Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference"

Transkript

1 Ford Focus Kullanýcý El Kitabý Feel the difference

2 Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya da test yöntemlerini bildirimde bulunmaksýzýn ve herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin deðiþtirme hakký saklý tutulmuþtur. Bu yayýn veya bu yayýnýn herhangi bir kýsmý iznimiz olmaksýzýn çoðaltýlamaz veya tercüme edilemez. Hatalar ve eksik kýsýmlar bulunabilir. Ford Motor Company 2010 Tüm haklarý saklýdýr. Parça numarasý : AM5J-19A321-ADA (CG3505en) 04/ E108837

3 Ýçindekiler Giriþ Bu el kitabý hakkýnda...7 Semboller sözlüðü...7 Parçalar ve aksesuarlar...7 Kýsaca Kýsaca...10 Çocuk güvenliði Çocuk koltuklarý...21 Çocuk koltuðunun yerleþtirilmesi...22 Yükseltici minderler...24 ISOFIX baðlantý noktalarý...25 Çocuk güvenlik kilitleri...25 Yolcu koruma Çalýþma ilkeleri...27 Emniyet kemerlerinin baðlanmasý...29 Emniyet kemeri yükseklik ayarý...29 Emniyet kemeri hatýrlatma sistemi...29 Hamilelik süresince emniyet kemerinin kullanýlmasý...30 Emniyet demirleri...30 Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý...30 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar Radyo frekanslarý hakkýnda genel bilgiler..32 Uzaktan kumandanýn programlanmasý...32 Uzaktan kumanda pilinin deðiþtirilmesi...32 Kilitler Kilitleme ve kilit açma...36 Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi...38 Global (toplu) açma ve kapama...41 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi Çalýþma ilkeleri...43 Kodlanmýþ anahtarlar...43 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sisteminin devreye girmesi...43 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sisteminin devreden çýkarýlmasý...43 Alarm Çalýþma ilkeleri...44 Alarmýn devreye girmesi...45 Alarmýn devreden çýkarýlmasý...45 Direksiyon simidi Direksiyon simidinin ayarlanmasý...46 Müzik sistemi kumandasý Sesli kumanda...47 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý Ön cam silecekleri...48 Otomatik silecekler...48 Ön cam yýkayýcýlarý...49 Arka cam sileceði ve yýkayýcýlarý...49 Ön cam silecek fýskiyelerinin ayarlanmasý...50 Far yýkayýcýlarý...50 Silecek lastiklerinin kontrol edilmesi...51 Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi...51 Aydýnlatma Far kumandasý...52 Otomatik farlar...53 Ön sis lambalarý...53 Arka sis lambalarý...53 Farlarýn ayarlanmasý - Sürüþe duyarlý ön far sistemli/xenon Farlý araçlar...53 Far seviyelendirme...54 Dörtlü flaþörler...54 Sürüþe duyarlý ön farlar (AFS)...54 Sinyaller...55 Ýç aydýnlatma...55 Farýn sökülmesi...56 Arka lambanýn sökülmesi...56 Ampul deðiþtirilmesi

4 Ýçindekiler Ampul teknik özellik tablosu...68 Camlar ve aynalar Elektrikli camlar...69 Dýþ dikiz aynalarý...70 Elektrikli dýþ dikiz aynalarý...70 Otomatik karartmalý ayna...72 Göstergeler Göstergeler...73 Uyarý lambalarý ve göstergeler...76 Sesli uyarýlar ve sinyaller...78 Bilgi ekranlarý Genel bilgiler...80 Yol bilgisayarý...83 Kiþisel ayarlar...85 Bilgi mesajlarý...87 Klima kumandasý Çalýþma ilkeleri...94 Havalandýrma kanallarý...94 Manuel klima kumandasý...95 Otomatik klima kumandasý...97 Isýtmalý camlar ve aynalar Yardýmcý ýsýtýcý Elektrikli tavan penceresi Koltuklar Doðru konumda oturma Elle ayarlanabilen koltuklar Elektrikli koltuklar Baþ destekleri Arka koltuklar Isýtmalý koltuklar Konfor özellikleri Gösterge aydýnlatma ayarý Çakmak Küllük Bardaklýklar Yardýmcý elektrik soketleri Torpido gözü Eþya bölmeleri Arka koltuk kol dayanaðý Bardak tutucusu Otomatik geçiþ okuyucusu CD deðiþtirici Yardýmcý giriþ (AUX IN) soketi USB portu Navigasyon (yön bulma) birimi tutucusu Paspaslar Motorun çalýþtýrýlmasý Genel bilgiler Kontak anahtarý Direksiyon kilidi Benzinli motorun çalýþtýrýlmasý Benzinli motorun çalýþtýrýlmasý E Dizel motorun çalýþtýrýlmasý Anahtarsýz çalýþtýrma Dizel parçacýk filtresi (DPF) Motorun durdurulmasý Motor ýsýtýcýsý Otomatik start-stop Çalýþma ilkeleri Otomatik start-stop sisteminin kullanýlmasý Ford Eco Mode Çalýþma ilkeleri Ford Eco Mode un kullanýlmasý Yakýt ve yakýt doldurma Güvenlik önlemleri Yakýt kalitesi - Benzin Yakýt kalitesi E Yakýt kalitesi - Dizel

5 Ýçindekiler Egzoz gazý dönüþtürücüsü (Katalitik konvertör) Yakýt dolum kapaðý Yakýt doldurma Yakýt doldurma E Yakýt tüketimi Teknik özellikler Vites kutusu Düz vites kutusu Otomatik vites kutusu Frenler Çalýþma ilkeleri ABS'li sürüþle ilgili ipuçlarý El freni ESP (Denge denetimi) Çalýþma ilkeleri ESP (Denge denetiminin) kullanýmý Park sensörü Çalýþma ilkeleri Park sensörünün kullanýlmasý Arka görüþ kamerasý Çalýþma ilkeleri Arka görüþ kamerasýnýn kullanýlmasý Hýz kontrol sistemi Çalýþma ilkeleri Hýz kontrol sistemi kullanýmý Yük taþýma Genel bilgiler Bagaj kapaklarý Zemin altý eþya bölmesi Bagaj aðý Port bagaj ve yük taþýyýcýlar Çekme Römork çekme Çýkartýlabilir çeki demiri Açýlýr tavan Açýlýr tavanýn açýlmasý Açýlýr tavanýn kapatýlmasý Sürüþle ilgili ipuçlarý Rodaj Soðuk hava önlemleri Sudan geçerken Acil durum donanýmý Ýlk yardým çantasý Uyarý üçgeni Çarpýþma sonrasý durum Yakýt kesme anahtarý Sigortalar Sigorta kutularýnýn yerleri Sigortanýn deðiþtirilmesi Sigorta teknik özellikleri tablosu Araç kurtarma Çekme noktalarý Aracýn dört tekerlek üzerinde çekilmesi Bakým Genel bilgiler Kaputun açýlmasý ve kapatýlmasý Motor bölmesine genel bakýþ - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec- 16V Ti-VCT (Sigma) Motor bölmesine genel bakýþ - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec- HE (MI4) Motor bölmesine genel bakýþ - 2.5L Duratec-ST (VI5)

6 Ýçindekiler Motor bölmesine genel bakýþ - 2.5L Duratec-RS (VI5) Motor bölmesine genel bakýþ - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Dizel Motor bölmesine genel bakýþ - 1.8L Duratorq-TDCi (Lynx) Dizel Motor bölmesine genel bakýþ - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Dizel Motor yaðý seviye çubuðu - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec- 16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V Ti- VCT (Sigma) Motor yaðý seviye çubuðu - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec- HE (MI4) Motor yaðý seviye çubuðu - 2.5L Duratec-RS (VI5)/2.5L Duratec- ST (VI5) Motor yaðý seviye çubuðu - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Dizel Motor yaðý seviye çubuðu - 1.8L Duratorq-TDCi (Lynx) Dizel Motor yaðý seviye çubuðu - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Dizel Motor yaðý kontrolü Motor soðutma suyu kontrolü Fren ve debriyaj (kavrama) sývýsý kontrolü Hidrolik direksiyon sývýsý kontrolü Yýkama sývýsý kontrolü Teknik özellikler Araç bakýmý Dýþ temizlik Ýç temizlik Küçük boya hasarýnýn onarýlmasý Temizleme ürünleri Akü Aktarma kablolarýnýn kullanýmý Akü baðlantý noktalarý Tekerlekler ve lastikler Genel bilgiler Tekerleðin deðiþtirilmesi Lastik bakýmý Lastik onarým kiti Kýþ lastiklerinin kullanýmý Kar zincirlerinin kullanýmý Lastik basýnç deðeri görüntüleme, takip ve uyarý sistemi Teknik özellikler Araç tanýmlama Araç kimlik plakasý Araç kimlik numarasý (VIN) Teknik özellikler Teknik özellikler Telefon Genel bilgiler Telefon kurulumu Bluetooth kurulumu Telefon kumandalarý Telefonun Kullanýlmasý Navigasyon (Yön Bulma) Sistemi Olmayan Araçlar Telefonun Kullanýlmasý Navigasyon (Yön Bulma) Sistemi Olan Araçlar Sesli kumanda Çalýþma ilkeleri Sesli kumandanýn kullanýmý Müzik sistemi birimi komutlarý Telefon komutlarý Navigasyon (Yön Bulma) sistemi komutlarý Klima kumanda komutlarý Baðlantý Genel bilgiler Harici bir aygýtýn baðlanmasý Harici bir aygýtýn baðlanmasý - Bluetooth lu Araçlar USB aygýtýnýn kullanýlmasý ipod un kullanýlmasý

7 Ýçindekiler Navigasyon (yön bulma) sistemine giriþ Yol Güvenliði Navigasyon (yön bulma) sistemi Kýsaca Ekler Tip onaylarý Tip onaylarý Tip onaylarý Elektromanyetik uyumluluk

8 6

9 Giriþ BU EL KÝTABI HAKKINDA Ford u tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Aracýnýzýn özelliklerini daha iyi öðrenmek için gerekli zamaný ayýrýnýz. Hakkýnda ne kadar fazla bilgi sahibi olur ve özelliklerini ne kadar iyi anlarsanýz, aracýnýzý sürerken o kadar çok güvende olur ve sürüþten o kadar keyif alýrsýnýz. UYARI Aracýnýzdaki kumandalarý kullanýrken ve aracýnýzýn özelliklerinden yararlanýrken aracý daima dikkatli kullanýnýz. Not: Bu el kitabý araç özelliklerini ve bu araç sýnýfýndaki seçenekleri bazen bu özellikler ve seçenekler kullanýlmaya baþlamadan önce de açýklamaktadýr. Bu nedenle buradaki bazý özellikler sizin aracýnýz için geçerli olmayabilir. Not: Bu el kitabýndaki resimlerin bazýlarý farklý modeller için kullanýlmýþ olabilir bu yüzden aracýnýzdakilerle farklýlýk gösterebilir. Bununla beraber resimlerdeki önemli bilgiler daima doðrudur. Ayrýca etkili bir polen filtresi de yolcularý dýþarýdaki havada bulunan alerjik parçacýklara karþý korur. Daha fazla bilgi için adresinden TÜV e bakýnýz. SEMBOLLER SÖZLÜÐÜ Bu el kitabýndaki uyarý sembolleri UYARI Uyarý sembolleri ile belirtilen talimatlarý izlemediðiniz takdirde kendiniz ve diðerlerini ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanacak kazalara maruz býrakabilirsiniz. DÝKKAT Dikkat sembolü ile belirtilen talimatlara uymadýðýnýz takdirde aracýnýzý hasara uðratabilirsiniz. Aracýnýzdaki semboller Not: Aracýnýzý her zaman geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun bir þekilde kullanýp çalýþtýrýnýz. Not: Aracýnýzý satarken bu el kitabýný da yeni kullanýcýya teslim ediniz. Kullanýcý el kitabý aracýnýzýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu araç alerji yapmayan özelliklerinden dolayý uluslar arasý yetkili test kuruluþu TÜV ün onayýný almýþtýr. Bu aracýn iç mekanýnýn üretimi için kullanýlan bütün malzemeler, TÜV Produkt ve Umwelt GmbH tarafýndan hazýrlanan TÜV TOXPROOF Araç Ýçi Kriter Kataloðunda bulunan gereksinimleri karþýlamaktadýr ve alerjik tepki riskini en aza indirecek þekilde tasarlanmýþtýr. Bu sembolleri gördüðünüzde, herhangi bir ayarlama yapmadan önce bu el kitabýndaki ilgili talimatlarý okuyup takip ediniz. PARÇALAR VE AKSESUARLAR Ford aracýnýz, yüksek kaliteli Ford Orijinal Parçalarý kullanýlarak en yüksek standartlarla üretilmiþtir. Aracýnýzý yýllarca keyifle kullanabilirsiniz. 7

10 Giriþ Beklenmeyen bir durum gerçekleþir ve önemli bir parçanýn deðiþtirilmesi gerekirse, Ford Orijinal Yedek Parçalarý dýþýnda bir parça kullanmamanýzý tavsiye ederiz. Ford Orijinal Yedek Parçalarýnýn kullanýlmasý aracýnýzýn kaza öncesindeki haline dönmesini ve ikinci el deðerini korumasýný saðlar. Ford Orijinal Yedek Parçalarý Ford un en katý güvenlik koþullarýna ve yüksek güvenilirlik standartlarýna uygundur. Kýsaca yedek parça ve iþçilik maliyetleri de dahil olmak üzere en iyi toplam onarým deðerini sunarlar. Þimdi size sunulan parçanýn Ford Orijinal Yedek Parçasý olup olmadýðýný anlamak daha kolay. Ford Orijinal Yedek Parçasý olmasý halinde, aþaðýdaki parçalarda Ford logosu bulunur. Onarým durumunda Ford logosunun bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz ve Ford Orijinal Yedek Parçalarýnýn kullanýldýðýndan emin olunuz. Aþaðýdaki parçalarda Ford logosu bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz Sac Kaput Kapýlar Bagaj bölmesi kapaðý Kanat E89927 Tampon ve radyatör ýzgarasý Radyatör ýzgarasý Ön ve arka tampon E

11 Giriþ Dýþ dikiz aynasý Farlar Arka farlar Far E89929 Cam Arka cam Yan cam Ön cam E89931 E

12 Kýsaca KISACA Gösterge paneline genel bakýþ Soldan direksiyonlu araçlar A B C D E F G H I J U T S R Q P O N M L K E

13 Kýsaca Saðdan direksiyonlu araçlar J I H G C E D F B A K N L M O P T S R Q U E A B C D E Far kumandasý. Bkz. Aydýnlatma (sayfa 52). Far seviyelendirme kumandasý. Bkz. Aydýnlatma (sayfa 52). Çok iþlevli kol: Bkz. Bilgi ekranlarý (sayfa 80). Bkz. Aydýnlatma (sayfa 52). Gösterge paneli. Bkz. Göstergeler (sayfa 73). Korna. Bkz. Direksiyon simidi (sayfa 46). 11

14 Kýsaca F G H I J K L M N O O O P Q R S T U Silecek kolu. Bkz. Silecekler ve yýkayýcýlar (sayfa 48). Havalandýrma kanallarý. Bkz. Klima kumandasý (sayfa 94). Dörtlü flaþör anahtarý. Bkz. Aydýnlatma (sayfa 52). Müzik sistemi ve navigasyon (yön bulma) birimi. Bkz ayrýca verilen el kitabý Klima kumandalarý. Bkz. Klima kumandasý (sayfa 94). Yolcu hava yastýðý devre dýþý býrakma uyarý lambasý (açýlýr tavanlý model hariç hepsi). Bkz. Yolcu koruma (sayfa 27). Isýtmalý arka cam anahtarý. Bkz. Klima kumandasý (sayfa 94). Çalýþtýrma düðmesi. Bkz. Anahtarsýz çalýþtýrma (sayfa 120). Isýtmalý ön cam anahtarý Bkz. Klima kumandasý (sayfa 94). Açýlýr tavan anahtarý (açýlýr tavan). Bkz. Açýlýr tavan (sayfa 154). Denge denetimi (ESP) anahtarý (Focus ST ve Focus RS). Bkz. Denge denetiminin kullanýlmasý (sayfa 137). Otomatik start-stop düðmesi. Bkz. Otomatik start-stop sisteminin kullanýlmasý (sayfa 123). Isýtmalý ön koltuk düðmesi. Bkz. Koltuklar (sayfa 106). Kontak anahtarý. Bkz. Motorun çalýþtýrýlmasý (sayfa 117). Direksiyon simidi ayarý. Bkz. Direksiyon simidi (sayfa 46). Hýz kontrol sistemi anahtarlarý. Bkz. Hýz kontrol sistemi (sayfa 143). Müzik sistemi kumandalarý. Bkz. Direksiyon simidi (sayfa 46). Gösterge aydýnlatma ayarý. Bkz. Konfor özellikleri (sayfa 112). Hava yastýðý UYARI Ölüm ya da ciddi bir yaralanma riskini önlemek için hava yastýðý kapalý olmadýkça ön tarafta asla arkaya bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz. Bkz. Çocuk güvenliði (sayfa 21). Bkz. Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý (sayfa 30). E

15 Kýsaca Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi Aracýn kilitlenmesi E78276 E87384 Pasif açma ve kapama, üç dýþ tespit aralýðýndan biri içerisine yerleþtirilecek geçerli bir pasif anahtar gerektirir. Araç kilidinin açýlmasý E87435 Kilitleme düðmeleri, kapýlarýn her birinde ve bagaj bölmesi kapaðýnda mevcuttur. Bkz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi (sayfa 38). E78278 Tüm kapýlarý ve bagaj kapaðý kilidini açmak ve alarmý devreden çýkartmak için bir kapý kolunu çekiniz. Direksiyon simidinin ayarlanmasý UYARI Direksiyonu, asla araç hareket halindeyken ayarlamayýnýz. 13

16 Kýsaca 2 Otomatik silecekler A B 2 1 E71013 C E95178 A A C Düþük hassasiyet Açýk Yüksek hassasiyet Bkz. Ön cam silecekleri (sayfa 48). Otomatik farlar E UYARI Orjinal konumuna getirirken kilitleme kolunu tam olarak oturttuðunuzdan emin olunuz. Bkz. Direksiyon simidinin ayarlanmasý (sayfa 46). E73840 Ortamdaki ýþýða baðlý olarak farlar otomatik olarak yanýp söner. Bkz. Far kumandasý (sayfa 52). 14

17 Kýsaca Elektrikli camlar Sadece bir cam açýkken rüzgar sesini azaltmak için karþýdaki camý biraz açýnýz. Bkz. Elektrikli camlar (sayfa 69). Elektrikli katlanma iþlevi Araç içinin hýzlý bir þekilde ýsýtýlmasý E71377 Araç içinin hýzlý bir þekilde soðutulmasý E78811 Aynalarý katlamak ya da açmak için düðmeye basýnýz. Bkz. Elektrikli dýþ dikiz aynalarý (sayfa 70). Manüel klima kumandasý Ön camýn buzunu çözme ve buðusunu giderme E71381 Bkz. Manüel klima kumandasý (sayfa 95). Otomatik klima kumandasý A B E71382 E78730 A B C E D C Ön cam buz çözme/buðu giderme Tekli kipte açma ve kapama Klima KAPALI 15

18 Kýsaca D E Araç içi çevrim Klima AÇIK Koltuk arkalýðýnýn ileriye katlanmasý - Focus RS Tavsiye edilen ayarlar: OTO, 22ºC Bkz. Otomatik klima kumandasý (sayfa 97). 1 Elle ayarlanabilen koltuklar Koltuk arkalýðýnýn ileri doðru katlanmasý -3- kapýlý 3 2 E E Koltuk arkalýðýný serbest býrakmak için kilitleme kolu 1 i çekiniz. Not: Kilitleme kolunu çekili tutmayýnýz. 2. Koltuk arkalýðýný katlanmýþ konumu 2'de kilitlemek için koltuk arkasýný itiniz. 3. Koltuðu 3'e kaydýrmak için koltuk arkalýðýný itmeye devam ediniz. 1. Koltuk arkalýðýný serbest býrakmak için kilitleme kolunu çekiniz. Not: Kilitleme kolunu çekili tutmayýnýz. 2. Koltuk arkalýðýný katlanmýþ konumumda kitlemek için koltuk arkalýðýný öne doðru bastýrýnýz. 3. Koltuðu ileri kaydýrmak için kilitleme kolunu çekiniz. 16

19 Kýsaca Koltuk arkalýðýný tekrar oturma konumuna getirme 3 kapýlý 3 Koltuk arkalýðýný tekrar oturma konumuna getirme Focus RS E78818 UYARI Koltuk arkalýðýnýn arkasýna, koltuk kilidinin kenetlenmesini engelleyebilecek herhangi bir cisim koymayýnýz. 1. Koltuðu geriye 1 doðru uç noktaya (hafýza konumu) veya istenilen ön oturma konumuna kaydýrýnýz. 2. Koltuk arkasýný serbest býrakmak için kilitleme kolu 2 yi çekiniz. 3. Koltuk arkasý 3'ü belirli bir týk sesi duyup kilitlenene kadar açýnýz. E UYARI Koltuk arkalýðýnýn arkasýna, koltuk kilidinin kenetlenmesini engelleyebilecek herhangi bir cisim koymayýnýz. 1. Kilitleme kolunu çekiniz ve koltuðu arkaya doðru son dayanaðýna veya istenilen ileri oturma konumuna kaydýrýnýz. 2. Koltuk arkalýðýný serbest býrakmak için kilitleme kolunu çekiniz. 3. Koltuk arkalýðýný týk sesi duyup kilitlenene kadar açýnýz. 17

20 Kýsaca 8/10 yollu Recaro koltuklarý - Focus ST Koltuk minderinin uzunluðunu ayarlamak için, minder uzantýsýnýn altýndaki kilitleme koluna basýnýz ve uzantýyý ileri geri kaydýrýnýz. Bkz. Elle ayarlanabilen koltuklar (sayfa 106). Marþtan sonra motor rölanti devri Soðuk çalýþtýrmadan sonra motor normalde olduðundan daha yüksek devirde rölantiye girebilir. Bkz. Motorun çalýþtýrýlmasý (sayfa 117). Anahtarsýz çalýþtýrma E78815 Koldaki her itme veya çekme, minder açýsýný küçük bir miktar yükseltecek veya alçaltacaktýr. Recaro deri koltuk Focus ST E85766 Çalýþtýrma düðmesine basýnýz. Bkz. Anahtarsýz çalýþtýrma (sayfa 120). Dizel parçacýk filtresi (DPF) E78816 UYARI Aracýnýzý kuru çim ya da kuru yapraklar üzerine park etmeyiniz. Kurum yakma iþlemi (regeneration) çok yüksek egzoz gazý sýcaklýklarý meydana getirir. Motoru durdurduktan sonra egzoz önemli miktarda ýsý yaymaya devam edecektir. Bu durum potansiyel bir yangýn tehlikesine yol açacaktýr. Bkz. Dizel parçacýk filtresi (DPF) (sayfa 121). 18

21 Kýsaca Otomatik Start-Stop Sistemi Sistem, örneðin trafik lambalarýnda araç rölantide çalýþýrken motoru durdurarak yakýt tüketimini ve CO2 salýmlarýný azaltýr. Bkz. Otomatik Start-Stop sistemi (sayfa 123). Ford Eco Mode Sistem, vites deðiþtirme özelliklerini sürekli izleyerek, trafik þartlarý ile otoyollardaki ve karayollarýndaki hýz sýnýrlarýný ön görerek sürücünün aracý daha etkin bir þekilde sürmesine yardýmcý olacaktýr. Bkz. Ford Eco Mode (sayfa 125). Yakýt dolum kapaðý Yakýt tabancasýný tabanca üzerindeki çentiðe kadar ve çentiði de içine alacak þekilde takýnýz. Yakýt borusu deliðinin kapaðýna dayanacak þekilde tutunuz. UYARI Artan yakýtýn depoya damlamasýna izin vermek için yakýt tabancasýný çekmeden önce en az 10 saniye beklemenizi öneririz. E E86613 Açmak için kapaða bastýrýnýz. Kapaðý, yerine oturana kadar tamamen açýnýz. Yakýt tabancasýný hafifçe kaldýrarak çýkarýnýz. Bkz. Yakýt dolum kapaðý (sayfa 127). Düz vites kutusu Geri vitesin seçilmesi Bazý araçlarda geri vites seçilirken bileziðin kaldýrýlmasý gereklidir. E99067 E Bkz. Vites kutusu (sayfa 133). 19

22 Kýsaca Otomatik vites kutusu Not: Motor çalýþtýrýldýðýnda, vites seçme kolunu park konumu P den çýkartabilmek için fren pedalýna ve vites kolu serbest býrakma düðmesine basýlmalýdýr. Bkz. Vites kutusu (sayfa 133). Kaputun açýlmasý Not: Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi olan araçlarda yedek anahtarý kullanýnýz. Bkz. Kaputun açýlmasý ve kapatýlmasý (sayfa 172). Bkz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi (sayfa 38). 20

23 Çocuk güvenliði ÇOCUK KOLTUKLARI Aracýnýzda sadece ECE-R44.03 (veya sonraki) sertifikasýna sahip çocuk güvenlik sistemleri test edilmiþ olup kullaným için onaylanmýþtýr. Ford Yetkili Servisi nizde bunlarýn seçenekleri bulunmaktadýr. Farklý aðýrlýk gruplarý için çocuk güvenlik sistemleri Aþaðýdakilere dikkat ederek doðru çocuk güvenlik sistemlerini kullanýnýz: Bebek güvenlik koltuðu E68916 UYARILAR 150 santimetreden kýsa çocuklarý arka koltuktaki onaylý ve uygun çocuk güvenlik sistemi ile güvenceye alýnýz. ECE R94.01'e göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta arkaya doðru bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Çocuk güvenlik sistemini monte ederken, üreticinin talimatlarýný okuyunuz ve bu talimatlara uyunuz. Çocuk güvenlik sistemi üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapmayýnýz. E kg ýn altýndaki bebekleri, arka koltukta, arkaya bakan bebek güvenlik koltuklarýna (Grup 0+) oturtunuz. Araç hareket halindeyken, kucaðýnýza çocuk oturtmayýnýz. Çocuklarý araç içinde yalnýz býrakmayýnýz. Aracýnýzla kaza yapmýþ olmanýz durumunda, öncelikle çocuk güvenlik sistemini kontrol ettiriniz. Not: Çocuk güvenlik sistemlerinin zorunlu kullanýmý ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterir. 21

24 Çocuk güvenliði Çocuk güvenlik koltuðu 13 ve 18 kg arasýndaki çocuklar arka koltukta çocuk güvenlik koltuðunda (Grup 1) oturtulmalýdýr. E68920 ÇOCUK KOLTUÐUNUN YERLEÞTÝRÝLMESÝ Çocuk koltuðunun yerleþtirilmesi UYARI Ön yolcu koltuðunda arkaya bakan çocuk güvenlik sistemi kullanýlmasý durumunda ön yolcu hava yastýðý OFF konumunda olmalýdýr. Emniyet kemerli bir çocuk koltuðu kullanýrken emniyet kemerinin gevþek veya bükülmüþ olmadýðýndan emin olunuz. Not: Ön yolcu koltuðunda arkaya bakan çocuk güvenlik sistemi kullanýlmasý durumunda kaltuk arkasý tam dik konumda iken koltuk en arkadaki konuma getirilmiþ olmalýdýr. Oturma konumlarý Aðýrlýk grubu kategorileri 0 0+ I II III 10 kg a kadar Bebek güvenlik koltuðu 13 kg a kadar Bebek güvenlik koltuðu 9-18 kg kg kg Çocuk güvenlik koltuðu Destek koltuðu / yükseltici minder Destek koltuðu / yükseltici minder Ön yolcu hava yastýðý AÇIK (Focus RS hariç tümü) X X U 1 U 1 U 1 22

25 Çocuk güvenliði Oturma konumlarý Aðýrlýk grubu kategorileri 0 0+ I II III 10 kg a kadar Bebek güvenlik koltuðu 13 kg a kadar Bebek güvenlik koltuðu 9-18 kg kg kg Çocuk güvenlik koltuðu Destek koltuðu / yükseltici minder Destek koltuðu / yükseltici minder Ön yolcu hava yastýðý KAPALI (Focus RS hariç tümü) Ön yolcu hava yastýðý U X U X U L U L U L AÇIK (Focus RS) Ön yolcu hava yastýðý KAPALI (Focus RS) L L L L L Arka koltuklar U U U U U L Sadece aþaðýdaki çocuk güvenlik sistemleri için uygun: Roemer Baby-Safe (E ), Roemer Baby-Safe Plus (E ), Roemer Duo (E ), Roemer Duo Plus (E ) and Roemer KID (E ). Ancak çocuklarýnýzý onaylý bir çocuk koltuðuyla arka koltuða oturtmanýzý öneririz. U Bu aðýrlýk/yaþ grubu için onaylanmýþ olan genel sýnýftaki güvenlik sistemleri açýsýndan uygun koltuk konumu. X Bu aðýrlýk/yaþ grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu. U 1 Bu aðýrlýk/yaþ grubu için onaylanmýþ olan genel sýnýftaki güvenlik sistemleri açýsýndan uygun koltuk konumu. Ancak çocuklarýnýzý onaylý bir çocuk koltuðuyla arka koltuða oturtmanýzý öneririz. 23

26 Çocuk güvenliði YÜKSELTÝCÝ MÝNDERLER Destek koltuðu (Grup 2) UYARILAR Yükseltici minderi veya destek koltuðunu, yalnýzca bir kucak kemeriyle birlikte kullanmayýnýz. Destek koltuðunu veya yükseltici minderi, katlanmýþ veya bükülmüþ bir emniyet kemeriyle birlikte kullanmayýnýz. Emniyet kemerini, çocuðun kolunun altýna veya sýrtýnýn arkasýna geçirmeyiniz. Çocuðu daha yüksekte oturtmak için asla yastýk, kitap veya havlu kullanmayýnýz. Çocuðunuzun dik oturmasýna çok dikkat ediniz. 15 kg dan aðýr ve 150 cm den kýsa olan çocuklar da bir destek koltuðu veya yükseltici minder kullanmalýdýrlar. DÝKKAT E70710 Koltuk arkalýðýyla minderi birleþtiren destek koltuðu kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. Yükseltilmiþ koltuk konumu, yetiþkin emniyet kemerinin omuz kayýþýnýn çocuðunuzun omzunun üzerinden geçmesini, kucak kayýþýnýn da kalçalarýný sýkýca sarmasýný saðlar. Yükseltici minder (Grup 3) Arka koltukta bir çocuk güvenlik koltuðu kullanýrken çocuk güvenlik koltuðunun araç koltuðuna tam olarak oturduðundan emin olunuz. Baþ desteðinin kaldýrýlmasý ya da çýkarýlmasý gerekebilir. Bkz. Baþ destekleri (sayfa 109). E

27 Çocuk güvenliði ISOFIX BAÐLANTI NOKTALARI UYARI Sadece bizim önerdiðimiz ISOFIX çocuk koltuklarýný kullanýnýz. ISOFIX sisteminde, çocuk güvenlik sistemi üzerinde minderin ve koltuk arkalýðýnýn birleþtiði ikinci sýra koltuklarýna baðlý iki baðlantý kolu bulunur. Baðlama kayýþý takma noktalarý da yerleþtirilebilir. ISOFIX baðlantý düzeneði kullanmak isterseniz Yetkili Servisinize danýþýnýz. Çocuk koltuðunun üst baðlama kayýþlarý ile yerleþtirilmesi UYARI Üst baðlama kayýþýný doðru baðlama noktasý dýþýnda herhangi bir þeye baðlamayýnýz. E78828 Üst baðlama kayýþýný baðlantý noktasýna yönlendiriniz. Üst baðlama kayýþýný çocuk koltuðu üreticisi talimatlarý doðrultusunda sýkýlaþtýrýnýz. E68945 Üstü açýlan araçlar hariç tüm araçlar UYARI ISOFIX sistemi kullanýrken dönmeyi önleyen bir parça kullanýnýz. Bir üst baðlama kayýþý veya destek ayaðý kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. ÇOCUK GÜVENLÝK KÝLÝTLERÝ UYARI Çocuk güvenlik kilitlerini devreye soktuðunuzda kapýlarý içeriden açamazsýnýz. Not: Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi bulunan araçlarda yedek anahtarý kullanýnýz. Bkz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma (sayfa 38). 25

28 Çocuk güvenliði E78298 Sol taraf Kilitlemek için saat yönünün tersine, açmak için ise saat yönünde çeviriniz. Sað taraf Kilitlemek için saat yönünde, açmak için ise saat yönünün tersine çeviriniz. 26

29 Yolcu koruma ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Hava yastýklarý Sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý UYARI Aracýnýzýn ön kýsmýnda hiçbir þekilde deðiþiklik yapmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. ECE R94.01'e göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý ile korunan bir koltukta asla yüzü arkaya dönük çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Hava yastýðý sadece emniyet kemerleri doðru kullanýldýðý ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 106). Direksiyon simidi, direksiyon kolonu, koltuklar, hava yastýklarý ve emniyet kemerlerindeki onarýmlarýn uygun eðitim almýþ teknisyenler tarafýndan yapýlmasýný saðlayýnýz. Hava yastýklarýnýn önündeki kýsmý boþ býrakýnýz. Hava yastýðý kapaklarýna ya da kapaklarýnýn üzerine hiçbir eþya koymayýnýz. Hava yastýðýnýn takýlý olduðu alanlarda herhangi bir keskin nesne býrakmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. Yan hava yastýklý koltuklar için tasarlanmýþ koltuk kýlýflarý kullanýnýz. Bu kýlýflarý eðitimli bir teknisyene taktýrýnýz Not: Hava yastýðý açýldýðý zaman gürültülü bir patlama sesi duyulmasý ve zararsýz bir toz bulutu görülmesi normaldir. Not: Hava yastýðý kapaklarýný sadece nemli bir bezle siliniz. E74302 Önemli derecede ön taraftan olan çarpýþmalarda veya saðdan ya da soldan 30 dereceye kadar olan çarpýþmalarda sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý devreye girer. Hava yastýklarý bir saniyenin binde biri kadar kýsa bir süre içerisinde açýlýr ve yolcularla temasý üzerine söner. Küçük çaplý önden çarpýþmalar, devrilmeler, arkadan çarpýþmalar ve yandan çarpýþmalar sýrasýnda sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý açýlmaz. Yan hava yastýklarý E72658 Yan hava yastýklarý, ön koltuklarýn koltuk arkalýklarýna takýlmýþlardýr. Aracýnýzda yan hava yastýðý olup olmadýðý bir etiketle gösterilir. 27

30 Yolcu koruma Yan hava yastýklarý, yandan gelen büyük darbelerde açýlýr. Sadece çarpýþmanýn gerçekleþtiði taraftaki hava yastýðý açýlýr. Hava yastýklarý saniyenin binde birinin birkaç katý kadar bir süre içinde þiþer ve yolcularla temas halindeyken söner, böylece göðüs ve omuz alanlarýna koruma saðlarlar. Küçük çaplý yandan çarpýþmalarda, devrilmelerde, önden ve arkadan çarpýþmalar sýrasýnda yan hava yastýklarý açýlmaz. Perde hava yastýklarý Emniyet kemerleri UYARILAR Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Emniyet kemerleri sadece doðru kullanýldýðýnda ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 106). Asla bir kemeri birden fazla kiþi için kullanmayýnýz. Her emniyet kemerini doðru tokaya takýnýz. Katlanmýþ ya da bükülmüþ bir Emniyet kemeri kullanmayýnýz. Kalýn giysiler giymeyiniz. Emniyet kemerinin en etkili korumayý saðlamasý için vücudunuzu sýkýca sarmasý gerekir. Emniyet kemerinin omuz kayýþýný omzunuzun ortasýndan, kucak kemerini de kalçanýzýn etrafýndan sýkýca geçiriniz. E75004 Perde hava yastýklarý ön ve arka yan cam tarafýna tavan döþemesi içine yerleþtirilmiþtir. B- sütunu kaplamalarýndaki kalýplý etiketler, perde hava yastýklarýnýn takýlmýþ olduðunu gösterir. Perde hava yastýklarý önemli yan çarpýþmalar sýrasýnda devreye girecektir. Sadece çarpýþmanýn gerçekleþtiði taraftaki hava yastýðý açýlýr. Hava yastýðý bir saniyenin binde biri kadar kýsa bir süre içerisinde þiþecek ve baþ bölgesinin korunmasýný saðlayarak yolcularla temasý üzerine sönecektir. Küçük çaplý yandan çarpýþmalarda, önden ve arkadan çarpýþmalarda veya devrilmeler sýrasýnda perde hava yastýklarý açýlmaz. Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri tokalarý, emniyet kemeri gerdiricisi ile birlikte takýlýr. Emniyet kemeri gerdiricilerinin açýlma aralýðý hava yastýklarýnýnkinden daha düþüktür. Küçük çarpýþmalar sýrasýnda yalnýzca emniyet kemeri ön gerdiricisinin devreye girmesi mümkündür. Çarpýþma sonrasý durum UYARILAR Bir kaza sonucunda gerilime maruz kalan emniyet kemerleri yenilenmeli ve kemer baðlantýlarý eðitimli bir teknisyen tarafýndan kontrol edilmedidir. 28

31 Yolcu koruma EMNÝYET KEMERLERÝNÝN BAÐLANMASI EMNÝYET KEMERÝ YÜKSEKLÝK AYARI UYARILAR Týk sesi duyulana kadar dili tokaya takýnýz. Týk sesini duymadýysanýz emniyet kemerini doðru bir þekilde takmamýþsýnýz demektir. E87511 E74124 Not: Kilitleme kumandasýna basarken sürgüyü hafifçe kaldýrmak, kilitleme mekanizmasýnýn daha kolay serbest býrakýlmasýný saðlar. Kaldýrmak veya indirmek için ayarlayýcý üzerindeki kilitleme düðmesine basýnýz ve gereken þekilde hareket ettiriniz. EMNÝYET KEMERÝ HATIRLATMA SÝSTEMÝ UYARI Yolcu koruma sistemi sadece emniyet kemerinizi düzgün bir þekilde taktýðýnýzda doðru çalýþýr. E85817 Not: Focus RS ve açýlýr tavanlý araçlarda sadece sürücü koltuðunda emniyet kemeri hatýrlatma sistemi vardýr. Kemeri düzgün bir þekilde çekerek çýkartýnýz. Çok sert çekerseniz veya araç yokuþtaysa kilitlenebilir. Emniyet kemerini açmak için tokanýn üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Kemerin makarasýna tamamen ve düzgün bir þekilde sarýlmasýný saðlayýnýz. 29

32 Yolcu koruma Araç nispeten düþük bir hýzý aþtýðýnda sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri takýlmamýþsa emniyet kemeri hatýrlatma sistemi uyarý lambasý yanar ve sesli bir ikaz duyulur. Araç hareket halindeyken sürücü veya ön yolcu emniyet kemerinin çýkarýlmasý durumunda da uyarý lambasý yanacaktýr.sesli uyarý ve uyarý lambasý dört dakika sonra devre dýþý kalýr. EMNÝYET DEMÝRLERÝ Emniyet kemeri hatýrlatma sisteminin devre dýþý býrakýlmasý Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. HAMÝLELÝK SÜRESÝNCE EMNÝYET KEMERÝNÝN KULLANILMASI E77957 UYARILAR Emniyet demiri kapaklarýnýn etrafýný engellerden koruyunuz. Devreye girdikten sonra devrilme koruma sistemini tekrar kurmaya çalýþmayýnýz. E68587 UYARI Emniyet kemerinin kendi güvenliðiniz ve doðmamýþ bebeðinizin güvenliði için doðru bir biçimde takýlmasý þarttýr. Kemerin kucak ya da omuz kayýþlarýndan sadece birisi kullanýlmamalýdýr. Kemerin bel bölümü kalçalardan ve hamile bayanýn karnýnýn altýndan rahat bir þekilde geçmelidir. Emniyet kemerinin çapraz kýsmý, göðüslerin arasýndan ve hamile bayanýn karnýnýn üzerinden yana doðru geçecek þekilde takýlmalýdýr. Devrilme koruma sistemi aþaðýdakilerden oluþur: iki içe dönük U-þekilli çubuk devrilme algýlayýcýlarý Algýlayýcýlar devrilme riskinin çok yakýn olduðunu algýladýklarýnda emniyet demirleri devreye girer. Devrilme koruma sistemi onarýmlarýný eðitimli teknisyenlere yaptýrýnýz. YOLCU HAVA YASTIÐININ DEVRE DIÞI BIRAKILMASI UYARI Ön yolcu koltuðunda arkaya bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullandýðýnýzda yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýldýðýndan emin olunuz. 30

33 Yolcu koruma Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý E71312 A B E71313 Yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakma anahtarýnýn takýlmasý UYARI Eðer önündeki hava yastýðý ile korunan bir koltuða çocuk güvenlik sistemi yerleþtirmeniz gerekiyorsa, aracýnýza bir yolcu hava yastýðý devre dýþý býrakma anahtarý taktýrmalýsýnýz. Daha fazla bilgi için Ford Yetkili Servisiniz ile temasa geçiniz. Not: Anahtar, gösterge panelindeki bir hava yastýðý devre dýþý býrakma lambasýyla birlikte torpido gözünde bulunur. Aracýnýzý sürerken hava yastýðý uyarý lambasý yanarsa veya yanýp sönmeye baþlarsa, bu bir arýza göstergesidir. Bkz. Uyarý lambalarý ve göstergeler (sayfa 76). Çocuk güvenlik sistemini sökünüz ve sistemi derhal kontrol ettiriniz. A B Devre dýþý Devrede Anahtarý A konumuna getiriniz. Kontaðý açtýðýnýzda, yolcu hava yastýðý devreden çýkarma uyarý lambasýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ediniz. Yolcu hava yastýðýnýn etkinleþtirilmesi UYARI Ön yolcu koltuðunda bir çocuk güvenlik sistemi kullanmadýðýnýzda yolcu hava yastýðýnýn devreye alýndýðýndan emin olunuz. Anahtarý B konumuna getiriniz. 31

34 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar RADYO FREKANSLARI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER DÝKKAT Uzaktan kumanda frekansý baþka bir kýsa mesafe radyo yayýný tarafýndan da kullanýlabilir (örneðin amatör radyolar, týbbi donanýmlar, kablosuz telefonlar, kumandalar ve alarm sistemleri vb.). Uzaktan kumanda dalgalarý karýþýrsa, uzaktan kumandanýzý kullanamazsýnýz. Bu durumda aracý anahtarla kilitleyebilir ve açabilirsiniz. Not: Uzaktan kumandanýn üzerindeki düðmelere yanlýþlýkla basmanýz halinde kapýlar açýlabilir. Aracýnýzla kumanda arasýndaki çalýþma mesafesi çevre þartlarýna baðlý olarak deðiþiklik gösterir. UZAKTAN KUMANDANIN PROGRAMLANMASI En fazla sekiz adet uzaktan kumanda programlanabilir (araçla birlikte verilenler dahil). Programlama esnasýnda uzaktan kumandalarýn aracýn içinde kalmasý gerekir. Programlama esnasýnda rahatsýz edici uyarý sesleri duymamak için tüm kapýlarý kapatýnýz ve ön emniyet kemerlerini baðlayýnýz. Yeni bir uzaktan kumandanýn programlanmasý 1. Yeni uzaktan kumandalarý programlamak için, altý saniye içinde kontak anahtarýný dört kez II konumuna getiriniz. 2. Kontak anahtarýný 0 konumuna getiriniz. On saniye içinde uzaktan kumandalarýn programlanabileceðini göstermek için bir uyarý sesi duyulur. 3. Yeni uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düðmeye basýnýz. Onay için bir uyarý sesi duyulur. 4. Bu son adýmý, orijinal kumanda da dahil olmak üzere uzaktan kumandalarýnýzýn tümü için tekrarlayýnýz. Uzaktan kumandanýn düðmesine basarken kontak anahtarýný kontaktan çýkarmayýnýz. 5. Kontaðý tekrar açýnýz (konum II) veya anahtar programlama iþlevini sona erdirmek için baþka bir uzaktan kumanda programlamadan on saniye bekleyiniz. Sadece son programlamýþ olduðunuz uzaktan kumandalý anahtarlar, aracý kilitleyip açabilir. Kilit açma iþlevinin yeniden programlanmasý Not: Uzaktan kumanda üzerindeki açma düðmesine bastýðýnýzda ya tüm kapýlar ya da sadece sürücü kapýsý ve bagaj kapaðý açýlýr. Açma düðmesine tekrar basýldýðýnda tüm kapýlar açýlýr. Kontak kapalý iken uzaktan kumanda üstündeki kilitleme ve kilit açma düðmelerine ayný anda en az dört saniyeliðine basýnýz. Deðiþikliðin onaylandýðýný göstermek için sinyal lambalarý iki kez yanýp sönecektir. Orijinal kilit açma iþlevine geri dönmek için iþlemi tekrar ediniz. UZAKTAN KUMANDA PÝLÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Tüm eski pilleri çevreye zarar vermeyecek þekilde attýðýnýzdan E emin olunuz. Geri dönüþüm ile ilgili yerel yetkili birimden ne yapýlacaðý konusunda bilgi alýnýz. 32

35 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar Katlanabilir anahtar uçlu uzaktan kumanda E Uzaktan kumandanýn yan tarafýndaki yuvaya mümkün olduðunca tornavidayý sokunuz, anahtarýn ucuna doðru ittiriniz ve anahtarýn ucunu çýkarýnýz. 2 E Uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrmak için tornavidayý gösterildiði þekilde döndürünüz. DÝKKAT Akü baðlantý noktalarýna veya baskýlý devre kartýna tornavida ile dokunmayýnýz. 4. Tornavida kullanarak pili yerinden dikkatlice çýkartýnýz. 5. Yeni bir pili (3V CR 2032) + ucu aþaðý bakacak þekilde takýnýz. 6. Uzaktan kumandanýn her iki yarýsýný birleþtiriniz. 7. Anahtar ucunu takýnýz. E Uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrmaya baþlamak için tornavidayý gösterildiði þekilde döndürünüz. 33

36 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar Katlanabilir anahtar ucu olmayan uzaktan kumanda Tip 1 Tip E78284 E Tutucu klipsi ok yönünde kaydýrýnýz. 2. Anahtar ucunu çýkarýnýz. 1. Anahtarýn arkasýndaki boþluða bir tornavida yerleþtiriniz ve anahtar ucunu sökünüz. 2. Yan taraftaki tespit týrnaklarýný tornavidayla açýnýz ve uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrýnýz. DÝKKAT Akü baðlantý noktalarýna veya baskýlý devre kartýna tornavida ile dokunmayýnýz. 3. Tornavida kullanarak pili yerinden dikkatlice çýkartýnýz. 4. Yeni bir pili (3V CR 2032) + ucu yukarý bakacak þekilde takýnýz. 5. Uzaktan kumandanýn her iki yarýsýný birleþtiriniz. 6. Anahtar ucunu takýnýz. E Uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrmak için tornavidayý gösterildiði þekilde döndürünüz. DÝKKAT Akü baðlantý noktalarýna veya baskýlý devre kartýna tornavida ile dokunmayýnýz. 4. Tornavida kullanarak pili yerinden dikkatlice çýkartýnýz. 5. Yeni bir pili (3V CR 2032) + ucu aþaðý bakacak þekilde takýnýz. 3 34

37 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar 6. Uzaktan kumandanýn her iki yarýsýný birleþtiriniz. 7. Anahtar ucunu takýnýz. 35

38 Kilitler KÝLÝTLEME VE KÝLÝT AÇMA Merkezi kilitleme Kapýlar kapalýysa onlarý ancak merkezi olarak kilitleyebilirsiniz. Not: Sürücü kapýsý kilidini anahtarla açabilirsiniz. Buna, uzaktan kumanda veya anahtarsýz giriþ fonksiyonu çalýþmadýðýnda ihtiyaç duyulur. Çift kilit sistemi UYARI Araç içinde kiþi veya hayvanlar varsa çift kilit sistemi kullanýlmamalýdýr. Çift kilit sistemi devreye girdiðinde kapýlar içeriden açýlamaz. Kapýlarýn anahtarla kilitlenip açýlmasý Kapýyý kilitlemek için anahtarý aracýn önüne doðru döndürünüz. Kapýyý açmak için anahtarý aracýn arkasýna doðru döndürünüz. Kapýlarýn anahtarla çift kilitlenmesi Kapýlarý çift kilitlemek için anahtarý üç saniye içinde iki kez kilitleme konumuna getiriniz. Kapýlarýn ve bagaj bölmesi kapaðýnýn uzaktan kumanda ile kilitlenmesi ve açýlmasý DÝKKAT Açýlýr tavan Açýlýr tavan açýkken aracýnýzý her zaman iki kere kilitleyiniz. E87379 A B C Çift kilit sistemi, hýrsýzlýk önleme sistemine ek bir iþlevdir ve araç kapýlarýnýn içeriden açýlmasýný engeller. Kapýlarýn tümü kapalýysa, kapýlarý ancak çift kilit iþleviyle kilitleyebilirsiniz. Kilitleme ve açma onayý Kapýlarý açtýðýnýzda sinyal lambalarý bir kez yanýp söner. Kapýlarý kilitlediðinizde sinyal lambalarý iki kez yanýp söner. A B C Kilit açma Kilitleme Bagaj bölmesi kapaðýnýn kilidinin açýlmasý Kapýlarýn ve bagaj bölmesi kapaðýnýn uzaktan kumanda ile çift kilitlenmesi- açýlýr tavanlý araçlar hariç hepsi Üç saniye içinde B kilitleme düðmesine iki kez basýnýz. Not: Aracýnýzda çift kilitleme özelliði varsa, çift kilitleme iþlevini etkinleþtirdiðinizde sinyal lambalarý, sadece iki kez yanýp sönecektir. 36

39 Kilitler Kapýlarýn ve bagaj bölmesi kapaðýnýn uzaktan kumanda ile çift kilitlenmesi- açýlýr tavanlý araçlar Ön ve arka yolcu kapýlarý Açýlýr tavan açýkken aracýnýzý her zaman iki kere kilitleyiniz. B düðmesine bir kez basýnýz. Kapýlarýn içeriden kilitlenmesi ve açýlmasý Sürücü kapýsý DÝKKAT A E98653 E71958 A B Tüm kapýlarý kilitler Tüm kapýlarý açar B Ön ve arka kapýlarý ayrý ayrý kilitlemek için düðmeye basýnýz ve araçtan çýkarken kapýyý kapatýnýz. Bagaj bölmesi kapaðý Bagaj bölmesi kapaðýnýn uzaktan kumanda ile açýlmasý Üç saniye içinde uzaktan kumanda üzerindeki C düðmesine iki kez basýnýz. 37

40 Kilitler Bagaj bölmesi kapaðýnýn kapatýlmasý ANAHTARIZ GÝRÝÞ VE ÇALIÞTIRMA SÝSTEMÝ Genel bilgiler UYARI Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi, anahtar metal bir cisme veya cep telefonu gibi elektronik cihazlara yakýnsa çalýþmayabilir. Not: Kapý kollarý kýsa bir süre içinde geçerli bir pasif anahtar yokken tekrar çekilirse, sistem 30 saniye süresince çalýþmayacaktýr. E78263 Tutma boþluklarý kapatmayý kolaylaþtýrmak için bagaj kapaðýnýn iç kýsmýna eklenmiþtir. Otomatik yeniden kilitleme Kapýlarýn uzaktan kumandayla açýlmasýndan sonra 45 saniye içerisinde bir kapýyý açmadýysanýz kapýlar otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Kapý kilitlenir ve alarm önceki durumuna döner. Pasif giriþ sisteminin çalýþmadýðý durumlar: Akü boþsa Pasif anahtar frekanslarý karýþýrsa. Pasif anahtar pili zayýfsa. Not: Pasif giriþ sistemi çalýþmýyorsa, aracýnýzý açmak ve kilitlemek için anahtar kullanmanýz gerekecektir. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi sürücünün aracýný bir anahtar veya uzaktan kumanda olmaksýzýn çalýþtýrmasýna olanak saðlar. Kilit açma iþlevinin yeniden programlanmasý Uzaktan kumanda üzerindeki açma düðmesine bastýðýnýzda ya tüm kapýlar ya da sadece sürücü kapýsý ve bagaj kapaðý açýlacak þekilde kilit açma iþlevi programlanmýþ olabilir. Bkz. Uzaktan kumandanýn programlanmasý (sayfa 32). E

41 Kilitler Pasif açma ve kapama, üç tespit mesafesinden biri içerisine yerleþtirilecek geçerli bir pasif anahtar gerektirir. Bunlar sürücü ve ön yolcu kapý kollarýndan ve bagaj kapaðýndan yaklaþýk bir buçuk metre uzaða yerleþtirilir. Pasif anahtar Araç pasif anahtar ile kilitlenebilir ve açýlabilir. Pasif anahtar ayrýca bir uzaktan kumanda olarak da kullanýlabilir. Bkz. Kilitleme ve kilidi açma (sayfa 39). Aracýn kilitlenmesi E87435 kalýr. E87384 UYARI Araç kendisini otomatik olarak kilitlemez. Herhangi bir kilitleme düðmesine basýlmazsa, aracýn kilitleri açýk olarak Kilitleme düðmeleri, ön kapýlarda ve bagaj bölmesi kapaðýnda mevcuttur. Merkezi kilitlemeyi ve alarmý devreye sokmak için: Kilitleme düðmesine bir kez basýnýz. Çift kilitlemeyi, alarmý ve iç mekan algýlayýcýlarýný devreye sokmak için: Açýlýr tavanlý araçlar hariç tüm araçlar - Üç saniye içinde kilitleme düðmesine iki kez basýnýz. Sadece açýlýr tavanlý araç - Kilitleme düðmesine bir kez basýnýz. Not: Devreye sokulduðunda araç yaklaþýk üç saniyeliðine kilitli kalacaktýr. Bu, bir kapý kolunu çekip aracýn kilitli olup olmadýðýný kontrol etmenize olanak tanýr. Erteleme süresi dolduðunda kapýlar, pasif anahtarýn tespit mesafesinde kullanýlmasýyla tekrar açýlabilir. Bagaj bölmesi kapaðý Not: Pasif anahtar bagaj bölmesi içindeyse, bagaj bölmesi kapaðý kilitlenemez ve kendiliðinden yeniden açýlýr. Not: Dýþ arka tespit menzili içerisine ikinci bir geçerli pasif anahtar yerleþtirilmesi halinde bagaj bölmesi kapaðý kapatýlabilir. 39

42 Kilitler Araç kilidinin açýlmasý Not: Araç üç günden fazla kilitli kalýrsa anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi sistem enerji tasarruf kipine geçecektir. Bu aracýn aküsünün boþalmasýný yavaþlatacaktýr. Araç bu kipteyken açýlýrsa sistemin tepki süresi normalden biraz daha uzun olabilir. Aracýn kilidini bir kez açmak enerji tasarruf kipini devreden çýkaracaktýr. E78278 Kapý kollarýndan birini veya bagaj bölmesi kapaðý kolunu çekiniz. Not: Geçerli bir pasif anahtar bu kapýya tespit mesafesinde yerleþtirilmelidir. Açýlan ilk kapý sürücü kapýsý ise, diðer kapýlar kilitli kalýr. Diðer kapýlar aracýn içinde sürücünün yanýndaki kapý kolu üzerindeki tüm kapýlarý açma düðmesi kullanýlarak açýlabilir. Ayrýca kapýlar, her kapýnýn iç kolu çekilerek de ayrý ayrý açýlabilir. Ön yolcu kapýsý veya arka kapýlardan biri açýlan ilk kapýysa, tüm kapýlar ve bagaj bölmesi kapaðý açýlacaktýr. Devre dýþý anahtarlar Araç kilitliyken içeride býrakýlan anahtarlar devre dýþý olacaktýr. Devre dýþý bir anahtar kontaðý çevirmede veya motoru çalýþtýrmada kullanýlamaz. Bu pasif anahtarlarý tekrar kullanmak için devreye sokmanýz gerekir. Tüm pasif anahtarlarýnýzý devreye sokmak için, aracý pasif bir anahtar veya uzaktan kumanda açma iþlevi kullanarak açýnýz. Tüm pasif anahtarlar kontak açýldýðýnda veya araç geçerli bir anahtarla çalýþtýrýldýðýnda devreye girecektir. Kapýlarýn anahtarla kilitlenip açýlmasý Sinyal lambalarýnýn yanýp sönmesi, kapýlarýn, bagaj kapaðýnýn ve yakýt dolum kapaðýnýn açýldýðýný ve alarmýn devre dýþý kaldýðýný gösterir. Yalnýzca sürücü kapýsýnýn açýlmasý Kilit açma iþlevi, yalnýzca sürücü kapýsý ve bagaj bölmesi kapaðý açýlacak þekilde yeniden programlandýysa (Bkz. Uzaktan kumandanýn programlanmasý (sayfa 32).) aþaðýdakileri unutmayýnýz: 1 2 E

43 Kilitler 1. Serbest býrakma sürgüsünü ok yönünde kaydýrýnýz ve anahtarýnýn ucunu baþ parmaðýnýzla açýnýz. 2. Anahtar ucunu çýkarýnýz ve kilit içerisine yerleþtiriniz. GLOBAL (TOPLU) AÇMA VE KAPAMA Elektrikli camlarý, kontak kapalý iken global (toplu) açma ve global (toplu) kapama iþleviyle de çalýþtýrabilirsiniz. Global (Toplu) kapama Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi olmayan araçlar UYARI Toplu kapama iþlevini kullanýrken dikkatli olunuz. Acil durumlarda, durdurmak için derhal uzaktan kumanda düðmelerinden birine basýnýz. Not: Global (toplu) kapama sadece her cam için hafýzayý doðru ayarladýysanýz çalýþýr. Bkz. Elektrikli camlar (sayfa 69). Global (Toplu) açma E71956 Tüm camlarý kapatmak için, kilitleme düðmesine en az üç saniye basýlý tutunuz. Herhangi bir düðmeye yeniden basarak kapama iþlevini durdurunuz. Global (Toplu) kapama sýrasýnda, sýkýþma önleyici iþlev de devreye girer. E71955 Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi olan araçlar Tüm camlarý açmak için, açma düðmesini en az üç saniye basýlý tutunuz. Kilitleme ya da açma düðmesine tekrar basarak açma iþlevi durdurulabilir. E

44 Kilitler UYARI Global (Toplu) kapamayý kullanýrken dikkatli olunuz. Acil bir durumda, durdurmak için sürücü kapý kolundaki düðmeye basýnýz. Not: Global (Toplu) kapama, sürücü kapý kolundaki düðme kullanýlarak devreye sokulabilir. Global (Toplu) açma ve kapama pasif anahtardaki düðmeler kullanýlarak da devreye sokulabilir. Tüm camlarý kapatmak için, sürücü kapýsý kolundaki düðmeye en az iki saniye basýlý tutunuz. Global (Toplu) kapama sýrasýnda, sýkýþma önleyici iþlev de devreye girer. 42

45 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Ýmmobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi, aracýn yanlýþ olarak kodlanmýþ bir anahtar ile çalýþtýrýlmasýný engelleyen hýrsýzlýk önleme sistemidir. KODLANMIÞ ANAHTARLAR Not: Anahtarlarýnýzý metal cisimlerden uzak tutunuz. Aksi halde verici anahtarýnýzý geçerli bir anahtar olarak tanýmayabilir. Not: Anahtarýnýzdan birisinin kaybolmasý durumunda, kalan anahtarlarýn kodunu siliniz ve yeniden kodlayýnýz. Daha ayrýntýlý bilgi için Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz.yedek anahtarlar, diðer anahtarlarýnýzla birlikte yeniden kodlanmalýdýr. Anahtarýnýzý kaybettiðiniz takdirde Ford Yetkili Servisi nden yedeðini alabilirsiniz. Mümkünse anahtarý, orijinal anahtarýn üzerinde gösterilen anahtar numaralarýyla birlikte alýnýz. Ford Yetkili Servisi nden de ilave anahtarlar alabilirsiniz. IMMOBILIZER (ARAÇ HAREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi, kontaðý kapamanýzdan kýsa bir süre sonra otomatik olarak devreye girer. Gösterge panelindeki gösterge, sistemin çalýþtýðýný onaylamak için yanýp sönecektir. Gösterge panelindeki gösterge yaklaþýk üç saniye süreyle yanar ve sonra söner. Gösterge bir dakika kadar yanýk kalýrsa veya bir dakika kadar yanýp söner sonra da düzensiz aralýklarla yanýp sönmeye devam ederse, anahtarýnýz tanýnmamýþ demektir. Anahtarý çýkarýnýz ve tekrar deneyiniz. Doðru kodlanmýþ bir anahtarla motoru çalýþtýramýyorsanýz bu durum bir arýza olduðunu iþaret eder. Derhal araç hareketsizleþtirme sisteminin kontrol edilmesini saðlayýnýz. IMMOBILIZER (ARAÇ HAREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREDEN ÇIKARILMASI Doðru kodlanmýþ bir anahtarla açýldýðýnda immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi otomatik olarak devreden çýkacaktýr. 43

46 Alarm ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Çevresel alarm Sistem, yetkisiz kiþilerin aracýnýza kapýlar ve kaput aracýlýðýyla girmesine karþý bir caydýrýcýdýr. Ayný zamanda müzik sistemi birimini korur. Ýç mekan algýlayýcýlarý UYARILAR Bu sistem ancak tüm camlar ve tavan penceresi tamamen kapalý olduðunda doðru þekilde çalýþýr. Araç içinde herhangi bir kiþi, hayvan veya diðer hareketli cisimler bulunuyorsa, sistem etkinleþtirilmemelidir. Ýç mekan aydýnlatma birimi içindeki algýlayýcýlarýnýn üzeri kapanmamalýdýr. Ýç mekan algýlayýcýlarýný devre dýþý býrakmak için Açýlýr tavanlý araçlar hariç tümü E80555 Sürücü kapý kolu yanýndaki anahtarýn üst kýsmýna basýnýz. Açýlýr tavan E71401 Bu sistem, araç içindeki herhangi bir hareketi tespit ederek izinsiz eriþimlere karþý caydýrýcý nitelik taþýrlar. Britanya ve Ýrlanda hariç tümü Açýlýr tavan açýksa iç algýlayýcýlar otomatik olarak devre dýþý býrakýlacaktýr. Sadece Britanya ve Ýrlanda Ýç mekan algýlayýcý alarmý, merkezi kilitleme sistemi ile birlikte devreye girer. E80556 Sürücü kapý kolu yanýndaki anahtarýn alt kýsmýna basýnýz. Alarmýn tetiklenmesi Devreye alýndýktan sonra alarm aþaðýdaki yollardan biriyle tetiklenir: Geçerli bir anahtar veya uzaktan kumanda olmadan bir kapý, bagaj bölmesi veya kaput açýldýðýnda. Birisi müzik ya da navigasyon (yön bulma) sistemini sökerse. 44

47 Alarm Kontak geçerli bir anahtarla I, II, III konumlarýndan birisine getirirse. Ýç mekan algýlayýcýlarý araç içerisinde hareket tespit ederlerse. Alarm tetiklenirse alarm kornasý 30 saniye boyunca çalar ve dörtlü flaþör lambalarý beþ dakika boyunca yanýp söner. Yukarýdakilerden birinin tekrarlanmasý alarmý yeniden tetikler. ALARMIN DEVREYE GÝRMESÝ Alarmý devreye sokmak için aracý kilitleyiniz. Bkz. Kilitler (sayfa 36). Çevresel alarm Kapý kilitlerini açýp, kontaðý doðru kodlu bir anahtarla açarak veya kapý kilitlerini ya da bagaj bölmesi kapaðý kilidini uzaktan kumanda ile açarak alarmý devre dýþý býrakýnýz ve durdurunuz. Birinci alarm sýnýfý Kapý kilitlerini açýp, kontaðý doðru kodlu bir anahtarla 12 saniye içerisinde açarak veya kapý kilitlerini ya da bagaj bölmesi kapaðý kilidini uzaktan kumanda ile açarak alarmý devre dýþý býrakýnýz ve durdurunuz. ALARMIN DEVREDEN ÇIKARILMASI Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi olmayan araçlar Çevresel alarm Kapý kilitlerini anahtarla açarak ve kontaðý doðru kodlu bir anahtarla açarak veya kapý kilitlerini ya da bagaj bölmesi kapaðý kilidini uzaktan kumanda ile açarak alarmý devre dýþý býrakabilir ve durdurabilirsiniz. Birinci alarm sýnýfý Kapý kilitlerini anahtarla açarak ve kontaðý doðru kodlu bir anahtarla 12 saniye içerisinde açarak veya kapý kilitlerini ya da bagaj bölmesi kapaðý kilidini uzaktan kumanda ile açarak alarmý devre dýþý býrakýnýz ve durdurunuz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi olan araçlar Not: Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma için, ilgili kapýnýn algýlama menzilinde geçerli bir pasif anahtar bulunmalýdýr. Bkz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi (sayfa 38). 45

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

VOLVO V70, V70 R & XC70

VOLVO V70, V70 R & XC70 VOLVO V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2005 Ýçindekiler Kýlavuzun arkasýnda alfabetik bir dizin bulunmaktadýr. Sayfa Güvenlik 9 Göstergeler, düðmeler ve kumandalar 29 Klima kumandasý 53 Ýç donaným 65 Kilitler

Detaylı

Seat Leon 1.6 Stylance

Seat Leon 1.6 Stylance Seat Leon 1.6 Stylance İlan no: 211167 İlan detayları Sahibinden 39.900 TL 19 Şub 2016 39.900 TL 30 Eki 2014 37.800 TL İBakımlı Hatasız Leon Stylance İlan tarihi: 19 Şubat 2016 İlan detayları İl Ankara

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Sahibinden GERÇEK TİTANYUM X. İlan no: 246903 İlan detayları 43.499 TL 03 Oca 2016 43.499 TL 09 Eki 2015 43.000 TL 04 Eki 2015 43.750 TL HATASIZ.BOYASIZ.DEĞİŞ

Detaylı

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S İlan no: 220907 Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S Sahibinden 145 beygir 380 nm tork vito transportr takaslı 29.750 TL İlan tarihi: 10 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Edirne Model

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ

FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ TAARIM VE TİL POP LOUNGE Gövde rengi tamponlar Krom dış kapı kolları Deri direksiyon simidi BMP Elektrik ayarlı buğu çözücülü gövde rengi dış dikiz aynaları ve dış sıcaklık

Detaylı

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR CITROËN NEMO CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Citroën Nemo Combi Plus, Nemo Combi nin üstün özelliklerine bir de üçüncü sırada cam, yukarı açılır arka kapı ve yan hava yastıkları

Detaylı

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites İlan no: 207935 Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites Sahibinden DOKTORDAN ÇOK TEMİZ VOLVO XC60 R DESIGN OCEAN RACE ÖZEL ÜRET 140.000 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 212263 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden KIA SORENTO XFORCE 2008 MODEL FULL FULL KAÇIRMAYIN 52.000 TL İlan tarihi: 9 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE ULLANMA ILAVUZU A030A01O-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve ullanma ýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Collection 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Collection 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Collection 4 Kapı İlan no: 287823 İlan detayları Sahibinden 36.800 TL 14 May 2016 36.800 TL 30 Nis 2016 38.000 TL İLK SAHİBİ ÖĞRETMENDEN KAPALI GARAJ ARABASI İlan tarihi: 30

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik

Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik İlan no: 239943 Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik Sahibinden Doktordan 30.000 KM'de Tam Otomatik Auris Elagant 1.6 45.000 TL İlan tarihi: 4 Temmuz 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites İlan no: 244028 Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites Sahibinden Acil!!! Sahibinden, Hatasız, Kazasız, Boyasız, Değişensiz 65.550 TL İlan tarihi: 24 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan Renault Grand Scenic Toyota Verso Renault Megan Ford C MAX diesle tekna Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 sport tourer Titanyum (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 52.350,00 TL 49.000,00

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik İlan no: 236037 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik Sahibinden Öğretmenden Temiz, Boyasız, Değişensiz F1 Direksiyonlu Auris 53.250 TL İlan tarihi: 27 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo

Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo İlan no: 250340 İlan detayları Sahibinden 61.300 TL 14 Kas 2015 61.300 TL 12 Kas 2015 58.000 TL 12 Kas 2015 61.300 TL SAHİBİNDEN YETKİLİ SERVİS BAKIMLI. DİZEL COSMO

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Sahibinden SIFIR KOKUSU ÜZERİNDE DAHA TEMİZİ YOK İlan no: 303386 57.500 TL İlan tarihi: 18 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2012 Km Kasa tipi

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance

Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance İlan no: 331285 Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance Sahibinden İlk Sahibinden Temiz 2011 DSG Full Elegance Paket Octavia 53.500 TL İlan tarihi: 29 Kasım 2016 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Chevrolet Lacetti V CDX

Chevrolet Lacetti V CDX Chevrolet Lacetti 1.6 16V CDX İlan no: 226364 İlan detayları Sahibinden 23.500 TL 07 Mar 2015 23.500 TL 01 Mar 2015 24.250 TL Chevrolet Lacetti (LPG, Özel Plaka, Döşeme, 4 lastik) İlan tarihi: 1 Mart 2015

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

Peugeot HDi Premium Otomatik

Peugeot HDi Premium Otomatik Peugeot 308 1.6 HDi Premium Otomatik İlan no: 322237 İlan detayları Sahibinden 47.500 TL 12 Oca 2017 47.500 TL 18 Eyl 2016 52.500 TL ÖZEL ÜRETİM TÜRKİYEDE TEK DİYENLER BİDAHA DÜŞÜNSÜN KAZASIZ İlan tarihi:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus Hyundai ix35 1.6 GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus İlan no: 413052 İlan detayları Sahibinden 66.500 TL 10 Eyl 2017 66.500 TL 30 Ağu 2017 65.500 TL Böylesi yok Full-Full-extralı sıfırdan farksız İlan tarihi:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-U8422 Eksper / imza Sayfa: 2 / 9 WAUZZZ4F66N168685 Araç ilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi Güç (KW) Kapı Sayısı Renk EYAZ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Peugeot Comfort

Peugeot Comfort İlan no: 287506 Peugeot 307 1.6 Comfort Sahibinden PEUGEOUT 307 1.6 110HP MAKYAJLI KASA, FULL, KAZASIZ, ORJİNAL 27.500 TL İlan tarihi: 27 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Pendik, Yenişehir,

Detaylı