Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma"
  • Umut Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından hiç bu yılda olduğu kadar aşağılanmamıştık. Hiç bu kadar çaresizliğe ve umutsuzluğa hapsedilmemiştik. Yaşama dair olana, küçük de olsa umutlarımıza, sevinçlerimize hiç mi hiç tahammülleri yoktu onların. Soruyoruz; en eşitsiz, en adaletsiz, en insanlık dışı gelişmeler bu yıl bu ülkede yaşanmadı da nerede yaşandı? 2010 bütçesi de toplumun temel ihtiyaç ve talepleri görmezden gelinerek hazırlandı yine büyüme hedefi yüzde 3,5 iken, bütçe gelirlerinde yüzde 18 artış beklenmesinden çıkarılacak sonuç, sofraya gelen ekmeğin biraz daha küçüleceğinden başka bir anlam ifade etmiyor bütçe giderlerinde yüzde 7,6, gelirlerinde ise yüzde 18,2 oranında artış gözükmektedir. Bu artışlar zamlar yoluyla halka fatura edilecektir. Yanı faşizmin 2010 yılı resminde ne yazık ki emekçilere güneş vurmuyor. Her türlü hukuksuzluk, işten atma, ayrımcılık, adaletsizlik emekçiler için reva görülüyor. Biz bu halk düşmanı bütçeyi onaylamıyoruz! Faşizmin 2010 yılı umutlarını kabusa çevirmek için birlik ve dayanışmadan, örgütlenmekten başka bir çıkar yol gözükmüyor. Yeter ki faşizmin insan yiyen çarklarına tıkır tıkır işleyen düzenine sessiz kalmayalım un güneşli resmini biz yapalım! Sayfa 9 İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Sayı: 56 * 8-21 Ocak 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: X Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 dan 2010 a Zulme karşı işçiler direnişte Sendikadan istifa etmedikleri için işten çıkarılan Esenyurt Belediyesi işçileri, Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu nun zulmüne karşı direnişlerini sürdürüyor. Sayfa 4 TEKEL direnişçisi kadınlar: Elimizin hamuruyla değil, alnımızın teriyle direniyoruz! 20 li günlere varan direnişlerinde TEKEL işçileri kadın-erkek omuz omuza üretiyor; hakları için omuz omuza mücadele ediyor. Ankara ya geldikleri günden bu yana Zafer direnen emekçinin olacak şiarını pratikte somutluyorlar. TEKEL işçilerinin günlerdir süren direnişinde kadınların rolü farklı değil. Zaten ilk günden beri kadın başımızla ayaktayız, elimizin hamuruyla değil; alnımızın teriyle direniyoruz diyerek Ankara dalar ve köle gibi çalıştırılan tüm kadınlara umut ışığı oluyorlar. Hepimizin dilinde olan TEKEL deki kadın işçilerin bu duruşu hepimiz için bir deneyim oluşturuyor. Kendiliğinden yakılan bu direniş ateşini yaymak, büyütmek işçilerin emekçilerin, gençliğin mücadelesinde, kadınların önemini daha iyi görmek zorundayız. Emekçi kadınların örgütlenmesinin ve bu bağlamda Yeni Demokrat Kadın örgütlenmesinin önemi bu direnişte bir kez daha karşımıza çıkıyor. Sayfa 10 İşçi-köylü den Dar pratikten kurtulmak için, sınıf hareketinin adımlarını takip edelim Sayfa 2 Açılım tartışmaları, Kürt sorunu, şüpheli intiharlar, Arınç a suikast soruşturmasının gölgesindeki ülke gerçekliği, Ankara da TEKEL işçilerinin çaktığı kıvılcımla ülkenin dört bir yanına yayılan ateşle yanıp-kavruluyor. Ankara ayazı işçilerin direniş sıcaklığını kesemediği gibi aksine bu sıcak dalganın yayılmasını da engelleyemiyor. Ölmek var, dönmek yok diyen işçiler, devletin saldırısı, sarı-sendikal bürokrasinin setlerini gelecekleri için bir bir çiğneyip geçiyor. Ülkenin dört bir yanında sokakları dolduran işçiler bıçak kemikte diye bağırıyor. 25 Kasım grevi sonrası soruşturma furyasına demiryolu işçilerinin tepkisi; Esenyurt Belediyesi işçilerinin ivmesi yükselen direnişi; İtfaiye işçilerinin demokratik haklarına Çeşitli tartışmalar, eğitimler üzerinden yürütülen kitle faaliyetimizin değerlendirmesiyle somutlaştırmaya çalıştığımız kitle politikamız elbette ki belli yetersizlikleri bağrında taşımaktadır. Kuşkusuz ki adımlarımız büyüdükçe, hızlandıkça daha somut politikalar belirleyecek, daha somut politikalar belirledikçe adımlarımızı büyüteceğiz. Kitlelerden kitlelere şiarı tam da bu noktada yaşam bulacaktır. Önümüzdeki dönem kitle faaliyetimizde bir genişlemeyi hedeflemekle beraber var olan yerlerde yoğunlaşmayı temel almalıyız. Yoğunlaşmadan genişleyen bir kitle faaliyeti hâkimiyetsizliği getireceği gibi, örgütleme konusundaki adımlarımızı zayıflatacaktır. Yoğunlaşmadan anlamamız gereken ne olmalıdır, genişlettiğimiz alanlarda öncelikle neler yapacağız? Bunlara vereceğimiz yanıtlar önümüzdeki dönem kitle faaliyetimizin politik-örgütsel çerçevesini çizecektir. Sayfa 9 Sınıfsal Yaklaşım Pusula Evrensel Bakış Şiddet ve meşruiyet Gelişme militan bir çizgiyle sağlanır! Değişen ne? TEKEL başlangıç, dalga dalga geliyor direnişler sahip çıkma mücadelesi, TEKEL ve dayanışma eylemleriyle ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler 2010 yılının ülkemizde nasıl geçeceğinin de güçlü sinyallerini veriyor. Direniş işçi sınıfına çok şey öğretiyor, bilinçlendiriyor. En temel demokratik hakkın kazanımı için bedelin ne olduğunu görüyor. Türk, Kürt, Laz hepsi ekmek kavgası zamanı ortaklaşıyor, birleşiyor. Ancak bunların hiçbiri var olanı değiştirmeye yetmiyor. MHP, CHP kapılarını çalan TEKEL işçisi, Anıtkabir i ziyaret ediyor. Bu gerçeği ne yadırgayacağız ne de tepkiyle karşılayacağız. Çünkü TEKEL işçisi somutunda yansıyan bu görüntüler ülkemiz işçi sınıfının ağırlıkta oluşturduğu profil. Sınıf bilinçli işçinin rolü de tam da burada açığa çıkıyor. Sayfa 8 Perşembe nin gelişi Çarşamba dan belli olurmuş! 2010 un emekçilere getirecekleri de daha ilk günden bir bir ortaya serildi bile. Yılbaşı sabahı akaryakıttan tütün ürünlerine kadar bir dizi zamla uyandık. Krizin büyüttüğü işsizlik, yoksulluk, açlık ise 2009 dan devraldığımız diğer dertler oldu. Kürt halkına yönelik saldırılar, yılın ilk günlerinden itibaren de hiç hızını kesmedi a aynı zamanda direnişlerle girdik; TEKEL den Esenyurt a bir dizi direniş bu yıla aktardığımız direnişler oldu. Yeni yılda daha fazla işsizlik, yoksulluk, açlık olacaksa, daha fazla direniş, daha fazla dayanışma örgütlemek de bizim görevimizdir. Köylü kitleleri içindeki faaliyetimiz... Kapitalist restorasyonun yarattığı Kağıttan kaplan! Sayfa 3 Sayfa 11 Sayfa 13 Kavgadan kaçmıyoruz! 31 Aralık ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı BİMTAŞ ta sözleşmeleri sona eren ve işten çıkartılacak olan itfaiye işçileri, direniş ateşini yaktı. Sayfa 5 Polis tacizine protesto Yeni Demokrat Kadınlar, Kıraç ta evinin önünde polisin yönlendirdiği bir kişinin tacizine uğrayan İşçiköylü okuru Songül Araç için çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Sayfa 10 Edirne de linç girişimi Edirne de 16 Aralık ta tutuklanan Gençlik Derneği üyelerinin serbest bırakılması ve İncirlik Üssü nün kapatılması için imza kampanyası yapanlara linç girişimi gerçekleştirildi. Sayfa 7 Kürtçe şarkı ölüm nedeni Bir barda, arkadaşlarının isteği üzerine Kürtçe şarkı söyleyen Emrah Gezer, orada bulunan Özel Harekat polisleri ile tartıştıktan sonra dışarıda pusu kuran polislerin açtığı ateşle sırtından vurularak öldürüldü. Sayfa 6 Polis terörüne karşı eylem 19 Kasım günü Esenyurt ta polis tarafından katledilen Alaattin Karadağ ve diğer insanlar için adalet talebiyle BDSP, PDD, EHP ve TÖP tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sayfa 7 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden 8-21 Ocak 2010 flçi-köylü senin sesin! nanc n güçlü umudunu taze tut! Dede Sultan Devletin devrimci ve yurtsever bas na yönelik sald r lar n n artt bir dönemde, böylesi dayan flma Gazetemiz kitlelerden beslenebildi i oranda ayakta kalabilir, geliflip, güçlenebilir! Gazetemizin kolektif bir ajitatör ve örgütleyici misyonunu yerine getirebilmesinde, okurlar yla kurdu u ba önemli bir yerde durmaktad r. Bu bilinçle hareket eden okurlar m z, devrimci ve yurtsever bas n n ciddi sald r larla karfl karfl - ya kald bugünlerde dayan flmay büyütmek için bir kampanya örgütlediler. stanbul un birçok bölgesinde okur toplant lar n düzenlendi i bu kampanya süresince kitlesel gazete-broflür ve bildiri da t mlar gibi çeflitli etkinliklerle gazetemizin sesini daha genifl kesimlere ulaflt rmak için yo un bir emek harcand. Daha önce girilmeyen birçok bölgeye gazetemizi ulaflt ran okurlar m z, bir süredir iliflkilerimizin zay flad okurlar m zla da bu kampanya vesilesi ile tekrardan bir a- raya gelme imkan buldular. ki ay aflk n süre boyunca gazetemizin daha ileri düzeyde sahiplenilmesi, genifl kitlelere/yeni okurlara ulaflt r lmas hedefi ile gerçeklefltirilen kampanya, 3 Ocak ta Kartal da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlenen bir gece sona erdi. Gecede, sahne, flçi-köylü senin sesin, Sesimize ses kat! yaz l pankart ile süslendi, Kültür Merkezinin duvarlar na Devrimci Bas n susturulamaz!, Suzan Zengin e Özgürlük yaz l afifller as ld. Devletin devrimci ve yurtsever bas - etkinlikleri özel bir önem tafl yor na yönelik sald r lar n n artt bir dönemde, böylesi dayan flma etkinlikleri özel bir önem tafl yor. Coflkulu bafllayan gecemizde, ilk olarak devrimci, yurtsever ve muhalif bas na karfl kapatma, yasaklama, çal flanlar n ve okurlar n gözalt na alma/tutuklama gibi bask larla ilgili bir söylefli yap ld. Söylefliye; Günlük gazetesi yazarlar ndan Salih Sezgin, Tutuklu Gazetecilerle Dayan flma Platformu (TGDP) sözcüsü Necati Abay ve gazetemiz çal flanlar ndan To ay Okay kat ld. Yurtsever bas n n, Gündem gazetesiyle yay n hayat na bafllad günden beri devletin sald r lar n n ard n n kesilmedi ini söyleyen Sezgin, özellikle 90 l y llarda, gazete bürolar n n bombaland n, kapat ld n, çal flanlar n n kaç r ld n, öldürüldü ünü anlatt. Ancak 2000 li y llardan sonra her ne kadar böylesi sald r lar n pek yaflanmad n, ama bu kez de sürekli kapatma sald r lar na u rad klar n belirterek, bugüne kadar kaç gazetemiz kapand, say s n bile hat rlam yorum dedi. Sezgin in ard ndan söz alan Abay da, 2006 da yürürlü e giren Terörle Mücadele Yasas n n asl nda Toplumla Mücadele Yasas oldu unun alt n çizdi ve TMY den önce hapishanelerde toplam 9 gazeteci ve yazar n bulunmas na ra men yasa sonras nda, 3 y lda, bu say n n 35 e ç kt n belirtti. Söyleflide son olarak söz alan Okay, yurtsever bas n n yan s ra devrimci ve di- Kad n sorununun yak c l n daha da fazla hissetti imiz bir süreçte, bu soruna sessiz kalamazd k. Kad nlar n kendi ayaklar üzerine dikilerek, emek mücadelesinde yer almas n sa lamak amac yla, k sa bir süre önce yeniden bafllad m z Yeni Demokrat Kad n faaliyeti çerçevesinde; gazetemizin dayan flma gecesinde bizler de yerimizi ald k. Daha öncesinden yapt m z toplant - larda, kendimizi nas l ifade edebilece imiz yönlü ald m z kararlar do rultusunda, gecede; çeflitli yay - nevlerinden kad n sorunu üzerine toplad m z kitaplarla bir stant açt k. Yeni Demokrat Kad n dövizleri ile de zenginlefltirdi imiz stand m za ilgi yo undu. fl yerinde sömürülüyoruz, Evde eziliyoruz! Özgürlü ümüz için örgütleniyoruz! fliar yla haz rlad m z anket ve bildirilerin de yo un bir flekilde da t m n gerçeklefltirdik. Yap lan anketler sayesinde birçok kad nla sohbet etme olana yakalad k. Daha iyi bir kad n çal flmas yürütebilmek için, kad nlardan ö renmek gerekti i bilinciyle haz rlad m z ankette, kad nlara; ne gibi sorunlar yaflad klar, sorunlar na nas l çözüm arad klar, nas l bir kad n çal flmas istedikleri vb. sorular sorarak çal flmam za yön verebilecek cevaplar arad k. Birçok kad n; bir kad n çal flmas na kesinlikle ihtiyaç oldu- unu, genelde kad nlar n çok bilinçsiz oldu unu ve bunu k rmak gerekti ini belirterek faaliyetimizin dikkate de er bir çaba oldu unu ve semtlerde de bu anketleri yapmam z gerekti ini vurgulad lar. Yeni Demokrat Kad nlar olarak gecede bir de tiyatro gösterimi yapma karar alm flt k. Bu do rultuda semtteki arkadafllar m z n haz rlad gösterimde iflçi-köylü-ev emekçisi-zengin ve devrimci kad n tiplemelerine yer verildi. Kad n n toplumdaki rolü ve yaflad problemlere de inilen gösterimde; kad n sorununun s n fsal bir sorun oldu u ve do all nda yoksul kad nlar n toplumun en çok ezilen kesimi oldu u vurgusu ön plandayd. Greve giden bir kad n iflçi tiplemesinin de yer ald gösterimde mücadelenin erkeklere karfl de il, erkek iflçi ve emekçilerle birlikte sistemin kendisine yöneltilmesi gerekti ine ve zaferin ancak böyle kazan labilece ine vurgu yap ld. Devrimci kad n tiplemesinde ise; gözalt nda, iflkencede, hapishanede vs. devrimci kad n kimli- imizden dolay sald r lar n boyutunun ve fleklinin de (taciz, tecavüz) farkl laflt n n, ancak Gö ün Ya- er muhalif yay nlar n da devletin sald r - lar n n hadefinde oldu unu belirtti. Devletin, devrimci ve yurtsever bas ndan neden korktu una de inen Okay, Devlet, de bas n n halka ulaflmada ne kadar önemli bir araç oldu unun fark nda ve bu yüzden de gerçekleri anlatan bizleri susturmaya çal flmaktad r dedi. Konuflmalar n ard ndan gecede sahne alan Dede Sultan, s cac k yürekleri, sesleri ve canl ezgileri ile geceye renk katarken, Böyledir bizim sevdam z türküsü ile dayan flma ile büyüyen sevdam z selamlad. Dede Sultan n seslendirdi i Zazaca, Kürtçe ve Türkçe ezgilerle kitle halaya durdu. Konserin ard ndan Anadolu ve Avrupa Yakas flçi-köylü okurlar n n geceyi selamlayan mesaj n okundu. Mesajda; Kartal Büro çal flan m z Suzan Zengin in tutuklanmas hat rlat larak son dönemlerde devrimci ve yurtsever bas na yönelik sald r lar n artt n, bu sald r lar n devrimci ve yurtsever bas n n okurlar taraf ndan daha ileri düzeyde sahiplenilmesi ile afl labilece ini vurgulad. Yürütülen kampanyan n kitle faaliyetini örmenin bir arac olarak ele al nd n dile getiren okurumuz, gazetemizle dayan flman n en önemli halkas n n kitlelerle bütünleflmekten geçti ini ifade etti. Yeni Demokrat Gençlik de geceyi selamlayan bir mesajla, dayan flman n önemine de inerek, önümüzdeki günlerde Hrant Dink için yap lacak eylemlere kat - l m ça r s yapt. Hapishanelerdeki tüm tutsak Partizanlar n içeriden d flar ya sevgi, umut ve direnç dolu selamlar okundu. Mesajlar n ard ndan, 70 li y llardan bugüne yay mlanan gazete ve dergilerimiz, bu yay nlar m za dönük bask lar n ve bunlara karfl gösterilen direnifllerin ifllendi i bir sinevizyon gösterimi yap ld. Oldukça ilgi çeken ve coflkuyla izlenen gösterim boyunca alk fl ve sloganlar hiç durmad. Hapishanelerde, gerillada, çal flma yürüttü ü çeflitli alanlarda flehit düflen, gazetemiz eski çal flanlar Ak ner Ça lar, Fehiman Bozgurt, Nergiz Gülmez, Murat Ar cak ve Muharrem Yi itsoy un resim ve video görüntülerinin yer ald gösterim s ras nda kitle, alk fl eflli inde Devrim flehitleri ölümsüzdür sloganlar n hayk rd. Sinevizyonun ard ndan, Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde çal flmalar n sürdüren Koma Çiya sahne ald. Devrimci bir gazetenin, okurlar taraf ndan sahiplenilmesinin çok anlaml oldu unu belirten Koma Çiya, yapt Kürtçe ve Türkçe konuflmas yla gecemizi selamlad. Bizleri hem duyguland ran hem de coflku ile halaylara durduran Koma Çiya n n ezgilerinin ard ndan Yeni Demokrat Kad nlar da toplumun her kesiminden kad n n yaflad sorunlar anlatan tiyatro gösterimi sundular. Gecede AT K, AT K-YDG, Yeni Kad n; Devrimci Demokrasi Gazetesi, Kartal Kald raç okurlar ; Gebze, Çukurova, Bursa-Gemlik flçi-köylü okurlar, Bak rköy Hapishanesinden tutsak Partizanlar ve tutuklu Kartal Büro çal flan m z Suzan Zengin in mesajlar okundu. Gecede son olarak sahne alan Grup syan Atefli, önce gerçekleri korkmadan, çekinmeden yazan flçi-köylü gazetesi emekçilerini selamlad. Konserlerinde Tuzla tersanelerinde yaflam n yitiren iflçiler için yazd klar eseri seslendiren syan Atefli nin ezgileri eflli inde çekilen halaylarla gece sona erdi. S k s k Suzan Zengine özgürlük, Devrimci bas n susturulamaz sloganlar n n at ld gecede, Umut yay mc - l k stant açarak yay n hayat na bafllad günden bugüne yay nlad kitaplar n ve yay nlar n tan tt. Ayr ca çeflitli yay nevlerinden kad n sorunu üzerine kitaplar toplayan Yeni Demokrat Kad nlar da resimli dövizleri ile renkli bir stant açt lar. Koma Çiya fl yerinde sömürülüyoruz, Evde eziliyoruz! Özgürlü ümüz için örgütleniyoruz! r s olan bizlerin direnmekten baflka çaresi olmad n n ve sistemin biz kad nlardan ve s n f m zdan korktu- unun alt çizildi. Tiyatro gösteriminde görev alan arkadafllar m z n, gösterim esnas nda oldukça heyecanl olmalar nedeniyle yer yer s - k nt yaflamalar na ra men, oyunu ilgiyle izleyen seyirciler, alk fllarla arkadafllar m za moral verdiler. Gösterim, Kad n-erkek el ele, demokratik devrime slogan ile sona erdi. Yeni Demokrat Kad n çal flmas n n süreklili ini sa lamay hedef edindi- imiz bir dönemde yap lan bu etkinlik; kendimizi farkl flekillerde ifade edebilme, kitleye tan tabilme olana- buldu umuz ve bundan sonraki çal flmalar m zda bizlere yard mc olacak materyaller sunmas bak - m ndan önemli bir yerde durmakta. Gö ün Yar s olan bizler bu etkinlikteki çal flmalar m zdan ald - m z moral ve güçle, faaliyetlerimizi daha da yo unlaflt racak, do ru zemin ve pratiklerde bir kad n çal flmas örgütleyece iz! ( stanbul dan Bir Yeni Demokrat Kad n) flçi-köylü den Dar pratikten kurtulmak için, s n f hareketinin ad mlar n takip edelim! Devrimci teoriden, politik çizgi ve yönelimlerimizden beslenmeyen, belirlenen hedefe belli bir plan ve program içinde yarat c bir tarzda yürümeyen her pratik tekrara dönüflmekten kurtulamaz. Tekrarlanan pratikler, de iflmeyen çal flmalar, belli bir alana s k flm fl, s n rl say da insanla yürütülen, yenili e ve geliflmeye kapal benzer faaliyetlerin tümü bizleri darlaflt - r r. Devrimci prati in karfl t olan dar pratik, söyleminden de anlafl laca gibi devrimci politikadan beslenmeyen, politik bilincin yön vericili inde yürümeyen sadece pratik görevler boyutuyla yürütülen faaliyet olarak karfl m za ç kar. Bu tarz sadece sonuçlar itibar yla de il ayn zamanda düflünsel, siyasal, örgütsel, kitlesel ve kadrosal boyutuyla da darl k yaflar. Bu da faaliyetçiler üzerinde k r lmaya yol açar. Her prati- e bir ideoloji yön veriyorsa dar prati e yön veren ideoloji küçük burjuva ideolojisidir. Bu ideolojinin yön verdi i pratik de, kendi ideolojisine uygun kadro ve militan flekillenmesini yarat r. Bu faaliyetçiler sadece pratikçi özellikleriyle flekillenir. Ve bu sürecin militanlar belli baflar lar elde etseler de, uzun vadede ortaya ç kan politik sorunlara çözüm getiremeyerek k r lmalar n yaflanmas kaç n lmaz olur. Çünkü dar bir alana s k flarak ezberlenmifl pratikten kurtulamayan, s n rl say da insanla yürütülen faaliyet kendi dar bak fl aç l faaliyetçilerini yarat r. Sonuç olarak istenilen düzeyde bir baflar yakalanamaz ve baflar s zl klarla örülü pratik bir süreci ve yenilgi dönemini yaflayan kiflilerde kendine, farkl düzeyde de olsa halka karfl güvensizlik yaflanmaya bafllar. Bu noktada önemli noktalardan biri devrimci teoriye hâkimiyet sa lamak iken di er bir önemli ve kritik nokta da genel politik çizgimizin ve yönelimimizin kavranmas d r. Çeflitli vesilelerle dile getirdi imiz, yazd m z, yay mlad - m z birçok konudaki yönelim ve belirlenen hedeflerin aç k ve net olarak kavranmas gerekir. Önümüzdeki süreci hangi politika ve yönelimle örgütleyece imiz, hangi yöntem ve araçlarla hangi ön hedefe varmay hedefledi imizi bilerek örgütsel çal flmalar netlefltirilip, somutlanmal d r. Bu konuda belli bir netli e ve kavray fla sahip olunarak, devrimci pratik örgütlenmeye baflland nda baflar y yakalamak yak n ve mümkün olur. Kimi dönemler çeflitli konularda kampanya tarz ele al nan ve hedefleri ve yönelimleri net kimi çal flmalarda yaflanan olumluluklar ve bize katt klar ortadad r. Sürecin faaliyetçileri ancak genifl bir kitle faaliyetiyle darl -, s n rl l aflabilir ezberlenmifl pratikleri bozabilir. Yukar da da alt n çizdi imiz gibi tek tek ayn bireylere, kurumlara, kap lara gidilerek yürütülen faaliyet, belli bir tekrar ve beraberinde belli bir s radanlaflmay da getirir. Gerek düflünsel gerekse moral olarak yenilenmeyen, yarat c l kla beslenmeyen, farkl alanlara belli bir plan ve program do rultusunda aç l m yapmayan, kitlelere canl politik ba lar kuramayan bir faaliyet eksikliklerini aflma noktas nda da yeterli büyüklükteki ad mlar atamaz. Ancak kafas aç k, kimlerle ne yapaca n ve nas l yapaca n bilen, hangi yöntemi uygulayaca n bilen faaliyetçiler bu dar pratik ve al flkanl klar karfl s nda kararl bir direnç gösterebilir. Ancak o zaman zorluklar karfl s nda k r lmadan, darlaflmadan, sürekli ö renerek ve ö rendiklerimizi s nayarak, kitlelerin içinde olman n sonsuz coflkusu ile ileriye do ru büyük militan ad mlar atabiliriz. Bu militan örnekleri Ankara da direniflleri 20 li günleri geride b rakan kad nl erkekli TEKEL iflçileri, Esenyurt Belediye iflçileri, itfaiye iflçileri sunmaktad r. Böylesi tarihsel bir süreçte hepimizin görevi Ankara Devrimci Demokratik Sendikal Birlik faaliyetçilerinin alt n çizdi i gibi süreci daha olumluya çevirmede rol oylamak gibi bir görev hepimizi bekliyor belirlemesinin alt n dolduracak ad mlar atmakt r. Ya da Yeni Demokratik Kad n nisiyatifi nden arkadafllar n ellerinin hamuruyla de il, al nlar n n teriyle direnen TEKEL in kad n iflçilerini ziyaretlerinin ard ndan yapt klar bu direnifl ateflini yakmak, büyütme; iflçilerin, emekçilerin ve gençli in mücadelesinde kad nlar n önemini daha iyi görmek zorunday z. Emekçi kad nlar n örgütlenmesinin ve bu ba lamda Yeni Demokrat Kad nlar n da önemi bu direniflte bir kez daha karfl m za ç k yor söylemini yaflama geçirmektir. Proleter ideolojinin yön verdi i devrimci çal flmay yürüten tüm faaliyetçilerin düflünsel dünyas nda her bir pratik süreç sonunda daha farkl alanlara ve daha fazla say da kitleye nas l gidebilirim?, daha nitelikli ve etkili çal flma nas l yürütürüm?, nas l bir örgüt yarat r m? sorular vard r/olmal d r. Daha iyisini nas l yapabilirim? sorusu ve baflarma kayg s hiçbir zaman kafam zdan eksik olmamal, her pratik süreç içerisinde yer al p, ders ve deneyimler hanemize eklenmelidir. Her bir devrimci pratik, kapsaml ve çok yönlü bir sorgulama ve de erlendirme yap larak iflçilerin, emekçilerin, halk m z n, gençlerin sorunlar, talep ve çeliflkileri üzerinde devrimci sonuçlar ç kar lmay hak etmektedir. O halde çal flmalar m z asla var olanla ve var lan yerle s n rlamamal, bulundu umuz her alanda, her pratik sonras daha zengin verilerle ve bilgilerle yeni bir faaliyetin örgütlenmesine zemin haz rlamaya çal flmal y z. Unutmamal y z ki, her yeni devrimci çal flma faaliyetçilerin yürüyüfl h z n da art r r. Bir önceki baflar l çal flman n moral ve coflkusuyla yeni çal flman n sürdürücüsü olmaya çal flmak as l hedeflerimizden birisi olmal d r.

3 8-21 Ocak 2010 Politika-yorum flçi-köylü 3 Topyekûn sald r lar, egemenlerin gelecek kayg s n n ürünüdür! Gerilim stratejisi hemen tüm tarihsel süreçlerde, egemen s n flar n varl klar n sürdürebilmesinin önemli bir arac olarak devreye sokulmufltur. Ülkemizdeki geliflmelere bak ld - nda, tüm geliflmelerin ve yarat lan suni gündemlerin de bu strateji üzerinden yükseltildi ini söyleyebiliriz. Ülke egemen s n flar n n ve her düzeyde temsilcilerinin Osmanl dan ald klar ayak oyunlar da eklendi inde, ortaya nas l bir tablo ç kabilece i ise, geliflmelerin seyrinden de anlafl lmaktad r. Bu seyir, bir yandan toplumu suni gündemlerle germe (gerilim stratejisi) di er yandan halk aras ndaki karfl tl klar iyice k z flt rma yönünde yol al rken bir baflka tarafta da iflçi ve emekçi y nlara ve onlar n eylemlerine yo un sald r biçiminde geliflmektedir. Tüm bu geliflmelerin Erdo an n son ABD ziyaretinden dönmesi sonras nda iyice t rman - fla geçti i ise dikkatlerden kaçmamal d r. Geliflmelere dönük genel bir bak flla ilk etapta söylenebilecek olan fludur ki; ülkeye ve bölgeye dönük bir dizi emperyalist plan projenin hayata geçirilmesi çabalar nda belirgin bir art fl söz konusudur. Ancak bu yönlü çabalardaki art fl, ayn zamanda egemen s n flar n gelecekleri noktas nda duyduklar kayg larda da ciddi art fl yafland n göstermektedir. Ayn kayg, Erdo an n dönüflü sonras yaflanan geliflmelere de damgas n vurmaktad r. Kürt Ulusu, sahtekârl n n yaflamda karfl l k bulmamas, ABD emperyalizminin onay ve Model Ortakl k kapsam nda, DTP nin kapat lmas n getirdi. DTP li vekiller, kapatman n hemen ard ndan ilan ettikleri, meclisten çekilme karar n, BDP ile devam etmeye dönüfltürdüler. Bu iki karar aras ndaki sürede ilginç bir geliflme de yafland. Eski DTP li vekiller karar de iflikli inin gerekçesini aç klarken Öcalan istedi diye mecliste kal yoruz dediler. flte ilginç durum da bundan sonra ortaya ç kt. Muhalefet partileri bu aç klamaya birkaç c l z elefltiri getirmekle yetindiler. AKP ise aç klamay tahilsiz de erlendirerek yar m a z elefltiriyle geçifltirdi. Oysa genel olarak Kürt halk na, özel olarak da DTP ye-dtp lilere dönük, kapatma baflta olmak üzere-hala süren-sald r lar n bafll ca gerekçesi olarak Öcalan n talimat ile hareket edilmesi geliyordu. Hem de ortada ciddi kan tlar bile olmuyordu bu iddialar getirilirken. Hem muhalefetin, hem hükümetin hem de bir bütün olarak devlet kademelerinin mecliste kalma gerekçesini görmezden-duymazdan gelmeyi ye lemelerinin hiç kuflkusuz önemli bir nedeni vard. Bu nedenin bafl nda erken seçim tart flmalar geliyordu. Ve kimse buna haz rl kl de ildi. Emekçiler sokaklar zapt ediyor Emek cephesinde yaflanan geliflmeler, Türkiye nin önündeki süreçte toplumsal patlamalar riski en yüksek ülkeler aras nda olmas na dönük tespiti adeta do ruluyordu. Bu tespiti destekleyen en büyük etkenlerin bafl nda, ülkedeki yoksullaflman n h zla büyümesi gelmekte. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Genel Müdürlü ü nün (SYGDM) son verileri, 2,6 milyon ailenin sosyal yard mlarla yaflam n sürdürmeye çal flt n gösteriyor. Bu da, toplam nüfusun yedide birinin sosyal yard - ma muhtaç durumda oldu unu kan tl yor. Egemen s n flar h zl yoksullaflmaya dair bu tablonun, genifl emekçi y nlarda giderek artan bir öfkeye dönüflece ini çok iyi bilmekteler. 25 Kas m memur eylemleri, TEKEL, itfaiye, TCDD ve daha çok say da iflkolunda çal flan emekçilerin eylemleri, öfkenin iyice kabard - n n, soka a taflt n n göstergesidir. flçi emekçi eylemlerinin kamuoyunda yaratt etki egemen s n flar n korkular n iyice büyütmektedir. Ancak korkular büyüyenler sadece egemen s n flar de il, ayn zamanda kendi s n f na ihanet içinde olan sar -bürokrat sendikal önderliklerdir. Bunlar n üretimden gelen gücün eyleme dönüflmesini engelleme çabalar, emekçiler taraf ndan bofla ç kar lmaktad r. Bu da onlar (zorunlu olarak) eylemleri desteklemeye, yeni eylem kararlar almaya zorlamaktad r. Çünkü öyle görünüyor ki, emekçiler sokaklar zapt etmeye, emek ve halk düflmanlar - n n yatarak para kazan yorlar söylemini onlar n yüzüne çarpmaya kararl yd lar. TC tarihinde ilk ler flte ayn günlerde gerilim stratejisi bir kez daha imdada yetifliyordu. Sivil ve askeri bürokrasi aras nda uzunca zamand r devam eden çat flma, yeni bir kurgu ile gündemlefliyordu. Askeri otoriteyi konjonktürel ihtiyaca göre hizaya sokma, devlet kademelerinde yeniden yap land rma gibi çabalar n da bir parças olarak devreye sokulan bu yeni kurgu, önceki gün ve aylarda s kça piyasaya sunulan komplo teorilerinin bir baflka versiyonu idi. Böylece AKP nin düflen halk deste i (taban n n demek daha do ru) karfl s nda baflvurmay al flkanl k haline getirdi i ma duriyet edebiyat n n ve pozisyonunun dozu da art r lm fl oluyordu. Son komplo teorisi Ar nç a suikast giriflimi biçiminde sunuluyordu. ki askeri istihbaratç n n Ar nç n evi önünde gözalt na al nmas fleklinde yaflanan geliflmeye, Genelkurmay taraf ndan verilen tepki, durumu a za-göze bulaflt ran cinsten olunca, hükümet cephesi daha da cesaretleniyordu. Yandafl medyan n da katk lar ile art k suikast giriflimi iddias bafll ca gündem haline getirilmifl, böylelikle de di er hayati gündemlerin geri plana itilmesi de sa lanm flt. Ancak bu olay TC tarihinde ilk olarak olan baz geliflmeleri de beraberinde getirdi. Ordu bünyesinde Özel Harekât olarak da bilinen, Seferberlik Bölge Baflkanl bas larak, arama yap ld. Bir baflka ilk de, Genelkurmay Baflkan n n, yan na Kara Kuvvetleri Komutan n da alarak, Baflbakan n aya na gitmesinde yafland. Bu geliflmeler, hem sistemi hem de sistemi ayakta tutan kurumlar yeniden yap land rmaya dönük sürecin h zla iflletildi ini de göstermektedir. Süreç asl nda devletin sivil-askeri tüm kademelerinde belli bir mutabakat çerçevesinde iflletilmektedir. Baflbu un Erdo an a yapt ani ve kofltura kofltura gitti i ziyaret, olsa olsa baz uzlaflma noktalar n n çi nenmesinin hat rlat lmas na dönüktür. Bunu yaparken flunu da bilmekteler ki, emir büyük yerlerden gelmektedir. Buna karfl ç kmaya ise ne kendilerinin ne de sivil bürokrasinin gücü yetecektir. Bunun içindir ki asker ve sivil bürokrasi aras ndaki çat flma özde egemen s n flar aras hegemonya kavgas d r. Bu kavga ise yeri geldi- inde s k bir uzlaflmaya dönüflebilmektedir ve yapt klar güvenlik zirveleri bunun en somut kan t d r. Terörle Mücadele ad alt nda daha s kça toplanan zirvelerde bu z t kutuplar, halk düflmanl nda ortaklaflmada zirveye ulaflm fllard r. Bu da art k kendilerini ne kadar güvensiz hissettiklerine de iflaret etmektedir. Bu güvensizlik, toplum içinde kendileri aç s ndan tehlike oluflturdu unu düflündükleri tüm kesimlere karfl bask ve sald r lar n art r lmas kararlar nda da kendini göstermektedir. Bu kararlar ise hiç vakit geçirilmeden hayata geçirilmektedir. Ortado u pazar na aç lma hesaplar Polisin iflçi-emekçi eylemlerine sald r lar n s klaflt rmas, orant s z güç kullan m da güvenlik zirvelerinde al nan kararlardan baz lar - d r. Ancak sald r lar n dozaj özellikle emek cephesi ve Kürt ulusal hareketi üzerinde yo- unlaflmaktad r. KCK Operasyonu ad alt nda, eski DTP liler, yeni BDP li belediye baflkanlar na ve çok say da kurumlar na dönük bask nlar, gözalt lar, tutuklamalar da ayn zirvelerin sonuçlar - d r. Belediye Baflkanlar na vd. dönük operasyonlardan yans yan bir kare ise düflündürücü olman n da ötesinde, gelece e dair korkutucudur. Bu kare de savc l a ç kar lan gözalt ndakiler, elleri kelepçeli, tek s ra halinde, yanlar nda birer polisle dizilmifl olarak görülmekteler. Adeta Nazi toplama kamp n n günümüzdeki yans mas n ça r flt ran bir karedir bu. Ve gelece e dönük tehlikenin boyutlar na da iflaret etmektedir. Ayn zamanda da Kürt Ulusal Hareketi ni tasfiye etme çabalar n n ald boyuta dikkat çekmektedir. Zaten Kürt Ulusal Hareketi ni tasfiye etme söylemi art k aç ktan Kürt Aç l m söyleminin yerini alm flt r. Tasfiye çabalar ise sadece ülke içinde de il, hareketin etkin oldu- u ran-irak-suriye gibi ülkeler nezdinde de sürdürülmektedir. Erdo an n ayn günlerde gerçeklefltirdi i Suriye ziyaretinin bafll ca konular ndan biri de budur. Hareketin etkin oldu u di er ülkeler gibi, Suriye de tasfiye sürecine daha aktif dâhil edilmek istenmektedir. Emperyalizme ba ml l n sonucudur ki, Türk egemen s n flar n n, emperyalist tekelleri Ortado u da daha etkin hale getirme çabalar son süreçte h z kazanm flt r. Bu çabalar n n uygulay c s AKP bir yandan da temsil etti i sermaye kesimlerini nemaland rmaya çal flmaktad r. Sadece Amerikan emperyalizminin de il, AB nin önde gelen emperyalist ülkelerinin, örne in Alman emperyalizminin bu yönlü beklentileri de en üst düzeyde yerine getirilmek istenmektedir. Almanya n n, AB kozu üzerinden Irak a yo unlaflmak istedi i bilinmektedir. Türk egemen s n flar anlafl lan, kriz içinde debelenen emperyalist efendilerinin ya ma ve talan alanlar n geniflleterek, onlara rahat nefes ald rmaya yeminliler! Sonuç olarak: Bu yönlü gayretlerinin sadece ekonomik boyutu yoktur. Emperyalistler bölgenin ya ma ve talan n kolaylaflt rmak için bölge ülkelerine gözda vermeyi, gerekirse iflgal savafllar ç - karmay, Türk egemen s n flar üzerinden art rmaya çal flmaktalar. Türkiye de konuflland rmak istedikleri Füze Kalkan projesi de bu çabalar n ürünüdür. Ancak Füze Kalkan projesi ülke egemen s n flar nca mümkün mertebe gündeme getirilmek istenmemekte, di er gündemler aras nda saklanmaya özen gösterilmektedir. Yine askeri bir proje olan, ABD nin 2010 y l nda Türkiye üzerinden Irak tan asker çekme giriflimleri de ayn flekilde arka plana itilmektedir. Bugün üstü örtülmek istenen en önemli meseleler de yine bu projelerle ba lant l d r. Bunlar, iflçi-emekçi y nlara, Kürtlere ve bir bütün olarak toplumsal muhalefete dönük sald r lard r. Bu sald r lar emperyalist projelerin engelsiz hayata geçirilmek istenmesi hedefini de içermektedir. Gerek ekonomik-siyasal gerekse de askeri projelerin cephe gerisine dönük ezme-sindirme-bask alt na alma hedefine ulafl lmadan hayata geçirilemeyece i bilinmektedir. Topyekûn sald r lar n alt ndaki en önemli nedenlerden biri de budur. Di er ve daha önemli bir neden ise egemen s n flar n gelecek korkusudur. Bu korku emperyalizme uflakl k edenlerde daha da had safhadad r. Çünkü onlar bir yandan efendilerinin gözünden düflme, di er yandan da kendi yoksul halklar n n öfkesinden korkmaktalar. Ama en çok da bu öfkenin aya a dikilmesinden! S n fsal Yaklafl m fi DDET VE MEfiRU YET Emperyalist merkezleri yönlendiren de, yerel ölçekte faflist ve gerici devletleri çekip çeviren de ayn sistemin ç kar ve güdüleridir. Güdüden kast edilen irade d fl de il do al konum alan davran fl biçimleridir. Kâr olgusu ve fliddet bunun en önde giden hallerine örnektir. S n flar aras iliflkilerin belli bir formda ele al nd zemin olarak hukukun hak ve özgürlükler alan na yönelik her türlü tasarrufu, baflka bir deyimle aç l m da bu kapsamdad r. Tarih boyu çok çeflitli toplum ve ölçeklerde, farkl de- iflkenlerle yürüyen hak ve özgürlükler kavgas n n devrimlerle s çramalar yarat p insanl n ortak hazinesine katt kazan mlar n hiçbiri, gerçek de erine uygun bir bedel ödenmeksizin elde edilmemifltir. Sistemin surlar nda gedik açma, mücadelede yeni mevzi ve modeller oluflturman n önüne geçme eylemi birçok yol ve yöntem içermektedir. Egemenlerin, sistemin efendisi zorbalar n, sömürgen ve asalak s n flar n kendi ç karlar ndan taviz vermek, belli imtiyazlar ndan vazgeçmek ve kimi inisiyatif alanlar n terk etmek için daha esasl noktalarda ciddi bir tehlike içerisinde olmas gerekir. Ezilenler ad na s n f mücadelesinin illa ki silahl yönteme dayanmak suretiyle elde etti i kazan mlar üzerinden, kâh yeni açt hareket alanlar na yaslanarak kâh vazgeçilmez usulle ilerledi- i koflullarda, düflman bak m ndan klasik refleksin ötesinde her türlü plan n, taktik geri çekilme ve uzlafl çabas n n yads namaz bir yeri vard r. Sorun buna yönelik hamlelerin, kuflatma ve bo may nihai aflamaya tafl mada, yeni bir statü oluflturmak amac yla kullan lmas na hizmet edici biçimde de erlendirilebilmesidir. AKP eliyle devreye sokulan aç l m politikas na yönelik tasfiye tart flmas nda yaflanan kaosun özünde de bu gerçekli in ay rd nda olamama hali vard r. AKP nin ve bu ba lamda egemen s n flar n süreçten beklentisine uygun biçimde srar ve inatla aç l mda diretmesi elbette anlafl l r olmal d r. Kozmik oda hikâyesi yaflan rken yap - lan MGK toplant s ndan sürece devam mesaj ç kmas da bu kapsamdad r, Refladiye ye yan t olarak Trabzon da savafl gemisinden gürleyen Baflbu un aç l ma dair tek olumsuz kelime sarf etmemesi de Burada anlafl lmaz gibi görünen Ulusal Hareket in tutumudur. Kapatma- yasaklama karar ve ard ndan gelen KCK operasyonuna ra men aç - l m kapan nda srar hali üzerinde durulmal d r. AKP yi hala samimiyet testine tabi tutma hadisesi, hala yeni flans ve krediler açma tavr kendi stratejisini deflifreye iliflkin kayg s z bir durumu ifade etmektedir. Stratejinin net oldu u, bütün kozlar n bilindi i ve kartlar n aç k oynand tart flmal d r. Güç ve moral ba lam nda süreci ciddi oranda etkileyecek böylesi bir takti in kaybettirici özelli ine dair yak n dönemde bir dizi örnek yaflanm fl ve artan a rl k sürekli daha geri bir mevzi kurularak tafl nmaya çal fl lm flt r. Aç l m sürecini flekillendiren faktörlerden birisi de Ulusal Hareket in öteden beri izledi i, buna teflne halli tutumdur. Soruna bir yandan tasfiye deyip buna iliflkin çok aç k örnekler vesilesiyle köprüyü at c tutum ve söylemler de gelifltirip ama sonras nda bir manevrayla yeniden kulvara dönme halini Ulusal Hareket özneleri aras ndaki çeliflki ve hatta çat flma olarak yorumlamak yan lt c d r. Belli üslup farklar olmas na karfl n süreçten beklenti noktas nda asli rol üstlenenler bak - m ndan ciddi bir çeliflkiden söz etmek olas görünmemektedir. Taraf pozisyonu alanlar n gerek pazarl k gücünü art rma gerekse de kendi s n f ve taban ndaki temsil kabiliyetine yönelik politikalar dikkatle izlenmek durumundad r. Zira bir tak m mekanizmalarla kontrol alt na al nmak ve yönlendirilmeye çal fl lmakla beraber kitleyle kurulan iliflkinin belli bir noktadan sonra ikna y gerektirdi i aç kt r. Ama daha önemlisi kitlelerin dönüfltürücü ve de ifltirici gücüdür. Bunu hafife alanlar n karfl laflt sondan geri dönme flans da ço u kez bulunmamaktad r. Hâkim s n flar aras ndaki dalafl n, Ar nç a suikast gerekçesiyle Seferberlik Tetkik Kurulu nda arama yap lmas - na uzanan bir boyut almas elbette önemlidir. Bunun önemi, t pk rtica Eylem Plan ndaki slak imza mevzusunda oldu u gibi olay n provokasyon mu gerçek mi oldu undan çok ulaflt - noktalard r. Hem TSK içerisinde etkin olan kli in hem de AKP önderli- indeki güçlerin bu dalaflta bir dizi hamlesi yaflanmaktaysa da devletin belli kurumlar bak m ndan sars c uygulamalar devreye girmifltir. TSK n n önce emekli generalleri ile alt düzey muvazzaflar tutuklanm fl, sonra s ra darbe olay ndaki kuvvet komutanlar n n sorgulanmas na gelmifl, nihayet namus mahremiyetli kozmik odaya da girilmifltir. Odada kendi senaryo ya da kuflkular çerçevesinde bir arama yap ld aç kt r. Öyle bir odada birilerinin umdu u gibi gerçekten kontrgerilla faaliyetine ait kritik öneme sahip belgelerin olmayaca da ortadad r. Bu ifl sahiplerinin devlet aç s ndan hayati nitelik tafl yan bilgileri böyle bir odada bulunduraca n sanmak safl kt r. Ama sorun bütün bunlar n ötesinde, kozmik unvanl bir odaya girilme hadisesidir. T pk ilk önceki tutuklama ve hastal k bahanesiyle b rakma, slak imza nedeniyle karargâhtan iki kez muvazzaf subay al p tutuklama ve b - rakma ya da dokunulmaz payesi verilen eski kuvvet komutanlar n n ifadesini alma olaylar gibi... Bütün bu olaylar n, eflekten düflmekten beter hale gelen genelkurmay baflkan na baflta adli ve idari bak mdan dokunamama olmak üzere, s rma ve fakat koparamama haliyle iki yönlü mesaj verdi i bir gerçektir. Bir yönüyle gözbebe imiz denilen TSK n n gerçekten rejim aç s ndan sahip oldu u bu konumdan soyundurulmamas na özen gösterilmekte, bir yandan da gerek s n f mücadelesi üzerindeki tesir gücü gerekse de rol ve kabiliyetini gelifltirmek amac yla AKP ye ha bire puan toplama ve kan pompalama ifllemleri yap lmaktad r. B rak n önceki darbe planlar n, rticay Önleme, Kafes gibi eylem planlar ile suikast olaylar n n senaryo ya da provokasyondan ibaret oldu una kolayl kla inanmak mümkün müdür? Egemen s n f parti, klik ya da güç merkezleri aras ndaki çat flman n fliddetlenmesiyle s n f mücadelesinin keskinleflme potansiyeli ya da derecesi aras nda dolays z bir iliflki bulundu u gerçe i, kendisini uzun bir süredir yo- unlaflan ve çok yönlü parametrelere uzanarak akan ülke gündeminde göstermektedir. Durum bir yönüyle oldukça karmafl k görünmekte, politik aktörler ile yaflanan olaylar aras ndaki ba lant noktalar birbirine dolaflmaktad r. Ama bir yönüyle de son derece aç k bir süreç izlenmekte, flafl rt c gibi görünen tüm geliflmeler genifl bir perspektif ve kapsaml analizlerle yerli yerine oturtulabilmektedir. Kafalar kar flt ran ve asl nda böyle olmas için özellikle özenli davran lan husus, topluma yönelik ideolojik manipülasyonlar sayesinde etkili olmaktad r. Bunlar n bafl nda s n f mücadelesinin bitti i, s n flar n ortadan kalkt dolay s yla emperyalist-kapitalist sistemin baflkalaflt, sorunlarla bafla ç kma ve taleplerle iliflkilenme zemininin iyilefltirmeye yönelik bir hal ald - d r. Tarihte zorun rolünü/ ifllevini kaybetti i, bundan ötürü de devrim lerin gündemden kalkt iddias yla tamamlanan bu yeniça tespitinin her türlü toplumsal iliflki ve hareket üzerinde icra etti i tesir tahmin edilemeyecek boyutlardad r. Bu tahliller yukar da alt çizilen ana bafll klar etraf nda bir dizi önemli baflka noktalara da temas etmekle bambaflka bir sistem analizine kap aralamaktad r. Bu kapsamda, s n flar n yasland ve hareketlendi i, yeniden ve yeniden üretti i, ekonomi, ideoloji ve siyaset olgusunun potas nda yo rulan devlet, demokrasi ile hak ve özgürlükler rejiminden bahsetmek gerekecektir. Bu eritme ve yo urma faaliyeti elbette s n f mücadelesinin ürünüdür. Emperyalistler (ve her türden gericiler, faflistler) ile genel olarak savunma konumunda bulunan ezilen halk ve uluslar aras ndaki savafl n, her yeni ad m, plan ve politikada karfl l vard r. nsanl n mevcut zora dayal toplumsal iflbölümüyle azg n bir sömürü cenderesinde üretti i ve yine ayn egemenlik a çerçevesinde adaletsiz/haks z biçimde tüketti i bir düzeni sürdürmeyi ve son vermeyi amaçlayanlar n kavgas nda s n f iflbirli i ve uzlafl s üzerinden çözülebilen bir sorun yoktur. Sistemin kendisi adil çözüm e ulaflmay engelleyen yöntemini zor eksenli kurmufl olmakla ezilen halk ve uluslara tek ç k fl yolu b rakmaktad r. Bu yoldan ilerlemeye çal - flanlara karfl refleks dilinin fliddet olmas, kendinden menkul bir meflruiyet e dayand r lmaktad r. Yasall kla ifade edilen, hukuk argümanlar yla tatland r lan bu statükoyu parçalaman n meflru zemini ise s n f gerçe ine dayan larak yürütülen mücadeleyle varl k kazanmaktad r. Silahl mücadele bunun asli yata ise 25 Kas m n ard ndan ivme kazanan Tekel direnifliyle mesaj geçen iflçi s n f da vazgeçilmez/temel bileflenidir.

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı