Hazırlayan Tarih İmza. Onaylayan Tarih İmza

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan Tarih İmza. Onaylayan Tarih İmza"

Transkript

1 YAZILIM GEREKSİNİMLERİ BELİRTİMİ STANDARDI

2 Hazırlayan Tarih İmza Ö.T Onaylayan Tarih İmza S.B

3 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama İlk revizyon DDIF_11 e göre düzeltildi DDIF_13 e göre düzeltildi DDİF_45 formu sonucunda revizyon atladı DDIF DDIF.194, DDIF DDİF.314 Sayfa No:3/11

4 1. GENEL 1.1. Amaç Bu standart, analiz aşamasından sonra geliştirilecek olan Yazılım Gereksinimleri Belirtimi dokümanının nasıl oluşturulacağı konusuna açıklık getirmektedir. Yazılım Gereksinimleri Belirtimi, bir yazılım ürününün, programın ya da bir özel bir fonksiyonu yerine getiren program parçasının özelliklerini belirten dokümandır. Bu dokümanın hazırlanmasındaki temel amaçlar şunlardır : -Müşteri ve tedarikçi arasında yazılım ürününün ne yapacağına dair bir fikir birliği sağlayacaktır.yazılım tarafından gerçekleştirilecek fonksiyonların tamamının YGB de tariflenmesi, potansiyel kullanıcıların yazılımın kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görmelerine yardımcı olacaktır. -YGB ile yazılımın sınırları belirlenecektir. Sistemin ne yapacağının tüm hatlarıyla belirleneceği bu aşama ile tüm yaşam döngüsü çerçevesi de çizilmiş olacaktır. -YGB dokümanının hazırlanması, müşteriyi tasarım aşamasından önce tüm gereksinimleri göz önüne alması yönünde zorlayacaktır. YGB de belirtilen gereksinimlerin müşteri tarafından dikkatlice incelenmesi, olası yanlış anlamaların, eksikliklerin veya var ise analizdeki tutarsızlıkların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. -YGB de tarif edilen özelliklere göre geliştirilecek ürünün tarifi, proje maliyetinin belirlenmesinde realistik bir temel oluşturacağı gibi fiyat tahminlerinin ve tekliflerinin onaylanmasında da kullanılabilir. -Organizasyonlar, YGB dokümanından kendi organizasyonları için validasyon ve doğrulama planları üretebileceklerdir. YGB, tedarikçi firma, müşteri ya da her iki tarafın temsilcileri tarafından hazırlanabilir. Ancak bu dokümanın her iki taraf tarafından ortaklaşa hazırlanması tercih edilir. Bunun nedeni her iki tarafın da iyi bir YGB hazırlamak için farklı bilgi birikimine sahip olmasıdır. Müşterilerin yazılım geliştirme ve tasarım aşamasını yeterli derecede bilemeyecekleri gibi, tedarikçiler de müşterilerin problemlerini ve iş akışını, doğru ve memnun edici bir sistem yaratacak kadar bilemeyebilirler Uygulama Yazılım projelerinde hazırlanacak Yazılım Gereksinimleri Belirtimleri, bu standardın 2. İçerik maddesinde tanımlanan tüm madde numaralarını içermelidir. Projeye uygun olmayan maddeler boş bırakılabilir ya da ayrı yazılır başka planlara referans verebilir Referans Dokümanlar - Yazılım Gerekleri Belirtimi Rehberi, ANSI/IEEE Std., New York, CSY.01 Analiz Çalışma Yöntemi, CS - CSY.02 Tasarım Çalışma Yöntemi, CS - CSKEK, CS Sayfa No:4/11

5 - Extreme Programming Explained: Embrace Change, Kent Beck, Addison- Wesley, The Rational Unified Process An Introduction, Philippe Kruchten, Addison- Wesley, Object-Oriented Software Construction, Bertrand Meyer, Prentice Hall, Tanımlar Tedarikçi Firma : Bir ürünü sağlayan kuruluş veya kişi Müşteri: Bir ürünü alan kuruluş veya kişi Arayüz : Kullanıcı ile yazılım arasındaki iletişimi sağlayan arabirim Kısıt : Bir olgunun uymak zorunda olduğu kurallar bütünü 1.5. Kısaltmalar YGB: Yazılım Gereksinimleri Bildirimi CSKEK: CS Kalite El Kitabı Sayfa No:5/11

6 2. İÇERİK Kapak Sayfası İmza Sayfası Revizyon Takip Tablosu 1. Giriş 1.1. YGB nin Amacı Ürünün Kapsamı 1.3. Tanımlar, Kısaltmalar 1.4. Referanslar 1.5. YGB Süreç ve Özeti 2. MEVCUT SİSTEMİN ANALİZİ 2.1. Organizasyonel Yapı 2.2. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısı 3. GENEL TANIMLAR 3.1. Ürün Tanımı ve Fonksiyonları 3.2. Kullanıcı Karakteristikleri 3.3. Kısıtlar ve Varsayımlar 4. GEREKSİNİMLER 4.1. Temel Gereksinimler(7/24 çalışabilirlik...vs 4.2. İşlevsel Gereksinimler 4.3. Temel Arayüz Gereksinimleri 4.4. Performans ve Kapasite Gereksinimleri 4.5. Güvenlik Gereksinimleri 4.6. Tasarım Kısıtları 4.7. Diğer Gereksinimler 5. EKLER Sayfa No:6/11

7 2.1. Giriş (YGB Madde 1) Giriş Bölümü, YGB hakkında özet bilgi sağlamalıdır. Genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: YGB nin Amacı(YGB Madde 1.1) YGB dökümanının amacı ortaya konmalı ve kimlere yönelik olarak hazırlandığı belirtmelidir Ürün Kapsamı(YGB Madde 1.2) Bu bölümde üretilecek olan yazılım(lar) isimleriyle tanımlanmalı, ürünün neyi yapacağı ya da yapmayacağı açıklanmalı, yazılımın her uygulaması amaç ve hedefleriyle tarif edilmeli, daha üst seviye özelliklerin (sistem gereksinimleri, özellikler..vb) tanımlandığı kısımlar ile tutarlı olmalıdır Tanımlar, kısaltmalar(ygb Madde 1.3) YGB dokümanının doğru biçimde yorumlanması için gerekli tüm tanımlar ve kısaltmalar bu bölümde verilmelidir. YGB içindeki bölümlere ya da diğer dokümanlara referans verilebilir Referanslar(YGB Madde 1.4) Bu bölümde tüm YGB dokümanı içinde referans verilen dokümanlar listelenmeli, bu dokümanların her biri başlıklarına, varsa rapor numaralarına, tarihlerine ve basımevlerine göre tanımlanmalıdır. Ayrıca bu dokümanların elde edilebileceği kaynaklarda verilmelidir YGB Süreç ve Özeti(YGB Madde 1.5) Analiz safhasında neler yapıldığının (toplantılar gibi) anlatıldığı analiz süreci veygb dokümanının içeriğinde bundan sonra hangi bölümler olduğu kısaca anlatılmalıdır Mevcut Sistemin Analizi(YGB Madde 2) Organizasyonel Yapı(YGB Madde 2.1) YGB Dokümanının bu bölümünde ürün geliştirilecek kurumun organizasyonel yapısı tanımlanacaktır Bilgi Teknolojileri Alt Yapısı(YGB Madde 2.2) Kullanılmakta olan mevcut bilgi sistemi alt yapısı kısaca tanımlanacaktır Var ise mevcut veri modeli belirtilecektir. Bu bölüme veri modelleri eklenmeyecek sadece YGB ekinde verilecek veri modeline referans verilecektir Genel Tanımlar(YGB Madde 3) YGB dokümanının bu bölümü, ürünü ve ürünün gereksinimlerini etkileyen genel faktörleri tanımlamalıdır. Bu bölümde özel ihtiyaçlar belirtilmemeli, onun yerine gerekli altyapı sağlanmalıdır. Sayfa No:7/11

8 Ürün Tanımı ve Fonksiyonları(YGB Madde 3.1) Bu bölümde geliştirilecek olan ürünün ne olduğu ve hangi fonksiyonları yerine getireceği (İşlevsel Gereksinimler başlığı altında detaylı gereksinimleri bütünleyecek bir biçimde ) anlatılacaktır Kullanıcı Karakteristikleri(YGB Madde 3.2) YGB dokümanının bu bölümü hedeflenen kullanıcı kitlesinin eğitim seviyesi, deneyimleri, teknik uzmanlıkları gibi genel özelliklerinin açıklandığı bölümdür Kısıtlar ve Varsayımlar(YGB Madde 3.3) Bu bölümde, Düzenleyici politikalar Hafıza kısıtları Donanım kısıtları Diğer uygulama arayüzleri Paralel işlemler Denetleme fonksiyonları Kontrol fonksiyonları Üst-seviye dil gereklilikleri Haberleşme protokolleri Güvenilirlik gereklilikleri Uygulamaların kritikliği Güvenlik ve emniyet hususları, ndan oluşan yazılım geliştiricilerin seçeneklerini kısıtlayan maddeler, ve YGB dokümanında listelenen ihtiyaçların herbirini etkileyen faktörler varsayımlar olarak belirtilir. Bu bölümde ayrıca sistemin ileriki versiyonlarına ertelenebilecek ihtiyaçlardan bahsedilmelidir. Bu bölümde belirtilen faktörler yazılım için tasarım kısıtları olmayıp (ki bunlar Tasarım Kısıtları başlığı altında belirtilecektir) değişmeleri halinde YGB de belirtilen ihtiyaçları etkileyen unsurlardır Gereksinimler(YGB Madde 4) Temel Gereksinimler(YGB Madde 4.1) Yazılım ürünününün sahip olması gereken temel gereksinimler bu bölümde anlatılır. 7/24 çalışabilirlik, genişleyebilirlik, esneklik, ölçeklenebilirlik, güvenlik, kullanım kolaylığı...vb. Kalite gereksinimleri doğrulanabilir (verifiable) tanımlanmalıdır. Sayfa No:8/11

9 İşlevsel Gereksinimler(YGB Madde 4.2) Bu bölümde geliştirilecek olan ürünün sağlayacağı tüm fonksiyonlar tanımlanacaktır. Sistem çözümleme aşamasında üretilen nesneye yönelik çıktılar (Kullanım Durumu Diyagramları, Aktörler, Kullanım Durumları vb.) bu bölüm ve ekinde belirtilecektir Temel Arayüz Gereksinimleri(YGB Madde 4.3) Herbir sistem arayüzü bu bölümde listelenmeli, sistem ihtiyaçları ve arayüz tanımlarının gerçekleştirilecek sisteme uyması için yazılımın fonksiyonelliği tanımlanmalıdır. Bu arayüzler Kullanıcı Arayüzleri, Donanım Arayüzleri, Yazılım Arayüzleri, İletişim Arayüzleri ve Dış Arayüzler olabilir. Kullanıcı Arayüzleri Yazılım ürünü ile kullanıcısı arasındaki her bir arayüzün mantıksal özellikleri açıklanmalıdır. Bu özellikler, yazılım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olan ekran formatları, pencere görünümleri, menü ya da rapor içerikleri, programlanabilir fonksiyon tuşları gibi konfigürasyon özellikleridir. Ayrıca arayüzler ile sistemin kendisini kullananlara nasıl görünmesi gerektiği de tarif edilmelidir. Donanım Arayüzleri Burada yazılım ürünü ile donanım bileşenleri arasındaki her bir arayüzün mantıksal özellikleri verilmelidir. Bunun yanında örnek olarak; hangi cihazların destekleneceği, nasıl ve hangi protokollerle destekleneceği gibi noktalar da belirtilmelidir. Yazılım Arayüzleri Diğer gerekli yazılım ürünlerinin kullanımı ve ürünün yazılımlar ile olan arayüzleri burada ortaya konmalıdır. Gerekli her bir yazılım ürünü için, isim, spesifikasyon numarası, versiyon ve kaynak belirtilmelidir. Tanımlanan her bir arayüz, mesaj içeriği ve format yönünden açıklanmalıdır. İletişim Arayüzleri Yerel ağ protokolleri..vs gibi iletişim arayüzleri burada açıklanmalıdır. Dış Arayüzler Dış Sistemlerle ilgili arayüzler bu bölümde belirtilmelidir Performans ve Kapasite Gereksinimleri(YGB Madde 4.4) Bu bölüm yazılımın hem statik hem dinamik nümerik ihtiyaçlarının belirtildiği kısımdır.statik nümerik ihtiyaçlar aşağıdakileri içerebilir: -Desteklenecek terminal sayısı -Desteklenecek kullanıcı sayısı -Kullanılan bilginin miktar ve tipi Dinamik nümerik ihtiyaçlar ise normal ve uç iş yükü durumlarında gerçekleştirilecek işlem ve transaction sayılarını içerebilir. Tüm bu ihtiyaçlar ölçülebilir olmalıdır. Sayfa No:9/11

10 Geliştirilecek sistemde yeni belge/kayıt eklenmesi, günleme ve raporlama gibi işlemlerde veri hacmi, güvenlik ve veri kontrolleri gözönünde bulundurularak kullanıcının kabul edeceği performans ve kapasite gereksinimleri de bu bölümde belirtilecektir Güvenlik Gereksinimleri(YGB Madde 4.5) Bu bölümde geliştirilecek sistem ile ilgili Gizlilik, Bütünlük ve Elverişlilik temel gereksinimlerinin yanında, İnkâr Edememe, Güvenilirlik gibi ikincil gereksinimlerden ihtiyaç duyulanlar tanımlanacaktır. Bu bölüm, Temel Gereksinimler altında bahsedilen güvenlik maddesi ile bütünler olmalıdır. Bu bölümde asgari aşağıdaki hususlardan uygulanabilir olanlar ele alınmalıdır: Sistemin dış arayüzlerine ilişkin güvenlik gereksinimleri: Dış arayüz, yetkili kullanıcılara ihtiyaçları olan erişim hakkını verirken dışarıdan gelecek saldırılara karşı da güçlü bir koruma sağlamalıdır Sistemin katmanlari arasında veri/bilgi alışverişi sırasında duyulan güvenlik gereksinimleri: Sayısal sertifika ve buna bağlı olarak iki yönlü SSL kullanımı yöntemi, gibi yöntemlerin gerekliliği belirtilmelidir Tanıma/kimlik doğrulama/yetkilendirme gereksinimleri: Sistemin değişik noktalarına kullanıcı/program giriş çıkışları sırasında, sisteme girecek olan varlığın kimliğinin belirlenmesi gereklidir. Temelde kullanılan dört tip kimlik doğrulama yöntemi bulunur: o Bilinen bir şey (örneğin parola) o Sahip olunan bir şey (örneğin akıllı kart, usb jeton gibi) o Biyolojik olarak sahip olunan bir şey (Retina, iris, parmak izi gibi) o Bir davranış şekli (Islak imza, el yazısı karakteri gibi) Sistemin her bir giriş noktası için kimlik doğrulama ihtiyaçları belirtilmelidir. Kullanıcıların hangi sistemde hangi yetkiye sahip olacakları bir gereksinim olarak ortaya konmalıdır Veritabanı güvenlik gereksinimleri Veritabanına erişim kısıtları ile ilgili gereksinimler tanımlanmalıdır. Veritabanında saklanan bilginin kritiklik seviyesine göre ihtiyacı olan koruma şekillerine ait gereksinimler (kriptografik yöntemler dahil) tanımlanmalıdır. Veritabanında tutulacak parola bilgisinin güvenliği için duyulan gereksinimler tanımlanmalıdır Kriptografik fonksiyon gereksinimleri Gizli anahtarlı algoritmalar Açık anahtarlı algoritmalar Sayısal imza algoritmaları Sayfa No:10/11

11 Özet fonksiyonları Rastgele sayı üreteçleri Açık anahtar altyapısı Akıllı kart ve benzeri sayısal imza araçları gibi teknolojilerden hangilerine gereksinim duyulabilecegi belirtilmelidir Kriptografik anahtar yönetim gereksinimleri Eğer PKI gibi geniş kapsamlı Kriptografik bir sistem kullanılıyorsa, bu sistemde anahtar dağıtımının nasıl yapılacağı ile ilişkin gereksinimler tarif edilmelidir Elektronik imza gereksinimleri Sistemde elektronik imza kullanılacaksa bununla ilgili gereksinimler ve beklenen Kriptografik özellikler ifade edilmelidir. Yurt içi projelerde, bu güvenlik önlemleri yasal dayanağa ihtiyaca duyulacak şekilde kullanllacaksa, bu gereksinimler, 5070 sayılı Elektronik İmza Yasası ve bu yasa ile ilgili çıkmış yönetmeliklerle uyum içinde olmalıdır İşletim sistemi dosyalarına ve komutlarına erişim sınırlaması ile ilgili gereksinimler Sistem geliştiricilerin ve çalışanların sisteme ait sunuculara erişen kullanıcıların, yetki seviyelerine göre işletim sistemi komutlarına ve dosyalarına erişimlerinin uygun biçimde sınırlandırılması ile ilgili gereksinimler belirlenmelidir Sistem test verisinin kullanımının güvenliğinin garanti altına alınması ile ilgili gereksinimler Sistemi test etmekte kullanılan veri, gerçek sistemden fiziksel olarak ayrılacak sekilde Test verisine erişim hakları belirlenmelidir Tasarım Kısıtları(YGB Madde 4.7) Standartlar, donanım sınırlamaları..vs tarafından getirilen tasarım kısıtları burada verilmelidir Diğer Gereksinimler(YGB Madde 4.8) Yukarıda bahsedilmeyen gereksinimler (örn: işletim gereksinimleri) bu bölümde belirtilir Ekler(YGB Madde 5) Sayfa No:11/11

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

Web Uygulamaları Koruma Profili

Web Uygulamaları Koruma Profili Web Uygulamaları Koruma Profili SÜRÜM 1.0 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KASIM 2013 1 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 1. Koruma Profiline Giriş... 6 1.1. Koruma Profili Referansı... 6 1.2. Amaç ve

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ

İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ Burak Bayoğlu, BTYÖN Danışmanlık Bilgisayar sistemlerinin temel işletim altyapısını oluşturan işletim sistemleri, sistem üzerinde çalışan diğer uygulama ve servislere de güvenlik

Detaylı

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri BASKI 1 (Temmuz 2001) i ii KUZEY ATLANTİK PAKTI TEŞKİLATI ASKERİ SATANDARDİZASYON AJANSI (MAS) NATO YAYIN MEKTUBU Temmuz 2001 1.

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0006 ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU SÜRÜM 1.00 19.11.2007 Hazırlayan: Dinçer Önel P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ (Taslak Sürüm 1.0) Bilgi Toplumu Dairesi ŞUBAT 2005 Bu Rehberle ilgili sorularınız

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek WEB VE ÇOKLU ORTAM GELİŞTİRİCİSİ Seviye 5 I Referans Kodu 13UMS0288-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU. Sürüm 1.0

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU. Sürüm 1.0 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU Sürüm 1.0 13 MART 2015 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ÖKC TSM MERKEZİ TEKNİK KILAVUZU Amaç MADDE 1 (1) Bu kılavuzun amacı,

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI İlk yayınlanma: 01.10.2013 R2: 05.01.2014 R3: 24.03.2014 R4: 15.04.2014 R5: 02.05.2014 R6: 16.05.2014 R7: 28.05.2014 Bu dokümana

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ SSL SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI (SSHS) İÇİN İDARİ VE TEKNİK YETKİLENDİRME PROGRAMI Sürüm 1.0 01.12.2013 Revizyon Tarihçesi Sürüm Tarih Güncelleme 0.1 30.06.2013 Şablon oluşturuldu.

Detaylı

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 1 Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Dilek YÜKSEL CİVELEK Hamide KARAHAN TURAN Eylül 2010 01 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1 İş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı Bu yazı, ticari bir uygulama ortamında Açık Anahtar Altyapısının (AAA) kullanımını incelemektedir. Bunun için kurumların güncel güvenlik kaygılarından başlayarak

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı