin Tespitinde Ġncelenecek Özellikler Dane Verimi AraĢtırmasında Ġncelenecek Özellikler Verilerin Değerlendirilmesi V

8 4. BULGULAR ve TARTIŞMA Silaj Verim ve Kalite Özellikleri Bitki Boyu (cm) Yaprak Sayısı (adet) Yaprak Ağırlığı (gr) Yaprak/Sap Oranı (%) Sap Çapı (mm) Sap Ağırlığı (gr) YeĢil Ot Verimi (kg/da) Ġlk Koçan Yüksekliği (cm) Tepe Püskülü Çıkarma süresi (gün) Koçan Püskülü Çıkarma Süresi (gün) Koçan Sayısı (adet) Koçan/Bitki Oranı (%) Ham Protein Oranı (%) ADF (Asit Deterjan Lif) (%) NDF (Nötral Deterjan Lif) (%) ADP (%) Dane Verimi Özellikleri Koçan Boyu (cm) Koçan Çapı (mm) Koçanda Sıra Sayısı (adet) Sırada Dane Sayısı (adet) Bindane Ağırlığı (gr) Dane Verimi (kg/da) SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ VI

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil No Sayfa Şekil 3.1. AraĢtırma alanının uydu görüntüsü.. 13 Şekil 3.2. Ekim öncesi iģlemlerine ait bazı görüntüler Şekil 3.3. Ekim iģlemine ait bazı görüntüler Şekil 3.4. Yabancı ot mücadelesine ait bazı görüntüler 19 Şekil 3.5. Seyreltme, boğaz doldurma ve gübrelemeye iliģkin bazı görüntüler Şekil 3.6. Sulama iģlemine ait bazı görüntüler 20 Şekil 3.7. Zirai mücadele iģlemine ait bazı görüntüler Şekil 3.8. Hasat iģlemine ait bazı görüntüler VII

10 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge No Çizelge 3.1. Çizelge 3.2. AraĢtırmada kullanılan çeģitler, temin edildiği kuruluģlar ve olgunlaģma süreleri Giresun Ġli ve Bulancak Ġlçesinin 2015 yılı ve uzun yıllara iliģkin iklim verileri... Sayfa Çizelge 3.3. Deneme alanına ait toprak analiz sonuçları ve önerilen gübreler Çizelge 4.1. Bitki boyuna ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2. Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama bitki boyları Çizelge 4.3. Yaprak sayısına ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.4. Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama yaprak sayıları Çizelge 4.5. Yaprak ağırlığına ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.6. Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama yaprak ağırlıkları Çizelge 4.7. Yaprak/Sap oranına ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.8. Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama yaprak/sap oranları Çizelge 4.9. Sap çapına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama sap çapları Çizelge Sap ağırlığına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama sap ağırlıkları Çizelge YeĢil ot verimine ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama yeģil ot verimleri Çizelge Ġlk koçan yüksekliğine ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama ilk koçan yükseklikleri Çizelge Tepe püskülü çıkarma süresine ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama tepe püskülü çıkarma süresi Çizelge Koçan püskülü çıkarma süresine ait varyans analiz değerleri VIII

11 Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama koçan püskülü çıkarma süresi Çizelge Koçan/bitki oranına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama koçan/bitki oranları Çizelge Ham protein oranına varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama ham protein oranları Çizelge ADF oranına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama ADF oranları Çizelge Yemlerde ham protein, ADF, NDF değerleri esas alınarak yapılan kalite sınıflandırması 45 Çizelge NDF oranına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama NDF oranları Çizelge ADP oranına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama ADP oranları Çizelge Koçan boyuna ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama koçan boyları Çizelge Koçan çapına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama koçan çapları Çizelge Koçanda sıra sayısına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama koçanda sıra sayıları Çizelge Sırada dane sayılarına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama sırada dane sayıları Çizelge Bindane ağırlığına ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama bindane ağırlıkları Çizelge Dane verimine ait varyans analiz değerleri Çizelge Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama dane verimleri IX

12 SİMGELER ve KISALTMALAR ADF : Asit Deterjan Lif NDF : Nötral Deterjan Lif UYO : Uzun Yıllar Ortalaması P : Önem Düzeyi VK : Varyasyon Kaynağı SD : Serbestlik Derecesi KT : Kareler Toplamı KO : Kareler Ortalaması C : Santigrat Derece m² : Metrekare da : Dekar mm : Milimetre cm : Santimetre m : Metre : Derece : Dakika : Saniye % : Yüzde kg : Kilogram gr : Gram X

13 1. GİRİŞ Buğdaygiller (Gramineae) familyasının Maydeae oymağına giren mısır, tüm serin iklim ve sıcak iklim tahılları içinde dünyada en yüksek verimi gösteren, güneģ enerjisini en iyi kullanabilen (C4 bitkisi) ve birim alandan en fazla kuru madde üretebilen bir bitkidir (Kırtok, 1998). Kendisinden sonra ekilen bitkinin verimi, genellikle ekim nöbetine giren diğer tahıllara göre daha yüksektir. Ana ürün ve ikinci ürün olarak ülkemizde birçok yerde yetiģtirilebilir (Vartanlı, 2006). Mısır çeģit zenginliği, çevre koģullarına yüksek uyum yeteneği ve yüksek verim potansiyeli yönüyle yeryüzünde geniģ bir yayılma alanı bulmuģtur (YaĢak ve ark., 2003, Alan ve ark., 2005). Mısır dünya tahıl ekim alanları içinde buğdaydan sonra ikinci sırayı almakta olup, üretim miktarı bakımından birinci sıradadır. Dünya mısır üretimi FAO verilerine göre 2014 yılında milyon hektarlık ekiliģ alanında, 1.02 milyar ton üretime ulaģmıģ olup verim 557 kg/da dır. Silajlık mısır üretimi 2014 yılında 1.1 milyon hektarlık ekiliģ alanında 9.7 milyon ton üretime ulaģmıģ olup, verim 885 kg/da dır. Dünyada tarımı giderek artmaktadır (Anonim, 2016). Ülkemizde dane mısır üretimi TUĠK verilerine göre 2014 yılında hektarlık ekiliģ alanında 5.95 milyon ton üretime sahip olup, verim 907 kg/da dır. Silajlık mısır üretimi 2014 yılında hektarlık alanda milyon ton üretime sahip olup, verim 4630 kg/da dır. Giresun ilinde dane mısır üretimi 2014 yılında da ekiliģ alanında ton üretime sahip olup, verim 172 kg/da dır. Giresun ilinde silajlık mısır üretimi 2014 yılında 294 da ekiliģ alanında 910 ton üretime sahip olup, verim 3095 kg/da dır (Anonim, 2015a). Ülkemizde mısır daha çok tane üretim amacıyla yetiģtirilmekle birlikte son yıllarda, özellikle süt hayvancılığının geliģmekte olduğu bölgelerde silaj bitkisi olarak önemi giderek artmaktadır (ĠptaĢ ve ark., 2002). Türkiye hayvan sayısı bakımından dünyada altıncı, Avrupa Birliği ülkeleri içinde üçüncü sıradadır. Ancak büyük baģ hayvan varlığının % 40 ı, koyun varlığının ise % 97 si düģük verimli ırklardan oluģtuğundan ve hayvanlar yeterli beslenemediğinden hayvan baģına verim geliģmiģ ülkelerin çok gerisindedir. Örneğin, ülkemizde sığırlarda karkas ağırlığı 217 kg, inek baģına süt verimi 2850 litre arasında değiģirken, geliģmiģ ülkelerde sığırlarda karkas ağırlığı kg, süt verimi de 5000 litrenin üzerindedir (Kabakcı, 2014). 1

14 Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunu, hayvan varlığımızın yüksek olmasına karģılık kaliteli kaba yem açığımızın fazla olmasıdır. Kaba yemler, çiftlik hayvanlarına taze olarak, kurutulmuģ ve silaj yapılarak yedirilen bitkisel materyallerdir (Bahtiyarca ve Çufadar, 2003). Süt ineklerinin kuru madde tüketimlerinin en az % 40 ı kaba yemlerden sağlanmalıdır. Üreticilerimiz kaba yem sıkıntısının yaģandığı dönemlerde genelde hayvanlarını zorunlu olarak, besin maddesi içeriği düģük tahıl samanı ile beslemektedir. Fakat son yıllarda üreticilerin bilinçlenmesi ile taze ve su bakımından zengin, karbonhidrat içeriği yüksek yem bitkilerinin parçalanması ile elde edilen ve silaj adı verilen kaba yemler tercih edilmeye baģlanmıģtır (Orak ve ĠptaĢ, 1999). Ülkemizde hayvancılığın geliģmesi, yüksek verimli kültür ırklarının kullanılmasının yanında hayvanların kaliteli kaba yeģil yemlerle beslenmesine de bağlıdır. KıĢ mevsiminde et ve süt verimini arttırmak için diğer mevsimlerde bol bulunan yeģil yem bitkilerinin silaj yapılarak saklanması ve kıģ aylarında hayvanlara yedirilmesi gerekmektedir. Günümüzde baģta Avrupa ve Amerika kıtalarında olmak üzere hayvancılığı geliģmiģ tüm ülkelerde silo yemi üretimi giderek artmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda silaj üretim miktarında önemli artıģlar olmuģtur. Bu nedenle silajın ve silaj yapımında kullanılan mısırın çok yakın bir gelecekte öneminin daha da artacağı söylenebilir. Türkiye de kaliteli kaba yem ihtiyacının karģılanması için tarla bitkileri ekiliģ alanları içinde yem bitkileri üretim miktarının arttırılması gerekmektedir. Ülkemizde iģlenen tarla alanlarının % 7.61 inde yem bitkisi yetiģtirilmektedir. Oysa hayvancılığı geliģmiģ ülkelerde bu oran % arasında değiģmektedir (Kabakcı, 2014). Türkiye de hayvancılıkta ve tarla tarımı içinde önemli bir paya sahip olan mısır, geniģ adaptasyon yeteneği ve çeģit zenginliği ile ülkemizin hemen her bölgesinde tarımı yapılan, sulu koģullarda her türlü bitki ile ekim nöbetine girebilen, ana ürün ve ikinci ürün olarak yetiģtirilebilen bir kültür bitkisidir. Ülkemizde son dönemlerde birim alan veriminin yüksekliği, silaj yapımına uygunluğu ve elde edilen silajın besleme değerinin yüksekliği gibi nedenlerden dolayı ideal bir silaj bitkisi olarak mısır üretimi yaygınlaģmıģtır. Mısır insan ve hayvan beslenmesinde olduğu kadar endüstriyel olarak da oldukça geniģ bir alanda kullanılmaktadır. Dünyada üretilen 2

15 mısırın % 19'u insan beslenmesinde (doğrudan tüketim), % 64'ü hayvan yemi olarak, % 8.5 i mamul gıda (dolaylı tüketim), % 3.1 i öteki tüketimler ve % 0.25 i de tohumluk olarak kullanılmaktadır (Emeklier, 2002). Ülkemizde genelde yetiģtirilen mısır varyete grupları at diģi mısır (Zea mays var. intendata), sert mısır (Zea mays var. indurata), cin mısır veya patlak mısır (Zea mays var. everta) ile Ģeker mısır (Zea mays var. saccharata) dır. Bunlardan at diģi mısır hibrit çeģitleri tohumlarının kolayca temin edilerek çiftçiler arasında yaygınlaģması ile ekiliģ alanı 1980'li yıllardan sonra hızlı bir artıģ göstermiģtir. Sert mısırın ekiliģ alanı genellikle Karadeniz Bölgesi gibi mısır unundan ekmek yapılan yerlerde yaygındır. Cin mısır ve Ģeker mısır çerezlik olarak tüketilmek üzere küçük alanlarda ülke genelinde ekilmektedir. ġeker mısır tüketiminde; turizmde ve büyük kentlerde önemli bir artıģ gözlenmektedir. Türkiye de endüstriyel tarım ürünlerinin en önemlilerinden biri olan mısırın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu geliģmeye paralel olarak, mısır ürününe olan talep ve bölgelere uygun çeģit ihtiyacı da artmaktadır. Vejetasyon süresinin kısa olduğu iç bölgelerimizde ve Ģekerpancarı ekiliģlerinin azaldığı alanlarda, mısır ekim alanları son iki yıl içinde üç-dört kat artıģ göstermiģtir. Bunun için, kullanılacak tohumlukların erkenci ve yüksek verimli çeģitler olmasının yanı sıra, hasat neminin de düģük olması gereklidir. Ayrıca, kolayca depolanabilmesi ve özellikle fazladan bir kurutma maliyeti oluģturmaması için erkenci çeģitler oldukça önemlidir (Vartanlı, 2006). Artan gereksinim karģısında piyasaya pek çok yeni çeģitlerin girmesi, mevcut çeģitlerle birlikte bu çeģitlerin de yörelere uygunluğunun denenmesi sonucunu ortaya koymaktadır. Giresun da bu güne kadar konu ile ilgili yapılmıģ bir çalıģma bulunmamaktadır. Çiftçiler baģka bölgelerde denenmiģ olan çeģitler ile kendi yerel genotiplerini kullanmaktadırlar. Bu çalıģma ile bazı mısır çeģitlerinin dane verimleri ile silaj ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıģtır. ÇalıĢma ile Giresin Ġli Bulancak Ġlçesi ekolojik koģullarına uygun mısır çeģitlerinin belirlenerek üretici ve tüketicinin taleplerine uygun, verim ve kalitesi yüksek çeģitlerin önerilmesi, ileride yapılacak olan bilimsel çalıģmalara ıģık tutmak hedeflenmektedir. Giresun Ġlinde yapılan mısır üretiminde gerek silaj verimi gerekse dane verimi ülkemiz ortalamasının oldukça altındadır. 3

16 Bunun nedenleri ise bölgeye uyum sağlayan çeģitlerin belirlenmemiģ olması, yetiģtirme teknikleri ile ilgili bilimsel çalıģmaların yapılmamıģ olması, çiftçilerin geleneksel yetiģtiricilikten vazgeçememesi ve kendi yerel tohumlarını kullanmalarından kaynaklandığı düģünülmektedir. Kaliteli ve yüksek verimli bir üretim sisteminin uygulanması hedeflenmektedir. Bölgede mısır üretiminin birim alandaki verimlerini artırarak dünya ve ülkemizde hızla artmakta olan nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karģılanmasına yardımcı olmak, üreticilerin daha fazla ekonomik gelir sağlamasına yardımcı olarak üreticilerin refah düzeyini artırmak hedeflenmektedir. Ayrıca, bölgemize hayvan yetiģtiriciliği ile ilgili olarak beslenmede büyük bir oranda kaba yem açığı bulunmaktadır. Bölge halkının bu kaba yem açığını silaj yapmak suretiyle karģılamasına yardımcı olmak, maliyetin düģürülmesi, kalite ve verimin arttırılması hedeflenmiģtir. Bu araģtırma farklı firmalar tarafından tescil edilen silaj ve dane olarak ekilebilen 8 adet melez mısır çeģitlerinin Giresun ilinde ana ürün olarak, dane ve silajlık adaptasyonu ile bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıģtır. Böylece ana ürün olarak en uygun dane ve silajlık çeģidin bilinmesi sayesinde, kesif ve kaba yem olarak hayvancılığın geliģmesine katkıda bulunulmuģ olacaktır. 4

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Akdeniz ve ark., (2004), Bazı mısır çeģitlerinde verim ve yem değerlerinin belirlenmesi amacıyla 2001 ve 2002 yıllarında Van koģullarında 13 mısır çeģidiyle yürüttükleri çalıģmada iki yılın ortalamasında bitki boylarının cm, yeģil ot verimlerinin kg/da, yaprak oranlarının % , koçan oranlarının % , sap oranlarının % , ham protein oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Cengiz, (2006), Mısır hatları arasındaki 8x8 yarım diallel melez döllerinde verim ve verim unsurlarının kalıtımları üzerine etkisinin saptanması amacıyla 2004 yılında 8 kendilenmiģ hatla yürüttüğü çalıģmada sırada dane sayısını 22,7-51 adet arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Bilici Çevik, (2006), Diyarbakır koģullarında silaj amacıyla yetiģtirilebilecek mısır çeģitlerinin bazı tarımsal karakterlerinin saptanması amacıyla 2005 yılında 8 mısır çeģidiyle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yeģil ot verimlerinin kg/da, yaprak oranlarının % , sap oranlarının % , koçan oranlarının % , ham protein oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Vartanlı, (2006), Ankara koģullarında hibrit mısır çeģitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2005 yılında 12 hibrit mısır çeģidiyle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, koçan boylarının cm, koçan çaplarının mm, koçanda sıra sayılarının adet, tozlanma gün sayılarının gün, dane verimlerinin kg/da, ham protein oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Gürel, (2007), Kastamonu ekolojik Ģartlarına uygun silajlık mısır çeģitlerinin belirlenmesi amacıyla 2006 yılında Kastamonu-TaĢköprü koģullarında 17 çeģitle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, bitki baģına yaprak sayılarının adet, yaprak oranlarının % , sap oranlarının % , koçan oranlarının % , ilk koçan yüksekliğinin cm, koçan sayılarının adet, tepe püskülü çıkarma sürelerinin gün, koçan püskülü çıkarma sürelerinin gün, yeģil ot verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. 5

18 Ergül, (2008), Silajlık mısır çeģitlerinin tarımsal ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2006 yılında Konya ekolojik koģullarında 24 atdiģi mısır çeģidi ile yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, yaprak ağırlıklarının gr, yaprak oranlarının % , sap ağırlıklarının gr, sap çaplarının mm, sap oranlarının % , ilk koçan yüksekliğinin cm, koçan oranlarının % , protein oranlarının % , silaj verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Erdal ve ark., (2009), Bazı silajlık mısır çeģit adaylarının silajlık verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2006 yılında 8 adet tek melez, 2007 yılında 7 adet tek melez ve 1 adet sentetik çeģit adayı ile Antalya koģullarında yürüttükleri çalıģmada 2006 yılında bitki boylarının cm, yaprak/sap oranlarının % , koçan/bitki oranlarının % 29-40, % 50 çiçeklenme gün sayılarının gün, yeģil ot verimlerinin kg/da, arasında 2007 yılında ise bitki boylarının cm, yaprak/sap oranlarının % , koçan/bitki oranlarının % , % 50 çiçeklenme gün sayılarının gün, yeģil ot verimlerinin kg/da, ham protein oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Aydoğan, (2010), Ordu Ġlinde yetiģtirilen bazı yerel ve melez mısır çeģitlerinin silaj kalitelerinin belirlenmesi amacıyla 2009 yılında 1 yerli popülasyon ve 3 çeģitle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, ilk koçan yüksekliğinin cm, yeģil ot verimlerinin kg/da, yeģil sap oranlarının % , yeģil yaprak oranlarının % , ham protein oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. KuĢaksız, (2011), Manisa ekolojik koģullarında ana ürün silajlık olarak uygun mısır çeģitlerinin belirlenmesi amacıyla 2006 yılında 15 çeģitle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, sap çaplarının mm, koçan oranlarını % , yaprak oranlarının % , sap oranlarının % , yeģil ot verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. 6

19 Bolat ve ark., (2011), Çukurova da kimyasal ve mikrobiyal gübre uygulamalarının silajlık mısır bitkisinde verim ve bazı agronomik özelliklere etkisinin belirlenmesi amacıyla 2008 yılında Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait deneme alında C955 mısır çeģidi ile yürüttükleri çalıģmada bitki boyunun cm, silaj veriminin kg/da, yaprak/sap oranının % , koçan/bitki oranının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Cengiz ve ark., (2011), Bazı kendilenmiģ mısır hatlarının silajlık mısır ıslahında değerlendirilmesi amacıyla 2009 yılında Sakarya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında 17 adet kendilenmiģ hatlarla yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, yeģil ot verimlerinin kg/da, protein oranlarının % , ADF oranlarının % , NDF oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Cerit ve ark., (2011), Bazı atdiģi mısır çeģitlerinde tane verimi ve bazı tarımsal özelliklerinin saptanması amacıyla 2009 yılında Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme arazisinde 4 çeģitle yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, ilk koçan yüksekliğinin cm, tepe püskülü çıkıģ sürelerinin gün, dane verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Özata ve Kapar, (2011), AtdiĢi mısır yoklama melezlerinin verim ve bazı verim öğelerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında Samsunda 44 adet saf hatla yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, çiçeklenme sürelerinin gün ve dane verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Pamukçu ve ark., (2011), Beyaz hibrit mısır aday çeģitlerin Antalya ve Samsun koģullarında performanslarının belirlenmesi amacıyla 2010 yılında Antalya ve Samsun lokasyonunda yürüttükleri çalıģmada Antalya da bitki boylarının cm, koçan yüksekliğinin cm, çiçeklenme gün sayılarının gün, tane verimlerinin kg/da, Samsun da bitki boylarının cm, koçan yüksekliğinin cm, çiçeklenme gün sayılarının gün, dane verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. 7

20 Keskin ve ark., (2011), Iğdır ilinde bazı mısır çeģitlerinin dane ve silaj verimlerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında Iğdır merkez Akyumak köyünde 6 mısır çeģidiyle yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, yeģil ot verimlerinin kg/da, yaprak oranlarının % , sap oranlarının % , koçan oranlarının % , dane verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Öner ve ark., (2011a), Bazı silajlık mısır çeģitlerinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında Samsun-ÇarĢamba koģullarında 7 mısır çeģidiyle yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, yeģil ot verimlerinin kg/da, % 50 çiçeklenme gün sayılarının gün, yaprak/sap oranlarının % 26-43, koçan bitki oranlarının % 33-41, ADF oranlarının % 31-41, ADP oranlarının % , NDF oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Öner ve ark., (2011b), Samsun koģullarında bazı hibrit mısır çeģitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında Samsun ÇarĢamba koģullarında 8 mısır çeģidiyle yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, ilk koçan yüksekliğinin cm, tepe püskülü çıkıģ sürelerinin gün, koçan püskülü çıkıģ sürelerinin gün, koçan uzunluklarının cm, dane verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Moralar, (2011), Tekirdağ Ġlinde yetiģtirilen bazı silajlık mısır çeģitlerinde geliģme sürecinin belirlenmesi ve verimliliklerinin tespiti amacıyla 2009 yılında 6 silajlık mısır çeģidiyle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, yaprak ağırlıklarının gr, yaprak/sap oranlarının % , sap çaplarının mm, sap ağırlıklarının gr, koçan yüksekliğinin cm, koçan sayısının 1 adet, silaj verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Aydın, (2011), Tokat-Kazova koģullarında bazı at diģi melez mısır çeģitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi amacıyla 2009 yılında 15 mısır çeģidiyle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, ilk koçan yüksekliğinin cm, tepe püskülü çıkarma sürelerinin gün, koçan püskülü çıkarma sürelerinin gün, koçan sayılarının adet, koçan uzunluklarının 20-8

21 23.2 cm, bindane ağırlığının gr, dane verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Küçük, (2011), Bazı silajlık mısır çeģitlerinde morfolojik özelliklerin ve yem verimlerinin belirlenmesi amacıyla 2009 yılında Anakara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri bölümü deneme alanında 8 mısır çeģidiyle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, tepe püskülü çıkıģ sürelerinin gün, ilk koçan yüksekliğinin cm, koçan sayılarının adet, bitkide yaprak oranlarının % , bitkide sap oranlarının % , bitkide koçan oranlarının % , yeģil ot verimlerinin kg/da, ham protein oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Akbay, (2012), Tokat ekolojik koģullarında ikinci ürün olarak yetiģtirilebilecek bazı silajlık mısır çeģitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında Tokat-Kazova da 13 mısır çeģidiyle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, tepe püskülü çıkarma gün sayılarının gün, koçan püskülü çıkarma gün sayılarının gün, ADF oranlarının % , NDF oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Balmuk, (2012), Konya-Yunak koģullarında ikinci ürün olarak yetiģtirilebilecek silajlık mısır çeģitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılı vejetasyon döneminde 13 çeģitle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, tepe püskülü çıkarma sürelerinin gün, koçan püskülü çıkarma sürelerinin gün, yeģil ot verimlerinin kg/da, ham protein oranlarının % , ADF oranlarının % , NDF oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. CoĢkun ve ark., (2013), Bazı atdiģi mısır çeģitlerinin yarı kurak iklim koģullarında verim performanslarının belirlenmesi amacıyla 2008 ve 2009 yıllarında GAP Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Koruklu AraĢtırma Ġstasyonunda 15 çeģitle yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, ilk koçan yüksekliğinin cm, çiçeklenme sürelerinin gün, dane verimlerinin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. 9

22 Koca, (2013), Bazı mısır çeģitlerinin Kayseri koģullarında yeģil gübre uygulamasından sonra silaj amacıyla yetiģtirilebilme olanaklarının belirlenmesi amacıyla 2012 yılında Erciyes Üniversitesi uygulama merkezi alanında ikinci ürün koģullarında 24 adet melez mısır çeģidiyle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, koçan sayılarının adet, sap çaplarının mm, tepe püskülü çıkarma sürelerinin gün, koçan püskülü çıkarma sürelerinin gün, hasıl verimlerinin kg/da, ham protein oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Öktem ve Toprak, (2013), Çukurova koģullarında bazı atdiģi mısır genotiplerinin verim ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2012 yılında Adana-Ceyhan koģullarında 17 atdiģi mısır genotipi ile yürüttükleri çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, ilk koçan yüksekliğinin cm, tepe püskülü çiçeklenme süresinin gün, koçan boylarının cm, koçan çaplarının mm, bindane ağırlığının gr, dane veriminin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģlerdir. Demiray, (2013), Bingöl Ġli ekolojik Ģartlarına uygun dane mısır çeģitlerinin belirlenmesi amacıyla 2012 yılında Bingöl ili Genç ilçesinde 12 çeģitle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, sap çaplarının mm, ilk koçan yüksekliğinin cm, tepe püskülü çıkarma sürelerinin gün, koçan boylarının cm, koçan çaplarının mm, bindane ağırlığının gr, dane veriminin kg/da arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. Kavut ve Soya, (2014), Akdeniz iklim koģullarında farklı toprak yapılarının mısırda dane verimi ve bazı verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla 2005 ve 2006 yıllarında Ġzmir in Bornova ve ÖdemiĢ lokasyonlarında 4 farklı mısır çeģidi ile 2 farklı toprak yapısında yürüttükleri çalıģmada tepe püskülü çıkıģ süresi, bitki boyu, koçanda sıra sayısı, bitkide koçan sayısı, kaçan çapı, koçan boyu, bindane ağırlığı bakımından mısır çeģitleri arasında önemli bir farklılığın olmadığını, hafif topraklardaki dane veriminin ağır topraklardan önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermiģtir. 10

23 Kabakcı, (2014), Iğdır ekolojik Ģartlarına uygun silajlık mısır çeģitlerinin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında Iğdır da 9 çeģitle yürüttüğü çalıģmada bitki boylarının cm, yaprak sayılarının adet, yeģil ot verimlerinin kg/da, ilk koçan yüksekliğinin cm, koçan püskülü çıkarma sürelerinin gün, tepe püskülü çıkarma sürelerinin gün, ham protein oranlarının % 4.8-7, koçan/bitki oranlarının % arasında değiģim gösterdiğini bildirmiģtir. 11

24 3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1. Materyal AraĢtırmada özel tohumluk firmalarından temin edilen 8 hibrit mısır çeģidi (TK 6063, Hido, Everest, Calcio, Carella, Sagunto, Tavascan, Cadiz) deneme materyali olarak kullanılmıģtır. AraĢtırmada kullanılan mısır tohumlarının çeģit isimleri temin edildikleri kuruluģlar ve olgunlaģma süreleri Çizelge 3.1 de gösterilmiģtir. Çizelge 3.1. AraĢtırmada kullanılan çeģitler, temin edildiği kuruluģlar ve olgunlaģma süreleri Sıra No ÇeĢit Adı Temin Edilen KuruluĢ OlgunlaĢma Süresi (FAO Sistemi) 1 TK 6063 Tareks Hido May Everest May Calcio Maisadour Carella Fito Sagunto Fito Tavascan Fito Cadiz Fito Deneme Alanı AraĢtırma, 2015 yılı vejetasyon döneminde Giresun Ġli Bulancak Ġlçesinde yürütülmüģtür. TaĢınmaz kuzeyde (38,8) enlemleri ve doğuda (20,5) boylamları arasında ve 40 metre rakımda yer almaktadır. Denemenin yürütüldüğü alanın uydu görüntüsü ġekil 3.1 de verilmiģtir. 12

25 Şekil.3.1. AraĢtırma alanının uydu görüntüsü Araştırma Alanının İklim Özellikleri Giresun un yer aldığı Doğu Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en çok yağıģ alan bölgesidir. Bölgenin orta kesiminde, Giresun Dağları nın kuzey yamaçlarına yayılan ve bir bölümü ile de Kelkit Havzasına sarkan il alanında değiģik iklim özellikleri görülmektedir. Ġlin büyük bölümünü kaplayan Karadeniz e bakan kısmı ılık ve yağıģlı iklim özellikleri gösterirken; Kelkit Havzasına giren bölümü kara iklimi özellikleri göstermektedir. Kuzey kısmında yazlar serin, kıģlar ılık geçer, yağıģ dört mevsime dağılır. Yıllık yağıģ ortalaması 1300 mm yi aģar. Yükseklere fazla kar yağmaktadır. Giresun Dağları nın güneyi ise Orta Anadolu iklim karakterini gösterir. Yazlar sıcak ve kurak, kıģlar soğuk ve yağıģlıdır. YağıĢ ortalaması mm civarındadır. Giresun Ġli Bulancak Ġlçesinin 2015 yılı ve uzun yıllara iliģkin iklim verileri Çizelge 3.2 de verilmiģtir. 13

26 Çizelge 3.2. Giresun Ġli ve Bulancak Ġlçesinin 2015 yılı ve uzun yıllara iliģkin iklim verileri Anonim, (2015b) Meteorolojik Parametreler Ortalama Sıcaklık Aylık Toplam YağıĢ Ortalama Nem Aylar Bulancak 2015 Giresun 2015 UYO Giresun( ) Bulancak 2015 Giresun 2015 UYO Giresun( ) Bulancak 2015 Giresun 2015 UYO Giresun( ) Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Bulancak ilçesinde uzun yıllar ortalaması, meteoroloji istasyonu bulunmadığından dolayı veriler elde edilememiģtir. Giresun ilinin uzun yıllar ortalaması alınmıģtır. Bulancak da 2015 Mayıs ayından beri meteorolojik veriler elde edilmeye baģlanmıģtır. Çizelge 3.2 ye göre 2015 yılındaki ortalama sıcaklık (Mayıs-Eylül) Giresun ilinin uzun yıllar ortalamasına yakın değerler göstermiģtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü aylarda toplam ortalama yağıģ uzun yıllar ortalamasından düģüktür. En çok yağıģ 83.9 mm ile Haziran ayında, en düģük yağıģ ise 42.3 mm ile ağustos ayında ölçülmüģtür. Mısır bitkisi geliģmesi için en ideal sıcaklık C arasındadır. Ġlkbahar ve sonbahar donları arasında 120 donsuz güne ihtiyaç duyar. Minimum çimlenme sıcaklığı C dir. GeliĢme döneminde mm yağıģ ve % 60 ın üzerinde bağıl nem olmasını ister. Buna göre denemin yapıldığı Bulancak ilçesinin iklim verileri mısır yetiģtiriciliği açısından ideal bir ekolojiye sahiptir. YetiĢtirme döneminde yıllık yağıģ miktarı biraz düģük olduğundan, gerekli olan su miktarı sulama yapılarak karģılanmıģtır. 14

27 Araştırma Alanının Toprak Özellikleri Deneme alanının toprak özelliklerini belirlemek amacıyla, 0-30 cm derinliğinden alınan toprak örnekleri Giresun Fındık AraĢtırma Ġstasyon Müdürlüğünün Toprak Analiz Laboratuvarında analiz edilmiģtir. Analiz sonuçları ve mısır yetiģtiriciliği için önerilen gübre miktarları Çizelge 3.3 de verilmiģtir. Çizelge 3.3. Deneme alanına ait toprak analiz sonuçları ve önerilen gübreler Lab. Derinlik Bünye ph Kireç Tuzluluk Organik YarayıĢlı YarayıĢlı No (cm) (Tekstür) (%) (ds/m) Madde P (ppm) K (ppm) Killi- Tınlı(52) Gübre ÇeĢidi Önerilen Gübre Miktarları Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 N) 55 kg/da Triple Süper Fosfat (% P2O5) 30 kg/da Çizelge 3.3 de görüldüğü gibi deneme alanının toprağı, killi-tınlı, tuzlu, hafif asitli, kireç, fosfor ve potasyum bakımından fakir, organik madde bakımından orta yapıdadır. Mısır toprak seçiciliği fazla olmayan bir bitkidir. Hafif kumlu topraklar ile çok killi topraklar hariç diğer topraklar mısır tarımı için uygundur. Ġyi havalanan, drenajı iyi, organik maddece zengin, derin ve tınlı, ph sı 6-7 olan topraklarda en iyi Ģekilde geliģir. Deneme alanın toprağı genel olarak mısır yetiģtiriciliğine uygundur. ph sı 6 nın biraz altında olduğundan, kalsiyumlu gübreler tercih edilmiģtir. 15

28 3.2. Yöntem Deneme Faktörlerinin Uygulanması AraĢtırma, Giresun Ġli Bulancak Ġlçesi ekolojik koģullarında 2015 yılı vejetasyon döneminde yürütülmüģtür. AraĢtırma Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuģtur Araştırma Süresince Yapılan İşlemler Ekim Öncesi Yapılan İşlemler AraĢtırma yerinde öncelikle toprak numunesi alınarak tahlil yaptırılmıģtır. Tesadüf blokları deneme desenine göre arazi çıta ve ip yardımıyla eģit olarak üç bloğa bölünmüģtür. Bloklar arasında 150 cm yol bırakılmıģtır. Daha sonra her blok çıta ve iple eģit olarak sekiz parsele ayrılmıģtır. Parseller arasında 100 cm yol bırakılmıģtır. Her parsel 280 cm eninde ve 500 cm boyunda olmak üzere, 70 cm sıra arası ve 20 cm sıra üzerine mısır ekimi gerçekleģtirilmek için çıta ve ip yardımıyla iģaretlenmiģtir. Bu Ģekilde toplamda 24 parsel oluģturulmuģtur. Daha sonra sulamada kolaylık olması açısından damlama sulama sistemi kurulmuģtur. Damlatıcı aralıkları 20 cm dir. Parsellerde sıralar oluģturulduktan ve damlama sulama sistemi kurulduktan sonra, sıkıģan toprağı havalandırmak ve kesekleri kırmak için sıra altları el çapası ile çapalanmıģtır. Denemedeki ekim öncesi iģlemlere ait bazı görüntüler ġekil 3.2 de verilmiģtir. 16

29 Şekil 3.2. Ekim öncesi iģlemlerine ait bazı görüntüler. 17

30 Ekim Ekim iģlemi 2,8 m x 5 m = 14 metrekarelik parsellere 70 cm sıra arası ve 20 cm sıra üzeri olacak Ģekilde 5-6 cm derinliğe, her sıradaki damlatıcı deliklerinin altına 2 adet tohum olacak Ģekilde tarihinde elle yapılmıģtır. Ekim iģlemine ait bazı görüntüler ġekil 3.3 de verilmiģtir. Şekil 3.3. Ekim iģlemine ait bazı görüntüler Bakım Toprak analizi sonucunda mısır yetiģtiriciliği için dekara 14.3 kg azot ve 12.6 kg fosfor olacak Ģekilde gübreleme önerisinde bulunulmuģtur. Parsel alanı toplamı 14 m² * 24 = 336 m² dir. Buna göre kullanılacak gübre miktarı 4.8 kg/n ve 4.3 kg/p2o5 olacak Ģekilde ayarlanmıģtır. Bu amaçla ekimle birlikte; 10 kg kompoze ( kg/n kg P2O5) ve 7.5 kg TSP (Triple Süper Fosfat-3.2 kg/ P2O5) gübresi kullanılmıģtır. Kalan azotun diğer yarısı bitkiler cm boylandığında tarihinde 10 kg CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat 2.6 kg/n) gübresi uygulanmıģtır. Yabancı ot mücadelesi bitkilerin çıkıģından 5 gün sora tarihinde ilk çapalama iģlemi el çapası ile yapılmıģtır. Yabancı ot mücadelesinde kimyasal 18

31 mücadele yapılmamıģtır. Yabancı ot mücadelesine ait bazı görüntüler ġekil 3.4. te verilmiģtir. Şekil 3.4. Yabancı ot mücadelesine ait bazı görüntüler. Seyreltme-Tekleme iģlemi ve ikinci çapalama iģlemi tarihinde yapılmıģtır. Boğaz doldurma ve üçüncü çapalama iģlemi azotun diğer yarısı verildiğinde tarihinde yapılmıģtır. Seyreltme, boğaz doldurma ve gübreleme iģlemine ait bazı görüntüler ġekil 3.5 te verilmiģtir. 19

32 Şekil 3.5. Seyreltme, boğaz doldurma ve gübrelemeye iliģkin bazı görüntüler. Sulama iģlemi damlama sulama sistemi ile iklim ve toprak koģulları göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyuldukça yapılmıģtır. Toplam altı sulama yapılmıģ son sulama hasattan 1 hafta önce tarihinde yapılmıģtır. Sulama iģlemine ait bazı görüntüler ġekil 3.6 da verilmiģtir. Şekil 3.6. Sulama iģlemine ait bazı görüntüler. 20

33 Deneme alanına zarar verdiği tespit edilen mısır koçan kurduna karģı, ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak 10 gün ara ile iki kez (16-26/07/2015) zirai mücadele ilaçlama iģlemi baģarılı bir Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Zirai mücadele iģlemine ait bazı görüntüler ġekil 3.7 de verilmiģtir. Şekil 3.7. Zirai Mücadele iģlemine ait bazı görüntüler Hasat AraĢtırmada kullanılan mısır çeģitlerinin yarısı silaj verimi ve kalite özelliklerinin tespiti için süt olum dönemi sonu ve hamur olum dönemi baģında (% 50 süt çizgisi oluģtuğunda) tarihinde hasat yapılmıģtır. Diğer yarısı dane verimi ve verim öğelerinin tespiti için tam olum döneminde tarihinde hasat yapılmıģtır. Hasat döneminde her parselde parsel baģlarından 40 cm ve parsel kenarlarında birer sıra kenar tesiri atıldıktan sonra kalan kısımdaki bitkiler hasat edilmiģtir. Hasat iģlemine ait bazı görüntüler ġekil 3.8 de verilmiģtir. 21

34 Şekil 3.8. Hasat iģlemine ait bazı görüntüler Araştırmada İncelenen Özellikler Hasat döneminde her parselde parsel baģlarından 40 cm ve parsel kenarlarından birer sıra, kenar tesiri atıldıktan sonra kalan kısımdaki bitkiler hasat edilmiģ ve bu bitkiler içerisinden tesadüfi olarak seçilen 5 bitki gözlem ve ölçümler için alınmıģtır Silaj Verimi ve Kalite Özelliklerinin Tespitinde İncelenecek Özellikler 1- Bitki Boyu (cm): Her parselden tesadüfî seçilen 5 bitkide toprak yüzeyinden tepe püskülü ucuna kadar olan mesafe cm olarak ölçülmüģ ve ortalaması alınarak bulunmuģtur. 2-Yaprak Sayısı (adet): Her parselden tesadüfî seçilen 5 bitki örneğinde bütün yapraklar sayılmıģ ve ortalamaları alınarak bulunmuģtur. 3-Yaprak Ağırlığı (gr): Her parselden rastgele seçilen 5 bitkinin yaprakları ayrılarak tartılmıģ ve yaprak ağırlığı ortalamaları alınarak gr olarak bulunmuģtur. 4-Yaprak/Sap Oranı (%): Her parselden tesadüfî seçilen 5 bitki örneğinin yaprak ve sap ağırlıkları ayrı ayrı ölçülmüģ, oranlanarak ortalamaları alınarak bulunmuģtur. 22

35 5-Sap Çapı (mm): Her parselden tesadüfî seçilen 5 bitki örneğinin sap kalınlıkları koçanın oluģtuğu boğumun altındaki ilk boğumdan kumpasla ölçülmüģ ve mm olarak ortalamaları bulunmuģtur. 6-Sap Ağırlığı (gr): Her parselden rastgele seçilen 5 bitkinin yaprakları ve koçanları ayrılmıģ sap gövdeleri tartılarak ortalamaları bulunmuģtur. 7-Yeşil Ot Verimi (kg/da): Parseller süt olum dönemi sonu ve hamur olum dönemi baģında toprak yüzeyinden 8 10 cm yükseklikten biçilmiģ ve tartılarak, yeģil ot verimleri (kg/da) olarak hesaplanmıģtır. 8-İlk Koçan Yüksekliği (cm): Her parselden seçilen 5 bitkide ilk koçanların bağlandığı boğum ile toprak yüzeyi arasındaki dikey mesafe cm cinsinden ölçülmüģ ve ortalamaları alınarak bulunmuģtur. 9-Tepe Püskülü Çıkarma Süresi (gün): ÇıkıĢ ile parseldeki bitkilerin % 50 sinde tepe püskülünün görüldüğü tarih arasındaki gün sayısı, tepe püskülü çıkarma süresi olarak alınmıģtır. 10-Koçan Püskülü Çıkarma Süresi (gün): ÇıkıĢ ile parseldeki bitkilerin % 50 sinde koçan püskülünün görüldüğü tarih arasındaki gün sayısı koçan püskülü çıkarma süresi olarak alınmıģtır. 11-Koçan Sayısı (adet): Her parselden seçilen 5 bitkide koçanların sayısı adet olarak belirlenmiģ ve ortalamaları alınmıģtır. 12-Koçan/Bitki Oranı (%): ÇeĢitlere ait her parselden rastgele seçilen 5 bitkinin koçanları, sap ve yapraktan ayrılarak tartılmıģ ve tüm bitki ağırlığına oranlanarak hesaplanmıģtır. 13-Ham Protein Oranı (%): Kalite özelliklerinin tespiti için her parselden alınan iki örnek bitkinin yaprak, sap ve koçanları birbirinden ayrılarak yaģ ağırlıkları tartılarak kese kâğıtları içerisine yerleģtirilmiģtir. Sonra yapraklar etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar 72 ºC 48 saat, sap ve koçanlar ise 72 ºC 72 saat kurutulduktan sonra tekrar tartılmıģ ve sonra ayrı ayrı öğütülerek kilitli poģetlere yerleģtirilmiģtir. Analiz öğütülmüģ örnekte NIRS cihazında mısır silajı kalibrasyon seti kullanılarak belirlenmiģtir. Daha sonra çıkan sonuçların dry matter oranları % kuru maddeye 23

36 dönüģtürülmüģ sonra yaprak, sap ve koçanın numunedeki kuru ağılıklarına göre oranlanarak % olarak belirlenmiģtir. 14-ADF (Asit Deterjan Lif) (%): Kalite özelliklerinin tespiti için her parselden alınan iki örnek bitkinin yaprak, sap ve koçanları birbirinden ayrılarak yaģ ağırlıkları tartılarak kese kâğıtları içerisine yerleģtirilmiģtir. Sonra yapraklar etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar 72 ºC 48 saat, sap ve koçanlar ise 72 ºC 72 saat kurutulduktan sonra tekrar tartılmıģ ve sonra ayrı ayrı öğütülerek kilitli poģetlere yerleģtirilmiģtir. Analiz öğütülmüģ örnekte NIRS cihazında mısır silajı kalibrasyon seti kullanılarak belirlenmiģtir. Daha sonra çıkan sonuçların dry matter oranları % kuru maddeye dönüģtürülmüģ ve sonra yaprak, sap ve koçanın kurutulmuģ numunedeki kuru ağılıklarına göre oranlanarak % olarak belirlenmiģtir. 15-NDF (Nötral Deterjan Lif) (%): Kalite özelliklerinin tespiti için her parselden alınan iki örnek bitkinin yaprak, sap ve koçanları birbirinden ayrılarak yaģ ağırlıkları tartılarak kese kâğıtları içerisine yerleģtirilmiģtir. Sonra yapraklar etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar 72 ºC 48 saat, sap ve koçanlar ise 72 ºC 72 saat kurutulduktan sonra tekrar tartılmıģ ve sonra ayrı ayrı öğütülerek kilitli poģetlere yerleģtirilmiģtir. Analiz öğütülmüģ örnekte NIRS cihazında mısır silajı kalibrasyon seti kullanılarak belirlenmiģtir. Daha sonra çıkan sonuçların dry matter oranları % kuru maddeye dönüģtürülmüģ ve sonra yaprak, sap ve koçanın kurutulmuģ numunedeki kuru ağılıklarına göre oranlanarak % olarak belirlenmiģtir. 16-ADP (%):Kalite özelliklerinin tespiti için her parselden alınan iki örnek bitkinin yaprak, sap ve koçanları birbirinden ayrılarak yaģ ağırlıkları tartılarak kese kâğıtları içerisine yerleģtirilmiģtir. Sonra yapraklar etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar 72 ºC 48 saat, sap ve koçanlar ise 72 ºC 72 saat kurutulduktan sonra tekrar tartılmıģ ve sonra ayrı ayrı öğütülerek kilitli poģetlere yerleģtirilmiģtir. Analiz öğütülmüģ örnekte NIRS cihazında mısır silajı kalibrasyon seti kullanılarak belirlenmiģtir. Daha sonra çıkan sonuçların dry matter oranları % kuru maddeye dönüģtürülmüģ ve sonra yaprak, sap ve koçanın kurutulmuģ numunedeki kuru ağılıklarına göre oranlanarak % olarak belirlenmiģtir. 24

37 Dane Verimi Araştırmasında İncelenecek Özellikler 1-Koçan Boyu (cm): Her parselden rastgele seçilen 5 bitkiden hasat edilen koçanlar, koçan yaprakları alındıktan sonra, koçanın dip kısmından en uç kısmına kadar cm olarak ölçülmüģ ve ortalaması hesaplanmıģtır. 2-Koçan Çapı (mm): Her parselden rastgele seçilen 5 bitkiden hasat edilen koçanlar, koçan yaprakları alındıktan sonra, orta kısımlarından kumpas ile ölçülmüģ ve ortalaması alınarak mm olarak belirlenmiģtir. 3-Koçanda Sıra Sayısı (adet): Hasat edilmiģ koçanlardan rastgele alınan 5 koçanın, her birindeki sıralar sayılmıģ ve ortalaması alınarak kayıt altına alınmıģtır. 4-Sırada Dane Sayısı (adet): Hasat edilmiģ koçanlardan rastgele seçilen 5 koçanın, her bir sırasındaki taneler sayılmıģ ve adet olarak ortalaması kayıt altına alınmıģtır. 5-Bindane Ağırlığı (gr): Her parselden rastgele alınan 5 bitkinin numunelerinin harmanlanmıģ örneklerinden dörder adet 100 dane sayılmıģ bunlar hassas terazide tartılarak ortalaması alınmıģ ve on ile çarpılarak bin tane ağırlığı belirlenmiģtir. Elde edilen değerler % 14 nem esasına göre düzeltilmiģtir. 6-Dane Verimi (kg/da): Her parselden elde edilen koçanlar belli bir süre açık havada kurutulduktan sonra danelenerek tartılmıģtır. Tartılan danelerde nem oranı elektronik ölçme aleti ile belirlenmiģtir. Elde edilen değerlerden % 14 nem esasına göre dekara dane verimleri bulunmuģtur Verilerin Değerlendirilmesi AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler, JMP5.01 istatistik paket programı kullanılarak tesadüf blokları deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuģ ve önemlilik gösteren ortalamalar arası farklılıkların karģılaģtırılmasında LSD çoklu karģılaģtırma testi kullanılmıģtır. 25

38 4. BULGULAR ve TARTIŞMA Bazı mısır çeģitlerinin dane verimleri ile silaj ve kalite özellikleri incelenmiģ ve elde edilen sonuçlar aģağıda sunulmuģtur Silaj Verimi ve Kalite Özellikleri Bitki Boyu (cm) AraĢtırmada kullanılan mısır çeģitlerinin bitki boylarına ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.1 de ve bu özelliğe ait ortalama değerler ve oluģan gruplar ise Çizelge 4.2 de verilmiģtir. Ġncelenen çeģitler arasında bitki boyu bakımından % 5 düzeyinde istatistiki açıdan önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiģtir (Çizelge 4.1). Çizelge 4.1. Bitki boyuna ait varyans analiz değerleri BĠTKĠ BOYU VK SD KT KO F Genel Blok ÇeĢit * Hata *:0.05 düzeyinde önemli Çizelge 4.2. Denemeye alınan mısır çeģitlerinin ortalama bitki boyları (cm) ÇEġĠTLER BĠTKĠ BOYU GRUPLAR* TK AB Calcio BC Hido ABC Everest C Carella BC Cadiz BC Sagunto AB Tavascan A Genel Ortalama %V.K 2.83 *:Aynı sutunda farklı harfleri taģıyan değerler arasındaki fark önemlidir (P 0.05). 26

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 119-125 Geliş Tarihi: 21.11.2003 Bazı Arpa lerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BARTIN DA SORGUM ( Sorghum bicolor (L. ) Moench ) ÇEġĠTLERĠNĠN ĠKĠNCĠ ÜRÜN SĠLAJLIK OLARAK YETĠġTĠRĠLMESĠ Ramazan BAġARAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARLA BĠTKĠLERĠ

Detaylı

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Ölçme-Birimler-Anlamlı Rakamlar Ölçme: Bir nesnenin bazı özelliklerini (kütle, uzunluk vs..) standart olarak belirlenmiş birimlere göre belirlenmesi işlemidir (ölçüm,

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle Konusu

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Endüstriyel Simbiyoz Paneli 16 Ekim 2014 Konya İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2009/09 FINDIK BÜLTENİ 08.10.2009 1- FINDIK ALIMLARI: A) TÜİK verilerine göre 2008 yılı kabuklu fındık üretimi 801 bin ton olup Kurumumuz bu miktarın %46 sını satın

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu. Rapor No:01 25.04.2014 AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu. Rapor No:01 25.04.2014 AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Rapor No:01 25.04.2014 BAŞKANLIĞI NA Komisyonumuza 09.04.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 09.04.2014 tarihli önergesi üzerinde komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması*

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (2), 207-216, 2006 ISSN : 1300-9036 Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Avni BİRİNCİ Koray

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 36-41

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 36-41 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (7) 36-41 MUĞLA İLİ DALAMAN, ORTACA VE FETHİYE İLÇELERİNİN SERA VARLIĞI VE SERA BİTKİSEL ATIK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu

Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 21-32 Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu Alpaslan KUŞVURAN 1 R. İrfan NAZLI

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU

ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU ULUSAL TARIM KURULTAYI HAYVANSAL ÜRETĐMDE SORUNLAR ÇALIŞTAYI RAPORU Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI Tarih: 17 Kasım 2006 Balcalı, Adana Hayvansal üretim, tarım içinde en yüksek katma değer yaratan, doğal kaynakları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU Sektöre ilişkin sorunların tartışılması ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacı ile tüm paydaşların ortak platformlarda buluşması önem taşımakta

Detaylı

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir.

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir. Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu : M. Niyazi KIVILCIM : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Lisans(Yüksek) En Son Bitirdiği Okul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI Oktay ÇELMEN* GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü jeotermal enerji konusundaki deneyim ve güvenilirliği ile, 2008 yılından itibaren ülkemiz genelinde, ilgili

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı