ÇANAKKALE ONSEKİZ Z MART

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKİZ Z MART"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ Z MART ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlık k Fakültesi Dekanı comu.edu..edu.tr

2 Çanakkale

3

4

5 ÇANAKKALE

6 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

7 MİSYONUMUZ Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Türkiye T Cumhuriyeti çağdaş değerlerine erlerine bağlı davranış ış, çalışma ve yönetim y anlayışı ışıyla; Özgür, demokrat kişilikli, ilikli, girişimcilik imcilik kültk ltürüyle donatılm lmış,, uyumlu, derslere ve araştırmalara rmalara katılımı yüksek, ekip çalışmasına yatkın, Çanakkale, Türkiye T ve dünya d sorunlarına na ve değerlerine erlerine duyarlı, kurumsal katkı sağlayan, sosyal, mesleki ve akademik beklentileri karşı şılayan öğrencileriyle; Teknolojik altyapı lojistiğiyle iyle azami özenle ders veren, öğrenciye liderlik yapan, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayın n yapan, bildiri sunan, akademik etkinlik organize eden, yakın n ve uzak çevreyle sürds rdürülebilir sosyal, mesleki diyalog kuran, kurumsal katkı için in proje önerme motivasyonu yükseky öğretim üyeleriyle; Akademik yükseltmeyi y ve değerlendirmeyi erlendirmeyi objektif kılan k uluslararası normlardaki kriterleriyle; Eğitim-öğretim, araştırma, rma, sosyal ve akademik etkinlik, çevre koordinasyonu, öğrenci beklentileri, büyüme b ve geliştirme konularında nda yüksek motivasyonla lojistik katkı sağlayan idari kadrosuyla SÜRDÜRÜLEBİLİR R PERFORMANSI VE GELİŞ İŞMEYİ REFERANS YAPAN ÜNİVERSİTE OLMAK

8 VİZYONUMUZ Dünya kenti Çanakkale vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte uluslararası akademik çevreden katılımın n arttığı sempozyum, kongre, araştırma rma vb. akademik etkinlik ve organizasyonlarıyla; yla; Fakülte, Yüksekokullar, Y Meslek Yüksek Y Okulları düzeyinde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitime itim-öğretim veren, yayın n yapan, performansı uluslararası normlara göre değerlendirilen erlendirilen idealize sayı ve nitelikteki akademik kadrosuyla; İş dünyası,, kamu, STK lara bilim tarihi, felsefesi ve metodolojisiyle donatılm lmış araştırmac rmacı,, insan kaynağı ve yönetici, y üniversiteye akademik kadro yetiştirmeye tirmeye odaklanmış lisansüst stü programlarıyla; Türkiye nin girişimci, imci, işi dünyasının n insan kaynağı ve yönetici, y ara elemanı ihtiyaçlar larını karşı şılayacak nitelikteki ders programlarına sahip Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Y Okullarıyla; Her öğrenciyi aktif üyesi yapan, sosyal öğrenme ve kendi kendine öğrenmeyi kurumsal öğrenmeye eklemleyen, kurumsal sorunlara çözüm üreten, sosyal zaman sağlayan, uluslararası öğrenci değişimine imine katkı sağlayan öğrenci topluluklarıyla ULUSLARARASI AKADEMİK K TOPLULUKLAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR R ETKİLE LEŞİM M SAĞLAYAN DÜNYAD ÜNİVERSİTESİ OLMAK

9 FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi Fen edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mühendislik Mimarlık k Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tıp p Fakültesi Ziraat Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Sağlık k YüksekokuluY Turizm İşletmecili letmeciliği i ve Otelcilik YüksekokuluY Beden Eğitimi E ve Spor YüksekokuluY ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

10 MESLEK YÜKSEKOKULLARIY Ayvacık k Meslek YüksekokuluY Bayramiç Meslek YüksekokuluY Biga Meslek YüksekokuluY Çan Meslek YüksekokuluY Çanakkale Meslek YüksekokuluY Ezine Meslek YüksekokuluY Gelibolu Piri Reis Meslek YüksekokuluY Gökçeada Meslek YüksekokuluY Lapseki Meslek YüksekokuluY Sağlık k Hizmetleri Meslek YüksekokuluY Yenice Meslek YüksekokuluY REKTÖRL RLÜĞE E BAĞLI BÖLÜMLERB Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm B m Başkanl kanlığı Türk Dili Bölüm B m Başkanl kanlığı Beden Eğitimi E Bölüm B m Başkanl kanlığı Güzel Sanatlar Bölüm B m Başkanl kanlığı Yabancı Diller Bölüm B m Başkanl kanlığı Enformatik Bölüm B m Başkanl kanlığı

11 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Atatürk ve Çanakkale Savaşlar ları Araştırma rma Merkezi Astrofizik Araştırma rma Merkezi-Ulup Ulupınar Gözlem Evi Sürekli Eğitim E Merkezi Çanakkale Seramikleri Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Yabancı Dil Eğitimi E Uygulama ve Araştırma rma Merkezi Uzaktan Algılama lama Araştırma rma ve Uygulama Merkezi El Sanatları Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi Sualtı Tarih ve Arkeoloji Araştırma rma Merkezi İbrahim Bodur Girişimcilik imcilik Uygulama ve Araştırma rma Merkezi Çevre Sorunları Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Stratejik Araştırmalar rmalar Merkezi Enerji Kaynakları Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Kadın n Araştırmalar rmaları ve Uygulamaları Merkezi ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI Üniversitemiz bünyesinde b toplam 69 adet öğrenci topluluğu u faaliyet göstermektedir. g

12 -Üniversitemiz bünyesindeb 943 adet akademik personel görev yapmaktadır. - Üniversitemizde 2008 yılıy itibariyle adet öğrenci eğitim görmektedir. - Üniveristemiz 48 adet yabancı üniversite ile Erasmus/Socrates Socrates, Leonardo, İkili İşbirli birliği i Antlaşmas ması gibi programlar çerçevesinde evesinde bilimsel işbirliği i içerisindedir. i - Üniversitemiz tarihinde resmen ilan edilen sonuçlara göreg AB tescilli üniversitelerin arasına girmeye hak kazanmış ıştır. BöyleceB "Diploma Eki Etiketi" verdiği i belgelenen üniversitemizin mezunlarının diplomaları onaylanmış ış,, bu "Diploma Eki Etiketi" sayesinde AB ülkelerinde daha anlaşı şılabilir ve kabul edilebilir duruma gelmiştir. - YÖK K tarafından 2007 yılında y SCI+SSCI+AHCI AHCI te yayımlanan yayınlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede erlendirmede üniversitemiz 93 üniversite arasında toplam 164 yayınıyla yla 41. sıradas yer aldı. - YÖK K tarafından hazırlanan öğretim üyesi başı şına düşen d bilimsel yayın istatistiği i sıralamass ralamasında ise üniversitemiz 0,70 oranıyla yine 93 üniversite arasında 14. sıraya s yerleşti ti.

13 2010 DÜNYAD ÜNİVERSİTELER KONGRESİ ÜNİVERSİTEMİZDE DÜZENLENECEKTD ZENLENECEKTİR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ekim 2010 da Küresel sorunlar çerçevesindeevesinde üniversitelerin yeni hedef ve görevleri g neler olmalıdır? r? temalı bir DünyaD Üniversiteler Kongresi organize etmektedir. Tüm m dünyadad üniversitelerin ana işlevleri; i meslek kazandırma amaçlı eğitim/ itim/öğretim, bilimsel araştırma rma ve kamuya yönelik y diğer hizmetler olarak belirlenebilir. Ancak, çağdaş üniversitelere, gündemde g yer almaya başlayan küresel k sorunlar konusunda da büyük b k görev g ve sorumluluklar düşmektedir. d Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üniversiteleri ve üniversitelerle yakın n etkileşim im içindeki i indeki kurumları,, araştırmac rmacıları,, entelektüelleri elleri bir araya getirerek; dünyamd nyamızı tehdit eden bu ve benzeri küresel k sorunların anlaşı şılması ve çözüm m yolları alanında nda üniversitelerin yeni işlevleri i ve rolü üzerinde geniş çaplı bir tartış ışma platformu oluşturmay turmayı amaçlamaktad lamaktadır. Bu amaçla Ekim 2010 da Çanakkale de üniversitemiz tarafından yapılmas lması planlanmakta olan DünyaD Üniversiteler Kongresi ne ne katılım, kongre amacı ve kongre temaları konularında nda görüşg ve önerilerinizi beklemekteyiz.

14 ÇANAKKALE ONSEKİZ Z MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU YERLEŞKES KESİ

15 Rektörl rlük k Binası Fen Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi

16 Yamaç Restaurant Manfred Korfmann Troia Kültür r Merkezi Çocuklar Evi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi

17 MÜHENDİSLİK K MİMARLIK M MARLIK FAKÜLTES LTESİ

18

19 Mühendislik Mimarlık k Fakültesi Laboratuarları

20 Deprem İzleme ve Veri İşleme Laboratuarı

21 ÇANAKKALE İLİ SANAYİ ve TİCARET KURULUŞLARI LARI KALE GRUBU 1957 yılınday Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.. ile temelleri atılan Kale Grubu, Türkiye'de T seramik sektörünün n kuruluşuna una öncülük k etmiş,, bu alandaki yatırımlar mları ile bir dünya d devi haline gelmiştir. Zaman içerisinde i makine ve parça a imalatı,, savunma, kimya, elektrik malzemeleri, enerji, bilişim, im, nakliye, turizm ve gıda sektörlerinde yatırımlar yaparak büyüyen b yen Kale Grubu, General Electric, Siemens, Roca gibi uluslararası şirketlerle ortaklıklar klar kurarak bir dünyad şirketi olma yolunda önemli adımlar atmış ıştır. Bilgi çağı ile geleceği i tarif etmeye başlayan dünyada söz s z sahibi olabilmek için i in enerji, bilişim im ve robotik otomasyon alanlarında nda şirketler kurarak geleceğe e yatırım yapmış ıştır.

22 AKÇANSA ANSA Temelleri 1967 yılınday Akçimento ile atılan ve 1996 yılınday Çanakkale Çimento ile birleşmesi sonucunda Türkiye'nin T en büıük çimento şirketi konumuna gelen Akçansa, bir Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşudur. udur. Şirketin % 79.4 hissesine Sabancı Holding ve HeidelbergCement grubu eşite oranda sahiptir, kalan % 20.6'sı halka açıkta ktır. Çimento ve hazırbeton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet göstereng Akçansa'n ansa'nın, İstanbul, Çanakkale'de ve Samsun'un Ladik ilçesinde kurulu üç çimento fabrikası ile Ambarlı,, Aliağa a ve Yalova'da üç çimento terminali bulunmaktadır. İştiraki olan Betonsa şirketi ile 1998 yılınday birleşmesi sonucunda, Marmara ve Ege bölgelerine b yayılm lmış 30'nin üzerinde hazırbeton tesisinde "Betonsa" markasıyla hizmet vermektedir. Diğer bir iştiraki i olan Agregasa Agrega San.ve Tic.A.Ş.. ile 2002 yılında y birleşmi miş ve agrega üretim faaliyetini "Agregasa" markası altında İstanbul' da kurulu üç tesisi ile sürds rdürmektedir. rmektedir.

23 İÇDAŞ 1970 yılından y bu yana inşaat demiri ve alaşı şımlı çelik üreten İÇDAŞ üretim kapasitesiyle Türkiye'nin T en büyük b özel sektör çelik üreticisidir. İSO belirlemelerine göre; g Türkiye'nin T 500 büyük b k kuruluşu arasında genel sıralamada s 2004 yılında y 13, 2005 yılında y 15, 2006 yılında y 13, 2007 yılında y ise 10. sırada; s Türkiye'nin en fazla ihracat yapan kuruluşlar ları arasında 2004 yılında y 9, 2005 yılınday 13, 2006 yılında y ise 11. sırada" s yer almaktadır. İÇDAŞ A.Ş.'.'nin grup şirketleriyle birlikte 10 bine yakın çalışanı bulunmaktadır. Kuruluşumuz umuz halen İstanbul ve Çanakkale' de üretim faaliyetlerini sürds rdürmektedir. rmektedir.

24 DARDANEL Dardanel,, bugün n % 90 ı aşan an Pazar payıyla yla TürkiyeT rkiye nin lider konserve ton balığı üreticisidir. Şirketimiz, ayrıca 1999 yılınday Dış Ticaret MüsteM steşarlığı tarafından YılınY İhracatçısı seçilmi ilmiştir Vizyon, Strateji ve Hedefler Dardanel Şirketler Grubunun faaliyet gösterdig sterdiği i her alanda gerek hizmet gerekse ürün n olarak en kalitelisini üretmek ve toplam kalite anlayışı ışını sürekli kılmak. k Türk tüketicisinin t beslenme alış ışkanlıklarını olumlu yöndey değiştirecek yeni yollar bulmak, onları eğiterek ev kadınlar nlarını sağlıkl klı,, besin değeri eri yüksek, y pratik ve modern Dardenel ürünlerini kullanmaya ikna etmek. Firmamızı dünyada gelişmi miş en son teknoloji ve yöntemlerdeny devamlı haberdar etmek ve bilgilendirmek için i in daha gelişmi miş dünya şirketleriyle ve dünyadaki d uzman teknik kaynaklarla işbirliğinde inde bulunmak.

25 GESTAŞ GESTAŞ 18/08/1982 tarihinde geleneksel el sanatları ve ticaret anonim şirketi unvanı ile Türk T ticaret kanunun anonim şirketlerin ani suretle kurulma usulü ile kurulmuştur. 15/08/2006 tarihinde yapılan olan üstü genel kurulda alınan kararla amaç ve faaliyet konusunda değişiklikler iklikler yapılm lmıştır. Ünvanı GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET T ANONİM ŞİRKET RKETİ olarak değiştirilerek boğazda yolcu ve araç taşı şımacılığıığı faaliyetlerine başlam lamıştır. AMAÇ ve KONUSU - Çanakkale Boğaz azı bölgesi ile Ege ve Marmara Denizinde yolcu araç ve yüky taşı şımacılığıığı yürütmek bu hatları işletmek, kiraya vermek veya kiralamak. - Bölgelerde kendisine ait kıyık tesislerini deniz ulaşı şım m araçlar larını varsa diğer araç ve tesisleri yürürly rlükteki kanun tüzük t k ve yönetmeliklere y uygun olarak ve rantabl bir şekilde çalıştırmak veya bir başka gerçek ek veya tüzel t kişi i ve/veya kişiler iler vasıtas tasıyla işletmek, i işlettirmek. i - Çanakkale limanına na ait iskelelere yanaşan veya liman hizmetini bu iskelelerden görmek üzere açıkta a demirleyen gemilere kılavuzluk k ve römorkr morkörcülük k hariç limancılık k ile ilgili diğer hizmetleri vermek. Bu amaçla liman sahası içerisinde yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini i yapmak bu işlerle i ilgili her türlt rlü tesis kurmak ve işletmek. i - Bu iskelelerden hizmet gören g gemilere su elektrik yakıt t verme ve katı sıvı atık alma işlerini i yapmak bu hizmetler için i in gerekli tesisleri kurup işletmek. i

26 ÇANAKKALE

27 ÇANAKKALE

28 Kilitbahir Kalesi Çimenlik Kalesi

29 BEHRAMKALE-ASSOS ASSOS

30 BEHRAMKALE-ASSOS ASSOS

31 TROIA

32 TROIA

33 TROIA

34 ALEXANDRIA TROAS

35 BOZCAADA KALESİ BOZCAADA BALIKÇI I LİMANIL

36 GÖKÇEADA

37 Kazdağlar ları (Ayazma)

38

39 GELİBOLU YARIMADASI

40

41

42 18. Mühendislik M Fakültesi Dekanları Konseyi toplantısında nda Çanakkale de sizlerle birlikte olmak ve sizleri konuk etmek başta Sayın n Vali olmak üzere, Sayın n Belediye Başkan kanı,, Sayın Rektör, ÇASİADAD nin Sayın n Başkan kanı, ÇTSO nın Sayın n Başkan kanına na ve hepimize onur verecektir.

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale 2015 İçindekiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihçe ve Tanıtım..

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 3 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK GELİŞİM PLANI (2008-2012)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK GELİŞİM PLANI (2008-2012) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK GELİŞİM PLANI (2008-2012) ÇANAKKALE, 2007 ii ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK GELİŞİM PLANI (2008 2012) Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Osman DEMİRCAN

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi 3 Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2014 OMÜ SGDB Grafik Tasarım: Sinan İME En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir millet ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hususu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. Bu çerçevede kamu idareleri stratejik planlarını hazırlar ve

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı