Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından Uçan Tasarsız Ağlar (FANETs)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından Uçan Tasarsız Ağlar (FANETs)"

Transkript

1 Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından Uçan Tasarsız Ağlar (FANETs) Nihat AKILLI 1, Şamil TEMEL 2, Levent TOKER 1 1 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir 2 Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı Programı, İzmir Özet: Elektronik ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile mikro-elektromekanik alanındaki ilerlemeler İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojilerinin gelişmesine önayak olmuş, askeri, sivil ve akademik birçok alanda İHA lardan istifade edilmeye başlanmıştır. İHA lar tarafından icra edilmesi beklenen görevlerde, tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak yerine daha küçük boyutlu ve çok sayıda İHA nın bir arada kullanılmasının birçok avantajı bulunmasına rağmen, İHA ların birbirleriyle sürekli ve etkin bir şekilde haberleşmelerinin gerekliliği, yeni yönlendirme ihtiyaçları doğurmuştur. Ayrıca, düğümlerinin hareketliliği, düğümler arası mesafeler ve icra edilen görevlerin niteliği gibi birçok konuda klasik Hareketli Tasarsız Ağlar (HTA lar) dan ayrılan bu ağları, İHA ların gökyüzünde oluşturduğu merkezi altyapı içermeyen ağlar olarak tanımlanan Uçan Tasarsız Ağlar (UTA) olarak ele almak daha uygun olacaktır. Bu çalışmada, çoklu bir İHA sisteminde ağ katmanı yönlendirme işleminin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan temel gereksinimler ile UTA lar için geliştirilecek yönlendirme protokollerinin sahip olması gerektiği değerlendirilen temel özellikler açıklanmıştır. Anahtar Sözcükler: Uçan Tasarsız Ağlar (UTA lar), Hareketli Tasarsız Ağlar (HTA lar), Yönlendirme Protokolü, İnsansız Hava Aracı (İHA). Abstract: Advances in electronic and communication technologies with microelectromechanical improvements facilitated the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technologies and UAVs have widely used in military, civilian and academical applications. Although using multiple and small UAVs instead of one large UAV have many advantages, effective coordination and collaboration needs between UAVs comes up with new routing challenges. Also node mobility, node distances and mission differences between classical Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs) and infrastructure less UAV networks require a new network family definition: Flying Ad-Hoc Networks (FANETs). In this study, basic requirements of FANET routing issues and bases of communication needs in a multi UAV system are explained. Keywords: Flying Ad-Hoc Networks (FANETs), Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs), Routing Protocols, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) discussed.

2 1. Giriş İçerisinde insan bulunmayan ve çoğunlukla otonom olarak hareket edebilen İnsansız Hava Araçları (İHA), elektronik ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile mikro-elektromekanik alanındaki ilerlemeler neticesinde askeri, sivil ve akademik birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır İHA lar, sivil alanda deprem, sel, yangın, volkan patlaması gibi doğal afetlerin gözlemlenmesi ve hasar tespit çalışmaları, atmosfer çalışmaları, hava durumu tahmini, arazi haritası çıkarılması, taşıt trafik yoğunluğunun tespit edilmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Askeri alanda ise; keşif, istihbarat ve gözetleme görevleri, tehlikeli bölgelerin izlenmesi, hedef tanıma ve takip, yük taşıma, sınır izleme gibi birçok görevde İHA lardan yararlanılmaktadır [1]. Tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak yerine daha küçük boyutlu ve çok sayıda İHA nın bir arada kullanılmasının sağladığı birçok yararın yanı sıra, İHA ların birbirleriyle sürekli ve etkin bir şekilde haberleşmelerine imkân sağlayacak ağ gereksinimlerine ihtiyaç doğurması, bu ağları yeni bir mobil ağ türü olarak ele almayı gerekli kılmıştır. Bildirinin ikinci bölümde İHA ların bir arada kullanılmasının öneminden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde klasik Hareketli Tasarsız Ağlar ile İHA ağlarının farklılıkları ve benzerlikleri ele alınmış olup dördüncü ve beşinci bölümlerde ise bu ağlarda yönlendirme ihtiyaçları ve bu ağların karakteristikleri karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Son bölümde ise bundan sonraki çalışmalarda yapılabilecekler ele alınarak çalışma tamamlanmıştır. 2) İnsansız Hava Araçlarının Bir Arada Kullanımı İHA lar tarafından icra edilmesi beklenen görevlerde, tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak yerine daha küçük boyutlu ve çok sayıda İHA nın bir arada kullanılmasının çeşitli avantajları vardır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir [2]: Büyük ve pahalı donanımlar kullanmak yerine küçük ve maliyeti daha az donanımların tercih edilmesiyle bakım ve idame masrafları daha düşük olacaktır. Birden fazla küçük İHA nın ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde konumlanmasıyla, kapsanması beklenen toplam alan ihtiyaca göre artırılabilecek olup ölçeklenebilirlik açısından daha esnek bir çözüm ortaya koyulmasına olanak sağlanacaktır. Birden çok İHA nın aynı anda görev yapmasıyla görevlerin daha kısa sürelerde icra edilebilmesi sağlanacaktır. Görev esnasında herhangi bir İHA nın görevini icra etmesine engel olacak bir durumla karşılaşıldığında diğer İHA lar ile görevin devam etmesi ve başarıyla tamamlanması sağlanabilecektir. Ancak, söz konusu avantajların yanında, çok sayıda İHA nın bir arada kullanılması durumunda, İHA ların birbirleriyle sürekli ve etkin bir şekilde haberleşmelerine imkân sağlayan yeni ağ protokollerine ihtiyaç duyulmaktadır [3]. 3) Hareketli Tasarsız Ağlar (HTA lar) ve Uçan Tasarsız Ağlar (UTA lar) HTA lar, (Mobile Ad-hoc Networks,

3 MANETs) önceden tanımlanmış altyapı veya merkezi bir kontrol sistemi olmaksızın, rastgele ya da belirli bir rotada hareket eden düğümlerin oluşturduğu ağdır. Bu ağlar günümüzde, ticari ve askeri birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. İHA ların gökyüzünde oluşturduğu merkezi altyapı içermeyen ağlar ise FANET (Flying Ad hoc Network) olarak adlandırılmaktadır [1]. Bu çalışmada, FANET ler için Uçan Tasarsız Ağ (UTA) adı kullanılmıştır [4]. Şekil 1 de örnek bir UTA uygulama senaryosu gösterilmiştir. Düğümlerin Hareketliliği: Hıza bağlı olarak UTA larda yer alan düğümlerin ağ topolojileri HTA lara oranla çok daha hızlı bir şekilde değişmektedir. Görev Niteliği: UTA larda düğümler planlı ve çok daha hassas görevleri yerine getirirler. Bundan dolayı UTA larda düğümleri oluşturan elemanların fiziksel, elektronik ve mekanik özelliklerinin çok daha güvenilir ve uzun ömürlü olması beklenir. Düğümlerin Yoğunluğu: UTA larda düğümler arası mesafeler HTA lara göre çok daha fazladır. Her hangi bir çarpışmayı önlemek için UTA düğümleri birbirlerinden kaçınmak zorundadır. UTA ların karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir [1,2]: Düğümlerin yüksek hızlarda hareket etmeleri (10-60 m/sn) Şekil 1- Örnek UTA Uygulama Senaryosu [5] UTA ları, HTA ların bir alt kümesi olarak değerlendirmek mümkün olsa da UTA ların kendine özgü ihtiyaçlarından dolayı yeni tür bir mobil ağ çeşidi olarak değerlendirmek daha uygun olacaktır. UTA ların klasik HTA lardan bazı farklılıkları aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir [1]: Hareketlilik Modelleri: UTA larda düğümler (İHA lar), HTA lara göre çok daha hızlı ve hareketlidirler. HTA larda hız olarak genellikle insanların yürüme hızı ve araçların hızları referans alınırken, UTA larda çok daha yüksek hızlarda gökyüzünde uçan İHA ların hızı esas alınmaktadır. Bu durum UTA ların hareketlilik modellerini HTA lardan ayırmaktadır. Düğüm sayısının sınırlı olması (2-20 adet) Tüm düğümlerin üzerinde GPS ünitelerinin bulunması ve düğümler arasında konum paylaşımı İletişim kapsama alanının geniş olması ihtiyacı Sağlam ve güvenilir bir haberleşme altyapısı ihtiyacı UTA ların bazı uygulama alanları şunlardır [1,2]: İHA Görevlerinde Ölçeklenebilirliğin Arttırılması: İHA lar arasında altyapılı bir ağ iletişimi (infrastructure communication) kurulduğu durumlarda görev alanı altyapının kapsama alanı ile sınırlı olacaktır. Çünkü İHA lar iletişim için söz konusu altyapıya dolayısı ile tek

4 bir alıcı noktaya bağlı kalmak zorundadır. Ancak UTA lar sayesinde İHA lar arasında bir iletişim ağı kurulmasıyla sadece bazı İHA ların altyapı merkezinin kapsama alanında kalmasıyla görev alanının oldukça genişlemesi mümkün olacaktır. Şekil 2 de bu durum görsel olarak anlatılmıştır. Şekil 2- UTA lar ile Ölçeklenebilirliğin Arttırılması [1] İHA Sistemleri Arası Güvenli İletişim Sağlanması: İHA sistemlerinin genellikle oldukça dinamik bir çevrede görev yapmaları gerekir. Bu durum, görev esnasında hava şartlarındaki değişimler ya da coğrafi engeller gibi başlangıç şartlarının değişmesine sebep olabilir. Eğer İHA lar arasında bu değişime ayak uydurabilecek bir ağ yapısı bulunmazsa görevin icrasında engeller ortaya çıkacaktır [3]. Bu durum Şekil 3 te gösterilmiştir. Şekil 3- Görev Esnasında Başlangıç Şartlarının Değişmesi [1] Bugüne kadar HTA lar için geliştirilmiş çok çeşitli yönlendirme protokolleri bulunmaktadır. Yönlendirme protokollerinin ortak amacı kaynak ile hedef düğümler arasındaki en etkin yolu tespit ederek bu yolun iletişim amaçlı kullanılmasının ve bu yolun iletişim süreci boyunca idame ettirilmesinin sağlanmasıdır. 4) HTA larda Yönlendirme HTA lar için yönlendirme algoritmaları temelde dört ana kategoride sınıflandırılabilirler: Proaktif (Tabloya Dayalı), Reaktif (İsteğe Bağlı) Hibrit Yönlendirme Algoritmaları ve Konum Tabanlı Yönlendirme Algoritmaları: Proaktif (Tabloya Dayalı) Yönlendirme Algoritmaları: Tüm kaynak ve hedef düğümleri arasında mümkün olan rotaların ihtiyaç duyulmaksızın önceden belirlenerek, belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu rotaların yönlendirme tablosunda tutulması esası üzerine kuruludurlar. En belirgin özellikleri, ağ topolojisinde herhangi bir değişme olmasa bile tablo güncelleme mesajları göndermeye devam etmeleridir. Bu durum, çok fazla düğüm içeren HTA lar için ilave paket yükü oluşturacaktır. Proaktif yönlendirme algoritmalarına, OLSR (Optimized Link State Routing) ve DSDV (Destination Sequence Distance Vector) protokolleri örnek olarak verilebilir [6]. Reaktif (İsteğe Bağlı) Yönlendirme Algoritmaları: Proaktif yönlendirme algoritmalarının aksine, düğümler arası rota bilgilerinin sadece gerekli olduğunda oluşturulması esasına dayanır. Yani düğümlerden herhangi biri ağdaki diğer bir düğüme bir paket göndermek istediğinde mevcut rotalar oluşturulur. Bu tür algoritmaların en belirgin dezavantajı ihtiyaç halinde rota oluşturmanın sebep olacağı zaman gecikmeleridir. Bu tür protokollere, AODV (Ad Hoc On Demand Distance

5 Vector Routing) ve DSR (Dynamic Source Routing) örnek olarak verilebilir [6]. Hibrit Yönlendirme Algoritmaları: Bu yaklaşım proaktif ve reaktif yaklaşımların avantajlarını bir arada kullanmayı amaçlar. Temelde belli bir düğüm atlama sayısı ile erişilebilecek düğümler için proaktif, diğer düğümler için reaktif yaklaşım sergileme esasına dayanırlar. Bu tür protokollere ZRP (Zone Routing Protocol) örnek olarak verilebilir [6]. Konum Tabanlı Yönlendirme Algoritmaları: Proaktif ve reaktif protokollerin belirgin özelliklerini içermelerinin yanı sıra, düğümlerin yerlerinin belirlenmesinde GPS (Global Positioning System) kullanırlar. GPS, enlem, boylam ve yükseklik bilgilerini sağlamanın yanı sıra düşük maliyetli olduğundan dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır [7]. Bu kapsamdaki protokollere, GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing) örnek olarak verilebilir [6]. 5) UTA larda Yönlendirme İHA sistemlerinin karmaşık görevleri etkin şekilde icra edebilmeleri için İHA ların birbirleri ile etkin şekilde haberleşme olanaklarının olması gerekir. Ancak literatürde UTA lar için önerilen yönlendirme protokolü çalışmaları oldukça azdır [3]. Bunun başlıca sebepleri; UTA ların çok yeni olması, dünyada sadece sayılı ülkelerin İHA teknolojisine sahip olması, protokolleri tasarım işlemlerinin İHA ların uçuş dinamikleri gereği oldukça karmaşık olmasıdır. İHA ların yüksek hız ve hareketliliğe sahip olmaları ve İHA lar arası mesafenin mümkün olduğunca fazla olmasının amaçlanması mevcut yönlendirme protokollerinin kullanılmasını zorlaştırmaktadır. UTA larda yönlendirme üzerine yapılmış çok fazla çalışma bulunmamaktadır. UTA ların HTA lardan ayrılan yönlerini karşılayabilecek HTA yönlendirme protokollerinin performansları araştırmaya açık alanlardır [1]. Aynı zamanda, UTA lar için önerilen Ortam Erişim Kontrolü (Medium Access Control, MAC) protokolleri de sınırlı sayıdadır [8-11]. Geliştirilecek yeni yönlendirme protokolleriyle ya da mevcut protokoller üzerinde gerçekleştirilecek modifikasyonlarla iyileştirmelere ihtiyaç olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çoklu bir İHA sisteminde yönlendirme işleminin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki gereksinimlerin sağlanması ve UTA lar için geliştirilecek yönlendirme protokollerinin alttaki temel özelliklere sahip olması gerektiği değerlendirilmektedir: Rota Bulma (Route Discovery): Hâlihazırda kullanılmakta olan HTA protokollerinde çoğunlukla, komşu düğümlerin mevcut durumlarının tayin edilmesi işlemi önemli yer teşkil eder. Örneğin, reaktif yönlendirme protokollerinde bu işlem kaynak düğüm tarafından bir hedef düğüme bir paket gönderilmek istendiğinde ve hedef düğüme ait geçerli bir yolun mevcut kaynak düğüm tablosunda bulunmaması durumunda kaynak düğümün bir RREQ (Route Request) paketi yayınlamasıyla (broadcast)

6 gerçekleşir. Eğer RREQ paketi hedef düğüme ulaşmış ise hedef düğüm geriye bir RREP (Route Reply) paketi yollar. Aradaki düğümler ise aynı RREQ paketlerini tekrardan yayınlarlar. Böylelikle kaynaktan hedefe bir yol tesis edilmiş olur. Bu işlem taşma (flooding) olarak da adlandırılır [12]. Proaktif protokollerde ise reaktif protokollerde istek anında gerçekleşen rota bulma işlemi periyodik olarak gerçekleştiğinden bir paket gönderimi için tekrar rota bulma işleminin gerçekleştirilmesine gerek yoktur ancak, bu durumda da ağdaki periyodik rota bulma paketleri sisteme ilave yük getirecektir. UTA larda ise düğümlerin yüksek hareketliliğinden dolayı hem rotanın gecikme olmaksızın belirlenmesine hem de ağda mümkün olduğunca ek paket yükünün az tutulması oldukça önemlidir. Rota Bakımı (Route Maintanence): İstenilen paketin hedefe ulaşmadığı tespit edildiğinde yeniden rota bulunması için rota bakım işleminin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi gerekir. Yüksek hızın neden olduğu anlık topoloji değişiklikleri ihtiva eden hareketlilik modeline sahip UTA lar için rota bakımı işleminin sıklığı klasik HTA lardan daha fazla olmalıdır. Etkin İletişim Mesafe ve Kanalı: Fiziksel Katman ve Ortam Erişim Katmanı tarafından yeterli etkin iletişim mesafe kanalının temin edilmesi gerekir. Çünkü UTA larda düğümler arası mesafe HTA lara oranla daha fazla olduğu için rota bakımı gerekliliğinin az olması ve kaynaktan hedefe düğüm atlama sayısının minimum tutulması beklenir. Bu durumda yönlü antenlerin (directional antenna) kullanımının etkin iletişim mesafesini artırırken rota belirlemede düğüm atlama sayısını azaltacağı göz önüne alındığında [8,13] UTA larda yönlendirme işleminin servis kalitesine (QoS) katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Konum Tespiti: Klasik HTA larda keşif paketleri çoğunlukla ağ servis kalitesi gereksinimleri için yeterli olsa da, UTA larda düğümlerin konum bilgisinin rota bulma ve rota bakım işlemlerinde gerekli olacağı değerlendirilmektedir. Genellikle klasik her-yöne (omni-directional) antenlerin kullanıldığı HTA lardan farklı olarak UTA larda yönlü antenlerin kullanılması fikri ön plana çıkmaktadır. Böylelikle konum tespiti işleminin ortam erişim katmanında gerçekleştirileceği varsayılabilir. Bu durumun UTA lar için hazırlanacak yeni yönlendirme protokolleri için bir avantaj olacağı değerlendirilmektedir [14]. 6) Sonuç Tek ve büyük bir İHA sistemi kullanmak yerine daha küçük boyutlu ve çok sayıda İHA nın bir arada kullanılmasının sağladığı yararların yanı sıra, İHA ların birbirleriyle sürekli ve etkin bir şekilde haberleşmelerine imkân sağlayacak ağ gereksinimlerine olan ihtiyaç UTA ların yeni bir ağ türü olarak ele alınması sonucunu doğurmuştur. UTA lar için uygun yönlendirme protokollerinin geliştirilmesi henüz yeteri kadar araştırılmamış ve geliştirilmeyi bekleyen bir alandır. Bu çalışma kapsamında UTA lar için geliştirilecek yönlendirme protokollerinin temel tasarım ihtiyaçları değerlendirilmiştir.

7 7) Kaynaklar [1] Bekmezci, I., Sahingoz, O.K., ve Temel, S., Flying Ad-Hoc Networks (FANETs): A Survey, Ad Hoc Networks, Volume 11, Issue 3, May. 2013, sf [2] Sahingoz, O.K., Networking Models in Flying Ad-Hoc Networks (FANETs): Concepts and Challenges, J. Intell. Robotics Syst. 74, 1-2 (Nisan 2014), sf [3] Shah, B., Kim, K., A Survey on Three Dimensional Wireless Ad Hoc and Sensor Networks, International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2014, sf 20, [4] Bekmezci, I., Eralkan, E., Heterojen Uçan Tasarsız Ağlar için Dinamik Ortamlarda Ağ Bağlılığını Koruyan Merkezi Olmayan Görev Planlama Stratejileri, , Devam Eden Doktora Tezi. [5] Oren, A., Temel, S., İnsansız Hava Araçları Ağlarında (FANET) Ortalama Ağ Gecikmesi ve Operatör Kapasitesine Etkisi, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014, sf [6] Boukerche, A., Turgut, B. and Aydin, N., Routing Protocols in Ad Hoc Networks: A Survey, Computer Networks, 55(13), sf , Eyl [7] Ramasamy, D., Madhow, U., Scalable and Efficient Geographic Routing in Mobile Ad Hoc Wireless Networks, IEEE Transactions on Signal Processing, Nis [8] Alshbatat, A.I.; Dong, L.;, Adaptive MAC Protocol for UAV Communication Networks Using Directional Antennas, Networking, Sensing and Control (ICNSC), 2010 International Conference. [9] D. L. Gu, H. Ly, X. Hong, M. Gerla, G. Pei, and Y.-Z. Lee, C-ICAMA, A Centralized İntelligent Channel Assigned Multiple Access For Multilayer Ad-Hoc Wireless Networks with UAVs, in Proc. IEEE WCNC 00, (Chicago, IL), [10] J. Li, Z. Wei, Y. Zhou, M. Deziel, L. Lamont, F.R. Yu, A Token-Based Connectivity Update Scheme for Unmanned Aerial Vehicle Ad Hoc Networks, in IEEE Int. Conference on Comm. (ICC 2012), Haz [11] Y. Cai, F. R. Yu, J. Li, Y. Zhou, L. Lamont, "Medium Access Control for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Adhoc Networks with Full-duplex Radios and Multi-packet Reception Capability," IEEE Transactions on Vehicular Technology, [12] C.E. Perkins, E.M. Royer, S.R. Das, M.K. Marina Performance Comparison of Two On-Demand Routing Protocols for Ad Hoc Networks, IEEE Pers. Commun., 8 (1) (2001), sf [13] Gossain, H., Joshi, T. and Cordeiro, C.M, DRP: An Efficient Directional Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 17, No. 12, Ara [14] Temel, S., Bekmezci I., Scalability Analysis of Flying Ad Hoc Networks (FANETs): A Directional Antenna Approach, Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2013, Haz. 2013, sf. 461, 465

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ Yonca Bayrakdar Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yonca.bayrakdar@ege.edu.tr Kasım Sinan Yıldırım

Detaylı

ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA. VoIP BAŞARIMI

ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA. VoIP BAŞARIMI ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA VoIP BAŞARIMI Suzan BAYHAN, Gürkan GÜR ve Fatih ALAGÖZ NETLAB, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, TÜRKİYE {bayhan, gurgurka, alagoz}@boun.edu.tr

Detaylı

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME Tuğba BEŞİR, Zeynep GÜRKAŞ AYDIN, A.Halim ZAİM, M.Ali AYDIN İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü,İstanbul t.besir@istanbul.edu.tr, zeynepg@istanbul.edu.tr,

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI DİNAMİK ÇÖZÜM METOTLARI VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Cihan ERCAN 1, Cevriye GENCER 2

İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI DİNAMİK ÇÖZÜM METOTLARI VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Cihan ERCAN 1, Cevriye GENCER 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.2, 2013 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.1, n.2, 2013 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI DİNAMİK ÇÖZÜM METOTLARI VE LİTERATÜR

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

Kablosuz Örgü Ağlarda Verimlilik Analizi ve Çözüm Önerileri

Kablosuz Örgü Ağlarda Verimlilik Analizi ve Çözüm Önerileri BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERGĠSĠ, CĠLT: 4, SAYI: 3, EYLÜL 2011 1 Kablosuz Örgü Ağlarda Verimlilik Analizi ve Çözüm Önerileri Ramazan KOCAOĞLU 1, M. Ali AKCAYOL 2 1 Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, Gazi

Detaylı

Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama. Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET

Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama. Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET Gezgin ad hoc alar, sabit bir alt yapıyı gerektirmeyen, ortam koullarına hızla ve ön hazırlıksız kendi kendini uyarlayarak hizmet

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet

Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet Gül Fatma Türker 1, Akif Kutlu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 3D modelleme Vüsal RÜSTEMOV Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi,

Detaylı

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 2 0 13 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN: DOÇ.

Detaylı

Mobil Tasarsız Ağlarda Saldırı Tespiti

Mobil Tasarsız Ağlarda Saldırı Tespiti Mobil Tasarsız Ağlarda Saldırı Tespiti Sevil Şen 1 John A. Clark 2 1,2 Department of Computer Science, University of York, York, UK 1 e-posta: ssen@cs.york.ac.uk 2 e-posta: jac@cs.york.ac.uk Özetçe In

Detaylı

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Ayhan AKBAL Fırat Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü ayhanakbal@gmail.com Hasan. H. BALIK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

23. Uydusal Sinyali Veri Mesajı

23. Uydusal Sinyali Veri Mesajı Uydusal uygulamalarından önce bu problem çözülmelidir. Bu problemin üstesinden gelmek için sinyal tasarımı üzerinde değişikliklere gidilmesi gerekir. 2.2. Yakinlik-uzaklik Problemi Çözümleri Yakmlık-uzaklık

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK Ercan REİSOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgi Teknolojileri Programı Ocak, 2008 İSTANBUL T.C.

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

USMOS 2005 BİRİNCİ ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI BİLDİRİ KİTABI Genelkurmay Başkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ODTÜ-TSK MODSİMMER 2-3 HAZİRAN 2005 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ Radosveta Sokullu, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, Ege Üniversitesi IZMIR, TÜRKİYE rsokullu@bronova.ege.edu.tr Engin Karatepe, Mühendislik

Detaylı

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar Mustafa Alkan 1, Müberra Güngör 2 Gökhan Evren 3 malkan@tk.gov.tr mgungor@tk.gov.tr gevren@tk.gov.tr Özet: İnternet

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler

Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler Gül Deliorman, Özgü Can, Emine Sezer, Okan Bursa Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bornova-İzmir

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı