Türkiye nin AB ye Erişiminin Yunan Medyasında Ele Alınışı ve Türk Medyasının Karşı Darbesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin AB ye Erişiminin Yunan Medyasında Ele Alınışı ve Türk Medyasının Karşı Darbesi"

Transkript

1 Türkiye nin AB ye Erişiminin Yunan Medyasında Ele Alınışı ve Türk Medyasının Karşı Darbesi E. Nezih Orhon ve Dimitra Dimitrakopoulou Giriş 210 Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi ilginç bir rota izler ve birçok dönüm noktası barındırır de Avrupa Ekonomik Topluluğu nun kurulmasından hemen sonra, ilk resmi temas kurulmuş ve daha sonra 1963 yılındaki Ortaklık Anlaşması ndan doğmuş olan Ankara Anlaşması ile ilk resmi ortaklık da kurulmuştur yılında ise gelişen sürecin sonucu olarak Türkiye tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. Bu pek tabii ki Türkiye nin AB erişim sürecinin uzun tarihinin bir başlangıcıydı. Bazı eleştirmenlere göre, Türkiye nin adaylığı bir son değil uzun bir yolun henüz başlangıcıydı. Türkiye nin AB ye erişimiyle ilgili çeşitli eleştiriler ortaya konmuştur. Örneğin, 2002 yılında yapılan bir söyleşide, Fransız cumhurbaşkanı Giscard d Estaing, Türkiye nin AB ye kabul edilmesinin AB nin sonu olacağını belirtirken, aynı süreçte, yılları arasında Komisyon Başkanı olan Romano Prodi ise, Yeni Avrupa Düzeni ni AB deki herkesi, başvuruda bulunan ülkeleri ve daha geniş bir Avrupa daki komşularımızı kucakladığını söylemiştir. Son yıllarda, Türkiye nin AB ile olan pazarlıkları ilerledikçe, insan hakları, ordunun günlük hayattaki etkisi, siyasi gelişmeler, Kürt ve azınlıklar sorunları gibi konular yalnızca AB kurumlarının söyleminde değil, Avrupa medyasında da daha belirgin bir hale gelmiştir. Elbette, yukarıda değinilen konuların yanında, Türk-Yunan ilişkileri de tartışmalarda önemli bir rol oynamıştır. Türkiye ye komşu bir Avrupa ülkesi olarak Yunanistan, belli konularda iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden anlaşmazlıklara rağmen, Türkiye nin birliğe girişini destekler görünmüştür. Bu makale, Türkiye nin erişim sürecindeki gelişmeler ve özellikle de Yunan-Türk ilişkileri bağlamında, Yunan medyasının Türkiye nin erişim sürecini nasıl ele aldığının ve bunun karşılığında Türk medyasının AB-Türkiye ilişkileri ve Türkiye nin erişim süreciyle ilgili Yunan söylemine nasıl tepki gösterdiğinin bir tartışmasını sunmayı amaçlıyor.

2 Avrupa da Medya, Kültür ve Kimlik Avrupa Birliği ve Türkiye Uzun yıllar boyunca, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler uluslararası ilişkiler ve siyasetin problematik taraflarından birini teşkil etmiştir. Kimilerinin Apollo 13 görevine benzettiği uzun ve halen devam eden bir yolculuk olmuştur bu. Houston, bir sorunumuz var tabirine benzer şeyler duymamak neredeyse kaçınılmaz gibidir. İki taraf için de, Türkiye nin AB ye erişimi yalnızca zorlu bir yol ve yolculuk değil, birçok aktör, karakter, olay örgüsü ve yeniden yazılması muhtemel son içeren zengin bir senaryodur da. Türkiye özellikle yirminci yüzyılda yüzünü Batı ya dönüp, ekonomik, siyasi ve toplumsal yapılarını ve kurumlarını batılılaştırma yolunu seçmiştir. O günden beri, Türkiye Batı ülkeleri ve onların kurumlarıyla güçlü bağlar oluşturmuştur. Batılılaşma yolculuğu boyunca, Türkiye geniş kapsamlı bir dizi rol üstlendiği çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarda yer almıştır. Birleşmiş Milletler in kurucu üyesi olan Türkiye, aynı zamanda NATO ve Avrupa Konseyi üyesidir. Bu örneklerden yalnızca birkaçı bile Türkiye nin yalnızca ekonomik ve toplumsal amaçlarla değil, siyasi ve askeri olarak da Batı yla (özellikle de Avrupa yla) aynı çizgide hareket etmeye başladığını göstermeye yeterlidir. Birbiriyle bağlantılı bu konuların varlığı dolayısıyla, Türkiye 1959 yılında emekleme çağındaki Avrupa Ekonomik Topluluğu yla ve daha sonra da günümüzdeki haliyle AB ile yakın ilişkide olmayı seçmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, Türkiye nin bu uzun yolculuğu esnasında çatlak sesler de eksik olmamıştır. Hatta bazı eleştirmenler Türkiye nin AB ye erişimini bir mesele olarak nitelemiştir. Türkiye nin bakış açısından bu mesele kelimesi neredeyse, Houston, bir sorunumuz var deyişiyle eş anlamlıydı. Ama, bu durum özelinde, AB için olduğu kadar Ankara için de bir mesele vardı. Şurası açıktır ki mesele tabiri birçok farklı konuyla ilgilidir. AB açısından bu meselelerden bazıları Türkiye nin Avrupa ya benzeyip benzemediği ve Türkiye nin bir Avrupa ülkesi olup olmadığı ydı. Bu tereddütler birbirinden bağımsız olmayan ve ekonomik, kültürel, dini, toplumsal, siyasi ve insan haklarıyla ilgili kökenleri olan tereddütlerdir. Türkiye nin Avrupa ve AB içindeki yerini vurgulamak için, Türkiye nin yeri ve AB nin bir parçası olmak konusundaki isteğiyle ilgili tereddütleri gidermek amacıyla AB ye çeşitli iddilarda bulunulmuştur. Bunun önemli örneklerinden biri TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) başkanı Tuncay Özilhan ın 9 Ocak 2004 tarihinde TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding Dış Politika Ödülü töreninde yaptığı konuşmada söyledikleridir. Türkiye nin AB ye erişimini toplumsal projemiz olarak niteleyen Özilhan, Türkiye nin Avrupa nın ve AB nin bir parçası olarak yerini ve kimliğini (Turkey in Europe Monitor 9), şu konulardaki önemini vurgulayarak dile getirir: 211 a. ekonomik dinamizm, girişimci nüfus ve jeopolitik konumla birlikte gelen ekonomik fırsatlar; b. AB nin demografik sorunlarıyla baş etmek için bir fırsat sunan genç, iyi eğitimli ve tahsilli bir nüfus; c. özellikle 11 Eylül sonrası dünyada önem kazanan seküler, demokratik Müslüman kimliği ve işleyen piyasa ekonomisi ile AB ile olan ilişkileri; d. barış bölgesini Balkanlar, Ege Denizi ve Karadeniz den Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya ya genişletme olanağı;

3 Özilhan a göre, Türkiye AB standartlarına ulaşmak için çok çalışmaktadır ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri karşısında cömertçe ortaya konan anlayışın kendisine karşı da sergilenmesini istemektedir. Türkiye ile tam üyelik pazarlıkları başlatıldığında, Türkiye nin üyeliğinin sağlayacağı tüm avantajlar, dışlanmasının neden olacağı dezavantajlarla karşılaştırılmalıdır. Özilhan ın Türkiye nin AB ye erişimi, ortak zemin ve Avrupa kimliğiyle ilgili söylediklerinin yanısıra, Ankara, bir sorunumuz var tabirini duyma tehlikesi geçmişte ve bugün hep geçerli olagelmiştir. Bunun örneklerinden biri içinde Özilhan ın konuşmasından iki yıl önce Fransız cumhurbaşkanı ve Avrupa nın gelecek planlarını denetlemekten sorumlu kişi olan Valery Giscard d Estaing den gelmiştir. Ona göre, Türkiye bir Avrupa ülkesi değildir ve Türkiye yi bu seçkinler kulübüne katılması için davet etmek Avrupa nın sonu anlamına gelecektir. d Estaing in Le Monde gazetesine verdiği söyleşiyle ilgili The New York Times haberinde, d Estaing, Başkenti Ankara da değil; nüfusunun yüzde 95 i Avrupa dışında yaşıyor; (Türkiye) bir Avrupa ülkesi değildir, der (9 November 2002). Tuncay Özilhan ın 9 Ocak 2004 tarihinde TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding Dış Politika Ödülü töreninde yaptığı konuşmada Türkiye nin AB için önemini vurgularken, Michael Emerson ve Nathalie Tocci nin bulguları, Valery Giscard d Estaing in 2002 yılındaki demecine karşı bir tepki olarak görülebilir. Emerson ve Tocci ye göre, Türkiye nin AB ye üyeliğinden elde edilebilecek bazı kazançlar da olabilir. Yazarlar bunları objektif ya da normatif kazançlar olarak değerlendirirler. Aşağıdakiler objektif kazançlardır (Emerson ve Tocci 2004, 63): 212 * Türkiye nin üyeliği Avrupa nın Komşular Politikası nın erişimi alanını genişletecektir. * Türkiye nin komşuları AB nin de sınır komşuları olacaktır. Türkiye nin bölgesel işbirliği için coğrafi merkez rolü vardır. * Türkiye Hazar, Ortadoğu ve Rus petrol ve doğalgazı için güvenli bir geçiş bölgesidir. * Türkiye, güvenlik ve savunma politikaları, askeri lojistik ve AB nin bölgedeki güvenilirliği açısından bir ileri üs olabilecek konumdadır. * Türkiye nin iş danışmanlığından dil yeteneklerine kadar çeşitli alanlardaki işbirliği programlarında, AB nin kaynaklarını tamamalyabilecek değerli insan kaynakları vardır. Normatif kazançlar ise şunlardır: * Türkiye nin durumu demokrasi, sekülarizm ve insan haklarının belli kültürlere ve dinlere özgü değerler değil, evrensel değerler olduklarını gösterir. * Türkiye nin AB ye erişimi Avrupa nın çokkültürlü değerlere sahip, farklı dinlere açık, dışlayıcı olmayan bir kavram olduğunu gösterecektir. * Türkiye nin güvenlik ve dış politika yaklaşımının, askeri güce daha az, diplomasi ve sivil araçlara daha fazla yaslanacak şekilde dönüşümü. * Türkiye nin erişimi, Türk devletiyle Kürt nüfus arasındaki buzların erimesi, Yunanistan la yakınlaşma ve Kıbrıs ta yapıcı bir rol üstlenmesi, Avrupa entegrasyonunun çatışmaların çözümündeki katkısını da kanıtlayacaktır. Bu bölümün amacı Türkiye nin erişiminin avantaj ve dezavantajlarıyla, devam etmekte olana akademik ve siyasi tartışmalarla ilgili ayrıntılı bir çözümleme sunmak değildir. Biz bu

4 Avrupa da Medya, Kültür ve Kimlik araştırmada, devam eden tartışmanın seçtiğimiz iki gazete olan Kathimerini and Hürriyet teki yansımalarını ele alıyoruz. Araştırmamız Yunanistan ve Türkiye de basının Türkiye nin erişimi konusuna nasıl yaklaştığına odaklanıyor. Aşağıdaki bölümde ve asıl araştırma bulgularımızı sunmadan önce, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bağlamıyla ilgili kapsayıcı bir bakış sunuyoruz. Yunanistan ve Türkiye Emerson ve Tocci nin belirttiği son noktanın gösterdiği gibi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler AB açısından da özel bir önem taşımaktadır. Hem Yunanistan la Türkiye arasındaki sorunlu ilişkilerin uzun tarihçesi, hem de bunların Kıbrıs konusundaki yansımalarının daha yapıcı bir yakınlaşma sürecine dönüşme potansiyeli vardır. Özellikle deprem diplomasisi ve Kardak/Imia krizinden alınan dersler her iki ülkeyi de daha pozitif bir yöne ve yolculuğa sürüklemiştir, özellikle de Türkiye nin AB ye erişimi yolunda. Yunanistan ve Türkiye arasında, 21. yüzyılında ilk on yılındaki pozitif gelişmelerin yanısıra, bu ilişkilerin yalnızca AB-Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından değil ülkelerin kendi içlerinde de özel bir önemi vardır. Barry Buzan ın dediği gibi (Buzan), Yunan-Türk ilişkilerindeki sorunların arka planı her durumda bir iktidar mücadelesi yle ilişkilendirilebilir. İki ülke arasındaki sorunlar, bu iktidar ve egemenlik etkenlerinin arkasında saklı olan konuların yapay görünümleri olarak değerlendirilebilir (Carr). Aynı zamanda, her iki ülke de çatışma zamanlarından güvenlik ihtiyaçlarına uygun davranır, özellikle de Ege hava sahası ve yasadışı göçmenler konuları söz konusu olduğunda. Öyleyse ki bu iki etken (iktidar mücadelesi ve güvenlik), Yunanistan açısından Türkiye nin erişimiyle ilgili anahtar etkenler olarak görülebilir. Bununla ilişkili olarak, iki tarafın medyası da, özellikle de gazeteler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki çatışma konuları arttığında, bu iktidar ve güvenlik konularını manşetlerine taşır. Eski Türk dışişleri bakanlarından İsmail Cem e göre, Yunan-Türk ilişkileri AB-Türkiye ilişkilerindeki en önemli etkenlerden biridir. Cem, Yeni Yüzyılda Türkiye (2001) adlı kitabında, Türkiye nin AB ye girmesinin önündeki dört engelden söz eder. Cem e göre bu engeller din, Yunanistan, Kıbrıs ve insan haklarıdır. Bu Türk tarafının görüşlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Bunun aksine, Bahar Rumelili ye göre, Yunan-Türk ilişkilerinde çatışma iletişiminde kaydadeğer bir düşüş görülmüştür. Rumelili, özellikle 1990 ların sonundan önce, AB Yunan-Türk ilişkilerini olumlu anlamda etkilemeyi başaramamıştır der ve bunun sebeplerini şöyle sıralar: 213 a lara kadar, AB Yunan-Türk anlaşmazlıklarının dışında kalmayı seçmiştir; b larda sonra, Yunanistan zaten bir üye olduğu için, Türkiye ye uzatılan üyelik havucunun güvenilirliği kalmamıştır; c. Türkiye, AB yi Yunanistan ın esiri olarak görmüştür; d. Yunanistan ise AB yi Türkiye ye karşı kullanılabilecek çekici bir kaldıraç olarak; e. Yunan ve Türk siyasi kültürlerinin özellikleri politikanın Avrupalılaşmasına sekte vurmuştur; f. Türkiye ve Yunanistan da yeterince kurumsallaşmış demokrasi ve güçsüz sivil toplum, anlaşmazlıklarla ilgili alternatif bakış açılarının geliştirilmesini zorlaştırmıştır;

5 g. Yunanistan ve Türkiye nin Avrupa ile aralarındaki sorunlu kimlik ilişkileri Avrupa kimliği ve normlarının kusursuz ve net olarak içselleştirilmesi engellemiştir (25). Görünüşe bakılırsa, bir ana unsur, her iki ülke için de herhangi bir çatışma konusunda gerilimi tetiklemekte anahtar önemdedir. Her iki ülkenin, birbirlerine karşı, milliyetçi ideolojileri, ulusların diğer ulus hakkındaki inanç ve yargılarını etkileyen sistematik, kodlama, organizasyon ve işlemlerin merkezi gibi görünmektedir (Lekkas). Bu pratikler için en uygun ortam gazetelerin başlıkları ve genel olarak medyadır. Medya bu duygu ve düşüncelerin taşıyıcı olarak hareket eder ya da bazı durumlarda, milliyetçi fikirlerin perspektif ve örüntüleriyle, onların ifade biçimlerini taşıyan bir bilgi kaynağı olarak bizzat medya bu duygu ve düşüncelerin kaynağı olur. Gazetelerde ve genel olarak medyada görülen milliyetçi örnekler, özellikle de Yunan- Türk ilişkilerinde, çoğu zaman, büyük gelenek ve miras olarak biz ve kirli geçmişten öteki (onlar) olarak örtülü ya da açık bir biçimde belirirler. Georgios Terzis de bunu birbirine karşıt metaforları kullanmanın yaygın bir yolu özellikle medyada Yunan-Türk ilişkileri için olarak yansıtır. Bu birbirine karşıt metaforlar şunlardır: Büyük eski medeniyetimizle Biz e karşı tarihsel olarak geri kalmış Onlar; Bizim hoşgörümüze karşı Onların milliyetçi hezeyanları; Modern medeni toplum olarak Biz e karşı medeniyet yoksunu barbarlar olarak Onlar; El uzatan/kabullenen evsahibi olarak Biz e karşı alan/korkutan olarak Onlar (Terzis). 214 Bu karşıt metaforlar yalnızca gazetelerin ve medyanın milliyetçi tutumları etkinken görünürler. Yunanistan la Türkiye arasındaki çatışma dönemlerinde, gazetelerin başlıkları, medyadaki görsel unsurlar ve diğerleri, ötekini ağlayan, hile yapan, kadınsı ve özellikle de zayıf olarak gösterirken, bizi güçlü, davasında haklı ama ne yazık ki kandırılmış, ve tabii ki erkeksi olarak yansıtırlar. Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, bu pratikler çatışma zamanlarında, özellikle de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim tırmandığında ortaya çıkarlar. Brian McNair in ifade ettiği gibi bunlar genel anaakım medya döngüsünün bir parçasıdırlar ve bu karşıt metaforlar, ne yazık ki, medyanın kendine biçtiği rolden dolayı çoğu zaman yeniden üretilirler. Çatışma zamanlarında, özellikle de Yunan-Türk ilişkileri özelinde, bir düşman ya da tehdit bulmak ya da yaratmak gazeteler ve medya yoluyla aktarılan milliyetçilik söylemi açısından özellikle önem taşıyan bir etken haline gelir. Bu zamanlarda, ilişki bir problemse bile tıpkı Yunan-Türk ilişkilerinde olduğu gibi bir olarak biz, bu sorunlu ilişkideki gerçek unsurun ne olduğunu anlamaya çalışmanın yerini alır. Yunanistan la Türkiye arasındaki fikir ayrılığı ve çatışma zamanlarında, kamusal alanda özellikle de medya aracılığıyla ortaya çıkan temel kavram düşmanlık olur. Bunun 1990 ların sonunda daha belirgin olduğu savlanabilir. Aynı zamanda, kimileri de bunun devam eden yıllarda da daha örtülü ve dolaylı biçimlerde geçerliliğini sürdürdüğünü savunur. Temel konu açık ve açık olmayan organ ve yapılar tarafından pompalanan onlara karşı biz meselesidir. Özellikle Yunan-Türk ilişkilerinde, kamusal alana servis edilen milliyetçiliktir;

6 Avrupa da Medya, Kültür ve Kimlik Anna Triandafyllidou nun (608) deyimiyle ötekine ihtiyaç duyan, mevcut çıkarlar için sürekli olarak yeniden kurgulanan, üyelerinin ihtiyaçlarına cevap veren bir milliyetçilik. Ötekinin imge sinin inşasında, gazeteler ve diğer medya organları anahtar rol oynarlar. Öteki nin, tamamıyla birbirine karşı varolan milliyetçi bilinç tarafından yaratılan karşıt imgesini yansıtan bunlardır. Gazete başlıklarının genellikle Ege Denizi nde Türk/Yunan saldırganlığı ya da Denizdeki göçmenlere karşı barbarca/acımasızca tutumları yansıtması bundandır. Ne yazık ki, Yunan-Türk ilişkileri yalnızca gazetelerin ve medyanın değil, aynı zamanda bazı elitlerle kamuoyunun da, genel anlamdaki odak noktası ve yüzleşme yeridir. Örneğin Zaman Daily News gazetesinin haberine göre, İstanbul Üniversitesi nin eski rektörü Kemal Alemdaroğlu bir konuşmasında şöyle demiştir: şehit verdik. Gerekirse , şehit daha verir Kıbrıs ve Yunanistan ı alırız ( Alemdaroğlu... ). İki ülke arasındaki ilişkiler gerildiğinde ya da iç politik çıkarlar söz konusu olduğunda Yunanistan da da benzer örnekler görülebilir. Anlaşılacağı gibi, Yunan-Türk ilişkileri yalnızca kendi içlerinde hayati olup, son derece hassas karakterli olmakla kalmaz, aynı zamanda, Yunanistan-Türkiye ve AB arasındaki etkenler birbirlerini neredeyse otomatik olarak tetiklediği için Türkiye nin AB erişimi için de büyük önem taşırlar. Yunan-Türk ilişkilerinin yansıtılmasında medyanın rolü Medya yaşamımızın hemen hemen her alanında yer almaktadır. Ekonomi, siyaset, sağlık konuları, güncel siyaset, uluslararası ilişkiler bunlardan yalnızca birkaçıdır. Medyanın yaşamlarımızda yer alma biçimi, dünyayı anlama yollarımızı biçimlendirerek anlamın inşasında rol alan karmaşık örüntüler ve süreçlerden oluşur. Roger Silverstone a göre medya, kendi tekil ve çoklu temsilleriyle, gündelik yaşamın yürütülmesi, ortak aklın üretimi ve yaşatılması için mihenk taşları ve referanslar üretmek suretiyle, gündelik gerçekleri, yeniden kavramsallaştırarak, filtreden geçirerek ve yeniden şekillendirerek görme ve yaşama biçimimizi etkiler. Ve bu ortak akıl da genellikle kendine anaakımda kolaylıkla yer bulan milliyetçi örüntülerin üretimidir. Gazeteler, televizyonlar ve diğer medyalar, birer çevre olarak, yine kendi bağlam ve söylemleri tarafından biçimlendirilen kendi içerikleriyle karşılaştırıldığında fazla anlam ifade etmezler. Daha çok anlatıların ve ona bağlı söylemlerin hedef kitleye aktarılacağı çevreler olarak işlev görürler. Bennett ve Edelman a göre, nüfuz alanları şöyle tanımlanabilir: Anlatı insanların rasyonalite, nesnellik, ahlak ve kendileri ve ötekilerle ilgili görüşlerini biçimlendirir (159). Bu arada, bir ülkenin iç meseleleri söz konusu ise, medya hemen pozisyon alır, özellikle de muhtemel bir hedef olarak bir öteki nin belirdiği çatışma zamanlarında. Bu medyada yapısal, kurumsal ve siyasi olarak yerini bulan milliyetçi önyargılarla örülmüş bir tutum olur. Türkiye, Yunanistan ve AB arasındaki zorlu ve çatışma içeren dönemlerde, medya anlatıları ülkenin ve halkın haklarının koruyucusu rolünü üstlenir. Bir bakıma toplumun refleks gösteren koluymuş gibi hareket eder. Bu yüzdendir ki, hangi bağlamda olursa olsun, aracıdan geçmiş toplum terimi anlaşmazlık ve çatışma zamanlarında birdenbire önem kazanır. Medya, söz konusu toplumun inşası sürecinde, topluma kim olduklarını ve hangi fikirleri savunmaları gerektiğine ilişkin dolaylı ya da direkt mesajlar iletir. Özellikle de çatışma zamanlarında, Cohen in dediği gibi, medya bir sınır koruyucusu olarak size bu mesajı iletir. 215

7 Kim olduğunuzu, ancak kim olmadığınızı bilerek bilirsiniz (1), bu da açık öteki nin (ve potansiyel düşmanın) kim olduğunu gösterir. Cohen in tabiriyle ilerleyecek olursak, sınır koruyan medyanın yalnızca vatandaşlara kimliklerini ve kim olduklarını anlatmakta değil, onlara köklerini, kahramanlık sembollerini ve ulusal ritüellerini hatırlatmakta da rol oynadığını görebiliriz. Entman ve Rivenburgh a göre, medyanın bütün bu çabaları, sözümona öteki nin potansiyeli karşısında, vatandaş grupları arasındaki benzerliklerin altını çizip, onları (yeniden) vurgulama niyeti taşır. Ne yazık ki medya bilimcileri ve profesyonelleri arasında bir uzlaşma noktası varsa o da çatışmanın haber olduğu ve haberlerin, kendine özgü bir çeşit çatışma çerçevesi içinde sunulduğudur. Botes in değindiği gibi, çatışma haberleri böyle bir rekabet kaynağı olduğu için, dramatize edilmek ya da abartılmakla kalmayıp, sık sık da ticari amaçlara alet edilirler. Botes un bu tanımıyla ilişkili olarak, Özgüneş ve Terzis bunun arkasındaki nedenleri şöyle sıralarlar: Profesyonel kültür (örneğin gazetecilikte etik kurallarının yokluğu, gazeteciliği ülkenin ulusal çıkarlarını savunmak ve kültürel otonomiyi korumak için bir araç olarak gören profesyonel ideoloji, medya personelinin yetersiz eğitimi ve medya kanunlarının [ya da bunların uygulamalarının] yokluğu), Organizasyonel kısıtlamalar (örneğin çoğu zaman derinlikli/dengeli haber yapımının önüne geçen haber yetiştirme baskıları), Teknik kısıtlamalar ve olanaklar (örneğin araç yokluğu, sınırlı ve/veya önyargılı haber toplama teknikleri), Siyasi baskılar (örneğin sansür, hain damgası vurma, korkutma, lobicilik, düzenleme, medya, siyasetçiler ve iş dünyasının iç içe geçmiş çıkarları), Ekonomik baskılar(örneğin tahrip edilmiş piyasa koşulları, vahşi düzensiz ticarileşme, sansasyonel gazeteciliği teşvik eden piyasa güçleri), Kaynak taktikleri ve stratejiler (örneğin gazetecilerin hükümet kaynakları tarafından caydırılması, halkla ilişkiler/çatışmayla ilgili akıl hocaları) (22). 216 Özgüneş ve Terzis in medyanın milliyetçi örüntülere yönelik yekpare üslubunun arkasına yatan örtülü ve/veya açık sebeplere ilişkin yaptıkları tanıma koşut olarak, Shoemaker ve Reese de beş tane benzer hiyerarşik düzey belirlerler: Kişisel düzeydeki engeller, Rutinprofesyonel düzeydeki engeller, Organizasyonel düzeydeki engeller, Medyadışı düzeydeki engeller [ve] İdeolojik düzeydeki engeller (32). Uluslararası ilişkilerde çatışma zamanları söz konusu olduğunda bu kısıtlamalara direnmek neredeyse kaçınılmazdır. Nikos Panagiotou nun dediği gibi, medyanın önemi, doğrudan kişisel deneyimin yokluğu yüzünden politika bilgi için kamunun, medya-bağımlılığı tarafından da perçinlenir. Kitle iletişim araçları, özellikle de yazılı basın yalnızca dış politika konularını haberleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bu konuların tartışıldığı çerçeveyi belirleyip kurgulayarak otonom bir rol oynar (2006). Panagiotou ayrıca, özellikle çatışma zamanlarında, medyanın rolünü basının söyleminin hükümet ve siyasi elitlerin olaylara dair tanım ıyla (siyasi kesinlik) uyum içinde olduğu bir işbirliği olarak da tanımlar. Ayrıca medya, siyasi belirsizlik durumlarında ya da siyasi

8 Avrupa da Medya, Kültür ve Kimlik elitlerin net bir duruş takınmadığı durumlarda önderlik işlevi de üstlenir, zira böyle hallerde medya söylemi kamusal alana hakim olur (4). Şu ana kadar tartışılanın aksine, birçok bilim insanı ve profesyonel, barış gazeteciliğinin ve medyanın barışın sağlanmasındaki rolüyle ilgili olasılığı da gündeme getirir. Örneğin, Wolfsfeld, haber medyası barışın teşvik edilmesinde merkezi bir rol üstlenebilir. Barışın getireceği faydaları vurgulayabilir, barış uğruna çalışan grup ya da liderlerin meşruiyetini artırabilir ve düşman imgesini dönüştürebilir, der (1). Uzun yıllar boyunca, hem Türk, hem de Yunan tarafındaki meyda pratikleri, iki ülke arasındaki ilişkileri haberleştirmek için sözümona sınırlı kaynak ve yöntemlerin bulunduğunu gösterir ve bu da, çoğu zaman, iki medyanın birbirlerine aynı şekilde hitap etmesine yol açar. Haberlerde sınırlı sayıda kaynağa atıf yapılır. Türk medyasında özellikle Ege hava sahasıyla ilgili konularda, neredeyse hiç kaynak yoktur ya da AA (Anadolu Ajansı) temel kaynak olarak görünür. Bu pratikler de bir şekilde gitgide büyüyen bir çember ya da stereotipi ve öteki ne yönelik klişe örüntülerini tetikler. Hadjidimos a göre, bu tarz pratikler gazetecilerin yetersiz eğitiminin bir sonucu olabilir. Daha önce belirtildiği gibi, Türkiye nin AB ye erişimi, bazı açılardan, Apollo 13 görevine benzetilebilir ve bu yolculuk esnasındaki Türk-Yunan ilişkileri de bize, iki ülke arasındaki rekabeti, zengin milliyetçilik soslu bir televizyon şovuna dönüştüren Survivor: Türkiye Yunanistan a Karşı adlı televizyon programını hatırlatabilir. Gazetelerin ve haber medyasını sık rastlanan pratiklerinin yanında, iki kaydadeğer örnekten daha söz edilebilir. İlkinde, özellikle de Yunan-Türk ilişkilerinde, öteki illa ki öteki tarafdan oluşuyor olmayabilir. Öteki aynı zamanda bizden biri de olabilir. Kendi içinde öteki yaratmak ülkenin kendi entelektüellerini de hedef alabilir. Hadjidimos gazeteci Ricardos Someritis in Atina Gazeteciler Sendikası na (ESIEA) gönderdiği bir mektubu örnek verir: Birçok Yunan gazeteci, özellikle radyo ve televizyondakiler, cephedeki askerler gibi davranmaktadır: Taraflarını, üniformalarını, bayraklarını seçmiş durumdadırlar. Eğer köşe yazarı iseler, bunu yapmak haklarıdır. Ama yine de, nasıl oluyor da Patrik in sözleri bile medyada sansüre uğruyor?... Baskın görüşten ayrılan ya da diğerlerinin vermediği bilgileri vermeye cesaret eden tüm gazeteciler tehdit edilmekte ya da aşağılanmaktadırlar (6 7). İkinci olaraksa, yaygın bir şekilde, tek bir olay (örneğin, Yunanistan la Türkiye arasındaki Kardak/Imia krizi) farklı görüşten gazeteciler için farklı gerçeklikleri içerir. Bu makaleyi yazarken bile, Kardak/Imia konusuyla ilgili yalnızca iki yönlü medya tarafından değil bilim insanları tarafından da olayın çeşitli biçimlerde çözümlendiğini görmek ve ilginç ve önemliydi. Panayotis Yannakogeorgos un belirttiği gibi, Eleftherotypia gazetesinin Kardak/Imia ya inen Türk ekibinin bir üyesiyle yaptığı söyleşiye göre: 217 Kendisine verilen görevden geri çağrılmış ve adada Türk bayraklarıyla fotoğraf çekmeleri için Kardak/Imia ya gönderilen ekiple birlikte gitmesi söylenmişti. Kendisine verilen bayrağı kimden aldığı sorulduğunda ise, gizemli bir tavırla şöyle dedi: İsimlerin önemi yok. Bayrağı o vermeseydi, başkası verecekti (20). Sert e göre kötü havada adaya inmeyi başaran helikopterin pilotu son derece ustaydı. Sert adaya indikten sonra neler yaptıklarını şöyle anlatıyor: Neredeyse bayrak direklerinin yanı

9 başına inmiştik. Askerler gibi henüz çalışırken ve pervaneleri dönerken [helikopterden] atladık. Askeri bir birim gibi hareket ediyorduk. Bugün bile bunun niye böyle olduğunu merak ederim (20). Sert daha sonra Yunan bayrağını nasıl indirip, arka cebine koyduğunu ve onun yerine Türk bayrağını göndere çektiğini anlatarak devam eder. Ne devletin ne de ordunun kendisine böyle bir emir vermediğini iddia eder. Öte yandan Bahar Rumelili ise kendi çalışmasında olayı Hürriyet gazetesinin yaptığı bir söyleşiden hareketle yansıtır. Panayote Elias Dimitras tan alıntı yapan yazar, Yunan medyası olaydan bir ay sonra konuyu sayfalarında yansıtmış ve olayın önemini abartmak için birbiriyle yarışmıştır der (9). Dimitras a göre, olayın Yunan basınına sızdırılmasının siyasi sebepleri vardır, muhalefeti güdüleyen şey yeni seçilmiş Smitis hükümetinin Türkiye karşısındaki yumuşak tutumuna karşı çıkma arzusudur. İlk olarak, Yunan adası Kalymnos un belediye başkanı koşar adaya Yunan bayrağı dikmek için. Daha sonra, Türk gazeteciler Yunan belediye başkanının arkasından televizyon kameralarıyla, Yunan bayrağını Türk bayrağıyla değiştirmek için adaya giderler. Bütün bu seferler Yunan ve Türk kanallarında canlı yayınlanır. Ertesi gün, Türk gazetesi Hürriyet bu davranışı şöyle açıklamıştır: Arkadaşlarımız Türk toprağındaki Yunan bayrağının fotoğrafını çektiler. Bu gazeteci olarak onların göreviydi. Daha sonra bu yabancı bayrak yerine toprağın gerçek sahiplerinin bayrağını diktiler Biz insanların gazeteci olunca yurttaşlık hislerini kaybetmediklerini düşünüyoruz, nasıl ki insani hislerini kaybetmiyorlarsa (Hürriyet, 2 Şubat 1996, Rumelili 9 10 içinde). 218 Hem Yannakogeorgos un, hem de Rumelili nin analizleri son derece önemlidir. Hikaye Yunan medyasında ele alındığı şekliyle, Türk gazetecilerin bir suiistimali olarak yansıtılırken, Türk gazetelerinde ise sözümona geçerli nedenlerle neredeyse rasyonalize edilir. Özgüneş ve Terzis in belirttiği gibi, bu mantık yürütme biçimi ve sebepler bir Türk gazetecinin düşüncelerinde kendilerine anlam bulur: Ben Yunan-Türk ilişkileriyle ilgili haber yaparken, hep ulusal çıkarları ve gazetemin çıkarlarını düşünüyorum. Sonuçta, nesnel haberlerimin öbür taraf tarafından hükümetim aleyhine kullanılmasını istemem (416). Burada da görüldüğü gibi, gazetelerce sergilenen her iki yaklaşım da ortak bir anlayış inşa etmekten uzaktır. İki taraf da kendi eylemlerini sözümona milliyetçi ve hümanist duygu ve düşünceleriyle geçerli kılmak niyetindedir. Kardak/Imia gibi örneklerin yanısıra, iki ülke arasında, felaket zamanlarından bile pozitif mesajları paylaşmaktan tereddüt etmeyen, yapıcı ve diyaloğa dayalı gazeteciliğin de birçok örneği vardır. Medyada yalnızca birazı yer bulsa da, bu dönemlerde çoğunluk barış ve anlayıştan yanaydı. Gazetelerden elde edilen örnekler iki önemli etkeni yansıtmaktadır. 1 Yapıcı gazetecilik, neredeyse kesin olarak, diğer taraftan gelecek pozitif bir tepkiyi de tetikler. Ortak bir zemin bulma çabaları gazetecilerin barış gazeteciliği yönündeki çalışmalarına daha çok değer katar. Bireysel çabaların gerçekten bir fark yaratacağını söylemek de muhtemelen doğru olur. Çalışmamızda, Sami Kohen in Yunan-Türk ilişkilerinde ortak bir anlayış geliştirmek yolundaki çabaları gayet açık ve gözlemlenebilir durumdaydı. Gazetecilerin belli alanlarda uzmanlaşmaları ve ilave eğitimler bu çabaların verimliliğini daha da artırabilir. Yunan-Türk ilişkileri bağlamında böylesi çabalardan biri barış gazeteciliğidir. Şimdiye kadar, gazeteler, haber medyası ve gazetecilerin önündeki olası kısıtlama ve engellerden söz edildi. Bu anlamda, Yunan-Türk ilişkileri gibi netameli konularda barış gazeteciliğinin değerini fark etmek önemlidir.

10 Avrupa da Medya, Kültür ve Kimlik Galtung a göre, barış gazeteciliği, çatışmaların barışçı şekilde çözümlenmesine katkıda bulunan, toplumsal sorumluluk gazeteciliğinin özel bir biçimi olarak tanımlanabilir. Barış gazeteciliği perspektifinden bakıldığında, gazetecilerin çatışmaları tetikleyici ve artırıcı pratiklerden çok, barışı sağlayabilecek ve öne çıkaracak çatışma dönüşümü ve kimlik inisiyatiflerine odaklanmaları beklenir. Barış gazeteciliği aynı zamanda, gazetecileri şiddeti önlemek için daha etkin olarak da tanımlar. Galtung yerleşik fikir ve davranış biçimlerine kıyasla yeni bilginin önemini de vurgular. Yine Galtung a göre, biz ve onlar arasındaki çatışmaların barış gazeteciliği yoluyla önlenmesi, çatışma haberlerine getirilecek yaratıcı bir yaklaşımın yardımıyla mümkündür. Galtung a göre barış gazeteciliği: Çatışmaları şeffaf kılmak için, çatışmanın arka planını incelemeyi ve yapısal ve kültürel olarak derine inen köklerini araştırmayı amaçlar. Tüm taraflarla empati kuracak, tüm taraflardaki acılara odaklanıp, onların sesi olacaktır. Savaş/şiddeti önleme stratejileri konusunda etkin olacaktır. Savaş/şiddetin piskolojik travma ve şiddetin uzun vadeli sonuçlarına bağlı acılar gibi görünmeyen etkilerine odaklanacak, bunları öne çıkaracaktır. Tüm tarafların siyah ve beyazlarını göstererek, failleri bulmaya çalışarak kutuplaşmayı ortadan kaldıracaktır. Aralarındaki farkları öne çıkarıp güçlendirmek yerine, çatışmanın tarafları arasındaki ortak paydalara odaklanacaktır. Galtung un çatışmaları önleyici barış gazeteciliği perspektifine koşut olarak, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan da şöyle demiştir: Tüm insanların sesi olup, onlara kendilerini gösterme şansı vererek özellikle de yoksul, marjinalize edilmiş ve azınlık üyesi olanlara medya birçok çatışmanın temel sebeplerini oluşturan eşitziliklerin, yolsuzluğun, etnik gerilimlerin ve insan hakları ihlallerinin önlenmesine katkıda bulunabilir (The Power of the Media, A Handbook for Peacebuildres). Şurası açıktır ki, gazeteciler kendi meslekleri için yeni bilgiler, çözümler, ilerleme ve gelişmenin peşinde düşecek az sayıda meslek grubundan biridir. The Washington Post gazetesinin ombudsmanı Joann Byrd, gazetecilerin, çatışmaları ele alırken, geleneksel kim, ne, ne zaman, niçin ve nasıl formülüne çözümler için bir Ç ve ortak zemin için de bir O eklemeleri gerektiğini söyler, ki bu hem Yunan, hem de Türk gazetecileri için uygulanması gerekli bir ilkedir. 219 Yunan-Türk Gazetelerinin Analizleri: Türkiye nin AB ye Erişimi Çalışmamızın bu aşamasında, AB çerçevesinde Yunan-Türk ekseninde çıkan gazete haberlerine odaklanıyoruz. Spesifik olarak yüksek tirajlı iki anaakım gazetenin, yani Kathimerini ve Hürriyet gazetelerinin Türkiye nin AB ye erişim sürecini iki tarafta nasıl ele aldıklarını inceliyoruz. Ana araştırma konumuz, bir Yunan gazetesi olarak Kathimerini nin Türkiye nin AB yolculuğuna nasıl baktığı ve Hürriyet in Yunan gazetelerindeki haberler karşısında verdiği tepkiler olacak.

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 İkisi de çaresiz... TÜRK BASININDA DIŞ HABERCİLİK MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

Dört Görüş. Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi. Giriş. Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku Getirecek

Dört Görüş. Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi. Giriş. Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku Getirecek Türkiye nin AB Üyeliği nin Fırsat Maliyeti: Dört Görüş Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi Hakan Alt nay Giriş Michael Lake Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği

Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği Nisan 2010 1 Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği 1. Baskı Nisan 2010, İstanbul İstiklal Caddesi,

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye YALNIZ VE ENDİ ŞELİ ÜL- KE: TÜR KİYE Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye Yalnız ve Endişeli Ülke Türkiye Gökçe Tüylüoğlu Türkiye nin Yalnızlığı: Karşılaştırmalı Kamuoyu Araştırmalarının Özet Değerlendirmesi

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamet GÜNEK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 5 Hem Seviyeli Hem Keyifli ABD ABD nin Hipermetropi Hastalığı Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri Küresel Çevre Sorunları

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİKTE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ. İşletme Yüksek Lisans Tezi. Çiğdem Kadakoğlu 200682009

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİKTE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ. İşletme Yüksek Lisans Tezi. Çiğdem Kadakoğlu 200682009 T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİKTE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ İşletme Yüksek Lisans Tezi Çiğdem Kadakoğlu 200682009 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Değirmenci İstanbul, Haziran 2008 i

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi

Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi Analiz & Görünüm İçindekiler Editörlerden Mektup...3 Yöntem...4 Temel Bulgular...5 1. İyi desteklenmeyen ve yetersiz kaynak aktarılan Yİ departmanları...

Detaylı

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI Journal of Yasar University 2011 24(6) 3990-4006 TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI A COMPARISON OF WAR NEWS ON TELEVISION 2003 IRAQ AND 2011 SYRIA

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Royal Roads University, Victoria, Kanada da Kriz Analizi ve Yönetimi dalında görev yapan Profesör Ron Fisher, Saskatchewan

Detaylı

G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Prof. Dr. İrfan Erdoğan

G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Prof. Dr. İrfan Erdoğan Sayı 25 Yaz-Güz 2007 G. Ü. İ. F. adına sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç Sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Editör Prof. Dr. İrfan Erdoğan Yardımcı editörler Doç. Dr. Bilal Arık Yrd Doç.

Detaylı