İLAN. Genetik ve Biyomühendislik Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAN. Genetik ve Biyomühendislik 0 0 0. Bilgisayar Mühendisliği 5 5 10. Endüstri Mühendisliği 5 5 10. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 5 5 10"

Transkript

1 Yükseköğretim Kanununun(Saraybosna Kantonu Resmi Gazetesi sayı: 42/13-taranmış metin) 74. ve 75. maddeleri gereğince, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, aşağıdaki ilanı yayınlamaktadır. 2014/2015 Akademik Yılında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Fakültelerine Uzaktan Eğitim için Üçüncü Eğitim Evresi İlk Yıl Kaydı Yaptıracak Öğrenciler İçin BH Vatandaşları Yabancı uyruklu Toplam 1. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doğa Bilimler Bölümü Genetik ve Biyomühendislik Teknik Bilimler Bölümü İLAN I Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2014/2015 akademik yılında üçüncü eğitim evresi ilk yıl öğrencisi olarak olarak uzaktan eğitim görmek üzere 92 öğrenci kabul edecektir. Bu öğrencilerin 46'sı Bosna- Hersek vatandaşı 46'sı ise yabancı uyruklu öğrencilerden oluşacaktır. Belli bir programa Bosna-Hersek içinden yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı takdirde, IUS o program için planlanan öğrenci sayısına, eşit yabancı uyruklu öğrenci kabul etme veya tam tersini uygulama hakkını saklı tutar. Aşağıda belirtilen fakültelere kayıt alınacaktır: Sıra sayısı Organizasynon Birimi/Fakulte Adı Öğrenci Sayısı Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Mimarlık 0 0 0

2 2. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sanat Bölümü Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Sosyal Bilimler Bölümü Sosyal ve Siyasal Bilimler Psikoloji Kültürel Çalışmalar Bölümü Kültürel Çalışmalar İngiliz Dili ve Edebiyatı Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümü Uluslararası ve Halkla İlişkiler Ekonomi ve Yönetim Bölümü Ekonomi Yönetim /Liderlik Çalışmaları II Genel yasal şartlara ek olarak, adayların 3. evre (doktora) eğitimine kabul edilebilmeleri için; Bologna yüksek öğretim modeline göre yüksek lisansını tamamlamış, diğer deyişle 300 AKTS puanı elde etmiş olmaları; veya daha önceki öğrenim modeline göre yüksek lisansını tamamlamış (Bologna ve Bologna öncesindeki yüksek lisans müfredatına göre öğrenimini tamamlayıp Master ünvanını elde etmiş) olmaları, veya öğrenimini Bosna-Hersek dışında tamamlayıp, diploma denklik işlemlerinin tamamlanmasından sonra almış oldukları eğitimin, 3. evre eğitim programlarına devam edebilmek için yeterli olduğu tespit edilmiş olması gerekmektedir. III IUS'ta öğrenim, Bologna eğitim sistemine göre öğrenim modeline uygun olarak düzenlenmektedir. Tüm öğrenim programlarında dersler, İngilizce olarak yapılmaktadır. Yüksek öğretim üçüncü evresi programı (doktora), üç akademik yıl - 6 yarıyıl sürmekte ve 180 AKTS puanını içermektedir. Tüm fakültelerde bir akademik yıl için eğitim ücreti 3.000,00 EURO (Yazı ile; Üçbin AVRO), Bosna Hersek'te ödeme yapan öğrenciler için, yukarıdaki tutar, ödeme günündeki BH Merkez Bankası orta kuruna göre belirlenen Bosna-Hersek para birimindeki eşdeğeri olacaktır.

3 Öğrenci; derslere başarılı olarak katılabilmek, öğretim görevlileri ve idari görevliler ile iletişimi gerçekleştirmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek için, IUS'un genel akitleri ile belirlenmiş teknik şartnamelere uygun olarak bilgisayarına ve internetine engelsiz ulaşımı sağlamakla yükümlüdür. IV Diploma denklik işlemlerinin tamamlanmasıyla aldıkları eğitimin lisansüstü çalışma yapmaya uygun olduğu tespit edilmiş olan yabancı uyruklu adaylar ve Bosna Hersek vatandaşları için aynı başvuru şartları geçerlidir. Üçüncü Evre için başvuran adayların kabulu; adayın akademik ünvanı, önceki akademik çalışmalarının yeterliliği ve araştırma yaptığı bilimsel alanın incelenmesi amacıyla her fakültenin atadığı özel bir Komite tarafından yapılır. Komite, adayın önceki çalışmalarının başvurduğu bölüm ile ne derece uygun olduğunu değerlendirerek, adayın istenen alanda dersleri takip edebilmesi için, ek ders almasına karar verebilir ve nihai kararı adaya bildirir. Komite kabul ve red edilmiş aday listesi hazırlar. İstisnai olarak, Komite nihai karara varmak için belli adaylardan mülakat talebinde bulunabilir. V IUS'ta Yüksek Öğretim Üçüncü Evresine ilk sene kaydı için, adayların aşağıdaki belgeleri gerekir: a) Motivasyon mektubu; Referans mektubu; Bosna Hersek doğumlu adaylar için doğum kayıt örneğinin onaylı örneği; yabancı uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı veya dengi kimlik örneği; Bosna Hersek doğumlu adaylar için vatandaşlık belgesinin onaylı örneği; yabancı uyruklu adaylar için pasaport örneği; TOEFL (Paper-based) asgari 500 puan, IBT (Internet based TOEFL) asgari 70 puan, IELTS (Academic) asgari 6.0. Sertifikaların geçerlilik süresi, sunulan sertifikada belirtilen süredir. sunmaları Adayların başvurdukları Fakülteyi (ve çalışma programını) belirten Başvuru Formu (Bu forma adresinden veya Öğrenci İşleri'nden ulaşılabilir); Yüksek Öğretim İkinci Evre, diğer bir deyimle Yüksek Lisans, diplomasının aslı veya Noter tasdikli örneği Transkript veya Diploma Eki aslı veya Noter tasdikli örneği Yüksek Öğretim Birinci Evre Diploma örneği Öğreniminin önceki evrelerini Bosna-Hersek dışında tamamlamış öğrencilerin, resmi diploma denklik belgesi veya denklik işleminin başlatıldığını gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli örneği. Denklik işleminin başladığını gösteren belge ile başvuran adayların başvuruları, resmi denklik belgesini en geç 31 Mayıs 2015 tarihine kadar teslim etmeleri koşuluyla kabul edilmektedir. Yüksek Öğretimde Üçüncü Evre derecesinde eğitim alabilmek için, yeterli donanım sahibi olmak öğrencinin asli sorumluluğudur. Denkliğin reddedilmesi durumunda, kanun gereği öğrencinin özel öğrenci statüsü kaldırılacak ve öğrenci programa kabul edildiğinde kazandığı tüm hakları kaybedecektir. 6x4 boyutlarda iki fotograf; Adayın İngilizce yeterliliğini kanıtlamak için aşağıdaki belgelerden birinin aslı veya Noter tasdikli örneği: Aşağıda belirtieln uluslararası sınavlardan birinden yeterli not alındığını gösteren resmi belge;

4 b) c) d) e) f) Resmi dili İngilizce olan bir ülkede alınmış lisans veya yüksek lisans diploması; Resmi dili İngilizce olan bir üniversitede bir akademik yıl tamamlandığını gösteren resmi belge; Aşağıda belirtilen lise diplomalarından birine sahip olunması: i. AICE diploma : Cambridge Advanced International Certificate of Education ii. IB diploma : International Baccalaureate; Öğrencinin ana dilinin İngilizce olduğunu gösteren resmi belge; Her akademik yıl başında IUS tarafından organize edilen Yeterlilik Sınavından geçtiğini gösteren resmi belge. 2. ve 3. maddelerde belirtilen belgeler, Bosna-Hersek resmi dillerinden (Boşnakça, Hırvatça veya Sırpça) birinde değilse, aday yeminli bir tercümanca yapılmış çevirinin aslını sunar. İstisnai durumlarda, IUS Öğrenci İşleri belgelerin çevirisini aday adına hazırlatabilir; ancak bu durumda işlemin doğurduğu tüm ücret aday tarafından karşılanır. Eksik ve zamanında teslim edilmemiş başvurular değerlendirilmeyecektir. Başvurular, istenilen belgelerle birlikte (her mesai günü saat 9'dan 16'ya kadar) IUS Öğrenci İşleri'ne elden teslim edilebilir veya taahhütlü posta ile aşağıdaki adrese gönderilebilir. Internacionalni univerzitet u Sarajevu Hrasnička cesta Ilidža Bosna i Hercegovina Ek bilgi için : , telefon numaralarını arayabilir veya e-posta adresine yazabilirsiniz. İlan, tarihine kadar geçerlidir. VI Fakültelere başvuran tüm adayların ön sıralama listesi ve IUS fakültelerine kabul edilen adayların listesi yetkili üniversite makamı tarafından onaylandıktan sonra, başvuru bitiş tarihinden en geç iki gün sonra, ilan panosunda ve web sayfasında yayınlanacaktır. Adaylar, ön sıralama listesi yayınlandıktan sonraki ilk üç gün içinde listeye itiraz etme hakkına sahiptir. IUS, kabul edilen öğrencilerin nihai listesini, ön sıralama listesinin yayınlanmasından en geç sekiz gün sonra yayınlayacaktır. Kabul edilen öğrencilerin kayıtları ve sözleşmelerinin imzalanması, 2014/2015 akademik yılı bahar dönemi ders başlangıcına kadar sürer.

5 In accordance to Article 74 and 75 of the Law on Higher Education ( Official Gazette of the Sarajevo Canton No. 42/13), International University of Sarajevo (IUS) publishes ANNOUNCEMENT For the enrolment into the first year of the third study cycle for distance learning students (DL) at the faculties of the International University of Sarajevo for the 2014/2015 academic year I International University of Sarajevo (IUS) will enroll 92 distance learning students into the first year of the third study cycle for the academic 2014/2015; specifically, 46 students who are citizens of Bosnia and Herzegovina and 46 foreign students. In case IUS does not enroll planned number of students from Bosnia and Herzegovina into specific study program, IUS reserves the right to enroll additional number of foreign students into that study program, up to the total planed number and vice versa. Enrollment will be carried out into the following faculties: No. Name of the Organizational Unit/Faculty Citizens of B&H Number of Students Distance Learning - DL Foreign Students Total 1. Faculty of Engineering and Natural Sciences Department of Natural Sciences Genetics and Bioengineering Department of Technical Sciences Computer Sciences and Engineering Industrial Engineering

6 Electrical and Electronics Engineering Mechanical Engineering Architecture Faculty of Arts and Social Sciences Department of Arts Visual Arts and Visual Communications Design Department of Social Sciences Social and Political Sciences Psychology Department of Cultural Sciences Cultural Studies English Language and Literature Faculty of Business and Administration Department of International Relations and Public Administration International and Public Relations Department of Economics and Management Economics Management/Leadership Studies II In addition to general legal requirements, in order to be admitted into the third cycle of studies (doctoral studies) applicants must have completed Master studies according to the Bologna model of studying, i.e. achieved 300 ECTS points, or completed postgraduate studies according to the earlier model of studying and acquired title of Master of Science (i.e. Bologna and pre-bologna master program curricula), or acquired education outside Bosnia and Herzegovina and undergone equivalence process which enables them to continue their education. III Study at IUS is organized in accordance to the Bologna study system; specifically, in line with the model Lectures on all study programs are conducted in English.

7 Third cycle study (doctoral study) lasts at least three years (six semesters) and it carries 180 ECTS points. Tuition fee for all faculties for one study year is 3.000,00 (three thousand EUR) or if paying in Bosnia and Herzegovina, the equivalent of that amount in Konvertibilna Marka as per exchange rate set by Central Bank of the Bosnia and Herzegovina at the time of payment. In order to successfully attend lecturs, communicate with academic and administrative university staff and to fullfill required academic obligations, student is responsible for maintaing unobstracted access to computer and internet connections with the technical specifications as described in IUS regulations. IV Eligibility to apply is the same for the citizens of Bosnia and Herzegovina and for foreign citizens who have to prove through foreign diploma recognition process that they have gained adequate education to continue their further studies. Decision on admission of candidates into the third cycle study is adopted by special committee appointed at each Faculty for the purpose of evaluating academic title, the content of previous studies and scientific area in which the candidate did his/her research. The committee will evaluate how compatible is candidate's previous education to the study program he applied for, and will decide if the Candidate had to pass additional group of courses to be able to follow lectures of the desired study program, on which candidates will be informed thereof. The committee will prepare a list of all admitted and rejected candidates. Exceptionally, the committee can ask certain candidate to come for an intervirew, in order to decide whether the candidate is admitted or not. V In order to enroll in the first year of the third cycle at IUS, applicants must submit the following documents: Application form in which applicants must indicate the faculty (and study program) to which he/she applies (available at or at the Student Services); Original or certified copy of the diploma of the previous education, i.e. master degree diploma; Original or certified copy of the University Trascript or Diploma supplement; Copy of Bachelor degree diploma; Original or certified copy of the official document recognizing foreign diploma for students who gained their previous education outside Bosnia and Herzegovina or a certificate that process for recognition of a foreign diploma had been initiated. Admitted candidates who had submitted certificate showing that process for recognition of their foreign diplomas had been initiated will be enrolled under condition that they sumbmit official document recognizing their qualification by the May 31, 2015 the latest. It is student's obligation to possess adequate education for studing at the third cycle studies. In case recognition of foreign qualification procedure establishes that student does not fullfill requirements for enrollment into third cycle studies, student status will be revoked under compulsion of law and student will lose all rights which he/she had gained during the study program; Motivation letter; Recommendation letter; Original or certified copy of the birth certificate for citizens of Bosnia and Herzegovina or copy of the national ID card or equivalent document for candidates who are not citizens of Bosnia and Herzegovina; Original or certified copy of citizenship certificate or a passport copy for the applicants who are not citizens of Bosnia and Herzegovina; Two photos, frame 6 cm x 4 cm;

8 11. a) b) c) d) e) f) Original or certified copy of one of the following documents proving English language profeciency: Certificate confirming the candidate achieved the relevant score in the following international exams: TOEFL Paper-based (minimum 500), IBT Internet-Based TOEFL (minimum 70), IELTS Academic (minimum 6.0) The validity period for these scores is as stated on the Score Sheet. Undergraduate/graduate diploma from English speaking countries, Proof of having completed one academic year at a university where English is the official language, Any of the following high school certificates: i. AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education ii. IB diploma: International Baccalaureate Proof that the student is a native English speaker, Proof on successfully passing Proficiency Exam which is organized at the University prior to the commencement of each academic year. In case documents reffered in items 2. and 3. were not issued in one of the oficial lanugages of Bosnia and Herzegovina (Bosnian, Croatian, or Serbian), candidate has to submit original of the translation done by official interpreter; Exceptionaly, Student Affairs Office of IUS can organize the translation of documents on behalf of the candidate, but the candidate has to cover all costs of this procedure. Applications which are incomplete or not received on time will not be taken into consideration. Applications with the required documents are submitted in person (every working day from 9 a.m. to 4 p.m.) to the Student Affairs Office at IUS or via registered mail to: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu Hrasnička cesta Ilidža Bosnia and Herzegovina For further information please call: or or send to: This announcement is open until January IUS will publish preliminary rank-list of all applicants and those who are admitted to the IUS faculties on the IUS notice board and IUS website after it is verified by the competent University body, within two days from the due date for submitting applications for enrolment. Applicants have a right to submit an appeal on the preliminary rank-list within three days from the day it was published. IUS will announce the final list of admitted students no later than eight days after the preliminary rank list has been published. Registration of the admitted students and signing of study contracts will be conducted until the beginning of lectures in Spring semester of academic 2014/15.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır: 2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries:

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries: IMMIGRATION Canada Table of Contents Document Checklist Study Permit Additional Checklist (available in Turkish) Study Permit Ankara Visa Office Instructions For the following countries: Azerbaijan, Georgia,

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü (NEE), demografi alanında eğitim vermek ve nüfusa ilişkin konuların demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık boyutlarını inceleyen araştırmalar

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5.

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GİDEN ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU FORMU / OUTGOING ERASMUS EXCHANGE STUDENTS APPLICATION FORM Daha önce Erasmus değişim programından

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme Değişim Programı Mevlana Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor.

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. IDP IELTS Test Merkezleri- Istanbul IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. İngilizce dil yeterlilikte nitelik kazanmakta amacınız ister yurt içi ya da yurtdışında

Detaylı