BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ"

Transkript

1 Endüsri Mühendisliði Dergisi Cil: 21 Sayý: 1 Sayfa: (4-16) Makale BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Aras BARUTÇUOĞLU *, Derya DEMİRTAŞ, Beül DİLAN, Ruken DÜZGÜN Mura KÖKSALAN, Seçil SAVAŞANERİL Ora Doğu Teknik Üniversiesi-Endüsri Mühendisliği Bölümü, Ankara Geliş Tarihi: 5 Mayıs 2008; Kabul Ediliş Tarihi: 8 Temmuz 2009 Bu makale 1 kez düzelilmek üzere 84 gün yazarlarda kalmışır. ÖZET Bu çalışmada oomobil ve hafif icari araçlar üreen ve bu araçları gelen siparişlere göre TIR larla bayilere dağıan bir firma için, dağıım maliyelerinin düşürülmesi amacıyla dağıım merkezleri açma kararları analiz edilmiş ve dağıımın daha sisemaik yapılmasına yönelik bir karar-desek sisemi oluşurulmuşur. İki al problem incelenmişir: (i) Gemi ile aşımacılıka kullanılacak dağıım merkezleri yer seçimi, (ii) Siparişlerin farklı roalara sahip TIR lara yüklenmesini sağlayacak bir karar-desek sisemi asarımı. Her iki problem için de karışık amsayı programlama modelleri oluşurularak çözüm alernaifleri belirlenmişir. Dağıım merkezi yer seçimi kararında değişik senaryolar için farklı liman bölgelerinin kullanıldığı gözlemlenmiş, olası kâr poansiyelleri oraya konmuşur. Günlük TIR yükü oluşurma kararlarının ise önerilen karar-desek sisemiyle, mevcu dağıım maliyelerine yakın maliyelerle çok kısa sürede verilebildiği görülmüşür. Karar vericinin ecrübesine ve yeeneklerine bağlı olmaksızın sisemaik bir şekilde çözüm sağlayan karar-desek sisemi, aynı zamanda şu anda yapılan üm işlemlerin yapılmasına olanak verecek esneklikedir. Anahar Kelimeler: Dağıım merkezi yerleşirme, deniz aşımacılığı, dağıım planlama, karar desek sisemi VEHICLE DISPATCH AND DISTRIBUTION CENTER LOCATION PROBLEM FOR AN AUTOMOTIVE FIRM ABSTRACT In his sudy, we analyze he disribuion decisions of a company operaing in he auomoive secor. The wo subproblems discussed are: (i) how o locae disribuion ceners ha will operae as cross-dock poins o minimize he oal disribuion coss, (ii) o design a decision suppor sysem o deermine he daily roues and ruck-load mixes. Two mixed ineger programming models are solved for his purpose. For he disribuion cener locaion problem, differen harbors are found opimal for differen scenarios and poenial savings are evaluaed. I is observed ha daily ruck-loading decisions are given wih nearly he same coss bu in a more rapid, accurae, and a sysemaic manner. The proposed decision suppor sysem does no only eliminae he dependence on he experience of he saff bu also provide flexibiliy in ruck-loading decisions. Keywords: Locaing disribuion ceners, mariime ransporaion, disribuion planning, decision suppor sysem * İleişim yazarı 4

2 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi 1. MEVCUT DURUM Bu çalışmada, oomoiv seköründe faaliye göseren bir firmanın dağıım merkezi yerleşim ve dağıım problemi ele alınmakadır. Projenin gerçekleşirildiği 2007 yılında araç üreim kapasiesi ade seviyesindedir ve yeni çıkan modellerle kapasienin bir yıl içinde e çıkarılması planlanmakadır. Şirkein yur içinde 46 ilde 81 ade bayisi bulunmakadır. Üreilen araçlar herhangi bir dağıım merkezine uğramadan fabrikadan bayilere dağıılmakadır. Nakliye, bağımsız nakliye şirkeleri arafından yapılmaka ve nakliye ücrei firma arafından ödenmekedir. Dağıım maliyeleri oplam lojisik maliyelerinin önemli bir kısmını oluşurmakadır. Projenin amacı, dağıım maliyelerinin düşürülmesi için hâlihazırdaki dağıım siseminde hangi sraejik değişikliklerin ve iyileşirmelerin yapılabileceğinin bir analizinin yapılmasıdır. Bayiler, firmaya aleplerini yerli araçlar için her 15 günde bir, ihal araçlar için ise her 30 günde bir bilgi sisemi aracılığıyla ilemekedir. Ancak, bayinin soğunda müşerinin isediği araç yoksa bayi acil alep başlığı alında, sipariş periyoduna bağlı olmaksızın da sipariş verebilmekedir. Tüm siparişler edarik zinciri lojisik biriminde oplanır. Tedarik zinciri lojisik birimi, her akşam günlük kesin sipariş lisesini sevkiya birimine ileir. Sevkiya biriminin görevi araçları TIR lara aamak ve TIR ların uğrayacağı bayileri belirlemekir. Bu aama sırasında TIR ların kapasiesi ve ücrelendirme göz önüne alınmakadır. Araçların uzunluk ve yükseklikleri modelden modele değişiği için yüklenebilecek araç sayısı yerleşirilen araç ipine göre değişmekedir. Dağıım ücreleri mesafeyle doğru oranılıdır. Bir TIR a konulan üm araçların aşıma ücrei, TIR ın gideceği en uzak mesafe üzerinden ödenmekedir. Bir TIR a birden fazla ilin alebinin konulması isenmeyen bir durumdur, çünkü bu durumda yakın iller için de uzak il ücrei ödenmekedir. Firma, alebin birikmesi amacıyla siparişleri dör güne kadar bekleme hakkına sahipir. Böylece, uzak mesafe üzerinden ücrelendirmenin yaraığı dezavanaj azalılabilir. Dör günün sonunda ilin alebi TIR ı amamen doldurmazsa, mümkün olan en yakın illerdeki aleplerle birleşirilerek TIR ların dolu gimesi sağlanır. Ücrelendirme poliikası ve kapasie kısıı, aama işlemini karmaşık bir hâle geirmekedir. Bu işlem mevcu durumda bir sisem olmaksızın manuel olarak yapılmaka ve büyük ölçüde işlemi yapan personelin ecrübesine dayanmakadır. Araçları TIR lara aama işleminin sisemaik olarak gerçekleşirilmesi projenin bir diğer amacıdır. 2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Dağıım maliyeinin düşürülmesi için yapılabilecek sraejik değişiklikler firmanın da iseği ile bayilere yakın yerlerde dağıım merkezleri oluşurmak olarak belirlenmişir. Olası dağıım merkezleri olarak limanlar düşünülmüşür. Araçların fabrikadan limanlara gemilerle, limanlardan bayilere TIR larla aşındığı durumda maliyei enazlayan bir liman seçme ve dağıım modeli asarlanmışır. Çalışmada dağıım merkezi seçimi için önerilen model, ikiseviyeli kesikli ağ asarımı problemleri içinde yer alan depo yerleşim ve dağıım modelidir. Kesikli ağ yerleşim problemlerinin bir incelemesi Curren vd. (2001) de bulunabilir. Problemde göz önünde bulundurulan maliyeler: Her liman için araç başına liman kiralama maliyei, sefer başına gemi ile aşıma maliyei, gemi ile aşıma süresince envaner uma maliyei ve dağıım maliyeidir. Bu maliyelere bakıldığında, ele alınan problem klasik bir yerleşim probleminden birkaç yönü ile ayrılır: Öncelikle depo yerleşimi için sabi bir maliye yokur. Sabi bir maliye olmadığı için diğer maliyelerin zamanla aynı oranda aracağını ya da azalacağını varsaymak mümkündür (Sabi ve periyodik maliyelerin aynı modelde göz önünde bulundurulduğu bir çalışma için bakınız Köksalan ve Süral, 1999). Limanlarda (dağıım merkezlerinde) kapasie kısıı olmamakla birlike fabrikadan limanlara araç gönderiminde gemi kapasiesi bir kısı oluşurmakadır. Dolayısıyla dağıım maliyei basamaklı bir yapıya sahipir. Karabakal vd., (2000) de yapılan çalışmada Volkswagen 5

3 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril firması için bir ağ asarım problemi ele alınmış ve modelde basamaklı dağıım maliyei yapısı göz önünde bulundurulmuşur. Ele alınan problemde ayrıca bir geminin birkaç limana uğrayarak araç indirmesi de göz önünde bulundurulmakadır. Deniz aşımacılığı lieraüründe gemilerin birkaç limana uğrayarak yük indirip bindirmesini göz önünde bulunduran ve maliyei enazlayan roalama modelleri bulunmakadır. Gemi roalama ve çizelgeleme üzerine bir inceleme Chrisiansen vd., (2004) e yapılmışır. Ele alınan problem gemi roalama lieraüründe yer alan problemlere kıyasla oldukça basi bir yapıya sahip olmakla birlike iki-seviyeli depo yerleşimi ve gemi roalama problemlerinin kesişiminde yer aldığı belirilebilir. Problemde bazı basileşirici varsayımlar yapılmışır. Makalenin ikinci kısmında deaylıca bahsedildiği gibi bayilere dağıım bağımsız dağıım şirkeleri arafından yapılmakadır ve maliye yapısı oldukça karmaşıkır. Dağıım merkezi yer seçimi modelinde, araçların limanlardan bayilere dağıımının lineer bir maliye yapısına sahip olduğu varsayılmışır. Roalama kararları Türkiye'nin liman yerleşim yapısı düşünülerek birkaç seçeneğe indirgenmişir. Bu basileşirici varsayımlar ve problem ölçeğinin küçüklügü depo yerleşim probleminin sandar çözücülerle çözülebilmesini sağlamakadır. Makalenin ikinci bölümünde TIR yükleme problemi ele alınmışır. TIR yükleme problemi kapasieli çoklu araç roalama probleminin bazı özelliklerini aşımakla birlike dağıım maliyeinin yapısından dolayı farklılıklar da içermekedir. Araç roalama problemlerinde maliye ziyare edilen nokalar arası oplam uzaklığa göre hesaplanırken, bu problemde oplam maliye gidilen en uzak nokaya göre hesaplanır. Bu yapı, problemi özel bir maliye yapısı alındaki bir genelleşirilmiş aama ya da bidon yükleme problemine dönüşürmekedir. Bidon yükleme problemi NP-zor problemler sınıfındadır, lieraürde bu probleme çözüm yaklaşımları ile ilgili çalışmalar bulunmakadır. (Bakınız Dycknoff, 1990). Ele alınan problemin karmaşık yapısı bazı varsayımlarla basileşirilmişir: Örneğin, büün alep nokalarını ek bir kümede düşünmek yerine opimal çözümde bulunma olasılığı çok düşük olan çözümler başan elenmişir. Bu eleme alep nokalarını kümelere ayırmaya karşılık gelir. Her küme birbirinden bağımsız ele alınmışır. Basileşirilmiş modelin çözümünde sandar çözücüler kullanılmışır. 3. DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Dağıım merkezi yer seçimi probleminde olası dağıım merkezleri olarak limanlar düşünülmüşür. Limanlara, firmaya en yakın limandan gemiyle oplu aşıma yaparak dağıım maliyeinin düşürülmesi hedeflenmekedir (Firmaya çok yakın bir liman bulunmakadır). Limanlara yakın illerdeki bayilerin alepleri de açılacak dağıım merkezlerinden TIR lar aracılığıyla karşılanacakır. Proje hakkında daha deaylı bilgiye sisem asarımı proje raporundan ulaşılabilir (Baruçuoğlu vd., 2007). Kullanılabilecek alernaif limanlar espi edilirken, liman kapasieleri ve limanların alebin yoğun olduğu bölgelere yakınlıkları dikkae alınmışır. Türkiye de oomoiv seköründe bu uygulamanın bir benzerinin bulunmaması, maemaiksel modelin çözümünde kullanılacak verilerin oplanmasında sıkınılara yol açmışır. Bu verilerin oplanması esnasında aşımacılık yapan bazı şirkelerle ileişim kurulmuş ve maliye paramereleri belirlenmişir. Örneğin, gemi maliyeleri hesaplanırken farklı kapasiedeki gemilerin farklı maliye kalemleri için (limana yanaşma, limandan ayrılma, yakı/gün, kiralama/gün, vinç maliyei, işçilik vs.) kullanılacak değişik kasayılar, şirkeen elde edilen ve gerçekleşen bazı gemi aşımacılık maliyeleri analiz edilerek hesaplanmışır. Liman kiralama maliyeleri ise Derince Limanı (İzmi) ile yapılan görüşmeler sonucu benzer şekilde belirlenmişir. Birkaç farklı limanla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı için, diğer büün limanların kiralama fiyalarının Derince Limanı nın fiyaları ile aynı olduğu varsayılmışır. Bu fiyaların değişik seviyeleri 6

4 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi göz önünde bulundurularak, kararların iyimser ve köümser fiya seviyeleri ile nasıl değişiği incelenmişir. Analiz aşamasında birçok anlamlı alernaif üzerinde çalışılmışır. Ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla geminin başka firmalarla orak kullanılması da bu alernaiflerden biridir. Modelde alernaif 7 liman ve 47 alep nokası vardır. Kullanılabilir gemiler 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 ve 5000 araç kapasieli olmak üzere 10 çeşiir. Gemiler birden fazla limana uğrayarak yük indirebilir. Modelleme aşamasında aşağıdaki varsayımlar yapılmışır: 3.1 Varsayımlar 1. Dağıım merkezleri sadece limanlarda açılabilir. 2. Modelin doğrusal olabilmesi için gemi gönderim sıklıkları girdi olarak alınmışır. 3. Taşıma maliyei aşınacak araç sayısı ile doğru oranılıdır. 4. Acil alepler firmadan TIR larla karşılanacakır. Bayilerin bir ay öncesinden sipariş eikleri normal alepler ise gemilerle dağıım merkezlerine ek seferde gönderilecekir. Araçlar, limanda TIR lara aama işleminin yapılmasından sonra bayilere ulaşırılacakır. 5. Araçların TIR lara aanması işlemi en fazla bir gün sürmekedir. Bu sebeple, araçlar dağıım merkezinde bir günden fazla beklemeyecekir. 6. Limanda araçları bir gün umanın maliyei, Derince limanından edinilen bilgiler doğrulusunda hesaplanacakır. Bu değer, üm limanlar için yaklaşık olarak geçerlidir. j: Bayiler (j=1,2,...,45) : Periyolar (=1,2,...,12) g: Kapasielerine göre gemi ipleri (g=1(750 araç), 2(1000 araç), 3(1500 araç), 4(2000 araç), 5(2500 araç), 6(3000 araç), 7(3500 araç), 8(4000 araç), 9(4500 araç), 10(5000 araç)) a ij a 00 Paramereler : i konumundan (fabrika ya da liman) j bayisine periyodunda araç başına TIR la aşıma maliyei (TL/araç) : Fabrikadan en yakın limana araç başına TIR la aşıma maliyei (TL/araç) Lim i : i limanı için araç başına liman kiralama maliyei (TL/araç) l ig : Fabrikadan i limanına g ipi gemiyle sefer başına aşıma maliyei (TL/sefer) Te i : Fabrikadan i limanına edarik süresi (gün) s : Araç başı sok uma maliyei (TL/araç) D j : j bayisinin periyodundaki alep mikarı (araç) C g : g ipi geminin kapasiesi (araç) Karar Değişkenleri X ij : i konumundan j bayisine periyodunda gönderilen araç sayısı m i : uğrayacağı son liman i limanı olan gemiye periyodunda yüklenen araç sayısı ind i : i limanına periyodunda indirilen araç sayısı b ig = 1 eğer i limanına periyodunda g ipi gemi gönderiliyorsa = 0 aksi hâlde Modelin amaç fonksiyonu ve kısıları aşağıdaki gibidir: 3.2 Dağıım Merkezi Yer Seçimi Modeli Kümeler 7 Enazla Z= Z= Z= Z= Z= Z= aa ij a ij.x ij.x ij.x ij + ij a a + + ij a.x ij.x ij.x + ij + ij + j j j i i i i: Fabrika ve olası dağıım alanları (i=1(fabrika), 2(İzmir), 3(Analya), Z= 4(Samsun), a ij.x ij + 5(İsanbul), Lim i.indl i ig.b + ig + j i i g i i i i 6(Tekirdağ), 7(Mersin)) l ig.b ig + Te i.s. ind i + a 00.m i i i j j ij i i i i l ig l ig.b.b ig ig l l + + ig l.b ig.b ig.b + ig ig + + Lim Lim i.ind i i.ind i i + i Lim Lim Lim + + i.ind i.ind i.ind i + i + i + Te Te Te i.s. i.s. i.s. ind ind i i Te i Te i.s. Te i.s. ind i.s. ind i ind a+ i a 00 a 00 + i.m 00.m +.m i i i a 00 a.m 00 a 00.m i.m i i i i i i i i i i i g g g i i i g g ig i i i i i

5 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril i j Kısılar m i g X ij = D j,j (1) X ij = ind i,i (2) b ig.c g,i (3) m i = ind i i = 2,4,5,7, (4) m i = ind i-1 + ind i i = 3,6, (5) X ij, m i, ind i 0 i, j, (6) b ig 0-1 de i keni i, g, (7) Toplam aşıma maliyeini göseren amaç fonksiyonu Z nin en aza indirilmesi hedeflenmekedir. Toplam aşıma maliyeindeki ilk erim TIR la aşıma maliyeini, 2. erim limanda bir günlük sok alanı kiralama maliyeini, 3. erim gemiyle aşıma maliyeini, 4. erim ransi envaner maliyeini ve 5. erim fabrikadan en yakın limana aşıma maliyeini belirmekedir. Kısı(1); periyodunda üm konumlardan j bayisine gönderilen araç sayısının, aynı periyoa j bayisinin alep eiği araç sayısına eşi olmasını sağlar. Kısı(2); periyodunda i konumundan üm bayilere gönderilen araç sayısının, aynı periyoa o konuma gemiden indirilen araç sayısına eşi olmasını sağlar. Kısı(3); uğrayacağı son liman i limanı olan gemiye periyodunda yüklenen araç sayısının, i limanına periyodunda gönderilen geminin kapasiesinden fazla olmamasını sağlar. Kısı(4); i limanına giden gemiye periyodunda yüklenen araç sayısının, o limana o periyoa gemiden indirilen araç sayısına eşi olmasını sağlar. Kısı(5); uğrayacağı son liman i limanı olan gemiye periyodunda yüklenen araç sayısının, gemiden o limana ve daha önce uğradığı limana o periyoa indirilen araç sayısına eşi olmasını sağlar. Buna göre Analya(3) isikameli gemiye yüklenen araç sayısı Analya(3) ve İzmir(2) limanlarında indirilen araç sayısına eşi olmalıdır. İsanbul(5) ve Tekirdağ(6) için de benzer durum geçerlidir. Kısı (6) ve Kısı (7); değişkenlerin ipini ve özelliklerini belirleyen kısılardır. 4. DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ ÇÖZÜMLERİ Dağıım merkezlerinin nerelerde açılacağına karar vermek için model öncelikle, 2008 yılı alep projeksiyonu, halihazırdaki sefer başına gemi ile aşıma maliyei (ya da gemi kiralama maliyei) ve Derince Limanı için elde edilen araç başına liman kiralama maliyei bilgileri kullanılarak çalışırılmışır. Daha sonra çözüme en çok eki eiği düşünülen üç fakörün (alep, sefer başına gemi ile aşıma maliyei ve liman kiralama maliyei) farklı seviyeleri düşünülerek model ekrar çalışırılmış ve kararların bu fakörlere duyarlılığı analiz edilmişir. Fakörlerin hangi seviyelerde ele alındığı Tablo 1 de görülebilir. Projenin gerçekleşirildiği sene alebin 2011 yılında 2008 yılına göre %50 aracağı öngörülmüşür. Sefer başına gemi ile aşıma maliyeinin %25 daha düşük olduğu senaryo ve başka bir oomobil üreicisi ile gemi kapasiesinin orak kullanıldığı senaryo da göz önünde bulundurulmuşur. Derince Limanı dışındaki limanlardaki kiralama fiyaları çabalara rağmen elde Tablo 1. Duyarlılık Analizi İçin Seçilen Fakörlerin Seviyeleri Talep Sefer başına gemi maliyei Liman kiralama maliyei 2008 projeksiyonu Halihazırdaki durum Derince Limanı kiralama fiyaı 2011 projeksiyonu %25 düşürülmüş maliye %50 düşürülmüş fiya Orak kullanım %100 düşürülmüş fiya %25 düşürülmüş maliye ve orak kullanım %50 arırılmış fiya %100 arırılmış fiya 8

6 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi edilememişir. Liman maliyeleri limanlar için aynı varsayılmakla birlike beş farklı seviye göz önünde bulundurulmuşur Yılı Analizi Analizler sonucunda 2008 yılı alep projeksiyonu alında, mevcu durumda (sefer başı aşıma maliyelerinin halihazırdaki seviyesi ve Derince Limanı araç başı kiralama maliyei göz önünde bulundurulduğunda) dağıım merkezi açmanın kârlı olmadığı oraya çıkmışır. Bunun en emel nedeni illerdeki alep seviyelerinin yüksek sefer başı aşıma maliyelerini karşılayacak düzeyde olmamasıdır Sefer Başına Gemi ile Taşıma Maliyeinin Kararlara Ekisi Sefer başına gemi ile aşıma maliyei, ya da gemi kiralama maliyei, hem sabi hem de değişken maliye birimlerini içermekedir. Gemi kiralama maliyelerinin %25 daha düşük olduğu varsayıldığında, Samsun Limanı nın yılın dör ayında dağıım merkezi olarak kullanılması kararı en düşük maliyei vermekedir. Bu aylar alebin en yüksek olduğu dönemlerdir. Şekil 1 de görüldüğü gibi Türkiye nin baısında kalan bayilerin alepleri söz konusu aylarda firmadan TIR larla karşılanırken, doğu illerinin alepleri yeni açılan dağıım merkezinden karşılanmışır. Orak kullanımda, yani kiralanan geminin kapasiesinin başka oomobil üreicileri ile paylaşılması durumunda, gemi kiralamanın sabi kısmını oluşuran maliyelerin diğer üreici ile paylaşıldığı varsayılmışır. Analiz sonucunda Samsun Limanı nın yılın üç ayı boyunca, Mersin Limanı nın ise yılın iki ayı boyunca kullanıldığı gözlemlenmişir. Bir başka senaryo, hem maliyelerin %25 daha düşük olduğu hem de gemi kapasiesinin bir başka oomobil üreicisi firmayla oraklaşa kullanıldığı varsayımına dayandırılmışır. Bu senaryo alında liman kullanım süresi Samsun Limanı nda beş aya, Mersin Limanı nda, ise dokuz aya çıkmakadır Araç Başına Liman Kiralama Fiyaının Kararlara Ekisi Yapılan bir başka duyarlılık analizinde, limanlar için günlük araç uma fiyalarının kararlara ekisi incelenmişir. Bu analizde, mevcu maliye paramerelerinin %50 ve %100 azalıldığı ve arırıldığı Şekil 1. Dağıım Merkezleri ve Talebi Karşılanan İller (2008 yılı) 9

7 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril durumlar göz önüne alınmışır yılında mevcu durumda liman kullanımını ercih emeyen model, büün limanlarda araç uma günlük bedelleri sıfır olsa (%100 azalılsa) dahi liman kullanımını ercih ememişir. Bu durum, 2008 yılı alep öngörüsü alında, modelin araç başına liman kiralama maliyeine duyarlı olmadığını gösermekedir Yılı Analizi 2008 yılı için incelenen senaryolar alep öngörüsünün daha yüksek olduğu 2011 yılı için de ekrarlanmış ve mevcu gemi kiralama maliyeleri alında sadece (alebin yüksek olduğu) bir ay için Samsun Limanı nı dağıım merkezi olarak kullanmanın avanajlı olduğu görülmüşür. Yılın sadece bir ayında limanın dağıım merkezi olarak kullanılması, deniz aşımacılığının uygulamaya yönelik ve gözardı edilmiş olması mümkün zorlukları da düşünüldüğünde çok makul gözükmemekedir. Bu nedenle analiz, daha sık liman kullanımı beklenisiyle gemi kiralama fiyalarının veya liman kiralama bedellerinin daha düşük olduğu ahmini durumlar için de yapılmışır Sefer Başına Gemi ile Taşıma Maliyeinin Kararlara Ekisi Gemi kiralama maliyelerinin %25 düşük olduğu varsayılarak model ekrar çalışırılmışır. Analiz sonucunda, Samsun Limanı nın yedi ay, Mersin Limanı nın da dör ay dağıım merkezi olarak kullanıldığı görülmüşür. Bu durum, şirkein daha yüksek alep öngördüğü 2011 yılı için deniz aşımacılığının sıkça kullanılabilecek bir ercih olduğunu gösermekedir. Dolayısıyla alep arışının gemi aşımacılığının kara aşımacılığına ercih edilmesine önemli ölçüde kakıda bulunduğu anlaşılmakadır. Şekil 2, söz konusu aylarda Bursa, Samsun ve Mersin den karşılanan illeri gösermekedir yılı için, mevcu gemi kiralama maliyeleri alında gerçekleşirilen dağıım kararları ile bu maliyelerin %25 indirildiği senaryo alındaki kararlar karşılaşırıldığında, oplam dağıım maliyeinin %1,8 oranında düşüğü gözlemlenmişir. Sonuç olarak, alebin yüksek gemi kiralama maliyelerini elafi edecek kadar yüksek olmadığı veya gemi ile aşıma Şekil 2. Dağıım Merkezleri ve Talebi Karşılanan İller (2011 yılı) 10

8 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi fiyalarının yeeri kadar düşük olmadığı durumlarda dağıım merkezi açmak maliye düşüren bir alernaif olarak gözükmemekedir. Geminin oraklaşa kullanılması durumunda, Samsun Limanı yılın yedi ayında dağıım merkezi olarak kullanılırken Mersin Limanı yılın dör ayında dağıım merkezi olarak kullanılmakadır. Gemi kiralama maliyelerinin %25 indirildiği duruma kıyasla Mersin Limanı na daha çok sayıda araç gönderilmekedir. Gemi kiralama fiyalarının %25 daha düşük olduğu ve orak kullanım varsayımı alında Samsun ve Mersin Liman ları yılın 11 ayı boyunca kullanılmaka, Analya Limanı nda da bir aylık kullanım gerçekleşmekedir Araç Başına Liman Kiralama Fiyaının Kararlara Ekisi 2011 yılı alep projeksiyonu alında, limanda araç uma günlük bedellerinin limanlarda dağıım merkezi açma kararına ekisi incelenmişir. Liman kiralama fiyalarının %50 daha düşük ya da %50 daha yüksek olduğu durumda mevcu durum alında alınan kararlarda bir değişiklik gözlemlenmemişir. Fiyaların %100 daha düşük olduğu durumda (yani liman kiralamanın ücresiz olduğu durumda) Samsun Limanı nın iki ay boyunca kullanıldığı, fiyaların %100 daha yüksek olduğu durumda ise hiç bir limanın kullanılmadığı gözlemlenmişir. Gemi ile aşıma fiyalarının %25 daha düşük olduğu duruma ek olarak liman kiralama fiyalarının %50 ya da %100 daha düşük olduğu durum incelendiğinde Samsun Limanı nın sekiz ay, Mersin Limanı nın dör ay dağıım merkezi olarak kullanıldığı görülmüşür. Yani gemi aşıma fiyalarının %25 daha düşük olduğu duruma kıyasla Samsun Limanı dışındaki limanların kullanımında değişiklik olmamakadır. Fiyaların %50 ya da %100 arırıldığı durumda ise Samsun Limanı nın kullanımı yedi ay, Mersin Limanı nın kullanımı dör ay olmaka, yani gemi aşıma fiyalarının %25 daha düşük olduğu duruma kıyasla kararlarda bir değişiklik olmamakadır. Son olarak, gemi ile aşıma fiyalarının %25 daha düşük ve başka bir üreici ile orak kullanım olduğu varsayılan duruma ek olarak liman kiralama fiyalardaki değişikliğin ekileri incelendiğinde, fiyaların %50 daha düşük olmasının bir ekisi olmamaka, %100 daha düşük olduğunda Analya limanının kullanım süresi bir aydan iki aya çıkmakadır (Samsun ve Mersin Liman larının kullanımı yine on bir ay olarak gerçekleşmekedir). Fiyaların %50 ya da %100 daha yüksek olduğu durumda ise Analya limanının kullanımı oradan kalkmakadır. Bu analizlere dayanarak, modelin, araç başına liman kiralama maliyelerindeki değişikliklere duyarlılığının az olduğu sonucuna varmak mümkündür. 5. TIR YÜKLEME PROBLEMİ VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Daha önce de belirildiği üzere araçların TIR lara aanması işlemi sevkiya birimi arafından yapılmakadır. Oldukça karmaşık olan bu işlem sırasında yardımcı bir yazılım kullanılmamakadır. Bu işlemin iyi yürümesi büyük ölçüde aamayı yapan kişinin ecrübesine ve yeeneklerine bağlıdır. Yılda TIR ın gönderildiği düşünülürse, araçların TIR lara aanması işleminin zorluğu daha iyi anlaşılabilir. Mevcu sisemde bayilere gönderilecek araçlar bilgisayar ekranında görülmeke ve sevkiya birimi çalışanı arafından ipleri ve gönderilecekleri iller dikkae alınarak TIR lara asnif edilmekedir. Gerek üreimin arması gerekse yeni bir dağıım merkezinin açılması durumunda karşılaşılacak zorlukları önlemek amacıyla bu problemin bir model yardımıyla çözülmesi hedeflenmekedir. Bu modelde emel olarak TIR lara hangi illerin alebinin yükleneceğinin belirlenmesi amaçlanmakadır. Modelleme aşamasında, önce TIR ların izleyebileceği güzergâhlar belirlenmişir. Bu işlem sırasında Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü nün hazırlamış olduğu harialarda belirilen yollar dikkae alınmışır. Ardından her güzergâh için, üzerindeki illeri içeren il kümeleri oluşurulmuşur. Amaç, birbirinden çok uzak illerin aynı TIR a aanmasını engelleyerek modeldeki değişken sayısını azalmak ve çözüm süresini kısalmakır. Birden fazla güzergâha yer 11

9 Aras Baruçuoğlu, Derya Demiraş, Beül Dilan, Ruken Düzgün, Mura Köksalan, Seçil Savaşaneril alan iller, orak il adıyla birden fazla kümede yer alır. Bu özel durumu çözmek amacıyla modele ek kısılar konmuşur. Modelin sadeleşirilmesi amacıyla her güzergâh için ayrılmış bir grup TIR olduğu var sayılmışır. Son olarak araç modellerinin gerek boy gerekse yükseklik olarak farklı olması nedeniyle TIR lara yüklenebilecek araç sayısı sabi değildir. Faka yüklenebilecek olası araç kombinasyonları bilinmekedir. Bu kombinasyonlar göz önünde bulundurularak her araç ipi için bir kapasie kasayısı belirlenmişir. Bir ilin siparişlerinin bir TIR ı am doldurması durumunda TIR ın o ile gönderilmesi en uygun çözüm olmakadır. Bir ilin siparişlerinin TIR kapasiesinin alında kaldığı ya da üsüne çıkığı durumlarda, aanamayan siparişlere arık-alep denilmekedir. Arık-alep olması durumunda TIR a birden fazla ilin alebi yüklenir ve bu iller birbirlerine ne kadar uzaksa zarar o derece arar. Oluşurulan maemaiksel modelde arık-aleplerin opimale yakın bir şekilde TIR lara aanması sağlanmakadır. 5.1 Varsayımlar 1. Farklı il kümeleri içinde olan illerin siparişleri aynı TIR a konulamaz. 2. Üç farklı boyua araç vardır (Oomobil, hafif icari araç ve icari araç). Diğer araçlar bu üç aracın boyuuna indirgenebilir. 3. Bir ile gidecek olan aynı boyuaki araçlar aynı TIR a yüklenir. 4. Günlük gelen büün siparişler aynı gün içerisinde karşılanır. i j T 5.2 Araç Dağıım Modeli İndeksler ve Kümeler : İl bazında alep nokaları (bayiler) (i=1,2,,46) : TIR numarası (j=1,2,...,t) : Maksimum TIR sayısı* k : Araç ipi (k=1(oomobil), 2(hafif icari araç), 3(icari araç) ) m : Roa (ya da il kümesi) numarası (m=1,2,,m) m(i) : i ilinin üzerinde bulunduğu roa(lar) m(j) : j TIR'ının aanmış olduğu roa l m : m roası üzerindeki illerden orak il durumunda olan illerin kümesi a m : m roası üzerindeki illerin kümesi : m roası için ayrılmış TIR ların kümesi m Paramereler b k : k ipi aracın TIR da kullandığı kapasie (k=1 için 1, k=2 için 2,33 ve k=3 için 4) c i : Bursa dan i bayisine araç başına TIR la aşıma maliyei (TL /araç) D ik : i bayisinin k ipi araç alebi (araç) CofT : TIR kapasiesi = 9 Karar Değişkenleri X ijk = 1 eğer i bayisinin k ipi araç alebi j TIR ına aandıysa, = 0 aksi hâlde Y ikm = 1 eğer i bayisinin k ipi araç alebi m roasına aandıysa, = 0 aksi hâlde Tm j : j TIR ının araç başı aşıma maliyei ( j TIR ına aanan araçların gideceği illerden Bursa ya en uzak olan il üzerinden hesaplanır) (TL/ araç) Modelin amaç fonksiyonu ve kısıları aşağıdaki gibidir: Enazla Z = CofT Tm j j Kısılar i am( j ) k X j j ijk b D k ik CofT j (8) * Roadaki her ile bir TIR gönderildiği durumda elde edilen sayı. Bazı iller birden fazla roada bulunduğu için T 67 olarak alınmışır. 12

10 Bir Oomoiv Firması İçin Araç Sevkiyaı ve Dağıım Merkezi Yer Seçimi Problemi j m X ijk = Y ikm k ve ( m,i a m ) (9) m Y ikm = 1 i, k; D ik > 0 (10) j X ijk = 1 i, k; D ik > 0 (11) X ijk = 0 i, j, k; D ik = 0 (12) j m i a m X ijk D ik i a m D ik - i l m n {1,..., M }/ m D ik Y ikn m, k (13) Tm j c i X ijk i, j, k (14) Tm j amsayı değişkeni j (15) X ijk, Y ikm 0-1 değişkenleri i, j, k (16) Toplam TIR la aşıma maliyeine karşılık gelen amaç fonksiyonu Z nin en aza indirilmesi hedeflenmekedir. Kısı (8); j TIR ına yüklenen araçların TIR kapasiesini geçmemesini sağlar. Kısı (9); i bayisinin k ipindeki araç alebinin, i bayisine araç gönderen TIR kümesine ai TIR lardan herhangi biri arafından karşılanmasını sağlar. Kısı (10); i bayisinin k ipi alebinin yalnızca bir il kümesine aanmasını sağlar. Kısı (11); i bayisinin k ipi alebinin yalnızca bir TIR a aanmasını sağlar. Kısı (12); l orak ilinin k ipi araç alebi yoksa bu bayiye araç gönderen TIR kümelerindeki TIR lardan hiçbirine aanmamasını sağlar. Kısı (13); l orak ilinin k ipi araç alebi, bayinin bulunduğu bayi selerinden herhangi birine aandıysa, bu alebin bayinin bulunduğu diğer bayi selerinden düşülmesini sağlar. Kısı (14); j TIR ının araç başı aşıma maliyeinin, o TIR a aanan aleplerin ai olduğu bayilerin Bursa ya en uzak olanı üzerinden hesaplanmasını sağlar. Kısı (15) ve Kısı (16); değişkenlerin ipini belirleyen kısılardır. Kısı (15), j TIR ının araç başı aşıma maliyeinin am sayı olmasını sağlarken; kısı (16), i bayisinin k ipi araç alebinin j TIR ına aanıp aanmadığını ve i bayisinin k ipi araç alebinin m kümesine aanıp aanmadığını belirler. Tüm basileşirici varsayımlara rağmen model yine de kısa sürede çözülemeyecek kadar karmaşıkır. Bu sebeple Türkiye doğu ve baı olarak iki kısımda ele alınmışır. Böylece, her iki kısım da opimal olarak çözülmüşür. Bu ayrımın, araç güzergâhları göz önüne alındığında (Bkz. Şekil 3) problemin büünselliğini ekilemeyeceği ve opimal çözümden çok farklı bir çözüme neden olmayacağı öngörülmekedir. Bu sonuca ulaşmada en önemli eken, gerçeke yapılan roalama işlemi dikkae alındığında sadece Eskişehir in siparişlerinin harianın doğusundaki roalarda bulunan illerle aynı TIR a konulduğunun gözlenmiş olmasıdır. 13

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 Editör: Doç. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ İZMİR 2015 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 3 Sayfa: (22-70) Ödül Almış Çalışma TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ Ali Cem RANDA*, Alican CÖMERT, Berker ADIGÜZEL,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 24 Sayý: 3-4 Sayfa: (16-28) Ödül Almış Çalışma BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Taha Yasin ÇELİK, Ezgi DOĞAN, Ece SANCI, Hannan TÜRECİ, Murat KÖKSALAN*, Sinan GÜREL

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İÇİNDEKİLER 1 Önsöz 3 2 Projenin Tanımı ve Amaçları 3 3 Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 6 4 Rotalama

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Universiy Journal of Science ISSN: 2147-3129 Cil / Volume: 2 Sayı / Number: 2 Yıl / Year: 213 Yazışma Adresi: Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ

BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ Erinç Yeldan* yeldane@bilken.edu.r MUTADISMUTANDIS BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ Gİrİş Küresel ekonomi 2007 Ağusos undan bu yana süregelen bir kriz oramında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi öncelikle finans,

Detaylı