VELİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VELİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI"

Transkript

1 VELİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI Doç. Dr. Yaşare Aktaş Arnas Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. ÖZET Araştırma, ailelerin okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma Adana da bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarına çocukları devam eden 136 ebeveyn üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ebeveynlerin %69.1 ine göre okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli görevi çocuklara paylaşma, işbirliği gibi sosyal davranışları öğretmektir. Ebeveynlerin % 70.6 sının çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna vermeden önce okul öncesi eğitim hakkında bilgi sahibi oldukları ve ebeveynlerin %19.11 gibi büyük bir çoğunluğunun bu bilgiyi arkadaş ve ailelerinden edindikleri, % 70.6 sının çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna vermeden önce okul öncesi kurumları hakkında bir ön araştırma yaptıkları, bu ebeveynlerin çocuklarını anaokuluna yazdırırken % 39 unun anaokulunun temiz ve düzenli olmasını, %29.4 ünün yönetici ve öğretmenlerin ön görüşmede kendilerine karşı gösterdikleri tutumları ve % 13.2 sinin de anaokulunda uygulanan eğitim programının içeriğini esas aldıkları görülmüştür.ailelerin %77.5 i okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olduklarını,ve ebeveynlerin %55.9 unun okulda uygulanan programın evde de pekiştirilmesi amacıyla anne babaların okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşündükleri, ailelerin daha çok çocuklarında problem olduğunda çözüm bulmak ve çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgi edinmek amacıyla okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştükleri saptanmıştır. Anne baba eğitim programı düzenlenecek olsa büyük bir çoğunluğu katılabileceklerini ve toplantılar için hafta sonları ve akşam saatlerinin uygun zaman olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim kurumları, okul öncesi eğitim programları ABSTRACT This study aimed to determine about the attitudes of parents towards pre-school education and pre- school education institutions. This study carried out with 136 parents whose children attending private pre-school education institution in Adana. The data collection method of this study was questionnaire form. The result of this study is as follows. %69.1 of the parents believes that the main responsibility of the pre-school education institutions are to teach social behaviours like sharing and co-operation within the children. %70.6 of the 24

2 parents are knowledgeable about pre-school education before they enrol their children to these institutions. %19.11 of these parents are obtaining these knowledge from their friends and families. %70.6 of the parents are conducting pre-investigation about pre-school education institutions before they enrol their children to the institution. Within these parents %39 are considering the cleanness and regularity of the pre-school education institutions, %29.4 are considering the attitudes of teachers and directors towards them at the first meeting and %13.2 considering the content of the pre-school education curriculum of the institutions. %77.5 of the parents notify that they have knowledge about the application of the pre-school institution s curriculum and %55.9 of the parents believe that they should have knowledge of this curriculum in order to consolidate the institution s curriculum at home. Also this research obtained that parents are mostly involving with teachers and directors of the institutions in order to learn about child development and education and also resolve any problems occurring with their children. Most of the parents informed that if the institutions prepare a parents education programme they would like to attend this education programme especially if it is arranged within the night times and at the weekends. Key Word: Pre-school education, pre-school education institutions, pre-school education curriculum. GİRİŞ Çocuğun gelişiminde kalıtımın rolünün çok önemli olmasına karşın, uyarıcı cevre koşullarında yaşayan çocukların gelişimlerinin hızlı bir ilerleme gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle gelişim ve öğrenme potansiyelinin en hızlı olduğu sıfır-altı yaşlar arasında iyi bir uyarıcı çevre oluşturulması üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur (Büyükkaragöz 1993). Bu da ancak iyi planlanmış bir eğitim programı ile mümkündür. Bugün erken çocukluk modellerine baktığımız zaman farklı program modelleri görürüz. Bunlardan bazıları doğrudan çocuğa hizmet veren eğitim kurumları tarafından yürütülen programlarken, bazı programlar çocuğun yakın çevresini yani ailesini desteklemeyi amaçlar. Bu tür programlar ile çocuğun bakımını üstlenen kişiler çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatırlar ve bilgilendirilirler (Özkök ve Sucuka 1994). Günümüzde hangi program seçilmiş olursa olsun ailenin çocuk eğitiminin dışında tutulması mümkün değildir. Çünkü ailenin temel görevlerinden biri çocuk bakımı ve eğitimidir ve doğumla birlikte başlayan bu temel eğitim, eğitim kurumları ile devam eder ve pekişir. Günümüzde ailenin bu temel görevinin bir bölümünü okul öncesi eğitim kurumları yüklenmişse de, çocuklarının yetiştirilmesinde anne-babaların rolü halen çok önemli ve çok büyüktür. Anne babaların bu rollerinde başarılı olabilmeleri bu role ait bilgilere ne kadar sahip oldukları ile değişir. Bu aşamada okul aile işbirliğinin önemi çok büyüktür. Bugün okullar çocukların hayata hazırlanmasında ve sosyalleşmesinde önemli rol oynarlarken, aynı 25

3 zamanda da anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki eksiklerini gidermek ve onların eğitimlerine yardımcı olmak zorundadırlar (Navaro 1987, Kuşin 1991,Haktanır 1994). Bununla birlikte, çocuk için en etkin eğitim ebeveyn ve öğretmenin birlikte çalışmaları ile gerçekleşebilir. Bu nedenle aileyi okul öncesi eğitim programlarının bir parçası yapmak, çocuk gelişimi açısından çok önemlidir (İşmen ve Yıldız 1996). Yüksek öğrenme potansiyelinin olduğu sıfır-altı yaş arasında verilecek kaliteli ve planlı bir eğitim bireyin ileriki yaşamını da doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle ebeveynlerin okul öncesi yıllarda okul seçerken okulun eğitim programını temel almaları önemli bir konudur. Bu amaçla bu araştırma, ailelerin okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik düşünce ve tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır YÖNTEM Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini Adana da bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarında çocukları olan ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturmak amacıyla, Adana ilinde bulunan tüm özel eğitim kurumlarına(toplam 60 kurum) gidilerek araştırma hakkında bilgi verilmiş ve okullarında böyle bir çalışmaya izin verip vermeyecekleri sorulmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 35 özel okul öncesi eğitim kurumu araştırma kapsamına alınmış ve her okulunun toplam veli sayısının %10 unu kapsayacak şekilde toplam 136 ebeveyne anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınan ebeveynler tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmişlerdir. Veri Toplama Aracı: Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırıcı tarafından oluşturulan Görüşme Formu kullanılmıştır. Anket formunda çocuk ve aile hakkındaki genel bilgilerin yanı sıra, ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarının görevleri hakkındaki düşünceleri, çocuklarını kuruma vermeden önce okul öncesi eğitim hakkında bilgi sahibi olup-olmama durumları, bu bilgiyi hangi kaynaklardan edindikleri, çocuklarını kuruma verirken kurumlar hakkında bir ön araştırma yapıp- yapmadıkları, yaptılar ise neden ön araştırma yaptıkları, çocuğu kuruma verirken okulun hangi özelliklerini dikkate aldıkları, çocuklarını anaokuluna verirken anaokulunun yöneticisi ile bir ön görüşme yapıpyapmadıkları ve bu ön görüşmede hangi konulardan konuştukları, çocuklarının devam ettiği okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmalarının gerekli olup- olmadığı hakkındaki düşünceleri ve nedenleri, okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olup-olmadıkları ve bu bilgiyi kimden aldıkları, ebeveynlerin anaokulundaki eğitimcilerle hangi amaçlarla görüştükleri, anaokulunda toplantı düzenlenip 26

4 düzenlenmediği, anne-baba eğitim programı düzenlenecek olsa katılmak isteyipistemeyecekleri ve düzenlenmesini istedikleri zaman gibi sorular yer almaktadır. Verilerin Analizi: Anne-babaların okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim kurumları hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla elde edilen veriler yüzdeler halinde verilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında çocukları olan velilerin okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik düşünce ve tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tablo 1:Ebeveynlere Göre Okulöncesi Eğitim Kurumlarının En Önemli Görevlerine İlişkin Yüzde Dağılım Okulöncesi eğitim kurumlarının görevleri N % İlkokula hazırlamak Öz-bakım becerilerini kazandırmak Paylaşma,işbirliği gibi sosyal davranışları öğretmek Anne-babanın çalıştığı saatlerde çocukların bakımını sağlamak Çocuğun yaşı ile ilgili gelişim dönemlerine ilişkin problemleri çözmek Çocuğa hoşça vakit geçirtmek - - Çocuğun yeteneklerini gelişimine yardımcı olmak Çocuğa huzur,güven ve sevgi vermek Cevapsız Tablo 1 incelendiğinde ebeveynlere göre okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli görevi %69.1 oranla çocuklara paylaşma, işbirliği gibi sosyal davranışları öğretmek, %7.4 oranla çocuğun yaşı ile ilgili gelişim dönemlerine ilişkin problemleri çözmek ve %6.6 oranla ilkokula hazırlamak dır. 27

5 Geçmiş yıllarda ebeveynler okul öncesi eğitim kurumlarını kendilerinin çalıştığı saatlerde çocuklarının bakıldığı bir kurum olarak görürlerken, günümüzde okul öncesi yılların çocuk gelişiminde ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkması ile, ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri de değişmiştir. Artık aileler okul öncesi eğitim kurumlarını bakım yerleri olarak değil, eğitim kurumları olarak görmektedirler. Büyükkaragöz (1993) tarafından ana-babalar ile öğretmenlerin okul öncesi eğitim programları hakkındaki görüşlerini belirlemek için yapılan çalışmada, ebeveynlerin 1/3 ünün okul öncesi eğitimi doğumdan ilkokul olgunluğuna erişinceye kadar çocukların tüm yeteneklerinin geliştirildiği, çocuğu ilkokula hazırlayan bir eğitim olarak gördükleri belirlenmiştir. Köksal ve ark. (2000) tarafından yapılan bir başka çalışmada da ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun (%76.19) okul öncesi eğitim kurumlarını çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlandığı bir kurum olarak değerlendirdikleri bulunmuştur. Tablo 2:Ebeveynlerin Çocuklarını Okul Öncesi Kuruma Vermeden Önce Okul Öncesi Eğitim Hakkında Bilgi Sahibi Olup Olmadıklarına İlişkin Yüzde Dağılım Evet Kısmen Hayır Okul öncesi eğitim hakkında bilgi sahibi olma durumu N % Ebeveynlerin % 70.6 sının çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna vermeden önce okul öncesi eğitim hakkında bilgi sahibi oldukları ve ebeveynlerin %19.11 gibi büyük bir çoğunluğunun bu bilgiyi arkadaş ve ailelerinden edindikleri, % unun da kitap ve gazetelerden edindikleri görülmüştür. Geçmişte okul öncesi eğitim kurumları daha çok annenin çalıştığı saatlerde çocuğun bakımının sağlanacağı kurumlar olarak düşünülmüş ve beklenti bu şekilde olmuştur. Ancak günümüzde ebeveynler çocuğunu okul öncesi eğitim kurumuna vermeden önce okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim kurumu nasıl olmalı sorularına cevap aramaktadır. Gerek çocuğunu kuruma vermeden önce kurumları gezerek kurum seçmekte, gerekse bu konuda araştırmalar yapmaktadır. 28

6 Tablo 3:Ebeveynlerin Çocuklarını Okul Öncesi Kuruma Vermeden Önce Okul Öncesi Kurumlar Hakkında Neden Ön Araştırma Yaptıklarına Göre Yüzde Dağılım Araştırma Nedenleri N % Ücretleri karşılaştırmak için Anaokulunun fiziksel özelliklerini karşılaştırmak için Öğretmen araştırmak için Eğitim programlarını Ailelerin özelliklerini Karşılaştırmak için Yemeklerin kalitesini karşılaştırmak için - - Temizlik koşullarını karşılaştırmak için Cevapsız Yapılan incelemede ebeveynlerin % 70.6 sının çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna vermeden önce okul öncesi kurumları hakkında bir ön araştırma yaptıkları saptanırken, %8.1 inin ise hiçbir araştırma yapmadıkları saptanmıştır. Tablo 3 incelendiğinde, okullar hakkında araştırma yapan ebeveynlerin %33.1 inin eğitim programlarını karşılaştırmak, %30.9 unun da anaokullarının fiziksel özelliklerini karşılaştırmak ve %13.2 sinin de öğretmen seçmek amacıyla ön araştırma yaptıkları saptanmıştır. Metin ve ark.(1993) tarafından Ankara ilinde yapılan bir çalışmada ailelerin okul seçerken annelerin %36.7 si ve babaların %35.6 sının birinci sırada eğitimin kalitesi ve eğitimcilerin özellikleri ve ikinci sırada sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması özelliklerini esas aldıkları bulunmuştur. 29

7 Tablo 4 :Ebeveynlerin Çocuklarını Anaokuluna Verirken Anaokulunun Hangi Özelliklerin Dikkate Aldıklarına İlişkin Yüzde Dağılım Anaokulu seçilirken göz önüne alının kriterler N % Ücreti Temiz ve düzenli olması Yönetici ve öğretmenlerin ebeveynlere karşı tutumları Öğretmen ve çalışanların öğrenim durumu Anaokulundaki çocuk sayısı Uygulanan eğitim programının içeriği Verilen yemeklerin kalitesi - - Eve ve iş yerine yakın olması Eğitim süresinin çalışma saatlerine uygunlu Arkadaş ve dostlarının önerileri Kurum sahibini tanıdık olması Cevapsız Tablo 4 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarını anaokuluna yazdırırken % 39 unun anaokulunun temiz ve düzenli olmasını, %29.4 ünün yönetici ve öğretmenlerin ön görüşmede kendilerine karşı gösterdikleri tutumları ve % 13.2 sinin de anaokulunda uygulanan eğitim programının içeriğini esas aldıkları görülmüştür. Küşin(1991) tarafından İstanbul ilinde yapılan bir çalışmada ailelere okul seçimlerindeki etkenleri sıralamaları istendiğinde, ailelerin %28 inin okulda uygulanan program ve ilk okula başlamada başarılı bir kurum olması seçeneklerini birinci sırada belirtmişlerdir. Sonuçtan da görüleceği gibi ebeveynler okul hakkında ön araştırma yaparken öncelikle eğitim programını ve okulun fiziksel özelliklerini temel alırlarken, okul seçiminde anaokulunun temiz ve düzenli olması ile yönetici ve öğretmenlerin ön görüşmede kendilerine karşı gösterdikleri tutumları esas almışlardır. Tablo 1 in sonuçları ile karşılaştırdığımızda da ebeveynlerin davranışlarında bir çelişki göze çarpmaktadır. Ebeveynler çocuklarını kaydettirirken halen eğitim programları ve eğitimcilerin özelliklerinden daha çok okulun görünüşü ve kendilerine gösterilen ilgiyi temel almaktadırlar. Sonuçların bu şekilde çıkması ebeveynlerin halen okul öncesi eğitimin amaçlarının bilinçli olarak farkında olmamaları ile açıklanabilir. Oysaki okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli amaçı eğitimdir. 30

8 Tablo 5: Anne-Babaların Okulda Uygulanan Eğitim Programı Hakkında Bilgi Sahibi Olup Olmadıklarına Göre Yüzde Dağılım Okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olma durumu N % Evet Bazen Hayır Cevapsız Tablo 5 de de görülebileceği gibi, ailelerin %77.5 i okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgidirler. Küşin(1991) tarafından İstanbul ilinde yapılan başka bir çalışmada da ailelerin %78 i çocuğunu okula göndermeden önce okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmaları, eğitimin devamının evde de sağlanması ve çocuğa karşı okul-aile arasındaki davranışlarda ve eğitimde tutarlılık olması açısından çok önemlidir. Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programı hakkında bilgilendirilmeleri, onların çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki eksikliklerini, yetersiz ve yanlış bilgilerini ve bu konudaki alışkanlık ve tutumlarını da değiştirecektir (Köksal ve ark.2000). Tablo 6: Ailelerin Okulda Uygulanan Eğitim Programı Hakkında Neden Bilgi Sahibi Olmaları Gerektiğine İlişkin Yüzde Dağılım Okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olma sebepleri N % Okulda uygulanan programın evde pekiştirilmesi Çocukların okulda yaptıklarının takip edilmesi Okulda öğretilebilecek yanlış bilgilerin evde düzeltilmesi Anne-babaların kendilerini yetiştirmeleri - - Öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması Cevapsız

9 Yapılan incelemelerde ebeveynlerin anaokulunda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmalarının gerekli olup olmadığı hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, ebeveynlerin % 97.1 inin anaokulunda uygulanan program hakkında ebeveynlerin bilgi sahibi olmalarının gerekli olduğunu düşündükleri ve ebeveynlerin %55.9 unun okulda uygulanan programın evde de pekiştirilmesi, %21.3 ünün öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması ve %18.4 ünün de çocukların okulda öğrendiklerinin evde takip edilebilmesi için anne babaların okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşündükleri bulunmuştur. Köksal ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan çalışmada yönetici ve öğretmenlere göre ebeveynlerin çoğunluğunun okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarını sadece çocuğa hizmet götüren eğitim kurumları olarak düşünmek yanlış olur. Okul öncesi eğitim kurumları anne babaya çocuğunun eğitiminde kurumla birlikte çalışma olanağı sağlar. Okul ve aile çocuğun eğitiminde ortak rol oynarlar. Okul ve ailenin birlikte ortak bir eğitim programı üzerinde çalışmaları çocuğun öğrenmesinde olumlu ve kalıcı etkiler yaratır. Okul ve aile arasındaki olumlu ve aktif işbirliği ile anne baba da okul öncesinde uygulanan eğitimin bir parçası haline gelir ve okulda uygulanan programın evde de devamının sağlanmasını sağlar. Böylece çocuk tarafından öğrenmeler pekişir ve kalıcı olur (Oğuzkan ve Oral 1997, Aksoy 1998). Tablo 7:Ebeveynlerin Anaokulundaki Eğitimcilerle Hangi Amaçlarla Görüştüklerine İlişkin Yüzde Dağılım Görüşme konuları N % Etkinlikler hakkında (doğum günü,yıl sonu gösterisi gibi) Çocukta problem olduğunda çözüm bulmak amacıyla Çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgi edinmek amacıyla Çocuğun okul ve öğretmenle problemi olduğunda Okulda yapılan eğitsel çalışmalarını takip amacıyla Çocuğun temizlik, bakım, hastalık veya yemek gibi okulda kaynaklanan problemi ile ilgili olarak Cevapsız 4 3 Ailelerin daha çok çocuklarında problem olduğunda çözüm bulmak amacıyla (%35.4) ve çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgi edinmek amacıyla (%30.1) okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştükleri saptanmıştır. 32

10 Metin ve ark. (1993) tarafından yapılan çalışmada da ebeveynlerin okuldaki eğitimcilerle üç kategoride görüştüğü ve birinci kategoride annelerin %50 si babaların %33.3 ü problem durumunda eğitimcilerle görüştüklerini belirtmişlerdir. Tablo 8:Anne-Baba Eğitim Programı Düzenlenecek Olsa Ailelerin Katılmak İsteyip İstememe Durumlarına İlişkin Yüzde Dağılım Ebeveynlerin Anne-Baba Programı Düzenlenmesine İlişkin Düşünceleri N % Düzenlenirse her zaman katılırım Düzenlenirse bazen katılabilirim Düzenlenirse katılamam Cevapsız Tablo 9. Ailelerin Anne-Baba Eğitim Programının Düzenlenmesini İstedikleri Zamana İlişkin Yüzde Dağılım Anne-baba eğitim programının düzenlenmesi istenilen zaman N % Akşamları iş çıkışı Öğle arası Hafta sonları Cevapsız Tablo 8 ve 9 incelendiğinde, anne baba eğitim programı düzenlenecek olsa ailelerin %68.4 ü her zaman ve %12.5 i programa bazen katılabileceklerini belirtmişlerdir. Bu toplantıların düzenlenmesi gereken saatler için ailelerin %61 i hafta sonlarını, %15.4 ü ise akşam saatlerini uygun zaman olarak belirtmişlerdir. Son yıllarda Amerika da erken çocukluk gruplarında ebeveyn katılımlarında büyük artışlar olmakta, ve ebeveynler, eğitimciler, araştırmacılar ve siyasiler okul-aile işbirliğinin önemini tartışmaktadırlar. Gerek Amerika da gerek ülkemizde yapılan çalışmalar, çocukların eğitiminde ebeveyn katılımının önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çocuk eğitiminde 33

11 aktif rol almak için aileler cesaretlendirmekte ve ebeveynlerin aktif katılımı ile ilgili olumlu görüşler belirtmektedirler (Kağıtçıbaşı 1990, McBride and Rane 1997). Ailelere yönelik olarak yapılacak bu çalışmaların çalışan annelerin de katılabilmesi için hafta sonları ve akşam iş çıkışı saatlerinde yapılması daha uygun olacaktır. SONUÇ VE ÖNERİLER Çağımızın en önemli ve çarpıcı özelliği bugün içinde bulunduğumuzu hızlı değişimdir. Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı, köyden kente göçler toplumsal yapıyla ilgili köklü değişimleri de beraberinde getirmiştir. Sosyal değerler, normlar ve sosyal rollerdeki değişiklikler, çocuğun içinde bulunduğu aile yapısını ve çevreyi de değiştirmiş, bu durum bireye yönelik toplumsal beklentileri de artırmıştır. Bu beklentilerin ilk sırasında öncelikli olarak iyi bir eğitim yer almaktadır. İyi bir eğitim çocuğun doğumu ile başlayan ve anne-babanında eğitime katılması ile devam eden uzun bir süreçtir. Kurumsal açıdan düşündüğümüz zaman eğitimin ilk adımı okul öncesi eğitim kurumlarında atılmaktadır. Bu açıdan iyi bir eğitim kadar bu eğitimi veren kurum da önemli bir konudur. Genel olarak baktığımız zaman, günümüzde çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderen ebeveynlerin çoğunluğu okul öncesi eğitim hakkında bilgiye sahibidirler ve geçmiş yıllarda olduğu gibi okul öncesi eğitim kurumlarını bir bakım yeri değil eğitim kurumu olarak görmektedirler. Bu çalışmada da ebeveynlerin okul öncesi eğitim hakkında bilgi sahibi oldukları ve bu kurumları artık eğitim kurumları olarak gördükleri saptanmıştır. Ancak ebeveynler çocuklarını kurumuna vermeden önce okulların fiziksel özellikleri, programları ve öğretmen özelliklerini karşılaştırmak amacıyla kurumlar hakkında ön araştırma yaptıklarını belirtirken, çocuklarını kuruma verirken daha çok yaptıkları bu ön araştırmadan yola çıkarak kurumların temiz-düzenli olması ve yönetici ile öğretmenlerin kendilerine karşı tutumlarını temel aldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar ebeveynlerin okul öncesi eğitim hakkındaki düşünceleri değişmekle birlikte, ebeveynlerin okul öncesi kurumlarına karşı tutumlarında bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Ebeveynler halen çocuklarını bir kuruma verirken o kurumun eğitim programından daha çok fiziksel özelliklerini temel almaktadırlar. Ayrıca ebeveynler okulda uygulanan proğramın evde de pekiştirilmesi ve öğretmenlerle iş birliği sağlanması amaçıyla okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olduklarını söylemişlerdir. Bununla birlikte çocuklarının devam ettikleri okul öncesi eğitim kurumları tarafından anne-baba eğitim programları düzenlenirse ebeveynlerin çoğunluğu katılabileceklerini ve bu programlar için daha çok hafta sonlarının uygun olacağını söylemişlerdir. Tüm bu bulgulardan yola çıkarak,; 34

12 - okul öncesi eğitim kurumları sene başında anne babalarla yapacağı toplantılarla okul öncesi eğitim kurumlarının işlevleri, okul öncesi eğitimin önemi ve amaçlarını anlatabilir ve bu alanda ebeveynlerle işbirliği yapabilir. -Erken çocukluk programlarında ebeveynlerin eğitimin bir parçası haline gelmesi ve öğrenmenin kalıcı olabilmesi ve davranış değişikliği yaratılması açısından okulda öğrenilenlerin evde de pekiştirilmesi önemli bir konu olduğundan, anne babanın çocuklarının eğitiminde aktif rol oynamaları sağlanabilir. Bunun için görüşme saatleri, eğitim programları, eğitici faliyetlere ebeveynlerinde katılması gibi okul aile işbirliği çalışmaları artıralabilir ve anne baba eğitimin bir parçası haline getirilebilir. -Ayrıca okul öncesi eğitim kurumları okulda uyguladıkları eğitim konusunda anne babayı bilgilendirebilir, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda onları aydınlatarak eğitimin kalitesini daha da artırabilir. Bu amaçla kurumlar ebeveynlere notlar, makaleler gönderebilir ve/veya çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili kitaplar önerebilir. En önemlisi uzman kişiler çağırarak seminerler ve konferanslar düzenleyebilir. Sonuç olarak, insan gelişiminin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde okul öncesi eğitim kurumları bugün artık bir bakım yeri olarak görülmekten çıkmalı ve eğitim misyonunu ön plana çıkarmalıdır. Bu amaçla gerek akademisyenlere gerekse bu hizmeti sağlayan kurumlara büyük görevler düşmektedir. Bu anlamda ailelerin okul öncesi eğitim hakkında aydınlatılmaları gerekmektedir. KAYNAKLAR Aksoy, A.B. (1998). Okulöncesi Eğitime Ebeveyn Katılımının Sağlanması. Üstün, E. (1993). Okulöncesi Dönemde Çocuk-Aile-Okul İşbirliği. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Cilt II Büyükkaragöz, S. (1993). Ana Babalarla, Öğretmenlerin Okulöncesi Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri, Ya-Pa 9. Okul Öncesi Eğitimi Ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya- Pa Yayınları, Haktanır, G. (1994). Çocuğun Ruh Sağlığında Aile Ve Okulun Önemi.Okul-Öncesi Eğitim Dergisi,47,9-14. İşmen, E. ve Yıldız, A. (1996). Okulöncesi Dönemde Aile-Okul İşbirliği Ve Ebeveynin Eğitime Katılımı. Yaşadıkça Eğitim, 44,

13 Köksal, A. ve Ark. (2000). Ankara da Bulunan Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticiler Ve Öğretmenlerin Ebeveynlerden Beklentilerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Dergisi, 1(2), Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). Çocuk Gelişiminde Erken Destek Projesi: Türkiye Örneği. Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Modeller Semineri, Editör: Sevda Berkman, Unicef Yayınları, Küşin, İ. (1991). Okulöncesinde Aile Ve Okul İşbirliği. Ya-Pa 7. Okul Öncesi Eğitimi Ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları, Mcbride, B.A. ve Rane, T.R Father/ Male İnvolvement İn Early Childhood Programs: İssues And Challenges. Early Childhood Education Journal. 25(1): Metin, N. ve Ark. (1993). Ana-Babaların Anaokulundan Beklentileri. Üstün, E. (1993). Okulöncesi Dönemde Çocuk-Aile-Okul İşbirliği. Ya-Pa 9. Okul Öncesi Eğitimi Ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları, Navaro, L. (1987). Çağdaş Anne Baba Eğitimi Neleri Kapsayabilir?. Ya-Pa 5. Okul Öncesi Eğitimi Ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları, Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997). Okulöncesi Eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.. Özkök, S. ve Sucuka, N Anne-Çocuk Eğitim Programının Okulöncesi Eğitim Sistemi İçindeki Yeri. 10. Ya-Pa. Okul Öncesi Eğitimi Ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları,

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

e) 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

e) 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ANAOKULLARI YÖNERGESİ Yasal Dayanak Madde 1- Bu yönerge, a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191. Maddesi, b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ *

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 413-430 EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Özet Türkan ARGON AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Türkiye de Fikri Mülkiyet Eğitimi; TPE Perspektifi

Türkiye de Fikri Mülkiyet Eğitimi; TPE Perspektifi Türkiye de Fikri Mülkiyet Eğitimi; Salih BEKTAŞ İçerik FM Eğitiminin geçmişi Temel Politika dokümanlarında FM Eğitimi Kalkınma Planları Tespitler / Öneriler TPE Faaliyetleri / Girişimleri İlköğretim Yükseköğretim

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri

Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri Halk Eğitiminde Katılma: Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri Yrd. Doç. Dr. Serap AYHAN* Bilim

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ILO Çocuk İşçiliği Projesi Giriş

ILO Çocuk İşçiliği Projesi Giriş ILO Çocuk İşçiliği Projesi Giriş Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerin dengesiz dağılımı sonucu her yıl daha fazla sayıda çocuğun çalışma yaşamına girdiği görülerek, Uluslararası Çalışma Örgütü

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ MODÜL I İYİ ler Geliyor!! Hoşgeliyor!! Kütüphan-e Türkiye Eğitim Çalışma Grubu Göknur KAPLAN AKILLI Neler Konuşacağız? İYİ kimdir? İYİKİ varsınız!! Eğitim nedir? Eğitimin üç

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Karşıyaka Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı