sorular - sorular - sorular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sorular - sorular - sorular"

Transkript

1 sorular - sorular - sorular Birisi size ödül olarak verilen yarış bisikletiniz için 500YTL teklif ediyor, siz de uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorsunuz. Alıcı, banka hesabını kontrol ettikten sonra teklifini 450YTL ye indiriyor ve ancak bu kadar para çıkarabileceğini söylüyor. Bu bir taktik olabilir mi?

2 sorular - sorular - sorular Askere yeni gittiniz. Başka erlerle birlikte zorlu savaş koşullarında hayatta kalma tekniklerinin kullanımında yetişmiş bir subaydan şaşırtıcı bir konuşma dinliyorsunuz. Sizden, başka şeylerin yanısıra kızarmış çekirge yemenizi istiyor: Bu durumu gerçekmiş gibi hayal etmeye çalışın. Biliyorsunuz bir gün hayatınızı kurtarmak için yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlk andaki tepkinize rağmen, gider yersiniz. Subayın sunumu sıcak/arkadaşça olduğunda veya soğuk/uzak olduğunda sonuçta lezzetten daha fazla mı hoşlanırsınız?

3 Tutumları Değiştirme İKNA

4 TUTUM-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ Tartışmalar Tutum-davranış zıt ise en iyisi tutum kavramını terketmek mi? HAYIR Tutum-davranış zıtlığı tutum değişimi ile ilişkili bir süreç.

5 TUTUM-DAVRANIŞ Tartışmalar Tutum değişimi konusuna iki genel yaklaşımdan sözedebiliriz: 1. Alıcının önce fikrini sonra davranışını değiştirmek 2. Kişinin tutumuna zıt bir davranışta aktif olarak bulunması ile tutum değişimi

6 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Önce tutum mu yoksa davranış mı değişmeli? Önce tutum sonra davranış değişebilir. Yakalşık 50 yıldan beri sosyal bilimcilerin ilgi alanında. Carl Hovland II. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında propagandanın etkileri Savaş sonrası Yale ünv. de Communication and Persuasion kitabı, Hovland ve Ark Yale yaklaşımı

7 Mesaj özellikleri Savların sırası Tek yönlü/iki yönlü Başvuru türleri Açık/gizli sonuç Dikkat Tutum değişimi Kanaat değişimi Kaynak özellikleri İnanılırlık Uzmanlık/saygınlık Güvenirlik Hoşlanma/beğenme Statü Irk Dinleyici özellikleri İkna edilebilirlik Başlangıç pozisyonu Zeka Benlik saygısı Kişilik Anlama Kabul Algılama değişimi Duygu değişimi Eylem değişimi İletişim ve iknaya Yale yaklaşımı (Janis ve Hovland, 1959)

8 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Yale Yaklaşımı İnsanlar ikna edici mesaja niçin dikkat eder, hatırlar ve kabul eder? Mesajı gönderen Mesaj içeriği Alıcının özellikleri incelenmeli

9 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Kim, kime, hangi etki ile ne söylüyor? 4 Değişken İletişimci ya da kaynak (kim) İletişim ya da mesaj (ne) Dinleyici (kime) İletişimin içinde yeraldığı bağlam 4 adım Dikkat Anlama Kabul - Hatırlama

10 İKNA EDİCİ İLETİŞİM İkna zincirinde üç halka: İletişimci İnanılırlık Mesaj Tekrarın etkileri Korku uyandıran mesajlar Duygulara karşılık gerçekler Araç ve mesaj Dinleyici

11 İKNA EDİCİ İLETİŞİM İLETİŞİMCİ Etkililik için İyi bir uzman + Fiziksel görünüşü iyi + Geniş kişilerarası ve sözlü iletişim becerisi SAYGI Kaynağın İnanılırlığı Çekicilik Hoşlanılma Benzerlik Görüş uyuşmazlığının derecesi Kuşkusuz hangi hedefe, hangi araçla mesaj gönderildiği önemli!

12 İKNA EDİCİ İLETİŞİM MESAJ Tekrarın etkileri Reklamlar için en iyi sıklık haftada 2-3 kez Aşinalığın artması Korku uyandıran mesajlar Duygulara karşılık gerçekler Ürünün nitelikleri X uyandırdığı duygular İletişim aracı ve mesaj Yazılı, radyo, T.V. Mesajın çerçevelenmesi

13 Tutum değişiminin miktarı Korkuda artış Tutum değişiminin miktarı korkunun yükselmesinin fonksiyonu olarak değişir.

14 Kanaat değişiminin miktarı (15 li ölçek) Yazılı Kaset (sesli) Video Kolay Çeyrek 2. Zor Çeyrek Mesajın zorluğu Kaynak türü ve mesaj zorluğunun kanaat değişimi üzerindeki etkisi

15 İKNA EDİCİ İLETİŞİM DİNLEYİCİ Benlik saygısının düşük ya da yüksek olması B.S. ikna ilişkisi çan eğrisi şeklindedir. B.S. Orta düzeyde ise daha kolay ikna olur. Cinsiyet Kadınlar daha kolay (mı) ikna olur? Kaynak kadın ise erkekler daha çok etkilenir, erkek ise fark yok. Kaynağın, dinleyicinin cinsiyeti, içeriğin stereotipik olma düzeyi, konu v.b. etkiyi değiştirir.

16 Bireysel farklılıklar Yaş Tam görüş birliği yok. Yaştan çok «değişime açıklık» daha belirleyici Diğer değişkenler Önsel inançlar Doğrulamama yanlılığı Bilişsel yanlılıklar

17 İkili ikna süreci 2 model ile incelenmekte İkili süreç modeli (Elaboration-Likelihood Model, ELM) (Petty and Cacioppo, 1986) Mesajı alan kişi, ya mesajı dikkatle inceleyerek düşünür, değerlendirir ve ona göre davranır. (merkezi rota) Ya da mesaj üstünkörü bir dikkat yöneltir ve yüzeyesel özelliklere göre davranışta bulunur. (çevresel rota)

18 İkna mesajı İkili süreç modeli Çok alakalı Merkezi rota Titizlikle işleme İkna edici görüşlerin niteliğine bağlı T.D. Az alakalı Çevresel rota Yüzeysel işleme İkna etmeye ilişkin ipuçlarına bağlı T.D.

19 Kestirme-sistematik ikna modeli (Heuristic-systematic model, HSM, Chaiken, 1980 ler) İkna edici iletişimin tutum değişimi yaratması için iki yol vardır. İnsanlar, ya tezleri layığıyla işler sistematik işleme ya da «uzmanlar her zaman haklıdır» gibi zihinsel kestirmeler kullanır kestirmeli işleme

20 Özetle, ikili ikna sürecinde insanlar ya mesaja tam olarak dikkat eder ve ayrıntılı bir şekilde içeriği işler (ELM merkezi rota, HSM sistematik işleme) ya da dikkatleri daha dağınıktır ve tam bilişsel cimri gibi davranırlar (ELM çevresel rota, HSM kestirmeli işleme)

21 RIZA (Razı olma): Kişilerarası etki Konformite grubun birey üzerindeki etkisini ifade etmek için kullanılır. Rıza, başka birisinin ricasına karşı kişinin verdiği kabul yönündeki davranışsal tepki.

22 Rızayı arttırma taktikleri Kendini sevdirme Karşılıklılık ilkesi Çoklu rica taktikleri Kapıya ayak koyma (el alıp kola kapma) Kapıyı yüzüne kapattırma Oltaya taktırma

23 Eylemli araştırma (Lewin, 1943) Tutumları değiştirilecek kişiler pasif değil, aktif ve eylem süreci içinde yer alırlarsa T.D. olasılığı daha yüksek olur. Sakatat yedirme çalışmaları 2 koşul 1. Sakatatın nasıl pişirileceği ve servis edileceği konusunda deneklerin kendi aralarında tartışmaları, 2. Bu tür yiyeceklerin hazırlanması içerikli konferans dinleme Sonuç: Yeme yönünde T.D. 1. Koşulda %32, 2. Koşulda %3 Tutuma zıt bir eylemde yer alma TD yaratır.

24 Tutum-davranış uyumsuzluğu BİLİŞSEL ÇELİŞKİ KURAMI (Festinger, 1957) İki veya daha fazla bilişten biri diğeri ile uyuşmuyorsa ya da tersini gerektiriyorsa çelişkilidir. Önem x Çelişen bilişlerin sayısı Çelişki = Önem x Uyuşan bilişlerin sayısı Çelişki bireyde psikolojik bir gerilim yaratır. Bu durumda birey çelişkiden kurtulmaya çalışır.

25 BİLİŞSEL ÇELİŞKİ KURAMI Çelişki çözümü için ne yaparız? Çelişen bilişlerin sayısı azaltılır. Uyuşan bilişlerin sayısı arttırılır. Önemi azaltabiliriz. Çelişki istenmediği için seçici açıklık etkisi yaratır.

26 BİLİŞSEL ÇELİŞKİ KURAMI Karar sonrası bilişsel çelişki «Her seçim bir vazgeçmedir!» Her karardan sonra bir bilişsel çelişki yaşarız. Olmuş bir davranış ve buna ters bir tutumun yarattığı tutarsızlık... marka televizyon aldım İyi yaptım.

27 BİLİŞSEL ÇELİŞKİ KURAMI Zoraki kabul ya da davranışa gerekçe bulma Festinger ve Carlsmith (1959) çalışması Yalan söylemeniz için 1$ verildiğinde mi yoksa 20 $ verildiğinde mi söylediğiniz yalana siz de inanırsınız? Gerçek tutuma ters davranış için açıkça zorlayıcı bir dış neden bulunamıyorsa tutum değişimi yaşanır.

28 Ne kadar zevkli? Bilişsel çelişki Kontrol (sadece görev) 1$ ödeme 20$ ödeme

29 Zoraki kabul ve tutum değişimi Askeri okul öğrencilerine çekirge yedirme deneyi (Zimbardo ve ark., 1977) Çekirge yeme emri veren subayın davranışı manipüle edilir. 2 deney grubu: 1.Subay güleryüzlü, informel, yumuşak başlı, 2. Soğuk, resmi ve sert Beklenti: 1. grupta deneklerin davranışlarını haklı çıkaracakları bir dış neden açıkça var. Ama 2. koşulda Deneklerin yaklaşık %50 si yarım tabak çekirge yemişler. 2. grupta bilişsel çelişki yüksek (TD yüksek). «Hmmm. çekirge lezzetliymiş!»

30 Serbest seçim Bilişsel çelişkiden kaçınma çabası, serbest seçim durumunda karar verdikten sonra rahatlama durumunda da görülür. Bireyin kendi seçimine olan güveni artar.

31 Bilişsel çelişkinin dolaylı yoldan azaltılması Kendini Olumlama Kuramı (Steele, 1998) Benliğin bir alanında sıkıntı yaşanırsa, başka bir alanda kendinize olumlu yanlar atfederek sıkıntıyı gidermeye çalışırsınız. «İyi bir iş kadını değilsem de iyi bir anneyim»

32 Bilişsel çelişki için alternatif açıklamalar Kendini algılama kuramı (Bem, 1972) Gözden geçirilmiş bilişsel çelişki modeli (Cooper ve Fazio, 1984) Tutma zıt bir davranışta yer alırsak ve bu davr. Kabul edilebilir sınırlar içindeyse bu durumu en iyi Kendini algılama kuramı açıklar Eğer davr. Kabul edilebilir sınırları aşmışsa bu durumu en iyi bilişsel çelişki kuramı açıklar.

33 Gruplararası tutumların değişmesi Temasın etkisi Araştırma sonuçları tutarlı değil. Temas sonucu olumlu yönde de olumsuz yönde de tutum değişimi olabilir. Hiç etkisi olmayabilir.

34 Tutum değiştirmeme Tepkime (reactance, Brehm, 1966) İkna etmeye çalışanın asıl niyetinin başka olduğu düşünülünce Ön uyarı «Birileri sizi etkilemeye çalışacak!» Aşılama Düşük dozlarla süregiden bir ikna sürecine yavaş yavaş bir savunma geliştirme Tutumun gücünün etkisi

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

SOSYAL ETKĠ. Uyma (Conformity)

SOSYAL ETKĠ. Uyma (Conformity) SOSYAL ETKĠ Uyma (Conformity) Sosyal etki deneyleri Sherif Grup normunun oluşması deneyi (1935; 1936) Asch Uyma deneyi (1951; 1952) Milgram İtaat deneyi (1965) Grup normunun oluşması deneyi Sherif, 1935;

Detaylı

Karar Analizi 1. Hafta

Karar Analizi 1. Hafta 1 Karar Analizi 1. Hafta Karar verme, alternatifler arasından seçim yapmaktır. Karar verme, karar vericinin karşı karşıya bulunduğu durumlarda, bunlar arasından kendi amaçlarına en uygun, kendisince belirlenmiş

Detaylı

Aldım, Verdim; Ben Seni Yendim. Müzakere-Pazarlık ve İkna Becerileri

Aldım, Verdim; Ben Seni Yendim. Müzakere-Pazarlık ve İkna Becerileri Aldım, Verdim; Ben Seni Yendim Müzakere-Pazarlık ve İkna Becerileri İlker Kaldı 05.05.2012 MÜZAKERE VE İKNA BECERİLERİ I GİRİŞ Hayat, herkesin birbiriyle müzakere ettiği bir görüşme masasıdır. Her an,

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimine Hoş Geldiniz TRABZON PINAR ÖŞME PSİKOLOG

Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimine Hoş Geldiniz TRABZON PINAR ÖŞME PSİKOLOG Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimine Hoş Geldiniz TRABZON PINAR ÖŞME PSİKOLOG Eğitimin Amacı Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak Çalışmalara

Detaylı

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ351-PSİ362

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ351-PSİ362 GRUP SÜREÇLERİ ??? Bir insan topluluğu ne zaman bir grup haline gelir? Verilen görevleri bir dinleyici önünde mi yoksa yalnızken mi daha iyi yaparız? ??? Gruplar bireylerden daha çok mu ya da daha iyi

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ. Motivasyon. Motivasyon teorileri MOTİVASYON

DAVRANIŞ BİLİMLERİ. Motivasyon. Motivasyon teorileri MOTİVASYON MOTİVASYON... "Motivasyon (Güdüleme), bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, bir etkinlik veya Doç.Dr. Halil YILDIRIM işin gizli nedeni;

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ TİPİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

SETTING UP YOUR OWN BUSINESS

SETTING UP YOUR OWN BUSINESS SETTING UP YOUR OWN BUSINESS HANDBOOK FOR ADVISORS, TRAINERS, TUTORS AND MENTORS This handbook is published as an output in the framework of WIN-BUS: Women Integration in Business Creation Leonardo Da

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları *

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1633-1651 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI )

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI ) ÖZEL EKİN KOLEJİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN KOLEJİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL: 2 SAYI: 15 MAYIS - 2003 AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM. Rukiye KARAKÖSE. (Danışman Psikolog)

ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM. Rukiye KARAKÖSE. (Danışman Psikolog) ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM Rukiye KARAKÖSE (Danışman Psikolog) Bu kitapçık, TÜRKĐYE ĐLAHĐYAT TEDRĐSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU yayınıdır. Para ile satılmaz. Editör Şaban KARAKÖSE Ankara, 1.

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 487-518

Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 487-518 Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 () 8: 487-8 ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN VE İMALAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE YAPILAN BİR

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği.

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği. 1 GİRİŞ Marka, ürünlerini rakiplerinden ayrıştıracak isim, sembol, kavram, tasarım, veya bunların birkaç bileşeninden oluşmaktadır. Marka olmadan tüketicinin gözünde bütün ürünler aynı niteliklere sahip

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

: : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : :

: : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : : : : KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI : : Arş.Gör. Deniz AYDIN SOSYAL PSİKOLOJİ VE GRUP ÇALIŞMALARININ ORTAYA ÇIKIŞI Sosyal Psikolojinin ortaya çıkışı Psikolojinin kuruluşuyla aynı yıllara rastlar.

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

duyulmaması onda kaygı yaratır.

duyulmaması onda kaygı yaratır. ERGENLE İLETİŞİM Ergenle sağlıklı bir iletişim kurabilmek; ergenlik dönemin özelliklerini çok iyi bilmeyi ve iletişimin inceliklerine hakim olmayı gerektirmektedir. İnsan, doğumu ile ölümü arasında farklı

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı