ĠSPĠR-UZUNDERE-YUSUFELĠ DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) ROTALARI ÇALIġMA RAPORU M.Yavuz DURMUġ M.Bora DEMĠR Elif ARAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSPĠR-UZUNDERE-YUSUFELĠ DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) ROTALARI ÇALIġMA RAPORU 2007. M.Yavuz DURMUġ M.Bora DEMĠR Elif ARAS"

Transkript

1 ĠSPĠR-UZUNDERE-YUSUFELĠ DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) ROTALARI ÇALIġMA RAPORU 2007 M.Yavuz DURMUġ M.Bora DEMĠR Elif ARAS

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1) GiriĢ 4 2) ÇalıĢma metodu 5 3) Dağ yürüyüģü (Trekking) 5 3.1) Trekking nedir? 5 3.2) Trekking sporunda zorluk dereceleri 6 3.3) Gerekli ekipmanlar 7 3.4) Trekking parkurunun hazırlanması 9 4) Ġspir genel bilgi ) Ġspir rota çalıģmaları ve değerlendirmeler ) Çamlıca Yaylası rota çalıģması ) Davalı Yaylası rota çalıģması ) Soğanlı rota çalıģması ) Moryayla rota çalıģması ) Ġspir Yedigöller rota çalıģması ) Elmalı rota çalıģması ) Sorah Göl rota çalıģması ) Ahlatlı- Zarnıç rota çalıģması 22 5) Uzundere genel bilgi ) Uzundere rota çalıģmaları ve değerlendirmeler ) Cevizli rota çalıģması ) Uzunkavak- Yedigöller rota çalıģması ) Sapaca rota çalıģması ) Engüzek Kale rota çalıģması ) Paisor rota çalıģması ) ÖĢkvank rota çalıģması ) Carmis rota çalıģması ) Balıklı rota çalıģması ) Haho rota çalıģması 37 2

3 6) Yusufeli genel bilgi ) Yusufeli rota çalıģmaları ve değerlendirmeler ) Ersis-Marant rota çalıģması ) Eskel rota çalıģması ) Çeltikdüzü- Karadağ rota çalıģması ) Karadağ- Madenyolu rota çalıģması ) Narlık Köyü Yaylası rota çalıģması ) YokuĢlu Yaylası rota çalıģması ) Demirkent Yaylaları rota çalıģması ) ĠĢhan rota çalıģması ) Havuzlu rota çalıģması ) Öğdem rota çalıģması ) Tekkale rota çalıģması ) Ormandibi rota çalıģması 46 7) Genel Değerlendirmeler 47 8) Referanslar 51 9) Kaynak Kisiler 51 Ek.1) Hahoy genel bilgi 52 Ek.2) Alabalık yetiģtiriciliği 58 Ek.3) Dilekçe formu 59 3

4 GĠRĠġ Günümüze kadar bilinen medeniyetlerin çoğu su kenarında kurulmuģtur. Bu açıdan değerlendirildiğinde Çoruh nehri çevresi de yerleģim için uygun potansiyele sahip, doğası ve havası güzel olan bölgelerimizden biridir. Dünyadaki en büyük debiye sahip nehirlerden biri olan Çoruh, bu azgın suların sonucunda çevresinde görülmeye değer pek çok yer oluģturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP iģbirliğinde; Efes Pilsen finansal desteği ile yürütülmekte olan Doğu Anadolu Turizm GeliĢtirme Projesi kapsamında Ġspir, Uzundere ve Yusufeli çevresinde dağ yürüyüģü rotaları çıkarmak bu projenin temel amacıdır. Zengin bir flora ve faunaya sahip bu bölge henüz ürüne dönüģtürülememis pek çok malzemeye sahiptir. Bunların baģında doğal güzellikler gelmektedir. Farklı zeminlere sahip, bazen tırmanmayı gerektiren, bazen de sadece sarıçam ormanlarının arasından yürünebilecek pek çok dağ yürüyüģü rotası bulunmaktadır. Alan çalıģmamız süresince Ispir ve Uzundere de bu rotaların büyük çoğunluğu GPS sistemi ile iģaretlenip, parkurların özellikleri detaylı bir Ģekilde ele alınmıģtır. Bu proje kapsamında bölgenin dağ yürüyüģü parkurları açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarma, bu parkurları uydu vericileri ile iģaretleme, bölgedeki insanları bu bölgeye gelecek kiģilere rehberlik etmeleri konusunda teģvik etme ve bunların yanısıra varolan turizm potansiyeline farklı bir açıdan bakıp yorum yapabilme imkanı bulunmuģtur. Bütün bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuların baģında Ģu an elimizde olan doğal güzellikleri tahrip etmeden, çevre bilincine sahip olarak bu çalıģmaları yürütmektir. Bölgede oluģacak turizm potansiyelinin sürekliliği açısından da çevre çok önemli bir yer edinmektedir. 4

5 2) ÇALIġMA METODU Bu proje bir alan çalıģmasıdır. Bölgeye gelmeden önce rota oluģturabilecek bölgelerin bir ön çalıģması yapıldı. Bölgede öncelikle yerel halkla görüģülüp rotalar hakkında fikirleri alındı. Ġspir ve Uzundere de bulunan bütün rotalar yürünerek tespit edildi. Yusufeli ne ait rotalar daha önce yapılan çalıģmalardan alınarak incelendi. Trekking rotası tespiti sürecinde yerel halktan da katılımcılar bizlerle yürüyüģlere geldiler. Yerelden gidilecek bölgeyi bilen birilerinin bizlere eģlik etmesi vaktimizi verimli kullanmamız konusunda yardımcı oldu. ÇalıĢmalarımız süresince kullandığımız teknik malzemeler: GPS (Magellan Explorist XL), Nikon Coolpix L3 fotoğraf makinasıdır. GPS verilerini ve bölgeye ait fotoğrafları ekte CD de bulabilirsiniz. 3) DAĞ YÜRÜYÜġÜ (TREKKING) 3.1) TREKKING NEDĠR? Doğada, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, genelde hafif tempolu sportif yürüyüģlerdir.(www.wikipedia.org). 19. yy. da naturalist akımla birlikte trekking kavramı ortaya çıkmıs ve zaman içerisinde bir spor halini almıģtır. Trekking özellikle, doğanın yakından görülerek, detaylı incelenerek, sürekli güç sarf edilerek, irade gösterilerek yapılan bir yürüyüģ ve keģif aracı olduğu için, araçlarla yapılan doğa turlarına göre daha üstündür. En önemli özelliği de kiģinin iradesini ve dayanıklılığını kuvvetlendirmesidir. Yüksek kondisyon veya teknik istemiyor oluģu, sakatlanma vb. risklerinin çok düģük seviyelerde seyretmesi, maliyetinin az olması gibi nedenlerle kitlelerin en yoğun ilgi gösterdiği doğa sporudur. Ġnsanın sağlığını korumak, kendine olan güvenini kaybetmemek, doğaya olan sevgisini artırmak için uzun seneler yapilabilecek bir spordur. AraĢtırmalar düzenli, tempolu ve devamlı bir yürüyüģün önce fizyolojik ve akabinde psikolojik değerinin olduğunu kesin olarak göstermektedir. Ortalama 1 saatlik bir doğa yürüyüģü 500 kalori yaktırmaktadır. Kasları güçlendirir ve endorfin miktarını çoğaltıp stresin azalmasını sağlar. 5

6 Genel olarak doğada yapılan bütün yürüyüģlere trekking dense de bunun çeģitleri vardır. Dayhiking(günübirlik doğa yürüyüģleri), hiking, backpacking(genelde konaklamalı ve dağcılık maksatlı yürüyüģler), ormanda, çölde, dağlık alanda, açık alanda, kanyon ve dere yatağında trekking, rotalı, rotasız yürüyüģler ve kıģ yürüyüģleri olarak sınıflandırmak da mümkündür. Bu sınıflandırma çerçevesinde alınacak malzemeler de değiģiklik göstermektedir. Trekking tüm sene boyunca yapılabilecek bir spordur. Ancak trekkingi devamlı bir spor değil de zindelik kazanmak için yapanlar açısından en uygun mevsim ilkbahar ve sonbahardır. Bu mevsimler iklimin güzelliği ve fotoğrafik manzara açısından en uygun mevsimler olduğu için tercih edilmektedir. 3.2) TREKKING SPORUNDA ZORLUK DERECELERĠ: 1 den 6 ya kadar sınıflandırılmıģ zorluk dereceleri vardır: Zorluk Derecesi 1: YürüyüĢ eğimi azdır. Yükselme yani çıkıģ çok az yapılmaktadır. ÇıkıĢlar 100 m.yi geçmez. Patikalar geniģtir. Toplam yürüyüģ süresi 2 saati geçmez. YürüyüĢlere yeni baģlayanlar ve sağlık problemi olmayan herkes katılabilir. Zorluk Derecesi 2: YürüyüĢ eğimi azdır. Toplamda 300 m.yi geçmeyen hafif çıkıģlar içerir. Zorluk derecesi 1 olan parkurlardan farkı genelde süresidir. Toplam yürüyüģ süresi 3,5 saati geçmez. Birkaç hafif yürüyüģe katılmıģ herkese uygundur. Zorluk Derecesi 3: YürüyüĢ eğimi artık artmaktadır. 500 m.yi geçmeyen çıkıģlar içerir. Daha dar patikalardan, bazen sık ormanlık alanlardan daha çarģak bölgelerden geçmek gerekebilir. Islak geçiģlerde yoğunlaģmaktadır. Toplam yürüyüģ süresi 5 saati geçmez. YürüyüĢler kondisyonu iyi olan ve yürüyüģ deneyimi de olan herkese uygundur. Zorluk Derecesi 4: YürüyüĢ eğimi fazlalaģmaya baģlar. ÇıkıĢlar 700 m.yi bulmaktadır.patikalar iyice bozuktur, bazı yerlerde yoktur. Ormanlık alan varsa daha sık olmaktadır. Daha kayalık ve çarģak arazide yol alınmaktadır. Toplam yürüyüģ süresi 6,5 saati geçmez. Sportif ve kondisyonu iyi olan kiģilere uygundur. Zorluk Derecesi 5: YürüyüĢ eğimi artık zorlu ve fazladır. ÇıkıĢlar 1000 m.yi de geçmeye baģlar. Sert yapılı, taģlık, kayalık ve patikasız alanlardan gidilmektedir. Ormanlık alanları oldukça zorludur. Islak geçiģler de mevcuttur. Rehberin oldukça 6

7 deneyimli olması gerekir. Toplam yürüyüģ süresi 8 saati bulmaktadır. Teknik çıkıģlar içermemesine rağmen bu zorluk derecesi sportif, tecrübeli ve kondisyonu iyi, deneyimli yürüyüģçüler için uygundur. Zorluk Derecesi 6: Bol eğimli, çıkıģları ve iniģleri fazla olan, çıkıģları 1500 m. yi bulabilen, uzun süreli rota takibi gerektiren, zorlu arazi Ģartlarında ilerlenen yürüyüģlerdir. Gerektiğinde konaklama yani kamp yapılabilmektedir. YürüyüĢ süresi 8 saat ve üzeri olmaktadır. Deneyim, dikkat, kondisyon, bilgi ve disiplin gerektirir. Trekking sporuna yeni baģlayacak olanların en düģük zorluk derecesinden baģlamaları tavsiye edilir. Kondisyonları iyi de olsa iģin alıģkanlığı ve hissiyatı açısından bu gereklidir. Hatta ara vermiģ olanlar bile ne kadar zor parkurlar geçmiģ olurlarsa olsunlar, hatırlamak için ısınma parkuru niyetine seviyelerinin bir iki derece gerisinden baģlamaları faydalarınadır. Kimi zaman bu durum, iģine ara vermiģ rehberler için bile gereklidir 3.3) GEREKLĠ EKĠPMANLAR Alınacak ekipmanların mevsime ve parkura bağlı olarak değiģiklik göstermesinin yanısıra her trekking turunda olmazsa olmaz bazı ekipmanlar bulundurulmalıdır. Bunların baģında giyim gelir. Vücut sağlığını bozmayacak rahatlıkta ve ferahlıkta giyim malzemeleri gereklidir. Tüm malzemelerin seçiminde dikkate alınması gereken en önemli husus; malzemelerin maksada uygunlukları, çok amaçlılıkları, sağlamlıkları ve hafifliklerinin göz önünde bulundurulmasıdır. 7

8 Önem sırasına göre malzemelerin sırası: 1) YürüyüĢ için ortopedik, ayağa ve yere iyi tutunan yürüyüģ ayakkabısı ( mevsime göre bot seçilmelidir. ) 2) Su ĢiĢesi veya matarası ( alüminyum olmalı ) 3) Düdük 4) Çakı 5) Pusula ( büyük veya küçük fark etmez ) 6) ġapka 7) AteĢ baģlatıcı malzeme ( kibrit, çakmak, varsa magnezyum çubuğu v.b. ) 8) Rüzgarlık veya yağmurluk 9) Sırt çantası 10) Ek gıda ve ilk yardım kiti 11) Fener 12) Cöp torbası Bu malzemelerin yanısıra mevsim Ģartlarına göre bere, eldiven, iç giyim, dıģ giyim, güneģ gözlüğü, güneģ kremi, dudak kremi, spor ayakkabı, sandalet, mayo, Ģort, tozluk ve baton, alın veya el feneri bulundurulmalıdır. Kamplı bir trekking turunda ise uyku tulumu, mat, sırt çantası, çadır, kamp mutfak seti ve kamp ocağı bulundurulması gereken malzemelerdir. Konaklamalı turlarda eģyalar için yük hayvanlarından da faydalanılabilinir. 8

9 3.4) TREKKING PARKURUNUN TASARLANMASI Bir rota oluģturulurken, bölgedeki önemli tarihi, turistik yerler, mağara, kanyon, Ģelale gibi oluģumlar belirlenerek bunlar programa dahil edilebilir. Böylece rota daha cazip hale getirilerek doğa yürüyüģü dıģında kültürel unsurlarda programa dahil edilmiģ olur. Parkur hazırlanmasında bir diğer unsur ise rotanın zorluk derecesi ne olursa olsun, bölgenin rehber tarafından çok iyi bilinmesi ve coğrafi yapının rotada değiģiklikler yapmaya müsait olması gerekir. Bu değiģiklikler grubun genel kondisyonuna bağlı olarak rotanın zorlaģtırılması, kolaylaģtırılması olabileceği gibi acil bir durumda rotayı kısaltmak amaçlı da olabilir. Bölgede rehberlik yapacak kiģinin, rotayı bilmenin dıģında, bölgeyle ilgili tarihi, turistik yerler, flora, fauna hakkında bilgi sahibi olması turu daha doyurucu hale getirir. Aynı zamanda temel ilk yardım becerilerine sahip olması, grubun yürüyüģ hızını belirlemesi, gerektiğinde grubunu motive etmesi gereklidir.. Tur esnasında konaklama yapılacaksa, kamp alanlarının seçiminde özen gösterilmelidir. Köylere yakın yerlerin seçilmesi hem güvenlik açıģından önemlidir, hem de kampta ihtiyaç duyulabilecek su, yiyecek vs. temini açısından da kolaylık sağlar. Böyle bir imkan yok ise kamp yeri suya yakın ( m), dik yamaç ve heyelan alanlarından uzak olmalıdir. Bir parkur tasarlandıktan sonra bunun katılımcılara tanıtılması ve konuyla ilgili eksiksiz bilgi verilmesi önemlidir. Genel olarak grup aģağıdaki konular hakkında önceden bilgilendirilmelidir. - kiģisel malzemeler : nelere ihtiyaç olacak, neler götürülmeli. - kamp malzemeleri: çadır, mat, uyku tulumu, kap, kacak vs. Katılımcılar tarafından temin edilecek, ya da rehber tarafından temin edilecek.konaklama yapılacak ise bu malzemelerin kamp yapılacak alana ulaģtırılması - yiyecek listesi: tur boyunca kaç öğün yemek yenecek,bunlar neler olacak, yol üzerinde yiyecek temin edebilecek yerler var mı, yoksa kampın baģından itibaren tüm malzeme alınıp taģınacak mı, malzemeyi katılımcılar mı taģıyacak,araçla mı taģınacak,bu malzemeler kaça mal olacak 9

10 - ulaģım: gezi nereden baģlayacak, katılımcılarla nerede buluģulacak, kamp alanı nerede olacak, dönüģte katılımcılar nerede bırakılacak bunların belirlenmesi, maliyetlerinin çıkarılması - kamp alanı: nerede kamp yapılacak, bu alanda kamp yapmak için izne ihtiyaç var mı,var ise ne kadar süre öncede baģvurulmalı, var ise maliyeti, konu hakkında katılımcılara bilgi verilmesi. - AteĢ yakma: ateģ yakma için özel izne ihtiyaçımız varmı, bölge jandarmaya önceden bilgi vermek gereklimi. - Zamanlama: tur ne zaman baģlayacak, saat saat akıģ programının belirlenmesi, yürünecek rotaların uzunluğu, zorluk derecesi, yüksekliği ve ortalama kaç saat süreceği hakkında detaylı bilgilerin katılımcılara verilmesi. Turun dönüģü ne zaman olacağının belirlenmesi.turun soylenen saatte bitmesinden rehber sorumludur. Grup programın önünde veya arkasında olabilir, bu durumda rehber mola sürelerini artırarak yada azaltarak programı yakalamalıdır. - Etkinlik planı: neler yapacağız, kararlaģtırılan etkinlik için ne çeģit araç gerece ihtiyacımız olacak bunların belirlenmesi, nasıl temin edileceğinin netleģtirilmesi ve katılımcılara bu konuda ayrıntılı bilgi verilmesi. 10

11 4) ĠSPĠR GENEL BĠLGĠ Erzurum iline bağlı olan Ġspir, Doğu Karadeniz Bölgesi nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Doğu Anadolu nun karasal iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiģ bölgesi özelliği göstermektedir. Bu nedenle temel geçim kaynaklarından biri olan tarım ürünlerinde de çeģitlilik gözlemlenmektedir. Tarımın yanısıra ilçe ekonomisi hayvancılık, arıcılık, alabalık yetiģtiriciliği, seracılık gibi faaliyetlere de bağlıdır. Özellikle dut yetiģtiriciliğinin ekonomilerindeki payı büyüktür. Dut pekmezi ve pestil bu bölgenin ticari ürünleri arasında yerini almaya baģlamıģtır. Bu sene faaliyete girecek olan dut pekmezi atölyesi de bu çalıģmalara önem verildiğinin bir göstergesidir. Ġspir fasülyesi yöresel yemeklerin baģında gelmekle birlikte ticari ürün olarak da pazarlanmaktadır. Ġspir mutfağında fasülyenin ve balın önemli bir yeri vardır. Bölgede farklı dönemlere ait kilise, manastır ve camileri görmek de mümkündür. Merkezde bulunan Ġspir Kalesi yürüme mesafesinde ve hala ayakta kaldığı için ziyaret edilebilecek noktalardan biridir. Bunun yanısıra köylerde yine farklı dönemlere ait Gürcü konaklarını, değirmenleri, ahģap ambarları görmek de mümkündür. Rafting, kano, dağ yürüyüģü açısından da pek çok alternatif sunan bölge turizme açılmaya baģlamıģ durumdadır. Ġlçenin doğal zenginliklerinin bir sonucu olarak bölge kuģ gözlem açısından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Ġspir merkeze yakın bir mesafede bulunan Çamlıca yaylası sonbahar kuģ göçü için önemli bir noktadır. Bölgeyi kullanan kuģlar yırtıcı ağırlıklıdır. Bunlar arasında ġahin(common Buzzard), Kara Çaylak(Black Kite), Atmaca(Sparrowhawk), Küçük Kartal(Booted Eagle), ġah Kartal(Imperial Eagle), Çayır Delicesi(Montagu's), Bozkır Delicesi(Pallid Harrier), Saz Delicesi(Marsh Harrier), Yılan Kartalı (Short-toed Eagle), Bozkır Kartalı (Steppe Eagle) sayıl abilir.ayrıca Kara Leylek(Black Stork) bu bölgede geçiģ yapan leyleklerden biridir. Ağustos ortalarından ekim sonuna kadar vadıyi gören kısma çıkılınca binlerce yırtıcıyı görebilmek mümkündür.yörenin baģka bir bölgesi olan Yedigöller de Alpin kuģları (yüksek irtifa kuģlari)açısından önemli bir rotadır. BaĢta Urkeklik (Caspian Snowcock), Duvar TırmasıkkuĢu(Wallcreeper), Sürmeli Dağbülbülü (Radde's Accentor), Büyük Dağbülbülü (Alpine Accentor), Sarı Gagalı Dağkargası (Alpine Chough), Kırmızı Gagalı Dağ Kargası (Chough), Kar 11

12 Serçesi(Snowfinch) açısından zengin bir bölge. Sırakonaklar Vadısi giriģinde Kızıl Akbaba(Griffon Vulture) kolonisi bulunmaktadır. Ayrıca bölgede Küçük Akbaba(Egyptian Vulture) ve Sakallı Akbaba(Lammergeier)da sık rastlanan önemli kuģlar arasında yerini almaktadır. Devedağı Yavuzlar arasındaki derin ormanlarda Kara Agaçkakan(Black Woodpecker) bulunmaktadır. Bu kuģun bu bölgede olması hala yaģlı ormanların bulunduğunun bir göstergesidir. Yavuzlar Mahallesi sonrası, Çoruh Vadısi'ne hakim bir noktadan da çok iyi sonbahar göçü izlenebiliyor. Çamlıca Yaylası'ndan geçen bütün kuģlar buradan da geçiyor. (Soner Bekir, KuĢ gözlemcisi, 2007) Bölgede süregelen festivaller vardır. Bunlardan biri Eylül ayında Uzunbağ köyünde yapılan karakucak güreģleri, bir diğeri ise Ağustos ayının ilk haftası yapılan Ġspir Kültür Sanat ve Turizm Festivali. Bu festivallere diğer köylerden katılımcılar gelmektedir. Bölgede bulunan diğer köylerin de daha dar kapsamlı etkinlikleri olmaktadır. Ancak bu iki festival bilinen festivaller olduğu için bir potansiyel haline dönüģtürülebilir. Bölge sağlık ve eğitim konusunda geliģmiģ bir konumdadır. Ġlçede hem devlet hastanesi hem de bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Hastanede pek çok uzmanlık konusunda cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir. Atatürk Üniversitesinin Yüksekokulunun bölgede bulunması buraya bir artı değer katarken, bölgede eğitimine devam eden öğrencilerin de Erzurum çevresinde belli dereceler alıyor olmaları, ilçenin eğitime verdiği önemi bir kez daha göstermektedir. Bölgenin Erzurum merkeze ulaģımı her zaman rahatlıkla sağlanabilmektedir. Köylere de Mayıs- Ekim aylarında sorunsuz ulaģılabilmekte, kıģ aylarında kar yağıģına bağlı olarak yollar kapalı olabiliyor.. Yolların kapalı olmasının bir diğer sebebi ise sellerdir. Hergün 07:00, 09:00, 10:00, 12:30, 16:00 de Ġspir den Erzurum a servis bulunmaktadır. Erzurum dan Ġspir e 07:00, 10:00, 11:30, 14:00, 15:00, 17:00 saatlerinde araç bulmak mümkündür. Erzurum Ġspir arasındaki mesafe 140 km olup yaklaģık iki buçuk saat sürmektedir. KiĢi baģı ücret 9 YTL dir. Rize ve Erzurum merkezine ulaģma konusunda herhangi bir sorun bulunmamakla beraber istendiği takdirde yerel ulaģım firmalarından araç kiralamak da mümkündür. Konaklama konusunda bölgede farklı kategorilerde konaklama tesisleri görmek mümkün: belediye iģletme belgesine sahip tesisler, ögretmenevi. Konaklama 12

13 iģletmelerinin tesisleri iģletme konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. ĠĢletmelerin satıģ ve pazarlaması olmamakla birlikte rezervasyon konusunda bile sıkıntılar yaģanmaktadır. ĠĢletmelerde herhangi bir rezervasyon sistemi kullanılmamaktadır. Bölgede turizm sezonluk düģünüldügü için eleman alımı yapılmamakla birlikte hijyen konusunda gereken hassasiyet gösterilmemektedir. Tesis Adı Telefon Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Işletmecinin Adı IDOS (Bungalov) 56 Kackar Hotel Osman Ayhan Efe Otel Ergün Efeoglu Ari Otel Abbas Colak Ogretmenevi Ahmet Bektas Nurhan Kankopru Tablo.1)Ispir de bulunan konaklama iģletmeleri Ġspir bölgesinde yiyecek içecek iģletmelerinin sayısı çok olmamakla birlikte konaklama iģletmelerinde görülen temizlik konusundaki sıkıntı burda da kendini göstermektedir. Ġspir in yerel yemeklerinin çogunu bu yerel tesislerde bulmak mümkün değildir. Sadece iki lokantada Ġspir fasülyesi yapılmaktadır. 13

14 Tesis Adı Telefon Turu Kapasitesi IĢletmecinin Adı Ozdem Pide Pideci 56 Adem Ozdem Lokanta Bahar Ev yemegi&doner 35 Fahrettin Colak Imren Lokantasi Ev yemekleri 70 Rasim Colak Eyvan Pideci&Kebapci Restaurant Lokanta Ev yemekleri Kardevler IDOS Alabalık Tablo.2) Ispir de bulunan yiyecek&içecek iģletmeleri Bölgeye yapılacak herhangi bir trekking turunda öncelikle Kaymakamlık a dilekçe ile bildirmek gerekmektedir. Detaylarında grupta bulunan kiģilerin isim listesi, hangi tarihlerde bölgede kalacakları, konaklama türü, gidilecek rotalar hakkında detaylı bilgilerin bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler Kaymakamlık tarafından Jandarma ve gidilecek köylerin muhtarlarına iletilmektedir.(form örneğini ekte bulabilirsiniz.) Güvenlik açısından turun süresinin uzatılması halinde Jandarma bu konuda bilgilendirilmelidir. 4.1) ĠSPĠR ROTA ÇALIġMALARI VE DEĞERLENDĠRMELER 4.1.1) Çamlıca Yaylası Tarih : 9 Temmuz 2007 Rota adı : Çamlıca Yaylası Zorluk derecesi : 1 YürüyüĢ süresi : 1.5 saat Yürünen mesafe : 4km UlaĢım bilgileri : BaĢlangıç noktasından Ispir merkeze uzaklık 20 dakika Yükseklik : 1207m Ġspir merkeze araçla 20 dakikada ulaģılabilinen bir mesafede bulunan bu rota ağaçların arasından zirveye çıkılan kolay bir rota kategorisindedir. Zirveden çevre dağ ve yaylalara geçiģ imkanı da var. Yol üzerinde kamp, piknik alanları mevcut. Ġspir merkezde konaklayan ve sınırlı vakti olan gruplar için alternatif olabilir. 14

15 Bu rota kuģ gözlemi açısından önemli bir yere sahiptir. Sonbahar kuģ göçünün en iyi gözlemlenebildiği yerlerden biridir. Bölgeyi kullanan kuģlar yırtıcı ağırlıklıdır. Bunlar arasında ġahin(common Buzzard), Kara Çaylak(Black Kite), Atmaca(Sparrowhawk), Küçük Kartal(Booted Eagle), ġah Kartal(Imperial Eagle), Çayır Delicesi(Montagu's), Bozkır Delicesi(Pallid Harrier), Saz Delicesi(Marsh Harrier), Yılan Kartalı (Short-toed Eagle), Bozkır Kartalı (Steppe Eagle) sayıl abilir. Ayrıca Kara Leylek(Black Stork)de bu bölgeden geçis yapan leyleklerdendir. Ağustos ortalarından ekim sonuna kadar vadiyi gören kısma çıkılınca binlerce yırtıcıyı süzülürken görmek mümkündür.(soner Bekir, KuĢ gözlemcisi,2007) Resim.1) Çamlıca Yaylası rotası ve profili 15

16 4.1.2) Davalı Yaylası Rotası Tarih: : 10 Temmuz 2007 Rota adı : Davalı Yaylası Zorluk derecesi : 4 YürüyüĢ süresi : 6-7 saat Yürünen mesafe : 13.6 km UlaĢım bilgileri : Ispir- Sırakonaklar kavģağı 40 km, dk Sırakonaklar - baģlangıç noktası(muhtarın evi) 16 km, 30 dk Yükseklik : m Bu yayla adını bir davadan almaktadır.yaylanın hangi ile sahip olduğu konusunda devam eden ve uzun yıllar süren bir dava bu yaylaya adını vermektedir. Ispir-Sırakonaklar dan baģlayan ve çok farklı zeminlerden geçerek bitirilebilen bu rotada çam ağaçlarının arasından baģlanıp ardından dağ yamaçlarında devam eden, yayladan dönüģ yolu üzerinde ise farklı köy evlerinin de görülebileceği nehir kıyısı boyunca devam eden bir yol bulunuyor. Katılımcıların farklı deneyimler edinmesi de mümkün, mesela Temmuz ayında hala dağın yamaçlarında bulunan karların üzerinden geçerek rota tamamlanabilmektedir. Rota üzerinde yer alan Gürcü konakları, ambarlar ve zengin bitki örtüsü rotayı daha da zenginleģtiriyor. Çok günlük bir programda rota üzerinde kamp alanları mevcut. Ayrıca Sırakonaklar vadisinin giriģinde Kızıl Akbaba(Griffon Vulture) kolonisi var. Bölgede Küçük Akbaba(Egyptian Vulture) ve Sakallı Akbaba(Lammergeier) da sık rastlanan önemli kuģlar arasındadır. 16

17 Resim.2) Davalı yaylası rotası ve profili 4.1.3) Soğanlı Yaylası Rotası Tarih : 11 Temmuz 2007 Rota adı : Soğanlı Yaylası Zorluk derecesi : 5 YürüyüĢ süresi : 4.5 saat Yürünen mesafe : 7km UlaĢım bilgileri : Ispir- Sırakonaklar kavsağı 35 km dk Sırakonaklar - baģlangıç noktası(muhtarın evi) 16 km 30 dk BaĢlangıç- Soğanlı yayla 2 saat Soğanlı yayla-göller 1 saat Yükseklik : m max Ispir-Sırakonaklar da derenin dik yamacının yanından baģlayan rotada, 2 km boyunca eğim artarak çıkılıyor. Soğanlı yayladan sonra Soğanlı vadisi aģılarak Kaçkar zirve için eteklere ulaģılıyor. Kaçkarlara çıkmak istenirse 2 saat daha yürümek gerekli. Zirvede yükseklik 3000 m nin üzerinde olduğundan yavaģ ilerlenmeli. EĢyaları taģıma konusunda köyden at temin edilebilir.zirve yapılmayacaksa 1 saatlik yürüyüģle göllere ulaģılıp dönülebilir.vadinin arkasındaki düzlük, kamp alanı için ideal bir yer. Buradan Davalı yaylasına da alternatif bir yol oluģturulabilir. 17

18 Resim.3) Soğanlı yaylası rotası ve profili 4.1.4) Moryayla Rotası Tarih : 12 Temmuz 2007 Rota adı : Moryayla köyünden - Moryayla ya çıkıģ Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 2-3saat Yürünen mesafe : 7 km UlaĢım bilgileri : Ġspir-Yedigöller kavģak: 20km 30 dk Yedigöller kavģak-moryayla köyü: 12 km 30 dk Moryaylaköyü-Moryayla 7 km Yükseklik : m Yedigöller rotasından önce Moryayla köyünden Moryaylaya kadar devam eden ve orman yolundan ilerleyen bir rota. Kolay bir çıkıģ rotası olarak da nitelendirilebilir. 18

19 Resim.4) Moryayla rotası ve profili 4.1.5) Ispir Yedigöller Rotası Tarih : 12 Temmuz 2007 Rota adı :Yedigöller ( Moryayla-Yedigöller köyü) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 11km UlaĢım bilgileri : Ġspir-Yedigöller kavģak: 20km, 30 dk Yedigöller kavģak baģlangıç noktası:19km, 40 dk Yedigöller köyü-kavģak:20 km 30 dk Ispir 50 dk Yükseklik : m Rotanın baģlangıç noktasından aģağıdaki göllerin hepsini geniģ bir açıyla görmek mümkün. Bu noktada fotoğraf çekmek isteyenler iģlerini bitirdikten sonra göllerin çevresi gezilerek rotaya baģlanabilir. Bu gezi süresince bir yanda göllerin üzerinde hala bulunan karlar görülebildiği gibi hemen yanında rengarenk çiçekleri görmek de mümkün. Ardından Ģelaleyle paralel giden ve çok zor olmayan bir iniģle baģlayan rota yayladan sonra ikiye ayrılıyor. Soldan giden kolay, toprak araba yoludur. Sağdan giden yol ise küçük patikalardan, vadi ve dere geçiģleriyle devam edip son 1 km de soldaki araba yoluna köprüyle bağlanıyor.bu rotada tercihe gore buzul göllerinde yüzülebilir, yüzmek isteyenlerin mayolarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca rota üzerinde derelerden geçilmesi gerekecektir, bu nedenle yedek ayakkabı da bu rota da katılımcıların yanında bulundurması gereken malzemelerden biridir. 19

20 Bu bölge Alpin kuģları (yüksek irtifa kuģları) açısından önemlidir. BaĢta Urkeklik(Caspian Snowcock), Duvar TırmaĢıkkuĢu(Wallcreeper), Sürmeli Dağbülbülü (Radde's Accentor), Büyük Dağbülbülv(Alpine Accentor), Sarı Gagalı Dağkargası (Alpine Chough), Kırmızı Gagalı Dağ Kargası (Chough), Kar Serçesi(Snowfinch) açısından da zengin bir bölgedir(soner Bekir, KuĢ gözlemcisi, 2007). Resim.5) Yedigöller rotası ve profili 3.1.6) Elmalı Mağarası Tarih : 12 Temmuz 2007 Rota adı : Elmalı Mağarası Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 45dk Yürünen mesafe : 4km UlaĢım bilgileri : Ispir-Elmalı kavģağı 20km KavĢak - Elmalı köy 2km Yükseklik :1376m Elmalı köyünün içinden baģlanarak yamaçlardaki patikalar ile mağara giriģine ulaģılabilinir. Mağaranın giriģi, köyden yaklaģık 100 m yükseklikte bulunmaktadır. Mağaranın içine girebilmek için 2m lik bir kayayı tırmanmak gerekiyor. Henüz uzmanlarca incelenmemiģ bu mağaranın Ģu an için 4 galerisi gezilebiliyor.mağaranın içinden göller ve nehre bağlandığı düģünülen tünel henüz açılmamıģ. 20

21 Köy halkı buraya zindan mağara da demektedir. Mağarada çeģitli yönlere ayrılan galerilerin boyları 30m den 100mye kadar uzanmaktadır. Tavanlardan ve duvarlardan sızan sular sonucunda tamamen doğal sarkıtlar ve dikitler meydana gelmiģtir. Mağara 5000 kiģiyi rahatlıkla kaldırabilecek kapasiteye sahiptir. Birinci Dünya SavaĢı sırasında korunma amaçlı kullanılmıģtır. (Ispir Turizm Envanteri) Resim.6) Elmalı mağarası rotası ve profili 4.1.7) Sorah Göl Tarih :13 Temmuz 2007 Rota adı : Sorah ( sarı ) göl (çamlıkaya-ģorah göl) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 11 km UlaĢım bilgileri : Ġspir- Çamlıkaya: 28km, 30 dk. Çamlıkaya -baģlangıç noktası..3.5km Yükseklik :1207m Ispir e bağlı Çamlıkaya köyünden sonra ilk 3.5 km lik kısım araçla gidilebilir. Buradan sonra kolay bir yürüyüģ imkanı sunan rota dere boyunca devam ediyor. Pilangos yaylasından sonra soldan vadiye inen Pavgos deresi takip edilerek göllere kadar zaman zaman sarp kayalardan dikleģerek devam ediyor. Göllerin olduğu bölge kamp veya yemek molası için çok uygun.burada temmuz ayında dahi vadı aralarında sıkıģmıģ kar tabakalarından geçmek mümkün, dönüģte alternatif olarak sol taraftaki 21

22 patika takip edilirse, kısa bir kar yürüyüģü yapma imkanı var. Bu vadinin sonundan tekrar geldiğimiz rotaya bağlanıyoruz. Genel olarak rota süresince çimlerle kaplı alanlarda, toprak, ya da çakıllarla kaplı yollardan yürüyüģe devam ediliyor. Yol boyunca irili ufaklı akan sular görmek mümkün. Çevrede büyükbaģ ve küçükbaģ hayvancılık yapılıyor, bu nedenle çoban köpekleri ile karģılaģma ihtimali çok yüksek, köpek kovucu bulundurulması gerekiyor. Ayrıca buzul göllerinde yüzmek isteyenlerin yanlarında mayo bulundurmaları gerekmektedir. Bu rotaya geliģ yönünde sağ tarafta kalan Yıldız dağlarından Davalı yaylasına ya da orman yolundan Sırakonaklara ulaģmak mümkün, km lik bu yol kolay bir yürüyüģ rotası olarak da kullanılabilir. Ayrıca bölge Dağ Horozu (Caucasian Black Grouse) açısından önemli bir noktadır. Bu bölgedeki turlarda Çamlıkaya köyünün Yukarı mahallesi olarak bilinen Honut yaylası ziyaret edilebilir. Bölgeye hakim bir konumda bulunan bu yaylada otantik yayla evleri ve yabani meyve ağaçları bulunmaktadır.bu çevreyi bilen AĢık Ġsmail amca ile gezilebilir. Çevrede kamp için uygun araziler var, ancak çadırda kalmak istemeyenler için AĢık Ismail amca kütük konaklarda geceleme imkanı sunuyor. Resim.7) Sarıgöl(Sorah Göl) rotası ve profili 4.1.8) Ahlatlı-Zarnıç Rotası Tarih : 14 Temmuz 2007 Rota adı : Ahlatlı-Zarnıç rotası ( Devedağ bölgesi) 22

23 Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 14km UlaĢım bilgileri : Ahlatlı köyü-ispir 41km Zarnıç denilen bölge sık çam ormanlarının çevrelediği, iç kısımlara kadar orman yollarından gidilebilen dağlık bir alan. Rotanın baģlangıç noktası kaya denilen üzerinde Ermenilerden kalma bir kalenin bulunduğu çok büyük ve belirgin bir alan. Rotaya buradan baģlanılabileceği gibi Ahlatlı köyünden de baģlanılabilir.(ahlatlı köyü- Kaya=3 km). Bu kaleye çıkmak için kayaların arasından takip edilebilecek belirgin bir patika bulunuyor. Zirveye çıktıktan sonra takip edilen rotadan 1,5 kmlik bir mesafeden manzara fotoğrafı çekilebilecek bir bölge bulunmaktadır, katılımcıların isteğine bağlı olarak kolay bir zeminden takip edilen bu bölgeye de geçilebilir. Rotanın çevresi m.bike, kampçılık, dağ bisikleti rotası, eğitimler ve orienteering için çok elveriģli bir bölge konumunda. Ibrahim Bey yaylası da bu yol üzerinde bulunmaktadır. Bu rota üzerinde Ispir de bulunan diğer rotalarla karģılaģtırıldığında daha az su kaynağı bulunmakta, bu nedenle katılımcıların yeterli su almaları gerekmektedir. Rota çoğunlukla orman arazisinden devam ettiği için bölgede bulunan yabani hayvanlara (ayı, yaban domuzu) da dikkat edilmelidir Ispir den buraya gelen yol, Zarnıç zirveye çıkıp, Yavuzlar mahallesinden Ispir yoluna ulaģıyor.yaklaģık 100 km uzunluğundaki bu etap Çoruh vadisine hakim bir tepede ve jeep safari için uygun bir rota oluģturuyor. Devedağı- Yavuzlar arasındaki derin ormanlarda Kara Ağaçkakan(Black Wodpecker) bulunmaktadır. Bu kuģun çevrede görülmesi hala yaģlı ormanların bulunduğunun bir göstergesidir. Yavuzlar mahallesinde bölgeye hakim bir noktadan sonbahar kuģ göçü de izlenebilmektedir. Çamlıca Yaylasından geçen kuģlar bu noktadan da geçmektedirler. 23

24 Resim.8) Ahlatlı-Zarnıç rotası ve profili 24

25 5)UZUNDERE GENEL BĠLGĠ Eski adı Azort olan Uzundere, Erzurum iline bağlı olup Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölgesiyle sınır teģkil ettiği bölgelerden birisidir. Tortum Çayı vadisinde kurulmuģ olan Uzundere 1987 yılında ilçe olmuģtur. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılık çok geliģememekle birlikte bunun yerine tarım, alabalık yetiģtiriciliği, arıcılık ve gün geçtikçe ilçe ekonomisindeki yeri önem kazanan seracılık temel geçim kaynaklarıdır. Uzundere ilçesi Tarım Ġlçe Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre yılda 51 ton alabalık üretim kapasitesi olan ilçede 12 tane alabalık üretim çiftliği bulunmaktadır. Alabalık yetiģtiriciliğinin yanısıra her geçen gün yapılan yeni seralar ile seracılıkta gözle görülür ilerlemeler olmuģtur. Nisan 2006 da yapılan Sera Kayıt ÇalıĢmaları kapsamında ilçe genelinde seracılıkla uğraģan aile sayısı 126, sera sayısı 235, toplam örtü altı sera alanı ise metrekare lik bir alana ulaģmıģtır. Ġlçe toprakları yeterli ve geniģ floraya sahip olması bakımından arıcılık faaliyetine çok uygundur, bu da arıcılığı bir diğer geçim kaynağı haline getirmektedir. Yılda fenni kovan ve yerli kovandan alınan toplam bal üretim miktarı kgdır(uzundere Ġlçe Tarım Müdürlüğü istatistikleri, 2006). Uzundere ilçesinde gelenekselleģmiģ festivaller yapılmaktadır. Bunlardan biri Cumhuriyet Karakucak Festivali. Cumhuriyetin kurulduğu günden itibaren her yıl aksatılmadan yapılan karakucak güreģleri yerel halk ve dıģardan katılımcılar için önemli bir ilgi alanıdır. Bunun yanısıra bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Armutlu Mezra Festivali yapılmaktadır. Bu festival eylülün ikinci haftası yapılmakta ve bu festival süresince yetiģtirilen tarım ürünleri arasında yarıģmalar yapılmaktadır. Bir anlamda da hasat mevsiminin bitmesini kutlamaktadırlar. Bu etkinlik Çamlıyamaç Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenmektedir. Bunun yanısıra diğer köylerde de küçük çaplı Ģenlikler yapılmaktadır. Paisor yaylasında yine aynı Ģekilde her yıl küçük çaplı bir festival düzenlenmekte ve bu festival kapsamında yörenin yerel yemeği olan cağ kebabı yapılmaktadır. Uzundere ilçesinde konaklama imkanı çok sınırlıdır. 17 yatak kapasiteli Öğretmenevine tek alternatif çadır konaklamasıdır. Çadır konaklaması için belli bir alan ayrılmamakla beraber ilçenin pek çok yerinde çadır konaklaması için uygun araziler bulunmaktadır. 25

26 Yiyecek içecek iģletme sayısı fazla olmamakla beraber bu iģletmelerin hepsinin temizlik konusunda daha özenli olmaları konusunda yönlendirilmeleri gerekmektedir. Yöreye ait yemeklerden en önemlisi cağ kebabıdır. Cağ kebabı servis eden 2 lokanta bulunmaktadır. Cağ kebabı kamp alanında da yapılabilecek bir yemektir. Bunun dıģında bölgedeki lokantalarda diğer yerel yemeklerin servisi yapılmamaktadır. Bölgenin geniģ ve farklı bir mutfağı bulunmaktadır. Yöresel yemekler olarak incir döğmesi(mesir macununa benzeyen bir tatlı, dutun Ģiresinden yapılır), kaysefe(kurutulmuģ meyvelerden yapılan bir yemek), peynir helvası, kuymak(peynirin yağından yapılan bir yemek), makarlama, köme(ceviz ve pestil ile yapılan bir tatlı), kete(cevizli çörek), casur(bir bitki, turģusu ve yemeği yapılıyor), kızamık aģı (kuģburnuna benzeyen dikenli bir ağacın meyvesinden yapılan yemek), kavut hasılı (kavut buğday ve mısırın değirmende öğütülmüģ halidir), kavut ufalaması, ceviz helvası sayılabilir.(yücel Ertek ve Hilmi Koton). Özellikle kahvaltı konusunda sorun yaģanmaktadır. Ilçede bulunan lokantalarda kahvaltı servisi bulunmamaktadır. Tesis Adı Telefon Turu Kapasitesi Işletmecinin Adı Arzum Pide ve Pideci 32 Lahmacun Salonu Uzundere Tavuk Donerci&Corbaci 24 Kamil Yazici Doner Salonu Mustafa nin Yeri Cağ Kebap Salonu 24 Mustafa Yıl dirim Tadım Kofte Ev 25 Sehri Celebi Salonu yemekleri&kebap Samanyolu Cağ Cağ Kebap Salonu Kebap Salonu Tortum Gölu Iskele Alabalık tesisi 60 Ahmet Celik Ada Tesisleri Pehlivanli Alabalık Alabalık Tesisi 50 Ali Kocak Tesisi Yedigöller Alabalık tesisi??? Ali Gumuscu Gumuscu Tablo.3) Uzundere de bulunan yiyecek&içecek iģletmeleri Uzundere den Erzurum a her sabah saat 7:30, 9:00 ve 14:00 de servisler var, Erzurum dan ise her gün 13:00, 15:00 ve 18:00 de servisler 26

27 bulunmaktadır.erzurum dan gelen servisler GölbaĢı Mahallesi semt garajından hareket etmektedirler. Bunun yanısıra her sabah köylerin minibüsleri merkeze uğradıktan sonra Erzurum merkeze gitmektedirler, dönüģte ise yolcuları varsa Uzundere merkeze uğrayıp köye gitmektedirler.alternatif olarak gruplar için istendiği takdirde araç kiralamak da mümkündür. Bu konuda minibüs sahipleri DerviĢ Deniz ( ) ve Ali Han ( ) yardımcı olabilirler. Genelde Cuma günleri ilçe kalabalık olur. Bu kalabalığın sebebi Kaymakamlık binasının yanından itibaren her Cuma kurulan pazardır. Köylüler alıģveriģlerini bu pazarda yapmaktadırlar. Pazarda yöresel yiyecekler, sebze-meyvenin yanısıra giyim eģyası da bulunmaktadır. Uzundere doğal ve tarihi güzellikleri ile bir destinasyon olarak pazarlanmaya uygundur. Bölgede Gürcülere, Ermenilere ve envanter çalıģması yapılmadığı için tarihi bilinemeyen pek çok tarihi bina bulunmaktadır.tarihi eserler arasında en çok bilinenler Çamlıyamaç köyünde bulunan ÖĢkvank Kilisesi ve Erzurum-Uzundere yolu üzerinde bulunan Engüzek Kaledir. Tortum ġelalesi yükseklik açısından dünyadaki üçüncü yüksek Ģelaledir. Bu nedenle sadece Tortum Ģelalesi bile baģlı baģına bir turizm cazibesidir. Bunun yanısıra Tortum gölü, Yedigöller, Uzundere deresi, Maden suyu bölgede diğer görülmesi gereken doğal kaynaklardır. Bölgeye yapılacak herhangi bir trekking turunda öncelikle Kaymakamlık a dilekçe ile bildirmek gerekmektedir. Detaylarında grupta bulunan kiģilerin isim listesi, hangi tarihlerde bölgede kalacakları, konaklama türü, gidilecek rotalar hakkında detaylı bilgilerin bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler Kaymakamlık tarafından Jandarma ve gidilecek köylerin muhtarlarına iletilmektedir. Güvenlik açısından turun süresinin uzatılması halinde Jandarma bu konuda bilgilendirilmelidir. Herhangi bir acil durumda Jandarmanın helikopteri bulunmamaktadır, Ayrıca bölgedeki rotaların pek çoğunda cep telefonu kapsama alanı dıģındadır. 27

28 5.1)UZUNDERE ROTA ÇALIġMALARI VE DEĞERLENDĠRMELER 5.1.1) Cevizli Yaylası Tarih :15 Temmuz 2007 Rota adı : Cevizli Yaylası Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 5-6 saat Yürünen mesafe : 20km UlaĢım bilgileri :Cevizli köy sapağı-uzundere merkez 20 dk Yükseklik :2260m Tortum Ģelalesinin yanındaki toprak yoldan yaklaģık 7km ilerledikten sonra yaylaya çıkan sapak sağ tarafta beliriyor.10 km lik bu yol araçla takip edilebilir.(bu noktadan yaylaya 2km kalana kadar araçla devam edilebilir.) Zirve bölgeye hakim bir tepede bulunmaktadır. Burada dönüģ rotası aynı yoldan olabileceği gibi, Uzundere istikametine ilerlenirse, Sapaca yaylası ve Uzundere yaylalarına da ulaģılabilinir. Böyle bir geçiģ çadır konaklamalı olarak gerçekleģtirilebilir. Resim.9) Cevizli yaylası rotası ve profili 28

29 5.1.2) Uzunkavaklar Yaylası-Yedigöller Tarih : 15 Temmuz 2007 Rota adı : Uzunkavaklar yaylası-yedigöller Zorluk derecesi : 3-4 YürüyüĢ süresi : 8-9 saat Yürünen mesafe : 36km UlaĢım bilgileri : Yedigöller-Uzunkavak yaylası 11 km Uzunkavak yaylası- Uzunkavak köyü 7.5km Köy-kavĢak:24 km KavĢak-Uzundere:7 km Yükseklik : m Uzunkavak köyünden yaylaya yürünerek çıkılabileceği gibi rota doğrudan yayladan itibaren de baģlayabilir. Bölgenin en yeģillik alanlarından, rotaya iniģ ve çıkıģlarda çok fazla alternatif var.yayladan sonra göllere ulaģmak için 11km yürümek gerekiyor. Alan dağın tepesine bir ova Ģeklinde yayılmıģ, etrafına göller serpiģtirilmiģ durumda. Göllere ulaģmak için alternatif olarak atlar kullanılabilir. Bu konuda köyün muhtarı Mehmet CoĢkun dan bilgi edinilebilir. Resim.10) Uzunkavak- Yedigöller rotası ve profili 29

30 5.1.3) Sapaca Yaylası Tarih :16 Temmuz 2007 Rota adı : Sapaca Yaylası(puĢulu) Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 5-6 saat Yürünen mesafe : 20km UlaĢım bilgileri :Uzundere-Sapaca kavģağı 3 km KavĢak-Sapaca 3km Sapaca yayla 10km Yükseklik : m Rota üzerinde Sapaca kalesi, alabalık tesisleri ve Mastur yaylasını da görmek mümkün. Bu rota tek baģına günübirlik bir tur olabileceği gibi, buradan Uzundere yaylalarına günübirlik geçiģler de yapılabilir. Rota çok zengin bir floraya sahip, en sık görülen çiçeklerden biri de dam korusudur. Bu rotadan Carmes yaylası ile de bağlantı kuruldu. Bu da alternatif bir rota olarak kullanılabilir. Resim.11) Sapaca yaylası rotası ve profili 30

31 5.1.4) Engüzek Kalesi Tarih :16 Temmuz 2007 Rota adı : Engüzek kalesi Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 3-4 saat Yürünen mesafe : 6.5 km UlaĢım bilgileri :Uzundere-Seyidefendi mahallesi 7km Yükseklik : m Yürünecek yolun uzunluğuna göre farklı birkaç yerden baģlanabilen bir rota. Bu rotaya Uzundere merkeze 10 dakika uzaklıktaki Seyidefendi mahallesinden baģlandı. Rotanın ilk km si çıkıģ Ģeklinde, daha sonra yatay geçiģler ve hafif tırmanıģ ve iniģlerle devam ederek Andız mezrasına kadar devam ediyor. Buradan sonrası iniģ Ģeklinde patika ve bu patika nehre ulaģıncaya kadar devam ediyor. Günübirlik hatta yarım günlük de kullanılabilecek güzel manzaralı ve değiģken bir rota. Nehirden sonra kolay bir kanyondan geçiliyor. Arada engel olarak bir Ģelale var fakat coğrafya kolaylıkla yukarı tırmanıp tekrar aģağıya inmeye izin veriyor. Rotanın sonunda bulunan Engüzek kalesine gerekli ekipman bulundurulması halinde çıkılabilir, böylelikle rota da zenginleģtirilmiģ olur. Bu bölgede yapılacak çok günlük turlarda ilk gün programı için çok uygun.güzergah üzerinde yemek molası için uygun yerler var. Bölgede çok nadir bulunduğu söylenen ve büyüme hızı çok yavaģ olan karadut ağaçlarına ( yıllık ağaçlar) rastlamak mümkün. Bunun dıģında rota üzerinde yabani elma, kuģ elması, kuģburnu, böğürtlen de görülmektedir. Rotanın yüksek kısımlarında ziyaretlerin olduğu iki tepe ve Uzundere merkez net bir Ģekilde görülmektedir. Engüzek kalenin kesin tarihi bilinmemekle birlikte Bizanslılardan kalmıģ olması muhtemeldir. Gerekli ekipman ile çıkıldığında kalenin süt kuyusu, tapınağı, çok yüksek burçları, gözetleme kuleleri, gizli su yolları, hamamı, uzun ve dolambaçlı yolları gezilebilir. 31

32 Resim.12) Engüzek kale rotası ve profili 5.1.5) Paisor Yaylası Tarih :17 Temmuz 2007 Rota adı :Paisör Yaylası (Engüzek mezrası-paisör yaylası-salort yayla) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 5-6 saat Yürünen mesafe : 11km UlaĢım bilgileri : Uzundere-kavĢak 3.5km KavĢak-baĢlangıç 13.4 km ÇaybaĢı-Uzundere 11km Yükseklik : m Uzundere nin 3.5 km dıģından Engüzek kapı köprüsünden hemen önce sağ taraftaki sapaktan girildi. Buradan yürüyüģün baģlangıç noktasına olan mesafe 13.4km, yolun son 2 km si bozuk ama diğer kısımlarında Ford transit tarzı araçlar rahatlıkla ilerleyebilir. YürüyüĢe baģlanılan yerden sağ tarafa doğru giden patika takip edilerek sırtlara ulaģılıyor. Buradan karģıda görülen yaylaya belirgin patikadan geçiģ yapılıyor. Sırasıyla Paisor yayla, aģağıya doğru inildikçe yayla evleri ve Salort yaylaya ulaģılıyor. Bu yayladan dönüģ yolu belirgin durumdadır. Dağların sırtlarını takip ederek bir dereye ulaģılıyor, dere boyu aģağıya inilerek bitiģ noktası olan Çaybası (Cala) köyüne ulaģılıyor. Rota süresince zemin değiģiklik göstermekte: rotanın 32

33 baģlangıcında sık çam ormanları içinden geçen patikalar, kayalık bölgeler, dere kenarındaki patikalar, rotanın son kısmında yer alan kayalar arasındaki patikalar bunların örnekleridir. Zemin sağlam ve geçiģlerin tehlikeli olduğu yerler çok az. Ancak sis olduğu zamanlarda dikkatli olunması gerekiyor, kolaylıkla rotadan çıkılıp yol kaybedilebilir.rotanın son kısımlarında köpekler var, bu nedenle köpek kovucu bulundurulması iyi olur. Köyden Uzundere merkeze olan uzaklık 11 km. Rota üzerinde, Paisor kilisesi, 40 gözeler, tarihi henüz belirlenmemiģ mezar kalıntıları, cami kalıntısı ve gözetleme kulelerine ait kalıntılar görmek mümkün. BaĢlı baģına bir günlük bir rota olarak kullanılabileceği gibi,mesafe uzatılarak Paisor yaylasından sonra doğuya yönelip görülen taģ ocaklarının altındaki patika takip edilebilir. Buradan ÖĢkvank kilisesine ulaģılıyor. Rota içinde molalar ve hatta çadır kampları için çok miktarda uygun arazi var. Bu bölgede diğer bölgelere oranla daha nadir su kaynaklarına rastlanıyor. Yeterli suyun taģınması uygun olur.. Resim.13) Paisor yaylası rotası ve profili 33

34 5.1.6) ÖĢkvank Kilisesi Tarih : 18 Temmuz 2007 Rota adı : ÖĢkvank ( Engüzek mezrası-öģkvank Kilisesi) Zorluk derecesi : 2 YürüyüĢ süresi : 3-4 saat Yürünen mesafe : 7 km UlaĢım bilgileri : Uzundere-kavĢak 3.5km KavĢak-baĢlangıç 13.4 km Çamlıkaya-Uzundere 11km Yükseklik : m Rotanın baģlangıcı Paisör rotasıyla aynı, yalnız karģı yamaçlara geçmek yerine patika takip edilerek taģ ocaklarına doğru ilerleniyor. Buradan sonra patika belirginleģiyor. Armutlu mezrasından sonra ise orman yollarından aģağıya iniliyor. Burada rotayı zorlaģtırmak adına soldaki yamaçları takip etmek çok riskli olur, çünkü yamaçlardan iniģ ve çıkıģlarda zemin çarģak. Turun sonunda kilisenin ziyaret edilmesi tura renk katacaktır. Genel olarak keyifli, herkesin yürüyebileceği zorlukta bir rota. Bu rota Paisör yaylası da eklenerek 2.4 km daha uzatılabilir, zorluk derecesi değiģmez. Bölge yeģillik, alpin çiçekler ve yabani meyveler sıklıkla karģımıza çıkıyor. Bunların arasında uyuzotları ve kekik ile karģılaģmak da mümkün. Rotanın üzerindeki taģlarda deniz kabukları fosilleri görülebiliyor. Resim.14) ÖĢkvank rotası ve profili 34

35 4.1.7) Carmis Yaylası Tarih : 19 Temmuz 2007 Rota adı : Carmis Yaylası( Sapaca Yaylası-Carmes Yaylası) Zorluk derecesi : 3 YürüyüĢ süresi : 4-5 saat Yürünen mesafe : 13.7km Yükseklik : m Farklı alternafleri olan bir rota. Ilk alternatifte baģlangıç noktası Uzundere olursa ilk 3 km çıkıģ Ģeklinde olur, ama diğer kısımları hafif iniģ çıkıģlar ve yatay geçiģlerle tamamlanabiliyor. Bir diğer alternatif rotanın Sapaca dan baģlaması. Rota bu Ģekilde yapılırsa Uzundere tarafı iniģ Ģeklinde olur. Diğer bir alternatif ise araba ile orman yolundan yukarı çıkıp rotanın ilk kısmı bypass edilebilir. 2-3 yerde çeģme mevcut, buradan su temin edilebilir. Rotaya Sapacadan gelinir ise Carmes den sonra Uzunderenin ikinci yaylası olan Hekinsor da eklenebilir. Ancak Hekinsor a giden rota daha sarp ve kayalık, zorluk derecesi artar. Bölgede kıģ aylarında kar yürüyüģleri de yapılabilir.ağırlıklı olarak çam ağaçlarıyla kaplı bir bölge, bu nedenle sisli olduğu zamanlarda patika kolaylıkla kaybedilebilir, dikkatli olunmalı. Çevredeki köpeklerden korunmak amacıyla köpek kovucu bulundurulmalı. Resim.15) Carmes yaylası rotası ve profili 35

36 5.1.8) Balıklı Köyü Tarih :19 Temmuz 2007 Rota adı : Balıklı Zorluk derecesi : 1 YürüyüĢ süresi : 1 saat Yürünen mesafe : 3 km Ulasim Bilgileri : Uzundere- Balıklı kavģak 14 km KavĢak- Balıklı köyü 0.6 km Balıklı yayla-köy 7.4 km Yükseklik : m Balıklı köyünün merkezinde ilgi merkezi olabilecek, kubbe Ģeklinde damlara sahip evler bulunmakta. Rota buralara uğrandıktan sonra baģlayabilir. Ancak bu bölge diğer bölgeler ile kıyaslandığı zaman oldukça kurak kalıyor. Aynı zamanda devam edilen yol boyunca Artvin-Erzurum yolunun sürekli görülmesi rahatsız edebilir. Bölgede yeterli miktarda su bulunmamaktadır. Hatta halk arasında bu dağa Susuz dağ denmektedir. Zirveye çıktıktan sonra Çamlıyamaç a geçiģ yapılabilir, ancak farklı alternatiflerden de Çamlıyamaç a bağlanmak mümkün olduğu için bu rota ikinci sırada yer alabilir. Bölgede bulunan alabalık tesisi farklı rotalarda yemek molası için kullanılabilir. Resim.16) Balıklı Köyü rotası ve profili 36

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP 2012 ZONGULDAK İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

Eğirdir Gezi Rehberi

Eğirdir Gezi Rehberi Eğirdir Gezi Rehberi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü : Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sok. No:31 / ISPARTA Telefon : 0.246.232 57 71 223 27 98 Faks : 0.246.232 61 42 e-posta : kulturturizm@isparta.gov.tr Elektronik

Detaylı

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUŞ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1

ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1 Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye BaĢkanı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 2 Isparta mız Akdeniz Bölgesi nde Gül

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 2011 A. COĞRAFĠK KAPSAM... 14 A.1. GĠRĠġ... 14 A.2. ĠL VE ĠLÇE SINIRLARI... 17 A.3. ĠLĠN COĞRAFĠ DURUMU... 30 A.4. ĠLĠN TOPOĞRAFYASI

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI İÇİNDEKİLER I) MEKANSAL ANALİZLER 1 1) Çanakkale ili 1 3 2) Ayvacık İlçesi 3 4 3) Assos 4 4) Proje Alanının konumu 4 6 5) Proje Alanının Yakın Çevresi 6 9 6) Algılanabilirlik 9 7) Topografik ve Jeolojik

Detaylı

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 F 2013 BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (DOĞAKORUMA VE MİLLİ PARKLAR) II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 PROJE YÖNETİCİSİ YAHYA GÜNGÖR BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ ADNAN

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 1 Rapor No: 12 Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 2 RAPOR NO: 12 Raporun Adı : Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası Mı? Raporu Hazırlayan : Topraksuenerji Çalışma Grubu Editör :Dursun YILDIZ 1 RAPOR

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE TURİZM VE KÜLTÜR Beypazarı nda Turizm Gelişme Sürecinde Yerli Halk İle Turist Yabancılar Arasındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 A. DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ. 8 B. TÜRKİYE TURİZMİNİN DÜNYADAKİ YERİ. 12 B. AMASYA NIN COĞRAFİ KONUMU VE AVANTAJLARI. 16 C.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 A. DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ. 8 B. TÜRKİYE TURİZMİNİN DÜNYADAKİ YERİ. 12 B. AMASYA NIN COĞRAFİ KONUMU VE AVANTAJLARI. 16 C. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 A. DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ... 8 B. TÜRKİYE TURİZMİNİN DÜNYADAKİ YERİ... 12 B. AMASYA NIN COĞRAFİ KONUMU VE AVANTAJLARI... 16 C. MARKA KENT OLARAK AMASYA VE 2023 TÜRKİYE TURİZM

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog 1 PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog Özge USAL DÖNMEZ Uzm. Biyolog Şükriye GÜN Orman Mühendisi Kapak Tasarımı:

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı