T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ"

Transkript

1 T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Üsküdar Üniversitesi Özelinde Tematik Bir Üniversitenin Sürekli Eğitim Stratejileri Orhan GÜMÜŞEL, MA. Uzman Psikolog - NPSUAM Etiler Polikliniği T.C. Üsküdar Üniversitesi ÜSEM Müdürü 1. SÜREKLİ EĞİTİM KONGRESİ Nisan Kuşadası-AYDIN

2 T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik bir üniversite olarak 2011 yılında İder Vakfı tarafından kurulmuştur. Matematikten Felsefe ye, Sosyal Bilimlerden Sağlık Bilimlerine Bütüncül Yaklaşım doktrini altında multidisipliner olarak eğitim politikalarını oluşturmaktadır. Biyomühendislik, beyin görüntülemeleri, sinirbilim, genetikbilim, bilişimbilim, Toplumbilim, dinbilim, iletişimbilim yöntemleri uygulayarak insan sağlığına, toplum ruh sağlığına, birey, aile, insani ve sosyal değerlere hizmet, proje ve eğitimli personel üretebilmek vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlamaktadır

3 T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Üsküdar üniversitesinin özel arge alanları; nöropsikoloji, nörobilişim, nöroyönetim, nöroekonomi, nörofelsefe, nöroteoloji, farmakogenetik, düşünce teknolojisi gibi sosyal beyin çıkışlı beyin ve davranış ilişkisini açıklamaya yönelik multidisipliner alanların ortak paydası olan bir biçimlenmedir.

4 NPSUAM-ÜSEM-ŞİDAM İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı (İDER) kuruculuğunda NP Grup kurumlarının davranış ve sağlık bilimlerindeki uygulama ve geliştirme tecrübelerinin desteği ile faaliyete geçen Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, bilginin paylaşıldıkça çoğalacağı ilkesinden hareketle bünyesinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,Nöropsikiyatri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Şiddet Araştırma ve Önleme Merkezlerini oluşturma çalışmalarına 2011 yılı içinde hız vermiştir.

5 ÜSEM Yapılan başvurular neticesinde;üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ismi ile açılması uygun görülerek merkezi yönetmeliği 2. Ekim.2011 tarih ve sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren merkez Zihin Eğitim Akademisi alt kimliği ile eğitim ve faaliyet planlamalarına başlamıştır yılı Ocak ayından itibaren de Üsküdar Nakkaştepe yerleşkesinde fiilen eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

6 ÜSEM Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin ana hedefi eğitim, değişim ve gelişimde süreklilik ilkesi ile doğru bilgiyi en anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek, yeni tasarımlar oluşturmak, mevcut bilgiyi kullanılabilir kılmak ve kişilerin hayatlarında yeni pencereler açabilmek olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda temel misyon, bireylerin daha önce sahip oldukları yetenek ve becerileri daha aktif olarak kullanmalarını sağlamak ve henüz sahip olmadıkları bilgiyi öğrenme, deneyimleme ve hayatlarına sokabilme fırsatını yaratabilmektir.

7 ÜSEM EĞİTİM STRATEJİLERİ Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim stratejilerini, dört ana kategoride ve kategori içinde özelleşmiş planlamalar şeklinde oluşturmuştur: Akademik ve Mesleki Eğitimler Kurumsal Eğitimler Genel Katılıma Açık Eğitimler Sosyal Sorumluluk Projeleri

8 AKADEMİK ve MESLEKİ EĞİTİMLER

9 AKADEMİK ve MESLEKİ EĞİTİMLER Akademik ve mesleki eğitimlerimiz yarım gün,tam gün ve seri eğitimler ile bireysel süpervizyonlar ve butik çalışmalardan oluşmaktadır. Sağlık sektöründe kalite hizmetleri, Psikiyatri hemşireliği uygulama eğitimleri, Klinik Görüşme ve Değerlendirme, Konuşma Terapilerinde Temel İlkeler, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Tanı ve Tedavi Protokolleri, Yetişkin Psikiyatrisinde Tanı ve Tedavi Protokolleri, Postpartum Psikolojik Durumlar, Kognitif Davranışçı Terapi Eğitimleri,

10 AKADEMİK ve MESLEKİ EĞİTİMLER Aile ve Eş Terapisi Eğitimleri ( SATİR Instute işbirliği), Travma Müdehale Eğitimleri, Psikofarmakogenetik Uygulamaları, Tıbbi Hipnoz, Psikolojik Testler ve Değerlendirme Eğitimleri, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri (EEG,QEEG, fmri, etc.), Nöropsikiyatride TMS Uygulamaları, Kognitif Rehabilitasyon ve Kompüterize Sistemler ( Brain Resource Company,New York işbirliği), Meta kognitif Terapiler, Bağımlılıkta Oniki Adım Tedavisi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri gibi daha bir çok başlıkta planlanmıştır. Ayrıca grup ve bireysel süpervizyonlar talebe ve ihtiyaca göre planlanmaktadır.

11 KURUMSAL EĞİTİMLER

12 KURUMSAL EĞİTİMLER ÜSEM tarafından açılmakta olan kurumsal eğitimler iş dünyasında bu güne kadar vazgeçilmez olan kişisel gelişim eğitimlerinin yanında zihinsel gelişim eğitimlerine de erişmeye olanak sağlamaktadır. Yenilenen ihtiyaçlar kapsamında zihinsel gelişim eğitimleri geleceği yönetebilmek adına en önemli argüman olarak yerini bulmaktadır. Zihinsel gelişim eğitim programları, bütünün parçalardan daha büyük ve farklı olduğu gerçeğini hayata geçiren sistemlerdir. Ortak vizyon, ortak misyon ve hedefler, ortak stratejiler geliştirmede sistematik gelişim ve etkin rol paylaşımında hız, performans ve süreklilik sağlayan eğitim modülleri şimdi ve gelecekte kurumsal yapının temel taşları olacaktır.

13 KURUMSAL EĞİTİMLER ÜSEM in kurumsal eğitimler alanında getirdiği yenilik; sosyal beyin kavramının, beyin ve davranış ilişkisinin sektörel bilgi ve ihtiyaç ile birleştirilerek Butik Eğitimler olarak planlanabilmesidir. Nöro Yönetim Becerileri, Nöroliderlik, Nöroekonomi, Gerçek Satışın Psikolojisi, İlişki Yönetimi, Takım Olma Takım Kalma, Örgüt Oluşturma, Personel Seçimi ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Yorgunluk Yönetimi gibi başlıklarda planlanan eğitimlerin yanı sıra Organizasyonel Danışmanlık, Kalite Hizmetleri Danışmanlığı, Bireysel Performans Artırma Danışmanlığı gibi hizmetleri de spesifik planlamalarla sunabilmektedir.

14 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

15 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER Açık eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri Koruyucu Ruh Sağlığı na hizmet politikasından hareketle hayata geçirdiğimiz projelerdir. Kişisel farkındalığı ve çevre farkındalığını artırmak yoluyla toplumsal üretkenliğe geçişte ülke gelişimine katma değer sağlamak hedeflenmektedir.

16 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER Açık Eğitimler; Gençlerle İletişim, Etkin Anne-Babalık, Başarılı Çocuk Yetiştirme, Doğum Sonrası Psikolojik Durumlar, Duyguların Psikolojisi, Engelli Yaşam, Başarı Psikolojisi, Vizyon Geliştirme, Hedef Koyma ve Stratejik Düşünme, Evlilikte Duygusal Zeka, Çocuklarda Duygusal Zeka, Gençlerde Duygusal Zeka, Yaşlı Bakımı, Çocuk İstismarını Anlama ve Önleme, Psikiyatrik Hizmetlerde Aile ile Çalışma, Okul-Aile-Çocuk İlişkileri, Pozitif Psikoloji Uygulamaları, Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi, Anne Baba Okulu, Uçuş Fobisi Rehabilitasyonu ( Gold Air Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliği) gibi güncel ve ihtiyaca yönelik içerikte tasarlanmıştır.

17 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

18 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÜSEM sosyal sorumluluk projelerine özel bir ilgi ve hassasiyetle yaklaşmaktadır. Ülke gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmede hevesli davranmaktadır. Bu anlamda kısa sayılabilecek geçmişinde önemli projelere imza atmıştır.t.c. Adalet Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Belediyesi, TFF, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolleri çalışılmış ve çalışılmaktadır.

19 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Bunlardan uygulamaları tamamlanmış ve devam eden bazıları şunlardır: Nöroliderlik Eğitimi: T.C. İçişleri Bakanlığı işbirliği Ailemi Kuruyorum Ailemi Koruyorum Projesi: Sakarya Belediyesi ve US Danışmanlık işbirliği Rehberlik Geliştirme Projesi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği Pozitif Psikoloji Uygulamaları ve Değerler Eğitimi Projesi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği Çalışan Anne Psikolojisi ve Duygusal Zeka Eğitimleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği

20 TEŞEKKÜRLER Orhan GÜMÜŞEL, MA. Uzman Psikolog - NPSUAM Etiler Polikliniği T.C. Üsküdar Üniversitesi ÜSEM Müdürü Phone: Gsm :

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet!

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! Günümüzde, bilim ve teknolojinin gelişmesi artık farklı disiplinleri de bir arada çalışmaya zorluyor. Biz de uygulamadaki

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır. İlk olarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Çocuk Gelişimi Programlarında

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Her hakkı mahfuzdur. Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt,

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN GİRİŞ Ülkemizde yaşlı ve yaşlılıkla ilgili toplumsal kalıplara tarihsel açıdan bakıldığında, Büyüklerimizin

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Programı 8 Yönetmelikler & Yönergeler 13 Akademik Takvim 17 Ders Kaydı 17 Derse Devam Zorunluluğu 18 Not Sistemi

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BRİFİNG RAPORU

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BRİFİNG RAPORU ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BRİFİNG RAPORU ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL SERVİS Düşük sosyo- ekonomik düzeydeki kişiler, engelli kişiler,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı