KASIM 2013 EĞİTİM BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2013 EĞİTİM BÜLTENİ"

Transkript

1 Özel Rota Anaokulu KASIM 2013 EĞİTİM BÜLTENİ

2 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZ BAKIM BECERİLERİ Ailelerin çocuklarına bağımsız bireyler olmaları için yeterli fırsatları sunması, onun sağlam bir kişilik yapısına sahip olmasının yanı sıra yaşamını devam ettirmede önemi olan bazı temel alışkanlıkları kazanmasını da sağlayacaktır. Çok erken dönemden itibaren temelleri atılmaya başlanan; yemek yeme, giyinme-soyunma, temizlik, tuvalet vb. öz bakımla ilgili alışkanlıkları kazandırmada özellikle annelere büyük görevler düşmektedir. Çocukları öz bakım ve günlük yaşam becerilerini zihinsel gelişim düzeylerine ve bedensel olgunluklarına paralel olarak kazanırlar. Çocuğun becerileri kazanması iki biçimde olur birincisi çocuğun yetişkinleri gözlemleyerek onları model almasıyla olur; ikincisi de yetişkinlerin çocuğa destek vermesi sonucu gerçekleşir. Yetişkinin desteği olmasa bile çocuk geç de olsa becerileri kazanır. Okul öncesi eğitimi alan bir öğrencinin aşağıda yazılı olan kazanımları tamamlamış olması beklenir: 1. Elini, yüzünü yıkar, kurular. 2. Kendi kendine giyinir-soyunur. 3. Giysilerindeki düğmeleri çözer-ilikler. 4. Yemek yerken uygun araç-gereci kullanır. 5. Dişlerini fırçalar. 6. Saçlarını tarar. 7. Bıçakla yumuşak nesneleri keser. 8. Bıçakla ekmeğine yumuşak nesneleri sürer. 9. Ayakkabılarını bağlar. 10. Tabağına servis tabağından yiyecek alır. 11. Duruma ve hava şartlarına uygun giyecekleri seçer. 12. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanan bireyin başkalarına olan bağımlılığı azalır ve ayakları üzerinde durmayı ve yaşamını bağımsız sürdürmeyi öğrenir. Yaşamın ilk altı yılını kapsayan dönem çocukların gelişimlerinin hızlı olduğu, karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı en önemlisi bazı temel alışkanlıkların kolayca kazandırılabildiği çocuğun yaşamındaki en önemli yıllardır. Bu dönemde çocuğa kazandırılacak temel alışkanlıklar, zamanla, yönlendirmeyle ve özellikle de tekrara bağlı olarak kazanılmış davranışlara dönüşmektedir. Kazandırılan bu temel alışkanlıklar; bireyin yaşadığı doğal ve toplumsal çevreye uyumunu sağlayan davranışlardır. Bu, davranışlar bir kez kazanıldıktan sonra tekrarlanarak çoğu kere yaşam boyu varlıklarını sürdürürler. Çocuğa bu önemli dönemin başlangıcında iyi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmaya çalışılması çok önemlidir. Bu konuda aileye ve okulöncesi eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. En hızlı gelişme çağı olan okulöncesi dönemde, çocuğa kazandırılacak olan öz bakım becerileriyle ilgili temel bilgi ve alışkanlıklar onun sağlıklı bir birey olarak yetişmesini sağlayacak ve gelecek yaşamda bağımsız, kendine yeten, topluma uyumlu, olumlu davranışlara sahip bir birey olmasına zemin hazırlayacaktır. Çocuğun yaşamındaki bu kritik dönemde yemek yeme, giyinme-soyunma, temizlik, tuvalet, tehlikelerden korunma gibi öz bakım becerilerinin kazanması gerekir. Öz bakım becerilerinden biri olan yemek yeme konusundaki tutumlar çok erken yaşta ortaya çıkar ve zamanla gelişir. Çocuğun okulöncesi çağlarda kazandığı yemek yeme alışkanlığı hayatının daha sonraki dönemlerini etkileyecek, yaşanılan olumsuzluklar, ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarının temelini oluşturacaktır. Çünkü beslenme çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal gelişmesini ve sosyal davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Çocuğun kazanacağı öz bakım becerilerinden olan giyinme, beceri isteyen bir takım davranışların birbiri ardına yapılmasını gerektirmektedir. Çocukla ilgili diğer tüm davranışlarda olduğu gibi giyinme-soyunma ile ilgili davranışların kazandırılmasında da sabırlı olmalı, çocuk özgür bırakılmalıdır. Çocuğa sağlıklı bir hayat sürmesinde önem taşıyan temizlik ve tuvalet alışkanlığı kazandırılırken, ebeveynlerin tutumları bu becerilerin yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Çocuğa iyi model olmanın yanı sıra onun bu alışkanlıkları ile ilgili davranışlarını gözlemlemek ve gerektiğinde onu istenilen davranışa yönlendirmek, alışkanlıkların kazanılmasını çabuklaştırarak kalıcı olmasını sağlayacaktır. Çocuğun vücudu ve vücut fonksiyonlarına karşı duyarlılığı, bu becerilerin çocuk açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koymakta, tuvalet vb. becerilerin kazandırılmasında bizlere yardımcı olmaktadır Çocuklardanküçük yaşlardan itibaren kazanmaları istenilen bir başka öz bakım becerisi de tertip düzendir. Çocukla kurulan iyi bir iletişimle bu konuda kazandırılmak istenenlere ulaşılabilir. Beş yaş çocuğunun belirgin özelliklerinden birisi, yetişkinin yaptığı her şeye karşı büyük ilgi duymasıdır. Bu nedenle oyunlarında daha çok yetişkinin günlük etkinliklerini taklit eden kız ya da erkek çocuk, evde anneye yardım etmekten, sofra kurmaktan, çamaşır toplamaktan, toz almaktan vb. büyük zevk duyar. Bu tür etkinliklerde çocuğun bu konularda beceri kazanmasını kolaylaştırır. Çocuğa okul öncesi dönemde kazandırılacak öz bakım becerileri, bir yönüyle onun gelecek yaşantısına güvenle bakılmasını sağlayacaktır. Bu konuda bilinçli olarak verilen eğitimin katkıları büyüktür. Okulöncesi eğitim kurumuna giderek sistemli eğitimden yararlanan, gün içindeki rutin etkinliklerle öz bakım becerilerine yönelik davranışları tekrarlama fırsatı bulan çocukların, öz bakım becerilerine yönelik davranışları yapmalarında okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre farklılıklar olduğu görülmektedir. ÖZEL ROTA İLKOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

3 TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM Okulumuzda teknoloji destekli eğitim adına anaokulundan liseye kadar tüm sınıflarımızda akıllı tahta kullanılmaktadır. Akıllı (interaktif) tahta bilgisayar, projeksiyon cihazı ve özel bir yazılımla desteklenen elektronik tahtanın, etkileşimli bir ekrana dönüşmesini sağlayan en önemli eğitim ve sunum aracımızdır. Akıllı tahta eğitimimize bir çok artılar getirmiştir. Öğrenci Açısından... Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar. Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir. Her öğrenciye, kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olanağı verir. Kendine güveni arttırır. Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir. Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar. Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır. Önceki çözümleri araştırıp, bunları yeni bir çözüm için kullanabilme yeteneğini geliştirme ve yeni çözüm bulmasını sağlar. Matematik ve dil yeteneğini geliştirir. Paylaşım duygusunu geliştirir. Daha çok bilgiye ulaşma imkanı verir. Dersler kayıt edilebildiği için kaçırılan ders veya konulara ulaşabilir. Öğretmen Açısından... Bilgisayar ortamındaki her türlü görseli, eğitim materyali olarak kullanır. Zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar. Öğrencinin derse katılımını teşvik eder. Eğitimde görselliği geniş ölçüde kullanır. Kaliteli öğrenim sağlar. En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur. Diğer... Teknolojiyi kullanan kurum imajını güçlendirir. Sınıf ve okul başarı düzeyini arttırır. Sınıf ortamında yapılamayacak deneyler interaktif olarak yapılabilir. Okullardaki kullanım oranı, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi ülkelerde yüzde doksanlarda iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde yetmişler civarında. Ülkemizde ise sadece yedi bin okulda bu teknolojiden faydalanılmaktadır.. 3

4 AYIN SAYISI : AYIN RENGİ : AYIN ŞEKLİ : 3 4 MAVİ ÜÇGEN AYIN PROJESİ : Uzay KAVRAMLAR : Aynı-Farklı İnce-Kalın Üçgen-Kare Önce-Sonra Dolu-Boş Ağır-Hafif Eşit Kenar-Köşe AİLE KATILIMI * Aylık proje konuları ile ilgili yapılacaklar hakkında velilere bilgi verilir. *Ailelerin talep ettiği konularda ailelere bültenler ve bilgi yaprakları gönderilir. * Ben Özelim etkinliği ile ilgili her hafta velilere bilgilendirme yazısı gönderilir. *Ebeveynlerin eğitim gereksinimlerine belirlemeye yönelik ''Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu'' uygulanır. *Evden mavi renkte bir nesne getirmeleri istenir. *Ay içinde öğrenilen tekerleme, şiir, parmak oyunlarının sözleri evlere gönderilir. Çocuk isterse bu tekerleme, şiir ve parmak oyunlarını evde tekrar edebilir. *Evde ritm çalışmaları yapmaları istenir. *Ailelerden 10 Kasım Atatürk'ü Tanıma ile ilgili etkinliklerde kullanmak üzere Atatürk resimlerini çocuklarla birlikte araştırıp okula getirmeleri istenir. 4

5 ANAOKULU BRANŞ DERS PROGRAMI MÜZİK SANA GELDİM ÖĞRETMENİM Annemin ak sütünü İçtim de sana geldim, Atalar öğüdünü Aldım da sana geldim. Öğretmenim sana ben, Tertemiz geldim. 10 KASIM On Kasım, On Kasım, On Kasım, Benim en büyük yasım, Sen yüreğimde, Sen damarımda, Sonsuzluğa akan kansın. Yurdumu kurtaran, Türkülüğe güç katan, Özgürlüğü yaratansın. On Kasım, On Kasım, On Kasım, Benim en büyük yasım. Gözlerimin yaşını Silmeden sana geldim, Yaşama savaşını Bilmeden sana geldim. Öğretmenim sana ben, Sımsıcak geldim. ÖĞRETMENİM CANIM BENİM CANIM BENİM Öğretmenim; canım benim, canım benim, Seni ben pek çok pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba her şey oldun artık bana. Okut, öğret beni var et; Yurda yarar bir insan et, Okut, öğret ve nihayet Yurda yarar bir insan et. * Müzik aletleri kullanılarak çeşitli ritm çalışmaları yapılır. İpek Ceren ÖZCAN Müzik Öğretmeni EKOLOJİ KAĞIT TÜKETİMİ Çocuklara kağıt tüketimine ve kağıt tüketiminin yol açtığı ağaç kesimlerine karşı farkındalık kazandırma. Gereksiz kağıt tüketiminin yol açabileceği sorunlar ve çözüm önerileri üzerine konuşma. Artık gazete kağıtlarından kağıt hamuru yapımı. Erozyon nedir? Erozyonu önlemek için neler yapmalıyız? Ekoloji Öğretmeni 5

6 BEDEN EĞİTİMİ Milli bayramlar, belirli gün ve haftaların kutlamalarında ront, halk dansı, oyun ve dans etkinliklerinde öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre hazırlanacak rontlarda görev dağılımı yapılacak. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynatılır. Serbest şekilde yüzme hareketleri, vücut pozisyonlarını ayarlama, nefes kontrolü çalışmaları yapılır. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlamaya başlar. Kişisel ve genel alanını gösterebilir. Ayşe KUŞ Beden Eğitimi Öğretmeni 6 YAŞ İNGİLİZCE Değerli Velilerimiz; Eylül ve ekim aylarında kitabımızın ilk iki ünitesi olan My First Day'' ve ''Look Out, Rocket!'' adlı ünitelerimizi geride bıraktık. Bu hikayelerimizde çocuklarımız aile bireylerimizi, vücudumuzun kısımlarını ve bazı geometrik şekilleri öğrendiler. ''We Love Animals'' projemizle birlikte bazı hayvan adlarını öğrendik ve 'Monkey Mask' yaptık. Kâğıt tabaktan balkabaklarımızı (Pumpkin) boyadık. Kasım ayında kitabımızın ikinci ve üçüncü üniteleri olan ''It's too noisy'' ve ''Beep beep, choo choo!'' adlı hikayelemizi işleyeceğiz. Bu süreçte, 1) Triangle, drums, guitar, piano, trumpet ve shaker gibi bazı müzik aletlerinin adlarını, 2) Train, car, dolly, teddy, yoyo ve ball gibi oyuncak adlarını öğreneceğiz. Ünite şarkılarımız olan ''Shake, Bang, Ting'', ''Let's Go for a Ride'' ı öğreneceğiz. https://elt.oup.com/student/playtime/songs/?cc=tr&sellanguage=en Yukarıdaki link'ten kitabımız Playtime B'nin oyun, şarkı, şarkı sözleri ve ekstra alıştırmalarına ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada B'ye tıklamanız durumunda Playtime B'nin ünite şarkılarına ve şarkı sözlerine ulaşabilirsiniz. Sizlerden ricamız işlemediğimiz ünitelerin şarkılarını dinletmemeniz. Ayrıca derslemizde çok zevk alarak ve eğlenerek dinlediğimiz şarkılarımızın da aşağıda linklerini bulabilirsiniz / 6

7 YAŞ İNGİLİZCE Burcu KAYA & Funda GÖKTEPE İngilizce Öğretmenleri Değerli Velilerimiz; Eylül ve ekim aylarında kitabımızın ilk iki ünitesi olan It's raining'' ve ''Wash, wash, wash'' adlı ünitelerimizi işledik. Bu hikayelerimizde çocuklarımız havanın yağmurlu ve güneşli durumunu, ana renkleri ve yüzümüzün bölümlerini öğrendiler. Kasım ayında kitabımızın ikinci ve üçüncü üniteleri olan ''The Blue Balloon'' ve ''The Red Car'' adlı hikayeleri işleyeceğiz. Bu süreçte, 1) Preposyonlardan up/down (yukarı/aşağı)'ı öğreneceğiz, 2) Yiyeceklerden birthday cake, juice, ice-cream ve grapes'i öğreneceğiz, 3) Oyuncaklardan teddy, scooter, book ve car'ı öğreneceğiz. Ünite şarkılarımız olan ''Happy Birthday'', ''The Red Car'' ve ''Up and Down''ı öğreneceğiz. Up & Down Things go up, then things come down, Up in the air, then down to the ground. Toss a bal lup in the air it goes up and down Throw a sock up in the air it goes up and down Look around and see up down Things go up, then things come down, Up in the air, then down to the ground. Toss a monster in the air it goes up and down Throw a robot in the air it goes up and down Now let go of your balloon and watch it go up Yukarıdaki şarkıya şu linkten ulaşabilirsiniz: Ayrıca ilk ünitemizde öğrendiğimiz ve derslerimizde severek söylediğimiz şarkılara da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Oxford University Press'in bir serisi olan Playtime'ın ünite şarkılarına, oyunlara ve ekstra alıştırmalara da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://elt.oup.com/student/playtime/?cc=tr&sellanguage=en Açılan sayfada 'Melody's Songs' bölümüne tıklıyorsunuz, sayfada kitaplarımız beliriyor. 'Starter' yazısına tıklıyorsunuz ve bu dönem boyunca işleyeceğimiz altı ünitenin mp3 formatındaki ünite şarkılarına erişebiliyorsunuz. Sizlerden ricamız işlemediğimiz ünitelerin şarkılarını dinletmemeniz. Burcu KAYA İngilizce Öretmeni 7

8 6 YAŞ ALMANCA 1.Orange und gelb, Grün und blau, Blau, blau, blau Oh,wie schön! Rosa und rot, Blau, blau, blau. 2. körperteile Die nase (burun) Der mund (ağız) Die augo (göz) Das ohi (kulak) Der Kopf (kafa) Orange und gelb grün und blau Blau, blau, blau Oh, wie schön! Rosa und rot Blau, blau, blau 3. die zohlen Eins- zwei- drei Vier- funf- sechs Figen EROL - Büge KARAKUM Almanca Öğretmenleri YARATICI DRAMA Kazanım: 1-Düzenli bir ev ve düzenli bir odanın önemi üzerine canlandırmalar yapar. Bu haftaki kahramanımız çok dertli. Ödevlerini bir türlü zamanında teslim edemiyor, okula bir türlü vaktinde yetişemiyorlar. Bu sorun çok üzüyor onu. Bizler okul arkadaşları olarak bu duruma seyirci kalamayız. Onu odasında ziyaret edip sorunları çözmeye kararlıyız. Acaba nerede hata yapıyor, biz nasıl yardım edebiliriz? Tüm soruların cevapları atölyemizde... Kazanım: 2 - "Çocuk Atatürk" atölye çalışması uygulanır. Atatürk'ün çocukluk anıları canlandırılır Sınıfımızın duvarında her daim bizi izleyen, kahramanımız Yüce Ata'mız. O da bir zamanlar küçüçük bir çocuktu. Zamanı geriye alıp Ata'mızın çocukluğuna gideceğiz. Bakalım küçük Mustafa bize hangi anılarını anlatacak. Kazanım: 3-Ünlü ressamların resimlerini inceler, seçtiği resmin öyküsünü grup arkadaşları ile canlandırır. Resim yapmayı seviyorum. Duydum ki yaptığı resimlerle bütün dünyada tanınmış insanlar varmış. Hem de bu insanlar yüzyıllar önce yaşamış. Onların hayatlarına, serüvenlerine doğru bir yolculuğa çıkacakmışız bu hafta. Kim bilir belki bir gün ben de onlar gibi dünyaca tanınan bir ressam olurum. Kazanım: 4- "Öğretmenimi severim çünkü..." atölye çalışması uygulanır. Öğretmenim, bu güne kadar sen anlattın, biz dinledik... Bazen hayallerimi süsler büyüyünce senin gibi bir öğretmen olmak. Daha uzun yıllar var önümde, ama öğrendim ki bu hafta küçük bir prova şansım varmış Yaratıcı Drama dersinde. Öğretmen olup oyunlar oynayabilirmişim arkadaşlarımla. Çok heyecanlıyım acaba nasıl birşey öğretmen olmak.. Ebru KANDEMİR Yaratıcı Drama Öğretmeni 8

9 BİLGİSAYAR * Tux Paint programında çizim * Geometrik şekiller * Hayvanlar ve sesleri * Mause hareketleri Sınıf Öğretmeni BALE Bale bilgisi geliştirme, bireysel ve grup olarak hareket etme Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önem hakkında bilgi verilir. Ritm çalışmaları, sınıf noktaları ve dans figürlerinin öğretilmesi Daire, çizgi, galop ve sek sek zıplaması alıştırmalarının yapılması Kol ve ayak pozisyonlarından zıplama, dans koşuları, parmak ucu yürüyüş çalışmaları Ksenia KIZILKAYA Bale Öğretmeni 9

10 GÖRSEL SANATLAR Atatürk Ulu Önder Atatürk hakkında bilgi verildikten sonra getirilen malzemeler yardımıyla grup çalışması halinde afiş yapma. Kullanılacak malzemeler: Renkli fon kartonu-pastel boya-atatürk resimleri. Mevsimler Mevsimlerin belirgin özellikleriyle en sevdiğim mevsim konulu resim çalışması yapma. Kullanılacak malzemeler: Resim kağıdı - suluboya. Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü hakkında bilgi edinme ve sevdikleri bir öğretmenin portresini yapma. Kullanılacak malzemeler: Resim kağıdıpastel boya-kraft kağıdı-renkli simler. Renkler Ana ve ara renkleri tanıma, renk çemberi oluşturma. Kullanılacak malzemeler: Kuru boya-çok amaçlı boya resim kağıdı. İmren ULUDAĞ Görsel Sanatlar Öğretmeni SATRANÇ Bu ay 6 yaş gurubuyla çok eğlenceli ve öğretici zamanlar geçirdik. Yeni başlayan satranç derslerimizde bize küçük bir dinazorumuz eşlik ediyor. Dinazor Chess programıyla devam eden derslerimizde küçük dinazorumuz yeni bilgiler öğrendikçe büyüyor. Kalenin hareketi, filin hareketi, vezirin hareketini öğreniyoruz. Serüvenimiz gelecek aylarda da devam edecek. Her hafta satrancın yeni bir özelliğini öğreniyoruz. Bilgilerimizi arttırıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Satranç dolu günler dileğiyle. Onur UYAN Satranç Öğretmeni 10

11 DOĞUM GÜNLERİ 5-A Arda Mert ERKUL A Zeynep GÜNDOĞAN B Deniz GÜNDOĞAN C Ada TURHAN D Erdem Sarp UYAR Yağız ÖNAL E Zeynep ERSOY G Utku ERTAN Ekin BARUT Önder AKGÜN Ayşe Duru ÖZTÜRK Bade KANDEMİR Ezgi Su ÖZYURT F Nehir ÜYÜKLÜOĞLU Ekim 2013 Eğitim Bülteni 11

12 tr

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ -BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ EKİM ayı bülteni ile merhaba; Oyun temamıza, benim bildiğim oyunlar konulu beyin

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın:

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın: II olsun heyecanına kapılırsın. Var olanları koruma ve sahiplenme duygun gelişir. Sosyal insan a dönüşen varlığının, yararlandığın tarihsel kültürel ve maddi olanakların ürünü olduğu gerçekliğine ulaşırsın.

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında çocuklarımızla birlikte hazırlayacağımız tüm etkinliklerimizi aylık bültenimizden takip edebilirsiniz. Bültenimizde sınıf içerisinde uyguladığımız tüm

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI:2 YIL: 2013 KASIM Her zaman güne oyun etkinliğimizle başladık. Oyun etkinliğimize başlamadan önce, hangi merkezlerde oynamak istediğimizi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III İÇİNDEKİLER Okul Öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerde oyun Öğrenme Merkezlerinde Oyun Sanat Etkinliklerinde Oyun Müzik Etkinliklerinde Oyun Türkçe Etkinliklerinde Oyun

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

KUBAŞIK ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN BEŞ YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBAKIM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

KUBAŞIK ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN BEŞ YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBAKIM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İOÖ-YL-2007-0002 KUBAŞIK ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN BEŞ YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBAKIM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM eğiten kitap 11 Eylül 2013 26 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Ekim 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

MAYIS ayı son bültenimizle ile yeniden merhaba! Bu ayki temalarımız,

MAYIS ayı son bültenimizle ile yeniden merhaba! Bu ayki temalarımız, MAYIS ayı son bültenimizle ile yeniden merhaba! Bu ayki temalarımız, TOHUM Tohum çeşitleri BİTKİLER Nasıl oluşur? o Bölümleri o Nerelerde yetişir? o Büyümek için nelere ihtiyacı vardır? Bu ayki temamızda

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı