Kasım 2012 Sayı: 14. S 7 / İNOVİZ İzmir Sağlık Kümelenmesi Derneği ve İlk Toplantı. S 2 / Yeni Dünyada Patent Değerleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kasım 2012 Sayı: 14. S 7 / İNOVİZ İzmir Sağlık Kümelenmesi Derneği ve İlk Toplantı. S 2 / Yeni Dünyada Patent Değerleme"

Transkript

1 S 2 / Yeni Dünyada Patent Değerleme S 7 / İNOVİZ İzmir Sağlık Kümelenmesi Derneği ve İlk Toplantı Kasım 2012 Sayı: 14 S 9 / Atlantik in İki Yakasından: Patent Sistemleri ve Gelecek Tartışmaları S 13 / KOBİ ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi

2 Özel Dosya: YENİ DÜNYADA PATENT DEĞERLEME YENİ DÜ NYADA PATENT DEĞ ERLEME Patente Ticari Bakışın Değişimi Artık tanımlamalardan kurtulup elimizdekinin değerini bilmenin vakti gelmedi. Evet, artık patent, faydalı model, ticari marka, telif hakkı vb. kavramları biliyor olmalısınız çünkü yeni ekonomi düzeninde büyümenin sırrı bu kavramları ne kadar iyi bildiğinize ve değerlediğinize bağlı. Tarım toplumu, endüstri ekonomisi derken geldiğimiz nokta bilgi ekonomisi. Daha önce firmaların değerlerini müşterileri, fabrikaları, makinaları belirlerken artık sahip olduğu fikri mülkiyet hakları ve onların ne kadar değerli olduğu belirliyor. Bunun farkına varan birçok işletme de patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, ticari marka gibi fikri mülkiyet haklarına verdiği önemi arttırmakta ve bunlardan nasıl yararlanacağının yollarını aramaktadır. Burada size yardımcı olacak en önemli kavram günümüz ekonomisinin bilgiye dayalı olduğu ve ortaya konan bilginin en etkin şekilde kullanılmasının işletmelerin başarısını belirleyeceğinin algılanmasıdır. Nitekim yakın zamanda gerçekleşen Motorala nın Google a satışı bize artık işletme varlıklarının maddi olmayan varlıklar lehine değişim gösterdiğini kanıtlamaktadır. Peki Google 12,5 Miyar doları Motorola ya neden verdi? Google'ın Motorola Mobility'yi satın alması şirketin telefon ve tablet üretimine geçişini sağlarken bu işlem ayrıca Google'a, Motorola'nın 17 bin patentini de kullanma hakkı verdi. Motorola örneğinde görüldüğü gibi elde edilen güçlü patentler şirketler için büyüme, satın alma ve birleşmelerde yüksek değerlemeler elde etmede en etkili ölçü olarak ortaya çıkıyor. Yine Apple ve Samsung arasında yaşanan patent savaşları da patente olan ticari bakışta yeni boyutları anlamada güzel bir örnek. 4 kıtaya yayılan bu savaş sonunda ortaya çıkan dava sonuçları firmalara fikri mülkiyet hakları ile neler yapılabileceğinin bir dersini verirken elde edilen hakları da bir kez daha hatırlatmış oldu. Değişik davalarda alınan kararlar sonunda her iki firmada tazminat ödemek, ürününü pazara sokamamak ve var olan ürününün satışını durdurmak, haksız elde ettiği kazanç nedeni ile elde edilen gelirden tazminat ödemek ve bazı ürünler için karşılıklı lisanslamaya gitmek durumunda kaldı. 2

3 Özel Dosya: YENİ DÜNYADA PATENT DEĞERLEME İşte fikri mülkiyet haklarındaki bu ticari bakışta yaratılan yeni boyutlar hakların sağladığı ayrıcalıkla elde edilen ticari kazanç dışında rakiplerin pazardaki hareketlerini kısıtlama hatta engel olmakla elde edilecek yan ticari kazançları da bizlere gösteriyor. Bu noktadan sonra değerli fikri mülkiyet hakkını tanımlamakta fayda var. WIPO, kavramı iki noktaya vurgu yaparak açıklıyor. Birincisi, hak sahibine ölçülebilir bir ekonomik değer yaratması, ikincisi sahip olunan diğer ilgili varlıkların değerini arttırması. Fikri Mülkiyet Hakkından Değer Yaratma Fikri Mülkiyet hakkının değerli hale dönmesini sağlayabileceğimiz bazı öncelikli yollar var. Patent hakları aktif ve pasif yol olarak ayrılabilir ve iki tanımda da bir varlığın değeri gelecekte sağlayacağı ekonomik katkı olarak tanımlanabilir ve bu değer tahmin edilebilir. Mülkiyet hakkından değer yaratmanın bazı yolları; Direk hakların kullanımı (Aktif Yol) Satış ve lisanslama (Aktif Yol) Rekabette avantaj için kullanımı: Pazarlıkta güç, taklidin önüne geçme, rakip firmaların pazara girişini engelleme. (Pasif Yol) Mülkiyet haklarının değerlendirilmesi tetikleyecek birçok durum mevcuttur ve bunlar aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir. Sınıf İşlem Mülkiyet Haklarının Kullanımı Firma içi Kullanım Diğer Amaçlar Değerleme İhtiyacı Lisanslama, Temsilcilik verme Satış, Alım Tasfiye, Birleşme Ortak Girişim, stratejik Ortaklık Hakların Bağışı Mülkiyet haklarının çiğnenmesinden doğan zararın hesaplanması Ar-Ge Yatırımı Mülkiyet haklarının iç Yönetimi Yatırımcı İlişkileri Finansal Raporlama İflas Verginin Optimizasyonu Mülkiyet Haklarının Sigortalanması *WIPO 3

4 Özel Dosya: YENİ DÜNYADA PATENT DEĞERLEME Belirtilen tetikleyici faktörlerden, firma alım ve satımları, patentlerin satışı ve lisanslanması, portföy yönetimi ile Ar-Ge yatırımının yönlendirme, mülkiyet haklarının çiğnenmesinden doğan zararın hesaplanması öne çıkanlar olarak sayılabilir. Yeni Dünya ya Değer Biçmek ve Etki eden Faktörler Fikri Mülkiyet Haklarından elde edilen haklar her ne kadar soyut kavramlar olarak değerlendirilebilir olsa da, somut ekonomik değerler ile eşleştirilebildiği sürece ekonomik değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Değerlemeyi tetikleyen faktörler yanında değerlemeyi etkileyen de birçok faktör vardır. Zaman, talep, satışın nedeni, alımın nedeni, müzakere yetenekleri ve taraflar bunlardan öne çıkanlardır. Fikri Mülkiyet Hakları yalnızca patenti değil endüstriyel dizayn, marka, telif hakları ve ticari sırları da içermektedir. Bu varlıklar kimi zamanda bir firmanın değerine büyük etki göstermektedir. Her boyuta bir Değerleme, Öyle bir Dünya Yok. Patent değerlemede ne yazık ki her durum için uygulanabilecek bir yöntem mevcut değildir. Daha önce belirtilen kısıtlayıcı faktörler değişik vakalarda duruma göre ele alınmalıdır. Burada bütün yöntemleri detaylı olarak ele almak mümkün olmasa da metodların seçimi konusunda yardımcı olması için kullanılabilecek yöntemler çalışabilecekleri ortam koşulları ile ele alınarak anlatılacaktır. Patent değerlemede kullanılan birçok yöntem olmakla beraber 3 yaklaşım birbiri içerisinde avantajları, dezavantajları ve ortam koşulları dikkate alınarak kullanılmaktadır. Fikri Mülkiyet Haklarının gayrimenkul veya gerçek mülk değerleme ile birçok ortak noktası bulunmaktadır. Ancak mülkiyet hakları değerlemesi, kullanılacak finansal bilginin, geçmiş verinin ve ilgili değerlerin bulunma ve bulunmama durumuna göre farklılık göstermektedir. Genellikle değerleme yapılırken eldeki veriler tek bir yöntem ile uyum göstermediği için değerlendiricinin geleneksel ve alternatif yöntemlerden haberdar olması önemlidir. Birçok durumda değerlemenin en az iki yöntemle gerçekleştirilmesi sadece sağlama yapmak için değil aynı zamanda iki yöntemin sentezinin de yapılabilmesi açısından önem kazanmaktadır. 4

5 Özel Dosya: YENİ DÜNYADA PATENT DEĞERLEME Değerleme yöntemimizi seçmeden önce farkında olmamız gereken 5 temel nokta mevcuttur. Değerlemesi yapılacak varlığın ne kadar benzersiz olduğu, Ne kadar doğrulanabilir veriye sahip olduğumuz, Değerlemenin nerede kullanılacağı ve amacı, Değerlemenin yapıldığı zaman ve koşulları, Değerlendirme yapacak kişinin geçmiş deneyimlerinin ve karar yetilerinin yeterliliği Bu soruları dikkate alarak şimdi yaklaşımlara geçelim. 1. Maliyet Yaklaşımı Maliyet yaklaşımında maliyet ister gelecek veriler ister geçmiş veriler kullanılsın temel alınan esas yerini tutma prensibidir. Maliyet, satın alınacak fikri mülkiyetin yeniden üretilmesine yönelik ölçülebilirken aynı zamanda aynı kalite ve yapabilirlikteki bir ürün ile yerine koyma yaklaşımı ile ölçülebilir. Yeniden üretme maliyeti hesaplanırken günümüz değerleri üzerinden ilgili fikri mülkiyet hakkının tıpatıp aynısının yapılması anlaşılmalıdır. Bu yöntemde FMH ı oluşturan aynı materyal, standartlar, dizayn ve kalite dikkate alınmalıdır. Yerine koyma maliyeti hesaplanırken FMH ın işlevini ve faydasını sağlayabilmesi için gerekli ihtiyaç hesaplanır. İki yöntem arasındaki temel fark yeniden üretme maliyeti geçmiş verilere dayanırken yerine koyma maliyeti gelecek verilere dayanmaktadır. Maliyet yaklaşımı genel olarak henüz ticarileşmeyen erken aşama teknolojilerin değerlemesinde kullanılmaktadır. Yine minimum değer hesaplamalarında etkin olarak kullanılmaktadır. Gelir veya kar verilerini dahil etmemesi bize birkaç yöntemin sentez olarak kullanılması gerekliliğini de göstermektedir. 2. Pazar Yaklaşımı Pazar yaklaşımı isminden de anlaşılabileceği gibi aktif bir pazarın varlığına ve karşılaştırılabilir gerçek işlemlere ihtiyaç duyar. Pazar yaklaşımında, odak, ilgili FMH ile karşılaştırılabilir varlıların mevcut pazar değerlerinin temel alınmasıdır. Eğer uygun pazar verileri mevcutsa, bu yaklaşım pratik ve uygulanabilirdir. Pazar yaklaşımının gücü pazar satışları, lisanslar ve diğer gerçek işlemlerden elde edilebilecek doğrulanabilir bilgi ile artmaktadır. 5

6 Özel Dosya: YENİ DÜNYADA PATENT DEĞERLEME Pazar yaklaşımı FMH ile karşılaştırılabilir satışların veya gerçek işlemlerin bulunduğu durumlarda en iyi yaklaşımlardan biridir. 3. Gelir Yaklaşımı Gelir yaklaşımı temelini FMH değerinin gelecekte yaratacağını öngördüğü gelir veya nakit akışına dayandırır. En çok kullanılan yaklaşımlardan biri olmakla beraber gelir modellerine göre hesaplamalar içermesi nedeni ile karmaşık bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Gelecek gelirlerinin ve nakit akışlarının bugünkü değer hesaplamalarında doğru iskonto değerinin belirlenmesi ve kullanılabilir kalan ömrün doğru tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Gelir yaklaşımı, telif hakkı oranlarının bilindiği durumlarda kullanılır. Ancak gelecek nakit akışları son derece belirsiz bir yapıya sahip olduğundan tahmin edilebilmesi oldukça güçtür. Kazananlar ve Kaybedenler, Şimdi Doğru Olanı Seçme Zamanı Günümüz ekonomisinde doğru yatırımların yapılması büyük önem kazanmıştır. Bu da ancak pazarlanabilir, patentlenebilir ve geliştirilebilir teknolojilerin tespit edilerek doğru seçimler ile gerçekleştirilebilir. Bu da değerlemenin önemini arttırmaktadır. Bütün fikri mülkiyet haklarının gelecekte elde edilecek ekonomik faydaları vardır. Fakat bu faydalar yüksek derecede belirsizlik içermektedir. Doğru seçimler yapmak için uygulanacak değerleme yöntemleri de bu belirsizliklerden etkilenmektedir. Daha önce belirtildiği gibi FMH değerleme ihtiyacı artan satış, lisanslama, firma birleşmeleri vb. ile giderek artmaktadır. Son olarak değerlemedeki en önemli noktayı hatırlatmak fayda var. Değerleme yapılırken bağlı olan ortam koşulları değerlemenin yapıldığı zamana göre değişmektedir ve bu da önünüzdeki bütün senaryoyu etkileyecektir. Bunun için de yaklaşımlara başlamadan belirttiğimiz 5 temel faktörün farkında olmanız gerekmektedir. Kaynaklar WIPO TPE Ankara Patent IP Valuation and Management, Weston Anson Business and Economics Research Journal Volume 2. Number , Alper Değer 6 Aykut Gülalanlar,PMP

7 Güncel Etkinlikler İ NOVİ Z İ ZMİ R SAĞ LİK KÜ MELENMESİ DERNEĞ İ VE İ LK TOPLANTİ İNOVİZ İzmir Sağlık Kümelenmesi Derneği nin ilk yönetim kurulu toplantısı 3 Kasım 2012 tarihinde İzmir Palas Otel de yapılmıştır. Toplantı on altı kurucu üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir deki medikal firmalar derneğin kurucu üyelerini oluşturmaktadır. Derneğin amacı İzmir deki sağlık alanındaki firmaları bir araya getirerek bir kümelenme harekâtı başlatıp; İzmir i Türkiye nin ve Dünyanın sağlık başkenti haline getirmektir. Günümüzde artık firmaların tek başlarına pazara hâkim olması ve büyümesi oldukça güçleşmiştir. Bunun yanında firmaların bir küme oluşturarak hareket etmesi, birbirlerinden güç alması ve rekabet öncesi Ar- Ge çalışmalarını birlikte yapmaları firmaları güçlendirmektedir. Bir şemsiye kuruluş altında firmalar hem etrafında olup bitenden haberdar olmakta hem de birlikte hareket ederek piyasada öncelik kazanabilmektedirler. Kümelenme hareketinin bir diğer yüzü de kümelenmeye verilen devlet destekleridir. Kümelenmelerin, bölgesel kalkınmadaki önemini fark eden hemen her ülke mevcut kümelerin gelişimini sağlamak ve küme gelişimine uygun ortam yaratmak amacı ile hem bölgesel hem de ulusal bazda değişik ekonomik programlar uygulamaktadır. Şu anda kümelenme ile ilgili Ekonomi Bakanlığının ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri bulunmaktadır. 7

8 Güncel Etkinlikler Dernek kurucu üyeleri içerisinde üniversitelerin de bulunması Üniversite Sanayi işbirliği açısından da oldukça önem taşımaktadır. İlerleyen zamanlarda küme paydaşları daha fazla kamu kurumunun katılması ile daha kapsamlı projelerin sunulması olanağını da arttıracaktır. Toplantıda alınan kararlardan belki de en önemlisi kümenin devamlılığının sağlanması adına en kısa zamanda devlet destekleri için proje yazılması olmuştur. Yazılan projelerin kabul edilmesi halinde kümeyi oluşturan firmalar bir ayrıcalık kazanmalarının yanında kümenin de tüm Türkiye de tanınırlığı artacaktır. Küme ve kamu kurumları arasındaki yakın iş birliği sayesinde, özellikle de bu iş birliği, işletmelerin belirli ihtiyaçları ve kümenin öncelikleri etrafında kurulmuşsa güçlenir. Sağlam temelleri olan bir küme girişimi işletmelerin kamu desteklerinden doğrudan yararlanabilmesini ve çok çeşitli kurumların tam destek alabilmelerini sağlar. Bu tür girişimler, kamu kurumlarının, bölgenin yüksek hızda büyüyen işletmeleri ile daha yakın ilişkiler kurmalarına olanak sağlamaktadır. İNOVİZ İzmir Sağlık Kümelenmesi Derneği çalışmalarına aylık toplantılar ve firma ziyaretleri ile tam gaz devam etmektedir. İleri dönemlerde kümelenme ile ilgili güzel haberler paylaşmak dileğiyle.. İlknur ALPAK 8

9 Güncel Teknolojiler ATLANTİ K İ N İ Kİ YAKASİNDAN: PATENT Sİ STEMLERİ VE ĞELECEK TARTİŞMALARİ Küresel çapta etki gösteren büyük değişimlerin çıkış noktasına ulaşmak için öncelikle Atlantik in iki yakasına bakılması gerektiği, dünya tarihi boyunca sayısız kez tecrübe edilmiş olsa gerek. Önemi giderek artan fikri mülkiyet politikaları için de Atlantik in iki yakasında yeni ve alışılmışın ötesinde gelişmeler yaşanıyor. Avrupa ve Amerika küresel denge politikasının bir sonucu olarak önemli birçok konuda farklı kutuplarda konuşlanmışlardır. Patent dünyası açısından da bu durum geçerliydi. Fakat son gelişmeler sonrası yıllardır kullanılan köklü sistemler birbirlerine doğru adım atmaktalar. 16 Eylül 2011 de Başkan Obama nın imzaladığı Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Atlantik in kuzeyi açısından kırılmanın gerçekleştiği an oldu. Yasa ile uzun yıllardır değiştirilmeden uygulanan Patent Kanunu Amerika adına ilk kez büyük bir revizyondan geçmiş oldu. Amerika da bu gelişmeler yaşanırken Kıta Avrupası nda da yaklaşık 30 yıldır mücadelesi verilen birleşik patent sistemi için önemli adımlar atılmakta. Bu iki değişimin detaylarına ve yaratacağı potansiyel değişikliklere geçmeden önce kırılmanın sebebinden bahsedelim. Öncelikle iki model arasındaki farkın yılda yaklaşık 6 milyar $ lık bir kayba yol açtığı tahmin ediliyor. Yakınlaşmanın beraberinde getireceği maddi kazancın yanında başvuru süreçlerindeki harmonizasyon ile her iki taraf için de süreçlerin basitleşmesi ve teşvik edilmesi söz konusu. Bu basit sistematiğin inovatiflik üzerinde çarpan etkisi yaratarak uzun vadede katkı sağlaması bekleniyor. Amerika: Yıllar sonra gelen değişim 16 Mart 2013 tarihi ile birlikte Amerikan patent sistemi bahsi geçen yasa ile köklü değişikliklere uğramış olacak. En büyük değişiklik kuşkusuz patent sahipliğine ilişkin. First to Invent modelinden First to File or Publish modeline geçiş olarak tanımlanan değişim ile başvuru aşamasında önce başvurana öncelik tanıyan modele geçiş yaşandı. Böylece aynı buluş üzerinde hak iddia eden iki buluşçudan önce başvuran patent alma hakkı kazanacak. Eski sistemde USPTO bu çatışma durumlarına müdahil olarak belirli kriterlere göre (diligence / reduction to practice / evidence of conception) inceleme gerçekleştirmekteydi. Bu model Avrupa kıtasına hakim first to file modeli ile aynı gibi gözükse de Amerikan modelindeki hoşgörü süresi (grace period) önemli bir fark yaratmaya devam etmektedir. 9

10 Güncel Teknolojiler ATLANTİ K İ N İ Kİ YAKASİNDAN: PATENT Sİ STEMLERİ VE ĞELECEK TARTİŞMALARİ Küresel çapta etki gösteren büyük değişimlerin çıkış noktasına ulaşmak için öncelikle Atlantik in iki yakasına bakılması gerektiği, dünya tarihi boyunca sayısız kez tecrübe edilmiş olsa gerek. Önemi giderek artan fikri mülkiyet politikaları için de Atlantik in iki yakasında yeni ve alışılmışın ötesinde gelişmeler yaşanıyor. Avrupa ve Amerika küresel denge politikasının bir sonucu olarak önemli birçok konuda farklı kutuplarda konuşlanmışlardır. Patent dünyası açısından da bu durum geçerliydi. Fakat son gelişmeler sonrası yıllardır kullanılan köklü sistemler birbirlerine doğru adım atmaktalar. 16 Eylül 2011 de Başkan Obama nın imzaladığı Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Atlantik in kuzeyi açısından kırılmanın gerçekleştiği an oldu. Yasa ile uzun yıllardır değiştirilmeden uygulanan Patent Kanunu Amerika adına ilk kez büyük bir revizyondan geçmiş oldu. Amerika da bu gelişmeler yaşanırken Kıta Avrupası nda da yaklaşık 30 yıldır mücadelesi verilen birleşik patent sistemi için önemli adımlar atılmakta. Bu iki değişimin detaylarına ve yaratacağı potansiyel değişikliklere geçmeden önce kırılmanın sebebinden bahsedelim. Öncelikle iki model arasındaki farkın yılda yaklaşık 6 milyar $ lık bir kayba yol açtığı tahmin ediliyor. Yakınlaşmanın beraberinde getireceği maddi kazancın yanında başvuru süreçlerindeki harmonizasyon ile her iki taraf için de süreçlerin basitleşmesi ve teşvik edilmesi söz konusu. Bu basit sistematiğin inovatiflik üzerinde çarpan etkisi yaratarak uzun vadede katkı sağlaması bekleniyor. Amerika: Yıllar sonra gelen değişim 16 Mart 2013 tarihi ile birlikte Amerikan patent sistemi bahsi geçen yasa ile köklü değişikliklere uğramış olacak. En büyük değişiklik kuşkusuz patent sahipliğine ilişkin. First to Invent modelinden First to File or Publish modeline geçiş olarak tanımlanan değişim ile başvuru aşamasında önce başvurana öncelik tanıyan modele geçiş yaşandı. Böylece aynı buluş üzerinde hak iddia eden iki buluşçudan önce başvuran patent alma hakkı kazanacak. Eski sistemde USPTO bu çatışma durumlarına müdahil olarak belirli kriterlere göre (diligence / reduction to practice / evidence of conception) inceleme gerçekleştirmekteydi. Bu model Avrupa kıtasına hakim first to file modeli ile aynı gibi gözükse de Amerikan modelindeki hoşgörü süresi (grace period) önemli bir fark yaratmaya devam etmektedir. 10

11 Güncel Teknolojiler Değişiklik paketinin içine dahil edilmeyerek korunmaya devam eden hoşgörü süresi, buluşun açıklanmasından sonra buluş sahibine başvuru için 1 yıllık bir marj sağlamaktadır. Bu durumu first to file modeli ile birleştirdiğimizde Amerikan patent sisteminin kendine has yeni modeli ile karşılaşmış oluyoruz. Küçük bir örnekle görselleştirmek gerekirse; buluşçu A, hoşgörü süresine dayanarak B nin kendisinden önce yaptığı başvuruyu geçersiz kılarak kendi başvuru hakkını koruyabilecektir. Yani yayın düzleminde bir esneklik sağlanmış durumdadır. 1 Şubat 2014 B nın İfşa Tarihi 1 Mart 2014 B nin Başvuru Tarihi 1 Ocak 2014 A nın İfşa Tarihi 31 Aralık 2014 A nin Başvuru Tarihi Avrupa Birliği: Sadeleştirme Avrupa Birliği nin entegrasyon tarihçesi, önce düğümler atıp sonradan basitleştirme çabalarının da bir tarihçesidir aslında. Yapısal fonlardan sosyal destek mekanizmalarına kadar tüm konularda bu eğilimi kolayca fark edebilmekteyiz. Patent dünyası için de yaklaşık 40 yıldır devam eden bir basitleştirme savaşının sonuna gelmek üzereyiz. Halen yürürlükte olan sistemde Münih merkezli Avrupa Patent Ofisi üzerinden Avrupa çapında patent başvurusu yapmak mümkün. Sistemin sorunlu kısmı bu başvurunun koruma talep edilen ülke dillerine çevrilmesi. Zira ilk başvuru İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde yapılabilmekte. Bu da Avrupa çapı için patent başına maliyeti ortalama ya yükseltiyor. ABD için maliyetin civarında gezindiğini düşünürsek aradaki farkı daha kolayca anlayabiliriz. 11

12 Güncel Teknolojiler Konsey in 2011 yılında yeşil ışık yaktığı Avrupa Birliği Patenti (unitary patent) ile buluşçular yine EPO üzerinden İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde patent başvurusu yapabilecek ve tescil sonrası tercihe bağlı olarak ek çeviriye ihtiyaç duymadan patent sistemindeki tüm ülkelerde tek tescil ve hukuki yaptırım gücü kazanacak. 27 üyeli Avrupa Birliği nde İspanya ve İtalya dışında kalan 25 ülke sisteme dahil olmak istediklerini beyan etmiş durumdalar. Avrupa Patenti adıyla bildiğimiz mevcut sistem de bir opsiyon olarak korunmaya devam edecek. Toparlarsak tescil sonrası buluşçu; Avrupa Patenti opsiyonunu seçerek istediği ülkelerde koruma sağlama yolunu, Avrupa Birliği Patentini seçerek simultane şekilde 25 ülkede bölgesel bir koruma sağlama yolunu, tercih edebilecektir. Yeni modelin odak merkezleri de uzun politik mücadeleler sonrası belirlendi. Buna göre Avrupa Patent Mahkemesi nin merkezi Paris te yer alacak. Münih ve Londra da da alt ofisler yer alacak. Bu ofisler sırasıyla makine mühendisliği ve eczacılık / kimya ile ilgili patentler üzerinde çalışacak. Yakınlaşma Atlantik in iki yakasında yaşanan bu gelişmeler önemli bir pozisyon değişikliği. Japonya ile birlikte inovasyona yön veren iki odak merkezinin birbirine yakınlaşan patent sistemleri, ticari ve ekonomik dengeler üzerinde somut izler bırakacaktır. Halen hoşgörü süresi gibi önemli farklar bulunsa da gelinen nokta, daha fazla yakınlaşma için umut vericidir. Küresel rekabette Çin, Hindistan gibi aktörlerin yeni pozisyonları Atlantik in iki yakasındaki eski oyuncuları el sıkışmaya zorlamakta. Kısacası küresel piyasalar küresel koruma mekanizmalarını zorunlu kılıyor. Mevcut sistemler de küresel bir modele doğru evrimleşerek bu zorunluluğa adapte olmaya çalışıyor Semih ERDEN 12

13 Güncel Çalışmalar KOBİ LER İ Çİ N ĞO NÜ LLÜ ÜZMAN DANİŞMANLİK PROJESİ Günümüzde ülke piyasaları dinamiklerinin en başında KOBİ ler gelmektedir. Özellikle ülkemizde KOBİ ler, işletmelerin sayısal değer bazında piyasanın %99,5 ini oluşturmaktadır. Bu denli yüksek bir yüzdeye ve güce sahip olan işletmelerin bilinçli bir büyüme göstermesi hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katacağı katma değer göz ardı edilemez boyutlardadır. KOBİ lerin bu noktada ilgili sektörde ve alanda bir uzmandan destek alması şarttır. Ancak bilindiği üzere günümüzde bu tür desteklerin alınması kimi işletmeler için bir gider kapısı olarak görülmektedir. Aksine doğru uzmanlarla doğru projeler üzerinde çalışılırsa gelir kapısı haline dönüşeceği şüphesizdir. KOSGEB tarafından yürütülen ve Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji ve Araştırma Merkezi nin (EBİLTEM) desteklediği KOBİ ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi tam da sözü geçen konuya bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. İzmir in pilot bölge olarak seçildiği projenin, çok basit bir ifadeyle; maksimum 15 iş günü boyunca konusunda uzman ve minimum 15 yıl tecrübesi olan bir emeklinin işletmelere gönüllü danışmanlık hizmeti vermesi ilkesine dayandırılmıştır. 18 aylık bir süreyi kapsayan proje, başarılı olması halinde tüm Türkiye ye uygulanması bölgesel ve ülkesel kalkınmaya destek olması beklenmektedir. 13

14 Güncel Çalışmalar Hollanda da da buna benzer bir proje bulunmaktadır ve adı PUM dur. PUM Projesi öncesinde birçok sektörde yürütülürken şuan sadece tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılabildiği ve gönüllü danışmanlık hizmetlerinden yararlanabildiği bir proje haline gelmiştir. KOBİ ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi de PUM dan esinlenerek hazırlanmış ve benzer hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Proje şuan pilot bölge aşamasında olmasından kaynaklı Gönüllü Uzman Danışmanlık hizmetini alabilecek olan işletmeler İzmir sınırları içinde olma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanı sıra danışmanlara şehir bazında bir sınırlama getirilmemiş ve Türkiye nin her yerinden katılıp proje kapsamında görev alabilmeleri mümkün kılınmıştır. Bu proje sayesinde, işletmelerin; Ar-Ge ve Yenilik Mühendislik Uygulamaları Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Enerji Teknolojileri Yeni Teknik, Teknolojiler ve Tasarım Proje Yönetimi, Genel Yönetim Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans Dış Ticaret Çevre Ürün Belgelendirme ve Sistem Belgelendirme, gibi konularda ihtiyaç duydukları deneyim ve uzman bilgisine erişimi sağlanabilecektir. 14

15 Güncel Çalışmalar Projenin süreç açısından ilerlemesi ise şu şekilde olmaktadır; İşletmeler için; Gönüllü Danışman Adayları için; ***Proje hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Hüsnü DEMİR 15

16 EKİBİMİZ Dr. Serdal Temel, Projeler Koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve aynı bölümden doktora derecesi almıştır. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) nde 2000 yılından beri uzman olarak çalışan Dr.TEMEL, EBİLTEM de üniversite sanayi işbirliği, teknoloji transferi, Ar-Ge ve inovasyon çalışma ve projelerinden sorumludur. Dr. Serdal TEMEL, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulan IRC Ağı merkezlerinden birisi olan, Ege Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-Ege) nin Müdürü olarak görev yapmış ve bu Merkez AB komisyonu tarafından Networkün en başarılı Teknoloji Transfer Ofisi seçilmiştir. Halen, Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) kapsamında kurulan Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) nin Müdürü olarak görev yapan Dr. Serdal TEMEL, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği konularında ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları bulunmaktadır. Dahili: 163 Aykut Gülalanlar,PMP Proje ve İş Geliştirme, Birim Yöneticisi 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Akar Teknik firmasında Satış-Teknik Destek Mühendisi olarak Ege Bölgesi bayi sorumluluğunu üstlenmiştir yılında Vestel Beyaz Eşya fabrikasında Ar-Ge Lab. Mühendisliği ve Vestel Dijital Fabrikasında Ar-Ge Donanım Mühendisliği yapmıştır. Askerlik görevi sonrasında ENKO Elektronik firmasında "Kalite-Kontrol Sorumlusu" olarak görev almıştır. Kurum içinde, yönetsel yapının ve süreçlerin geliştirilmesi yanında işleyen yapının bilgi teknolojileri ile desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarını, ulusal ve uluslararası projelerde süreç yönetiminin geliştirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Dahili : 162 Mustafa Çakır Patent ve Teknoloji Transferi, Birim Yöneticisi 1985 doğumlu olan Mustafa Çakır, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olmuştur. 1 yıl süreyle Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube de Kongre Merkezinde teknik görevli olarak çalışmış ve askerlik görevinin ardından EBİLTEM de EBIC -Ege (Avrupa İşletmeler Ağı) proje uzmanı olarak işe başlamıştır. EBIC-Ege projesinde uluslararası eşleştirme etkinlikleri, teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları konuları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca EBİLTEM bünyesinde Avrupa Patent Ofisi desteği ile kurulan Patent Araştırmaları Ofisi nde Patent analisti olarak çalışmakta olup, firmalara ve araştırmacılara patent araştırmaları, teknoloji trend analizleri, rakip patent analizi gibi hizmetler vermektedir. Dahili : 152 Tutku Asarkaya Proje Uzmanı 2009 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden (ana dal) ve Uluslar arası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü'nden (yan dal) mezun olan Tutku ASARKAYA, 2010 yılında Ege Üniversitesi'nde Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları üzerine yüksek lisansına başlamıştır. United Parcel Service of America, Inc (UPS)'te Yurtiçi Bölge Satış Sorumlusu olarak görev almıştır Ekim'den itibaren Ege Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Merkezi (EBİLTEM)'de Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) Proje Uzmanı olarak çalışmaya ve ulusal ve uluslararası projeler ile ilgilenmeye başlamıştır. Dahili:

17 EKİBİMİZ İlknur Alpak - Proje Uzmanı 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan İlknur Alpak yılları arasında İstanbul da özel bir genetik tanı merkezinde proje koordinatörlüğü yapmıştır yılında Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. Ocak 2011 tarihinden itibaren de EBİLTEM de Sağlık için İzmir, Gelecek için İnovasyon-İNOVİZ sloganı ile Ege Bölge sinde yeni bir girişim olan İNOVİZ Girişimi nde görev yapmaktadır. Dahili: 150 Rory Nuijens - Proje Uzmanı Munster Üniversitesi ve Twente Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Çalışmaları bölümünden Master derecesi almıştır. Hollanda, Almanya ve Brüksel de bir çok uluslararası projede çalışarak deneyim kazanmış bir Avrupa Birliği uzmanıdır. Avrupa Birliği fonları konusunda uzmanlaşmış ve kurumunuza yürüteceğiniz projeniz için Avrupa Birliği'nden fon alma konusunda yardımcı olabilir. Bunun yanında, Türk KOBİ'lerinin Hollandalı kıdemli uzmanlardan ücretsiz danışmanlık hizmeti talep edebildikleri Yabancı Üst Düzey Uzmanlar Programı ndan (PUM) sorumludur. Dahili: 161 Semih Erden - Proje Uzmanı 2007 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı nda tezli yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans aşamasında Avrupa Birliği entegrasyon politikaları, bölgesel kalkınma ve Topluluk destekleri üzerine yoğunlaşan Erden, EBILTEM in Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) biriminde proje uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dahili: 165 Can Şenyılmaz - Proje Uzmanı Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur yılları arasında Erasmus değişim programı öğrencisi olarak Atina da Panteion Üniversitesinde bir dönem kadar İşletme bölümünü okumuştur. Mezuniyeti sonrası 6 ay kadar Bilim İlaç A.Ş. de Tıbbi Tanıtım Sorumlusu olarak çalışmış ve Haziran 2011 itibariyle EBİLTEM de Proje Uzmanı olarak görev almaktadır. Dahili: 166 Hüsnü Demir - Proje Uzman Yardımcısı 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mevzun olmuştur. Mevzuniyetinin sonrasında askerlik görevini tamamlayıp, 1 yıla yakın bir süre Ereyon Elektronik Tic. Sanal Ma. Hiz. A.Ş. de Lojistik Departmanında çalışma imkanı bulmuştur. Mayıs 2012 de Ebiltem çatısı altına girmiş ve Proje Uzman Yardımcısı olarak, Proje ve İş Geliştirme konularında faaliyet göstermeye başlamıştır. Dahili:

18 , Destekleyenler Bizi takip edin! twitter.com/ebiltem Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ege Üniversitesi Kampüsü, EBİLTEM, 35100, Bornova-İzmir

Eylül 2012 Sayı: 13 S 13 / İAOSB B2B. S 10 / TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerindeki Güncel Değişiklikler. S 2 / Kümelenme Modelleri.

Eylül 2012 Sayı: 13 S 13 / İAOSB B2B. S 10 / TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerindeki Güncel Değişiklikler. S 2 / Kümelenme Modelleri. S 2 / Kümelenme Modelleri Ku çu k Grupların Bu yu k Gu çleri: 4 Ku melenme Modeli! S 10 / TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerindeki Güncel Değişiklikler 1501, 1505 ve 1507 Programlarındaki Deg işiklikler! S 13 /

Detaylı

Şubat 2012 Sayı: 6 ÖZEL DOSYA: COMPANY MISSION

Şubat 2012 Sayı: 6 ÖZEL DOSYA: COMPANY MISSION Şubat 2012 Sayı: 6 ÖZEL DOSYA: COMPANY MISSION CM Türkiye de 1 milyondan, İstanbul da 300 binden, İzmir de 90 binden COMPANY MİSSİON NEDEN FARKLI, NEDEN ÖNEMLİ? Bültende Neler Var? Company Mission... 2

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Volume. Number 1. 011 pp. 153-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Deger Alper a Özet: Bilgi ekonomilerinin hızla büyümesi nedeni ile işletmeler artan şekilde fikri

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Evrim Özgül, İffet İyigün Meydanlı Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörlüğü, İnovasyon ve Sistem

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3 1 2 İÇİNDEKİLER 1. BİLİŞİM... 4 2. BİLİŞİM ve ANKARA... 5 a. AR-GE ve İnovasyonun Başkenti Ankara... 5 b. Nitelikli İnsan Gücüyle Ankara... 7 c. Sürdürülebilir

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

Teknoloji Transfer Arayüzleri

Teknoloji Transfer Arayüzleri Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri Kavramsal Altyapı Dünyada Durum ve Örnekler Türkiye de Durum ve Öneriler Proje Sorumlusu ve Editör Mahmut Kiper Proje Grubu

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 KPMG 13 Gündem Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 Gündem dekiler: KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü Hizmet Yelpazesi Genişliyor Keith Durward Bilançolarda Şerefiye ve Değer Düşüklüğü Testi - Hande Şenova Yeni Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI MAYIS 2015 İçindekiler Giriş

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014 FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ DeĢifre Metni 12 Haziran 2014 Ekim 2014 (Yayın No. TÜSĠAD-T/2014-10/559) MeĢrutiyet Cad. No:46 34420 TepebaĢı / Ġstanbul Telefon: (0 212) 249 19 29

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı