TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında artırılabilir) ihtiyaç nispetinde peyderpey, gerek kendi adı altında işlettiği akaryakıt dağıtım istasyonları gerekse özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı firmalar vasıtası ve araç tanıma sistemiyle tam otomatik olarak akaryakıt (95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Motorin ve Motorin Diğer) dolumu ve bu dolumla ilgili data hizmeti verecektir. Madde 2- Yüklenici tarafından verilecek akaryakıt ürünleri ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, EPDK nın ve TSE nin belirlediği ve zorunlu kıldığı tüm özellik, evsaf ve niteliklere uygun olarak, imal ve ürettikleri mallar olacaktır. Sözleşme devam ederken bu nitelik ve evsaflarda ilgili Kurum ve Kuruluşlar tarafından değişiklik yapılırsa yüklenici bu değişikliği yapmak zorundadır. Madde 3- Yüklenici vereceği akaryakıt ürünleri için sürekli kalite güvencesi sunacaktır. İdare hizmet araçlarına akaryakıt aldığı esnada usulüne uygun olarak tutanak düzenlemek suretiyle alacağı yakıt örneklerini ilgili laboratuarlarda test ettirmeye yetkili olup alınan numunelerin EPDK, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rafineriler ve Türk Standartları Enstitüsünün Spesifikasyonlarına uygun çıkmaması, numunelerde pislik, su vb. atık ve yabancı maddeler bulunması hallerinde teslim edilen parti malın tümü Yüklenici tarafından geri alınarak aynı miktarda yenisi ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu durumda tahlil ücreti ile birlikte araçlarda oluşacak hasar ve zararın giderilmesi için yapılacak masraflar da Yükleniciden tahsil edilecektir. Madde 4- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip sisteme ilişkin gerekli kodları açarak İdarenin hizmetinde kullanılan araç bilgilerine göre taşıt kimlik ünitelerini programlayacak ve taşıt tanıma sistemine ait cihaz ve eklentilerinin montajını ilgili serviste hiçbir ücret talep etmeden yaptıracaktır. Ankara dışında başka illerde görev yapan araçların cihazları da bulunduğu illerde yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeden taktırılacaktır. Madde 5- İdare hizmetindeki araçlara takılan cihazların bakım, onarım, programlanma ve servis hizmetlerinin tamamı yükleniciye aittir. Takılan cihazların herhangi bir nedenle değiştirilmesi veya aracın idare tarafından hizmetten kaldırılması veya yeni araç alınması halinde de yüklenici cihaz ilgili serviste söktürme ve yenisini taktırma gibi durumunda da yüklenici hiçbir ücret talep etmeyecektir. Ayrıca İdarenin hizmetinde kullanılan resmi veya kiralık araçların karıştığı maddi hasarlı kazalarda cihazın ve eklentilerinin zarar görmesi durumunda yüklenici hiçbir ücret talep etmeden cihazı yenisiyle değiştirecek ve bununla ilgili gerekli kodlamaları yapacaktır. İdarenin elinde bulunan kiralık araçların sözleşmeleri bitince bu araçlarda bulunan Taşıt Tanıma ve Uydu Takip Sistemi sökülerek yeni kiralanacak araçlara takılarak kodlamaları yapılacak olup, tüm bu işlemler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. İdarenin elinde bulunan araçların sözleşmeleri bittiğinde yerine kiralanacak araçların özellikleri veya kullandığı yakıtta değişiklik olabilir bu durumda yüklenici yeni kiralanan aracın özelliklerine ve kullandığı yakıtın cinsine göre cihaz takacaktır. Madde 6- Yüklenici İdarenin hizmetindeki araçlara taktığı taşıt tanıma ve sistemi için sistemin yenilenmesi, kullanımı ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret talebinde bulunmayacak, bulunsa dahi İdare herhangi bir bedel ödemeyecektir. Ayrıca yüklenici Araç Uydu Takip Sistemini idarenin araçlarına ücretsiz olarak takacak olup bu cihazlar, cihazların montajı ve demontajı, bakımı, arızalarının giderilmesi ve onarılmayacak durumda olanların değişimi ücretsiz olarak yapılacak ve sözleşme süresince Araç Uydu

2 Takip Sisteminde kullanılan sim kartlar ve GSM şirketine ödenecek veri aktarım ücreti idareye ait olacaktır. Sözleşme sonunda Araç Uydu Takip Cihazları ücretsiz olarak idareye devredilecektir. Madde 7- İdarenin hizmetindeki araçlara takılan cihaz ve eklentilerinin arızalı olmasından, dağıtım istasyonlarında akaryakıt doldurulurken veya sonrasında kişilerin dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal gibi nedenlerden dolayı araçlara ve cihazlara verilen zararların tamamından da yüklenici sorumludur. Madde 8- İdarenin hizmetindeki araçlara takılan cihazların kullanım rahatlığı sağlayacak, akaryakıt dağıtım istasyonunda harcanan zamanı minimuma ve ekonomik kaçakları sıfıra indirecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Madde 9- İdarenin hizmetindeki araçlara takılacak araç tanıma cihazları ve eklentilerinin özellikleri; 1- Kilometre kontrolünü sistem kendisi yapacak, aracın deposundaki yakıt cinsi ile kilometre bilgilerini verecektir. 2- Araçlara yanlış cins akaryakıt konma ihtimalini ortadan kaldıracaktır. 3- Araçların hangi istasyondan, hangi saatte, hangi kilometrede, hangi cins ve miktarda akaryakıt aldığını gösterecek, aracın Litre/Km sarfiyatını bildirecektir. 4- İdarenin hizmetindeki araçlara başka bir ürün ve İdarenin hizmetinde olmayan başka araçlara akaryakıt alınmasını engelleyecektir. 5- İdare ve yükleniciye ait tüm bilgileri taşıyacak, doluma ait bilgileri pompaya, aracın depo ve kilometre sayacına iletecek özelliklere haiz olacaktır. 6- Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yayımlanacak her hangi bir mevzuat değişikliği ile sistemin sunacağı bilgilerde değişiklik yapılırsa yüklenici devam eden sözleşmede sistemin bu bilgileri de vermesini sağlayacaktır. Madde 10- Yüklenicinin akaryakıt dağıtım istasyonları veya bayilerindeki ekipmanlar; 1- Pompa tabancası anteni; pompanın ucuna takılı elektronik bir alet olacak, araca konulan sistem ile iletişim sağlayacak ve araca ait bilgileri istasyondaki kontrol ünitesine iletecektir. 2- İstasyon kontrol ünitesi tüm dolum faaliyetlerini kontrol edip denetleyecek, her satışa ait bilgileri verecek ve aldığı bilgileri İnternet üzerinden İdarenin izlemesini sağlayacaktır. Ayrıca Yüklenici, dağıtım istasyonları ve bayilerindeki akaryakıt pompalarının eksiksiz ve hatasız olarak çalıştırılmasından da sorumlu olacaktır. Madde 11- Akaryakıt alım detayları fatura ile birlikte ve her faturanın eki olarak Yüklenici tarafından İdareye verilecektir. Alım detaylarında araçların plaka, marka ve model, akaryakıtın cins, miktar, sözleşme fiyatı, akaryakıt alındığı tarihteki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlemiş olduğu en çok işlem yapan 8 dağıtım şirketinin İstanbul Avrupa yakasındaki ortalama akaryakıt fiyatı, buna göre belirlenen fiyat farkı ve fiyat farkı eklenmiş tutar, akaryakıtın alındığı yer, tarih ve saat ile akaryakıtın alındığı andaki kilometre ve buna ek olarak aracın iki akaryakıt alımı süresinde yapmış olduğu kilometre bilgilerini gösterilecektir. İdarenin araçları akaryakıt aldığında yüklenici tarafından alınan akaryakıtın miktarını, cinsini, alındığı tarihi, aracın plakasını ve km.sini (Kilometreyi sistem otomatik olarak kendisi okuyacaktır.) gösterir bir belgeyi fatura ve detaylarının kontrol edilmesi maksadıyla araç şoförüne verecektir. Konuyla ilgili mevzuatla getirilen bir zorunluluk olması ve uygulamaya geçilmesi halinde (araçların motor ve şase numaralarının da sisteme dahil edilmesi gibi) Taşıt Tanıma Sistemi yüklenici tarafından bu düzenlemeye uygun hale getirilecek ve bununla ilgili tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Akaryakıt ikmali yapılan araçlara ait bilgiler Yüklenicinin İnternet sistemine girilerek öğrenilebilecektir. Madde 12- Akaryakıt alımında aracın kilometresi ile verilen fişlerde uyumsuzluk olması durumunda yüklenici bu düzeltmeyi ücretsiz olarak yapacaktır.

3 Madde 13- Sistem idareye aracın doğru zaman ve doğru yerde olup olmadığının kontrol etme ve taşıtın seyahat programını günlük olarak izleyebilme olanağı sağlayacaktır. Madde 14- Fatura ve tüketim raporları tek merkezden alınacak, fatura ve tüketim raporları ile ilgili detaylar idare tarafından yüklenicinin İnternet sitesinden elektronik ortamda rahatlıkla takip edilebilecektir. Yüklenici bu elektronik ortamı idareye sağlamakla yükümlüdür. Madde 15- Yüklenicinin vereceği fatura ve tüketim raporları ile idarenin yapacağı tespitler arasında farklılıklar olması halinde idarenin tespitleri geçerli olacaktır. Madde 16- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin tespit edeceği miktarda, cihazların kullanma kılavuzu ile ülkemizdeki araç tanıma sistemine haiz akaryakıt istasyon ve bayilerinin bulunduğu yerleri gösteren açık adresli ve telefon numaralı listeler ile haritaları idareye verecektir. Madde 17- Yüklenici Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt ikmali yapabileceği merkezlerin ve buralarda bulunan istasyonları gösterir yeteri kadar harita ile bu istasyonların adresleri ve telefonlarını gösterir listeyi sözleşme imzalanıp işe başlamadan önce idareye verecektir. Madde 18- Taşıt Tanıma siteminin olmadığı bir merkezde akaryakıt ihtiyacının doğması halinde idarenin aracı başka bir istasyondan kendi imkanları ile akaryakıt ikmali yapmasının zorunlu olduğu durumlarda isteklin araçlara takmış olduğu cihazın zarar görmesi halinde yüklenici bu cihazları derhal değiştirecek ve idareden bununla ilgili bir ücret talep edemeyeceği gibi yeni takılan cihazın kodlamalarını da bedelsiz yapacaktır. Madde 19- Yüklenici akaryakıt ikmali yapıldığında araç şoförüne, alınan akaryakıtın miktarını, cinsini akaryakıtın alındığı tarihi, saati aracın plakasının ve kilometresini gösterir bir belge verecektir. Madde 20- İdarenin araçlarına şehir içi veya şehirler arası yollarda yapılan akaryakıt ikmallerinde bayiler tarafından hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek ve fatura kesilmeyecektir. Madde 21- İdarenin hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (araçların kullanıldığı şehirlere göre sistemin takılacağı yer idare tarafından belirlenecektir.) Taşıt Tanıma ve Araç Uydu Takip Sistemi 15 takvim günü içerisinde takılacak olup, araç sayısı idare tarafından % 5 oranında artırılabilir. Bu durumda artırılan araçlara yüklenici tarafından ücretsiz olarak Taşıt Tanıma ve Araç Uydu Takip Sistemi 10 takvim günü içerisinde takılarak kodlamaları yapılacaktır. Madde 22- İdarenin elinde bulunan kiralık araçların sözleşmeleri bitince bu araçlarda bulunan Taşıt Tanıma Sistemi ile Araç Uydu Takip sistemi sökülerek yeni kiralanacak araçlara takılarak kodlamaları yapılacak olup, tüm bu işlemler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Madde 23- Araç Uydu Takip Sisteminin (AUTS) Kullanımı ve Adedi : Araçlara monte edilen Araç Uydu Takip Sistemi AUTS ile, yetkili personelimize sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile internete erişebildikleri herhangi bir yerden istedikleri zaman araçlar ile ilgili tüm detaylı bilgilere ve raporlara erişim sağlanacaktır İşe başlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde İDARE ye ait olan 270 (ikiyüzyetmiş) adet araca AUTS cihazı taktırılacaktır. Bunların montaj ve demontaj giderleri YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. AUTS nin sim kart bedeli ile GSM şirketine ödenecek veri aktarım bedeli idarece karşılanacaktır AUTS kapsamında, montajı yapılacak taşıtlara ait bilgileri gösterir liste, akaryakıt alım işininin başlamasını müteakip YÜKLENİCİ ye 3 (üç) gün içerisinde Yükleniciye bildirilecek ve YÜKLENİCİ 12 (oniki) gün içerisinde AUTS ve donanımlarının montaj işlemlerini tamamlayacaktır.

4 23.4. Sistem yazılım, haberleşme ve AUTS ne kayıt edilen İDARE ye ait taşıt hareketlerinin bilgi erişim ihtiyacına cevap veren sistemin çalışır halde bulunması sistemde meydana gelen herhangi bir teknik arızanın 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi ve sistemin güvenliği YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır Araçlara kolayca monte edilecek, sarsıntıya dayanıklı ve ekibin hiçbir müdahalesine gerek kalmadan çalışabilecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Isıya dayanıklı yanmaz kutusu olacaktır. Araçta göz önünde olmayan, gizli bir bölümüne monte edilebilecek kapalı kutu tarzında olacaktır. İlave bir birim kullanmaya gerek kalmadan doğrudan 12V ve/veya 24V elektrik ile çalışabilecektir. Güncellemeler için sistemin geriye yönelik sistem özellik uyumluluğu sağlanmış olacaktır. Cihazın üzerinde ışıklı göstergeler bulunacaktır, bu göstergeler cihazın GSM ve GPS bağlantı durumlarını gösterecektir. GSM modemi cihaz içinde entegre olacak, GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerini destekleyecektir. Cihazın elektrik bağlantısı kesildiğinde içinde operasyon süresine bağlı olarak ortalama 5 saat operasyon süresine yetecek olan lithium batarya GSM modem, GPS alıcısı, GSM anteni ve GPS anteni entegre tek bir ünite şeklinde olacaktır. En az adet konum bilgisini tutabilecek belleğe sahip olacaktır. Ayrıca aracın yapmış olduğu kilometre bilgisi, hız limiti aşımı, duraklama ve benzeri alarmlar cihazın hafızasında saklanabilecektir. GPRS üzerinden 2 saniye aralıklarla konum bilgisi gönderebilecek kapasitede işlemcisi olacaktır. Cihazın yazılımı üzerindeki parametrik değerlerin tümü kablolu ve kablosuz ortamdan değiştirilebilecektir. Madde 24- ARAÇ TAKİP YAZILIMLARI: Sistemde tüm araçların bilgi gönderdiği bir sunucu (server) yüklenici firma bünyesinde kurulacak, gelen bilgiler bu sunucu üzerindeki uygun veri bankasında saklanacaktır. Kullanıcılar yetki seviyeleri dahilinde web tabanlı yazılımlar, bilgisayarlarına kuracakları desktop yazılımları veya cep bilgisayarları üzerinden araçları izleyebileceklerdir Sunucu Yazılımları: Kurumumuz bünyesinde tesis edilecek sunucu üzerinde çalışacak, kullanıcılar ve araçlar arasındaki veri trafiğini düzenleyecek, gelen ve giden verileri uygun veritabanında saklayacak yazılımlardır. Yazılım sayesinde, araç takip cihazlarının GSM/GPRS şebekesi üzerinden sürekli Internet bağlantısı bulunacak sunucu bilgisayara göndereceği konum, alarm ve benzeri bilgiler çok kullanıcılı ortamlar ve yüksek veri işleme kapasitesine uygun SQL veritabanına kaydedilecektir. Yazılım, veri gönderen veya veri isteyen araçlar ve kullanıcılar arasındaki trafiği düzenleyecektir. Sunucu yazılımları üzerinden yetkilendirmeler yapılabilecektir. Hangi araçların veya araç gruplarının hangi kullanıcılar tarafından izlenebileceği yazılım üzerinden kolayca tanımlanabilecektir. Böylece sunucu bilgisayara bağlanan kullanıcılar sistemde sadece yetki seviyeleri dahilinde olan araçları takip edebileceklerdir. Araçlar ve sunucu yazılımları arasındaki veri iletişimi şifreli olarak gerçekleştirilecek ve sisteme dışarıdan müdahaleye izin verilmeyecektir. Araçlardan gelen ve araçlara gönderilen veriler eş zamanlı olarak görülebilecektir. Hangi araçtan en son ne zaman bilgi geldiği ve gelen bilginin türü görülebilecektir. Araçlar ve sistemi kullanacak kullanıcılar tanımlanabilecektir. Hangi kullanıcıların hangi araçları izleyebileceği yetkilendirmesi kolayca yapılabilecektir. Sistemde yaratılacak kullanıcılar için en az 5 ayrı seviyeye göre izleme yetkisi tanımlanabilecektir. Araçlardan en son ne zaman ve ne türde bilgi geldiği görülecektir. Sistemi o anda kullanan kullanıcılar görülebilecek, ayrıca hangi kullanıcıların sistemi ne zaman ve ne kadar süre ile kullandıkları bilgisi geçmişe yönelik olarak gösterilecektir. Yapılan tüm

5 işlemlerin geçmişe yönelik olarak kayıtları (log) tutulacaktır. Sistemde o anda aktif olan araç sayısı ve gelen veri adedi eş zamanlı olarak takip edilebilecektir Web ve Masaüstü Kullanıcı Yazılımları: Masaüstü yazılımı ile uygulama yazılımları ve sayısal haritalar kullanıcı bilgisayarlarına kurulacak, sadece konum ve benzeri veriler İnternet üzerinden aktarılacaktır. Web tabanlı yazılım sayesinde ise Internet bağlantısı olan tüm bilgisayarlardan sisteme giriş yapılarak araçlar takip edilebilecektir. Aşağıdaki özellikler iki yazılımda da bulunacak, kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda tercih ettikleri yazılımı veya ikisini birden kullanabileceklerdir. Kullanıcı yazılımları ile araçlar 7 gün 24 saat sayısal haritalar üzerinde eş zamanlı (on-line) olarak takip ve kontrol edilecektir. Araçlardan anlık olarak konum bilgisi istenebilecektir. Araçlar hem mesafeye hem de zamana göre düzenli olarak konum bilgisi gönderecek şekilde programlanabilecektir. Zamana göre programlama seçeneği dururken ayrı, hareketliyken ayrı olacak şekilde ayarlanabilecektir. Araçlar belirlenen açı derecesine göre yön değiştirdiğinde otomatik olarak konum bilgisi gönderecek şekilde programlanabilecektir. Tüm programlama parametreleri araca müdahale etmeden uzaktan değiştirilebilecektir. Harita üzerinde coğrafi bölgeler belirlenebilecek, araçlar belirlenen bu bölgelere girdiğinde veya çıktığında bilgi gönderebilecektir. GPS verisi gönderemeyen veya iletişim kurulamayan araçlar olması durumunda kullanıcılar uyarılacaktır. Tüm uyarı mesajları sesli ve görsel olarak gösterilecektir. Mesaj geldiğinde otomatik olarak açılacak ve ekranda gösterilecektir. Uyarı mesajları alarm olarak tanımlanabilecek ve bu durumda mesaj ekranı kullanıcı tarafından kapatılana kadar ekranda kalacak ve sürekli uyarı verecektir. Yazılım içinde sayısal Türkiye Karayolları Haritası 81 İl merkezinin sokak detayında haritaları entegre olacaktır. Haritalar masaüstü yazılımını kullanan kullanıcıların bilgisayarında yüklü olacak ve sadece konum bilgisi sunucu bilgisayardan gelecektir. Web yazılımında haritalar sunucu bilgisayar üzerinden gösterilecektir. Gerekli entegrasyonlar yapılarak web yazılımında Google uydu fotoğrafları üzerinde de araçlar izlenebilecektir. Haritalar daha sonradan kolayca güncellenebilir ve ilaveler yapılabilir şekilde olacaktır. Kurum tarafından uygun formatta temin edilecek haritalar da sisteme entegre edilebilir olacaktır. Harita üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, mesafe ölçme ve kaydırma özellikleri olacaktır. Harita üzerinde detaylı adres araması yapılabilecektir. Haritalar kullanıcı bazında özelleştirilebilecektir. Harita üzerine kullanıcı tarafından bina veya bölge eklenebilecektir. Bina veya bölge eklemesi ilave bir yazılıma gerek olmadan sadece mouse tıklaması ile kolayca yapılabilecektir. Araçlar haritada tek tek veya oluşturulacak gruplar halinde izlenebilecektir. Sınırsız sayıda grup ve bu gruplara ait alt grup yaratılabilecektir. Grup tanımları yetkili kullanıcılar tarafından program üzerinden kolaylıkla yapılabilecektir. Tüm araçlar, Hareketli araçlar, Duran araçlar, İhlal yapan araçlar Tanımlanan coğrafi bölgelerin dışında veya içinde olan araçlar, Acil durumda olan araçlar, Rölantide çalışan araçlar, Çekilen araçlar başlıklar standart olarak önceden tanımlanmış gruplar da Araçların harita üzerinde gösterilmesinin yanı sıra bulundukları konumlara ait adres bilgisi ve hızı yazılı olarak da ekranda gösterilecektir. İstenilen araç veya grup ayrı bir ekran açılarak takip edilebilecektir. Sistemde birden fazla araç takip penceresi açmak mümkün olacaktır. Örneğin bir ekranda tek bir araç izlenirken başka bir ekranda seçilen bir grup veya tüm araçlar izlenebilecektir. Tek bir araç izlenmek istendiğinde, harita araç üzerine odaklanarak kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmadan araç ile birlikte hareket edecektir.

6 Araçlar harita üzerinde nokta işareti veya kamyon, otobüs, tren ve benzeri ikonlar ile görüntülenecek, durumları değişik renkler ile ifade edilecektir. Duran araçlar ve hareketli araçlar farklı renkler ile görüntülenebilecektir. Araçları temsil eden ikonlara mouse ile tıklanarak aracın yeri, hızı, plakası, sürücünün adı, o zamana kadar yaptığı günlük toplam kilometre, araçla ilgili açıklamalar gibi kısa bilgilere ulaşılabilecektir. GPS uydularından alınan bilgiler sayesinde aracın yapmış olduğu toplam kilometre bilgisi takip edilebilecektir. Ancak ileride istenmesi durumunda bu bilgi doğrudan aracın kilometre sayacından da alınabilecektir. Yazılım sayesinde kilometreye bağlı iş takibi yapılabilecektir. İş takibi başlatıldığında göreve başlayan aracın göreve başladığı yer ve zaman sefer numarası ile birlikte otomatik olarak kaydedilecek, iş sonlandırıldığında bitiş yeri ve zamanı alınarak yapılan toplam kilometre hesaplanacaktır. Gerçekleştirilen işler ayrıca raporlanabilecektir. Rota Takibi yapılabilecektir. Aracın izleyeceği rota mouse tıklaması ile belirlenecek, mesafesi hesaplanabilecek ve araç bu rotanın dışına çıktığında kullanıcılar uyarılacaktır. Araçların plaka, sürücü ve benzeri kayıtlar ve tanımlamalar program üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından kolayca yapılabilecektir. Haritaya bağlı kalmadan araçlardan gelen konum bilgileri eş zamanlı olarak liste halinde de görülebilecektir. Araçlardan bilgi geldikçe liste otomatik olarak güncellenecektir. Hareketli araçların gitmiş olduğu yön ok işareti ile gösterilecektir Araçların geçmişe yönelik izledikleri güzergah harita üzerinde görsel olarak veya text rapor olarak görüntülenebilecektir. Geçmişe yönelik hareket takip raporları alınabilecektir. Bu raporlar istenildiğinde MS Excel veya benzeri başka programlara aktarılabilecektir. Araçların geçmiş bilgileri harita üzerinde hareketli olarak tekrar gösterilebilecektir. Bu gösterimin hızı isteğe göre hızlandırılıp yavaşlatılabilecektir. Araçların geçmişe yönelik hız aşım raporları, zaman ve yer bilgisi ile alınabilecektir. Sadece istenilen bilgiler ve araçlar seçilerek kullanıcıya özel raporlar program tarafından oluşturulabilecektir. Bu raporlar istenildiğinde MS Excel veya benzeri başka programlara aktarılabilecektir. Kullanıcılar yazılıma kendilerine özel şifreleri ile girecek, isterse yazılım üzerinden şifresini değiştirebilecektir. Tüm alarm bilgilerinin topluca takip edilebildiği bir arayüz Web yazılımına giriş kurumumuz web sayfaları üzerinden veya belirlenecek başka bir link üzerinden yapılabilecek web yazılımı üzerinde kurumumuz logosu yer alabilecektir Filo Yönetim Yazılımı: Bilgi giriş ekranlarında Standard yeni kayıt, ara, ekle, kaydet, kapat, sil fonksiyonları olacaktır. Yardım ekranları Türkçe olacaktır. Ayrıca yardım ekranlarındaki bilgiler, kurum yetkilisi tarafından düzeltilebilecektir. Türkçe Karakter Seti kullanılmalı ve kullanıldığı kanıtlanmalıdır. Türkçe karakter seti kullanımında bir sorun çıkmamalıdır. Yazılım pencereler sisteminin üzerine kurulacak, bütün işlemler hem mouse hem de klavye yardımıyla yapılabilmelidir. Araç listesi olacak ve listedeki araç üzerine mouse ile tıklandığında düzenleme, silme, masraf girişleri, ceza girişleri vb. kısayollar olacak ve tanımlama işlemleri bu kısayollarla da yapılabilecektir. Araç Giriş Ekranı olacak ve aşağıda listenmiş bilgilerin kayıt edilmesi mümkün olacaktır;

7 Aracın Kayıtlı Olduğu Birim. İl Cinsi Markası Tipi Model Şase No Motor Seri no Silindir hacmi Yakıt cinsi Rengi Net ağırlığı (Kg) İstiap haddi (kg, kişi) Sürücüler için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Sürücünün; Adı soyadı İrtibat bilgileri Bölümü TC kimlik no Ehliyet no ve sınıfı Kan grubu Doğum tarihi İşe başlama tarihi Araçların bakım işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Servis tipi (genel bakım, yağ değişimi, arıza vb.) Firma (servis işi dışardan ise) Araçların masraf işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır Fatura no Fatura tarihi Araçların kaza işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Kaza tarihi Kaza türü Kaza şekli Sürücü Belge no Karşı araç plaka Karşı araç sürücüsü Karşı sigorta Asli kusur Tali kusur Ceza işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Ceza tarihi Ceza maddesi Ceza türü

8 Ceza puanı Ceza Tutar Belge no Sigorta işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Sigorta şirketi(tedarikçi kayıtlarından otomatik gelecektir) Sigorta türü (Mali mesuliyet trafik sigortası / Mali mesuliyet trafik sigortası zeyilname / Yol sigortası / Dahili fon sigortası) Sigorta cinsi Sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi ve saati Poliçenin tarih ve No su Tahsis işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Tahsis tarihi Zimmetlenen kişi Km Birimi Muayene işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Muayane tarihi Muayene tipi(genel muayene, egzoz emisyon) Gelecek muayene tarihi Sözleşmeler için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Sözleşme tarihi Firma(tedarikçi kayıtlarından otomatik gelecektir) İşin başlangıç tarihi İşin bitiş tarihi Tanımlamalar ekranlarından giriş yapılan tüm kayıtların geçmişe ait raporlama ekranları da Araç listesi, araç ruhsatı, araç teknik bilgileri, cezalar, kazalar, sürücüler, sigortalar, masraf hareketleri, servis hareketleri raporları olacak, bu raporlar araç takip ekranı içinde raporlanabileceği gibi MS Excel formatında da alınabilecektir. Tüm raporlama ekranlarında ortak menüler olacaktır. Bu menülere göre raporlama kriterleri belli olacaktır. Bu menüler; aracın cinsi, yakıt tipi ve model yılları olacaktır. Servis hareketlerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak tedarikçi ve servis tipi kriterleri Masraf hareketlerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak tedarikçi ve masraf kodu kriterleri Ceza bilgilerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak ceza türü ve araç markası kriterleri Kaza bilgilerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak kaza türü ve araç markası kriterleri Sigorta bilgilerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak sigorta türü ve araç markası kriterleri Madde 25- Araç Talep ve Görevlendirme Yazılımı:

9 Kurumumuzun araçlarının hangi birimler tarafından talep edildiği, hangi işler için ne zaman görevlendirildikleri, görev esnasında hangi personel tarafından kullanıldığını belirlemek ve kayıt altına alınıp araç takip sistemi ile entegre çalışan yazılımdır. Bu yazılım içinde bulunacak bölümler; Araç talep formu bulunacaktır ve formun içeriğinde; Görev No Görev ismi Talep eden birim No Nereden gidileceği Nereye gidileceği Görev başlangıç tarih ve saati Görev bitiş tarih ve saati Sürücü ismi Personel veya yolcu ismi Onaylayan müdür/amir Bölümleri Görev girişleri yapıldıktan sonra bu girişler geçmişe ait kayıt olarak tutulacak, istendiğinde Araç Departman Başvuru tarihi Araç cinsi Tarih Gibi kriterlere uygun olarak raporlar alınabilecektir. Madde 26- Kurulum, Montaj, Eğitim ve Garanti: Teklif edilen ürünler 3 yıl boyunca garanti kapsamında olacaktır. Program kurulumları ve araç montajları yüklenici firma tarafından Kurumumuzun göstereceği yerde yapılacaktır. Montajlarda tarafımızdan belirlenecek iş planına uyulacak, araçların ve kullanıcıların işlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Kullanıcılara en az 5 saat olmak üzere Kurumumuzda sistem eğitimi verilecektir.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın.

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Rakiplerine oranla daha hızlı davranmak ve bu hızıyla fark edilen, kaliteli firmalar arasında olmak isteyen işletmeler için ürettiğimiz V14 serisi programlarımız,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu İçindekiler Lisans Sözleşmesi 3 Programa giriş 00-00 İlk işlemler PLC Ayarları 00-01 Program Özellikleri 7 Malzeme

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

AKINSOFT RentAgent. Yardım Dosyası

AKINSOFT RentAgent. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 01.02.02 Tarih: 30.07.2015 1 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. ARAÇ KAYIT 7 3. CARİ.16 4. KİRALAMA 21 5. İŞLEM KAYIT 34 6. PERFORMANS

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU Lütfen siyah ya da lacivert tükenmez kalemle ve büyük harflerle doldurun. İŞYERİ BİLGİLERİ Tabela Unvanı: Faaliyet Alanı: Kuruluş Yılı: Adres: E-mail: Faks:

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

MİKKUR. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKKUR. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Kuruluş, Parametreler ve Genel Özellikler 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMI yükleme... 7 3 A GİRİŞ VE ŞİRKET AÇMA... 10 Ortaklar... 12 Adres... 12 4 SQL SUNUCUSUNA bağlanma ve ŞİFRE ALMA... 14 Sunucu Seçimi Penceresine

Detaylı