ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Ankara Üniversitesi 1999 Y. Lisans Öğretim (Eğitimin Sosyal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihi Temelleri) Eğitim Programları ve Öğretim Doktora/S.Yeterlik/ Ankara Üniversitesi 2006 (Eğitimin Sosyal ve Tarihi Tıpta Uzmanlık Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temelleri) Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Cezaevlerinin Eğitici ve Islah Edici Boyutu. Prof. Dr. Saffet BİLHAN. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler İlköğretim Ders Kitapları Örneği. Prof. Dr. İsmail DOĞAN. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Sınıf öğretmeni Tarsus/Mersin Küçükaliağa Köyü İlkokulu Araştırma görevlisi Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma görevlisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yıldırım M., (2012). Kuruma Dayalı Aile Eğitim Programlarının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okul Başarılarına Etkileri, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Niğde. Soylu A., (2011). İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Otorite Algıları Üzerine Bir İnceleme, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. Sıdar R., (2011). Bilim Sanat Merkezine Devam Eden Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. 1

2 Akıncı, M., H., (2011). 9. Sınıf Tarih Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. Can, E., (2011). Liselerde Kimya Öğretmenlerinin Kimya Eğitim Programını Uygulamalarıyla İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri (Kayseri İli Örneği), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. Türkel N., (2010). İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Alan Ders Kitaplarında Görsel Boyut - İçerik Tutarlılığı, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. Sivrikaya, Ü., (2010). Milli Eğitim Bakanlığının 2005 Yılında Tavsiye Ettiği 100 Temel Eser Yoluyla Eğitimde Küresel Değerlerin Öğretimi Üzerine Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. Kuşçu R., (2009). Ortaöğretim Ders Kitaplarında Çağdaş Değerler. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. Bulut Tutkun S., (2008). İlköğretim Ders Kitaplarının Görsel Boyut ve İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi Toplantısı, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Katılımcı, Erzurum Nisan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Hibe ve Tanıtım Projesi Proje Ön Teklif Hazırlama Eğitimi, Katılımcı, Hatay Haziran Egesem 1. Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi, Katılımcı, Kuşadası Nisan Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği Şefkatli Eller Projesi kapsamında AB ile AB Projelerinde Kadınların Nitelikli İş Gücüne Katılımlarının Sağlanması Yönünde Bilgilendirme Toplantıları Uzman Kayseri ilinin değişik ilçelerinin ilköğretim okullarında 500 kadına konferans / Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Maharetli Eller Projesi bilgilendirme toplantısı, Uzman Develi ilçelerinin ilköğretim okullarında 500 kadına konferans / Gençlik ve Spor Bakanlığının 2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Develi Belediyesi ve Develi Kız Meslek Lisesinin ortaklaşa yürüttüğü Hayallerine Doğan Güneş Projesi kapsamında Akran Zorbalığı Eğitimi eğitimi. Konuşmacı, 31 Aralık Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu Yetişkin Eğitimi Formasyonu Semineri kapsamında, Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri konulu konferansta Konuşmacı, Ekim Develi Belediyesi Bir Sanat Bir Meslek Projesi Kapsamında, Eğitimde Sürdürülebilirlilik, Teori-Pratik Dengesi ve Hayatilik İlişkisi konulu konferansta, Konuşmacı, Temmuz Türk Eğitim Derneği 80.Yıl Uluslararası Eğitim Forumu Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri, Katılımcı, TED Koleji İncek Kampüsü/Ankara Ocak

3 10. Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Türkiye de İnformal Öğrenme Üzerine Ortak Bir Anlayış Geliştirme ve Farkındalık Oluşturma Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Katılımcı, Konya Toplantısı Ağustos İdari Görevler: Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı ( ) Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı ( ) Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (2010 devam etmekte) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği ( ) Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği ( ) Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği (2012 devam etmekte) Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Uygur-Çin Uygulama ve Araştırmaları Merkezi (KAMUÇAM) danışma kurulu üyeliği (2013 devam etmekte) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Açıklama Güz Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans Güz Aile ve Yetişkin Eğitimi Lisans Güz Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Y.Lisans İlkbahar Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans İlkbahar Eğitimde Program Geliştirme Lisans Güz Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans Güz Aile ve Yetişkin Eğitimi Lisans İlkbahar Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans İlkbahar Eğitimde Program Geliştirme Lisans Güz Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans Güz Aile ve Yetişkin Eğitimi Lisans İlkbahar Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans İlkbahar Eğitimde Program Geliştirme Lisans 3

4 Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Açıklama İlkbahar Eğitim Felsefesi Lisans İlkbahar Türk Eğitim Tarihi Lisans İlkbahar Eğitim Sosyolojisi Lisans Güz Eğitimde Program Geliştirme Y.Lisans İlkbahar Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Y.Lisans İlkbaha Eğitimde Güncel Sorunlar Y.Lisans ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER : A1. Özkan R. (2013). Indicating The Attitudes Of High School Students To Environment, Educational Research and Reviews Vol. 8(4), pp., 23 February, 2013 (ERİC) A2. Ozkan, R. M. Pala. (2013). The İnvestigation of the Ability Classroom Application at Primary Schools in Terms of Different Variables. İnternational Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(3), DOI: dx.doi.org/ / /5-3/b.70 A3. Özkan Recep, (2013). The Women Figure In Primary School Course Books İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü, The Journal of Academic Social Science Studies Volume 6 Issue 5 May B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER : B.1 Özkan, R., Televizyon Dizilerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Niğde Üniversitesi Örneği), I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Mayıs 2012 Ankara B.2 Özkan R., Öğretmen Adaylarının Kadının Çalışmasına Karşı Tutumları, II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Nisan-2 Mayıs, Antalya B.3 Özkan R., The Women Figure in Primary School Course Books, IMWC, International Multidisciplinary Women's Congress, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Ekim, İzmir C. YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER : 4

5 C.1 Özkan, R.. Sosyalleşme Etkeni Olarak Toplumsal Değerler, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi , Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 1, ss., C.2 Özkan, R.. Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinde Himayeci Değerler, Prof. Dr. Yahya AKYÜZ e Armağan, Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yayınları, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, ss., D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER D1. Özkan, R., Polat, B., ve Soylu. A., Yurtdışından Geri Dönen Süryanilerde Sosyo- Kültürel Değişim (Midyat Örneği), Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), 32, ss., D2. Özkan, R., SİVRİKAYA, Ü., İlköğretimde Küresel Değerler (100 Temel Eser Üzerine Bir İnceleme), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, Sayı: 38, ss., D3. Özkan, R. Importance Of Physıcal Educatıon, Musıc And Art (Vısual Art) Courses In Terms Of Indıvıdual Development And Socıalısatıon, e-journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 1C0537, 7, (2), pp., (2012). D4. Özkan R., Pektaş S. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Başarı Notları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Yapılan Bir Araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği), Türklük Birimi Araştırmaları (TÜBAR), SAYI GUZ, ss., D5. Özkan R., Toplumsal Yapı Değerler ve Eğitim İlişkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:19, No:1, ss., D6. Özkan, R., Gündüz, M., Başarının Sosyo-Kültürel Kökenleri, Başarılı Olanlarla Yapılan Söyleşiler Üzerinden Bir İnceleme, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, ss., D7. Özkan, R., İlköğretim Öğretmenlerinin Himayeci Değerlerle İlgili Görüşleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 41, Sayı: 1, ss., D8. Özkan, R., Birey ve Toplum Gelişiminde Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğinin Önemi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 166, Ankara: 33-42ss., D9. Özkan, R., Geleneksel Toplumlarda Bireysel Gelişim ve Verimlilik, Bilge Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Cilt 11, Sayı 43, 14-20ss., D10. Özkan, R., Türk Toplumunda Çocuk ve Çocukluk Anlayışı, Çocuk ve Çocukluğun Algılanışındaki Gelişmeler, Bilge Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Cilt 11, Sayı 41, Kış, 19-39ss., D11. Özkan, R., Toplumsal Değerlerin Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi, Bilge Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Cilt 10, Sayı 39, Kış, 20-28ss., D12. Özkan, R., Televizyonun Eğitimdeki Yeri ve Televizyon Dizilerinde Verilmek İstenen Mesaj, Milli Eğitim Dergisi, sayı 162. Ankara: 45-56ss., D13. Özkan, R., Cumhuriyet ve Dil/ Toplumsal Birlik Açısından Dilin Önemi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160, Güz 2003, ss.,

6 D14. Özkan, R. Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler: İlköğretim Ders Kitapları Örneği, Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:1 Yıl: 2010, D15. Özkan, R. Tarihten Bu Güne Ceza Gelişimi, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 455, Mart ss., E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER: E1. Özkan, R., Soylu, A., Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Benimsedikleri Temel İnsani Değerlerin Belirlenmesi (Niğde Üniversitesi Örneği), 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, Rize, ss E2. Pektaş, S., Özkan, R., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algıları ( Niğde Üniversitesi Örneği), 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, Rize, Ss E3. Soylu, A., Özkan, R., İlköğretim Okullarında Sosyal Kulüp Faaliyetleri Uygulamasının Etkililiğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss., E4. Özkan, R., Soylu, A., Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 67-72ss., E5. Özkan, R., Soylu, A., Üniversite Öğrencilerinin Benimsedikleri Temel İnsani Değerler, Niğde İl Örneği, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Ekim, Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir, 176s. (2011). F. DİĞER YAYINLAR F1. Özkan, R. The Attitudes of University Students to Women s Labouring, Procedia Social And Behavioral Sciences, 2, ss., F2. Özkan, R., Spora ve Sporcuya, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl 6, Sayı:68, 51-54ss., F3. Özkan, R., Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları Çalıştayı Yapıldı, Bilge Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Cilt 12, Sayı: 44, 76-84ss.,

7 F4. Özkan, R., Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bazı Düşünceler Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl 5, Sayı: 58, 46-50ss.,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖZDEN PEKTAŞ TURGUT Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Anadolu Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı