1. Kısım Yerel Yönetimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Kısım Yerel Yönetimler"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Önsöz...24 İkinci Baskıya Önsöz Kısım Yerel Yönetimler 1. Bölüm: Yerel İdareler YEREL İDARELER...35 Giriş Yerel idarelerin Tanımı İl Özel İdareleri Belediyeler Köyler Yerel idarelerin Kuruluşu...37 Yerel İdarelerde Teşkilat Yapısı...37 Yerel İdare Alanı YENİ MAHALLİ İDARELER Mahalleler...41 Mahalli İdare Birlikleri Kent Konseyi Kalkınma Ajansları...44 İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) YEREL İDARELERİN GELECEĞİ DEĞERLENDİRME Okuma Parçası: YEREL İDARELER YÖNETİMİ Okuma Parçası: BÖLGE KALKINMA AJANSLARI...49 Okuma Parçası: MÜLKİ İDARE ÜZERİNE BÖLÜM: Yerel İdareler ve Planlama GİRİŞ...53 PLAN UYGULAMALARINA BAKIŞ...53 ULUSAL PLANLAMA...57 BÖLGESEL PLANLAMA İL PLANLAMASI İl Gelişme Planı

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İl Çevre Düzeni Planı İl Özel İdaresi Strateji Planı...67 İLÇE PLANLAMASI KIRSAL ALAN PLANLAMASI Köy Kalkınma Planı Orköy Planlaması Köy Kent Planlaması...72 Merkez Köy Planlaması...73 KENT PLANLAMASI...73 Belediye Strateji Planı...77 Kentsel Tasarım Planı Kentsel Gelişim Planı İmar Planları Nazım İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon İmar Planı İlave İmar Planı Mevzii İmar Planı İmar Planı Değişikliği DEĞERLENDİRME Okuma Parçası: İLÇE NEDİR, NASIL YÖNETİLİR?...89 Okuma Parçası: KIRSAL KALKINMADAN KIRSAL ÜRETİME...91 Okuma Parçası: KIRSAL KALKINMA AKTÖRLERİ Kısım Gelecek Yönetimi 1. BÖLÜM: Strateji...97 STRATEJİ Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Boyutları Stratejinin Oluşum veya Seyri Stratejik Bütünlük Yönetim Açısından Strateji STRATEJİK KAVRAMLAR Vizyon Misyon Temel Değerler ve İlkeler Amaçlar Hedefler Taktik Program Politika Eylem Okuma Parçası: TAKTİK BÖLÜM: Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim GİRİŞ STRATEJİK YÖNETİME BAKIŞ Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimin Farkı Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetimin Araçları Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama İlişkisi YEREL YÖNETİMLERE STRATEJİK YAKLAŞIM Küresel Gelişmelerin Yönetime Etkisi Üç Yönetim Yaklaşımı Kamu Yaklaşımı Yerel İdare Yaklaşımı Kentsel Yaklaşım Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma YEREL YÖNETİMDEN KENT YÖNETİMİNE YEREL YÖNETİMLERİN YENİ DURUMU Yerel Yönetimlerin Konumu Yerel Yönetim Kaynak ve Potansiyelleri İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Yerel Yönetimlerde Rekabet Yerel Yönetimlerin Sorunları Yerel Yönetimlerin Çıkmazları Göç Yoksulluk Yoksunluk

4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Yolsuzluk Düzensiz Şehirleşme YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVLERİ /HİZMET ALANLARI YEREL YÖNETİMLERİN STRATEJİK ALANLARI İl Özel idarelerin Stratejik Alanları Belediyelerin Uğraştığı Stratejik Alanlar YEREL YÖNETİMLERİN STRATEJİK ÖNCELİKLERİ YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK YÖNETİM ARAÇLARI Stratejik Planlama Yönetimi Proje Yönetimi Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Veri Tabanı Yönetimi Sayısal veriler Sözel veriler e- devlet İmar Planlama Yönetimi Danışmanlık Yönetimi Destek Yönetimi YEREL YÖNETİMLERİN STRATEJİK ORGANLARI YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK LİDERLİK YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİŞİM YEREL YÖNETİMLERDE GELİŞİM Yerleşim Yaşam Kalitesi Markalaşma Yeniden Yapılanma Gelişim Dönüşüm DEĞERLENDİRME Okuma Parçası: KENTTE BİR AĞAÇ NASIL KESİLİR Okuma Parçası: KENT DEĞERLERLE YAŞAR BÖLÜM: Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMAYA BAKIŞ Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Diğer Planlardan Farkı Stratejik Planın Özellikleri Stratejik Planın Yararları YEREL YÖNETİMLER VE STRATEJİK PLANLAMA Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama İhtiyacı Yerel Yönetimleri Stratejik Planlamaya İten Nedenler Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlamayı Engelleyen Nedenler Stratejik Planlamanın Yerel Yönetimlere Sağlayacağı Faydalar STRATEJİK PLANLARI SAHİPLENMEK Sahiplik Katılım Paydaşlar STRATEJİK PLANLARIN UYGULANMASI Stratejik Planların Mukayesesi Stratejik Planlamanın Yasal Seyri STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Bütünlüğüne Bakış Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Sürecine Toplu Bakış Yerel İdarelerde Stratejik Plan Uygulama Kılavuzu Yerel idarelerde Stratejik Plan Yol Haritası Yerel idarelerde Stratejik Plan Yapım Süreci Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Modeli DEĞERLENDİRME Okuma Parçası: STRATEJİK PLANLAMANIN ZORLUKLARI Okuma Parçası: PLAN MI? PİLAV MI? Kısım STRATEJİK PLAN YAPIMI VE UYGULAMASI 1. Bölüm: Stratejik Plan Yapım Süreci GİRİŞ STRATEJİK PLAN NASIL YAPILMALI Merkezi İdare Uygulaması Yerel Yönetimler Uygulaması Kamu İdaresi ve Yerel İdare Eliyle Uzman Kuruluşlar Eliyle Üniversiteler

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Özel Uzman Kuruluşlar Yabancı Kuruluşlar PLAN ÖNCESİ HAZIRLIK Karar, Yetki, Görevlendirme Hazırlık Bir Proje Yönetimi İşidir Tarama Yapmak Plan Sorgusu Kurumsal Tarama Literatür Tarama Bilgi Alma/Danışmanlık Alma İnsan Kaynakları Tarama Çevreden Uzmanlık Tarama Üniversite Desteği Topluma Çağrı Plancı Seçimi Maddi Hazırlık Plan Büroları Oluşturma Teknik Donanım Araç-Gereç ve Malzemeler Bilgi İşlem Yazışmalar İletişim Site Ortamı Kurulması Veri ve Bilgi Depolama-Tasnif-İşleme Tedarik Kaynak Keşif Bütçe Eğitim Sözleşmeler PLAN İÇİN HAZIRLIK Toplantılar Teknik Toplantılar Karar Toplantıları Bilgi ve İletişim Toplantıları Tanıtım Toplantıları Tanıtım İç Tanıtım Dış Tanıtım El Kitabı Sunum Raporlama Bilgi-Veri Yönetimi Anket Karar Verme ve Öngörü Teknikleri Plan Yönetimi Oluşturma Yönetim Planı Hazırlama Plan Hazırlığı Örgüt Yapısı Örgüt Yapısının Ana Unsurları Lider Plan Yöneticisi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları Örgüt Yapısının Destek Unsurları Danışma Kurulu Akîl Adamlar Yerel İdare Çevresindeki Kurum ve Kuruluşlar İş ve Görev Tanımı Çalışma Takvimi Okuma Parçası: ADANA İL GELİŞME PLANI Okuma Parçası: POZANTI İLÇE GELİŞME PLANI Bölüm: Stratejik Plan Yapmak ÇERÇEVE Giriş İhtiyaçlar ve Beklentiler Kapsam Coğrafî Kapsam Kurumsal Kapsam İnsani Kapsam Kısıtlar Öncelikler Paydaşlar DURUM ANALİZİ Yerel İdarenin Tarihçesi ve Gelişimi Yapısal Durum Analizi Kurumsal Analiz Kurum İçi Analiz Kurum Dışı Analiz

6 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Süreç Analizi Memnuniyet Analizi Mevzuat Analizi Mali Analiz Var Olan Plan Analizi Sektör Analizi Potansiyel Analizi Kaynak Analizi Ürün Analizi Yaşam Kalitesi Analizi Rekabet Gücü Analizi Çevre Analizi SWOT Analizi Mevcut Durum Analizinde Kullanılan Teknikler GELECEĞİ TASARLAMAK Vizyon Oluşturmak Misyon Belirlemek İlkeler ve Değerler Oluşturma Politika Üretmek Stratejik Öncelikleri Belirleme Amaçların Tespiti Hedefleri Belirlemek Strateji Oluşturmak PLAN YAPMAK Yaklaşımlar Kaynak Yaklaşımı Fırsat Yaklaşımı Tembel Yaklaşımı Tercihli Yaklaşım Tek Yönlü Yaklaşım Çok Yönlü (Bütüncül) Yaklaşım Misyon Öncelik Yaklaşım Vizyon Öncelikli Yaklaşım Hiyerarşik Yaklaşım Kurumsal Yaklaşım Alan (Mekân) Yaklaşımı Piyasacı Yaklaşım Senaryolar Projeksiyonlar Kaynak Projeksiyonu Gelir Projeksiyonu Nüfus Projeksiyonu Yerleşim Projeksiyonu Çevre Projeksiyonu Temel Stratejiler Yeniden Yapılanma Kentsel Yenilenme, Dönüşüm Farklılık Hızlı Değişim, Dönüşüm Odaklanma Alan Rekabet Kaynak Yönetişim Katılım Raporlama Eylem Planı Kim Yapar? Okuma Parçası: 8 KERE GÖRDÜM, 10 KERE GİTTİM Okuma Parçası: KENT EŞİT DEĞİLDİR RANT OLABİLİR Mİ? Okuma Parçası: YENİ KENTLER KÜMELENMİŞ KENTLER OLACAK Bölüm: Stratejik Plan Uygulamak UYGULAMA Performans Performans Değerlendirme ve Ölçme Yıllık Performans Programı Kaynaklar ve Bütçe Faaliyetler Projeler Faaliyet Raporu Başarı Faktörleri Anahtar Başarı Faktörleri Kritik Başarı Faktörleri KONTROL İzleme Değerlendirme Denetim Düzeltme Geri Besleme Stratejik Plan Yenileme

7 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ Düzeltme Güncelleme Yenileme Okuma Parçası: BAŞKAN ÇÖPÜ KALDIRIN DERSE Okuma Parçası: EYLEM PLANI Okuma Parçası: YENİ BELEDİYECİLİK STRATEJİLERİ Okuma Parçası: PLANCI GÖZÜYLE İSTANBUL Kısım GENEL DEĞERLENDİRME Genel Değerlendirme SON SÖZ YERİNE / STRATEJİK YÖNETİMİN GELECEĞİ Dizin Kaynakça Ekler Kısım Yerel Yönetimler 1. Bölüm: Yerel İdareler TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1 Yerel İdarelerde Bulunan Organlar Tablo 1.2 Yerel İdarelerin Planlama Açısından Karşılaştırılması Tablo s. Kanuna Göre Türkiye deki Mahalli İdare Birlikleri Bölüm: Yerel İdareler ve Planlama Tablo 2.1 Türkiye de Uygulanan Plan Grupları...54 Tablo 2.2. Türkiye de Plan Yapımında Rol Alanlar...55 Tablo 2.3 Türkiye de Var olan Planlar...58 Tablo 2.4 Türkiye deki Bölgesel Kalkınma Planlarının Durumu (2009)...61 Tablo 2.5 Türkiye deki Planlama Bölgeleri...62 Tablo 2.6 Türkiye de Yapılan Planlar Tablo 2.7 Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Karşılaştırılması...79 Tablo 2.8 Türkiye de uygulanan imar planları...83 Tablo 2.9 Kentlerde Yapılan Mekansal Planlar Kısım GELECEK YÖNETİMİ 1. Bölüm: Strateji Tablo 1.1 Stratejinin Oluşumu Tablo 1.2 Stratejik Bütünlük ve Stratejinin Seyri Tablo 1.3 Misyonla Vizyonun Karşılaştırılması Tablo 1.4 Amaç-Hedef Karşılaştırılması Tablo 1.5 Politikayı Belirleyen Unsurlar Tablo 1.6 Strateji-Politika Karşılaştırılması Bölüm: Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Tablo 2.1 Stratejik Yönetim- Genel Yönetim Karşılaştırılması Tablo 2.2 Stratejik Yönetim-Stratejik Planlama Farkı Tablo 2.3 Yönetim Karşılaştırmaları Tablo 2.4 Yerel İdarelerin Hizmet Alanları Tablo 2.4 Yerel İdarelerin Hizmet Alanları (devamı) Tablo 2.5 İl Özel İdarelerinin ve Belediyelerin Uğraştığı Stratejik Alanların Karşılaştırılması Tablo 2.6 Bilgi Havuzu Yönetimi Tablosu Tablo 2.7 Liderlik ve Yöneticilik Ayrımı

8 TABLOLAR LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.8 Geleneksel ve Çağdaş Liderlik Anlayışı Farklılıkları (Kurumsal) Tablo 2.9 Klasik Yönetici ve Lider Yöneticinin Farkları (Kişisel) Tablo 2.10 Yönetim- Yönetişim Ayrımını Gösteren Tablo Bölüm: Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Tablo 3.1 Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama İlişkisi Tablo 3.2. Stratejik Plan ile Genel Plan Arasındaki Fark Tablo 3.3. Yerel İdarede Dönüşümün Genel Görünüşü Tablo 3.4 Belediyelerde Genel Plan İle Stratejik Plan Karşılaştırması Tablo 3.5 Katılım şekli Tablo 3.6 Genel Plan İle Stratejik Plan Karşılaştırması Stratejik plan algılaması Stratejik planlamada yanlışlar Tablo 3.7 Türkiye de Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Modeli Tablo 3.8 Planların Yerel Hiyerarşisi Tablo 3.10 Stratejik Plan Yol Haritası Tablo 3.9 Yerel İdarelerde Stratejik Plan Adım Adım Uygulama Kılavuzu Tablo 3.11 Stratejik Plan Yapım Süreci Kısım STRATEJİK PLAN YAPIMI VE UYGULAMASI 1. Bölüm: Stratejik Plan Yapım Süreci Tablo 1.1 Plancının Özellikleri Tablo 1.2 Keşif Tablosu Tablo 1.3 Faaliyet Bütçe Tablosu Tablo 1.4 Sorun Çözme ve Karar Alma Akış Diyagramı Tablo 1.5 Proje Yönetim Planı Tablo 1.6 Yerel İdarelerde Stratejik Planlama Örgüt Modeli Tablo 1.7 Hazırlık Tablo 1.8 Üretim Tablosu Tablo 1.9 Uygulama Tablosu Tablo 1.10 Danışma Kurulu Takvimi (Örnek) Tablo 1.12 Çalışma Takvimi (Adana ili Örneği 18 Aylık): Tablo 1.11 İş ve Görev Tanımı Tablosu Tablo 2.6 Paydaş Görüş ve Beklentileri Tablo 2.7 Mevcut Durum Analizi Tablo 2.8 Yapısal Durum Analizi Tablosu Tablo 2.9 Kurumsal Analiz Tablosu Tablo 2.10 Yerel Yönetimlerde Sektör Analizi (örnek) Tablo 2.11 Yerel Yönetimlerde Potansiyel Analiz (örnek) Tablo 2.12 BM Yaşam Kalitesi Göstergeleri Tablo 2.13 Yerel İdarenin Rekabet Gücü Analizi Tablo 2.14 Çevre Katmanları Tablo 2.15 Yerel Yönetim Tablosu Tablo 2.16 Çevre Analizi Tablo 2.17 Stratejik Konular Matrisi Tablo 2.18 DİGEP Sektörsel Öncelikler ( Örnek) Tablo 2.19 Pozantı İlçesi SWOT Matrisi (Kısaltılmıştır) Tablo 2.20 Durum Analizi Teknikeri Tablo 2.21 Vizyon Oluşturma Tablo 2.22 Misyon Oluşturma Tablosu Tablo 2.23 Politika Üretme Formatı Tablo 2.24 Stratejik Alan Öncelikleri Belirleme Tablosu Tablo 2.25 PİGEP Mekânsal Gelişme Planı (Örnek) Tablo 2.26 Eylem Planı Tablosu (örnek) Bölüm: Stratejik Plan Uygulamak Tablo 3.1 Eylem Planı Tablo 3.2 Yerel İdarelerde Proje Planı Tablo 3.3 Performans Ölçüm Kriterleri Tablo 3.4 Performans Programı Tablosu Tablo 3.5 Program Bütçe Serüveni Tablo 3.6 Kaynak Tablosu Tablo 3.7 Yerel idarenin Anahtar Başarı Faktörleri Tablo 3.8 İzleme Formu Bölüm: Stratejik Plan Yapmak Tablo 2.1 Yerel İdarelerde Plan Aktörleri Tablo 2.2 Yerel İdarelerde Stratejik Plan Çevresi Tablo 2.3 Paydaş Kısıtları Tablo 2.4 Paydaşlar Tablosu Tablo 2.5 Paydaşlar Analizi

9 ŞEKİLLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ 1. Kısım Yerel Yönetimler 1. Bölüm: Yerel İdareler ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1 Uygulanmakta Olan Yönetim Sistemimizin Durumu...38 Şekil 1.2 Yerel idarelerde Örgütlenme Şeması Bölüm: Yerel İdareler ve Planlama Şekil 2.1 İl Genelinde Plan Ağacı...65 Şekil 2.2 Kentsel Plan Sınırları...75 Şekil 2.3 Kentlerde Plan Ağacı...78 Şekil 2.4 Stratejik Planlamanın Belediyelere Katkıları Kısım GELECEK YÖNETİMİ 1. Bölüm: Strateji Şekil 1.1 Strateji Üçgeni Şekil 1.2 Strateji Döngüsü Şekil 1.3 Stratejik düşünme Şekil 1.4 Vizyon Şekil 1.5 Misyon Sepetleri Şekil 1.6 Temel Değerlerin Birleşenleri Bölüm: Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Şekil 2.1 Stratejik Yönetimin Dünyası Şekil 2.2 Stratejik Yönetim Süreci Şekil 2.3 Stratejik Yönetim - Stratejik Planlama ilişkisi Şekil 2.4 Kentlerin Motor Gücü Şekil 2.5 Kentsel Alan Şekil 2.6 Yönetim Bilgi Sistemi Şekil 2.7 Veri Tabanı Oluşum Şekil 2.8 Verilerin Web te (Sitede) Yayınlanması Şekil 2.9 Veritabanı Yönetimi Şekil 2.10 Liderin Hareket Grafiği Şekil 2.11 Yerel İdare Liderliği Şekil 2.12 Yerel Yönetimlerde Yönetişim Şekil 2.13 Kentsel Gelişim Katmanları Bölüm: Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Şekil 3.1 Stratejik Planlamanın Konumu Şekil 3.2 Stratejik Plan Sahipliği Şekil 3.3 Plan Üçgenleri Şekil 3.4 Stratejik Plan Seyri Şekil 3.5 Yerel İdarelerde Plan Bütünlüğüne Bakış Şekil 3.6 Kamusal ve Sivil Kesim Karşılaştırılması Şekil 3.7 Stratejik Plan Yıldızı Şekil 3.8 Yerel Yönetimler İçin Stratejik Planlama Modeli Çerçevesi Kısım STRATEJİK PLAN YAPIMI VE UYGULAMASI 1. Bölüm: Stratejik Plan Yapım Süreci Şekil 1.1 Sistemin Süreçleri Şekil 1.2 Sisteminin İşleyiş Döngüsü Şekil 1.3 Kamu-Halk buluşması (hizmet döngüsü) Şekil 1.4 Proje akış şeması Şekil 1.5 Veri Oluşturma Şekil 1.6 Toplantı Yönetimi Şekil 1.7 Envanterin Hazırlama Aşamaları Şekil 1.8 Tanıtım Döngüsü Şekil 1.9 İnsan Kaynaklarını Tarama Şekil 1.10 Yerel idare Matris Organizasyon Yapısı Şekil 1.11 Çalışma Grubu Bölüm: Stratejik Plan Yapmak Şekil 2.1 Stratejik Plan Seyri Şekil 2.2 Stratejik Plan Kapsamı Şekil 2.3 Plan Çevresi Şekil 2.4 Stratejik Planlamada Etkin Katılım Şeması Şekil 2.5 SWOT Matrisi Şekil 2.6 Stratejik Öncelik Şeması Şekil 2.7 Hedef Belirleme Piramidi Şekil 2.8 Strateji Bohçası Şekil 2.9 Strateji Döngüsü Şekil 2.10 Süzgeçler Şekil 2.11 Stratejik Plan Evi Şekil 2.12 Stratejik Plan Dengesi Bölüm: Stratejik Plan Uygulamak Şekil 3.1 Performans Süreci

10 ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR Şekil 3.2 Performans Yönetim Sistemi Döngüsü Şekil 3.3 Proje Süreci Şekil 3.4 Proje Havuzu Şekil 3.5 Anahtar Başarı Faktörleri Süreci Şekil 3.6 Kontrol Sistem Şekil 3.7 Stratejik İzleme ve Değerlendirme Şekil 3.8 Stratejik Sapma Analizi ve Düzeltme Şekil 3.9 Performans Ölçümü ve Geri Besleme Dpt Rio İski B.Y.K.P. Tbmm Ypk Bb Stk Bkp Cıt B.Ö.K.R, Orköy Çdp Tesev Abd Ar-Ge Swot Cbs Kbs Kybs Ab Ybs Web TÜİK Oecd Sp Yy T.C. Gsyh Ptt Gzft Pigep Smart Puko Bka KISALTMALAR Devlet Planlama Teşkilatı Rio De Janeiro İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Beş Yıllık Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Planlama Kurulu Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşu Bölge Kalkınma Planı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Alanı Bölgesel Özel İhtisas Komisyonu Raporu Orman Köyleri Kalkındırma Kurumu Çevre Düzeni Planı Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı Amerika Birleşik Devletleri Araştırma Ve Geliştirme İşletme Analiz Yöntemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kent Yönetim Bilgi Sistemi Avrupa Birliği Yönetim Bilgi Sistemi Ağ Türkiye İstatistlik Kurumu Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü Stratejik Plan Yerel Yönetim Türkiye Cumhuriyeti Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Posta Telgraf Teşkilatı Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit Pozantı İlçe Gelişim Planı Analiz YÖntemi Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al Bölge Kalkınma Ajansı 22 23

11 ÖNSÖZ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Değişen ve değişmek zorunda olan bir dünyada yaşıyoruz. Kimse değişimin varlığını inkâr etmiyor. Ancak değişimin farkına varanlar, değişimi yakalayanlar ve değişime kapılarını kapayanlar şeklinde ayrımlar görüyoruz. Burada kazanan veya öne çıkan, değişimi yakalayanlar oluyor. Dünya küreselleşme akımı ile tek tip anlayış ve tek tip yönetime doğru kaydırılmak istenmektedir. Küreselleşmenin yaygınlaşması, yeni sistemin getirdiği araçlar ile kendini somutlaştırıyor. Bunlardan biri de strateji, stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramlarıdır. Değişimde onları içeren yönetim alanında gözleniyor. Gelişen dünyanın ve özellikle girmekte olduğumuz Avrupa Birliği nin yönetim alanındaki standart ve normlarına ülkemizin de ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle stratejik planlama sistemimize girmiş, yasal dayanakları hazırlanmış, uygulamak zorunda olduğumuz faaliyetler şekline dönüşmüştür. Her türlü stratejik yaklaşım ve faaliyetin öncelikle düşünce ve anlayışı ile başladığını dünya gerçeğinden öğreniyoruz. Ülkemizde yönetim ve bürokrasi kültürünün bu yeni anlayışı benimsemesi, uygulaması ve sonuçlarını alması zaman alacağa benzemektedir. Öte yandan değişimin farkına varan yerel idareler, stratejik planı, gelişme ve kalkınmanın bir aracı olarak görerek şimdiden uygulamaya geçmek istemektedirler. Yönetimin devamını sağlamak temel bir ilkedir. Yönetim süreci pek çok iç ve dış koşulların, çok yönlü faktörlerin etkisi ile oluşmaktadır. Görünen bu yönetim karmaşasını netleştirmek, anlaşılır hale getirmek, şeffaflaştırmak yeni yönetim yaklaşımının özünü oluşturmaktadır. Bu süreçte stratejik planlama öne çıkmaktadır. Tıpkı özel işletmelerde olduğu gibi, kamu idareleri ve yerel idareler de stratejik plan yaparak hayatiyetini sürdürme yoluna gitmektedirler. Stratejik plan yaparken bir tehlikeye baştan işaret etmeliyiz. Amaç stratejik plan yapmak veya stratejik plana sahip olmak değil, stratejik plan ile geniş katılımı sağlayarak öğrenme süreci içinde kalkınma ve gelişmeyi sürdürmek olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için ortak hedef, ortak yol ve yöntemler (stratejiler) geliştirmek önemlidir. Varılmak istenen yer, ortak gelecek olmalıdır. Yerel idarelerde şeklen yapılan stratejik planların uygulamada ciddi problemler çıkaracağı aşikârdır. Stratejik plan yerel idare ile onun çevresi tarafından kabul görmesi ve yerel gerçeğe dayanması halinde başarılı olacaktır. Biraz genelleştirerek konuya kamu açısından bakmak faydalı olacaktır. Türk kamu yönetimi üzerine ciddi araştırmalar yapılmaktadır. Hepsinin kabul ettiği ortak gerçek, kamu ve toplum kaynaklarının etkin verimli kullanılmadığı yolundadır. Ülkemizde yasalaşarak sistemimize giren stratejik planlama ile kaynakları etkin ve verimli kullanan gelişmiş dünyanın yönetim modeline geçişimiz sağlanacaktır. Yerel idarelere yukarıda anlatılan gelişmeler ışığında daha ayrıntılı bakabiliriz. Yerel idare olan il, ilçe ve kentlerde kurumsal kültür ve ona bağlı olarak kurumsallaşma yeterince gelişmemiştir. Yönetim, kurum yöneticilerinin (özellikle üst yöneticilerin) kişilik, kapasite ve anlayışlarına bağlı olarak sürdürülmektedir. İlde vali, ilçelerde kaymakamlar ortalama üç yıl, belediye başkanları beş yıl görev yapmaktadır. Yönetim kültürümüzde bir yıl çevreyi tanıma, bir yıl plan-proje geliştirme, bir yıl kaynak temin etme, kalan yıllarda ise uygulamaya geçilmektedir. Bu durumda üst yönetici çalışmalarının sonuçlarını görememektedir. Diğer ifade ile toplum, yönetim faaliyetlerinin sonuçlarından somut olarak yararlanamamaktadır. Yine yönetim kültürümüzde yönetici, kendine bırakılan veya devredileni devam ettirmek yerine, çalışmaları kendisi yeniden başlatmaktadır. Açıkçası, kendisi sil baştan plan ve program geliştirmeye çalışmaktadır. İster kamu yöneticisi, ister seçilmiş yönetici olsun her yöneticinin değişimi ile kurum rota değiştirmektedir. Bu gidişe yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında, hedefine ulaşamamamış ve büyümeyi yakalayamamış yerel idare karşımıza çıkmaktadır. Oysa, yerel idarelerde stratejik yönetim ve stratejik planlama yerleşmiş olsaydı, kurumsal kültür oluşsaydı, kurumsal çark kendiliğinden dönecek, sistemin başındaki yöneticinin değişmesinin fazla önemi ve etkisi olmayacaktı. Bir diğer ifade ile; stratejik yönetim ve stratejik planlama yerleşmiş olsaydı, yönetim sistemimizin anayasası kabul edilen her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır atasözünün anlayışı terk edilip yerine idarenin yoğurt yiyişi vardır sözü geçerli olurdu. Sonuç olarak diyebiliriz ki; yönetici ve onun çevresine bağlı yönetim anlayışı yüzünden yerel idarelerde gelişme aksamazdı. Biraz da Yerel İdarelerde Stratejik Planlama çalışmamıza değinmek istiyorum. Adana Valiliği nde görev yaptığım sırada Çukurova ve Adana yı kapsayan geçmişte beş adet plan teşebbüsü olmuş, planların hepsi yarım kalmıştı. İlin ve bölgenin stratejik gelişme planına şiddetle ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı bütün kesimler dillendirmekteydi. Ama ihtiyacını karşılayacak planlama aracının ne olduğu veya nasıl çalışacağı konusunda hem bilgisizlik vardı, hem de kafalar karışıktı. Böylesi bir ortamda stratejik gelişme planı hazırlamadan önce zihni

12 ÖNSÖZ ÖNSÖZ yeti değiştirmek, insanları eğitmek, anlayışı geliştirmek, ortak amaç ve hedefe yöneltmek, yeni yönetim ve organizasyon oluşturmak gerekmekteydi. Hepsinden önemlisi, ilde üst yöneticilerin; (vali, belediye başkanı, rektör, oda ve meslek kuruluşları başkanlarının), stratejik plana inanması ve bunu uygulama iradesi göstermeleriydi. O zamanki yönetimden plan yöneticisi sıfatıyla böyle bir yaklaşım gördüğümü itiraf edebilirim. Kamudaki durum ise: Üst yöneticilerin konuya tamamen yabancı olduklarını gösteriyordu. Adana Valiliği tarafından İl Stratejik Gelişme Planı çalışmaları sırasında kurumların varsa, MİSYON-VİZYON-İLKE-AMAÇ- HEDEFLERİ sorulmuş, gönderilen yüz yetmiş kurumdan sadece sekizinden olumlu cevap alınmıştı. Çoğu kurum yöneticisi (müdürleri) böyle bir yazıyla, yazı içindeki terimlerle ilk defa karşılaştıklarını, ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etmişlerdi. Buradan şu yargıya varmak istiyoruz. DPT, Stratejik Planlama Kılavuzu nda geleceğe bakış ile ilgili şu tespiti yapmaktadır: Kamuda, görevlilerin önemli bir kısmı çalıştığı birimin kimliği hakkında fikir sahibi olmakla birlikte, misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde kuruluşun tamamını kapsayan bir kurumsal kimliği algılamakta güçlük çekmektedir. Stratejik planlama, kişileri disiplinli bir şekilde bu bütünlüğü algılamaya yöneltir. Bizim yaptığımız Adana tespiti ile Devlet Planlama Teşkilatı nın ortaya koyduğu tespit üst üste çakışmaktadır. Anlaşılıyor ki, kamu yönetiminde ve yerel idarelerde stratejik planın öğrenilmesi ve anlaşılması gerekir. Yerel idarelerde stratejik planlama çalışmaları ile stratejik plan birikimi artacak, uygulama giderek oturacaktır. Öte yandan ülkemizde bu alanda çalışmaların çok az olduğu tespit edilmektedir. Hâlbuki dünyada stratejik plan, yönetimin olmazsa olmaz parçası kabul edilmektedir. Bu açıdan yaklaşarak stratejik yönetim ve stratejik plan ile ilgili çalışmalara önem verilmeli ve desteklenmelidir. Yerel idarelerde Stratejik Planlama ve Uygulama beş kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, yerel idarelere genel olarak bakılmış mevcut ve yasal durum teşkilat yapısı, halen uygulanmakta olan planlama çalışmaları ortaya konmuştur. Yerel idare bu açıdan genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yerel idarelerde stratejik planlama ihtiyacı kamu yerel idare ve kentsel yaklaşımlarla ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Yerel idarelerde yeniden yapılanma ihtiyacı araştırılmış ve analiz edilmiştir, İkinci kısımda: Stratejik planlama literatürü taranarak strateji, stratejik planlama ve stratejik yönetim ele alınmıştır. Üçüncü kısımda: Yerel idarelerde stratejik plan yapımı hazırlıkları incelenmiştir. Bu kısım ön hazırlık, hazırlık ve örgütlenme olarak üç bölüm- de ele alınmıştır. Dördüncü kısımda: Yerel idarelerde uygulanabilir stratejik planlama modeli verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda planlama sürecine toplu bakılmış, plan süreci, yol haritası verilmiş, plan hazırlığı, kapsamı ve unsurları işlenmiştir. Sonra stratejik plan modelinin işleyişi ayrıntı verilerek uygulanabilir plan yapım modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Aktarılan modelde stratejik planlamanın düşünce ve hazırlık aşamasından uygulama, izleme ve kontrol aşamasına kadar geçen bütün aşamalarda stratejik planlama süreci incelenerek yerel idareler için model önerisinde bulunulmuştur. Beşinci kısımda: Yerel idarelerde stratejik planlama için önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca dizin ve geniş kaynakça eklenmiştir. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Türkel e ve Doç. Dr. Haluk Korkmazyürek e şükranlarımı sunarım. İlk adımımız onlarla birlikte atılmıştır. Rahat çalışma ortamı sağlayan eşime ve çocuklarıma, çalışmalar sırasında her türlü desteği ve emeği veren ismini sıralamakta zorlandığım Adana ve İstanbul daki gönüllü, fedakâr, yardımsever çalışma arkadaşlarıma candan teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmanın strateji alanındaki daha iyi çalışmalara örnek olmasını ve yönetici beyinlere ışık tutmasını dilerim

13 İKİNCİ ÖNSÖZ İKİNCİ ÖNSÖZ İKİNCİ ÖNSÖZ Kitap ile yerel yönetimlerde stratejik planlama uygulaması denk geldi. Kitap basıldığından beri üç yıl geçti. Üç yıl gibi kısa bir zamanda yerel idareler kanun emrine uyarak strateji planlarını yaptılar. Merkezi kurumlar, kamu kurumları, üniversiteler strateji planları yaptılar. Yani, yerel idarelerde, kamu kurumları ve üniversitelerde strateji plan birikimi az da olsa oluştu. Yerel yönetimlerde strateji planlarının çoğunlukla uzman özel sektöre yaptırıldığı görüldü. Özel sektör tarafında da benzer birikim meydana geldi. Uzman kuruluşlar teorik bilgiye ve özel sektör tecrübesine sahipken tanımadıkları yerel yönetim alanına girdiler. Stratejik plan yaptılar. Planın performans programını hazırladılar, denetleyerek raporladılar. Kısmen de olsa yerel yönetim tecrübesi kazandılar. İleri dönemlerde plan ve performans programı işini üstlenecekleri görünüyor. Plan başarısı açısından uzman kuruluşların yetkinliği, birikimi önem kazanıyor. Yerel yönetim tarafında plan açısından faydalı gelişmeler görmekteyiz. Nüfusu elli binin üzerinde olan yerel yönetimler stratejik plan yaptılar. En azından bir dönem tecrübe kazandılar. Belediye ve il özel idareleri kurumlarında plan ve performans işlerini bağımsız yürütecek stratejik planlama birimleri kurdular. Her yıl performans göstergeleri hazırlayarak program yaptılar. Performans bütçelerini hazırladılar. Yatırım ve faaliyetlerini yaptılar. İzleyerek değerlendirdiler. Dönem sonu raporladılar. Faaliyet raporu yerel yönetim liderinin (vali, belediye başkanı) bir yıllık faaliyeti olarak mecliste sunuldu. Yerel halka ilan edildi. Bu hikâye anlatımlarla şu sonuca varmak istiyoruz. Stratejik plan ve performans programı yerel yönetimlerin icraatları arasında zorunlu çalışmalar olarak sürecektir. Önümüze iki tehlike çıkmaktadır. Daha doğrusu yönetim kültürümüzde planları kendine benzetecek iki tehlike mevcuttur. Biri planın bürokratik faaliyet olarak kalması, keyfi yönetimin sürmesi; diğeri planların iktidarda olan başkanın faaliyeti olarak görülüp geri kalanlarca benimsenmemesidir. Her iki halde yerel yönetime zarar verir. Çünkü planlar yerel yönetimin beş yıllık hayatını yönetirler. Plana katkı sağlamak ve destek vermek yani planın uygulanmasını sağlamak, planı iyileştirmek, plandan maksimum fayda elde etmek, yerel yönetime hizmet etmek anlamına gelir. Plan her ne kadar liderin sorumluluğunda ve döneminde yapılsa da uygulama alanı yerel yönetimlerdir. Olaya yerel yönetimler açısından bakılmalıdır. Bu bakış kültürü yerleşirse plan herkesçe sahiplenir, plandan en fazla fayda temin edilmiş olur. Yukarıda ele aldığımız tehlikeyi ve gidişi önleyecek bir yol önümüzde görünmektedir. O da yerel yönetimlerde stratejik yönetime geçmek. Stratejik plan ve onun uygulanan yüzü olan performans programı mevcut yerel yönetim yapısı, sistemi, süreçleri, bürokrasisi, kültürü, anlayışı üzerine oturtuldu. Hâlbuki stratejik yönetim anlayışı mevcut yönetim anlayışından farklı sistem ve işleyiş getirmektedir. Yönetim, süreçler, planlama, uygulama, denetim alanlarında katılım, yönetişim gelmektedir. Yönetim anlayışı dünyanın kabul gördüğü yeni ilkeleri getirmektedir. Anladığımız dilde birlikte yönetim diyebileceğimiz yeni yönetim iklimine geçilecektir. Bu durumda yönetimde planda başından sonuna kadar sahiplenilmiş olacaktır. Kitap yenilenme, ekleme ve gözden geçirmelerle yeni bir kitaba dönüştü. Kitap stratejik yönetim in girmesiyle tamamlandı. Stratejik yönetim ve stratejik planlama ayrı bölümler halinde ele alındı. Hayat nasıl durmuyor yenileniyor ise, kitap da zamanın gelişmeleri sonucu yenilendi, gelişti. Onun da ötesine geçerek gelecek dönemlere projeksiyonlar tutarak gelişmeci anlayışla yaklaşıldı. Yani gelecek şimdiden işlenmeye çalışıldı. Bundan amacımız yerel idareyi yöneten liderlerin bugünden sıyrılıp geleceğe bakabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Kitapta kimlerin emeği geçmedi ki, sayılsa sayfalar dolar. Hepsi karanlık bir yolu aydınlatan yön lambaları oldular. Emekleri, katkıları inkâr edilemez ve çok değerlidir. Hepsine teşekkür ederim. Hepsinin kendim kadar heyecanlı ve fedakâr çalıştıklarını gördüm. Kitabın maddi kıymetlerle ölçemeyeceğimiz bir bedeli var. Bu kitap otuz yıllık kamu ve mahalli idare, on yıllık akademik tecrübe yoğunlaşmanın neticesidir. Kitap, kamu hayatından, özel hayatımızdan, sağlığımızdan, biraz zevklerimizden kısılarak ve disiplinli çalışma sonucu ortaya çıkarılmıştır. Sevindirici taraf strateji dünyasının tutması, üzerine bir taraftan kafa yoranların, bir taraftan uygulayanların emek ve çaba harcamasıdır. Daha önemli olanı ise, stratejik yönetim ve plana inanarak ondan fayda bekleyen toplumumuzun varlığıdır. Planlar gücünü milletten alırsa, ondan beslenirse yaşar. İvme bunu göstermektedir

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Genel Amacı Bakanlık personeli ve Bakanlık politikaları doğrultusunda protokol yapılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; fon kaynaklarına erişimi ve proje hazırlama konusunda

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TANIMI... 1 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ... 2 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ... 5 KONAKLAMA TESİSLERİNİN SINIFLANDIRMASI...

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

Eskişehir 2015 Vizyonu Kentin Sosyo-Ekonomik Geleceği. Gürcan Banger

Eskişehir 2015 Vizyonu Kentin Sosyo-Ekonomik Geleceği. Gürcan Banger Gürcan Banger http://www.gurcanbanger.com Kentsel Vizyon nedir? Kentsel vizyon, bir kentin kendine ve kendi geleceğine nasıl baktığıdır. Kentsel vizyon, kentin gelecekte ne olmak istediğidir. Kentsel vizyon,

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü Proje Yetkinliği Proje Yönetimi Temel Bilgileri Projelerde Risk Yönetimi Proje Yönetimi Ofisinin Kuruluşu ve İşleyişi Proje İyileştirme Çalışmaları ve Kriz Yönetimi Projelerde İletişim ve Başarılı Ekip

Detaylı

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi TÜBİTAK Mustafa AFYONLUOĞLU e-dönüşüm Birim Yöneticisi / e-devlet Danışmanı TÜBİTAK BİLGEM YTE 2 Ekim 2013 e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Detaylı

Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika

Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika Emre Koyuncu 4.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Konferansı 20.11.2009 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE-1 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı