İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 7 Rakamlarla Asfalt EAPA TC ve HSE Toplantıları. 10 Kongre Takvimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 7 Rakamlarla Asfalt-2008. 8 EAPA TC ve HSE Toplantıları. 10 Kongre Takvimi"

Transkript

1 Kasım, Şubat Ağustos, 2009, Sayı Sayı Sayı 23 7 İÇİNDEKİLER 1 Giriş 2 Haberler 7 Rakamlarla Asfalt- 8 EAPA TC ve HSE Toplantıları 10 Kongre Takvimi yılı ile 2009 yılının ilk yarısını küresel ekonomik kriz içerisinde geride bırakırken, asfalt sektörünün temsilcisi olarak bu zor dönemi genel olarak değerlendirdiğimizde; Türkiye asfalt endüstrisinin krize rağmen geçen yıl rekor düzeyde bir üretim gerçekleştirdiğini görüyoruz. Derneğimiz tarafından her yıl yapılan ve Bültenimizin bu sayısında da yer alan yılı asfalt istatistiklerine baktığımızda, ülkemizde 26,6 milyon ton sıcak karışım asfalt üretildiğini ve bu asfalt miktarının 10,2 milyon ton unun Karayollarında, 16,3 milyon ton un da şehir içi yollarda kullanıldığı görülmektedir. Bu değerler bir önceki yılla karşılaştırıldığında, şehir içi yollarda kullanılan asfalt miktarının değişmediği, karayollarında ise %100 artış olduğu görülmüştür. Bu durum, yılında karayolu projelerine sağlanan yüksek ödeneklerin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. Karayollarında yapılan bu hamle ile Karayolu projelerinde kaydedilen önemli ilerlemelerin yanı sıra, yollarımızda sıcak karışım asfalt uygulamalarına ağırlık verilmesi yol performansı ve trafik güvenliği açısından son derece önemli bir gelişmedir yılına baktığımızda, sene başında verilen karayolu ödeneklerinin düşük olmasına rağmen, yetkililer talep edilen ek ödeneklerin sağlanacağını ve yılı kadar bir gerçekleşme olabileceğini belirtmektedirler. Bu durum yıllardır yapımı devam eden projelerin bir an önce ekonomiye kazandırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ancak karayolu yatırımlarına ayrılan bu kısıtlı kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve yapılan yolların sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda yaklaşık km uzunluğundaki sathi kaplamalı yol ağının özellikle ağır trafiğe maruz olan ve hemen hemen her yıl yenilenmesi gereken kesimleri öncelikle sıcak karışım asfalt tabakalarıyla kaplanmalıdır. Sıcak karışım asfalt yolların yüksek performanslı ve uzun ömürlü olması için şartname ve standardlara uygun olarak belirli bir kalitede inşası gerekmektedir. Özel bir ihtisas alanı olan asfalt işlerinde iyi bir kalite, ancak bilgili ve deneyimli personel, yeterli sayıda ve kapasitede modern makine parkı ve uygun özelliklere sahip malzemelerle elde edilebilmektedir. Bu kapsamda sıcak karışım asfalt işi yapan müteahhitlerin; tam donanımlı asfalt plenti ile modern serme ve sıkıştırma ekipmanlarına; uygun araç ve gereçle donatılmış kalite kontrol laboratuarına ve kalifiye elemana sahip olması şarttır. İdarelerin, kısıtlı kaynaklarla yaptırdıkları asfalt işlerinin kaliteli yapılması için ihalelerde kaliteyi kendilerine amaç edinmiş, deneyimli ve donanımlı kurumsallaşmış firmaları seçmeyi sağlayacak kriterleri oluşturması gerekmektedir. İdareler, kalitesiz inşaatın yapılmasına kesinlikle fırsat vermeyecek şekilde kontrollük hizmetlerine daha fazla önem vermelidir. Bu kapsamda kamuda bilgili ve deneyimli teknik eleman sayısında önemli ölçüde azalmalar olduğundan kontrollük işlerinde kaliteyi etkileyen aksama ve sorunlar meydana gelebilmektedir. Kontrollük hizmetlerinin müşavir firmalar tarafından üstlenildiği projelerde de, tam anlamıyla etkin bir kalite kontrolü yapılamamaktadır. Müşavirlerin gerçek anlamda kalite kontrol hizmeti verebilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 3. taraf bağımsız bir kuruluş olarak çalışması gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemizde müşavirlik kontrol sistemi daha etkin ve yetkili olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Denetlemenin zamanında ve iyi yapılması, meydana gelecek imalat hatalarını ortadan kaldırabileceği gibi yapımcı firma açısından da ileride doğabilecek ihtilafları bertaraf edecektir. Böylece sorumluluklar paylaşılmış olacaktır. Asfalt sektörünün temsilcisi olarak kaliteye verdiğimiz önemi bir kere daha vurgularken, ülkemizin tüm yollarının yüksek performanslı, uzun ömürlü, sürüş konforu ve trafik güveliği yüksek asfalt kaplamalarla kaplanması umuduyla saygılar sunuyorum. Ahmet Tuncer Ertan / ASMÜD Yön. Kur. Bşk. Sayfa 1

2 HABERLER Taş Mastik Asfalt Bilgilendirme Semineri Ülkemiz otoyollarında ve ağır trafikli devlet yollarında kullanımı artan Taş Mastik Asfalt-TMA hakkında sektörü bilgilendirmek ve bu teknolojinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Derneğimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 9 Mart 2009 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda "Taş Mastik Asfalt Bilgilendirme Semineri"ni düzenlemiştir. Taş Mastik Asfalt konusu ile ilgili geçmiş deneyimlerin paylaşıldığı, uygulamalarda yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin aktarıldığı seminerde; TMA Şartnamesi ve ülkemizdeki uygulamalar ABD ve Avrupa daki TMA uygulamaları, TMA ile yapılan aşınma tabakalarının fonksiyonel özellikleri, performansı, TMA ile ilgili yeni Avrupa Standardı konuları ele alınmış, seminere sektörden ve idareden büyük bir katılım olmuştur. Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA Yönetim Kurulunda yer alan Derneğimiz, EAPA ile Eurobitume Yönetim Kurulları tarafından ortak sorunların görüşülerek çözüm üretilmesi ve işbirliğine yönelik girişimlerde bulunulması amacıyla düzenlenen toplantılara katılması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz, Eurobitume Yönetim Kuruluyla işbirliğine açık olduğunu belirterek talep edilen desteğin verilmesini uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Derneğimizin girişimleri ile Ulaştırma Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin in seminerin açılış oturumunda Türkiye Karayolu Politikası başlıklı bir sunum yapması sağlanmış, ayrıca uzmanımız Gülay Malkoç tarafından yapılan sunumla da Türkiye Bitüm ve Asfalt Endüstrisi hakkında bilgi aktarılmıştır. Ayrıca seminer öncesi ASMÜD ve Total temsilcileri arasında bir toplantı düzenlenerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Seminerde TMA konusuyla ilgili Derneğimiz tarafından hazırlanan teknik bir doküman katılımcılara dağıtılmış ve ayrıca uzmanlarımızca Dünyada TMA kullanımı ve performansı ile TMA üretiminde kullanılan bağlayıcılar ve katkılar konularında sunumlar yapılmıştır. Ayrıca bazı üye firmalarımızca yürütülen TMA projelerinden edinilen deneyimler, ilgili firma uzmanlarının yaptıkları sunumlarla katılımcılara aktarılmıştır. Sözkonusu seminerde yapılan sunumlar Total firması yetkilileri ve katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış; bu konuda Total yetkililerinden Genel Koordinatörümüze ve Yönetim Kurulumuza teşekkür mektupları gönderilmiştir. CEN TC 227 WG-1 Toplantısı Total Uluslararası Bitüm Semineri Avrupa Bitüm Birliği-Eurobitume Başkanı ve aynı zamanda Total Bitüm Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü olan Franck Haettel, Derneğimizden, Total Bitüm tarafından 19 Mart 2009 tarihinde İstanbul da düzenlenecek olan ve sözkonusu firmanın uluslararası iştiraklerinin ve Paris teki merkez ofisi çalışanlarının katıldığı Uluslararası Bitüm Semineri nde Türkiye Bitüm ve Asfalt Endüstrisi konusunda bilgi aktarılmasını talep etmiştir. Türk Standardları Enstitüsü adına gözlemci üye olarak görev aldığımız CEN-Avrupa Standardizasyon Kurumu nun TC-227 Yol Malzemeleri Teknik Komitesi nin, WG-1 Bitümlü Karışımlar Çalışma Grubu nun 2009 yılı ilk toplantısı Mart tarihlerinde Londra da yapılmıştır. Sayfa 2

3 HABERLER Avrupa ülkelerinde 25 katılımcının yer aldığı toplantıda bitümlü karışımlarla ilgili ürün ve deney standardları ele alınarak ve aşağıda belirtilen konular tartışılmış ve kararlar alınmıştır. 1. Asfalt tabakaları arasındaki adezyon ve adezyon mukavemeti ile ilgili deney metodunun geliştirilmesi, 2. Bitümlü karışımlar konusundaki EN serisi deney metotlarından 5 yıllık kullanım periyodunu dolduran standardların revizyonu, 3. pren Eğilme deneyiyle çatlak oluşumunun tayini metodu, serisi bitümlü karışımlar ürün standardlarında yer almayan multigrade bitümler ile kimyasal modifiye edici katkıların standardlara eklenmesi hususu ile yüksek modüllü karışımlara ilişkin yeni ürün standardlarının hazırlanması, 5. EN Fabrika İmalat Kontrolü standardında yer alan plent kontrolünün denetim sıklığı, Jenerasyon Asfalt Standardlarında yeni deney metotlarının öncelik sıralamasının yapılması ve yürütülecek çalışmaların belirlenmesi, 7. Soğuk karışımlara ilişkin standardların hazırlanması konusunun tartışmaya açılması, 8. Yeni yürürlüğe giren asfalt standardlarının uygulanması, 9. Bitümlü karışımlar grubu ile ilgili diğer komitelerin çalışmalarının gözden geçirilmesi; Geotekstiller Agregalar Asfaltın gürültü özelliklerine gore sınıflandırılması Tehlikeli maddeler Bitümlü bağlayıcılar 10. Standardlarla ilişkili ulusal araştırma sonuçlarının incelenmesi; İspanya- Bitümlü karışımlarda yorulma ve tekerlek izi oturma deneyleri İngiltere-TRL-Büyük ve küçük tekerlek izi oturması tayin cihazlarının sonuçlarının karşılaştırılması 4-Nokta eğilme deneyinin alternatifi olarak dinamik indirekt çekme deneyi EAPA Sağlık,Güvenlik ve Çevre Komitesi ile Teknik Komite Toplantıları ASMÜD evsahipliğinde İstanbul'da düzenlendi Üyesi olduğumuz Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA'nın Sağlık-Güvenlik ve Çevre (HSE) Komitesi ile Teknik Komite toplantıları 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde Derneğimiz evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Ayrıca Avrupa Bitüm Birliği-Eurbitume ile EAPA -HSE Komitesi Müşterek Toplantısı da 3 Nisan 2009 tarihinde yine İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 25 Avrupalı üyenin katıldığı toplantılar kapsamında düzenlenen sosyal etkinliklere üye firmalarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. destek olmuştur. Avrupa asfalt ve bitüm endüstrisinin gündemine yer alan hususların ele alındığı bu toplantılarda tartışılan konular ve alınan kararlar bültenimiz sonunda detaylı bir şekilde verilmiştir. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı Karayolları Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlenen Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısının 59.su bu yıl Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Her yıl olduğu gibi Derneğimiz bu yıl da sektör görüşlerini ve karayolu projelerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini detaylı bir rapor halinde Bakanlık ve KGM temsilcilerine sunmuştur. Ayrıca 18 Nisan 2009 tarihinde yapılan İdare-Müteahhit İlişkileri oturumunda Dernek başkanımız bir konuşma yaparak kronik ödenek sorununun, yılında sağlanan rekor düzeydeki ödenekle çözümlenmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmiş ve yapımı devam eden projelere ilişkin idarece dikkate alınmasında yarar görülen aşağıdaki hususlara kısaca değinmiştir: Sayfa 3

4 HABERLER Yürütülmekte olan projelerde bitümün idare tarafından sağlanmasının çeşitli sorunlara neden olabileceği, Aşınma tabakası henüz yapılmamış yolların uzun süre trafiğe açık kalması, binder ve hatta bitümlü temel tabakalarında bozulmalara neden olduğu, Bölünmüş yollarda gerekli standardların sağlanarak, trafik hacmi yüksek olan yol kesimlerinde gecikilmeden BSK uygulanması gerekliliği, Geçen yıl yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle, bölünmüş yolların asfalt kaplama yapılacak seviyeye kadar olan kesimlerinin, Valilikler kanalıyla İl Özel İdarelerinin sorumluluğunda gerçekleştirilmesi, Karayolu projelerinin ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi, piyasa koşullarının ve güncel fiyatların çok altında düşük fiyatla verilen ihaleler sonucu, işlerin ya tasfiye edilmesi, Karayolu inşaatı tünel, köprü gibi ileri teknoloji gerektiren ve bitümlü sıcak karışım gibi, özel bilgi, deneyim ve donanım gerektiren teknik özellikleri olan projelerin ihalesinde belirli istekliler arasındaki ihale usulü kullanılması ve teknik yeterlilikleri ile güçleri aynı olan sınırlı sayıdaki yükleniciler arasında gerçek bir rekabet ortamı oluşturulması gerektiği., Yeni teknoloji ürünü karışımların deneyimli ve donanımlı kurumsallaşmış firmalar tarafından uygulanmasının önemi gibi hususlara kısaca değinmiştir. DuPont Prag Seminerine ASMÜD Konuşmacı olarak davet edildi Elvaloy reaktif dönüştürücüleri kullanılarak yeni nesil bitüm modifikasyonu konusunda araştırmalar yapan DuPont, Prag'da kurduğu Asfalt Araştırma Merkezinin açılışı nedeniyle Nisan 2009 tarihlerinde düzenlediği seminere ASMÜD uzmanını konuşmacı olarak davet etmiştir. Çeşitli ülkelerden Dupont müşterilerinin karşılaştıkları sorunları tartışmak amacıyla düzenlenen seminerde Derneğimizden bitüm uzmanımız Gülay Malkoç, ülkemizde bitüm ve modifikasyon konusundaki durumu aktaran bir konuşma yapmıştır. Ayrıca üyemiz, Onur Taah. ve Taşımacılık Ltd. Şti. den Süha Aray ın da dinleyici olarak katıldığı bu seminerde, çeşitli ülkelerden birçok uzman ile iletişim sağlanmış, 2. jenerasyon olarak adlandırılan yeni polimerlerle ülkemiz bitümleri üzerinde araştırma çalışmalarının yapılması için girişimlerde bulunulmuştur.yapılacak bu çalışmada yer almak isteyen ve konuya ilgi duyan taraflar, Derneğimiz ile iletişime geçebilirler. Seminerde özetle aşağıda belirtilen konular ele alınmıştır.: Dünyanın çeşitli bölgelerinde Polimer modifiye bitümlerden farklı beklentilerin olduğu, bu durumun, Avrupa ve ABD (SHRP) standartlarına yansıdığı,. Özellikle yeni nesil polimerler ile DuPont un PmB vizyonu ve global stratejisi, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve ABD de bitüm modifikasyonu ve şartnameleri, Ham petrol kaynağı açısından bitümlerin farklı kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması, PMB şartname ve deneylerinin yanısıra PMB ilgili karşılaşılan sorunlar ve deneyimler. 10. Ulaştırma Şurası T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nca, dünyadaki değişimlere paralel olarak, ülkemizde ulaşım ve haberleşme sistemlerinin verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayalı, akıllı ekonomik ve rekabetçi olmasına yönelik hedef, önlem ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla tarihleri arasında İstanbul'da 10. Ulaştırma Şurası Hedef 2023 düzenlenecektir. Şurada kara, hava, deniz, demiryolları, haberleşme ve kent içi ulaşım alanlarıyla ilgili konular ele alınacaktır. Her ulaştırma alanında oluşturulan; Altyapı geliştirme, Üstyapı (Operasyonel), Regülasyon, Ar & Ge Sayfa 4

5 HABERLER çalıştayları tarafından hazırlanan raporlar, şurada düzenlenecek olan panellerde tartışılacak ve alınan öneriler doğrultusunda raporlar yeniden düzenlenerek, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde Türkiye nin ulaşım altyapı hedefi ve gelecek 15 yılın yol haritası belirlenecektir. Bu kapsamda, Karayolu ulaşımı alanında oluşturulan 4 çalıştay grubunun 3 ünde Üstyapı, Regülasyon ve Ar & Ge gruplarında Dernek uzmanlarımız görevlendirilmişlerdir. Çalıştayların toplantılarına katılan ve raporların hazırlanmasına destek veren uzmanlarımız, aşağıda belirtilen konularda sektör görüşlerini ilgili çalıştaya iletmişlerdir. Ayrıca Karayolu altyapı ve üstyapı çalıştaylarının talebi üzerine, yapılacak panellere, Derneğimiz tarafından yurtdışından 3 uzman panelist aday olarak önerilmiştir. Üstyapı Çalıştayı Konu: Karayolu üstyapısının bakımı, yönetimi, işletilmesi ile trafik güvenliği ve yönetimi; Üstyapı yüzey karakteristiklerinin trafik güvenliğine etkileri ve sathi kaplama yollardaki sorunlar Üstyapının bakım, onarım ve takviyesi Avrupa Birliği ülkelerinde üstyapı bakımı ve çevre ile ilgili istatistikler Uzun vadeli bakım sözleşmeleri 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Kasım 2009 Karayolları Genel Müdürlüğü liderliğinde Derneğimiz ve Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) işbirliği ile geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Asfalt Sempozyumlarının 5.si Kasım 2009 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu nda yapılacaktır. Derneğimizinde Düzenleme, Yürütme ve Bilim Kurullarında görev aldığı Sempozyumun birinci duyurusu tüm taraflara gönderilmiş ve ASMÜD ile YTMK web sitelerinde yayınlanmıştır. Regülasyon Çalıştayı Konu: Karayolu altyapısı ve işletilmesi ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük gibi tüm idari ve teknik mevzuat; Karayolu yapım ve bakım projelerinin ihalesi ve yürütülmesi sırasında karşılaşılan regülasyon kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri, kamu ihale ve sözleşme kanunları, Karayolu sözleşmeleri açısından Avrupa ve Türkiye uygulamalarının karşılaştırılması, Karayolu Teknik Şartnamesi Yol/asfalt endüstrisiyle ilgili Türk ve AB mevzuatı: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Çevre Mevzuatı, Meslek standardları Sempozyum için kaliteli asfalt üretimi ve yapımını etkileyen unsurlar, asfalt endüstrisinde yenilikler, yarının fırsatları, yüzey kaplamaları, üstyapı tasarımı yönetim sistemleri, üstyapı bakım ve onarımı konularında gönderilen bildiriler Sempozyum Bilim Kurulunca incelenmiş ve 37 bildir kabul edilmiştir. Kabul edilenden 13 bildiri sözel sunuma seçilmiştir. Sempozyumda Asfalt Üstyapıların Bugünü ve Yarını konulu bir Panelin de yapılmasına karar verilmiştir. Sempozyum organizasyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. AR&GE Çalıştayı Konu: Karayollarıyla ilgili teknoloji, ekonomi, çevre, sağlık ve güvenlik odaklı araştırma projeleri; Özel sektör tarafından yapılan ve yürütülmekte olan Ar&Ge çalışmaları Avrupa da Ulaşım alanındaki öncelikler ve Ar&Ge projeleri ile ilgili doküman temini. Ulusal Meslek Standardları Hazırlık Çalışmaları Ulusal Meslek Standardlarının hazırlanması amacıyla Mesleki yeterlilik Kurumu-MYK ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES arasında Temmuz 'de bir protokol imzalanmış ve inşaat sektörü ile ilgili meslek standardlarının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Meslek standardlarının hazırlanmasında ilgili sektör gruplarıyla çalışan İNTES Yol ve Asfalt Makineleri Operatörleri meslek grubunun standardlarının belirlenmesine ilişkin olarak Derneğimizin desteği istenmiş, bu talep Yönetim Kurulumuzca uygun görülerek İNTES ile ASMÜD arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol gereği, asfalt plenti operatörü ile serme ve sıkıştırma ekipmanları operatörleri için Derneğimiz üyelerinden uzmanların da desteğiyle standardları hazırlanmaya başlamıştır. Sayfa 5

6 HABERLER EAPA HSE Komite Başkanlığı Üyesi bulunduğumuz Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA çalışmalarını, bünyesinde oluşturduğu Teknik Komite (TC) ve Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitesi (HSE) vasıtasıyla üyesi olan Ulusal birliklerin görüş ve önerileri doğrultusunda yürütmektedir. Derneğimiz, EAPA ya üye olduğu 1999 yılından itibaren Avrupa da asfalt endüstrisiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve çalışmalara katılmak üzere bu komitelerde temsilci üye bulundurmaktadır. yılından itibaren HSE komitesi üyesi olarak görev üstlenen Dernek Uzmanımız Gülay Malkoç 9 Haziran 2009 tarihinde yapılan EAPA Genel Kurul toplantısında bir süredir boş olan HSE Komite Başkanlığına aday gösterilmiş ve oy birliği ile Başkan seçilmiştir. Uluslararası bir kuruluşta ve asfalt sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan sağlık, güvenlik ve çevre konusunda komite başkanlığı üstlenen uzmanımız gerek EAPA içinde ve gerekse Avrupa platformlarında daha etkin bir şekilde çalışmalar yürütecek ve özellikle ülkemiz ve endüstrimiz adına HSE konularında ülke ihtiyaçlarına yönelik konuların ele alınmasına imkân sağlayabilecektir. 5. Eurasphalt & Eurobitume Kongresi Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA ile Avrupa Bitüm BirliğiEurobitume tarafından her dört yılda bir, yol otoriteleri, araştırma kurumları, politikacılar, yol finansman otoriteleri, akademisyenler, bitüm üreticileri ve asfalt müteahhitlerini buluşturan Eurasphalt & Eurobitume E&E Kongreleri düzenlenmektedir. Derneğimiz yetkilileri ve üyelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü ilgilileri ile katıldığı en son yılında Danimarka-Kopenhag da gerçekleştirilen 4. E & E Kongresinin ardından 2012 de yapılacak 5. E & E Kongresinin yerini belirlemek üzere hazırlık çalışmalarına başlayan EAPA ve Eurobitume yöneticileri, karar verici bir üst çalışma grubu ile bir inceleme grubu oluşturmuştur. Bu gruplarda, üyesi olduğumuz EAPA yönetim kurulundaki temsilcimiz Sn. Ayberk Özcan Üst Grupta, uzmanımız Gülay Malkoç ise İnceleme Grubunda görev almışlardır. Bu kapsamda, dünya asfalt ve bitüm endüstrisinden yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bu önemli kongrenin Türkiye de düzenlenmesini sağlamak üzere İstanbul un da Varşova ve Berlin le birlikte aday şehirler arasına girmesi sağlanmıştır. 5. Kongrenin yapılacağı şehrin tespiti için oluşturulan gruplarda görev alan ASMÜD temsilcilerince yapılan detaylı ve yoğun çalışmalar sonucunda İstanbul, 5. Kongre için en uygun şehir olarak seçilmiş ve kongrenin Haziran 2012 tarihinde İstanbul da yapılması kararlaştırılmıştır. Kongrenin ilk duyurusu adresinde yayınlanmaya başlamıştır. Derneğimiz EAPA ve Eurobitume ile işbirliği içinde ülkemize ve sektörümüze teknik ve ekonomik açıdan birçok yararlar sağlayacak bu kongrenin organizasyonuyla ilgili çalışmalar içinde yer almaktadır. Yeni Üyelerimiz Şubat ayında Yüzen Ticaret'in ve Mart ayında da Rota İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş.'nin Derneğimiz üyeleri arasına katılmasıyla ASMÜD e üye firmaların sayısı 38 e, bu firmaları temsil eden üyelerimizin sayısı da 47 ye yükselmiştir. Yeni üyelerimizden Yüzen Ticaret, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Rafinerisi nde çeşitli kademelerde çalışan İTÜ Kimya Mühendisliği 1962 Mezunu Sn. Uğur Yüzen tarafından 1986 yılında kurulmuştur. Yüzen Ticaret, asfalt emülsiyonları, modifiye bitüm ve okside asfalt üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Polimer modifiye bitümlü su yalıtım membranları ve modifiye bitüm asfalt shingle ürünlerinin üretimini yapan Yalteks A.Ş., pet şişelerin geri dönüştürülerek geri kazanımını sağlayan Petfor Pet Şişe Geri Kazanım San. Tic. A.Ş. ile çöplerin ayrıştırılıp geri kazanılması işlemini yapan Ekosistem Atık Ambalajları Kaynağında Ayrıştırma Geri Kazanım ve Ltd. Şti. Yüzen Ticaret in kardeş kuruluşlarıdır. Rota İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş., Yıldız teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1987 Mezunu Sn. M. Murat Güvenkaya tarafından 1989 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren birçok bölgede inşaat taahhüt işlerinde faaliyet gösteren Rota İnşaat A.Ş yılları arasında İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine 10'dan fazla Yol ve Altyapı taahhüt işleri gerçekleştirmiştir. Rota İnşaat A.Ş., iştigal alanı taş ocakları kurma ve işletme olan Rofalt Asfalt ve Maden İlt. Ltd. Şti ve nakliye ve lojistik faaliyetlerinde bulunan Balkaya Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. İle ile aynı grup bünyesinde bulunmaktadır. Sayfa 6

7 RAKAMLARLA ASFALT - Rakamlarla Asfalt - Ülkemiz asfalt istatistiklerini belirleyebilmek ve EAPA tarafından her yıl hazırlanan, Avrupa asfalt endüstrisi ile ilgili istatistiki bilgileri içeren, Asphalt in Figures - Rakamlarla Asfalt broşüründe Türkiye verilerinin de yer almasını sağlayabilmek amacıyla Derneğimiz, 1998 yılından beri ilgili kamu kurumları, belediyeler ve firmalardan asfalta ilişkin rakamları toplayarak derlemekte ve bunları çeşitli platformlarda paylaşmaktadır. SATHİ KAPLAMA UYGULAMASI VE SOĞUK BİTÜMLÜ KARIŞIM KULLANIMI Yıl Karayolları Bu kapsamda ülkemizde son 5 yılda yapılan asfalt uygulamaları, bitüm tüketimi,asfalt plentlerinin dağılımı ve asfalt işi yapan firma sayısı aşağıdaki Tablolar' da verilmiştir. BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ÜRETİMİ VE BİTÜM TÜKETİMİ Yıl Karayolları Sehiriçi Yollar Köy Yolları Toplam Bitümlü Sıcak Karışım, Sehiriçi Yollar Sathi Kaplama, km2 Soğuk Bitümlü Karışım, x ton milyon ton Bitüm ve bitümlü bağlayıcı x ton 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yukarıdaki Tablo'dan da anlaşılacağı üzere yılında rekor düzeyde bir sıcak karışım asfalt üretimi gerçekleşmiştir. Özellikle karayolu projelerinde kullanılan asfalt miktarı bir önceki yıla göre 2 kat artmıştır.. Köy Yolları Toplam ASFALT PLENTLERİNİN DAĞILIMI Kapasite ton/saat Özel Sektör Belediyeler KGM Diğer Toplam > <50 Toplam ASFALT İŞİ YAPAN FİRMA SAYISI Sadece üretim yapan Üretim ve sermesıkıştırma yapan Sadece serme -sıkıştırma yapan Sayfa 7

8 EAPA Teknik Komitesi ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitesi Toplantıları,, 2-3 Nisan İstanbul EAPA Teknik Komitesi-TC ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre -HSE Komitesi Toplantıları 2-3 Nisan 2009 tarihinde İstanbul da Derneğimiz evsahipliğinde düzenlenmiştir. 18 üyenin katıldığı TC komitesine Derneğimizden uzmanımız Zeliha Temren ile Tekfen İnş. ve Tesisat A.Ş den üyemiz Hikmet Tuğlu katılmıştır. 5 üyenin katıldığı HSE komitesinde ise Derneğimizi uzmanımız Gülay Malkoç temsil etmiştir. TC ve HSE Komiteleri, 2 gün içinde ayrı ayrı ve ortak toplantılar yaparak konularını tartışmışlardır. Ayrıca Avrupa Bitüm Endüstrisinin temsilcisi olan Eurobitume den gelen 2 uzmanla komite üyeleri arasında ortak bir toplantı da düzenlemiştir. Ortak olarak düzenlenen TC-HSE ve TC-HSEEurobitume toplantılarına Derneğimiz Genel Koordinatörü Derya Şenyay da katılmıştır. Katılımcılar tarafından teknik ve sosyal açıdan başarılı bir organizasyon olarak değerlendirilen bu toplantılarda ele alınan konular aşağıda belirtilmiştir: Tabakalar arası bağlantı dayanımının saptanması Ultra İnce Asfalt Betonu için hazırlanan taslak standard tartışıldı. Soğuk karışım asfalt standardlarının hazırlanması için araştırmalara başlama kararı alındı. İkinci jenerasyon asfalt standardları için geliştirilmesi planlanan yeni deney metotları: Laboratuvarda asfaltın kayma direncinin tayini, Yüzey tabakalarının sürtünme direncinin tayini, Asfaltın durabilitesinin tayini Tehlikeli maddelerin açığa çıkmasının değerlendirilmesi CEN TC351 Teknik Komitesi çalışmaları Yapılan araştırmalar, beton ve asfalt karışımlarında kullanılan agregalardan tehlikeli madde açığa çıkmadığı sonucuna varıldığından, asfaltta kullanılan agreganın ve asfaltın kendisinin ilave deneylere tabii tutulmadan uygunluk teyidinin yapılması gerektiği belirtildi. Kaplamalar için Bitümlü Bağlayıcılar -CEN TC336 WG1 Teknik komitesi çalışmaları Kaplama sınıfı bitüm standardı 2009 yılı sonunda resmi gazetede yayınlanması beklenilmektedir. Buna göre firmalar bitüm için 2010 yılında gönüllü, 2011 yılında ise mecburi olarak CE işareti almaya başlayacaklardır. Polimer modifiye bitüm standardı da 2011 yılında yayınlanacak ve 2012 de mecburi standard olarak PMB için CE işareti gerekecektir. Kaplama sınıfı sert bitüm standardı sert sınıflı ve çok sınıflı bitümler olarak ikiye ayrılacaktır. Yeni jenerasyon bitüm standardları çalışmalarının yavaş ilerlediği belirtilmiştir. Eurobitume mevcut deneylerle yeni deneyler arasında bir korelasyon bulmak amacıyla 146 bitüm numunesi üzerinde yapılan deney sonuçlarını toplayarak mümkün olabilen korelasyonları çıkarmış ve bir rapor hazırlamıştır. Bitümün DSR deneyine göre değerlendirilmesi için petrol firmalarından ve inşaat firmalarından veri toplaması gerektiği belirtilmiştir. Adezyon ve adezyonun durabilitesi CEN Adezyon /durabilite çalışma grubu çalışmalarını tamamlayarak taslak nihai raporu 2009 yılı ortalarında tartışmaya açarak sonuçlandıracaktır.yapılan çalışmalar sonunda adezyonun durabilitesinin tayini için taslak bir deney metodu hazırlanmıştır.bu metoda EN : 1- Teknik Komite TC Toplantısı Teknik komite aşağıda belirtilen konuları tartışarak çalışma programını belirlemiştir: Bir önceki toplantıda kararlaştırılan işlerin gözden geçirilmesi; Ilık Karışım asfaltın kullanımının teşvik edilmesi konusu ile ilgili yayın toplantıda tartışılmıştır.sözkonusu yayın daha sonra Haziran ayında yapılan EAPA Genel Kurul toplantısında onaylanarak yayınlanmıştır. Bitüm endüstrisinin gelecek yıldaki durumunun incelenmesi; Avrupa bitüm endüstrisinin temsilcisi Eurobitume ve bitüm firmaları gelecekte talep olduğu sürece bitüm üretmeye devam edeceklerini ve bitüm kalitesinde duyulan endişelerin yersiz olduğunu, mevcut kalitenin iyi ve gelecekte daha da iyi olacağını belirtmişlerdir. Bitümlü karışım standardları teknik komitesi (CEN TC 227/WG1) çalışmaları 5 yıllık kullanım süresini dolduran deney standardlarında gerekli düzeltmelerin yapılması Yeni deney metotlarının geliştirilmesi: PrEn Eğilme deneyiyle çatlak gelişiminin belirlenmesi PrEn Doygun yaşlandırma koşulllarında çekme rijitliğinin tayini pren Düşük sıcaklık çatlakları ve tek eksenli gerilme deneyi pren Göl asfaltında kül içeriğinin tayini Sayfa 8

9 Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) Conditioning Test adı verilmiştir.bu metodun standardizasyon işlemleri CEN TC227 (WG1 ve WG1 TG2) tarafından yapılacaktır.ancak adezyon / yapışkanlık için normal laboratuvarda yapılabilecek kolay bir deneye gereksinim duyulmasına rağmen bulunan bu yöntem basit bir deney metodu değildir. Diğer işler İspanya da Avrupa Asfalt Teknoloji Merkezinin kurulmasına karar verildi.binanın 2010 yılında inşasına başlanması ve 2011 yılında tamamlanması planlanmıştır. EAPA TC ile Eurobitume TC komiteleri arasında ortak bir toplantı yapılmasına karar verildi. Asfalt endüstrisinin durumunu tespit etmek için sektörde istihdam ve ciroların belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sektörün cirosunun, üretilen asfalt üzerinden tespit edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. 3- EAPA TC ve HSE Komiteleri Ortak Toplantısı EAPA Teknik Komitesi ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitesi arasında düzenlenen toplantıda komiteler yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek aşağıda belirtilen ortak konularını tartışmışlardır: Çevreyle ilgili olarak, CEN TC 351 Komitesinin çalışmaları kapsamında agrega ve yol malzemelerinden tehlikeli madde açığa çıkması konusundaki gelişmeler aktarılarak, endüstrinin hedefinin tehlikeli maddeler içermeyen bu malzemelerin ilave ve ileri deneylere tabi tutulmadan uygunluk teyidinin yapılması olduğu belirtilmiştir. Tehlikeli maddeler konusunda çok sıkı şartlara sahip olan Hollanda da elde edilen verilere göre asfalt tehlikeli madde açığa çıkaracak bir malzeme olmadığı saptanmıştır. Asfalt üretiminin karbon ayak izinin hesaplanması için bir sistem oluşturulması amacıyla İngiltere de Mineral Malzemeler Birliği-MPA ile Karayolu idaresi tarafından yürütülen projenin EAPA tarafından desteklenmesi hususu toplantıda tartışılmıştır. 2- Sağlık, Güvenlik ve Çevre-HSE Komitesi Toplantısı HSE Komitesi aşağıda verilen konuları tartışarak çalışma programını belirlemiştir. Aynı konular Avrupa Bitüm BirliğiHSE komitesi ile yapılan ortak toplantıda da ele alınmıştır. REACH Yönetmeliği kapsamında geri kazanılmış asfalt Geri kazanılmış asfaltın REACH yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesiyle ilgili son gelişmeler ele alınarak; Geri kazanılmış asfaltan gelen bitümün REACH kapsamında olup olmadığı konusunda Eurobitume'ün bir açıklama yapması gerektiği, Ülkelere bağlı olarak atık, ürün veya bir ihzarat olarak değerlendirilen geri kazanılmış asfaltın REACH kapsamındaki durumu, tartışılmıştır. Bu kapsamda, sıcak karışım asfaltta kullanılan katkıların REACH kapsamında olduğu belirtilerek EAPA üyelerinin bu konuya büyük bir önem vermeleri gerektiği vurgulanmıştır. IARC NCC çalışmaları Asfalt endüstrisindeki işçilerin asfalt uygulamaları sırasında maruz kaldıkları bitüm buharının kanserojen etkilerinin değerlendirilmesi için yürütülen IARC NCC çalışmaları son aşamaya geldiği ve taslak raporun yakında hazır olacağı belirtilmiştir. Bu çalışmanın 2011 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bitüm,bitümlü malzemeler ve asfaltla ilgili ikincil malzemelerde durum Bu konuda hazırlanan taslak durum raporu'nun Eurobitüm'le tartışılmasına ve bu kapsamda yeni AB Atık Yönetmeliği ile REACH konusunun da dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Asfalt endüstrisinde karbon etkilerinin hesaplanması HSE- TC komiteleri ortak toplantısında belirtildiği gibi asfalt endüstrisinde karbon etkilerinin hesaplanması konusu tartışılmıştır. Bu projede karbon ayak izinin hesaplanmasında şeffaf bir yöntemin oluşturulması hedeflenmiştir. Fransa da USIRF de bu konuda benzer bir çalışma yapmaktadır. Ayrıca Fransa da 3 büyük firma ihalelerde alternatif teklifler verebilmek için kendi sistemlerini oluşturmuşlardır. Ancak bu firmalar birlikte çalışarak tek bir yöntem bulmak için çalışmaktadırlar. Fransa asfalt endüstrisi 2010 a kadar genel bir yöntem oluşturmayı hedeflemiştir. Fransa, sadece asfaltın üretilmesi ve taşınmasını esas alınarak hesaplanan karbon ayak izinin belirlenmesi yerine asfaltın üretimi, uygulanması ve ömrü boyunca bakımını da kapsayacak şekilde tüm çevresel etkilerin dikkate alındığı Ömür Döngü Değerlendirmesi-LCA yöntemini uygulamaya karar vermiştir. Her iki ülkede geliştirilen karbon ayak izi hesaplama yöntemleriyle elde edilen verilerin karşılaştırılması gerektiği vurgulanmıştır. EAPA konuya Avrupa çapında bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programları-FP7 kapsamında yürütülen :Ömrünü tamamlamış asfalt üstyapıların stratejileri konulu Re-Road ile TyroSafe adı verilen. Kayma direnci ve diğer etkiler açısından tekerlek ve yol yüzeyi optimizasyonu projelerine EAPA nın katılması konusu tartışılmıştır. Ancak EAPA nın bu projeler yerine en önemli konusu olan asfaltın promosyonu üzerine yoğunlaşması gerektiği vurgulanmıştır. Sayfa 9

10 KONGRE VE TOPLANTI TAKVİMİ Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Bülteni TUNCER ERTAN Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz Başkan Vekili Ayberk Özcan Sekreter Üye İbrahim Yaykıran Muhasip Üye Celal Koloğlu Üye Deha Emral Üye Çağatay Kalkancı Üye Derya Şenyay Genel Koordinatör Zeliha Temren Teknik Uzman Gülay Malkoç Teknik Uzman Seray Toraman Yönetici Asistanı Yönetim Yeri Küpe Sokak No: 10 / GOP/ANKARA Tel: Faks: Eylül 2009 CEN TC 227 Yıllık Toplantısı, Cambridge, İngiltere 25 Eylül 2009 Seminer - Yollarda sessiz ve durable genleşme derzleri, Delft Hollanda 27 Eylül - 1 Ekim Ulaştırma Şurası 1 Ekim 2009 Seminer - Sürdürülebilir ve durable üstyapılar için düşük enerji ile üretilen asfalt karışımları, Hauten, Hollanda Ekim Ulaştırma Kongresi Ekim Çin Asfalt Zirvesi, Şangay, Çin Ekim Uluslar arası Esnek Üstyapılar Konferansı, Queensland, Avustralya Ekim 2009 CEN TC 227 Çalışma Grubu-1 Toplantısı, Prag, Çek Cumhuriyeti Ekim 2009 CEN TC 336 Çalışma Grubu-1 Toplantısı, Hollanda 4-6 Kasım 2009 Yol Yapımında 21. Yüzyıl PAPA Teknik Semineri, Jozefow, Varşova, Polonya Kasım Ulusal Asfalt Sempozyumu Kasım 2009 AV Uluslararası Asfalt Üstyapıları Konferansı, Çek Cumhuriyeti Kasım Asfalt ve Bitüm Kolokyumu, Slovenya 3-4 Aralık 2009 CEN TC 336 Çalışma Grubu-2 Toplantısı, Lizbon, Portekiz 7-10 Haziran 2010 Transport Research Arena 2010 Brussels 1-6 Ağustos Uluslararası ISAP Konferansı Asfalt Üstyapı Teknolojileri, Güvenlik ve Çevre, Nagoya Aichi, Japonya Haziran Eurasphalt & Eurobitume Kongresi, İstanbul Sayfa 10

TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ - 2007

TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ - 2007 TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ - 2007 Türkiye de asfaltın ana kullanım alanı tüm dünyada olduğu gibi yollardır Asfalt içerdiği ana bileşeni bitüm ve bitümlü bağlayıcılardan çeşitli katkılara, soğuk karışımlardan,

Detaylı

EAPA HSE ve Teknik Komite Toplantıları Nisan Ayında Prag da Yapıldı

EAPA HSE ve Teknik Komite Toplantıları Nisan Ayında Prag da Yapıldı MART - NİSAN 2015 SAYI: 7 EAPA HSE ve Teknik Komite Toplantıları Nisan Ayında Prag da Yapıldı ASMÜD ün üyesi olduğu Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği- EAPA nın Sağlık-Güvenlik-Çevre Komitesi ile Teknik Komitesi

Detaylı

Türkiye. Başkandan Mesaj İÇİNDEKİLER. 1 Başkandan Mesaj. 2 Haberler. 7 Köprülerde Asfalt Kaplamalar. 11 Kongre ve Toplantı Takvimi

Türkiye. Başkandan Mesaj İÇİNDEKİLER. 1 Başkandan Mesaj. 2 Haberler. 7 Köprülerde Asfalt Kaplamalar. 11 Kongre ve Toplantı Takvimi Türkiye Kasım 2012, Şubat Ağustos Aralık,,, Sayı Sayı Sayı 213 3 7 Başkandan Mesaj İÇİNDEKİLER 1 Başkandan Mesaj 2 Haberler 7 Köprülerde Asfalt Kaplamalar 11 Kongre ve Toplantı Takvimi 2012 yılının ardından

Detaylı

AYBERK ÖZCAN, ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı KARAYOLLARININ MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNA ASFALT SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

AYBERK ÖZCAN, ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı KARAYOLLARININ MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNA ASFALT SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI AYBERK ÖZCAN, ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı KARAYOLLARININ MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNA ASFALT SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI YOL/ASFALT SEKTÖRÜNÜN BAKIŞ AÇISIYLA KARAYOLLARI ; Ülkemizde yol ve asfalt sektörünü temsil

Detaylı

IRF 17. Dünya Toplantısı ve Sergisi Riyad da Düzenlendi. Türkiye Asfalt Endüstrisi 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu nda Ankara da Buluştu

IRF 17. Dünya Toplantısı ve Sergisi Riyad da Düzenlendi. Türkiye Asfalt Endüstrisi 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu nda Ankara da Buluştu OCAK - ŞUBAT 2014 SAYI: 1 AYBERK ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Ertan Başkan Vekili Deha Emral Başkan Vekili Tahir Çelik Başkan Vekili Onur Pekgöz Sekreter Üye İbrahim Yaykıran Muhasip Üye Çağatay

Detaylı

Türkiye. 2014 e merhaba dediğimiz bugünlerde öncelikle hepimize sağlıklı ve umutlarımızın gerçekleşeceği bir yıl diliyorum.

Türkiye. 2014 e merhaba dediğimiz bugünlerde öncelikle hepimize sağlıklı ve umutlarımızın gerçekleşeceği bir yıl diliyorum. Türkiye Ocak Kasım2014, Şubat 2007,,Sayı Sayı Sayı15 23 İÇİNDEKİLER 1- Başkan'dan Mesaj 3- Ulaştırma Şur'ası ve Asfalt Sempozyumu 4- Ulusal Asfalt Sempozyumu 6- IRF 17. Dünya Toplantısı ve Sergisi 7- Diğer

Detaylı

Türkiye. 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 10 Teknik Makale. 13 Kongre Takvimi

Türkiye. 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 10 Teknik Makale. 13 Kongre Takvimi Türkiye Kasım 2010, Şubat Ağustos Nisan 2007, 2008, 2009, Sayı Sayı Sayı 283 7 İÇİNDEKİLER 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... Her 2 yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurulumuzun 8. si, kuruluşumuzun

Detaylı

2009 a TÜRKİYE Asfalt Müteahhitleri Derneği olarak girdik..

2009 a TÜRKİYE Asfalt Müteahhitleri Derneği olarak girdik.. Kasım2009, Şubat Ocak 2007, 2008,Sayı Sayı Sayı623 İÇİNDEKİLER 1 - Giriş 3 - Haberler 9 Teknik Makale Avrupa Asfalt Endüstrisindeki Son Gelişmeler 12 Kongre ve Toplantı Takvimi 2009 a TÜRKİYE Asfalt Müteahhitleri

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kumsan Asfalt Beton Mıcır ve İnş. San. ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

IRF 1. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Kongresi Hazırlık Toplantısı Ankara da Yapıldı

IRF 1. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Kongresi Hazırlık Toplantısı Ankara da Yapıldı OCAK - ŞUBAT 2015 SAYI: 6 AYBERK ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Ertan Başkan Vekili Deha Emral Başkan Vekili Tahir Çelik Başkan Vekili Onur Pekgöz Sekreter Üye IRF 1. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

Türkiye. Başkandan Mesaj İÇİNDEKİLER. Çok Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye. Başkandan Mesaj İÇİNDEKİLER. Çok Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Kasım2011, Şubat Ağustos Ocak,, 2009, Sayı Sayı Sayı Sayı 10 23 7 Başkandan Mesaj İÇİNDEKİLER Çok Değerli Meslektaşlarım, 1 Başkandan Mesaj Yepyeni bir yıla merhaba derken sizlere kuruluşundan

Detaylı

Temmuz 2008, Sayı 5 İÇİNDEKİLER. 1 - Giriş. 2 - Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı. 6 - Karayolu 1. Ulusal Kongresi

Temmuz 2008, Sayı 5 İÇİNDEKİLER. 1 - Giriş. 2 - Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı. 6 - Karayolu 1. Ulusal Kongresi Kasım 2007, Şubat Temmuz 2008, 2008, Sayı Sayı Sayı 23 5 İÇİNDEKİLER 1 - Giriş 2 - Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı 6 - Karayolu 1. Ulusal Kongresi 7-4. Eurasphalt & Eurobitume Kongresi 8 - Karayolu

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Varyap Mad. Nak. İnş.

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Eylül 2016 BU SAYIDA İŞLEVSEL BAĞLANTILAR ODAK GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ EKONOMİK YAPI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 8. PETROL FORUMU BELGRAD DA DÜZENLENDİ

Eylül 2016 BU SAYIDA İŞLEVSEL BAĞLANTILAR ODAK GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ EKONOMİK YAPI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 8. PETROL FORUMU BELGRAD DA DÜZENLENDİ Eylül 206 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Bodrum da Beton teknolojileri ve doğru beton uygulamaları adlı bir seminer gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin de katıldığı seminerde oldukça faydalı

Detaylı

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim şartları - don etkisi - yol inşaatının uygun olmayan mevsimde

Detaylı

TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ-2006

TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ-2006 TÜRKİYE ASFALT ENDÜSTRİSİ-2006 Türkiye de asfaltın ana kullanım alanı tüm dünyada olduğu gibi yollardır Asfalt içerdiği ana bileşeni bitüm ve bitümlü bağlayıcılardan çeşitli katkılara, soğuk karışımlardan,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Şubat 2008, Sayı 3 GENEL KURUL'A GİDERKEN İÇİNDEKİLER. 1 Genel Kurul'a Giderken. 2 Haberler. 8 Teknik Makale. 11 Kongre Takvimi

Şubat 2008, Sayı 3 GENEL KURUL'A GİDERKEN İÇİNDEKİLER. 1 Genel Kurul'a Giderken. 2 Haberler. 8 Teknik Makale. 11 Kongre Takvimi Kasım 2007, Şubat 2008, Sayı Sayı23 GENEL KURUL'A GİDERKEN İÇİNDEKİLER 1 Genel Kurul'a Giderken 2 Haberler 8 Teknik Makale 11 Kongre Takvimi ASMÜD Yönetim Kurulu olarak iki yıldan bu yana üstlendiğimiz

Detaylı

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır. Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Detaylı

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu 10 Projeler 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi Odamız, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği nin 6. Çerçeve Programının ilgili başlığı (Specific Support

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Türkiye. ASMÜD 9. Genel Kurulu Ardından Yeni Başkan Sayın Ayberk Özcan dan Mesaj İÇİNDEKİLER. 1 Başkan'dan Mesaj. 2 Haberler.

Türkiye. ASMÜD 9. Genel Kurulu Ardından Yeni Başkan Sayın Ayberk Özcan dan Mesaj İÇİNDEKİLER. 1 Başkan'dan Mesaj. 2 Haberler. Türkiye Kasım 2013, Şubat Ağustos Mayıs 2007, 2008, 2009, Sayı Sayı Sayı 214 3 7 İÇİNDEKİLER ASMÜD 9. Genel Kurulu Ardından Yeni Başkan Sayın Ayberk Özcan dan Mesaj Değerli Üyelerimiz ve bültenimizi izleyen

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI Mehmet BOZDEMİR Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı 2007 Türk Standardları Enstitüsü 1 TSE nin MİSYONU Ülkemizin

Detaylı

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR Esnek üstyapılar, taşıtlar için gerekli performansı (sürüş konforu ve emniyeti sağlayabilme özelliğine) sağlayan ve taşıtların neden olduğu gerilmelere karşı yeterince stabiliteye

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) 1. GİRİŞ Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin ortak

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi TURKLAB Bülten 2017 Ocak-Şubat-Mart 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 13 Ocak 2017 tarihinde Teknik Muayene Eğitim Ekspertizlik Kalite ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şirketi nin talebi üzerine

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

5. EURASPHALT & EUROBITUME KONGRESİ 13-15 Haziran 2012, İstanbul

5. EURASPHALT & EUROBITUME KONGRESİ 13-15 Haziran 2012, İstanbul 5. EURASPHALT & EUROBITUME KONGRESİ 13-15 Haziran 2012, İstanbul SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARININ YOLU: ASFALT DAVET VE BİLDİRİLER İÇİN ÇAĞRI Sizleri 13-15 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar

Detaylı

ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ PROJESİ YENİ İRTİBAT NUMARASI

ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ PROJESİ YENİ İRTİBAT NUMARASI Mayıs 015 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması yayınlandı 17 Ağustos 1999 da meydana gelen, büyük can ve mal kaybına yol açan deprem felaketi,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TKSD)FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TKSD)FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TKSD)FAALİYET RAPORU TKSD nin 2015 yılında yapmış olduğu faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır: 1-Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulumuz 2015 yılı

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ IN GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ IN GELİŞİMİ www.dosider.org TÜRKİYE DE DOĞAL GAZ IN GELİŞİMİ Türkiye de 1990 yıllarına kadar olan döneme bakıldığında, binaların %13-15 kadarı merkezi sisteme bağlı kalorifer tesisatı ile sınırken, geri kalan binalarda

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplamalar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplama Mevcut BSK kaplama üzerine veya granüler temel tabaka üzerine astar tabakası ve yapıştırma tabakası seriminden sonra, uygun oranda kübik şekle yakın

Detaylı

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. www.gmo.org.tr GEMİ İNŞAA&TASARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. www.gmo.org.tr GEMİ İNŞAA&TASARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK ENDAZE TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisinin özel sayısıdır. Gemi Mühendisleri Odası üyelerine faks ve e-posta yolu ile iletilir. Ulaşmasını istediğiniz faks/eposta detaylarını

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK ÇEMAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Çemaş Döküm San. A.Ş. nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF

19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF MEDICA 2013 MEDİKAL ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİ FUARI ZİYARET RAPORU 19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 İTO BİLİŞİM Sayı 37 Ekim 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10

Detaylı

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin Faaliyetleri Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Sempozyumu INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ Kapasite

Detaylı

Fatih GEMALMAZ LOKMAN GERĐ KAZANIM A.Ş.

Fatih GEMALMAZ LOKMAN GERĐ KAZANIM A.Ş. Fatih GEMALMAZ LOKMAN GERĐ KAZANIM A.Ş. İÇERİK GEKSANDER MALZEME GERİ KAZANIM ÖTL AVRUPA ÖTL YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖRNEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖTL PİROLİZ ÖTL AVRUPA HİKAYESİ GERİ KAZANIMCI BEKLENTİ Geri Kazanım

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Üye kartları odamızın yeni logosu ile tekrardan düzenlenmiş ve tüm yeni üyelerimize üye kartları teslim edilmiştir.

Üye kartları odamızın yeni logosu ile tekrardan düzenlenmiş ve tüm yeni üyelerimize üye kartları teslim edilmiştir. KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLERĐ ODASI (KTMMOB-BMO) 2008 2010 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Değerli Üyeler, 22 Mart 2008 tarihinde göreve gelen yönetimimiz, kurumsallaşmanın

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU 2015 Yılı Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Mart 2015

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU 2015 Yılı Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Mart 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU 2015 Yılı Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Mart 2015 Dr. Hakan AKSU TUHK Sekreteri TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ

Detaylı

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı)

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) 1 Tarihçe Kuruluş: Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Avrupa Klinik Araştırma Altyapıları Ağı (ECRIN) 2004 7. Çerçeve Programı ile büyüme (2012-2015) Amaç:

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 İDARİ ŞARTNAME 3.1 Maddesi ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014 d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00 ç) Hizmet Alımı son

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

e-bülten CEBIT 2012 FUARI GLOBAL KONFERANS PROGRAMINA KATILIM BULUT BİLİŞİM SEMİNERİ YAZILIM İSTİŞARE TOPLANTISI İNTERNET VE MOBİL BANKACILIK SEMİNERİ

e-bülten CEBIT 2012 FUARI GLOBAL KONFERANS PROGRAMINA KATILIM BULUT BİLİŞİM SEMİNERİ YAZILIM İSTİŞARE TOPLANTISI İNTERNET VE MOBİL BANKACILIK SEMİNERİ İTO BİLİŞİM Sayı 30 Mart 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. CEBIT 2012 FUARI GLOBAL KONFERANS PROGRAMINA KATILIM 06-10 Mart 2012 tarihleri arasında Almanya nın Hannover şehrinde düzenlenen

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek PAGÇEV 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek Bülten Atık Getirme Merkezi Tebliği nin Getirdiği Yükümlülükler Başakşehir Living Lab. 3. Çocuk Eğitimi

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Detaylı