BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ"

Transkript

1 Endüsri Mühendisliði Dergisi Cil: 21 Sayý: 1 Sayfa: (4-16) Makale BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Aras BARUTÇUOĞLU *, Derya DEMİRTAŞ, Beül DİLAN, Ruken DÜZGÜN Mura KÖKSALAN, Seçil SAVAŞANERİL Ora Doğu Teknik Üniversiesi-Endüsri Mühendisliği Bölümü, Ankara Geliş Tarihi: 5 Mayıs 2008; Kabul Ediliş Tarihi: 8 Temmuz 2009 Bu makale 1 kez düzelilmek üzere 84 gün yazarlarda kalmışır. ÖZET Bu çalışmada oomobil ve hafif icari araçlar üreen ve bu araçları gelen siparişlere göre TIR larla bayilere dağıan bir firma için, dağıım maliyelerinin düşürülmesi amacıyla dağıım merkezleri açma kararları analiz edilmiş ve dağıımın daha sisemaik yapılmasına yönelik bir karar-desek sisemi oluşurulmuşur. İki al problem incelenmişir: (i) Gemi ile aşımacılıka kullanılacak dağıım merkezleri yer seçimi, (ii) Siparişlerin farklı roalara sahip TIR lara yüklenmesini sağlayacak bir karar-desek sisemi asarımı. Her iki problem için de karışık amsayı programlama modelleri oluşurularak çözüm alernaifleri belirlenmişir. Dağıım merkezi yer seçimi kararında değişik senaryolar için farklı liman bölgelerinin kullanıldığı gözlemlenmiş, olası kâr poansiyelleri oraya konmuşur. Günlük TIR yükü oluşurma kararlarının ise önerilen karar-desek sisemiyle, mevcu dağıım maliyelerine yakın maliyelerle çok kısa sürede verilebildiği görülmüşür. Karar vericinin ecrübesine ve yeeneklerine bağlı olmaksızın sisemaik bir şekilde çözüm sağlayan karar-desek sisemi, aynı zamanda şu anda yapılan üm işlemlerin yapılmasına olanak verecek esneklikedir. Anahar Kelimeler: Dağıım merkezi yerleşirme, deniz aşımacılığı, dağıım planlama, karar desek sisemi VEHICLE DISPATCH AND DISTRIBUTION CENTER LOCATION PROBLEM FOR AN AUTOMOTIVE FIRM ABSTRACT In his sudy, we analyze he disribuion decisions of a company operaing in he auomoive secor. The wo subproblems discussed are: (i) how o locae disribuion ceners ha will operae as cross-dock poins o minimize he oal disribuion coss, (ii) o design a decision suppor sysem o deermine he daily roues and ruck-load mixes. Two mixed ineger programming models are solved for his purpose. For he disribuion cener locaion problem, differen harbors are found opimal for differen scenarios and poenial savings are evaluaed. I is observed ha daily ruck-loading decisions are given wih nearly he same coss bu in a more rapid, accurae, and a sysemaic manner. The proposed decision suppor sysem does no only eliminae he dependence on he experience of he saff bu also provide flexibiliy in ruck-loading decisions. Keywords: Locaing disribuion ceners, mariime ransporaion, disribuion planning, decision suppor sysem * İleişim yazarı 4

2 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi 1. MEVCUT DURUM Bu çalışmada, oomoiv seköründe faaliye göseren bir firmanın dağıım merkezi yerleşim ve dağıım problemi ele alınmakadır. Projenin gerçekleşirildiği 2007 yılında araç üreim kapasiesi ade seviyesindedir ve yeni çıkan modellerle kapasienin bir yıl içinde e çıkarılması planlanmakadır. Şirkein yur içinde 46 ilde 81 ade bayisi bulunmakadır. Üreilen araçlar herhangi bir dağıım merkezine uğramadan fabrikadan bayilere dağıılmakadır. Nakliye, bağımsız nakliye şirkeleri arafından yapılmaka ve nakliye ücrei firma arafından ödenmekedir. Dağıım maliyeleri oplam lojisik maliyelerinin önemli bir kısmını oluşurmakadır. Projenin amacı, dağıım maliyelerinin düşürülmesi için hâlihazırdaki dağıım siseminde hangi sraejik değişikliklerin ve iyileşirmelerin yapılabileceğinin bir analizinin yapılmasıdır. Bayiler, firmaya aleplerini yerli araçlar için her 15 günde bir, ihal araçlar için ise her 30 günde bir bilgi sisemi aracılığıyla ilemekedir. Ancak, bayinin soğunda müşerinin isediği araç yoksa bayi acil alep başlığı alında, sipariş periyoduna bağlı olmaksızın da sipariş verebilmekedir. Tüm siparişler edarik zinciri lojisik biriminde oplanır. Tedarik zinciri lojisik birimi, her akşam günlük kesin sipariş lisesini sevkiya birimine ileir. Sevkiya biriminin görevi araçları TIR lara aamak ve TIR ların uğrayacağı bayileri belirlemekir. Bu aama sırasında TIR ların kapasiesi ve ücrelendirme göz önüne alınmakadır. Araçların uzunluk ve yükseklikleri modelden modele değişiği için yüklenebilecek araç sayısı yerleşirilen araç ipine göre değişmekedir. Dağıım ücreleri mesafeyle doğru oranılıdır. Bir TIR a konulan üm araçların aşıma ücrei, TIR ın gideceği en uzak mesafe üzerinden ödenmekedir. Bir TIR a birden fazla ilin alebinin konulması isenmeyen bir durumdur, çünkü bu durumda yakın iller için de uzak il ücrei ödenmekedir. Firma, alebin birikmesi amacıyla siparişleri dör güne kadar bekleme hakkına sahipir. Böylece, uzak mesafe üzerinden ücrelendirmenin yaraığı dezavanaj azalılabilir. Dör günün sonunda ilin alebi TIR ı amamen doldurmazsa, mümkün olan en yakın illerdeki aleplerle birleşirilerek TIR ların dolu gimesi sağlanır. Ücrelendirme poliikası ve kapasie kısıı, aama işlemini karmaşık bir hâle geirmekedir. Bu işlem mevcu durumda bir sisem olmaksızın manuel olarak yapılmaka ve büyük ölçüde işlemi yapan personelin ecrübesine dayanmakadır. Araçları TIR lara aama işleminin sisemaik olarak gerçekleşirilmesi projenin bir diğer amacıdır. 2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Dağıım maliyeinin düşürülmesi için yapılabilecek sraejik değişiklikler firmanın da iseği ile bayilere yakın yerlerde dağıım merkezleri oluşurmak olarak belirlenmişir. Olası dağıım merkezleri olarak limanlar düşünülmüşür. Araçların fabrikadan limanlara gemilerle, limanlardan bayilere TIR larla aşındığı durumda maliyei enazlayan bir liman seçme ve dağıım modeli asarlanmışır. Çalışmada dağıım merkezi seçimi için önerilen model, ikiseviyeli kesikli ağ asarımı problemleri içinde yer alan depo yerleşim ve dağıım modelidir. Kesikli ağ yerleşim problemlerinin bir incelemesi Curren vd. (2001) de bulunabilir. Problemde göz önünde bulundurulan maliyeler: Her liman için araç başına liman kiralama maliyei, sefer başına gemi ile aşıma maliyei, gemi ile aşıma süresince envaner uma maliyei ve dağıım maliyeidir. Bu maliyelere bakıldığında, ele alınan problem klasik bir yerleşim probleminden birkaç yönü ile ayrılır: Öncelikle depo yerleşimi için sabi bir maliye yokur. Sabi bir maliye olmadığı için diğer maliyelerin zamanla aynı oranda aracağını ya da azalacağını varsaymak mümkündür (Sabi ve periyodik maliyelerin aynı modelde göz önünde bulundurulduğu bir çalışma için bakınız Köksalan ve Süral, 1999). Limanlarda (dağıım merkezlerinde) kapasie kısıı olmamakla birlike fabrikadan limanlara araç gönderiminde gemi kapasiesi bir kısı oluşurmakadır. Dolayısıyla dağıım maliyei basamaklı bir yapıya sahipir. Karabakal vd., (2000) de yapılan çalışmada Volkswagen 5

3 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril firması için bir ağ asarım problemi ele alınmış ve modelde basamaklı dağıım maliyei yapısı göz önünde bulundurulmuşur. Ele alınan problemde ayrıca bir geminin birkaç limana uğrayarak araç indirmesi de göz önünde bulundurulmakadır. Deniz aşımacılığı lieraüründe gemilerin birkaç limana uğrayarak yük indirip bindirmesini göz önünde bulunduran ve maliyei enazlayan roalama modelleri bulunmakadır. Gemi roalama ve çizelgeleme üzerine bir inceleme Chrisiansen vd., (2004) e yapılmışır. Ele alınan problem gemi roalama lieraüründe yer alan problemlere kıyasla oldukça basi bir yapıya sahip olmakla birlike iki-seviyeli depo yerleşimi ve gemi roalama problemlerinin kesişiminde yer aldığı belirilebilir. Problemde bazı basileşirici varsayımlar yapılmışır. Makalenin ikinci kısmında deaylıca bahsedildiği gibi bayilere dağıım bağımsız dağıım şirkeleri arafından yapılmakadır ve maliye yapısı oldukça karmaşıkır. Dağıım merkezi yer seçimi modelinde, araçların limanlardan bayilere dağıımının lineer bir maliye yapısına sahip olduğu varsayılmışır. Roalama kararları Türkiye'nin liman yerleşim yapısı düşünülerek birkaç seçeneğe indirgenmişir. Bu basileşirici varsayımlar ve problem ölçeğinin küçüklügü depo yerleşim probleminin sandar çözücülerle çözülebilmesini sağlamakadır. Makalenin ikinci bölümünde TIR yükleme problemi ele alınmışır. TIR yükleme problemi kapasieli çoklu araç roalama probleminin bazı özelliklerini aşımakla birlike dağıım maliyeinin yapısından dolayı farklılıklar da içermekedir. Araç roalama problemlerinde maliye ziyare edilen nokalar arası oplam uzaklığa göre hesaplanırken, bu problemde oplam maliye gidilen en uzak nokaya göre hesaplanır. Bu yapı, problemi özel bir maliye yapısı alındaki bir genelleşirilmiş aama ya da bidon yükleme problemine dönüşürmekedir. Bidon yükleme problemi NP-zor problemler sınıfındadır, lieraürde bu probleme çözüm yaklaşımları ile ilgili çalışmalar bulunmakadır. (Bakınız Dycknoff, 1990). Ele alınan problemin karmaşık yapısı bazı varsayımlarla basileşirilmişir: Örneğin, büün alep nokalarını ek bir kümede düşünmek yerine opimal çözümde bulunma olasılığı çok düşük olan çözümler başan elenmişir. Bu eleme alep nokalarını kümelere ayırmaya karşılık gelir. Her küme birbirinden bağımsız ele alınmışır. Basileşirilmiş modelin çözümünde sandar çözücüler kullanılmışır. 3. DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Dağıım merkezi yer seçimi probleminde olası dağıım merkezleri olarak limanlar düşünülmüşür. Limanlara, firmaya en yakın limandan gemiyle oplu aşıma yaparak dağıım maliyeinin düşürülmesi hedeflenmekedir (Firmaya çok yakın bir liman bulunmakadır). Limanlara yakın illerdeki bayilerin alepleri de açılacak dağıım merkezlerinden TIR lar aracılığıyla karşılanacakır. Proje hakkında daha deaylı bilgiye sisem asarımı proje raporundan ulaşılabilir (Baruçuoğlu vd., 2007). Kullanılabilecek alernaif limanlar espi edilirken, liman kapasieleri ve limanların alebin yoğun olduğu bölgelere yakınlıkları dikkae alınmışır. Türkiye de oomoiv seköründe bu uygulamanın bir benzerinin bulunmaması, maemaiksel modelin çözümünde kullanılacak verilerin oplanmasında sıkınılara yol açmışır. Bu verilerin oplanması esnasında aşımacılık yapan bazı şirkelerle ileişim kurulmuş ve maliye paramereleri belirlenmişir. Örneğin, gemi maliyeleri hesaplanırken farklı kapasiedeki gemilerin farklı maliye kalemleri için (limana yanaşma, limandan ayrılma, yakı/gün, kiralama/gün, vinç maliyei, işçilik vs.) kullanılacak değişik kasayılar, şirkeen elde edilen ve gerçekleşen bazı gemi aşımacılık maliyeleri analiz edilerek hesaplanmışır. Liman kiralama maliyeleri ise Derince Limanı (İzmi) ile yapılan görüşmeler sonucu benzer şekilde belirlenmişir. Birkaç farklı limanla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı için, diğer büün limanların kiralama fiyalarının Derince Limanı nın fiyaları ile aynı olduğu varsayılmışır. Bu fiyaların değişik seviyeleri 6

4 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi göz önünde bulundurularak, kararların iyimser ve köümser fiya seviyeleri ile nasıl değişiği incelenmişir. Analiz aşamasında birçok anlamlı alernaif üzerinde çalışılmışır. Ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla geminin başka firmalarla orak kullanılması da bu alernaiflerden biridir. Modelde alernaif 7 liman ve 47 alep nokası vardır. Kullanılabilir gemiler 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 ve 5000 araç kapasieli olmak üzere 10 çeşiir. Gemiler birden fazla limana uğrayarak yük indirebilir. Modelleme aşamasında aşağıdaki varsayımlar yapılmışır: 3.1 Varsayımlar 1. Dağıım merkezleri sadece limanlarda açılabilir. 2. Modelin doğrusal olabilmesi için gemi gönderim sıklıkları girdi olarak alınmışır. 3. Taşıma maliyei aşınacak araç sayısı ile doğru oranılıdır. 4. Acil alepler firmadan TIR larla karşılanacakır. Bayilerin bir ay öncesinden sipariş eikleri normal alepler ise gemilerle dağıım merkezlerine ek seferde gönderilecekir. Araçlar, limanda TIR lara aama işleminin yapılmasından sonra bayilere ulaşırılacakır. 5. Araçların TIR lara aanması işlemi en fazla bir gün sürmekedir. Bu sebeple, araçlar dağıım merkezinde bir günden fazla beklemeyecekir. 6. Limanda araçları bir gün umanın maliyei, Derince limanından edinilen bilgiler doğrulusunda hesaplanacakır. Bu değer, üm limanlar için yaklaşık olarak geçerlidir. j: Bayiler (j=1,2,...,45) : Periyolar (=1,2,...,12) g: Kapasielerine göre gemi ipleri (g=1(750 araç), 2(1000 araç), 3(1500 araç), 4(2000 araç), 5(2500 araç), 6(3000 araç), 7(3500 araç), 8(4000 araç), 9(4500 araç), 10(5000 araç)) a ij a 00 Paramereler : i konumundan (fabrika ya da liman) j bayisine periyodunda araç başına TIR la aşıma maliyei (TL/araç) : Fabrikadan en yakın limana araç başına TIR la aşıma maliyei (TL/araç) Lim i : i limanı için araç başına liman kiralama maliyei (TL/araç) l ig : Fabrikadan i limanına g ipi gemiyle sefer başına aşıma maliyei (TL/sefer) Te i : Fabrikadan i limanına edarik süresi (gün) s : Araç başı sok uma maliyei (TL/araç) D j : j bayisinin periyodundaki alep mikarı (araç) C g : g ipi geminin kapasiesi (araç) Karar Değişkenleri X ij : i konumundan j bayisine periyodunda gönderilen araç sayısı m i : uğrayacağı son liman i limanı olan gemiye periyodunda yüklenen araç sayısı ind i : i limanına periyodunda indirilen araç sayısı b ig = 1 eğer i limanına periyodunda g ipi gemi gönderiliyorsa = 0 aksi hâlde Modelin amaç fonksiyonu ve kısıları aşağıdaki gibidir: 3.2 Dağıım Merkezi Yer Seçimi Modeli Kümeler 7 Enazla Z= Z= Z= Z= Z= Z= aa ij a ij.x ij.x ij.x ij + ij a a + + ij a.x ij.x ij.x + ij + ij + j j j i i i i: Fabrika ve olası dağıım alanları (i=1(fabrika), 2(İzmir), 3(Analya), Z= 4(Samsun), a ij.x ij + 5(İsanbul), Lim i.indl i ig.b + ig + j i i g i i i i 6(Tekirdağ), 7(Mersin)) l ig.b ig + Te i.s. ind i + a 00.m i i i j j ij i i i i l ig l ig.b.b ig ig l l + + ig l.b ig.b ig.b + ig ig + + Lim Lim i.ind i i.ind i i + i Lim Lim Lim + + i.ind i.ind i.ind i + i + i + Te Te Te i.s. i.s. i.s. ind ind i i Te i Te i.s. Te i.s. ind i.s. ind i ind a+ i a 00 a 00 + i.m 00.m +.m i i i a 00 a.m 00 a 00.m i.m i i i i i i i i i i i g g g i i i g g ig i i i i i

5 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril i j Kısılar m i g X ij = D j,j (1) X ij = ind i,i (2) b ig.c g,i (3) m i = ind i i = 2,4,5,7, (4) m i = ind i-1 + ind i i = 3,6, (5) X ij, m i, ind i 0 i, j, (6) b ig 0-1 de i keni i, g, (7) Toplam aşıma maliyeini göseren amaç fonksiyonu Z nin en aza indirilmesi hedeflenmekedir. Toplam aşıma maliyeindeki ilk erim TIR la aşıma maliyeini, 2. erim limanda bir günlük sok alanı kiralama maliyeini, 3. erim gemiyle aşıma maliyeini, 4. erim ransi envaner maliyeini ve 5. erim fabrikadan en yakın limana aşıma maliyeini belirmekedir. Kısı(1); periyodunda üm konumlardan j bayisine gönderilen araç sayısının, aynı periyoa j bayisinin alep eiği araç sayısına eşi olmasını sağlar. Kısı(2); periyodunda i konumundan üm bayilere gönderilen araç sayısının, aynı periyoa o konuma gemiden indirilen araç sayısına eşi olmasını sağlar. Kısı(3); uğrayacağı son liman i limanı olan gemiye periyodunda yüklenen araç sayısının, i limanına periyodunda gönderilen geminin kapasiesinden fazla olmamasını sağlar. Kısı(4); i limanına giden gemiye periyodunda yüklenen araç sayısının, o limana o periyoa gemiden indirilen araç sayısına eşi olmasını sağlar. Kısı(5); uğrayacağı son liman i limanı olan gemiye periyodunda yüklenen araç sayısının, gemiden o limana ve daha önce uğradığı limana o periyoa indirilen araç sayısına eşi olmasını sağlar. Buna göre Analya(3) isikameli gemiye yüklenen araç sayısı Analya(3) ve İzmir(2) limanlarında indirilen araç sayısına eşi olmalıdır. İsanbul(5) ve Tekirdağ(6) için de benzer durum geçerlidir. Kısı (6) ve Kısı (7); değişkenlerin ipini ve özelliklerini belirleyen kısılardır. 4. DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ ÇÖZÜMLERİ Dağıım merkezlerinin nerelerde açılacağına karar vermek için model öncelikle, 2008 yılı alep projeksiyonu, halihazırdaki sefer başına gemi ile aşıma maliyei (ya da gemi kiralama maliyei) ve Derince Limanı için elde edilen araç başına liman kiralama maliyei bilgileri kullanılarak çalışırılmışır. Daha sonra çözüme en çok eki eiği düşünülen üç fakörün (alep, sefer başına gemi ile aşıma maliyei ve liman kiralama maliyei) farklı seviyeleri düşünülerek model ekrar çalışırılmış ve kararların bu fakörlere duyarlılığı analiz edilmişir. Fakörlerin hangi seviyelerde ele alındığı Tablo 1 de görülebilir. Projenin gerçekleşirildiği sene alebin 2011 yılında 2008 yılına göre %50 aracağı öngörülmüşür. Sefer başına gemi ile aşıma maliyeinin %25 daha düşük olduğu senaryo ve başka bir oomobil üreicisi ile gemi kapasiesinin orak kullanıldığı senaryo da göz önünde bulundurulmuşur. Derince Limanı dışındaki limanlardaki kiralama fiyaları çabalara rağmen elde Tablo 1. Duyarlılık Analizi İçin Seçilen Fakörlerin Seviyeleri Talep Sefer başına gemi maliyei Liman kiralama maliyei 2008 projeksiyonu Halihazırdaki durum Derince Limanı kiralama fiyaı 2011 projeksiyonu %25 düşürülmüş maliye %50 düşürülmüş fiya Orak kullanım %100 düşürülmüş fiya %25 düşürülmüş maliye ve orak kullanım %50 arırılmış fiya %100 arırılmış fiya 8

6 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi edilememişir. Liman maliyeleri limanlar için aynı varsayılmakla birlike beş farklı seviye göz önünde bulundurulmuşur Yılı Analizi Analizler sonucunda 2008 yılı alep projeksiyonu alında, mevcu durumda (sefer başı aşıma maliyelerinin halihazırdaki seviyesi ve Derince Limanı araç başı kiralama maliyei göz önünde bulundurulduğunda) dağıım merkezi açmanın kârlı olmadığı oraya çıkmışır. Bunun en emel nedeni illerdeki alep seviyelerinin yüksek sefer başı aşıma maliyelerini karşılayacak düzeyde olmamasıdır Sefer Başına Gemi ile Taşıma Maliyeinin Kararlara Ekisi Sefer başına gemi ile aşıma maliyei, ya da gemi kiralama maliyei, hem sabi hem de değişken maliye birimlerini içermekedir. Gemi kiralama maliyelerinin %25 daha düşük olduğu varsayıldığında, Samsun Limanı nın yılın dör ayında dağıım merkezi olarak kullanılması kararı en düşük maliyei vermekedir. Bu aylar alebin en yüksek olduğu dönemlerdir. Şekil 1 de görüldüğü gibi Türkiye nin baısında kalan bayilerin alepleri söz konusu aylarda firmadan TIR larla karşılanırken, doğu illerinin alepleri yeni açılan dağıım merkezinden karşılanmışır. Orak kullanımda, yani kiralanan geminin kapasiesinin başka oomobil üreicileri ile paylaşılması durumunda, gemi kiralamanın sabi kısmını oluşuran maliyelerin diğer üreici ile paylaşıldığı varsayılmışır. Analiz sonucunda Samsun Limanı nın yılın üç ayı boyunca, Mersin Limanı nın ise yılın iki ayı boyunca kullanıldığı gözlemlenmişir. Bir başka senaryo, hem maliyelerin %25 daha düşük olduğu hem de gemi kapasiesinin bir başka oomobil üreicisi firmayla oraklaşa kullanıldığı varsayımına dayandırılmışır. Bu senaryo alında liman kullanım süresi Samsun Limanı nda beş aya, Mersin Limanı nda, ise dokuz aya çıkmakadır Araç Başına Liman Kiralama Fiyaının Kararlara Ekisi Yapılan bir başka duyarlılık analizinde, limanlar için günlük araç uma fiyalarının kararlara ekisi incelenmişir. Bu analizde, mevcu maliye paramerelerinin %50 ve %100 azalıldığı ve arırıldığı Şekil 1. Dağıım Merkezleri ve Talebi Karşılanan İller (2008 yılı) 9

7 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril durumlar göz önüne alınmışır yılında mevcu durumda liman kullanımını ercih emeyen model, büün limanlarda araç uma günlük bedelleri sıfır olsa (%100 azalılsa) dahi liman kullanımını ercih ememişir. Bu durum, 2008 yılı alep öngörüsü alında, modelin araç başına liman kiralama maliyeine duyarlı olmadığını gösermekedir Yılı Analizi 2008 yılı için incelenen senaryolar alep öngörüsünün daha yüksek olduğu 2011 yılı için de ekrarlanmış ve mevcu gemi kiralama maliyeleri alında sadece (alebin yüksek olduğu) bir ay için Samsun Limanı nı dağıım merkezi olarak kullanmanın avanajlı olduğu görülmüşür. Yılın sadece bir ayında limanın dağıım merkezi olarak kullanılması, deniz aşımacılığının uygulamaya yönelik ve gözardı edilmiş olması mümkün zorlukları da düşünüldüğünde çok makul gözükmemekedir. Bu nedenle analiz, daha sık liman kullanımı beklenisiyle gemi kiralama fiyalarının veya liman kiralama bedellerinin daha düşük olduğu ahmini durumlar için de yapılmışır Sefer Başına Gemi ile Taşıma Maliyeinin Kararlara Ekisi Gemi kiralama maliyelerinin %25 düşük olduğu varsayılarak model ekrar çalışırılmışır. Analiz sonucunda, Samsun Limanı nın yedi ay, Mersin Limanı nın da dör ay dağıım merkezi olarak kullanıldığı görülmüşür. Bu durum, şirkein daha yüksek alep öngördüğü 2011 yılı için deniz aşımacılığının sıkça kullanılabilecek bir ercih olduğunu gösermekedir. Dolayısıyla alep arışının gemi aşımacılığının kara aşımacılığına ercih edilmesine önemli ölçüde kakıda bulunduğu anlaşılmakadır. Şekil 2, söz konusu aylarda Bursa, Samsun ve Mersin den karşılanan illeri gösermekedir yılı için, mevcu gemi kiralama maliyeleri alında gerçekleşirilen dağıım kararları ile bu maliyelerin %25 indirildiği senaryo alındaki kararlar karşılaşırıldığında, oplam dağıım maliyeinin %1,8 oranında düşüğü gözlemlenmişir. Sonuç olarak, alebin yüksek gemi kiralama maliyelerini elafi edecek kadar yüksek olmadığı veya gemi ile aşıma Şekil 2. Dağıım Merkezleri ve Talebi Karşılanan İller (2011 yılı) 10

8 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi fiyalarının yeeri kadar düşük olmadığı durumlarda dağıım merkezi açmak maliye düşüren bir alernaif olarak gözükmemekedir. Geminin oraklaşa kullanılması durumunda, Samsun Limanı yılın yedi ayında dağıım merkezi olarak kullanılırken Mersin Limanı yılın dör ayında dağıım merkezi olarak kullanılmakadır. Gemi kiralama maliyelerinin %25 indirildiği duruma kıyasla Mersin Limanı na daha çok sayıda araç gönderilmekedir. Gemi kiralama fiyalarının %25 daha düşük olduğu ve orak kullanım varsayımı alında Samsun ve Mersin Liman ları yılın 11 ayı boyunca kullanılmaka, Analya Limanı nda da bir aylık kullanım gerçekleşmekedir Araç Başına Liman Kiralama Fiyaının Kararlara Ekisi 2011 yılı alep projeksiyonu alında, limanda araç uma günlük bedellerinin limanlarda dağıım merkezi açma kararına ekisi incelenmişir. Liman kiralama fiyalarının %50 daha düşük ya da %50 daha yüksek olduğu durumda mevcu durum alında alınan kararlarda bir değişiklik gözlemlenmemişir. Fiyaların %100 daha düşük olduğu durumda (yani liman kiralamanın ücresiz olduğu durumda) Samsun Limanı nın iki ay boyunca kullanıldığı, fiyaların %100 daha yüksek olduğu durumda ise hiç bir limanın kullanılmadığı gözlemlenmişir. Gemi ile aşıma fiyalarının %25 daha düşük olduğu duruma ek olarak liman kiralama fiyalarının %50 ya da %100 daha düşük olduğu durum incelendiğinde Samsun Limanı nın sekiz ay, Mersin Limanı nın dör ay dağıım merkezi olarak kullanıldığı görülmüşür. Yani gemi aşıma fiyalarının %25 daha düşük olduğu duruma kıyasla Samsun Limanı dışındaki limanların kullanımında değişiklik olmamakadır. Fiyaların %50 ya da %100 arırıldığı durumda ise Samsun Limanı nın kullanımı yedi ay, Mersin Limanı nın kullanımı dör ay olmaka, yani gemi aşıma fiyalarının %25 daha düşük olduğu duruma kıyasla kararlarda bir değişiklik olmamakadır. Son olarak, gemi ile aşıma fiyalarının %25 daha düşük ve başka bir üreici ile orak kullanım olduğu varsayılan duruma ek olarak liman kiralama fiyalardaki değişikliğin ekileri incelendiğinde, fiyaların %50 daha düşük olmasının bir ekisi olmamaka, %100 daha düşük olduğunda Analya limanının kullanım süresi bir aydan iki aya çıkmakadır (Samsun ve Mersin Liman larının kullanımı yine on bir ay olarak gerçekleşmekedir). Fiyaların %50 ya da %100 daha yüksek olduğu durumda ise Analya limanının kullanımı oradan kalkmakadır. Bu analizlere dayanarak, modelin, araç başına liman kiralama maliyelerindeki değişikliklere duyarlılığının az olduğu sonucuna varmak mümkündür. 5. TIR YÜKLEME PROBLEMİ VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Daha önce de belirildiği üzere araçların TIR lara aanması işlemi sevkiya birimi arafından yapılmakadır. Oldukça karmaşık olan bu işlem sırasında yardımcı bir yazılım kullanılmamakadır. Bu işlemin iyi yürümesi büyük ölçüde aamayı yapan kişinin ecrübesine ve yeeneklerine bağlıdır. Yılda TIR ın gönderildiği düşünülürse, araçların TIR lara aanması işleminin zorluğu daha iyi anlaşılabilir. Mevcu sisemde bayilere gönderilecek araçlar bilgisayar ekranında görülmeke ve sevkiya birimi çalışanı arafından ipleri ve gönderilecekleri iller dikkae alınarak TIR lara asnif edilmekedir. Gerek üreimin arması gerekse yeni bir dağıım merkezinin açılması durumunda karşılaşılacak zorlukları önlemek amacıyla bu problemin bir model yardımıyla çözülmesi hedeflenmekedir. Bu modelde emel olarak TIR lara hangi illerin alebinin yükleneceğinin belirlenmesi amaçlanmakadır. Modelleme aşamasında, önce TIR ların izleyebileceği güzergâhlar belirlenmişir. Bu işlem sırasında Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü nün hazırlamış olduğu harialarda belirilen yollar dikkae alınmışır. Ardından her güzergâh için, üzerindeki illeri içeren il kümeleri oluşurulmuşur. Amaç, birbirinden çok uzak illerin aynı TIR a aanmasını engelleyerek modeldeki değişken sayısını azalmak ve çözüm süresini kısalmakır. Birden fazla güzergâha yer 11

9 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril alan iller, orak il adıyla birden fazla kümede yer alır. Bu özel durumu çözmek amacıyla modele ek kısılar konmuşur. Modelin sadeleşirilmesi amacıyla her güzergâh için ayrılmış bir grup TIR olduğu var sayılmışır. Son olarak araç modellerinin gerek boy gerekse yükseklik olarak farklı olması nedeniyle TIR lara yüklenebilecek araç sayısı sabi değildir. Faka yüklenebilecek olası araç kombinasyonları bilinmekedir. Bu kombinasyonlar göz önünde bulundurularak her araç ipi için bir kapasie kasayısı belirlenmişir. Bir ilin siparişlerinin bir TIR ı am doldurması durumunda TIR ın o ile gönderilmesi en uygun çözüm olmakadır. Bir ilin siparişlerinin TIR kapasiesinin alında kaldığı ya da üsüne çıkığı durumlarda, aanamayan siparişlere arık-alep denilmekedir. Arık-alep olması durumunda TIR a birden fazla ilin alebi yüklenir ve bu iller birbirlerine ne kadar uzaksa zarar o derece arar. Oluşurulan maemaiksel modelde arık-aleplerin opimale yakın bir şekilde TIR lara aanması sağlanmakadır. 5.1 Varsayımlar 1. Farklı il kümeleri içinde olan illerin siparişleri aynı TIR a konulamaz. 2. Üç farklı boyua araç vardır (Oomobil, hafif icari araç ve icari araç). Diğer araçlar bu üç aracın boyuuna indirgenebilir. 3. Bir ile gidecek olan aynı boyuaki araçlar aynı TIR a yüklenir. 4. Günlük gelen büün siparişler aynı gün içerisinde karşılanır. i j T 5.2 Araç Dağıım Modeli İndeksler ve Kümeler : İl bazında alep nokaları (bayiler) (i=1,2,,46) : TIR numarası (j=1,2,...,t) : Maksimum TIR sayısı* k : Araç ipi (k=1(oomobil), 2(hafif icari araç), 3(icari araç) ) m : Roa (ya da il kümesi) numarası (m=1,2,,m) m(i) : i ilinin üzerinde bulunduğu roa(lar) m(j) : j TIR'ının aanmış olduğu roa l m : m roası üzerindeki illerden orak il durumunda olan illerin kümesi a m : m roası üzerindeki illerin kümesi : m roası için ayrılmış TIR ların kümesi m Paramereler b k : k ipi aracın TIR da kullandığı kapasie (k=1 için 1, k=2 için 2,33 ve k=3 için 4) c i : Bursa dan i bayisine araç başına TIR la aşıma maliyei (TL /araç) D ik : i bayisinin k ipi araç alebi (araç) CofT : TIR kapasiesi = 9 Karar Değişkenleri X ijk = 1 eğer i bayisinin k ipi araç alebi j TIR ına aandıysa, = 0 aksi hâlde Y ikm = 1 eğer i bayisinin k ipi araç alebi m roasına aandıysa, = 0 aksi hâlde Tm j : j TIR ının araç başı aşıma maliyei ( j TIR ına aanan araçların gideceği illerden Bursa ya en uzak olan il üzerinden hesaplanır) (TL/ araç) Modelin amaç fonksiyonu ve kısıları aşağıdaki gibidir: Enazla Z = CofT Tm j j Kısılar i am( j ) k X j j ijk b D k ik CofT j (8) * Roadaki her ile bir TIR gönderildiği durumda elde edilen sayı. Bazı iller birden fazla roada bulunduğu için T 67 olarak alınmışır. 12

10 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi j m X ijk = Y ikm k ve ( m,i a m ) (9) m Y ikm = 1 i, k; D ik > 0 (10) j X ijk = 1 i, k; D ik > 0 (11) X ijk = 0 i, j, k; D ik = 0 (12) j m i a m X ijk D ik i a m D ik - i l m n {1,..., M }/ m D ik Y ikn m, k (13) Tm j c i X ijk i, j, k (14) Tm j amsayı değişkeni j (15) X ijk, Y ikm 0-1 değişkenleri i, j, k (16) Toplam TIR la aşıma maliyeine karşılık gelen amaç fonksiyonu Z nin en aza indirilmesi hedeflenmekedir. Kısı (8); j TIR ına yüklenen araçların TIR kapasiesini geçmemesini sağlar. Kısı (9); i bayisinin k ipindeki araç alebinin, i bayisine araç gönderen TIR kümesine ai TIR lardan herhangi biri arafından karşılanmasını sağlar. Kısı (10); i bayisinin k ipi alebinin yalnızca bir il kümesine aanmasını sağlar. Kısı (11); i bayisinin k ipi alebinin yalnızca bir TIR a aanmasını sağlar. Kısı (12); l orak ilinin k ipi araç alebi yoksa bu bayiye araç gönderen TIR kümelerindeki TIR lardan hiçbirine aanmamasını sağlar. Kısı (13); l orak ilinin k ipi araç alebi, bayinin bulunduğu bayi selerinden herhangi birine aandıysa, bu alebin bayinin bulunduğu diğer bayi selerinden düşülmesini sağlar. Kısı (14); j TIR ının araç başı aşıma maliyeinin, o TIR a aanan aleplerin ai olduğu bayilerin Bursa ya en uzak olanı üzerinden hesaplanmasını sağlar. Kısı (15) ve Kısı (16); değişkenlerin ipini belirleyen kısılardır. Kısı (15), j TIR ının araç başı aşıma maliyeinin am sayı olmasını sağlarken; kısı (16), i bayisinin k ipi araç alebinin j TIR ına aanıp aanmadığını ve i bayisinin k ipi araç alebinin m kümesine aanıp aanmadığını belirler. Tüm basileşirici varsayımlara rağmen model yine de kısa sürede çözülemeyecek kadar karmaşıkır. Bu sebeple Türkiye doğu ve baı olarak iki kısımda ele alınmışır. Böylece, her iki kısım da opimal olarak çözülmüşür. Bu ayrımın, araç güzergâhları göz önüne alındığında (Bkz. Şekil 3) problemin büünselliğini ekilemeyeceği ve opimal çözümden çok farklı bir çözüme neden olmayacağı öngörülmekedir. Bu sonuca ulaşmada en önemli eken, gerçeke yapılan roalama işlemi dikkae alındığında sadece Eskişehir in siparişlerinin harianın doğusundaki roalarda bulunan illerle aynı TIR a konulduğunun gözlenmiş olmasıdır. 13

11 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril Şekil 3. Türkiye nin Baı ve Doğusu ndaki TIR Güzergahları 5.3 Sezgisel Yaklaşım ve Karar Desek Siseminin Oluşurulması Şekil 4 e görülen akış şeması, sezgisel yaklaşım ve karar desek siseminin oluşurulması aşamasında yapılan işlemleri göserir. Şekilde görülen numaralar işlemlerin sırasını, oklar ise bilgi akışını göserir. Planlanan sisemde saış biriminden günlük gönderilen siparişler bir çalışma sayfasında Sevk Emirleri adı alında uulur. Her siparişe ai deaylı bilgiler (şase numarası, sevk emrinin geldiği arih, Karar verici arafından bekleilen TIR'lar Sevk Emirleri 1 Tam Dolu TIR'ların Oluşurulması (C++ yazılımı) 3 Ayrınılı TIR Bilgilerinin Görünülenmesi (EXCEL yazılımı) 4 Kesin Sevk Lisesi 2 Arık Siparişlerin Aanması (GAMS modeli) Şekil 4. TIR Yükleme Akış Şeması 14

12 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi bayi adı ve kodu, vs.) bu sayfada mevcuur. Günlük gelen bu alepler hazırlanan bir algorimayla olası araç kombinasyonlarına uygun olarak TIR lara aanır. Tam dolu bir TIR ın oluşurulabilmesi için bir ile gidecek araçların olası farklı araç yükleme kombinasyonlarına uygun şekilde TIR ı amamen doldurabilmesi gerekir. Dolayısıyla bir ilin am dolu TIR larının oluşurulması, o ile gönderilecek TIR lara ai araç kapasiesinin amamının kullanılması esasına dayanmakadır. Bu işlem her il için, ile sevk edilecek araçlar bir TIR ın am kapasie kullanımına el vermeyinceye kadar yapılır. Böylece, am dolu TIR oluşurma işlemi amamlanarak esnek bir yaklaşım izlenmişir. Buna göre yazılım, karar vericinin çalışma sayfası üzerinde araç aamasında değişiklik yapmasına olanak sağlar. Bir TIR dan araç çıkarılabilir, kapasieyi aşmayacak şeklide TIR a araç eklenebilir veya TIR amamen ipal edilerek eresi güne bırakılabilir. Ancak bekleme süresinin dör günü aşmaması için erelemeye en fazla dör kez izin verilir. Yapılan değişikliklerin maliyee ekisi yine bu yazılım sayesinde görünülenebilir. Gün sonunda ipal edilen TIR lardaki alep eresi günün sevk emirleri lisesine eklenirken, oluşurulan TIR lar da yola çıkmak üzere yüklenir. TIR NO. TIRIN GİDECEĞİ İL TALEP İLİ UNITE_NOSASE_NO MODEL_ADI ICERIK SEVK_NO SEVK_TARIHFATURA_NOFATURA_TARIH BAYI_KODBAYI_ADI 1 MANİSA MANİSA G G.PUNTO S1 G.PUNTO 5P 1.4 FIRE S DYNAMIC 77HP DYNAMIC STD MTA MTA ŞENDİL ARTIK TIR MALIYETINI GUNCELLE MANİSA YENİ DOBLO YD COMBI DYNAMIC M.JET STD(41A)+LUX DYNAMIC PAKET ŞENDİL MANİSA YENİ DOBLO YD COMBI PREMIO STD M.JET PREMIO ŞENDİL MANİSA YENİ DOBLO YD COMBI PREMIO STD M.JET PREMIO ŞENDİL MANİSA G G.PUNTO S1 G.PUNTO 5P 1.3 MJ S HP ACTIVE ACTIVE STD+Sil P ŞENDİL MANİSA G G.PUNTO S1 G.PUNTO 5P 1.3 MJ S HP ACTIVE ACTIVE STD+Sil P ŞENDİL MANİSA YENİ DOBLO YD COMBI PREMIO STD M.JET PREMIO ŞENDİL Tır Maliyei (YTL) 727,584 TIR NO. TIRIN GİDECEĞİ İL TALEP İLİ UNITE_NOSASE_NO MODEL_ADI ICERIK SEVK_NO SEVK_TARIHFATURA_NOFATURA_TARIH BAYI_KODBAYI_ADI 2 MUĞLA BALIKESİR U YENİ DOBLO Y.DUCATO COMBI 1.3 ŞASİMAXI M.JET PREMIO T.KABİN MJET STD KARAHALLILAR BALIKESİR YENİ DOBLO YD PANORAMA DYNAMIC STD(41A)+LUX 1.3 M.JET DYNAMIC PAKET KARAHALLILAR MUĞLA ALBEA RSTY DYNAMIC V STD SPEEDGEAR DYNAMIC PAŞALI OTOMOTİV MUĞLA ALBEA RSTY ACTIVE 1.4 FIRE STD ACTIVE SU OTOMOTİV MUĞLA YENİ DOBLO YD COMBI PREMIO STD M.JET PREMIO TURMAK MUĞLA ALBEA RSTY ACTIVE 1.4 FIRE STD ACTIVE SU OTOMOTİV MUĞLA ALBEA RSTY ACTIVE 1.4 FIRE STD ACTIVE SU OTOMOTİV MUĞLA ALBEA RSTY ACTIVE 1.4 FIRE STD ACTIVE SU OTOMOTİV Tır Maliyei (YTL) 1252,284 Şekil 5. TIR lara Aanmış Araç Lisesi işlem sonucu her ilin bir TIR ı dolduramayan siparişi o ilin arık-siparişi olarak belirlenir. Arık-siparişler, arık-alep adı alında maemaiksel modele girer. Maemaiksel model yardımıyla arık-aleplerin TIR lara aanması gerçekleşirilir. Ardından hem maemaiksel modelin hem de algorimanın çıkısı çalışma sayfasına akarılır. İki çıkıda da oluşurulan TIR ların gideceği iller ve aşıdığı araçların ürleri ve sayısı bellidir. Ancak TIR a aanmış araçların deaylı bilgileri henüz belirlenmemişir. Çalışma sayfasında, gelen sevk emirleri arasından TIR lara aanmış olan araçların ayrınılı bilgileri seçilir. Bu işlem yapılırken, siparişin geldiği arih göz önüne alınır. Şekil 5 e iki TIR a aanmış araçların lisesi bir çalışma sayfasında görünülenmekedir. Algorima ve maemaiksel modelle elde edilen sonucun son ve kesin çözüm olarak zorlanması yerine 5.4 TIR Yükleme Problemi Çözümleri Çözüm yaklaşımlarında da anlaıldığı gibi önerilen yaklaşım üç emel aşamadan oluşur: (1) Algorimayla am dolu TIR ların belirlenmesi, (2) Maemaiksel modelle arık-alebin aanması, (3) Excel yardımıyla ihiyaç duyulan değişiklerin yapılması. Çözüm kaliesini inceleyebilmek amacıyla anlaılan yaklaşım belirlenen bir günün siparişleriyle denenmişir. Yapılan aamaların uygun olduğu, bahsi geçen kısıları sağladığı ve gerçekleşen aamalara benzer olduğu espi edilmişir. Algorima ve model çözümü sonrası elde edilen oplam dağıım maliyei ile ele alınan günün gerçekleşen dağıım maliyei karşılaşırılmışır. Hazırlanan karar desek siseminin emel kakısı sisemin yük oluşurma işlemini sisemaikleşirmesidir. Karar desek sisemi, yük oluşurma işlemini kişiye 15

13 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril bağlı olmakan çıkarmakadır. Ayrıca her gün oralama üç saae gerçekleşirilen yük oluşurma işlem süresini dakikaya indirmesi açısından da önemli bir kakı sağlar. Önümüzdeki yıllarda aracağı öngörülen aleple birlike manuel yapılan yük oluşurma işleminin çok daha fazla vaki alacağı düşünüldüğünde, önerilen sisemaik karar deseğinin önemi daha da armakadır. 6. SONUÇLAR Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile bazı öneriler aşağıda liselenmişir. Dağıım merkezi yer seçimi modeli için yapılan analizler, dağıım merkezi açmanın alep yeerli seviyeye çıkmadığı veya aşıma fiyaları yeeri kadar düşük olmadığı sürece kârlı olmadığını gösermişir. Gemi kiralayan firmalarla yapılacak sözleşmelerle gemiyle aşımacılık maliyeleri incelenen senaryolardaki gibi düşürülebilir ve oplam dağıım maliyeindeki asarruf daha da arırılabilir. TIR yükü oluşurma için hazırlanan karar desek sisemi, mevcu sisemde manuel olarak yapılan işlemin sisemaik olarak yapılabilmesini sağlar. Önerilen sisem, yük oluşurma işlemini ecrübeye ve kişiye dayalı bir iş olmakan kurarır, harcanan zamanı çok kısa bir süreye indirger ve mevcu maliyee benzer bir maliye oluşurur. Önerilen karar desek sisemi, üreilecek yeni araçların dağıımının ele alınabilmesine olanak verecek şekilde düzenlenebilir. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın değişik aşamalarındaki yardım ve kakılarından dolayı şirke danışmanlarımıza eşekkür ederiz. KAYNAKÇA 1. Curren, J., Daskin, M., Schilling, D Discree Nework Locaion Models, Faciliy Locaion, Hazırlayanlar: Drezner, Z., Hamacher, H. W., , Springer-Verlag. 2. Köksalan, M., Süral, H Efes Beverage Group Makes Locaion and Disribuion Decisions for Is Plans, Inerfaces, 29 (2), Karabakal, N., Günal, A., Richie, W Supply- Chain Analysis a Volkswagen of America, Inerfaces, 30(4), Chrisiansen, M., Fagerhol, K., Ronen, D Ship Rouing and Scheduling: Saus and Perspecives, Transporaion Science, 38(1), Dycknoff H A Typology of Cuing and Packing Problems. European Journal of Operaional Research, 44, Baruçuoğlu, A., Bulu, İ., Demiraş, D., Dilan, B., Düzgün, R Finished Car Disribuion and Disribuion Cener Locaion, Sisem Tasarımı Proje Raporu, ODTÜ Endüsri Mühendisliği, Ankara. 7. GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMA ÖNERİLERİ Önerilen dağıım merkezi yer seçimi modeli kullanılarak değişen alep öngörüleri için daha düşük maliyeli dağıım seçenekleri değerlendirilebilir. Diğer oomobil üreici firmalarıyla yapılacak işbirliği ve gemi aşımacılığı maliyelerinin değişmesi durumları modele kolayca yansıılabilir. Yük oluşurma modeli basi güncellemelerle yeni bir dağıım merkezi açılması durumunu da gözeebilir. 16

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak 28.12.2012 SORULAR VE LAR 1. Ayşe kırmızı başlığı ile şirin ve yardımsever bir kızdır. Her gün annesinin pişirdiği yemekleri babaannesine

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Makine Öğrenmesi 8. hafta

Makine Öğrenmesi 8. hafta Makine Öğrenmesi 8. hafa Takviyeli Öğrenme (Reinforcemen Learning) Q Öğrenme (Q Learning) TD Öğrenme (TD Learning) Öğrenen Vekör Parçalama (LVQ) LVQ2 LVQ-X 1 Takviyeli Öğrenme Takviyeli öğrenme (Reinforcemen

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk :

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk : TİMAK-Tasarım İmala Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI KALENDER, Yeşim, TÜRKBEY, Orhan Gazi

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ Tüm elekronik cihazlar çalışmak için bir DC güç kaynağına (DC power supply) gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde emenin en praik ve ekonomik yolu şehir şebekesinde bulunan

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ VE OPTİMUM TAŞIMA HIZININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EŞİTLİKLER

PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ VE OPTİMUM TAŞIMA HIZININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EŞİTLİKLER 105 PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ VE OPTİMM TAŞIMA HIZININ BELİRLENMESİNDE KLLANILAN EŞİTLİKLER Faih YILMAZ ÖZET Kaı akışkanların (oz,küçük aneli) aşınmasında kullanılan sisemlerden biriside Pnömaik Tasıma

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli

Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli Plasik Zincirli İleiciler, Tasarımları ve Plasik Zincir Baklasının Analizi Muharrem E. BOĞOÇLU, C. Okay AZELOĞLU Yıldız Teknik Üniversiesi Makina Fakülesi ÖZET Günümüzün modern endüsri esislerinde yer

Detaylı

Enerji tasarrufu için yer altına gömülü çelik borularda yalıtımın ekonomik faydaları

Enerji tasarrufu için yer altına gömülü çelik borularda yalıtımın ekonomik faydaları 206 Keçebaş, Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi, 29(3):206-22 Enerji asarrufu için yer alına gömülü çelik borularda yalıımın ekonomik faydaları Ali KEÇEBAŞ* Muğla Sıkı Koçman Üniversiesi,

Detaylı

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Effecs of Agriculural Suppor and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Akas and Oğuz Yurdakul Universiy of Cukurova Dep. Agriculural Economics,

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ümi KAVİ Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler Ensiüsü Programı

Detaylı

ÖZET WORKFORCE PLANNING FOR SEASONAL DEMANDS ABSTRACT

ÖZET WORKFORCE PLANNING FOR SEASONAL DEMANDS ABSTRACT MEVS MSEL TALEPLERE GÖRE GÜCÜ PLANLAMASI Yonca ERDEM sanbul Üniversiesi Serol BULKAN Marmara Üniversiesi ÖZET lemeler mal ve hizme üreebilmek için girdi olarak i gücü, sermaye, do al kaynaklar gibi çe

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

Çevreye Duyarlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli. Kazım KARABOĞA DOÇ. DR.

Çevreye Duyarlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli. Kazım KARABOĞA DOÇ. DR. Çevreye Duyarlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli Kazım KARABOĞA DOÇ. DR. TURAN PAKSOY Geri Dönüşüm Merkezi (2) Maliye (TL/ Ton) 0 0,5 1 1,5

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Adnan KARAİBRAHİMOĞLU İNDEKS SAYILARIN KULLANIMI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNDEKS

Detaylı

DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ

DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ Yasemin MENEKŞE Eylül 2006 DENĐZLĐ DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ Pamukkale Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Đnşaa Mühendisliği

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

Hidrograf Analizi. Hiyetograf. Havza Çıkışı. Havza. Debi (m³/s) Hidrograf. Zaman (saat)

Hidrograf Analizi. Hiyetograf. Havza Çıkışı. Havza. Debi (m³/s) Hidrograf. Zaman (saat) Hidrograf Analizi Hiyeograf Havza Debi (m³/s) Havza Çıkışı Hidrograf Zaman (saa) 1 Hidrograf Q Hiyeograf Hidrograf Hidrograf Q Gecikme zamanı Pik Debi B Alçalma Eğrisi (Çekilme Yükselme Eğrisi (kabarma)

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKTRİK YÜK TAHMİNİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NİĞDE BÖLGESİNİN ELEKRİK YÜK AHMİNİ anku YALÇINÖZ Saadedin HERDEM Ulaş EMİNOĞLU Niğde Üniversiesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülesi Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü, Niğde 5 /

Detaylı

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir.

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir. DADA DÖNÜŞÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüşüren devrelerdir. Uygulama Alanları 1. DA moor konrolü 2. UPS 3. Akü şarjı 4. DA gerilim kaynakları

Detaylı

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3 Verimlilik Dergisi Türk Mevdua Bankacılığı İçin Ekinlik Analizi: Küresel Finans Krizinin Ekileri Dr. Serdal ERGÜN Prof. Dr. Nezir KÖSE İzmir de İşlemelerin Sanayi Sicil Veri Tabanına Gönderdikleri Verilerin

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ. Gürkan ÇALMAŞUR

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ. Gürkan ÇALMAŞUR TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ Gürkan ÇALMAŞUR Dokora Tezi İkisa Anabilim Dalı Prof. Dr. Muammer YAYLALI 2013 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler K. Azim ÖZDEMİR Temmuz 2009 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı Dikey yönde çalışma için OO Dikey Kablo Merdiveni Sisemleri Çok kapsamlı sisem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı sunmakadır Doğrudan duvara monaj ve ayrıca serbes olarak da mone

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU (Kamuya Açık) DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ DR. MUSTAFA ÖZÇAM BAŞUZMAN ARAŞTIRMA DAİRESİ 27.02.2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. DÖVİZ KURU

Detaylı

Enerji Piyasası Reformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirketler Üzerine Bir Analiz 1

Enerji Piyasası Reformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirketler Üzerine Bir Analiz 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cil:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enerji Piyasası Reformlarının Elekrik Enerjisi Piyasasına Ekisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirkeler Üzerine Bir Analiz 1 Doç.

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASİNDA RÜZGAR ENERJİSİ

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASİNDA RÜZGAR ENERJİSİ TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASİNDA RÜZGAR ENERJİSİ Musafa ŞEKKELİ Kahramanmaraş Süçü İmam Üniversiesi, Fen Bilimleri Ensiüsü, K.Maraş, msekkeli@ksu.edu.r Ceyhun YILDIZ Kahramanmaraş Süçü İmam Üniversiesi, Fen

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim alı * Elekronik Laborauarı I FET.Lİ KUETLENİİCİLE 1. eneyin Amacı FET Transisörlerle yapılan

Detaylı

ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI

ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS PLANI KONULAR 1. Çelik Çaı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1 Aralıklarının

Detaylı

PAMUK BORSALARINDA OLUŞAN FİYATLARIN ETKİNLİĞİ ÖZET

PAMUK BORSALARINDA OLUŞAN FİYATLARIN ETKİNLİĞİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cil:17 Sayı:2, Yıl:2002, ss:55-74 PAMUK BORSALARINDA OLUŞAN FİYATLARIN ETKİNLİĞİ Erdinç Telaar * Şadiye Türkmen ** Özgür Teoman *** ÖZET Bu çalışmada pamuk borsalarında oluşan fiyaların

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ AKemal YAKUT Arzu ŞENCAN Reşa SELBAŞ Erkan DİKMEN Bulu GÖRGÜLÜ İhsan DOSTUÇOK Sefer KUTLU ÖZET Günümüzde soğuma sisemlerinin

Detaylı

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI Cenral Bank Review Vol. 11 (July 211), pp.15-28 ISSN 133-71 prin / 135-88 online 211 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE

Detaylı

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır:

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır: A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyalar genel düzeyindeki sürekli arışlardır. Temel olarak oraya çıkış nedenleri üçe ayrılır: Birincisi, Maliye Enflasyonu üreim girdilerinin fiyaları

Detaylı

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu.

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu. Termik Sanralların Konrol Sisemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik Technologic Developmens on Conrol Sysems of Thermal Power Plans and Efficiency Hasan TİRYAKİ 1, Mehme BULUT 2, İlhan KOCAARSLAN

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir Cenral Bank Review ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2009 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası

Detaylı

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ SİSTEMİ SONRASINA BİR BAKIŞ 1 A LOOK TO THE AFTERMATH OF DIRECT INCOME PAYMENTS SYSTEM

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ SİSTEMİ SONRASINA BİR BAKIŞ 1 A LOOK TO THE AFTERMATH OF DIRECT INCOME PAYMENTS SYSTEM Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 33-51 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ SİSTEMİ SONRASINA BİR BAKIŞ 1 A LOOK TO THE AFTERMATH OF DIRECT INCOME PAYMENTS SYSTEM ÖZET Özgür BOR * Ülkemizde arım sekörü sosyal ve ekonomik

Detaylı

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası Türkiye de Tükeim Eğilimi ve Maliye Poliikası Oya S. Erdogdu * Leven Özbek ** *Ankara Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakülesi İkisa Bölümü, Cebeci, Ankara ** Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi İsaisik Bölümü,

Detaylı

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R.

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R. 1.1 Dur ve bekle (sop & wai) kullanım oranı Herhangi bir akış konrol ekniğinin ne derece ekin olduğunu ölçebilmek üzere ha kullanım oranının incelenmesi gereklidir. Dur ve bekle akış konrol ekniğinde haın

Detaylı

Bireysel emeklilik planlarında hedef fon büyüklüğüne ulaşmak için değişken katkı ve optimal yatırım stratejisi

Bireysel emeklilik planlarında hedef fon büyüklüğüne ulaşmak için değişken katkı ve optimal yatırım stratejisi İsaisikçiler Dergisi: İsaisik & Aküerya Journal of Saisicians: Saisics and Acuarial Sciences IDIA 9, 016,, 54-65 Geliş/Received:0.05.016, Kabul/Acceped: 16.11.016 www.isaisikciler.org Araşırma Makalesi

Detaylı

DİNAMİK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: MİNİMUM MALİYET ALGORİTMASI. Cevriye GENCER *

DİNAMİK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: MİNİMUM MALİYET ALGORİTMASI. Cevriye GENCER * C.Gencer, Kara Harp Okulu Dergii, 7(1997), 15-28 DİNAMİK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: MİNİMUM MALİYET ALGORİTMASI Cevriye GENCER * Bu çalışmada, ek aşamalı, ek ürünlü kapaieiz,

Detaylı

Türkiye de Enerji Üretiminde Fosil Yakıt Kullanımı ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi

Türkiye de Enerji Üretiminde Fosil Yakıt Kullanımı ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi EconWorld Working Paper Series No: 2017-002 doi: 10.22440/EconWorld.WP.2017.002 Research Aricle Türkiye de Enerji Üreiminde Fosil Yakı Kullanımı ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Bir Senaryo Analizi Hakan Çeinaş

Detaylı

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği ile Zincirlikuyu Şaniyesindeki Sera, Fidanlık ve Aölyelerde Üreim Đçin Hizme Alımı işihizme

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR

Detaylı

Kazein Yüzeyine Metil Violetin Biyosorpsiyonu

Kazein Yüzeyine Metil Violetin Biyosorpsiyonu BAÜ Fen Bil. Ens. Dergisi Cil 14(1) 93-102 (2012) Kazein Yüzeyine Meil Violein Biyosorpsiyonu Özkan DEMĠRBAġ 1,, Adem KARADAĞ 2, Veli DALKIRAN 1,Cihan YILDIZ 1 1 BalıkesirÜniversiesi Fen Edebiya Fakülesi

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

Diabetik Retinopatinin Otomatik Algılanması Amacıyla. Göz Görüntüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi

Diabetik Retinopatinin Otomatik Algılanması Amacıyla. Göz Görüntüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi Diabeik Reinopainin Oomaik Algılanması Amacıyla Göz Görünüsünden Kan Damarlarının Eşiklenmesi Vasif NABİYEV, Salih BAHÇEKAPILI Karadeniz Teknik Üniversiesi, Mühendislik Fakülesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Metasezgisel Optimizasyon Tekniklerine Spor Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım: Lig Şampiyonası Algoritması

Metasezgisel Optimizasyon Tekniklerine Spor Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım: Lig Şampiyonası Algoritması Fıra Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fıra Unv. Journal of Science 27(1), 1-11, 2015 27(1), 1-11, 2015 Measezgisel Opimizasyon Tekniklerine Spor Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım: Lig Şampiyonası Algoriması Harun BİNGÖL

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Devingen Kapsama Sorunu için Evrimsel Algoritma

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Devingen Kapsama Sorunu için Evrimsel Algoritma Akademik Bilişim 28 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi, Çanakkale, 3 Ocak - 1 Şuba 28 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Devingen Sorunu için Evrimsel Algorima M. Ayku YİĞİTEL, Tolga TOLGAY, Cem ERSOY Boğaziçi

Detaylı

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama Dr. Özgür Kabak 2016-2017 Güz } Gerçek hayattaki bir çok problem } tam sayılı değişkenlerin ve } doğrusal kısıt ve amaç fonksiyonları ile

Detaylı

BÖLÜM-8 HİDROGRAF ANALİZİ 8.1 GİRİŞ 8.2 HİDROGRAFIN ELEMANLARI

BÖLÜM-8 HİDROGRAF ANALİZİ 8.1 GİRİŞ 8.2 HİDROGRAFIN ELEMANLARI BÖLÜM-8 HİDROGRAF ANALİZİ 8.1 GİRİŞ Taşkınların ve kurak devrelerin incelenmesinde akımın zaman içinde değişimini göseren hidrografı bilmek gerekir. Bu bölümde oplam akış hacminin akarsuyun bir kesiinde

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi

Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (3-4), 2002, 247-284 Türkiye özel sekör imalâ sanayiinde ekinlik ve oplam fakör verimliliği analizi Eruğrul Delikaş Ege Üniversiesi, İkisa Bölümü, 35040 İzmir Öze Bu çalışmada

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi Social Sciences Research Journal, Volume, Issue, 5-66 (June 15), ISSN: 17-537 5 Konu Primi ve Kira Geiri Büyümesinin Varyans Ayrışırması Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Mura Karaöz Akdeniz Üniversiesi Türkiye

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE ÜYE ÜLKELERİN TARIM POLİTİKALARININ YAKINSAMASI:POLONYA ÜLKE ÖRNEĞİ Harun UÇAK DOKTORA

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B

Kullanım kılavuzu. sistem iç ünitesi HXHD125A8V1B sisem iç üniesi İçindekiler Sayfa 1. anımlar... 1 1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları... 1 1.2. Kullanılan erimlerin anlamları... 1 2. Genel güvenlik önlemleri... 2 3. Giriş... 2 3.1. Genel bilgiler...

Detaylı

ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ

ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ III. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.df.ULK.2017.005 ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ ÖZET Melis Özdemir, Berker İnkaya, Bilge Bilgen 1 Globalleşen dünyada taşımacılık

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 Hava su ipi ısı pompa sisemi iç üniesi ve opsiyonları RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 RKHBRD011ADY1 RKHBRD014ADY1 RKHBRD016ADY1 RKHBRD011ADV1 RKHBRD014ADV1 RKHBRD016ADV1 RKHBRD011ADY1 RKHBRD014ADY1

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EKONOMETRĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EKONOMETRĐ ANABĐLĐM DALI T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EKONOMETRĐ ANABĐLĐM DALI DĐNAMĐK OYUN KURAMI ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME VE TÜRKĐYE UYGULAMASI DOKTORA TEZĐ HAZIRLAYAN SĐBEL DUMAN ATAN DANIŞMAN PROF. DR. NĐHAT

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN YERİ VE ÖNEMİ

BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN YERİ VE ÖNEMİ Ekoloji (evre dsrgia > MEVCUT ENERJİ VE KİMYASAL HAMMADDE KAYNAKLARI ARASINDA BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN YERİ VE ÖNEMİ Leven BALLİCE Miha YÜKSEL Mehme SAĞLAM Cumhur HANOĞLU H. Ü. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

CORPORATE BOND PRICING IN INTERNATIONAL MARKETS

CORPORATE BOND PRICING IN INTERNATIONAL MARKETS ULUSLARARASI PİYASALARDA ÖZEL SEKTÖR TAHVİL FİYATLAMASI Sezin SÜER* ÖZ Global bazda büyük mikarlarla ifade edilen özel sekör ahvillerinin Türkiye de derin bir piyasası bulunmamakadır. Bunda genel ekonomik

Detaylı