Millî Görüfl&PERSPEKTIVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Görüfl&PERSPEKTIVE"

Transkript

1 Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYINORGANI EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2002 Y l/jg.: 8, Say /Nr.: Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Milli Görüfl - IGMG Genel Yay n Yönetmeni (Chef Redakteur): lhan B LGÜ Yay n Kurulu: (Redaktion): O uz ÜÇÜNCÜ Ali BOZKURT Abdurrahman D ZMAN Mehmet DO AN D ZG -LAYOUT: M LL GÖRÜfi BASKI (Druck): YAVUZSÖHNE-DUISBURG Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. Adres: Milli Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ lan ve Reklam Al n r. IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir. Y ll k abone ücreti: 59,-D Jahresabonnement: 59,-D SEB-Bank Köln. Kontonr.: BLZ BU SAYIDA Ramazan ve Oruç Sefer AHMEDO LU Ramazan Hilâl inin tesbi Ramazan tavsiyeleri Oruç nedir? Oruçla ilgili s k sorulan sorular Oruçlu iken dikkat edilecek hususlar Yard mlar n z ma durulara ulaflt r ld Elhamdülillah 32. hizmet y l hacc start verildi Camiler bir kez daha kap lar n açt Yaz Okullar baflar yla tamamland Yeni Çal flma Dönemi bafllad Bölge Gençlik Baflkanlar yeni çal flma dönemini bafllatt Bölge Kad n Kollar Baflkanlar yeni çal flma dönemi ilk toplant s yap ld Ve Almanya seçimini yapt y l nda 11 Eylül Raporu Global sorumluluk ve global zorbal k lhan B LGÜ Türkiye yine bildik Türkiye! Mehmet DO AN Malî badet ve nfak Mustafa MOLLAO LU Anne ve Babaya sayg üzerine Abdurrahman D ZMAN Deutschland hat gewählt!? O uz ÜÇÜNCÜ Ein 17 Jähriger wurde erschossen und eine 17 jährige Muslimin verbrannt Bundespräsident Rau fordert Dialog der Kulturen Ausländerbeauftragte Beck sorgt sich um Integrationsangebote Islamische Minderheit in England lebt in Angst Muslime in der deutschen Rechtsordnung Serie, Teil: 3 Bekleidungsvorschriften und Bildungswesen Mustafa YENERO LU Amnesty International fordert konsequentere Menschenrechtspolitik

2 Ramazan ve Oruç Sefer AHMEDO LU 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif geliyor. Allah c.c. bu ayımızı da her günümüz gibi hayırda iyilikte ve hayırlı hizmetlerde geçirmemizi, iyi değerlendirmemizi nasip eylesin. Her türlü ibadeti içinde bulunduran bu ay için Kura n-ı Kerimde İnsanlara yol gösterici, doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini getiren ve hidayet rehberi olan Kur an ın inmeye başlama ayıdır, buyurulmaktadır. (Bakara Sûresi, Ayet: 185) Ramazan ayı, 3 mübarek ayın sonuncusudur. Bu ayda, mü minler üzerine farz olan orucu tutarlar. İslâm ın 5 temel esasından biri olan Zekat da genellikle bu ayda hesaplanır, verilir. Sünnet olan itikaf, bu ayın 20 sinden sonra yapılır. Teravih namazı bu ayda kılınır. Vacip olan fıtır 2 sadakası bu ayda verilir. Bu ayda insan kendini temizlemeye çalışır. Bu ay mü minler için bir başka coşkudur. İnsanlar için doğru yol ve hidayet rehberi olan Kur an bu ayda indiği için Peygamberimizin Melek Cebrail e okuduğu gibi, mukabeleler okunur, hatimler indirilir. Camilere yeniden bakım yapılır. Ramazan hazırlıkları başlar. Herkeste bir sevinç vardır. İftar sofraları hazırlanır. İftar çadırları kurulur. Fakirlerin hali sorulur; sorulmakla kalınmaz onlara yardımlar yapılır. Mü minler birbirleriyle halleşirler/muhabbetleşirler; aralarındaki kırgınlıkları/dargınlıkları ve nefsanî nefret ve kinleri yok ederler, kalplerini/gönüllerini birbirlerine açarlar. Ramazan ayında Camiler daha da şenlenir. Bundan da önemlisi mü minlerin, müslümanların gönülleri şenlenir; yani mü minler şenlenir. Onbir aydan beri kararan dünyadan aydınlığa bir çıkış vardır Ramazan ayında. Çünkü Şeytanlar bağlanır, şeytanî davranışlar atılır Ramazan ayında. Cennet kapıları açılır; cennet amelleri toplumu süsler Ramazan da. Ramazan bir rahmet ayıdır. Büyük-küçük, kadınerkek herkes camiye koşar; herkes Rabbi nin huzuruna akın eder. Her nefis, kendi nefsinden önce, sarsılmaz uhuvvet/kardeşlik bağı ile bağlandığı kardeşlerini tercih eder. Masiva dan sıyrılarak, O na ermek için; Allah ın bir emri olduğundan dolayı helal olan nefsî arzu ve heveslerini de dizginlediği için, ruhunu dinlendirir.

3 Ramazan Hilâl inin tesbiti Ayı gördüğünüz zaman oruca başlayın, Şevval ayını gördüğünüz zaman da iftar ediniz. Eğer hava kapalı olursa Şaban ayını otuza tamamlayınız. (Buhari) Hadis-i Şerifi ne göre hilal gözlemleme ile yani R üyet ile tesbit edilir. Hanefî, Malikî ve Hanbelîlerin görüşü de bu yöndedir. Ancak Şafiîlerden Sübkî, İbn-i Cüreyc, Al-Kazî, Remlî ve günümüzün bazı alimleri Hilal in doğduğu, hesaplama yoluyla da tesbit edilebilir demişlerdir. (Mezahib-i Erbea,1/551) Bu konuda,hilal tesbit heyetimiz bilgili ve tecrübeli hoca efendilerle toplanır ve daha önceden hilal gözetlemeye görevlendirdiği heyetlerle ve diğer dünya müslümanlarıyla da irtibata geçer. Muhtelif rasathane ve takvim bilgilerini değerlendirir... Bilim, görgü ve tecrübeye dayanarak, hiç bir idarî tesir altında kalmadan, hiç bir kurum ve kuruluşu da karşısına almadan inandığı fıkıh kurallarına göre Ramazan ayının başlangıcı ve bitişini ilan eder. Heyetimiz, Hilalin tesbitinde, ilmî, tecrübevî ve astronomik kurallardan da yararlanır. İlmî veriler her yerde aynıdır. Ancak takvimlerdeki farklılıklar, yorumlamaların ihtalaflı oluşundan doğmaktadır. Müslümanların bu gibi içtihadî farklılıkları bahane ederek birbileriyle münakaşaya girmeleri asla doğru değildir... Kardeşliğe ve huzura zarar verecek davranışlardan sakınılmalıdır. 3 Ramazan tavsiyeleri Oruc unu güzelce tutmaya çal fl. Mümkün mertebe cami ve cemeate devam et. Elini, dilini bofl ifl ve sözlerden koru. Meal iyle beraber bol bol Kur an- Kerim oku. Fakirlerin, mazlumlar n, ma durlar n ve fi sebili llah çal flanlar n hakk olan Zekat, Fitre ve Sadaka n ver. Vaktin müsait ise, camilerde itikafa gir. Ümmetin ve insanl n bar fl ve huzuru için dua et, Allah a yalvar, ma firet dile, tevbe et. ftar davetleri yap; müslümanlara bol bol ikramda bulun. Dünyan n pek çok yerinde insanlar n fakirlik ve ihtiyaçtan dolay açl kla karfl karfl ya kald n düflün ve israfa kaçma. Müslümanlar n davetlerine icabet et. Ramazan günlerini, ömür bahçesinden demet demet gül toplar gibi ibadetlerle süsle. Neslimizin dinini, ahlak n korumak için onlara dinimizin güzelliklerini ö ret. Takva, ihlas, tevbe, hoflgörü, sevgi, bar fl, ihsan, cömertlik gibi insanî de erlere dikkat et ve bu de erleri canland r. nsanlar n en hay rl lar, insanlara faydal olan d r inanc yla kendine ve tüm topluma, özellikle yak n komflular na yard mc ol, ikramda bulun.

4 Sözlükte uzaklaşmak, tutmak manasına gelen oruç, tutmaya ehil olan kişilerin niyet ederek ikinci fecirden, akşam güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden sakınarak sırf Allah rızası için yapılan bir ibadettir. Yani bir gün içinde belli bir süre yemek, içmek ve cinsel ilişkilerden uzak durmaktır. Orucun dinî, ruhî, sıhhî, sosyal, ekonomik ve pedagojik bakımlardan Oruç Nedir? Oruç la ilgili s k sorulan sorular ve baz önemli noktalar Oruçlu iken Doktora gidebilir miyim? Evet önce sıhhat sonra ibadet gelir.gidilir ve gidilmelidir. İğne ve serum orucu bozar mı? Serum bozar. İğne bozmaz. Yüzme ve banyo yapmak orucu bozar mı? Zaruret olmadan banyo yapmayı akşama bırakmak uygundur. Ama bir ihtiyaçtan dolayı ise dikkat ederek yıkanılmasında bir sakınca yoktur. Kan almak ve vermek orucu bozar mı? Hastanın kan alması orucu bozar; kan vermesi bozmaz. Misvak,fırça kulanmak orucu bozmaz. İyi olmamakla beraber geçici olarak cünüp kalması orucunu bozmaz. Oruçlunun bilhassa Ramazan ayında, hasta olmadığı halde hastalık raporu alıp işe gitmemesi dinen sakıncalıdır. Eğer işi ağırsa yıllık izinini Ramazan ayında alarak, başkasının hakkını değil, kendi hakkını kullanması lazımdır. Nefes darlığı olanlar için kullanılan sprey oruca zarar vermez. Eşiyle cinsî ilişkiye götürecek şakalaşmalardan sakınılması gerekir. Yaşlılar, gebe ve emzikli çocuğu olanlar, hasta gibi sayılırlar. Çocuğa ve anaya zarar verecekse, Oruç tehir edipek çok faydası vardır. Oruç, Allah a itaat ve dolayısıyla ibadettir. Kişiye sınırsız sevap kazandı r ı r. Çünkü her ibadette olduğu gibi Oruç ibadeti de sırf Allah rızası için ifa edilir ve helal olan aslî nefsanî arzuların belirli bir süre ertelenmesi ile gerçekleşir. Oruç, bir yıldan gelecek yıla kadar olan küçük günahlara keffarettir. Oruç bir yıl yorulan insan bedenini dinlendirir ve ona sağlık kazandırır. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Oruç tutun, sıhlebilir. Ramazan ayından sonra müsait bir zamanda kaza edilir. Kaza edecek durumda olamıyanlar ise, her gün için bir günlük fitre verirler. Morfinle de olsa diş çektirmek orucu bozmaz. Kulağa, göze ilaç damlatmak orucu bozmaz. Uçakla yolculuk yapan oruçlu, uçağın semasında bulunduğu ülkeye göre iftar veya sahur yapar. Burundan ve ağızdan alınan ilaçlar orucu bozar. Hastalık, Kur an-ı Kerim in de işaret ettiği gibi, Oruc un ertelenmesi, yani Ramazan ayı dışında kaza edilmesi için bir sebeb olduğundan dolayı, serum alma ihtiyacı olan veya açlığa tahammül edemeyenlerin, kendilerine Allah tarafından verilen bu izni kullanmalarında bir sakınca yoktur. Diğer müslümanların, bu izni kullanan müslümanları kınamaya hakları olmadığı gibi, hasta olan kardeşlerinin acil şifa bulması için dua etmelidirler. Bu konuda tavsiye edilen kitaplar: 1- Büyük slam lmihali, Ömer Nasuhî Bilmen. S Muamelatl slam lmihali, Ali Fikri Yavuz. S Delilleriyle slam lmihali, Hamdi Dönderen, S slam F k h Ansiklopesi,Vehbi Züheylî. C. 3, S Sefer AHMEDO LU 4 hat bulun buyurmuştur. Oruçlu, yoksulların katlandıkları güçlükleri bizzat yaşar ve onların sıkıntılarını daha iyi kavrar. Bu problemlere eğilmeye ve çözüm aramaya sevk eder. Oruçlu kimse Hâlik a ta zim, mahluka şefkat aşkına erer. Yani, yaratıcıyı yüceltmek, O nun kudret ve gücünü takdir ederek O na ibadet etmek ve aynı zamanda da O nun yarattıklarına şefkatli olmanın zevkine erer oruçlu. Hülasa oruç, her şeyden önce bize, dünya hayatında, fanî nimetleri geçici olarak terk etmiş ahiret yolcusu olduğumuzu telkin etmekle, tüm ihtiyaçlarımızı sadece Allah tan isteme ve nimetlere O nun rızasına göre sarf etme şuuru veren bir ibadettir. Oruçlu iken dikkat edilecek hususlar 1- Oruç, önce sağlıklı müslümana farzdır. Onun içindir ki, sağlık problemi olan kişi önce sıhhatine kavuşmayı ve çaresini düşünmelidir. Çünkü Allah, hastaya ve yolcuya daha sonra tamamlamak üzere izin veriyor. 2- Oruçlu yapacağı bu kıymetli ibadet için sahur vaktini ve akşam vaktini bilecek. 3- Oruç a ya sözüyle veya bizzat sahura kalkarak hareketleriyle niyet etmiş olacak. 4- Müslümanlar, midesine, açlıkla terbiye verdiği gibi; dilini, kalbini kötü söz ve gıybet gibi şeylerden temizleyerek terbiye etmelidir. 5- Bu mübarek Kur an ayında, diğer aylarda olduğundan daha çok Kur an a sarılacak, okuyarak, anlayarak onun güzel tavsiyelerine hayatını uyduracaktır.

5 Genel Sekreterimiz O uz Üçüncü Afet Bölgesindeydi! Yard mlar n z ma durlara ulaflt r ld Temmuz ayında Rize, Yozgat, Çorum ve Kars ta yaşanan sel felaketinde yüzlerce ailenin evleri sular altında kalmış, köylere günlerce ulaşılamamış ve adı geçen bölgelerde kardeşlerimiz magdur olmuştu. IGMG felekat sonrası kadeşlerine yardımcı olmak maksadıyla Avrupa daki yüzlerce camisinde sergiler açmış ve felaket bölgelerindeki durumu izlemek için de bir komisyon oluşturmuştu. Oluşturulan bu komisyon, toplanan paraları felaketten dolayı mağdur olan ailelere ulaştırmak üzere bir heyet ile Türkiye ye göndermişti. Yardım heyeti sorumlusu ve IGMG Genel Sekreteri Oğüz ÜÇÜNCÜ, felaket bölgelerine giderek çeşitli giriş imlerde bulunmuş tu. Üçüncü, kurtarma çalışmaları başta olmak üzere mağdur olan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için bölgedeki Sivil Toplum Örgütleriyle ayrı ayrı görüştüklerini ve yaraların sarılması ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmesi için maddi ve manevi destekte bulunduklarını söyledi.. Üçüncü, özellikle Rize nin Güneysu ve Selamet köylerine giderek insani yardımları ve Avrupa daki kardeşlerinin dualarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti. Mağdurların acılarını hafifletmeye çalıştıklarına dikkat çeken Üçüncü, Avrupa daki camilerimizden topladığımız paraları, mağdur ailelere bizzat dağıttıklarını, acılı ve kederli günlerinde, kardeşlerimizle dayanışmanın sevincini yaşadığını söyledi. Sular alt ndaki Rize... 5

6 Millî Görüfl 2003/1423 Hac Organizesi Elhamdülillah 32. Hizmet Y l Hacc start verildi Avrupa ülkelerinden en büyük Hac Organizesini gerçekleştiren Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu, 2003/1423 Haccının startını verdi. Konu ile ilgili olarak Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu Müdürlüğü bir açıklama yaparak, Hacc a gitmeye niyet eden müslümanların, hazırlıklarını bir an önce tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu Müdürlüğü nden yapılan açıklamada, "Avrupa dan her yıl binlerce müslüman organizemizle hac yapmaktadır. Organizemizle hacca gidecek müslümanlara, huzur içinde bir hac ibadeti yaptırabilmek ve meşakkatleri asgariye indirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2003/1423 haccı ile ilgili organize çalışmalarımızı yaz tatili öncesi başlattık. Mekke ve Medine de hacılarımızın kalacakları oteller hazırlandı, uçuş anlaşmalarımızı yaptık denildi. Bölge Hac Temsilcileri Toplandı: Millî Görüş Hac ve Umre Organizasyonu Müdürlüğü, Kerpen deki Genel Merkez binasında Bölge Hac Temsilcileri hizmetiçi eğitim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kayıttan uğurlamaya kadar, hac hizmetleri hususunda ne gibi çalışmalar yapılacağı ve bu çalışmaların nasıl gerçekleştirileceği konuları üzerinde duruldu. Toplantının akabinde, 2003/1423 yılı için hac ücreti Euro olarak belirlendiği açıklandı. Bölge Hac Temsilcileri toplant s yap ld. 6 Bölge ve Şubelerde Hac kayıtlarına başlandı: Bölge Hac Temsilcileri ile yapılan hizmetiçi eğitim toplantısından sonra tüm bölge ve şubelerde hac kayıtlarına başlandı. Millî Görüş Hac Organizesi ile ilgili Afiş ve bilgilendirme broşürleri tüm bölge ve şubelere ulaştırıldı. Hacca gitmek isteyen müslümanlar gerek Şubelere ve gerekse Bölgelere müracaat edebiliyor. Kayıt ve Vize Şartları: 1. Pasaportun; a) Uçuş tarihinden itibaren enaz 6 ay geçerli olması, b) Oturum süresinin en az 6 ay olması, c) "Vize tatbik edilir bölümünden enaz 2 sayfanın boş olması, 2. Üç adet vesikalık fotoğraf, 3. Hac müracaat formu doldurulması, 4. Ücretin enaz 700 Eurosunun müracaat anında, kalan kısmının da uçuştan 30 gün önce ödenmiş olması, 5. Aşı defteri ve "Meningokokken A+C aşısının yapılmış olması.

7 BÖLGE TEMS LC LER M Z / REGIONALVERTRETER ALMANYA'DAK BÖLGE TEMS LC LER M Z / IN DEUTSCHLAND NO BÖLGE ADI SOYADI BÖLGE TEL. MOB L TEL. FAX 1 BERL N Yakup Taflç HAMBURG A. Kadir Naml BREMEN Mahmut Bulut HANNOVER Yaflar Yuka KUZEY RUHR Muhiddin Akkiraz RUHR-A Abdullah Kodaman DÜSSELDORF Ahmet Demirci KÖLN Mehmet Dal HESSEN Abdullah Salbafl STUTTGART Osman Eyüp G. BAVYERA Seyfettin Özbay K. BAVYERA Mehmet Ergün FREIBURG Haluk N. Çimen SCHWABEN Bayram Mumcu RHEIN SAAR Mehmet Köro lu D ER ÜLKELERDEK BÖLGE TEMS LC LER M Z / IN ANDERE EUROPÄISCHEN LÄNDER 16 AVUSTURYA-1 Halil brahim Uyar AVUSTURYA-2 Halil Ayd n SV ÇRE/ TALYA hsan Taflk ran K. HOLLANDA Hulusi Ünye G. HOLLANDA Abdullah Yavafl BELÇ KA Mustafa Akyüz PAR S Fuat Ahmeto lu LYON Erhan Özcan ALP/ANNECY H. Ömer Y ld r m STRASBOURG Mehmet Sar DAN MARKA Mustafa Ark n SVEÇ Lut Kaya NG LTERE Yusuf Dindar NORVEÇ Mehmet Öndefl UÇUfi TAR HLER / FLUGDATEN Kafile Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl No Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi 1 Frankfurt-1 Frankfurt Medine K. Bavyera Frankfurt Medine Berlin Berlin Medine Ruhr-A Düsseldorf Medine K. Ruhr Düsseldorf Medine Hannover Hannover Medine Bremen Hannover Medine Hamburg Hamburg Medine ngiltere Londra Medine Stuttgart Stuttgart Medine Schwaben Stuttgart Medine Düsseldorf Düsseldorf Medine K. Hollanda Amsterdam Medine G. Hollanda Amsterdam Medine Frank.K sa Frankfurt Medine Köln Köln Mekke Rhein-Saar Frankfurt Mekke sveç Kopenhag Mekke Norveç Kopenhag Mekke Danimarka Kopenhag Mekke Lyon Lyon Mekke Alp Lyon Mekke Paris Paris Mekke Frank.Son Frankfurt Mekke Avusturya-1 Viyana Mekke Avusturya-2 Münih Mekke G. Bavyera Münih Mekke Belçika Brüksel Mekke sviçre Basel Mekke sviçre/k sa Basel Mekke Freiburg Basel Mekke Strasburg Basel Mekke NOT: Uçufl tarihlerinde 2-3 günlük de ifliklik olabilir. 7

8 Bilindiği gibi, her yılın 3 Ekim tarihinde, Almanya daki camiler, farklı kültür ve dinden olan insanlarla tanışmak, kaynaşmak, bilgi vermek için kapılarını açıyor. 3 Ekim tarihi aynı zamanda iki Almanya nın birleşme gününe tekabül ediyor. Birleşme gününü, duvarların yıkılıp, sunî olarak bölünmüş bir ulusun, tekrar tek bir parça haline gelmesi anlamına geliyor. İşte tam bu noktada, yıllardır aynı toplumda farklı dinden, farklı kimlikten, farklı dinlerden insanlar bir arada yaşamalarına rağmen, birbirlerinin farkına varmıyorlar. Müslümanlar, 3 Ekim gibi önemli bir günün anlamına uygun olarak, yıllardır 3 Ekim tarihinde kapılarını açıyor. Özel bir bilgilendirme ve karşılıklı olarak birbirini tanıma günü olan bu günde, İslam Toplumu Milli Görüş de camilerinde Açık Camı Günleri düzenledi. Almanya dışındaki ülkelerde ise, yerel şartlara göre düzenlenen Açık Cami Günleri toplumun da büyük ilgisini çekiyor. Müslümanların ibadet ve inanç usül ve şekilleri ile toplumsal ve global olaylara bakışlarının da gündeme geldiği açık cami günleri ile ilgili olarak IGMG Tanıtma Başkanı Ali Bozkurt ile bir söyleşi yaptık. Milli Görüfl& Perspektive M LLÎ GÖRÜfi Eylül-Ekim / September-Oktober 2002 Aç k Camiler Günü yo un ilgi gördü Camiler, bir kez daha kap lar n açt çinde yaflad m z bat toplumu slam ne kadar tan yor? Ve burada yaflayan Müslümanlar dinlerini gerekti i gibi tan tmay baflarabiliyorlar m? - Maalesef Avrupa da İslam gereği gibi tanınmış değil. Onun için Açık Cami Günü gibi programları fırsat bilerek, İslam nedir? Müslümanlar nasıl inanır? gibi konularda bilgilendirmeler yaparak, İslam ın daha iyi tanınmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ümit ediyor ve de müşahede ediyoruz k, yeni nesil İslamı anlatma hususunda çok daha başarılı olacak. Birinci neslin hakkını ise teslim etmek lazım. Onlar bu camileri imar edip yaşatmasa idi, biz bugün hangi camide Açık Cami programı düzenleyecektik. Allah onlardan razı olsun. Onlar üzerlerine düşeni hakkıyla yaptılar. Şimdi sıra bizde, yani yeni genç nesilde... Ama şunu unutmamak lazım ki en güzel tanıtım yaşayarak tanıtımdır. slam n tan t lmas, do ru bir biçimde anlafl labilmesi için Teflkilat olarak ne gibi çal flmalar içerisindesiniz?... K sa bafll klar halinde yapt n z çal flmalardan genel olarak biraz bahsedebilir misiniz? - Dinî bir kuruluş olan IGMG nin çalışmalarının en başında İslam ın tanıtılması gelir. Bu bağlamda IGMG tanıtım malzemeleri üretiyor. Bölge ve şubelerimiz bulundukları şehirlerin sosyal ve kültürel aktivitelerine de katılarak, İslamın tanıtılması ve önyargıların izale edilmesi için gayret gösteriyorlar. Bunun yanısıra komşularımızı Ramazan aylarında iftar programlarına ve Ramazan - Kurban Bayramlarında kutlamalara davet ediyor, beraberce bayram ve çocuk şenlikleri düzenlenleniyor. Bütün bu çalışmalar da dinlerarası diyalog gözetilerek entegrasyonun kolaylaştırılmasına katkı sağlanır diye düşünüyorum. Bu çalışmalar içerisinde Açık cami Günlerinin çok özel bir yeri vardır. Çünkü burada İslam ve Müslümanların yaşayışı hakkında yakından bilgi sahibi olmak için birçok insan camilere geliyor, yüz yüze görüşmeler yapıyorlar. Müslümanlarla kendi ortamlarında tanışıyorlar... Karşılıklı bilgi alışverişi, yine önyargıların kalkmasına vesile oluyor. Aç k Cami günlerinde yap lan faali- 8

9 yetlerde tam olarak neler yap l yor? Gelen ziyaretçilere neler gösteriliyor, ya da anlat l yor? - Herşeyden önce, bizler beraber yaşadığımız bu toplumda farklı inanca sahip bir azınlığız. Buna göre Açık Cami Günü ne demek? ona bakalım. Bundan maksat; Her gün sokağımızdan gelip-geçen komşularımıza ki bazıları orada bir cami olduğunun farkında bile olamayabiliyorlar kapımızı açmak ve yılda bir defa da olsa onları içeriye davet ederek, müslümanları yakından tanımalarını sağlamak. Programlar genelde saat 10 gibi Açılış Kur anı kerimi ve Almanca meali okunarak başlatılır. Mihrab, Minber vs gibi cami müştemilatı hakkında bilgilendirmeler yapılır. Çeşitli konularda seminer verilir. Ve daha sonra sorulara cevaplar verilerek program devam eder. Gelen ziyaretçiler geldiklerine memnun oluyorlar m yoksa bu ziyaretlerden olumsuz etkilenenler de var m? Belki bize yaflanm fl örneklerden birkaç tanesini anlatabilirsiniz? - Bu konuda sayılamayacak kadar memnuniyet ifadesini belirten ziyaretçileri sıralamak mümkün. Gelen misafirlerin memnuniyeti yanısıra organizeyi yapan cami iadreci ve görevlilerin yaptıkları bu hayırlı işten dolayı nekadar mutlu ve bahtiyar olduklarını söylemek gerekir. Misafirlerimizin görüşlerini almak için anket çalışması yapıyoruz. Anketlerden çıkan sonuçlar bizi daha da memnun ediyor ve daha iyi organize etmemize yardımcı oluyorlar. Okuyucular m z aras nda Aç k Cami Günlerinde görev alan veya bundan sonra görev alacak arkadafllar da vard r mutlaka. Onlara bu konuda neler tavsiye edersiniz? - Herşeyden önce misafirlerimize kendi inanç, örf ve adetlerimize uygun şekilde misafiperverliğimizi göstermeliyiz. Camimize gelen insanlarında kendi inanç, örf ve adetlerinin olduğunu unutmamalı, onların inanç ve görüşlerine saygı duyarak, kendi inancımızla ilgili bilgileri vermeliyiz. Onları incitici, yanlış anlamlara mahal verecek söz ve davranışlardan kaçınılmalı, ama inancımızla ilgili bilgilendirmeleri de eksiksiz yapmalıyız. Gereksiz tartışmalara girilmemeli... Unutmamalı ki İlk intibanın ikinci bir şansı yoktur. Onun için misafirlerimizin iyi intibalarla ayrılmalarını sağlamalıyız. Daha çok ne tür sorular sorulmaktad r? - En çok sorulan soruların başında kadınlarla ilgili sorular gelmektedir. İslam da kadının yeri? Erkek- Kadın İlişkileri, Başörtüsü gibi sorular en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Dünya da İslam aleminde olan olaylarla ilgili Avrupada yaşayan müslümanlar olarak nasıl değerlendirdiğimiz gibi sorularda yoğun olarak sorulmaktadır. Genellikle sorular İslamın sosyal yönü konusunda yoğunlaşmaktadır. Son olarak 3 Ekim de yap lan programlar nas ld? Sonuçtan memnun musunuz? K saca bir de erlendiri misiniz? - Malumunuz geçtiğimiz yıl 11 Eylül den sonra İslam a ve müslümanlara ilgi ve alaka çok büyük idi. Geçen sene 3 Ekim de Almanya daki 113 camimizde Açık Cami Günü düzenlemiştik. Bu yıl ise elimize geçen en son bilgilere göre 126 camimizde gerçekleştirdik. 9

10 Yaz Okullar baflar yla tamamland İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığının Avrupa çapında düzenlediği Yaz Okulları programı başarı ile tamamlandı. Avrupa da doğup büyüyen genç müslüman neslin kimliklerinin oluşturulması alanında önemli bir katkısı bulunan Yaz Okulları aynı zamanda çocuklarımızın neşe, eğlence ve coşku içinde geçirdikleri bir tatil eğitim programı olarak yapılıyor. Yaz Okulları programlarının tamamlanması üzerine bir değerlendirme yapan IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik, müslüman çocukların kimlik bunalımlarının her geçen gün yeni tartışmaları başlattığını, ancak hükümetlerin bu konuya ilgisiz kalmaları sebebiyle, çözümün yine İslamî kuruluşların verdikleri hizmetlerde yattığını bildirdi. Gerek federal ve gerekse eyalet hükümetlerinin ortaya koydukları çözüm önerileri, müslümanlar açısından hiç de içaçıcı değildir, diyen Mehmet 10 Gedik, yıllardır bir çok sivil toplum kuruluşunun müslüman çocukların kimlik sorunlarının çözümüne ilişkin yaptığı çalışmaların istenilen neticeyi vermediğini söyledi. Bu çalışmaların hemen hemen hepsinde, Çocukların müslüman olduklarının unutularak çözüme gidilmek istendiğini hatırlatan Mehmet Gedik, Avrupa da çok kültürlü toplumlarda yaşayan çocuklarımızın kimlik sorunlarının olmasını yapısal olarak çok doğal karşıladıkları-

11 nı ancak, bu sorunların giderilmesinde İslamî hassasiyetlerin de göz önünde bulundurulması gereğine işaret etti. IGMG Yaz Okulları nda üzerinde en çok durulan konunun bu konu olduğuna da işaret eden Mehmet Gedik, bu çok kültürlü ve çok dinli toplumda, müslümanların da yer alabilmeleri için çocuklarımızın kendi ait olduğu dinî ve kültürel yapıyı da muhafaza etmelerinin temininin gerekli olduğunu söyledi. IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik, yaz sezonu eğitimlerine başlamadan önce kurslara katılacak olan bay ve bayan eğitimcilerle, hizmet içi eğitimler yapılarak daha başarılı bir yaz eğitim programı hazırlandığını söyledi. Mayıs ayında yapılan hizmet içi eğitim programlarında yeni uygulamaya konulan eğitim müfredatının da incelendiğini, yoklama ve sınıf defterlerinin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapıldığını ifade eden Gedik, bu yıl Yaz Okulları müfredatında Temel Bilgiler 3 kitabının da yer aldığını söyledi. IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik in verdiği bilgilere göre İslam Toplumu Millî Görüş Yaz Okulları programına yatılı ve gündüzlü toplam olarak öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin 8 bin 699 unu kız talebeler oluştururken 10 bin 443 ünü ise erkek talebeler oluşturdu. Sağlıklı bir eğitim, ciddiyet, süreklilik ve özveri ister. İnsan hayatının önemli bir kısmı eğitim kurumlarında geçmektedir. Dolayısıyla insanın ruh ve inanç yapısı, eğitim kurumlarında almış olduğu bilgi, davranış ve değerler doğrultusunda şekillenmektedir. Bu noktadan hareketle, tatil kurslarımızın ana hedefi, sorumluluk duygusu içerisinde çocuklarımızın ruh ve inanç yapısını olgunlaştırarak sahip olmaları gereken en güzel eğitimi vermek ve onları geleceğin aydınlık yarınlarına taşımaktır, diyen IGMG Eğitim Başkanı Mehmet Gedik, her yıl olduğu gibi 2002 yılında da, IGMG Yaz Okullarındaki eğitim şeklinin, pratiğe dayalı, pedagojik ve didaktik metodlar dahilinde öğretim ve 11 bunun paralelinde, eğitim araç ve gereçleriyle, birebir ilişkiye dayalı eğitim, gezi ve eğlence programlarından oluşturulduğunu söyledi. IGMG Egitim Başkanı Mehmet Gedik Yaz Okulları ile ilgili olarak daha sonra şu bilgileri verdi: Yaz Okullarında verilmiş olan başlıca dersler şunlardır: Elif-Be (Kur an Alfabesi) Eğitimi, Kur an-ı Kerim ve Tecvid, Ezber Dersleri, Akaid, Kelam, Siyer, Hadis, İlmihal

Bizler kardeşler topluluğuyuz. Bosna halkına hizmetimiz sürecek IGMG. Celil Yalınkılıç ile röportaj

Bizler kardeşler topluluğuyuz. Bosna halkına hizmetimiz sürecek IGMG. Celil Yalınkılıç ile röportaj Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.de 30 Kasım 2012 Sayı 5 Aile Camilerimiz gençlik Bedensel ve zihinsel engel IGMG nin kuruluşuna öncülük eden Gençlerden örnek proje:

Detaylı

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti Sayfa: 10 Sayfa: 16 Sayfa: 15 Sayfa: 20 HASENE 50 Bin Kumanya Hedefi Ahmet Davutoğlu Düsseldorf Başkonsolosluğu nun Binasını Açtı TRT Eğitim Dairesi Köln de Akademisyen Gençlere Bir Hafta Süren Medya Merkezli

Detaylı

Kültür ve sanat. Sadaka ve yardımlaşma kültürü: Sadaka taşları. s. 22

Kültür ve sanat. Sadaka ve yardımlaşma kültürü: Sadaka taşları. s. 22 Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 28 Haziran 2013 Sayı 20 Aile Tatil tembellik değildir! Tatili nasıl geçirelim? s. 20 camilerimiz Schwaben da örnek cemiyet:

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Perspektif JUNI / HAZİRAN 2009 Jg./Yıl: 15, Nr./Sa yı: 174

Perspektif JUNI / HAZİRAN 2009 Jg./Yıl: 15, Nr./Sa yı: 174 Perspektif JUNI / HAZİRAN 2009 Jg./Yıl: 15, Nr./Sa yı: 174 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı RADİKALİZM SENARYOLARININ NESNESİ OLMAK... VERTRAUENSBILDENDE MAßNAHMEN SPEKÜLASYON BİLİM OLUNCA

Detaylı

Onu rahmetle anarken... UKBA kuruldu BAŞKANI HASENE. Camilerimiz. Aile

Onu rahmetle anarken... UKBA kuruldu BAŞKANI HASENE. Camilerimiz. Aile Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 22 Şubat 2013 Sayı 11 Aile Karma(şık) dil: Çocuklarda ana dili eğitimi ve ailelere tavsiyeler Camilerimiz Memleketine Bağlı

Detaylı

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir 18 08 16 Arakan'da İnsanlık Dramı Devam Ediyor ENERGY Enerji İçeceği Damaklara Serin Bir Tat Sipariş İçin: 0179-9705472 E-Mail: kar-pa@hotmail.de Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var HAYAT Gerçekler

Detaylı

Anadil konusunda geleceğe umutla bakıyoruz. Sen de bu mücadelede yerini al. Camia 28 Şubat Özel

Anadil konusunda geleceğe umutla bakıyoruz. Sen de bu mücadelede yerini al. Camia 28 Şubat Özel Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 28 Şubat 2014 Sayı 34 HASENE HASENE GÖZLEM- CILERIYLE HASRET GIDERDI S. 20 GENEL MERKEMİZDEN Eğitim Başkanlığı ÇEMA s. 5 GENEL

Detaylı

Türk Hava Yolları İstanbul-Köln Hattının 40. Yılını Görkemli Bir Şekilde Köln Filarmoni de Kutladı

Türk Hava Yolları İstanbul-Köln Hattının 40. Yılını Görkemli Bir Şekilde Köln Filarmoni de Kutladı ATiB de Avrupa ya Göçün 50. Yıl Sempozyumu Yapıldı Türk Hava Yolları İstanbul-Köln Hattının 40. Yılını Görkemli Bir Şekilde Köln Filarmoni de Kutladı Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir Binlerce Ayl k Ücretsiz

Detaylı

Biliniz ki, kalpler ancak Allah ı anmakla mutmain olur! Üniversiteliler Ortadoğu daki değişimleri tartıştı IGMG. HAKKI ÇİFTÇİ ile

Biliniz ki, kalpler ancak Allah ı anmakla mutmain olur! Üniversiteliler Ortadoğu daki değişimleri tartıştı IGMG. HAKKI ÇİFTÇİ ile Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.de 28 Aralık 2012 Sayı 7 Camilerimiz BÖLGELERİMİZDEN HASENE Türk Kültür ve İbadet Derneği nden Fatih e Aşağı Saksonya Uyum Bakanı

Detaylı

Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171

Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171 Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı SERBEST PİYASA EKONOMİSİNİN SONU MU GELDİ? MARKTWIRTSCHAFT AM ENDE!? NÜBÜVVET VE ÖZELLİKLLERİ DIE MERKMALE

Detaylı

Avustralya Garden Kolejimiz hayırlı olsun. s. 15

Avustralya Garden Kolejimiz hayırlı olsun. s. 15 Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 03 Nisan 2015 Sayı 59 HASENE 2.500 KUR ÂN-I KERÎM DAĞITILDI s. 21 GENEL MERKEZ 7 den 70 e en kaliteli umre hizmetleri s. 8 AİLE

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi Ballıpınar'a Vali'den teşekkür belgesi "Biz bu şehrin bayrağıyız" Ballıpınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yöneticisi 40 yılılk diş hekimi Dt. Nevzat Ballıpınar'a Vali Hakan Yusuf Güner tarafından topluma

Detaylı

Yaz okulları. Oy kullanmak sorumluluktur. Kurban Kampanyası başladı. Zemzem. Hac İbadeti. Fıkıh Köşesi. Âdâb-ı Muâşeret. Hac Görevlileri ToplandI s.

Yaz okulları. Oy kullanmak sorumluluktur. Kurban Kampanyası başladı. Zemzem. Hac İbadeti. Fıkıh Köşesi. Âdâb-ı Muâşeret. Hac Görevlileri ToplandI s. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 13 Eylül 2013 Sayı 22 Genel Merkezimizden Hac Görevlileri ToplandI s. 6 Aile Dünyadaki dengeyi koruyan en önemli değer olan

Detaylı

Perspektif. Sünneti Öğrenmek

Perspektif. Sünneti Öğrenmek Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 194 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Sünneti Öğrenmek Kontakt: Jugendorganisation Stichwort: KFÖ Boschstr. 61-65 50171 Kerpen kfo@igmg-genclik.org

Detaylı

Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170

Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170 Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı İş hayatı ve İbadet ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN... WENN KINDER STERBEN... HAYATIN İŞ VE İBADET BOYUTU GOTTESDIENSTE

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı

Perspektif. NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı. Cami

Perspektif. NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı. Cami Perspektif NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Cami ve Mimari Süleymaniye den Apart-Cami lere Camilerin Toplumsal Anlamı Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kocatepe Gazetesi muhabirinin sorularını cevaplandırarak gündemdeki

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kocatepe Gazetesi muhabirinin sorularını cevaplandırarak gündemdeki Afyon, Vizyon Rehber le anlatılacak Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, Afyonkarahisar Vizyon Rehberi hazırladıklarını, Rehber in turizmle ve yatırımlarla ilgili tüm taraflara yardımcı olacağını belirtti.

Detaylı

Perspektif. Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz!

Perspektif. Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz! Perspektif JUNI /HAZİRAN 2010 Jg./Yıl: 16, Nr./Sa yı: 186 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz! EDİ TÖR Ortadoğu ya barış gerekiyor! Gazze nin

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!..

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!.. TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ Temmuz 2010 30 YILDIR BEKLEDİĞİMİZ TEŞKİLAT YASAMIZ ÇIKTI!.. Diyanet-Sen Yetkisini Çiff Yetkiyle Taçlandırdı Kızılcahamam Başkanlar Kurulu Toplantısı

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır 2009 Mutlu Yıllar Çubuk - Ankara Bizim Dergi 2 Değerli Okuyucular, Sevgili Üyelerimiz... Yazıma başlarken hepinizin yeni yılını kutluyor, 2009 yılının size sağlık, uyum,

Detaylı

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile Perspektif ! Selamların en güzeli ile ANADİLİ ÜZERİNE Hemen hepimizin bildiği ve sıklıkla kullandığı bir atasözünde eskiler, bir lisan bir insan dır der. Kanaatimizce, insanı insan yapan başlıca değerin

Detaylı

Suriyelileri ısıtacak yardım. Millet, 1 Kasım da CEVABINI VERDİ

Suriyelileri ısıtacak yardım. Millet, 1 Kasım da CEVABINI VERDİ 15-30 KASIM 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 65 Fiyatı: 1 72 MILLETIN ICINDE BUCUK DEGILIZ Bize benzemeyen, farklı eğlence kültürleri, farklı yaşam tarzları olan toplulukları/insan- ları hoş göremedik

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

Mahallelerde hizmet atağı

Mahallelerde hizmet atağı 9 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE GÜN LÜK SİYA Sİ GA ZE TE Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ın Balı, Sarıkorkmaz, Süleymanlar, Korubaşı ve Kepez mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

Detaylı