ĠSPĠR-UZUNDERE-YUSUFELĠ DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) ROTALARI ÇALIġMA RAPORU M.Yavuz DURMUġ M.Bora DEMĠR Elif ARAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSPĠR-UZUNDERE-YUSUFELĠ DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) ROTALARI ÇALIġMA RAPORU 2007. M.Yavuz DURMUġ M.Bora DEMĠR Elif ARAS"

Transkript

1 ĠSPĠR-UZUNDERE-YUSUFELĠ DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) ROTALARI ÇALIġMA RAPORU 2007 M.Yavuz DURMUġ M.Bora DEMĠR Elif ARAS

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1) GiriĢ 4 2) ÇalıĢma metodu 5 3) Dağ yürüyüģü (Trekking) 5 3.1) Trekking nedir? 5 3.2) Trekking sporunda zorluk dereceleri 6 3.3) Gerekli ekipmanlar 7 3.4) Trekking parkurunun hazırlanması 9 4) Ġspir genel bilgi ) Ġspir rota çalıģmaları ve değerlendirmeler ) Çamlıca Yaylası rota çalıģması ) Davalı Yaylası rota çalıģması ) Soğanlı rota çalıģması ) Moryayla rota çalıģması ) Ġspir Yedigöller rota çalıģması ) Elmalı rota çalıģması ) Sorah Göl rota çalıģması ) Ahlatlı- Zarnıç rota çalıģması 22 5) Uzundere genel bilgi ) Uzundere rota çalıģmaları ve değerlendirmeler ) Cevizli rota çalıģması ) Uzunkavak- Yedigöller rota çalıģması ) Sapaca rota çalıģması ) Engüzek Kale rota çalıģması ) Paisor rota çalıģması ) ÖĢkvank rota çalıģması ) Carmis rota çalıģması ) Balıklı rota çalıģması ) Haho rota çalıģması 37 2

3 6) Yusufeli genel bilgi ) Yusufeli rota çalıģmaları ve değerlendirmeler ) Ersis-Marant rota çalıģması ) Eskel rota çalıģması ) Çeltikdüzü- Karadağ rota çalıģması ) Karadağ- Madenyolu rota çalıģması ) Narlık Köyü Yaylası rota çalıģması ) YokuĢlu Yaylası rota çalıģması ) Demirkent Yaylaları rota çalıģması ) ĠĢhan rota çalıģması ) Havuzlu rota çalıģması ) Öğdem rota çalıģması ) Tekkale rota çalıģması ) Ormandibi rota çalıģması 46 7) Genel Değerlendirmeler 47 8) Referanslar 51 9) Kaynak Kisiler 51 Ek.1) Hahoy genel bilgi 52 Ek.2) Alabalık yetiģtiriciliği 58 Ek.3) Dilekçe formu 59 3

4 GĠRĠġ Günümüze kadar bilinen medeniyetlerin çoğu su kenarında kurulmuģtur. Bu açıdan değerlendirildiğinde Çoruh nehri çevresi de yerleģim için uygun potansiyele sahip, doğası ve havası güzel olan bölgelerimizden biridir. Dünyadaki en büyük debiye sahip nehirlerden biri olan Çoruh, bu azgın suların sonucunda çevresinde görülmeye değer pek çok yer oluģturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP iģbirliğinde; Efes Pilsen finansal desteği ile yürütülmekte olan Doğu Anadolu Turizm GeliĢtirme Projesi kapsamında Ġspir, Uzundere ve Yusufeli çevresinde dağ yürüyüģü rotaları çıkarmak bu projenin temel amacıdır. Zengin bir flora ve faunaya sahip bu bölge henüz ürüne dönüģtürülememis pek çok malzemeye sahiptir. Bunların baģında doğal güzellikler gelmektedir. Farklı zeminlere sahip, bazen tırmanmayı gerektiren, bazen de sadece sarıçam ormanlarının arasından yürünebilecek pek çok dağ yürüyüģü rotası bulunmaktadır. Alan çalıģmamız süresince Ispir ve Uzundere de bu rotaların büyük çoğunluğu GPS sistemi ile iģaretlenip, parkurların özellikleri detaylı bir Ģekilde ele alınmıģtır. Bu proje kapsamında bölgenin dağ yürüyüģü parkurları açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarma, bu parkurları uydu vericileri ile iģaretleme, bölgedeki insanları bu bölgeye gelecek kiģilere rehberlik etmeleri konusunda teģvik etme ve bunların yanısıra varolan turizm potansiyeline farklı bir açıdan bakıp yorum yapabilme imkanı bulunmuģtur. Bütün bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuların baģında Ģu an elimizde olan doğal güzellikleri tahrip etmeden, çevre bilincine sahip olarak bu çalıģmaları yürütmektir. Bölgede oluģacak turizm potansiyelinin sürekliliği açısından da çevre çok önemli bir yer edinmektedir. 4

5 2) ÇALIġMA METODU Bu proje bir alan çalıģmasıdır. Bölgeye gelmeden önce rota oluģturabilecek bölgelerin bir ön çalıģması yapıldı. Bölgede öncelikle yerel halkla görüģülüp rotalar hakkında fikirleri alındı. Ġspir ve Uzundere de bulunan bütün rotalar yürünerek tespit edildi. Yusufeli ne ait rotalar daha önce yapılan çalıģmalardan alınarak incelendi. Trekking rotası tespiti sürecinde yerel halktan da katılımcılar bizlerle yürüyüģlere geldiler. Yerelden gidilecek bölgeyi bilen birilerinin bizlere eģlik etmesi vaktimizi verimli kullanmamız konusunda yardımcı oldu. ÇalıĢmalarımız süresince kullandığımız teknik malzemeler: GPS (Magellan Explorist XL), Nikon Coolpix L3 fotoğraf makinasıdır. GPS verilerini ve bölgeye ait fotoğrafları ekte CD de bulabilirsiniz. 3) DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) 3.1) TREKKING NEDĠR? Doğada, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, genelde hafif tempolu sportif yürüyüģlerdir.(www.wikipedia.org). 19. yy. da naturalist akımla birlikte trekking kavramı ortaya çıkmıs ve zaman içerisinde bir spor halini almıģtır. Trekking özellikle, doğanın yakından görülerek, detaylı incelenerek, sürekli güç sarf edilerek, irade gösterilerek yapılan bir yürüyüģ ve keģif aracı olduğu için, araçlarla yapılan doğa turlarına göre daha üstündür. En önemli özelliği de kiģinin iradesini ve dayanıklılığını kuvvetlendirmesidir. Yüksek kondisyon veya teknik istemiyor oluģu, sakatlanma vb. risklerinin çok düģük seviyelerde seyretmesi, maliyetinin az olması gibi nedenlerle kitlelerin en yoğun ilgi gösterdiği doğa sporudur. Ġnsanın sağlığını korumak, kendine olan güvenini kaybetmemek, doğaya olan sevgisini artırmak için uzun seneler yapilabilecek bir spordur. AraĢtırmalar düzenli, tempolu ve devamlı bir yürüyüģün önce fizyolojik ve akabinde psikolojik değerinin olduğunu kesin olarak göstermektedir. Ortalama 1 saatlik bir doğa yürüyüģü 500 kalori yaktırmaktadır. Kasları güçlendirir ve endorfin miktarını çoğaltıp stresin azalmasını sağlar. 5

6 Genel olarak doğada yapılan bütün yürüyüģlere trekking dense de bunun çeģitleri vardır. Dayhiking(günübirlik doğa yürüyüģleri), hiking, backpacking(genelde konaklamalı ve dağcılık maksatlı yürüyüģler), ormanda, çölde, dağlık alanda, açık alanda, kanyon ve dere yatağında trekking, rotalı, rotasız yürüyüģler ve kıģ yürüyüģleri olarak sınıflandırmak da mümkündür. Bu sınıflandırma çerçevesinde alınacak malzemeler de değiģiklik göstermektedir. Trekking tüm sene boyunca yapılabilecek bir spordur. Ancak trekkingi devamlı bir spor değil de zindelik kazanmak için yapanlar açısından en uygun mevsim ilkbahar ve sonbahardır. Bu mevsimler iklimin güzelliği ve fotoğrafik manzara açısından en uygun mevsimler olduğu için tercih edilmektedir. 3.2) TREKKING SPORUNDA ZORLUK DERECELERĠ: 1 den 6 ya kadar sınıflandırılmıģ zorluk dereceleri vardır: Zorluk Derecesi 1: YürüyüĢ eğimi azdır. Yükselme yani çıkıģ çok az yapılmaktadır. ÇıkıĢlar 100 m.yi geçmez. Patikalar geniģtir. Toplam yürüyüģ süresi 2 saati geçmez. YürüyüĢlere yeni baģlayanlar ve sağlık problemi olmayan herkes katılabilir. Zorluk Derecesi 2: YürüyüĢ eğimi azdır. Toplamda 300 m.yi geçmeyen hafif çıkıģlar içerir. Zorluk derecesi 1 olan parkurlardan farkı genelde süresidir. Toplam yürüyüģ süresi 3,5 saati geçmez. Birkaç hafif yürüyüģe katılmıģ herkese uygundur. Zorluk Derecesi 3: YürüyüĢ eğimi artık artmaktadır. 500 m.yi geçmeyen çıkıģlar içerir. Daha dar patikalardan, bazen sık ormanlık alanlardan daha çarģak bölgelerden geçmek gerekebilir. Islak geçiģlerde yoğunlaģmaktadır. Toplam yürüyüģ süresi 5 saati geçmez. YürüyüĢler kondisyonu iyi olan ve yürüyüģ deneyimi de olan herkese uygundur. Zorluk Derecesi 4: YürüyüĢ eğimi fazlalaģmaya baģlar. ÇıkıĢlar 700 m.yi bulmaktadır.patikalar iyice bozuktur, bazı yerlerde yoktur. Ormanlık alan varsa daha sık olmaktadır. Daha kayalık ve çarģak arazide yol alınmaktadır. Toplam yürüyüģ süresi 6,5 saati geçmez. Sportif ve kondisyonu iyi olan kiģilere uygundur. Zorluk Derecesi 5: YürüyüĢ eğimi artık zorlu ve fazladır. ÇıkıĢlar 1000 m.yi de geçmeye baģlar. Sert yapılı, taģlık, kayalık ve patikasız alanlardan gidilmektedir. Ormanlık alanları oldukça zorludur. Islak geçiģler de mevcuttur. Rehberin oldukça 6

7 deneyimli olması gerekir. Toplam yürüyüģ süresi 8 saati bulmaktadır. Teknik çıkıģlar içermemesine rağmen bu zorluk derecesi sportif, tecrübeli ve kondisyonu iyi, deneyimli yürüyüģçüler için uygundur. Zorluk Derecesi 6: Bol eğimli, çıkıģları ve iniģleri fazla olan, çıkıģları 1500 m. yi bulabilen, uzun süreli rota takibi gerektiren, zorlu arazi Ģartlarında ilerlenen yürüyüģlerdir. Gerektiğinde konaklama yani kamp yapılabilmektedir. YürüyüĢ süresi 8 saat ve üzeri olmaktadır. Deneyim, dikkat, kondisyon, bilgi ve disiplin gerektirir. Trekking sporuna yeni baģlayacak olanların en düģük zorluk derecesinden baģlamaları tavsiye edilir. Kondisyonları iyi de olsa iģin alıģkanlığı ve hissiyatı açısından bu gereklidir. Hatta ara vermiģ olanlar bile ne kadar zor parkurlar geçmiģ olurlarsa olsunlar, hatırlamak için ısınma parkuru niyetine seviyelerinin bir iki derece gerisinden baģlamaları faydalarınadır. Kimi zaman bu durum, iģine ara vermiģ rehberler için bile gereklidir 3.3) GEREKLĠ EKĠPMANLAR Alınacak ekipmanların mevsime ve parkura bağlı olarak değiģiklik göstermesinin yanısıra her trekking turunda olmazsa olmaz bazı ekipmanlar bulundurulmalıdır. Bunların baģında giyim gelir. Vücut sağlığını bozmayacak rahatlıkta ve ferahlıkta giyim malzemeleri gereklidir. Tüm malzemelerin seçiminde dikkate alınması gereken en önemli husus; malzemelerin maksada uygunlukları, çok amaçlılıkları, sağlamlıkları ve hafifliklerinin göz önünde bulundurulmasıdır. 7

8 Önem sırasına göre malzemelerin sırası: 1) YürüyüĢ için ortopedik, ayağa ve yere iyi tutunan yürüyüģ ayakkabısı ( mevsime göre bot seçilmelidir. ) 2) Su ĢiĢesi veya matarası ( alüminyum olmalı ) 3) Düdük 4) Çakı 5) Pusula ( büyük veya küçük fark etmez ) 6) ġapka 7) AteĢ baģlatıcı malzeme ( kibrit, çakmak, varsa magnezyum çubuğu v.b. ) 8) Rüzgarlık veya yağmurluk 9) Sırt çantası 10) Ek gıda ve ilk yardım kiti 11) Fener 12) Cöp torbası Bu malzemelerin yanısıra mevsim Ģartlarına göre bere, eldiven, iç giyim, dıģ giyim, güneģ gözlüğü, güneģ kremi, dudak kremi, spor ayakkabı, sandalet, mayo, Ģort, tozluk ve baton, alın veya el feneri bulundurulmalıdır. Kamplı bir trekking turunda ise uyku tulumu, mat, sırt çantası, çadır, kamp mutfak seti ve kamp ocağı bulundurulması gereken malzemelerdir. Konaklamalı turlarda eģyalar için yük hayvanlarından da faydalanılabilinir. 8

9 3.4) TREKKING PARKURUNUN TASARLANMASI Bir rota oluģturulurken, bölgedeki önemli tarihi, turistik yerler, mağara, kanyon, Ģelale gibi oluģumlar belirlenerek bunlar programa dahil edilebilir. Böylece rota daha cazip hale getirilerek doğa yürüyüģü dıģında kültürel unsurlarda programa dahil edilmiģ olur. Parkur hazırlanmasında bir diğer unsur ise rotanın zorluk derecesi ne olursa olsun, bölgenin rehber tarafından çok iyi bilinmesi ve coğrafi yapının rotada değiģiklikler yapmaya müsait olması gerekir. Bu değiģiklikler grubun genel kondisyonuna bağlı olarak rotanın zorlaģtırılması, kolaylaģtırılması olabileceği gibi acil bir durumda rotayı kısaltmak amaçlı da olabilir. Bölgede rehberlik yapacak kiģinin, rotayı bilmenin dıģında, bölgeyle ilgili tarihi, turistik yerler, flora, fauna hakkında bilgi sahibi olması turu daha doyurucu hale getirir. Aynı zamanda temel ilk yardım becerilerine sahip olması, grubun yürüyüģ hızını belirlemesi, gerektiğinde grubunu motive etmesi gereklidir.. Tur esnasında konaklama yapılacaksa, kamp alanlarının seçiminde özen gösterilmelidir. Köylere yakın yerlerin seçilmesi hem güvenlik açıģından önemlidir, hem de kampta ihtiyaç duyulabilecek su, yiyecek vs. temini açısından da kolaylık sağlar. Böyle bir imkan yok ise kamp yeri suya yakın ( m), dik yamaç ve heyelan alanlarından uzak olmalıdir. Bir parkur tasarlandıktan sonra bunun katılımcılara tanıtılması ve konuyla ilgili eksiksiz bilgi verilmesi önemlidir. Genel olarak grup aģağıdaki konular hakkında önceden bilgilendirilmelidir. - kiģisel malzemeler : nelere ihtiyaç olacak, neler götürülmeli. - kamp malzemeleri: çadır, mat, uyku tulumu, kap, kacak vs. Katılımcılar tarafından temin edilecek, ya da rehber tarafından temin edilecek.konaklama yapılacak ise bu malzemelerin kamp yapılacak alana ulaģtırılması - yiyecek listesi: tur boyunca kaç öğün yemek yenecek,bunlar neler olacak, yol üzerinde yiyecek temin edebilecek yerler var mı, yoksa kampın baģından itibaren tüm malzeme alınıp taģınacak mı, malzemeyi katılımcılar mı taģıyacak,araçla mı taģınacak,bu malzemeler kaça mal olacak 9

10 - ulaģım: gezi nereden baģlayacak, katılımcılarla nerede buluģulacak, kamp alanı nerede olacak, dönüģte katılımcılar nerede bırakılacak bunların belirlenmesi, maliyetlerinin çıkarılması - kamp alanı: nerede kamp yapılacak, bu alanda kamp yapmak için izne ihtiyaç var mı,var ise ne kadar süre öncede baģvurulmalı, var ise maliyeti, konu hakkında katılımcılara bilgi verilmesi. - AteĢ yakma: ateģ yakma için özel izne ihtiyaçımız varmı, bölge jandarmaya önceden bilgi vermek gereklimi. - Zamanlama: tur ne zaman baģlayacak, saat saat akıģ programının belirlenmesi, yürünecek rotaların uzunluğu, zorluk derecesi, yüksekliği ve ortalama kaç saat süreceği hakkında detaylı bilgilerin katılımcılara verilmesi. Turun dönüģü ne zaman olacağının belirlenmesi.turun soylenen saatte bitmesinden rehber sorumludur. Grup programın önünde veya arkasında olabilir, bu durumda rehber mola sürelerini artırarak yada azaltarak programı yakalamalıdır. - Etkinlik planı: neler yapacağız, kararlaģtırılan etkinlik için ne çeģit araç gerece ihtiyacımız olacak bunların belirlenmesi, nasıl temin edileceğinin netleģtirilmesi ve katılımcılara bu konuda ayrıntılı bilgi verilmesi. 10

11 4) ĠSPĠR GENEL BĠLGĠ Erzurum iline bağlı olan Ġspir, Doğu Karadeniz Bölgesi nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Doğu Anadolu nun karasal iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiģ bölgesi özelliği göstermektedir. Bu nedenle temel geçim kaynaklarından biri olan tarım ürünlerinde de çeģitlilik gözlemlenmektedir. Tarımın yanısıra ilçe ekonomisi hayvancılık, arıcılık, alabalık yetiģtiriciliği, seracılık gibi faaliyetlere de bağlıdır. Özellikle dut yetiģtiriciliğinin ekonomilerindeki payı büyüktür. Dut pekmezi ve pestil bu bölgenin ticari ürünleri arasında yerini almaya baģlamıģtır. Bu sene faaliyete girecek olan dut pekmezi atölyesi de bu çalıģmalara önem verildiğinin bir göstergesidir. Ġspir fasülyesi yöresel yemeklerin baģında gelmekle birlikte ticari ürün olarak da pazarlanmaktadır. Ġspir mutfağında fasülyenin ve balın önemli bir yeri vardır. Bölgede farklı dönemlere ait kilise, manastır ve camileri görmek de mümkündür. Merkezde bulunan Ġspir Kalesi yürüme mesafesinde ve hala ayakta kaldığı için ziyaret edilebilecek noktalardan biridir. Bunun yanısıra köylerde yine farklı dönemlere ait Gürcü konaklarını, değirmenleri, ahģap ambarları görmek de mümkündür. Rafting, kano, dağ yürüyüģü açısından da pek çok alternatif sunan bölge turizme açılmaya baģlamıģ durumdadır. Ġlçenin doğal zenginliklerinin bir sonucu olarak bölge kuģ gözlem açısından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Ġspir merkeze yakın bir mesafede bulunan Çamlıca yaylası sonbahar kuģ göçü için önemli bir noktadır. Bölgeyi kullanan kuģlar yırtıcı ağırlıklıdır. Bunlar arasında ġahin(common Buzzard), Kara Çaylak(Black Kite), Atmaca(Sparrowhawk), Küçük Kartal(Booted Eagle), ġah Kartal(Imperial Eagle), Çayır Delicesi(Montagu's), Bozkır Delicesi(Pallid Harrier), Saz Delicesi(Marsh Harrier), Yılan Kartalı (Short-toed Eagle), Bozkır Kartalı (Steppe Eagle) sayıl abilir.ayrıca Kara Leylek(Black Stork) bu bölgede geçiģ yapan leyleklerden biridir. Ağustos ortalarından ekim sonuna kadar vadıyi gören kısma çıkılınca binlerce yırtıcıyı görebilmek mümkündür.yörenin baģka bir bölgesi olan Yedigöller de Alpin kuģları (yüksek irtifa kuģlari)açısından önemli bir rotadır. BaĢta Urkeklik (Caspian Snowcock), Duvar TırmasıkkuĢu(Wallcreeper), Sürmeli Dağbülbülü (Radde's Accentor), Büyük Dağbülbülü (Alpine Accentor), Sarı Gagalı Dağkargası (Alpine Chough), Kırmızı Gagalı Dağ Kargası (Chough), Kar 11

12 Serçesi(Snowfinch) açısından zengin bir bölge. Sırakonaklar Vadısi giriģinde Kızıl Akbaba(Griffon Vulture) kolonisi bulunmaktadır. Ayrıca bölgede Küçük Akbaba(Egyptian Vulture) ve Sakallı Akbaba(Lammergeier)da sık rastlanan önemli kuģlar arasında yerini almaktadır. Devedağı Yavuzlar arasındaki derin ormanlarda Kara Agaçkakan(Black Woodpecker) bulunmaktadır. Bu kuģun bu bölgede olması hala yaģlı ormanların bulunduğunun bir göstergesidir. Yavuzlar Mahallesi sonrası, Çoruh Vadısi'ne hakim bir noktadan da çok iyi sonbahar göçü izlenebiliyor. Çamlıca Yaylası'ndan geçen bütün kuģlar buradan da geçiyor. (Soner Bekir, KuĢ gözlemcisi, 2007) Bölgede süregelen festivaller vardır. Bunlardan biri Eylül ayında Uzunbağ köyünde yapılan karakucak güreģleri, bir diğeri ise Ağustos ayının ilk haftası yapılan Ġspir Kültür Sanat ve Turizm Festivali. Bu festivallere diğer köylerden katılımcılar gelmektedir. Bölgede bulunan diğer köylerin de daha dar kapsamlı etkinlikleri olmaktadır. Ancak bu iki festival bilinen festivaller olduğu için bir potansiyel haline dönüģtürülebilir. Bölge sağlık ve eğitim konusunda geliģmiģ bir konumdadır. Ġlçede hem devlet hastanesi hem de bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Hastanede pek çok uzmanlık konusunda cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir. Atatürk Üniversitesinin Yüksekokulunun bölgede bulunması buraya bir artı değer katarken, bölgede eğitimine devam eden öğrencilerin de Erzurum çevresinde belli dereceler alıyor olmaları, ilçenin eğitime verdiği önemi bir kez daha göstermektedir. Bölgenin Erzurum merkeze ulaģımı her zaman rahatlıkla sağlanabilmektedir. Köylere de Mayıs- Ekim aylarında sorunsuz ulaģılabilmekte, kıģ aylarında kar yağıģına bağlı olarak yollar kapalı olabiliyor.. Yolların kapalı olmasının bir diğer sebebi ise sellerdir. Hergün 07:00, 09:00, 10:00, 12:30, 16:00 de Ġspir den Erzurum a servis bulunmaktadır. Erzurum dan Ġspir e 07:00, 10:00, 11:30, 14:00, 15:00, 17:00 saatlerinde araç bulmak mümkündür. Erzurum Ġspir arasındaki mesafe 140 km olup yaklaģık iki buçuk saat sürmektedir. KiĢi baģı ücret 9 YTL dir. Rize ve Erzurum merkezine ulaģma konusunda herhangi bir sorun bulunmamakla beraber istendiği takdirde yerel ulaģım firmalarından araç kiralamak da mümkündür. Konaklama konusunda bölgede farklı kategorilerde konaklama tesisleri görmek mümkün: belediye iģletme belgesine sahip tesisler, ögretmenevi. Konaklama 12

13 iģletmelerinin tesisleri iģletme konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. ĠĢletmelerin satıģ ve pazarlaması olmamakla birlikte rezervasyon konusunda bile sıkıntılar yaģanmaktadır. ĠĢletmelerde herhangi bir rezervasyon sistemi kullanılmamaktadır. Bölgede turizm sezonluk düģünüldügü için eleman alımı yapılmamakla birlikte hijyen konusunda gereken hassasiyet gösterilmemektedir. Tesis Adı Telefon Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Işletmecinin Adı IDOS (Bungalov) 56 Kackar Hotel Osman Ayhan Efe Otel Ergün Efeoglu Ari Otel Abbas Colak Ogretmenevi Ahmet Bektas Nurhan Kankopru Tablo.1)Ispir de bulunan konaklama iģletmeleri Ġspir bölgesinde yiyecek içecek iģletmelerinin sayısı çok olmamakla birlikte konaklama iģletmelerinde görülen temizlik konusundaki sıkıntı burda da kendini göstermektedir. Ġspir in yerel yemeklerinin çogunu bu yerel tesislerde bulmak mümkün değildir. Sadece iki lokantada Ġspir fasülyesi yapılmaktadır. 13

14 Tesis Adı Telefon Turu Kapasitesi IĢletmecinin Adı Ozdem Pide Pideci 56 Adem Ozdem Lokanta Bahar Ev yemegi&doner 35 Fahrettin Colak Imren Lokantasi Ev yemekleri 70 Rasim Colak Eyvan Pideci&Kebapci Restaurant Lokanta Ev yemekleri Kardevler IDOS Alabalık Tablo.2) Ispir de bulunan yiyecek&içecek iģletmeleri Bölgeye yapılacak herhangi bir trekking turunda öncelikle Kaymakamlık a dilekçe ile bildirmek gerekmektedir. Detaylarında grupta bulunan kiģilerin isim listesi, hangi tarihlerde bölgede kalacakları, konaklama türü, gidilecek rotalar hakkında detaylı bilgilerin bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler Kaymakamlık tarafından Jandarma ve gidilecek köylerin muhtarlarına iletilmektedir.(form örneğini ekte bulabilirsiniz.) Güvenlik açısından turun süresinin uzatılması halinde Jandarma bu konuda bilgilendirilmelidir. 4.1) ĠSPĠR ROTA ÇALIġMALARI VE DEĞERLENDĠRMELER 4.1.1) Çamlıca Yaylası Tarih : 9 Temmuz 2007 Rota adı : Çamlıca Yaylası Zorluk derecesi : 1 YürüyüĢ süresi : 1.5 saat Yürünen mesafe : 4km UlaĢım bilgileri : BaĢlangıç noktasından Ispir merkeze uzaklık 20 dakika Yükseklik : 1207m Ġspir merkeze araçla 20 dakikada ulaģılabilinen bir mesafede bulunan bu rota ağaçların arasından zirveye çıkılan kolay bir rota kategorisindedir. Zirveden çevre dağ ve yaylalara geçiģ imkanı da var. Yol üzerinde kamp, piknik alanları mevcut. Ġspir merkezde konaklayan ve sınırlı vakti olan gruplar için alternatif olabilir. 14

15 Bu rota kuģ gözlemi açısından önemli bir yere sahiptir. Sonbahar kuģ göçünün en iyi gözlemlenebildiği yerlerden biridir. Bölgeyi kullanan kuģlar yırtıcı ağırlıklıdır. Bunlar arasında ġahin(common Buzzard), Kara Çaylak(Black Kite), Atmaca(Sparrowhawk), Küçük Kartal(Booted Eagle), ġah Kartal(Imperial Eagle), Çayır Delicesi(Montagu's), Bozkır Delicesi(Pallid Harrier), Saz Delicesi(Marsh Harrier), Yılan Kartalı (Short-toed Eagle), Bozkır Kartalı (Steppe Eagle) sayıl abilir. Ayrıca Kara Leylek(Black Stork)de bu bölgeden geçis yapan leyleklerdendir. Ağustos ortalarından ekim sonuna kadar vadiyi gören kısma çıkılınca binlerce yırtıcıyı süzülürken görmek mümkündür.(soner Bekir, KuĢ gözlemcisi,2007) Resim.1) Çamlıca Yaylası rotası ve profili 15

16 4.1.2) Davalı Yaylası Rotası Tarih: : 10 Temmuz 2007 Rota adı : Davalı Yaylası Zorluk derecesi : 4 YürüyüĢ süresi : 6-7 saat Yürünen mesafe : 13.6 km UlaĢım bilgileri : Ispir- Sırakonaklar kavģağı 40 km, dk Sırakonaklar - baģlangıç noktası(muhtarın evi) 16 km, 30 dk Yükseklik : m Bu yayla adını bir davadan almaktadır.yaylanın hangi ile sahip olduğu konusunda devam eden ve uzun yıllar süren bir dava bu yaylaya adını vermektedir. Ispir-Sırakonaklar dan baģlayan ve çok farklı zeminlerden geçerek bitirilebilen bu rotada çam ağaçlarının arasından baģlanıp ardından dağ yamaçlarında devam eden, yayladan dönüģ yolu üzerinde ise farklı köy evlerinin de görülebileceği nehir kıyısı boyunca devam eden bir yol bulunuyor. Katılımcıların farklı deneyimler edinmesi de mümkün, mesela Temmuz ayında hala dağın yamaçlarında bulunan karların üzerinden geçerek rota tamamlanabilmektedir. Rota üzerinde yer alan Gürcü konakları, ambarlar ve zengin bitki örtüsü rotayı daha da zenginleģtiriyor. Çok günlük bir programda rota üzerinde kamp alanları mevcut. Ayrıca Sırakonaklar vadisinin giriģinde Kızıl Akbaba(Griffon Vulture) kolonisi var. Bölgede Küçük Akbaba(Egyptian Vulture) ve Sakallı Akbaba(Lammergeier) da sık rastlanan önemli kuģlar arasındadır. 16

17 Resim.2) Davalı yaylası rotası ve profili 4.1.3) Soğanlı Yaylası Rotası Tarih : 11 Temmuz 2007 Rota adı : Soğanlı Yaylası Zorluk derecesi : 5 YürüyüĢ süresi : 4.5 saat Yürünen mesafe : 7km UlaĢım bilgileri : Ispir- Sırakonaklar kavsağı 35 km dk Sırakonaklar - baģlangıç noktası(muhtarın evi) 16 km 30 dk BaĢlangıç- Soğanlı yayla 2 saat Soğanlı yayla-göller 1 saat Yükseklik : m max Ispir-Sırakonaklar da derenin dik yamacının yanından baģlayan rotada, 2 km boyunca eğim artarak çıkılıyor. Soğanlı yayladan sonra Soğanlı vadisi aģılarak Kaçkar zirve için eteklere ulaģılıyor. Kaçkarlara çıkmak istenirse 2 saat daha yürümek gerekli. Zirvede yükseklik 3000 m nin üzerinde olduğundan yavaģ ilerlenmeli. EĢyaları taģıma konusunda köyden at temin edilebilir.zirve yapılmayacaksa 1 saatlik yürüyüģle göllere ulaģılıp dönülebilir.vadinin arkasındaki düzlük, kamp alanı için ideal bir yer. Buradan Davalı yaylasına da alternatif bir yol oluģturulabilir. 17

18 Resim.3) Soğanlı yaylası rotası ve profili 4.1.4) Moryayla Rotası Tarih : 12 Temmuz 2007 Rota adı : Moryayla köyünden - Moryayla ya çıkıģ Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 2-3saat Yürünen mesafe : 7 km UlaĢım bilgileri : Ġspir-Yedigöller kavģak: 20km 30 dk Yedigöller kavģak-moryayla köyü: 12 km 30 dk Moryaylaköyü-Moryayla 7 km Yükseklik : m Yedigöller rotasından önce Moryayla köyünden Moryaylaya kadar devam eden ve orman yolundan ilerleyen bir rota. Kolay bir çıkıģ rotası olarak da nitelendirilebilir. 18

19 Resim.4) Moryayla rotası ve profili 4.1.5) Ispir Yedigöller Rotası Tarih : 12 Temmuz 2007 Rota adı :Yedigöller ( Moryayla-Yedigöller köyü) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 11km UlaĢım bilgileri : Ġspir-Yedigöller kavģak: 20km, 30 dk Yedigöller kavģak baģlangıç noktası:19km, 40 dk Yedigöller köyü-kavģak:20 km 30 dk Ispir 50 dk Yükseklik : m Rotanın baģlangıç noktasından aģağıdaki göllerin hepsini geniģ bir açıyla görmek mümkün. Bu noktada fotoğraf çekmek isteyenler iģlerini bitirdikten sonra göllerin çevresi gezilerek rotaya baģlanabilir. Bu gezi süresince bir yanda göllerin üzerinde hala bulunan karlar görülebildiği gibi hemen yanında rengarenk çiçekleri görmek de mümkün. Ardından Ģelaleyle paralel giden ve çok zor olmayan bir iniģle baģlayan rota yayladan sonra ikiye ayrılıyor. Soldan giden kolay, toprak araba yoludur. Sağdan giden yol ise küçük patikalardan, vadi ve dere geçiģleriyle devam edip son 1 km de soldaki araba yoluna köprüyle bağlanıyor.bu rotada tercihe gore buzul göllerinde yüzülebilir, yüzmek isteyenlerin mayolarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca rota üzerinde derelerden geçilmesi gerekecektir, bu nedenle yedek ayakkabı da bu rota da katılımcıların yanında bulundurması gereken malzemelerden biridir. 19

20 Bu bölge Alpin kuģları (yüksek irtifa kuģları) açısından önemlidir. BaĢta Urkeklik(Caspian Snowcock), Duvar TırmaĢıkkuĢu(Wallcreeper), Sürmeli Dağbülbülü (Radde's Accentor), Büyük Dağbülbülv(Alpine Accentor), Sarı Gagalı Dağkargası (Alpine Chough), Kırmızı Gagalı Dağ Kargası (Chough), Kar Serçesi(Snowfinch) açısından da zengin bir bölgedir(soner Bekir, KuĢ gözlemcisi, 2007). Resim.5) Yedigöller rotası ve profili 3.1.6) Elmalı Mağarası Tarih : 12 Temmuz 2007 Rota adı : Elmalı Mağarası Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 45dk Yürünen mesafe : 4km UlaĢım bilgileri : Ispir-Elmalı kavģağı 20km KavĢak - Elmalı köy 2km Yükseklik :1376m Elmalı köyünün içinden baģlanarak yamaçlardaki patikalar ile mağara giriģine ulaģılabilinir. Mağaranın giriģi, köyden yaklaģık 100 m yükseklikte bulunmaktadır. Mağaranın içine girebilmek için 2m lik bir kayayı tırmanmak gerekiyor. Henüz uzmanlarca incelenmemiģ bu mağaranın Ģu an için 4 galerisi gezilebiliyor.mağaranın içinden göller ve nehre bağlandığı düģünülen tünel henüz açılmamıģ. 20

21 Köy halkı buraya zindan mağara da demektedir. Mağarada çeģitli yönlere ayrılan galerilerin boyları 30m den 100mye kadar uzanmaktadır. Tavanlardan ve duvarlardan sızan sular sonucunda tamamen doğal sarkıtlar ve dikitler meydana gelmiģtir. Mağara 5000 kiģiyi rahatlıkla kaldırabilecek kapasiteye sahiptir. Birinci Dünya SavaĢı sırasında korunma amaçlı kullanılmıģtır. (Ispir Turizm Envanteri) Resim.6) Elmalı mağarası rotası ve profili 4.1.7) Sorah Göl Tarih :13 Temmuz 2007 Rota adı : Sorah ( sarı ) göl (çamlıkaya-ģorah göl) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 11 km UlaĢım bilgileri : Ġspir- Çamlıkaya: 28km, 30 dk. Çamlıkaya -baģlangıç noktası..3.5km Yükseklik :1207m Ispir e bağlı Çamlıkaya köyünden sonra ilk 3.5 km lik kısım araçla gidilebilir. Buradan sonra kolay bir yürüyüģ imkanı sunan rota dere boyunca devam ediyor. Pilangos yaylasından sonra soldan vadiye inen Pavgos deresi takip edilerek göllere kadar zaman zaman sarp kayalardan dikleģerek devam ediyor. Göllerin olduğu bölge kamp veya yemek molası için çok uygun.burada temmuz ayında dahi vadı aralarında sıkıģmıģ kar tabakalarından geçmek mümkün, dönüģte alternatif olarak sol taraftaki 21

22 patika takip edilirse, kısa bir kar yürüyüģü yapma imkanı var. Bu vadinin sonundan tekrar geldiğimiz rotaya bağlanıyoruz. Genel olarak rota süresince çimlerle kaplı alanlarda, toprak, ya da çakıllarla kaplı yollardan yürüyüģe devam ediliyor. Yol boyunca irili ufaklı akan sular görmek mümkün. Çevrede büyükbaģ ve küçükbaģ hayvancılık yapılıyor, bu nedenle çoban köpekleri ile karģılaģma ihtimali çok yüksek, köpek kovucu bulundurulması gerekiyor. Ayrıca buzul göllerinde yüzmek isteyenlerin yanlarında mayo bulundurmaları gerekmektedir. Bu rotaya geliģ yönünde sağ tarafta kalan Yıldız dağlarından Davalı yaylasına ya da orman yolundan Sırakonaklara ulaģmak mümkün, km lik bu yol kolay bir yürüyüģ rotası olarak da kullanılabilir. Ayrıca bölge Dağ Horozu (Caucasian Black Grouse) açısından önemli bir noktadır. Bu bölgedeki turlarda Çamlıkaya köyünün Yukarı mahallesi olarak bilinen Honut yaylası ziyaret edilebilir. Bölgeye hakim bir konumda bulunan bu yaylada otantik yayla evleri ve yabani meyve ağaçları bulunmaktadır.bu çevreyi bilen AĢık Ġsmail amca ile gezilebilir. Çevrede kamp için uygun araziler var, ancak çadırda kalmak istemeyenler için AĢık Ismail amca kütük konaklarda geceleme imkanı sunuyor. Resim.7) Sarıgöl(Sorah Göl) rotası ve profili 4.1.8) Ahlatlı-Zarnıç Rotası Tarih : 14 Temmuz 2007 Rota adı : Ahlatlı-Zarnıç rotası ( Devedağ bölgesi) 22

23 Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 14km UlaĢım bilgileri : Ahlatlı köyü-ispir 41km Zarnıç denilen bölge sık çam ormanlarının çevrelediği, iç kısımlara kadar orman yollarından gidilebilen dağlık bir alan. Rotanın baģlangıç noktası kaya denilen üzerinde Ermenilerden kalma bir kalenin bulunduğu çok büyük ve belirgin bir alan. Rotaya buradan baģlanılabileceği gibi Ahlatlı köyünden de baģlanılabilir.(ahlatlı köyü- Kaya=3 km). Bu kaleye çıkmak için kayaların arasından takip edilebilecek belirgin bir patika bulunuyor. Zirveye çıktıktan sonra takip edilen rotadan 1,5 kmlik bir mesafeden manzara fotoğrafı çekilebilecek bir bölge bulunmaktadır, katılımcıların isteğine bağlı olarak kolay bir zeminden takip edilen bu bölgeye de geçilebilir. Rotanın çevresi m.bike, kampçılık, dağ bisikleti rotası, eğitimler ve orienteering için çok elveriģli bir bölge konumunda. Ibrahim Bey yaylası da bu yol üzerinde bulunmaktadır. Bu rota üzerinde Ispir de bulunan diğer rotalarla karģılaģtırıldığında daha az su kaynağı bulunmakta, bu nedenle katılımcıların yeterli su almaları gerekmektedir. Rota çoğunlukla orman arazisinden devam ettiği için bölgede bulunan yabani hayvanlara (ayı, yaban domuzu) da dikkat edilmelidir Ispir den buraya gelen yol, Zarnıç zirveye çıkıp, Yavuzlar mahallesinden Ispir yoluna ulaģıyor.yaklaģık 100 km uzunluğundaki bu etap Çoruh vadisine hakim bir tepede ve jeep safari için uygun bir rota oluģturuyor. Devedağı- Yavuzlar arasındaki derin ormanlarda Kara Ağaçkakan(Black Wodpecker) bulunmaktadır. Bu kuģun çevrede görülmesi hala yaģlı ormanların bulunduğunun bir göstergesidir. Yavuzlar mahallesinde bölgeye hakim bir noktadan sonbahar kuģ göçü de izlenebilmektedir. Çamlıca Yaylasından geçen kuģlar bu noktadan da geçmektedirler. 23

24 Resim.8) Ahlatlı-Zarnıç rotası ve profili 24

25 5)UZUNDERE GENEL BĠLGĠ Eski adı Azort olan Uzundere, Erzurum iline bağlı olup Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölgesiyle sınır teģkil ettiği bölgelerden birisidir. Tortum Çayı vadisinde kurulmuģ olan Uzundere 1987 yılında ilçe olmuģtur. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılık çok geliģememekle birlikte bunun yerine tarım, alabalık yetiģtiriciliği, arıcılık ve gün geçtikçe ilçe ekonomisindeki yeri önem kazanan seracılık temel geçim kaynaklarıdır. Uzundere ilçesi Tarım Ġlçe Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre yılda 51 ton alabalık üretim kapasitesi olan ilçede 12 tane alabalık üretim çiftliği bulunmaktadır. Alabalık yetiģtiriciliğinin yanısıra her geçen gün yapılan yeni seralar ile seracılıkta gözle görülür ilerlemeler olmuģtur. Nisan 2006 da yapılan Sera Kayıt ÇalıĢmaları kapsamında ilçe genelinde seracılıkla uğraģan aile sayısı 126, sera sayısı 235, toplam örtü altı sera alanı ise metrekare lik bir alana ulaģmıģtır. Ġlçe toprakları yeterli ve geniģ floraya sahip olması bakımından arıcılık faaliyetine çok uygundur, bu da arıcılığı bir diğer geçim kaynağı haline getirmektedir. Yılda fenni kovan ve yerli kovandan alınan toplam bal üretim miktarı kgdır(uzundere Ġlçe Tarım Müdürlüğü istatistikleri, 2006). Uzundere ilçesinde gelenekselleģmiģ festivaller yapılmaktadır. Bunlardan biri Cumhuriyet Karakucak Festivali. Cumhuriyetin kurulduğu günden itibaren her yıl aksatılmadan yapılan karakucak güreģleri yerel halk ve dıģardan katılımcılar için önemli bir ilgi alanıdır. Bunun yanısıra bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Armutlu Mezra Festivali yapılmaktadır. Bu festival eylülün ikinci haftası yapılmakta ve bu festival süresince yetiģtirilen tarım ürünleri arasında yarıģmalar yapılmaktadır. Bir anlamda da hasat mevsiminin bitmesini kutlamaktadırlar. Bu etkinlik Çamlıyamaç Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenmektedir. Bunun yanısıra diğer köylerde de küçük çaplı Ģenlikler yapılmaktadır. Paisor yaylasında yine aynı Ģekilde her yıl küçük çaplı bir festival düzenlenmekte ve bu festival kapsamında yörenin yerel yemeği olan cağ kebabı yapılmaktadır. Uzundere ilçesinde konaklama imkanı çok sınırlıdır. 17 yatak kapasiteli Öğretmenevine tek alternatif çadır konaklamasıdır. Çadır konaklaması için belli bir alan ayrılmamakla beraber ilçenin pek çok yerinde çadır konaklaması için uygun araziler bulunmaktadır. 25

26 Yiyecek içecek iģletme sayısı fazla olmamakla beraber bu iģletmelerin hepsinin temizlik konusunda daha özenli olmaları konusunda yönlendirilmeleri gerekmektedir. Yöreye ait yemeklerden en önemlisi cağ kebabıdır. Cağ kebabı servis eden 2 lokanta bulunmaktadır. Cağ kebabı kamp alanında da yapılabilecek bir yemektir. Bunun dıģında bölgedeki lokantalarda diğer yerel yemeklerin servisi yapılmamaktadır. Bölgenin geniģ ve farklı bir mutfağı bulunmaktadır. Yöresel yemekler olarak incir döğmesi(mesir macununa benzeyen bir tatlı, dutun Ģiresinden yapılır), kaysefe(kurutulmuģ meyvelerden yapılan bir yemek), peynir helvası, kuymak(peynirin yağından yapılan bir yemek), makarlama, köme(ceviz ve pestil ile yapılan bir tatlı), kete(cevizli çörek), casur(bir bitki, turģusu ve yemeği yapılıyor), kızamık aģı (kuģburnuna benzeyen dikenli bir ağacın meyvesinden yapılan yemek), kavut hasılı (kavut buğday ve mısırın değirmende öğütülmüģ halidir), kavut ufalaması, ceviz helvası sayılabilir.(yücel Ertek ve Hilmi Koton). Özellikle kahvaltı konusunda sorun yaģanmaktadır. Ilçede bulunan lokantalarda kahvaltı servisi bulunmamaktadır. Tesis Adı Telefon Turu Kapasitesi Işletmecinin Adı Arzum Pide ve Pideci 32 Lahmacun Salonu Uzundere Tavuk Donerci&Corbaci 24 Kamil Yazici Doner Salonu Mustafa nin Yeri Cağ Kebap Salonu 24 Mustafa Yıl dirim Tadım Kofte Ev 25 Sehri Celebi Salonu yemekleri&kebap Samanyolu Cağ Cağ Kebap Salonu Kebap Salonu Tortum Gölu Iskele Alabalık tesisi 60 Ahmet Celik Ada Tesisleri Pehlivanli Alabalık Alabalık Tesisi 50 Ali Kocak Tesisi Yedigöller Alabalık tesisi??? Ali Gumuscu Gumuscu Tablo.3) Uzundere de bulunan yiyecek&içecek iģletmeleri Uzundere den Erzurum a her sabah saat 7:30, 9:00 ve 14:00 de servisler var, Erzurum dan ise her gün 13:00, 15:00 ve 18:00 de servisler 26

27 bulunmaktadır.erzurum dan gelen servisler GölbaĢı Mahallesi semt garajından hareket etmektedirler. Bunun yanısıra her sabah köylerin minibüsleri merkeze uğradıktan sonra Erzurum merkeze gitmektedirler, dönüģte ise yolcuları varsa Uzundere merkeze uğrayıp köye gitmektedirler.alternatif olarak gruplar için istendiği takdirde araç kiralamak da mümkündür. Bu konuda minibüs sahipleri DerviĢ Deniz ( ) ve Ali Han ( ) yardımcı olabilirler. Genelde Cuma günleri ilçe kalabalık olur. Bu kalabalığın sebebi Kaymakamlık binasının yanından itibaren her Cuma kurulan pazardır. Köylüler alıģveriģlerini bu pazarda yapmaktadırlar. Pazarda yöresel yiyecekler, sebze-meyvenin yanısıra giyim eģyası da bulunmaktadır. Uzundere doğal ve tarihi güzellikleri ile bir destinasyon olarak pazarlanmaya uygundur. Bölgede Gürcülere, Ermenilere ve envanter çalıģması yapılmadığı için tarihi bilinemeyen pek çok tarihi bina bulunmaktadır.tarihi eserler arasında en çok bilinenler Çamlıyamaç köyünde bulunan ÖĢkvank Kilisesi ve Erzurum-Uzundere yolu üzerinde bulunan Engüzek Kaledir. Tortum ġelalesi yükseklik açısından dünyadaki üçüncü yüksek Ģelaledir. Bu nedenle sadece Tortum Ģelalesi bile baģlı baģına bir turizm cazibesidir. Bunun yanısıra Tortum gölü, Yedigöller, Uzundere deresi, Maden suyu bölgede diğer görülmesi gereken doğal kaynaklardır. Bölgeye yapılacak herhangi bir trekking turunda öncelikle Kaymakamlık a dilekçe ile bildirmek gerekmektedir. Detaylarında grupta bulunan kiģilerin isim listesi, hangi tarihlerde bölgede kalacakları, konaklama türü, gidilecek rotalar hakkında detaylı bilgilerin bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler Kaymakamlık tarafından Jandarma ve gidilecek köylerin muhtarlarına iletilmektedir. Güvenlik açısından turun süresinin uzatılması halinde Jandarma bu konuda bilgilendirilmelidir. Herhangi bir acil durumda Jandarmanın helikopteri bulunmamaktadır, Ayrıca bölgedeki rotaların pek çoğunda cep telefonu kapsama alanı dıģındadır. 27

28 5.1)UZUNDERE ROTA ÇALIġMALARI VE DEĞERLENDĠRMELER 5.1.1) Cevizli Yaylası Tarih :15 Temmuz 2007 Rota adı : Cevizli Yaylası Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 5-6 saat Yürünen mesafe : 20km UlaĢım bilgileri :Cevizli köy sapağı-uzundere merkez 20 dk Yükseklik :2260m Tortum Ģelalesinin yanındaki toprak yoldan yaklaģık 7km ilerledikten sonra yaylaya çıkan sapak sağ tarafta beliriyor.10 km lik bu yol araçla takip edilebilir.(bu noktadan yaylaya 2km kalana kadar araçla devam edilebilir.) Zirve bölgeye hakim bir tepede bulunmaktadır. Burada dönüģ rotası aynı yoldan olabileceği gibi, Uzundere istikametine ilerlenirse, Sapaca yaylası ve Uzundere yaylalarına da ulaģılabilinir. Böyle bir geçiģ çadır konaklamalı olarak gerçekleģtirilebilir. Resim.9) Cevizli yaylası rotası ve profili 28

29 5.1.2) Uzunkavaklar Yaylası-Yedigöller Tarih : 15 Temmuz 2007 Rota adı : Uzunkavaklar yaylası-yedigöller Zorluk derecesi : 3-4 YürüyüĢ süresi : 8-9 saat Yürünen mesafe : 36km UlaĢım bilgileri : Yedigöller-Uzunkavak yaylası 11 km Uzunkavak yaylası- Uzunkavak köyü 7.5km Köy-kavĢak:24 km KavĢak-Uzundere:7 km Yükseklik : m Uzunkavak köyünden yaylaya yürünerek çıkılabileceği gibi rota doğrudan yayladan itibaren de baģlayabilir. Bölgenin en yeģillik alanlarından, rotaya iniģ ve çıkıģlarda çok fazla alternatif var.yayladan sonra göllere ulaģmak için 11km yürümek gerekiyor. Alan dağın tepesine bir ova Ģeklinde yayılmıģ, etrafına göller serpiģtirilmiģ durumda. Göllere ulaģmak için alternatif olarak atlar kullanılabilir. Bu konuda köyün muhtarı Mehmet CoĢkun dan bilgi edinilebilir. Resim.10) Uzunkavak- Yedigöller rotası ve profili 29

30 5.1.3) Sapaca Yaylası Tarih :16 Temmuz 2007 Rota adı : Sapaca Yaylası(puĢulu) Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 5-6 saat Yürünen mesafe : 20km UlaĢım bilgileri :Uzundere-Sapaca kavģağı 3 km KavĢak-Sapaca 3km Sapaca yayla 10km Yükseklik : m Rota üzerinde Sapaca kalesi, alabalık tesisleri ve Mastur yaylasını da görmek mümkün. Bu rota tek baģına günübirlik bir tur olabileceği gibi, buradan Uzundere yaylalarına günübirlik geçiģler de yapılabilir. Rota çok zengin bir floraya sahip, en sık görülen çiçeklerden biri de dam korusudur. Bu rotadan Carmes yaylası ile de bağlantı kuruldu. Bu da alternatif bir rota olarak kullanılabilir. Resim.11) Sapaca yaylası rotası ve profili 30

31 5.1.4) Engüzek Kalesi Tarih :16 Temmuz 2007 Rota adı : Engüzek kalesi Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 3-4 saat Yürünen mesafe : 6.5 km UlaĢım bilgileri :Uzundere-Seyidefendi mahallesi 7km Yükseklik : m Yürünecek yolun uzunluğuna göre farklı birkaç yerden baģlanabilen bir rota. Bu rotaya Uzundere merkeze 10 dakika uzaklıktaki Seyidefendi mahallesinden baģlandı. Rotanın ilk km si çıkıģ Ģeklinde, daha sonra yatay geçiģler ve hafif tırmanıģ ve iniģlerle devam ederek Andız mezrasına kadar devam ediyor. Buradan sonrası iniģ Ģeklinde patika ve bu patika nehre ulaģıncaya kadar devam ediyor. Günübirlik hatta yarım günlük de kullanılabilecek güzel manzaralı ve değiģken bir rota. Nehirden sonra kolay bir kanyondan geçiliyor. Arada engel olarak bir Ģelale var fakat coğrafya kolaylıkla yukarı tırmanıp tekrar aģağıya inmeye izin veriyor. Rotanın sonunda bulunan Engüzek kalesine gerekli ekipman bulundurulması halinde çıkılabilir, böylelikle rota da zenginleģtirilmiģ olur. Bu bölgede yapılacak çok günlük turlarda ilk gün programı için çok uygun.güzergah üzerinde yemek molası için uygun yerler var. Bölgede çok nadir bulunduğu söylenen ve büyüme hızı çok yavaģ olan karadut ağaçlarına ( yıllık ağaçlar) rastlamak mümkün. Bunun dıģında rota üzerinde yabani elma, kuģ elması, kuģburnu, böğürtlen de görülmektedir. Rotanın yüksek kısımlarında ziyaretlerin olduğu iki tepe ve Uzundere merkez net bir Ģekilde görülmektedir. Engüzek kalenin kesin tarihi bilinmemekle birlikte Bizanslılardan kalmıģ olması muhtemeldir. Gerekli ekipman ile çıkıldığında kalenin süt kuyusu, tapınağı, çok yüksek burçları, gözetleme kuleleri, gizli su yolları, hamamı, uzun ve dolambaçlı yolları gezilebilir. 31

32 Resim.12) Engüzek kale rotası ve profili 5.1.5) Paisor Yaylası Tarih :17 Temmuz 2007 Rota adı :Paisör Yaylası (Engüzek mezrası-paisör yaylası-salort yayla) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 5-6 saat Yürünen mesafe : 11km UlaĢım bilgileri : Uzundere-kavĢak 3.5km KavĢak-baĢlangıç 13.4 km ÇaybaĢı-Uzundere 11km Yükseklik : m Uzundere nin 3.5 km dıģından Engüzek kapı köprüsünden hemen önce sağ taraftaki sapaktan girildi. Buradan yürüyüģün baģlangıç noktasına olan mesafe 13.4km, yolun son 2 km si bozuk ama diğer kısımlarında Ford transit tarzı araçlar rahatlıkla ilerleyebilir. YürüyüĢe baģlanılan yerden sağ tarafa doğru giden patika takip edilerek sırtlara ulaģılıyor. Buradan karģıda görülen yaylaya belirgin patikadan geçiģ yapılıyor. Sırasıyla Paisor yayla, aģağıya doğru inildikçe yayla evleri ve Salort yaylaya ulaģılıyor. Bu yayladan dönüģ yolu belirgin durumdadır. Dağların sırtlarını takip ederek bir dereye ulaģılıyor, dere boyu aģağıya inilerek bitiģ noktası olan Çaybası (Cala) köyüne ulaģılıyor. Rota süresince zemin değiģiklik göstermekte: rotanın 32

33 baģlangıcında sık çam ormanları içinden geçen patikalar, kayalık bölgeler, dere kenarındaki patikalar, rotanın son kısmında yer alan kayalar arasındaki patikalar bunların örnekleridir. Zemin sağlam ve geçiģlerin tehlikeli olduğu yerler çok az. Ancak sis olduğu zamanlarda dikkatli olunması gerekiyor, kolaylıkla rotadan çıkılıp yol kaybedilebilir.rotanın son kısımlarında köpekler var, bu nedenle köpek kovucu bulundurulması iyi olur. Köyden Uzundere merkeze olan uzaklık 11 km. Rota üzerinde, Paisor kilisesi, 40 gözeler, tarihi henüz belirlenmemiģ mezar kalıntıları, cami kalıntısı ve gözetleme kulelerine ait kalıntılar görmek mümkün. BaĢlı baģına bir günlük bir rota olarak kullanılabileceği gibi,mesafe uzatılarak Paisor yaylasından sonra doğuya yönelip görülen taģ ocaklarının altındaki patika takip edilebilir. Buradan ÖĢkvank kilisesine ulaģılıyor. Rota içinde molalar ve hatta çadır kampları için çok miktarda uygun arazi var. Bu bölgede diğer bölgelere oranla daha nadir su kaynaklarına rastlanıyor. Yeterli suyun taģınması uygun olur.. Resim.13) Paisor yaylası rotası ve profili 33

34 5.1.6) ÖĢkvank Kilisesi Tarih : 18 Temmuz 2007 Rota adı : ÖĢkvank ( Engüzek mezrası-öģkvank Kilisesi) Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 3-4 saat Yürünen mesafe : 7 km UlaĢım bilgileri : Uzundere-kavĢak 3.5km KavĢak-baĢlangıç 13.4 km Çamlıkaya-Uzundere 11km Yükseklik : m Rotanın baģlangıcı Paisör rotasıyla aynı, yalnız karģı yamaçlara geçmek yerine patika takip edilerek taģ ocaklarına doğru ilerleniyor. Buradan sonra patika belirginleģiyor. Armutlu mezrasından sonra ise orman yollarından aģağıya iniliyor. Burada rotayı zorlaģtırmak adına soldaki yamaçları takip etmek çok riskli olur, çünkü yamaçlardan iniģ ve çıkıģlarda zemin çarģak. Turun sonunda kilisenin ziyaret edilmesi tura renk katacaktır. Genel olarak keyifli, herkesin yürüyebileceği zorlukta bir rota. Bu rota Paisör yaylası da eklenerek 2.4 km daha uzatılabilir, zorluk derecesi değiģmez. Bölge yeģillik, alpin çiçekler ve yabani meyveler sıklıkla karģımıza çıkıyor. Bunların arasında uyuzotları ve kekik ile karģılaģmak da mümkün. Rotanın üzerindeki taģlarda deniz kabukları fosilleri görülebiliyor. Resim.14) ÖĢkvank rotası ve profili 34

35 4.1.7) Carmis Yaylası Tarih : 19 Temmuz 2007 Rota adı : Carmis Yaylası( Sapaca Yaylası-Carmes Yaylası) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 13.7km Yükseklik : m Farklı alternafleri olan bir rota. Ilk alternatifte baģlangıç noktası Uzundere olursa ilk 3 km çıkıģ Ģeklinde olur, ama diğer kısımları hafif iniģ çıkıģlar ve yatay geçiģlerle tamamlanabiliyor. Bir diğer alternatif rotanın Sapaca dan baģlaması. Rota bu Ģekilde yapılırsa Uzundere tarafı iniģ Ģeklinde olur. Diğer bir alternatif ise araba ile orman yolundan yukarı çıkıp rotanın ilk kısmı bypass edilebilir. 2-3 yerde çeģme mevcut, buradan su temin edilebilir. Rotaya Sapacadan gelinir ise Carmes den sonra Uzunderenin ikinci yaylası olan Hekinsor da eklenebilir. Ancak Hekinsor a giden rota daha sarp ve kayalık, zorluk derecesi artar. Bölgede kıģ aylarında kar yürüyüģleri de yapılabilir.ağırlıklı olarak çam ağaçlarıyla kaplı bir bölge, bu nedenle sisli olduğu zamanlarda patika kolaylıkla kaybedilebilir, dikkatli olunmalı. Çevredeki köpeklerden korunmak amacıyla köpek kovucu bulundurulmalı. Resim.15) Carmes yaylası rotası ve profili 35

36 5.1.8) Balıklı Köyü Tarih :19 Temmuz 2007 Rota adı : Balıklı Zorluk derecesi : 1 YürüyüĢ süresi : 1 saat Yürünen mesafe : 3 km Ulasim Bilgileri : Uzundere- Balıklı kavģak 14 km KavĢak- Balıklı köyü 0.6 km Balıklı yayla-köy 7.4 km Yükseklik : m Balıklı köyünün merkezinde ilgi merkezi olabilecek, kubbe Ģeklinde damlara sahip evler bulunmakta. Rota buralara uğrandıktan sonra baģlayabilir. Ancak bu bölge diğer bölgeler ile kıyaslandığı zaman oldukça kurak kalıyor. Aynı zamanda devam edilen yol boyunca Artvin-Erzurum yolunun sürekli görülmesi rahatsız edebilir. Bölgede yeterli miktarda su bulunmamaktadır. Hatta halk arasında bu dağa Susuz dağ denmektedir. Zirveye çıktıktan sonra Çamlıyamaç a geçiģ yapılabilir, ancak farklı alternatiflerden de Çamlıyamaç a bağlanmak mümkün olduğu için bu rota ikinci sırada yer alabilir. Bölgede bulunan alabalık tesisi farklı rotalarda yemek molası için kullanılabilir. Resim.16) Balıklı Köyü rotası ve profili 36

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM ( 27 AĞUSTOS 1 EYLÜL ) DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM DOĞU KARADENİZ GEZİLERİNDE Yurdumuzun eşsiz mozaiğinden değişik bir bölümü izleyeceksiniz. Bu bölgede size ilginç gelecek bir kültüre, apayrı insan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

FETHİYE- LİKYA YOLU GEZİ PROGRAMI

FETHİYE- LİKYA YOLU GEZİ PROGRAMI FETHİYE- LİKYA YOLU GEZİ PROGRAMI 1.GÜN...Hisarönü Likya yolu başlangıcına varış ve Faralya parkuru 16.05.2017 tarihinde Antalya havalimanından 08:30 da ve Otogarından 09:00 da aracımızla sizleri alıyoruz,

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:52 - Son Güncelleme Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:53

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:52 - Son Güncelleme Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:53 Çadır Tatili İçin En İyi 10 Adres Bu yaz tatil için yeni arayışlar içindeyseniz ve konfordan vazgeçmeyi göze alabilecekseniz, lüks otellerde konaklamak yerine tamamen doğayla baş başa olmaya ne dersiniz?

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

1) SÜMELA MANASTIRI 2) AYASOFYA MÜZESĠ

1) SÜMELA MANASTIRI 2) AYASOFYA MÜZESĠ 1) SÜMELA MANASTIRI Trabzon un Maçka ilçesinde yer alan, tarihiyle ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Sümela Manastırı, geniş bir alana yapılmıştır. Kesin olarak yapım tarihi bilinmese de M.S. 365-395

Detaylı

Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.

Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs. Etkinliğin Adı: Hasandağı (3268 m) Kış Zirve Tırmanışı Etkinliğin Bölgesi: Helvadere / AKSARAY Etkinliğin Tarih: 27/28 Şubat 2010 Etkinliğin Türü: Eğitim Etkinliğe Katılanlar: Seyhan Çolak (Lider), Nezihe

Detaylı

Tırmanılan Rotada -Genel zorluk: TD -Yükseklik : m -Hedeflenen ve Harcanan Zaman : 6 saat, 6 saat 50 dk -Kazanılan ve kaybedilen yükseklik : 400 m

Tırmanılan Rotada -Genel zorluk: TD -Yükseklik : m -Hedeflenen ve Harcanan Zaman : 6 saat, 6 saat 50 dk -Kazanılan ve kaybedilen yükseklik : 400 m Etkinliğin; Adı: Mangırcı Kuzey Duvarı Fire Thru The Crux Rotası Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 16-07-2011 Hedefi, Türü: Mangırcı Kuzey Duvarı Fire Thru The Crux Rotası Etkinliğe katılanların isimleri:

Detaylı

Karadeniz : Hopa Borçka Karagöl Macahel

Karadeniz : Hopa Borçka Karagöl Macahel Karadeniz : Hopa Borçka Karagöl Macahel 21-24 Eylül 2017 Perşembe-Pazar Araştırmacı Yazar Bülent Demirdurak ile ''Saf Kafkas Arısı'nın yaşadığı Karçal Dağları nın arasında kalan tarihi, gelenekleri ve

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

ALADAĞLAR - Kaldı Doğu Sırtı (3723m.)

ALADAĞLAR - Kaldı Doğu Sırtı (3723m.) ALADAĞLAR - Kaldı Doğu Sırtı (3723m.) 31 Ağustos - 1 Eylül 2011 Faaliyete katılanlar Nezihe Cantimur-Seyhan Çolak Kamp Orman Girişi Hava durumu İlk gün sisli, ertesi gün açık Malzeme 1 adet 60m yarım ip,

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

Süha Derbent Danışmanlığında Botswana da Helikopter ile Foto safari

Süha Derbent Danışmanlığında Botswana da Helikopter ile Foto safari Süha Derbent Danışmanlığında Botswana da Helikopter ile Foto safari Johannesburg (1) / Maun (9) BU SEYAHATTE... Okavango Deltası Afrika daki en büyük tatlı su alanı olup dünyanın denize açılmayan en büyük

Detaylı

www.kuzeydoguanadolu.com Kıs Sporları Merkezi Sen de Kesfet...

www.kuzeydoguanadolu.com Kıs Sporları Merkezi Sen de Kesfet... www.kuzeydoguanadolu.com Kıs Sporları Merkezi Sen de Kesfet... Palandöken Kayak Merkezi 2 Doğal iklim şartları ile 6 ay boyunca kayak yapmaya elverişli kar kalitesi, uzun pistleri ve tesisleri ile dünyanın

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

Kastamonu (24-25 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Kastamonu (24-25 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Kastamonu (24-25 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 24-25 Ekim 2009 tarihleri arasında, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda Kastamonu yöresine konaklamalı fotoğraf

Detaylı

Iron Butt Reports - 09 July 2011

Iron Butt Reports - 09 July 2011 İstanbul (Kağıthane) Bolu Çankırı Yozgat Sivas Erzincan Bayburt Artvin Rize Trabzon 1.767 Km Henüz yola çıkmadan önce Kağıthane deki evin önünde sanırım saat 02:20 civarı. Yola çıkmanın heyecanı ile yanlızca

Detaylı

Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu

Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Ali Canip Olgunlu ile Kapadokya Tur Programı Göreme, 6-8 Eylül 2013 Tur Rehberimiz: Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: Ali Canip Olgunlu nun anlatımlarıyla Kapadokya Anadolu daki ilk kiliselerden

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Güzergâh. Küçük Demirkazık Batı yüzü Tırmanış Etkinliği. Tarih 13-14.07.2013 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi.

FAALİYET RAPORU. Güzergâh. Küçük Demirkazık Batı yüzü Tırmanış Etkinliği. Tarih 13-14.07.2013 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi. Faaliyet FAALİYET RAPORU Küçük Demirkazık Batı yüzü Tırmanış Etkinliği Tarih 13-14.07.2013 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi Güzergâh Kat Edilen Yol -- Demirkazık Köyü Arpalık KDK Zirve Apışkar vadisi - Arpalık

Detaylı

Kat Edilen Yol 17,2km Alınan İrtifa 900m zirve yürüyüşü, 900m öncesi, toplam 1800m Katılımcılar 1 Sinan KUTLUTAN 2 Derya ATÇEKEN.

Kat Edilen Yol 17,2km Alınan İrtifa 900m zirve yürüyüşü, 900m öncesi, toplam 1800m Katılımcılar 1 Sinan KUTLUTAN 2 Derya ATÇEKEN. Faaliyet Yıldızbaşı Zirve Tırmanışı Faaliyetin Tarihi 7-8 Temmuz 2012 Yeri Niğde- Aladağlar Süresi Güzergâh Demirkazık köyü - Tekepınarı - Dipsiz Göl - Yıldızbaşı - Tekepınarı - Arpalık 1. gün 4 saat 45

Detaylı

FAALİYET RAPORU Kaletepe Kuzey-Batı Duvar Tırmanışı

FAALİYET RAPORU Kaletepe Kuzey-Batı Duvar Tırmanışı Faaliyet Faaliyetin Tarihi Güzergâh 07/09.07.2012 Sarı Memetler- Kaletepe Kuzey Batı Sırtı FAALİYET RAPORU Kaletepe Kuzey-Batı Duvar Tırmanışı Yeri Aladağlar Süresi 5 Türü Teknik tırmanışı Kat Edilen Yol

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

Kaya Palazzo Ski Mountain

Kaya Palazzo Ski Mountain Kaya Palazzo Ski Mountain Otel Özelliklerii Genel Bilgi Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden beklediğiniz ne varsa, çok daha fazlası Kartalkaya'da. Lüks butik dağ oteli konseptiyle Aralık 2011'de hizmete

Detaylı

1. DÖNEM SONUÇLARI (2007-2009) 2. DÖNEM ĠLERLEMESĠ (2010-2011) 31 Ocak 2012, Ankara

1. DÖNEM SONUÇLARI (2007-2009) 2. DÖNEM ĠLERLEMESĠ (2010-2011) 31 Ocak 2012, Ankara 1. DÖNEM SONUÇLARI (2007-2009) 2. DÖNEM ĠLERLEMESĠ (2010-2011) 31 Ocak 2012, Ankara DOĞU ANADOLU TURĠZM GELĠġTĠRME PROJESĠ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bilimsel ve Teknik Gezisi 20/05/2013-24/05/2013

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

www.egirdiruygulamaoteli.com Sayfa 1

www.egirdiruygulamaoteli.com Sayfa 1 Otelimiz kendine özgü atmosferiyle okulumuzda verilen kaliteli eğitimin sonucunda oluşan ürünü, siz saygıdeğer misafirlerimize öğrencilerimiz aracılığı ile sunmaktan mutluluk duymaktayız. www.egirdiruygulamaoteli.com

Detaylı

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari 10-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda

Detaylı

Etkinliğin; Etkinlikte kullanılan. Tırmanılan Rotada TIRMANIŞ:

Etkinliğin; Etkinlikte kullanılan. Tırmanılan Rotada TIRMANIŞ: Etkinliğin; Adı: Ortaburun Kuzeydoğu Dihedrali (İlk tekrar) Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 25-06-2011 Hedefi, Türü: Ortaburun Kuzeydoğu Dihedrali Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI,Taha AKKUŞ

Detaylı

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI NOTLAR ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI Büyük Kaya => Belirgin,ayakta duran kaya kütlesi. Kayalık, sarp kayalık => Geçilebilir ya da geçilemez büyük kayalık. Kaya Kümesi => Haritada tek tek işaretlenemeyecek

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

DOĞU ANADOLU TURĠZM GELĠġTĠRME PROJESĠ DATUR OCAK 2008 - NĠSAN 2009 ĠLERLEME RAPORU

DOĞU ANADOLU TURĠZM GELĠġTĠRME PROJESĠ DATUR OCAK 2008 - NĠSAN 2009 ĠLERLEME RAPORU DOĞU ANADOLU TURĠZM OCAK 2008 - NĠSAN 2009 ĠLERLEME RAPORU Hedef : Çoruh Vadisi nin bir Turizm VarıĢ Alanı Haline Getirilmesi ve Bölge de YaĢayan Ġnsanların YaĢam Düzeylerinin Yükseltilmesine Katkı Sağlamak

Detaylı

Çoruh Vadisi'nden Baksı'ya

Çoruh Vadisi'nden Baksı'ya Çoruh Vadisi'nden Baksı'ya Erzurum-Tortum Şelalesi- Yusufeli-İspir-Bayraktar Köyü-Baksı Müzesi-Bayburt Arkeolog Editör Nezih Başgelen danışmanlığında 6-8 Ekim, Cuma - Pazar, 2 Gece / 3 Gün Çoruh Vadisi

Detaylı

Süha Derbent ile Kuzey Norveç te Fotograf Çekimi

Süha Derbent ile Kuzey Norveç te Fotograf Çekimi Süha Derbent ile Kuzey Norveç te Fotograf Çekimi Oslo (1) / Alta (5) 6 Gece 7 Gün Tur Özeti Tur Adı: Süha Derbent ile Kuzey Norveç te Fotograf Çekimi Tur Tarihi: 6 Gece 7 Gün Tur Fiyatı: Zorluk Derecesi:

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü KULAKKAYA YAYLASI Zifin Otel Ağaçbaşı Tabiat Parkı 25-27 Ağustos 2017 Sevgili Babalar, UR 2430.BÖLGE ORDU ROTARY KULÜBÜ ve ÜNYE ROTARY KULÜBÜ BABA &

Detaylı

16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU

16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU 16 18 EKİM 2014 KAPADOKYA TURU 16 EKİM 2014 Saat 20.00 de Ankara dan Kapadokya ya hareket. Otele varış ve serbest zaman. 17 EKİM 2014 TAM GÜN KAPADOKYA TURU - 08:30 17:00 GÖREME PANORAMA Turdaki ilk yer

Detaylı

ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15

ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15 Turizm Seyahat Acentası ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15 ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15 J.Y.Cousteau'ya göre dünyanın en güzel 10 dalış noktasından biri Saros'daki Bebek Kayalıkları.

Detaylı

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün 04 07 Ekim 2014 Kurban Bayramı Turu Neden Gitmeli? Hem Afrika hem de Akdeniz in havasını teneffüs edebileceğiniz, kendine has kültürü ile

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Kamp Yeri: Enlem:41,065433 Boylam: 33,772116 Zirve : Enlem:41,080659 Boylam: 33,812332. Hedeflenen Zaman Harcanan Zaman 7.

FAALİYET RAPORU. Kamp Yeri: Enlem:41,065433 Boylam: 33,772116 Zirve : Enlem:41,080659 Boylam: 33,812332. Hedeflenen Zaman Harcanan Zaman 7. Faaliyet Ilgaz Küçük Hacettepe Tırmanışı (2546 m) Faaliyetin Tarihi 16-17 Aralık 2012 Yeri Kastamonu Süresi Güzergâh Kat Edilen Yol Alınan İrtifa 759m Katılımcılar 1 Taha AKKUŞ 8 Naciye ÜLKER Kullanılan

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Kaldı Sivrisi Süper Kulvar. Türü. Tarih Yeri Aladağlar / Niğde Süresi Güzergâh

FAALİYET RAPORU. Kaldı Sivrisi Süper Kulvar. Türü. Tarih Yeri Aladağlar / Niğde Süresi Güzergâh Faaliyet FAALİYET RAPORU Kaldı Sivrisi Süper Kulvar Tarih 18.05.2016 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi Güzergâh Sıyırma Boğazından zirveye 1,5 saat çıkış 1 saat dönüş Sıyırma boğazı Güzeller Batı Çanağı Kaldı

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TANZANYA SAFARİ TURU EKİM

TANZANYA SAFARİ TURU EKİM TANZANYA SAFARİ TURU 08 15 EKİM 2017 TANZANYA SAFARİ TURU NGORONGORO & SERENGETI & LAKE MANYARA 07 GECE 08 GÜN 1.Gün 08 Ekim 2017 Pazar : İstanbul Kilimanjaro Arusha İstanbul Atatürk Havalimanı nda Billur

Detaylı

22 30 AĞUSTOS 2006 GÜRCİSTAN KAZBEK DAĞI ÇIKIŞI TEKNİK RAPORU

22 30 AĞUSTOS 2006 GÜRCİSTAN KAZBEK DAĞI ÇIKIŞI TEKNİK RAPORU 22 30 AĞUSTOS 2006 GÜRCİSTAN KAZBEK DAĞI ÇIKIŞI TEKNİK RAPORU Utku Kocabıyık (TS) Hüseyin Kapukaya (ES) Bürkan Yüksel (MS) Caner Erel (Kampçı) Etkinliğimiz 22 Ağustosta başlamış olmakla Teknik beraber

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü

Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü Entebbe (1) / Bwindi (4) BU SEYAHATTE... Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF in Afrika nın Yeşil Kalbi olarak adlandırdığı volkanik altyapılı ormanlarda

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

GÜZELLİK KRALİÇESİ ERCİYES

GÜZELLİK KRALİÇESİ ERCİYES GÜZELLİK KRALİÇESİ ERCİYES İlk defa 1983 yılında gitmiştim Erciyes e O günlerde sadece Spor İl Müdürlüğü nün Taş Binası vardı. Aşağıda şömineli bir salon, yukarıda ise biri erkekler, biri de kadınlar için

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Kullanılan Kamp Mlz. Kullanılan Teknik Mlz. Kullanılan Kişisel Mlz. Yiyecek. Rota Bilgisi. Fotograflar

FAALİYET RAPORU. Kullanılan Kamp Mlz. Kullanılan Teknik Mlz. Kullanılan Kişisel Mlz. Yiyecek. Rota Bilgisi. Fotograflar Faaliyet Cıngıllıbeşik Kuzey Batı Sırtı Denemesi Faaliyetin Tarihi 01.07.2012 Yeri Aladağlar Süresi 14,5 saat Türü Güzergâh Sarı Memetler- Mangırcı Vadisi-Kaletepe Cıngıllı Beli Kat Edilen Yol Alınan İrtifa

Detaylı

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal Adres : Çıralı - Olimpos - Kemer - Antalya - Türkiye Tel : 0090 242 825 73 27-825 73 28 Fax : 0090 242 825 71 28 Web : www.orangemotel.net E-mail : info@orangemotel.net Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2

Detaylı

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Ilıca Merkez de görev yapan okul idarecilerinin öncülüğünde, çevre mahalle muhtarları ve esnafların da katılımları ile Ilıca Bölgesi Kültür ve

Detaylı

Eğirdir-Kovada-Yazılıkanyon (21-22 Haziran 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Eğirdir-Kovada-Yazılıkanyon (21-22 Haziran 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Eğirdir-Kovada-Yazılıkanyon (21-22 Haziran 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 21-22 Haziran 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda 25 kişilik bir gurupla konaklamalı

Detaylı

FAALİYET RAPORU DEDEGÖL YAZ ZİRVE TIRMANIŞI-1 Isparta- Klasik Dağ Faaliyetin Tarihi Mayıs 2017 Yeri

FAALİYET RAPORU DEDEGÖL YAZ ZİRVE TIRMANIŞI-1 Isparta- Klasik Dağ Faaliyetin Tarihi Mayıs 2017 Yeri Faaliyet 2017-DEDEGÖL YAZ ZİRVE TIRMANIŞI-1 Isparta- Klasik Dağ Faaliyetin Tarihi 28-29 Mayıs 2017 Yeri Süresi 2 gün Türü Eğridir Tırmanışı Güzergâh İstanbul-Eğridir-Melikler Yaylası Kamp Alanı-Dönüş 1.700

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

Kuş Gözlemciliği. Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği

Kuş Gözlemciliği. Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği Kuş Gözlemciliği Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği Kuş Gözlemciliği Nedir? Kuşları doğal ortamlarında izleme uğraşısına kuş gözlemciliği, bunu yapanlara da kuş gözlemcisi denir Kimler Kuş Gözlemcisi

Detaylı

Uludağ Trans (12-13 Haziran 2010)

Uludağ Trans (12-13 Haziran 2010) Uludağ Trans (12-13 Haziran 2010) Yazı: Hüseyin Sarı (S. Sonal ve N. Beytekin in katkılarıyla) Fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) Bir toplantı için gittiğim Balıkesir dönüşümde Bursalı

Detaylı

Süha Derbent Organizasyonu ile Kenya da Safari

Süha Derbent Organizasyonu ile Kenya da Safari Süha Derbent Organizasyonu ile Kenya da Safari Nairobi (2) / Masai Mara (3) 5 Gece 6 Gün BU SEYAHATTE... Dünyanın en önemli aktivitelerinden kabul edilen vahşi yaşam safarisi deneyimini Kenya da birebir

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ19. KELÂM ANABĠLĠM DALLARI KORDĠSNASYON TOPLANTISIVE ĠNANÇ VE AHLÂK SEMPOZYUMU 16-17 Mayıs 2014

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ19. KELÂM ANABĠLĠM DALLARI KORDĠSNASYON TOPLANTISIVE ĠNANÇ VE AHLÂK SEMPOZYUMU 16-17 Mayıs 2014 BİRİNCİ DUYURU ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ19. KELÂM ANABĠLĠM DALLARI KORDĠSNASYON TOPLANTISIVE ĠNANÇ VE AHLÂK SEMPOZYUMU 16-17 Mayıs 2014 Tertip Heyeti: Prof. Dr. ġaban Ali DÜZGÜN Prof. Dr.

Detaylı

TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30

TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30 TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30 Aralık 2016 tarihine kadar her Cumartesi-Pazar kalkışlı

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

Tur Programı. Ortaçağ'a doğru bir zaman yolculuğu

Tur Programı. Ortaçağ'a doğru bir zaman yolculuğu Belçika Kasabaları Ortaçağ'a doğru bir zaman yolculuğu Tarih : 18-05-2017-21-05-2017 Şehirler : Brüksel, Maillen, Namur Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile Ücret : 1090 EURO Tek Kişilik

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

KHAN TENGRİ EKSPEDİSYONU (7010m)

KHAN TENGRİ EKSPEDİSYONU (7010m) KHAN TENGRİ EKSPEDİSYONU (7010m) Khan Tengri çok güzel bir piramit olmasıyla birlikte kuşkusuz Tian Shan ın cevheri niteliğindedir. Asya coğrafyasının en kuzeyindeki en yüksek ikinci dağdır. Yerel halk

Detaylı

KARADENİZ- BATUM GEZİSİ 05-12 TEMMUZ 2015 KIBRIS TÜRK TABİPLER ODASI AİLESİNE ÖZEL

KARADENİZ- BATUM GEZİSİ 05-12 TEMMUZ 2015 KIBRIS TÜRK TABİPLER ODASI AİLESİNE ÖZEL KARADENİZ- BATUM GEZİSİ 05-12 TEMMUZ 2015 KIBRIS TÜRK TABİPLER ODASI AİLESİNE ÖZEL Tur Programı 1.Gün: Ercan Trabzon uçuş 2.Gün: Trabzon-Akçaabat Giresun 3.Gün: Ordu -Boztepe- Sahil gezi 4.Gün: Giresun-Fındık

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

Altın Üçgen Hindistan Holi Festivali

Altın Üçgen Hindistan Holi Festivali Türk Hava Yolları İle Altın Üçgen Hindistan Holi Festivali Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Delhi Tüm öğle ve akşam yemekleri dahil 5 yıldızlı otellerde konaklama 09 Mart - 15 Mart 2017 (7 gün - 6 gece) Tur

Detaylı

Kazma, Krampon, 30m yarım ip, kısa buz vidası, birkaç çeşit sikke ve yeterince perlon ve pursik. Kullanılan

Kazma, Krampon, 30m yarım ip, kısa buz vidası, birkaç çeşit sikke ve yeterince perlon ve pursik. Kullanılan Faaliyet ERCİYES KUZEY BUZULU-BATI SIRTI TRANSI Faaliyetin 1. gün 10 saat 30 dk Tarihi 4-5 Temmuz 2015 Yeri Kayseri-Erciyes Süresi 2. gün 3 saat 30 dk Türü Alpinizm Güzergâh Hacılar - Dağ Evi - Tarak Kayalar

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 2 Murat Yıldırım 6 Günay Aydos. 3 Bora Akdeniz 7 Burcu Karabulut. 4 Mehmet Karaalp 8 Turgay Türkoğlu

FAALİYET RAPORU. 2 Murat Yıldırım 6 Günay Aydos. 3 Bora Akdeniz 7 Burcu Karabulut. 4 Mehmet Karaalp 8 Turgay Türkoğlu Davlumbaz Zirve (3479 mt) Faaliyet Tarihi 8 9 Ağustos 2015 Yeri Niğde - Aladağlar Süresi 2 gün Türü Alpinizm Güzergah Çukurbağ köyü > Traktör ile arpalık mevkii > Tekepınarı > Oba yeri kamp alanı >Davlumbaz

Detaylı

10 MART - 18 MART 2017 NEPAL KÜLTÜREL GEZİSİ

10 MART - 18 MART 2017 NEPAL KÜLTÜREL GEZİSİ 10 MART - 18 MART 2017 NEPAL KÜLTÜREL GEZİSİ HER ŞEY DAHİL 2190 USD (İki Kişilik Odalarda Tek Kişi Konaklama Ücreti) DAHİL OLAN HİZMETLER THY ile Gidiş-Dönüş Uçak Bileti İki Kişilik Odalarda Konaklama

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

: TOROSLARIN ŞİRİN KASABASI; SAİMBEYLİ Çam ağaçlarının süslediği derin vadiler arasında, kıvrak bir dansör edasıyla akan Göksü nun hemen kenarından

: TOROSLARIN ŞİRİN KASABASI; SAİMBEYLİ Çam ağaçlarının süslediği derin vadiler arasında, kıvrak bir dansör edasıyla akan Göksü nun hemen kenarından : TOROSLARIN ŞİRİN KASABASI; SAİMBEYLİ Çam ağaçlarının süslediği derin vadiler arasında, kıvrak bir dansör edasıyla akan Göksü nun hemen kenarından yapılan bir yolculukla ulaşılan Saimbeyli ye doğru yol

Detaylı

1.GÜN : KARS KALESĠ KÜMBET CAMĠĠ ARPAÇAY ANĠ HARABELERĠ MENUÇEHR CAMĠĠ ġavġat

1.GÜN : KARS KALESĠ KÜMBET CAMĠĠ ARPAÇAY ANĠ HARABELERĠ MENUÇEHR CAMĠĠ ġavġat 1.GÜN : KARS KALESĠ KÜMBET CAMĠĠ ARPAÇAY ANĠ HARABELERĠ MENUÇEHR CAMĠĠ ġavġat 07.00 desabiha Gökçen Havalimanı Pegasus H.Y kontuarı önünde check-in iģlemlerimizi yapıyoruz. Saat 08:30 Ġstanbul Kars seferini

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Selanik(1Gece)-Atina(2 Gece)-Kalambaka/Meteora-Kavala(1Gece)

Selanik(1Gece)-Atina(2 Gece)-Kalambaka/Meteora-Kavala(1Gece) Selanik(1Gece)-Atina(2 Gece)-Kalambaka/Meteora-Kavala(1Gece) TUR PROGRAMI 14.10.2013 P.tesi İSTANBUL-SELANİK/THESSALONİKİ Akşam belirlenen yer ve saatlerde hareket. İstanbul Tekirdağ yolu üzerinden İpsala

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği ve Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-752) ile 1 Kabul edilen 3 Aday olarak önerilen UNESCO Dünya Miraslarının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 17 Mayıs 2013

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

Aktiviteler. Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta

Aktiviteler. Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta Aktiviteler Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta çekinmeyin. Yürüyüş turları Gizli kalmış Kapadokya ( yürüyüş turu) Ortahisar

Detaylı

Neden Kampnet Organizasyon?

Neden Kampnet Organizasyon? Neden Kampnet Organizasyon? Kampnet Organizasyon konusunda uzman ve tecrübeli kadrosu ile kamp organizasyonları konusunda hizmetler vermektedir. Organizasyonumuza ait spor salonu - kondisyon merkezimiz

Detaylı

Sarıçamlar Turizm'den 1 Gece 5 Yıldızlı Perissia Hotel'de Konaklamalı Kapadokya Turu

Sarıçamlar Turizm'den 1 Gece 5 Yıldızlı Perissia Hotel'de Konaklamalı Kapadokya Turu Sarıçamlar Turizm'den 1 Gece 5 Yıldızlı Perissia Hotel'de Konaklamalı Kapadokya Turu Milyonlarca yıllık ihtişamlı coğrafyasıyla Kapadokya'da keyifli anlar sizi bekliyor... Konaklamalar Perissia Hotel'lerden

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı