Yükleme görevlendirmesi için geçerli olan genel anlaşmalar ve talimatlar - Thermotraffic GmbH (11/2013 itibariyle)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükleme görevlendirmesi için geçerli olan genel anlaşmalar ve talimatlar - Thermotraffic GmbH (11/2013 itibariyle)"

Transkript

1 Yükleme görevlendirmesi için geçerli olan genel anlaşmalar ve talimatlar - Thermotraffic GmbH (11/2013 itibariyle) Yükleme görevlendirmelerimizde geçerli olan sözleşmenin maddeleri: Aşağıda belirtilmiş olan maddeler, esas itibariyle kararlaştırılmış olarak varsayılmaktadır ve sizinle akdedilen nakliye sözleşmelerinin önemli unsurunu oluşturmaktadırlar. Bu maddeler, almış olduğunuz nakliye emriyle birlikte kabul ettiğiniz ek yükümlülüklerdir. Ek olarak sadece sayılı yasal hükümler geçerlidir, nakliye görevlendirmesini yerine getirecek şirketin genel iş koşulları, kısmen de olsa hiçbir şekilde geçerli değildir. Şirketimiz nakliyeyi üstlenecek şirketin genel iş koşullarının geçerli kılınmasına karşı kesin olarak itiraz etmektedir. Nakliye sözleşmesi, karşı tarafın imzası olmaksızın da hukuken geçerlidir. Bundan sonraki görevlendirmelerde maddeler belirtilmeyecektir. Bu maddeler sizin ve bizim Batı Avrupa da bulunan tüm şubelerimiz için geçerlidir. Lütfen sürücülerinizi bu anlaşmalar hakkında bilgilendiriniz ve bu anlaşmayı dosyanıza ekleyiniz. 1. ADET SAYISINA GÖRE TESLĐM ALMA şekli kararlaştırılmıştır. Daha sonra yapılacak bir mühürleme de sizi bu yükümlülükten muaf tutmaz. Adet sayısına göre teslim almanın mümkün olmadığı durumlarda, yükleme yapılan yerden derhal haberdar edilmemiz gerekmektedir. Konşimentoya, sürücünüz tarafından yükün adet sayısına göre teslim alınamadığına dair şerh düşülmesi, sizi bu yükümlülükten muaf tutmayacaktır. Ambalaj durumuna dikkat etmesi için sürücünüze talimat veriniz. Eğer ambalaj hasarlı, kirlenmiş, yetersiz veya açılmış ise, sürücünüzün konşimentoya bununla ilgili kayıt düşmesi gerekir. 2. TESLĐM ALMA SICAKLIĞI, sürücü tarafından yükleme başlangıcında, yükleme esnasında ve yükleme bitiminde rastgele örnekler alınarak kontrol edilmelidir. Ölçülen sıcaklıkların daha önce bizim verdiğimiz sıcaklıklarla uyuşmaması durumunda, sürücü derhal kapıları kapatarak, taşınacak malın teslim alınmasını reddetmelidir. Bize sizin tarafınızdan derhal bilgi verilmelidir. Bizim onayımız olmadan kesinlikle yükleme yapılmamalıdır. Ayrıca sürücünün ölçmüş olduğu teslim alma sıcaklığı, yükleyen kişi tarafından konşimentoda onaylanmak zorundadır. Derin dondurulmuş mallar için çekirdek ısısı, esas olarak en az eksi 18 C olmalıdır (dondurma için en az 25 C). Taze malların yüklenmesi durumunda, ister asılı ister plastik kaplar (E-2 kasaları, bidon vs.) içerisinde olsunlar, yükleme alanı içerisinde ahşap (örneğin ahşap paletler) bulunmamalıdır. Taze mallar için teslim alma sıcaklığını önceden belirtmediğimiz durumlarda, teslim alma ısısı artı 2 C ile artı 4 C arasında olması gerekir. Taze et için teslim alma sıcaklığı en fazla artı 2 C ve en az eksi 0 C olmalıdır. 3. YÜKLEME: Yüklemeyi seri bir şekilde yapmaya özen gösteriniz - böylece sıcaklığın yükselmesi önlenebilir. Sürücünüz, malların yüklenmesi esnasında hava sirkülasyonu için yeterli ölçüde alanın (yukarıda-aşağıda-yanlarda) mevcut olduğuna dikkat etmelidir. Buharlaştırıcının ve hava kanallarının hava giriş-çıkışları kapatılmamalıdır! Kapaklar bloke edilmemelidir! Taze meyve ve sebzelerde: Üstteki tabaka örtülmelidir! Asılı şekilde taşınan taze etlerde: Fazla sıkışık yüklenmemeli! Profilsiz tabanlarda: Tabana palet veya ızgaralar konulmalıdır. Arka kapılarda yaklaşık 20 cm aralık bırakılmalıdır! Yüklenmiş mallar taşıma emniyet çubukları veya başka yük emniyet çubukları (örneğin dikey konulmuş paletler veya benzerleri) ile emniyete alınmalıdır. Bu koşul özellikle birden fazla yükleme veya indirme yerinin olması halinde önemlidir! Paletli yüklemelerde, yükün alıcıya güvenli ve iyi bir şekilde ulaşabilmesi için, yeterli ölçüde yük emniyeti sağlanmalıdır. Đşletmeniz yükün teslim alınmasından itibaren, malın sıcaklığı, genel durumu ve miktarı ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmiş olur. Bu nedenle: uygunsuz bir durumla karşılaştığınızda yüklemeyi durdurun - bizden talimat alınız! Bizim kesin direktiflerimiz alınmadan yüklemeye devam edilemez! 4. ISI KAYDEDĐCĐSĐ açık tutulmalı ve bir hasar durumunda orijinal ısı kayıt diskleri veya şeritleri, konşimentoyla birlikte bize gönderilmelidir.

2 5. Sürücü yola çıkmadan önce aracın aşırı yüklü olup olmadığını kontrol etmelidir. Aşırı yükleme durumunda nakliyenin yapılması yasaktır. 6. Yük miktarının bizim belirttiğimiz miktara uymaması halinde, bizden talimat alınız. 7. Sürücü yükleme bittikten sonra derhal aracı MÜHÜRLETMEK mecburiyetindedir. Gümrük ve veteriner işlemleri bittikten sonra da sürücü aracı derhal gümrüğe, veterinere veya gümrük acentesine yeniden mühürletmelidir. Yeni mühürlemeyi, konşimentoda devamında yazılı şekilde tasdik ettiriniz.... (mühür sayısı) uygun ve... (mühür sayısı) den itibariyle yeniden mühürlendi. 8. Yüklemeden sonra derhal yola çıkılmalı ve en kısa rota alınmalıdır (şayet önceden belirli bir rota veya özellikle belirlenen bir teslim zamanı kararlaştırılmadıysa)! 9. Bizim görevlendirmemiz üzerine alınan her nakliyatta YÜK AKTARMA ve EK YÜK ALMA yasağı geçerlidir. 10. Nakliyenizi Almanya sınırları içerisinde gerçekleştirmeniz durumunda yükümlülük sınırlaması olarak, mal kaybı veya hasarı gerekçesiyle 40 fatura biriminin (uluslar arası para fonunun özel çekme hakları) toplam tutarı kadar olan bir tazminatın sizin tarafınızdan ödeneceği konusunda anlaşmaya varılmıştır. 11. Geçerli ATP SERTĐFĐKASININ ve GÜMRÜKLEME BELGESĐNĐN ile TAŞIMA ĐZNĐNĐN ve RUHSATININ bulunmasını şart koşmaktayız. Bu nakliyat için gerekli ve yararlı tüm belgelerin mevcudiyetini kontrol etmek durumundasınız ve alınması gereken tüm resmi izinleri temin edip hazır bulundurmalısınız. Gerekli vizeler tarafınızdan zamanında alınmalıdır. 12. Aşağıda belirtilenler sadece üçüncü ülkelerden gelen ve Avrupa Birliği sınırları içerisinde taşıma yapan sürücü ve işletmeciler için geçerlidir: Nakliyeci/işletmeci sadece gerekli çalışma iznine sahip taşıma personeli çalıştıracağını taahhüt eder. Kendisi ayrıca Karayolu Taşımacılığı Kanunu GÜKG nin 7b maddesi 2. fıkrası 2. cümlesi uyarınca taşıma personelinin resmi bir belgeyi ve bu belgenin tasdikli Almanca tercümesini yanında bulundurmasını sağlamakla yükümlüdür. Nakliyeci/işletmeci kontrol esnasında hazır bulundurulması gereken evrakları talep üzerine Thermotraffic e veya göndericiye teslim etmeyi kabul eder. Nakliyeci/işletmeci bununla ilgili genel talimatları personeline vermekle yükümlüdür. Yurtiçi taşımalarda (kabotaj nakliyeci) yabancı yük taşıyıcılarının görevlendirilmesi ancak Thermotraffic in yazılı izni ile mümkündür. Bizim tarafımızdan (veya görevlendirdiğimiz şahıslar tarafından) yapılan kontrollerde istenen belgeleri ibraz edemezseniz, araç hizmetimize sunulmamış sayılır ve bundan dolayı oluşabilecek gecikmeyle doğacak maddi zararı, bize karşı tazmin etmekle yükümlü olacaksınız. Thermotraffic veya tarafımızdan görevlendirilecek diğer şahısların sizin bir ihlalinizden dolayı para cezası alması halinde, bu para cezasını ödemek üzere sizi borçlu kılma ve doğrudan alacaklarınıza mahsup etme hakkımız mevcuttur. Nakliyeci/işletmeci bu kuralları yerine getirmekle yükümlüdür! 13. BEKLEME GÜNLERĐNĐN/PARK ÜCRETĐNĐN tarafımızdan ödenebilmesi, ancak olay hakkında gecikmeksizin bize bilgi vermeniz ve bu durumun münferit bir bekleme süresi belgesi üzerinde tarih, saat, atılı imza ve mühür ile yükleme-indirme yeri veya gümrük acentası ya da benzer kurumlar tarafından onaylanması ile mümkündür. Eğer beklemeye siz sebebiyet vermediyseniz ve arabanız sabah saat e kadar yükleme veya indirme yerine vardıysa (şayet önceden başka bir saat üzerinde anlaşılmaya varılmadıysa), Avrupa taşıma alanı içerisinde soğutmalı taşıtlar için günlük azami 250,- ve brandalı araçlar için de günlük azami 175,- ödüyoruz. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri için park ücreti ödenmez.

3 14. BAŞKA BĐR YERE YÖNLENDĐRĐLECEK YÜK hakkında, nakliyeye başlamadan önce bizimle görüşülecektir. Bu şekilde müşterilerimizle başka yere yönlendirilecek yükle ilgili anlaşma sağlama fırsatı bulabilmeliyiz. Bize bilgi verilmemesi halinde başka bir yere yönlendirilecek yükle ilgili ne talep edilen tutarda ödeme yapabilir, ne de herhangi bir garanti üstlenebiliriz. 15. Şayet yükleten, gümrük acentası, alıcı vs. tarafından bizim talimatlarımıza ters düşen direktifler alırsanız, BU DĐREKTĐFLERĐ UYGULAMADAN ÖNCE derhal bize bilgi veriniz. Herhangi bir sorun (örneğin teslim alma sıcaklığı, yanlış yükleme, gecikme, bekleme süreleri, yük ağırlığında farklılıklar, eksik miktarlar, palet değişme problemleri, her türlü teslim etme engeli) yaşamanız halinde sürücünüz ve/veya siz derhal bizi bilgilendireceksiniz ve talimatlarımızı alacaksınız. 16. Siparişin kabul edilmesi ile, yükü teslim aldığınız andan itibaren, teslim edinceye kadar olan süre zarfında, yükün kurallara uygun bir şekilde KORUNMASINI sağlayacağınızı taahhüt etmiş olursunuz. Özellikle yolda ara verilmesi veya çekicisiz yüklü römork ve dorselerin bir yere bırakılmaları gerekirse, yüklü araçlar sadece korumalı park alanlarına bırakılabilir. 17. TEHLĐKELĐ MADDELERĐN taşınması için nakliye görevinin üstlenilmesiyle birlikte, aracın GGVS/ADR kurallarına uygun, tam donanımlı ve sürücünün gerekli eğitim belgelerine sahip olduğunu ve bunları yanında taşıyacağını taahüt etmiş olursunuz. Ayrıca sürücünün özellikle sürat, seyir süresi ve belirlenen rota kurallarına eksiksiz riayet etmesini temin etmelisiniz. Sürücü, sefer süresince gerekli olan evrakların ve kaza durumu için bilgi veren broşürlerin yükleme yeri tarafından kendisine verilmesini sağlamalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, yola çıkılmadan önce derhal bize bilgi verilmelidir. 18. Taşıma, sadece Eşyaların Karayoluyla Uluslararası Nakliyatı Đçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) kuralları çerçevesinde mümkündür (Almanya içerisinde Alman Ticaret Kanunu HBG). TAŞIMA GÖREVĐNĐN BAŞKA BĐRĐNE DEVREDĐLMESĐ, ancak bizim yazılı onayımızla mümkündür. 19. Thermotraffic için siparişleri yerine getirdiğiniz ticari ilişki süresince ve ticari ilişkimizin bitmesinden itibaren 12 aylık süre boyunca, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde Thermotraffic e müşteri koruması taahhüt etmektesiniz Ne müşteriler, ne onların mal alıcıları, ne de şirket faaliyetleriniz kapsamında irtibat kurduğunuz ticari acentalar veya benzeri kurumlar için dolaylı ya da doğrudan nakliyat, kargo veya bir depolama işi başlatmayacak, böyle bir iş için aracı olmayacak veya işi bizzat almayacak ve ifa etmeyeceksiniz Bu yasak, sizin aktif bir şekilde mi bu yasağa aykırı hareket ettiğiniz, yoksa üçüncü şahıslar tarafından mı yasağa aykırı harekete teşvik edildiğinizden bağımsız olarak geçerlidir. Böyle bir durumda derhal Thermotraffic e konu hakkında bilgi sunacaksınız Bu müşteri koruma anlaşmasının herhangi bir düzenlemesini ihlal etmeniz halinde Thermotraffic GmbH ya maddi tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Tazminat tutarı genel olarak yükün %10 u olarak kararlaştırılmıştır. Bu tutar, Thermotraffic tarafından daha büyük veya sizin tarafınızdan daha düşük bir zararın meydana geldiği kanıtlanması halinde arttırılacaktır veya azaltılacaktır. Bunun yanı sıra müşteri koruma anlaşmasını kusurlu bir şekilde ihlal etmeniz nedeniyle Thermotraffic GmbH nın müşteri kaybetmesi halinde, Thermotraffic GmbH nın müşteri ile tekrar ticari ilişki kurma çabasında ettiği zarar için kaybettiği her bir müşteri için 5.150,- tutarında maddi tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Bu zararın daha az olduğuna dair kanıt sunma hakkınız saklıdır. Thermotraffic GmbH nın yukarıda belirtilen meblağı aşan bir zarar için tazminat talep etme hakkı saklıdır.

4 20. PALET DEĞĐŞĐMĐ: Euro paletler değiştirilmelidir. a) Anlaşmaya varılan sayıdaki değiştirilebilir paletleri, yükleme yerine teslim etmeyi unutmayınız ve teslim ettiğiniz paletlerin sayısı ve türünün makbuza işlendiğinden emin olunuz. b) Yükleme yerinde paletler değiştirilmeyecekse, paletlerin değiştirilmediği yazılı olarak kayıt edilecektir. Sadece kusursuz durumda olan paletleri almaya dikkat ediniz ve teslim aldığınız yüklenmiş paletlerin sayısını, türünü ve malla ilgili bütün muhafazaların yazılı olarak kayıt edildiğinden emin olun. c) Boşaltma yerinde de paletlerin teslimatı, sayısı ve türü yazılı olarak kaydedilecektir. Teklif edilen paletler, değiştirilebilir nitelikte olduklarına dair kontrol edilecektir. Teslim alınan paletlerin sayısı ve türü, makbuza işlenecektir. Boşaltma yerinde malla ilgili muhafazalar ve paletlerin değiştirilmeyeceği hususu yazılı olarak kayıt edilecektir. d) Yükleme yerine palet verilmediği takdirde bu konuyu bize bildireceksiniz. Bu durumda bile yükleme yerinde eksik olan değiştirilebilir nitelikteki paletleri teslim etme yükümlülüğünüz devam eder. Alıcıda değiştirilebilir paletler mevcut değilse, konunun çözülmesi için sürücüleriniz derhal bu durumu bize bildirmek zorundadır. Paletlerin değişimi her zaman yükleyici ve/veya alıcı tarafından açık ve net bir şekilde veya palet makbuzuyla kaşelenip ve imzalayarak tasdik edilmelidir. e) Konşimentoların ve/veya palet makbuzlarının, PCV/Chep palet belgelerinin üzerindeki orijinal palet değişim şerhleri derhal en geç ise nakliye bitiminden 10 gün sonra imzalanarak onaylanmış olan konşimentoyla ve teslimat makbuzuyla birlikte bize gönderilecektir. f) Eğer bu talimatı ihlal etmeniz nedeniyle Thermotraffic in üçüncü şahıslara karşı palet borcu oluşursa ve bu üçüncü şahıslar bu sebeple alacak talebinde bulunurca, size Euro palet başına 12,80 hesaplayacağız. Eğer söz konusu paletler Chep-palet veya diğer kiralama şirketlerine ait paletler ise, bu takdirde size palet başına 20,- GBP / 30,- tutarında fatura düzenleyeceğiz. Belirtilen bu tutarlar, şirketimiz daha büyük miktarda veya siz daha düşük miktarda olan bir maddi zararı belgelendirmeniz halinde arttırılacaktır veya azaltılacaktır. 21. Göndericilerin topluluk içindeki teslimatlarında uygulanacak usulüne uygun işlem vergisi muafiyeti için göndericiye ileteceğimiz, eksiksiz şekilde doldurulmuş olan bir konşimentonun mevcut olması gerekmektedir. Bu nedenle nakliye görevlerini icra ederken, taşınacak malı göndericiden teslim alırken konşimentoyu, gönderici tarafından imzalatıp tasdik ettirmekle yükümlüsünüz. Aynı koşul malı alıcıya teslim ederken de geçerlidir, burada da alıcı, malı teslim aldığını konşimentoyu imzalayarak tasdik etmek zorundadır. Sürücülerinizin bu zorunluluk hakkında bilgi sahibi olduklarından emin olmak durumundasınız. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde tazminat talebinde bulunma hakkımızı saklı tutmaktayız. 22. ÖDEME, faturayı aldıktan 45 gün sonra yapılacaktır. Nakliyeden doğan alacağın geçerli olması için eksiksiz şekilde doldurulmuş olan (gönderici ve alıcı tarafından) orijinal konşimentonun ibraz edilmesi gerekmektedir. 23. Thermotraffic GmbH ya ait fatura tutarlarının sizin keseceğiniz nakliye faturalarına karşılık mahsup edilebileceğini kesin olarak kabul etmektesiniz. Özellikle oluşabilecek zararları veya diğer alacaklarımızı, sizin nakliye alacağınıza karşılık mahsup etme hakkına veya alıkoyma hakkına sahip olduğumuzu beyan ederiz. 24. CMR-sigortası veya tali-nakliyat-sigortasının (Almanya da; nakliyeci mali mesuliyet sigortası) azami sorumluluğa kadar güvence sunması için gerekli tedbirleri almak zorundasınız.

5 25. Avrupa da anakaradan Đngiltere adalarına yapılacak taşımalarda, Đngiltere trafiği için geçerli olan özel ekimizde yazılı hükümlere uyulacaktır, bu ekimiz yükleme görevlendirmesinde esas alınacak işbu genel anlaşmalar ve talimatların sabit unsurudur. Đngiltere ye yapılacak tüm taşımalarda Đngiltere trafiği ile ilgili ekin bir bölümü olan kontrol listesini doldurmakla yükümlüsünüz. Yani eke uygun olarak hareket etmeniz, kontrol listesini doldurmanız ve dokümantasyon amacıyla onu yanınızda taşımanız gerekmektedir. Taşımanın bitmesi sonrasında doldurulan kontrol listesinin aslını denetleme amacıyla talep etme hakkına sahibiz. 26. Otoyol geçiş ücretleri sizin tarafınızdan karşılanacaktır. 27. Başka bir Avrupa birliği üyesi olan ülkede bulunan bir nakliye şirketinin gerçekleştirdiği topluluk içi nakliyatlarında Thermotraffic e kesilecek faturalara, nakliye şirketinin işlem vergisi numarası ve Thermotraffic in işlem vergisi numarası (DE ) yazılacaktır. Aksi takdirde Thermotraffic geçerli olan vergi tutarını fatura tutarından kesecektir ve yetkili vergi dairesine iletecektir. 28. Lütfen sürücülerinize ulaşabileceğimiz telefon numaralarını, yükleme tarihinden bir gün önce bize bildiriniz ve aynı zamanda nakliye aracının durumu hakkında bize bilgi veriniz. 29. Nakliye şirketinin veya sizin tarafınızdan görevlendirilen nakliyecinin, yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması (AEO) olarak geçerli bir AEO sertifikası mevcut değilse, bize derhal gönderilmemişse eğer uygun nitelikte olan bir güvenlik beyanı gönderilecektir, bunun için Avrupa birliği tarafından hazırlanmış olan form kullanılacaktır. Yükleme görevlendirmesinde esas alınan işbu genel anlaşmalar ve talimatlar (11/2013 itibariyle) belgesini teslim aldık ve geçerliliğini kabul ettiğimizi beyan ederiz. (yer, tarih ve nakliye şirketinin imzası) Not: Lütfen bu formu imzalayarak ve kaşeleyerek bize geri fakslayınız ve aslını posta yoluyla gönderiniz. Yardımlarınız için içtenlikle teşekkür ederiz! Lütfen anlaşmalarımıza uyunuz. Bizim siparişlerimizin yerine getirilmesinde büyük özen gösterilmesine dair sürücülerinize talimat veriniz. Eksik bilgi vermek yerine, bir kez fazla telefon açsınlar. Sadece zamanında haberdar olduğumuz durumlarda süreçleri etkileyebiliyor ve olası masraf ve zararları engelleyebiliyoruz. Sizin şirketiniz ve Thermotraffic, yani hepimiz, hizmet sektöründe faaliyet göstermekte ve müşterilerimize üst düzeyde güvenilir hizmet sunmak zorundayız. Ancak bu şekilde işlerimizi ayakta tutup, geliştirebiliriz. Saygılarımızla THERMOTRAFFIC GmbH Đmzalayan Vekaleten, imzalayan Vekaleten,

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013 1 Sigortanın Konusu 1.1 İşi alan olarak sigortalının, ister nakliye, taşıma, depolama işleri isterse de alışıldığı üzere taşımacılığa ait diğer işlerle ilgili olsun, ücret karşılığında yapılan taşıma sözleşmelerinden

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Firma Ekipmanları Taner Kaya (Bundan sonra www.firmaekipmanlari.com / SATICI olarak anılacaktır)

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi İşbu sözleşmenin konusu, ALICI

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu İşbu sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait http://www

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

AR-GE ve İstatistik Departmanı

AR-GE ve İstatistik Departmanı ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İSTATİSTİK DEPARTMANI - 1 - EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN

Detaylı

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013)

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) MADDE 1- Taraflar 1.1 İşbu sözleşme, bir tarafta GLOBAL Dil Hizmetleri Danışmanlık Turizm İthalat & İhracat Tic. Ltd. Şti (Bundan

Detaylı

HÜKÜM VE ŞARTLAR. 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır;

HÜKÜM VE ŞARTLAR. 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır; HÜKÜM VE ŞARTLAR 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır; a. Alıcı: İşbu Hüküm ve Şartlar ın konusu olan ve Gönderici tarafından gönderilen malın teslim alan kişi.

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj No :108 Ataşehir- Istanbul TeleEmail : Tel: 0216 661 3313 E-Posta:

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU HİZMETLERİNE İLİŞKİN DACHSER TURKEY HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. KURALLARI KISIM I: GENEL HÜKÜMLER Uygulanma koşulları 1.1. Bu kurallar, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Hizmetlerine

Detaylı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı Mesafeli Satış Sözleşmesi Enka STORE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. ALICI Adı/Soyadı/Unvanı : Adresi : Telefon : Eposta adresi : 1.2. SATICI Unvanı : Adresi : Telefon : Faks :

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Araç Kiralama Sözleşmesi 1. Tanımlar "Araba" veya "Araç", işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile saptanan belirli bir süre için Üyelerin kullanımına sunulan

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı