TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında artırılabilir) ihtiyaç nispetinde peyderpey, gerek kendi adı altında işlettiği akaryakıt dağıtım istasyonları gerekse özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı firmalar vasıtası ve araç tanıma sistemiyle tam otomatik olarak akaryakıt (95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Motorin ve Motorin Diğer) dolumu ve bu dolumla ilgili data hizmeti verecektir. Madde 2- Yüklenici tarafından verilecek akaryakıt ürünleri ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, EPDK nın ve TSE nin belirlediği ve zorunlu kıldığı tüm özellik, evsaf ve niteliklere uygun olarak, imal ve ürettikleri mallar olacaktır. Sözleşme devam ederken bu nitelik ve evsaflarda ilgili Kurum ve Kuruluşlar tarafından değişiklik yapılırsa yüklenici bu değişikliği yapmak zorundadır. Madde 3- Yüklenici vereceği akaryakıt ürünleri için sürekli kalite güvencesi sunacaktır. İdare hizmet araçlarına akaryakıt aldığı esnada usulüne uygun olarak tutanak düzenlemek suretiyle alacağı yakıt örneklerini ilgili laboratuarlarda test ettirmeye yetkili olup alınan numunelerin EPDK, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rafineriler ve Türk Standartları Enstitüsünün Spesifikasyonlarına uygun çıkmaması, numunelerde pislik, su vb. atık ve yabancı maddeler bulunması hallerinde teslim edilen parti malın tümü Yüklenici tarafından geri alınarak aynı miktarda yenisi ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu durumda tahlil ücreti ile birlikte araçlarda oluşacak hasar ve zararın giderilmesi için yapılacak masraflar da Yükleniciden tahsil edilecektir. Madde 4- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip sisteme ilişkin gerekli kodları açarak İdarenin hizmetinde kullanılan araç bilgilerine göre taşıt kimlik ünitelerini programlayacak ve taşıt tanıma sistemine ait cihaz ve eklentilerinin montajını ilgili serviste hiçbir ücret talep etmeden yaptıracaktır. Ankara dışında başka illerde görev yapan araçların cihazları da bulunduğu illerde yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeden taktırılacaktır. Madde 5- İdare hizmetindeki araçlara takılan cihazların bakım, onarım, programlanma ve servis hizmetlerinin tamamı yükleniciye aittir. Takılan cihazların herhangi bir nedenle değiştirilmesi veya aracın idare tarafından hizmetten kaldırılması veya yeni araç alınması halinde de yüklenici cihaz ilgili serviste söktürme ve yenisini taktırma gibi durumunda da yüklenici hiçbir ücret talep etmeyecektir. Ayrıca İdarenin hizmetinde kullanılan resmi veya kiralık araçların karıştığı maddi hasarlı kazalarda cihazın ve eklentilerinin zarar görmesi durumunda yüklenici hiçbir ücret talep etmeden cihazı yenisiyle değiştirecek ve bununla ilgili gerekli kodlamaları yapacaktır. İdarenin elinde bulunan kiralık araçların sözleşmeleri bitince bu araçlarda bulunan Taşıt Tanıma ve Uydu Takip Sistemi sökülerek yeni kiralanacak araçlara takılarak kodlamaları yapılacak olup, tüm bu işlemler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. İdarenin elinde bulunan araçların sözleşmeleri bittiğinde yerine kiralanacak araçların özellikleri veya kullandığı yakıtta değişiklik olabilir bu durumda yüklenici yeni kiralanan aracın özelliklerine ve kullandığı yakıtın cinsine göre cihaz takacaktır. Madde 6- Yüklenici İdarenin hizmetindeki araçlara taktığı taşıt tanıma ve sistemi için sistemin yenilenmesi, kullanımı ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret talebinde bulunmayacak, bulunsa dahi İdare herhangi bir bedel ödemeyecektir. Ayrıca yüklenici Araç Uydu Takip Sistemini idarenin araçlarına ücretsiz olarak takacak olup bu cihazlar, cihazların montajı ve demontajı, bakımı, arızalarının giderilmesi ve onarılmayacak durumda olanların değişimi ücretsiz olarak yapılacak ve sözleşme süresince Araç Uydu

2 Takip Sisteminde kullanılan sim kartlar ve GSM şirketine ödenecek veri aktarım ücreti idareye ait olacaktır. Sözleşme sonunda Araç Uydu Takip Cihazları ücretsiz olarak idareye devredilecektir. Madde 7- İdarenin hizmetindeki araçlara takılan cihaz ve eklentilerinin arızalı olmasından, dağıtım istasyonlarında akaryakıt doldurulurken veya sonrasında kişilerin dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal gibi nedenlerden dolayı araçlara ve cihazlara verilen zararların tamamından da yüklenici sorumludur. Madde 8- İdarenin hizmetindeki araçlara takılan cihazların kullanım rahatlığı sağlayacak, akaryakıt dağıtım istasyonunda harcanan zamanı minimuma ve ekonomik kaçakları sıfıra indirecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Madde 9- İdarenin hizmetindeki araçlara takılacak araç tanıma cihazları ve eklentilerinin özellikleri; 1- Kilometre kontrolünü sistem kendisi yapacak, aracın deposundaki yakıt cinsi ile kilometre bilgilerini verecektir. 2- Araçlara yanlış cins akaryakıt konma ihtimalini ortadan kaldıracaktır. 3- Araçların hangi istasyondan, hangi saatte, hangi kilometrede, hangi cins ve miktarda akaryakıt aldığını gösterecek, aracın Litre/Km sarfiyatını bildirecektir. 4- İdarenin hizmetindeki araçlara başka bir ürün ve İdarenin hizmetinde olmayan başka araçlara akaryakıt alınmasını engelleyecektir. 5- İdare ve yükleniciye ait tüm bilgileri taşıyacak, doluma ait bilgileri pompaya, aracın depo ve kilometre sayacına iletecek özelliklere haiz olacaktır. 6- Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yayımlanacak her hangi bir mevzuat değişikliği ile sistemin sunacağı bilgilerde değişiklik yapılırsa yüklenici devam eden sözleşmede sistemin bu bilgileri de vermesini sağlayacaktır. Madde 10- Yüklenicinin akaryakıt dağıtım istasyonları veya bayilerindeki ekipmanlar; 1- Pompa tabancası anteni; pompanın ucuna takılı elektronik bir alet olacak, araca konulan sistem ile iletişim sağlayacak ve araca ait bilgileri istasyondaki kontrol ünitesine iletecektir. 2- İstasyon kontrol ünitesi tüm dolum faaliyetlerini kontrol edip denetleyecek, her satışa ait bilgileri verecek ve aldığı bilgileri İnternet üzerinden İdarenin izlemesini sağlayacaktır. Ayrıca Yüklenici, dağıtım istasyonları ve bayilerindeki akaryakıt pompalarının eksiksiz ve hatasız olarak çalıştırılmasından da sorumlu olacaktır. Madde 11- Akaryakıt alım detayları fatura ile birlikte ve her faturanın eki olarak Yüklenici tarafından İdareye verilecektir. Alım detaylarında araçların plaka, marka ve model, akaryakıtın cins, miktar, sözleşme fiyatı, akaryakıt alındığı tarihteki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlemiş olduğu en çok işlem yapan 8 dağıtım şirketinin İstanbul Avrupa yakasındaki ortalama akaryakıt fiyatı, buna göre belirlenen fiyat farkı ve fiyat farkı eklenmiş tutar, akaryakıtın alındığı yer, tarih ve saat ile akaryakıtın alındığı andaki kilometre ve buna ek olarak aracın iki akaryakıt alımı süresinde yapmış olduğu kilometre bilgilerini gösterilecektir. İdarenin araçları akaryakıt aldığında yüklenici tarafından alınan akaryakıtın miktarını, cinsini, alındığı tarihi, aracın plakasını ve km.sini (Kilometreyi sistem otomatik olarak kendisi okuyacaktır.) gösterir bir belgeyi fatura ve detaylarının kontrol edilmesi maksadıyla araç şoförüne verecektir. Konuyla ilgili mevzuatla getirilen bir zorunluluk olması ve uygulamaya geçilmesi halinde (araçların motor ve şase numaralarının da sisteme dahil edilmesi gibi) Taşıt Tanıma Sistemi yüklenici tarafından bu düzenlemeye uygun hale getirilecek ve bununla ilgili tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Akaryakıt ikmali yapılan araçlara ait bilgiler Yüklenicinin İnternet sistemine girilerek öğrenilebilecektir. Madde 12- Akaryakıt alımında aracın kilometresi ile verilen fişlerde uyumsuzluk olması durumunda yüklenici bu düzeltmeyi ücretsiz olarak yapacaktır.

3 Madde 13- Sistem idareye aracın doğru zaman ve doğru yerde olup olmadığının kontrol etme ve taşıtın seyahat programını günlük olarak izleyebilme olanağı sağlayacaktır. Madde 14- Fatura ve tüketim raporları tek merkezden alınacak, fatura ve tüketim raporları ile ilgili detaylar idare tarafından yüklenicinin İnternet sitesinden elektronik ortamda rahatlıkla takip edilebilecektir. Yüklenici bu elektronik ortamı idareye sağlamakla yükümlüdür. Madde 15- Yüklenicinin vereceği fatura ve tüketim raporları ile idarenin yapacağı tespitler arasında farklılıklar olması halinde idarenin tespitleri geçerli olacaktır. Madde 16- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin tespit edeceği miktarda, cihazların kullanma kılavuzu ile ülkemizdeki araç tanıma sistemine haiz akaryakıt istasyon ve bayilerinin bulunduğu yerleri gösteren açık adresli ve telefon numaralı listeler ile haritaları idareye verecektir. Madde 17- Yüklenici Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt ikmali yapabileceği merkezlerin ve buralarda bulunan istasyonları gösterir yeteri kadar harita ile bu istasyonların adresleri ve telefonlarını gösterir listeyi sözleşme imzalanıp işe başlamadan önce idareye verecektir. Madde 18- Taşıt Tanıma siteminin olmadığı bir merkezde akaryakıt ihtiyacının doğması halinde idarenin aracı başka bir istasyondan kendi imkanları ile akaryakıt ikmali yapmasının zorunlu olduğu durumlarda isteklin araçlara takmış olduğu cihazın zarar görmesi halinde yüklenici bu cihazları derhal değiştirecek ve idareden bununla ilgili bir ücret talep edemeyeceği gibi yeni takılan cihazın kodlamalarını da bedelsiz yapacaktır. Madde 19- Yüklenici akaryakıt ikmali yapıldığında araç şoförüne, alınan akaryakıtın miktarını, cinsini akaryakıtın alındığı tarihi, saati aracın plakasının ve kilometresini gösterir bir belge verecektir. Madde 20- İdarenin araçlarına şehir içi veya şehirler arası yollarda yapılan akaryakıt ikmallerinde bayiler tarafından hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek ve fatura kesilmeyecektir. Madde 21- İdarenin hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (araçların kullanıldığı şehirlere göre sistemin takılacağı yer idare tarafından belirlenecektir.) Taşıt Tanıma ve Araç Uydu Takip Sistemi 15 takvim günü içerisinde takılacak olup, araç sayısı idare tarafından % 5 oranında artırılabilir. Bu durumda artırılan araçlara yüklenici tarafından ücretsiz olarak Taşıt Tanıma ve Araç Uydu Takip Sistemi 10 takvim günü içerisinde takılarak kodlamaları yapılacaktır. Madde 22- İdarenin elinde bulunan kiralık araçların sözleşmeleri bitince bu araçlarda bulunan Taşıt Tanıma Sistemi ile Araç Uydu Takip sistemi sökülerek yeni kiralanacak araçlara takılarak kodlamaları yapılacak olup, tüm bu işlemler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Madde 23- Araç Uydu Takip Sisteminin (AUTS) Kullanımı ve Adedi : Araçlara monte edilen Araç Uydu Takip Sistemi AUTS ile, yetkili personelimize sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile internete erişebildikleri herhangi bir yerden istedikleri zaman araçlar ile ilgili tüm detaylı bilgilere ve raporlara erişim sağlanacaktır İşe başlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde İDARE ye ait olan 270 (ikiyüzyetmiş) adet araca AUTS cihazı taktırılacaktır. Bunların montaj ve demontaj giderleri YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. AUTS nin sim kart bedeli ile GSM şirketine ödenecek veri aktarım bedeli idarece karşılanacaktır AUTS kapsamında, montajı yapılacak taşıtlara ait bilgileri gösterir liste, akaryakıt alım işininin başlamasını müteakip YÜKLENİCİ ye 3 (üç) gün içerisinde Yükleniciye bildirilecek ve YÜKLENİCİ 12 (oniki) gün içerisinde AUTS ve donanımlarının montaj işlemlerini tamamlayacaktır.

4 23.4. Sistem yazılım, haberleşme ve AUTS ne kayıt edilen İDARE ye ait taşıt hareketlerinin bilgi erişim ihtiyacına cevap veren sistemin çalışır halde bulunması sistemde meydana gelen herhangi bir teknik arızanın 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi ve sistemin güvenliği YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır Araçlara kolayca monte edilecek, sarsıntıya dayanıklı ve ekibin hiçbir müdahalesine gerek kalmadan çalışabilecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Isıya dayanıklı yanmaz kutusu olacaktır. Araçta göz önünde olmayan, gizli bir bölümüne monte edilebilecek kapalı kutu tarzında olacaktır. İlave bir birim kullanmaya gerek kalmadan doğrudan 12V ve/veya 24V elektrik ile çalışabilecektir. Güncellemeler için sistemin geriye yönelik sistem özellik uyumluluğu sağlanmış olacaktır. Cihazın üzerinde ışıklı göstergeler bulunacaktır, bu göstergeler cihazın GSM ve GPS bağlantı durumlarını gösterecektir. GSM modemi cihaz içinde entegre olacak, GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerini destekleyecektir. Cihazın elektrik bağlantısı kesildiğinde içinde operasyon süresine bağlı olarak ortalama 5 saat operasyon süresine yetecek olan lithium batarya GSM modem, GPS alıcısı, GSM anteni ve GPS anteni entegre tek bir ünite şeklinde olacaktır. En az adet konum bilgisini tutabilecek belleğe sahip olacaktır. Ayrıca aracın yapmış olduğu kilometre bilgisi, hız limiti aşımı, duraklama ve benzeri alarmlar cihazın hafızasında saklanabilecektir. GPRS üzerinden 2 saniye aralıklarla konum bilgisi gönderebilecek kapasitede işlemcisi olacaktır. Cihazın yazılımı üzerindeki parametrik değerlerin tümü kablolu ve kablosuz ortamdan değiştirilebilecektir. Madde 24- ARAÇ TAKİP YAZILIMLARI: Sistemde tüm araçların bilgi gönderdiği bir sunucu (server) yüklenici firma bünyesinde kurulacak, gelen bilgiler bu sunucu üzerindeki uygun veri bankasında saklanacaktır. Kullanıcılar yetki seviyeleri dahilinde web tabanlı yazılımlar, bilgisayarlarına kuracakları desktop yazılımları veya cep bilgisayarları üzerinden araçları izleyebileceklerdir Sunucu Yazılımları: Kurumumuz bünyesinde tesis edilecek sunucu üzerinde çalışacak, kullanıcılar ve araçlar arasındaki veri trafiğini düzenleyecek, gelen ve giden verileri uygun veritabanında saklayacak yazılımlardır. Yazılım sayesinde, araç takip cihazlarının GSM/GPRS şebekesi üzerinden sürekli Internet bağlantısı bulunacak sunucu bilgisayara göndereceği konum, alarm ve benzeri bilgiler çok kullanıcılı ortamlar ve yüksek veri işleme kapasitesine uygun SQL veritabanına kaydedilecektir. Yazılım, veri gönderen veya veri isteyen araçlar ve kullanıcılar arasındaki trafiği düzenleyecektir. Sunucu yazılımları üzerinden yetkilendirmeler yapılabilecektir. Hangi araçların veya araç gruplarının hangi kullanıcılar tarafından izlenebileceği yazılım üzerinden kolayca tanımlanabilecektir. Böylece sunucu bilgisayara bağlanan kullanıcılar sistemde sadece yetki seviyeleri dahilinde olan araçları takip edebileceklerdir. Araçlar ve sunucu yazılımları arasındaki veri iletişimi şifreli olarak gerçekleştirilecek ve sisteme dışarıdan müdahaleye izin verilmeyecektir. Araçlardan gelen ve araçlara gönderilen veriler eş zamanlı olarak görülebilecektir. Hangi araçtan en son ne zaman bilgi geldiği ve gelen bilginin türü görülebilecektir. Araçlar ve sistemi kullanacak kullanıcılar tanımlanabilecektir. Hangi kullanıcıların hangi araçları izleyebileceği yetkilendirmesi kolayca yapılabilecektir. Sistemde yaratılacak kullanıcılar için en az 5 ayrı seviyeye göre izleme yetkisi tanımlanabilecektir. Araçlardan en son ne zaman ve ne türde bilgi geldiği görülecektir. Sistemi o anda kullanan kullanıcılar görülebilecek, ayrıca hangi kullanıcıların sistemi ne zaman ve ne kadar süre ile kullandıkları bilgisi geçmişe yönelik olarak gösterilecektir. Yapılan tüm

5 işlemlerin geçmişe yönelik olarak kayıtları (log) tutulacaktır. Sistemde o anda aktif olan araç sayısı ve gelen veri adedi eş zamanlı olarak takip edilebilecektir Web ve Masaüstü Kullanıcı Yazılımları: Masaüstü yazılımı ile uygulama yazılımları ve sayısal haritalar kullanıcı bilgisayarlarına kurulacak, sadece konum ve benzeri veriler İnternet üzerinden aktarılacaktır. Web tabanlı yazılım sayesinde ise Internet bağlantısı olan tüm bilgisayarlardan sisteme giriş yapılarak araçlar takip edilebilecektir. Aşağıdaki özellikler iki yazılımda da bulunacak, kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda tercih ettikleri yazılımı veya ikisini birden kullanabileceklerdir. Kullanıcı yazılımları ile araçlar 7 gün 24 saat sayısal haritalar üzerinde eş zamanlı (on-line) olarak takip ve kontrol edilecektir. Araçlardan anlık olarak konum bilgisi istenebilecektir. Araçlar hem mesafeye hem de zamana göre düzenli olarak konum bilgisi gönderecek şekilde programlanabilecektir. Zamana göre programlama seçeneği dururken ayrı, hareketliyken ayrı olacak şekilde ayarlanabilecektir. Araçlar belirlenen açı derecesine göre yön değiştirdiğinde otomatik olarak konum bilgisi gönderecek şekilde programlanabilecektir. Tüm programlama parametreleri araca müdahale etmeden uzaktan değiştirilebilecektir. Harita üzerinde coğrafi bölgeler belirlenebilecek, araçlar belirlenen bu bölgelere girdiğinde veya çıktığında bilgi gönderebilecektir. GPS verisi gönderemeyen veya iletişim kurulamayan araçlar olması durumunda kullanıcılar uyarılacaktır. Tüm uyarı mesajları sesli ve görsel olarak gösterilecektir. Mesaj geldiğinde otomatik olarak açılacak ve ekranda gösterilecektir. Uyarı mesajları alarm olarak tanımlanabilecek ve bu durumda mesaj ekranı kullanıcı tarafından kapatılana kadar ekranda kalacak ve sürekli uyarı verecektir. Yazılım içinde sayısal Türkiye Karayolları Haritası 81 İl merkezinin sokak detayında haritaları entegre olacaktır. Haritalar masaüstü yazılımını kullanan kullanıcıların bilgisayarında yüklü olacak ve sadece konum bilgisi sunucu bilgisayardan gelecektir. Web yazılımında haritalar sunucu bilgisayar üzerinden gösterilecektir. Gerekli entegrasyonlar yapılarak web yazılımında Google uydu fotoğrafları üzerinde de araçlar izlenebilecektir. Haritalar daha sonradan kolayca güncellenebilir ve ilaveler yapılabilir şekilde olacaktır. Kurum tarafından uygun formatta temin edilecek haritalar da sisteme entegre edilebilir olacaktır. Harita üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, mesafe ölçme ve kaydırma özellikleri olacaktır. Harita üzerinde detaylı adres araması yapılabilecektir. Haritalar kullanıcı bazında özelleştirilebilecektir. Harita üzerine kullanıcı tarafından bina veya bölge eklenebilecektir. Bina veya bölge eklemesi ilave bir yazılıma gerek olmadan sadece mouse tıklaması ile kolayca yapılabilecektir. Araçlar haritada tek tek veya oluşturulacak gruplar halinde izlenebilecektir. Sınırsız sayıda grup ve bu gruplara ait alt grup yaratılabilecektir. Grup tanımları yetkili kullanıcılar tarafından program üzerinden kolaylıkla yapılabilecektir. Tüm araçlar, Hareketli araçlar, Duran araçlar, İhlal yapan araçlar Tanımlanan coğrafi bölgelerin dışında veya içinde olan araçlar, Acil durumda olan araçlar, Rölantide çalışan araçlar, Çekilen araçlar başlıklar standart olarak önceden tanımlanmış gruplar da Araçların harita üzerinde gösterilmesinin yanı sıra bulundukları konumlara ait adres bilgisi ve hızı yazılı olarak da ekranda gösterilecektir. İstenilen araç veya grup ayrı bir ekran açılarak takip edilebilecektir. Sistemde birden fazla araç takip penceresi açmak mümkün olacaktır. Örneğin bir ekranda tek bir araç izlenirken başka bir ekranda seçilen bir grup veya tüm araçlar izlenebilecektir. Tek bir araç izlenmek istendiğinde, harita araç üzerine odaklanarak kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmadan araç ile birlikte hareket edecektir.

6 Araçlar harita üzerinde nokta işareti veya kamyon, otobüs, tren ve benzeri ikonlar ile görüntülenecek, durumları değişik renkler ile ifade edilecektir. Duran araçlar ve hareketli araçlar farklı renkler ile görüntülenebilecektir. Araçları temsil eden ikonlara mouse ile tıklanarak aracın yeri, hızı, plakası, sürücünün adı, o zamana kadar yaptığı günlük toplam kilometre, araçla ilgili açıklamalar gibi kısa bilgilere ulaşılabilecektir. GPS uydularından alınan bilgiler sayesinde aracın yapmış olduğu toplam kilometre bilgisi takip edilebilecektir. Ancak ileride istenmesi durumunda bu bilgi doğrudan aracın kilometre sayacından da alınabilecektir. Yazılım sayesinde kilometreye bağlı iş takibi yapılabilecektir. İş takibi başlatıldığında göreve başlayan aracın göreve başladığı yer ve zaman sefer numarası ile birlikte otomatik olarak kaydedilecek, iş sonlandırıldığında bitiş yeri ve zamanı alınarak yapılan toplam kilometre hesaplanacaktır. Gerçekleştirilen işler ayrıca raporlanabilecektir. Rota Takibi yapılabilecektir. Aracın izleyeceği rota mouse tıklaması ile belirlenecek, mesafesi hesaplanabilecek ve araç bu rotanın dışına çıktığında kullanıcılar uyarılacaktır. Araçların plaka, sürücü ve benzeri kayıtlar ve tanımlamalar program üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından kolayca yapılabilecektir. Haritaya bağlı kalmadan araçlardan gelen konum bilgileri eş zamanlı olarak liste halinde de görülebilecektir. Araçlardan bilgi geldikçe liste otomatik olarak güncellenecektir. Hareketli araçların gitmiş olduğu yön ok işareti ile gösterilecektir Araçların geçmişe yönelik izledikleri güzergah harita üzerinde görsel olarak veya text rapor olarak görüntülenebilecektir. Geçmişe yönelik hareket takip raporları alınabilecektir. Bu raporlar istenildiğinde MS Excel veya benzeri başka programlara aktarılabilecektir. Araçların geçmiş bilgileri harita üzerinde hareketli olarak tekrar gösterilebilecektir. Bu gösterimin hızı isteğe göre hızlandırılıp yavaşlatılabilecektir. Araçların geçmişe yönelik hız aşım raporları, zaman ve yer bilgisi ile alınabilecektir. Sadece istenilen bilgiler ve araçlar seçilerek kullanıcıya özel raporlar program tarafından oluşturulabilecektir. Bu raporlar istenildiğinde MS Excel veya benzeri başka programlara aktarılabilecektir. Kullanıcılar yazılıma kendilerine özel şifreleri ile girecek, isterse yazılım üzerinden şifresini değiştirebilecektir. Tüm alarm bilgilerinin topluca takip edilebildiği bir arayüz Web yazılımına giriş kurumumuz web sayfaları üzerinden veya belirlenecek başka bir link üzerinden yapılabilecek web yazılımı üzerinde kurumumuz logosu yer alabilecektir Filo Yönetim Yazılımı: Bilgi giriş ekranlarında Standard yeni kayıt, ara, ekle, kaydet, kapat, sil fonksiyonları olacaktır. Yardım ekranları Türkçe olacaktır. Ayrıca yardım ekranlarındaki bilgiler, kurum yetkilisi tarafından düzeltilebilecektir. Türkçe Karakter Seti kullanılmalı ve kullanıldığı kanıtlanmalıdır. Türkçe karakter seti kullanımında bir sorun çıkmamalıdır. Yazılım pencereler sisteminin üzerine kurulacak, bütün işlemler hem mouse hem de klavye yardımıyla yapılabilmelidir. Araç listesi olacak ve listedeki araç üzerine mouse ile tıklandığında düzenleme, silme, masraf girişleri, ceza girişleri vb. kısayollar olacak ve tanımlama işlemleri bu kısayollarla da yapılabilecektir. Araç Giriş Ekranı olacak ve aşağıda listenmiş bilgilerin kayıt edilmesi mümkün olacaktır;

7 Aracın Kayıtlı Olduğu Birim. İl Cinsi Markası Tipi Model Şase No Motor Seri no Silindir hacmi Yakıt cinsi Rengi Net ağırlığı (Kg) İstiap haddi (kg, kişi) Sürücüler için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Sürücünün; Adı soyadı İrtibat bilgileri Bölümü TC kimlik no Ehliyet no ve sınıfı Kan grubu Doğum tarihi İşe başlama tarihi Araçların bakım işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Servis tipi (genel bakım, yağ değişimi, arıza vb.) Firma (servis işi dışardan ise) Araçların masraf işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır Fatura no Fatura tarihi Araçların kaza işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Kaza tarihi Kaza türü Kaza şekli Sürücü Belge no Karşı araç plaka Karşı araç sürücüsü Karşı sigorta Asli kusur Tali kusur Ceza işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Ceza tarihi Ceza maddesi Ceza türü

8 Ceza puanı Ceza Tutar Belge no Sigorta işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Sigorta şirketi(tedarikçi kayıtlarından otomatik gelecektir) Sigorta türü (Mali mesuliyet trafik sigortası / Mali mesuliyet trafik sigortası zeyilname / Yol sigortası / Dahili fon sigortası) Sigorta cinsi Sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi ve saati Poliçenin tarih ve No su Tahsis işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Tahsis tarihi Zimmetlenen kişi Km Birimi Muayene işlemleri için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Muayane tarihi Muayene tipi(genel muayene, egzoz emisyon) Gelecek muayene tarihi Sözleşmeler için giriş ekranı bulunacak ve aşağıdaki bilgiler girilebilir olacaktır. Sözleşme tarihi Firma(tedarikçi kayıtlarından otomatik gelecektir) İşin başlangıç tarihi İşin bitiş tarihi Tanımlamalar ekranlarından giriş yapılan tüm kayıtların geçmişe ait raporlama ekranları da Araç listesi, araç ruhsatı, araç teknik bilgileri, cezalar, kazalar, sürücüler, sigortalar, masraf hareketleri, servis hareketleri raporları olacak, bu raporlar araç takip ekranı içinde raporlanabileceği gibi MS Excel formatında da alınabilecektir. Tüm raporlama ekranlarında ortak menüler olacaktır. Bu menülere göre raporlama kriterleri belli olacaktır. Bu menüler; aracın cinsi, yakıt tipi ve model yılları olacaktır. Servis hareketlerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak tedarikçi ve servis tipi kriterleri Masraf hareketlerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak tedarikçi ve masraf kodu kriterleri Ceza bilgilerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak ceza türü ve araç markası kriterleri Kaza bilgilerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak kaza türü ve araç markası kriterleri Sigorta bilgilerini içeren raporlamada standart menülere ek olarak sigorta türü ve araç markası kriterleri Madde 25- Araç Talep ve Görevlendirme Yazılımı:

9 Kurumumuzun araçlarının hangi birimler tarafından talep edildiği, hangi işler için ne zaman görevlendirildikleri, görev esnasında hangi personel tarafından kullanıldığını belirlemek ve kayıt altına alınıp araç takip sistemi ile entegre çalışan yazılımdır. Bu yazılım içinde bulunacak bölümler; Araç talep formu bulunacaktır ve formun içeriğinde; Görev No Görev ismi Talep eden birim No Nereden gidileceği Nereye gidileceği Görev başlangıç tarih ve saati Görev bitiş tarih ve saati Sürücü ismi Personel veya yolcu ismi Onaylayan müdür/amir Bölümleri Görev girişleri yapıldıktan sonra bu girişler geçmişe ait kayıt olarak tutulacak, istendiğinde Araç Departman Başvuru tarihi Araç cinsi Tarih Gibi kriterlere uygun olarak raporlar alınabilecektir. Madde 26- Kurulum, Montaj, Eğitim ve Garanti: Teklif edilen ürünler 3 yıl boyunca garanti kapsamında olacaktır. Program kurulumları ve araç montajları yüklenici firma tarafından Kurumumuzun göstereceği yerde yapılacaktır. Montajlarda tarafımızdan belirlenecek iş planına uyulacak, araçların ve kullanıcıların işlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Kullanıcılara en az 5 saat olmak üzere Kurumumuzda sistem eğitimi verilecektir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2015 YILI AKARYAKIT İHALESİ (AÇIK İHALE USULÜ) TEKNİK ŞARTNAME

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2015 YILI AKARYAKIT İHALESİ (AÇIK İHALE USULÜ) TEKNİK ŞARTNAME T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2015 YILI AKARYAKIT İHALESİ (AÇIK İHALE USULÜ) TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak Petrol Ürünleri ne [Motorin (15.000 Lt), Motorin (Diğer)(10.000

Detaylı

9.6- Sözleşme süresi 3.000 litre motorin aliminin tamamlanmasıyla sona erecektir.

9.6- Sözleşme süresi 3.000 litre motorin aliminin tamamlanmasıyla sona erecektir. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 24/03/2014 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : F a k s : Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem Özalp

Detaylı

Araç Takip Cihazı: GPS uydu sistemi aracılığıyla aldığı konum, hız, yön bilgilerini GPRS kullanılarak merkezi sisteme gönderilmesini sağlayan cihaz.

Araç Takip Cihazı: GPS uydu sistemi aracılığıyla aldığı konum, hız, yön bilgilerini GPRS kullanılarak merkezi sisteme gönderilmesini sağlayan cihaz. R A L L İ T A K İ P S İ S T E M İ T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ 1 AMAÇ VE KAPSAM Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) (bundan sonra TOSFED olarak geçecektir), rallilerde yarışan ve ralli organizasyonunda

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi - Tekneler Takip Sistemi ile tanışıyor Perşembe, 22 Mayıs 2008 15:19 - Son Güncelleme Perşembe, 19 Haziran 2008 01:03

TurkSail - Yelkencilerin Evi - Tekneler Takip Sistemi ile tanışıyor Perşembe, 22 Mayıs 2008 15:19 - Son Güncelleme Perşembe, 19 Haziran 2008 01:03 Yarış filomuzdaki tekneler şu günlerde bir yenilikle karşı karşıya. Takip Sistemi için gerekli vericiler Sh op&miles Bosphorus Cup a katılacak yatlara takılmaya başlandı bile. TAYK da bu sistemi 7-8 Haziran

Detaylı

Araç Takip / Filo Yönetim Sistemi

Araç Takip / Filo Yönetim Sistemi Araç Takip / Filo Yönetim Sistemi Genel Tanıtım Dokümanı 2007 Mobil Veri Sistemleri günümüzün artan rekabet ortamında iş verimini arttıran, hizmet kalitesini yükselten veya güvenliğe yönelik, mobil ortam

Detaylı

ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ

ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ Her türlü ulaştırma aracı, nesne ve insanların güvenliğini sağlar. Akaryakıt ve işletim maliyetleri kontrol altında tutulur. Doğru zaman yönetimi ve iş akışı ile kalitenizi

Detaylı

İçindekiler: Görseller:

İçindekiler: Görseller: İçindekiler: Sayfa No Amaç... 2 MKYS Kullanıcı Girişi... 2 MKYS Ana Sayfa... 2 Ulaşım Araçları Giriş... 3 Ulaşım Araçları Veri Sorgulama... 3 Ulaşım Araçları Veri Girişi... 4 Detay Bilgileri Girişi...

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması www.akillibiletim.com Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan en önemli husus, uygulamanın herkes

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü. FiloTürk. Liderlerin tercihi!

Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü. FiloTürk. Liderlerin tercihi! Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü FiloTürk Liderlerin tercihi! ÜRÜNLER ARAÇ TAK P PAKET Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi'ni 3 farkl hizmet paketi ile sunan FiloTürk, Süresiz ve Koşulsuz Garanti

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı  UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm

Detaylı

ARVENTO ARAÇ TAKİP ve FİLO YÖNETİM SİSTEMİ WEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ARVENTO ARAÇ TAKİP ve FİLO YÖNETİM SİSTEMİ WEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ARVENTO ARAÇ TAKİP ve FİLO YÖNETİM SİSTEMİ WEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Programa Giriş 3 2. Ana Sayfa 3 3. Harita İşlemleri 4 4. Ayarlar 5 4.1Tanımlar 5 4.2Program Ayarları 6 4.3Araç Programlama

Detaylı

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU 1. UYGULAMA YÜKLEME App store ya da Google Play Store dan Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını aratarak telefonunuza uygulamayı

Detaylı

1. Akıllı Ulaşım Menüsü

1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1.1. Operasyon Takip Araç sefer durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşmak ve haritada görüntülemek için kullanılan bölümdür. İstenilen aracın sefer bilgilerine ulaşmak ve incelemek

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU 2011 İçerik Bilgileri 1. İhraççı Şirket Portal Katılım Süreci... 3 2.Şirket Kullanıcısı Portal Kayıt İşlemleri... 5 2 / 11 1. İHRAÇÇI

Detaylı

370 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 370)

370 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 370) 370 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 370) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM ADAPTÖRÜ EL KİTABI

E-DÖNÜŞÜM ADAPTÖRÜ EL KİTABI E-DÖNÜŞÜM ADAPTÖRÜ EL KİTABI Referans: Sürüm: Sürüm 2.0 NF/EDONUSUM/001 YAZILIM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 2 Bu sayfa boş bırakılmıştır. İÇİNDEKİLER B Ö L Ü M 1 GENEL BİLGİLER... 3 Uygulamaya Giriş...

Detaylı

Akıllı Telefon ve Tabletlerinizden Kullanabileceğiniz Vision Link Mobil Uygulaması. https://mobile.myvisionlink.com

Akıllı Telefon ve Tabletlerinizden Kullanabileceğiniz Vision Link Mobil Uygulaması. https://mobile.myvisionlink.com https://mobile.myvisionlink.com Filonuzdaki makinalarınızın güncel durumunu Vision Link Makina Takip Sitesinden kolayca takip edebilirsiniz. Makinalarınıza bilgisayarınızdan bakabileceğiniz gibi akıllı

Detaylı

ARTSİS KULLANICI EL KİTABI

ARTSİS KULLANICI EL KİTABI ARTSİS KULLANICI EL KİTABI 2010 1 BÖLÜMLER 3 1. TANIMLAMALAR 3 1.1.1 Yeni Araç Kaydı 3 1.2 Bakım 7 1.3 Firmalar 7 1.3.1 Bakım Firmaları Kayıt 7 1.3.2 Sigorta Şirketi Adı 7 1.3.2 Yakıt Alınan Firmalar 8

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU KAZA TESPİT TUTANAĞI UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU 1. UYGULAMA GİRİŞİ App store ya da Google Play Store dan Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını aratarak telefonunuza uygulamayı

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Algoritma. Akaryakıt Tankına ait seviye probu ve pompa ekipmanları kumanda edilir. Merkez yazılım ile şantiyede gerçekleşen tüm veriler raporlanır.

Algoritma. Akaryakıt Tankına ait seviye probu ve pompa ekipmanları kumanda edilir. Merkez yazılım ile şantiyede gerçekleşen tüm veriler raporlanır. Sistem Tanıtımı Algoritma Akaryakıt Tankına ait seviye probu ve pompa ekipmanları kumanda edilir. Merkez yazılım ile şantiyede gerçekleşen tüm veriler raporlanır. Her araca RF ID chip takılır ve plaka

Detaylı

BDDK ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ

BDDK ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ BDDK ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ 1. BDDK ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİNE ERİŞİM 1.1. Giriş Ekranları İş yazılım tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için geliştirilen

Detaylı

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu)

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Amaç ve Fayda Muhasebe modülünde 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca ilgili vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere belirlenen

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ONAY HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Kara Nakil Vasıtalarına Taşıt Kimlik Birimi Takılma Zorunluluğu Getiren VUK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/27

Kara Nakil Vasıtalarına Taşıt Kimlik Birimi Takılma Zorunluluğu Getiren VUK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/27 İstanbul, 06042007 06042007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 370 seri nolu VUK Genel Tebliği ile pompalar ve ödeme kaydedici cihazlar ile uyumlu çalışacak taşıt tanıma sisteminin kara nakil

Detaylı

ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir?

ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir? ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir? ServisCELL, velilerin belirlediği mesafe doğrultusunda, okul servis aracının geldiğini, veli telefonlarına sesli arama ile haber veren, öğrencilerin

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

SOFTEAL Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi

SOFTEAL Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi SOFTEAL Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi SOFT Bilgi İşlem olarak Türkiye de Lojistik ve Taşımacılık Sektörüne sağladığımız kurumsal çözümlere bir yenisini daha ekleyerek SOFTEAL Araç Takip ve Filo Yönetim

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi 112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Mehmet Şenol Ergenç Sistem Tasarım Mühendisi, Aselsan A.Ş. msergenc@aselsan.com.tr Aselsan ve Faaliyet Alanları Hakkında Genel Bilgi Aselsan

Detaylı

EL KİTABI

EL KİTABI www.bptasitmatikonline.com EL KİTABI İÇİNDEKİLER 1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2. MÜŞTERİ BİLGİLERİ... 4 3. FİLO BİLGİLERİ... 5 4. DEPARTMAN BİLGİLERİ... 6 4.1. Departman Ekleme/Güncelleme... 6 4.2. Departmanlara

Detaylı

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu Servis Güzergâhları Optimizasyonu Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Rotaban Viewer... 1 1.1 Giriş... 1 1.1.1 Adres Güncelleme... 2 1.1.2 Güzergâh Görüntüleme... 4 1.1.3 Favori Güzergâh İşlemleri...

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

Tet T aş Elektro r n o ik

Tet T aş Elektro r n o ik TETAŞ ELEKTRONİK Araç Takip Sistemi Tetaş Elektronik 1998 yılından bugüne taksimetre ve takograf üretimi ile geliştirmesi konularında öncü olan Tetaş Elektronik ın, hizmet verdiği sektöre ilişkin ürün

Detaylı

MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş

MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş TEOSMETER OTOMATİK SAYAÇ İZLEME SİSTEMİ Emrah KÜÇÜKALİ Rev1 (27/10/2004) SİSTEMİN AMACI Teosmeter Otomatik Sayaç İzleme Sistemi özellikle haberleşmeli dijital

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

KIB - TEK ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KIB - TEK ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIB - TEK ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.KONU Kurumumuza hizmet veren araçların, uydu takip sistemi sayesinde on-line olarak takip edilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması (hızlarının,

Detaylı

FATURALANDIRMA PROGRAMI

FATURALANDIRMA PROGRAMI . FATURALANDIRMA PROGRAMI Site Yöneticileri bundan sonra dışa bağımlı olmadan faturalandırma işlemlerini kendileri yapabilmesi için Mavi Enerji Firması olarak yazılımlarımızı güncellemiş bulunmaktayız.

Detaylı

Programa girerken bir kullanıcı ismi ve şifre gerekmektedir. Böylece çok kullanıcılı sistemde kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilir.

Programa girerken bir kullanıcı ismi ve şifre gerekmektedir. Böylece çok kullanıcılı sistemde kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilir. WinTime Modüler bir yapıya sahiptir. Zaman Takip Modülü (Time & Attendance) Kapı Kontrol Modülü (Access Control) Yemekhane Modülü Üretim Takip Modülü WinTime-SAP Modülü Soft Terminal Modülü WinTime Windows

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

ATS Pro. Araç Filo Yönetimi Yazılımı. www.orjin.net

ATS Pro. Araç Filo Yönetimi Yazılımı. www.orjin.net ATS Pro Araç Filo Yönetimi Yazılımı www.orjin.net Orjin Yazılım Hakkında Orjin Yazılım Hakkında ORJIN Yazılım 10 Yıllık Tecrübemize Ortak Olun... 1998 yılında, bilişim sektöründe tecrübeli ve dinamik bir

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 NASIL ÇALIŞIR? KONTROL CİHAZI İNTERNET RAINBOW SCADA SUNUCUSU JENERATÖR WEB TARAYICI AKILLI TELEFON İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME LAN +

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

EWD8989 KULLANIM KILAVUZU

EWD8989 KULLANIM KILAVUZU EWD8989 KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ 1: Saatte kullanılacak kart, Mikro Sim olmalıdır. ÖNEMLİ2: Mikro Sim kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra saate takılmalı. Uygulamayı Akıllı Telefonunuza

Detaylı

MOBİL ARAÇ TAKİP VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. www.obdplus.com.tr KULLANIM KLAVUZU

MOBİL ARAÇ TAKİP VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. www.obdplus.com.tr KULLANIM KLAVUZU MOBİL ARAÇ TAKİP VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ www.obdplus.com.tr KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER 1.Sisteme Giriş 2.Ana Ekran 3.Harita 3.1-Harita Kullanımı 3.2-Haritada Bulunan Araçların Detaylarını Görmek 4.Ayarlar

Detaylı

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx Enstitüye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini yapabilecekleri link aşağıdadır. İnternet sitenizde öğrencilere online kayıt

Detaylı

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ HAKKIMIZDA; Araç Filo Yönetim sektöründe hizmet veren Yeşil Filo Yönetim Hizmetleri,eşsiz filo

Detaylı

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YETKİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU UYGULAMA ADIMLARI

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YETKİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU UYGULAMA ADIMLARI MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YETKİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU 2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. Dönemi itibariyle, dersleri okutan öğretmenler tarafından puanların sisteme girilebilmesi için Bilgi Yönetim

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

MİKTARI AKARYAKITIN CİNSİ

MİKTARI AKARYAKITIN CİNSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME MADDE: 1 İŞİN KONUSU Üniversitemizde mevcut olan 10 adet binek aracın, 1 adet Kamyonetin, 2 adet Otobüsün,, 2 Adet Kamyon,

Detaylı

EK-1. Elektronik Veri Tabloları İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış

EK-1. Elektronik Veri Tabloları İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış Elektronik Veri Tabloları EK-1 İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Tarih Bayi Lisans Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal

Detaylı

Yazılım. Akaryakıt Modülü Market Modülü Otomasyon Modülü Merkezi Sistem Veresite Takip Promosyon E-Fatura E-Defter Cep Rapor Online Orion AYS

Yazılım. Akaryakıt Modülü Market Modülü Otomasyon Modülü Merkezi Sistem Veresite Takip Promosyon E-Fatura E-Defter Cep Rapor Online Orion AYS Yazılım Akaryakıt Modülü Market Modülü Otomasyon Modülü Merkezi Sistem Veresite Takip Promosyon E-Fatura E-Defter Cep Rapor Online Orion AYS Akaryakıt vardiya alımında,ilgili vardiya tarihindeki satış

Detaylı

NOKIA ASHA 300 VE NOKIA ASHA 303 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA ASHA 300 VE NOKIA ASHA 303 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ NOKIA ASHA 300 VE NOKIA ASHA 303 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) NOKIA ASHA 300 ve NOKIA ASHA 303 ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu Servis Güzergâhları Optimizasyonu Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 1 1.1 Rotaban Nedir?... 1 2 Rotaban Viewer... 2 2.1 Giriş... 2 2.2 Ana Sayfa... 3 2.2.1 Adres Güncelleme... 3 2.2.2

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

SODEXO FUEL PASS İLE AKARYAKIT HARCAMALARINIZI KONTROL ALTINA ALMAK SİZİN ELİNİZDE YAŞAM KALİTESİ HİZMETLERİ

SODEXO FUEL PASS İLE AKARYAKIT HARCAMALARINIZI KONTROL ALTINA ALMAK SİZİN ELİNİZDE YAŞAM KALİTESİ HİZMETLERİ İKOLAYLIK & VERİMLİL K SODEXO FUEL PASS İLE AKARYAKIT HARCAMALARINIZI KONTROL ALTINA ALMAK SİZİN ELİNİZDE YAŞAM KALİTESİ HİZMETLERİ FUEL PASS Sodexo Fuel Pass harcama yönetimi hizmetimiz ile Türkiye nin

Detaylı

RPMNET WOLVOX REPORTER

RPMNET WOLVOX REPORTER RPMNET WOLVOX REPORTER TANITIM : EFAR YAZILIM LTD.STI Tarafından Geliştirilen EFAR Wolvox Reporter AKINSOFT Wolvox Kullanıcılarının Android İşletim Sistemi Yüklü Cep Telefonlarından Online Olarak Kullandıkları

Detaylı

Elektronik Veri Tabloları. İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış

Elektronik Veri Tabloları. İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış Elektronik Veri Tabloları EK-1 Tarih Bayi Lisans No Dönem Başı Stok Tanka Dolum İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

GSM/GPRS ağı artık ülkelerin çoğunda standardize olmuş ve mevcut hale gelmiştir. Bu durum sınırlar arası bir dizi yeni iş alanları açmıştır.

GSM/GPRS ağı artık ülkelerin çoğunda standardize olmuş ve mevcut hale gelmiştir. Bu durum sınırlar arası bir dizi yeni iş alanları açmıştır. Giriş Telemetri piyasası hızla büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. Gelişen teknoloji, her sektörde makina ve prosesleri izleme ve kontrol etme konusunda yeni imkanlar getirmektedir. Signalix yaklaşık

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 52 İst. 21 Nisan 2004 KONU : Perakende Akaryakıt Satışlarının

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/35 İstanbul, 9 Nisan 2007 KONU : Akaryakıt Satın Alan Motorlu

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

NETKOD HAL OTOMASYONU. Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1

NETKOD HAL OTOMASYONU. Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1 HAL OTOMASYONU Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1 Program İçeriği 1 Hal Programı Giriş Ekranı...5 2 Hal Programı Ana Ekran ve Üst menü...6 3 Üst Menü...7 3.1 STOK...7 3.1.1 STOK KART KAYITLARI...8 3.1.2 STOK

Detaylı

RPR-PIPE Tipi Pompa Tabanca Taşıt Kimlik Okuyucusu. Montaj ve Kullanım Dökümanı

RPR-PIPE Tipi Pompa Tabanca Taşıt Kimlik Okuyucusu. Montaj ve Kullanım Dökümanı RPR-PIPE Tipi Pompa Tabanca Taşıt Kimlik Okuyucusu Montaj ve Kullanım Dökümanı Üretici Firma Üretici Firma Adres İthalatçı Firma : Retail Petro Systems (RPS) B.V : Molenweg 14, 1251LT Laren Hollanda :

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı