Millî Görüfl&PERSPEKTIVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Görüfl&PERSPEKTIVE"

Transkript

1 Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYINORGANI EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2002 Y l/jg.: 8, Say /Nr.: Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Milli Görüfl - IGMG Genel Yay n Yönetmeni (Chef Redakteur): lhan B LGÜ Yay n Kurulu: (Redaktion): O uz ÜÇÜNCÜ Ali BOZKURT Abdurrahman D ZMAN Mehmet DO AN D ZG -LAYOUT: M LL GÖRÜfi BASKI (Druck): YAVUZSÖHNE-DUISBURG Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. Adres: Milli Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ lan ve Reklam Al n r. IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir. Y ll k abone ücreti: 59,-D Jahresabonnement: 59,-D SEB-Bank Köln. Kontonr.: BLZ BU SAYIDA Ramazan ve Oruç Sefer AHMEDO LU Ramazan Hilâl inin tesbi Ramazan tavsiyeleri Oruç nedir? Oruçla ilgili s k sorulan sorular Oruçlu iken dikkat edilecek hususlar Yard mlar n z ma durulara ulaflt r ld Elhamdülillah 32. hizmet y l hacc start verildi Camiler bir kez daha kap lar n açt Yaz Okullar baflar yla tamamland Yeni Çal flma Dönemi bafllad Bölge Gençlik Baflkanlar yeni çal flma dönemini bafllatt Bölge Kad n Kollar Baflkanlar yeni çal flma dönemi ilk toplant s yap ld Ve Almanya seçimini yapt y l nda 11 Eylül Raporu Global sorumluluk ve global zorbal k lhan B LGÜ Türkiye yine bildik Türkiye! Mehmet DO AN Malî badet ve nfak Mustafa MOLLAO LU Anne ve Babaya sayg üzerine Abdurrahman D ZMAN Deutschland hat gewählt!? O uz ÜÇÜNCÜ Ein 17 Jähriger wurde erschossen und eine 17 jährige Muslimin verbrannt Bundespräsident Rau fordert Dialog der Kulturen Ausländerbeauftragte Beck sorgt sich um Integrationsangebote Islamische Minderheit in England lebt in Angst Muslime in der deutschen Rechtsordnung Serie, Teil: 3 Bekleidungsvorschriften und Bildungswesen Mustafa YENERO LU Amnesty International fordert konsequentere Menschenrechtspolitik

2 Ramazan ve Oruç Sefer AHMEDO LU 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif geliyor. Allah c.c. bu ayımızı da her günümüz gibi hayırda iyilikte ve hayırlı hizmetlerde geçirmemizi, iyi değerlendirmemizi nasip eylesin. Her türlü ibadeti içinde bulunduran bu ay için Kura n-ı Kerimde İnsanlara yol gösterici, doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini getiren ve hidayet rehberi olan Kur an ın inmeye başlama ayıdır, buyurulmaktadır. (Bakara Sûresi, Ayet: 185) Ramazan ayı, 3 mübarek ayın sonuncusudur. Bu ayda, mü minler üzerine farz olan orucu tutarlar. İslâm ın 5 temel esasından biri olan Zekat da genellikle bu ayda hesaplanır, verilir. Sünnet olan itikaf, bu ayın 20 sinden sonra yapılır. Teravih namazı bu ayda kılınır. Vacip olan fıtır 2 sadakası bu ayda verilir. Bu ayda insan kendini temizlemeye çalışır. Bu ay mü minler için bir başka coşkudur. İnsanlar için doğru yol ve hidayet rehberi olan Kur an bu ayda indiği için Peygamberimizin Melek Cebrail e okuduğu gibi, mukabeleler okunur, hatimler indirilir. Camilere yeniden bakım yapılır. Ramazan hazırlıkları başlar. Herkeste bir sevinç vardır. İftar sofraları hazırlanır. İftar çadırları kurulur. Fakirlerin hali sorulur; sorulmakla kalınmaz onlara yardımlar yapılır. Mü minler birbirleriyle halleşirler/muhabbetleşirler; aralarındaki kırgınlıkları/dargınlıkları ve nefsanî nefret ve kinleri yok ederler, kalplerini/gönüllerini birbirlerine açarlar. Ramazan ayında Camiler daha da şenlenir. Bundan da önemlisi mü minlerin, müslümanların gönülleri şenlenir; yani mü minler şenlenir. Onbir aydan beri kararan dünyadan aydınlığa bir çıkış vardır Ramazan ayında. Çünkü Şeytanlar bağlanır, şeytanî davranışlar atılır Ramazan ayında. Cennet kapıları açılır; cennet amelleri toplumu süsler Ramazan da. Ramazan bir rahmet ayıdır. Büyük-küçük, kadınerkek herkes camiye koşar; herkes Rabbi nin huzuruna akın eder. Her nefis, kendi nefsinden önce, sarsılmaz uhuvvet/kardeşlik bağı ile bağlandığı kardeşlerini tercih eder. Masiva dan sıyrılarak, O na ermek için; Allah ın bir emri olduğundan dolayı helal olan nefsî arzu ve heveslerini de dizginlediği için, ruhunu dinlendirir.

3 Ramazan Hilâl inin tesbiti Ayı gördüğünüz zaman oruca başlayın, Şevval ayını gördüğünüz zaman da iftar ediniz. Eğer hava kapalı olursa Şaban ayını otuza tamamlayınız. (Buhari) Hadis-i Şerifi ne göre hilal gözlemleme ile yani R üyet ile tesbit edilir. Hanefî, Malikî ve Hanbelîlerin görüşü de bu yöndedir. Ancak Şafiîlerden Sübkî, İbn-i Cüreyc, Al-Kazî, Remlî ve günümüzün bazı alimleri Hilal in doğduğu, hesaplama yoluyla da tesbit edilebilir demişlerdir. (Mezahib-i Erbea,1/551) Bu konuda,hilal tesbit heyetimiz bilgili ve tecrübeli hoca efendilerle toplanır ve daha önceden hilal gözetlemeye görevlendirdiği heyetlerle ve diğer dünya müslümanlarıyla da irtibata geçer. Muhtelif rasathane ve takvim bilgilerini değerlendirir... Bilim, görgü ve tecrübeye dayanarak, hiç bir idarî tesir altında kalmadan, hiç bir kurum ve kuruluşu da karşısına almadan inandığı fıkıh kurallarına göre Ramazan ayının başlangıcı ve bitişini ilan eder. Heyetimiz, Hilalin tesbitinde, ilmî, tecrübevî ve astronomik kurallardan da yararlanır. İlmî veriler her yerde aynıdır. Ancak takvimlerdeki farklılıklar, yorumlamaların ihtalaflı oluşundan doğmaktadır. Müslümanların bu gibi içtihadî farklılıkları bahane ederek birbileriyle münakaşaya girmeleri asla doğru değildir... Kardeşliğe ve huzura zarar verecek davranışlardan sakınılmalıdır. 3 Ramazan tavsiyeleri Oruc unu güzelce tutmaya çal fl. Mümkün mertebe cami ve cemeate devam et. Elini, dilini bofl ifl ve sözlerden koru. Meal iyle beraber bol bol Kur an- Kerim oku. Fakirlerin, mazlumlar n, ma durlar n ve fi sebili llah çal flanlar n hakk olan Zekat, Fitre ve Sadaka n ver. Vaktin müsait ise, camilerde itikafa gir. Ümmetin ve insanl n bar fl ve huzuru için dua et, Allah a yalvar, ma firet dile, tevbe et. ftar davetleri yap; müslümanlara bol bol ikramda bulun. Dünyan n pek çok yerinde insanlar n fakirlik ve ihtiyaçtan dolay açl kla karfl karfl ya kald n düflün ve israfa kaçma. Müslümanlar n davetlerine icabet et. Ramazan günlerini, ömür bahçesinden demet demet gül toplar gibi ibadetlerle süsle. Neslimizin dinini, ahlak n korumak için onlara dinimizin güzelliklerini ö ret. Takva, ihlas, tevbe, hoflgörü, sevgi, bar fl, ihsan, cömertlik gibi insanî de erlere dikkat et ve bu de erleri canland r. nsanlar n en hay rl lar, insanlara faydal olan d r inanc yla kendine ve tüm topluma, özellikle yak n komflular na yard mc ol, ikramda bulun.

4 Sözlükte uzaklaşmak, tutmak manasına gelen oruç, tutmaya ehil olan kişilerin niyet ederek ikinci fecirden, akşam güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden sakınarak sırf Allah rızası için yapılan bir ibadettir. Yani bir gün içinde belli bir süre yemek, içmek ve cinsel ilişkilerden uzak durmaktır. Orucun dinî, ruhî, sıhhî, sosyal, ekonomik ve pedagojik bakımlardan Oruç Nedir? Oruç la ilgili s k sorulan sorular ve baz önemli noktalar Oruçlu iken Doktora gidebilir miyim? Evet önce sıhhat sonra ibadet gelir.gidilir ve gidilmelidir. İğne ve serum orucu bozar mı? Serum bozar. İğne bozmaz. Yüzme ve banyo yapmak orucu bozar mı? Zaruret olmadan banyo yapmayı akşama bırakmak uygundur. Ama bir ihtiyaçtan dolayı ise dikkat ederek yıkanılmasında bir sakınca yoktur. Kan almak ve vermek orucu bozar mı? Hastanın kan alması orucu bozar; kan vermesi bozmaz. Misvak,fırça kulanmak orucu bozmaz. İyi olmamakla beraber geçici olarak cünüp kalması orucunu bozmaz. Oruçlunun bilhassa Ramazan ayında, hasta olmadığı halde hastalık raporu alıp işe gitmemesi dinen sakıncalıdır. Eğer işi ağırsa yıllık izinini Ramazan ayında alarak, başkasının hakkını değil, kendi hakkını kullanması lazımdır. Nefes darlığı olanlar için kullanılan sprey oruca zarar vermez. Eşiyle cinsî ilişkiye götürecek şakalaşmalardan sakınılması gerekir. Yaşlılar, gebe ve emzikli çocuğu olanlar, hasta gibi sayılırlar. Çocuğa ve anaya zarar verecekse, Oruç tehir edipek çok faydası vardır. Oruç, Allah a itaat ve dolayısıyla ibadettir. Kişiye sınırsız sevap kazandı r ı r. Çünkü her ibadette olduğu gibi Oruç ibadeti de sırf Allah rızası için ifa edilir ve helal olan aslî nefsanî arzuların belirli bir süre ertelenmesi ile gerçekleşir. Oruç, bir yıldan gelecek yıla kadar olan küçük günahlara keffarettir. Oruç bir yıl yorulan insan bedenini dinlendirir ve ona sağlık kazandırır. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Oruç tutun, sıhlebilir. Ramazan ayından sonra müsait bir zamanda kaza edilir. Kaza edecek durumda olamıyanlar ise, her gün için bir günlük fitre verirler. Morfinle de olsa diş çektirmek orucu bozmaz. Kulağa, göze ilaç damlatmak orucu bozmaz. Uçakla yolculuk yapan oruçlu, uçağın semasında bulunduğu ülkeye göre iftar veya sahur yapar. Burundan ve ağızdan alınan ilaçlar orucu bozar. Hastalık, Kur an-ı Kerim in de işaret ettiği gibi, Oruc un ertelenmesi, yani Ramazan ayı dışında kaza edilmesi için bir sebeb olduğundan dolayı, serum alma ihtiyacı olan veya açlığa tahammül edemeyenlerin, kendilerine Allah tarafından verilen bu izni kullanmalarında bir sakınca yoktur. Diğer müslümanların, bu izni kullanan müslümanları kınamaya hakları olmadığı gibi, hasta olan kardeşlerinin acil şifa bulması için dua etmelidirler. Bu konuda tavsiye edilen kitaplar: 1- Büyük slam lmihali, Ömer Nasuhî Bilmen. S Muamelatl slam lmihali, Ali Fikri Yavuz. S Delilleriyle slam lmihali, Hamdi Dönderen, S slam F k h Ansiklopesi,Vehbi Züheylî. C. 3, S Sefer AHMEDO LU 4 hat bulun buyurmuştur. Oruçlu, yoksulların katlandıkları güçlükleri bizzat yaşar ve onların sıkıntılarını daha iyi kavrar. Bu problemlere eğilmeye ve çözüm aramaya sevk eder. Oruçlu kimse Hâlik a ta zim, mahluka şefkat aşkına erer. Yani, yaratıcıyı yüceltmek, O nun kudret ve gücünü takdir ederek O na ibadet etmek ve aynı zamanda da O nun yarattıklarına şefkatli olmanın zevkine erer oruçlu. Hülasa oruç, her şeyden önce bize, dünya hayatında, fanî nimetleri geçici olarak terk etmiş ahiret yolcusu olduğumuzu telkin etmekle, tüm ihtiyaçlarımızı sadece Allah tan isteme ve nimetlere O nun rızasına göre sarf etme şuuru veren bir ibadettir. Oruçlu iken dikkat edilecek hususlar 1- Oruç, önce sağlıklı müslümana farzdır. Onun içindir ki, sağlık problemi olan kişi önce sıhhatine kavuşmayı ve çaresini düşünmelidir. Çünkü Allah, hastaya ve yolcuya daha sonra tamamlamak üzere izin veriyor. 2- Oruçlu yapacağı bu kıymetli ibadet için sahur vaktini ve akşam vaktini bilecek. 3- Oruç a ya sözüyle veya bizzat sahura kalkarak hareketleriyle niyet etmiş olacak. 4- Müslümanlar, midesine, açlıkla terbiye verdiği gibi; dilini, kalbini kötü söz ve gıybet gibi şeylerden temizleyerek terbiye etmelidir. 5- Bu mübarek Kur an ayında, diğer aylarda olduğundan daha çok Kur an a sarılacak, okuyarak, anlayarak onun güzel tavsiyelerine hayatını uyduracaktır.

5 Genel Sekreterimiz O uz Üçüncü Afet Bölgesindeydi! Yard mlar n z ma durlara ulaflt r ld Temmuz ayında Rize, Yozgat, Çorum ve Kars ta yaşanan sel felaketinde yüzlerce ailenin evleri sular altında kalmış, köylere günlerce ulaşılamamış ve adı geçen bölgelerde kardeşlerimiz magdur olmuştu. IGMG felekat sonrası kadeşlerine yardımcı olmak maksadıyla Avrupa daki yüzlerce camisinde sergiler açmış ve felaket bölgelerindeki durumu izlemek için de bir komisyon oluşturmuştu. Oluşturulan bu komisyon, toplanan paraları felaketten dolayı mağdur olan ailelere ulaştırmak üzere bir heyet ile Türkiye ye göndermişti. Yardım heyeti sorumlusu ve IGMG Genel Sekreteri Oğüz ÜÇÜNCÜ, felaket bölgelerine giderek çeşitli giriş imlerde bulunmuş tu. Üçüncü, kurtarma çalışmaları başta olmak üzere mağdur olan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için bölgedeki Sivil Toplum Örgütleriyle ayrı ayrı görüştüklerini ve yaraların sarılması ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmesi için maddi ve manevi destekte bulunduklarını söyledi.. Üçüncü, özellikle Rize nin Güneysu ve Selamet köylerine giderek insani yardımları ve Avrupa daki kardeşlerinin dualarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti. Mağdurların acılarını hafifletmeye çalıştıklarına dikkat çeken Üçüncü, Avrupa daki camilerimizden topladığımız paraları, mağdur ailelere bizzat dağıttıklarını, acılı ve kederli günlerinde, kardeşlerimizle dayanışmanın sevincini yaşadığını söyledi. Sular alt ndaki Rize... 5

6 Millî Görüfl 2003/1423 Hac Organizesi Elhamdülillah 32. Hizmet Y l Hacc start verildi Avrupa ülkelerinden en büyük Hac Organizesini gerçekleştiren Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu, 2003/1423 Haccının startını verdi. Konu ile ilgili olarak Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu Müdürlüğü bir açıklama yaparak, Hacc a gitmeye niyet eden müslümanların, hazırlıklarını bir an önce tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu Müdürlüğü nden yapılan açıklamada, "Avrupa dan her yıl binlerce müslüman organizemizle hac yapmaktadır. Organizemizle hacca gidecek müslümanlara, huzur içinde bir hac ibadeti yaptırabilmek ve meşakkatleri asgariye indirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2003/1423 haccı ile ilgili organize çalışmalarımızı yaz tatili öncesi başlattık. Mekke ve Medine de hacılarımızın kalacakları oteller hazırlandı, uçuş anlaşmalarımızı yaptık denildi. Bölge Hac Temsilcileri Toplandı: Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu Müdürlüğü, Kerpen deki Genel Merkez binasında Bölge Hac Temsilcileri hizmetiçi eğitim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kayıttan uğurlamaya kadar, hac hizmetleri hususunda ne gibi çalışmalar yapılacağı ve bu çalışmaların nasıl gerçekleştirileceği konuları üzerinde duruldu. Toplantının akabinde, 2003/1423 yılı için hac ücreti Euro olarak belirlendiği açıklandı. Bölge Hac Temsilcileri toplant s yap ld. 6 Bölge ve Şubelerde Hac kayıtlarına başlandı: Bölge Hac Temsilcileri ile yapılan hizmetiçi eğitim toplantısından sonra tüm bölge ve şubelerde hac kayıtlarına başlandı. Millî Görüş Hac Organizesi ile ilgili Afiş ve bilgilendirme broşürleri tüm bölge ve şubelere ulaştırıldı. Hacca gitmek isteyen müslümanlar gerek Şubelere ve gerekse Bölgelere müracaat edebiliyor. Kayıt ve Vize Şartları: 1. Pasaportun; a) Uçuş tarihinden itibaren enaz 6 ay geçerli olması, b) Oturum süresinin en az 6 ay olması, c) "Vize tatbik edilir bölümünden enaz 2 sayfanın boş olması, 2. Üç adet vesikalık fotoğraf, 3. Hac müracaat formu doldurulması, 4. Ücretin enaz 700 Eurosunun müracaat anında, kalan kısmının da uçuştan 30 gün önce ödenmiş olması, 5. Aşı defteri ve "Meningokokken A+C aşısının yapılmış olması.

7 BÖLGE TEMS LC LER M Z / REGIONALVERTRETER ALMANYA'DAK BÖLGE TEMS LC LER M Z / IN DEUTSCHLAND NO BÖLGE ADI SOYADI BÖLGE TEL. MOB L TEL. FAX 1 BERL N Yakup Taflç HAMBURG A. Kadir Naml BREMEN Mahmut Bulut HANNOVER Yaflar Yuka KUZEY RUHR Muhiddin Akkiraz RUHR-A Abdullah Kodaman DÜSSELDORF Ahmet Demirci KÖLN Mehmet Dal HESSEN Abdullah Salbafl STUTTGART Osman Eyüp G. BAVYERA Seyfettin Özbay K. BAVYERA Mehmet Ergün FREIBURG Haluk N. Çimen SCHWABEN Bayram Mumcu RHEIN SAAR Mehmet Köro lu D ER ÜLKELERDEK BÖLGE TEMS LC LER M Z / IN ANDERE EUROPÄISCHEN LÄNDER 16 AVUSTURYA-1 Halil brahim Uyar AVUSTURYA-2 Halil Ayd n SV ÇRE/ TALYA hsan Taflk ran K. HOLLANDA Hulusi Ünye G. HOLLANDA Abdullah Yavafl BELÇ KA Mustafa Akyüz PAR S Fuat Ahmeto lu LYON Erhan Özcan ALP/ANNECY H. Ömer Y ld r m STRASBOURG Mehmet Sar DAN MARKA Mustafa Ark n SVEÇ Lut Kaya NG LTERE Yusuf Dindar NORVEÇ Mehmet Öndefl UÇUfi TAR HLER / FLUGDATEN Kafile Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl No Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi 1 Frankfurt-1 Frankfurt Medine K. Bavyera Frankfurt Medine Berlin Berlin Medine Ruhr-A Düsseldorf Medine K. Ruhr Düsseldorf Medine Hannover Hannover Medine Bremen Hannover Medine Hamburg Hamburg Medine ngiltere Londra Medine Stuttgart Stuttgart Medine Schwaben Stuttgart Medine Düsseldorf Düsseldorf Medine K. Hollanda Amsterdam Medine G. Hollanda Amsterdam Medine Frank.K sa Frankfurt Medine Köln Köln Mekke Rhein-Saar Frankfurt Mekke sveç Kopenhag Mekke Norveç Kopenhag Mekke Danimarka Kopenhag Mekke Lyon Lyon Mekke Alp Lyon Mekke Paris Paris Mekke Frank.Son Frankfurt Mekke Avusturya-1 Viyana Mekke Avusturya-2 Münih Mekke G. Bavyera Münih Mekke Belçika Brüksel Mekke sviçre Basel Mekke sviçre/k sa Basel Mekke Freiburg Basel Mekke Strasburg Basel Mekke NOT: Uçufl tarihlerinde 2-3 günlük de ifliklik olabilir. 7

8 Bilindiği gibi, her yılın 3 Ekim tarihinde, Almanya daki camiler, farklı kültür ve dinden olan insanlarla tanışmak, kaynaşmak, bilgi vermek için kapılarını açıyor. 3 Ekim tarihi aynı zamanda iki Almanya nın birleşme gününe tekabül ediyor. Birleşme gününü, duvarların yıkılıp, sunî olarak bölünmüş bir ulusun, tekrar tek bir parça haline gelmesi anlamına geliyor. İşte tam bu noktada, yıllardır aynı toplumda farklı dinden, farklı kimlikten, farklı dinlerden insanlar bir arada yaşamalarına rağmen, birbirlerinin farkına varmıyorlar. Müslümanlar, 3 Ekim gibi önemli bir günün anlamına uygun olarak, yıllardır 3 Ekim tarihinde kapılarını açıyor. Özel bir bilgilendirme ve karşılıklı olarak birbirini tanıma günü olan bu günde, İslam Toplumu Milli Görüş de camilerinde Açık Camı Günleri düzenledi. Almanya dışındaki ülkelerde ise, yerel şartlara göre düzenlenen Açık Cami Günleri toplumun da büyük ilgisini çekiyor. Müslümanların ibadet ve inanç usül ve şekilleri ile toplumsal ve global olaylara bakışlarının da gündeme geldiği açık cami günleri ile ilgili olarak IGMG Tanıtma Başkanı Ali Bozkurt ile bir söyleşi yaptık. Milli Görüfl& Perspektive M LLÎ GÖRÜfi Eylül-Ekim / September-Oktober 2002 Aç k Camiler Günü yo un ilgi gördü Camiler, bir kez daha kap lar n açt çinde yaflad m z bat toplumu slam ne kadar tan yor? Ve burada yaflayan Müslümanlar dinlerini gerekti i gibi tan tmay baflarabiliyorlar m? - Maalesef Avrupa da İslam gereği gibi tanınmış değil. Onun için Açık Cami Günü gibi programları fırsat bilerek, İslam nedir? Müslümanlar nasıl inanır? gibi konularda bilgilendirmeler yaparak, İslam ın daha iyi tanınmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ümit ediyor ve de müşahede ediyoruz k, yeni nesil İslamı anlatma hususunda çok daha başarılı olacak. Birinci neslin hakkını ise teslim etmek lazım. Onlar bu camileri imar edip yaşatmasa idi, biz bugün hangi camide Açık Cami programı düzenleyecektik. Allah onlardan razı olsun. Onlar üzerlerine düşeni hakkıyla yaptılar. Şimdi sıra bizde, yani yeni genç nesilde... Ama şunu unutmamak lazım ki en güzel tanıtım yaşayarak tanıtımdır. slam n tan t lmas, do ru bir biçimde anlafl labilmesi için Teflkilat olarak ne gibi çal flmalar içerisindesiniz?... K sa bafll klar halinde yapt n z çal flmalardan genel olarak biraz bahsedebilir misiniz? - Dinî bir kuruluş olan IGMG nin çalışmalarının en başında İslam ın tanıtılması gelir. Bu bağlamda IGMG tanıtım malzemeleri üretiyor. Bölge ve şubelerimiz bulundukları şehirlerin sosyal ve kültürel aktivitelerine de katılarak, İslamın tanıtılması ve önyargıların izale edilmesi için gayret gösteriyorlar. Bunun yanısıra komşularımızı Ramazan aylarında iftar programlarına ve Ramazan - Kurban Bayramlarında kutlamalara davet ediyor, beraberce bayram ve çocuk şenlikleri düzenlenleniyor. Bütün bu çalışmalar da dinlerarası diyalog gözetilerek entegrasyonun kolaylaştırılmasına katkı sağlanır diye düşünüyorum. Bu çalışmalar içerisinde Açık cami Günlerinin çok özel bir yeri vardır. Çünkü burada İslam ve Müslümanların yaşayışı hakkında yakından bilgi sahibi olmak için birçok insan camilere geliyor, yüz yüze görüşmeler yapıyorlar. Müslümanlarla kendi ortamlarında tanışıyorlar... Karşılıklı bilgi alışverişi, yine önyargıların kalkmasına vesile oluyor. Aç k Cami günlerinde yap lan faali- 8

9 yetlerde tam olarak neler yap l yor? Gelen ziyaretçilere neler gösteriliyor, ya da anlat l yor? - Herşeyden önce, bizler beraber yaşadığımız bu toplumda farklı inanca sahip bir azınlığız. Buna göre Açık Cami Günü ne demek? ona bakalım. Bundan maksat; Her gün sokağımızdan gelip-geçen komşularımıza ki bazıları orada bir cami olduğunun farkında bile olamayabiliyorlar kapımızı açmak ve yılda bir defa da olsa onları içeriye davet ederek, müslümanları yakından tanımalarını sağlamak. Programlar genelde saat 10 gibi Açılış Kur anı kerimi ve Almanca meali okunarak başlatılır. Mihrab, Minber vs gibi cami müştemilatı hakkında bilgilendirmeler yapılır. Çeşitli konularda seminer verilir. Ve daha sonra sorulara cevaplar verilerek program devam eder. Gelen ziyaretçiler geldiklerine memnun oluyorlar m yoksa bu ziyaretlerden olumsuz etkilenenler de var m? Belki bize yaflanm fl örneklerden birkaç tanesini anlatabilirsiniz? - Bu konuda sayılamayacak kadar memnuniyet ifadesini belirten ziyaretçileri sıralamak mümkün. Gelen misafirlerin memnuniyeti yanısıra organizeyi yapan cami iadreci ve görevlilerin yaptıkları bu hayırlı işten dolayı nekadar mutlu ve bahtiyar olduklarını söylemek gerekir. Misafirlerimizin görüşlerini almak için anket çalışması yapıyoruz. Anketlerden çıkan sonuçlar bizi daha da memnun ediyor ve daha iyi organize etmemize yardımcı oluyorlar. Okuyucular m z aras nda Aç k Cami Günlerinde görev alan veya bundan sonra görev alacak arkadafllar da vard r mutlaka. Onlara bu konuda neler tavsiye edersiniz? - Herşeyden önce misafirlerimize kendi inanç, örf ve adetlerimize uygun şekilde misafiperverliğimizi göstermeliyiz. Camimize gelen insanlarında kendi inanç, örf ve adetlerinin olduğunu unutmamalı, onların inanç ve görüşlerine saygı duyarak, kendi inancımızla ilgili bilgileri vermeliyiz. Onları incitici, yanlış anlamlara mahal verecek söz ve davranışlardan kaçınılmalı, ama inancımızla ilgili bilgilendirmeleri de eksiksiz yapmalıyız. Gereksiz tartışmalara girilmemeli... Unutmamalı ki İlk intibanın ikinci bir şansı yoktur. Onun için misafirlerimizin iyi intibalarla ayrılmalarını sağlamalıyız. Daha çok ne tür sorular sorulmaktad r? - En çok sorulan soruların başında kadınlarla ilgili sorular gelmektedir. İslam da kadının yeri? Erkek- Kadın İlişkileri, Başörtüsü gibi sorular en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Dünya da İslam aleminde olan olaylarla ilgili Avrupada yaşayan müslümanlar olarak nasıl değerlendirdiğimiz gibi sorularda yoğun olarak sorulmaktadır. Genellikle sorular İslamın sosyal yönü konusunda yoğunlaşmaktadır. Son olarak 3 Ekim de yap lan programlar nas ld? Sonuçtan memnun musunuz? K saca bir de erlendiri misiniz? - Malumunuz geçtiğimiz yıl 11 Eylül den sonra İslam a ve müslümanlara ilgi ve alaka çok büyük idi. Geçen sene 3 Ekim de Almanya daki 113 camimizde Açık Cami Günü düzenlemiştik. Bu yıl ise elimize geçen en son bilgilere göre 126 camimizde gerçekleştirdik. 9

10 Yaz Okullar baflar yla tamamland İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığının Avrupa çapında düzenlediği Yaz Okulları programı başarı ile tamamlandı. Avrupa da doğup büyüyen genç müslüman neslin kimliklerinin oluşturulması alanında önemli bir katkısı bulunan Yaz Okulları aynı zamanda çocuklarımızın neşe, eğlence ve coşku içinde geçirdikleri bir tatil eğitim programı olarak yapılıyor. Yaz Okulları programlarının tamamlanması üzerine bir değerlendirme yapan IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik, müslüman çocukların kimlik bunalımlarının her geçen gün yeni tartışmaları başlattığını, ancak hükümetlerin bu konuya ilgisiz kalmaları sebebiyle, çözümün yine İslamî kuruluşların verdikleri hizmetlerde yattığını bildirdi. Gerek federal ve gerekse eyalet hükümetlerinin ortaya koydukları çözüm önerileri, müslümanlar açısından hiç de içaçıcı değildir, diyen Mehmet 10 Gedik, yıllardır bir çok sivil toplum kuruluşunun müslüman çocukların kimlik sorunlarının çözümüne ilişkin yaptığı çalışmaların istenilen neticeyi vermediğini söyledi. Bu çalışmaların hemen hemen hepsinde, Çocukların müslüman olduklarının unutularak çözüme gidilmek istendiğini hatırlatan Mehmet Gedik, Avrupa da çok kültürlü toplumlarda yaşayan çocuklarımızın kimlik sorunlarının olmasını yapısal olarak çok doğal karşıladıkları-

11 nı ancak, bu sorunların giderilmesinde İslamî hassasiyetlerin de göz önünde bulundurulması gereğine işaret etti. IGMG Yaz Okulları nda üzerinde en çok durulan konunun bu konu olduğuna da işaret eden Mehmet Gedik, bu çok kültürlü ve çok dinli toplumda, müslümanların da yer alabilmeleri için çocuklarımızın kendi ait olduğu dinî ve kültürel yapıyı da muhafaza etmelerinin temininin gerekli olduğunu söyledi. IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik, yaz sezonu eğitimlerine başlamadan önce kurslara katılacak olan bay ve bayan eğitimcilerle, hizmet içi eğitimler yapılarak daha başarılı bir yaz eğitim programı hazırlandığını söyledi. Mayıs ayında yapılan hizmet içi eğitim programlarında yeni uygulamaya konulan eğitim müfredatının da incelendiğini, yoklama ve sınıf defterlerinin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapıldığını ifade eden Gedik, bu yıl Yaz Okulları müfredatında Temel Bilgiler 3 kitabının da yer aldığını söyledi. IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik in verdiği bilgilere göre İslam Toplumu Millî Görüş Yaz Okulları programına yatılı ve gündüzlü toplam olarak öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin 8 bin 699 unu kız talebeler oluştururken 10 bin 443 ünü ise erkek talebeler oluşturdu. Sağlıklı bir eğitim, ciddiyet, süreklilik ve özveri ister. İnsan hayatının önemli bir kısmı eğitim kurumlarında geçmektedir. Dolayısıyla insanın ruh ve inanç yapısı, eğitim kurumlarında almış olduğu bilgi, davranış ve değerler doğrultusunda şekillenmektedir. Bu noktadan hareketle, tatil kurslarımızın ana hedefi, sorumluluk duygusu içerisinde çocuklarımızın ruh ve inanç yapısını olgunlaştırarak sahip olmaları gereken en güzel eğitimi vermek ve onları geleceğin aydınlık yarınlarına taşımaktır, diyen IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik, her yıl olduğu gibi 2002 yılında da, IGMG Yaz Okullarındaki eğitim şeklinin, pratiğe dayalı, pedagojik ve didaktik metodlar dahilinde öğretim ve 11 bunun paralelinde, eğitim araç ve gereçleriyle, birebir ilişkiye dayalı eğitim, gezi ve eğlence programlarından oluşturulduğunu söyledi. IGMG Egitim Başkanı Mehmet Gedik Yaz Okulları ile ilgili olarak daha sonra şu bilgileri verdi: Yaz Okullarında verilmiş olan başlıca dersler şunlardır: Elif-Be (Kur an Alfabesi) Eğitimi, Kur an-ı Kerim ve Tecvid, Ezber Dersleri, Akaid, Kelam, Siyer, Hadis, İlmihal

12 gibi Dini Bilgiler, Ahlak ve Adab-ı Muaşeret Dersleri, İnsan Hakları ve Diyalog Dersleri, Türkçe Dersleri, Dini Musiki, Hat Sanatları Resim ve Elişi Dersleri, Yerel Lisanlarında İslam Din Dersleri, Gelecek Okul Dönemine, Eğitim ve Öğretim Sezonuna hazırlık. Ayrıca Tatil Dönemi İçerisinde Dinlenme ve Eğlenme Projeleri: IGMG Yaz Okulları projesinin ana gayelerinden birisi de, öğrencilerin uygun ortamlarda dinlenmeleri ve eğlenmelerinin sağlanmasıdır. Kendi örf, adet ve kültürüne dayalı eğlenme ve dinlenme sanatı talebelere kurs dönemi içerisinde öğretilir. Dinlenme ve eğlenme programlarının tertip edilmesinde IGMG Bölge Gençlik Kolları birimlerinden görevlendirilen arkadaşlar tarafından organize edilerek talebelerin en iyi şekilde memnun edilmeleri için gayret gösterilmiştir. Talebelerin yaz kurslarına iştirakleri esnasında yeni arkadaş çevresinin geliştirilmesi sağlanmış ve birbirleri ile kaynaşmaları ve paylaşmaları öğretilmiştir. On ay boyunca bulundukları bölgelerde okullara gitmiş olan çocuklarımızın dinlenmek ve eğlenmek en doğal hakları olduğu için, çeşitli sportif çalışmalar (futbol, voleybol, basket, yüzme, tenis) düzenlenerek turnuvalar organize edilmiştir. Talebelerin tercihlerine ve durumlarına göre organize edilen gezi programları düzenlenmiştir. Kurs yerlerine göre değişen bu gezi programları, şehir turları, gemi gezileri, kır ve teleferik gezileri ve müze programlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda kurslara katılan talebelere eğlenceli yarışmalar, sinema programları, tiyatro oyunları, eğlence parkları gibi yerlere programlar tertiplenerek, eğlenmeleri sağlanmıştır. OKULLAR AÇILDI, ŞİMDİ SIRADA NE VAR? 12 Bir yaz dönemini daha geride bırakmış olduk. Çocuklarımız için büyük bir heyecan ve koşuşturmayla geçecek olan eğitim-öğretim yılı başladı. Bu yıl çocuklarımız, ya yeni okula başladılar veya bir üst sınıfa geçtiler. Yepyeni umutlarla ve geçen senenin sene sonu yorgunluğunu unutmuş bir şekilde okullara koştular. Kendi kendilerine, başarılı olacaklarına ve anne babalarını sevindireceklerine söz verdiler. Çocuklarımızın bu sözlerini yerine getirebilmeleri ve eğitim öğretim yılını başarılı bir öğrenci olarak bitirmelerini biz anne babaların vereceği destek etkileyecektir. Nasıl ki, çocuklarımızın öz benliklerini koruma ve içinde bulundukları toplumun insanları ile entegre halinde yaşamaları için açtığımız kurslara ihtiyacı varsa, okullarında başarılı olmalarına da hem kendileri, hem de toplumumuz açısından ihtiyacı vardır. Unutmayalım ki, Üçüncü nesil diye isimlendirdiğimiz çocuklarımız bir 10

13 sene sonra Avrupa toplumlarının siyasileri, bürokratları, ekonomistleri, sosyologları, avukatları, doktorları v.s. meslek sahiplerinin sınıf arkadaşları olacaklardır. Bu arkadaşları ile bugün birlikte aynı sıralarda oturmakta, birlikte ders çalışmakta, birlikte top oynamakta, birlikte koşmakta, birlikte hayata hazırlanmaktadırlar. Öyleyse bizim çocuklarımızın da bu arkadaşları gibi başarılı olmaya ve yarınlara onların düzeyinde hazırlanmaya ihtiyaçları vardır. Çocuklarımız bunu henüz görmüyor olabilirler. Bizim onları yönlendirmemiz gereklidir. Aksi takdirde yarınlarda çocuklarımız bizleri bundan sorumlu tutacaklardır. Peki biz bugün anne babalar olarak neler yapmalıyız: Herşeyden önce çocuklarımızın bizim sevgimize ve desteğimize ihtiyacı vardır. Onların yanında olduğumuzu ve onların hayatının bizim için önemli olduğunu onlara karşı davranışlarımızla ispat etmeliyiz. Çocuğumuzun okulu, sınıfı ve öğretmeni bizim bir bilinmeyenimiz olmamalıdır. İşe buradan başlayarak çocuğumuzun hangi okulda okuduğunu, buradan nerelere gidebileceğini araştırarak anne baba olarak yönlendirmede bulunmalıyız. Tüm veliler toplantılarına katılarak ilgimizi ispat etmeli, çocuğumuzla ilgili bilgileri alarak, varsa problemleri ile ilgilenmeliyiz. Okulu, arkadaşları, öğretmenleri ve diğer anlattıkları ile ilgili konularda çocuğumuzu dinlemeli ve olumlu tepkiler vermeli, yol göstermeliyiz. Çocuklarımıza çok çalışmayı değil, planlı çalışmayı öğretmeli, böylece oyun ve eğlenceye zamanlarının kalmasını sağlayarak bu haklarını da kısıtlamamalıyız. Mümkünse okul-aile birliğinde yer almanın yollarını aramalı ve alabilirsek okuldaki bütün çocuklarımızla ilgilenmeliyiz. 13 Çocuğumuzun derslerdeki başarısı temel teşkil etmektedir. Başarılı olmanın en etkili yolu ise okul dışında çocuğumuzun zayıf derslerine ve ev ödevlerine yardım etmektir. Bu konuda IGMG olarak bir çok cemiyetimiz bünyesinde "Ev Ödevlerine Yardım Kursları açmış bulunmaktayız. Çocuğumuzu bu kurslara mutlaka göndermeliyiz. Bulunduğumuz yerdeki cemiyetimizde kurs yapılmıyorsa açılması için teşebbüse geçmeli ve cemiyet idarecilerinin harekete geçmelerini sağlamalıyız. Veli Derneklerinin kurulması için bizzat çalışmalara katılmalı, bu konuda çalışma yapabilecek kişilerle işbirliği yapmalıyız. Çünkü bu derneklerin varlığı çocuklarımıza psikolojik açıdan rahatlama getirecektir. "Haydi anne babalar! Çocuklarımızın başarısı için çalışarak, özlenen bir geleceğin hazırlanmasında bir adım da biz atalım.

14 Yeni Çal flma Dönemi bafllad İslam Toplumu Milli Görüş, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni çalışma ve hizmet dönemine Bölge Yürütme Kurulları ve Şube Başkanları toplantıları ile başladı. 7 ayrı yerde gerçekleştirilen toplantılara Bölge Yürütme Kurulu üyeleri ve Şube Başkanları katıldılar. Toplantılar yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Bölge Yürütme Kurulları ve Şube Başkanları toplantılarının ilki 6 Eylül 2002 günü Paris te gerçekleştirildi. Toplantılar daha sonra 24 Eylül de Nürnberg te yapılan toplantı ile son buldu. Genel Merkez Başkanlık Divanı üyeleri ve IGMG Genel Başkanı Mehmet Sabri Erbakan ın da katıldığı toplantılarda çalışma ve hizmet heyecanı dorukta idi. Toplantılar, okunan Kur anı Kerim ve yoklamalar ile başladı. Toplantılarda Genel Sekreter Oğuz Üçüncü nün Teşkilat hizmetlerini anlatan ve /03 çalışma yılında yapılacak öncelikli faaliyetlere değinen bir konuşma ile devam etti. Oğuz Üçüncü konuşmasında Avrupa da insanlarımızın meseleleri ile ilgilenen ve ümmetin meselelerini kendine dert edinen tek kuruluş Milli Görüştür. Ve biz bu çalışmaları ancak Allah rızasını kazanmak için yapıyoruz dedi. Üçüncü konuşmasında; her yıl Almanya da 3 Ekim de yapı-

15 lan "açık cami günlerine dikkat çekerek bu gibi tanıtma programlarının önemine değindi. Her cemiyetimiz mutlaka yılda en az bir defa olmak üzere açık cami günü tertip ederek, diğer insanlara camiyi ve İslam ı tanıtacaktır diyen Üçüncü, İrşad ve Eğitim hamleleri hakkında da bilgiler verdi. Üçüncü bilgilendirmesinde Herkes tatil/izin yaparken; Milli Görüşçüler, çoçuklarına eğitim için her türlü fedakarlığı yaptı ve 20 bine yakın yavrumuz yaz okullarında eğitim gördü, dedi. Genel Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Başkanı Yavuz Çelik Karahan da, 2002/03 çalışma ve hizmet programı hakkında geniş bilgi verdi. Hizmet ve çalışmaların programlandığı gibi devam edeceğini bildiren Karahan, her yıl insanlarımıza verdiğimiz hizmetler artarak ve daha verimli bir şekilde devam edecektir, dedi. Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Başkanı Mustafa Mollaoğlu da Sorumluluklarımız/mükellefiyetlerimiz konulu bir seminer verdi. Mollaoğlu konuşmasında, hizmetlerimizin insanlığın huzuru, saadeti ve sadece Allah ın rızasını elde etmek için olması gerektiğini söyledi, ayet ve Allah resülünün hayatından örnekler verdi. IGMG Genel Başkanı Mehmet Sabri Erbakan da Bölge Yürütme Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları toplantılarının sonunda bir değerlendirme konuşması yaptı. Erbakan; Yeni çalışma döneminde yoğun çalışmalar yapılacaktır? Yeni bir çalışma maratonu için bugün burada start veriyoruz dedi. Genel Başkan Erbakan konuşmasında Milli Görüş çalışmalarının, Avrupa müslümanları için büyük önemine işaret 15 etti. Bilhassa 11 eylül sonrası süreçte İslam a ve müslümanlara ilgi ve alakanın çok fazla olduğuna değinen Erbakan, bunun için, İslam ın tanıtılmasında IGMG ye büyük görev düştüğünü söyledi.. Avrupa ve Almanya da son zamanlardaki sağcı-ırkçı akımlarla, Müslümanlara karşı ayırıcı ve aşağılayıcı hareketlere de dikkat çeken Erbakan, Avrupa da bu ırkçı ve ayırımcılığın tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Konuşmasında Almanya daki seçimlerle ilgili görüşlerine de yer veren Erbakan, insanlarımızın bir demokratik hak olan seçimlere katılması ve oylarını kullanmaları çağrısında bulundu. Toplantıda gösterilen tanıtma ve enformasyon klipleri de beğeniyle izlendi. Öte yandan, Açık Cami Günleri nde ve diğer programlarda gösterilmek üzere Almanca olarak hazırlanan "Was ist Islam CD si de cemiyetlere dağıtıldı.

16 Bölge Gençlik Baflkanlar yeni çal flma dönemini bafllatt İslam Toplumu Millî Görüş Gençlik Teşkilatı 2002/2003 çalışma yılının 1. Bölge Başkanları Toplantısını Hollanda da yaptı ve yeni hizmet dönemini Bölge Gençlik Başkanları Toplantısı ile açtı. Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Uyanık tarafından yönetilen toplantı, 16 Gençlik Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve 24 Bölge Gençlik Başkanının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya IGMG Genel Başkanı Mehmet Sabri Erbakan ve Gençlik Teşkilatı Başkanı Süleyman Yılmaz da katıldı. Toplantının açılışında bir selamlama konuşması yapan Gençlik Teşkilatı Başkanı Süleyman Yılmaz, izin döneminden sonra yeni çalışma dönemine girdiklerini, gençlik olarak kendilerinden pek çok hizmet ve faaliyet beklendiğini vurgulayarak, bu toplantı ile birlikte yeni çalışma dönemine start verildiğini bildirdi. Avrupa daki müslümanların göçmen kökenli olduğuna dikkat çeken ve müslüman göçmenlerin 3. ve 4. nesilinin hassaten IGMG Gençlik Teşkilatının hizmetlerine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Süleyman Yılmaz, müslümanların artık Avrupa nın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareket edilerek hizmet ve faaliyetlerin aksatılmadan ve daha da yaygınlaştırılarak verilmesini istedi. Süleyman Yılmaz özetle 16 şöyle konuştu: Gençliğimiz bizden hizmet bekliyor. Avrupa ki müslümanların kalıcılığını göz önünde bulundurarak, manevî değerlerine sahip çıkan, okulunda uyumlu ve başarılı olan, geleceğini şimdiden planlayan şuurlu, faydalı, iyinin, doğrunun ve her zaman adaletin yanında olan gençleri yetiştirmek en büyük arzumuzdur. Bu bakımdan, içinde bulunduğumuz çalışma döneminde öncelikle her şubemizde mutlaka Ev Ödevlerine Yardım Kursları, Orta Öğretim Yatılı Seminerleri, ev sohbetleri ve hafta sonu eğitim çalışmalarına ağırlık verilecektir. Açılış ve selamlama konuşmasından sonra birimlerin iş takibine geçildi. Teşkilatlanma, Yüksek Öğrenim, Eğitim,

17 Tanıtma ve Dış Münasebetler, Teftiş, Sosyal Hizmetler, Kültür Sanat ve Sekreterlik Birimleri tarafından çalışmaları ile alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Geçen çalışma döneminde yapılan hizmetlerin bir değerlendirilmesinin de yapıldığı toplantı 2 gün sürdü. Gençlik Teşkilatının toplantısına IGMG Genel Başkanı Mehmet Sabri Erbakan da katılarak bir konuşma yaptı. Gençlik başkanlarına hitap eden Mehmet Sabri Erbakan konuşmasında, Avrupa toplumları ile entegrasyona doğrudan katkıyı gençlik teşkilatının yapabileceğine işaret ederek, iş ve meslek hayatında bu entegrasyonun daha da belirginleştiğini söyledi. Yapılacak olan seçimlerde, vatandaşların mutlaka oy vermek üzere sandık başlarına gitmesi gerektiğine de işaret eden Mehmet Erbakan, entegrasyon alanında yapılacak olan çalışmaların yanı sıra, gençlerin toplumu ilgilendiren her mesele ile yakından ilgilenmesini ve duyarlı olmasını istedi. Bunun için mutlaka yüksek tahsile önem verilmesini de isteyen Erbakan, daha ilkokuldan itibaren çocukların ve gençlerin üniversite tahsiline yönlendirilmesini istedi. Ev ödevlerine yard mc kurslar devam ediyor Baflar n n s rr bu kurslarda İslam Toplumu Millî Görüş, hizmette öncü kuruluş olma özelliğini her alanda sürdürüyor. Gençlik Teşkilatı bünyesinde açılan Ev Ödevlerine Yardım Kurslarıyla da önemli bir başarıya imza atılıyor. Gençlik Teşkilatının büyük bir kısımı, çocuklarımızın okul derslerindeki başarısının artırılması için düzenlenen Ev Ödevlerine Yardım Kursları açmaya devam ediyor. Bu kurslarda sadece okul derslerine yardımcı olunmayıp, çocukların okula ve derslerine olan ilgisinin artırılması, yeni arakadaşlık ve dostluklar edinmesi ve gerek aile ve gerekse çevresi ve toplumu ile uyumlu bir hayat sürebilmesi için rehberlik hizmetleri de veriliyor. Anne ve babalara, mutlaka, çocuklarını en yakındaki kurslara göndermesi tavsiye ediliyor. Başarılı olan öğrencilerin de bu kurslara katılması tavsiye ediliyor. Yani, bu kurslara katılan öğrencilerin derslerinde başarısız olması gerekmiyor. IGMG Gençlik Teşkilatı, her şubede bir kurs açmayı planlıyor. 17

18 Bölge Kad n Kollar Baflkanlar yeni çal flma dönemi ilk toplant s yap ld İslam Toplumu Millî Görüş Bölge Kadın Kolları Başkanları Çalışma Döneminin ilk toplantısını yaptı. Bölge Kadın Kolları Başkanlarının tamamına yakının iştirak ettiği toplantıda IGMG Genel Başkanı Mehmet Sabri Erbakan da bir konuşma yaptı. Toplantının başında bir açış konuşması yapan ve yeni çalışma döneminin daha güzel hizmetlere vesile olmasını dileyen Kadın Kolları Başkanı Zehra Dizman, yeni dönemin program hedefleri hakkında bilgi verdi. Kadın Kolları Başkanı özetle şunları söyledi: Çalışma dönemimizin mübarek üç aylara tevafuk etmesini ayrı bir güzellik olarak değerlendirmekteyiz. Öncelikle sizlerin ve tüm kardeşlerimizin içinde bulunduğumuz mübarek gün ve gecelerini tebrik ediyor, yeni çalışma dönemimizin bereketli olmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Bu yıl da çok hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam edeceğiz. Bizim öncelediğimiz en önemli sorumluluğumuz, iyi insanlar olabilmek istikametinde çaba sarfetmek ve emr-i bil ma - ruf ve nehy-i anil münker, yani, iyilikleri tavsiye etmek, kötülüklerden de insanları sakındırmaktır. Diğer bir ifade ile, görevimiz, hitab ettiğimiz toplum olan kadınlarımızı ve genç kızlarımızı, kendilerine ve topluma daha yararlı unsurlar olmaları istikametinde teşvik etmektir. Dinimizin yüklediği bu sorumluluğumuzu bu çalışma dönemimizde de gücümüz yettiğince yerine getireceğiz inşaallah. Kadın Kolları birim başkanları toplantıda ayrı ayrı söz alarak birimlerini ilgilendiren gündemi takib ettiler. Almanya daki seçimlerle ilgili olarak Dış İlişkiler Başkanı Gülizar Keskin, Teşkilatlanma konularında Teşkilatlanma Başkanı Hatice Karahan, IGMG İnternet radyosu ve 3 Ekim Açık Kapı Günü ile alakalı Z. Bozkurt, Müslümanın Hayata Bakışı hakkında İrşat Başkanı T. Ermiş ve Çocuk Kulübünün son durumu ile alakalı Çocuk Kulübü Başkanı Cemile Şen Bölge Başkanlarını bilgilendirdiler. IGMG Genel Başkanı Mehmet Sabri Erbakan da toplantıya katılarak bir konuşma yaptı. Müslümanların Avrupa nın önemli bir gerçeği olduğuna ve hiç bir kişi ve kurumun müslümanları hiçe sayarak bir yere varamayacağına dikkat çeken Genel Başkan Erbakan şunları söyledi: "Allah hepinizden razı olsun. 18 Çok hayırlı hizmetler yapıyorsunuz. Eğer teşkilatımız bünyesinde topluma hayırlı insanlar, suça meyletmeyen gençler yetişiyorsa bu eser en başta sizlerin katkılarıyla oluşmaktadır. Bu düşüncemi, toplumu kadınların inşa ettiği gerçeğinden hareketle ifade etmekteyim. Bildiğiniz gibi teşkilat olarak eğitime çok büyük önem vermekteyiz. Siz hanım kardeşlerimiz de bu alanda gayretlisiniz. Bu gayretlerimizi yeni çalışma döneminde daha ileri seviyelere tüm teşkilat olarak taşıyacağız. Sizlerden Gençlik Başkanlığımızın organizesinde yürütülmekte olan Ev Ödevlerine Yardımcı Kursları na fiilen katkıda bulunmanızı hasseten rica ediyorum. Çünkü bu fevkalade önemli bir çalışmadır. Hepiniz bilmektesiniz ki, çocuklarımız okullarda dil zorluklarından kaynaklanan başarısızlıklara maruz kalmaktadırlar. Bu bizim çocuklarımızın ve ailelerimizin açmazıdır. Bu açmazdan mutlaka kurtulmak gerekmektedir. Avrupa da yaşamaya karar vermiş olan bir toplumun çocuklarının eğitim sorunlarının tamamen ortadan kalkması gerekmektedir. Müslüman iyilik unsuru olan kişi demektir. Bir müslümanın hem kendisine hem de içinde yaşadığı topluma iyilik unsuru olmasının yolu eğitimli olmasından geçer. Toplantı okunan Kur an-ı Kerim ve yapılan dua ile sona erdi.

19 Federal Almanya 22 Eylül 2002 tarihinde parlamento seçimleri yaptı. Seçim sonuçlarına göre mevcut Sosyal Demokrat- Yeşil hükümet gelecek seçimlere kadar ülkeyi yönetecek. Seçim akşamı büyük bir heyecanla beklenen sonuçlar açıklanmaya başlandığında Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birlik partileri seçimi kazandıklarını ilan ettilerse de ilerleyen saatlerde, mevcut hükümetin devam edeceğine dair işaretler geldi. Seçim sonuçları Hristiyan Demokratlar içinde tartışmaya sebeb olsa da seçmenler 1982 ve 1998 yıllarındaki gibi bir değişiklik isitemediğini ortaya koydu. Seçimlerde, hem Sosyal Demokratlar ve hem de Hristiyan Demokratlar yüzde 38.5 oy alırlarken, Sosyal Demokratların sadece 6027 daha fazla oy aldığı testbit edildi. Yeşiller ise kendilerinden beklenenin aksine önceki seçimlere göre oylarını ve tabiî ki milletvekili sayılarını artırdılar. Partilerin seçimlerde aldıkıları oy ve milletvekili dağılımları şöyle oldu: Oy dağılımları: SPD: Yüzde 38.5 CDU/CSU: Yüzde 38.5 Yeşiller: 8.6 FDP: Yüzde 7.4 PDS: Yüzde 4 Milletvekili dağılım- Ve Almanya seçimini yapt... Seçim propaganda afiflleri ları ise şu şekilde gerçekleşti: SPD: 251 Yeşiller: 55 Toplam: 306. CDU/CSU: 248 FDP: 47 ve yüzde beşlik barajı aşamayan ancak milletvekili seçim bölgelerinden ikisinde seçimleri kazanan PDS: 2. Önceki seçimlere göre sosyal Demokratlar yüzde 2.4 oranında oy kaybederlerken, CDU/CSU Göçmen seçmenler, bu seçimde önemli rol oynad 19 yüzde 3.4, Yeşiller yüzde 1.9 ve FDP ise yüzde 1.2 oranında oy artırdı. Seçemenin, siyasal partilere bu seçimlerde doğrudan bir mesaj verdiği tesebit edilemese de seçim sonuçları, doğu eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden sonra ortaya konulan dayanışmaya gösterilen ilginin, özellikle savaş karşıtlığının ve çevre problemlerine duyarlılığın hala önemli konu olduğunu gösterdi. Seçimlerde göçmenlerin oylarının da önemli bir rol oynadığı görüldü. Göçmenlerin yüzde 75 ine yakın bir bölümünün, göçmen karşıtı söylemler ile dikkat çeken partilere oy vermeyip, hala bir şeyler beklediği Sosyal Demokrat ve Yeşillere yöneldiğinin ortaya çıkması siyasal partiler için bir işaret olsa gerek. Gelecek seçimlerde göçmen kökenli seçmenlerin daha önemli bir rol oynacağı açık. Göçmenlerin problemlerine, gerek sosyal ve gerekse kültürel ihtiyaçlarına cevap veremeyen veya onları yok sayarak aksi politikalar üretmeye çabalayan partilerin, bu seçim sonuçları da göz önünde bulundurulduğunda artık eski politikalarını istedikleri gibi yürütemeyecekleri ortaya çıktı. Ancak parlamentoya temsilci olarak girebilen göçmen kökenli milletvekili sayısının sadece ikide kalması da düşündürücü.

20 11 Eylül sald r s birinci y l n doldurdu. ABD ye yönelik sald r lardan sonra hiç bir fley söylenildi i üzere eskisi gibi olmad ve olmayaca a da benziyor. Özellikle 11 eylül sonras slam, Müslümanlar tan mlamas üzerindeki do ru-yanl fl bitimlemeler ve beraberinde getirdi i tart flmalar yeni boyutlar eklenerek devam etmektedir. IGMG nsan Haklar Masas 11 eylül ün birinci y l nda Avrupa daki Müslüman az nl k ve düflünce sistemati i, spekülasyonlar n boyutlar ve gündemdeki tart flma ve sataflmalar n müslümanlara getiri ve götürülerini ihtiva eden bir RAPOR haz rlad. Bu çal flmay yapmakdaki kast m z, Avrupa Toplulu u ülkelerinde 11 Eylül sald r s sonras nda Avrupa da az nl k olarak yaflayan slam Toplumuna karfl reaksiyonlar ülkelere göre de- erlendirmek ve 11 Eylül sonras nda Avrupa daki Müslüman az nl a yönelik tak n lan fiili ve hukuki tav rlar n bir dökümünü yap p, Medyan n slam Fobisini tan mlamakt r. Öte yandan dünya konjonktürünü yorumlayan önemli teorileri özetlemek, özellikle 11 eylül sonras nda bat da ortaya ç kan Müslüman ve slam alg s n tasvir ederek bat daki Müslüman az nl klar n bat l lar taraf ndan idrakini betimlemektir. Zira, slam n imaj, bu dünyay oluflturan ulusdevletler düzeyinde olsun, genel anlamda olsun çat flma, kaos, terörle eflanlaml olarak alg lanmaktad r. Çat flman n, kaosun sebebini slamda aramak oldukça çarp t lm fl bir görüfltür. Bir tarafta ulusdevletlerin iç çeliflkilerinden kaynaklanan bunal mlar, di er taraftan uluslararas sistemin sermayeyi bölüflememe anlaflmazl klar n n çat flmaya dönüflmesi, Yeni Dünya Düzeninde aramak en mant kl olan d r. Yeni Dünya Düzeninin egemenlerinin temel maksatlar, 1. y l nda 11 Eylül Raporu slam Dünyas n ve Müslümanlar bat medyas kanal yla bat toplumlar n n gözünde negatif alg lanmas n sa lamak old unu bir kez daha yenileyelim... flte bundan dolay Müslüman ve slam alg s n tasvir ederek bat da ki Müslüman az nl klar n bat l lar taraf ndan idrakini betimlemeyi uygun bulduk. Bu arada Bat da yasayan Müslüman gruplar n kendilerini alg lay fllar ve temel sorunlar n da ortaya koyarak Müslüman entelektüellerce gelifltirilen ve toptanc ve fliddet unsuruyla bir aradal vurgulanan ve slamc olarak nitelenen düflünceleri ve fikri aray fllar yans tmak ve Avrupa daki Müslüman az nl n iliflkisini vurgulamay da önceledik. Noktasal olarak ve kaynak göstererek Avrupa ülkelerinde 11 eylül sonras hukuki ve fiili tacizi ve ayr mc l yorumlamaya çal flt k.. Hangi flartlarda olursa olsun, temel haklar n ve hukukun üstünlü ünün ihlal edilmedi i, hakk n, adaletin ve özgürlü- ün hakim olaca ve insanl n esenlik iklimine kavuflaca- günleri sab rs zl kla bekledi imizi yineleyerek, bir kez daha herkesi ortak sorumlulu a ve dayan flmaya ça r yoruz.. IGMG- nsan Haklar Masas 11 Eylül ve Dünya Konjonktürü 11 eylül sonrasında İslamcı tabiri batı da neredeyse terörist sıfatıyla eş anlamlı kullanılır olmuştur. Bu sıfat medya ve devletin istihbarat merkezleri tarafından 1 öyle abartılmış ki, Müslümanlar ın üzerine "terör elbisesi giydirelerek adeta "ötekileşmenin, dışlanmanın bir diğer adı anlamında kullanılmıştır.. "Kan kültürü oluşturulmak istenerek zaten var olan önyargılar ve husumetler artırılmak istenmiştir. Yine 11 eylül sonrası Müslümanlar ve islam Dünyasında ekrandaki görüntülerin tarihi ve felsefi arkaplanı açıklayan kültürel, ekonomik ve askeri geri kalmışlık üzerindeki tezler temelinde çözümler aranmaya başlanmıştır. 2 Özellikle sorumsuzluk içererisindeki medyanın geliştirdiği Müslümanları aşağılayıcı, mahkum edici, dışlayıcı dil ve tutumu çok açık bir şekilde kendisini hissettirmiştir. Batı da ve Amerika da yaşayan Müslümanlar a karşı yürütül(en)müş ayrımcılık (Diskriminierung-Discrimination) temelindeki uygulamaların küresel bir boyut kazanmakta olduğu bütün çıplaklığıyla dikkat çekmektedir. Ancak İslamcılara ve islami arayışlara yönelik kavramsal çerçeve oluşturma çabaları, batı ve amerikan akademik çevrelerinde şüphesiz 11 eylül ün çok öncesine gider. Bu çabalar, temelde iki ana akım oluşturmuştur. Birincisi, İslam dünyasındaki 20 islami canlanmayı batıya karsı siyasal bir meydan okuma, modernizme karşı felsefi, dini bir başkaldırı olarak anlayan ve Huntington, Fukuyama gibi amerikan stratejistlerinin başını çektiği akımdır. İkincisi ise, daha akademik bir düzeye sahip olan John Esposito, M. Arkoun gibi islami arayışları ve İslamcıları bir sivil toplum oluşumu görerek, onları totaliter nitelikli yönetimlerin ciddi bir alternatifi olarak gören akımdır... Şüphesiz 11 eylül sonrasında birinci akımın savunucuları amerikan iktidarını yönlendiren stratejik araştırma enstitülerinin kadrosunda yer alanlardır. Fakat Huntington un temsil ettığı bu anlayış, bugünkü sorunların kayna-

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU

GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında yer alan hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Temmuz 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Temmuz 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Temmuz 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Temmuz 2014 2 4 Temmuz 2014 İftar Köln Ditib Merkez Camii UETD GM Genclik Kollarindan Beyza Külünk, Esma Cakmak, Meryem Ates

Detaylı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ AMAÇ Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Kasım 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Kasım 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Kasım 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Kasım 2014 2 7 Kasım 2014 Muhabbet Halkaları 7 Kasım 2014 de ilk Muhabbet Halkalarını gerceklestirebildik. Bir araya gelip

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

1 von 5 21.11.2013 22:24

1 von 5 21.11.2013 22:24 Anasayfa Hamburg GEZİ + POLİS + ORUÇ = İFTAR Tarih : 2013.07.27 17:17:32 Hamburg Sivasspor Taraftar Derneği nin iftar yemeğinde, Gezi Parkı ve Hamburg polisinin Türk gençlerine karşı baskılı tutumuna yönelik

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU ALMATI (20-23 KASIM 2015) 20 Kasım 2015 Cuma: İlk gün konu ile ilgili öğrenci haricinde konunun ilgililerinin katıldığı bir panel düzenlendi.

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında 1.Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Projesi Uzm. Dilek EROL Projenin Amacı Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA SAYI : TEŞ / 81.02 / 2014 / 649-1409 KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milli birliği temsil eden kişiyi ilk defa milletimiz 10 Ağustos

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2003 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4-5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6. VELİ BÜLTENİ Yaptığımız çalışmalar sonucunda, ilkokul 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 1, 2 ve 3. sınıflarımızda öğrenim

Detaylı