İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 7 Rakamlarla Asfalt EAPA TC ve HSE Toplantıları. 10 Kongre Takvimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 7 Rakamlarla Asfalt-2008. 8 EAPA TC ve HSE Toplantıları. 10 Kongre Takvimi"

Transkript

1 Kasım, Şubat Ağustos, 2009, Sayı Sayı Sayı 23 7 İÇİNDEKİLER 1 Giriş 2 Haberler 7 Rakamlarla Asfalt- 8 EAPA TC ve HSE Toplantıları 10 Kongre Takvimi yılı ile 2009 yılının ilk yarısını küresel ekonomik kriz içerisinde geride bırakırken, asfalt sektörünün temsilcisi olarak bu zor dönemi genel olarak değerlendirdiğimizde; Türkiye asfalt endüstrisinin krize rağmen geçen yıl rekor düzeyde bir üretim gerçekleştirdiğini görüyoruz. Derneğimiz tarafından her yıl yapılan ve Bültenimizin bu sayısında da yer alan yılı asfalt istatistiklerine baktığımızda, ülkemizde 26,6 milyon ton sıcak karışım asfalt üretildiğini ve bu asfalt miktarının 10,2 milyon ton unun Karayollarında, 16,3 milyon ton un da şehir içi yollarda kullanıldığı görülmektedir. Bu değerler bir önceki yılla karşılaştırıldığında, şehir içi yollarda kullanılan asfalt miktarının değişmediği, karayollarında ise %100 artış olduğu görülmüştür. Bu durum, yılında karayolu projelerine sağlanan yüksek ödeneklerin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. Karayollarında yapılan bu hamle ile Karayolu projelerinde kaydedilen önemli ilerlemelerin yanı sıra, yollarımızda sıcak karışım asfalt uygulamalarına ağırlık verilmesi yol performansı ve trafik güvenliği açısından son derece önemli bir gelişmedir yılına baktığımızda, sene başında verilen karayolu ödeneklerinin düşük olmasına rağmen, yetkililer talep edilen ek ödeneklerin sağlanacağını ve yılı kadar bir gerçekleşme olabileceğini belirtmektedirler. Bu durum yıllardır yapımı devam eden projelerin bir an önce ekonomiye kazandırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ancak karayolu yatırımlarına ayrılan bu kısıtlı kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve yapılan yolların sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda yaklaşık km uzunluğundaki sathi kaplamalı yol ağının özellikle ağır trafiğe maruz olan ve hemen hemen her yıl yenilenmesi gereken kesimleri öncelikle sıcak karışım asfalt tabakalarıyla kaplanmalıdır. Sıcak karışım asfalt yolların yüksek performanslı ve uzun ömürlü olması için şartname ve standardlara uygun olarak belirli bir kalitede inşası gerekmektedir. Özel bir ihtisas alanı olan asfalt işlerinde iyi bir kalite, ancak bilgili ve deneyimli personel, yeterli sayıda ve kapasitede modern makine parkı ve uygun özelliklere sahip malzemelerle elde edilebilmektedir. Bu kapsamda sıcak karışım asfalt işi yapan müteahhitlerin; tam donanımlı asfalt plenti ile modern serme ve sıkıştırma ekipmanlarına; uygun araç ve gereçle donatılmış kalite kontrol laboratuarına ve kalifiye elemana sahip olması şarttır. İdarelerin, kısıtlı kaynaklarla yaptırdıkları asfalt işlerinin kaliteli yapılması için ihalelerde kaliteyi kendilerine amaç edinmiş, deneyimli ve donanımlı kurumsallaşmış firmaları seçmeyi sağlayacak kriterleri oluşturması gerekmektedir. İdareler, kalitesiz inşaatın yapılmasına kesinlikle fırsat vermeyecek şekilde kontrollük hizmetlerine daha fazla önem vermelidir. Bu kapsamda kamuda bilgili ve deneyimli teknik eleman sayısında önemli ölçüde azalmalar olduğundan kontrollük işlerinde kaliteyi etkileyen aksama ve sorunlar meydana gelebilmektedir. Kontrollük hizmetlerinin müşavir firmalar tarafından üstlenildiği projelerde de, tam anlamıyla etkin bir kalite kontrolü yapılamamaktadır. Müşavirlerin gerçek anlamda kalite kontrol hizmeti verebilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 3. taraf bağımsız bir kuruluş olarak çalışması gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemizde müşavirlik kontrol sistemi daha etkin ve yetkili olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Denetlemenin zamanında ve iyi yapılması, meydana gelecek imalat hatalarını ortadan kaldırabileceği gibi yapımcı firma açısından da ileride doğabilecek ihtilafları bertaraf edecektir. Böylece sorumluluklar paylaşılmış olacaktır. Asfalt sektörünün temsilcisi olarak kaliteye verdiğimiz önemi bir kere daha vurgularken, ülkemizin tüm yollarının yüksek performanslı, uzun ömürlü, sürüş konforu ve trafik güveliği yüksek asfalt kaplamalarla kaplanması umuduyla saygılar sunuyorum. Ahmet Tuncer Ertan / ASMÜD Yön. Kur. Bşk. Sayfa 1

2 HABERLER Taş Mastik Asfalt Bilgilendirme Semineri Ülkemiz otoyollarında ve ağır trafikli devlet yollarında kullanımı artan Taş Mastik Asfalt-TMA hakkında sektörü bilgilendirmek ve bu teknolojinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Derneğimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 9 Mart 2009 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda "Taş Mastik Asfalt Bilgilendirme Semineri"ni düzenlemiştir. Taş Mastik Asfalt konusu ile ilgili geçmiş deneyimlerin paylaşıldığı, uygulamalarda yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin aktarıldığı seminerde; TMA Şartnamesi ve ülkemizdeki uygulamalar ABD ve Avrupa daki TMA uygulamaları, TMA ile yapılan aşınma tabakalarının fonksiyonel özellikleri, performansı, TMA ile ilgili yeni Avrupa Standardı konuları ele alınmış, seminere sektörden ve idareden büyük bir katılım olmuştur. Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA Yönetim Kurulunda yer alan Derneğimiz, EAPA ile Eurobitume Yönetim Kurulları tarafından ortak sorunların görüşülerek çözüm üretilmesi ve işbirliğine yönelik girişimlerde bulunulması amacıyla düzenlenen toplantılara katılması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz, Eurobitume Yönetim Kuruluyla işbirliğine açık olduğunu belirterek talep edilen desteğin verilmesini uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Derneğimizin girişimleri ile Ulaştırma Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin in seminerin açılış oturumunda Türkiye Karayolu Politikası başlıklı bir sunum yapması sağlanmış, ayrıca uzmanımız Gülay Malkoç tarafından yapılan sunumla da Türkiye Bitüm ve Asfalt Endüstrisi hakkında bilgi aktarılmıştır. Ayrıca seminer öncesi ASMÜD ve Total temsilcileri arasında bir toplantı düzenlenerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Seminerde TMA konusuyla ilgili Derneğimiz tarafından hazırlanan teknik bir doküman katılımcılara dağıtılmış ve ayrıca uzmanlarımızca Dünyada TMA kullanımı ve performansı ile TMA üretiminde kullanılan bağlayıcılar ve katkılar konularında sunumlar yapılmıştır. Ayrıca bazı üye firmalarımızca yürütülen TMA projelerinden edinilen deneyimler, ilgili firma uzmanlarının yaptıkları sunumlarla katılımcılara aktarılmıştır. Sözkonusu seminerde yapılan sunumlar Total firması yetkilileri ve katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış; bu konuda Total yetkililerinden Genel Koordinatörümüze ve Yönetim Kurulumuza teşekkür mektupları gönderilmiştir. CEN TC 227 WG-1 Toplantısı Total Uluslararası Bitüm Semineri Avrupa Bitüm Birliği-Eurobitume Başkanı ve aynı zamanda Total Bitüm Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü olan Franck Haettel, Derneğimizden, Total Bitüm tarafından 19 Mart 2009 tarihinde İstanbul da düzenlenecek olan ve sözkonusu firmanın uluslararası iştiraklerinin ve Paris teki merkez ofisi çalışanlarının katıldığı Uluslararası Bitüm Semineri nde Türkiye Bitüm ve Asfalt Endüstrisi konusunda bilgi aktarılmasını talep etmiştir. Türk Standardları Enstitüsü adına gözlemci üye olarak görev aldığımız CEN-Avrupa Standardizasyon Kurumu nun TC-227 Yol Malzemeleri Teknik Komitesi nin, WG-1 Bitümlü Karışımlar Çalışma Grubu nun 2009 yılı ilk toplantısı Mart tarihlerinde Londra da yapılmıştır. Sayfa 2

3 HABERLER Avrupa ülkelerinde 25 katılımcının yer aldığı toplantıda bitümlü karışımlarla ilgili ürün ve deney standardları ele alınarak ve aşağıda belirtilen konular tartışılmış ve kararlar alınmıştır. 1. Asfalt tabakaları arasındaki adezyon ve adezyon mukavemeti ile ilgili deney metodunun geliştirilmesi, 2. Bitümlü karışımlar konusundaki EN serisi deney metotlarından 5 yıllık kullanım periyodunu dolduran standardların revizyonu, 3. pren Eğilme deneyiyle çatlak oluşumunun tayini metodu, serisi bitümlü karışımlar ürün standardlarında yer almayan multigrade bitümler ile kimyasal modifiye edici katkıların standardlara eklenmesi hususu ile yüksek modüllü karışımlara ilişkin yeni ürün standardlarının hazırlanması, 5. EN Fabrika İmalat Kontrolü standardında yer alan plent kontrolünün denetim sıklığı, Jenerasyon Asfalt Standardlarında yeni deney metotlarının öncelik sıralamasının yapılması ve yürütülecek çalışmaların belirlenmesi, 7. Soğuk karışımlara ilişkin standardların hazırlanması konusunun tartışmaya açılması, 8. Yeni yürürlüğe giren asfalt standardlarının uygulanması, 9. Bitümlü karışımlar grubu ile ilgili diğer komitelerin çalışmalarının gözden geçirilmesi; Geotekstiller Agregalar Asfaltın gürültü özelliklerine gore sınıflandırılması Tehlikeli maddeler Bitümlü bağlayıcılar 10. Standardlarla ilişkili ulusal araştırma sonuçlarının incelenmesi; İspanya- Bitümlü karışımlarda yorulma ve tekerlek izi oturma deneyleri İngiltere-TRL-Büyük ve küçük tekerlek izi oturması tayin cihazlarının sonuçlarının karşılaştırılması 4-Nokta eğilme deneyinin alternatifi olarak dinamik indirekt çekme deneyi EAPA Sağlık,Güvenlik ve Çevre Komitesi ile Teknik Komite Toplantıları ASMÜD evsahipliğinde İstanbul'da düzenlendi Üyesi olduğumuz Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA'nın Sağlık-Güvenlik ve Çevre (HSE) Komitesi ile Teknik Komite toplantıları 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde Derneğimiz evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Ayrıca Avrupa Bitüm Birliği-Eurbitume ile EAPA -HSE Komitesi Müşterek Toplantısı da 3 Nisan 2009 tarihinde yine İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 25 Avrupalı üyenin katıldığı toplantılar kapsamında düzenlenen sosyal etkinliklere üye firmalarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. destek olmuştur. Avrupa asfalt ve bitüm endüstrisinin gündemine yer alan hususların ele alındığı bu toplantılarda tartışılan konular ve alınan kararlar bültenimiz sonunda detaylı bir şekilde verilmiştir. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı Karayolları Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlenen Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısının 59.su bu yıl Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Her yıl olduğu gibi Derneğimiz bu yıl da sektör görüşlerini ve karayolu projelerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini detaylı bir rapor halinde Bakanlık ve KGM temsilcilerine sunmuştur. Ayrıca 18 Nisan 2009 tarihinde yapılan İdare-Müteahhit İlişkileri oturumunda Dernek başkanımız bir konuşma yaparak kronik ödenek sorununun, yılında sağlanan rekor düzeydeki ödenekle çözümlenmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmiş ve yapımı devam eden projelere ilişkin idarece dikkate alınmasında yarar görülen aşağıdaki hususlara kısaca değinmiştir: Sayfa 3

4 HABERLER Yürütülmekte olan projelerde bitümün idare tarafından sağlanmasının çeşitli sorunlara neden olabileceği, Aşınma tabakası henüz yapılmamış yolların uzun süre trafiğe açık kalması, binder ve hatta bitümlü temel tabakalarında bozulmalara neden olduğu, Bölünmüş yollarda gerekli standardların sağlanarak, trafik hacmi yüksek olan yol kesimlerinde gecikilmeden BSK uygulanması gerekliliği, Geçen yıl yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle, bölünmüş yolların asfalt kaplama yapılacak seviyeye kadar olan kesimlerinin, Valilikler kanalıyla İl Özel İdarelerinin sorumluluğunda gerçekleştirilmesi, Karayolu projelerinin ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi, piyasa koşullarının ve güncel fiyatların çok altında düşük fiyatla verilen ihaleler sonucu, işlerin ya tasfiye edilmesi, Karayolu inşaatı tünel, köprü gibi ileri teknoloji gerektiren ve bitümlü sıcak karışım gibi, özel bilgi, deneyim ve donanım gerektiren teknik özellikleri olan projelerin ihalesinde belirli istekliler arasındaki ihale usulü kullanılması ve teknik yeterlilikleri ile güçleri aynı olan sınırlı sayıdaki yükleniciler arasında gerçek bir rekabet ortamı oluşturulması gerektiği., Yeni teknoloji ürünü karışımların deneyimli ve donanımlı kurumsallaşmış firmalar tarafından uygulanmasının önemi gibi hususlara kısaca değinmiştir. DuPont Prag Seminerine ASMÜD Konuşmacı olarak davet edildi Elvaloy reaktif dönüştürücüleri kullanılarak yeni nesil bitüm modifikasyonu konusunda araştırmalar yapan DuPont, Prag'da kurduğu Asfalt Araştırma Merkezinin açılışı nedeniyle Nisan 2009 tarihlerinde düzenlediği seminere ASMÜD uzmanını konuşmacı olarak davet etmiştir. Çeşitli ülkelerden Dupont müşterilerinin karşılaştıkları sorunları tartışmak amacıyla düzenlenen seminerde Derneğimizden bitüm uzmanımız Gülay Malkoç, ülkemizde bitüm ve modifikasyon konusundaki durumu aktaran bir konuşma yapmıştır. Ayrıca üyemiz, Onur Taah. ve Taşımacılık Ltd. Şti. den Süha Aray ın da dinleyici olarak katıldığı bu seminerde, çeşitli ülkelerden birçok uzman ile iletişim sağlanmış, 2. jenerasyon olarak adlandırılan yeni polimerlerle ülkemiz bitümleri üzerinde araştırma çalışmalarının yapılması için girişimlerde bulunulmuştur.yapılacak bu çalışmada yer almak isteyen ve konuya ilgi duyan taraflar, Derneğimiz ile iletişime geçebilirler. Seminerde özetle aşağıda belirtilen konular ele alınmıştır.: Dünyanın çeşitli bölgelerinde Polimer modifiye bitümlerden farklı beklentilerin olduğu, bu durumun, Avrupa ve ABD (SHRP) standartlarına yansıdığı,. Özellikle yeni nesil polimerler ile DuPont un PmB vizyonu ve global stratejisi, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve ABD de bitüm modifikasyonu ve şartnameleri, Ham petrol kaynağı açısından bitümlerin farklı kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması, PMB şartname ve deneylerinin yanısıra PMB ilgili karşılaşılan sorunlar ve deneyimler. 10. Ulaştırma Şurası T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nca, dünyadaki değişimlere paralel olarak, ülkemizde ulaşım ve haberleşme sistemlerinin verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayalı, akıllı ekonomik ve rekabetçi olmasına yönelik hedef, önlem ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla tarihleri arasında İstanbul'da 10. Ulaştırma Şurası Hedef 2023 düzenlenecektir. Şurada kara, hava, deniz, demiryolları, haberleşme ve kent içi ulaşım alanlarıyla ilgili konular ele alınacaktır. Her ulaştırma alanında oluşturulan; Altyapı geliştirme, Üstyapı (Operasyonel), Regülasyon, Ar & Ge Sayfa 4

5 HABERLER çalıştayları tarafından hazırlanan raporlar, şurada düzenlenecek olan panellerde tartışılacak ve alınan öneriler doğrultusunda raporlar yeniden düzenlenerek, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde Türkiye nin ulaşım altyapı hedefi ve gelecek 15 yılın yol haritası belirlenecektir. Bu kapsamda, Karayolu ulaşımı alanında oluşturulan 4 çalıştay grubunun 3 ünde Üstyapı, Regülasyon ve Ar & Ge gruplarında Dernek uzmanlarımız görevlendirilmişlerdir. Çalıştayların toplantılarına katılan ve raporların hazırlanmasına destek veren uzmanlarımız, aşağıda belirtilen konularda sektör görüşlerini ilgili çalıştaya iletmişlerdir. Ayrıca Karayolu altyapı ve üstyapı çalıştaylarının talebi üzerine, yapılacak panellere, Derneğimiz tarafından yurtdışından 3 uzman panelist aday olarak önerilmiştir. Üstyapı Çalıştayı Konu: Karayolu üstyapısının bakımı, yönetimi, işletilmesi ile trafik güvenliği ve yönetimi; Üstyapı yüzey karakteristiklerinin trafik güvenliğine etkileri ve sathi kaplama yollardaki sorunlar Üstyapının bakım, onarım ve takviyesi Avrupa Birliği ülkelerinde üstyapı bakımı ve çevre ile ilgili istatistikler Uzun vadeli bakım sözleşmeleri 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Kasım 2009 Karayolları Genel Müdürlüğü liderliğinde Derneğimiz ve Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) işbirliği ile geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Asfalt Sempozyumlarının 5.si Kasım 2009 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu nda yapılacaktır. Derneğimizinde Düzenleme, Yürütme ve Bilim Kurullarında görev aldığı Sempozyumun birinci duyurusu tüm taraflara gönderilmiş ve ASMÜD ile YTMK web sitelerinde yayınlanmıştır. Regülasyon Çalıştayı Konu: Karayolu altyapısı ve işletilmesi ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük gibi tüm idari ve teknik mevzuat; Karayolu yapım ve bakım projelerinin ihalesi ve yürütülmesi sırasında karşılaşılan regülasyon kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri, kamu ihale ve sözleşme kanunları, Karayolu sözleşmeleri açısından Avrupa ve Türkiye uygulamalarının karşılaştırılması, Karayolu Teknik Şartnamesi Yol/asfalt endüstrisiyle ilgili Türk ve AB mevzuatı: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Çevre Mevzuatı, Meslek standardları Sempozyum için kaliteli asfalt üretimi ve yapımını etkileyen unsurlar, asfalt endüstrisinde yenilikler, yarının fırsatları, yüzey kaplamaları, üstyapı tasarımı yönetim sistemleri, üstyapı bakım ve onarımı konularında gönderilen bildiriler Sempozyum Bilim Kurulunca incelenmiş ve 37 bildir kabul edilmiştir. Kabul edilenden 13 bildiri sözel sunuma seçilmiştir. Sempozyumda Asfalt Üstyapıların Bugünü ve Yarını konulu bir Panelin de yapılmasına karar verilmiştir. Sempozyum organizasyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. AR&GE Çalıştayı Konu: Karayollarıyla ilgili teknoloji, ekonomi, çevre, sağlık ve güvenlik odaklı araştırma projeleri; Özel sektör tarafından yapılan ve yürütülmekte olan Ar&Ge çalışmaları Avrupa da Ulaşım alanındaki öncelikler ve Ar&Ge projeleri ile ilgili doküman temini. Ulusal Meslek Standardları Hazırlık Çalışmaları Ulusal Meslek Standardlarının hazırlanması amacıyla Mesleki yeterlilik Kurumu-MYK ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES arasında Temmuz 'de bir protokol imzalanmış ve inşaat sektörü ile ilgili meslek standardlarının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Meslek standardlarının hazırlanmasında ilgili sektör gruplarıyla çalışan İNTES Yol ve Asfalt Makineleri Operatörleri meslek grubunun standardlarının belirlenmesine ilişkin olarak Derneğimizin desteği istenmiş, bu talep Yönetim Kurulumuzca uygun görülerek İNTES ile ASMÜD arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol gereği, asfalt plenti operatörü ile serme ve sıkıştırma ekipmanları operatörleri için Derneğimiz üyelerinden uzmanların da desteğiyle standardları hazırlanmaya başlamıştır. Sayfa 5

6 HABERLER EAPA HSE Komite Başkanlığı Üyesi bulunduğumuz Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA çalışmalarını, bünyesinde oluşturduğu Teknik Komite (TC) ve Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitesi (HSE) vasıtasıyla üyesi olan Ulusal birliklerin görüş ve önerileri doğrultusunda yürütmektedir. Derneğimiz, EAPA ya üye olduğu 1999 yılından itibaren Avrupa da asfalt endüstrisiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve çalışmalara katılmak üzere bu komitelerde temsilci üye bulundurmaktadır. yılından itibaren HSE komitesi üyesi olarak görev üstlenen Dernek Uzmanımız Gülay Malkoç 9 Haziran 2009 tarihinde yapılan EAPA Genel Kurul toplantısında bir süredir boş olan HSE Komite Başkanlığına aday gösterilmiş ve oy birliği ile Başkan seçilmiştir. Uluslararası bir kuruluşta ve asfalt sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan sağlık, güvenlik ve çevre konusunda komite başkanlığı üstlenen uzmanımız gerek EAPA içinde ve gerekse Avrupa platformlarında daha etkin bir şekilde çalışmalar yürütecek ve özellikle ülkemiz ve endüstrimiz adına HSE konularında ülke ihtiyaçlarına yönelik konuların ele alınmasına imkân sağlayabilecektir. 5. Eurasphalt & Eurobitume Kongresi Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA ile Avrupa Bitüm BirliğiEurobitume tarafından her dört yılda bir, yol otoriteleri, araştırma kurumları, politikacılar, yol finansman otoriteleri, akademisyenler, bitüm üreticileri ve asfalt müteahhitlerini buluşturan Eurasphalt & Eurobitume E&E Kongreleri düzenlenmektedir. Derneğimiz yetkilileri ve üyelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü ilgilileri ile katıldığı en son yılında Danimarka-Kopenhag da gerçekleştirilen 4. E & E Kongresinin ardından 2012 de yapılacak 5. E & E Kongresinin yerini belirlemek üzere hazırlık çalışmalarına başlayan EAPA ve Eurobitume yöneticileri, karar verici bir üst çalışma grubu ile bir inceleme grubu oluşturmuştur. Bu gruplarda, üyesi olduğumuz EAPA yönetim kurulundaki temsilcimiz Sn. Ayberk Özcan Üst Grupta, uzmanımız Gülay Malkoç ise İnceleme Grubunda görev almışlardır. Bu kapsamda, dünya asfalt ve bitüm endüstrisinden yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bu önemli kongrenin Türkiye de düzenlenmesini sağlamak üzere İstanbul un da Varşova ve Berlin le birlikte aday şehirler arasına girmesi sağlanmıştır. 5. Kongrenin yapılacağı şehrin tespiti için oluşturulan gruplarda görev alan ASMÜD temsilcilerince yapılan detaylı ve yoğun çalışmalar sonucunda İstanbul, 5. Kongre için en uygun şehir olarak seçilmiş ve kongrenin Haziran 2012 tarihinde İstanbul da yapılması kararlaştırılmıştır. Kongrenin ilk duyurusu adresinde yayınlanmaya başlamıştır. Derneğimiz EAPA ve Eurobitume ile işbirliği içinde ülkemize ve sektörümüze teknik ve ekonomik açıdan birçok yararlar sağlayacak bu kongrenin organizasyonuyla ilgili çalışmalar içinde yer almaktadır. Yeni Üyelerimiz Şubat ayında Yüzen Ticaret'in ve Mart ayında da Rota İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş.'nin Derneğimiz üyeleri arasına katılmasıyla ASMÜD e üye firmaların sayısı 38 e, bu firmaları temsil eden üyelerimizin sayısı da 47 ye yükselmiştir. Yeni üyelerimizden Yüzen Ticaret, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Rafinerisi nde çeşitli kademelerde çalışan İTÜ Kimya Mühendisliği 1962 Mezunu Sn. Uğur Yüzen tarafından 1986 yılında kurulmuştur. Yüzen Ticaret, asfalt emülsiyonları, modifiye bitüm ve okside asfalt üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Polimer modifiye bitümlü su yalıtım membranları ve modifiye bitüm asfalt shingle ürünlerinin üretimini yapan Yalteks A.Ş., pet şişelerin geri dönüştürülerek geri kazanımını sağlayan Petfor Pet Şişe Geri Kazanım San. Tic. A.Ş. ile çöplerin ayrıştırılıp geri kazanılması işlemini yapan Ekosistem Atık Ambalajları Kaynağında Ayrıştırma Geri Kazanım ve Ltd. Şti. Yüzen Ticaret in kardeş kuruluşlarıdır. Rota İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş., Yıldız teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1987 Mezunu Sn. M. Murat Güvenkaya tarafından 1989 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren birçok bölgede inşaat taahhüt işlerinde faaliyet gösteren Rota İnşaat A.Ş yılları arasında İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine 10'dan fazla Yol ve Altyapı taahhüt işleri gerçekleştirmiştir. Rota İnşaat A.Ş., iştigal alanı taş ocakları kurma ve işletme olan Rofalt Asfalt ve Maden İlt. Ltd. Şti ve nakliye ve lojistik faaliyetlerinde bulunan Balkaya Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. İle ile aynı grup bünyesinde bulunmaktadır. Sayfa 6

7 RAKAMLARLA ASFALT - Rakamlarla Asfalt - Ülkemiz asfalt istatistiklerini belirleyebilmek ve EAPA tarafından her yıl hazırlanan, Avrupa asfalt endüstrisi ile ilgili istatistiki bilgileri içeren, Asphalt in Figures - Rakamlarla Asfalt broşüründe Türkiye verilerinin de yer almasını sağlayabilmek amacıyla Derneğimiz, 1998 yılından beri ilgili kamu kurumları, belediyeler ve firmalardan asfalta ilişkin rakamları toplayarak derlemekte ve bunları çeşitli platformlarda paylaşmaktadır. SATHİ KAPLAMA UYGULAMASI VE SOĞUK BİTÜMLÜ KARIŞIM KULLANIMI Yıl Karayolları Bu kapsamda ülkemizde son 5 yılda yapılan asfalt uygulamaları, bitüm tüketimi,asfalt plentlerinin dağılımı ve asfalt işi yapan firma sayısı aşağıdaki Tablolar' da verilmiştir. BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ÜRETİMİ VE BİTÜM TÜKETİMİ Yıl Karayolları Sehiriçi Yollar Köy Yolları Toplam Bitümlü Sıcak Karışım, Sehiriçi Yollar Sathi Kaplama, km2 Soğuk Bitümlü Karışım, x ton milyon ton Bitüm ve bitümlü bağlayıcı x ton 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yukarıdaki Tablo'dan da anlaşılacağı üzere yılında rekor düzeyde bir sıcak karışım asfalt üretimi gerçekleşmiştir. Özellikle karayolu projelerinde kullanılan asfalt miktarı bir önceki yıla göre 2 kat artmıştır.. Köy Yolları Toplam ASFALT PLENTLERİNİN DAĞILIMI Kapasite ton/saat Özel Sektör Belediyeler KGM Diğer Toplam > <50 Toplam ASFALT İŞİ YAPAN FİRMA SAYISI Sadece üretim yapan Üretim ve sermesıkıştırma yapan Sadece serme -sıkıştırma yapan Sayfa 7

8 EAPA Teknik Komitesi ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitesi Toplantıları,, 2-3 Nisan İstanbul EAPA Teknik Komitesi-TC ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre -HSE Komitesi Toplantıları 2-3 Nisan 2009 tarihinde İstanbul da Derneğimiz evsahipliğinde düzenlenmiştir. 18 üyenin katıldığı TC komitesine Derneğimizden uzmanımız Zeliha Temren ile Tekfen İnş. ve Tesisat A.Ş den üyemiz Hikmet Tuğlu katılmıştır. 5 üyenin katıldığı HSE komitesinde ise Derneğimizi uzmanımız Gülay Malkoç temsil etmiştir. TC ve HSE Komiteleri, 2 gün içinde ayrı ayrı ve ortak toplantılar yaparak konularını tartışmışlardır. Ayrıca Avrupa Bitüm Endüstrisinin temsilcisi olan Eurobitume den gelen 2 uzmanla komite üyeleri arasında ortak bir toplantı da düzenlemiştir. Ortak olarak düzenlenen TC-HSE ve TC-HSEEurobitume toplantılarına Derneğimiz Genel Koordinatörü Derya Şenyay da katılmıştır. Katılımcılar tarafından teknik ve sosyal açıdan başarılı bir organizasyon olarak değerlendirilen bu toplantılarda ele alınan konular aşağıda belirtilmiştir: Tabakalar arası bağlantı dayanımının saptanması Ultra İnce Asfalt Betonu için hazırlanan taslak standard tartışıldı. Soğuk karışım asfalt standardlarının hazırlanması için araştırmalara başlama kararı alındı. İkinci jenerasyon asfalt standardları için geliştirilmesi planlanan yeni deney metotları: Laboratuvarda asfaltın kayma direncinin tayini, Yüzey tabakalarının sürtünme direncinin tayini, Asfaltın durabilitesinin tayini Tehlikeli maddelerin açığa çıkmasının değerlendirilmesi CEN TC351 Teknik Komitesi çalışmaları Yapılan araştırmalar, beton ve asfalt karışımlarında kullanılan agregalardan tehlikeli madde açığa çıkmadığı sonucuna varıldığından, asfaltta kullanılan agreganın ve asfaltın kendisinin ilave deneylere tabii tutulmadan uygunluk teyidinin yapılması gerektiği belirtildi. Kaplamalar için Bitümlü Bağlayıcılar -CEN TC336 WG1 Teknik komitesi çalışmaları Kaplama sınıfı bitüm standardı 2009 yılı sonunda resmi gazetede yayınlanması beklenilmektedir. Buna göre firmalar bitüm için 2010 yılında gönüllü, 2011 yılında ise mecburi olarak CE işareti almaya başlayacaklardır. Polimer modifiye bitüm standardı da 2011 yılında yayınlanacak ve 2012 de mecburi standard olarak PMB için CE işareti gerekecektir. Kaplama sınıfı sert bitüm standardı sert sınıflı ve çok sınıflı bitümler olarak ikiye ayrılacaktır. Yeni jenerasyon bitüm standardları çalışmalarının yavaş ilerlediği belirtilmiştir. Eurobitume mevcut deneylerle yeni deneyler arasında bir korelasyon bulmak amacıyla 146 bitüm numunesi üzerinde yapılan deney sonuçlarını toplayarak mümkün olabilen korelasyonları çıkarmış ve bir rapor hazırlamıştır. Bitümün DSR deneyine göre değerlendirilmesi için petrol firmalarından ve inşaat firmalarından veri toplaması gerektiği belirtilmiştir. Adezyon ve adezyonun durabilitesi CEN Adezyon /durabilite çalışma grubu çalışmalarını tamamlayarak taslak nihai raporu 2009 yılı ortalarında tartışmaya açarak sonuçlandıracaktır.yapılan çalışmalar sonunda adezyonun durabilitesinin tayini için taslak bir deney metodu hazırlanmıştır.bu metoda EN : 1- Teknik Komite TC Toplantısı Teknik komite aşağıda belirtilen konuları tartışarak çalışma programını belirlemiştir: Bir önceki toplantıda kararlaştırılan işlerin gözden geçirilmesi; Ilık Karışım asfaltın kullanımının teşvik edilmesi konusu ile ilgili yayın toplantıda tartışılmıştır.sözkonusu yayın daha sonra Haziran ayında yapılan EAPA Genel Kurul toplantısında onaylanarak yayınlanmıştır. Bitüm endüstrisinin gelecek yıldaki durumunun incelenmesi; Avrupa bitüm endüstrisinin temsilcisi Eurobitume ve bitüm firmaları gelecekte talep olduğu sürece bitüm üretmeye devam edeceklerini ve bitüm kalitesinde duyulan endişelerin yersiz olduğunu, mevcut kalitenin iyi ve gelecekte daha da iyi olacağını belirtmişlerdir. Bitümlü karışım standardları teknik komitesi (CEN TC 227/WG1) çalışmaları 5 yıllık kullanım süresini dolduran deney standardlarında gerekli düzeltmelerin yapılması Yeni deney metotlarının geliştirilmesi: PrEn Eğilme deneyiyle çatlak gelişiminin belirlenmesi PrEn Doygun yaşlandırma koşulllarında çekme rijitliğinin tayini pren Düşük sıcaklık çatlakları ve tek eksenli gerilme deneyi pren Göl asfaltında kül içeriğinin tayini Sayfa 8

9 Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) Conditioning Test adı verilmiştir.bu metodun standardizasyon işlemleri CEN TC227 (WG1 ve WG1 TG2) tarafından yapılacaktır.ancak adezyon / yapışkanlık için normal laboratuvarda yapılabilecek kolay bir deneye gereksinim duyulmasına rağmen bulunan bu yöntem basit bir deney metodu değildir. Diğer işler İspanya da Avrupa Asfalt Teknoloji Merkezinin kurulmasına karar verildi.binanın 2010 yılında inşasına başlanması ve 2011 yılında tamamlanması planlanmıştır. EAPA TC ile Eurobitume TC komiteleri arasında ortak bir toplantı yapılmasına karar verildi. Asfalt endüstrisinin durumunu tespit etmek için sektörde istihdam ve ciroların belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sektörün cirosunun, üretilen asfalt üzerinden tespit edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. 3- EAPA TC ve HSE Komiteleri Ortak Toplantısı EAPA Teknik Komitesi ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitesi arasında düzenlenen toplantıda komiteler yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek aşağıda belirtilen ortak konularını tartışmışlardır: Çevreyle ilgili olarak, CEN TC 351 Komitesinin çalışmaları kapsamında agrega ve yol malzemelerinden tehlikeli madde açığa çıkması konusundaki gelişmeler aktarılarak, endüstrinin hedefinin tehlikeli maddeler içermeyen bu malzemelerin ilave ve ileri deneylere tabi tutulmadan uygunluk teyidinin yapılması olduğu belirtilmiştir. Tehlikeli maddeler konusunda çok sıkı şartlara sahip olan Hollanda da elde edilen verilere göre asfalt tehlikeli madde açığa çıkaracak bir malzeme olmadığı saptanmıştır. Asfalt üretiminin karbon ayak izinin hesaplanması için bir sistem oluşturulması amacıyla İngiltere de Mineral Malzemeler Birliği-MPA ile Karayolu idaresi tarafından yürütülen projenin EAPA tarafından desteklenmesi hususu toplantıda tartışılmıştır. 2- Sağlık, Güvenlik ve Çevre-HSE Komitesi Toplantısı HSE Komitesi aşağıda verilen konuları tartışarak çalışma programını belirlemiştir. Aynı konular Avrupa Bitüm BirliğiHSE komitesi ile yapılan ortak toplantıda da ele alınmıştır. REACH Yönetmeliği kapsamında geri kazanılmış asfalt Geri kazanılmış asfaltın REACH yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesiyle ilgili son gelişmeler ele alınarak; Geri kazanılmış asfaltan gelen bitümün REACH kapsamında olup olmadığı konusunda Eurobitume'ün bir açıklama yapması gerektiği, Ülkelere bağlı olarak atık, ürün veya bir ihzarat olarak değerlendirilen geri kazanılmış asfaltın REACH kapsamındaki durumu, tartışılmıştır. Bu kapsamda, sıcak karışım asfaltta kullanılan katkıların REACH kapsamında olduğu belirtilerek EAPA üyelerinin bu konuya büyük bir önem vermeleri gerektiği vurgulanmıştır. IARC NCC çalışmaları Asfalt endüstrisindeki işçilerin asfalt uygulamaları sırasında maruz kaldıkları bitüm buharının kanserojen etkilerinin değerlendirilmesi için yürütülen IARC NCC çalışmaları son aşamaya geldiği ve taslak raporun yakında hazır olacağı belirtilmiştir. Bu çalışmanın 2011 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bitüm,bitümlü malzemeler ve asfaltla ilgili ikincil malzemelerde durum Bu konuda hazırlanan taslak durum raporu'nun Eurobitüm'le tartışılmasına ve bu kapsamda yeni AB Atık Yönetmeliği ile REACH konusunun da dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Asfalt endüstrisinde karbon etkilerinin hesaplanması HSE- TC komiteleri ortak toplantısında belirtildiği gibi asfalt endüstrisinde karbon etkilerinin hesaplanması konusu tartışılmıştır. Bu projede karbon ayak izinin hesaplanmasında şeffaf bir yöntemin oluşturulması hedeflenmiştir. Fransa da USIRF de bu konuda benzer bir çalışma yapmaktadır. Ayrıca Fransa da 3 büyük firma ihalelerde alternatif teklifler verebilmek için kendi sistemlerini oluşturmuşlardır. Ancak bu firmalar birlikte çalışarak tek bir yöntem bulmak için çalışmaktadırlar. Fransa asfalt endüstrisi 2010 a kadar genel bir yöntem oluşturmayı hedeflemiştir. Fransa, sadece asfaltın üretilmesi ve taşınmasını esas alınarak hesaplanan karbon ayak izinin belirlenmesi yerine asfaltın üretimi, uygulanması ve ömrü boyunca bakımını da kapsayacak şekilde tüm çevresel etkilerin dikkate alındığı Ömür Döngü Değerlendirmesi-LCA yöntemini uygulamaya karar vermiştir. Her iki ülkede geliştirilen karbon ayak izi hesaplama yöntemleriyle elde edilen verilerin karşılaştırılması gerektiği vurgulanmıştır. EAPA konuya Avrupa çapında bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programları-FP7 kapsamında yürütülen :Ömrünü tamamlamış asfalt üstyapıların stratejileri konulu Re-Road ile TyroSafe adı verilen. Kayma direnci ve diğer etkiler açısından tekerlek ve yol yüzeyi optimizasyonu projelerine EAPA nın katılması konusu tartışılmıştır. Ancak EAPA nın bu projeler yerine en önemli konusu olan asfaltın promosyonu üzerine yoğunlaşması gerektiği vurgulanmıştır. Sayfa 9

Türkiye. 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 10 Teknik Makale. 13 Kongre Takvimi

Türkiye. 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 10 Teknik Makale. 13 Kongre Takvimi Türkiye Kasım 2010, Şubat Ağustos Nisan 2007, 2008, 2009, Sayı Sayı Sayı 283 7 İÇİNDEKİLER 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... Her 2 yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurulumuzun 8. si, kuruluşumuzun

Detaylı

Türkiye. ASMÜD 9. Genel Kurulu Ardından Yeni Başkan Sayın Ayberk Özcan dan Mesaj İÇİNDEKİLER. 1 Başkan'dan Mesaj. 2 Haberler.

Türkiye. ASMÜD 9. Genel Kurulu Ardından Yeni Başkan Sayın Ayberk Özcan dan Mesaj İÇİNDEKİLER. 1 Başkan'dan Mesaj. 2 Haberler. Türkiye Kasım 2013, Şubat Ağustos Mayıs 2007, 2008, 2009, Sayı Sayı Sayı 214 3 7 İÇİNDEKİLER ASMÜD 9. Genel Kurulu Ardından Yeni Başkan Sayın Ayberk Özcan dan Mesaj Değerli Üyelerimiz ve bültenimizi izleyen

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde Sermaye

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Faaliyet raporu 2-28 A) Genel bilgiler Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI...

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI... İÇİNDEKİLER ÜYELERİMİZ... 2 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE KOMİTELER... 3 BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular, Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 598 MART 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: Giriş I. Yönetim - Denetim Kurulları / Görev Dağılımı II. Kurumsal İlişkiler a) Paydaşlarla İlişkiler b) TÜRKAK

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdürün Mesajı 3 ŞİRKET PROFİLİ 5 Ak-Kim e Bakış 5 Ak-Kim in Kısa Tarihi 6 Markalar ve Ürünler 8 Operasyonel

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-61-1 YAYIN NO: KB: 2865 - ÖİK: 715 Bu çalışma

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( Temmuz 2014 ) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı