BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 BOTŞ BORU HTLRI İLE PETROL TŞIM.Ş. KONTROLLÜ KOPYDIR ENTEGRE YÖNETİM İTEMİ ÖLÇME TEÇHİZTININ KLİBRYONU PROEDÜRÜ Doküman No: BOT-PRO-KKB-GEN-006 ayfa dedi: 1 / 14 Rev. No: REV. B4 REV. 4 REV. 4 Rev. Tarihi: HZIRLYN DOĞRULYN ONYLYN (ÜNVN) İMZ (DİRE BŞKNI) İMZ (GN.MD.) İMZ Neşe KDIOĞLU Kalite Müdürü Recep LTUNDĞ Kalite, Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Mehmet KONUK Genel Müdür (V)

2 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 2/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: İÇİNDEKİLER YF 1.0 MÇ KPM ORUMLULUK HEDEFLER TNIMLR UYGULM Kalibrasyona Tabi Ölçüm Teçhizatlarının Belirlenmesi Planlama Kalibrasyonun Yapılması ve Doğrulama Kalibrasyonun Dış Kuruluşlar Tarafından Yapılması Kalibrasyonun İşletme Bünyesinde Yapılması Doğal Gaz Miktar ölçüm Teçhizatları İçin Kalibrasyon Hizmeti Verilmesi Doğrulama Kalibrasyonun Geçersiz Bulunması Kalibrasyon Durumu REFERNLR FORMLR PLNLR TLİMTLR KYITLR... 13

3 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 3/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: MÇ Hazırlanan prosedürde BOTŞ ın hidrokarbon iletim proseslerinin kontrolü ile iş güvenliği ve çevre ile ilgili yapılan kontrollerde, işletmenin devamlılığını sağlamada, iş ve çevre emniyetini sağlamada, sağlığı doğrudan ilgilendiren uygulamalarda kullanılan ölçüm teçhizatlarının; Kabul edilebilir hassassiyet ve doğrulukta ölçüm yapabilmesini teminen kalibre edilmesi, doğrulanması, ayarlanması ve böylelikle ölçüm sapmalarının minimize edilmesi, Oluşabilecek sapmaların ölçüm güvenilirliği içerisinde kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyet yöntem, sorumlulukların tanımlanması, Kalibrasyonda kullanılan kalibratörlerin kalibrasyonu, 2.0 KPM Hazırlanan prosedür kapsamında BOTŞ ın hidrokarbon iletim proseslerindeki; Kalibrasyona tabi ölçüm teçhizatlarının belirlenmesi ve listelenmesi Kalibrasyonunun planlanması Kalibrasyon ve doğrulamanın gerçekleştirilmesi Kalibrasyon durumunun takip edilmesi Ölçüm teçhizatlarının bakımına yönelik esas ve faaliyetler, Ölçüm teçhizatlarının ve kalibratörlerin kalibrasyonu, Ölçüm teçhizatlarının kalibrasyonlarının harici kuruluşlara yaptırılması, 3.0 ORUMLULUK İşletmelerdeki ölçüm teçhizatlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemlerinin kalibrasyon konusunda eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi Dış kalibrasyona tabi teçhizatların haricinde işletme bünyesinde kalibre edilen ve doğrulanan teçhizatlara yönelik Kalibrasyon ve doğrulama talimatlarının hazırlanması ve uygulanması Kalibrasyona tabi teçhizatlar içerisinden kalibrasyon dışı olan ölçüm teçhizatlarının kullanımının önlenmesi Kalibrasyon periyotlarının takip edilmesi ve güncellenmesi Kalibrasyon dışı olan ölçüm teçhizatlarının yeniden kalibre edilmesi Doğrulama sıklıklarının kararlaştırılması Ölçüm teçhizatlarının taşınma ve depolama esnasında oluşabilecek hasarların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması Kalibratörlerin kalibrasyonu, anayi Müşterilerinin Doğalgaz sayaçlarının kalibrasyon ve ayarı, Taşra Teşkilatı Kalite İş Çevre Bölüm/birim/sorumluları koordinasyonunda kalibrasyona tabi ölçüm teçhizatlarının bulunduğu tüm bölüm yöneticilerinin sorumluluğunda yürütülür. Kalite, Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı desteği sağlanır.

4 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 4/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: HEDEFLER Hazırlanan bu prosedür aşağıdaki hususların başarıyla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. adece kalibre edilmiş olan teçhizatların kullanımda olmasını sağlamak Kalibrasyona tabi ölçüm teçhizatlarının tanımlanan periyotlarda kalibrasyonlarının yapılmış olmasını sağlamak. Kalibrasyon kayıtlarını muhafaza etmek. Kalibrasyon dışı teçhizatla ölçüm yapılmasını önlemek 5.0 TNIMLR Kalibrasyon: Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını (etalon vb.) veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, gösterdiği değerin referans standartdan sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir İzlenebilirlik: Herhangi bir ölçümün ya da kalibrasyonun Primer Laboratuvarlarda tanımlanan temel birimlerden ilgili olanı (bir ulusal veya uluslararası standart) ile ilişki içinde olmasıdır. Doğrulama: Tek nokta ölçümleri şeklinde adlandırabileceğimiz doğrulama faaliyetleri firmanın proses hassasiyetini göz önüne alarak belirlediği sıklıklarda ve kritik noktalarda kalibre edilen ekipmanın tespit edilen/uygun görülen sapma miktarının ne düzeyde seyrettiğinin tespit işlemidir. yar: Bir ölçme teçhizatını uygun duruma getirme işlemleri Belirsizlik: Ölçüm tekniğinde mutlak bir değerden söz edilemeyeceği için değerlerin doğruluk derecesini gösteren başka bir değer ile ifade edilmesi işlemidir. kreditasyon: Belgelendirme kuruluşları, laboratuarlar, muayene ve deney kuruluşlarının belirli görevleri yapmaya yeterli olduklarının uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilerek, belgelendirilmesi faaliyetleridir. Kalibratör: Basınç, fark basınç ve sıcaklık vb. kalibrasyonlarında referans değerleri veren teçhizatlardır. Mastar: Referans olan teçhizat. tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu: na İletim Hattından gelen gazın basıncının düşürülüp ölçüm yapıldığı doğal gaz istasyonu. B tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu: tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu alt akışından gelen gazın basıncının düşürülüp ölçüm yapıldığı doğal gaz istasyonu.

5 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 5/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: UYGULM Ölçüm teçhizatlarının kalibrasyon işlemleri Bilim, anayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 3516 sayılı Ölçüler ve yar Kanunu referans alınarak yapılır. (Gaz sayaçları dışındaki basınç ve sıcaklık transmitterları için İşletme Protokollerinde belirtildiği şekilde uygulanır.) Kısaltmalar :orumlu O:Onaylayan D: Danışılan : ktarılan KKB: Kalite, Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı 6.1 Kalibrasyona Tabi Ölçüm Teçhizatlarının Belirlenmesi dım Faaliyet çıklaması Kalite İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi Teknik personel 1 Ölçümlerde kullanılan teçhizatların kalibrasyon ve doğrulama işlemleri için seçimleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak kararlaştırılır. Ürün /Hizmet kalitesini etkileyen parametrelerin ölçülmesinde kullanılan teçhizatlar. İş Güvenliği, Çevre Mevzuatı ve standartları gerekliliklerinini tespit etmede kullanılan ölçüm teçhizatları. İşletme gereklilikleri ve mevzuat açısından kontrol altında devamlı takibi gereken parametrelerin ölçülmesinde kullanılan teçhizatlar. Botaş haricindeki diğer taraflarla ölçümlerde ve hesaplamalarda mutabakat sağlanmasında kullanılan parametrelerin ölçülmesinde kullanılan teçhizatlar. İşletmenin ve çalışan sistemlerin güvenliğine, devamlılığına ve durmasına etki eden parametreleri ölçen teçhizatlar. D 2 İlgili teçhizatların ölçüm hassasiyetleri ve kalibrasyonlarının nerede, ne sıklıkla, hangi yöntemle yapılacağı gözden geçirilir. Böylelikle hangi teçhizatların kuruluş dışında hangilerinin kuruluş bünyesinde kalibre edileceği kararlaştırılır. D 3 Kalibrasyona tabi ölçüm teçhizatları belirlenerek, bu teçhizatlardan olan kalibratörler için de Kalibrasyona Tabi Teçhizat Takip Listesi oluşturulur.

6 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 6/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: Planlama dım Faaliyet çıklaması Bölge / İşletme Md. Kalite İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi Teknik personel 1 Ölçüm teçhizatlarının kalibrasyon sıklıklarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınarak kalibrasyon periyodları belirlenir. üreç için öngörülen toleranslar Teçhizatların kullanım biçimi ortam Ölçüm sıklığı Teçhizat özellikleri 2 Kalibrasyon periyotlarının belirlenmesini müteakip Kalibrasyon Planları bölüm özelinde oluşturulur, onaylanır ve KKB ye aktarılır. O 6.3 Kalibrasyonun Yapılması ve Doğrulama Kalibrasyonun Dış Kuruluşlar Tarafından Yapılması dım Faaliyet çıklaması Bölge / İşletme Md. Kalite İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi İkmal Birimi 1 Dış kalibrasyon kuruluşlarına kalibre ettirilmesi kararlaştırılan teçhizatlarla ilgili olarak sırasıyla ; Dış kalibrasyon kuruluşları ile temasa geçilir. Teçhizatların teknik özellikleri bildirilir. Kalibrasyon için fiyat araştırması yapılır. Not : Kalibrasyonun yaptırılacağı dış kuruluşun seçiminde kuruluşun akredite olması ve ulusal veya uluslararası bir norma göre izlenebilir olması dikkate alınır. D 2 Ölçüm teçhizatı primer ölçüm teçhizatı ise Ölçüm Ekipmanı ökme/takma Tutanağı ile İşletme veya Şube Müdürlüklerince teçhizatın sökülmesi sağlanır. Bu teçhizat sökülmeden önce diğer O ölçüm hattına geçmek için işletme ve şube müdürlüklerince diğer ölçüm hattını kullanmak üzere o hatta bulunan mühür Müşteri İstasyonları Mühür ökme Tutanağı ile sökülür. eçilen dış

7 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 7/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: dım Faaliyet çıklaması Bölge / İşletme Md. Kalite İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi İkmal Birimi kalibrasyon kuruluşuna ölçüm teçhizatı iletilir. Kalibre edilen teçhizatın Kalibrasyon belgesi ile (Kalibrasyon etifikası/raporu vb.)temin edilir. 3 Kalibre edilen teçhizatlar kullanılmak üzere ilgili bölümlere teslim edilir. Kalibre edilen teçhizatların sevki ve teslim alınması esnasında gerekli fiziki şartların sağlanması güvence altına alınır. Primer ölçüm teçhizatının İşletme ve Şube Müdürlüklerince Ölçüm Ekipmanı ökme /Takma Tutanağı ile montajı sağlanır. Montajı yapılan teçhizata ait ölçüm hattı kullanılacaksa, halen kullanılmakta olan ölçüm hattı vanası kapatılıp Müşteri İstasyonları Mühür Takma Tutanağı ile mühürlenir. 4 Kalibre edilen teçhizatın durumu bilgisayar ortamında Kalibrasyon Planı nda güncellenir, kalibratör ise Kalibrasyona Tabi Teçhizat Takip Listesine işlenir Kalibrasyonun Kuruluşumuz Bünyesinde Yapılması dım Faaliyet çıklaması İlgili Bölge Müd. Yrd. Merkezde Daire Başk. İşletme / Şube Müdürü Kalite, İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi Teknik personel (Mühendis Uzman Teknisyen) 1 Merkezdeki ve Taşradaki İlgili Ünite tarafından sorumluluk sahasındaki, kalibrasyon süresi dolan ölçüm teçhizatlarının, kalibrasyon planlarında belirlenmiş aralıklarda takibi yapılır. NOT: Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü nde işletme ve bakım faaliyetleri, İşletme protokolü 10. maddesi doğrultusunda uygulanır. 2 Kalibrasyonlar ilgili konuda eğitim almış teknik personel tarafından referans teçhizat kullanılarak gerçekleştirilir. Ölçümlerde kullanılacak teçhizatların kalibrasyon işlemleri yapılır. (Bkz. Bilim anayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 3516 sayılı Ölçüler ve yar Kanunu ) O

8 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 8/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: dım Faaliyet çıklaması İlgili Bölge Müd. Yrd. Merkezde Daire Başk. İşletme / Şube Müdürü Kalite, İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi Teknik personel (Mühendis Uzman Teknisyen) Kalibrasyonda kullanılan referans teçhizatın mutlaka sertifikasının olması sağlanır. ertifikanın içeriğinde ise aşağıdaki bilgiler yer almalıdır. Kalibre edilen teçhizata ilişkin tanımlamalar Kullanılan referans ile ilgili tanımlar Kalibrasyon sonuçları Ölçüm belirsizliği Kalibrasyon metodu İzlenebilirliği Kalibre eden kuruluş Tarih Kullanıma ilişkin varsa sınırlamalar Not: Yapılacak kalibrasyonda teçhizatın özelliğinden hareketle gerekli fiziki ortamın sağlanması şarttır. Ölçüm teçhizatının, kalibre edilmiş mastar cihazla doğrulanması yapılarak kayıt altına alınır. Kayıtlar muhafaza edilir.(ölçüm Teçhizatı Doğrulama Formu doldurulur.) kalibre edilmesini müteakip aşağıdaki hususlar sağlanır. Kalibrasyon Belgesi(ertifika, rapor, kalibrasyon formu vb.) Etiketlerin veya kayıtlarının yenilenmesi Taşıma esnasında herhangi bir hasara uğramaması Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına göre izlenebilirliğin sağlanması Kalibrasyon kayıtlarının tamlığı 6 Kalibre edilen teçhizatın durumu bilgisayar ortamında Kalibrasyon Planı nda güncellenir.

9 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 9/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: Doğal Gaz Miktar Ölçüm Teçhizatları İçin Müşterilere Kalibrasyon Hizmeti Verilmesi dım Faaliyet çıklaması Teknisyen Mühendis/ Uzman GGÖ Müdür İşl./Şub. Müdür. Müşteri 1 2 Müşteriler tarafından ölçüm teçhizatının kalibre edilmesi için Kalibrasyon Hizmetleri Teklif Formu ile talepte bulunulması ve talebin değerlendirilmesi Kalibre edilecek teçhizatlar ücrete tabi ise, ilgili dekontun görülmesi veya hesaba paranın yattığının teyit edilmesi gerekir. O D 3 Kalibrasyon yapılması için müşterinin istasyonuna gidilir. Kalibre edilecek teçhizatların kalibrasyonu yapılarak, Kalibrasyon ertifika Formu/ Kalibrasyon ve yar Formu hazırlanır. O 4 Kalibrasyon ertifika Formu nun/ Kalibrasyon ve yar Formu nun bir nüshası müşteriye verilir Doğrulama dım Faaliyet çıklaması Kalite İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi Teknik personel 1 2 Önceden kalibrasyon planında belirtilen kalibrasyon periyoduna bağlı kalarak ve/veya ihtiyaç halinde teçhizat ölçümlerinin kabul edilebilir değer aralıkları içerisinde olup olmadığı referans ölçüm teçhizatı ile doğrulanır. Doğrulama ilgili konuda eğitim almış teknik personel tarafından gerçekleştirilir. Doğrulama sonuçları kayıt altına alınır. {(Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü nde tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları için Kalibrasyon ertifika Formu- B tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları için Kalibrasyon ve yar Formu)LNG İşletme Müdürlüğünde BOT-PRO-LBM- GEN-001 ve BOT PRO-LPM-GEN-001 nolu prosedürleri ve ilgili talimatlar doğrultusunda LNG de Kalibrasyon İzleme Cetveli ve Transmitter, Mooring Hooks Load Cell Kalibrasyon Formu Ölçüm Teçhizatı Doğrulama Formu v.b. ile) } Kayıtlar ilgililere aktarılır.

10 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 10/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: Kalibrasyonun Geçersiz Bulunması dım Faaliyet çıklaması Bölüm Yöneticisi Teknik personel 1 Hatalı ölçümlerin farkedilmesi halinde ne zamandan beri hatalı ölçüm yapıldığı doğrulama kayıtları ile tespit edilir. 2 Hatalı ölçümler kalibre edilmiş teçhizatla tekrarlanır. 3 Kalibrasyon dışı olduğu tespit edilen teçhizatın kalibre edilinceye kadar kullanımda olması engellenir. (Kalibrasyonsuz etiketi yapıştırılır.) 6.5 Kalibrasyon Durumu dım Faaliyet çıklaması Kalite İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi Bölge Müdürü Teknik personel 1 Kalibre edilmiş ölçüm teçhizatına dış kalibrasyonlarda etiketler test kuruluşu tarafından yapıştırılır. 2 Kuruluşumuz bünyesinde yapılan kalibrasyonlarda ise teçhizatın bulunduğu yerin sorumlusunda kalibrasyon kayıtları gerektiğinde başvurulmak üzere muhafaza edilir. D 3 Kalibrasyon dışı olan ölçüm teçhizatlarına Kalibrasyonsuz etiketi yapıştırılır. 4 5 Kullanılmayan teçhizatlar depolanma esnasında bir takım fiziksel faktörlerden etkilenerek değişime uğrar. Dolayısıyla kullanılmayan teçhizatlar tekrar kullanıma alınmadan önce kalibre edilir. Kalibrasyonu yapılan türbinmetre/rotarimetre/ultrasonikmetre istasyondaki yerine takılmadan önce, ilgili İşletme ve Şube Müdürlükleri tarafından kalibrasyonu yapılan sayacın kalibrasyon sertifikaları ayaç (Türbinmetre/ Rotarymetre/Ultrasonikmetre) Değişimi Kabul / Red Formu na işlenerek Bölge Müdürlüğüne uygunluk onayı alınmak üzere gönderilir. ayaca uygunluk onayı verildikten sonra, istasyon içerisinde gerekli teknik emniyet ve güvenlik şartları alınarak BOTŞ personeli nezaretinde sayaç yerine takılır. (Uygunluk onayı O

11 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 11/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: dım Faaliyet çıklaması Kalite İş Çevre Birimleri / orumluları Bölüm Yöneticisi Bölge Müdürü Teknik personel 6 alınamayan sayaçlar tekrar kalibre ettirilir yada arızalı ise yenisi ile değiştirilir.) Not : Orifis plakası kalibrasyonu için Orifis plakası değişimi Kabul/Red Formu kullanılacak İstasyonda kullanılan yasal kalibrasyon süresi dolan ya da talep halinde Kalibrasyonu yapılan türbinmetre/rotarimetre/ultrasonikmetre istasyondaki yerine takılmadan önce, ilgili İşletme ve Şube Müdürlükleri tarafından kalibrasyonu yapılan sayacın kalibrasyon sertifikaları İstasyonda Kullanılan ayaç (Türbinmetre / Rotarymetre/Ultrasonikmetre) Değişimi Kabul/Red Formu na işlenerek Bölge Müdürlüğüne uygunluk onayı alınmak üzere gönderilir. ayaca uygunluk onayı verildikten sonra, istasyon içerisinde gerekli teknik emniyet ve güvenlik şartları alınarak BOTŞ personeli nezaretinde sayaç yerine takılır. (Uygunluk onayı alınamayan sayaçlar tekrar kalibre ettirilir ya da arızalı ise yenisi ile değiştirilir.) Not : İstasyonda kullanılan Orifis Plakası Kalibrasyonu için İstasyonda Kullanılan Orifis Plakası Kalibrasyonu Kabul /Red Formu kullanılacak. O

12 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 12/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: REFERNLR IO Ölçüm da Kalite Güvence Şartları OIML R137 tandardı 3516 ayılı Ölçüler ve yar Kanunu Üretici Firma Katalogları Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipmanları Prosedürü Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İşletme Protokolü LNG sözleşmeleri BOT-PRO-KKB-GEN-105 İG Faaliyetleri Kontrol Prosedürü BOT-PRO-KKB-GEN-107 Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipmanlar Prosedürü BOT-PRO-GKÇ-GEN-108 İG İş İzinleri Prosedürü BOT-PRO-KKB-GEN-026 Çevre Boyutlarını ve Etkilerini Değerlendirme Prosedürü BOT-PRO-KKB-GEN-033 tık Yönetimi ve Minimizasyonu Prosedürü BOT-PRO-İDB-GEN-002 rşiv Yönetimi ve Dokümantasyon Prosedürü BOT-PRO-LBM-GEN-001 LNG İşletme Müdürlüğü Bakım Onarım Prosedürü BOT-PRO-LPM-GEN-001 LNG İşletme Müdürlüğü Entegre Yönetim istemi Proses Müdürlüğü Prosedürü 8.0 FORMLR BOT-FRM-KKB Kalibrasyona Tabi Teçhizat Takip Listesi BOT-FRM-KKB Ölçüm Teçhizatı Doğrulama Formu BOT-FRM-KKB Kalibrasyon İzleme Formu BOT-FRM-KKB Kalibrasyon ve yar Formu BOT-FRM-KKB ıcaklık Kalibrasyon ertifikası BOT-FRM-KKB Fark Basınç Kalibrasyon ertifikası BOT-FRM-KKB Basınç Kalibrasyon ertifikası BOT-FRM-KKB Kalibrasyon Hizmetleri Teklif Formu BOT-FRM-KKB Müşteri İstasyonları Mühür ökme Tutanağı BOT-FRM-KKB Müşteri İstasyonları Mühür Takma Tutanağı BOT-FRM-KKB ayaç (Türbinmetre / Rotarimetre /Ultrasonikmetre) Değişim Kabul / Red Formu

13 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 13/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: BOT-FRM-KKB İstasyonda Kullanılan ayaç (Türbinmetre / Rotarimetre / Ultrasonikmetre) Kalibrasyonu Kabul / Red Formu BOT-FRM-KKB Ölçüm Ekipmanı ökme/takma Tutanağı BOT-FRM-KKB Ölçüm istemi Veri Girişi ve Kontrol Tutanağı BOT-FRM-KKB İstasyon İşletmeye lma/durum Tespit Tutanağı (Türbinmetre/Rotarimetreli İstasyon) BOT-FRM-KKB İstasyon İşletmeye lma/durum Tespit Tutanağı (Orifismetreli İstasyon) BOT-FRM-KKB kış Bilgisayarı/Korrektör Değişimi Kabul/Red Formu BOT-FRM-KKB Orifis Plakası Değişimi Kabul/Red Formu BOT-FRM-KKB İstasyonda Kullanılan Orifis Plakası Kalibrasyonu Kabul/Red Formu BOT-FRM-KKB Transmitter Değişimi Kabul/Red Formu BOT-FRM-KKB Kalibrasyon ve Ölçüm Kriterleri Formu BOT-PRO-LBM-GEN-001 LNG İşletme Müdürlüğü Bakım Onarım Prosedürü ilgili formları BOT PRO-LPM-GEN-001 LNG İşletme Müdürlüğü Entegre Yönetim istemi Proses Müdürlüğü Prosedürü ilgili formları 9.0 PLNLR BOT-PLN-KKB Kalibrasyon Planı 10.0 TLİMTLR BOT-PRO-LBM-GEN-001 LNG İşletme talimatları. Müdürlüğü Bakım Onarım Prosedürü ilgili BOT PRO-LPM-GEN-001 LNG İşletme Müdürlüğü Entegre Yönetim istemi Proses Müdürlüğü Prosedürü ilgili talimatları. BOT-TLM-KKB Basınç Transmitter Kalibrasyonu Talimatı BOT-TLM-KKB ıcaklık Transmitter Kalibrasyonu Talimatı BOT-TLM-KKB Korrektör Kalibrasyonu Talimatı BOT-TLM-KKB Türbinmetre Kalibrasyonu Talimatı 11.0 KYITLR 8.0 Nolu Formlar başlığında yer alan doldurulmuş formlar

14 BOTŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma.Ş. ayfa 14/14 Referans tandart Maddeler: T EN IO 9001: , T EN IO-14001: , T 18001: Türbinmetre Kalibrasyon ertifikası (2 sayfa) İş Emri (matbu) Harici İşler Formu (matbu) Tübitak Kalibrasyon ertifikası Üretici Firmanın ertifikası Kalibrasyon Planı Kalibrasyona Tabi Teçhizat Takip kayıtları Kalibrasyon Raporu Ölçüm Teçhizatı Doğrulama Kayıtları Ölçüm Teçhizatı Bakım Kayıtları İş Talep Formu Harice Yaptırılan İşler Formu Firma seçim kararı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar.

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar. Sayfa No : 1 /5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Onkoloji Enstitüsü nde bulunan tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Biyomedikal Bölümü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. -

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - Yürürlük i: MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde medikal

Detaylı

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ E-Posta: ibrahim@uzmanakreditasyon.com Web: http: // www.uzmanakreditasyon.com Konusunda

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

PERİYODİK KONTROL PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı; A ND tarafından gerçekleştirilen periyodik muayenelerin, muayene personeli tarafından ne şekilde programlandırılıp, nasıl gerçekleştirileceğini

Detaylı

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlamak üzere belirlenen şart ve periyotlarda bakım ve kalibrasyon işlemlerinin kendi bünyesinde

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

1.AMAÇ:... 2 2. SORUMLULUKLAR:... 2 3. TANIMLAR... 2 4.UYGULAMA... 2

1.AMAÇ:... 2 2. SORUMLULUKLAR:... 2 3. TANIMLAR... 2 4.UYGULAMA... 2 SAYFA 1 / 6 İÇINDEKILER 1.AMAÇ:... 2 2. SORUMLULUKLAR:... 2 3. TANIMLAR... 2 4.UYGULAMA... 2 4.1.KORUYUCU BAKIM VE KALİBRASYON PLANININ ÇIKARTILMASI :... 2 4.2. BAKIM İŞLEMLERİ:... 2 4.2.1.SERVİS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TEKNİK HİZMETLER BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TEKNİK HİZMETLER BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney cihazları) tıbbi cihaz bakım onarım

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ KTÜ-YUAM a analiz için getirilen numunelerin; Uygun koşullarda getirildiğinin kontrolünü, Kabulünü, Uygun koşullarda korunmasını /depolanmasını yapabilmek ve Kabulünden raporlamasına

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: İsmail Bolayır Adem Aköl Sinan Özyavaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/11 1. AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

2- Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kömür Deney Laboratuvarı na (Atatürk Cad. No:89 45500 Soma/Manisa) gidilerek analiz istek formu doldurulur.

2- Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kömür Deney Laboratuvarı na (Atatürk Cad. No:89 45500 Soma/Manisa) gidilerek analiz istek formu doldurulur. Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Deney hizmeti ve iş akışının düzenli olmasını, verilerin kayıt, kontrol, raporlama, muhafazası ve/veya iptali süreçlerinde, doğruluk, güvenlik ve izlenebilirliğini sağlar. 2. SORUMLULAR

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI KALİBRASYON LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU Soner KARATAŞ Laboratuvar Akreditasyon Başkan V. 13.02.2013 TÜBİTAK UME 1 AKREDİTASYON Akreditasyon

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

Ashi112.Net Teknik Servis Modülü Kullanım Klavuzu

Ashi112.Net Teknik Servis Modülü Kullanım Klavuzu Ashi112.Net Teknik Servis Modülü Kullanım Klavuzu 1-Tanımlamalar 1.1-Teknik Servis Birimlerinin Oluşturulması Merkez/Tanımlamalar/Operasyonel Birim Tanımlama Başhekimlikte ilgili teknik destek birimleri

Detaylı

LAK-B-2014-01 BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ

LAK-B-2014-01 BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ BASINÇ KALİBRASYONU KONUSUNDA LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma ölçümü akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarların BASINÇ alanında gerçekleştirdiği

Detaylı

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ.

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. HAZIRLAYAN ISO 9001 KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... 1 KALİTE SİSTEMLERİ Günümüzde tüm işletme ve firmalarda belli bir kalite anlayışı ile buna bağlı

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

INGOLD. Leading Process Analytics THORNTON. Leading Pure Water Analytics. MT Servis. Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın

INGOLD. Leading Process Analytics THORNTON. Leading Pure Water Analytics. MT Servis. Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın MT Servis INGOLD Leading Process Analytics THORNTON Leading Pure Water Analytics Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın İçindekiler Sayfa Giriş 3 Bioburden (Mikrobiyolojik yük) 7000RMS

Detaylı

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. BAŞVURU DİLEKÇESİ ÜCRET DEKONTU İŞYERİ BİLGİ FORMU EK-3 DE BELİRTİLEN FORM YETKİ

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

ALTYAPI MALZEMELERİNDE MUAYENE HİZMETLERİ VE ÖNEMİ 02.12.2015 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ALTYAPI MALZEMELERİNDE MUAYENE HİZMETLERİ VE ÖNEMİ 02.12.2015 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ALTYAPI MALZEMELERİNDE MUAYENE HİZMETLERİ VE ÖNEMİ 02.12.2015 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Muayene Nedir? UGETAM ve Muayene Muayenenin Aşamaları

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı osyal, Yönetsel ve Mali İşler 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ek Ders Çizelgelerinin Mutemetliğimize

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

Ders Muafiyeti,Uyum Komisyonu Başla. Uyum Komisyonuna sevki uygun mu? Evet. Uyum komisyonunda; ders muafiyetinin görüşülmesi; Karar

Ders Muafiyeti,Uyum Komisyonu Başla. Uyum Komisyonuna sevki uygun mu? Evet. Uyum komisyonunda; ders muafiyetinin görüşülmesi; Karar Ders Muafiyeti,Uyum Komisyonu Başla Öğrenci, okumuş olduğu derslerinin kapsamlarıyla beraber ders not dökümünü Yüksekokul Müdürlüğü (evrak kayıt işleri) ne yazılı olarak müracaat eder. Yüksekokul Müdürlüğü,

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ELEKTRIK. Hande Sezer

DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ELEKTRIK. Hande Sezer DOĞRULAMA TECRÜBELERİ - ELEKTRIK Hande Sezer GENEL HATALAR Tesis kapasitesi MW (th) vs MW (e) Faaliyet verisi toplama yöntemi Sürekli Ölçüm Stok Değişimi GENEL HATALAR Net Kalorifik Değer ve Emisyon Faktörü

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

YÜKSEK KAPASİTELİ YÜK HÜCRELERİNİN DOĞRULANMASI

YÜKSEK KAPASİTELİ YÜK HÜCRELERİNİN DOĞRULANMASI 295 YÜKSEK KAPASİTELİ YÜK HÜCRELERİNİN DOĞRULANMASI Besim YÜKSEL ÖZET Ölü ağırlıklarla direkt yükleme metoduyla doğrulanamayacak kadar yüksek kapasiteli yük hücrelerinin ( load cell ), endüstride direkt

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Mali İşlemler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Resmi Araç İşlemleri üreci Onay alınması

Detaylı

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLU PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR27/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT Prof.Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU HACCP Tüketici sağlığını tehdit edebilecek fiziksel, kimyasal

Detaylı

www.izmir.mmo.org.tr ASANSÖR KONTROL MERKEZİ MMO Asansör Kontrol Merkezi, CE işaretlemesi kapsamında yer alan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler u yıl 37. kuruluş yılını kutlayan Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii nonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 22 yıldır Dilovası Organize

Detaylı

İşlem/İş Akış Şeması Sorumlular Faaliyet Dokümantasyon

İşlem/İş Akış Şeması Sorumlular Faaliyet Dokümantasyon Teknik Yatırım Kapsamında Talep Edilen İşler İş Akış Şeması GENEL GÖREV BİLGİLER Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Teknik nın görevleri tanımlanmıştır.

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler u yıl 37. kuruluş yılını kutlayan Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii nonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 22 yıldır Dilovası Organize

Detaylı

DP transmitter ile akış ölçümü Fuji Electric France S.A.S.

DP transmitter ile akış ölçümü Fuji Electric France S.A.S. DP transmitter ile akış ölçümü Fuji Electric France S.A.S. Fuji Electric France S.A. ZI du Brézet - 46 rue George Besse 63 039 Clermont Ferrand Cedex 02 - France Tel. 04 73 98 26 98 - Fax. 04 73 98 26

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 22/d DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI SORUMLULAR İŞ AKIŞI FAALİYET DAİRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDÜRÜ, BİRİM PERSONELİ

Detaylı

Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. FİRMA TANITIM BİLGİLERİ Tel: +90 212 728 8132 / +90 535 334 4912 / Fax: +90 212 728 8134 Web : www.obef.com.tr E-mail: obef@obef.com.tr, Adres : Piri

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak 17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

PR.01 Yürürlük Tarihi 30.06.2006 Rev. No/Tarihi 06/190911 Sayfa 1 / 7. Kod

PR.01 Yürürlük Tarihi 30.06.2006 Rev. No/Tarihi 06/190911 Sayfa 1 / 7. Kod Sayfa 1 / 7 1. AMAÇ Deney hizmeti ve iş akışının düzenli olmasını, verilerin kayıt, kontrol, raporlama, muhafazası ve/veya iptali süreçlerinde, doğruluk, güvenlik ve izlenebilirliğini sağlar. 2. SORUMLULAR

Detaylı

23.3.2015. Metroloji - Kalibrasyon. Hatalı ölçüm yapma ihtimali olan bir EKG cihazı ile kalp ritmi grafiğinizin çekilmesini ister misiniz?

23.3.2015. Metroloji - Kalibrasyon. Hatalı ölçüm yapma ihtimali olan bir EKG cihazı ile kalp ritmi grafiğinizin çekilmesini ister misiniz? - Kalibrasyon «Ölçemediğiniz hiçbir olguyu kontrol edemezsiniz.» Hatalı ölçüm yapma ihtimali olan bir EKG cihazı ile kalp ritmi grafiğinizin çekilmesini ister misiniz? Pazardan aldığınız meyve sebzelerin

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

KONU : DÖKÜMAN HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ-4.2

KONU : DÖKÜMAN HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ-4.2 YÜRÜRLÜK TARİHİ DOKÜMAN KODU KONU : DÖKÜMAN HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ-4.2 1. AMAÇ : SAYFA 1/3 YÖN.PR.01 Bu prosedürün amacı, Firmamızda Kalite Yönetim Sistemini oluşturan Kalite el Kitabının, Prosedürlerin,

Detaylı

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure.

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure. Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm Answers for infrastructure. En zorlu kalite gerekliliklerini karşılar ve en uygun maliyetli kullanımı sağlar

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Ödeme Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Maaş ödeme döneminin gelmesi ile başlar harcama

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

BETON TEST MAKİNALARININ KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE ÇÖZÜMLER

BETON TEST MAKİNALARININ KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE ÇÖZÜMLER 307 BETON TEST MAKİNALARININ KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE ÇÖZÜMLER Bülent AYDEMİR Sinan FANK ÖZET Beton test makinalarına ait kuvvet ölçme sistemlerinin kalibrasyonu 2004 yılına kadar

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Belge Adı ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Türü YÖNERGE Kodu 29.YON.01 Onay Tarihi 24/12/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası - Hazırlayan ARAŞTIRMA VE İŞ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Onaylayan YÖNETİM KURULU

Detaylı